KD-G442/KD-G441/KD-G351

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KD-G442/KD-G441/KD-G351"

Transkript

1 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G442/KD-G441/KD-G351 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 5 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. Se side 5 vedrørende annullering af displaydemonstrationen. Näyttöesityksen peruuttamisen ohjeet ovat sivulla 5. Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GET B [EX]

2 Tak fordi du købte et JVC produkt. Vær venlig at læse brugsanvisningen omhyggeligt inden brug for at sikre, at du har en fuld forståelse af og får det bedst mulige udbytte af apparatet. VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT 2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. 3. ADVARSEL: Synlig og/eller usynlig klasse 1M-laserstråling ved åbning. Se ikke direkte med optiske instrumenter. 4. REPRODUKTION AF ETIKETTE: ADVARSELSETIKETTE, FINDES UDEN PÅ APPARATET. Dette symbol er kun gyldigt i EU. Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr Et produkt med dette symbol må ikke bortskaffes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med national lovgivning eller andre love og bestemmelser, som gælder i Danmark. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden. Af sikkerhedshensyn leveres et nummereret ID-kort med denne enhed. Det samme ID-nummer er prentet i enhedens kabinet. Opbevar kortet på et sikkert sted, da det vil hjælpe myndighederne med at identificere din enhed, hvis den bliver stjålet. Af hensyn til sikkerheden... Lad ikke lydstyrken være for høj, da dette vil overdøve udefrakommende lyde, hvilket vil gøre det farligt at køre. Stop bilen inden du udfører nogen form for kompliceret betjening. Temperaturen inde i bilen... Hvis du har parkeret bilen i lang tid i varmt eller koldt vejr, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver normal, inden du bruger apparatet. Advarsel: Hvis du har brug for at betjene enheden under kørsel, skal du se dig godt omkring, da du ellers kan blive involveret i trafikuheld. De kontrolpanel-illustrationer, der anvendes til forklaring i denne manual, er KD-G441. 2

3 Nulstilling af dit apparat INDHOLD De forudindstillede justeringer slettes også. Sådan skubbes en disc ud med magt Pas på ikke at tabe discen, når den bliver skubbet ud. Hvis det ikke virker, skal du prøve at nulstille receiveren. Sådan bruges M MODE knappen Trykkes der på M MODE, skifter enheden over til funktionstilstand, hvorefter talknapperne og 5/ fungerer som forskellige funktionsknapper. Eks.: Når talknap 2 virker som MO (mono) knap. Kontrolpanel KD-G442/KD-G441/KD-G Kom godt i gang... 5 Grundlæggende betjening... 5 Radiofunktioner... 6 FM RDS funktioner... 7 Søg efter dit yndlings FM RDS program... 7 Disc/USB-nøgles betjening Afspilning af en disc i receiveren Sådan afspilles fra USB-nøgle Lydjusteringer Generelle indstillinger PSM Andre eksterne komponenters funktioner Fjernbetjening RM-RK Mere om denne receiver Vedligeholdelse Fejlfinding Tekniske specifikationer Hvis du vil bruge disse knapper til deres oprindelige funktioner, skal du trykke på M MODE igen. Hvis du venter i ca. 5 sekunder uden at trykke på nogen af disse knapper, annulleres funktionstilstanden automatisk. Fjernelse af kontrolpanelet KD-G442/KD-G441 har styrehjulsfjernbetjening. Se Brugsanvisning for installation og tilslutning (separat bog). Tilslutning af kontrolpanelet 3

4 Kontrolpanel KD-G442/KD-G441/KD-G351 Displayvindue Identifikation af delene (op) / (ned) knapper 2 0 (eject) knap 3 (standby/on dæmper) knap 4 Kontrolskive 5 Fjernbetjeningsføler For KD-G442/KD-G441: Du kan styre receiveren med en fjernbetjening, som skal købes separat. Se side 17 for nærmere oplysninger. UDSÆT IKKE fjernbetjeningssensoren for stærkt lys (direkte sollys eller kunstig belysning). 6 BAND knap 7 Rille 8 Displayvindue 9 T/P (trafikprogram/programtype) knap p DISP (display) knap q (kontrolpaneludløsning) knap w SRC (kilde) knap e 4 / knapper r AUX (ekstra) knap t SEL (vælg) knap y M MODE knap u EQ (equalizer) knap i MO (mono) knap o SSM (Strong-station Sequential Memory) knap ; Talknapper a RPT (gentag) knap s RND (tilfældig) knap d AUX (ekstra) indgangsstik f USB (Universal Serial Bus) indgangsstik g Kildedisplay / Spornummer / Mappenummer / Tidnedtællingsindikator h Tr (spor) indikator j RDS-indikatorer AF, REG, TP, PTY k Afspilningstilstand / emneindikatorer RND (tilfældig), (disc), (mappe), RPT (gentag) l Tunermodtagelsesindikatorer ST (stereo), MO (mono) / Lydtilstand (ieq: intelligent equalizer) indikatorer CLASSIC, HIP HOP, JAZZ, ROCK, POPS, USER z LOUD (lydstyrke) indikator x EQ (equalizer) indikator c Discinformationsindikatorer TAG (taginformation), (mappe), (spor/fil) v DISC-indikator b Hoveddisplay

5 Kom godt i gang Grundlæggende betjening ~ Tænd for strømmen. Sådan sænkes lyden på et øjeblik (ATT) Lyden genoprettes ved at trykke på knappen igen. Sådan slukkes for strømmen Ÿ Grundlæggende indstillinger * Du kan ikke vælge disse kilder, hvis de ikke er klar eller ikke er tilsluttet.! For FM/AM-tuner Se også Generelle indstillinger PSM på side Juster derefter lyden. Lydstyrkeniveauet Juster lyden som du ønsker. (Se side 13.) 1 Annullering af displaydemonstrationerne Vælg DEMO, derefter DEMO OFF. 2 Indstilling af uret Vælg CLOCK HOUR, derefter indstilles timen. Vælg CLOCK MIN (minut), derefter indstilles minuttallet. Vælg 24H/12H, derefter 24 HOUR eller 12 HOUR. 3 Afslut proceduren. Advarsel på volumenindstilling: Digitale anordninger (CD/USB) frembringer meget lidt støj i sammenligning med andre kilder. Sænk lydstyrken før afspilning af disse digitale kilder for at undgå beskadigelse af højttalerne ved en pludselig forhøjelse af udgangsniveauet. Kontrol af aktuel tid når der er slukket for strømmen Uret viser tiden på displayet i ca. 5 sekunder. Se også side 14. 5

6 Radiofunktioner Når en FM stereoudsendelse er svær at modtage ~ Ÿ Lyser, når monofunktionen er aktiveret. Lyser ved modtagelse af en FM stereoudsendelse med tilstrækkelig signalstyrke. Modtagningen bliver bedre, men stereoeffekten går tabt.! Start søgning efter en station. For at genoprette stereoeffekten, gentages samme procedure. MONO OFF vises, og MO-indikatoren slukkes. Når en station modtages, standser søgningen. Stands søgningen ved at trykke på samme knap. Indstil på en station manuelt I trin! ovenfor... 1 Lagring af stationer i hukommelsen Du kan forindstille seks stationer for hvert bånd. FM automatisk forudindstilling af station SSM (Strong-station Sequential Memory) 1 Vælg det FM-bånd (FM1 FM3), du ønsker at lagre FM-stationerne på. 2 Vælg en ønsket stationsfrekvens. 2 3 SSM blinker, og forsvinder derefter, når den automatiske forudindstilling er slut. Lokale FM stationer med de stærkeste signaler søges og lagres automatisk i FM båndet. 6

7 Manuel forudindstilling Eks.: Lagring af en FM station på 92,50MHz i det forudindstillede nummer 4 på FM1 båndet. 1 2 FM RDS funktioner Hvad kan man bruge RDS til RDS (Radio Data System) tillader FM-stationer at udsende et yderligere signal sammen med deres almindelige programsignaler. 3 Det forudindstillede nummer blinker et kort stykke tid. Ved at modtage RDS-data kan receiveren gøre følgende: Programme Type (PTY) søgning (se det følgende) TA (Trafikmelding) og PTY Standby modtagelse (se side 8, 9 og 15) Automatisk sporing af det samme program netværkssporingsmodtagelse (se side 9) Programsøgning (se side 9 og 15) Lyt til en forudindstillet station Søg efter dit yndlings FM RDS program 1 2 Vælg den forudindstillede station (1 6) du ønsker. eller Du kan stille ind på en station, som sender dit yndlingsprogram, ved at søge efter en PTY kode. Lagring af dine yndlingsprogramtyper, se side 8. ~ Den sidst valgte PTY kode vises. Ÿ Vælg en af dine yndlingsprogramtyper. eller Kontroller andre oplysninger, mens du lytter til en FM (ikke-rds) eller AM station For FM RDS stationer se side 9. Vælg en af PTY-koderne (se side 9). Frekvens Ô Ur Fortsættes på næste side 7

8 ! Søg efter dit yndlingsprogram. Brug standby-modtagelse Hvis der er en station, som transmitterer et program på samme PTY-kode, som du har valgt, indstilles den station. Sådan lagrer du dit yndlingsprogram Du kan lagre seks yndlingsprogramtyper. Forudindstil programtyper i talknapperne (1 6): 1 Vælg en PTY-kode (se side 7 og 8). 2 Vælg det forudindstillede nummer (1 6) du ønsker at lagre i. Standby-modtagning af trafikmeldinger TA Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til trafikmeldinger (TA) fra enhver kilde, bortset fra AM. Lydstyrken ændres til forudindstillet TAlydstyrkeniveau, hvis det aktuelle niveau er lavere end det forudindstillede niveau (se side 15). Aktivering af TA Standby-modtagning TP-indikatoren (trafikprogram) enten lyser eller blinker. Hvis TP-indikatoren lyser, er TA Standby-modtagelse aktiveret. Hvis TP-indikatoren blinker, er TA Standbymodtagelse endnu ikke aktiveret. (Dette sker, når du lytter til en FM-station uden de RDS-signaler, der kræves til TA Standby-modtagning). Du aktiverer TA Standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station, som sender disse signaler. TP-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt. Deaktivering af TA Standby-modtagelse TP-indikatoren slukker. 8 3 Gentag trin 1 og 2 for at lagre andre PTYkoder i andre forudindstillede numre. 4 Afslut proceduren. Eks.: Når ROCK M vælges PTY Standby-modtagning PTY Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til dit yndlings PTY program fra enhver kilde, bortset fra AM. Aktiver og vælg din yndlings PTY-kode til PTY standby-modtagelse, se side 15. PTY-indikatoren enten lyser eller blinker. Hvis PTY-indikatoren lyser, er PTY Standbymodtagelse aktiveret. Hvis PTY-indikatoren blinker, er PTY Standbymodtagelse endnu ikke aktiveret. Du aktiverer PTY Standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station, som sender disse signaler. PTY indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.

9 Du kan deaktivere PTY Standby-modtagelsen ved at vælge OFF for PTY koden (se side 15). PTYindikatoren slukker. Automatisk stationsvalg Programsøgning Sporing af det samme program netværkssporingsmodtagelse Når du kører i et område, hvor FM-modtagelsen ikke er tilstrækkelig god, stiller receiveren automatisk ind på en anden FM RDS-station på samme netværk, som muligvis sender de samme program med stærkere signaler (se illustrationen nedenfor). Ved afsendelse fra fabrikken er netværkssporingsmodta gning aktiveret. Ændring af indstilling for Netværkssporingsmodtagelse, se AF-REG på side 15. Program A transmittering på forskellige frekvensområder (01 05) Når du trykker på talknapperne, indstilles der som regel på den forudindstillede station. Hvis signalerne fra den forudindstillede FM RDS-station ikke er tilstrækkelige til god modtagelse, indstilles apparatet med AF-data (alternativ frekvens) på en anden station, som sender det samme program, som det, den oprindelige forudindstillede station sender. Det tager et stykke tid for apparatet at indstille på en anden station vha. programsøgning. Se også side 15. Kontroller hvad klokken er, mens du lytter til en FM RDS station Stationsnavn (PS) = Stationsfrekvens = Programtype (PTY) = Ur = (tilbage til begyndelsen) PTY-koder NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musik), ROCK M (musik), EASY M (musik), LIGHT M (musik), CLASSICS, OTHER M (musik), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musik), OLDIES, FOLK M (musik), DOCUMENT 9

10 Disc/USB-nøgles betjening Ÿ : Til indbyggede CDafspillerfunktioner. : Til ekstern USB-nøgles betjening. USB-nøgle Hvis en USB-nøgle er tilsluttet... Afspilning af en disc i receiveren Afspilningen starter fra det punkt, hvor den standsede tidligere. Hvis en anden USB-nøgle er tilsluttet i øjeblikket, starter afspilningen fra begyndelsen. Alle spor vil blive afspillet gentagne gange, indtil du ændrer kilde eller skyder discen ud. Stands afspilning og skub discen ud Tryk på SRC (kilde), hvis du vil lytte til en anden afspilningskilde. Sådan afspilles fra USB-nøgle Denne enhed kan afspille MP3/WMA-spor på en USBnøgle (bortset fra HDD). Alle spor på USB-nøglen afspilles igen og igen, indtil du ændrer kilden. ~ USB-indgangsstik USB-nøglen skal løsnes ved at trække den lige ud af enheden. Afspilningen stopper også, hvis USB-nøglen tages ud. Tryk derefter på SRC for at lytte til en anden afspilningskilde. Forsigtig: Undgå at bruge USB-nøglen, hvis den gør din kørsel mere usikker. Du må ikke trække USB-nøgle ud eller sætte den ind flere gange, mens der står READING på displayet. Start ikke bilens motor, hvis en USB-nøgle er tilsluttet. Denne enhed kan muligvis ikke afspille filerne, hvilket afhænger af typen af USB-nøgle. Betjeningen og strømforsyningen virker muligvis ikke efter hensigten med nogle USB-nøgler. Du kan ikke tilslutte en computer til enhedens USB-indgangsstik. Sørg for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, så du undgår at miste dem. Lad ikke en USB-nøgle blive siddende i bilen og udsæt den ikke for direkte sollys eller høje temperaturer, så USB-nøglen ikke misdannes eller beskadiges. Nogle USB-nøgler virker muligvis ikke med det samme, når der tændes for dem. Se side 19 og 20 for at få flere oplysninger om USB ens betjening. 10

11 Frem- eller tilbagespoling af sporet For at gå til næste eller foregående spor Sådan går du til næste eller foregående mappe (for MP3/WMA) Andre vigtige funktioner Hurtig overspringning af spor under afspilning På MP3/WMA kan du springe spor over i samme mappe. Eks.: Sådan vælger du spor 32, mens du afspiller spor, hvis nummer består af et enkelt ciffer (1 til 9) 1 2 Find et bestemt spor (for CD) eller en bestemt mappe (for MP3/WMA) direkte Vælg et tal fra 01 06: Vælg et tal fra 07 12: 3 Hver gang du trykker på knappen, kan du springe 10 spor over. Efter det sidste spor, vil det første spor blive valgt og vice versa. For at kunne bruge direkte mappeadgang på MP3/ WMA, skal mapperne være tildelt 2-cifrede tal i begyndelsen af mappenavnet 01, 02, 03 osv. Sådan vælger du et bestemt spor i en mappe (for MP3/WMA): Forhindring af discudskydning Du kan låse en disc fast i rillen. For annullere forhindringen, gentages samme procedure. 11

12 Ændring af displayinformationen Mens der afspilles en lyd-cd eller en CD-tekst A = B = Disctitel/kunstner * 1 = Sportitel * 1 [ ] = (tilbage til begyndelsen) Valg af afspilningsmodi Du kan kun benytte en af følgende afspilningsfunktioner ad gangen. 1 2 Vælg din ønskede afspilningstilstand. 7 Gentag afspilning Mens en MP3/WMA-disc eller en USBnøgle afspilles. Når TAG DISPLAY er indstillet på TAG ON (se side 16) A = B = Albumnavn/kunstner (mappenavn* 2 ) [ ] = Sportitel (filnavn* 2 ) [ ] = (tilbage til begyndelsen) Når TAG DISPLAY er indstillet på TAG OFF A = B = Mappenavn [ ] = Filnavn [ ] = (tilbage til begyndelsen) A : Forløbet spilletid for det aktuelle spornummer B : Ur med det aktuelle spornummer [ ] : Den tilsvarende indikator lyser op på displayet * 1 Hvis den aktuelle disc er en lyd-cd, vises NO NAME. * 2 Har en MP3/WMA-fil ingen tag-informationer, ses mappe- og filnavn. I dette tilfælde lyser TAGindikatoren ikke. Modus Afspiller gentagne gange TRACK RPT : Det aktuelle spor. [ ] FOLDER RPT * : Alle spor i den aktuelle mappe. [ ] RPT OFF : Annulleret. 7 Tilfældig afspilning Modus Afspilning i tilfældig rækkefølge FOLDER RND * : Alle spor i den aktuelle mappe, derefter spor i den efterfølgende mappe osv. [ ] ALL RND : Alle spor på den aktuelle disc eller USB-nøgle. [ ] RND OFF : Annulleret. * Kun under afspilning af et medie (MP3/WMA/ USB). [ ] : Den tilsvarende indikator lyser op på displayet 12

13 Lydjusteringer Du kan vælge en forudindstillet lydmodus, der passer til musikgenren (ieq: intelligent equalizer). 1 2 Forudindstillede værdier BAS MID TRE LOUD Indikation (For) USER (Flad lyd) OFF ROCK (Rock eller diskomusik) OFF CLASSIC (Klassisk musik) OFF POPS (Let musik) OFF HIP HOP (Funk eller rap-musik) OFF JAZZ (Jazzmusik) OFF BAS: Bas MID: Mellemområde TRE: Diskant LOUD: Lydstyrke Indikation, [Interval] BASS * 2, [ 06 til +06] Juster bassen. MIDDLE * 2 (mellemområde), [ 06 til +06] Juster frekvensernes lydniveau for mellemområdet. TREBLE * 2, [ 06 til +06] Juster derefter diskanten. FADER * 3, [R06 til F06] Juster for- og baghøjttalernes balance. BALANCE * 4, [L06 til R06] Juster venstre og højre højttalers balance. LOUD * 5 (lydstyrke), [LOUD ON eller LOUD OFF] Forøg lave og høje frekvenser for at frembringe en velafbalanceret lyd ved lavt lydstyrkeniveau. SUB.W * 1, [00 til 08, initial: 04] Juster subwooferens udgangsniveau. VOL ADJ (lydjustering), [ 05 til +05, initial: 00] Juster den enkelte kildes lydstyrkeniveau (med undtagelse af FM) i forhold til FM lydstyrkeniveauet. Lydstyrkeniveauet vil automatisk øges eller sænkes, når du skifter kilde. Inden du foretager nogen justeringer, skal du vælge den kilde, der skal justeres. VOLUME, [00 til 50 eller 00 til 30] * 6 Juster derefter lyden. Justering af lyden Lydkarakteristikaene kan tilpasses din personlige smag. 1 2 * 1 For KD-G442/Kd-G441: Vises kun når L/O MODE er indstillet til SUB.W (se side 15). * 2 Når du justerer bas, mellemområde eller diskant, lagres den justering, du har foretaget til den aktuelt valgte lydtilstand (ieq), inklusive USER. * 3 Hvis du bruger et system med to højttalere, skal fadeniveauet indstilles på 00. * 4 Justeringen påvirker ikke subwooferen. * 5 Den justering, der foretages (LOUD ON/LOUD OFF), anvendes på alle lydtilstande. * 6 Afhængig af forstærkerens forstærkningsreguleringsindstilling. (Se nærmere oplysninger på side 16). 13

14 Generelle indstillinger PSM Du kan ændre emnerne, som er anført i PSM (Preferred Setting Mode mode for foretrukne indstillinger) på tabellen nedenfor og på side 15 og Gentag trin 2 og 3 for at justere de andre PSM-emner, hvis det er nødvendigt. 2 Vælg et PSM-emne. 5 Afslut proceduren. 3 Juster det valgte PSM-emne. Indikationer DEMO Displaydemonstration CLOCK DISP * 1 Urdisplay CLOCK HOUR Timejustering CLOCK MIN Minutjustering 24H/12H Tidsvisningstilstand CLOCK ADJ * 2 Indstilling af ud Emne ( : Initial) DEMO ON DEMO OFF CLOCK ON CLOCK OFF Valgbare indstillinger, [referenceside] : Displaydemonstrationen vil blive aktiveret automatisk, hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 20 sekunder, [5]. : Annulleret. : Uret viser altid tiden på displayet, når der er slukket for strømmen. : Annulleret; tryk på DISP viser tiden i ca. 5 sekunder, når der er slukket for strømmen, [5] (1 12) [Initial: 0 (0:00)], [5] [Initial: 00 (0:00)], [5]. 24 HOUR 12 HOUR AUTO OFF : Se også side 5 for indstilling. : Det indbyggede ur justeres automatisk med CT (urtid) data i RDS-signalet. : Annulleret. * 1 Afbrydes strømforsyningen ikke ved at dreje bilens tændingsnøgle om på slukket, anbefales det at vælge CLOCK OFF for at spare på bilens batteri. 14

15 Indikationer Emne Valgbare indstillinger, [referenceside] ( : Initial) AF-REG * 2 Alternativ frekvens-/ regionaliseringsmodtagelse AF AF-REG AF OFF : Når de aktuelt modtagne signaler bliver svage, skifter apparatet til en anden station (programmet kan være et andet end det, der modtages i øjeblikket), [9]. AF-indikatoren lyser. : Når de aktuelt modtagne signaler bliver svage, skifter apparatet til en anden station, der sender det samme program. AF- og REG-indikatorerne lyser. : Annulleret. PTY-STANDBY * 2 PTY standby TA VOLUME * 2 Lydstyrke for trafikmelding OFF, PTY-koder VOLUME 00 VOLUME 50 (eller VOLUME 00 VOLUME 30)* 3 Aktiverer PTY Standby-modtagelse med en af PTY-koderne, [8, 9]. [Initial: VOLUME 15] P-SEARCH * 2 Programsøgning ON OFF : Aktiverer programsøgning, [9]. : Annulleret. DIMMER Dæmpning ON OFF : Dæmper lyset i displayet og knapperne. : Annulleret. TEL MUTING Afbryd telefonlyd MUTING 1/ MUTING 2 MUTING OFF : Vælg en der afbryder for lydene, mens mobiltelefonen anvendes. : Annulleret. SCROLL * 4 Bladring ONCE AUTO OFF : Ruller én gang gennem de viste informationer. : Fortsætter med at bladre (i 5-sekunders intervaller). : Annulleret. Hvis du trykker på DISP i mere end et sekund, kan displayet bladres uanset indstilling. L/O MODE * 5 Linjeudgangstilstand REAR SUB.W : Vælg, hvis REAR LINE OUT-terminalerne anvendes til at tilslutte højtalerne (gennem en ekstern forstærker). : Vælg, hvis REAR LINE OUT-terminalerne anvendes til at tilslutte en subwoofer (gennem en ekstern forstærker). * 2 Kun for FM RDS-stationer. * 3 Afhænger af forstærkerens forstærkningsreguleringsindstilling. * 4 Nogle tegn eller symboler vises ikke korrekt (eller vil være blanke) på displayet. * 5 For KD-G442/KD-G441. Fortsættes på næste side 15

16 Indikationer SUB.W FREQ * 6 Subwooferens afskæringsfrekvens TAG DISPLAY Kodevisning AMP GAIN Forstærkerens forstærkningsregulering IF BAND Mellemfrekvensbånd Emne ( : Initial) LOW MID HIGH TAG ON TAG OFF LOW POWER HIGH POWER AUTO WIDE Valgbare indstillinger, [referenceside] : Frekvenser lavere end 90 Hz sendes til subwooferen. : Frekvenser lavere end 135 Hz sendes til subwooferen. : Frekvenser lavere end 180 Hz sendes til subwooferen. : Viser tag-informationer, mens der afspilles spor i MP3/WMA, [12]. : Annulleret. : VOLUME 00 VOLUME 30 (Vælg dette, hvis højttalerens maksimale styrke er mindre end 50 W, så højttaleren ikke beskadiges). : VOLUME 00 VOLUME 50 : Forbedrer tunerens finindstilling, hvilket reducerer interferensstøj mellem tætte stationer. (Stereovirkningen går måske tabt). : Udsat for interferensstøj fra nærmeste stationer, men lydkvaliteten forringes ikke, og stereoeffekten bibeholdes. * 6 For KD-G442/KD-G441: Vises kun når L/O MODE er indstillet til SUB.W. Andre eksterne komponenters funktioner Du kan tilslutte en ekstern komponent til AUX (ekstra) indgangsstikket på kontrolpanelet. Ÿ Tænd for den tilsluttede komponent og begynd at afspille kilden.! Juster derefter lyden. ~ Bærbar lydafspiller, osv. 3,5 mm ministereokabel (medfølger ikke) Juster lyden som du ønsker. (Se side 13.) Sådan kontrollerer du andre oplysninger, mens du lytter til en ekstern komponent AUX IN Ô Ur Du kan også vælge AUX IN som afspilningskilde ved at trykke på knappen SRC (source). 16

17 Fjernbetjening RM-RK50 Vigtigste elementer og funktioner KD-G442/KD-G441 kan fjernbetjenes som instrueret her (med en særskilt anskaffet fjernbetjening). Vi anbefaler, at du anvender anvender fjernbetjening RM-RK50 sammen med din receiver. Installation af lithium coin batteri (CR2025) Fjernbetjeningen skal pege direkte mod fjernsensoren på enheden. Det skal sikres, at der ikke er nogen forhindring i mellem. Advarsel: Der må ikke isættes andre batterier end CR2025 eller tilsvarende, da det ellers kan eksplodere. Efterlad ikke fjernbetjeningen på et sted (såsom instrumentbrættet), som er udsat for direkte sollys i længere tid; da den ellers kan eksplodere. Opbevar batteriet et sted hvor børn ikke kan nå det, for at undgå risiko for uheld. For at forhindre at batteriet overopheder, revner eller er årsag til brand: Batteriet må ikke genoplades, skilles ad eller opvarmes eller kasseres ved afbrænding. Efterlad ikke batteriet sammen med andre materialer af metal. Prik ikke i batteriet med en pincet eller l ignende redskaber. Vikl tape omkring batteriet og isoler det når det kasseres eller gemmes. 1 (standby/on/dæmper) knap Tænder for strømmen, hvis der trykkes kortvarigt på den, eller dæmper lyden, når der er tændt for strømmen. Slukker for strømmen, hvis der trykkes på den, og den holdes inde. 2 5 U (op) / D (ned) knapper Ændrer FM/AM-bånd med 5 U. Ændrer de forudindstillede stationer med D. Ændrer mappen på MP3/WMA. 3 VOL / VOL + knapper Justerer lydstyrken. 4 SOUND knap Valg af lydmodus (ieq: intelligent equalizer). 5 SOURCE knap Vælger kilden. 6 2 R (tilbagespoling) / F (fremspoling) 3 knapper Søger efter stationer hvis der trykkes kortvarigt på den. Fremspoling eller tilbagespoling af sporet hvis den trykkes og holdes inde. Ændrer sporet, hvis der trykkes kortvarigt på den. 17

18 Mere om denne receiver Grundlæggende betjening Tænd for strømmen Ved at trykke på SRC eller AUX på receiveren kan du også tænde for strømmen. Hvis kilden er klar, begynder afspilningen også. Sluk for strømmen Hvis du slukker for strømmen, mens du lytter til et spor, begynder afspilningen derfra, hvor den tidligere standsede, næste gang du tænder for strømmen. Tunerindstillinger Lagring af stationer i hukommelsen Under SSM søgning... Alle tidligere lagrede stationer slettes, og stationerne lagres forfra. Modtagede stationer forudindstilles i Nr. 1 (laveste frekvens) til Nr. 6 (højeste frekvens). Når SSM er slut, bliver der automatisk stillet ind på den station, der er lagret i Nr. 1. Når du lagrer en station manuelt, slettes den tidligere forudindstillede station, når der lagres en ny station på det samme forudindstillede tal. FM RDS funktioner Netværkssporing af modtagelse kræver to typer RDS-signaler PI (Programme Identification) og AF (Alternative Frequency) for at virke korrekt. Hvis disse data ikke modtages korrekt, virker netværkssporingsmodtagelse ikke korrekt. Hvis der modtages en trafikmelding af TAstandbymodtagelse, ændres lydstyrken automatisk til det forudindstillede niveau (TA VOL), hvis det aktuelle niveau er lavere end det forudindstillede niveau. Når den alternative frekvensmodtagelse aktiveres (med AF valgt), aktiveres netværkssporingsmodtagelse også automatisk. Hvis du vil vide mere om RDS, kan du besøge <http://www.rds.org.uk>. Discfunktioner Advarsel for afspilning af DualDisc Non-DVD-siden af en DualDisc overholder ikke standarden for Compact Disc Digital Audio. Derfor anbefales brug af Non-DVD-siden af en DualDisc på dette produkt ikke. Generelt Receiveren er designet til at gengive CD er/cd-tekst og CD-R er (brændbare)/cd-rw er (genskrivbare) i lyd-cd (CD-DA), MP3 og WMA-format. MP3 og WMA spor (ordet fil og spor anvendes i flæng i denne manual) optages i mapper. Når en disc lægges omvendt i, ses skiftevis PLEASE og EJECT på displayet. Tryk på 0 for at skyde discen ud. Mens der spoles fremad eller tilbage på en MP3 eller WMA-disc, kan du kun høre rykvise lyde. Afspilning af en CD-R eller CD-RW Brug kun færdige CD-R er eller CD-RW er. Denne enhed kan kun afspille filer af samme type som dem, der først registreres, hvis en disc både indeholder filer med lyd-cd (CD-DA) og MP3/WMA. Denne receiver kan afspille multi-sessionsdisce; men ikke lukkede sessioner vil blive sprunget over ved afspilning. Nogle CD-R er eller CD-RW er kan ikke afspilles på enheden pga. deres disckarakteristika, eller af følgende årsager: Discene er snavsede eller ridsede. Der er opstået fugtkondens på linsen inde i enheden. Pickupglasset inde i receiveren er snavset. Filerne på CD-R/CD-RW er skrevet med metoden Packet Write. Der er fejlagtige optagelsesforhold (manglende data, osv.) eller medieforhold (pletter, ridser, skævheder, osv.). CD-RW er kræver muligvis en længere læsetid, da CD- RW ens refleksionstal er lavere end for almindelige CD er. 18

19 Brug ikke følgende CD-R er eller CD-RW er: Disce med klistermærker, etiketter eller beskyttelsesplombering på overfladen. Disce, hvorpå etiketter kan udskrives direkte fra en inkjetprinter. Anvendes disse typer disc ved høje temperaturer eller høj luftfugtighed, kan det forårsage funktionsfejl eller beskadige enheden. Afspilning af et MP3/WMA-disc Denne receiver kan afspille MP3/WMA-filer med filtypenavnet <.mp3> eller <.wma> (uanset om det er med store eller små bogstaver). Denne receiver kan vise navnene på album, kunstnere og kode (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 eller 2,4) for MP3 filer og for WMA filer. Receiveren kan kun håndtere tegn på en byte. Ingen andre tegn kan vises korrekt. Receiveren kan afspille MP3/WMA-filer, der opfylder nedenstående betingelser: Bithastighed: 8 kbps 320 kbps Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (for MPEG-1) 24 khz, 22,05 khz, 16 khz (for MPEG-2) 12 khz, 11,025 khz, 8 khz (for MPEG-2,5) Discformat: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, Windows langt filnavn Bit-hastighed på WMA: 16 kbps 32 kbps (Samplingfrekvens: 22,05 khz) 32 kbps 320 kbps (Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz) Det maksimale antal tegn i fil- og mappenavne varierer afhængigt af det anvendte discformat (med 4 filnavnstegn <.mp3> eller <.wma>). ISO 9660 Level 1: op til 12 characters ISO 9660 Level 2: op til 31 characters Romeo: op til 128 characters Joliet: op til 64 characters Windows langt filnavn: op til 128 characters Denne enhed kan genkende i alt 512 filer, 255 mapper og 8 hierarkiplan. Receiveren kan afspille filer optaget i VBR (variabel bithastighed). For filer optaget i VBR er der en forskel i displayet for tidsforbrug, og der vises ikke den faktiske forløbne tid. Det er især efter søgefunktionen er udført, at forskellen bliver mærkbar. Denne enhed kan ikke afspille følgende filer: MP3-filer kodet i formaterne MP3i og MP3 PRO. MP3-filer kodet i et ikke egnet format. MP3 filer kodet med Layer 1/2. WMA filer kodet med tabsfri, professionelle og voice-formater. WMA filer, som ikke er baseret på Windows Media Audio. WMA filer kopibeskyttet med DRM. Filer som indeholder data, såsom WAVE, ATRAC3, osv. Søgefunktionen virker, men søgehastigheden er ikke konstant. Sådan afspilles MP3/WMA-spor fra en USBnøgle Når der afspilles fra en USB-nøgle, kan afspilningens rækkefølgen være anderledes end på andre afspillere. Enheden vil måske ikke kunne afspille fra bestemte USB-nøgler eller bestemte typer filer på grund af deres egenskaber eller de forhold, de er indspillet under. Afhængigt af USB-nøglernes form og tilslutningsportene, kan nogle USB-anordninger muligvis ikke sættes ordentligt i, eller tilslutningen kan være løs. Tilslut én USB-nøgle i klassen med stor lagringskapacitet til enheden ad gangen. Benyt ikke en USB-hub. Har den tilsluttede USB-nøgle ikke har de korrekte filer, ses NO FILE på displayet. Enheden kan vise Tag (version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 eller 2,4) for MP3-filer og WMA-filer. Fortsættes på næste side 19

20 Receiveren kan afspille MP3/WMA-filer, der opfylder nedenstående betingelser: Bit-hastighed på MP3: 16 kbps 320 kbps Samplingsfrekvens på MP3: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (for MPEG-1) 24 khz, 22,05 khz, 16 khz (for MPEG-2) 12 khz, 11,025 khz, 8 khz (for MPEG-2,5) Bit-hastighed på WMA: 16 kbps 32 kbps (Samplingfrekvens: 22,05 khz) 32 kbps 320 kbps (Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz) Denne enhed kan afspille MP3-filer optaget i VBR (variabel bithastighed). Maksimalt antal tegn for: Mappenavne : 25 tegn Filnavne : 25 tegn MP3 Tag : 128 tegn WMA Tag : 64 tegn Denne enhed kan genkende i alt filer og 255 mapper (999 filer pr. mappe) og 8 hierarkier. Denne enhed understøtter ikke en SD-kortlæser. Denne receiver kan ikke genkende en USB-enhed, hvor udgangseffekten er en anden end 5 V og overstiger 500 ma. USB-enheder udstyret med særlige funktioner, som f.eks. datasikkerhedsfunktioner, kan ikke bruges sammen med denne receiver. Brug ikke en USB-enhed med 2 eller flere partitioner. Denne enhed kan muligvis ikke genkende en USBnøgle, der er tilsluttet via en USB-kortlæser. Denne enhed kan muligvis ikke afspille filerne på en USB-nøgle ordentligt, når der anvendes forlængerledning til USB en. Denne enhed kan ikke afspille følgende filer: MP3 kodet med MP3i og MP3 PRO- formater. MP3-filer kodet i et ikke egnet format. MP3 filer kodet med Layer 1/2. WMA filer kodet med tabsfri, professionelle og voice-formater. WMA filer, som ikke er baseret på Windows Media Audio. Benyt et afskærmet USB-kabel, der er mindre end 1 m langt. Ændring af kilde Hvis du ændrer kilde, standser afspilningen også. Næste gang du vælger samme kilde, starter afspilningen, der hvor den standsede før. Sådan skydes en disc ud eller aftages en USD-nøgle Fjernes den udskudte disc ikke inden 15 sekunder, sættes den automatisk ind i rillen igen, så den beskyttes mod støv. Efter at en disc er blevet skudt ud, eller en USB-nøgle er fjernet, ses NO DISC eller NO USB på displayet, og nogle af knapperne kan ikke betjenes. Læg en anden disc i, sæt igen USB-nøglen i eller tryk på SRC for at vælge en anden afspilningskilde. Generelle indstillinger PSM Hvis du ændrer AMP GAIN indstillingen fra HIGH POWER til LOW POWER, mens volumenniveauet er indstillet højere end VOLUME 30 ændrer receiveren automatisk volumenniveauet til VOLUME

KD-G541 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0495-004A [EX]

KD-G541 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN NEDERLANDS SVENSKA DANSK SUOMI GET0495-004A [EX] CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G541 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 5 för att avbryta demonstrationen

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G343/KD-G342/KD-G341 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 5 för

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-15 AUX IN 10 1 2 3 15 11 7 5 16 9 2 BETJENINGSVEJLEDNING AUX IN BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 12 8 25 RDS INDGANGE FOR USB (1-6) / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG AFTAGELIGT

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KD-S621 CD-RECEIVER

BETJENINGSVEJLEDNING KD-S621 CD-RECEIVER BETJENINGSVEJLEDNING KD-S621 CD-RECEIVER Denne betjeningsvejledning indeholder komplette tekster på dansk. Sammenhold venligst de danske tekster med illustrationerne i den internationale vejledning, som

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-473 PTY AF TA 5 6 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM MUTE 10 1 8 2 3 15 5 7 16 26 BETJENINGSVEJLEDNING TA BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER 1 PAU 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 6 MUTE MED PLL FM STEREO RADIO

Læs mere

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in

Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in Car radio with USB-port Cardreader and Front line-in ALD1915H ACA10 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DAB modtager med FM sender

DAB modtager med FM sender DK manual 9119DAB2 DAB modtager med FM sender DAB-2 DAB-2 kan anvendes til alle typer radioer med DIN antennestik. Kan også anvendes til andre radioer som ikke har DIN antennestik, f.eks. originalmonterede

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD

BRUGER MANUAL. Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD Model: TK-004 37 TANGENTS MULTI-FUNKTIONS ELEKTRONISK KEYBOARD BRUGER MANUAL 37 tangenter 8 timbre/ 8 rytmer / 4 percussion 8 volume indstillinger 32-level tempo kontrol Optag / afspil /

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere