Borgernes og brugernes ønsker til de Lokale faciliteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes og brugernes ønsker til de Lokale faciliteter"

Transkript

1 Borgernes og brugernes ønsker til de Lokale faciliteter Hvad du ønsker.skai du G ;:;: :..:i::. Hvilk fadn!l'lr og.sted.er benyttet volm:i1 til mo11on og td1æt' 0.l l l.ldle<iull::ø.l;o oltl" ')'ldølllllff u"",...,.,..ld kb-09 1J-"r."lli.,...,,11<Mnoo l1jn;..,.n dr..,..,.,..4i_. hrll -Wll"iTU"ill.1111" 1_ ,.na.::::.;::_ -:.:::...--."ø-"

2 Hvad du ønsker skal du få? Foreningerne ønsker sig: Mere halkapacitet (både tør og våd) Kunststofbaner Større indflydelse på fordeling Flere centre, som samler flere akt. De voksne ønsker sig: ye typer idrætsfaciliteter Bedre og større faciliteter til svømning og vandaktiviteter Flere motionsfaciliteter, herunder stisystemer og fitnesscentre Bedre oplysninger om mulighederne i kommunen. A MERIKASK FO o OLo FR_if.E MERE BO RcRÆs " "'i'o'filcbo"'' ABED 6FooeorolBAE udl 0 SKOLE BORDTEIS SKATERPARK SPILLE SAVER MÅL Ou Ow"""'"F 0 D B 0 L D SV ØM M EHAb0 fc8r JEG SAVER IKKE OGET RAER.lmilif.Rn LEGEPLADS LI[(( SKOV "'"m"' ST!;DHAoww """"" BAE CVCCR FLEREVE'ERLEGESJOVT LEL8'PLADSER ;;.$A V ER FODBOLDG O D T BØRMAGLER fodboll)ijae C'YMASTIKSPILLEBEDRE LEG EPLAD'svøMMEHAL STØRRE O R BOR DAS 11.!C( RIOll: "'G

3 l l V U.U. U. U \Oll. Foreningerne ønsker sig: Mere halkapacitet (både tør og våd) Kunststofbaner Større indflydelse på fordeling Flere centre, som samler flere akt. MERE r- I r- n r- D r\. n r

4 De voksne ønsker sig: ye typer idrætsfaciliteter Bedre og større faciliteter til svømning og vandaktiviteter Flere motionsfaciliteter, herunder stisystemer og fitnesscentre Bedre oplysninger om mulighederne i kommunen. STED HÅDBOLD SAMME BAE LØBE F LEREVE ERLEGE SJOVT LEGEPLADSER :RsA v ER FODBOLDGODTBØRMAGLER FnnRrn nrf GYMASTIK, Dl I I BEDRE

5 I'-'-' I I I I I I I I.,..._ I I e STEDHÅDBOLD SAMME BAE LØBE FLEREVEERLEGESJOVT LEGEPLADSER :RsA v ER F 0 D BOLD G 0 DT BØR MAGLER FODBOLDBAE GYMASTIKS PI LLEBEDRE LE EPLAD SVØMLAMEHAL STØRRE STOR BOR DAS RIDE RIDIG

6 AMERIKASK FODBOLD FLERE KUSTGRÆS HÅDBOLD STOR UGE MÅL FODBOLDBAER SKATERPARK SPILLE SAVER MERE BO BEDRE RcRÆs KLUB BASKETBALL ,,:: FODBOLDBAE SKOLE BORDTEIS SVØM M EHAbøRR8R JEG SAVER IKKE OGET BAER s Xfo LEGEPLADS LI LLE SKOV IGETIG

7 Facilitetsdækningen Landende i Skandinavien har muligvis verdens bedste dækning af idrætsfaciliteter. Grunden hertil er først og fremmest en tidlig etableret politisk diskurs, der samlede de offentlige myndigheder og den organiserede idræt for at tilvejebringe sikre og varierede rammer for idrætsdeltagelsen. I 1960'erne og 1970'erne var der et boom af idrætsbyggeri, som bl.a. bliver betegnet som 'idrætshalsbevægelsen'. Udviklingen blev hjulpet godt på vej af en kraftig vækst i den offentlige sektor og en udvidelse af de samfundsområder, som sektoren tog (med)ansvar for.

8 ...r '. :"> ' ' - I(,.. ": ; - : -<"".r-",-t '.... -;,: :.. :.i...../...". '. ' ".:. ". "'..:'. ". >'..,. ;!i,.'ft::-._";. " ;

9 "... '!.. ". '....,... ". " I '. : ir, r ". ' ',.., ' ' ' ' ' '... ' 9' I ' -... "... '" ". "

10 Facilitetsdækningen Landende i Skandinavien har muligvis verdens bedste dækning af idrætsfaciliteter. Grunden hertil er først og fremmest en tidlig etableret politisk diskurs, der samlede de offentlige myndigheder og den organiserede idræt for at tilvejebringe sikre og varierede rammer for idrætsdeltagelsen. I 1960'erne og 1970'erne var der et boom af idrætsbyggeri, som bl.a. bliver betegnet som 'idrætshalsbevægelsen'. Udviklingen blev hjulpet godt på vej af en kraftig vækst i den offentlige sektor og en udvidelse af de samfundsområder, som sektoren tog (med)ansvar for.

11 Hvilke faciliteter og steder benytter voksnes til motion og idræt? Moitionsrum/ fimesscenter Det er altså faci Liteter eller steder, som i Li Lle grad er et resultat af kommunens idræts- og facilitetspolitik. Først på fjerdepladsen og Længere nede kommer faciliteter, som er helt overvejende kommunal eller kommunalt støttet. Tennis- og squashanlæg 9 Stadions/boldbane lystbåde- og havneanlæg Aktivitetscenter Ridenbaneanlæg Hundemeningsanlæg Petanquebane Skydeanlæg På min arbejdsplads Andre anlæg og faciliteter 9 0% Kilde: Bor9erundersøgelse i l?udersda/ kommune (2012) 25 % SO% 75 %

12 I naturen (i skoven, på stranden, på vandet, i parker m.v. ) På veje, gader, fortove og lignende Moitionsrum/ fitnesscenter Svømmehal eller -facilitet Idrætshal Golfanlæg Gymnastiksal RudersdalRuten Tennis- og squashanlæg Stadions/boldbane Lystbåde- og havneanlæg Aktivitets center Ridenbaneanlæg Hundetrænings anlæg Petanquebane 0,4 71 Skydeanlæg o, 1 På min arbejdsplads Andre anlæg og fac iliteter 9 0% 25 % SO % 75 % Kilde: Borgerundersøge/se i Rudersdal kommune (20 12)

13 Det er altså faciliteter eller steder, som i lille grad er et resultat af kommunens idræts- og facilitetspolitik. Først på fjerdepladsen og Længere nede kommer faciliteter, som er helt overvejende kommunal eller kommunalt støttet.

14 Hvilke faciliteter og steder benytter voksnes til motion og idræt? Moitionsrum/ fimesscenter Det er altså faci Liteter eller steder, som i Li Lle grad er et resultat af kommunens idræts- og facilitetspolitik. Først på fjerdepladsen og Længere nede kommer faciliteter, som er helt overvejende kommunal eller kommunalt støttet. Tennis- og squashanlæg 9 Stadions/boldbane lystbåde- og havneanlæg Aktivitetscenter Ridenbaneanlæg Hundemeningsanlæg Petanquebane Skydeanlæg På min arbejdsplads Andre anlæg og faciliteter 9 0% Kilde: Bor9erundersøgelse i l?udersda/ kommune (2012) 25 % SO% 75 %

15 Hvilke for hold er vigtigst for de voksne når de dyr ker motion, idræt eller sport? 0 c: <( 0 I{) en I{) I{) ' - o _ <D CO '<I" en C") <D '<I"... '<I" C") C") 0 C") <D. 0 ' """ ci... "... cr:i,._ '<I" 0 '<I" 00 <D en en en 0 en CO 0 v C") <'i I 'Danskernes motions- og sportsvaner 2007' svarede de voksne på, i hvilken grad idrætsfaciliteterne i nærområdet er afgørende for deres valg af sport eller motion. Knapt halvdelen (48 %) svarede, at de i høj grad eller nogen grad har valgt en sport eller motionsform afhængig af de idrætsfaciliteter, som findes i nærområdet. For voksne er der visse forskelle på køn og alder. Kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at Lade deres valg af sport eller motion påvirke af nærområdets faci litetsti Lbud. g -0.;:::; ro.2 Q;.s:::. Valget af idrætsaktivitet og tilgængeligheden til idrætsfaciliteter i nærområdet er et udtryk for en subjektiv vurdering hos de voksne respondenter.

16 'LI ::l c.. - ::r m :_. u..j tsl. Vl Jeg kan træne/motionere på stedet, når det bedst passer mig fra tidlig morgen til sen aften. Der er kort afstand til det sted, hvor jeg træner/motionerer. Der er let adgang til natur eller grønne områder. Mine venner bruger også faciliteten/stedet Ueg dyrker motion her for at være sammen med andre). Faciliteten har moderne udstyr og rekvisitter ti l den aktivitet, jeg foretrækker. Faciliteten/stedet er vedligeholdt og rent. Det er trygt og sikkert af færdes i og omkring faciliteten/stedet. Faciliteten/stedet er pænt og inspirerende. I alt Antal O/o ,5 /o ,5% ,0% ,6% ,3% 199 8,0% 189 7,6 /o 109 4,4% ,0 /o

17 Hvilke for hold er vigtigst for de voksne når de dyr ker motion, idræt eller sport? 0 c: <( 0 I{) en I{) I{) ' - o _ <D CO '<I" en C") <D '<I"... '<I" C") C") 0 C") <D. 0 ' """ ci... "... cr:i,._ '<I" 0 '<I" 00 <D en en en 0 en CO 0 v C") <'i I 'Danskernes motions- og sportsvaner 2007' svarede de voksne på, i hvilken grad idrætsfaciliteterne i nærområdet er afgørende for deres valg af sport eller motion. Knapt halvdelen (48 %) svarede, at de i høj grad eller nogen grad har valgt en sport eller motionsform afhængig af de idrætsfaciliteter, som findes i nærområdet. For voksne er der visse forskelle på køn og alder. Kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at Lade deres valg af sport eller motion påvirke af nærområdets faci litetsti Lbud. g -0.;:::; ro.2 Q;.s:::. Valget af idrætsaktivitet og tilgængeligheden til idrætsfaciliteter i nærområdet er et udtryk for en subjektiv vurdering hos de voksne respondenter.

18 Hvad betyder af stand og tilgængelig hed? Table 6 - Cross tabulation of t h e respondent' use of different types of SF (use of nea rest SF and not nearest SF). Municipality nearest = 1 3 not nearest = 2 Column Mean Column Mean Column Mean Column Mean % dist.{m) % dtsl{m) % disl. (m) % dtsl (m} Total Column Mean % dtsl.(m) Socc.er f1eld % % % % % % % % % % Sports hall % % % % % % % % % % Gym hall % % % % % % % % % % Swimm1ng hall % % % % % % % 3.4% % % Fitness center % 0.0% 100.0% % % % 100.0% 0.0% % % Tenois court % 69.2% 800% 8 235% % % % 20.0% % % Equestnan % % 69.2% % % facility % 28.6% 30.8% % % Table 5. The availability of the different facility types and the use of nearest sports facilitie.s Swlmmlng Fltn ss Soc.cerfields Sports halls Gym halls Tennis courts pools ctntrts % % % % %." % ot populahon thai have O within 3,000 m % % % % % %.nOl"e tha1l ooe facallty 1 wilhin 3,000 m 121!4 38.5% % % 12! % % % within 3,000 meter. > 1 wilh.io 3,000 m % % % % % % % of facility users that use uses ne,arest % % % % % % U1e nearest fadity oi nol. do not uses nearest % % % % % %

19 og Table 6 - Cross tabulation of the respondent's use of different types of SF (use of nearest SF and not nearest SF). nearest = 1 not nearest = 2 Soccer field Sports hall Gym hall Swimming hall Fitness center Tennis court Equestrian facility Column Mean Column % dist. (m) o/o 31.6% % % % 35.5% % % % 47.2% % % % 75.4% % % % 63.2% 0 0.0% % % 50.0% % % % 40.5% % % % Municipality 3 4 Mean Column Mean Column Mean dist. (m) % dist. (m) % dist. (m) % % % 213 B4.2% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Total Column % % % % % % % % % % % % % % % Mean dist. (m) Fitness courts centres % O/o

20 Swimming hall 2 Fitness center 1 2 Tennis court 1 2 Equestrian 1 facility 2 Table 5 - The availability of the different facility ty pes and the use of nearest sports facilities Swimming Fitness Soccer fields Sports halls Gym halls Tennis courts pools centres % % % % % % % of population that have 0 within 3,000 m % % % % % % more than one facility 1 within 3,000 m % % % % % % within 3,000 meter. > 1 within 3,000 m % % % % % % % of facility users that use uses nearest % % % % % % the nearest facility or not do not uses nearest % % % % % %

21 Hvad ved vi? KOGITIVE MEDIA TORER Attitude til adfærd Subjektive normer Oplevet kontrol over egen adfærd Intention om adfærd MILJØ iveau Mikro Makro MOOERA TORER Individ Adfærd Alder Køn Etnicitet io-økonom i Personhghed Vaneforankring Llvsshl Type Fysisk Politis k Økonomisk io- kult yrll IDRÆT & MOTIO Kilde: Kremers et al & Troelsen 2010 Snørasmål?

22 Spørgsmål? Jens Høyer-Kruse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Kvinder og mænd i idrættens rum

Kvinder og mænd i idrættens rum og mænd i idrættens rum Kaya Roessler og Marie Overbye Syddansk Universitet i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden August 2006 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...2 2. Deltagernes profil...4 Køn...4

Læs mere

Sport og motion i danskernes hverdag

Sport og motion i danskernes hverdag titute for Sports Studies Sport og motion i danskernes hverdag Maja Pilgaard ÆTTENS LYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Danish Institute for Sports Studies IDRÆTTENS

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER

UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER UNGE OG FRITIDSAKTIVITETER CASA Oktober 2012 Marianne Malmgren, Karl Vogt Nielsen, Henning Hansen & Carina Børgesen 1 Forord CASA har initieret og gennemført denne undersøgelse af unges brug og barrierer

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

FRITIDSCENTER STRUER

FRITIDSCENTER STRUER I D É O P L Æ G H O T S P O T S U D E / I N D E F L E K S I B I L I T E T koncept og proces FRITIDSCENTER STRUER INDHOLD VISIONBAGGRUND 02 fri ds og idrætspoli kudviklingkravønsker BRUGER OG BORGERUNDERSØGELSE

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé af analyseresultaterne... 4 1. Hvor meget bruger danskerne

Læs mere

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på de samme udearealer

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis?

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Tekst af Jesper von Seelen, adjunkt, ph.d-stud., Videncenter for Sundhedsfremme.

Læs mere

FAKTA. om friluftslivet i Danmark

FAKTA. om friluftslivet i Danmark FAKTA om friluftslivet i Danmark Forord Friluftsliv er vigtigt for danskerne. Det er sundhedsfremmende, både mentalt og fysisk. Det fremmer sociale relationer, fremmer indlæring hos skoleelever og er

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider TRO PÅ DIG SELV. du kan godt! Styrk dit liv med Chris MacDonald

Guide. Foto: Scanpix. Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider TRO PÅ DIG SELV. du kan godt! Styrk dit liv med Chris MacDonald Foto: Scanpix Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider TRO PÅ DIG SELV du kan godt! Styrk dit liv med Chris MacDonald TRO PÅ DIG SELV INDHOLD I DETTE HÆFTE: Tro på dig selv

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur

DEN TREDJE BØLGE. på vej mod en bevægelseskultur DEN TREDJE BØLGE på vej mod en bevægelseskultur Knud Larsen DEN TREDJE BØLGE Lokale- og Anlægsfonden Grafisk tilrettelægning: Anne von Holck, Tegnestuen Trojka Forsidefoto: Stig Nørhald Øvrige fotos: Se

Læs mere

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15

3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 5. BORGERINDDRAGELSE... 13 ANLÆGS- OG DRIFTSFORMER VED BYGGERI AF IDRÆTSHAL... 15 Undersøgelse af halkapaciteten i Hadsten og Hinnerup Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. RESUMÉ... 3 3. RAPPORTENS PRÆMISSER... 4 ARBEJDSPROCES... 4 SAMARBEJDSPARTNERE... 4 DEFINITIONER... 4 VALG

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere