KD-G442/KD-G441/KD-G351

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KD-G442/KD-G441/KD-G351"

Transkript

1 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G442/KD-G441/KD-G351 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 5 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. Se side 5 vedrørende annullering af displaydemonstrationen. Näyttöesityksen peruuttamisen ohjeet ovat sivulla 5. Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GET B [EX]

2 Tak fordi du købte et JVC produkt. Vær venlig at læse brugsanvisningen omhyggeligt inden brug for at sikre, at du har en fuld forståelse af og får det bedst mulige udbytte af apparatet. VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT 2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. 3. ADVARSEL: Synlig og/eller usynlig klasse 1M-laserstråling ved åbning. Se ikke direkte med optiske instrumenter. 4. REPRODUKTION AF ETIKETTE: ADVARSELSETIKETTE, FINDES UDEN PÅ APPARATET. Dette symbol er kun gyldigt i EU. Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr Et produkt med dette symbol må ikke bortskaffes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med national lovgivning eller andre love og bestemmelser, som gælder i Danmark. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden. Af sikkerhedshensyn leveres et nummereret ID-kort med denne enhed. Det samme ID-nummer er prentet i enhedens kabinet. Opbevar kortet på et sikkert sted, da det vil hjælpe myndighederne med at identificere din enhed, hvis den bliver stjålet. Af hensyn til sikkerheden... Lad ikke lydstyrken være for høj, da dette vil overdøve udefrakommende lyde, hvilket vil gøre det farligt at køre. Stop bilen inden du udfører nogen form for kompliceret betjening. Temperaturen inde i bilen... Hvis du har parkeret bilen i lang tid i varmt eller koldt vejr, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver normal, inden du bruger apparatet. Advarsel: Hvis du har brug for at betjene enheden under kørsel, skal du se dig godt omkring, da du ellers kan blive involveret i trafikuheld. De kontrolpanel-illustrationer, der anvendes til forklaring i denne manual, er KD-G441. 2

3 Nulstilling af dit apparat INDHOLD De forudindstillede justeringer slettes også. Sådan skubbes en disc ud med magt Pas på ikke at tabe discen, når den bliver skubbet ud. Hvis det ikke virker, skal du prøve at nulstille receiveren. Sådan bruges M MODE knappen Trykkes der på M MODE, skifter enheden over til funktionstilstand, hvorefter talknapperne og 5/ fungerer som forskellige funktionsknapper. Eks.: Når talknap 2 virker som MO (mono) knap. Kontrolpanel KD-G442/KD-G441/KD-G Kom godt i gang... 5 Grundlæggende betjening... 5 Radiofunktioner... 6 FM RDS funktioner... 7 Søg efter dit yndlings FM RDS program... 7 Disc/USB-nøgles betjening Afspilning af en disc i receiveren Sådan afspilles fra USB-nøgle Lydjusteringer Generelle indstillinger PSM Andre eksterne komponenters funktioner Fjernbetjening RM-RK Mere om denne receiver Vedligeholdelse Fejlfinding Tekniske specifikationer Hvis du vil bruge disse knapper til deres oprindelige funktioner, skal du trykke på M MODE igen. Hvis du venter i ca. 5 sekunder uden at trykke på nogen af disse knapper, annulleres funktionstilstanden automatisk. Fjernelse af kontrolpanelet KD-G442/KD-G441 har styrehjulsfjernbetjening. Se Brugsanvisning for installation og tilslutning (separat bog). Tilslutning af kontrolpanelet 3

4 Kontrolpanel KD-G442/KD-G441/KD-G351 Displayvindue Identifikation af delene (op) / (ned) knapper 2 0 (eject) knap 3 (standby/on dæmper) knap 4 Kontrolskive 5 Fjernbetjeningsføler For KD-G442/KD-G441: Du kan styre receiveren med en fjernbetjening, som skal købes separat. Se side 17 for nærmere oplysninger. UDSÆT IKKE fjernbetjeningssensoren for stærkt lys (direkte sollys eller kunstig belysning). 6 BAND knap 7 Rille 8 Displayvindue 9 T/P (trafikprogram/programtype) knap p DISP (display) knap q (kontrolpaneludløsning) knap w SRC (kilde) knap e 4 / knapper r AUX (ekstra) knap t SEL (vælg) knap y M MODE knap u EQ (equalizer) knap i MO (mono) knap o SSM (Strong-station Sequential Memory) knap ; Talknapper a RPT (gentag) knap s RND (tilfældig) knap d AUX (ekstra) indgangsstik f USB (Universal Serial Bus) indgangsstik g Kildedisplay / Spornummer / Mappenummer / Tidnedtællingsindikator h Tr (spor) indikator j RDS-indikatorer AF, REG, TP, PTY k Afspilningstilstand / emneindikatorer RND (tilfældig), (disc), (mappe), RPT (gentag) l Tunermodtagelsesindikatorer ST (stereo), MO (mono) / Lydtilstand (ieq: intelligent equalizer) indikatorer CLASSIC, HIP HOP, JAZZ, ROCK, POPS, USER z LOUD (lydstyrke) indikator x EQ (equalizer) indikator c Discinformationsindikatorer TAG (taginformation), (mappe), (spor/fil) v DISC-indikator b Hoveddisplay

5 Kom godt i gang Grundlæggende betjening ~ Tænd for strømmen. Sådan sænkes lyden på et øjeblik (ATT) Lyden genoprettes ved at trykke på knappen igen. Sådan slukkes for strømmen Ÿ Grundlæggende indstillinger * Du kan ikke vælge disse kilder, hvis de ikke er klar eller ikke er tilsluttet.! For FM/AM-tuner Se også Generelle indstillinger PSM på side Juster derefter lyden. Lydstyrkeniveauet Juster lyden som du ønsker. (Se side 13.) 1 Annullering af displaydemonstrationerne Vælg DEMO, derefter DEMO OFF. 2 Indstilling af uret Vælg CLOCK HOUR, derefter indstilles timen. Vælg CLOCK MIN (minut), derefter indstilles minuttallet. Vælg 24H/12H, derefter 24 HOUR eller 12 HOUR. 3 Afslut proceduren. Advarsel på volumenindstilling: Digitale anordninger (CD/USB) frembringer meget lidt støj i sammenligning med andre kilder. Sænk lydstyrken før afspilning af disse digitale kilder for at undgå beskadigelse af højttalerne ved en pludselig forhøjelse af udgangsniveauet. Kontrol af aktuel tid når der er slukket for strømmen Uret viser tiden på displayet i ca. 5 sekunder. Se også side 14. 5

6 Radiofunktioner Når en FM stereoudsendelse er svær at modtage ~ Ÿ Lyser, når monofunktionen er aktiveret. Lyser ved modtagelse af en FM stereoudsendelse med tilstrækkelig signalstyrke. Modtagningen bliver bedre, men stereoeffekten går tabt.! Start søgning efter en station. For at genoprette stereoeffekten, gentages samme procedure. MONO OFF vises, og MO-indikatoren slukkes. Når en station modtages, standser søgningen. Stands søgningen ved at trykke på samme knap. Indstil på en station manuelt I trin! ovenfor... 1 Lagring af stationer i hukommelsen Du kan forindstille seks stationer for hvert bånd. FM automatisk forudindstilling af station SSM (Strong-station Sequential Memory) 1 Vælg det FM-bånd (FM1 FM3), du ønsker at lagre FM-stationerne på. 2 Vælg en ønsket stationsfrekvens. 2 3 SSM blinker, og forsvinder derefter, når den automatiske forudindstilling er slut. Lokale FM stationer med de stærkeste signaler søges og lagres automatisk i FM båndet. 6

7 Manuel forudindstilling Eks.: Lagring af en FM station på 92,50MHz i det forudindstillede nummer 4 på FM1 båndet. 1 2 FM RDS funktioner Hvad kan man bruge RDS til RDS (Radio Data System) tillader FM-stationer at udsende et yderligere signal sammen med deres almindelige programsignaler. 3 Det forudindstillede nummer blinker et kort stykke tid. Ved at modtage RDS-data kan receiveren gøre følgende: Programme Type (PTY) søgning (se det følgende) TA (Trafikmelding) og PTY Standby modtagelse (se side 8, 9 og 15) Automatisk sporing af det samme program netværkssporingsmodtagelse (se side 9) Programsøgning (se side 9 og 15) Lyt til en forudindstillet station Søg efter dit yndlings FM RDS program 1 2 Vælg den forudindstillede station (1 6) du ønsker. eller Du kan stille ind på en station, som sender dit yndlingsprogram, ved at søge efter en PTY kode. Lagring af dine yndlingsprogramtyper, se side 8. ~ Den sidst valgte PTY kode vises. Ÿ Vælg en af dine yndlingsprogramtyper. eller Kontroller andre oplysninger, mens du lytter til en FM (ikke-rds) eller AM station For FM RDS stationer se side 9. Vælg en af PTY-koderne (se side 9). Frekvens Ô Ur Fortsættes på næste side 7

8 ! Søg efter dit yndlingsprogram. Brug standby-modtagelse Hvis der er en station, som transmitterer et program på samme PTY-kode, som du har valgt, indstilles den station. Sådan lagrer du dit yndlingsprogram Du kan lagre seks yndlingsprogramtyper. Forudindstil programtyper i talknapperne (1 6): 1 Vælg en PTY-kode (se side 7 og 8). 2 Vælg det forudindstillede nummer (1 6) du ønsker at lagre i. Standby-modtagning af trafikmeldinger TA Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til trafikmeldinger (TA) fra enhver kilde, bortset fra AM. Lydstyrken ændres til forudindstillet TAlydstyrkeniveau, hvis det aktuelle niveau er lavere end det forudindstillede niveau (se side 15). Aktivering af TA Standby-modtagning TP-indikatoren (trafikprogram) enten lyser eller blinker. Hvis TP-indikatoren lyser, er TA Standby-modtagelse aktiveret. Hvis TP-indikatoren blinker, er TA Standbymodtagelse endnu ikke aktiveret. (Dette sker, når du lytter til en FM-station uden de RDS-signaler, der kræves til TA Standby-modtagning). Du aktiverer TA Standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station, som sender disse signaler. TP-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt. Deaktivering af TA Standby-modtagelse TP-indikatoren slukker. 8 3 Gentag trin 1 og 2 for at lagre andre PTYkoder i andre forudindstillede numre. 4 Afslut proceduren. Eks.: Når ROCK M vælges PTY Standby-modtagning PTY Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til dit yndlings PTY program fra enhver kilde, bortset fra AM. Aktiver og vælg din yndlings PTY-kode til PTY standby-modtagelse, se side 15. PTY-indikatoren enten lyser eller blinker. Hvis PTY-indikatoren lyser, er PTY Standbymodtagelse aktiveret. Hvis PTY-indikatoren blinker, er PTY Standbymodtagelse endnu ikke aktiveret. Du aktiverer PTY Standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station, som sender disse signaler. PTY indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.

9 Du kan deaktivere PTY Standby-modtagelsen ved at vælge OFF for PTY koden (se side 15). PTYindikatoren slukker. Automatisk stationsvalg Programsøgning Sporing af det samme program netværkssporingsmodtagelse Når du kører i et område, hvor FM-modtagelsen ikke er tilstrækkelig god, stiller receiveren automatisk ind på en anden FM RDS-station på samme netværk, som muligvis sender de samme program med stærkere signaler (se illustrationen nedenfor). Ved afsendelse fra fabrikken er netværkssporingsmodta gning aktiveret. Ændring af indstilling for Netværkssporingsmodtagelse, se AF-REG på side 15. Program A transmittering på forskellige frekvensområder (01 05) Når du trykker på talknapperne, indstilles der som regel på den forudindstillede station. Hvis signalerne fra den forudindstillede FM RDS-station ikke er tilstrækkelige til god modtagelse, indstilles apparatet med AF-data (alternativ frekvens) på en anden station, som sender det samme program, som det, den oprindelige forudindstillede station sender. Det tager et stykke tid for apparatet at indstille på en anden station vha. programsøgning. Se også side 15. Kontroller hvad klokken er, mens du lytter til en FM RDS station Stationsnavn (PS) = Stationsfrekvens = Programtype (PTY) = Ur = (tilbage til begyndelsen) PTY-koder NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musik), ROCK M (musik), EASY M (musik), LIGHT M (musik), CLASSICS, OTHER M (musik), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musik), OLDIES, FOLK M (musik), DOCUMENT 9

10 Disc/USB-nøgles betjening Ÿ : Til indbyggede CDafspillerfunktioner. : Til ekstern USB-nøgles betjening. USB-nøgle Hvis en USB-nøgle er tilsluttet... Afspilning af en disc i receiveren Afspilningen starter fra det punkt, hvor den standsede tidligere. Hvis en anden USB-nøgle er tilsluttet i øjeblikket, starter afspilningen fra begyndelsen. Alle spor vil blive afspillet gentagne gange, indtil du ændrer kilde eller skyder discen ud. Stands afspilning og skub discen ud Tryk på SRC (kilde), hvis du vil lytte til en anden afspilningskilde. Sådan afspilles fra USB-nøgle Denne enhed kan afspille MP3/WMA-spor på en USBnøgle (bortset fra HDD). Alle spor på USB-nøglen afspilles igen og igen, indtil du ændrer kilden. ~ USB-indgangsstik USB-nøglen skal løsnes ved at trække den lige ud af enheden. Afspilningen stopper også, hvis USB-nøglen tages ud. Tryk derefter på SRC for at lytte til en anden afspilningskilde. Forsigtig: Undgå at bruge USB-nøglen, hvis den gør din kørsel mere usikker. Du må ikke trække USB-nøgle ud eller sætte den ind flere gange, mens der står READING på displayet. Start ikke bilens motor, hvis en USB-nøgle er tilsluttet. Denne enhed kan muligvis ikke afspille filerne, hvilket afhænger af typen af USB-nøgle. Betjeningen og strømforsyningen virker muligvis ikke efter hensigten med nogle USB-nøgler. Du kan ikke tilslutte en computer til enhedens USB-indgangsstik. Sørg for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, så du undgår at miste dem. Lad ikke en USB-nøgle blive siddende i bilen og udsæt den ikke for direkte sollys eller høje temperaturer, så USB-nøglen ikke misdannes eller beskadiges. Nogle USB-nøgler virker muligvis ikke med det samme, når der tændes for dem. Se side 19 og 20 for at få flere oplysninger om USB ens betjening. 10

11 Frem- eller tilbagespoling af sporet For at gå til næste eller foregående spor Sådan går du til næste eller foregående mappe (for MP3/WMA) Andre vigtige funktioner Hurtig overspringning af spor under afspilning På MP3/WMA kan du springe spor over i samme mappe. Eks.: Sådan vælger du spor 32, mens du afspiller spor, hvis nummer består af et enkelt ciffer (1 til 9) 1 2 Find et bestemt spor (for CD) eller en bestemt mappe (for MP3/WMA) direkte Vælg et tal fra 01 06: Vælg et tal fra 07 12: 3 Hver gang du trykker på knappen, kan du springe 10 spor over. Efter det sidste spor, vil det første spor blive valgt og vice versa. For at kunne bruge direkte mappeadgang på MP3/ WMA, skal mapperne være tildelt 2-cifrede tal i begyndelsen af mappenavnet 01, 02, 03 osv. Sådan vælger du et bestemt spor i en mappe (for MP3/WMA): Forhindring af discudskydning Du kan låse en disc fast i rillen. For annullere forhindringen, gentages samme procedure. 11

12 Ændring af displayinformationen Mens der afspilles en lyd-cd eller en CD-tekst A = B = Disctitel/kunstner * 1 = Sportitel * 1 [ ] = (tilbage til begyndelsen) Valg af afspilningsmodi Du kan kun benytte en af følgende afspilningsfunktioner ad gangen. 1 2 Vælg din ønskede afspilningstilstand. 7 Gentag afspilning Mens en MP3/WMA-disc eller en USBnøgle afspilles. Når TAG DISPLAY er indstillet på TAG ON (se side 16) A = B = Albumnavn/kunstner (mappenavn* 2 ) [ ] = Sportitel (filnavn* 2 ) [ ] = (tilbage til begyndelsen) Når TAG DISPLAY er indstillet på TAG OFF A = B = Mappenavn [ ] = Filnavn [ ] = (tilbage til begyndelsen) A : Forløbet spilletid for det aktuelle spornummer B : Ur med det aktuelle spornummer [ ] : Den tilsvarende indikator lyser op på displayet * 1 Hvis den aktuelle disc er en lyd-cd, vises NO NAME. * 2 Har en MP3/WMA-fil ingen tag-informationer, ses mappe- og filnavn. I dette tilfælde lyser TAGindikatoren ikke. Modus Afspiller gentagne gange TRACK RPT : Det aktuelle spor. [ ] FOLDER RPT * : Alle spor i den aktuelle mappe. [ ] RPT OFF : Annulleret. 7 Tilfældig afspilning Modus Afspilning i tilfældig rækkefølge FOLDER RND * : Alle spor i den aktuelle mappe, derefter spor i den efterfølgende mappe osv. [ ] ALL RND : Alle spor på den aktuelle disc eller USB-nøgle. [ ] RND OFF : Annulleret. * Kun under afspilning af et medie (MP3/WMA/ USB). [ ] : Den tilsvarende indikator lyser op på displayet 12

13 Lydjusteringer Du kan vælge en forudindstillet lydmodus, der passer til musikgenren (ieq: intelligent equalizer). 1 2 Forudindstillede værdier BAS MID TRE LOUD Indikation (For) USER (Flad lyd) OFF ROCK (Rock eller diskomusik) OFF CLASSIC (Klassisk musik) OFF POPS (Let musik) OFF HIP HOP (Funk eller rap-musik) OFF JAZZ (Jazzmusik) OFF BAS: Bas MID: Mellemområde TRE: Diskant LOUD: Lydstyrke Indikation, [Interval] BASS * 2, [ 06 til +06] Juster bassen. MIDDLE * 2 (mellemområde), [ 06 til +06] Juster frekvensernes lydniveau for mellemområdet. TREBLE * 2, [ 06 til +06] Juster derefter diskanten. FADER * 3, [R06 til F06] Juster for- og baghøjttalernes balance. BALANCE * 4, [L06 til R06] Juster venstre og højre højttalers balance. LOUD * 5 (lydstyrke), [LOUD ON eller LOUD OFF] Forøg lave og høje frekvenser for at frembringe en velafbalanceret lyd ved lavt lydstyrkeniveau. SUB.W * 1, [00 til 08, initial: 04] Juster subwooferens udgangsniveau. VOL ADJ (lydjustering), [ 05 til +05, initial: 00] Juster den enkelte kildes lydstyrkeniveau (med undtagelse af FM) i forhold til FM lydstyrkeniveauet. Lydstyrkeniveauet vil automatisk øges eller sænkes, når du skifter kilde. Inden du foretager nogen justeringer, skal du vælge den kilde, der skal justeres. VOLUME, [00 til 50 eller 00 til 30] * 6 Juster derefter lyden. Justering af lyden Lydkarakteristikaene kan tilpasses din personlige smag. 1 2 * 1 For KD-G442/Kd-G441: Vises kun når L/O MODE er indstillet til SUB.W (se side 15). * 2 Når du justerer bas, mellemområde eller diskant, lagres den justering, du har foretaget til den aktuelt valgte lydtilstand (ieq), inklusive USER. * 3 Hvis du bruger et system med to højttalere, skal fadeniveauet indstilles på 00. * 4 Justeringen påvirker ikke subwooferen. * 5 Den justering, der foretages (LOUD ON/LOUD OFF), anvendes på alle lydtilstande. * 6 Afhængig af forstærkerens forstærkningsreguleringsindstilling. (Se nærmere oplysninger på side 16). 13

14 Generelle indstillinger PSM Du kan ændre emnerne, som er anført i PSM (Preferred Setting Mode mode for foretrukne indstillinger) på tabellen nedenfor og på side 15 og Gentag trin 2 og 3 for at justere de andre PSM-emner, hvis det er nødvendigt. 2 Vælg et PSM-emne. 5 Afslut proceduren. 3 Juster det valgte PSM-emne. Indikationer DEMO Displaydemonstration CLOCK DISP * 1 Urdisplay CLOCK HOUR Timejustering CLOCK MIN Minutjustering 24H/12H Tidsvisningstilstand CLOCK ADJ * 2 Indstilling af ud Emne ( : Initial) DEMO ON DEMO OFF CLOCK ON CLOCK OFF Valgbare indstillinger, [referenceside] : Displaydemonstrationen vil blive aktiveret automatisk, hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 20 sekunder, [5]. : Annulleret. : Uret viser altid tiden på displayet, når der er slukket for strømmen. : Annulleret; tryk på DISP viser tiden i ca. 5 sekunder, når der er slukket for strømmen, [5] (1 12) [Initial: 0 (0:00)], [5] [Initial: 00 (0:00)], [5]. 24 HOUR 12 HOUR AUTO OFF : Se også side 5 for indstilling. : Det indbyggede ur justeres automatisk med CT (urtid) data i RDS-signalet. : Annulleret. * 1 Afbrydes strømforsyningen ikke ved at dreje bilens tændingsnøgle om på slukket, anbefales det at vælge CLOCK OFF for at spare på bilens batteri. 14

15 Indikationer Emne Valgbare indstillinger, [referenceside] ( : Initial) AF-REG * 2 Alternativ frekvens-/ regionaliseringsmodtagelse AF AF-REG AF OFF : Når de aktuelt modtagne signaler bliver svage, skifter apparatet til en anden station (programmet kan være et andet end det, der modtages i øjeblikket), [9]. AF-indikatoren lyser. : Når de aktuelt modtagne signaler bliver svage, skifter apparatet til en anden station, der sender det samme program. AF- og REG-indikatorerne lyser. : Annulleret. PTY-STANDBY * 2 PTY standby TA VOLUME * 2 Lydstyrke for trafikmelding OFF, PTY-koder VOLUME 00 VOLUME 50 (eller VOLUME 00 VOLUME 30)* 3 Aktiverer PTY Standby-modtagelse med en af PTY-koderne, [8, 9]. [Initial: VOLUME 15] P-SEARCH * 2 Programsøgning ON OFF : Aktiverer programsøgning, [9]. : Annulleret. DIMMER Dæmpning ON OFF : Dæmper lyset i displayet og knapperne. : Annulleret. TEL MUTING Afbryd telefonlyd MUTING 1/ MUTING 2 MUTING OFF : Vælg en der afbryder for lydene, mens mobiltelefonen anvendes. : Annulleret. SCROLL * 4 Bladring ONCE AUTO OFF : Ruller én gang gennem de viste informationer. : Fortsætter med at bladre (i 5-sekunders intervaller). : Annulleret. Hvis du trykker på DISP i mere end et sekund, kan displayet bladres uanset indstilling. L/O MODE * 5 Linjeudgangstilstand REAR SUB.W : Vælg, hvis REAR LINE OUT-terminalerne anvendes til at tilslutte højtalerne (gennem en ekstern forstærker). : Vælg, hvis REAR LINE OUT-terminalerne anvendes til at tilslutte en subwoofer (gennem en ekstern forstærker). * 2 Kun for FM RDS-stationer. * 3 Afhænger af forstærkerens forstærkningsreguleringsindstilling. * 4 Nogle tegn eller symboler vises ikke korrekt (eller vil være blanke) på displayet. * 5 For KD-G442/KD-G441. Fortsættes på næste side 15

16 Indikationer SUB.W FREQ * 6 Subwooferens afskæringsfrekvens TAG DISPLAY Kodevisning AMP GAIN Forstærkerens forstærkningsregulering IF BAND Mellemfrekvensbånd Emne ( : Initial) LOW MID HIGH TAG ON TAG OFF LOW POWER HIGH POWER AUTO WIDE Valgbare indstillinger, [referenceside] : Frekvenser lavere end 90 Hz sendes til subwooferen. : Frekvenser lavere end 135 Hz sendes til subwooferen. : Frekvenser lavere end 180 Hz sendes til subwooferen. : Viser tag-informationer, mens der afspilles spor i MP3/WMA, [12]. : Annulleret. : VOLUME 00 VOLUME 30 (Vælg dette, hvis højttalerens maksimale styrke er mindre end 50 W, så højttaleren ikke beskadiges). : VOLUME 00 VOLUME 50 : Forbedrer tunerens finindstilling, hvilket reducerer interferensstøj mellem tætte stationer. (Stereovirkningen går måske tabt). : Udsat for interferensstøj fra nærmeste stationer, men lydkvaliteten forringes ikke, og stereoeffekten bibeholdes. * 6 For KD-G442/KD-G441: Vises kun når L/O MODE er indstillet til SUB.W. Andre eksterne komponenters funktioner Du kan tilslutte en ekstern komponent til AUX (ekstra) indgangsstikket på kontrolpanelet. Ÿ Tænd for den tilsluttede komponent og begynd at afspille kilden.! Juster derefter lyden. ~ Bærbar lydafspiller, osv. 3,5 mm ministereokabel (medfølger ikke) Juster lyden som du ønsker. (Se side 13.) Sådan kontrollerer du andre oplysninger, mens du lytter til en ekstern komponent AUX IN Ô Ur Du kan også vælge AUX IN som afspilningskilde ved at trykke på knappen SRC (source). 16

17 Fjernbetjening RM-RK50 Vigtigste elementer og funktioner KD-G442/KD-G441 kan fjernbetjenes som instrueret her (med en særskilt anskaffet fjernbetjening). Vi anbefaler, at du anvender anvender fjernbetjening RM-RK50 sammen med din receiver. Installation af lithium coin batteri (CR2025) Fjernbetjeningen skal pege direkte mod fjernsensoren på enheden. Det skal sikres, at der ikke er nogen forhindring i mellem. Advarsel: Der må ikke isættes andre batterier end CR2025 eller tilsvarende, da det ellers kan eksplodere. Efterlad ikke fjernbetjeningen på et sted (såsom instrumentbrættet), som er udsat for direkte sollys i længere tid; da den ellers kan eksplodere. Opbevar batteriet et sted hvor børn ikke kan nå det, for at undgå risiko for uheld. For at forhindre at batteriet overopheder, revner eller er årsag til brand: Batteriet må ikke genoplades, skilles ad eller opvarmes eller kasseres ved afbrænding. Efterlad ikke batteriet sammen med andre materialer af metal. Prik ikke i batteriet med en pincet eller l ignende redskaber. Vikl tape omkring batteriet og isoler det når det kasseres eller gemmes. 1 (standby/on/dæmper) knap Tænder for strømmen, hvis der trykkes kortvarigt på den, eller dæmper lyden, når der er tændt for strømmen. Slukker for strømmen, hvis der trykkes på den, og den holdes inde. 2 5 U (op) / D (ned) knapper Ændrer FM/AM-bånd med 5 U. Ændrer de forudindstillede stationer med D. Ændrer mappen på MP3/WMA. 3 VOL / VOL + knapper Justerer lydstyrken. 4 SOUND knap Valg af lydmodus (ieq: intelligent equalizer). 5 SOURCE knap Vælger kilden. 6 2 R (tilbagespoling) / F (fremspoling) 3 knapper Søger efter stationer hvis der trykkes kortvarigt på den. Fremspoling eller tilbagespoling af sporet hvis den trykkes og holdes inde. Ændrer sporet, hvis der trykkes kortvarigt på den. 17

18 Mere om denne receiver Grundlæggende betjening Tænd for strømmen Ved at trykke på SRC eller AUX på receiveren kan du også tænde for strømmen. Hvis kilden er klar, begynder afspilningen også. Sluk for strømmen Hvis du slukker for strømmen, mens du lytter til et spor, begynder afspilningen derfra, hvor den tidligere standsede, næste gang du tænder for strømmen. Tunerindstillinger Lagring af stationer i hukommelsen Under SSM søgning... Alle tidligere lagrede stationer slettes, og stationerne lagres forfra. Modtagede stationer forudindstilles i Nr. 1 (laveste frekvens) til Nr. 6 (højeste frekvens). Når SSM er slut, bliver der automatisk stillet ind på den station, der er lagret i Nr. 1. Når du lagrer en station manuelt, slettes den tidligere forudindstillede station, når der lagres en ny station på det samme forudindstillede tal. FM RDS funktioner Netværkssporing af modtagelse kræver to typer RDS-signaler PI (Programme Identification) og AF (Alternative Frequency) for at virke korrekt. Hvis disse data ikke modtages korrekt, virker netværkssporingsmodtagelse ikke korrekt. Hvis der modtages en trafikmelding af TAstandbymodtagelse, ændres lydstyrken automatisk til det forudindstillede niveau (TA VOL), hvis det aktuelle niveau er lavere end det forudindstillede niveau. Når den alternative frekvensmodtagelse aktiveres (med AF valgt), aktiveres netværkssporingsmodtagelse også automatisk. Hvis du vil vide mere om RDS, kan du besøge <http://www.rds.org.uk>. Discfunktioner Advarsel for afspilning af DualDisc Non-DVD-siden af en DualDisc overholder ikke standarden for Compact Disc Digital Audio. Derfor anbefales brug af Non-DVD-siden af en DualDisc på dette produkt ikke. Generelt Receiveren er designet til at gengive CD er/cd-tekst og CD-R er (brændbare)/cd-rw er (genskrivbare) i lyd-cd (CD-DA), MP3 og WMA-format. MP3 og WMA spor (ordet fil og spor anvendes i flæng i denne manual) optages i mapper. Når en disc lægges omvendt i, ses skiftevis PLEASE og EJECT på displayet. Tryk på 0 for at skyde discen ud. Mens der spoles fremad eller tilbage på en MP3 eller WMA-disc, kan du kun høre rykvise lyde. Afspilning af en CD-R eller CD-RW Brug kun færdige CD-R er eller CD-RW er. Denne enhed kan kun afspille filer af samme type som dem, der først registreres, hvis en disc både indeholder filer med lyd-cd (CD-DA) og MP3/WMA. Denne receiver kan afspille multi-sessionsdisce; men ikke lukkede sessioner vil blive sprunget over ved afspilning. Nogle CD-R er eller CD-RW er kan ikke afspilles på enheden pga. deres disckarakteristika, eller af følgende årsager: Discene er snavsede eller ridsede. Der er opstået fugtkondens på linsen inde i enheden. Pickupglasset inde i receiveren er snavset. Filerne på CD-R/CD-RW er skrevet med metoden Packet Write. Der er fejlagtige optagelsesforhold (manglende data, osv.) eller medieforhold (pletter, ridser, skævheder, osv.). CD-RW er kræver muligvis en længere læsetid, da CD- RW ens refleksionstal er lavere end for almindelige CD er. 18

19 Brug ikke følgende CD-R er eller CD-RW er: Disce med klistermærker, etiketter eller beskyttelsesplombering på overfladen. Disce, hvorpå etiketter kan udskrives direkte fra en inkjetprinter. Anvendes disse typer disc ved høje temperaturer eller høj luftfugtighed, kan det forårsage funktionsfejl eller beskadige enheden. Afspilning af et MP3/WMA-disc Denne receiver kan afspille MP3/WMA-filer med filtypenavnet <.mp3> eller <.wma> (uanset om det er med store eller små bogstaver). Denne receiver kan vise navnene på album, kunstnere og kode (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 eller 2,4) for MP3 filer og for WMA filer. Receiveren kan kun håndtere tegn på en byte. Ingen andre tegn kan vises korrekt. Receiveren kan afspille MP3/WMA-filer, der opfylder nedenstående betingelser: Bithastighed: 8 kbps 320 kbps Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (for MPEG-1) 24 khz, 22,05 khz, 16 khz (for MPEG-2) 12 khz, 11,025 khz, 8 khz (for MPEG-2,5) Discformat: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, Windows langt filnavn Bit-hastighed på WMA: 16 kbps 32 kbps (Samplingfrekvens: 22,05 khz) 32 kbps 320 kbps (Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz) Det maksimale antal tegn i fil- og mappenavne varierer afhængigt af det anvendte discformat (med 4 filnavnstegn <.mp3> eller <.wma>). ISO 9660 Level 1: op til 12 characters ISO 9660 Level 2: op til 31 characters Romeo: op til 128 characters Joliet: op til 64 characters Windows langt filnavn: op til 128 characters Denne enhed kan genkende i alt 512 filer, 255 mapper og 8 hierarkiplan. Receiveren kan afspille filer optaget i VBR (variabel bithastighed). For filer optaget i VBR er der en forskel i displayet for tidsforbrug, og der vises ikke den faktiske forløbne tid. Det er især efter søgefunktionen er udført, at forskellen bliver mærkbar. Denne enhed kan ikke afspille følgende filer: MP3-filer kodet i formaterne MP3i og MP3 PRO. MP3-filer kodet i et ikke egnet format. MP3 filer kodet med Layer 1/2. WMA filer kodet med tabsfri, professionelle og voice-formater. WMA filer, som ikke er baseret på Windows Media Audio. WMA filer kopibeskyttet med DRM. Filer som indeholder data, såsom WAVE, ATRAC3, osv. Søgefunktionen virker, men søgehastigheden er ikke konstant. Sådan afspilles MP3/WMA-spor fra en USBnøgle Når der afspilles fra en USB-nøgle, kan afspilningens rækkefølgen være anderledes end på andre afspillere. Enheden vil måske ikke kunne afspille fra bestemte USB-nøgler eller bestemte typer filer på grund af deres egenskaber eller de forhold, de er indspillet under. Afhængigt af USB-nøglernes form og tilslutningsportene, kan nogle USB-anordninger muligvis ikke sættes ordentligt i, eller tilslutningen kan være løs. Tilslut én USB-nøgle i klassen med stor lagringskapacitet til enheden ad gangen. Benyt ikke en USB-hub. Har den tilsluttede USB-nøgle ikke har de korrekte filer, ses NO FILE på displayet. Enheden kan vise Tag (version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 eller 2,4) for MP3-filer og WMA-filer. Fortsættes på næste side 19

20 Receiveren kan afspille MP3/WMA-filer, der opfylder nedenstående betingelser: Bit-hastighed på MP3: 16 kbps 320 kbps Samplingsfrekvens på MP3: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (for MPEG-1) 24 khz, 22,05 khz, 16 khz (for MPEG-2) 12 khz, 11,025 khz, 8 khz (for MPEG-2,5) Bit-hastighed på WMA: 16 kbps 32 kbps (Samplingfrekvens: 22,05 khz) 32 kbps 320 kbps (Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz) Denne enhed kan afspille MP3-filer optaget i VBR (variabel bithastighed). Maksimalt antal tegn for: Mappenavne : 25 tegn Filnavne : 25 tegn MP3 Tag : 128 tegn WMA Tag : 64 tegn Denne enhed kan genkende i alt filer og 255 mapper (999 filer pr. mappe) og 8 hierarkier. Denne enhed understøtter ikke en SD-kortlæser. Denne receiver kan ikke genkende en USB-enhed, hvor udgangseffekten er en anden end 5 V og overstiger 500 ma. USB-enheder udstyret med særlige funktioner, som f.eks. datasikkerhedsfunktioner, kan ikke bruges sammen med denne receiver. Brug ikke en USB-enhed med 2 eller flere partitioner. Denne enhed kan muligvis ikke genkende en USBnøgle, der er tilsluttet via en USB-kortlæser. Denne enhed kan muligvis ikke afspille filerne på en USB-nøgle ordentligt, når der anvendes forlængerledning til USB en. Denne enhed kan ikke afspille følgende filer: MP3 kodet med MP3i og MP3 PRO- formater. MP3-filer kodet i et ikke egnet format. MP3 filer kodet med Layer 1/2. WMA filer kodet med tabsfri, professionelle og voice-formater. WMA filer, som ikke er baseret på Windows Media Audio. Benyt et afskærmet USB-kabel, der er mindre end 1 m langt. Ændring af kilde Hvis du ændrer kilde, standser afspilningen også. Næste gang du vælger samme kilde, starter afspilningen, der hvor den standsede før. Sådan skydes en disc ud eller aftages en USD-nøgle Fjernes den udskudte disc ikke inden 15 sekunder, sættes den automatisk ind i rillen igen, så den beskyttes mod støv. Efter at en disc er blevet skudt ud, eller en USB-nøgle er fjernet, ses NO DISC eller NO USB på displayet, og nogle af knapperne kan ikke betjenes. Læg en anden disc i, sæt igen USB-nøglen i eller tryk på SRC for at vælge en anden afspilningskilde. Generelle indstillinger PSM Hvis du ændrer AMP GAIN indstillingen fra HIGH POWER til LOW POWER, mens volumenniveauet er indstillet højere end VOLUME 30 ændrer receiveren automatisk volumenniveauet til VOLUME

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support MCM1150. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips MCM1150 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 2 Dit mikrosystem

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere