Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden"

Transkript

1 BEK nr 1398 af 12/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST Senere ændringer til forskriften BEK nr 287 af 26/03/2015 BEK nr 393 af 13/04/2015 BEK nr 1306 af 24/11/2015 Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes: Anvendelse 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler om områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden, vilkår for indvinding i områderne og proceduren for udlægning af nye områder samt ændring af indvindingsmængder. Områder for fælles indvinding og indvindingsmængder 2. Områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden udlægges som vist i bilag 1. Stk. 2. De maksimale indvindingsmængder, der kan indvindes i udlagte områder, jf. stk. 1, er fastsat i bilag 3. Stk. 3. Naturstyrelsen oplyser kvartalsvis på styrelsens hjemmeside om størrelsen af den indvundne mængde i de enkelte områder omfattet af bilag 1. Stk. 4. De enkelte udlagte områder er tilgængelige for alle med tilladelse til at indvinde i det pågældende område. Tilladelse til indvinding i områder for fælles indvinding 3. Tilladelser i henhold til lovens 20, stk. 2, nr. 2, skal indeholde de i bilag 1-3 fastsatte vilkår og gælder indtil den til enhver tid fastsatte mængde i bilag 3 for området er opbrugt, eller udlægningen af området ophæves. Udlægning af nye områder for fælles indvinding og ændring af indvindingsmængde 4. Udlægning af nye områder for fælles indvinding kan ske i følgende områder: 1) Tidligere overgangsområder omfattet af bilag 4. 2) Områder, som har været omfattet af en eneret til efterforskning erhvervet efter auktion, jf. lovens 20, stk. 2, nr. 1, og hvor der efter endt efterforskning ikke er tildelt eneret til indvinding. 3) Områder, hvor en efter auktion erhvervet eneret til indvinding af råstoffer i et begrænset geografisk område, jf. lovens 20, stk. 2, nr. 1, er ophørt. 5. Ansøgning om tilladelse til indvinding i et område, der kan udlægges efter 4, og ansøgning om ændring af den maksimale indvindingsmængde i et område omfattet af bilag 1 er omfattet af bekendtgørelse om ansøgning om tilladelse til efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden samt indberetning af efterforskningsdata og indvundne råstoffer. Naturstyrelsen sender ansøgningerne i høring i 4 uger. 1

2 Stk. 2. Naturstyrelsen træffer afgørelse om de vilkår, der skal gælde for indvinding i områder, jf. stk. 1, herunder om den maksimale mængde, der kan indvindes i området, jf. lovens 22, stk Naturstyrelsen kan ændre bilag 3 med hensyn til den maksimale indvindingsmængde og øvrige vilkår. Naturstyrelsen offentliggør disse ændringer på styrelsens hjemmeside og orienterer ved selvstændig meddelelse berørte tilladelsesindehavere. Ikrafttrædelse 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 932 af 13. september 2012 om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden ophæves. Dog finder den maksimale mængde, som i henhold til bekendtgørelsens bilag 1 kan indvindes i indvindingsområde 566-BA Vejsnæs Flak, anvendelse i forhold til fastsættelse af vederlag i henhold til bekendtgørelse om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden, indtil den angivne mængde er opbrugt, jf. 4, stk. 4, i bekendtgørelse om vederlag for indvinding af råstoffer fra havbunden. Stk. 3. Tilladelser til indvinding i områder, som var omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 932 af 13. september 2012, men som ikke er omfattet af bilag 1 i nærværende bekendtgørelse, bortfalder. Miljøministeriet, den 12. december 2013 IDA AUKEN / Helle Pilsgaard 2

3 Bilag 1 Indvindingsområder, hvor råstofindvinding kan foregå på de vilkår, der fremgår af dette bilag samt bilag 2 og Indledning Kortene angiver alene områdeafgrænsningen. Herudover gælder de til enhver tid gældende regler for sejlads og indvinding i danske farvande, jf. gældende søkort, love, bekendtgørelser m.v. Indvindingsområderne er fordelt på farvandsområder, som det fremgår af den følgende oversigt. I den detaljerede gennemgang er de enkelte indvindingsområder anført i nummerrækkefølge. 2. Farvandsområder 2.1. Farvand 1, Østersøen omkring Bornholm 526-CA Rønne 526-DA Klintegrund 526-EA Bakkegrund Nord 3

4 526-HA Klintegrund Vest 526-IA Bakkegrund Syd 526-JA Rønne Banke Øst 564-AA Adler Grund Øst 564-BA Rønne Banke Syd 2.2. Farvand 3, Østersøen omkring Møn 520-AA Fakse Bugt Nord 520-DA Nordmandshage 520-EA Gyldenløves Flak 520-EB Gyldenløves Flak 520-EF Gyldenløves Flak Vest 520-EG Gyldenløves Flak Vest 520-FA Gyldenløves Flak Syd 538-GA Bjelkes Flak 2.3. Farvand 5, Østersøen vest for Gedser 560-BA Gedser Rev 566-AA Keldsnor 566-BA Vejsnæs Flak 568-AA Rødbyhavn 568-CA Gedser 2.4. Farvand 7, Øresund 532-AA Lappegrund 548-AA Køge 548-BA Juelsgrund 548-EA Mosede 548-FA Køge Bugt Øst 548-HA Juelsgrund Øst 554-AA Skovshoved 554-BA Nivå Flak 4

5 554-CA Disken 554-DA Vedbæk 2.5. Farvand 9, Smålandsfarvandet 510-EA Karrebæksminde 538-AA Grønsund 2.6. Farvand 11, Storebælt 512-BA Tranekær 542-FA Stokkebæk Flak 544-EA Agersø Flak 544-IA Stubberup Knold 544-QA Lysegrunde Nordvest 544-QB Lysegrunde 544-TA Musholm Sydvest 2.7. Farvand 13, Farvandet syd for Fyn 542-QA Lyø Sand 2.8. Farvand 15, Lille Bælt 542-BA Halk Hoved 542-EA Tranesand 542-IA Bogense 542-OA Trelde Næs 542-PA Tragten 542-VA Tragten ved Lillebælt 2.9. Farvand 17, Kattegat vest for Samsø 502-AA Hesbjerg Grund 502-CA Fløjstrup Skov 502-JA Hesbjerg Grund Syd 502-KA Nord for Wulfs Flak 502-KB Wulfs Flak 504-DA Nord for Fyns Hoved 5

6 550-BA Tørresø 550-CA Hasmark 550-EA Øst for Tørresø 550-EB Vest for Tørresø 550-FB Hasmark Syd 550-GA Nord for Hasmark 2.10 Farvand 19, Kattegat øst for Samsø 504-GB Nord for Bolsaks 506-FA Nordby Bugt 506-GA Klørgrund 506-NA Moselgrund 506-PA Marthe Flak 506-QA Marthe Flak Nord 506-SA Moselgrund Nord 506-SB Moselgrund Øst Farvand 21, Kattegat omkring Hesselø 530-BA Lysegrund Syd 536-AA Grønnerevle 536-BA Grønnerevle Vest 570-BA Lille Lysegrund Farvand 25, Kattegat omkring Læsø 558-CB Skagens Rev 574-AA Læsø Nordøst Farvand 29, Skagerrak 580-AA Jammerbugt Farvand 31, Nordsøen 524-AA Cancer Nord 524-AB Cancer Nord 524-BA Cancer Syd 6

7 562-HA Jyske Rev 562-KD Jyske Rev E 562-LC Jyske Rev A 562-MB Jyske Rev D 562-NA Jyske Rev C 7

8 3. Indvindingsområder Bilag 1 (fortsat) 3.1. Indvindingsområde 502-AA Hesbjerg Grund 8

9 Beliggende i Århus Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 17, , , , , , , ,07 9

10 3.2. Indvindingsområde 502-CA Fløjstrup Skov Bilag 1 (fortsat) 10

11 Beliggende i Århus Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 17, , , , , , , , , , , ,87 11

12 3.3. Indvindingsområde 502-JA Hesbjerg Grund Syd Bilag 1 (fortsat) 12

13 Beliggende i Århus Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 17, , , , , , , , , , , ,32 13

14 3.4. Indvindingsområde 502-KA Nord for Wullfs Flak Bilag 1 (fortsat) 14

15 Beliggende i Århus Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 22, , , , , , , , , , , , , , , ,88 15

16 3.5. Indvindingsområde 502-KB Wullfs Flak Bilag 1 (fortsat) 16

17 Beliggende i Århus Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 20, , , , , , , , , , , ,07 17

18 3.6. Indvindingsområde 504-DA Nord for Fyns Hoved Bilag 1 (fortsat) 18

19 Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 33, , , , , , , ,13 19

20 3.7 Indvindingsområde 504-GB Nord for Bolsaks Bilag 1 (fortsat) 20

21 Beliggende i den sydlige del af Samsø Bælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 40, , , , , , , , , , , , , ,84 21

22 3.8 Indvindingsområde 506-FA Nordby Bugt Bilag 1 (fortsat) 22

23 Beliggende ud for Samsø Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 36, , , , , , , , , , , ,54 23

24 3.9. Indvindingsområde 506-GA Klørgrund Bilag 1 (fortsat) 24

25 Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 47, , , , , , , , , ,64 25

26 3.10 Indvindingsområde 506-NA Moselgrund Bilag 1 (fortsat) 26

27 Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 48, , , , , , , , , , , , , , , ,89 27

28 3.11 Indvindingsområde 506-PA Marthe Flak Bilag 1 (fortsat) 28

29 Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 50, , , , , , , , , , , ,00 29

30 3.12 Indvindingsområde 506-QA Marthe Flak Nord Bilag 1 (fortsat) 30

31 Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 50, , , , , , , ,56 31

32 3.13 Indvindingsområde 506-SA og 506-SB Moselgrund Nord og Øst Bilag 1 (fortsat) 32

33 Beliggende i Kattegat syd for Djursland Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) 506-SA 506-SB Ø. Længde N. Bredde Ø. Længde N. Bredde 10 49, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 33

34 3.14 Indvindingsområde 510-EA Karrebæksminde Bilag 1 (fortsat) 34

35 Beliggende i Smålandshavet Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Koordinatliste Ø. Længde N. Bredde 11 32, , , , , , , ,30 35

36 3.15 Indvindingsområde 512-BA Tranekær Bilag 1 (fortsat) 36

37 Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 54, , , , , , , , , , , ,76 37

38 3.16 Indvindingsområde 520-AA Fakse Bugt Nord Bilag 1 (fortsat) 38

39 Beliggende i Fakse Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 19, , , , , , , , , , , , , ,96 39

40 3.17 Indvindingsområde 520-DA Nordmandshage Bilag 1 (fortsat) 40

41 Beliggende i Fakse Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 12 09, , , , , , , ,66 41

42 3.18 Indvindingsområde 520-EA og 520-EB Gyldenløves Flak Bilag 1 (fortsat) 42

43 Beliggende i Fakse Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) 520-EA 520-EB Ø. længde N. bredde Ø. længde N. bredde 12 23, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 43

44 3.19 Indvindingsområde 520-EF og 520-EG Gyldenløves Flak Vest Bilag 1 (fortsat) 44

45 Beliggende i Fakse Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) 520-EF 520-EG Ø. længde N. bredde Ø. længde N. bredde 12 25, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 45

46 3.20 Indvindingsområde 520-FA Gyldenløves Flak Syd Bilag 1 (fortsat) 46

47 Beliggende i Fakse Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 12 23, , , , , , , , , , , , , ,46 47

48 3.21 Indvindingsområde 524-AA og 524-AB Cancer Nord Bilag 1 (fortsat) 48

49 Beliggende ved Horns Rev i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) 524-AA 524-AB Ø. længde N. bredde Ø. længde N. bredde 7 59, , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 49

50 3.22 Indvindingsområde 524-BA Cancer Syd Bilag 1 (fortsat) 50

51 Beliggende ved Horns Rev i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 7 54, , , , , , , ,59 51

52 3.23 Indvindingsområde 526-CA Rønne Bilag 1 (fortsat) 52

53 Beliggende i Østersøen syd for Bornholm Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 40, , , , , , , ,87 53

54 3.24 Indvindingsområde 526-DA Klintegrund Bilag 1 (fortsat) 54

55 Beliggende i Østersøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 14 39, , , , , , , , , , , ,50 55

56 3.25 Indvindingsområde 526-EA Bakkegrund Nord Bilag 1 (fortsat) 56

57 Beliggende i Østersøen syd for Bornholm Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 44, , , , , , , ,50 57

58 3.26 Indvindingsområde 526-HA Klintegrund Vest Bilag 1 (fortsat) 58

59 Beliggende i Østersøen syd for Bornholm Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 33, , , , , , , ,26 59

60 3.27 Indvindingsområde 526-IA Bakkegrund Syd Bilag 1 (fortsat) 60

61 Beliggende i Østersøen syd for Bornholm Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 48, , , , , , , , , ,84 61

62 3.28 Indvindingsområde 526-JA Rønne Banke Øst Bilag 1 (fortsat) 62

63 Beliggende i Østersøen syd for Bornholm Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 45, , , , , , , ,13 63

64 3.29 Indvindingsområde 530-BA Lysegrund Syd Bilag 1 (fortsat) 64

65 Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 44, , , , , , , ,15 65

66 3.30 Indvindingsområde 532-AA Lappegrund Bilag 1 (fortsat) 66

67 Beliggende i Øresund Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 12 34, , , , , , , , , ,74 67

68 3.31 Indvindingsområde 536-AA Grønnerevle Bilag 1 (fortsat) 68

69 Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 41, , , , , , , ,22 69

70 3.32 Indvindingsområde 536-BA Grønnerevle Vest Bilag 1 (fortsat) 70

71 Beliggende i det sydlige Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 39, , , , , , , , , , , ,27 71

72 3. 33 Indvindingsområde 538-AA Grønsund Bilag 1 (fortsat) 72

73 Beliggende i Grønsund Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 01, , , , , , , , , ,84 73

74 3.34 Indvindingsområde 538-GA Bjelkes Flak Bilag 1 (fortsat) 74

75 Beliggende i farvandet syd for Møn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 30, , , , , , , , , , , , , , , ,13 75

76 3.35 Indvindingsområde 542-BA Halk Hoved Bilag 1 (fortsat) 76

77 Beliggende i Lillebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 40, , , , , , , , , , , ,48 77

78 3.36 Indvindingsområde 542-EA Tranesand Bilag 1 (fortsat) 78

79 Beliggende i Lillebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 43, , , , , , , , , ,21 79

80 3.37 Indvindingsområde 542-FA Stokkebæk Flak Bilag 1 (fortsat) 80

81 Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 48, , , , , , , , , ,37 81

82 3.38 Indvindingsområde 542-IA Bogense Bilag 1 (fortsat) 82

83 Beliggende i farvandet nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 05, , , , , , , ,89 83

84 3.39 Indvindingsområde 542-OA Trelde Næs Bilag 1 (fortsat) 84

85 Beliggende i sydlige Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 52, , , , , , , , , ,94 85

86 3.40 Indvindingsområde 542-PA Tragten Bilag 1 (fortsat) 86

87 Beliggende i Lillebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 09 47, , , , , , , ,34 87

88 3.41 Indvindingsområde 542-QA Lyø Sand Bilag 1 (fortsat) 88

89 Beliggende i farvandet syd for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 11, , , , , , , , , ,98 89

90 3.42 Indvindingsområde 542-VA Tragten ved Lillebælt Bilag 1 (fortsat) 90

91 Beliggende i Lillebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 49, , , , , , , ,10 91

92 3.43 Indvindingsområde 544-EA Agersø Flak Bilag 1 (fortsat) 92

93 Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 07, , , , , , , ,37 93

94 3.44 Indvindingsområde 544-IA Stubberup Knold Bilag 1 (fortsat) 94

95 Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 43, , , , , , , ,62 95

96 3.45 Indvindingsområde 544-QA Lysegrunde Nordvest Bilag 1 (fortsat) 96

97 Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 53, , , , , , , ,68 97

98 3.46 Indvindingsområde 544-QB Lysegrunde Bilag 1 (fortsat) 98

99 Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 52, , , , , , , , , , , , , , , ,40 99

100 3.47 Indvindingsområde 544-TA Musholm Sydvest Bilag 1 (fortsat) 100

101 Beliggende i Storebælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 03, , , , , , , ,16 101

102 3.48 Indvindingsområde 548-AA Køge Bilag 1 (fortsat) 102

103 Beliggende i Køge Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 14, , , , , , , , , , , ,59 103

104 3.49 Indvindingsområde 548-BA Juelsgrund Bilag 1 (fortsat) 104

105 Beliggende i Køge Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 20, , , , , , , , , ,60 105

106 3.50 Indvindingsområde 548-EA Mosede Bilag 1 (fortsat) 106

107 Beliggende i Køge Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 23, , , , , , , ,43 107

108 3.51 Indvindingsområde 548-FA Køge Bugt Øst Bilag 1 (fortsat) 108

109 Beliggende i Køge Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 32, , , , , , , ,96 109

110 3.52 Indvindingsområde 548-HA Juelsgrund Øst Bilag 1 (fortsat) 110

111 Beliggende i Køge Bugt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 22, , , , , , , , , , , ,66 111

112 3.53 Indvindingsområde 550-BA Tørresø Bilag 1 (fortsat) 112

113 Beliggende i farvandet nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 25, , , , , , , , , ,17 113

114 3.54 Indvindingsområde 550-CA Hasmark Bilag 1 (fortsat) 114

115 Beliggende i farvandet nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 30, , , , , , , , , , , ,24 115

116 3.55 Indvindingsområde 550-EA Øst for Tørresø Bilag 1 (fortsat) 116

117 Beliggende i Kattegat nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 27, , , , , , , , , , , , , , , ,47 117

118 3.56 Indvindingsområde 550-EB Vest for Tørresø Bilag 1 (fortsat) 118

119 Beliggende i Kattegat nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 20, , , , , , , ,32 119

120 3.57 Indvindingsområde 550-FB Hasmark Syd Bilag 1 (fortsat) 120

121 Beliggende i Kattegat nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 31, , , , , , , ,66 121

122 3.58 Indvindingsområde 550-GA Nord for Hasmark Bilag 1 (fortsat) 122

123 Beliggende i Kattegat nord for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 32, , , , , , , , , ,20 123

124 3.59 Indvindingsområde 554-AA Skovshoved Bilag 1 (fortsat) 124

125 Beliggende i Øresund Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 38, , , , , , , ,21 125

126 3.60 Indvindingsområde 554-BA Nivå Flak Bilag 1 (fortsat) 126

127 Beliggende i Øresund Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 35, , , , , , ,77 127

128 3.61 Indvindingsområde 554-CA Disken Bilag 1 (fortsat) 128

129 Beliggende i Øresund Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 38, , , , , , , , , ,87 129

130 3.62 Indvindingsområde 554-DA Vedbæk Bilag 1 (fortsat) 130

131 Beliggende i Øresund Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 34, , , , , , , ,37 131

132 3.63 Indvindingsområde 558-CB Skagens Rev Bilag 1 (fortsat) 132

133 Beliggende i Nordlige Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 10 40, , , , , ,22 133

134 3.64 Indvindingsområde 560-BA Gedser Rev Bilag 1 (fortsat) 134

135 Beliggende i Østersøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 12 06, , , , , , , ,99 135

136 3.65 Indvindingsområde 562-HA Jyske Rev Bilag 1 (fortsat) 136

137 Beliggende i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 27, , , , , , , , , , , , , , , ,20 137

138 3.66 Indvindingsområde 562-KD Jyske Rev E Bilag 1 (fortsat) 138

139 Beliggende i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 48, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 139

140 3.67 Indvindingsområde 562-LC Jyske Rev A Bilag 1 (fortsat) 140

141 Beliggende i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 141

142 3.68 Indvindingsområde 562-MB Jyske Rev D Bilag 1 (fortsat) 142

143 Beliggende i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 37, , , , , , , , , , , , , ,95 143

144 3.69 Indvindingsområde 562-NA Jyske Rev C Bilag 1 (fortsat) 144

145 Beliggende i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. længde N. bredde 7 53, , , , , , , , , ,89 145

146 3.70 Indvindingsområde 564-AA Adler Grund Øst Bilag 1 (fortsat) 146

147 Beliggende i Østersøen syd for Bornholm Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 24, , , , , , , , , ,80 147

148 3.71 Indvindingsområde 564-BA Rønne Banke Syd Bilag 1 (fortsat) 148

149 Beliggende i Østersøen syd for Bornholm Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 14 31, , , , , , , , , , , ,59 149

150 3.72 Indvindingsområde 566-AA Keldsnor Bilag 1 (fortsat) 150

151 Beliggende syd for Langeland Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 43, , , , , , , , , ,37 151

152 3.73 Indvindingsområde 566-BA Vejsnæs Flak Bilag 1 (fortsat) 152

153 Beliggende i farvandet syd for Fyn Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 10 25, , , , , , , , , , , , , , , ,31 153

154 3.74 Indvindingsområde 568-AA Rødbyhavn Bilag 1 (fortsat) 154

155 Beliggende i Femern Bælt Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 19, , , , , , , ,49 155

156 3.75 Indvindingsområde 568-CA Gedser Bilag 1 (fortsat) 156

157 Beliggende i Østersøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 52, , , , , , , ,97 157

158 3.76 Område 570-BA Lille Lysegrund Bilag 1 (fortsat) 158

159 Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 29, , , , , , , ,65 159

160 3.77 Indvindingsområde 574-AA Læsø Nordøst Bilag 1 (fortsat) 160

161 Beliggende i Kattegat Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 11 14, , , , , , , ,48 161

162 3.78 Indvindingsområde 580-AA Jammerbugt Bilag 1 (fortsat) 162

163 Beliggende i Jammerbugt i Nordsøen Indvindingsområdet er begrænset af rette linjer mellem følgende punkter: Geografiske koordinater (WGS 84) Ø. Længde N. Bredde 9 02, , , , , , , , , ,50 163

164 Generelle vilkår for udførelse af råstofindvinding i områder udlagt til fælles indvinding Bilag 2 1. Forudsætninger for indvinding 1.1 Dokumenter, der skal forefindes på indvindingsfartøjet Et eksemplar af gældende bekendtgørelse og tilladelse udstedt i medfør heraf skal forefindes på indvindingsfartøjet. 1.2 Kvalitetssikring Inden igangsættelsen skal tilladelsesindehaveren til Naturstyrelsen fremsende dokumentation for, at der er etableret en plan for kvalitetssikringen af de aktuelle arbejder. Tilladelseshaveren skal kunne dokumentere, at arbejderne udføres i henhold til kvalitetssikringsplanen, og dermed, at de i bekendtgørelsen og tilladelsen stillede vilkår overholdes. 2. Arbejdets tilrettelæggelse 2.1 Indvindingsfartøjer Oplysning om de fartøjer, som udfører råstofindvinding i henhold til denne bekendtgørelse og tilladelse udstedt i medfør heraf, skal sendes til Naturstyrelsen. 2.2 Positionsbestemmelse Indvindingsfartøjer skal være udstyret med og anvende AIS overvågningssystem. 2.3 Indvindingsmetoder Arbejdet skal tilrettelægges således, at skibstrafikken i området forstyrres mindst muligt. Af hensyn til skibstrafikken må der som følge af indvindingsaktiviteterne ikke ske dybdeforringelser i området. Ved arbejdet skal Søfartsstyrelsens Standard vilkår ved arbejder på søterritoriet overholdes. 3. Overvågning 3.1 Indvindingsfartøjets position og arbejde Ved nedbrud af navigationssystemet med en varighed på over 1 time skal indvindingen ophøre, indtil systemet igen er operationelt. Naturstyrelsen kan ændre vilkårene for dokumentation af indvindingsfartøjets position og arbejde. 3.2 Marinarkæologiske genstande og skibsvrag Det skal under arbejdets udførelse overvåges, om der påtræffes marinarkæologiske genstande samt skibsvrag. Påtræffes sådanne genstande, skal anvisningerne i den af Kulturstyrelsen udarbejdede: Instruks vedrørende registrering af marinarkæologiske fund, følges. Instruksen er vedhæftet tilladelsen og kan rekvireres hos Naturstyrelsen. 4. Slutkontrol 4.1 Eventuel gennemførelse af efterbehandling 164

165 Såfremt kontrolopmålinger eller andre undersøgelser viser, at de stillede vilkår ikke er overholdt, skal der gennemføres afhjælpende foranstaltninger. Eventuelle afhjælpende foranstaltninger gennemføres for tilladelsesindehaverens regning. 5. Dokumentation og indberetninger I dette afsnit beskrives den dokumentation, som skal fremsendes til myndigheder for at opfylde de i bekendtgørelsen og tilladelse udstedt i medfør heraf stillede vilkår. 5.1 Til Naturstyrelsen Før indvinding Plan for kvalitetssikring fremsendes. Meddelelse fremsendes om igangsætning af indvinding og om materiel, der skal anvendes, med oplysninger om navn, kendingsbogstaver, IMO-nummer og MMSI-nummer samt navn, adresse og CVR-nummer for ejer af fartøjet og/eller for den, som driver det Under indvinding Oplysninger om indsættelse og afmelding af indvindingsmateriel meddeles inden for 2 uger. Indberetninger om indvinding fremsendes kvartalsvist. Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skal indberettes. Tidspunkt for nedbrud og genetablering af positionsudstyr samt indvindingsaktiviteter i perioden skal meddeles inden 24 timer efter hændelsens start. Afvigelser fra planen for kvalitetssikring under arbejdets udførelse skal inden for 24 timer meddeles med elektronisk post til med oplysninger om, hvilke tiltag der er gjort for at afhjælpe afvigelserne Efter endt indvinding Meddelelse om endeligt ophør af indvinding fremsendes hurtigst muligt. 5.2 Til Kulturstyrelsen Eventuelle fund af marinarkæologiske genstande og skibsvrag uanset alder skal indberettes. 5.3 Til Geodatastyrelsen Eventuelle fund af skibsvrag uanset alder indberettes. 5.4 Til Søfartsstyrelsen Eventuelle fund af skibsvrag uanset alder indberettes. 6. Myndighedstilsyn Naturstyrelsen fører tilsyn med indvindingen. Tilladelsesindehaveren skal stille søværts transport- og opholdsfaciliteter til rådighed. 165

166 Tilladelsesindehaveren skal tåle de kontrolforanstaltninger, som offentlige myndigheder måtte foretage for at sikre overholdelsen af bestemmelserne for indvindingsvirksomheden. Supplerende oplysninger: Råstofafgift Der skal betales råstofafgift i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 1. april

167 Vilkår for råstofindvinding i de enkelte indvindingsområder Bilag 3 167

168 Indvindingsområde Samlet tilladt mængde i m³ Årligt tilladt mængde i m³ Andre vilkår Nummer Navn 502-AA Hesbjerg Grund CA Fløjstrup Skov JA Hesbjerg Grund Syd I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 502-KA Nord for Wullfs Flak Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 502-KB Wullfs Flak Der må ikke indvindes i 2 cirkelformede beskyttelseszoner med en radius på 200 m omkring 2 vrag angivet ved følgende positioner i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 22, , , ,97 Der må ikke indvindes råstoffer i det kulturhistoriske interesseområde afgrænset af følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 22, , , , , , , ,60 Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 504-DA Nord for Fyns Hoved GB Nord for Bolsaks FA Nordby Bugt Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 506-GA Klørgrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 506-NA Moselgrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 506-PA Marthe Flak I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 168

169 Indvindingsområde Samlet tilladt mængde i m³ Årligt tilladt mængde i m³ Andre vilkår Efter indvinding af 1 mio. m³ skal der gennemføres et program til beskrivelse af de miljømæssige effekter og udarbejdes en status for de natur- og miljømæssige forhold i indvindingsområdet og en zone på 500 m rundt om. Programmet skal godkendes af Naturstyrelsen. 506-QA Marthe Flak Nord I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 506-SA og 506-SB Moselgrund Nord og Øst Indvinding i området syd for 56 01,83 N må først igangsættes, når der er gennemført supplerende undersøgelser af de biologiske forhold i området. Undersøgelserne skal godkendes af Naturstyrelsen Der må ikke indvindes i en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 200 m omkring følgende position i WGS 84 i område 506-SA: Ø. Længde N. bredde 10 50, ,84 Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 510-EA Karrebæksminde BA Tranekær AA Fakse Bugt Nord Der må ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger øst for en linje gennem følgende punkter i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 12 20, , , , DA Nordmandshage I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 520-EA og Gyldenløves Flak I områderne må der samlet indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 520-EB 520-EF og 520-EG Gyldenløves Flak Vest Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 520-FA Gyldenløves Flak Syd I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 169

170 Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt mængde i m³ mængde i m³ Andre vilkår 524-AA og 524-AB Cancer Nord Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 524-BA Cancer Syd Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 526-CA Rønne I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. Ved ansøgninger om udvidelse af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmålinger og fornyet biologisk screening, herunder af de omkringliggende stenrevsområder. 526-DA Klintegrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-EA Bakkegrund Nord Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-HA Klintegrund Vest I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-IA Bakkegrund Syd Der må i området, der ikke omfatter nedennævnte delområde 1, i alt indvindes m³. Der må indvindes op til 3 mio. m³ inden for delområde 1, som er afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 14 49, , , , , , , ,73 Der må ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 526-JA Rønne Banke Øst I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 530-BA Lysegrund Syd AA Lappegrund AA Grønnerevle Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 536-BA Grønnerevle Vest Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 538-AA Grønsund Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 538-GA Bjelkes Flak I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 170

171 Indvindingsområde Samlet tilladt mængde i m³ Årligt tilladt mængde i m³ Andre vilkår Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder mht. støj i boligområder for åben og lav boligbebyggelse overholdes, jf. vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er følgende: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag Alle dage kl : kl : 45 db 40 db 35 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. 542-BA Halk Hoved Når der er indvundet m³, skal der, inden indvindingen kan fortsætte, gennemføres en kystteknisk undersøgelse, som dokumenterer, at indvindingen kan fortsætte uden at der sker påvirkning af kysten. Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder mht. støj i boligområder for sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder overholdes, jf. vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder. Grænseværdierne er følgende: Mandag-fredag Mandag - fredag Alle dage 171

172 Indvindingsområde Samlet tilladt mængde i m³ Årligt tilladt mængde i m³ Andre vilkår kl , kl , kl : lørdag kl lørdag kl , søn- og helligdag kl : 40 db 35 db 35 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. 542-EA Tranesand Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-FA Stokkebæk Flak Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-IA Bogense OA Trelde Næs I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 542-PA Tragten Mængden må kun indvindes i delområde 1, som er afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 09 47, , , , , , , ,76 Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og biologisk screening af de lavvandede områder nord for tilladelsesområdet. 542-QA Lyø Sand Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 172

173 Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt mængde i m³ mængde i m³ Andre vilkår 542-VA Tragten ved Lillebælt Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 544-EA Agersø Flak Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. Indvinding af mere end m³ af tilladelsesmængden må først igangsættes, når der er gennemført en ny miljømæssig undersøgelse, som dokumenterer, at den hidtidige indvinding ikke har haft væsentlige negative miljømæssige effekter på flora og fauna i hårdbundsområderne i den nordvestlige og sydvestlige del af sikkerhedsområdet. Dokumentationen skal godkendes af Naturstyrelsen inden arbejdet kan igangsættes. 544-IA Stubberup Knold QA Lysegrunde Nordvest Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 544-QB Lysegrunde Der må ikke indvindes i en cirkelformet beskyttelseszone med en radius på 200 m omkring følgende position i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 56, ,46 Der må ikke indvindes i et område afgrænset af rette linjer mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 54, , , , , , , ,04 Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 544-TA Musholm Sydvest Der må højst indvindes m³ materialer til anvendelse til opfyldninger. 548-AA Køge I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 548-BA Juelsgrund I området må der ikke indvindes materialer til anvendelse til opfyldninger. 548-EA Mosede FA Køge Bugt Øst

174 Indvindingsområde Samlet tilladt Årligt tilladt mængde i m³ mængde i m³ Andre vilkår 548-HA Juelsgrund Øst BA Tørresø Der må ikke indvindes fyldsand syd for en linje mellem følgende koordinater i WGS 84: Ø. Længde N. bredde 10 25, , , ,33 I området syd for ovenstående linje, må der indvindes op til m³ kvalitetsmaterialer, råstoftyperne 1, 2 og 3. I området nord for ovennævnte linje, må der indvindes op til m³ materialer. Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder, jf. vejledning nr. 5/1984»Ekstern støj fra virksomheder«. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne, gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag Alle dage kl : kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. 174

175 Indvindingsområde Samlet tilladt mængde i m³ Årligt tilladt mængde i m³ Andre vilkår Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. 550-CA Hasmark Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-EA Øst for Tørresø Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne, gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag Alle dage kl : kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-EB Vest for Tørresø Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne, gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: 175

176 Indvindingsområde Samlet tilladt mængde i m³ Årligt tilladt mængde i m³ Andre vilkår Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag Alle dage kl : kl : 40 db 30 db 30 db Grænserne bortset fra støjspidser er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau og gælder ved de nærliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. Støjgrænserne gælder for den enkelte virksomheds samlede støjbidrag. Alle indvindingsfartøjer, som skal arbejde i området, skal på forhånd have gennemført en støjmåling som dokumenterer, at tilladelsens vilkår om støj kan overholdes. Ved ansøgninger om udvidelser af indvindingsmængden vil der blive stillet krav om gennemførelse af supplerende opmåling og fornyet biologisk screening. 550-FB Hasmark Syd Indvindingen skal gennemføres, så Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder overholdes for områdetypen sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. For at sikre, at virksomhedernes samlede støjbidrag ikke overstiger grænseværdierne gælder der for den enkelte virksomhed følgende støjgrænser: Mandag-fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , søn- og helligdag Alle dage kl : 176

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden BEK nr 393 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00034 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

UDKAST. til. Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden UDKAST til Bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden I medfør af 22, stk. 1, og 38, stk. 1, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 13. juni 2013,

Læs mere

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.)

UDKAST. (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav og ændring af standardvilkår m.v.) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning af områder, årlige lofter for indvinding, skærpede indberetningskrav

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. marts 2015

Lovtidende A Udgivet den 27. marts 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 27. marts 2015 26. marts 2015. Nr. 287. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden (Genudlægning

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2011 Titel Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2011 Redaktion: Poul Erik Nielsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk ISBN nr. 978-87-7279-381-8

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området.

Tilladelseshaverne må samlet indvinde 60.000 m³. Der kan ikke indvindes fyldsand i området. BG Stone A/S Natur J.nr. BLS-7322-00985 Ref. pen Den 3. november 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-OA Trelde Næs Nærværende tilladelse erstatter tilladelse af 6. december 2006 til

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret.

I henhold til lovens 20, stk. 2, er tilladelsen til indvinding uden fortrinsret. RN Shipping A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Naturområdet J.nr. BLS-7323-00012 Ref. sah Den 9. juli 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen Område 562-JA og 562-JB Jyske Rev RN Shipping

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Natur J.nr. BLS-7322-01024 Ref. lho Den 12. oktober 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 526-JA Rønne Banke Øst Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00171 Århus Havn Mindet 2 Postboks 130 8100 Aarhus C Natur J.nr. BLS-7321-00171 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer ved Moselgrund i Kattegat, seismiske undersøgelser

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til m³ havbundsmateriale. En ikke udnyttet mængde kan justeres ned med et varsel på 3 måneder. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Natur J.nr. BLS-7322-01487 Ref. sah Den 15. oktober 2010 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-GA, Nord for Hasmark Rohde

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke i Lillebælt, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Gyldenbjergsvej 10 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00212 Ref. jhg Den 22. juli 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer omkring Holst Banke

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01474 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 5. oktober 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til indvinding

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S MSE Grus ApS Flintholm Sten & Grus ApS Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00172/-00173/-

Læs mere

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder et område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A DK- 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00246 Ref. sah Den 19. februar 2009 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i to områder ved

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område Flintholm Sten & Grus ApS c/o Bjerrum & Jensen Jessens Mole 9A 5700 Svendborg Natur J.nr. BLS-7321-00157 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen,

Læs mere

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn

Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO Thorshavn Rederiet Sp/f Sekstant Sigmundargøta 20 FO - 100 Thorshavn Natur J.nr. BLS 7322-00964 Ref. lho Den 14. maj 2008 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 520-FA Gyldenløves Flak Syd Tilladelseshaveren,

Læs mere

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84):

Tilladelsen gælder område afgrænset af rette linjer mellem nedennævnte koordinater (WGS-84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Natur J.nr. BLS-7321-00154 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i Vigsø Bugt i Nordsøen, seismiske undersøgelser

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Silversand A/S Rohde Nielsen A/S Danena Aps Boisen & Hartmann ApS Storebælt Sten & Grus A/S MSE Grus ApS RN Shipping A/S NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00170/-00171/- 00227/-00228/-00229/-00303/-

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Danena Aps Boisen & Hartmann ApS NCC Råstoffer A/S Flintholm Sten & Grus ApS Storebælt Sten & Grus A/S RGS90 A/S Rohde Nielsen A/S Troels Jørgensen Entreprise ApS Kroghs A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00208/-00233/-

Læs mere

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post:

J.nr. BLS Jessens Mole 9A. Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm Sten og Grus ApS Natur c/o Bjerrum & Jensen J.nr. BLS-7322-01473 Jessens Mole 9A Ref. sah 5700 Svendborg Den 20. september 2010 e-post: Flintholm@bjerrum-jensen.dk oa@raacon.dk Tilladelse til

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1999 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2001 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1999 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 2001 Råstofproduktionsserie

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1997 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 1998 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1997 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1998 Råstofproduktionsserie

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Ikast Betonvarefabrik A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00360/-00361/- 00362/-00693/-00694 Ref. Lho/pen Den 10.november 2006

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00792 Ref. Lho/pen Den 2. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 558-CB Skagens Rev Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles hermed

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Troels Jørgensen Entreprise ApS Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00753 Ref. Lho/pen Den 24. januar 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 542-BA Halk Hoved Tilladelseshaveren, jf. ovenstående,

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 1998 Havområde Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2000 Råstofproduktion i Danmark Havområde 1998 Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet 1999 Råstofproduktionsserie

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182

Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver i område 7321-00182 NCC Roads A/S Råstoffer Natur J.nr. BLS-7321-00182 Ref. sah Den 18. december 2008 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer nord for Fyn, ved Tørresø og Hasmark, seismiske undersøgelser og sedimentprøver

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgninger om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. NCC Råstoffer A/S Rederiet Peter Rohde A/S Rohde Nielsen A/S Boisen & Hartmann Aps Danena Aps Storebælt Sten & Grus A/S Flintholm Sten & Grus Aps Kroghs A/S RN Shipping A/S MSE Grus ApS Landsplanområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden.

Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten fra havbunden. Rederiet Peter Rohde A/S Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00824 Ref. Lho/pen Den 25. maj 2007 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 554-DA Vedbæk Tilladelseshaveren, jf. ovenstående, meddeles

Læs mere

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet

Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Udbudsmateriale til auktion over områder til råstofindvinding fra havet Indholdsfortegnelse 0. Relevant lovgivning... side 2 Generelt 1. Indledning... side 3 2. Auktionens genstand... side 3 3. Budgiver...

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm Sydvest

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm Sydvest [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 544-TA Musholm

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA og 506-SB, Moselgrund Rohde Nielsen A/S Vandplanlægning og havmiljø Nyhavn 20 J.nr. NST-7322-01529 1051 København K Ref. sah e-post: mail@rohde-nielsen.dk Den 8. marts 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-SA

Læs mere

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011.

Rohde Nielsen A/S har vundet retten til efterforskningen ved auktionen den 13. april 2011. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01657 Ref. sah Den 6. marts 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 18. december 2014 UDKAST

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne,

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 506-TA Nord for Tvillingerne, NCC Roads A/S Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup E-post: soematerialer@ncc. Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01559 Ref. Pen/ehp Den 25. januar 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser

Indholdsfortegnelse. Udbudsmateriale. Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Indholdsfortegnelse Udbudsmateriale Bilag 1. Farvand 3. Østersøen omkring Møn. Bilag 2. Farvand 5. Østersøen vest for Gedser Bilag 3. Farvand 7. Øresund. Bilag 4. Formular til brug ved afgivelse af bud

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 502-KB, Wulffs Flak i Århus NCC Roads A/S Råstoffer Vandplanlægning og havmiljø Ejby Industrivej 8 J.nr. NST-7322-01555 2600 Glostrup Ref. sah e-post: soematerialer@ncc.dk Den 12. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK 2002 Havområde Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen 2003 Råstofproduktion i Danmark Havområde 2002 Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 2003 Råstofproduktionsserie nr.

Læs mere

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals

Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Tornby Mørtelværk ApS Hornevej 4 Tornby 9850 Hirtshals Sendt til: normann@has.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01885 Ref. thobk 30. september 2015 UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyb0røn NordsøRal A/S Sydhavnsvej 21 7680 Thyborøn Cc Ole Askehave Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01866 Ref. thobk 10. juni 2014 Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk UDKAST TIL TILLADELSE TIL INDVINDING

Læs mere

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6.

Denne tilladelse gælder for indvinding af op til 200.000 m³ havbundsmateriale årligt, jf. råstoflovens 21, stk. 2, nr. 6. Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 1051 København K E-post: pa@gfklaw.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01563 Ref. sah Den 5. maj 2011 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-MB, Nordvest

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3.

Det bemærkes, at der i en efterfølgende indvindingstilladelse vil blive fastsat vilkår om vederlag, jf. råstoflovens 21, stk. 3, jf. 22 a, stk. 3. Odense Havn Noatunvej 2 DK-5000 Odense C Mail: nk@odensehavn.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7321-00123 Ref. jimho/lisew Den 20. oktober 2015 Tilladelse til efterforskning efter råstoffer i område

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 574-EA Sanden, syd for Læsø NCC Roads A/S, Råstoffer Teknisk afdeling Ejby Industrivej 8 DK-2600 Glostrup Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01635 Ref. sah Den 18. juni 2012 e-post: cab@ncc.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt.

Der må til kystfodring langs den Jyske Vestkyst indvindes i alt 3 mio. m³ sand årligt. Kystdirektoratet Højbovej 1 Postboks 100 7620 Lemvig SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-0010 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer i Nordsøen, Område 578-AA

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Der er følgende væsentlige ændringer i fællesområdebekendtgørelsen:

Der er følgende væsentlige ændringer i fællesområdebekendtgørelsen: NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-700-00032 Ref. thobk Den 26. marts 2015 Miljøvurdering af bekendtgørelse om udlæg af fællesområder til råstofindvinding på havet, jf. lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø

Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther Mandø Byvej 26 6760 Ribe Landsplanområdet J.nr. SNS-7321-00034 Ref. pen Den 4. december 2006 Tilladelse til efterforskning efter ler-silt-sand i Vadehavet ud for Mandø Jørn Luther, Mandø, meddeles

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 566-CA og 566-DA, Nord for Vejsnæs Flak Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01656 Ref. sah Den 15. januar 2013 TILLADELSE TIL INDVINDING Tilladelse til indvinding

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 J. nr. NST-700-00038 23. april 2015 UDKAST TIL Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden 1 I medfør af 20, stk. 6, 20 a, stk. 5, 22, stk. 3, 22 a, stk. 6 og 7, 23, stk.

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst.

Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig. Sendt til: kdi@kyst. Kystdirektoratet Højbovej 1 7620 Lemvig Sendt til: kdi@kyst.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7323-00036 Ref. thobk Den 8. oktober 2015 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 562-AE Thyborøn

Læs mere

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012.

Thyborøn NordsøRal A/S har vundet retten til området ved auktion d. 7. november 2012. Thyborøn NordsøRal A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K Sendt til: tnr@thyboron-nordsoral.dk Cc Ole Askehave, oa@askehave.dk Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01868 Ref. thobk 19. februar 2015 Tilladelse

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Samsø Havne, Havnekontoret Att. Hartvig Pedersen Ballen Havn 1 8305 Samsø Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00012 Ref. DOFHA 10. april 2007 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1)

Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand 1) BEK nr 788 af 25/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fiskeridirektoratet, j.nr. 200819339 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Nyborg Kommune v/ Paul S. Qvist Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg Kystdirektoratet J.nr. 16/02488-15 Ref. Anni Lassen 28-07-2016 Tilladelse til nyttiggørelse efter kystbeskyttelsesloven ved Nyborg Marina, Nyborg

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Der må i området årligt indvindes op til m³ havbundsmaterialer. Leverancer må kun ske til Daneflint A/S s fabrik i Hårbølle på Møn.

Der må i området årligt indvindes op til m³ havbundsmaterialer. Leverancer må kun ske til Daneflint A/S s fabrik i Hårbølle på Møn. Daneflint A/S Møens Stenminer Forchhammersvej 15, 2. th. 1920 Frederiksberg C SKOV- OG NATURSTYRELSEN Landskabs- og Råstofkontoret J.nr. SN 2001-7323-00011 Ref. pen Tilladelse til indvinding af råstoffer

Læs mere

Bekendtgørelsens indhold, hovedformål og forbindelse med andre relevante planer

Bekendtgørelsens indhold, hovedformål og forbindelse med andre relevante planer Notat Natur J.nr. BLS-700-00018 Ref. pen/sah Den 10. september 2009 Miljøvurdering af bekendtgørelse om udlæg af fællesområder til råstofindvinding på havet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Høringsnotat Vedrørende 4 bekendtgørelser til udmøntning af råstofloven

Høringsnotat Vedrørende 4 bekendtgørelser til udmøntning af råstofloven Notat Byer J.nr. Ref. crnis Den 24. november 2009 Høringsnotat Vedrørende 4 bekendtgørelser til udmøntning af råstofloven Bekendtgørelserne, der blev sendt i høring til en bred kreds af myndigheder, brancheaktører

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge.

Naturstyrelsen træffer hermed afgørelse om udvidelse af indvindingsmængden i fællesområde 548-AA Køge. NCC Roads A/S Fabrik Ejby Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Cc.: Christian Abildtrup Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01310 Ref. thobk Den 3. oktober 2014 Sendt til: soematerialer@ncc.dk UDKAST TIL

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø

Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA, mellem Fyn og Samsø Rohde Nielsen A/S Nyhavn 20 DK-1051 København K e-post:, mail@rohde-nielsen.dk Vandplanlægning og havmiljø J.nr. NST-7322-01636 Ref. sah Den 29. juni 2012 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Med venlig hilsen. Lotte Knudsen / Lene Strøm Pedersen

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Med venlig hilsen. Lotte Knudsen / Lene Strøm Pedersen Flemming Skøtt Vindeby Strandvej 17 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00048 Ref. LENSP/LOKNU Den 3. marts 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 250 m 3 uddybningsmateriale ud for matr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 6.10.2015 L 259/5 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1778 af 25. juni 2015 om fastlæggelse af fiskerirelaterede bevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af revområder i farvande inden for

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linier mellem nedennævnte koordinater (WGS 84):

Tilladelsen til indvinding gælder for et område afgrænset af rette linier mellem nedennævnte koordinater (WGS 84): NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup e-post: soematerialer@ncc.dk Natur J.nr. BLS-7322-00429 Ref. pen Den 9. marts 2009 Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 538-GB Bjelkes

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1)

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1) BEK nr 958 af 27/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1) BEK nr 417 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter BEK nr 109 af 30/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vurdering af algeområder tilhørende nye produktionsområder 2016

Vurdering af algeområder tilhørende nye produktionsområder 2016 Vurdering af algeområder tilhørende nye produktionsområder 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 17. oktober 2016 Forfatter Christian Mohn og Hans H Jakobsen Institut for Bioscience

Læs mere

BEK nr 63 af 11/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016

BEK nr 63 af 11/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 BEK nr 63 af 11/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen BLS-2129-00039 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis onsdag den 11. juni 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis onsdag den 11. juni 2008. Morten Rosbæk M.S. Rosbæk Aps Færgevej 4 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00070 Ref. NIHOL Den 2. juni 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 350 m 3 bundmateriale fra området ud for

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere