Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud"

Transkript

1 Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj

2 Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout Idrættens Analyseinstitut Forsidefoto Colourbox Udgave 1. udgave, København, januar 2017 ISBN (elektronisk) Udgiver Idrættens Analyseinstitut Kanonbådsvej 4A DK-1437 København K T: E: W: Gengivelse af denne rapport er tilladt med tydelig kildehenvisning. Idrættens Analyseinstitut 2

3 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Børn og unges fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud... 8 Voksnes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud De største aktører på fitnessområdet Motiver for kommercielt organiseret idræt Afrunding Idrættens Analyseinstitut 3

4 Forord Dette notat beskriver danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud med udgangspunkt i undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner foretaget af Idrættens Analyseinstitut i begyndelsen af Undersøgelsens hovedresultater er præsenteret i rapporten Danskernes motions- og sportsvaner 2016, som kan købes i boghandlen eller downloades gratis på Idrættens Analyseinstituts hjemmeside: Notatets titel, Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud, indikerer, at det ikke alene fokuserer på fitnessområdet, men også berører en bred vifte af aktiviteter, der ofte finder sted i forskellige kommercielt organiserede sammenhænge. Som sådan belyser dette notat et område i den danske idrætssektor, hvor kommercielle fitnesscentre udgør en stor andel, men suppleres af en bred og voksende underskov af kommercielle udbydere inden for eksempelvis aktiviteter som yoga, dans, løb og fodbold. I denne del af den danske idrætssektor udvikler de organisatoriske rammer sig i relationen mellem kunder og kommercielle udbydere. Hvad betyder kundeforholdet for, hvem der er aktive, hvad kunderne motiveres af, og hvordan de oplever idrætsfællesskaber i forhold til foreningsorganiserede eller selvorganiserede idrætsaktive danskere? Hvilke forskelle er der mellem aktive hos de forskellige udbydere inden for det voksende kommercielle idrætsmarked, f.eks. imellem kunderne i de største fitnesskæder? Disse spørgsmål bliver belyst i dette notat, hvor hovedvægten i analyserne er på fitnessvanerne og deltagelse i kommercielt organiseret idræt blandt voksne danskere. I forhold til fitnessvanerne blandt børn og unge (7-15 år), er datamaterialet noget mere begrænset, og notatets beskrivelse af denne aldersgruppe er derfor tilsvarende kortfattet. Idrættens Analyseinstitut 4

5 Indledning Før dette notat går i dybden med fitnessvaner og idræt i kommercielle sammenhænge, præsenteres herunder en kortfattet beskrivelse af de helt overordnede tal og tendenser i danskernes generelle idrætsdeltagelse. En væsentlig mere detaljeret indføring i de generelle idrætsvanetal findes i rapporten Danskernes motions- og sportsvaner 2016, som også beskriver den bagvedliggende undersøgelses metode og de tilknyttede forbehold. Den generelle idrætsdeltagelse blandt voksne danskere (over 16 år) er målt i spørgeskemaundersøgelser siden 1964 og for børnenes (7-15 år) vedkommende siden Frem til den foregående undersøgelse i 2011 havde samtlige undersøgelser peget i retning af større idrætsdeltagelse over tid. Med den seneste undersøgelse fra 2016 er denne tendens brudt, og i stedet for fremgang giver de helt overordnede resultater indtryk af en svag tilbagegang til en idrætsdeltagelse på 83 pct. af de adspurgte børn og 61 pct. af de adspurgte voksne. Figur 1: Andelen af idrætsaktive voksne danskere er tæt på lineært stigende over tid Børn Voksne Figuren viser andelen af alle voksne respondenter (16 år+), der svarer ja til spørgsmålet Dyrker De sport? (1964), Dyrker De sport (motion)? (1975), Dyrker De sport/motion? (1993), Dyrker du normalt sport/motion? (1998, 2007, 2011, 2016). Tal for børn er først inkluderet i undersøgelserne fra 2007, 2011 og I perioden på godt 50 år fra 1964 til 2016 er voksne danskeres idrætsdeltagelse steget betydeligt fra 15 til 61 pct. Mellem de tre undersøgelser i løbet af det seneste årti aner man til gengæld en tendens til stabilitet omkring en idrætsdeltagelse på lidt over 80 pct. blandt børn og godt 60 pct. blandt voksne. Ovenstående tal på danskernes idrætsdeltagelse tager udgangspunkt i et spørgsmål om øjeblikkelig aktivitet, dvs. normal idrætsaktivitet på det tidspunkt, hvor de tilfældigt udvalgte børn og voksne besvarede undersøgelsen. En del svarer hertil, at de er aktive, men ikke for tiden, hvilket gælder 9 pct. af børnene og 14 pct. af de voksne. Det kan ses som en Idrættens Analyseinstitut 5

6 afspejling af, at en del idrætsaktivitet er sæsonbetonet og ikke nødvendigvis foregår i samme omfang i løbet af hele året. Mange udendørsidrætter dyrkes mere om sommeren end om vinteren, mens det helt naturligt forholder sig omvendt med skiløb og vinterbadning. Af samme grund spørger undersøgelsen af danskernes idrætsvaner også ind til regelmæssig deltagelse i idrætsaktiviteter i løbet af de seneste 12 måneder (ikke nødvendigvis på undersøgelsestidspunktet). Ud fra denne noget bredere definition er andelen af idrætsaktive børn og voksne også noget større: henholdsvis 95 og 82 pct. På denne baggrund kan man desuden se nærmere på, hvilke aktiviteter folk dyrker eller har dyrket regelmæssigt, og ikke mindst i hvilke organisatoriske sammenhænge det foregår. Figur 2: Udvikling i organiseringsformer viser en forskydning mod mere uformel organisering af sport og motion blandt voksne danskere Selvorganiseret Forening Privat/kommerciel Firmaidræt Aftenskole Figuren viser andelen af alle voksne respondenter (16 år+), der organiserer sport og motion i forskellige organisatoriske regi. Fordelt på undersøgelsesår. Figur 2 herover viser udviklingen i, hvilke organisatoriske rammer voksne danskere er idrætsaktive i. Tallene peger i retning af en udvikling mod øget deltagelse i selvorganiseret og privat/kommercielt organiseret idræt, mens voksne danskeres idrætsdeltagelse i foreninger, firmaidræt og aftenskoler det seneste årti har udviklet sig mere stabilt med tendens til svag tilbagegang. I undersøgelsen af danskernes motions- og sportsvaner 2016 har 62 pct. af de adspurgte voksne dyrket én eller flere regelmæssige idrætsaktiviteter selvorganiseret inden for de seneste 12 måneder. Den tilsvarende andel aktive i foreninger er 39 pct., mens den i privat/kommercielt regi er 25 pct. Endelig er udbredelsen af firmaidræt og bevægelsesfag i aftenskoleregi relativt begrænset blandt voksne danskere med henholdsvis 6 og 2 pct. Indledningens figur 1 og 2 tegner således et billede af en overordnet stabil udvikling i voksne danskeres idrætsvaner med stagnation i den generelle idrætsdeltagelse og i foreningsdeltagelsen i perioden 2007 til I samme periode ses til gengæld en relativt stor Idrættens Analyseinstitut 6

7 stigning i voksne danskeres deltagelse i idrætsaktiviteter i privat/kommercielt regi fra 18 til 25 pct. De følgende analyser i dette notat ser i detaljer nærmere på denne fjerdedel af de voksne danskere, der i løbet af de seneste 12 måneder har dyrket idrætsaktiviteter i privat/kommercielt regi. Desuden beskriver notatet først de mere begrænsede data på børn og unges brug af kommercielle idrætstilbud, herunder fitness. Idrættens Analyseinstitut 7

8 Børn og unges fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Gennem undersøgelser af danskernes motions- og sportsvaner siden 2007 er det muligt at give tegne et overbliksbillede af børn og unge i Danmark i forhold til brugen af kommercielle idrætstilbud. I spørgeskemaet til børn og unge er der dog væsentligt færre spørgsmål om fitnessvaner og brug af forskellige kommercielle idrætstilbud, hvorfor dette afsnit er en smule begrænset i forhold til det følgende om voksne danskeres fitnessvaner. Siden 2007 er andelen af børn og unge, der dyrker eller inden for det seneste år regelmæssigt har dyrket idræt organiseret i privat/kommercielt regi, steget fra 14 til 22 pct. Stigningen er endda stejlere fra 2011, hvor andelen var nede på 9 pct. Det peger i retning af en væsentlig stigning i brugen af privat/kommercielt organiseret idræt blandt børn og unge inden for de seneste år. Figur 3: Udvikling i organiseringsformer viser stigning i privat/kommerciel organisering af sport og motion blandt børn og unge (7 15 år) Forening Selvorganiseret Privat/kommerciel Figuren viser andelen af alle respondenter blandt børn og unge (7 15 år), der organiserer sport og motion i forskellige organisatoriske regi. Fordelt på undersøgelsesår. Stort set lige mange piger (23 pct.) og drenge (21 pct.) er aktive i privat/kommercielt regi eller har været det regelmæssigt inden for det seneste år. På tværs af aldersgrupper er det tydeligt, at privat/kommercielt organiseret idræt er mest populært blandt de ældste børn og unge mellem 13 og 15 år (26 pct.), men de yngre aldersgrupper er også relativt godt med. Blandt årige har 21 pct. dyrket regelmæssig idræt i privat/kommercielle centre, mens det gælder 19 pct. blandt de yngste i alderen 7-9 år. Som figur 4 herunder viser, er stigningen i privat/kommercielt organiseret idræt blandt børn og unge fra 2011 til 2016 fordelt ligeligt på de forskellige aldersgrupper. Der er altså tale om en relativt bredt funderet tendens blandt børn og unge. Idrættens Analyseinstitut 8

9 Figur 4: Udvikling i andel aktive børn og unge i private/kommercielt regi siden 2011 (7 15 år) 3 25 % 2 15 % 1 Alle børn (7 15 år) 7 9 år år år 5 % Figuren viser andelen af alle adspurgte børn og unge (7 15 år), der dyrker eller inden for det seneste år regelmæssigt har dyrket sport og motion i privat/kommercielt regi. Fordelt på aldersgrupper og undersøgelsesår. Selv om andelen af børn og unge, der benytter private/kommercielle tilbud om idræt i fritiden, er stigende, er langt den mest udbredte organiseringsform for børne- og ungdomsidræt stadig foreningsidrætten. De mest populære idrætter blandt børn og unge domineres da også af klassiske foreningsidrætter som fodbold, svømning og gymnastik som vist i figur 5 herunder. Figur 5: De største børneidrætter er typiske foreningsidrætter 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Figuren viser andelen af alle adspurgte blandt børn og unge (7 15 år), der dyrker eller inden for det seneste år regelmæssigt har dyrket de nævnte aktiviteter, uanset organisatorisk regi. Den mest privat/kommercielt organiserede aktivitet blandt børn og unge er styrketræning. I alt 12 pct. af de adspurgte børn og unge dyrker eller har inden for det seneste år regelmæssigt dyrket styrketræning, og i alt 8 pct. har gjort det i private/kommercielle centre. Det svarer til, at 35 pct. at de børn og unge, der styrketræner, har gjort det i pri- Idrættens Analyseinstitut 9

10 vat/kommercielt regi. Tilsvarende er den privat/kommercielle andel relativt stor inden for dans (24 pct.) og trampolin (21 pct.), som det fremgår af figur 6 herunder. Figur 6: Styrketræning og dans er de mest kommercielt organiserede idrætter blandt børn og unde (7 15 år) 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Øvrige aktive Aktive i kommercielt regi Figuren viser andelen af alle adspurgte børn og unge, der dyrker de ni mest populære aktiviteter fordelt på andelen af aktive i kommercielt regi og andelen af øvrige aktive inden for hver aktivitet. Tallene i søjlerne angiver andelen af aktive i kommercielt regi i forhold til andelen af aktive i alt, mens tallene på y aksen angiver andelen blandt alle adspurgte børn og unge (n=3.221). Siden 2011 er stigningen i privat/kommercielt organiseret styrketræning blandt børn og unge især sket i teenage-aldersgruppen år, som det fremgår af figur 7 herunder. Figur 7: Udvikling i andel børn og unge, der styrketræner i private/kommercielt regi siden 2011 (7 15 år) 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % Alle børn (7 15 år) 7 9 år år år Figuren viser andelen af alle adspurgte børn og unge, der dyrker styrketræning i privat/kommercielt regi. Fordelt på aldersgrupper og undersøgelsesår. Ser man nærmere på de adspurgte børn og unge i 2016-undersøgelse, er der tydelig forskel på de mest populære aktiviteter i privat/kommercielt regi i forhold til aldersgrupper. Mens styrketræning dominerer blandt de årige, er trampolin den mest populære pri- Idrættens Analyseinstitut 10

11 vat/kommercielle aktivitet blandt 7-9-årige, og dans er den største aktivitet i privat/kommercielt regi i mellemgruppen af årige. Figur 8: De største aktiviteter i private/kommercielle centre blandt børn (7 15 år) 12 % 11 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % < 1% Styrketræning Trampolin Dans Ridning Alle børn (7 15 år) 7 9 år år år Figuren viser andelen af alle adspurgte børn og unge, der dyrker de nævnte aktiviteter i privat/kommercielt regi. Fordelt på aldersgrupper. Idrættens Analyseinstitut 11

12 Voksnes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Voksne danskeres top ti over foretrukne idrætsaktiviteter har som noget nyt styrketræning helt i toppen. I 2007 var det vandreture med 32 pct., i 2011 var det løb med 31 pct. I idrætsvaneundersøgelsen 2016 var topscoreren blandt de specifikke aktiviteter altså styrketræning, som 30 pct. af de adspurgte voksne danskere har dyrket regelmæssigt i løbet af de seneste 12 måneder. Som figur 9 herunder viser, ligger de tidligere topscorere, løb og vandreture, på anden- og tredjepladsen med henholdsvis 29 og 25 pct. af de voksne regelmæssigt aktive inden for disse aktiviteter i løbet af de seneste 12 måneder. Svømning dyrkes regelmæssigt af 15 pct. af de voksne, mens en bred palet af andre aktiviteter i runde tal er udbredt til hver tiende voksne dansker. Figur 9: Styrketræning topper listen over voksne danskeres foretrukne idrætsaktiviteter 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Figuren viser andelen af alle voksne, der dyrker de ti mest populære aktiviteter (n=3.914). Styrketræning behøver ikke pr. definition at foregå i et kommercielt fitnesscenter, ligesom løb og vandreture ikke altid er selvorganiserede aktiviteter, og fodbold ikke altid foregår i foreninger. For at komme lidt nærmere den kommercielle del af danskernes idrætsvaner, ser figur 10 herunder nærmere på graden af privat/kommerciel organisering inden for de forskellige aktiviteter. Det drejer sig om, hvor stor en del af de aktive inden for de enkelte aktiviteter, der er aktive i private/kommercielle centre. Figur 10 herunder viser, at styrketræning, spinning og yoga alle tre er aktiviteter, der i vid udstrækning dyrkes i kommercielt regi. Blandt alle de adspurgte voksne danskere, har i alt 13 pct. dyrket styrketræning i kommercielt regi. Det svarer til, at 43 pct. af de aktive inden for aktiviteten er aktive i private/kommercielle centre. Løb, som er en næsten lige så udbredt aktivitet blandt voksne danskere som styrketræning, har en langt lavere grad af privat/kommerciel organisering med udbredelse til ca. 3 pct. af de adspurgte voksne, svarende til 11 pct. af alle løbere. Idrættens Analyseinstitut 12

13 Figur 10: Højest grad af privat/kommerciel organisering inden for styrketræning, spinning og yoga 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Øvrige aktive Aktive i kommercielt regi Figuren viser andelen af alle voksne, der dyrker de ti mest populære aktiviteter, fordelt på andelen af aktive i kommercielt regi og andelen af øvrige aktive inden for hver aktivitet. Tallene i søjlerne angiver andelen af aktive i kommercielt regi i forhold til andelen af aktive i alt, mens tallene på y aksen angiver andelen blandt alle voksne respondenter (n=3.914). Uden for top ti-aktiviteterne findes en række andre aktiviteter med en væsentlig grad af privat/kommerciel organisering. Det drejer sig især om aerobic, som dyrkes af 7 pct. af de adspurgte voksne, hvoraf 57 pct. er aktive i kommercielt regi. Også crossfit og pilates skiller sig ud som aktiviteter med en høj grad af privat/kommerciel organisering, og det samme gør til en vis grad aktiviteterne ridning, dans og bowling, hvor den private/kommercielle ramme omkring aktiviteterne dog som oftest adskiller sig fra typiske fitnesscentre. Figur 11: Andre privat/kommercielt dominerede aktiviteter 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Aerobic Dans Crossfit Pilates Bowling Ridning Øvrige aktive Aktive i kommercielt regi Figuren viser andelen af alle voksne, der dyrker de udvalgte aktiviteter, fordelt på andelen af aktive i kommercielt regi og andelen af øvrige aktive inden for hver aktivitet. Tallene i søjlerne angiver andelen af aktive i kommercielt regi i forhold til andelen af aktive i alt, mens tallene på y aksen angiver andelen blandt alle voksne respondenter (n=3.914). Graden af privat/kommerciel organisering af voksne danskeres foretrukne idrætsaktiviteter illustrerer, hvordan nogle aktiviteter skiller sig markant ud med en høj grad af pri- Idrættens Analyseinstitut 13

14 vat/kommerciel organisering, men samtidig er det tydeligt, at kommercielle aktiviteter kan være meget forskellige og foregå forskellige steder. Hvad man kan kalde kommercielle aktiviteter spænder vidt fra typiske aktiviteter i fitnesscentre som styrketræning og forskellig holdtræning som spinning og aerobic til aktiviteter som yoga, dans, crossfit og bowling og ridning, der ofte finder sted i enkeltstående centre eller private skoler, som kan være meget forskellige fra de større fitnesskæder. Idrættens Analyseinstitut 14

15 De største aktører på fitnessområdet Til trods for de kommercielle aktiviteters forskellige karakter og knopskydningen af private skoler og andre kommercielle aktører udgøres langt hovedparten af den kommercielle del af den danske idrætssektor af store fitnesskæder som Fitness World og Fitness dk. Dette afsnit ser nærmere på, hvor meget disse fitnesskæder fylder i danskernes idrætsvaner, og hvem de aktive er. Fitness World er med afstand den fitnesskæde, der har fat i flest voksne danskere. I alt 12 pct. af de adspurgte voksne danskere siger, at de er betalende medlemmer 1 i Fitness World. 4 pct. er medlemmer i Fitness dk, 2 pct. i Loop Fitness og i alt 8 pct. i andre kommercielle centre. I alt siger 24 pct. af de adspurgte voksne danskere, at de er medlem i et kommercielt fitnesscenter. 2 Ud over de voksne medlemmer i kommercielle fitnesscentre er 7 pct. af de adspurgte voksne danskere medlemmer i foreningsdrevne fitnesscentre/motionsrum, også kaldet Foreningsfitness. Figur 12: Fitness World er klart den største spiller på fitnessmarkedet 14 % 12 % 1 8 % 6 % 4 % 2 % Fitness World Fitness dk Loop Fitness Andet kommercielt center ForeningsFitness Figuren viser andelen af alle voksne, der er kunder/medlemmer i forskellige typer af fitnesscentre (n=3.914). Ser man nærmere på sammensætningen af medlemmer i de forskellige kæder, viser der sig både ligheder og nogle markante forskelle. 3 For at styrke datagrundlaget i analyserne indgår Loop Fitness i kategorien Andre kommercielle centre. 1 Spørgeskemaets spørgsmålsformulering lyder Er du betalende kunde/medlem?, men i denne sammenhæng beskrives disse blot som medlemmer. 2 Da der er en smule overlap mellem de forskellige kæder og svarmuligheden Andet kommercielt center, er den samlede andel fitnesskunder 24 og ikke 26 pct., som er summen af de forskellige andele. 3 Bemærk at der er tale om spørgeskemadata og ikke fitnesskædernes egne registerdata, som indeholder præcise tal på medlemmer, køn, geografi og andet. Disse registre er dog ikke offentligt tilgængelige, og derfor benyttes denne metode til at tegne et billede af aktørerne i branchen. Idrættens Analyseinstitut 15

16 Ud fra spørgeskemaundersøgelsens datagrundlag viser alle de fire kategorier i figur 13 herunder sig at have stort set den samme fordeling mellem kønnene. I alle typer af fitnesscentre er der altså lidt flere kvinder (54-56 pct.) end mænd (44-46 pct.). Figur 13: Flest kvinder i alle typer af fitnesscentre Kvinder Mænd Fitness World Fitness dk Andre kommercielle fitnesscentre ForeningsFitness Figuren viser kunder/medlemmer i de forskellige centres fordeling på køn (n Fitness World =455) (n Fitness dk =138) (n Andre =366) (n Foreningsfitness =273). Gennemsnitsalderen er mere varierende mellem centrene. Fitness World har i denne undersøgelse de yngste medlemmer med et aldersgennemsnit på 35 år, mens gennemsnitsalderen i Fitness dk er 42 år og andre kommercielle fitnesscentre er 49 år. I Foreningsfitness er gennemsnitsalderen 48 år. Ser men videre på den geografiske fordeling af kunder/medlemmer, viser der sig store forskelle mellem aktørerne. Lige over halvdelen (51 pct.) af kunderne i både Fitness World og Fitness dk kommer fra Region Hovedstaden, mens det kun gælder 22 pct. af medlemmerne i de øvrige fitnesscentre og kun 16 pct. af medlemmerne i Foreningsfitness. Både samlekategorien af andre kommercielle centre og Foreningsfitness har ifølge denne undersøgelse størstedelen (henholdsvis 29 pct. og 27 pct.) af deres medlemmer i Region Midtjylland. I Foreningsfitness kommer en relativt stor del af medlemmerne også fra Region Syddanmark (25 pct.). Den reelle fordeling af voksne over 16 år på regioner er: Region Nordjylland (10 pct.), Region Midtjylland (23 pct.), Region Syddanmark (21 pct.), Region Sjælland (15 pct.) og Region Hovedstaden (31 pct.). 4 Man kan således konstatere, at Region Hovedstaden er stærkt overrepræsenteret i de store kæders medlemsregistre. Det forholder sig lige omvendt i de andre kommercielle centre og Foreningsfitness, hvor henholdsvis Region Midtjylland og Region Nordjylland til gengæld er overrepræsenteret. 4 Kilde: Danmarks Statistik (FOLK1KV12016). Idrættens Analyseinstitut 16

17 Figur 14: Store geografiske forskelle blandt centrenes medlemmer 6 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Fitness World Fitness dk Andre kommercielle fitnesscentre ForeningsFitness Figuren viser kunder i de forskellige centres fordeling på regioner (n Fitness World =455) (n Fitness dk =138) (n Andre =366) (n Foreningsfitness =273). Idrættens Analyseinstitut 17

18 Motiver for kommercielt organiseret idræt Blandt dem, der dyrker idræt i privat/kommercielt regi som f.eks. fitnesscentre, er den mest udbredte motivationsfaktor at få trænet sin krop. Lige knap to tredjedele (64 pct.) af alle aktive i privat/kommercielt regi svarer, at det er en vigtig motivationsfaktor mod 59 pct. af de selvorganiserede og 51 pct. af de aktive i idrætsforeninger. At kunne dyrke sine aktiviteter, når det passer én, angiver 55 pct. af de aktive i privat/kommercielt regi som en motivationsfaktor, hvilket er mere end dobbelt så meget som andelen af foreningsaktive på 25 pct. Det understreger, hvordan fitnesscentre og andre kommercielle udbydere af idrætsaktiviteter drager fordel af at være fleksible tilbud, hvor man kan deltage, når det passer, frem for at skulle afsætte faste tidspunkter til idræt i hverdage og weekender. Endelig er den tredjeoftest nævnte motivationsfaktor blandt aktive i privat/kommercielt regi, at aktivitetsstedet ligger tæt på, hvor man bor eller har sin daglige gang. Med den store udbredelse af fitnesscentre, især i de større byer, er der for mange danskere relativt kort til kommercielle fitnesscentre. Den overordnede konklusion på de mest udbredte motivationsfaktorer blandt aktive i privat/kommercielt regi er, at personligt udbytte, fleksibilitet og nærhed er afgørende, når valget falder på at dyrke idræt i kommercielle centre som fitnesscentre. Figur 15: Motiver for kommerciel idræt adskiller sig fra motiver for foreningsidræt At jeg får trænet min krop At jeg kan dyrke aktiviteten, når det passer mig At det ligger tæt på, hvor jeg bor/går på uddannelse/arbejde At faciliteten/omgivelserne er velholdte/flotte At træneren/instruktøren er dygtig/engageret At jeg oplever forbedring i mine præstationer Selvorganiseret Forening Privat/kommercielt At jeg får samvær med andre At jeg kan dyrke aktiviteten med personer på samme niveau som mig At jeg kan dyrke aktiviteten udendørs/i det fri At jeg kan konkurrere Idrættens Analyseinstitut 18

19 Afrunding Dette notat illustrerer på baggrund af undersøgelser af danskernes motions- og sportsvaner i årene 2007, 2011 og 2016, hvordan der de seneste knap ti år er sket en stigning i andelen af danskere, der dyrker idræt i privat/kommercielt regi. Det dækker hovedsageligt over en stigning brugen af fitnesscentre, hvor styrketræning er den dominerende aktivitet. Blandt børn og unge (7-15 år) er i alt 22 pct. aktive i privat/kommerciel regi, mens det på tværs af voksne over 16 år gælder 26 pct. Piger og drenge, kvinder og mænd er nogenlunde lige aktive i privat/kommercielle centre, mens denne type organisatoriske rammer er mest populære i aldersgrupperne mellem 13 og 49 år, hvor mellem hver tredje og hver fjerde dyrker eller har dyrket idræt i privat/kommercielt regi regelmæssigt inden for det seneste år. Idrættens Analyseinstitut 19

20

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

DANSKERNES FITNESSVANER 2016

DANSKERNES FITNESSVANER 2016 Vejen Konference 24. maj 2016 Maja Pilgaard Foto: xxx DANSKERNES FITNESSVANER 2016 PRIVATE AKTØRER HALER IND PÅ FORENINGSIDRÆTTEN: 10 9 8 Forening 2016 7 6 5 Privat 2016 Selvorg 2016 4 3 2 Forening 2011

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion

Fremtidens senioridræt. Mellem ironman og stolemotion Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Ditte Toft Idrættens Analyseinstitut September 2013 Titel Fremtidens senioridræt Mellem ironman og stolemotion Forfatter Ditte Toft Øvrige bidragydere

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune - 2014 2 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet

Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Idrætstopmøde i Gentofte Kommune Tendenser og udfordringer på idrætsområdet Henrik H. Brandt, Charlottenlund, den 11. april 2013 l Kanonbådsvej 4 A

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND #vejen2016 Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Oversigt Baggrunden for analysen af idræt i Grønland Analysens resultater Ny viden om idræt i Grønland Økonomi og faciliteter

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

DRIFT ELLER ARKITEKTUR?

DRIFT ELLER ARKITEKTUR? Oplæg til Danske Sportsfaciliteters Brancheforening og Lokale og Anlægsfondens temadag Drift eller arkitektur Kanonbådsvej 4a 17. november 2016 Foto: Lokale og Anlægsfonden Peter Forsberg Analytiker og

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTS- FACILITETER I HADERSLEV KOMMUNE Facilitetsanalyse og udviklingsperspektiver. Afslutningsnotat Notat / Maj 2016 Peter Forsberg Titel Fremtidens idrætsfaciliteter i Haderslev Kommune.

Læs mere

Fritid og trivsel i. En analyse af borgernes fritidsvaner. Malene Thøgersen & Niels Næser. Notat / August 2016

Fritid og trivsel i. En analyse af borgernes fritidsvaner. Malene Thøgersen & Niels Næser. Notat / August 2016 Fritid og trivsel i Aalborg Kommune En analyse af borgernes fritidsvaner Notat / August 2016 Malene Thøgersen & Niels Næser Videncenter for Folkeoplysning 2 www.vifo.dk FRITID OG TRIVSEL I AALBORG KOMMUNE

Læs mere

IDRÆT I STORBYERNE. Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København. Notat / Januar Steffen Rask

IDRÆT I STORBYERNE. Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København. Notat / Januar Steffen Rask IDRÆT I STORBYERNE Motions- og sportsvaner 2016 Aarhus og København Notat / Januar 2017 Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk IDRÆT I STORBYERNE MOTIONS OG SPORTSVANER 2016 AARHUS OG KØBENHAVN

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE? Som ringe i vandet Konference om frivillighed i Ballerup Kommune, Lørdag d. 29. april 2017 Analytiker Trygve Laub Asserhøj HVORDAN KAN FORENINGEN NU OG I FREMTIDEN BEDRE REKRUTTERE OG FASTHOLDE DE FRIVILLIGE?

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

DANSKERNES FORBRUG AF PENGE PÅ SPORT OG MOTION. Aline van Bedaf og Maja Pilgaard

DANSKERNES FORBRUG AF PENGE PÅ SPORT OG MOTION. Aline van Bedaf og Maja Pilgaard DANSKERNES FORBRUG AF PENGE PÅ SPORT OG MOTION Aline van Bedaf og Maja Pilgaard Notat /April 2014 Titel Danskernes forbrug af penge på sport og motion Forfatter Aline van Bedaf og Maja Pilgaard Øvrige

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Dato: 5. november 2015 Sag: METS-14/06721-95 Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? 1. Indledning Kommunerne kan efter folkeoplysningsloven

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Rapport / September 2016 Maja Pilgaard & Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Idrættens Analyseinstitut 3 www.idan.dk

Læs mere

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel 2015:1 Pigers idrætsdeltagelse Hvorfor er der så mange

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2011

Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Grundrapport Idrættens analyseinstitut Idrættens analyseinstitut 1 Danskernes motionsog sportsvaner 2011 Trygve Buch Laub Idrættens analyseinstitut

Læs mere

DANSKERNES VANDSPORTSAKTIVITETER

DANSKERNES VANDSPORTSAKTIVITETER DANSKERNES VANDSPORTSAKTIVITETER Overblik, kortlægning og analyse på baggrund af Danskernes motions- og sportsvaner 2016 STOKED delrapport 1 / Maj 2017 Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut 2

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer

Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Faciliteter - trends, tendenser og udfordringer Sønderborg Kommune, ny idrætsstrategi 30. oktober 2014 Foreningsseminar: Broager Sparekasse Skansen Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut henrik.brandt@idan.dk

Læs mere

DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen?

DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen? Groundsman Association Denmark Seminar, Slette Strand 10. januar 2017 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Foto: Otto Kristensen/Flickr DANSKERNES MOTIONS- OG SPORTSVANER 2016 Hvor går idrætten hen?

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV

DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV En vidensoversigt Rapport / Marts 2017 Rasmus K. Storm og Steffen Rask Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk DET KØBENHAVNSKE IDRÆTSLIV EN VIDENSOVERSIGT Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE Overblik, analyse og anbefalinger Afslutningsnotat / Maj 2016 Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED

Læs mere

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER

FREMTIDENS ATLETIKMILJØER #vejen20 Trygve Laub Asserhøj, analytiker på Idrættens Analyseinstitut FREMTIDENS ATLETIKMILJØER Fastholdelse som nøglen til vækst Idan-undersøgelse for Dansk Atletik Forbund med støtte fra Nordea-fonden

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM

KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden KVINNOR OCH MÄN I IDROTTENS RUM FLICKOR I IDROTTENS RUM KVINDER OG MÆND I IDRÆTTENS RUM Hvad viste undersøgelsen

Læs mere

Lokalsamfundsudvikling i Stubbekøbing: Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling

Lokalsamfundsudvikling i Stubbekøbing: Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Lokalsamfundsudvikling i Stubbekøbing: Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Faciliteter & Lokaludvikling Ole Brændgaard Konsulent i Uddannelse, drift og organisation Fremtidens Idrætscenter og foreningsliv

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 Nærværende notat indeholder baggrundsinformation om køn og foreningsliv. Dette følges op af korte ligestillingsvurderinger af de enkelte

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER

FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER Oplæg på Dansk Orienterings-Forbund repræsentantskabsmøde d. 1. marts 2014 Af Michael Fester, DIF Udvikling, Team Analyse DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE FORENINGSLIVETS UDFORDRINGER

Læs mere

faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund kommune

faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund kommune faciliteter til idræt, motion og bevægelse i Frederikssund kommune Overblik, analyse og anbefalinger Afslutningsnotat / Februar 2016 Peter Forsberg Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FACILITETER TIL

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE

SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SKOLEELEVERS OG VOKSNE BORGERES DELTAGELSE I IDRÆTS- OG FRITIDSAKTIVITETER I GREVE KOMMUNE Jens Høyer-Kruse, Trygve Laub Asserhøj og Casper Due Nielsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Hvad køber danskerne på nettet?

Hvad køber danskerne på nettet? Hvad køber danskerne på nettet? Det køber danskerne, når de køber varer på nettet E-handlen udgjorde ca. 80 mia. kr. i 2014. Det er dog ikke alle typer varer og services, der er lige populære, når der

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

Visionsseminar 2011 Dansk Skak Union

Visionsseminar 2011 Dansk Skak Union Visionsseminar 2011 Dansk Skak Union Medlemsrekru%ering og fastholdelse Program Idrætsvaner Hvordan ser verden ud? Hvilke barrierer findes? Hvilke løsningsmodeller findes? Klubber Hvordan ser det ud for

Læs mere

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer?

Hvad har størst betydning for dit valg, når du køber fødevarer? Økonomisk analyse 18. december 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk en betyder mindre, når danskerne vælger fødevarer en er stadig den vigtigste

Læs mere

IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK

IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK 2002 Et notat om Lokale og Anlægsfondens spørgeskemaundersøgelse af den voksne befolknings idrætsdeltagelse i 2002. JANUAR 2003 Af Knud Larsen Institut for forskning i idræt

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als

Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Forenings- aktivitets & facilitetsudvikling Als Faciliteter & Lokaludvikling Ole Brændgaard, konsulent i Uddannelse, drift og organisation Hvorfor snakke sammenlægning? Hvad er visionen Hvad er målet?

Læs mere

Evaluering af uddannelse i DGI Fitness & Sundhed

Evaluering af uddannelse i DGI Fitness & Sundhed Evaluering af uddannelse i DGI Fitness & Sundhed DGI Gymnastik og Fitness. Potentialer, dilemmaer og fremtidig strategi Delrapport 2 Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut December 2012 Titel Evaluering

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark

Tal om det frivillige Danmark FRIVILLIGRAPPORTEN 16-18 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE

FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE Afslutningsnotat September 2017 Trygve Laub Asserhøj Henrik H. Brandt Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I HOLSTEBRO KOMMUNE

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf. 3266 1030 l www.idan.dk Kommunal idrætspolitik hvorfor? 80-90 pct. af de kommunale udgifter til idræt går til faciliteter Faciliteter giver anledning til politiske kampe: - Prioritering af anlæg? - Hvor i kommunen? Nye politiske

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Idrætten i Rudersdal 2012

Idrætten i Rudersdal 2012 Idrætten i Rudersdal 2012 En kortlægning af idræt og motion i Rudersdal Idrætsliv og faciliteter i Rudersdal Delrapport 1 Peter Forsberg og Bjarne Ibsen Idrættens Analyseinstitut Marts 2013 Titel Idrætten

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN

ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union ANTAL FRIVILLIGE OG LØNNEDE POSITIONER I FORENINGER UNDER DIF, DGI OG FIRMAIDRÆTTEN Estimat udarbejdet af: Karsten Elmose-Østerlund & Bjarne Ibsen,

Læs mere