Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find vej PLUS Vejledning til ansøgere"

Transkript

1 Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved hjælp af et kort ligesom en skattejagt. Der er omtrent 200 steder i landet, hvor Find vej i Danmark tilbyder en anderledes tur i det fri. Med støtte fra Nordea-fonden og Friluftsrådet ønsker vi nu at udbygge tilbuddet med nye muligheder. I denne vejledning kan du læse hvad der gives støtte til, og hvordan du og din klub får del i puljen. Find vej i Danmark har vist sig at være en eminent måde at vise omverdenen hvad orientering er, og på den måde åbne sporten op for flere. Og det er også det vi vil med Find vej PLUS. Vi skal nå ud til endnu flere med flere tilbud, rettet mod flere forskellige. Og vi skal holde gang i ilden og følge med tiden. har fået et fornyet udseende, og er bygget op så den kan læses fra mobiltelefon, eller andre mobile enheder. Den har såkaldt responsivt design, som altså automatisk tilpasses den skærmstørrelse den åbnes på. Det er især vigtigt fordi alle landets 200 Find vej ruter nu ligger kodet ind, så man kan bruge mobiltelefonen som kontrolkort på turen. Posternes unikke kontrolkodebogstaver skrives ind på mobiltelefonen og kan derefter skrives over i Hall of Fame. Hall of Fame er en rangliste over de personer der har fundet flest poster i landet. Det er en sjov måde at konkurrere mod venner eller klubkammerater, og 1. pladsen har fundet over 5000 poster, gennem de senere år. Quiz Den nye findveji.dk giver også mulighed for at lægge opgaver ind på posterne, som brugeren modtager, og skal besvare, via sin mobiltelefon. Det kan være spørgsmål som Hvad betyder den olivengrønne farve syd for posten her? eller fx en matematiklærer kan lave en bane med matematikspørgsmål. Alle som ønsker det, og som kan godkendes af DOF, kan nemlig få adgang til at oprette disse quizbaner. Det betyder at klubberne kan opnå et stærkt samarbejde med fx 1

2 kommunens skoler, eller naturcentrene, da man kan vælge at give lærere og naturvejlederne adgang til at oprette ture i systemet. Klubberne kan også oprette baner til brug i bl.a. børne- og ungdomstræningen, med mere eller mindre orienteringstekniske opgaver. Oprettelse af sådanne mobil-quiz er gratis for klubber under DOF og indtil videre også for godkendte samarbejdspartnere så som lærere og naturvejledere. I det følgende uddybes modellen yderligere, sammen med de tre andre Find vej modeller, som kan støttes økonomisk med Find vej PLUS puljen. Fælles gælder at de anførte støttebeløb er vejledende, og hvis I har andre behov, er der mulighed for tilpasninger. Støtten uddeles efter først til mølle princippet, og der er indtil videre ikke loft over hvor mange projektpakker hver klub kan søge. Man kan også kombinere modellerne og fx lave mobil-quiz på en foto-orientering. Sæt da flere krydser i ansøgningsskemaet Find vej PLUS som kan findes på siden her: Hvad støttes? Der er fire forskellige modeller, projektpakker, som uddybes enkeltvis nedenfor: 1. Foto-orientering 2. Oplevelsespakke 3. Mobil-quiz 4. Tur-app (Travel Tales) Der er altså ingen midler til pæle, skilte eller korttilskud, men til overbygninger og nyudviklinger. Men med de nye muligheder i hånden, er der god chance for at fx kommunen vil være med til at finansiere materialeudgifter til pæle og skilte, som danner grundlag for nogle af modellerne. På alt trykt materiale skal Nordea-fonden og Friluftsrådets logo indgå. I linket ovenfor findes link til disse og bl.a. en udførlig vejledning i at etablere et Find vej projekt, med faste poster. Foto-orientering Ikke alle projekttyper kræver de faste poster. I en foto-orientering bruger man eksisterende elementer i bybilledet eller landskabet, som poster. Det kan være statuer, en vejrhane, et særligt vindue el.lign. Elementerne fotograferes og billederne sættes ind i folderen sammen med kortet, eller trykkes på bagsiden af kortet og nummereres med bogstaver. Øvelsen for brugeren går så ud på at knytte de enkelte fotos til de givne lokaliteter. For at det ikke skal blive for nemt, især for lokale, kan man vælge at bruge nærbilleder. Foto-orienteringen kan laves over temaer som ex kulturhistorie i 2

3 bybilledet, suppleret med små beskrivelser ved hver post. Et kort (helst et rigtigt orienteringskort) med poster indtegnet Et antal fotografier, ét pr. post (fx 16 foto-poster er et godt antal) hver nummeret med et bogstav En kort tekst til hver post med beskrivelse af fx kulturen, naturen eller historien bag posten En kort forklaring af turen, samt af jeres klub til brug i folderen. Det hele sendes sammen med En foto-orientering støttes med 4000 kr. til tryk af folder og kort. DOF bistår med redigering og layout. Klubben og dens eventuelle samarbejdspartnere leverer kort, billeder og tekst. Foto-orienteringen kan kombineres med Mobil-quizzen, så billedets bogstav fungerer som den kontrolkode som kan udløse et quizspørgsmål på mobiltelefonen. Den kan også kombineres med såvel Find vej Tur-app en som Oplevelsespakken som beskrives i det følgende. Oplevelsespakken Til alle fire typer af projekter laves en folder der forklarer hvad turen går ud på, og som gengiver kortet eller et udsnit af kortet. Med oplevelsespakken gøres folderen til en flersidet turguide med plads til mere uddybende tekst, med naturbeskrivelser eller kulturhistorie, fotografier osv. I pakken indgår selvfølgelig også kortet samt kontrolkort mv, og pakken kan sælges for et rimeligt beløb. Hvis jeres projekt ønsker at udgive mere specifikke turpakker - familiepakker, skolepakker eller måske en firmapakke er det også en mulighed. Fælles gælder, at der som minimum skal være et udsnit af kortet med poster, som lægges til fri download, så der også er et tilbud som kan tilgås uden videre, via findveji.dk Et orienteringskort med poster indtegnet Faste poster med Find vej kode skilte Et foto, i høj opløsning, til hver post En beskrivelse af kulturen, naturen eller historien bag hver post, fx 150 ord. Kontrolkort, baneforslag, helst indtegnet på kort, og postbeskrivelser (altid i tekst) En forklaring af turen, samt af jeres klub til brug i hæftet/folderen. Det hele sendes sammen med Sælges oplevelsespakken skal minimum én bane tegnes ud på et kort/kortudsnit, som lægges til download på findveji.dk 3

4 Oplevelsespakken tager udgangspunkt i faste poster, og kan derfor oplagt kombineres med en mobilquiz, såvel som med Tur-app en (se nedenfor). Ved kombination med mobil-quiz udvælges en række poster som der lægges opgaver på. De udvalgte poster udgør en rute som gengives på et kortudsnit separat i hæftet, eller som gengives i en separat folder, som også vedlægges oplevelsespakken. Kortudsnittet med quiz-ruten lægges til download på findveji.dk. Oplevelsespakken kan også indeholde en foto-orientering, hvis en del af kortet dækker et byområde, eller der er mange kulturspor i skoven. Oplevelsespakken kan støttes med 8000 kr. til tryk af hæfte/folder og kort. DOF bistår med redigering og layout. Klubben og dens eventuelle samarbejdspartnere leverer kort, billeder og tekst. Mobil-quiz Mobil-quizzen er allerede omtalt indledningsvis, og kan som nævnt anvendes på såvel faste poster, som på en foto-orientering. Brugeren starter turen via et link på findveji.dk, på den underside der hører til det givne område. Her finder man også det tilhørende kort osv. Når første post på turen er fundet indtastes postens kontrolbogstavkode, hvorefter en opgave, et quizspørgsmål dukker op på mobilskærmen. Man kan konkurrere flere sammen på samme mobil, eller som hold mod hinanden på flere mobiler. Når man har gennemført turen får man en status over hvem det havde flest rigtige, og hvor lang tid man var undervejs. Man er således i kontakt med hjemmesiden findveji.dk under hele turen, og det kræver derfor er der er mobildækning. Da det oftest er meget små datamænger der skifter hænder har vi endnu ikke oplevet manglende dækning som et problem, men det er dog værd at være opmærksom på. Vælger man at lægge et link til et lydklip eller en videofilm, eller tungere billeder ind i sin mobil-quiz kan det være nødvendigt med mere stabil dækning, da det kræver et stærkere signal at kunne trække tungere datamænger ud på mobilen. Mobil-quizzen målretter sig primært mod familier og til undervisningsbrug, men afhængig af opgavernes karakter og sværhedsgrad, kan en mobil-quiz bane målrettes forskellige brugergrupper. Klubben får adgang til at oprette quiz baner i systemet, på deres egne Find vej i Andre relevante grupper, som lærere og naturvejledere, eller andre af klubbens lokale samarbejdspartnere, kan også tilbydes deres egen log-ind mulighed, så de selv kan oprette ture. Vejledning til oprettelse af mobil-quiz findes på siden her: 4

5 Turen præsenteres på vanlig vis i en folder med kortudsnit, med banen indtegnet, og hvor der gives en forklaring og en QR kode, der fungerer som link til at hente turen på mobilen. Folderen kan stilles i en folderkasse ved start, eller bruges som PR på biblioteker, skoler osv. Et kort (helst et rigtigt orienteringskort) med poster indtegnet En opgave eller et quizspørgsmål til hver post En kort forklaring af turen, samt af jeres klub til brug i folderen. Det hele sendes sammen med Mobil-quizzen er gratis at oprette for klubber under DOF, og der støttes med 3000 kr. til tryk af folder. DOF bistår med redigering og layout. Klubben og dens eventuelle samarbejdspartnere leverer kort, billeder og tekst. Inspiration/hjælp til opgaver og quizspørgsmål kan fås hos DOF. Find vej Tur-app (Travel Tales) I modsætning til mobil-quizzen kræver denne mobil-applikation ikke at der er mobildækning mens du er afsted, men blot at der er god dækning der hvor du henter app en ned på din telefon. App en består et lille program, som gør din smartphone i stand til at afspille lydklip, som udløses automatisk, når du bevæger dig ind i en radius af fx 10 meter fra et givent indkodet GPS koordinat. Den består således samtidig af de lydfiler, som er kodet sammen med de valgte GPS koordinater. Det betyder at den godt kan blive lidt tung, altså fx op i mod 25 MB da lydfiler ofte vejer op i mod 2 MB hver. Det kan tage tid at hente ned på en langsom forbindelse, og derfor er det smart at opfordre brugeren til at hente Tur-app en ned på mobiltelefonen hjemmefra. Man skal fortsat have orienteringskortet i hånden, så man skal alligevel en tur forbi printeren med mindre klubben/arrangøren vælger at stille en folder ud, med kortudsnit og bane indtegnet. Man kan også, via findveji.dk, åbne og læse orienteringskortet på mobilen, eller en tablet hvis man vil have en større skærmstørrelse. Da telefonen gør brug af sin GPS kræver det er der er hul igennem op til satellitterne. Det kan derfor give vanskeligheder hvis man lægger en af sine usynlige lydposter under meget tæt løvdække. En postplacering der kan fungere om vinteren kan således være uegnet om sommeren. Det er dog en problematik der arbejdes med, og allerede er væsentligt mindre relevant. Tur-app en kan bruges til at lave et anderledes orienteringsløb, hvor man får oplysninger når man finder posten. I træningsøjemed kan det være hvilken post man nu skal finde, hvilke øvelser, eller hvilket fokus man skal have, hen i mod den næste post. 5

6 Som et tilbud rettet ud af klubben, mod offentligheden, egner app en sig fantastisk til at give en anderledes orienteringsoplevelse. Hver post (lydpost) kan byde på en fortælling fx om hvad der gemmer sig af kulturspor i byen eller skoven, eller hvilken natur man møder. Det kan også være et kursus i aflæsning af orienteringskortets signaturer der gives. Man kan sagtens selv indtale sine lydfiler, som ikke må være meget længere end 1 minuts varighed. App en skal bruge dem i formatet.mp3. Man kan også, med støtte fra Find vej PLUS puljen, vælge at få dem bearbejdet professionelt på et lydstudie. Så skal man levere et manuskript, som man måske kan få hjælp af den lokale naturvejleder, eller andre samarbejdspartnere til. DOF kan også bistå med vejledning og hjælp. En licens til at anvende Travel Tales (gratis for Orienteringsklubber, kontakt DOF) Et kort (helst et rigtigt orienteringskort) med poster indtegnet Et lydklip til hver post, evt. blot en tekst hvis professionel indtaling ønskes En kort forklaring af turen, samt af jeres klub til brug i folderen. Det hele sendes sammen med Vejledning til hvordan I selv kan opsætte Find vej Tur-app s (Travel Tales) findes på Hver klub kan oprette så mange ture de vil, gratis, med licens til Travel Tales. Professionelt udarbejdede lydfiler koster ca kr. pr. stk. og hvert projekt kan få ca. 10 lydfiler. Er der brug for flere er der også mulighed for det. Turen præsenteres på vanlig vis i en folder med kortudsnit, med banen indtegnet, og hvor der gives en forklaring og en QR kode, der fungerer som link til at starte turen på mobilen. Folderen kan stilles i en folderkasse ved start, eller bruges som PR på biblioteker, skoler osv. Tryk af folder støttes med 3000 kr. Hvordan søger man? Hent ansøgningsskema Find vej PLUS på siden her: Udfyld skemaet og indsend det til Projektet løber til udgangen af 2015, så af hensyn til regnskabsafslutning skal jeres lokale projekter være afregnet 1. oktober Inspiration og vejledning kan fås hos Anne Marie V. Kamilles,

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Indholdsfortegnelse Oplæsning af tekst... 3 VoiceOver... 6 Opgave til oplæsning... 6 IntoWords til ipad... 78 Oplæsning... 10 Skriv

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

LinkedIn for mediefolk

LinkedIn for mediefolk Grundopsætning af profil for medlemmer af Dansk journalistforbund 10 gode og nemme råd Udarbejdet for Dansk Journalistforbund af Abelone Glahn, Amedia Kopiering sker efter aftale med Abelone Glahn Marts

Læs mere

Gør noget ved dit arbejdsmiljø

Gør noget ved dit arbejdsmiljø Gør noget ved dit arbejdsmiljø Forord Denne bog giver en række eksempler fra garageanlæg, der deltog i Projekt SundBus, på hvordan man kan iværksætte interventioner, som forbedrer sundhed og arbejdsmiljø

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere