eventyr og spænding Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eventyr og spænding Brugsanvisning"

Transkript

1 N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X

2 INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side 8 Indstilling af kanaler Side 16 HOVEDMENU Programmering af optagelser Side 23 Valg af favoritkanaler Side 26 Forældrekontrol Side 28 Systemindstillinger Side 32 Installation Side 36 Abonnement og post Side 40 Tekniske parametre Side 42 2

3 INDHOLD ANDRE FUNKTIONER INFO Side 46 GUIDE Side 48 PLUS Side 49 KIOSK Side 50 FEJLMULIGHEDER Billedet fryser Side 52 Sort skærm Side 52 Sort/hvidt billede på videooptagelser Side 53 Kan ikke bestille KIOSK events Side 53 Mangler nogle kanaler i kanallisten Side 53 SYMBOLER OG FORKORTELSER Favorit symbolet Side 54 Låse symbolet Side 54 TEKNISKE DATA Side 55 3

4 INSTALLATION Fjernkontrol INFO: Giver en kort eller mere detaljeret information om igangværende og kommende programmer (Now & Next). GUIDE: Elektronisk Program Guide. OK: Bekræfter et valg. Pilene navigerer i menuer, vælger kanaler eller regulerer lydstyrken. PREFER: Giver adgang til Favoritkanalerne. SERV: Giver adgang til KIOSK program guiden, når man står på en KIOSK kanal. +: Giver information om det aktuelle program, valgt sprog for lyd, tekst osv. Valg af kanaler, dato, klokkeslet, PIN-kode osv. Afslutter menuer og vender tilbage til TVkanalerne. PERSO/MENU: Hovedmenu E: Liste over alle kanaler gemt i modtageren. A - E: Funktionsknapper. MUTE: Slår lyden fra og til. Tænd og sluk (Standby). TV/SAT: Skifter mellem TV og Satellit mode. 4

5 INSTALLATION Satellitmodtager Funktionsvalg: Navigering i menuer, valg af kanaler eller regulering af lydstyrken Modtagerens display. Viser programnummer, meddelelser og ur i standby Kortlæser til parabolkort Hovedmenu Bekræfter et valg Tænd / sluk Netstik Modemtilslutning til telefonledning TV SCART LNB IN Serielport Parallelport Lydudgang VIDEO SCART LNB OUT Sådan bruger du funktionerne: Under et program: Tryk på den ønskede funktionsknap. For at skifte funktion: Tryk først på EXIT-knappen og derefter på den ønskede funktionsknap. Sådan forlader du funktionerne: Tryk en gang til på den valgte funktionsknap eller på EXIT-knappen. 5

6 INSTALLATION Før du tilslutter satellitmodtageren Placering af satellitmodtageren Modtageren skal placeres i god afstand fra radiatorer eller andre varmekilder. Lad der være plads omkring modtageren, så varmen kan slippe væk. Sørg for at gardiner, aviser osv. ikke forhindrer luft i at pasere igennem ventilationshullerne. Udsæt ikke modtageren for stærkt lys (fra spots, neonrør, direkte sollys eller lignende). Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningens bagside. Indsæt to 1,5 V batterier (R 03, LR 03, AAA eller UM4). Tryk og løft dækslet af ved hjælp af en lille mønt i rillen ved «OPEN». HUSK! Brugte batterier skal afleveres til et miljøgodkendt opsamlingssted. Vigtigt! For at undgå kortslutning, brand eller livsfarligt stød, må modtageren ikke udsættes for fugtighed. For at undgå kondensproblemer, så brug ikke modtageren umiddelbart efter du har flyttet den fra et koldt sted til et varmt eller omvendt. Sørg for at ikke kan løbe væsker ned i ventilationshullerne. Hvis du spilder noget ned i modtageren, så tag straks strømstikket ud og kontakt Canal Digital. Undgå at udsætte modtageren for stød eller slag. Du må aldrig åbne modtageren. Fejl opstået som følge af ulovlig åbning af modtagernen, repareres af Canal Digital på kundens regning. Se i øvrigt abonnementsbetingelser. Ved tekniske problemer, kontakt venligst Canal Digital. 6

7 INSTALLATION Tilslutninger Tilslutning af den digitale satellitmodtager A Forbind et scartkabel fra modtageren (TV-stikket) med scartstikket i dit tv. B Forbind et scartkabel fra modtageren (VCR-stikket) med scartstikket på din video. C Skru kablet fra din LNB på modtagerens stik mærket LNB IN. D Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. Tilslutning af den digitale satellitmodtager sammen med en analog satellitmodtager Når man installerer den digitale modtager med en analog modtager, er det vigtigt at huske følgende, når der anvendes én parabol/antenne: Der skal bruges et Universal LNB hoved, for ikke at gå glip af nogle kanaler på højfrekvensbåndet. Den analoge modtager skal også kunne håndtere en Universal LNB. Når man forbinder mere end ét LNBhoved, skal der bruges en DiSEqC switch. Kun enten den analoge eller den digitale modtager kan benyttes samtidig. Modtageren, der ikke benyttes, skal slukkes. F.eks. kan du ikke optage et program fra den analoge modtager, mens du benytter den digitale modtager. Ønsker du at kunne se både analoge og digitale kanaler på samme tid, skal du bruge et universalt LNB hoved med to identiske udgange og forbinde den ene udgang til din analoge modtager og den anden til den digitale modtager. 7

8 INSTALLATION Der kan være flere måder at forbinde den digitale modtager med dit eksisterende analoge udstyr. I denne vejledning vil du finde nogle typiske eksempler på, hvordan dette kan gøres. Får du brug for flere informationer, se venligst i bruger-vejledningen til din analoge modtager og din video. Husk at de fleste ældre analoge modtagere ikke kan håndtere universal LNB eller DiSEqC omskiftere. Vi anbefaler, at du får en autoriseret montør til at installere dit paraboludstyr, så du kan være sikker på optimal modtagelse af tv-kanaler. Installation er ikke inkluderet i dit abonnement. Installation uden video A C E B D A Forbind et scartkabel fra den digitale modtager (TV-stikket) til scart-stikket på dit tv. B Forbind et scartkabel fra den digitale modtager (VCR-stikket) til din analoge modtager (TV-stikket). C Skru kablet fra din LNB fast på den digitale modtager i stikket mærket LNB IN. D Forbind et coaxialkabel fra den digitale modtager (LNB OUT) til den analog modtager (LNB IN). E Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. 8

9 INSTALLATION Installation med video (HVIS DEN ANALOGE MODTAGER HAR TO SCARTSTIK) D C A F E B A Forbind med et scartkabel den digitale modtager (TV-stikket) med den analoge modtager (VCR-stikket). B Forbind med et scartkabel din digitale modtager (VCR-stikket) med din video. C Forbind med et kabel din analoge modtager (TV-stikket) med dit tv. D Skru kablet fra din LNB fast på den digitale modtager i stikket mærket LNB IN. E Forbind et coaxialkabel fra den digitale modtager (LNB OUT) til den analoge modtager (LNB IN). F Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. 9

10 INSTALLATION Installation med video (HVIS DEN ANALOGE MODTAGER HAR TRE SCARTSTIK) A D F C E B A Forbind med et scartkabel den digitale modtager (TV-stikket) med din analoge modtager (AUX-stikket). B Forbind med et scartkabel den analoge modtager (VCR-stikket) med din video. C Forbind med et scartkabel den analoge modtager (TV-stikket) med dit tv. D Skru kablet fra din LNB fast på den digitale modtager i stikket mærket LNB IN. E Forbind et coaxialkabel fra den digitale modtager (LNB OUT) til den analoge modtager (LNB IN). F Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. 10

11 INSTALLATION Installation med video (OG TO LNB PÅ DIN PARABOL MED EN DISEQC OMSKIFTER) En DiSeqC omskifter gør, at du kan bruge to forskellige LNB er til din parabol. A Placér den mellem LNB erne og den digitale modtager (LNB IN-stikket). B Din analoge modtager skal også kunne håndtere DiSeqC. C LNB en fra positionen 1 vest skal tilsluttes indgang 1 på DiSeqC omskifteren. D DiSeqC omskifteren skal programmeres til simpel tone burst mode. 11

12 INSTALLATION Tilslutning af telefonlinie Tilslutning til en telefonlinie er et krav for at få adgang til flere digitale serviceydelser. Denne forbindelse gør, at du bl.a. direkte kan bestille KIOSK film eller andre begivenheder, der afregnes individuelt. Ønsker du installation af yderligere et telefonstik i dit hjem, må du kontakte din telefonudbyder. Sørg for at telefonkablet altid er tilsluttet modtageren og sidder som det første led fra telefonstikket i væggen. Har du en ISDN telefonlinie, skal du bruge en analog/isdn adaptor, som kan købes hos din telefonudbyder. 12

13 MANUAL Tilslutning af stereoanlæg Du kan tilslutte modtagerens højre og venstre AUDIO OUT-stik til dit stereoanlægs AUX eller CD indgang. Tilslutning af PC Denne service er endnu ikke anvendelig. 13

14 INSTALLATION Indstilling af kanaler Indsæt dit Canal Digital parabolkort i modtagerens venstre kortlæser, logoet Canal Digital og den lille pil skal vende opad og pilen skal pege ind imod modtageren. Bemærk at den højre kortlæser ikke bruges. A Tryk på ON / OFF-knappen på fronten af modtageren og du vil se - - : - - i displayet. B Tryk derefter på den røde standby knap på fjernbetjeningen. C Tænd nu dit tv og vælg scartindgangen. Du vil nu se følgende menu: 14

15 INSTALLATION Indstilling af modtager A Tryk 4 i MAIN MENU for SET SYSTEM. B Tryk derefter på 1 for TERMINAL INSTALLATION. C Her kan du vælge sprog, undertekster mv. Brug højre /venstre pilknapperne på fjernbetjeningen til at vælge indstilling og op/ned pilknapperne for at vælge menupunkt. D Du skal vælge DANISH i punkterne 1, 2 og 7 og derefter trykke på A knappen. E Menuen vil nu optræde på dansk og du vil få danske undertekster på kanaler, som har dette. Hvis der står NONE eller INGEN i pkt. 2 SUBTITLES, viser modtageren ikke undertekster. F Tryk endnu engang på A og du er klar til at foretage en kanalsøgning. 15

16 INSTALLATION Kanalsøgning A Tryk 5 i Hovedmenuen for Installation. Du vil nu se følgende menu på skærmen: Bemærk: Hvis du ikke får ovenstående menu skal du checke, at du har isat dit parabolkort rigtigt. Det skal vende med den lille pil og Canal Digital logoet opad, den lille pil skal pege ind imod modtageren og programkortet skal indsættes i den venstre kortlæser. Gå nu ud af denne menu og tilbage igen, så bliver Canal Digital listen synlig. Tryk OK for at starte kanalsøgningen, dette kan tage op til ca. 30 min. Der går ca. 30 sekunder før bjælken bevæger sig. 16

17 INSTALLATION Du vil se følgende menu under kanalsøgning: Når søgningen er færdig (bjælken når op på 100%), dukker listen over kanaler gemt i modtageren automatisk op. Du kan vælge en kanal og trykke OK, hvorefter modtageren viser denne kanal og er klar til brug. 17

18 HOVEDMENU HOVEDMENU Tryk MENU/PERSO for at få adgang til modtagerens hovedmenu. Fra modtagerens hovedmenu kan du vælge dine favoritkanaler, søge efter nye kanaler, checke dit abonnement, post osv. For at vælge fra et punkt i hovedmenuen kan du: A enten trykke tallet som står ved siden af menupunktet. B eller bruge op/ned piltasterne til at markere et menupunkt og derefter trykke OK. 18

19 HOVEDMENU Programmering af videooptagelser Ønsker du at tilslutte din video, se venligst forgående afsnit omkring TILSLUT- NINGER. Videooptagelser af et kommende program Modtageren skal sættes til den kanal, du vil optage fra. Du kan programmere modtageren til at tænde for den valgte kanal. (PROGRAMMERING AF OPTAGELSER). Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til. Din digitale modtager A Tryk MENU. B Vælg 1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER. C Tryk OK. D Følg dernæst instruktionerne på skærmen. 19

20 HOVEDMENU Videooptagelser af et program du ser Man kan ikke optage en digital kanal, mens man ser en anden digital kanal. Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til. Din digitale modtager Skift til den kanal du ønsker at optage fra. Din video Husk at programmere din video til at optage programmet gennem AUX. «Aux»-stikket kan have et andet navn på nogle videofabrikater. Se venligst i brugsanvisningen til din video for mere information. Start så optagelsen på din video. Vigtigt Hvis kanalen du vil optage fra er låst, skal du indtaste forældrekoden. (se afsnittet om FORÆLDREKONTROL) før du bekræfter dine indstillinger. Du kan forudprogrammere op til 8 optagelser. Timerens alarmsignal Hvis modtageren står på stand by, vil den tænde af sig selv på den kanal, du ønsker at optage. Modtageren starter automatisk 5 minutter før det indtastede starttidspunkt. Ser du en anden kanal end den du vil optage, vil du blive advaret om, at programmet er ved at begynde på den kanal, du vil optage fra. Tryk på + og du vil se en besked, der beder dig om at vælge den kanal du ønsker at optage. Når du trykker OK, vil modtageren skifte til den ønskede kanal. Vigtigt Du kan ikke vælge en anden digital kanal, mens optagelsen er i gang. I så fald vil du optage fra den kanal, du skifter til. 20

21 VALG AF FAVORITKANALER HOVEDMENU Valg af favoritkanaler giver dig mulighed for at zappe direkte imellem de kanaler, du holder mest af at se. Du kan gå direkte til dine favoritkanaler med piltasterne og springe de andre kanaler over som du vælger fra. A Tryk MENU, dernæst 2 for VALG AF FAVORITKANALER og du vil se en liste over kanalerne. B Flyt op eller ned i kanallisten med og knapperne. Med og hopper en side ad gangen og vælger favoritkanaler ved at trykke OK. Symbolet vises udfor de de valgte favoritkanaler. C For at fjerne en kanal fra dit valg, er fremgangsmåden den samme. Du trykker blot OK igen, og så forsvinder favoritsymbolet. Aktivering af funktionen A Tryk PREFER på fjernbetjeningen når du står på et tv-program, og favoritkanalsymbolet vises kortvarigt på tv-skærmen. B Nu vil du kunne zappe dine favoritkanaler igennem med og knapperne på fjernbetjeningen. C Tryk PREFER igen og favoritsymbolet vises rødt kortvarigt på tvskærmen. Nu vil du kunne zapppe alle kanalerne igennem. 21

22 HOVEDMENU Menuen på din skærm vil de således ud. 22

23 HOVEDMENU FORÆLDREKONTROL Med denne funktion kan du forhindre adgang til udvalgte kanaler ved hjælp af din egen personlige 4-cifrede PINkode. Koden er sat til 1234 ved levering af modtageren. Når du har valgt en forældrekode, vil du blive bedt om at indtaste den hver gang, du vælger en spærret kanal. A Tryk MENU. B Vælg 3 for FORÆLDREKONTROL. C Tryk OK. D Følg dernæst instruktionerne på skærmen. 23

24 HOVEDMENU Ændring af PIN kode A Tryk på MENU, dernæst 3 FORÆLDREKONTROL og derefter 1 ÆNDRING AF PIN KODE. B Ønsker du at ændre forældrekoden, vil modtageren bede dig om at indtaste den nuværende forældrekode, før du kan indtaste en ny. C På hvert trin skal du bekræfte dit valg ved at trykke OK, eller annullere ved at trykke A. D Når du har valgt en forældrekode, kan du låse enhver digital kanal individuelt eller alle kanaler på én gang. Spærring af kanaler Du kan forhindre adgang til visse kanaler ved at spærre dem. A Tryk på MENU, dernæst 3 og derefter 2 for at komme ind i SPÆRRING AF KANALER. Du vil dernæst blive bedt om at indtaste din forældrekode. Fra SPÆRRING AF KANALER menuen kan du: B Låse eller låse op for kanalerne individuelt ved at trykke OK. Når du låser en kanal, kommer der et låse-symbol ud for den. Husk at aktivere låsene ved at trykke B. C Låse op for alle kanalerne samtidig ved at trykke B. Ved at låse op for alle, behøver du ikke indtaste din forældrekode, hver gang du vil se en låst kanal. Bemærk: PIN-koden er 1234 når du tænder modtageren første gang. 24

25 HOVEDMENU Se en låst kanal Når du vælger en låst kanal, dukker en bjælke op i bunden af skærmen og spørger, om du vil have adgang til kanalen. Tryk OK og indtast din foræl- drekode efterfulgt af OK, hvorefter du vil få adgang til den låste kanal. Vigtigt: Glemmer du din forældrekode, så kontakt Canal Digital. ALDERSGRÆNSE Det er muligt at begrænse adgangen til programmer på bl.a. CANAL+ kanalerne ved vælge en aldersgrænse. A Tryk på MENU, for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 3 for FORÆLDREKONTROL. C Tryk 3 for ALDERSGRÆNSE. D For at vælge aldersgrænse, indtast din PIN-kode og bekræft med OK. E Vælg den ønskede aldersgrænse med tasterne og bekræft med OK. F Gå tilbage til tv-kanalerne ved at trykke EXIT. En låst kanal vil vise sort skærm. For at få adgang til programmet skal du trykke OK, derefter din PIN-kode og OK. 25

26 HOVEDMENU Aldersgrænse er inddelt i følgende fire kategorier: 5 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 5 år: Børnefilm og tegne film. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 10, 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 10 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 10 år: Familiefilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 og 10 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 15 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 15 år: Voksenfilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5, 10 og 15 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 18 års aldersgrænse er spærret. 18 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 18 år: Erotiske film og hårdere actionfilm. Alle programmer med denne aldersgrænse er tilgængelige. Denne funktion er afhængig af, om aldersgrænse informationen sendes med det pågældende program og kan variere afhængig af sendefladen på den valgte kanal. 26

27 SYSTEMINDSTILLINGER HOVEDMENU Systemindstillingerne lader dig ændre de generelle indstillinger for modtageren. Indstilling af modtager A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER C Tryk 1 for INDSTILLING AF MODTAGER. Vælg det ønskede nummer eller flyt fra punkt til punkt ved hjælp af og knapperne. For at vælge indenfor hvert punkt, tryk eller. Det er ikke nødvendigt at indstille dato og tid, da modtageren selv indstiller disse parametre første gang den ser en af vore kanaler. Sprogvalg Her kan du vælge hvilket lydsprog du ønsker. Du kan vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller originalsprog. Hvis du vælger dansk, vil du få dansk lyd, hvis denne sendes med programmet. 27

28 HOVEDMENU Undertekster Her kan du vælge hvilket undertekstsprog du ønsker. Du kan vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller ingen. Hvis du vælger dansk, vil du få danske undertekster, hvis de sendes med programmet. Lydstyrke Her kan du justere lydstyrken fra modtageren til samme niveau som de andre programmer, du modtager. Besked varighed Her kan du vælge, hvor længe informationer skal vises på skærmen efter hvert kanalskift. Du kan vælge imellem NORMAL (3 sek.) eller LANG (6 sek.) eller NUL (ingen). Alarm Alarmen aktiveres automatisk når programmer, du har lagret i modtagerens hukommelse, skal begynde. Du kan vælge imellem en visuel alarm eller en visuel og lyd alarm. Den visuelle alarm kommer ikke på tv-skærmen, men i displayet på modtageren. (Der står PLUS ). Lyd alarmen er en tone i ca. 2 sek. der sendes i tv ets højtalere. 28

29 HOVEDMENU Format TV/Video A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER C Tryk derefter 2 for FORMAT TV/VIDEO. D Du kan vælge de rigtige indstillinger for dit udstyr. Giver RGB indstillingen problemer, såsom rykket billede, så vælg NORMAL i punkt 3, eller vælg en anden scartindgang på dit TV, der understøtter RGB. Se i brugsanvisningen for dit TV for mere information omkring scart tilslutning. Hvis du vælger S-VHS i punktet omkring videotilslutning og du ikke har tilsluttet en S-VHS video, vil dette valg give et sort/hvidt billede på videooptagelserne. 29

30 HOVEDMENU Modemindstillinger A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER C Tryk derefter 3 for MODEMIND- STILLINGER Modtageren er som standard programmeret til at fungere med det danske telefonnet, og hvis du ikke ringer op via en omstilling der kræver 0 for at gennemsløjfe udgående opkald, behøver du ikke foretage dig noget. Ellers vælger du OMSTILLING i pkt. 3. Sørg for at telefonkablet altid er tilsluttet modtageren og sidder som det første led fra telefonstikket i væggen. Har du en ISDN telefonlinie, skal du bruge en analog/isdn adaptor, som kan købes hos din telefonudbyder. 30

31 HOVEDMENU INSTALLATION I denne menu kan du se, hvilke kanaler der er gemt i modtageren, du kan slette nogle kanaler, tilføje kanaler eller foretage en helt ny kanalsøgning. Kanalliste A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INDSTALLATION og vælg 1 for KANALLISTE. Se en side ad gangen ved hjælp af og. Favoritkanalerne og de spærrede kanaler er markeret med symbolerne eller. 31

32 HOVEDMENU Rediger kanaler Det er ikke muligt at ændre rækkefølgen af kanaler på CANAL DIGITAL kanalerne. Hvis du har lagret andre kanaler fra andre satellitter, vil de få kanalnumre fra 500 og opefter, og rækkefølgen af disse kan redigeres. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 2 for REDIGER KANALER. D Gå til en kanal du ønsker at flytte, og springer en side ad gangen, eller indtast kanalnummeret direkte. E Tryk OK for at vælge kanalen. F Flyt kanalen til den nye position med eller. G Tryk derefter OK. Tilføj kanaler Canal Digital vil løbende tilbyde nye kanaler og tjenester i fremtiden. Denne funktion lader dig lagre disse i modtageren, når de bliver tilgængelige. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 3 for TILFØJ KANALER. Disse kanaler vil i princippet blive lagret hvor der er plads og hvis en kanal har flyttet position, vil den gamle placering stadig ligge i kanallisten og skærmen vil være sort ved valg af denne, da der ikke er noget signal på den gamle position. Vælg hellere pkt. 5 GEM KANALER IGEN, da den funktion rydder op i kanallisten. 32

33 HOVEDMENU Slet kanaler Det er ikke muligt at slette CANAL DIGITAL kanalerne. For at slette andre kanaler fra kanallisten: A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 4 for SLET KANALER og du vil få en liste over de kanaler, du kan slette over programplads 500. D Gå til en kanal du ønsker at slette med piltasterne eller indtast kanalnummeret direkte. E Tryk OK. Gem kanaler igen Når Canal Digital lancerer nye kanaler eller foretager ændringer i transmissionen, skal du vælge dette punkt for at foretage en ny kanalsøgning, så din modtager bliver opdateret med de nye kanaler og eventuelle ændringer i transmissionen. Denne funktion rydder også op i din kanalliste. Vigtigt: Hvis du efter en ny kanalsøgning alligevel mangler visse kanaler, kan dette skyldes, at du har en ældre version software i din modtager. Er dette tilfældet, skal du opdatere software og derefter foretage en ny kanalsøgning. Det kan også skyldes fejl i din installation. Kontakt evt. din installatør, for at få justeret parabol og LNB-hoved optimalt. Foretag derefter en ny kanalsøgning. 33

34 HOVEDMENU A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 5 for GEM KANALER IGEN og du vil se en advarsel om, at kanallisten kan blive ændret. D Tryk OK for at fortsætte eller A for at gå tilbage til installationsmenuen uden at foretage en ny kanalsøgning. E Indtast din forældrekode 1234 med mindre at du har ændret den og derefter OK. F Tryk OK. G Vælg antenne med og, derefter OK. Modtager du kun signaler fra 1 vest, vælger du 1. Har du en DiSEqC omskifter tilsluttet, skal du vælge 2, så modtageren søger efter kanaler på begge indgange. Du vil se følgende menu under kanalsøgning: Det tager ca. 30 sek., før bjælken bevæger sig. Når søgningen er færdig (bjælken når op på 100%), dukker listen over kanaler gemt i modtageren automatisk op og du kan vælge en kanal og trykke OK, hvorefter modtageren viser denne kanal og er klar til brug. 34

35 ABONNEMENT OG POST Abonnementsvilkår HOVEDMENU Fra denne menu kan du checke abonnementsrettighederne i dit programkort. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. C Tryk 1 for ABONNEMENTSVILKÅR og du vil se en liste over de program pakker, du abonnerer på samt hvor længe, de er gyldige. Menuen viser én måned ad gangen, og du kan se resten af listen ved at trykke pil ned. D Hvis du læser på kortet i februar måned år 2000 og abonnerer på CANAL+, vil du se denne menu: 35

36 HOVEDMENU Postkasse Denne service vil blive tilgængelig senere. Det er muligt at sende beskeder til ethvert digitalt programkort. Hvis dit programkort modtager en besked, vil der stå MESS i displayet foran på modtageren. Når du har læst dine beskeder vil MESS forsvinde fra modtagerens display. Postkassen lagrer de 10 sidste beskeder. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. C Tryk 2 for POSTKASSE. 36

37 HOVEDMENU TEKNISKE PARAMETRE A Tryk 7 i Hovedmenuen for TEKNISKE PARAMETRE. B Tryk derefter på 1 for JUSTERING AF PARABOL. C Din satellitmodtager er forudindstillet til at modtage digitale kanaler fra positionen 1 vest. D LNB Spænding skal altid være sat til JA. E Du skal have et univerelt LNB hovede monteret på din parabol, ellers mangler du alle kanalerne fra THOR 3 satellitten. 37

38 HOVEDMENU Justering af parabol Vi anbefaler altid, at du kontakter en autoriseret installatør, der har måleudstyr til at justere parabolen optimalt. Det er meget vigtigt, at parabolens retning, hældning og LNB hovedets vertikale vinkel, skew indstillingen, er justeret helt nøjagtigt. Dette kan en installatør hjælpe med. Indstiller du din parabol selv, så sørg for at følge monterings og indstillingsvejledningen, som du har fået sammen med din parabol og LNB. På skærmen viser en signalindikator kvantitet og kvalitet af det modtagne signal. Det dækkede areal viser kvantiteten og farverne viser kvaliteten. Drej parabolen, så kvantitetsindikatoren dækker det største areal. A Hvis indikatoren er grøn og viser 3, er fejlantallet acceptabelt, indstillingen er i orden, og du kan fastgøre parabolen i denne stilling. B Er den orange, er fejlantallet højere end normalt, og du bør prøve at finjustere parabolen og vinklen på LNB hovedet. C Er den rød, er signalet for dårligt til at modtageren kan fungere. D Hvis modtageren ikke får noget signal, vises en lille rød firkant i nederste højre hjørne af TV-skærmen, og du må gennemgå din installation, evt. sammen med en installatør. Parabolkonfiguration A Tryk 7 i Hovedmenuen for TEKNISKE PARAMETRE. B Tryk 1 for JUSTERING AF PARABOL. C Tryk derefter B for PARABOL- KONFIGURATION. Denne menu (se næste side) viser standard instillingerne for modtageren. Har du ikke monteret en DiSEqC omskifter, kan du springe det næste afsnit over, der giver en kort forklaring på de enkelte menu punkter. 38

39 HOVEDMENU Satellit Her kan du vælge imellem THOR2 eller OTHER. THOR2 er modtagerens standard indstillinger til modtagelse af programmer fra 1 vest ved hjælp af et universelt LNB hovede. Disse indstillinger bør ikke ændres. OTHER er din mulighed for at konfigurere det ekstra LNB hovede, som du eventuelt har monteret via din DiSEqC omskifter til modtagelse af programmer fra positionen 5 øst. Satellit nummer Her skal du vælge 2 for dit LNB hovede til modtagelse af 5 øst. Frekvensområde Her kan du vælge i hvilket frekvensområde du vil modtage programmer. Standard indstillingen er KU. Frekvens Her kan du indtaste frekvensen på den transponder du vil søge programmer fra. Bemærk, at modtageren nødvendigvis ikke supporterer alle de symbolrater, der findes på den pågældende transponder og derfor ikke viser disse programmer. LNB Frekvens Indtast frekvensen for det LNB hovede du har monteret til 5 øst, 9750 står for universal LNB. Polarisation Vælg HORISONTAL eller VERTIKAL polarisation for den transponder du vil søge på. 39

40 ANDRE FUNKTIONER ANDRE FUNKTIONER INFO Mens du ser et program, kan du trykke på INFO knappen på fjernbetjeningen for at få information om programmer der sendes nu, samt de kommende programmer på Canal Digital kanalerne. For at forlade INFO Tryk en gang til på INFO eller tryk EXIT. Guide GUIDE er en elektronisk programguide over alle Canal Digital programmerne. For at få adgang til denne, tryk GUIDE på fjernbetjeningen. Vil du forlade den elektroniske programguide, tryk en gang til på GUIDE eller EXIT. PLUS Sprog og undertekster Hvis en kanal sender undertekster og lyd på flere sprog, kan du vælge sprog ved at trykke +. Man vælger imellem sprog og undertekster med og og vælger imellem de tilgængelige sprog med og knapperne. For at bekræfte dit valg, tryk + eller OK. Når du forlader kanalen, vil modtageren gå tilbage til de indstillinger, du har valgt i systemindstillingerne. Se yderligere information i afsnit 4 SYSTEMINDSTILLINGER i denne manual. Mere information om programmerne På et valgt program i den elektroniske programguide (GUIDE), tryk + for at få mere information om programmets længde, resumé, skuespillere osv. Hvis ordet «PLUS» vises på modtageren Modtageren advarer dig når et program i hukommelsen er ved at begynde. A Tryk + for at se navnet på programmet. B Hvis du ønsker at se det, tryk OK. 40

41 ANDRE FUNKTIONER KIOSK Du har mulighed for at bestille film og andre events via dit abonnement hos Canal Digital. Du kan få mere information om denne service i KIOSK manualen. KIOSK kanal 1 viser forfilm fra de film og events, der kommer på KIOSK kanalerne. Du kan ikke bestille fra denne kanal. Husk at tilslutte modtageren telefonnettet. Se mere information i afsnitene Tilslutning af telefonlinie og Modemindstillinger i denne manual. Bestilling af KIOSK events A Gå ind på en KIOSK kanal, program nr. 102 til 122. B Tryk OK for BESTIL. C Indtast din forældrekode, standard 1234, hvis du ikke har ændret den i menuen FORÆLDREKONTROL og afslut med OK. D Modtageren ringer nu op og en menu fortæller dig prisen på dit køb, der vil optræde på din næste faktura fra Canal Digital. E Tryk OK F Modtageren vil nu gå tilbage til den kanal, du valgte at bestille, og hvis du vil se filmen nu, skal du trykke OK for SE DETTE PROGRAM efterfulgt af din forældrekode og afslutte med OK. Ønsker du at se programmet senere, zapper du væk fra kanalen og ser i oversigten (SERV) hvornår programmet bliver sendt næste gang. Du skal som udgangspunkt se programmet indenfor det døgn, du har bestilt det, da du ellers mister din visningstid. 41

42 FEJLMULIGHEDER Oversigt over KIOSK events A Gå ind på en KIOSK kanal, program nr. 102 til 122. B Tryk SERV for ANDRE SERVICES. C Modtageren viser dig nu en oversigt over hvilke events der bliver vist på de forskellige KIOSK kanaler lige nu, sorteret efter start tidspunkt. D Du kan søge efter forskellige informationer om KIOSK events, ved at følge instruktionerne på skærmen. FEJLMULIGHEDER Billedet fryser PROBLEM Sort skærm eller billedet fryser. Billedet opløses i store firkanter (Mosaikeffekt) Lyden forsvinder. Sort skærm med en rød firkant i den nederste højre del af skærmen. HVAD KAN DU GØRE: A Skift til en anden kanal og tilbage igen. B Sluk og tænd modtageren med den røde STANDBY-knap på fjernbetjeningen. C Sluk og tænd modtageren med afbryderen foran på modtageren. D Check, at antennekablet imellem din digitale modtager og din parabol er korrekt monteret. E Check justeringen af din parabol. 42

INSTALLATIONS- VEJLEDNING

INSTALLATIONS- VEJLEDNING Guide 1 INSTALLATIONS- VEJLEDNING 300980A INSTALLATIONSVEJLEDNING 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Takket være din digitale satellitmodtager, kan du nu modtage Canal Digital kanaler og

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Viasat Kortlæser specifikationer

Viasat Kortlæser specifikationer Viasat Kortlæser specifikationer Godkendte tv For at kunne benytte en kortlæser til Viasat kræver det at dit tv er Viasat godkendt. Man kan på viasat.dk se en liste over godkendte tv og modeller. Viasat

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen.................. 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

Maximum T-541 VA. Brugermanual. Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. Brugermanual Vigtigt! Læs manualen, inden du tilslutter modtageren. Modtageren er beregnet til et enkelt tv. 2 / 28 1. Sikkerhedsanvisninger...4 Kom godt i gang 2. Pakken indeholder...5 3. Opsætning...6

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Guide til din TV boks fra Waoo!

Guide til din TV boks fra Waoo! Guide til din TV boks fra Waoo! Så bestemmer du selv DINE TV oplevelser! Nyhed! TV boks klar til AirTies 7210 og 7310 Fiberbredbånd TV Telefoni fiber.aura.dk Start Forfra Sådan starter du et TV program

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7210 og 7310 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02 Klinik-TV Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse v.1.02 Tænd / Sluk Tænd eller sluk for TV et Source / Input Denne knap bestemmer hvilken tilslutning på bagsiden af TV et signalet skal komme

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO

GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO GUIDE TIL DIN TV-BOKS FRA WAOO Så bestemmer du selv DINE TV-oplevelser! AIRTIES 7210 OG 7310 - FIBERBREDBÅND TV TELEFONI Waoo Bio din hjemmebiograf Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du altid

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Brugermanual til Smile tv-portal

Brugermanual til Smile tv-portal Brugermanual til tv-portal Brugermanual til Smile tv-portal TV 1 Indholdsfortegnelse Generelt om portalen side 3 Hovedmenu side 4 Favoritter side 4 SmileTV side 6 Optagelser side 9 Video on demand side

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Brugsanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S

Brugsanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S Brugsanvisning Mediamaster 9602 S 9610 S DK 1 Bemærk, at evt. ny software kan ændre apparatets funktion! Specifikationerne kan ændres uden varsel! DiSEqC er et varemærke tilhørende EUTELSAT Dette produkt

Læs mere

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV

QUICKGUIDE. til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV QUICKGUIDE til Waoo TV-funktioner på TV-boksen AirTies 7410X PAUSE START FORFRA TV ON DEMAND KANALBUTIK WAOO BIO NETFLIX 48 TIMERS ARKIV FIBERBREDBÅND TV TELEFONI FÅ FLERE TV OPLEVELSER 4K TV-boks få alle

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere