Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3"

Transkript

1 N O T AT 18. september 2009 J.nr. 2501/ Ref. jdi Generel energipolitik og energibesparelser Retningslinjer for teknisk revision iflg. HB 2008 version3 Håndbog for Energikonsulenter 2008 version3, afsnit 2.5 Kvalitet i mærkningen, definerer kvalitet ved følgende kriterier: 1) Bygningsbeskrivelse og -registrering 2) Bygningens energimærke 3) Forslag til energiforbedring 4) Forståelighed for brugere Teknisk revisor skal vurdere kvaliteten af en rapport i forhold til hvert enkelt kriterium og dernæst udmønte sin vurdering i et antal point, som det fremgår af pointskemaet, bilag 1, samt følgende vejledning. Sommerhuse, som mærkes efter den forenklede metode, samt nye bygninger vurderes dog kun i forhold til kriterium 1, 2 og 4. Til disse bygningstyper anvendes derfor særlige pointskemaer, jf. bilag 2 og 3. Der gives points efter de skalatrin, som er angivet i bilagene. Der kan ikke benyttes mellemliggende værdier. For bygningsbeskrivelse og registrering af en ny bygning kan fx opnås 0, 20, 40 eller 50 points, som angivet i bilag 2, men ikke fx 30 points. 1. Bygningsbeskrivelse og -registrering Teknisk revisor vurderer ved selvsyn, om bygningens fysiske karakteristika er afspejlet i beskrivelsen og om registrering er sket i henhold til håndbogen. Særligt vurderes, om der er fejl vedrørende forhold, hvor konsulenten har haft adgang til de faktiske oplysninger. Hvis konsulenten, på grund af manglende adgang til faktiske oplysninger, har måttet skønne, vurderer teknisk revisor om skønnet var rimeligt i det konkrete tilfælde. Hvis de faktiske forhold senere viser sig at være anderledes end det, som er antaget ved et fagligt korrekt skøn, betragtes det ikke som en fejl medmindre konsulenten har haft adgang til de korrekte oplysninger, som nævnt ovenfor. Pointtal for forskellige grader af korrekt beskrivelse/registrering fremgår af bilag 1, 2 og 3. Side 1

2 2. Bygningens energimærke Konsulentens beregning af skalaværdi for bygningens energimærke kontrolleres, herunder om de anvendte standardværdier er rimelige, og om beregninger følger håndbogens kapitler 3, 4 og 5. Skalaværdien genberegnes i følgende tilfælde: Hvis der er benyttet forenklinger og vurderinger, udover hvad der fremgår af kapitel 3, 4 og 5 Hvis der er fejl, som giver forkerte inddata til beregningen, fx fejl i registreringen, eller uhensigtsmæssigt valg af standardværdi(er). Forenklinger i registreringen skal fremgå af rapporten og skal, bortset fra eksemplerne i kapitel , kort begrundes. Det anbefales, at energikonsulenten udarbejder et kort notat med begrundelse for valg af forenklinger og skøn, som falder uden for Notatet er nyttigt, hvis mærkningen udtrækkes til kontrol. Ved genberegning skal teknisk revisor benytte samme edb-program og version, som konsulenten har anvendt. Pointtal for korrekt/ukorrekt skalaværdi fremgår af bilag 1, 2 og Forslag til energiforbedring Energimærknings vigtigste formål er at motivere bygningsejer til at gennemføre energiforbedringer med størst mulig samlet effekt. Derfor vejer antal og kvalitet af rapportens forslag til energiforbedring tungest i den samlede vurdering. Kvalitet defineres ved at 1) alle motiverende forslag, som kan findes ved at følge retningslinjerne i afsnit 2.2.2, 2.2.3, og 2.2.5, er med i rapporten, 2) forslagene er klart og entydigt beskrevet, i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 2.2.6, og Pointtal for forskellige grader af kvalitet i forslag til energiforbedring fremgår af bilag Forståelighed for brugere Teknisk revisor vurderer om rapporten er i overensstemmelse med håndbogens kapitel Pointtal for forskellige grader af kvalitet i denne henseende fremgår af bilag 1, 2 og 3. Teknisk revision med vægt på læring Teknisk revision skal, så vidt muligt, give læring og information til konsulenterne. Derfor skal konsulenten have tilbud om at deltage, når teknisk revisor gennemgår den omhandlede bygning. Formålet er at skabe dialog på konkret baggrund, både om konsulentens valg og om de punkter, hvor teknisk revisors vurdering afviger fra konsulentens. Teknisk revisor udarbejder efterfølgende en revisionsrapport. Konsulenten får mulighed for at kommentere og kommentarerne skal medtages i revisionsrapporten. Side 2

3 Bilag 1. TR points eksisterende bygning 2. TR points ny bygning 3. TR points sommer-/fritidshus efter forenklet metode Side 3

4 Bilag 1. TR points eksisterende bygning Registrering 0 Utilstrækkelig Store fejl i registrering og/eller argumentation for skøn og alternative metodevalg. Forhold af væsentlig betydning er udeladt uden begrundelse eller er registreret 5 Mangelfuld Mindre fejl i registrering og/eller argumentation for skøn og alternative metodevalg. Forhold af mere begrænset betydning, men som bør registreres, er udeladt uden begrundelse eller er registreret 10 Retvisende Registreringen afspejler den fysiske bygning og har et tilstrækkeligt detaljeringsniveau. Argumentationen for faglige vurderinger eller alternative metodevalg er fundet i orden. Energimærke 0 Misvisende Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mere end +/- 15 procent (målt i kwh) 20 Retvisende Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mindre end +/- 15 procent (målt i kwh) Forslag til energiforbedring 0 Store fejl De fleste relevante forslag mangler og/eller er forkert beskrevet og beregnet. 20 Mere betydelige fejl Et eller flere væsentlige forslag mangler og/eller er forkert beskrevet og beregnet. 40 Mindre fejl Alle væsentlige forslag er medtaget, men der kan være mindre fejl i beskrivelse eller beregning. 50 Ingen fejl Alle relevante forslag er medtaget, korrekt beskrevet og beregnet. Forståelighed 0 Mangelfulde og svært forståelige beskrivelser Beskrivelser er generelt mangelfulde og/eller vanskelige at forstå for en lægmand. 10 Dækkende beskrivelser Beskrivelser er i vid udstrækning dækkende og forståelige for lægmand - dog kan mindre betydende uklarheder forekomme 20 Helt entydige og let forståelige beskrivelser Side 4

5 Beskrivelser er helt entydige og let forståelige for lægmand. Konklusionskategorier 1) points: God og oplysende rapport. 2) points: Kan medføre krav om nyt mærke til kunden. 3) points: Kan medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke. 4) 0 49 points: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke. Bilag 2. TR points ny bygning Registrering 0 Utilstrækkelig Store fejl i registrering og/eller de fleste forhold af væsentlig betydning udeladt eller beskrevet 20 Mangelfuld Flere fejl i registrering og/eller et eller flere væsentlige forhold udeladt eller beskrevet 40 Enkelte mangler Registreringen afspejler i vid udstrækning den fysiske bygning, men mindre væsentlige forhold mangler eller er forkert beskrevet. 50 Retvisende Registreringen afspejler fuldt og helt den fysiske bygning og alle relevante forhold er medtaget samt korrekt beskrevet Energimærke 0 Misvisende Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mere end +/- 15 procent (målt i kwh) 30 Retvisende Teknisk revisors beregning af samlet forbrug afviger fra energikonsulentens med mindre end +/- 15 procent (målt i kwh) Forståelighed 0 Mangelfulde og svært forståelige beskrivelser Beskrivelser er generelt mangelfulde og/eller vanskelige at forstå for en lægmand. 10 Dækkende beskrivelser Beskrivelser er i vid udstrækning dækkende og forståelige for lægmand - dog kan mindre betydende uklarheder forekomme 20 Helt entydige og let forståelige beskrivelser Beskrivelser er helt entydige og let forståelige for lægmand. Side 5

6 Konklusionskategorier 5) points: God og oplysende rapport. 6) points: Kan medføre krav om nyt mærke til kunden. 7) points: Kan medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke. 8) 0 49 points: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke. Bilag 3. TR points sommer-/fritidshus mærket efter forenklet metode Registrering 0 Utilstrækkelig Store fejl i registrering og/eller de fleste forhold af væsentlig betydning udeladt eller beskrevet 20 Mangelfuld Flere fejl i registrering og/eller et eller flere væsentlige forhold udeladt eller beskrevet 40 Enkelte mangler Registreringen afspejler i vid udstrækning den fysiske bygning, men mindre væsentlige forhold mangler eller er forkert beskrevet. 50 Retvisende Registreringen afspejler fuldt og helt den fysiske bygning og alle relevante forhold er medtaget samt korrekt beskrevet Energimærke 0 Misvisende Sommerhuset er energimærket forkert i forhold til opfyldelse af de specifikke energikrav i BR-S 98 gældende indtil 1/ Retvisende Sommerhuset er energimærket korrekt i forhold til opfyldelse af de specifikke energikrav i BR-S 98 gældende indtil 1/ Forståelighed 0 Mangelfulde og svært forståelige beskrivelser Beskrivelser er generelt mangelfulde og/eller vanskelige at forstå for en lægmand. 10 Dækkende beskrivelser Side 6

7 Beskrivelser er i vid udstrækning dækkende og forståelige for lægmand - dog kan mindre betydende uklarheder forekomme 20 Helt entydige og let forståelige beskrivelser Beskrivelser er helt entydige og let forståelige for lægmand. Konklusionskategorier 9) points: God og oplysende rapport. 10) points: Kan medføre krav om nyt mærke til kunden. 11) points: Kan medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke. 12) 0 49 points: Vil normalt medføre sanktion fra ENS og krav om nyt mærke. Side 7

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter

Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring af kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter Forklaring til kontrolskema til teknisk revision af energimærkningsrapporter udarbejdet efter den 1. januar 29. OVERORDNET INDDELING

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

Energimærkning 9. juni 2015

Energimærkning 9. juni 2015 Energimærkning 9. juni 2015 Indhold: Typiske fejl begået ved udarbejdelse af energimærket, herunder bygningsregistrering, besparelsesforslag og tekster. V./ Vivi Gilsager Retningslinjer for teknisk revision

Læs mere

Enfamiliehuse generel del.

Enfamiliehuse generel del. Enfamiliehuse generel del. 2. Energimærkning i hovedtræk, side 3: Afsnittet udtrykker en god ambition og lyder godt, men det må ikke opfattes som om vi har projekteret en række specifikke renoveringsforslag

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag. til

HØRINGSUDKAST. Forslag. til HØRINGSUDKAST Forslag til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1 I bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012 om energimærkning af bygninger foretages følgende ændringer:

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Undersøgelse af forhold i det almene. nøgletalssystem Undersøgelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter forhold i det Undersøgelse af forhold i det almene nøgletalssystem almene nøgletalssystem December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012

INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012 INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012 Diaspræsentation vedrørende disciplinær- og klagenævnets kvalitetskontrol af tilstandsrapporter Jens Kieldsen Arkitekt Sekretariatet for DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere