Conference Microphone DC20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Conference Microphone DC20"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Dansk Comfort Digisystem

2

3 Indholdsfortegnelse I. Brugervejledning Introduktion...9 Enheden...9 SST...9 Oversigt...10 Medfølgende tilbehør Sådan kommer du i gang...15 Opladning...15 Tænd...17 Navigation i menuen Brug...19 Møder og konferencer...19 Deltag i et møde...20 Brug som forelæsningsmikrofon...20 Telefonsamtaler...21 Bluetooth...22 Fastnet...24 Eksterne lydkilder...26 Tilslutning af en ekstern lydkilde...26 II. For professionelle Grundlæggende opsætning...31 Skift menusproget...31 Navngivning af enheden Parring af Comfort Digisystem-enheder

4 Parringsknappen...33 Skift kanal...34 Tilgængelige kanaler...35 Sådan sender du parringsoplysninger...36 Modtagelse af parringsinformation...37 Parring af fjernbetjeningen Avancerede funktioner...39 Brug en ekstern mikrofon til telefoni...39 Brug Kun tele til at spare strøm...39 Tonejusteringer...40 Justering af diskant og bas...40 Justering af equalizeren...40 Perceptual Speech Enhancement...41 Justér PSE-kompensationen...41 Bluetooth-indstillinger...42 Justér niveauet for din egen stemme...42 Skift standardmikrofontilstand...42 Fjern alle parrede Bluetooth-enheder...43 Låsning af knapperne...43 Pin-kodeindstillinger...43 Indstilling af en pin-kode...43 Valg af funktioner, der skal låses...44 Skjul dialogboksen til angivelse af pin-kode...45 Skift pin-koden...45 Deaktivering af pin-koden...45 FFC...46 Nulstilling af alle indstillinger...46 Bilag...49 A. Produktinformation...51 Menuoversigt

5 Funktionsindikator...54 Mikrofonindstillinger...56 Ekstraudstyr...58 Tekniske specifikationer...59 B. Radio...61 Kanalplanlægning...61 Radioområde...61 C. Vedligeholdelse af batterierne...63 Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen...63 D. Fejlfinding...67 Service og garanti...69 Servicecentre...69 Kontaktoplysninger...71 Produktsymboler

6 6

7 I. Brugervejledning I denne del af vejledningen beskrives generelle emner, som en bruger af produktet bør være bekendt med. 7

8

9 1. Introduktion Tak, fordi du har valgt! er en del af Comfort Digisystem, som bruger digital trådløs teknologi til at give den bedst mulige lydkvalitet samt sikker transmission, der forhindrer aflytning. Læs disse instruktioner, før du tager det nye produkt i brug for første gang, så du får mest mulig glæde ud af det. Læs især det trykte dokument Vigtige sikkerhedsinstruktioner, der medfølger, grundigt. Enheden er en avanceret mikrofon, der giver mulighed for at indstille størrelse og form for lydregistreringsområdet. Den kan tilsluttes to Bluetooth-udstyrede telefoner samt to fastnettelefoner ved hjælp af tilbehøret Telelink. En indbygget modtager giver dig mulighed for at opsætte et system med flere forskellige trådløse mikrofoner fra Digisystem-serien. SST SecureStream Technology (SST) er Comfort Audios varemærkebeskyttede teknologi til digital transmission. Den gør det muligt at kommunikere sikkert og uden forsinkelse med andre Comfort Digisystem-enheder. 9

10 Oversigt Tænd/sluk-knap 2. Parringsknap 3. Funktionsindikator 4. Menustyring 5. Strømforsyningsindgang 6. Ekstra indgang og udgang 7. Multifunktionsstik 8. Mikrofon 9. Display 10. Tilstandsknapper 11. Svarknap 12. Knap til deaktivering af modtagerens lyd 13. Knap til deaktivering af mikrofonens lyd 10

11 Display Ch:2 Ch:A "NAVN" Senderkanal 2. Modtagerkanal 3. Batteristatus 4. Signalkvalitet 5. Symbolet for knaplås 6. Enhedens navn 7. Aktuel indstilling på linjeindgang 8. Aktuel mikrofonindstilling 9. Modtagerstatus 10. Senderstatus 11. Bluetooth aktiveret 12. Status for Bluetooth-tilslutning 13. Mik lydløs aktiv 14. Modtager lydløs aktiv 11

12 Fjernbetjening DC05 Oversigt Funktionsindikator 2. Modtager fra/lydstyrke ned på modtager 3. Modtager til/lydstyrke op på modtager 4. Mikrofon fra 5. Mikrofon til 6. Smal omni-mikrofon 7. Bred omni-mikrofon 8. Batterirum 8 12

13 Ladestation Oversigt Strømforsyningsstik 2. USB-stik 3. Indgang 1 4. Indgang 2 Medfølgende tilbehør Halssnor Mikrofiberpose 13

14 Clipsmikrofon Strømforsyning Ladestation Kabelsplitter Fjernbetjening DC05 Lydsæt 14

15 2. Sådan kommer du i gang I dette afsnit lærer du, hvordan du udfører de nødvendige grundlæggende trin for at komme i gang. Opladning Opladning kan foretages når som helst. Hvis du gør det til en vane at oplade enheden, når du ikke bruger den, er den altid klar til brug, når du skal bruge den. 1. Sæt den medfølgende oplader i opladningsstikket. Giv agt Brug kun den oplader, der leveres af Comfort Audio AB. Brug af en anden oplader kan beskadige enheden. 15

16 2. Sæt opladeren i stikkontakten på væggen. Denne funktionsindikator lyser rødt for at indikere opladning.! Bemærk Enheden kan blive varm under opladning. Dette er helt normalt. Enheden er udstyret med overopladnings- og temperaturovervågning for at beskytte batterierne. Opladningen er færdig, når funktionsindikatoren bliver grøn. 16

17 Tænd 1. Tryk på, indtil hele startlinjen lyser. 2. Brug til at vælge den mikrofontilstand, der giver den bedste taleopfattelse. Navigation i menuen Du kan bruge menuen. på siden af enheden til at navigere gennem 17

18 1. Tryk på for at aktivere menuen. 2. Før hjulet op eller ned for at vælge den ønskede menuindstilling. 3. Tryk på for at åbne den valgte undermenu eller aktivere den valgte menuindstilling. 4. Brug valgmuligheden Tilbage til at gå tilbage til den forrige menu, når du er færdig. 18

19 3. Brug Produktet er yderst fleksibelt og er velegnet til forskellige situationer, hvor god taleforståelse er vigtig. Møder og konferencer Til møder og konferencer er det afgørende at kunne følge med i diskussionerne uden at skulle anstrenge sig for at høre, hvad der bliver sagt. Med konferencemikrofonen kan du høre personer omkring dig højt og tydeligt uden behov for at skulle give mikrofonen videre eller foretage komplekse opsætninger. Med 19

20 den medfølgende fjernbetjening er det muligt at justere indstillingerne uden at forstyrre mødet.! Bemærk Funktioner, der er tilgængelige fra fjernbetjeningen, er angivet med. Deltag i et møde For typiske samtaler omkring et bord vil en konferencemikrofon placeret midt på bordet være nok til at opfange alle deltagernes stemmer. 1. Placér konferencemikrofonen på bordet så tæt på deltagerne som muligt. 2. Vælg en omnidirektionel mikrofontilstand med. 3. Justér lydstyrken på modtageren til et passende niveau. Brug som forelæsningsmikrofon Ved større møder og konferencer med en forelæser giver den indbyggede modtager dig mulighed for at anvende en ekstra 20

21 Comfort Digisystem-mikrofon (sælges separat), som clipses på forelæseren. 1. Placér konferencemikrofonen på bordet så tæt på deltagerne som muligt. 2. Aktiver den indbyggede modtager ved hjælp af. 3. Tænd for forelæserens mikrofon. 4. Kontrollér, at indikatorsymbolet for signalkvalitet ( ) lyser rødt på displayet. 5. Justér lydstyrken på modtageren til et passende niveau. 6. Hvis det er nødvendigt, kan forelæserens lydstyrke justeres ved hjælp af menuen Tilslutninger > Modtagerniveau. (et langt tryk på modtagerknapperne på fjernbetjeningen vil også justere lydstyrken). Telefonsamtaler Det er ofte svært at høre lyden i en telefon, hvis man bruger høreapparat. Konferencemikrofonen kan hjælpe dig med at høre tydeligt på både fastnettelefon og mobiltelefoner. 21

22 ! Bemærk TeleLink-tilbehøret skal bruges ved brug sammen med fastnettelefoner. Bluetooth Takket være Bluetooth-teknologi kan dette produkt bruges som trådløs håndfri enhed til alle telefoner med Bluetooth. Der kan tilsluttes op til to enheder ad gangen. Parring af en Bluetooth-enhed og Bluetooth-enheden skal parres, før de kan bruges sammen. 1. Vælg Kommunikation > Bluetooth. 2. Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret. Hvis ikke, skal du vælge Aktiver. 3. Vælg: Par mobil for at parre en mobiltelefon. Par telefon for at parre en DECT -telefon. Parringssekvensen starter, hvilket betyder, at enheden kan registreres af din Bluetooth-enhed. Start parringssekvens i din telefon Pin:

23 4. Søg efter nyt udstyr på Bluetooth-enheden (se brugervejledningen til enheden). 5. Når det findes, vælges DC20 på listen over fundne enheder. 6. Hvis du bliver bedt om at angive en pin-kode, skal du angive den PIN-kode, der er vist på Comfort Digisystem-enhedens display. Hvis parringen lykkes, vises Parret med og navnet på din Bluetooth-enhed på displayet. Parret med "navn" Besvar et opkald Når telefonen ringer, vises Svare? på displayet. 1. Besvar ved at trykke på. Tips Brug til at justere opkaldsvolumen. 2. Når du er færdig, kan du lægge røret på ved at trykke på igen eller ved hjælp af telefonen. Foretag et opkald På de fleste telefoner kan du foretage et opkald fra telefonen eller via Bluetooth-headsettet. 23

24 1. Brug én af følgende metoder til at foretage et opkald: Alternativ Brug telefonen til at ringe nummeret op. Ring op til det sidst kaldte nummer igen. Aktiver stemmeopkald. Beskrivning Lyden overføres automatisk til. Tryk på i ca. 2 sekunder. Tryk kortvarigt på, ca. 1/2 sekund.! Bemærk De forskellige opkaldsmuligheder afhænger af den telefon, der bruges. Se brugervejledningen til telefonen. 2. Når du er færdig, kan du lægge røret på ved at trykke på igen eller ved hjælp af telefonen. Fastnet Ved hjælp af TeleLink-tilbehøret (sælges separat) kan Conference Microphone DC20 tilsluttes en fastnettelefon.! Bemærk Der henvises til TeleLink-vejledningen for en beskrivelse af tilslutningsproceduren. 24

25 Besvar et opkald 1. Sørg for, at TeleLink er i telefontilstand. Lampen ved siden af funktionsknappen skal lyse blåt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på funktionsknappen. 2. Løft håndsættet ud af holderen, eller tryk på svarknappen på telefonen. 3. Tal ind i konferencemikrofonen. 25

26 Foretag et opkald 1. Sørg for, at TeleLink er i telefontilstand. Lampen ved siden af funktionsknappen skal lyse blåt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du trykke på funktionsknappen. 2. Løft håndsættet ud af holderen, eller tryk på svarknappen på telefonen. Lyt efter opkaldstonen. 3. Indtast nummeret på telefonen. 4. Tal ind i konferencemikrofonen. Eksterne lydkilder Du kan slutte alle lydkilder, der har en linjeudgang, til enheden. Det gør det muligt at lytte til fjernsyn, konferencetelefoner, diktafoner m.m. Det er også muligt at tilslutte en ekstern mikrofon, f.eks. en clipsmikrofon eller et sæt hovedtelefoner. Tilslutning af en ekstern lydkilde Hvis du tilslutter en ekstern lydkilde, vises der en menu, hvor du kan vælge den type enhed, du har tilsluttet. 1. Slut den eksterne lydkilde til linjeindgangen. Det medfølgende audiokabel kan bruges til eksterne lydkilder. Menuen Tilslutninger vises automatisk. 26

27 2. Vælg den valgmulighed, der svarer til den enhed, du har tilsluttet. Alternativ Linje ind Mikrofon ind Hovedtelefoner ud Beskrivning Computer, tv, musikafspiller osv. Boommikrofon, clipsmikrofon osv. Hovedtelefoner eller øretelefoner. 3. Justér lydstyrken for den pågældende mulighed, indtil du finder et egnet niveau. 27

28

29 II. For professionelle I de følgende afsnit beskrives avancerede funktioner og procedurer, der primært er beregnet til professionelle og avancerede brugere. 29

30

31 4. Grundlæggende opsætning Før opsætning af produktet skal du kontrollere, at menuen er indstillet til det foretrukne sprog. Skift menusproget Menuens standardsprog er engelsk. Du kan ændre sproget i menuen Indstillinger. 1. Vælg Settings > Language. 2. Vælg det ønskede sprog fra listen over tilgængelige sprog. Navngivning af enheden Hvis du vil gøre det nemmere at finde enheden, kan du angive et navn, der vises på displayet. 1. Vælg Indstillinger > Navn. 2. Brug til at rulle gennem listen med tegn. Tryk på for at vælge det ønskede tegn. 3. Når du er færdig, skal du vælge (for at annullere skal du vælge i stedet). 31

32

33 5. Parring af Comfort Digisystem-enheder Ved at parre to eller flere Comfort Digisystem-enheder sikrer du, at de kan kommunikere sikkert med hinanden. Comfort Digisystem er et digitalt krypteret kommunikationssystem, der benytter unikke kodenøgler til at opnå transmissionssikkerhed. Alle enheder, der skal bruges sammen, skal være indstillet til samme kanal og dele samme kodenøgle. Når du foretager en parringsprocedure, sender du oplysninger om kanalen og kodenøglen fra én enhed til én eller flere andre. Du kan dermed lave en kombination af kanal og kodenøgle på én enhed og bruge den til andre enheder, så det udgør et system. Informationen om kanalen og kodenøglen kaldes parringsinformation. kan både sende og modtage parringsinformation.! Vigtigt Ved levering har alle enheder samme fabrikskodenøgle. Du bør genere en ny kodenøgle for at gøre systemet sikkert. Parringsknappen Alle Comfort Digisystem-enheder er udstyret med en parringsknap. Parringsknappen giver hurtig adgang til enhedens parringsfunktioner. 33

34 Bord 1. Tilgængelige parringsgenveje via parringsknappen. Valgmulighed Et enkelt tryk. Et langt tryk. Et dobbelt tryk. Beskrivelse Fører dig til parringsmenuen. Indstiller enheden til at modtage parringsinformation (for enheder med mere end én kanal, påvirker det kun senderkanalen). Sender parringsinformation (for enheder med mere end én kanal, påvirker det kun senderkanalen). Skift kanal Hvis en kanal ikke passer til din opsætning, eller hvis der er interferens fra andre radiokilder, kan du skifte til en anden kanal via menuen Kanal. 1. Vælg Kommunikation > Kanal. 34

35 2. Vælg: Alternativ Sender Tilbage Sender Modtager Beskrivning Indstil kanalen for den indbyggede sender. Modtager Tilbage Sender Modtager Indstil kanalen for den indbyggede modtager. 3. Vælg den kanal, du ønsker at bruge, på kanallisten. Tilbage 1 863,250 MHz 2 864,000 MHz 3 864,750 MHz Den grønne cirkel ved siden af frekvensen betyder, at kanal er fri for interferens. Hvis kanalen er optaget, er cirklen grå. Tilgængelige kanaler I de fleste europæiske lande kan kanalerne 1-3 (863, ,750 MHz) bruges til høreprodukter. Ud over kanal 1-3 er der flere kanaler på båndene A-F, som kræver licens i de fleste europæiske lande. De findes under valgmuligheden Udvidet område. 35

36 ! Vigtigt Kontrollér altid dette med frekvensmyndigheden i dit land, så du ved hvilke kanaler, der er ledige, og hvilke kanaler, der kræver tilladelse. Sådan sender du parringsoplysninger Ved at sende parringsinformation fra kan du synkronisere dens kanal og kodenøgle med en anden enhed. Alle eksisterende parringsoplysninger på den anden enhed overskrives. 1. Vælg Kommunikation > Parring 2. Vælg, om sende- eller modtagekanalen skal parres ved at vælge én af følgende indstillinger: Sender Modtager 3. Indstil den eller de enheder, du vil parre med Conference Microphone DC20, for at modtage parringsinformation. 36

37 4. Hvis du vil sende parringsinformationen, skal du vælge én af følgende valgmuligheder: Alternativ Send info Tilbage Send info Modtag info Ny kodenøgle Ny kodenøgle Tilbage Send info Modtag info Ny kodenøgle! Beskrivning Send den eksisterende kodenøgle. Generer og send en ny kodenøgle. Vigtigt Dette bryder parringen med eventuelle tidligere parrede enheder. Når informationen er sendt, vises teksten Info sendt! på displayet. Modtagelse af parringsinformation Hvis enheden er indstillet til at modtage parringsoplysninger, overskrives den aktuelle kanal og kodenøgle af de modtagne oplysninger. 1. Indstil enheden til at modtage oplysninger ved at vælge Kommunikation > Parring. 37

38 2. Vælg, om sende- eller modtagekanalen skal parres ved at vælge én af følgende indstillinger: Sender Modtager 3. Vælg Modtag info. 4. Send parringsinformation fra den enhed, du parrer med. Hvis parringen lykkes, vises OK på displayet på Conference Microphone DC20. Parring af fjernbetjeningen For at forhindre, at andre fjernstyrer, vil fjernbetjeningen kun fungere sammen med den enhed, den er blevet parret med. Hvis fjernbetjeningen er blevet udskiftet, f.eks. i forbindelse med service, skal parringsproceduren foretages igen. 1. Vælg Indstillinger > Fjernbetjening. 2. Sørg for, at Aktiveret er markeret. 3. Vælg Parring. 4. Tryk på en knap på fjernbetjeningen. Hvis parringen lykkes, vises OK på displayet på Conference Microphone DC20. 38

39 6. Avancerede funktioner Dette produkt har særlige funktioner og indstillinger, der gør det muligt at tilpasse enheden til brugerens behov. Brug en ekstern mikrofon til telefoni Der kan anvendes en ekstra Comfort Digisystem-mikrofon (sælges separat) under telefonopkald som en ekstern mikrofon. Den er særlig nyttig, når der foretages opkald i støjende omgivelser eller et åbent kontorområde. 1. Du kan aktivere den eksterne mikrofonfunktion for Bluetooth og fastnet separat: For Bluetooth skal du vælge Kommunikation > Bluetooth. For fastnet skal du vælge Tilslutninger > TeleLink. 2. Aktiver Ekstern mik.. Brug Kun tele til at spare strøm Hvis enheden primært anvendes til telefoni, kan driftstiden forbedres ved at aktivere funktionen Kun tele. Når denne funktion er aktiv, vil enheden kun sende radio under telefonopkald. 1. Vælg Kommunikation > Bluetooth. (Der er også adgang til denne funktion fra Tilslutninger > TeleLink). 2. Aktiver Kun tele. 39

40 Tonejusteringer Enheden gør det muligt at justere lydens frekvenssvar. For eksempel kan svaret justeres til at reducere den skærende lyd af knitrende papir eller reducere høj bas, som kan maskere højere frekvenser.! Bemærk Indstillingerne gemmes separat for hver enkelt mikrofontilstand. Justering af diskant og bas Justering af diskant og bas gør det muligt at foretage en grov justering af enhedens frekvensegenskaber. Dette er f.eks. nyttigt, hvis brugeren synes, at lyden er for svag eller for skærende. 1. Vælg Lyd > Tonekontrol. 2. Vælg det ønskede frekvensområde ved at trykke på. 3. Kør op eller ned for at justere indstillingen for det valgte frekvensområde. 4. Tryk på for at bekræfte dit valg. Det næste frekvensområde vælges automatisk. 5. Tryk på for at gemme indstillingerne eller på for at annullere. Justering af equalizeren Brug equalizeren til at foretage detaljeret justering af frekvenssvaret. 40

41 1. Vælg Lyd > Equalizer. 2. Kør op eller ned for at justere indstillingen for det valgte frekvensområde. 3. Tryk på for at bekræfte dit valg. Det næste frekvensområde vælges automatisk. 4. Tryk på for at gemme indstillingerne eller på for at annullere. Perceptual Speech Enhancement Perceptual Speech Enhancement (PSE) er en avanceret digital lydbehandlingsteknologi, der er unik for Comfort Audios konferencemikrofoner. Teknikken bruges til at optimere taleforståelsen i udfordrende akustiske miljøer, hvor det ikke er muligt at anbringe en mikrofon i nærheden af den person, der taler. Der kan være situationer, hvor en nærfeltmikrofon kan opfattes som værende påtrængende eller for besværlig, såsom ved arbejdsmøder eller -middage. PSE fremhæver tale og reducerer uønsket støj og lyde, der generer taleforståelsen, på effektiv vis. PSE-funktionen er aktiv i omnidirektionelle mikrofonindstillinger og ved brug af en ekstern mikrofon. Justér PSE-kompensationen PSE-kompensationen bestemmer, hvor meget der skal skrues op for lyden for at kompensere for det opfattede lydstyrketab, der forekommer i støjende omgivelser. Øg denne indstilling, hvis du synes, at lydstyrken er for lav under støjende omgivelser. Indstillingen virker kun i omnidirektionel mikrofontilstand og gemmes separat for hver tilstand. 1. Vælg Lyd > Avancerede indst.. 41

42 2. Vælg PSE indst.. 3. Kør op eller ned for at justere kompensationsgraden. 4. Tryk på for at bekræfte dit valg. Bluetooth-indstillinger Bluetooth-indstillingerne giver dig mulighed for at justere, hvordan enheden skal fungere, når den sluttes til en enhed med Bluetooth. Justér niveauet for din egen stemme Hvis du kan høre din egen stemme under telefonopkald, undgår du at tale for højt eller føle dig begrænset. Stemmeovervågningen kan også anvendes til kommunikation med det omgivende miljø under et telefonopkald.! Bemærk Denne funktion kan kun justeres under et igangværende opkald. 1. Vælg Kommunikation > Bluetooth. 2. Vælg Mix niveau, og juster niveauet ved at køre op eller ned. 3. Tryk på for at bekræfte dit valg. Skift standardmikrofontilstand Når der indtastes et telefonopkald, vil enheden automatisk skifte til en forudvalgt mikrofontilstand. Du kan ændre standardmikrofontilstanden for Bluetooth-opkald i menuen Bluetooth. 42

43 1. Vælg Kommunikation > Bluetooth > Mik. indstilling. 2. Brug til at vælge en mikrofontilstand 3. Gem valget ved at trykke på. Fjern alle parrede Bluetooth-enheder Hvis du har problemer med en Bluetooth-enhed eller ønsker at ændre parringen, kan du fjerne alle parrede Bluetooth-enheder med menupunktet Nulstil BT. Vælg Kommunikation > Bluetooth > Nulstil BT. Alle parrede enheder slettes fra hukommelsen. Låsning af knapperne Hvis du ønsker at undgå, at der trykkes på knapper ved et uheld, er det muligt at låse alle funktioner ved at aktivere knaplåsen (du kan altid bruge tænd/sluk-knappen, uanset om knaplås er aktiveret eller ej). Vælg Aktiver knaplås. Der vises et orange hængelåssymbol på enhedens display. Pin-kodeindstillinger Du kan låse produktet med en firecifret pin-kode, hvis du vil undgå, at andre bruger det, eller at indstillingerne ændres ved et uheld. Du kan vælge at låse alle funktioner eller en valgt kategori. Indstilling af en pin-kode 1. Vælg Indstillinger > Pin-kode. 43

44 2. Markér Aktiveret. 3. Brug til at rulle gennem listen med tegn. Tryk på for at vælge det ønskede tegn. Skriv ny Pin Når du er færdig, skal du vælge (for at annullere skal du vælge i stedet).! Vigtigt Notér pin-koden. Kontakt købsstedet, hvis du glemmer pin-koden. Valg af funktioner, der skal låses Ved at vælge de funktioner, der skal låses med pin-koden, kan du tillade adgang til ofte brugte funktioner, mens der ikke er adgang til andre. 1. Vælg Indstillinger > Pin-kode > Låse valg. 2. Vælg de funktioner, du vil låse: Alternativ Beskrivning Parring Alle menuer Lås adgang til menuen Parring. Lås adgang til alle menuer. 44

45 Skjul dialogboksen til angivelse af pin-kode Dialogboksen til angivelse af pin-kode kan skjules, så folk ikke fristes til at gætte pin-koden. Brugeren har derefter 3 sekunder efter opstart til at få adgang til dialogboksen, før den skjules. 1. Vælg Indstillinger > Pin-kode > Låse valg. 2. Vælg Skjul Pinkode. Skift pin-koden For at skifte den aktuelle pin-kode skal du først indtaste den. 1. Vælg Indstillinger > Pin-kode. 2. Indtast den aktuelle pin-kode. 3. Vælg Skift pin-kode. 4. Indtast den nye pin-kode. 5. Vælg for at bekræfte pin-koden. Deaktivering af pin-koden Du kan deaktivere pin-koden, hvis du ikke længere ønsker at låse adgang til enheden. Pin-koden nulstilles, og der skal angives en ny kode, hvis du vælger at aktivere den igen. 1. Vælg Indstillinger > Pin-kode. 2. Indtast den aktuelle pin-kode. 3. Fjern markeringen af valgmuligheden Aktiveret. 45

46 FFC Free Frequency Check (FFC) gør det nemt at finde tilgængelige frekvenser. Hvis en kanal er uden interferens, vises der en grøn cirkel ved siden af kanalen i menuen for kanalvalg. Tilbage 1 863,250 MHz 2 864,000 MHz 3 864,750 MHz Hvis er markeret, vises baggrundsstøjen for hver kanal i dbm. Tilbage 1 863,250 MHz ,000 MHz ,750 MHz -103! Bemærk Cirklen bliver grøn ved et støjniveau på > -80 dbm. Nulstilling af alle indstillinger Hvis du har brug for at nulstille alle indstillinger til standardindstillingerne, kan du foretage en fabriksnulstilling. 1. Vælg Indstillinger > Fabriksindstilling. 46

47 2. Vælg Ja.! Vigtigt Alle indstillinger vil gå tabt. Al parring skal foretages igen. 47

48

49 Bilag 49

50

51 A. Produktinformation Menuoversigt Tilbage Kommunikation Lyd Tilslutninger Indstillinger Tilbage Kanal Parring Bluetooth Tilbage Tonekontrol Equalizer Avancerede indst. Tilbage Mik/Linje ind Ladestation TeleLink Modtagerniveau Tilbage Opladning Sprog Pin-kode Aktiver knaplås Navn Fjernbetjening Fabriksindstilling 51

52 Aktiver knaplås Om Tilbage Afslut den aktuelle menu. Kommunikation Indstillinger for radiokanaler og parring. Kanal Parring Bluetooth Lyd Skift sende- og modtagekanalen. Par enheden med en anden Comfort Digisystem-enhed. Giver dig mulighed for at generere en ny kodenøgle for at gøre systemet sikkert. Slut mikrofonen til en mobiltelefon med Bluetooth. Indstillinger, der påvirker lydkvaliteten. Tonekontrol Equalizer Avancerede indst. Tilslutninger Enkel justering af enhedens equalizer. Avanceret justering af frekvensrespons i otte bånd. Justér PSE-kompensationen. Indstillinger for forskellige lydindgange. Mik/Linje ind Indgangstype og forstærkningsniveau. 52

53 Ladestation TeleLink Modtagerniveau Indgangsforstærkning for ladestationen. Indgangs- og udgangsforstærkning ved brug af TeleLink-tilbehøret. Niveau for den indbyggede modtager. Indstillinger Generelle indstillinger. Pin-kode Opladning Sprog Navn Knaplås Funktions-indikator Fjernbetjening Fabriksindstilling Lås enheden med en pin-kode for at undgå utilsigtet brug. Hvis Sluk v/opladning aktiveres, slukkes enheden, når den er opladet. Auto start starter enheden, når opladning afbrydes. Standardindstillingen er at forblive tændt under opladning. Indstil menusproget. Giv enheden et navn, så den er nemmere at identificere. Aktiver automatisk knaplås for at undgå utilsigtede knaptryk, efter at skærmen er udtonet. Slå funktionsindikatoren til eller fra. Aktiver og par fjernbetjeningen. Nulstil enheden til fabriksindstillingerne. Alle indstillinger vil gå tabt! 53

54 Aktiver knaplås Aktiver knaplås manuelt. Kan også aktiveres ved at trykke på efterfulgt af. Om Information om firmwareversionen. Funktionsindikator Funktionsindikatoren viser oplysninger om enhedens aktuelle status. Bord 2. Mikrofontilstandsindikationer Status Musiktilstand Smal omni-mikrofon Bred omni-mikrofon Zoommikrofon Indikation 54

55 Bord 3. Parringsindikationer Status Klar til at modtage parringsinformation Parringsinformation sendt. Information modtaget. Indikation Bord 4. Opladningsindikationer Status Opladning i gang Opladning færdig Lavt batteri Indikation! Bemærk Opladning indikeres ikke, hvis enheden er tændt og placeret i TeleLink.! Bemærk Hvis enheden er tændt under opladning, forbliver funktionsindikatoren rød, selvom batteriet er helt opladet. 55

56 Bord 5. Fjernbetjeningsindikationer Status Kommando modtaget Indikation Bord 6. Bluetooth-indikationer Status Parringstilstand aktiv Parring gennemført Opkald i gang Indstillinger ryddet Indikation Mikrofonindstillinger Conference Microphone har fire forskellige mikrofontilstande, der kan vælges med. De to omni-tilstande kan også vælges med fjernbetjeningen. Musiktilstand Egnet til at lytte til musik eller til meget støjsvage omgivelser med favorabel akustik. PSE deaktiveret. Bred omnidirektionel mikrofon 56

57 Fremhæver tale og undertrykker forstyrrende støj. Kraftig forstærkning af svage lyde. Egnet til de fleste tilfælde, hvor flere personer skal høres. PSE aktiveret. Smal omnidirektionel mikrofon Fremhæver tale og undertrykker forstyrrende støj. Mindre forstærkelse af bløde lyde. Egnet til særligt støjende omgivelser samt mindre grupper og møder. PSE aktiveret. Direktionel tilstand Direktionel retningskarakteristik. Egnet til telefoni eller samtaler med en enkelt person i støjende omgivelser. For at opnå den bedste effekt skal mikrofonen være placeret nær lydkilden. PSE deaktiveret. 57

58 ! Bemærk Når der indstilles til zoomtilstand, ændres retningen for opladning automatisk, hvis enheden placeres i opladeren eller TeleLink-tilbehøret. Ekstraudstyr Der kan bruges følgende tilbehør til produktet: Blødt etui 58

59 Boommikrofon, sort Boommikrofon, beige TeleLink Tekniske specifikationer Type af sender/modtager SST - SecureStream Technology Rækkevidde Ca. 30 m Dimensioner 115 x 62 x 14 mm Vægt 90 g Frekvensområdesender MHz Frekvensområdemodtager (f2) MHz, (f1) MHz Antenner Indbygget 59

60 Driftstid Opladningstid Mikrofon Tilslutninger Bluetooth-protokol Understøttede profiler Batteridrevet fjernbetjening Op til 10 timer. Afhænger af brugsforholdene. Målt med fabriksindstillinger. Op til 5 timer. Kombination af fire indbyggede mikrofoner, direktionelle og omnidirektionelle Mik/Linje ind, stik til test med hovedtelefoner, stik til ladestation og Telelink Version 2.1 Handsfree Profile (HFP), Headset Profile (HSP) CR2025, Li-Mn 60

61 B. Radio Comfort Digisystem benytter radioteknologi til at overføre lyden mellem sendere og modtagere. Ligesom alle radiosystemer kommunikeres der på bestemte signaler. Der kan forekomme interferens, hvis du bruger to sendere på samme kanal eller tilstødende kanaler. Andet elektronisk udstyr kan også forstyrre radiotransmissioner. Kanalplanlægning Hvis du vil opnå optimal radiofunktion, skal du tage højde for afstanden mellem sendere og deres frekvenser. Længere afstand mellem sendere gør det muligt at bruge frekvenser, der er tættere på hinanden. Hvis både senderen og den indbyggede modtager er i brug, bør den sendte og modtagne frekvens være mindst 15 MHz fra hinanden for at opnå optimal funktion. Frekvensforskellen mellem den sendte og modtagne frekvens må ikke være nøjagtigt 26,0 MHz. blokerer muligheden for at indstille frekvenserne på denne måde. Hvis der bruges flere sendefrekvenser i samme lokale, skal frekvensforskellene mellem enhederne være mindst 1 MHz for at opnå optimal funktion. Radioområde Radioområdet mellem enhederne er ca. 30 m. Dette kan dog variere afhængigt af de omgivelser, du befinder dig i. 61

62

63 C. Vedligeholdelse af batterierne Dette produkt anvender Lithium-Ion Polymer-teknologi. Lithium-ion-batterier har ikke såkaldte hukommelseseffekter og kræver ikke regelmæssig afladning for at bevare ydeevnen. Batteriets kapacitet reduceres med tiden. Dette er normalt for alle genopladelige batterier. Batterilevetiden afhænger af brugsmønsteret. Batteriet fungerer bedst, hvis det oplades lidt og ofte - det når 90 % af kapaciteten, når det halve af opladningstiden er gået. Hvis produktet skal opbevares i længere perioder, er det bedst, at batteriet er halvt opladet. Kontakt forhandleren, når batteriet skal udskiftes. Driftstiden varierer afhængigt af, hvilke funktioner der bruges. Funktioner, såsom Bluetooth og den indbyggede sender, kan deaktiveres for at forlænge driftstiden. Udskiftning af batteriet i fjernbetjeningen Fjernbetjeningen leveres med et lithium-batteri på 3 volt, der kan udskiftes (CR2025). Under normale forhold vil batteriet holde i flere år. Batteriet skal udskiftes, hvis fjernbetjeningens funktionsindikator knapt nok lyser eller slet ikke lyser. 63

64 1. Skub forsigtigt til låsen for at udløse batteriholderen. 2. Træk batteriholderen ud. 64

65 3. Sæt det nye batteri i batteriholderen. Giv agt Sørg for at vende batterierne korrekt. I modsat fald kan enheden blive beskadiget. 4. Skub batteriholderen ind i batterirummet. 65

66

67 D. Fejlfinding Se følgende vejledning, hvis du har problemer med udstyret. Kontakt købsstedet, hvis du stadig har spørgsmål. Symptom Enheden starter ikke. Årsag Batteriet er afladet. slippes for hurtigt. Løsning Oplad batteriet. Tryk på i mindst 2 sekunder. Dårlig taleforståelse. Lyden er slået fra på mikrofonen og/eller modtageren. Der er for lang afstand mellem mikrofonen og den person, der taler. Slå lyden til på mikrofonen og/eller modtageren. Reducer afstanden til den person, der taler. Kort rækkevidde og/eller statisk interferens. Høj hvæsende lyd (ingen lydoverførsel). Enheden vil ikke starte under opladning. Forkert kanal. Vælg igen, eller Kanalinterferens! Vælg igen vises på displayet. Der er for lang afstand mellem mikrofonen og modtageren. Enhederne er ikke parret. Sluk v/opladning er aktiveret. Den valgte kanal er uegnet til brug. Reducer afstanden til modtageren. Den maksimale afstand er ca. 30 m. Udfør parring igen. Se Parring af Comfort Digisystem-enheder på side 33 Deaktiver Sluk v/opladning Vælg en anden kanal. Se Skift kanal på side 34 67

68 Symptom Årsag Løsning Der kommer tale igennem, men der er megen baggrundsstøj. Interferens fra en anden radiokilde påvirker den indbyggede modtager. Den indbyggede modtager er ikke parret med den tilhørende sender. Slå lyden fra på den indbyggede sender ved at trykke på. Udfør parring igen. Se Parring af Comfort Digisystem-enheder på side 33 Bluetooth-enheden kan ikke parres med Conference Microphone DC20. Bluetooth-enheden understøtter ikke de nødvendige profiler. Kontrollér, at Bluetooth-enheden understøtter alle de nødvendige profiler. Se Tekniske specifikationer. Der er ingen lyd. Mikrofonens lyd er slået fra. Senderens og modtagerens kanal stemmer ikke overens. Slå mikrofonens lyd til. Udfør parring igen. Se Parring af Comfort Digisystem-enheder på side 33 68

69 Service og garanti Comfort Audio AB udsteder en begrænset garanti i to år fra leveringsdatoen. Den omfatter alle former for defekter i produktion og materialer. For tilbehør er garantiperioden 90 dage fra leveringsdatoen. Der kan forekomme lokale aftaler eller bestemmelser. Defekter, som skyldes skødesløs håndtering eller indgreb i produktet eller dets tilbehør, er ikke omfattet af garantien. Kontakt købsstedet, hvis der er brug for service af produktet. Du er altid velkommen til at kontakte Comfort Audio, hvis du har spørgsmål. Servicecentre Hovedkontor SVERIGE/INTERNATIONALT

70 Datterselskaber DANMARK NORGE TYSKLAND BENELUX USA

71 Kontaktoplysninger Hovedkontor SVERIGE Comfort Audio AB Box 154 SE Halmstad Datterselskaber DANMARK Comfort Audio ApS Benediktevej 5, 1.sal DK-3480 Fredensborg NORGE Comfort Audio AS Postboks 304 NO-3201 Sandefjord

72 TYSKLAND Comfort Audio GmbH Curiestraβe 2 DE Stuttgart BENELUX Comfort Audio BV Nieuwe Steen 20 NL-1625 HV Hoorn USA Comfort Audio Inc. 411 E. Business Center Drive Suite 109 Mount Prospect, IL 60056, USA

73 Produktsymboler Produktet overholder EU-direktiv 93/42/EØF, inklusive ændringer, vedrørende medicinsk udstyr. Produktet overholder de grundlæggende krav i EU-direktiv 1999/5/EF, inklusive ændringer, vedrørende radioog teleterminaludstyr. Produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EU, inklusive ændringer, vedrørende affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Produktet og dets tilbehør skal genbruges i henhold til nationale bestemmelser. Jævnstrøm. Der kan gælde begrænsninger vedrørende brug af sendefrekvenser i henhold til national lovgivning. Stik til batterioplader. Kun til indendørs brug. 73

74 Klasse II-udstyr. 74

75 Oplysninger om varemærker og ophavsret Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc. DECT er et varemærke tilhørende European Telecommunications Standards Institute. Comfort Digisystem er et varemærke tilhørende Comfort Audio AB. SecureStream Technology er et varemærke tilhørende Comfort Audio AB. Comfort Audio er et varemærke tilhørende Comfort Audio AB. 75

76

77

78 MA Comfort Audio AB. All rights reserved. All content is subject to change without notice. Comfort Audio AB Box 154 SE Halmstad, Sweden Phone:

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90

Brugsanvisninger. Dansk. Comfort Digisystem. Microphone DM90 Brugsanvisninger Dansk Comfort Digisystem Indholdsfortegnelse I. Brugervejledning...7 1. Introduktion...9 Enheden...9 2. Sådan kommer du i gang...15 Opladning...15 Opstart...17 Brug af halsslyngen...17

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett

Brugervejledning. Dansk. Comfort Duett Brugervejledning Dansk Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1. Læs disse instruktioner. 2. Opbevar disse instruktioner. 3. Bemærk alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Benyt ikke dette apparat i nærheden

Læs mere

Conference Microphone DC20

Conference Microphone DC20 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Conference Microphone

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Microphone DM10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Microphone DM10 4 Sådan kommer du i

Læs mere

Microphone DM80 Dansk

Microphone DM80 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM80 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM80 3 Funktioner Microphone DM80 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DH10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DH10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner Receiver DH10 4 Sådan kommer du i gang

Læs mere

Conference Microphone DC10

Conference Microphone DC10 Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptional Speech Enhancement)

Læs mere

Microphone DM20 Dansk

Microphone DM20 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM20 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM20 3 Funktioner Microphone DM20 4 Sådan kommer

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning

Comfort Digisystem Brugsanvisning Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Comfort Digisystem Programmer DT05 Dansk Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner Programmer DT05 - programmeringsværktøj

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Brugervejledning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Brugervejledning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL

MT645VP. Radiokontrolelementer og -indikatorer. Overensstemmelseserklæring TO-VEJS RADIOMODEL 1 10 9 8 11 Radiokontrolelementer og -indikatorer 1. Antenne 2. Ekstern højttaler/ mikrofon/opladerstik 3. Tilstands-/strømknap 4. Søgeknap 5. Kanal op/ned-knapper 6. Baggrundsoplyst LCD-display 7. Højttaler/mikrofon

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde

COMFORT DIGISYSTEM. Bedst på arbejde COMFORT DIGISYSTEM Bedst på arbejde 2 Vi elsker lyd. Og mennesker. Først i verden bedst på arbejde At kunne høre kunder og kolleger godt på arbejde er vigtigt både for at kunne gøre et godt stykke arbejde

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer

COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer COMFORT DIGISYSTEM Digitale høreprodukter til læringsmiljøer Comfort Digisystem gør det muligt for elever med nedsat hørelse at høre både lærer og klassekammerater godt og tage del i alle skoleaktiviteterne.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Microphone DM05 Dansk

Microphone DM05 Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning Microphone DM05 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Microphone DM05 3 Funktioner Microphone DM05 4 Sådan kommer

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale

Jabra M5390 Multiuse Quick Guide - Telefonsamtale Tillykke med dit nye Multiuse headset! For at du kan få mest mulig glæde af dit nye Jabra headset, har vi lavet denne guide. Guiden fortæller, hvordan du i dagligdagen foretager og modtager opkald via

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Tovejs radio Model MT 600 DANSK

Tovejs radio Model MT 600 DANSK Tovejs radio Model MT 600 DANSK 9 1 10 2 3 4 1. Antenne 2. Udvendig højttaler/ mikrofon/opladningsstik 3. Mode/Power-knappen 4. Låseknap 5. Kanal-vælgerknapper 6. Højttaler/mikrofon 7. Lys/maks. rækkeviddeknap

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS3480/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Overholdelse

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Comfort Digisystem. Unikke høreprodukter til børnehaven og skolen

Comfort Digisystem. Unikke høreprodukter til børnehaven og skolen Comfort Digisystem Unikke høreprodukter til børnehaven og skolen Comfort Digisystem unikke løsninger til børnehaven og skolen Et liv uden begrænsninger Livet er fuld af betydningsfulde øjeblikke og vigtige

Læs mere

JABRA SPORT Rox wireless

JABRA SPORT Rox wireless JABRA SPORT Rox wireless Brugervejledning jabra.com/sportroxwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Et system flere forbindelser

Et system flere forbindelser Et system flere forbindelser Tv I Telefon I Mobil I Computer I Musik I Mikrofon ConnectLine til nem kontrol og til sikre håndfri samtaler, når man er på farten Oticon Streamer er ikke kun en fjernbetjening,

Læs mere

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Læs mere

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning Basisenhed med icom Betjeningsvejledning Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.dk www.phonak-butik.dk

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4

Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 En brik til en lettere hverdag Kom godt i gang EchoVoiceTM EV4 Jadea v/ergoterapeut Janne Mottlau Frederiksborgvej 5, baghuset. 3450 Allerød mobil 2323 0055 fax 3536 3559 e-mail: post@jadea.dk www.jadea.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brugervejledning 9203799 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-76W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

LYDOPTAGER ROLAND R-05

LYDOPTAGER ROLAND R-05 INTRODUKTION TIL LYDOPTAGER ROLAND R-05 Rolands R-05 er en lille lydoptager, der nemt kan ligge i tasken. Den har indbygget mikrofon men også mulighed for tilslutning af en ordentlig interviewmikrofon,

Læs mere

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning Plantronics Explorer 50 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

Quick guide Konferencetelefon Konftel 200W

Quick guide Konferencetelefon Konftel 200W Quick guide Konferencetelefon Konftel 200W Dansk Conference phones for every situation Beskrivelse af Konftel 200W Konftel 200W er en DECT-konferencetelefon med et optageområde op til 30 m 2. Konftel 200W

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere