eventyr og spænding Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eventyr og spænding Brugsanvisning"

Transkript

1 N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X

2 INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side 8 Indstilling af kanaler Side 16 HOVEDMENU Programmering af optagelser Side 23 Valg af favoritkanaler Side 26 Forældrekontrol Side 28 Systemindstillinger Side 32 Installation Side 36 Abonnement og post Side 40 Tekniske parametre Side 42 2

3 INDHOLD ANDRE FUNKTIONER INFO Side 46 GUIDE Side 48 PLUS Side 49 KIOSK Side 50 FEJLMULIGHEDER Billedet fryser Side 52 Sort skærm Side 52 Sort/hvidt billede på videooptagelser Side 53 Kan ikke bestille KIOSK events Side 53 Mangler nogle kanaler i kanallisten Side 53 SYMBOLER OG FORKORTELSER Favorit symbolet Side 54 Låse symbolet Side 54 TEKNISKE DATA Side 55 3

4 INSTALLATION Fjernkontrol INFO: Giver en kort eller mere detaljeret information om igangværende og kommende programmer (Now & Next). GUIDE: Elektronisk Program Guide. OK: Bekræfter et valg. Pilene navigerer i menuer, vælger kanaler eller regulerer lydstyrken. PREFER: Giver adgang til Favoritkanalerne. SERV: Giver adgang til KIOSK program guiden, når man står på en KIOSK kanal. +: Giver information om det aktuelle program, valgt sprog for lyd, tekst osv. Valg af kanaler, dato, klokkeslet, PIN-kode osv. Afslutter menuer og vender tilbage til TVkanalerne. PERSO/MENU: Hovedmenu E: Liste over alle kanaler gemt i modtageren. A - E: Funktionsknapper. MUTE: Slår lyden fra og til. Tænd og sluk (Standby). TV/SAT: Skifter mellem TV og Satellit mode. 4

5 INSTALLATION Satellitmodtager Funktionsvalg: Navigering i menuer, valg af kanaler eller regulering af lydstyrken Modtagerens display. Viser programnummer, meddelelser og ur i standby Kortlæser til parabolkort Hovedmenu Bekræfter et valg Tænd / sluk Netstik Modemtilslutning til telefonledning TV SCART LNB IN Serielport Parallelport Lydudgang VIDEO SCART LNB OUT Sådan bruger du funktionerne: Under et program: Tryk på den ønskede funktionsknap. For at skifte funktion: Tryk først på EXIT-knappen og derefter på den ønskede funktionsknap. Sådan forlader du funktionerne: Tryk en gang til på den valgte funktionsknap eller på EXIT-knappen. 5

6 INSTALLATION Før du tilslutter satellitmodtageren Placering af satellitmodtageren Modtageren skal placeres i god afstand fra radiatorer eller andre varmekilder. Lad der være plads omkring modtageren, så varmen kan slippe væk. Sørg for at gardiner, aviser osv. ikke forhindrer luft i at pasere igennem ventilationshullerne. Udsæt ikke modtageren for stærkt lys (fra spots, neonrør, direkte sollys eller lignende). Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningens bagside. Indsæt to 1,5 V batterier (R 03, LR 03, AAA eller UM4). Tryk og løft dækslet af ved hjælp af en lille mønt i rillen ved «OPEN». HUSK! Brugte batterier skal afleveres til et miljøgodkendt opsamlingssted. Vigtigt! For at undgå kortslutning, brand eller livsfarligt stød, må modtageren ikke udsættes for fugtighed. For at undgå kondensproblemer, så brug ikke modtageren umiddelbart efter du har flyttet den fra et koldt sted til et varmt eller omvendt. Sørg for at ikke kan løbe væsker ned i ventilationshullerne. Hvis du spilder noget ned i modtageren, så tag straks strømstikket ud og kontakt Canal Digital. Undgå at udsætte modtageren for stød eller slag. Du må aldrig åbne modtageren. Fejl opstået som følge af ulovlig åbning af modtagernen, repareres af Canal Digital på kundens regning. Se i øvrigt abonnementsbetingelser. Ved tekniske problemer, kontakt venligst Canal Digital. 6

7 INSTALLATION Tilslutninger Tilslutning af den digitale satellitmodtager A Forbind et scartkabel fra modtageren (TV-stikket) med scartstikket i dit tv. B Forbind et scartkabel fra modtageren (VCR-stikket) med scartstikket på din video. C Skru kablet fra din LNB på modtagerens stik mærket LNB IN. D Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. Tilslutning af den digitale satellitmodtager sammen med en analog satellitmodtager Når man installerer den digitale modtager med en analog modtager, er det vigtigt at huske følgende, når der anvendes én parabol/antenne: Der skal bruges et Universal LNB hoved, for ikke at gå glip af nogle kanaler på højfrekvensbåndet. Den analoge modtager skal også kunne håndtere en Universal LNB. Når man forbinder mere end ét LNBhoved, skal der bruges en DiSEqC switch. Kun enten den analoge eller den digitale modtager kan benyttes samtidig. Modtageren, der ikke benyttes, skal slukkes. F.eks. kan du ikke optage et program fra den analoge modtager, mens du benytter den digitale modtager. Ønsker du at kunne se både analoge og digitale kanaler på samme tid, skal du bruge et universalt LNB hoved med to identiske udgange og forbinde den ene udgang til din analoge modtager og den anden til den digitale modtager. 7

8 INSTALLATION Der kan være flere måder at forbinde den digitale modtager med dit eksisterende analoge udstyr. I denne vejledning vil du finde nogle typiske eksempler på, hvordan dette kan gøres. Får du brug for flere informationer, se venligst i bruger-vejledningen til din analoge modtager og din video. Husk at de fleste ældre analoge modtagere ikke kan håndtere universal LNB eller DiSEqC omskiftere. Vi anbefaler, at du får en autoriseret montør til at installere dit paraboludstyr, så du kan være sikker på optimal modtagelse af tv-kanaler. Installation er ikke inkluderet i dit abonnement. Installation uden video A C E B D A Forbind et scartkabel fra den digitale modtager (TV-stikket) til scart-stikket på dit tv. B Forbind et scartkabel fra den digitale modtager (VCR-stikket) til din analoge modtager (TV-stikket). C Skru kablet fra din LNB fast på den digitale modtager i stikket mærket LNB IN. D Forbind et coaxialkabel fra den digitale modtager (LNB OUT) til den analog modtager (LNB IN). E Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. 8

9 INSTALLATION Installation med video (HVIS DEN ANALOGE MODTAGER HAR TO SCARTSTIK) D C A F E B A Forbind med et scartkabel den digitale modtager (TV-stikket) med den analoge modtager (VCR-stikket). B Forbind med et scartkabel din digitale modtager (VCR-stikket) med din video. C Forbind med et kabel din analoge modtager (TV-stikket) med dit tv. D Skru kablet fra din LNB fast på den digitale modtager i stikket mærket LNB IN. E Forbind et coaxialkabel fra den digitale modtager (LNB OUT) til den analoge modtager (LNB IN). F Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. 9

10 INSTALLATION Installation med video (HVIS DEN ANALOGE MODTAGER HAR TRE SCARTSTIK) A D F C E B A Forbind med et scartkabel den digitale modtager (TV-stikket) med din analoge modtager (AUX-stikket). B Forbind med et scartkabel den analoge modtager (VCR-stikket) med din video. C Forbind med et scartkabel den analoge modtager (TV-stikket) med dit tv. D Skru kablet fra din LNB fast på den digitale modtager i stikket mærket LNB IN. E Forbind et coaxialkabel fra den digitale modtager (LNB OUT) til den analoge modtager (LNB IN). F Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. 10

11 INSTALLATION Installation med video (OG TO LNB PÅ DIN PARABOL MED EN DISEQC OMSKIFTER) En DiSeqC omskifter gør, at du kan bruge to forskellige LNB er til din parabol. A Placér den mellem LNB erne og den digitale modtager (LNB IN-stikket). B Din analoge modtager skal også kunne håndtere DiSeqC. C LNB en fra positionen 1 vest skal tilsluttes indgang 1 på DiSeqC omskifteren. D DiSeqC omskifteren skal programmeres til simpel tone burst mode. 11

12 INSTALLATION Tilslutning af telefonlinie Tilslutning til en telefonlinie er et krav for at få adgang til flere digitale serviceydelser. Denne forbindelse gør, at du bl.a. direkte kan bestille KIOSK film eller andre begivenheder, der afregnes individuelt. Ønsker du installation af yderligere et telefonstik i dit hjem, må du kontakte din telefonudbyder. Sørg for at telefonkablet altid er tilsluttet modtageren og sidder som det første led fra telefonstikket i væggen. Har du en ISDN telefonlinie, skal du bruge en analog/isdn adaptor, som kan købes hos din telefonudbyder. 12

13 MANUAL Tilslutning af stereoanlæg Du kan tilslutte modtagerens højre og venstre AUDIO OUT-stik til dit stereoanlægs AUX eller CD indgang. Tilslutning af PC Denne service er endnu ikke anvendelig. 13

14 INSTALLATION Indstilling af kanaler Indsæt dit Canal Digital parabolkort i modtagerens venstre kortlæser, logoet Canal Digital og den lille pil skal vende opad og pilen skal pege ind imod modtageren. Bemærk at den højre kortlæser ikke bruges. A Tryk på ON / OFF-knappen på fronten af modtageren og du vil se - - : - - i displayet. B Tryk derefter på den røde standby knap på fjernbetjeningen. C Tænd nu dit tv og vælg scartindgangen. Du vil nu se følgende menu: 14

15 INSTALLATION Indstilling af modtager A Tryk 4 i MAIN MENU for SET SYSTEM. B Tryk derefter på 1 for TERMINAL INSTALLATION. C Her kan du vælge sprog, undertekster mv. Brug højre /venstre pilknapperne på fjernbetjeningen til at vælge indstilling og op/ned pilknapperne for at vælge menupunkt. D Du skal vælge DANISH i punkterne 1, 2 og 7 og derefter trykke på A knappen. E Menuen vil nu optræde på dansk og du vil få danske undertekster på kanaler, som har dette. Hvis der står NONE eller INGEN i pkt. 2 SUBTITLES, viser modtageren ikke undertekster. F Tryk endnu engang på A og du er klar til at foretage en kanalsøgning. 15

16 INSTALLATION Kanalsøgning A Tryk 5 i Hovedmenuen for Installation. Du vil nu se følgende menu på skærmen: Bemærk: Hvis du ikke får ovenstående menu skal du checke, at du har isat dit parabolkort rigtigt. Det skal vende med den lille pil og Canal Digital logoet opad, den lille pil skal pege ind imod modtageren og programkortet skal indsættes i den venstre kortlæser. Gå nu ud af denne menu og tilbage igen, så bliver Canal Digital listen synlig. Tryk OK for at starte kanalsøgningen, dette kan tage op til ca. 30 min. Der går ca. 30 sekunder før bjælken bevæger sig. 16

17 INSTALLATION Du vil se følgende menu under kanalsøgning: Når søgningen er færdig (bjælken når op på 100%), dukker listen over kanaler gemt i modtageren automatisk op. Du kan vælge en kanal og trykke OK, hvorefter modtageren viser denne kanal og er klar til brug. 17

18 HOVEDMENU HOVEDMENU Tryk MENU/PERSO for at få adgang til modtagerens hovedmenu. Fra modtagerens hovedmenu kan du vælge dine favoritkanaler, søge efter nye kanaler, checke dit abonnement, post osv. For at vælge fra et punkt i hovedmenuen kan du: A enten trykke tallet som står ved siden af menupunktet. B eller bruge op/ned piltasterne til at markere et menupunkt og derefter trykke OK. 18

19 HOVEDMENU Programmering af videooptagelser Ønsker du at tilslutte din video, se venligst forgående afsnit omkring TILSLUT- NINGER. Videooptagelser af et kommende program Modtageren skal sættes til den kanal, du vil optage fra. Du kan programmere modtageren til at tænde for den valgte kanal. (PROGRAMMERING AF OPTAGELSER). Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til. Din digitale modtager A Tryk MENU. B Vælg 1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER. C Tryk OK. D Følg dernæst instruktionerne på skærmen. 19

20 HOVEDMENU Videooptagelser af et program du ser Man kan ikke optage en digital kanal, mens man ser en anden digital kanal. Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til. Din digitale modtager Skift til den kanal du ønsker at optage fra. Din video Husk at programmere din video til at optage programmet gennem AUX. «Aux»-stikket kan have et andet navn på nogle videofabrikater. Se venligst i brugsanvisningen til din video for mere information. Start så optagelsen på din video. Vigtigt Hvis kanalen du vil optage fra er låst, skal du indtaste forældrekoden. (se afsnittet om FORÆLDREKONTROL) før du bekræfter dine indstillinger. Du kan forudprogrammere op til 8 optagelser. Timerens alarmsignal Hvis modtageren står på stand by, vil den tænde af sig selv på den kanal, du ønsker at optage. Modtageren starter automatisk 5 minutter før det indtastede starttidspunkt. Ser du en anden kanal end den du vil optage, vil du blive advaret om, at programmet er ved at begynde på den kanal, du vil optage fra. Tryk på + og du vil se en besked, der beder dig om at vælge den kanal du ønsker at optage. Når du trykker OK, vil modtageren skifte til den ønskede kanal. Vigtigt Du kan ikke vælge en anden digital kanal, mens optagelsen er i gang. I så fald vil du optage fra den kanal, du skifter til. 20

21 VALG AF FAVORITKANALER HOVEDMENU Valg af favoritkanaler giver dig mulighed for at zappe direkte imellem de kanaler, du holder mest af at se. Du kan gå direkte til dine favoritkanaler med piltasterne og springe de andre kanaler over som du vælger fra. A Tryk MENU, dernæst 2 for VALG AF FAVORITKANALER og du vil se en liste over kanalerne. B Flyt op eller ned i kanallisten med og knapperne. Med og hopper en side ad gangen og vælger favoritkanaler ved at trykke OK. Symbolet vises udfor de de valgte favoritkanaler. C For at fjerne en kanal fra dit valg, er fremgangsmåden den samme. Du trykker blot OK igen, og så forsvinder favoritsymbolet. Aktivering af funktionen A Tryk PREFER på fjernbetjeningen når du står på et tv-program, og favoritkanalsymbolet vises kortvarigt på tv-skærmen. B Nu vil du kunne zappe dine favoritkanaler igennem med og knapperne på fjernbetjeningen. C Tryk PREFER igen og favoritsymbolet vises rødt kortvarigt på tvskærmen. Nu vil du kunne zapppe alle kanalerne igennem. 21

22 HOVEDMENU Menuen på din skærm vil de således ud. 22

23 HOVEDMENU FORÆLDREKONTROL Med denne funktion kan du forhindre adgang til udvalgte kanaler ved hjælp af din egen personlige 4-cifrede PINkode. Koden er sat til 1234 ved levering af modtageren. Når du har valgt en forældrekode, vil du blive bedt om at indtaste den hver gang, du vælger en spærret kanal. A Tryk MENU. B Vælg 3 for FORÆLDREKONTROL. C Tryk OK. D Følg dernæst instruktionerne på skærmen. 23

24 HOVEDMENU Ændring af PIN kode A Tryk på MENU, dernæst 3 FORÆLDREKONTROL og derefter 1 ÆNDRING AF PIN KODE. B Ønsker du at ændre forældrekoden, vil modtageren bede dig om at indtaste den nuværende forældrekode, før du kan indtaste en ny. C På hvert trin skal du bekræfte dit valg ved at trykke OK, eller annullere ved at trykke A. D Når du har valgt en forældrekode, kan du låse enhver digital kanal individuelt eller alle kanaler på én gang. Spærring af kanaler Du kan forhindre adgang til visse kanaler ved at spærre dem. A Tryk på MENU, dernæst 3 og derefter 2 for at komme ind i SPÆRRING AF KANALER. Du vil dernæst blive bedt om at indtaste din forældrekode. Fra SPÆRRING AF KANALER menuen kan du: B Låse eller låse op for kanalerne individuelt ved at trykke OK. Når du låser en kanal, kommer der et låse-symbol ud for den. Husk at aktivere låsene ved at trykke B. C Låse op for alle kanalerne samtidig ved at trykke B. Ved at låse op for alle, behøver du ikke indtaste din forældrekode, hver gang du vil se en låst kanal. Bemærk: PIN-koden er 1234 når du tænder modtageren første gang. 24

25 HOVEDMENU Se en låst kanal Når du vælger en låst kanal, dukker en bjælke op i bunden af skærmen og spørger, om du vil have adgang til kanalen. Tryk OK og indtast din foræl- drekode efterfulgt af OK, hvorefter du vil få adgang til den låste kanal. Vigtigt: Glemmer du din forældrekode, så kontakt Canal Digital. ALDERSGRÆNSE Det er muligt at begrænse adgangen til programmer på bl.a. CANAL+ kanalerne ved vælge en aldersgrænse. A Tryk på MENU, for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 3 for FORÆLDREKONTROL. C Tryk 3 for ALDERSGRÆNSE. D For at vælge aldersgrænse, indtast din PIN-kode og bekræft med OK. E Vælg den ønskede aldersgrænse med tasterne og bekræft med OK. F Gå tilbage til tv-kanalerne ved at trykke EXIT. En låst kanal vil vise sort skærm. For at få adgang til programmet skal du trykke OK, derefter din PIN-kode og OK. 25

26 HOVEDMENU Aldersgrænse er inddelt i følgende fire kategorier: 5 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 5 år: Børnefilm og tegne film. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 10, 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 10 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 10 år: Familiefilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 og 10 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 15 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 15 år: Voksenfilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5, 10 og 15 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 18 års aldersgrænse er spærret. 18 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 18 år: Erotiske film og hårdere actionfilm. Alle programmer med denne aldersgrænse er tilgængelige. Denne funktion er afhængig af, om aldersgrænse informationen sendes med det pågældende program og kan variere afhængig af sendefladen på den valgte kanal. 26

27 SYSTEMINDSTILLINGER HOVEDMENU Systemindstillingerne lader dig ændre de generelle indstillinger for modtageren. Indstilling af modtager A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER C Tryk 1 for INDSTILLING AF MODTAGER. Vælg det ønskede nummer eller flyt fra punkt til punkt ved hjælp af og knapperne. For at vælge indenfor hvert punkt, tryk eller. Det er ikke nødvendigt at indstille dato og tid, da modtageren selv indstiller disse parametre første gang den ser en af vore kanaler. Sprogvalg Her kan du vælge hvilket lydsprog du ønsker. Du kan vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller originalsprog. Hvis du vælger dansk, vil du få dansk lyd, hvis denne sendes med programmet. 27

28 HOVEDMENU Undertekster Her kan du vælge hvilket undertekstsprog du ønsker. Du kan vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller ingen. Hvis du vælger dansk, vil du få danske undertekster, hvis de sendes med programmet. Lydstyrke Her kan du justere lydstyrken fra modtageren til samme niveau som de andre programmer, du modtager. Besked varighed Her kan du vælge, hvor længe informationer skal vises på skærmen efter hvert kanalskift. Du kan vælge imellem NORMAL (3 sek.) eller LANG (6 sek.) eller NUL (ingen). Alarm Alarmen aktiveres automatisk når programmer, du har lagret i modtagerens hukommelse, skal begynde. Du kan vælge imellem en visuel alarm eller en visuel og lyd alarm. Den visuelle alarm kommer ikke på tv-skærmen, men i displayet på modtageren. (Der står PLUS ). Lyd alarmen er en tone i ca. 2 sek. der sendes i tv ets højtalere. 28

29 HOVEDMENU Format TV/Video A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER C Tryk derefter 2 for FORMAT TV/VIDEO. D Du kan vælge de rigtige indstillinger for dit udstyr. Giver RGB indstillingen problemer, såsom rykket billede, så vælg NORMAL i punkt 3, eller vælg en anden scartindgang på dit TV, der understøtter RGB. Se i brugsanvisningen for dit TV for mere information omkring scart tilslutning. Hvis du vælger S-VHS i punktet omkring videotilslutning og du ikke har tilsluttet en S-VHS video, vil dette valg give et sort/hvidt billede på videooptagelserne. 29

30 HOVEDMENU Modemindstillinger A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER C Tryk derefter 3 for MODEMIND- STILLINGER Modtageren er som standard programmeret til at fungere med det danske telefonnet, og hvis du ikke ringer op via en omstilling der kræver 0 for at gennemsløjfe udgående opkald, behøver du ikke foretage dig noget. Ellers vælger du OMSTILLING i pkt. 3. Sørg for at telefonkablet altid er tilsluttet modtageren og sidder som det første led fra telefonstikket i væggen. Har du en ISDN telefonlinie, skal du bruge en analog/isdn adaptor, som kan købes hos din telefonudbyder. 30

31 HOVEDMENU INSTALLATION I denne menu kan du se, hvilke kanaler der er gemt i modtageren, du kan slette nogle kanaler, tilføje kanaler eller foretage en helt ny kanalsøgning. Kanalliste A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INDSTALLATION og vælg 1 for KANALLISTE. Se en side ad gangen ved hjælp af og. Favoritkanalerne og de spærrede kanaler er markeret med symbolerne eller. 31

32 HOVEDMENU Rediger kanaler Det er ikke muligt at ændre rækkefølgen af kanaler på CANAL DIGITAL kanalerne. Hvis du har lagret andre kanaler fra andre satellitter, vil de få kanalnumre fra 500 og opefter, og rækkefølgen af disse kan redigeres. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 2 for REDIGER KANALER. D Gå til en kanal du ønsker at flytte, og springer en side ad gangen, eller indtast kanalnummeret direkte. E Tryk OK for at vælge kanalen. F Flyt kanalen til den nye position med eller. G Tryk derefter OK. Tilføj kanaler Canal Digital vil løbende tilbyde nye kanaler og tjenester i fremtiden. Denne funktion lader dig lagre disse i modtageren, når de bliver tilgængelige. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 3 for TILFØJ KANALER. Disse kanaler vil i princippet blive lagret hvor der er plads og hvis en kanal har flyttet position, vil den gamle placering stadig ligge i kanallisten og skærmen vil være sort ved valg af denne, da der ikke er noget signal på den gamle position. Vælg hellere pkt. 5 GEM KANALER IGEN, da den funktion rydder op i kanallisten. 32

33 HOVEDMENU Slet kanaler Det er ikke muligt at slette CANAL DIGITAL kanalerne. For at slette andre kanaler fra kanallisten: A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 4 for SLET KANALER og du vil få en liste over de kanaler, du kan slette over programplads 500. D Gå til en kanal du ønsker at slette med piltasterne eller indtast kanalnummeret direkte. E Tryk OK. Gem kanaler igen Når Canal Digital lancerer nye kanaler eller foretager ændringer i transmissionen, skal du vælge dette punkt for at foretage en ny kanalsøgning, så din modtager bliver opdateret med de nye kanaler og eventuelle ændringer i transmissionen. Denne funktion rydder også op i din kanalliste. Vigtigt: Hvis du efter en ny kanalsøgning alligevel mangler visse kanaler, kan dette skyldes, at du har en ældre version software i din modtager. Er dette tilfældet, skal du opdatere software og derefter foretage en ny kanalsøgning. Det kan også skyldes fejl i din installation. Kontakt evt. din installatør, for at få justeret parabol og LNB-hoved optimalt. Foretag derefter en ny kanalsøgning. 33

34 HOVEDMENU A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 5 for GEM KANALER IGEN og du vil se en advarsel om, at kanallisten kan blive ændret. D Tryk OK for at fortsætte eller A for at gå tilbage til installationsmenuen uden at foretage en ny kanalsøgning. E Indtast din forældrekode 1234 med mindre at du har ændret den og derefter OK. F Tryk OK. G Vælg antenne med og, derefter OK. Modtager du kun signaler fra 1 vest, vælger du 1. Har du en DiSEqC omskifter tilsluttet, skal du vælge 2, så modtageren søger efter kanaler på begge indgange. Du vil se følgende menu under kanalsøgning: Det tager ca. 30 sek., før bjælken bevæger sig. Når søgningen er færdig (bjælken når op på 100%), dukker listen over kanaler gemt i modtageren automatisk op og du kan vælge en kanal og trykke OK, hvorefter modtageren viser denne kanal og er klar til brug. 34

35 ABONNEMENT OG POST Abonnementsvilkår HOVEDMENU Fra denne menu kan du checke abonnementsrettighederne i dit programkort. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. C Tryk 1 for ABONNEMENTSVILKÅR og du vil se en liste over de program pakker, du abonnerer på samt hvor længe, de er gyldige. Menuen viser én måned ad gangen, og du kan se resten af listen ved at trykke pil ned. D Hvis du læser på kortet i februar måned år 2000 og abonnerer på CANAL+, vil du se denne menu: 35

36 HOVEDMENU Postkasse Denne service vil blive tilgængelig senere. Det er muligt at sende beskeder til ethvert digitalt programkort. Hvis dit programkort modtager en besked, vil der stå MESS i displayet foran på modtageren. Når du har læst dine beskeder vil MESS forsvinde fra modtagerens display. Postkassen lagrer de 10 sidste beskeder. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. C Tryk 2 for POSTKASSE. 36

37 HOVEDMENU TEKNISKE PARAMETRE A Tryk 7 i Hovedmenuen for TEKNISKE PARAMETRE. B Tryk derefter på 1 for JUSTERING AF PARABOL. C Din satellitmodtager er forudindstillet til at modtage digitale kanaler fra positionen 1 vest. D LNB Spænding skal altid være sat til JA. E Du skal have et univerelt LNB hovede monteret på din parabol, ellers mangler du alle kanalerne fra THOR 3 satellitten. 37

38 HOVEDMENU Justering af parabol Vi anbefaler altid, at du kontakter en autoriseret installatør, der har måleudstyr til at justere parabolen optimalt. Det er meget vigtigt, at parabolens retning, hældning og LNB hovedets vertikale vinkel, skew indstillingen, er justeret helt nøjagtigt. Dette kan en installatør hjælpe med. Indstiller du din parabol selv, så sørg for at følge monterings og indstillingsvejledningen, som du har fået sammen med din parabol og LNB. På skærmen viser en signalindikator kvantitet og kvalitet af det modtagne signal. Det dækkede areal viser kvantiteten og farverne viser kvaliteten. Drej parabolen, så kvantitetsindikatoren dækker det største areal. A Hvis indikatoren er grøn og viser 3, er fejlantallet acceptabelt, indstillingen er i orden, og du kan fastgøre parabolen i denne stilling. B Er den orange, er fejlantallet højere end normalt, og du bør prøve at finjustere parabolen og vinklen på LNB hovedet. C Er den rød, er signalet for dårligt til at modtageren kan fungere. D Hvis modtageren ikke får noget signal, vises en lille rød firkant i nederste højre hjørne af TV-skærmen, og du må gennemgå din installation, evt. sammen med en installatør. Parabolkonfiguration A Tryk 7 i Hovedmenuen for TEKNISKE PARAMETRE. B Tryk 1 for JUSTERING AF PARABOL. C Tryk derefter B for PARABOL- KONFIGURATION. Denne menu (se næste side) viser standard instillingerne for modtageren. Har du ikke monteret en DiSEqC omskifter, kan du springe det næste afsnit over, der giver en kort forklaring på de enkelte menu punkter. 38

39 HOVEDMENU Satellit Her kan du vælge imellem THOR2 eller OTHER. THOR2 er modtagerens standard indstillinger til modtagelse af programmer fra 1 vest ved hjælp af et universelt LNB hovede. Disse indstillinger bør ikke ændres. OTHER er din mulighed for at konfigurere det ekstra LNB hovede, som du eventuelt har monteret via din DiSEqC omskifter til modtagelse af programmer fra positionen 5 øst. Satellit nummer Her skal du vælge 2 for dit LNB hovede til modtagelse af 5 øst. Frekvensområde Her kan du vælge i hvilket frekvensområde du vil modtage programmer. Standard indstillingen er KU. Frekvens Her kan du indtaste frekvensen på den transponder du vil søge programmer fra. Bemærk, at modtageren nødvendigvis ikke supporterer alle de symbolrater, der findes på den pågældende transponder og derfor ikke viser disse programmer. LNB Frekvens Indtast frekvensen for det LNB hovede du har monteret til 5 øst, 9750 står for universal LNB. Polarisation Vælg HORISONTAL eller VERTIKAL polarisation for den transponder du vil søge på. 39

40 ANDRE FUNKTIONER ANDRE FUNKTIONER INFO Mens du ser et program, kan du trykke på INFO knappen på fjernbetjeningen for at få information om programmer der sendes nu, samt de kommende programmer på Canal Digital kanalerne. For at forlade INFO Tryk en gang til på INFO eller tryk EXIT. Guide GUIDE er en elektronisk programguide over alle Canal Digital programmerne. For at få adgang til denne, tryk GUIDE på fjernbetjeningen. Vil du forlade den elektroniske programguide, tryk en gang til på GUIDE eller EXIT. PLUS Sprog og undertekster Hvis en kanal sender undertekster og lyd på flere sprog, kan du vælge sprog ved at trykke +. Man vælger imellem sprog og undertekster med og og vælger imellem de tilgængelige sprog med og knapperne. For at bekræfte dit valg, tryk + eller OK. Når du forlader kanalen, vil modtageren gå tilbage til de indstillinger, du har valgt i systemindstillingerne. Se yderligere information i afsnit 4 SYSTEMINDSTILLINGER i denne manual. Mere information om programmerne På et valgt program i den elektroniske programguide (GUIDE), tryk + for at få mere information om programmets længde, resumé, skuespillere osv. Hvis ordet «PLUS» vises på modtageren Modtageren advarer dig når et program i hukommelsen er ved at begynde. A Tryk + for at se navnet på programmet. B Hvis du ønsker at se det, tryk OK. 40

41 ANDRE FUNKTIONER KIOSK Du har mulighed for at bestille film og andre events via dit abonnement hos Canal Digital. Du kan få mere information om denne service i KIOSK manualen. KIOSK kanal 1 viser forfilm fra de film og events, der kommer på KIOSK kanalerne. Du kan ikke bestille fra denne kanal. Husk at tilslutte modtageren telefonnettet. Se mere information i afsnitene Tilslutning af telefonlinie og Modemindstillinger i denne manual. Bestilling af KIOSK events A Gå ind på en KIOSK kanal, program nr. 102 til 122. B Tryk OK for BESTIL. C Indtast din forældrekode, standard 1234, hvis du ikke har ændret den i menuen FORÆLDREKONTROL og afslut med OK. D Modtageren ringer nu op og en menu fortæller dig prisen på dit køb, der vil optræde på din næste faktura fra Canal Digital. E Tryk OK F Modtageren vil nu gå tilbage til den kanal, du valgte at bestille, og hvis du vil se filmen nu, skal du trykke OK for SE DETTE PROGRAM efterfulgt af din forældrekode og afslutte med OK. Ønsker du at se programmet senere, zapper du væk fra kanalen og ser i oversigten (SERV) hvornår programmet bliver sendt næste gang. Du skal som udgangspunkt se programmet indenfor det døgn, du har bestilt det, da du ellers mister din visningstid. 41

42 FEJLMULIGHEDER Oversigt over KIOSK events A Gå ind på en KIOSK kanal, program nr. 102 til 122. B Tryk SERV for ANDRE SERVICES. C Modtageren viser dig nu en oversigt over hvilke events der bliver vist på de forskellige KIOSK kanaler lige nu, sorteret efter start tidspunkt. D Du kan søge efter forskellige informationer om KIOSK events, ved at følge instruktionerne på skærmen. FEJLMULIGHEDER Billedet fryser PROBLEM Sort skærm eller billedet fryser. Billedet opløses i store firkanter (Mosaikeffekt) Lyden forsvinder. Sort skærm med en rød firkant i den nederste højre del af skærmen. HVAD KAN DU GØRE: A Skift til en anden kanal og tilbage igen. B Sluk og tænd modtageren med den røde STANDBY-knap på fjernbetjeningen. C Sluk og tænd modtageren med afbryderen foran på modtageren. D Check, at antennekablet imellem din digitale modtager og din parabol er korrekt monteret. E Check justeringen af din parabol. 42

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841

Din brugermanual PIONEER DBR-S120SC http://da.yourpdfguides.com/dref/1227841 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799

BRUGSANVISNING. dw450 DANSK-1 000323 00799 DANSK-1 000323 00799 Indholdsfortegnelse FORORD Sikkerhedsinstruktioner... s. 63 Nettilslutning... s. 63 De forskellige dele... s. 63 PRODUKTINFORMATION Display og knapper på fronten... s. 64 Tilslutninger

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn

ERHVERV. Telia Quickguide. Technicolor TG799vn ERHVERV Telia Quickguide Technicolor TG799vn Technicolor TG799vn ERHVERV Kom godt i gang med Telia Bredbånd Bredbåndspakken Med quickguiden i hånden kommer du nemt og hurtigt igennem installationen af

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5.

Nyt fra den digitale tv verden. Introduktion. Om FireDTV. Med i pakken 2. FloppyDTV 2. Windows Media Center 3. Andet medie software 5. Nyt fra den digitale tv verden Introduktion DVB-C på PC Se og optag digitalt Pause tv Virker i Media Center BDA drivere Ønsket om kunne se og optage kabel-tv helt digitalt via en computer, er blevet mere

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Brusanvisning for Humax VACI 5350

Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning for Humax VACI 5350 Brusanvisning HUMAX VACI-5350 & OTV 36 HUMAX VACI & OTV 2/11-00 Sikkerhed 1 Copyright og Ordliste 2 Fjernbetjeningen 3-4 Tilslutning af modtageren 5-7 Reference 8 Funktions

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere