UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden"

Transkript

1 UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013, fastsættes: Anvendelse 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden, vilkår for indvinding i områderne og proceduren for udlægning af nye områder samt ændring af indvindingsmængder. Områder for fælles indvinding og indvindingsmængder 2. Områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden udlægges som vist i bilag 1. Stk. 2. De maksimale indvindingsmængder, der kan indvindes i udlagte områder, jf. stk. 1, er fastsat i bilag 3. Stk. 3. Naturstyrelsen oplyser kvartalsvis på styrelsens hjemmeside om størrelsen af den indvundne mængde i de enkelte områder omfattet af bilag 1. Stk. 4. De enkelte udlagte områder er tilgængelige for alle med tilladelse til at indvinde i det pågældende område. Tilladelse til indvinding i områder for fælles indvinding 3. Tilladelser i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, skal indeholde de i bilag 1-3 fastsatte vilkår og gælder indtil den til enhver tid fastsatte mængde i bilag 3 for området er opbrugt, eller udlægningen af området ophæves. Udlægning af nye områder for fælles indvinding og ændring af indvindingsmængde 4. Udlægning af nye områder for fælles indvinding kan ske i følgende områder: 1) Tidligere overgangsområder omfattet af bilag 4. 2) Områder, som har været omfattet af en eneret til efterforskning erhvervet efter auktion, jf. lovens 20, stk. 2, nr. 1, og hvor der efter endt efterforskning ikke er tildelt eneret til indvinding. 3) Områder, hvor en efter auktion erhvervet eneret til indvinding af råstoffer i et begrænset geografisk område, jf. lovens 20, stk. 2, nr. 1, er ophørt. Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST

2 5. Ansøgning om tilladelse til indvinding i et område, der kan udlægges efter 4, og ansøgning om ændring af den maksimale indvindingsmængde i et område omfattet af bilag 1 er omfattet af bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer. Naturstyrelsen sender ansøgningerne i høring i 4 uger. Stk. 2. Naturstyrelsen træffer afgørelse om de vilkår, der skal gælde for indvinding i områder, jf. stk. 1, herunder om den maksimale mængde, der kan indvindes i området, jf. lovens 22, stk Naturstyrelsen kan ændre bilag 3 med hensyn til den maksimale indvindingsmængde og øvrige vilkår. Naturstyrelsen offentliggør disse ændringer på styrelsens hjemmeside og orienterer ved selvstændig meddelelse berørte tilladelsesindehavere. Ikrafttrædelse 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 932 af 13. september 2012 om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden ophæves. Stk. 3. Tilladelser til indvinding i områder, som var omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 932 af 13. september 2012, men som ikke er omfattet af bilag 1 i nærværende bekendtgørelse, bortfalder. Miljøministeriet, den IDA AUKEN / Helle Pilsgaard 2

3 Bilag 1 Indvindingsområder, hvor råstofindvinding kan foregå på de vilkår, der fremgår af dette bilag samt bilag 2 og Indledning Kortene angiver alene områdeafgrænsningen. Herudover gælder de til enhver tid gældende regler for sejlads og indvinding i danske farvande, jf. gældende søkort, love bekendtgørelser m.v. Indvindingsområderne er fordelt på farvandsområder, som det fremgår af den følgende oversigt. I den detaljerede gennemgang er de enkelte indvindingsområder anført i nummerrækkefølge. 2. Farvandsområder 2.1. Farvand 1, Østersøen omkring Bornholm 526-CA Rønne 526-DA Klintegrund 526-EA Bakkegrund Nord 526-HA Klintegrund Vest 526-IA Bakkegrund Syd 3

4 526-JA Rønne Banke Øst 564-AA Adler Grund Øst 564-BA Rønne Banke Syd 2.2. Farvand 3, Østersøen omkring Møn 520-AA Fakse Bugt Nord 520-DA Nordmandshage 520-EA Gyldenløves Flak 520-EB Gyldenløves Flak 520-EF Gyldenløves Flak Vest 520-EG Gyldenløves Flak Vest 520-FA Gyldenløves Flak Syd 538-GA Bjelkes Flak 2.3. Farvand 5, Østersøen vest for Gedser 560-BA Gedser Rev 566-AA Keldsnor 566-BA Vejsnæs Flak 568-AA Rødbyhavn 568-CA Gedser 2.4. Farvand 7, Øresund 532-AA Lappegrund 548-AA Køge 548-BA Juelsgrund 548-EA Mosede 548-FA Køge Bugt Øst 548-HA Juelsgrund Øst 554-AA Skovshoved 554-BA Nivå Flak 554-CA Disken 554-DA Vedbæk 2.5. Farvand 9, Smålandsfarvandet 510-EA Karrebæksminde 538-AA Grønsund 4

5 2.6. Farvand 11, Storebælt 512-BA Tranekær 542-FA Stokkebæk Flak 544-EA Agersø Flak 544-IA Stubberup Knold 544-QA Lysegrunde Nordvest 544-QB Lysegrunde 544-TA Musholm Sydvest 2.7. Farvand 13, Farvandet syd for Fyn 542-QA Lyø Sand 2.8. Farvand 15, Lille Bælt 542-BA Halk Hoved 542-EA Tranesand 542-IA Bogense 542-OA Trelde Næs 542-PA Tragten 542-VA Tragten ved Lillebælt 2.9. Farvand 17, Kattegat vest for Samsø 502-AA Hesbjerg Grund 502-CA Fløjstrup Skov 502-JA Hesbjerg Grund Syd 502-KA Nord for Wulfs Flak 502-KB Wulfs Flak 504-DA Nord for Fyns Hoved 550-BA Tørresø 550-CA Hasmark 550-EA Øst for Tørresø 550-EB Vest for Tørresø 550-FB Hasmark Syd 550-GA Nord for Hasmark 2.10 Farvand 19, Kattegat øst for Samsø 504-GB Nord for Bolsaks 506-FA Nordby Bugt 506-GA Klørgrund 506-NA Moselgrund 5

6 506-PA Marthe Flak 506-QA Marthe Flak Nord 506-SA Moselgrund Nord 506-SB Moselgrund Øst Farvand 21, Kattegat omkring Hesselø 530-BA Lysegrund Syd 536-AA Grønnerevle 536-BA Grønnerevle Vest 570-BA Lille Lysegrund Farvand 25, Kattegat omkring Læsø 558-CB Skagens Rev 574-AA Læsø Nordøst Farvand 29, Skagerrak 580-AA Jammerbugt Farvand 31, Nordsøen 524-AA Cancer Nord 524-AB Cancer Nord 524-BA Cancer Syd 562-HA Jyske Rev 562-KD Jyske Rev E 562-LC Jyske Rev A 562-MB Jyske Rev D 562-NA Jyske Rev C 6

7 Bilag 1 (fortsat) 3. Indvindingsområder 3.1. Indvindingsområde 502-AA Hesbjerg Grund Beliggende i Århus Bugt 7

8 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 17,86' 10 18,32' 10 18,32' 10 17,86' 56 03,27' 56 03,27' 56 02,92' 56 03,07' 8

9 Bilag 1 (fortsat) 3.2. Indvindingsområde 502-CA Fløjstrup Skov Beliggende i Århus Bugt 9

10 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 17,61' 10 19,62' 10 19,62' 10 18,93' 10 18,85' 10 17,61' 56 04,32' 56 04,32' 56 03,81' 56 03,81' 56 03,87' 56 03,87' 10

11 Bilag 1 (fortsat) 3.3. Indvindingsområde 502-JA Hesbjerg Grund Syd Beliggende i Århus Bugt 11

12 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 17,92' 10 18,17' 10 18,17' 10 17,77' 10 17,54' 10 17,54' 56 02,54' 56 02,54' 56 02,40' 56 02,16' 56 02,16' 56 02,32' 12

13 Bilag 1 (fortsat) 3.4. Indvindingsområde 502-KA Nord for Wullfs Flak Beliggende i Århus Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 22,80' 10 24,73' 10 24,93' 10 25,04' 10 25,18' 10 24,90' 10 25,34' 10 23,55' 56 06,86' 56 07,34' 56 07,09' 56 07,12' 56 06,95' 56 06,88' 56 06,32' 56 05,88' 13

14 Bilag 1 (fortsat) 3.5. Indvindingsområde 502-KB Wullfs Flak Beliggende i Århus Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 20,97' 10 22,19' 10 23,38' 10 23,99' 10 23,54' 10 22,32' 56 05,84' 56 05,87' 56 05,41' 56 03,54' 56 03,45' 56 04,07' 14

15 Bilag 1 (fortsat) 3.6. Indvindingsområde 504-DA Nord for Fyns Hoved Beliggende i Kattegat 15

16 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 33,60' 10 35,16' 10 35,16' 10 33,60' 55 40,46' 55 40,46' 55 40,13' 55 40,13' 16

17 Bilag 1 (fortsat) 3.7 Indvindingsområde 504-GB Nord for Bolsaks Beliggende i den sydlige del af Samsø Bælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 40,60' 10 41,42' 10 41,90' 10 41,82' 10 41,34' 10 39,31' 10 39,60' 55 45,25' 55 45,41' 55 45,40' 55 42,54' 55 42,55' 55 42,59' 55 43,84' 17

18 Bilag 1 (fortsat) 3.8 Indvindingsområde 506-FA Nordby Bugt Beliggende ud for Samsø Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 36,15' 10 36,69' 10 36,55' 10 37,08' 10 36,56' 10 35,67' 55 59,89' 55 59,42' 55 59,37' 55 58,94' 55 58,81' 55 59,54' 18

19 Bilag 1 (fortsat) 3.9. Indvindingsområde 506-GA Klørgrund Beliggende i Kattegat 19

20 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 47,53' 10 47,99' 10 47,90' 10 47,90' 10 47,53' 56 07,16' 56 07,16' 56 07,04' 56 06,64' 56 06,64' 20

21 Bilag 1 (fortsat) 3.10 Indvindingsområde 506-NA Moselgrund Beliggende i Kattegat 21

22 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 48,96' 10 51,93' 10 51,93' 10 51,22' 10 51,22' 10 49,69' 10 49,69' 10 48,96' 56 05,06' 56 05,06' 56 04,06' 56 04,06' 56 04,50' 56 04,50' 56 03,89' 56 03,89' 22

23 Bilag 1 (fortsat) 3.11 Indvindingsområde 506-PA Marthe Flak Beliggende i Kattegat 23

24 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 50,43' 10 51,14' 10 50,87' 10 51,50' 10 51,50' 10 50,43' 56 00,76' 56 00,76' 56 00,39' 56 00,08' 56 00,00' 56 00,00' 24

25 Bilag 1 (fortsat) 3.12 Indvindingsområde 506-QA Marthe Flak Nord Beliggende i Kattegat 25

26 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 50,53' 10 52,20' 10 52,20' 10 50,53' 56 02,81' 56 02,81' 56 01,56' 56 01,56' 26

27 3.13 Indvindingsområde 506-SA og 506-SB Moselgrund Nord og Øst Bilag 1 (fortsat) Beliggende i Kattegat syd for Djursland Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) 506-SA 506-SB Ø. Længde N. Bredde Ø. Længde N. Bredde 10 49,29' 56 06,67' 10 51,93' 56 04,95' 10 50,81' 56 06,67' 10 53,32' 56 04,93' 10 50,81' 56 06,06' 10 53,30' 56 03,65' 10 51,48' 56 05,79' 10 51,10' 56 03,66' 10 51,47' 56 05,36' 10 51,10' 56 04,06' 10 50,05' 56 05,37' 10 51,93' 56 04,06' 10 50,04' 56 06,12' 10 49,29' 56 06,31' 27

28 Bilag 1 (fortsat) 3.14 Indvindingsområde 510-EA Karrebæksminde Beliggende i Smålandshavet 28

29 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Koordinatliste Ø. Længde N. Bredde 11 32,89' 11 33,99' 11 35,25' 11 34,24' 55 09,96' 55 10,35' 55 10,04' 55 09,30' 29

30 Bilag 1 (fortsat) 3.15 Indvindingsområde 512-BA Tranekær Beliggende i Storebælt 30

31 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 54,50' 10 55,59' 10 56,18' 10 56,09' 10 55,02' 10 54,23' 55 00,57' 55 00,96' 55 00,96' 55 00,71' 54 59,76' 54 59,76' 31

32 Bilag 1 (fortsat) 3.16 Indvindingsområde 520-AA Fakse Bugt Nord Beliggende i Fakse Bugt 32

33 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 19,93' 12 22,93' 12 23,80' 12 24,60' 12 22,38' 12 24,88' 12 19,93' 55 11,66' 55 12,96' 55 12,96' 55 12,49' 55 11,39' 55 09,96' 55 09,96' 33

34 Bilag 1 (fortsat) 3.17 Indvindingsområde 520-DA Nordmandshage Beliggende i Fakse Bugt 34

35 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø.længde 12 09,13' 12 09,78' 12 09,78' 12 09,13' N.bredde 55 10,81' 55 10,81' 55 10,77' 55 10,66' 35

36 3.18 Indvindingsområde 520-EA og 520-EB Gyldenløves Flak Bilag 1 (fortsat) Beliggende i Fakse Bugt 36

37 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) 520-EA 520-EB Ø. længde N. bredde Ø. længde N. bredde 12 23,56' 55 09,05' 12 23,87' 55 06,35' 12 26,13' 55 09,05' 12 25,37' 55 07,26' 12 26,13' 55 08,20' 12 26,13' 55 07,26' 12 23,56' 55 08,20' 12 26,13' 55 06,00' 12 23,87' 55 06,00' 37

38 3.19 Indvindingsområde 520-EF og 520-EG Gyldenløves Flak Vest Bilag 1 (fortsat) Beliggende i Fakse Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) 520-EF 520-EG Ø. længde N. bredde Ø. længde N. bredde 12 25,81' 55 7,52' 12 24,17' 55 4,86' 12 25,70' 55 7,52' 12 25,70' 55 4,86' 12 25,70' 55 8,20' 12 25,74' 55 5,15' 12 23,45' 55 8,20' 12 26,08' 55 5,26' 12 23,45' 55 6,90' 12 26,08' 55 5,48' 12 23,87' 55 6,35' 12 25,35' 55 5,48' 12 24,86' 55 6,95' 12 25,09' 55 6,00' 12 25,37' 55 7,26' 12 23,87' 55 6,00' 12 25,81' 55 7,26' 38

39 Bilag 1 (fortsat) 3.20 Indvindingsområde 520-FA Gyldenløves Flak Syd Beliggende i Fakse Bugt 39

40 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 12 23,43' 12 25,08' 12 26,04' 12 26,59' 12 26,59' 12 25,57' 12 23,43' 55 02,95' 55 04,17' 55 04,17' 55 03,83' 55 02,87' 55 02,46' 55 02,46' 40

41 Bilag 1 (fortsat) 3.21 Indvindingsområde 524-AA og 524-AB Cancer Nord Beliggende ved Horns Rev i Nordsøen 41

42 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) 524-AA 524-AB Ø. længde N. bredde Ø. længde N. bredde 7 59,24' 55 29,63' 8 00,47' 55 28,76' 8 01,52' 55 29,63' 8 01,52' 55 29,19' 8 01,52' 55 29,38' 8 01,52' 55 28,76' 8 00,74' 55 29,29' 8 00,31' 55 29,39' 7 59,24' 55 29,39' 42

43 Bilag 1 (fortsat) 3.22 Indvindingsområde 524-BA Cancer Syd Beliggende ved Horns Rev i Nordsøen 43

44 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 7 54,87' 7 57,92' 7 57,92' 7 54,87' 55 28,20' 55 28,20' 55 26,59' 55 26,59' 44

45 Bilag 1 (fortsat) 3.23 Indvindingsområde 526-CA Rønne Beliggende i Østersøen syd for Bornholm 45

46 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 40,76' 14 41,53' 14 41,53' 14 40,76' 55 04,07' 55 04,07' 55 03,87' 55 03,87' 46

47 Bilag 1 (fortsat) 3.24 Indvindingsområde 526-DA Klintegrund Beliggende i Østersøen 47

48 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 14 39,00' 14 40,26' 14 41,07' 14 41,19' 14 41,19' 14 39,00' 55 01,83' 55 02,88' 55 02,88' 55 02,81' 55 01,50' 55 01,50' 48

49 Bilag 1 (fortsat) 3.25 Indvindingsområde 526-EA Bakkegrund Nord Beliggende i Østersøen syd for Bornholm 49

50 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 44,93' 14 45,75' 14 45,75' 14 44,93' 54 59,99' 54 59,99' 54 59,50' 54 59,50' 50

51 Bilag 1 (fortsat) 3.26 Indvindingsområde 526-HA Klintegrund Vest Beliggende i Østersøen syd for Bornholm 51

52 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 33,23' 14 35,83' 14 35,83' 14 33,23' 55 00,86' 55 00,86' 55 00,26' 55 00,26' 52

53 Bilag 1 (fortsat) 3.27 Indvindingsområde 526-IA Bakkegrund Syd Beliggende i Østersøen syd for Bornholm 53

54 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 48,28' 14 51,18' 14 51,18' 14 50,26' 14 48,28' 54 57,24' 54 57,24' 54 56,54' 54 55,84' 54 55,84' 54

55 Bilag 1 (fortsat) 3.28 Indvindingsområde 526-JA Rønne Banke Øst Beliggende i Østersøen syd for Bornholm 55

56 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 45,18' 14 46,55' 14 46,55' 14 45,18' 54 54,66' 54 54,66' 54 54,13' 54 54,13' 56

57 Bilag 1 (fortsat) 3.29 Indvindingsområde 530-BA Lysegrund Syd Beliggende i Kattegat 57

58 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 44,00' 11 46,38' 11 46,38' 11 44,00' 56 16,36' 56 16,23' 56 15,15' 56 15,15' 58

59 Bilag 1 (fortsat) 3.30 Indvindingsområde 532-AA Lappegrund Beliggende i Øresund 59

60 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 12 34,91' 12 35,05' 12 35,67' 12 36,08' 12 35,72' 56 04,16' 56 04,25' 56 04,18' 56 04,01' 56 03,74' 60

61 Bilag 1 (fortsat) 3.31 Indvindingsområde 536-AA Grønnerevle Beliggende i Kattegat 61

62 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 41,09' 11 42,78' 11 42,78' 11 41,09' 56 01,54' 56 01,54' 56 00,22' 56 00,22' 62

63 Bilag 1 (fortsat) 3.32 Indvindingsområde 536-BA Grønnerevle Vest Beliggende i det sydlige Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 39,38' 11 41,09' 11 41,09' 11 42,11' 11 41,66' 11 39,38' 56 00,25' 56 00,61' 56 00,21' 56 00,21' 55 59,27' 55 59,27' 63

64 Bilag 1 (fortsat) Indvindingsområde 538-AA Grønsund Beliggende i Grønsund 64

65 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 01,81' 12 03,23' 12 03,91' 12 03,78' 12 01,81' 54 54,17' 54 54,26' 54 54,17' 54 53,69' 54 53,84' 65

66 Bilag 1 (fortsat) 3.34 Indvindingsområde 538-GA Bjelkes Flak Beliggende i farvandet syd for Møn 66

67 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 30,73' 12 30,57' 12 31,75' 12 32,55' 12 32,94' 12 31,72' 12 29,68' 12 29,68' 54 55,84' 54 54,96' 54 54,66' 54 55,20' 54 55,20' 54 54,38' 54 54,81' 54 55,13' 67

68 Bilag 1 (fortsat) 3.35 Indvindingsområde 542-BA Halk Hoved Beliggende i Lillebælt 68

69 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 40,31' 9 42,05' 9 42,12' 9 42,65' 9 43,13' 9 40,60' 55 10,81' 55 11,28' 55 11,57' 55 11,72' 55 11,19' 55 10,48' 69

70 Bilag 1 (fortsat) 3.36 Indvindingsområde 542-EA Tranesand Beliggende i Lillebælt 70

71 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 43,62' 9 45,55' 9 45,55' 9 44,61' 9 43,62' 55 5,94' 55 5,94' 55 5,60' 55 5,60' 55 5,21' 71

72 Bilag 1 (fortsat) 3.37 Indvindingsområde 542-FA Stokkebæk Flak Beliggende i Storebælt 72

73 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 48,42' 10 48,85' 10 49,61' 10 49,61' 10 48,42' 55 09,83' 55 10,06' 55 10,06' 55 09,37' 55 09,37' 73

74 Bilag 1 (fortsat) 3.38 Indvindingsområde 542-IA Bogense Beliggende i farvandet nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 05,60' 10 06,55' 10 06,07' 10 05,12' 55 38,52' 55 38,52' 55 37,89' 55 37,89' 74

75 75

76 Bilag 1 (fortsat) 3.39 Indvindingsområde 542-OA Trelde Næs Beliggende i sydlige Kattegat 76

77 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 52,03' 9 52,88' 9 52,72' 9 52,25' 9 52,03' 55 38,03' 55 38,03' 55 37,93' 55 37,88' 55 37,94' 77

78 Bilag 1 (fortsat) 3.40 Indvindingsområde 542-PA Tragten Beliggende i Lillebælt 78

79 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 09 47,19' 09 49,34' 09 50,34' 09 47,19' 55 33,90' 55 35,09' 55 35,09' 55 33,34' 79

80 Bilag 1 (fortsat) 3.41 Indvindingsområde 542-QA Lyø Sand Beliggende i farvandet syd for Fyn 80

81 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 11,45' 10 12,13' 10 12,13' 10 11,83' 10 11,83' 55 03,21' 55 03,21' 55 02,72' 55 02,73' 55 02,98' 81

82 Bilag 1 (fortsat) 3.42 Indvindingsområde 542-VA Tragten ved Lillebælt Beliggende i Lillebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 49,96' 9 50,33' 9 51,06' 9 51,05' 55 35,28' 55 35,48' 55 35,37' 55 35,10' 82

83 Bilag 1 (fortsat) 3.43 Indvindingsområde 544-EA Agersø Flak Beliggende i Storebælt 83

84 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 07,22' 11 08,01' 11 08,01' 11 07,22' 55 12,91' 55 12,91' 55 12,37' 55 12,37' 84

85 Bilag 1 (fortsat) 3.44 Indvindingsområde 544-IA Stubberup Knold Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) 10 43,87' 10 44,28' 10 44,92' 10 44,50' 55 35,01' 55 35,23' 55 34,84' 55 34,62' 85

86 86

87 Bilag 1 (fortsat) 3.45 Indvindingsområde 544-QA Lysegrunde Nordvest Beliggende i Storebælt 87

88 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 53,40' 10 55,42' 10 55,42' 10 54,15' 55 37,46' 55 37,46' 55 36,68' 55 36,68' 88

89 Bilag 1 (fortsat) 3.46 Indvindingsområde 544-QB Lysegrunde Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 52,17' 10 55,43' 10 55,43' 10 59,15' 10 57,13' 10 57,39' 10 56,43' 10 54,90' 55 36,69' 55 36,68' 55 37,65' 55 35,90' 55 34,71' 55 35,28' 55 36,36' 55 35,40' 89

90 Bilag 1 (fortsat) 3.47 Indvindingsområde 544-TA Musholm Sydvest Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 03,59' 11 04,27' 11 04,48' 11 03,74' 55 27,62' 55 27,62' 55 27,16' 55 27,16' 90

91 91

92 Bilag 1 (fortsat) 3.48 Indvindingsområde 548-AA Køge Beliggende i Køge Bugt 92

93 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 14,23' 12 15,16' 12 16,25' 12 16,25' 12 14,99' 12 14,23' 55 27,56' 55 27,56' 55 27,21' 55 26,16' 55 26,16' 55 26,59' 93

94 Bilag 1 (fortsat) 3.49 Indvindingsområde 548-BA Juelsgrund Beliggende i Køge Bugt 94

95 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 20,14' 12 22,29' 12 22,29' 12 21,78' 12 20,14' 55 27,01' 55 27,01' 55 24,96' 55 24,96' 55 25,60' 95

96 Bilag 1 (fortsat) 3.50 Indvindingsområde 548-EA Mosede Beliggende i Køge Bugt 96

97 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 23,77' 12 25,39' 12 25,39' 12 23,77' 55 32,17' 55 32,17' 55 31,43' 55 31,43' 97

98 Bilag 1 (fortsat) 3.51 Indvindingsområde 548-FA Køge Bugt Øst Beliggende i Køge Bugt 98

99 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 32,03' 12 35,63' 12 38,18' 12 33,53' 55 29,96' 55 29,96' 55 28,96' 55 28,96' 99

100 Bilag 1 (fortsat) 3.52 Indvindingsområde 548-HA Juelsgrund Øst Beliggende i Køge Bugt 100

101 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 22,93' 12 24,36' 12 26,13' 12 26,13' 12 24,21' 12 22,93' 55 27,38' 55 27,38' 55 25,93' 55 25,31' 55 24,66' 55 24,66' 101

102 Bilag 1 (fortsat) 3.53 Indvindingsområde 550-BA Tørresø Beliggende i farvandet nord for Fyn 102

103 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 25,07' 10 26,33' 10 27,24' 10 27,24' 10 26,16' 55 36,66' 55 37,32' 55 36,76' 55 35,86' 55 36,17' 103

104 Bilag 1 (fortsat) 3.54 Indvindingsområde 550-CA Hasmark Beliggende i farvandet nord for Fyn 104

105 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 30,83' 10 33,72' 10 33,72' 10 33,28' 10 31,51' 10 30,83' 55 34,86' 55 34,86' 55 34,06' 55 33,71' 55 33,71' 55 34,24' 105

106 Bilag 1 (fortsat) 3.55 Indvindingsområde 550-EA Øst for Tørresø Beliggende i Kattegat nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 26,61' 10 27,23' 10 27,23' 10 27,79' 10 28,26' 10 28,26' 10 27,39' 55 36,04' 55 35,86' 55 36,15' 55 36,15' 55 35,86' 55 35,47' 55 35,47' 106

107 Bilag 1 (fortsat) 3.56 Indvindingsområde 550-EB Vest for Tørresø Beliggende i Kattegat nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 20,18' 10 26,30' 10 25,21' 10 19,56' 55 39,06' 55 37,37' 55 36,79' 55 38,32' 107

108 Bilag 1 (fortsat) 3.57 Indvindingsområde 550-FB Hasmark Syd Beliggende i Kattegat nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 31,57' 10 33,33' 10 34,54' 10 33,55' 55 33,71' 55 33,71' 55 33,00' 55 32,66' 108

109 Bilag 1 (fortsat) 3.58 Indvindingsområde 550-GA Nord for Hasmark Beliggende i Kattegat nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 32,27' 10 33,76' 10 33,09' 10 31,77' 10 31,05' 55 36,00' 55 35,34' 55 34,86' 55 34,86' 55 35,20' 109

110 Bilag 1 (fortsat) 3.59 Indvindingsområde 554-AA Skovshoved Beliggende i Øresund Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 38,17' 12 39,40' 12 38,63' 12 38,17' 55 46,82' 55 46,13' 55 45,21' 55 45,21' 110

111 111

112 Bilag 1 (fortsat) 3.60 Indvindingsområde 554-BA Nivå Flak Beliggende i Øresund Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 35,52' 12 36,27' 12 36,27' 12 35,52' 55 54,33' ' 55 53,77' 55 53,77' 112

113 113

114 Bilag 1 (fortsat) 3.61 Indvindingsområde 554-CA Disken Beliggende i Øresund 114

115 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 38,03' 12 38,38' 12 39,17' 12 39,08' 12 38,55' 56 00,37' 56 00,86' 56 00,86' 55 58,87' 55 58,87' 115

116 Bilag 1 (fortsat) 3.62 Indvindingsområde 554-DA Vedbæk Beliggende i Øresund Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 34,67' 12 36,04' 12 36,60' 12 35,23' 55 51,70' 55 51,70' 55 50,37' 55 50,37' 116

117 117

118 Bilag 1 (fortsat) 3.63 Indvindingsområde 558-CB Skagens Rev Beliggende i Nordlige Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 10 40,74' 10 42,36' 10 42,36' 57 44,22' 57 45,27' 57 44,22' 118

119 Bilag 1 (fortsat) 3.64 Indvindingsområde 560-BA Gedser Rev Beliggende i Østersøen 119

120 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 06,88' 12 08,79' 12 08,79' 12 06,88' 54 29,35' 54 29,35' 54 27,99' 54 27,99' 120

121 Bilag 1 (fortsat) 3.65 Indvindingsområde 562-HA Jyske Rev Beliggende i Nordsøen 121

122 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 27,62' 7 30,92' 7 27,80' 7 26,68' 7 26,74' 7 26,51' 7 27,50' 7 27,24' 56 48,96' 56 48,96' 56 45,85' 56 45,85' 56 46,52' 56 47,03' 56 47,93' 56 48,20' 122

123 Bilag 1 (fortsat) 3.66 Indvindingsområde 562-KD Jyske Rev E Beliggende i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 48,71' 7 56,30' 7 56,25' 7 54,59' 7 54,48' 7 53,81' 7 51,13' 7 50,30' 7 51,70' 7 48,71' 56 37,09' 56 37,09' 56 33,36' 56 33,35' 56 35,20' 56 36,48' 56 36,45' 56 34,93' 56 33,35' 56 33,35' 123

124 Bilag 1 (fortsat) 3.67 Indvindingsområde 562-LC Jyske Rev A Beliggende i Nordsøen 124

125 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 28,29' 56 43,43' 7 27,95' 56 44,81' 7 27,97' 56 45,22' 7 27,61' 56 45,20' 7 27,29' 56 45,33' 7 26,92' 56 44,96' 7 25,84' 56 44,63' 7 24,68' 56 44,45' 7 23,04' 56 44,37' 7 20,46' 56 44,35' 7 22,07' 56 42,74' 7 22,80' 56 42,26' 7 24,30' 56 42,01' 7 26,40' 56 42,01' 7 27,78' 56 42,68' 7 28,29' 56 43,43' 7 27,95' 56 44,81' 7 27,97' 56 45,22' 7 27,61' 56 45,20' 125

126 Bilag 1 (fortsat) 3.68 Indvindingsområde 562-MB Jyske Rev D Beliggende i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 37,22' 56 55,22' 7 36,87' 56 55,49' 7 34,50' 56 59,53' 7 31,95' 56 54,94' 7 34,40' 56 53,33' 7 34,48' 56 53,17' 7 35,50' 56 53,95' 126

127 Bilag 1 (fortsat) 3.69 Indvindingsområde 562-NA Jyske Rev C Beliggende i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 53,99' 7 56,51' 7 56,52' 7 54,50' 7 51,93' 57 00,73' 57 00,72' 56 58,86' 56 57,89' 56 57,89' 127

128 Bilag 1 (fortsat) 3.70 Indvindingsområde 564-AA Adler Grund Øst Beliggende i Østersøen syd for Bornholm 128

129 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 24,86' 14 25,98' 14 27,83' 14 27,83' 14 24,86' 54 47,01' 54 47,01' 54 45,02' 54 42,50' 54 41,80' 129

130 3.71 Indvindingsområde 564-BA Rønne Banke Syd Beliggende i Østersøen syd for Bornholm 130

131 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 31,81' 14 33,94' 14 35,94' 14 33,56' 14 30,00' 14 30,00' 54 53,13' 54 53,12' 54 48,95' 54 48,56' 54 49,48' 54 51,59' 131

132 Bilag 1 (fortsat) 3.72 Indvindingsområde 566-AA Keldsnor Beliggende syd for Langeland 132

133 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 43,11' 10 43,50' 10 44,43' 10 44,43' 10 43,11' 54 43,04' 54 43,17' 54 43,17' 54 42,37' 54 42,37' 133

134 Bilag 1 (fortsat) 3.73 Indvindingsområde 566-BA Vejsnæs Flak Beliggende i farvandet syd for Fyn 134

135 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 25,58' 10 27,36' 10 27,36' 10 26,46' 10 25,86' 10 26,90' 10 26,90' 10 25,71' 54 45,46' 54 45,46' 54 44,45' 54 44,45' 54 45,14' 54 44,80' 54 45,31' 54 45,31' 135

136 Bilag 1 (fortsat) 3.74 Indvindingsområde 568-AA Rødbyhavn Beliggende i Femern Bælt 136

137 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 19,83' 11 21,26' 11 21,26' 11 19,83' 54 35,95' 54 35,95' 54 35,40' 54 35,49' 137

138 Bilag 1 (fortsat) 3.75 Indvindingsområde 568-CA Gedser Beliggende i Østersøen 138

139 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 52,22' 11 52,28' 11 52,28' 11 52,22' 54 29,78' 54 29,78' 54 28,70' 54 28,97' 139

140 Bilag 1 (fortsat) 3.76 Område 570-BA Lille Lysegrund Beliggende i Kattegat 140

141 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 29,19' 11 31,03' 11 31,03' 11 29,19' 56 18,67' 56 18,67' 56 17,65' 56 17,65' 141

142 Bilag 1 (fortsat) 3.77 Indvindingsområde 574-AA Læsø Nordøst Beliggende i Kattegat 142

143 Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 14,73' 11 15,90' 11 15,02' 11 14,23' 57 22,42' 57 21,97' 57 21,17' 57 21,48' 143

144 Bilag 1 (fortsat) 3.78 Indvindingsområde 580-AA Jammerbugt Beliggende i Jammerbugt i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 02,00' 9 08,82' 9 16,80' 9 16,80' 9 02,00' 57 25,20' 57 25,20' 57 25,00' 57 23,50' 57 23,50' 144

145 Bilag 2 Generelle vilkår for udførelse af råstofindvinding i områder udlagt til fælles indvinding 1. Forudsætninger for indvinding 1.1 Dokumenter, der skal forefindes på indvindingsfartøjet Et eksemplar af gældende bekendtgørelse og tilladelse udstedt i medfør heraf skal forefindes på indvindingsfartøjet. 1.2 Kvalitetssikring Inden igangsættelsen skal tilladelsesindehaveren til Naturstyrelsen fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder. Tilladelseshaveren skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i bekendtgørelsen og tilladelsen stillede vilkår overholdes. 2. Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Indvindingsfartøjer Oplysning om de fartøjer, som udfører råstofindvinding i henhold til denne bekendtgørelse og tilladelse udstedt i medfør heraf, skal sendes til Naturstyrelsen. 2.2 Positionsbestemmelse Indvindingsfartøjer skal være udstyret med og anvende AIS overvågningssystem. 2.3 Indvindingsmetoder Arbejdet skal tilrettelægges således, at skibstrafikken i området forstyrres mindst muligt. Af hensyn til skibstrafikken må der som følge af indvindingsaktiviteterne ikke ske dybdeforringelser i området. Ved arbejdet skal Søfartsstyrelsens Standard vilkår ved arbejder på søterritoriet overholdes. 3. Overvågning 3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal indvindingen ophøre, indtil systemet igen er operationelt. Naturstyrelsen kan ændre vilkårene for dokumentation af indvindingsfartøjets position og arbejde. 3.2 Marinarkæologiske genstande og skibsvrag Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt skibsvrag. Påtræffes sådanne genstande, skal anvisningerne i den af Kulturstyrelsen udarbejdede: Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund, følges. Instruksen er vedhæftet tilladelsen og kan rekvireres hos Naturstyrelsen. 4. Slutkontrol 4.1 Eventuel gennemførelse af efterbehandling Såfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikke er overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpende foranstaltninger gennemføres for tilladelseshaverens regning. 5. Dokumentation og indberetninger 145

146 I dette afsnit beskrives den dokumentation, som skal fremsendes til myndigheder for at opfylde de i bekendtgørelsen og tilladelse udstedt i medfør heraf stillede vilkår. 5.1 Til Naturstyrelsen Før indvinding Plan for kvalitetssikring fremsendes. Meddelelse fremsendes om igangsætning af indvinding og om materiel, der skal anvendes, med oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer og MMSI-nummer samt navn, e- mail adresse og CVR-nummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det Under indvinding Oplysninger om indsættelse og afmelding af indvindingsmateriel meddeles inden for 2 uger. Indberetninger om indvinding fremsendes kvartalsvist. Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skal indberettes. Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt indvindingsaktiviteter i perioden skal meddeles inden 24 timer efter hændelsens start. Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24 timer meddeles med elektronisk post til med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne Efter endt indvinding Meddelelse om endeligt ophør af indvinding fremsendes hurtigst muligt. 5.2 Til Kulturstyrelsen Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skal indberettes. 5.3 Til Kort & Matrikelstyrelsen Eventuelle fund af skibsvrag uanset alder indberettes. 5.4 Til Søfartsstyrelsen Eventuelle fund af skibsvrag uanset alder indberettes. 6. Myndighedstilsyn Naturstyrelsen fører tilsyn med indvindingen. Tilladelsesindehaveren skal stille søværts transport- og opholdsfaciliteter til rådighed. Tilladelsesindehaveren skal tåle de kontrolforanstaltninger, som offentlige myndigheder måtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for indvindingsvirksomheden. Supplerende oplysninger: Råstofafgift Der skal betales råstofafgift i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 1. april

147 Bilag 3 Indvindingsområde Nummer Navn Samlet tilladt mængde i m³ Årligt tilladt mængde i m³ Andre vilkår 502-AA Hesbjerg Grund CA Fløjstrup Skov JA Hesbjerg Grund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Syd 502-KA Nord for Wullfs Flak Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 502-KB Wulffs Flak Der må ikke indvindes i 2 cirkelformede beskyttelseszoner med en radius på 200 m omkring 2 vrag angivet ved følgende positioner i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 22,92' 56 04,95' 10 22,97' 56 03,97' Der må ikke indvindes råstoffer i det kulturhistoriske interesseområde afgrænset af følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 22,14' 56 04,84' 10 22,48' 56 04,97' 10 22,77' 56 04,76' 10 22,44' 56 04,60' Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening.

148 504-DA Nord for Fyns Hoved 504-GB Nord for Bolsaks 506-FA Nordby Bugt Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 506-GA Klørgrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 506-NA Moselgrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 506-PA Marthe Flak I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Efter indvinding af 1 mio. m³ skal der gennemføres et program til beskrivelse af de miljømæssige effekter og udarbejdes en status for de natur- og miljømæssige forhold i indvindingsområdet og en zone på 500 m rundt om. Programmet skal godkendes af Naturstyrelsen. 506-QA Marthe Flak Nord I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Indvinding i området syd for 56 01,83 N må først igangsættes, når der er gennemført supplerende undersøgelser af de biologiske forhold i området. 506-SA og 506- SB Moselgrund Nord og Øst Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 510-EA Karrebæksminde BA Tranekær AA Fakse Bugt Nord Undersøgelserne skal godkendes af Naturstyrelsen Der må ikke indvindes i en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 200 m omkring følgende position i WGS 84 i område 506-SA: Ø. Længde N. bredde 10 50,53' 56 05,84' Der må ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger øst for en linje gennem følgende punkter i WGS 84: 148

149 Ø. Længde N. bredde 12 20,13' 55 11,77' 12 21,60' 55 09,96' 520-DA Nordmandshage I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 520-EA og 520- EB Gyldenløves Flak I områderne må der samlet indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 520-EF og 520- EG 520-FA 524-AA og 524- AB Gyldenløves Flak Vest Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. Gyldenløves Flak Syd I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Cancer Nord Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 524-BA Cancer Syd Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 526-CA Rønne 0 I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-DA Klintegrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-EA Bakkegrund Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. Nord 526-HA Klintegrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Vest 526-IA Bakkegrund Syd Der må i området, der ikke omfatter nedennævnte delområde 1, i alt indvindes m³. Der må indvindes op til 3 mio. m³ inden for delområde 1, som er afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater i WGS 84: 149

150 Ø. Længde N. bredde 14 49,25' 54 57,24' 14 50,66' 54 57,24' 14 50,66' 54 56,73' 14 49,25' 54 56,73' Der må ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-JA Rønne Banke I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Øst 530-BA Lysegrund Syd AA Lappegrund AA Grønnerevle Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 536-BA Grønnerevle Vest Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 538-AA Grønsund Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 538-GA Bjelkes Flak I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder mht. støj i boligområder for åben og lav boligbebyggelse overholdes, jf. vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er følgende: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : Alle dage kl : 45 db 40 db 35 db 150

151 Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. 542-BA Halk Hoved Når der er indvundet m³, skal der, inden indvindingen kan fortsætte, gennemføres en kystteknisk undersøgelse, som dokumenterer, at indvindingen kan fortsætte uden at der sker påvirkning af kysten. Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder mht. støj i boligområder for sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder overholdes, jf. vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er følgende: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : Alle dage kl : 40 db 35 db 35 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. 542-EA Tranesand Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-FA Stokkebæk Flak Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 151

152 542-IA Bogense OA Trelde Næs I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-PA Tragten Mængden må kun indvindes i delområde 1, som er afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 09 47,50' 55 34,08' 09 48,44' 55 34,59' 09 48,92' 55 34,30' 09 47,95' 55 34,76' Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og biologisk screening af de lavvandede områder nord for tilladelsesområdet. 542-QA Lyø Sand Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-VA Tragten ved Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet Lillebælt krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 544-EA Agersø Flak Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. Indvinding af mere end m³ af tilladelsesmængden må først igangsættes, når der er gennemført en ny miljømæssig undersøgelse, som dokumenterer, at den hidtidige indvinding ikke har haft væsentlige negative miljømæssige effekter på flora og fauna i hårdbundsområderne i den nordvestlige og sydvestlige del af sikkerhedsområdet. Dokumentationen skal godkendes af Naturstyrelsen inden arbejdet kan igangsættes. 544-IA Stubberup Knold 544-QA Lysegrunde Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. Nordvest 544-QB Lysegrunde Der må ikke indvindes i en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 200 m omkring følgende position i WGS 84: 152

153 Ø. Længde N. bredde 10 56,98' 55 36,46' Der må ikke indvindes i et område afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 54,38' 55 36,68' 10 55,42' 55 36,68' 10 55,39' 55 36,02' 10 54,63' 55 36,04' Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 544-TA Musholm Sydvest Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 548-AA Køge I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 548-BA Juelsgrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 548-EA Mosede FA Køge Bugt Øst HA Juelsgrund Øst BA Tørresø Der må ikke indvindes fyldsand syd for en linje mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 25,44' 55 36,85' 10 27,24' 55 36,33' I området syd for ovenstående linje, må der indvindes op til m³ kvalitetsmaterialer, råstoftyperne 1, 2 og 3. I området nord for ovennævnte linje, må der indvindes op til m³ materialer. 153

154 Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder, jf. vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne, gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : Alle dage kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. 550-CA Hasmark Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-EA Øst for Tørresø Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne, gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: 154

155 Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : Alle dage kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-EB Vest for Tørresø Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne, gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : Alle dage kl : 40 db 30 db 30 db 155

156 Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-FB Hasmark Syd Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag kl : Alle dage kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 156

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden BEK nr 393 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00034 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden BEK nr 1398 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. marts 2015

Lovtidende A Udgivet den 27. marts 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 27. marts 2015 26. marts 2015. Nr. 287. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning

Læs mere

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.)

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området. BG Stone A/S Natur J.nr. BLS-7322-00985 Ref. pen Den 3. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-OA Trelde Næs Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 6. december 2006 til

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2011 Titel Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2011 Redaktion: Poul Erik Nielsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk ISBN nr. 978-87-7279-381-8

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm Sydvest

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm Sydvest [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011.

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01657 Ref. sah Den 6. marts 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01563 Ref. sah Den 5. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-MB, Nordvest

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 2002 Havområde Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2003 Råstofproduktion i Danmark Havområde 2002 Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2003 Råstofproduktionsserie nr.

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret.

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret. RN Shipping A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Naturområdet J.nr. BLS-7323-00012 Ref. sah Den 9. juli 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev RN Shipping

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3.

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3. Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Mail: nk@odensehavn.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7321-00123 Ref. jimho/lisew Den 20. oktober 2015 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Natur J.nr. BLS-7322-01024 Ref. lho Den 12. oktober 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 526-JA Rønne Banke Øst Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S MSE Grus ApS Flintholm Sten & Grus ApS Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00172/-00173/-

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01487 Ref. sah Den 15. oktober 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-GA, Nord for Hasmark Rohde

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Danena Aps Boisen & Hartmann ApS NCC Råstoffer A/S Flintholm Sten & Grus ApS Storebælt Sten & Grus A/S RGS90 A/S Rohde Nielsen A/S Troels Jørgensen Entreprise ApS Kroghs A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00208/-00233/-

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO - 100 Thorshavn Natur J.nr. BLS 7322-00964 Ref. lho Den 14. maj 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-FA Gyldenløves Flak Syd Tilladelseshaveren,

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Ikast Betonvarefabrik A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00360/-00361/- 00362/-00693/-00694 Ref. Lho/pen Den 10.november 2006

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S MSE Grus ApS RN Shipping A/S NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00170/-00171/- 00227/-00228/-00229/-00303/-

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00792 Ref. Lho/pen Den 2. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-CB Skagens Rev Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn.

Klaptilladelse til: Mommark Strand Aps, Sejlrende og indsejling til Mommark Havn. Mommark Strand Aps Mommark 380 6470 Sydals Att. Carsten Jensen Kock E-mail info@mommarkmarina.dk CVR nr. 35142525 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00021 Ref. Jimho Den 28. maj 2014 Klaptilladelse

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01474 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Troels Jørgensen Entreprise ApS Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00753 Ref. Lho/pen Den 24. januar 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-BA Halk Hoved Tilladelseshaveren, jf. ovenstående,

Læs mere

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina.

Klaptilladelse til: Kerteminde Marina. Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att.: Lars Bertelsen Mail: lbe@kerteminde.dk Tlf: 65151461 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00072 Ref. jimho Den 4. august 2015 Klaptilladelse

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1998 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2000 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1998 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1999 Råstofproduktionsserie

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne,

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne, NCC Roads A/S Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup E-post: soematerialer@ncc. Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01559 Ref. Pen/ehp Den 25. januar 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Flintholm Sten & Grus Aps Kroghs A/S RN Shipping A/S MSE Grus ApS Landsplanområdet

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Aarhus vand J.nr. Ref. stsch Den 2. marts 2011 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Haverslev Havn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 1500

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund Rohde Nielsen A/S Vandplanlægning og havmiljø Nyhavn 20 J.nr. NST-7322-01529 1051 København K Ref. sah e-post: mail@rohde-nielsen.dk Den 8. marts 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik)

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Oversigtskort over havnen og anviste klapplads(markeret med rød prik) Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00052 Ref. Hebpe Den 27. januar 2010 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Nykøbing Mors lystbådehavn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 10.000 m³ oprensningsmateriale

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus NCC Roads A/S Råstoffer Vandplanlægning og havmiljø Ejby Industrivej 8 J.nr. NST-7322-01555 2600 Glostrup Ref. sah e-post: soematerialer@ncc.dk Den 12. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rederiet Peter Rohde A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00824 Ref. Lho/pen Den 25. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 554-DA Vedbæk Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 18. december 2014 UDKAST

Læs mere

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008.

Med venlig hilsen. Lotte Knudsen. 2008 af lov om beskyttelse af havmiljøet, samt senest ændret ved lov nr. 1401 af 27. december 2008. Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00094 Ref. Loknu Den 4. juni 2009 Vedr.: Tilladelse til klapning af 9.000 m 3 uddybningsmateriale fra udgravning

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyb0røn NordsøRal A/S Sydhavnsvej 21 7680 Thyborøn Cc Ole Askehave Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01866 Ref. thobk 10. juni 2014 Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen

Ansøgning om tilladelse til efterforskning efter råstoffer på søterritoriet og kontinentalsoklen Udkast af 21. oktober 2009 Bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer I medfør

Læs mere

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455

Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014. Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Hirtshals Havn Norgeskajen 11 9850 Hirtshals CVR: 25868455 Vandplaner og Havmiljø J.nr. NST-4311-00096 Ref. jabro Den 22. december 2014 Mail adr: hirtshalshavn@hirtshalshavn.dk KLAPTILLADELSE TIL HIRTSHALS

Læs mere

Klaptilladelse til: Fonden Jacobsens Plads, Pilekrogen.

Klaptilladelse til: Fonden Jacobsens Plads, Pilekrogen. Fonden Jacobsens Plads 5700 Svendborg Att. Hans Rasmussen E-mail Rasmussen@troensemail.dk CVR nr. 21109703 Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4311-00082 Ref. Jimho Den 08.07 2014 Klaptilladelse til: Fonden

Læs mere

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Sendt til: normann@has.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01885 Ref. thobk 30. september 2015 UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø NCC Roads A/S, Råstoffer Teknisk afdeling Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01635 Ref. sah Den 18. juni 2012 e-post: cab@ncc.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01473 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 7. maj 2025. Frans Tange Kørupvej 18 Kørup 5450 Otterup Teknik og Miljø 7. maj 2015 Sagsnummer 480-2014-37561 Dokument nr. 480-2014-933739 Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 6223 Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416.

2013 Udgivet den 30. april 2013. 17. april 2013. Nr. 416. Lovtidende A 2013 Udgivet den 30. april 2013 17. april 2013. Nr. 416. Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers 1) I medfør

Læs mere

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200.000 m³ uddybningsmateriale fra Aarhus Havn i perioden 4. oktober 2013 31. maj 2014.

Tilladelsen omfatter: Tilladelse til klapning af 200.000 m³ uddybningsmateriale fra Aarhus Havn i perioden 4. oktober 2013 31. maj 2014. Aarhus Havn Mindet 2. Postboks 130. DK-8100 Aarhus C Vand- og naturområdet J.nr. AAR-4311-00019 Ref. CHRAJ Dato. 06-09-2013 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for Aarhus Havn. Tilladelsen omfatter: Tilladelse

Læs mere

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Indholdsfortegnelse 0. Relevant lovgivning... side 2 Generelt 1. Indledning... side 3 2. Auktionens genstand... side 3 3. Budgiver...

Læs mere

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst.

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Sendt til: kdi@kyst.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01656 Ref. sah Den 15. januar 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

BEK nr 63 af 11/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016

BEK nr 63 af 11/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 BEK nr 63 af 11/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen BLS-2129-00039 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Samsø Kommune, Samsø Havne Havnefoged Frederik Bilsted Pedersen aufbp@samsoe.dk Aarhus vand J.nr. NST-431-00262 Ref. dofha 30. januar 2012 KLAPTILLADELSE Klaptilladelse for: Ballen Havn. Tilladelsen omfatter:

Læs mere

Havbund og Fisk - Råstofindvinding og Klapning

Havbund og Fisk - Råstofindvinding og Klapning Havbund og Fisk - Råstofindvinding og Klapning Hvordan får man tilladelse? Hvilke høringssvar har indflydelse på tilladelsen? Hvilke effekter på fisk? Stig Helmig Miljøministeriet Naturstyrelsen Vandplaner

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1.

Tilladelsen er givet på en række nærmere angivne vilkår j. fr. afsnit 1 1. Kerteminde Kommune Park og Vej Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Att. Lars Bertelsen Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00098 Ref. cabpe Den 26. maj 2010 Sendt pr. e-mail til kommune@kerteminde.dk KLAPTILLADELSE

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1999 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2001 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1999 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 2001 Råstofproduktionsserie

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014

Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse. Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Peter Bjerregård Jørgensen Bogholdervej 13 6623 Vorbasse Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand. Dato: 8. juli 2014 Tilladelse og vilkår. Billund Kommune giver hermed tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01636 Ref. sah Den 29. juni 2012 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt.

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt. Kystdirektoratet Højbovej 1 Postboks 100 7620 Lemvig SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-0010 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen, Område 578-AA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Indholdsfortegnelse Udbudsmateriale Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Bilag 3. Farvand 7. Øresund. Bilag 4. Formular til brug ved afgivelse af bud

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på en klapplads i Kattegat nord for Hundested.

Klapningen skal ske efter nærmere angivne vilkår på en klapplads i Kattegat nord for Hundested. Frederiksværk Havn A.m.b.a. Havnelinien 23 3300 Frederiksværk Att.: Havnefogedassistent Kim Lyngbak Roskilde vand J.nr. NST-431-00194 Ref. Jabro Den 25. juli 2011 Mailadresse: kim@frv-havn.dk KLAPTILLADELSE

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Endelig vedtaget den

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 2 2. Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 T I L L Æ G N R. 2 2 Wittrupvej, Vejle Ø Hører til lokalplan nr. 1192 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 Endelig vedtaget den 20.05.2015 Offentliggjort den 26.05.2015 T i l l æ g n r. 2 2 2 Forord Byrådet

Læs mere

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt.

Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst. Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Intelligent kystbeskyttelse med 100 % garanti for at erosionen stoppes på den jyske vestkyst Samtidig sparer staten ca. 100 mio. kr årligt. Status på vestkysten efter 28 år med sandfodring og en investering

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje

Tilladelse til renovering af søindfatning syd ved Helsingør Færgeleje HH Ferries Helsingör ApS Færgevej 8 3000 Helsingør Sendt elektronisk til hqr@grontmij.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted

Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Torben Søgård Eva Kirstine Kristensen Søgårdvej 115 Mejerigården 42,2 7250 Hejnsvig 7200 Grindsted Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand Dato: 4. juli 2014 Tilladelse og vilkår Billund Kommune

Læs mere

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043.

Vandindvindingstilladelse efter vandforsyningsloven gældende indtil den 26. november 2043. TEKNIK OG MILJØ GLADE GROENSAGER A/S Søndergade 61 5450 Otterup Sendt pr. mail: mk@gladegroensager.dk Dato: 4. december 2013 Sagsnr. 480-2013-12130 Dok.nr. 480-2013-165935 8217 Indvinding af grundvand

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Danske Tursejlere Vesterhavnen 5 5800 Nyborg Sendt til leif@dansketursejlere.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00515-34 Ref. Thomas Larsen 28-09-2015 Tilladelse til etablering af 37 turbøjer i 4 områder: 1.

Læs mere

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage

Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Indkaldelse af ideer og forslag 6. juni 2013 Kolofon Titel: Lagerfacilitet i Bunken Klitplantage Emneord: Risikovirksomhed, Lager Udgiver: Naturstyrelsen Forfatter:

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1997 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 1998 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1997 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1998 Råstofproduktionsserie

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Silversand A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00643/-00644/- 00645/-00692 Ref. Lho/pen Den 20. november 2006 Tilladelse til indvinding af råstoffer i

Læs mere

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE

Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg. Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Flex Gødning A/S v/ Chr. Birk Sørensen Ternevej 5, Masnedø 4760 Vordingborg Vand- og naturområdet J.nr. Ros-421-00049 Ref. Den 10. december 2008 Mail: info@flex-godning.dk KLAPTILLADELSE Miljøcenter Roskilde

Læs mere

Landzonetilladelse. Marie og Bjarke Hauerslev Müller Englandsvej 29, 1. sal 2300 København S Plan og Byg

Landzonetilladelse. Marie og Bjarke Hauerslev Müller Englandsvej 29, 1. sal 2300 København S Plan og Byg Marie og Bjarke Hauerslev Müller Englandsvej 29, 1. sal 2300 København S Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit

Forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit Plan og By Sagsbehandler: Bo Vestergård Sagsnr. 01.02.05-K04-10-15 Dato: 2.3.2016 Notat om høringssvar, forslag til lokalplan 2015-3, Erhverv, Filtersten A/S, Lervejdal 14a, Addit og forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om råstoffer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om råstoffer 1) 2008/1 LSF 190 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., J.nr. BLST-700-00006 Fremsat den 1. april 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 19. februar 2015 Tilladelse

Læs mere

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Kystdirektoratet Trafikministeriet Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Dato: 3. december 2004 J.nr.: 4331-217-211-30 Sagsbehandler: Fuldm. cand. jur. Jøm Bisgaard Deres ref: Principiel

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

1. Odense Kommunes afgørelse

1. Odense Kommunes afgørelse STENBOGÅRD ApS Volderslevvej 147 Volderslev 5260 Odense S By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Slot Indgang M Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus

Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus ved Flakfortet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. maj 2013 Jonas Teilmann Ib Krag Petersen

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere

Der er følgende væsentlige ændringer i fællesområdebekendtgørelsen:

Der er følgende væsentlige ændringer i fællesområdebekendtgørelsen: NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-700-00032 Ref. thobk Den 26. marts 2015 Miljøvurdering af bekendtgørelse om udlæg af fællesområder til råstofindvinding på havet, jf. lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere