Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky"

Transkript

1 P R O D U K T S P E C I F I K A T I O N Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version Januar 2015 Januar 2015 Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tlf.: , Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Oversigt Specifikationens omfang Identifikation Dataindhold og struktur Reference system Datakvalitet Metadata Leverance Dannelseshistorik Vedligeholdelse Ekstra information Udseende... 7 Titel Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Forfatter GST /. Dokument dato Indhold Specifikation for DHM/Punktsky Status Final Udgiver Geodatastyrelsen Format Portable dokument format (PDF) Dokument Id Spec_DHM/P_V2.0 Sprog Dansk URL Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 2

3 1. Generelt Denne specifikation omhandler den landsdækkende DHM/Punktsky. DHM/Punktsky er et datasæt under DHM og udgør grundlaget for de øvrige DHM-produkter. Specifikationen bygger dels på DS/EN ISO og er inspireret af dokumentationen for INSPIRE metadata. Dette dokument beskriver datasættet, som det er ved udgivelse december 2014 og med evt. efterfølgende ajourføringer udarbejdet. 2. Oversigt Definition DHM/Punktsky indeholder alle de punkter, som blev opmålt ved en landsdækkende laserscanning. Punkterne er klassificeret som blandt andet terrænpunkter, bygningspunkter og bropunkter. Punktskyen er lagret i binært LAZ-format. Vision Højdemodellens data skal vedvarende udgøre de foretrukne højdedata for den offentlige sektor, og højdemodellens data og tilknyttede tjenester skal vedligeholdes, så de løbende udgør grundlaget for en bred opgavevaretagelse inden for forvaltning, planlægning og analyse. Formål DHM/Punktsky er datasættet som ligger til grund for alle DHM-produkter. DHM/Punktsky indeholder som det eneste DHM-datasæt information om de faktisk opmålte datapunkter. DHM-gridmodellerne (DHM/Terræn og DHM/Overflade) indeholder information der er fremkommet ved forskellige former for interpolation i informationen fra DHM/Punktsky. For information om disse produkter se de tilhørende specifikationer på DHM/Punktsky kan blandt andet anvendes til: Skov- og vegetationsundersøgelser Solfangerpotentiale Kystsikring Beredskab. Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 3

4 Terminologi DEM: Digital Elevation Model er en international forkortelse, som dækker over fladedækkende modeller, der beskriver en overflade. DHM: Anvendes som forkortelse for Danmarks Højdemodel. DHM-2007: Anvendes som forkortelse for den først version af Danmarks Højdemodel, hvor de bagvedliggende data blev indsamlet i perioden DTM: Digital Terræn Model er en international forkortelse for en DEM, der angiver koten/højden ved terræn. DSM: Digital Surface Model er en international forkortelse for en DEM, der angiver koten/højden oven på bygninger, træer, buske, hække, bropiller, skorsten. På dansk anvendes ordet overflade i stedet for surface. Punktsky: Samling af 3-dimensionale georefererede og eventuelt klassificerede punkter Fakta om punktskyen Laserlysets refleksionsareal på jorden er ca. 40 cm i diameter Følgende informationer er tilgængelige for hvert punkt - kote/højde - klasse - intensitet - skanlinje ID - position i refleksionssignal Derudover indeholder en del af punkterne en RGB farveværdi der blev indsamlet ved samtidigfotografering af landskabet. De enkelte punkter er klassificeret i følgende klasser: 0 - Created never classified 1 - Overflade 2 - Terræn 3 - Lav vegetation 0-0,3 m 4 - Mellemhøj vegetation 0.3 2m 5 - Høj vegetation 2m > 6 - Bygninger 7 - Afvigere (støj) 8 - Model key points - brugt i produktionsprocessen 9 - Vand 17 - Broer Nøgleord Punktsky, Danmarks Højdemodel, højdemodel, DHM, koter, kystsikring, stormflod, vandstandsstigning, vegetationsundersøgelser, LAZ, laser skanning. 3. Specifikationens omfang DHM/Punktsky er under udarbejdelse og bliver fra december 2015 et landsdækkende datasæt, som indeholder georefererede og klassificerede kotepunkter. 4. Identifikation Ressourcetitel Danmarks Højdemodel, DHM/Punktsky Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 4

5 Ressource-ID Ressourceresumé Emnekategori Temaer Geografisk placering Omskreven firkant: DHM/Punktsky-02 DHM/Punktsky er det datasæt, som ligger til grund for alle andre DHMprodukter Højde Punktsky (datasæt) Datadækning: Danmark Geografiske koordinater N V 8.07 Ø S Datasættets koordinater (UTM32) N V Ø S Data indsamlet i perioden Vær opmærksom på at Danmarks Højdemodel først bliver landsdækkende i december Se tilgængelige data i Status for datadistribution på Alternative navne Datasættets formål Ressourcetype Geometrisk opløsning Punktsky for Danmarks Højdemodel Beskrivelse af Danmarks overflade og terræn Geodatasæt, LAZ-format Samling af 3-dimensionale punkter i 1 km x 1 km blokke. Middelafstand til nærmeste nabopunkt er bedre end 50 cm. Supplerende information Navneområde: gst.dk Ressourcesprog: Dansk 5. Dataindhold og struktur Datalag / datasæt DHM/Punktsky Navn DHM/Punktsky Beskrivelse Samling af 3-dimensionale højde-/kotepunkter i ét sammenhængende landsdækkende datasæt Type Geodata, LAZ-format Attributter Kote/højde, intensitet, position i refleksionssignalet, flyvelinjes ID, klassifikation, RGB-værdi 6. Reference system Horisontal reference Vertikal reference ETRS89, UTM zone 32N DVR90 Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 5

6 Horisontal EPSG kode Vertikal EPSG kode 5799 Samlet EPSG kode: Datakvalitet Datahuller Refleksionsevnen afhænger af overfladestrukturen. Derfor kan der findes datahuller i områder, hvor overfladen ikke reflekterer laserlyset fx eternittage, søer eller løvskove. Datatæthed Datatætheden i punktskyen er varierende. Den gennemsnitlige punkttæthed er 4 til 5 punkter per kvadratmeter. Logisk ensartethed Ensartetheden af DHM/Punktsky afhænger af overfladens refleksionsevne scanningsfrekvens og flyvehøjde. Flyvehøjde og scanningsfrekvens er tilpasset så punktskyen er så ensartet som muligt. Områder dækket af vand, og andre ikke-reflekterende overflader som fx bygninger med sort tag har en lavere punkttæthed. Geografisk opløsning Horisontal opløsning: (koordinater afrundet til) 0,01 meter Vertikal opløsning: (koordinater afrundet til) 0,01 meter Specificerede nøjagtigheder Horisontal nøjagtighed: 0,15 meter Vertikal nøjagtighed: 0,05 meter Målte nøjagtigheder Horisontal nøjagtighed: 0,15 meter Vertikal nøjagtighed: 0,05 meter 8. Metadata Metadata for DHM bliver løbende opdateret og findes på og ftp://ftp.kortforsyningen.dk/. 9. Leverance Prædefineret udtræk Data findes i følgende format: ASPRS LAS: 1. Ressource-ID DHM/Punktsky Dataformat LAZ format (*.laz) 3. Referencesystem ETRS89 UTM 32N 4. Format version - 5. Format subsæt - 6. Format struktur - 7. Sprog - 8. Datastruktur 1x1km filer samlet i 10x10 km zippede blokke. Filer og blokke er navngivet jf. det danske kvadratnet 9. Datastørrelse landsdækkende fra december 2015: 2,5 TB. 10. Datamedium FTP Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 6

7 11. Andet 10. Dannelseshistorik På grund af det store behov for en fællesoffentlig detaljeret og aktuel højdemodel sikrede Geodatastyrelsen ajourføringen af Danmarks Højdemodel som led Grunddataprogram Gode grunddata til alle i delprogram 4 om frie Geodata. Formålet med aftalen om grunddata er at give myndigheder og virksomheder let adgang til frie grunddata, så arbejdsgange kan effektiviseres og nye services kan udvikles. Læs mere om det fællesoffentlige grunddataprogram på Digitaliseringsstyrelsen hjemmeside: Data er indsamlet i perioden 2014 til 2015 af et konsortium bestående af Aerodata Surveys Nederland BVog Airborne Technologies. Data er optaget ved hjælp af luftbåren LiDAR (Light Detection And Ranging). Datatætheden er på 4-5 punkter/m Vedligeholdelse Der er ikke vedtaget et regelsæt, der beskriver hvorledes DHM/Punktsky vil blive vedligeholdt. 12. Ekstra information Betingelser for brug Vilkår for brug af frie geodata kan findes på 13. Udseende Herunder er eksempler på hvordan DHM/Punktsky kan visualiseres: Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 7

8 Punkterne er farvelagt efter højden Punkterne er farvelagt efter klassificering Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 8

9 Punkterne er vist med reflektionsintensiteten Punkterne er farvelagt efter højden Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 9

10 Punkterne er farvelagt efter klassificering Punkterne er vist med reflektionsintensiteten Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 10

11 Punkterne er farvelagt efter højden, og på venstre side ses de oppefra, nederst til højre ses punkter i 3-dimensional visning. Øverst til højre kan man se en profil over 2 huse. Data version Januar 2015, Geodatastyrelsen 11

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen

Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Vejledning i anvendelse af Modeldatabasen Claus Ditlefsen, Morten Gausby, Jørgen Salomonsen og Martin Hansen GEO-VEJLEDNING 9 DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND MINISTERIET FOR

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden

Dagsorden. OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008. Dagsorden Dagsorden, OIO-Komitéens møde den 21. februar 2008 Dagsorden OIO-Komitéens 1. møde, d. 21. februar - 2008 Mødet afholdes d. 21. februar - 2008 fra kl. 9:30 12:00 i Direktionens mødelokale, 4 sal, IT- og

Læs mere

Sådan udstiller du dine data

Sådan udstiller du dine data Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, august 2010 > Sådan udstiller du dine data Teknisk vejledning til at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag

Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag Arkitekturramme for Anvendelsen af matrikulære data som referencegrundlag 2008-2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Projektets baggrund...4 OIO EA...5 Matrikulære data er referencedata...5 Bruger-analyse...6

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer. Et fælles overblik over it-arkitekturen UDKAST Baggrund I 2011 blev OIO EA, FORM og STORM samlet i Digitaliseringsstyrelsen, og der har siden pågået et arbejde med at sikre sammenhængen i disse værktøjer.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1] Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Bilag 2 og 3 og værktøjer

Bilag 2 og 3 og værktøjer Bilag 2 og 3 og værktøjer Lars Erik Storgaard Geodatastyrelsen, laers@gst.dk Program for workshop Geodatastyrelsen Formål hvorfor workshop? Kvalificering af listen over myndigheder Temakammerater Opmærksomhed

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere