KD-G442/KD-G441/KD-G351

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KD-G442/KD-G441/KD-G351"

Transkript

1 CD RECEIVER CD-RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-G442/KD-G441/KD-G351 NEDERLANDS SVENSKA SUOMI Zie bladzijde 5 voor het annuleren van de displaydemonstratie. Se sidan 5 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. Se side 5 vedrørende annullering af displaydemonstrationen. Näyttöesityksen peruuttamisen ohjeet ovat sivulla 5. Bijzonderheden over de installatie en aansluiting van het apparaat vindt u in de desbetreffende handleiding. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GET B [EX]

2 Tak fordi du købte et JVC produkt. Vær venlig at læse brugsanvisningen omhyggeligt inden brug for at sikre, at du har en fuld forståelse af og får det bedst mulige udbytte af apparatet. VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT 2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. 3. ADVARSEL: Synlig og/eller usynlig klasse 1M-laserstråling ved åbning. Se ikke direkte med optiske instrumenter. 4. REPRODUKTION AF ETIKETTE: ADVARSELSETIKETTE, FINDES UDEN PÅ APPARATET. Dette symbol er kun gyldigt i EU. Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr Et produkt med dette symbol må ikke bortskaffes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med national lovgivning eller andre love og bestemmelser, som gælder i Danmark. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden. Af sikkerhedshensyn leveres et nummereret ID-kort med denne enhed. Det samme ID-nummer er prentet i enhedens kabinet. Opbevar kortet på et sikkert sted, da det vil hjælpe myndighederne med at identificere din enhed, hvis den bliver stjålet. Af hensyn til sikkerheden... Lad ikke lydstyrken være for høj, da dette vil overdøve udefrakommende lyde, hvilket vil gøre det farligt at køre. Stop bilen inden du udfører nogen form for kompliceret betjening. Temperaturen inde i bilen... Hvis du har parkeret bilen i lang tid i varmt eller koldt vejr, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver normal, inden du bruger apparatet. Advarsel: Hvis du har brug for at betjene enheden under kørsel, skal du se dig godt omkring, da du ellers kan blive involveret i trafikuheld. De kontrolpanel-illustrationer, der anvendes til forklaring i denne manual, er KD-G441. 2

3 Nulstilling af dit apparat INDHOLD De forudindstillede justeringer slettes også. Sådan skubbes en disc ud med magt Pas på ikke at tabe discen, når den bliver skubbet ud. Hvis det ikke virker, skal du prøve at nulstille receiveren. Sådan bruges M MODE knappen Trykkes der på M MODE, skifter enheden over til funktionstilstand, hvorefter talknapperne og 5/ fungerer som forskellige funktionsknapper. Eks.: Når talknap 2 virker som MO (mono) knap. Kontrolpanel KD-G442/KD-G441/KD-G Kom godt i gang... 5 Grundlæggende betjening... 5 Radiofunktioner... 6 FM RDS funktioner... 7 Søg efter dit yndlings FM RDS program... 7 Disc/USB-nøgles betjening Afspilning af en disc i receiveren Sådan afspilles fra USB-nøgle Lydjusteringer Generelle indstillinger PSM Andre eksterne komponenters funktioner Fjernbetjening RM-RK Mere om denne receiver Vedligeholdelse Fejlfinding Tekniske specifikationer Hvis du vil bruge disse knapper til deres oprindelige funktioner, skal du trykke på M MODE igen. Hvis du venter i ca. 5 sekunder uden at trykke på nogen af disse knapper, annulleres funktionstilstanden automatisk. Fjernelse af kontrolpanelet KD-G442/KD-G441 har styrehjulsfjernbetjening. Se Brugsanvisning for installation og tilslutning (separat bog). Tilslutning af kontrolpanelet 3

4 Kontrolpanel KD-G442/KD-G441/KD-G351 Displayvindue Identifikation af delene (op) / (ned) knapper 2 0 (eject) knap 3 (standby/on dæmper) knap 4 Kontrolskive 5 Fjernbetjeningsføler For KD-G442/KD-G441: Du kan styre receiveren med en fjernbetjening, som skal købes separat. Se side 17 for nærmere oplysninger. UDSÆT IKKE fjernbetjeningssensoren for stærkt lys (direkte sollys eller kunstig belysning). 6 BAND knap 7 Rille 8 Displayvindue 9 T/P (trafikprogram/programtype) knap p DISP (display) knap q (kontrolpaneludløsning) knap w SRC (kilde) knap e 4 / knapper r AUX (ekstra) knap t SEL (vælg) knap y M MODE knap u EQ (equalizer) knap i MO (mono) knap o SSM (Strong-station Sequential Memory) knap ; Talknapper a RPT (gentag) knap s RND (tilfældig) knap d AUX (ekstra) indgangsstik f USB (Universal Serial Bus) indgangsstik g Kildedisplay / Spornummer / Mappenummer / Tidnedtællingsindikator h Tr (spor) indikator j RDS-indikatorer AF, REG, TP, PTY k Afspilningstilstand / emneindikatorer RND (tilfældig), (disc), (mappe), RPT (gentag) l Tunermodtagelsesindikatorer ST (stereo), MO (mono) / Lydtilstand (ieq: intelligent equalizer) indikatorer CLASSIC, HIP HOP, JAZZ, ROCK, POPS, USER z LOUD (lydstyrke) indikator x EQ (equalizer) indikator c Discinformationsindikatorer TAG (taginformation), (mappe), (spor/fil) v DISC-indikator b Hoveddisplay

5 Kom godt i gang Grundlæggende betjening ~ Tænd for strømmen. Sådan sænkes lyden på et øjeblik (ATT) Lyden genoprettes ved at trykke på knappen igen. Sådan slukkes for strømmen Ÿ Grundlæggende indstillinger * Du kan ikke vælge disse kilder, hvis de ikke er klar eller ikke er tilsluttet.! For FM/AM-tuner Se også Generelle indstillinger PSM på side Juster derefter lyden. Lydstyrkeniveauet Juster lyden som du ønsker. (Se side 13.) 1 Annullering af displaydemonstrationerne Vælg DEMO, derefter DEMO OFF. 2 Indstilling af uret Vælg CLOCK HOUR, derefter indstilles timen. Vælg CLOCK MIN (minut), derefter indstilles minuttallet. Vælg 24H/12H, derefter 24 HOUR eller 12 HOUR. 3 Afslut proceduren. Advarsel på volumenindstilling: Digitale anordninger (CD/USB) frembringer meget lidt støj i sammenligning med andre kilder. Sænk lydstyrken før afspilning af disse digitale kilder for at undgå beskadigelse af højttalerne ved en pludselig forhøjelse af udgangsniveauet. Kontrol af aktuel tid når der er slukket for strømmen Uret viser tiden på displayet i ca. 5 sekunder. Se også side 14. 5

6 Radiofunktioner Når en FM stereoudsendelse er svær at modtage ~ Ÿ Lyser, når monofunktionen er aktiveret. Lyser ved modtagelse af en FM stereoudsendelse med tilstrækkelig signalstyrke. Modtagningen bliver bedre, men stereoeffekten går tabt.! Start søgning efter en station. For at genoprette stereoeffekten, gentages samme procedure. MONO OFF vises, og MO-indikatoren slukkes. Når en station modtages, standser søgningen. Stands søgningen ved at trykke på samme knap. Indstil på en station manuelt I trin! ovenfor... 1 Lagring af stationer i hukommelsen Du kan forindstille seks stationer for hvert bånd. FM automatisk forudindstilling af station SSM (Strong-station Sequential Memory) 1 Vælg det FM-bånd (FM1 FM3), du ønsker at lagre FM-stationerne på. 2 Vælg en ønsket stationsfrekvens. 2 3 SSM blinker, og forsvinder derefter, når den automatiske forudindstilling er slut. Lokale FM stationer med de stærkeste signaler søges og lagres automatisk i FM båndet. 6

7 Manuel forudindstilling Eks.: Lagring af en FM station på 92,50MHz i det forudindstillede nummer 4 på FM1 båndet. 1 2 FM RDS funktioner Hvad kan man bruge RDS til RDS (Radio Data System) tillader FM-stationer at udsende et yderligere signal sammen med deres almindelige programsignaler. 3 Det forudindstillede nummer blinker et kort stykke tid. Ved at modtage RDS-data kan receiveren gøre følgende: Programme Type (PTY) søgning (se det følgende) TA (Trafikmelding) og PTY Standby modtagelse (se side 8, 9 og 15) Automatisk sporing af det samme program netværkssporingsmodtagelse (se side 9) Programsøgning (se side 9 og 15) Lyt til en forudindstillet station Søg efter dit yndlings FM RDS program 1 2 Vælg den forudindstillede station (1 6) du ønsker. eller Du kan stille ind på en station, som sender dit yndlingsprogram, ved at søge efter en PTY kode. Lagring af dine yndlingsprogramtyper, se side 8. ~ Den sidst valgte PTY kode vises. Ÿ Vælg en af dine yndlingsprogramtyper. eller Kontroller andre oplysninger, mens du lytter til en FM (ikke-rds) eller AM station For FM RDS stationer se side 9. Vælg en af PTY-koderne (se side 9). Frekvens Ô Ur Fortsættes på næste side 7

8 ! Søg efter dit yndlingsprogram. Brug standby-modtagelse Hvis der er en station, som transmitterer et program på samme PTY-kode, som du har valgt, indstilles den station. Sådan lagrer du dit yndlingsprogram Du kan lagre seks yndlingsprogramtyper. Forudindstil programtyper i talknapperne (1 6): 1 Vælg en PTY-kode (se side 7 og 8). 2 Vælg det forudindstillede nummer (1 6) du ønsker at lagre i. Standby-modtagning af trafikmeldinger TA Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til trafikmeldinger (TA) fra enhver kilde, bortset fra AM. Lydstyrken ændres til forudindstillet TAlydstyrkeniveau, hvis det aktuelle niveau er lavere end det forudindstillede niveau (se side 15). Aktivering af TA Standby-modtagning TP-indikatoren (trafikprogram) enten lyser eller blinker. Hvis TP-indikatoren lyser, er TA Standby-modtagelse aktiveret. Hvis TP-indikatoren blinker, er TA Standbymodtagelse endnu ikke aktiveret. (Dette sker, når du lytter til en FM-station uden de RDS-signaler, der kræves til TA Standby-modtagning). Du aktiverer TA Standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station, som sender disse signaler. TP-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt. Deaktivering af TA Standby-modtagelse TP-indikatoren slukker. 8 3 Gentag trin 1 og 2 for at lagre andre PTYkoder i andre forudindstillede numre. 4 Afslut proceduren. Eks.: Når ROCK M vælges PTY Standby-modtagning PTY Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til dit yndlings PTY program fra enhver kilde, bortset fra AM. Aktiver og vælg din yndlings PTY-kode til PTY standby-modtagelse, se side 15. PTY-indikatoren enten lyser eller blinker. Hvis PTY-indikatoren lyser, er PTY Standbymodtagelse aktiveret. Hvis PTY-indikatoren blinker, er PTY Standbymodtagelse endnu ikke aktiveret. Du aktiverer PTY Standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station, som sender disse signaler. PTY indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt.

9 Du kan deaktivere PTY Standby-modtagelsen ved at vælge OFF for PTY koden (se side 15). PTYindikatoren slukker. Automatisk stationsvalg Programsøgning Sporing af det samme program netværkssporingsmodtagelse Når du kører i et område, hvor FM-modtagelsen ikke er tilstrækkelig god, stiller receiveren automatisk ind på en anden FM RDS-station på samme netværk, som muligvis sender de samme program med stærkere signaler (se illustrationen nedenfor). Ved afsendelse fra fabrikken er netværkssporingsmodta gning aktiveret. Ændring af indstilling for Netværkssporingsmodtagelse, se AF-REG på side 15. Program A transmittering på forskellige frekvensområder (01 05) Når du trykker på talknapperne, indstilles der som regel på den forudindstillede station. Hvis signalerne fra den forudindstillede FM RDS-station ikke er tilstrækkelige til god modtagelse, indstilles apparatet med AF-data (alternativ frekvens) på en anden station, som sender det samme program, som det, den oprindelige forudindstillede station sender. Det tager et stykke tid for apparatet at indstille på en anden station vha. programsøgning. Se også side 15. Kontroller hvad klokken er, mens du lytter til en FM RDS station Stationsnavn (PS) = Stationsfrekvens = Programtype (PTY) = Ur = (tilbage til begyndelsen) PTY-koder NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musik), ROCK M (musik), EASY M (musik), LIGHT M (musik), CLASSICS, OTHER M (musik), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musik), OLDIES, FOLK M (musik), DOCUMENT 9

10 Disc/USB-nøgles betjening Ÿ : Til indbyggede CDafspillerfunktioner. : Til ekstern USB-nøgles betjening. USB-nøgle Hvis en USB-nøgle er tilsluttet... Afspilning af en disc i receiveren Afspilningen starter fra det punkt, hvor den standsede tidligere. Hvis en anden USB-nøgle er tilsluttet i øjeblikket, starter afspilningen fra begyndelsen. Alle spor vil blive afspillet gentagne gange, indtil du ændrer kilde eller skyder discen ud. Stands afspilning og skub discen ud Tryk på SRC (kilde), hvis du vil lytte til en anden afspilningskilde. Sådan afspilles fra USB-nøgle Denne enhed kan afspille MP3/WMA-spor på en USBnøgle (bortset fra HDD). Alle spor på USB-nøglen afspilles igen og igen, indtil du ændrer kilden. ~ USB-indgangsstik USB-nøglen skal løsnes ved at trække den lige ud af enheden. Afspilningen stopper også, hvis USB-nøglen tages ud. Tryk derefter på SRC for at lytte til en anden afspilningskilde. Forsigtig: Undgå at bruge USB-nøglen, hvis den gør din kørsel mere usikker. Du må ikke trække USB-nøgle ud eller sætte den ind flere gange, mens der står READING på displayet. Start ikke bilens motor, hvis en USB-nøgle er tilsluttet. Denne enhed kan muligvis ikke afspille filerne, hvilket afhænger af typen af USB-nøgle. Betjeningen og strømforsyningen virker muligvis ikke efter hensigten med nogle USB-nøgler. Du kan ikke tilslutte en computer til enhedens USB-indgangsstik. Sørg for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, så du undgår at miste dem. Lad ikke en USB-nøgle blive siddende i bilen og udsæt den ikke for direkte sollys eller høje temperaturer, så USB-nøglen ikke misdannes eller beskadiges. Nogle USB-nøgler virker muligvis ikke med det samme, når der tændes for dem. Se side 19 og 20 for at få flere oplysninger om USB ens betjening. 10

11 Frem- eller tilbagespoling af sporet For at gå til næste eller foregående spor Sådan går du til næste eller foregående mappe (for MP3/WMA) Andre vigtige funktioner Hurtig overspringning af spor under afspilning På MP3/WMA kan du springe spor over i samme mappe. Eks.: Sådan vælger du spor 32, mens du afspiller spor, hvis nummer består af et enkelt ciffer (1 til 9) 1 2 Find et bestemt spor (for CD) eller en bestemt mappe (for MP3/WMA) direkte Vælg et tal fra 01 06: Vælg et tal fra 07 12: 3 Hver gang du trykker på knappen, kan du springe 10 spor over. Efter det sidste spor, vil det første spor blive valgt og vice versa. For at kunne bruge direkte mappeadgang på MP3/ WMA, skal mapperne være tildelt 2-cifrede tal i begyndelsen af mappenavnet 01, 02, 03 osv. Sådan vælger du et bestemt spor i en mappe (for MP3/WMA): Forhindring af discudskydning Du kan låse en disc fast i rillen. For annullere forhindringen, gentages samme procedure. 11

12 Ændring af displayinformationen Mens der afspilles en lyd-cd eller en CD-tekst A = B = Disctitel/kunstner * 1 = Sportitel * 1 [ ] = (tilbage til begyndelsen) Valg af afspilningsmodi Du kan kun benytte en af følgende afspilningsfunktioner ad gangen. 1 2 Vælg din ønskede afspilningstilstand. 7 Gentag afspilning Mens en MP3/WMA-disc eller en USBnøgle afspilles. Når TAG DISPLAY er indstillet på TAG ON (se side 16) A = B = Albumnavn/kunstner (mappenavn* 2 ) [ ] = Sportitel (filnavn* 2 ) [ ] = (tilbage til begyndelsen) Når TAG DISPLAY er indstillet på TAG OFF A = B = Mappenavn [ ] = Filnavn [ ] = (tilbage til begyndelsen) A : Forløbet spilletid for det aktuelle spornummer B : Ur med det aktuelle spornummer [ ] : Den tilsvarende indikator lyser op på displayet * 1 Hvis den aktuelle disc er en lyd-cd, vises NO NAME. * 2 Har en MP3/WMA-fil ingen tag-informationer, ses mappe- og filnavn. I dette tilfælde lyser TAGindikatoren ikke. Modus Afspiller gentagne gange TRACK RPT : Det aktuelle spor. [ ] FOLDER RPT * : Alle spor i den aktuelle mappe. [ ] RPT OFF : Annulleret. 7 Tilfældig afspilning Modus Afspilning i tilfældig rækkefølge FOLDER RND * : Alle spor i den aktuelle mappe, derefter spor i den efterfølgende mappe osv. [ ] ALL RND : Alle spor på den aktuelle disc eller USB-nøgle. [ ] RND OFF : Annulleret. * Kun under afspilning af et medie (MP3/WMA/ USB). [ ] : Den tilsvarende indikator lyser op på displayet 12

13 Lydjusteringer Du kan vælge en forudindstillet lydmodus, der passer til musikgenren (ieq: intelligent equalizer). 1 2 Forudindstillede værdier BAS MID TRE LOUD Indikation (For) USER (Flad lyd) OFF ROCK (Rock eller diskomusik) OFF CLASSIC (Klassisk musik) OFF POPS (Let musik) OFF HIP HOP (Funk eller rap-musik) OFF JAZZ (Jazzmusik) OFF BAS: Bas MID: Mellemområde TRE: Diskant LOUD: Lydstyrke Indikation, [Interval] BASS * 2, [ 06 til +06] Juster bassen. MIDDLE * 2 (mellemområde), [ 06 til +06] Juster frekvensernes lydniveau for mellemområdet. TREBLE * 2, [ 06 til +06] Juster derefter diskanten. FADER * 3, [R06 til F06] Juster for- og baghøjttalernes balance. BALANCE * 4, [L06 til R06] Juster venstre og højre højttalers balance. LOUD * 5 (lydstyrke), [LOUD ON eller LOUD OFF] Forøg lave og høje frekvenser for at frembringe en velafbalanceret lyd ved lavt lydstyrkeniveau. SUB.W * 1, [00 til 08, initial: 04] Juster subwooferens udgangsniveau. VOL ADJ (lydjustering), [ 05 til +05, initial: 00] Juster den enkelte kildes lydstyrkeniveau (med undtagelse af FM) i forhold til FM lydstyrkeniveauet. Lydstyrkeniveauet vil automatisk øges eller sænkes, når du skifter kilde. Inden du foretager nogen justeringer, skal du vælge den kilde, der skal justeres. VOLUME, [00 til 50 eller 00 til 30] * 6 Juster derefter lyden. Justering af lyden Lydkarakteristikaene kan tilpasses din personlige smag. 1 2 * 1 For KD-G442/Kd-G441: Vises kun når L/O MODE er indstillet til SUB.W (se side 15). * 2 Når du justerer bas, mellemområde eller diskant, lagres den justering, du har foretaget til den aktuelt valgte lydtilstand (ieq), inklusive USER. * 3 Hvis du bruger et system med to højttalere, skal fadeniveauet indstilles på 00. * 4 Justeringen påvirker ikke subwooferen. * 5 Den justering, der foretages (LOUD ON/LOUD OFF), anvendes på alle lydtilstande. * 6 Afhængig af forstærkerens forstærkningsreguleringsindstilling. (Se nærmere oplysninger på side 16). 13

14 Generelle indstillinger PSM Du kan ændre emnerne, som er anført i PSM (Preferred Setting Mode mode for foretrukne indstillinger) på tabellen nedenfor og på side 15 og Gentag trin 2 og 3 for at justere de andre PSM-emner, hvis det er nødvendigt. 2 Vælg et PSM-emne. 5 Afslut proceduren. 3 Juster det valgte PSM-emne. Indikationer DEMO Displaydemonstration CLOCK DISP * 1 Urdisplay CLOCK HOUR Timejustering CLOCK MIN Minutjustering 24H/12H Tidsvisningstilstand CLOCK ADJ * 2 Indstilling af ud Emne ( : Initial) DEMO ON DEMO OFF CLOCK ON CLOCK OFF Valgbare indstillinger, [referenceside] : Displaydemonstrationen vil blive aktiveret automatisk, hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 20 sekunder, [5]. : Annulleret. : Uret viser altid tiden på displayet, når der er slukket for strømmen. : Annulleret; tryk på DISP viser tiden i ca. 5 sekunder, når der er slukket for strømmen, [5] (1 12) [Initial: 0 (0:00)], [5] [Initial: 00 (0:00)], [5]. 24 HOUR 12 HOUR AUTO OFF : Se også side 5 for indstilling. : Det indbyggede ur justeres automatisk med CT (urtid) data i RDS-signalet. : Annulleret. * 1 Afbrydes strømforsyningen ikke ved at dreje bilens tændingsnøgle om på slukket, anbefales det at vælge CLOCK OFF for at spare på bilens batteri. 14

15 Indikationer Emne Valgbare indstillinger, [referenceside] ( : Initial) AF-REG * 2 Alternativ frekvens-/ regionaliseringsmodtagelse AF AF-REG AF OFF : Når de aktuelt modtagne signaler bliver svage, skifter apparatet til en anden station (programmet kan være et andet end det, der modtages i øjeblikket), [9]. AF-indikatoren lyser. : Når de aktuelt modtagne signaler bliver svage, skifter apparatet til en anden station, der sender det samme program. AF- og REG-indikatorerne lyser. : Annulleret. PTY-STANDBY * 2 PTY standby TA VOLUME * 2 Lydstyrke for trafikmelding OFF, PTY-koder VOLUME 00 VOLUME 50 (eller VOLUME 00 VOLUME 30)* 3 Aktiverer PTY Standby-modtagelse med en af PTY-koderne, [8, 9]. [Initial: VOLUME 15] P-SEARCH * 2 Programsøgning ON OFF : Aktiverer programsøgning, [9]. : Annulleret. DIMMER Dæmpning ON OFF : Dæmper lyset i displayet og knapperne. : Annulleret. TEL MUTING Afbryd telefonlyd MUTING 1/ MUTING 2 MUTING OFF : Vælg en der afbryder for lydene, mens mobiltelefonen anvendes. : Annulleret. SCROLL * 4 Bladring ONCE AUTO OFF : Ruller én gang gennem de viste informationer. : Fortsætter med at bladre (i 5-sekunders intervaller). : Annulleret. Hvis du trykker på DISP i mere end et sekund, kan displayet bladres uanset indstilling. L/O MODE * 5 Linjeudgangstilstand REAR SUB.W : Vælg, hvis REAR LINE OUT-terminalerne anvendes til at tilslutte højtalerne (gennem en ekstern forstærker). : Vælg, hvis REAR LINE OUT-terminalerne anvendes til at tilslutte en subwoofer (gennem en ekstern forstærker). * 2 Kun for FM RDS-stationer. * 3 Afhænger af forstærkerens forstærkningsreguleringsindstilling. * 4 Nogle tegn eller symboler vises ikke korrekt (eller vil være blanke) på displayet. * 5 For KD-G442/KD-G441. Fortsættes på næste side 15

16 Indikationer SUB.W FREQ * 6 Subwooferens afskæringsfrekvens TAG DISPLAY Kodevisning AMP GAIN Forstærkerens forstærkningsregulering IF BAND Mellemfrekvensbånd Emne ( : Initial) LOW MID HIGH TAG ON TAG OFF LOW POWER HIGH POWER AUTO WIDE Valgbare indstillinger, [referenceside] : Frekvenser lavere end 90 Hz sendes til subwooferen. : Frekvenser lavere end 135 Hz sendes til subwooferen. : Frekvenser lavere end 180 Hz sendes til subwooferen. : Viser tag-informationer, mens der afspilles spor i MP3/WMA, [12]. : Annulleret. : VOLUME 00 VOLUME 30 (Vælg dette, hvis højttalerens maksimale styrke er mindre end 50 W, så højttaleren ikke beskadiges). : VOLUME 00 VOLUME 50 : Forbedrer tunerens finindstilling, hvilket reducerer interferensstøj mellem tætte stationer. (Stereovirkningen går måske tabt). : Udsat for interferensstøj fra nærmeste stationer, men lydkvaliteten forringes ikke, og stereoeffekten bibeholdes. * 6 For KD-G442/KD-G441: Vises kun når L/O MODE er indstillet til SUB.W. Andre eksterne komponenters funktioner Du kan tilslutte en ekstern komponent til AUX (ekstra) indgangsstikket på kontrolpanelet. Ÿ Tænd for den tilsluttede komponent og begynd at afspille kilden.! Juster derefter lyden. ~ Bærbar lydafspiller, osv. 3,5 mm ministereokabel (medfølger ikke) Juster lyden som du ønsker. (Se side 13.) Sådan kontrollerer du andre oplysninger, mens du lytter til en ekstern komponent AUX IN Ô Ur Du kan også vælge AUX IN som afspilningskilde ved at trykke på knappen SRC (source). 16

17 Fjernbetjening RM-RK50 Vigtigste elementer og funktioner KD-G442/KD-G441 kan fjernbetjenes som instrueret her (med en særskilt anskaffet fjernbetjening). Vi anbefaler, at du anvender anvender fjernbetjening RM-RK50 sammen med din receiver. Installation af lithium coin batteri (CR2025) Fjernbetjeningen skal pege direkte mod fjernsensoren på enheden. Det skal sikres, at der ikke er nogen forhindring i mellem. Advarsel: Der må ikke isættes andre batterier end CR2025 eller tilsvarende, da det ellers kan eksplodere. Efterlad ikke fjernbetjeningen på et sted (såsom instrumentbrættet), som er udsat for direkte sollys i længere tid; da den ellers kan eksplodere. Opbevar batteriet et sted hvor børn ikke kan nå det, for at undgå risiko for uheld. For at forhindre at batteriet overopheder, revner eller er årsag til brand: Batteriet må ikke genoplades, skilles ad eller opvarmes eller kasseres ved afbrænding. Efterlad ikke batteriet sammen med andre materialer af metal. Prik ikke i batteriet med en pincet eller l ignende redskaber. Vikl tape omkring batteriet og isoler det når det kasseres eller gemmes. 1 (standby/on/dæmper) knap Tænder for strømmen, hvis der trykkes kortvarigt på den, eller dæmper lyden, når der er tændt for strømmen. Slukker for strømmen, hvis der trykkes på den, og den holdes inde. 2 5 U (op) / D (ned) knapper Ændrer FM/AM-bånd med 5 U. Ændrer de forudindstillede stationer med D. Ændrer mappen på MP3/WMA. 3 VOL / VOL + knapper Justerer lydstyrken. 4 SOUND knap Valg af lydmodus (ieq: intelligent equalizer). 5 SOURCE knap Vælger kilden. 6 2 R (tilbagespoling) / F (fremspoling) 3 knapper Søger efter stationer hvis der trykkes kortvarigt på den. Fremspoling eller tilbagespoling af sporet hvis den trykkes og holdes inde. Ændrer sporet, hvis der trykkes kortvarigt på den. 17

18 Mere om denne receiver Grundlæggende betjening Tænd for strømmen Ved at trykke på SRC eller AUX på receiveren kan du også tænde for strømmen. Hvis kilden er klar, begynder afspilningen også. Sluk for strømmen Hvis du slukker for strømmen, mens du lytter til et spor, begynder afspilningen derfra, hvor den tidligere standsede, næste gang du tænder for strømmen. Tunerindstillinger Lagring af stationer i hukommelsen Under SSM søgning... Alle tidligere lagrede stationer slettes, og stationerne lagres forfra. Modtagede stationer forudindstilles i Nr. 1 (laveste frekvens) til Nr. 6 (højeste frekvens). Når SSM er slut, bliver der automatisk stillet ind på den station, der er lagret i Nr. 1. Når du lagrer en station manuelt, slettes den tidligere forudindstillede station, når der lagres en ny station på det samme forudindstillede tal. FM RDS funktioner Netværkssporing af modtagelse kræver to typer RDS-signaler PI (Programme Identification) og AF (Alternative Frequency) for at virke korrekt. Hvis disse data ikke modtages korrekt, virker netværkssporingsmodtagelse ikke korrekt. Hvis der modtages en trafikmelding af TAstandbymodtagelse, ændres lydstyrken automatisk til det forudindstillede niveau (TA VOL), hvis det aktuelle niveau er lavere end det forudindstillede niveau. Når den alternative frekvensmodtagelse aktiveres (med AF valgt), aktiveres netværkssporingsmodtagelse også automatisk. Hvis du vil vide mere om RDS, kan du besøge <http://www.rds.org.uk>. Discfunktioner Advarsel for afspilning af DualDisc Non-DVD-siden af en DualDisc overholder ikke standarden for Compact Disc Digital Audio. Derfor anbefales brug af Non-DVD-siden af en DualDisc på dette produkt ikke. Generelt Receiveren er designet til at gengive CD er/cd-tekst og CD-R er (brændbare)/cd-rw er (genskrivbare) i lyd-cd (CD-DA), MP3 og WMA-format. MP3 og WMA spor (ordet fil og spor anvendes i flæng i denne manual) optages i mapper. Når en disc lægges omvendt i, ses skiftevis PLEASE og EJECT på displayet. Tryk på 0 for at skyde discen ud. Mens der spoles fremad eller tilbage på en MP3 eller WMA-disc, kan du kun høre rykvise lyde. Afspilning af en CD-R eller CD-RW Brug kun færdige CD-R er eller CD-RW er. Denne enhed kan kun afspille filer af samme type som dem, der først registreres, hvis en disc både indeholder filer med lyd-cd (CD-DA) og MP3/WMA. Denne receiver kan afspille multi-sessionsdisce; men ikke lukkede sessioner vil blive sprunget over ved afspilning. Nogle CD-R er eller CD-RW er kan ikke afspilles på enheden pga. deres disckarakteristika, eller af følgende årsager: Discene er snavsede eller ridsede. Der er opstået fugtkondens på linsen inde i enheden. Pickupglasset inde i receiveren er snavset. Filerne på CD-R/CD-RW er skrevet med metoden Packet Write. Der er fejlagtige optagelsesforhold (manglende data, osv.) eller medieforhold (pletter, ridser, skævheder, osv.). CD-RW er kræver muligvis en længere læsetid, da CD- RW ens refleksionstal er lavere end for almindelige CD er. 18

19 Brug ikke følgende CD-R er eller CD-RW er: Disce med klistermærker, etiketter eller beskyttelsesplombering på overfladen. Disce, hvorpå etiketter kan udskrives direkte fra en inkjetprinter. Anvendes disse typer disc ved høje temperaturer eller høj luftfugtighed, kan det forårsage funktionsfejl eller beskadige enheden. Afspilning af et MP3/WMA-disc Denne receiver kan afspille MP3/WMA-filer med filtypenavnet <.mp3> eller <.wma> (uanset om det er med store eller små bogstaver). Denne receiver kan vise navnene på album, kunstnere og kode (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 eller 2,4) for MP3 filer og for WMA filer. Receiveren kan kun håndtere tegn på en byte. Ingen andre tegn kan vises korrekt. Receiveren kan afspille MP3/WMA-filer, der opfylder nedenstående betingelser: Bithastighed: 8 kbps 320 kbps Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (for MPEG-1) 24 khz, 22,05 khz, 16 khz (for MPEG-2) 12 khz, 11,025 khz, 8 khz (for MPEG-2,5) Discformat: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, Windows langt filnavn Bit-hastighed på WMA: 16 kbps 32 kbps (Samplingfrekvens: 22,05 khz) 32 kbps 320 kbps (Samplingfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz) Det maksimale antal tegn i fil- og mappenavne varierer afhængigt af det anvendte discformat (med 4 filnavnstegn <.mp3> eller <.wma>). ISO 9660 Level 1: op til 12 characters ISO 9660 Level 2: op til 31 characters Romeo: op til 128 characters Joliet: op til 64 characters Windows langt filnavn: op til 128 characters Denne enhed kan genkende i alt 512 filer, 255 mapper og 8 hierarkiplan. Receiveren kan afspille filer optaget i VBR (variabel bithastighed). For filer optaget i VBR er der en forskel i displayet for tidsforbrug, og der vises ikke den faktiske forløbne tid. Det er især efter søgefunktionen er udført, at forskellen bliver mærkbar. Denne enhed kan ikke afspille følgende filer: MP3-filer kodet i formaterne MP3i og MP3 PRO. MP3-filer kodet i et ikke egnet format. MP3 filer kodet med Layer 1/2. WMA filer kodet med tabsfri, professionelle og voice-formater. WMA filer, som ikke er baseret på Windows Media Audio. WMA filer kopibeskyttet med DRM. Filer som indeholder data, såsom WAVE, ATRAC3, osv. Søgefunktionen virker, men søgehastigheden er ikke konstant. Sådan afspilles MP3/WMA-spor fra en USBnøgle Når der afspilles fra en USB-nøgle, kan afspilningens rækkefølgen være anderledes end på andre afspillere. Enheden vil måske ikke kunne afspille fra bestemte USB-nøgler eller bestemte typer filer på grund af deres egenskaber eller de forhold, de er indspillet under. Afhængigt af USB-nøglernes form og tilslutningsportene, kan nogle USB-anordninger muligvis ikke sættes ordentligt i, eller tilslutningen kan være løs. Tilslut én USB-nøgle i klassen med stor lagringskapacitet til enheden ad gangen. Benyt ikke en USB-hub. Har den tilsluttede USB-nøgle ikke har de korrekte filer, ses NO FILE på displayet. Enheden kan vise Tag (version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 eller 2,4) for MP3-filer og WMA-filer. Fortsættes på næste side 19

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

RM-SUXJ50R REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

RM-SUXJ50R REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS RM-SUXJ60R REMOTE CONTROL RM-SUXJ50R REMOTE CONTROL Svenska MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROKOMPONENTSYSTEM MIKROKOMPONENTTIJÄRJESTELMÄ MICROKOMPONENT SYSTEM MIKRO-KOMPONENTEN-SYSTEM SYSTEME DE MICROCOMPOSANTS

Læs mere

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA

NORSK SUOMI DANSK SVENSKA LT-7R70BU/SU LT-7E70BU LT-R70BU/SU LT-E70BU LT-6R70BU/SU LT-6E70BU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG BREDBILDS LCD- BRUKSANVISNING

Læs mere

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning

HK 3700/3770. Stereoreceiver. Betjeningsvejledning Stereoreceiver Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 BESKRIVELSE OG EGENSKABER 3 VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER 4 PLACERING AF STEREORECEIVEREN 4 KONTROLLER PÅ FRONTPANELET AF RECEIVEREN

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Indhold. Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55

Indhold. Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55 Indhold Chevrolet MyLink... 3 Lydsystem... 55 Chevrolet MyLink Indledning... 4 Radio... 16 Eksterne enheder... 24 Telefon... 45 Stikordsregister... 54 4 Indledning Indledning Generelt... 4 Tyverisikring...

Læs mere

Touch Phone Brugervejledning

Touch Phone Brugervejledning Touch Phone Brugervejledning www.htc.com 2 Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN MENS APPARATET OPLADES. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES HVIS

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning <Fulde version> Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem Model nr. SC-ALL2 Tak fordi du har købt dette produkt. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt,

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records

Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY. Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records Betjeningsvejledning B-CONTROL DEEJAY Next-Generation DJ Machine Play, Mix, Perform and Scratch Your MP3 Files like Vinyl Records 2 B-CONTROL DEEJAY Betjeningsvejledning Inholdsfortegnelse Tak... 2 Vigtige

Læs mere