eventyr og spænding Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eventyr og spænding Brugsanvisning"

Transkript

1 N a t u r, v i d e n s k a b, eventyr og spænding Brugsanvisning D I G I TA L S AT- B O X

2 INDHOLD På de følgende sider kan du læse om... INSTALLATION Modtager & fjernbetjening Side 4 Tilslutninger Side 8 Indstilling af kanaler Side 16 HOVEDMENU Programmering af optagelser Side 23 Valg af favoritkanaler Side 26 Forældrekontrol Side 28 Systemindstillinger Side 32 Installation Side 36 Abonnement og post Side 40 Tekniske parametre Side 42 2

3 INDHOLD ANDRE FUNKTIONER INFO Side 46 GUIDE Side 48 PLUS Side 49 KIOSK Side 50 FEJLMULIGHEDER Billedet fryser Side 52 Sort skærm Side 52 Sort/hvidt billede på videooptagelser Side 53 Kan ikke bestille KIOSK events Side 53 Mangler nogle kanaler i kanallisten Side 53 SYMBOLER OG FORKORTELSER Favorit symbolet Side 54 Låse symbolet Side 54 TEKNISKE DATA Side 55 3

4 INSTALLATION Fjernkontrol INFO: Giver en kort eller mere detaljeret information om igangværende og kommende programmer (Now & Next). GUIDE: Elektronisk Program Guide. OK: Bekræfter et valg. Pilene navigerer i menuer, vælger kanaler eller regulerer lydstyrken. PREFER: Giver adgang til Favoritkanalerne. SERV: Giver adgang til KIOSK program guiden, når man står på en KIOSK kanal. +: Giver information om det aktuelle program, valgt sprog for lyd, tekst osv. Valg af kanaler, dato, klokkeslet, PIN-kode osv. Afslutter menuer og vender tilbage til TVkanalerne. PERSO/MENU: Hovedmenu E: Liste over alle kanaler gemt i modtageren. A - E: Funktionsknapper. MUTE: Slår lyden fra og til. Tænd og sluk (Standby). TV/SAT: Skifter mellem TV og Satellit mode. 4

5 INSTALLATION Satellitmodtager Funktionsvalg: Navigering i menuer, valg af kanaler eller regulering af lydstyrken Modtagerens display. Viser programnummer, meddelelser og ur i standby Kortlæser til parabolkort Hovedmenu Bekræfter et valg Tænd / sluk Netstik Modemtilslutning til telefonledning TV SCART LNB IN Serielport Parallelport Lydudgang VIDEO SCART LNB OUT Sådan bruger du funktionerne: Under et program: Tryk på den ønskede funktionsknap. For at skifte funktion: Tryk først på EXIT-knappen og derefter på den ønskede funktionsknap. Sådan forlader du funktionerne: Tryk en gang til på den valgte funktionsknap eller på EXIT-knappen. 5

6 INSTALLATION Før du tilslutter satellitmodtageren Placering af satellitmodtageren Modtageren skal placeres i god afstand fra radiatorer eller andre varmekilder. Lad der være plads omkring modtageren, så varmen kan slippe væk. Sørg for at gardiner, aviser osv. ikke forhindrer luft i at pasere igennem ventilationshullerne. Udsæt ikke modtageren for stærkt lys (fra spots, neonrør, direkte sollys eller lignende). Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningens bagside. Indsæt to 1,5 V batterier (R 03, LR 03, AAA eller UM4). Tryk og løft dækslet af ved hjælp af en lille mønt i rillen ved «OPEN». HUSK! Brugte batterier skal afleveres til et miljøgodkendt opsamlingssted. Vigtigt! For at undgå kortslutning, brand eller livsfarligt stød, må modtageren ikke udsættes for fugtighed. For at undgå kondensproblemer, så brug ikke modtageren umiddelbart efter du har flyttet den fra et koldt sted til et varmt eller omvendt. Sørg for at ikke kan løbe væsker ned i ventilationshullerne. Hvis du spilder noget ned i modtageren, så tag straks strømstikket ud og kontakt Canal Digital. Undgå at udsætte modtageren for stød eller slag. Du må aldrig åbne modtageren. Fejl opstået som følge af ulovlig åbning af modtagernen, repareres af Canal Digital på kundens regning. Se i øvrigt abonnementsbetingelser. Ved tekniske problemer, kontakt venligst Canal Digital. 6

7 INSTALLATION Tilslutninger Tilslutning af den digitale satellitmodtager A Forbind et scartkabel fra modtageren (TV-stikket) med scartstikket i dit tv. B Forbind et scartkabel fra modtageren (VCR-stikket) med scartstikket på din video. C Skru kablet fra din LNB på modtagerens stik mærket LNB IN. D Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. Tilslutning af den digitale satellitmodtager sammen med en analog satellitmodtager Når man installerer den digitale modtager med en analog modtager, er det vigtigt at huske følgende, når der anvendes én parabol/antenne: Der skal bruges et Universal LNB hoved, for ikke at gå glip af nogle kanaler på højfrekvensbåndet. Den analoge modtager skal også kunne håndtere en Universal LNB. Når man forbinder mere end ét LNBhoved, skal der bruges en DiSEqC switch. Kun enten den analoge eller den digitale modtager kan benyttes samtidig. Modtageren, der ikke benyttes, skal slukkes. F.eks. kan du ikke optage et program fra den analoge modtager, mens du benytter den digitale modtager. Ønsker du at kunne se både analoge og digitale kanaler på samme tid, skal du bruge et universalt LNB hoved med to identiske udgange og forbinde den ene udgang til din analoge modtager og den anden til den digitale modtager. 7

8 INSTALLATION Der kan være flere måder at forbinde den digitale modtager med dit eksisterende analoge udstyr. I denne vejledning vil du finde nogle typiske eksempler på, hvordan dette kan gøres. Får du brug for flere informationer, se venligst i bruger-vejledningen til din analoge modtager og din video. Husk at de fleste ældre analoge modtagere ikke kan håndtere universal LNB eller DiSEqC omskiftere. Vi anbefaler, at du får en autoriseret montør til at installere dit paraboludstyr, så du kan være sikker på optimal modtagelse af tv-kanaler. Installation er ikke inkluderet i dit abonnement. Installation uden video A C E B D A Forbind et scartkabel fra den digitale modtager (TV-stikket) til scart-stikket på dit tv. B Forbind et scartkabel fra den digitale modtager (VCR-stikket) til din analoge modtager (TV-stikket). C Skru kablet fra din LNB fast på den digitale modtager i stikket mærket LNB IN. D Forbind et coaxialkabel fra den digitale modtager (LNB OUT) til den analog modtager (LNB IN). E Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. 8

9 INSTALLATION Installation med video (HVIS DEN ANALOGE MODTAGER HAR TO SCARTSTIK) D C A F E B A Forbind med et scartkabel den digitale modtager (TV-stikket) med den analoge modtager (VCR-stikket). B Forbind med et scartkabel din digitale modtager (VCR-stikket) med din video. C Forbind med et kabel din analoge modtager (TV-stikket) med dit tv. D Skru kablet fra din LNB fast på den digitale modtager i stikket mærket LNB IN. E Forbind et coaxialkabel fra den digitale modtager (LNB OUT) til den analoge modtager (LNB IN). F Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. 9

10 INSTALLATION Installation med video (HVIS DEN ANALOGE MODTAGER HAR TRE SCARTSTIK) A D F C E B A Forbind med et scartkabel den digitale modtager (TV-stikket) med din analoge modtager (AUX-stikket). B Forbind med et scartkabel den analoge modtager (VCR-stikket) med din video. C Forbind med et scartkabel den analoge modtager (TV-stikket) med dit tv. D Skru kablet fra din LNB fast på den digitale modtager i stikket mærket LNB IN. E Forbind et coaxialkabel fra den digitale modtager (LNB OUT) til den analoge modtager (LNB IN). F Brug til sidst ledningen til at forbinde modtagerens V-stik til stikkontakten. 10

11 INSTALLATION Installation med video (OG TO LNB PÅ DIN PARABOL MED EN DISEQC OMSKIFTER) En DiSeqC omskifter gør, at du kan bruge to forskellige LNB er til din parabol. A Placér den mellem LNB erne og den digitale modtager (LNB IN-stikket). B Din analoge modtager skal også kunne håndtere DiSeqC. C LNB en fra positionen 1 vest skal tilsluttes indgang 1 på DiSeqC omskifteren. D DiSeqC omskifteren skal programmeres til simpel tone burst mode. 11

12 INSTALLATION Tilslutning af telefonlinie Tilslutning til en telefonlinie er et krav for at få adgang til flere digitale serviceydelser. Denne forbindelse gør, at du bl.a. direkte kan bestille KIOSK film eller andre begivenheder, der afregnes individuelt. Ønsker du installation af yderligere et telefonstik i dit hjem, må du kontakte din telefonudbyder. Sørg for at telefonkablet altid er tilsluttet modtageren og sidder som det første led fra telefonstikket i væggen. Har du en ISDN telefonlinie, skal du bruge en analog/isdn adaptor, som kan købes hos din telefonudbyder. 12

13 MANUAL Tilslutning af stereoanlæg Du kan tilslutte modtagerens højre og venstre AUDIO OUT-stik til dit stereoanlægs AUX eller CD indgang. Tilslutning af PC Denne service er endnu ikke anvendelig. 13

14 INSTALLATION Indstilling af kanaler Indsæt dit Canal Digital parabolkort i modtagerens venstre kortlæser, logoet Canal Digital og den lille pil skal vende opad og pilen skal pege ind imod modtageren. Bemærk at den højre kortlæser ikke bruges. A Tryk på ON / OFF-knappen på fronten af modtageren og du vil se - - : - - i displayet. B Tryk derefter på den røde standby knap på fjernbetjeningen. C Tænd nu dit tv og vælg scartindgangen. Du vil nu se følgende menu: 14

15 INSTALLATION Indstilling af modtager A Tryk 4 i MAIN MENU for SET SYSTEM. B Tryk derefter på 1 for TERMINAL INSTALLATION. C Her kan du vælge sprog, undertekster mv. Brug højre /venstre pilknapperne på fjernbetjeningen til at vælge indstilling og op/ned pilknapperne for at vælge menupunkt. D Du skal vælge DANISH i punkterne 1, 2 og 7 og derefter trykke på A knappen. E Menuen vil nu optræde på dansk og du vil få danske undertekster på kanaler, som har dette. Hvis der står NONE eller INGEN i pkt. 2 SUBTITLES, viser modtageren ikke undertekster. F Tryk endnu engang på A og du er klar til at foretage en kanalsøgning. 15

16 INSTALLATION Kanalsøgning A Tryk 5 i Hovedmenuen for Installation. Du vil nu se følgende menu på skærmen: Bemærk: Hvis du ikke får ovenstående menu skal du checke, at du har isat dit parabolkort rigtigt. Det skal vende med den lille pil og Canal Digital logoet opad, den lille pil skal pege ind imod modtageren og programkortet skal indsættes i den venstre kortlæser. Gå nu ud af denne menu og tilbage igen, så bliver Canal Digital listen synlig. Tryk OK for at starte kanalsøgningen, dette kan tage op til ca. 30 min. Der går ca. 30 sekunder før bjælken bevæger sig. 16

17 INSTALLATION Du vil se følgende menu under kanalsøgning: Når søgningen er færdig (bjælken når op på 100%), dukker listen over kanaler gemt i modtageren automatisk op. Du kan vælge en kanal og trykke OK, hvorefter modtageren viser denne kanal og er klar til brug. 17

18 HOVEDMENU HOVEDMENU Tryk MENU/PERSO for at få adgang til modtagerens hovedmenu. Fra modtagerens hovedmenu kan du vælge dine favoritkanaler, søge efter nye kanaler, checke dit abonnement, post osv. For at vælge fra et punkt i hovedmenuen kan du: A enten trykke tallet som står ved siden af menupunktet. B eller bruge op/ned piltasterne til at markere et menupunkt og derefter trykke OK. 18

19 HOVEDMENU Programmering af videooptagelser Ønsker du at tilslutte din video, se venligst forgående afsnit omkring TILSLUT- NINGER. Videooptagelser af et kommende program Modtageren skal sættes til den kanal, du vil optage fra. Du kan programmere modtageren til at tænde for den valgte kanal. (PROGRAMMERING AF OPTAGELSER). Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til. Din digitale modtager A Tryk MENU. B Vælg 1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER. C Tryk OK. D Følg dernæst instruktionerne på skærmen. 19

20 HOVEDMENU Videooptagelser af et program du ser Man kan ikke optage en digital kanal, mens man ser en anden digital kanal. Skifter du til en anden digital kanal mens du optager, vil videoen optage den kanal, du har skiftet til. Din digitale modtager Skift til den kanal du ønsker at optage fra. Din video Husk at programmere din video til at optage programmet gennem AUX. «Aux»-stikket kan have et andet navn på nogle videofabrikater. Se venligst i brugsanvisningen til din video for mere information. Start så optagelsen på din video. Vigtigt Hvis kanalen du vil optage fra er låst, skal du indtaste forældrekoden. (se afsnittet om FORÆLDREKONTROL) før du bekræfter dine indstillinger. Du kan forudprogrammere op til 8 optagelser. Timerens alarmsignal Hvis modtageren står på stand by, vil den tænde af sig selv på den kanal, du ønsker at optage. Modtageren starter automatisk 5 minutter før det indtastede starttidspunkt. Ser du en anden kanal end den du vil optage, vil du blive advaret om, at programmet er ved at begynde på den kanal, du vil optage fra. Tryk på + og du vil se en besked, der beder dig om at vælge den kanal du ønsker at optage. Når du trykker OK, vil modtageren skifte til den ønskede kanal. Vigtigt Du kan ikke vælge en anden digital kanal, mens optagelsen er i gang. I så fald vil du optage fra den kanal, du skifter til. 20

21 VALG AF FAVORITKANALER HOVEDMENU Valg af favoritkanaler giver dig mulighed for at zappe direkte imellem de kanaler, du holder mest af at se. Du kan gå direkte til dine favoritkanaler med piltasterne og springe de andre kanaler over som du vælger fra. A Tryk MENU, dernæst 2 for VALG AF FAVORITKANALER og du vil se en liste over kanalerne. B Flyt op eller ned i kanallisten med og knapperne. Med og hopper en side ad gangen og vælger favoritkanaler ved at trykke OK. Symbolet vises udfor de de valgte favoritkanaler. C For at fjerne en kanal fra dit valg, er fremgangsmåden den samme. Du trykker blot OK igen, og så forsvinder favoritsymbolet. Aktivering af funktionen A Tryk PREFER på fjernbetjeningen når du står på et tv-program, og favoritkanalsymbolet vises kortvarigt på tv-skærmen. B Nu vil du kunne zappe dine favoritkanaler igennem med og knapperne på fjernbetjeningen. C Tryk PREFER igen og favoritsymbolet vises rødt kortvarigt på tvskærmen. Nu vil du kunne zapppe alle kanalerne igennem. 21

22 HOVEDMENU Menuen på din skærm vil de således ud. 22

23 HOVEDMENU FORÆLDREKONTROL Med denne funktion kan du forhindre adgang til udvalgte kanaler ved hjælp af din egen personlige 4-cifrede PINkode. Koden er sat til 1234 ved levering af modtageren. Når du har valgt en forældrekode, vil du blive bedt om at indtaste den hver gang, du vælger en spærret kanal. A Tryk MENU. B Vælg 3 for FORÆLDREKONTROL. C Tryk OK. D Følg dernæst instruktionerne på skærmen. 23

24 HOVEDMENU Ændring af PIN kode A Tryk på MENU, dernæst 3 FORÆLDREKONTROL og derefter 1 ÆNDRING AF PIN KODE. B Ønsker du at ændre forældrekoden, vil modtageren bede dig om at indtaste den nuværende forældrekode, før du kan indtaste en ny. C På hvert trin skal du bekræfte dit valg ved at trykke OK, eller annullere ved at trykke A. D Når du har valgt en forældrekode, kan du låse enhver digital kanal individuelt eller alle kanaler på én gang. Spærring af kanaler Du kan forhindre adgang til visse kanaler ved at spærre dem. A Tryk på MENU, dernæst 3 og derefter 2 for at komme ind i SPÆRRING AF KANALER. Du vil dernæst blive bedt om at indtaste din forældrekode. Fra SPÆRRING AF KANALER menuen kan du: B Låse eller låse op for kanalerne individuelt ved at trykke OK. Når du låser en kanal, kommer der et låse-symbol ud for den. Husk at aktivere låsene ved at trykke B. C Låse op for alle kanalerne samtidig ved at trykke B. Ved at låse op for alle, behøver du ikke indtaste din forældrekode, hver gang du vil se en låst kanal. Bemærk: PIN-koden er 1234 når du tænder modtageren første gang. 24

25 HOVEDMENU Se en låst kanal Når du vælger en låst kanal, dukker en bjælke op i bunden af skærmen og spørger, om du vil have adgang til kanalen. Tryk OK og indtast din foræl- drekode efterfulgt af OK, hvorefter du vil få adgang til den låste kanal. Vigtigt: Glemmer du din forældrekode, så kontakt Canal Digital. ALDERSGRÆNSE Det er muligt at begrænse adgangen til programmer på bl.a. CANAL+ kanalerne ved vælge en aldersgrænse. A Tryk på MENU, for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 3 for FORÆLDREKONTROL. C Tryk 3 for ALDERSGRÆNSE. D For at vælge aldersgrænse, indtast din PIN-kode og bekræft med OK. E Vælg den ønskede aldersgrænse med tasterne og bekræft med OK. F Gå tilbage til tv-kanalerne ved at trykke EXIT. En låst kanal vil vise sort skærm. For at få adgang til programmet skal du trykke OK, derefter din PIN-kode og OK. 25

26 HOVEDMENU Aldersgrænse er inddelt i følgende fire kategorier: 5 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 5 år: Børnefilm og tegne film. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 10, 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 10 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 10 år: Familiefilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5 og 10 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 15 og 18 års aldersgrænse er spærret. 15 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 15 år: Voksenfilm. Ved brug af denne funktion er kun programmer med 5, 10 og 15 års aldersgrænse tilgængelige og programmer med 18 års aldersgrænse er spærret. 18 år: Programmer med anbefalet aldersgrænse fra 18 år: Erotiske film og hårdere actionfilm. Alle programmer med denne aldersgrænse er tilgængelige. Denne funktion er afhængig af, om aldersgrænse informationen sendes med det pågældende program og kan variere afhængig af sendefladen på den valgte kanal. 26

27 SYSTEMINDSTILLINGER HOVEDMENU Systemindstillingerne lader dig ændre de generelle indstillinger for modtageren. Indstilling af modtager A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER C Tryk 1 for INDSTILLING AF MODTAGER. Vælg det ønskede nummer eller flyt fra punkt til punkt ved hjælp af og knapperne. For at vælge indenfor hvert punkt, tryk eller. Det er ikke nødvendigt at indstille dato og tid, da modtageren selv indstiller disse parametre første gang den ser en af vore kanaler. Sprogvalg Her kan du vælge hvilket lydsprog du ønsker. Du kan vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller originalsprog. Hvis du vælger dansk, vil du få dansk lyd, hvis denne sendes med programmet. 27

28 HOVEDMENU Undertekster Her kan du vælge hvilket undertekstsprog du ønsker. Du kan vælge imellem engelsk, norsk, dansk, finsk eller ingen. Hvis du vælger dansk, vil du få danske undertekster, hvis de sendes med programmet. Lydstyrke Her kan du justere lydstyrken fra modtageren til samme niveau som de andre programmer, du modtager. Besked varighed Her kan du vælge, hvor længe informationer skal vises på skærmen efter hvert kanalskift. Du kan vælge imellem NORMAL (3 sek.) eller LANG (6 sek.) eller NUL (ingen). Alarm Alarmen aktiveres automatisk når programmer, du har lagret i modtagerens hukommelse, skal begynde. Du kan vælge imellem en visuel alarm eller en visuel og lyd alarm. Den visuelle alarm kommer ikke på tv-skærmen, men i displayet på modtageren. (Der står PLUS ). Lyd alarmen er en tone i ca. 2 sek. der sendes i tv ets højtalere. 28

29 HOVEDMENU Format TV/Video A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER C Tryk derefter 2 for FORMAT TV/VIDEO. D Du kan vælge de rigtige indstillinger for dit udstyr. Giver RGB indstillingen problemer, såsom rykket billede, så vælg NORMAL i punkt 3, eller vælg en anden scartindgang på dit TV, der understøtter RGB. Se i brugsanvisningen for dit TV for mere information omkring scart tilslutning. Hvis du vælger S-VHS i punktet omkring videotilslutning og du ikke har tilsluttet en S-VHS video, vil dette valg give et sort/hvidt billede på videooptagelserne. 29

30 HOVEDMENU Modemindstillinger A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 4 for SYSTEMINDSTILLINGER C Tryk derefter 3 for MODEMIND- STILLINGER Modtageren er som standard programmeret til at fungere med det danske telefonnet, og hvis du ikke ringer op via en omstilling der kræver 0 for at gennemsløjfe udgående opkald, behøver du ikke foretage dig noget. Ellers vælger du OMSTILLING i pkt. 3. Sørg for at telefonkablet altid er tilsluttet modtageren og sidder som det første led fra telefonstikket i væggen. Har du en ISDN telefonlinie, skal du bruge en analog/isdn adaptor, som kan købes hos din telefonudbyder. 30

31 HOVEDMENU INSTALLATION I denne menu kan du se, hvilke kanaler der er gemt i modtageren, du kan slette nogle kanaler, tilføje kanaler eller foretage en helt ny kanalsøgning. Kanalliste A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INDSTALLATION og vælg 1 for KANALLISTE. Se en side ad gangen ved hjælp af og. Favoritkanalerne og de spærrede kanaler er markeret med symbolerne eller. 31

32 HOVEDMENU Rediger kanaler Det er ikke muligt at ændre rækkefølgen af kanaler på CANAL DIGITAL kanalerne. Hvis du har lagret andre kanaler fra andre satellitter, vil de få kanalnumre fra 500 og opefter, og rækkefølgen af disse kan redigeres. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 2 for REDIGER KANALER. D Gå til en kanal du ønsker at flytte, og springer en side ad gangen, eller indtast kanalnummeret direkte. E Tryk OK for at vælge kanalen. F Flyt kanalen til den nye position med eller. G Tryk derefter OK. Tilføj kanaler Canal Digital vil løbende tilbyde nye kanaler og tjenester i fremtiden. Denne funktion lader dig lagre disse i modtageren, når de bliver tilgængelige. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 3 for TILFØJ KANALER. Disse kanaler vil i princippet blive lagret hvor der er plads og hvis en kanal har flyttet position, vil den gamle placering stadig ligge i kanallisten og skærmen vil være sort ved valg af denne, da der ikke er noget signal på den gamle position. Vælg hellere pkt. 5 GEM KANALER IGEN, da den funktion rydder op i kanallisten. 32

33 HOVEDMENU Slet kanaler Det er ikke muligt at slette CANAL DIGITAL kanalerne. For at slette andre kanaler fra kanallisten: A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 4 for SLET KANALER og du vil få en liste over de kanaler, du kan slette over programplads 500. D Gå til en kanal du ønsker at slette med piltasterne eller indtast kanalnummeret direkte. E Tryk OK. Gem kanaler igen Når Canal Digital lancerer nye kanaler eller foretager ændringer i transmissionen, skal du vælge dette punkt for at foretage en ny kanalsøgning, så din modtager bliver opdateret med de nye kanaler og eventuelle ændringer i transmissionen. Denne funktion rydder også op i din kanalliste. Vigtigt: Hvis du efter en ny kanalsøgning alligevel mangler visse kanaler, kan dette skyldes, at du har en ældre version software i din modtager. Er dette tilfældet, skal du opdatere software og derefter foretage en ny kanalsøgning. Det kan også skyldes fejl i din installation. Kontakt evt. din installatør, for at få justeret parabol og LNB-hoved optimalt. Foretag derefter en ny kanalsøgning. 33

34 HOVEDMENU A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 5 for INSTALLATION. C Tryk 5 for GEM KANALER IGEN og du vil se en advarsel om, at kanallisten kan blive ændret. D Tryk OK for at fortsætte eller A for at gå tilbage til installationsmenuen uden at foretage en ny kanalsøgning. E Indtast din forældrekode 1234 med mindre at du har ændret den og derefter OK. F Tryk OK. G Vælg antenne med og, derefter OK. Modtager du kun signaler fra 1 vest, vælger du 1. Har du en DiSEqC omskifter tilsluttet, skal du vælge 2, så modtageren søger efter kanaler på begge indgange. Du vil se følgende menu under kanalsøgning: Det tager ca. 30 sek., før bjælken bevæger sig. Når søgningen er færdig (bjælken når op på 100%), dukker listen over kanaler gemt i modtageren automatisk op og du kan vælge en kanal og trykke OK, hvorefter modtageren viser denne kanal og er klar til brug. 34

35 ABONNEMENT OG POST Abonnementsvilkår HOVEDMENU Fra denne menu kan du checke abonnementsrettighederne i dit programkort. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. C Tryk 1 for ABONNEMENTSVILKÅR og du vil se en liste over de program pakker, du abonnerer på samt hvor længe, de er gyldige. Menuen viser én måned ad gangen, og du kan se resten af listen ved at trykke pil ned. D Hvis du læser på kortet i februar måned år 2000 og abonnerer på CANAL+, vil du se denne menu: 35

36 HOVEDMENU Postkasse Denne service vil blive tilgængelig senere. Det er muligt at sende beskeder til ethvert digitalt programkort. Hvis dit programkort modtager en besked, vil der stå MESS i displayet foran på modtageren. Når du har læst dine beskeder vil MESS forsvinde fra modtagerens display. Postkassen lagrer de 10 sidste beskeder. A Tryk MENU for at få adgang til hovedmenuen. B Tryk 6 for ABONNEMENT OG POST. C Tryk 2 for POSTKASSE. 36

37 HOVEDMENU TEKNISKE PARAMETRE A Tryk 7 i Hovedmenuen for TEKNISKE PARAMETRE. B Tryk derefter på 1 for JUSTERING AF PARABOL. C Din satellitmodtager er forudindstillet til at modtage digitale kanaler fra positionen 1 vest. D LNB Spænding skal altid være sat til JA. E Du skal have et univerelt LNB hovede monteret på din parabol, ellers mangler du alle kanalerne fra THOR 3 satellitten. 37

38 HOVEDMENU Justering af parabol Vi anbefaler altid, at du kontakter en autoriseret installatør, der har måleudstyr til at justere parabolen optimalt. Det er meget vigtigt, at parabolens retning, hældning og LNB hovedets vertikale vinkel, skew indstillingen, er justeret helt nøjagtigt. Dette kan en installatør hjælpe med. Indstiller du din parabol selv, så sørg for at følge monterings og indstillingsvejledningen, som du har fået sammen med din parabol og LNB. På skærmen viser en signalindikator kvantitet og kvalitet af det modtagne signal. Det dækkede areal viser kvantiteten og farverne viser kvaliteten. Drej parabolen, så kvantitetsindikatoren dækker det største areal. A Hvis indikatoren er grøn og viser 3, er fejlantallet acceptabelt, indstillingen er i orden, og du kan fastgøre parabolen i denne stilling. B Er den orange, er fejlantallet højere end normalt, og du bør prøve at finjustere parabolen og vinklen på LNB hovedet. C Er den rød, er signalet for dårligt til at modtageren kan fungere. D Hvis modtageren ikke får noget signal, vises en lille rød firkant i nederste højre hjørne af TV-skærmen, og du må gennemgå din installation, evt. sammen med en installatør. Parabolkonfiguration A Tryk 7 i Hovedmenuen for TEKNISKE PARAMETRE. B Tryk 1 for JUSTERING AF PARABOL. C Tryk derefter B for PARABOL- KONFIGURATION. Denne menu (se næste side) viser standard instillingerne for modtageren. Har du ikke monteret en DiSEqC omskifter, kan du springe det næste afsnit over, der giver en kort forklaring på de enkelte menu punkter. 38

39 HOVEDMENU Satellit Her kan du vælge imellem THOR2 eller OTHER. THOR2 er modtagerens standard indstillinger til modtagelse af programmer fra 1 vest ved hjælp af et universelt LNB hovede. Disse indstillinger bør ikke ændres. OTHER er din mulighed for at konfigurere det ekstra LNB hovede, som du eventuelt har monteret via din DiSEqC omskifter til modtagelse af programmer fra positionen 5 øst. Satellit nummer Her skal du vælge 2 for dit LNB hovede til modtagelse af 5 øst. Frekvensområde Her kan du vælge i hvilket frekvensområde du vil modtage programmer. Standard indstillingen er KU. Frekvens Her kan du indtaste frekvensen på den transponder du vil søge programmer fra. Bemærk, at modtageren nødvendigvis ikke supporterer alle de symbolrater, der findes på den pågældende transponder og derfor ikke viser disse programmer. LNB Frekvens Indtast frekvensen for det LNB hovede du har monteret til 5 øst, 9750 står for universal LNB. Polarisation Vælg HORISONTAL eller VERTIKAL polarisation for den transponder du vil søge på. 39

40 ANDRE FUNKTIONER ANDRE FUNKTIONER INFO Mens du ser et program, kan du trykke på INFO knappen på fjernbetjeningen for at få information om programmer der sendes nu, samt de kommende programmer på Canal Digital kanalerne. For at forlade INFO Tryk en gang til på INFO eller tryk EXIT. Guide GUIDE er en elektronisk programguide over alle Canal Digital programmerne. For at få adgang til denne, tryk GUIDE på fjernbetjeningen. Vil du forlade den elektroniske programguide, tryk en gang til på GUIDE eller EXIT. PLUS Sprog og undertekster Hvis en kanal sender undertekster og lyd på flere sprog, kan du vælge sprog ved at trykke +. Man vælger imellem sprog og undertekster med og og vælger imellem de tilgængelige sprog med og knapperne. For at bekræfte dit valg, tryk + eller OK. Når du forlader kanalen, vil modtageren gå tilbage til de indstillinger, du har valgt i systemindstillingerne. Se yderligere information i afsnit 4 SYSTEMINDSTILLINGER i denne manual. Mere information om programmerne På et valgt program i den elektroniske programguide (GUIDE), tryk + for at få mere information om programmets længde, resumé, skuespillere osv. Hvis ordet «PLUS» vises på modtageren Modtageren advarer dig når et program i hukommelsen er ved at begynde. A Tryk + for at se navnet på programmet. B Hvis du ønsker at se det, tryk OK. 40

41 ANDRE FUNKTIONER KIOSK Du har mulighed for at bestille film og andre events via dit abonnement hos Canal Digital. Du kan få mere information om denne service i KIOSK manualen. KIOSK kanal 1 viser forfilm fra de film og events, der kommer på KIOSK kanalerne. Du kan ikke bestille fra denne kanal. Husk at tilslutte modtageren telefonnettet. Se mere information i afsnitene Tilslutning af telefonlinie og Modemindstillinger i denne manual. Bestilling af KIOSK events A Gå ind på en KIOSK kanal, program nr. 102 til 122. B Tryk OK for BESTIL. C Indtast din forældrekode, standard 1234, hvis du ikke har ændret den i menuen FORÆLDREKONTROL og afslut med OK. D Modtageren ringer nu op og en menu fortæller dig prisen på dit køb, der vil optræde på din næste faktura fra Canal Digital. E Tryk OK F Modtageren vil nu gå tilbage til den kanal, du valgte at bestille, og hvis du vil se filmen nu, skal du trykke OK for SE DETTE PROGRAM efterfulgt af din forældrekode og afslutte med OK. Ønsker du at se programmet senere, zapper du væk fra kanalen og ser i oversigten (SERV) hvornår programmet bliver sendt næste gang. Du skal som udgangspunkt se programmet indenfor det døgn, du har bestilt det, da du ellers mister din visningstid. 41

42 FEJLMULIGHEDER Oversigt over KIOSK events A Gå ind på en KIOSK kanal, program nr. 102 til 122. B Tryk SERV for ANDRE SERVICES. C Modtageren viser dig nu en oversigt over hvilke events der bliver vist på de forskellige KIOSK kanaler lige nu, sorteret efter start tidspunkt. D Du kan søge efter forskellige informationer om KIOSK events, ved at følge instruktionerne på skærmen. FEJLMULIGHEDER Billedet fryser PROBLEM Sort skærm eller billedet fryser. Billedet opløses i store firkanter (Mosaikeffekt) Lyden forsvinder. Sort skærm med en rød firkant i den nederste højre del af skærmen. HVAD KAN DU GØRE: A Skift til en anden kanal og tilbage igen. B Sluk og tænd modtageren med den røde STANDBY-knap på fjernbetjeningen. C Sluk og tænd modtageren med afbryderen foran på modtageren. D Check, at antennekablet imellem din digitale modtager og din parabol er korrekt monteret. E Check justeringen af din parabol. 42

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager

TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager TRIAX T-HD405 VA Digital terrestrisk modtager 305046 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsoplysninger...4 Bortskaffelse af batterier og modtager...5 Oversigt...6 Frontpanel inkl. CA-modul og programkort...6

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni

Brugervejledning. til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Brugervejledning til Waoo! TV portal (Motorola Fjernbetjening) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Motorola Fjernbetjening... 6 Hovedmenu... 8 TV...12 Optagelser... 23 Film... 27 Kanalbutik...31

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo!

Brugervejledning. til Waoo! TV-portal. Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! Brugervejledning til Waoo! TV-portal Denne vejledning er til dig som: har en Motorola eller Amino/Tilgin TV-boks og bruger Waoo! fjernbetjening Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Waoo! fjernbetjening...

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN BRUGSVEJLEDNING LCD-FARVEFJERNSYN LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE-overensstemmelseserklæring: SHARP Electronics erklærer

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000.

Digital HD-modtager. Brugsanvisning BXR-HD. Standardadgangskoden er 0000. Digital HD-modtager Brugsanvisning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. Bemærk! Danish Tak, fordi du købte et HUMAX-produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, så du sikkert kan installere, bruge og

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Installations vejledning

Installations vejledning Installations vejledning VELKOMMEN Tillykke med din nye fiberbredbåndsforbindelse. Du kan se frem til at få adgang til en verden af muligheder både nu og i fremtiden. Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem

Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem Brugervejledning til intelligent GSM / SMS Alarmsystem 8 Zonegrupper, 51 sensorer, 7 kabelførte sensorer, 1 x 12V udgang Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere