DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE"

Transkript

1 Intelligent Heating Installations- vejledning DSVF DTIF DTIR DTCE

2

3 0 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Sikkerhedsanvisninger Installationsvejledning Systemoversigt Funktionsoversigt Installation, trin for trin Fastgørelsesmetoder Udregning af C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand Planlægning af installationen Klargøring af installationsstedet Installation af elementer Installation af varmeelementer Indendørs applikationer Gulvopvarmning i tynde underlag Gulvvarme i betongulve Afslutning af installationen Indstillinger Gulvtemperaturindstillinger Introduktion I denne installationsmanual dækker ordet "element" både varmekabler og varmemåtter. Hvis ordene "varmekabel" eller "varmemåtte" anvendes, gælder den pågældende anvisning kun for denne elementtype. Al dimensionering, produktvalg, installation og idrifttagning af et hvilket som helst system påhviler en autoriseret installatør. Ethvert system, der omfatter varmeelementer eller termostater købt af slutbrugeren skal godkendes at en autoriseret elektriker før idrifttagning. Inklusive type, størrelse, installation og forbindelse af varmeelementet Inklusive type, størrelse, forbindelse og indstillinger for den termostat, der styrer varmeelementet Det forventede anvendelsesformål for de varmeelementer, som denne installationsmanual omhandler, er kun gulvvarme. Elementerne må ikke installeres i metalgulve eller opbevaringsvarmesystemer. Elementerne skal indstøbes fuldstændigt, mindst 5 mm i beton, afretningslag, fliseklæb eller lignende. Kontakt det lokale DEVI salgskontor i tilfælde af andre anvendelsesformål. DEVI VIFTH101 3

4 1.1 Sikkerhedsanvisninger Varmeelementet må aldrig skæres over eller afkortes. Hvis varmeelementet skæres over, bortfalder garantien. Kolde tilledninger må kun skæres over eller afkortes for at opfylde kravene. Elementerne skal altid installeres ifølge de lokale byggeregulativer og regler om kabelføring samt retningslinjerne i denne installationsmanual. Enhver anden form for installering kan forringe elementets funktionsdygtighed eller udgøre en sikkerhedsrisiko, hvorved garantien bortfalder. Sørg for, at elementer, kolde tilledninger, tilslutningsbokse og andre elektriske komponenter ikke kommer i kontakt med kemikalier eller brændbare materialer under eller efter installation. Hver varmekabelskærm skal jordes i henhold til de lokale regler på elområdet og forbindes til en reststrømsenhed (RCD). Den anbefalede reststrømsenheds udløsningspunkt er 30 ma, men det kan være op til 300 ma, hvis den kapacitive lækstrøm kan medføre fejludløsning. Varmeelementerne skal forbindes ved hjælp af en flerpolet afbryder. Elementet skal være forsynet med en korrekt dimensioneret sikring eller strømafbryder, f.eks. 10/13 A for en kold tilledning på 1,5 mm 2 og 16/20 A for en kold tilledning på 2,5 mm 2. Elementerne skal altid tilsluttes af en autoriseret elektriker ved hjælp af en fast forbindelse. Frakobl alle strømkredse før installation og service. Slutbrugeren må ikke have direkte adgang til tilslutningen til strømkilden. 1. Varmekabel 2. Termostat 3. Føler 4. Skærm 5. RCD 6. Flerpolet afbryder 7. Sikring Tilslutninger Fase - Sort Nul - Blå Jord - Skærm Tilstedeværelsen af et varmeelement skal synliggøres ved hjælp af skiltning eller markeringer ved strømtilslutningsarmaturerne og/eller ofte langs med kredsens ledning på let synlige steder. skal fremgå i al elektrisk dokumentation efter installation. Den maksimale varmetæthed (W/m 2 ) for den faktiske anvendelse må ikke overskrides. 4 VIFTH101 DEVI

5 1.2 Installationsvejledning Produktet indeholder ingen skadelige stoffer. Skal opbevares på et tørt, varmt sted ved temperaturer på mellem +5 C og +30 C. Forbered installationsstedet på passende vis ved at fjerne skarpe genstande, snavs osv. Mål ohmmodstanden og isolationsmodstanden regelmæssigt før og under installation. Anbring ikke varmeelementer under vægge og faste forhindringer. Min. 6 cm luft er påkrævet. Hold elementerne væk fra isoleringsmateriale, andre varmekilder og ekspansionsfuger. Elementerne må ikke berøre eller krydse hinanden eller andre elementer, og de skal være jævnt fordelt over områderne. Elementerne og især forbindelsen skal beskyttes mod belastning. Elementerne skal installeres mindst 30 mm væk fra ledende dele af bygningen, som f.eks. vandrør. En gulvføler er obligatorisk, og den skal forbindes til en termostat, der begrænser gulvtemperaturen til højst 35 C. 1.3 Systemoversigt DEVIflex DSVF DTIR DTIF DTCE Mekanisk klasse (IEC 60800) M2 M2 M2 M1 Gulvvarme i tynde underlag (<3 cm) D P P A Gulvvarme i betongulve (>3 cm) A A A P M1 M2 Til anvendelse i systemer med lav risiko for mekaniske skader, f.eks. installeret på jævne flader og indbygget i afretningslag uden skarpe genstande. Til anvendelse i systemer med højere risiko for mekaniske skader. P D A Primær anbefaling for dette anvendelsesformål. Udviklet og godkendt til dette anvendelsesformål. Anvendelig, men der findes bedre muligheder. 1.4 Funktionsoversigt 1. Element 2. C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand 3. Tilslutning af kold tilledning 4. Kold tilledning 5. Tilslutningsboks (såfremt den forefindes) 6. Føler 7. Termostat DEVI VIFTH101 5

6 2 Installation, trin for trin 2.1 Fastgørelsesmetoder DEVIclip CC Til opretholdelse af nøjagtig C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand (trin på 1 cm) på jævne overflader, UV-bestandig. Tape eller varmlim Til fastgørelse af elementer på hårde, tørre og jævne overflader. 2.2 Udregning af C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand For områder er C-C-afstanden afstanden i centimeter fra midten af et kabel til midten af det næste. 220V/380V 12, C - C [cm] = Område [m 2 ] x 100 cm Kabellængde [m] eller C - C [cm] = Kabeleffekt [W/m] x 100 cm Varmetæthed [W/m 2 ] Maks. C-C-afstand Tynde underlag (<3 cm) 10 cm Betongulve (>3 cm) 15 cm 220V/380V C-C [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , V/400V C-C [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , V/415V C-C [cm] 20 W/m 25 W/m 30 W/m , , VIFTH101 DEVI

7 2.3 Planlægning af installationen Tegn en skitse af installationen, der viser elementlayout kolde tilledninger og stik forgreningsdåse/kabelkasse (hvis aktuelt) føler tilslutningsboks termostat Gem skitsen Hvis man ved, helt nøjagtigt hvor disse komponenter befinder sig, lettes senere fejlfinding og udbedring af fejlbehæftede elementer. Husk følgende: Overhold alle anvisningerne i afsnit 1.1. Overhold den foreskrevne C-C-afstand, indbyrdes kabelafstand, (kun varmekabler) - se afsnit 2.2. Overhold den påkrævede installationsdybde og mulige mekaniske beskyttelse af kolde tilledninger. Når der installeres mere end et element, må elementerne under ingen omstændigheder serieforbindes, men alle kolde tilledninger skal føres parallelt til tilslutningsboksen. To eller flere elementer kan installeres i det samme rum, men der må ikke installeres et enkelt element i to eller flere rum. Alle varmeelementer i det samme rum skal have den samme varmetæthed (W/m 2 ), medmindre de forbindes til særskilte gulvfølere og termostater. Ved enlederkabler skal begge kolde tilledninger forbindes til tilslutningsboksen. 2.4 Klargøring af installationsstedet Fjern alle rester af gamle installationer, hvis dette er aktuelt. Sørg for, at installationens overflade er jævn, stabil, glat, tør og ren. Fyld om nødvendigt mellemrum rundt om rør, afløb eller vægge ud, eller anvend folieafdækning Der må ikke være nogen skarpe kanter, blade, snavs eller fremmedlegemer. 3 Installation af elementer Det frarådes at installere elementer ved temperaturer på under -5 C. Varmekablerne kan blive stive ved lave temperaturer. Efter udrulning af elementet forbindes det til netstrømmen i kort tid for at gøre kablet blødere, før det fastgøres. Måling af modstand Mål, kontrollér og notér elementets modstand under installationen. Efter udpakning Efter fastgørelse af elementerne Efter afslutning af installationen Hvis ohmmodstanden og isolationsmodstanden ikke svarer til mærkningen, skal elementet udskiftes. Ohmmodstanden skal ligge mellem -5 og +10 % af den angivne værdi. Isoleringsmodstanden skal udgøre >20 MΩ ved min. 500 V, helst 2,5 kv. DEVI VIFTH101 7

8 3.1 Installation af varmeelementer Følg alle anvisninger og retningslinjer Se afsnit 1.1 og 1.2. Varmeelementer Placer varmeelementet således, at det befinder sig mindst halvdelen af C-C-afstanden (indbyrdes kabelafstand) fra forhindringer. Elementerne skal altid være i god kontakt med varmelederen (f.eks. beton). Se de detaljerede oplysninger i afsnit 4. Varmekabler Overhold den foreskrevne C-C-afstand (indbyrdes kabelafstand) - se afsnit 2.2. Varmekablets bøjediameter skal være mindst 6 gange kablets diameter. Den faktiske kabellængde kan variere +/- 2 %. Varmemåtter Ved udrulning af varmemåtterne skal varmekablerne altid vende opad. Når varmemåtten når områdets grænse, skal beklædningen/nettet skæres over og måtten vendes, før den rulles. Den faktiske måttelængde kan variere indenfor følgende tolerancer: +/- 1 sløjfe for 5 til 10 m måtter. +/- 2 sløjfer for måtter, der er længere end 10 m. Følere reststrømsenhedens udløsningspunkt måske skal være højere. Følerne er under spænding (230 V) og skal føres i plasticrør Følerne kan forlænges ved hjælp af installationskablet. Se afsnit 4 for specifikke anvendelsesformål. Gulvfølere Obligatoriske under trægulve eller i undergulv af træ. Skal placeres på passende steder. Hvor de ikke udsættes for sollys eller træk fra døråbninger Derimellem >2 cm fra to varmekabler Røret skal flugte med gulvets overflade. Det kan være nødvendigt at forsænke røret for at opnå dette. Røret føres til tilslutningsboksen. Forlængelse af kolde tilledninger Undgå forlængelse af kolde tilledninger, om muligt. Forbind f.eks. kolde tilledninger til forgreningsdåser eller kabelkasser. Maks. 5 % potentialetab langs med hele det kolde kabel. Ekstra længde af den kolde tilledning vil øge den kapacitive lækstrøm, hvilket betyder, at 8 VIFTH101 DEVI

9 4 Indendørs applikationer Konstruktion Tynde underlag* (<3 cm) Betongulve* (>3 cm) Træ Maks. 10 W/m og 100 W/m 2 Beton Maks. 20 W/m og 225 W/m 2 Gulvbelægning Træ, parket, laminat Maks. 100 W/m 2 Maks. 150 W/m 2 Tæppe, vinyl, linoleum og lign. Maks. 100 W/m 2 Maks. 150 W/m 2 Flisebelagte gulve i badeværelser, vinterhaver, kældere og lign. Flisebelagte gulve i køkkener, stuer, entréer og lign W/m W/m W/m W/m 2 * Kan være op til 225 W/m 2 i randzoner som under store vinduer Kun på undergulv i beton og under fliser Hvis forbundet til en særskilt gulvføler og termostat Trægulvbelægning Træ trækker sig sammen og udvider sig under påvirkning af rummets relative luftfugtighed (RH). Det optimale område er % RH. Brug ikke bøg eller ahorn i gulvbelægninger i flere lag, medmindre det er pressetørret. Installer en fugtbarriere til fundamenter <95 % RH og en dampspærre >95 %. Sørg for 100 % kontakt mellem elementer og det øvre gulvmateriale (ingen luftgab). Installer varmesystemet på hele gulvarealet ved en overfladetemperatur på 15 C. Installer altid en gulvføler for at begrænse gulvets overfladetemperatur. Du kan få flere oplysninger i afsnit Gulvopvarmning i tynde underlag Nye flisegulve i vådrum Se fig. 1. Nye fliser 2. Fliseklæb 3. Dampspærre (i vådrum) 4. Selvnivellerende middel 5. DEVImat eller DEVIflex varmekabel 6. Primer 7. Eksisterende fliser eller betongulv Ny gulvbelægning i tørrum Se fig. 1. Nye fliser, trægulv, laminat eller tæppe 2. Fugtbarriere og støjabsorberende måtte (trægulv/laminat) 3. Latex-baseret materiale/fliseklæb 4. DEVImat eller DEVIflex varmekabel 5. Primer 6. Eksisterende beton- eller trægulv Undergulv i træ skal forankres korrekt Påfør om nødvendigt gulvspartel, før varmeelementet installeres. DEVI VIFTH101 9

10 Yderligere isolering (flisebagplader) Kan påføres mellem eksisterende undergulv og varmeelement. Polystyren (XPS) med høj trykstyrke >300 kn/m 2. Beton eller folie uden sprækker. Skal installeres ifølge producentens anvisninger. Gulvføleren skal installeres over isoleringen. Effekt maks. 10 W/m og 150 W/m2. Dampspærre Påføres i vådrum over varmekablerne. Påføres kun hvis ikke allerede installeret i eksisterende gulv. Vær omhyggelig, når der arbejdes med selvklæbende måtter, så spærren ikke beskadiges. Nødvendigt værktøj Hammer. Mejsel. Limpistol. Kniv eller saks Udskær en vægrille, og fastgør kabelkanaler og tilslutningsboks. Med mejslen laves en rille til følerrør og koldkabel. Fastgør følerrøret med f.eks. en limpistol. Rul elementet ud. Fastgør det til undergulvet. Ved vægge eller forhindringer skæres og vendes måttens net. Skær IKKE kablet over. Påfør fleksibelt selvnivellerende middel, dampspærre og/eller fliseklæb afhængigt af gulvfinish. Fliseklæb eller selvnivellerende spartelmasse Undergulvet primes efter leverandørens anvisninger. Varmeelementet skal fastgøres sikkert før påføring. Varmeelementet skal indstøbes fuldstændigt og mindst 5 mm. 4.2 Gulvvarme i betongulve Nyt gulv i tørrum Se fig. 1. Trægulv, laminat eller tæppe. 2. Støjabsorberende måtte/stoffilt (under træ). 3. Fugtbarriere. 4. Beton. 5. DEVImat eller DEVIflex varmekabel. 6. Betonflise eller folie. 7. XPS-isolering. 8. Sand og jord. Varmekablerne må ikke røre isoleringen Varmekablet skal være adskilt af betonflise eller folie. Indstøbning i beton, mørtel eller afretningslag Indstøbningen må ikke indeholde skarpe sten Skal være tilstrækkeligt våd, ensartet, fri for lufthuller Hæld med en moderat hastighed for at undgå, at elementet forskydes Undgå overdreven brug af river, skovle, vibratorer og tromler Varmeelementet skal indstøbes fuldstændigt og mindst 5 mm. Lad tørre cirka 30 dage ved beton og 7 dage ved støbemasser. Påfør betonflise eller folie på isoleringen. Rul elementet ud. Fastgør det til undergulvet. Ved vægge og forhindringer skæres og vendes måttens net. Skær IKKE kablet over. 10 VIFTH101 DEVI

11 Hæld med en moderat hastighed for at undgå, at elementet forskydes. 5 Afslutning af installationen Tilslutning af kabler Se installationsmanualen til termostaten. Se koblingsdiagrammet og andre vigtige oplysningeri afsnit 1.1. Hold øje med, at den samlede ampereværdi ikke overstiger termostatens kapacitet. I så fald skal der installeres en kontaktor. Slutkontrol og dokumentation Efter installation af elementerne og kontrol af modstanden afsluttes installationen. Den samlede isoleringsværdi R over kablerne skal være maks. 0,2 m 2 K/W, der svarer til 20 mm fyr- eller 30 mm egetræ. Sørg for, at varmelederen (f.eks. gulv) kan holde til varmen fra elementet. Dette er særligt vigtigt, hvis elementet forbindes til en termostat, der ikke giver mulighed for konfiguration af maksimal temperatur. Se de detaljerede oplysninger i afsnit 4. Dette er særligt vigtigt, hvis elementet forbindes til en termostat, der ikke giver mulighed for konfiguration af maksimal temperatur. Dokumentér følgende med tekst, tegninger eller fotos: kabeltype, afstande, dybde, layout, kreds- ID, følere. placering af forbindelser mellem kold tilledning og varmeelement. placering af endeafslutning (kun dobbeltledere). placering af eventuelle ekspansionsfuger. Udfyld garantiformularen. Udfyld DEVImat advarselsmærkatet, og sæt det i fordelerkortet. Sæt slutbrugeren eller den tilsynsførende ind i, hvordan varmesystemet anvendes og vedligeholdes. Før hver periode med uafbrudt drift skal det kontrolleres, om der er fejl i fordelerkortet, termostaten og følerne. Kontrollér og sammenlign ohmnormeringen og isolationsmodstanden igen. 6 Indstillinger Hvis elementet forbindes til en termostat som f.eks. en DEVIreg, skal de grundlæggende indstillinger konfigureres ifølge den nedenstående tabel og som beskrevet i termostatens installationsmanual. Termostat Maks. belastning Gulvvarme generelt DEVIreg 13x 16 A Rumtemp C DEVIreg 330/610 DEVIreg 53x DEVIreg 550 DEVIlink 16/10 A 15A 16A 15A (FT) Gulvtemp.: se afsnit 6.1 Maks. temperaturgrænse for gulv: 35 C DEVI VIFTH101 11

12 Om relevant indstilles temperaturgrænsen ifølge producentens anbefalinger for at undgå beskadigelse af f.eks. gulvet. For de fleste typer trægulv gælder det, at temperaturen skal være omkring 27 C. 6.1 Gulvtemperaturindstillinger I henhold til ISO afhænger en behagelig gulvtemperatur af gulvbelægningsmaterialet. Betongulv (fliser) 26-28,5 C Blødt træ (fyr) Hårdt træ (eg) Tekstil (tæppe) 22,5-28 C 24,5-28 C C Alle gulvtemperaturindstillinger skal være et par grader højere for at kompensere for varmemodstanden i gulvbelægningen. Termisk modstand [m 2 K/W] Eksempler på gulvtyper Detaljer Omtrentlig indstilling for at opnå en gulvtemperatur på 25 C 0,02 15 mm flise Sten eller keramik 26 C 0,05 8 mm HDF based laminate >800 kg/m 3 28 C 0,10 14 mm bøgeparket kg/m 3 31 C 0,13 22 mm solide egeplanker >800 kg/m 3 32 C <0,17 Maks. tæppetykkelse egnet til gulvvarme iht. EN C 0,18 22 mm solide fyrplanker kg/m 3 35 C Gulvtemperaturen skal øges langsomt i løbet af den første uge, så det nye gulv får tid til at sætte sig. Dette anbefales også i begyndelsen af en opvarmningssæson. 12 VIFTH101 DEVI

13 Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej Vejle Denmark Phone: Fax: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes & VIFTH101 Produced by DEVI 01/2011

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer

Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer Installationsvejledning Indendørs DEVImat - og DEVIflex varmesystemer DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............................................. 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner...................................

Læs mere

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Varmekabler i beton. Betongulve >3 cm. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Varmekabler i beton Betongulve >3 cm Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion.................... 2 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............2

Læs mere

Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVImat og DEVIflex Indendørs varmeapparater DSVF DTIF DTIR DTCE. www.devi.com Installationsvejledning DSVF DTIF DTIR DTCE www.devi.com Indeks 1 Introduktion............................................. 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger.................................... 4 1.2 Installationsvejledning....................................

Læs mere

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Installationsvejledning. Frostsikring. Tag og tagrendesystemer. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Installationsvejledning Frostsikring Tag og tagrendesystemer Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Installationsvejledning 1 Introduktion.................... 3 1.1 Sikkerhedsinstruktioner............3

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIflex -varmeanvendelser DSIG DTIP. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIflex -varmeanvendelser DSIG DTIP. www.devi.com Installationsvejledning DSIG DTIP www.devi.com 0 Indeks 1 Introduktion............................................... 3 1.1 Sikkerhedsanvisninger...................................... 3 1.2 Installationsvejledning......................................

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Indendørs varmesystemer og rørsporing

Indendørs varmesystemer og rørsporing Installationsvejledning Måtter og kabler Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Indholdsfortegnelse Introduktion................................................... Sikkerhedsinstruktioner........................................

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 233. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 233 Elektronisk termostat www.devi.com DEVIreg 233 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse

Installationsvejledning. deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse DK Installationsvejledning deviflex DTIV drikkevandskabel deviflex varmekabel 9 W/m til indvendig montering i drikkevandsrør for frostbeskyttelse Notater deviflex DTIV-9 drikkevandskabel deviflex type

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Udendørs varmeapplikationer Måtter og kabler

Udendørs varmeapplikationer Måtter og kabler MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Måtter og kabler www.heating.danfoss.com Indholdsfortegnelse Introduktion................................................... Sikkerhedsinstruktioner........................................

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 610. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 610 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit

Klik & tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Kit Klik & tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Kit Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at

Læs mere

Veria Quickmat 2C 100/150W/m²

Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Veria Quickmat 2C 100/150W/m² Installation guide Installasjonsveiledning Installationsvejledning Installationshandledning Asennusopas Руководство по установке Montavimo instrukcija Manuel d installation

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning Notater deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner.....

Læs mere

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning

Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning Devireg 530, 531, og 532 Installationsvejledning DK Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde og funktion...3 Begrænsning af gulvtemperatur...4 LED indikation (lysdiode)...5 Installationsvejledning...6 Placering

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Devilink RS Installationsvejledning

Devilink RS Installationsvejledning Devilink RS Installationsvejledning DK Devilink RS Devilink RS (rumtermostat) har en indbygget temperaturføler der måler rumtemperaturen. Den styrer varmen efter den aktuelle rumtemperatur i det rum hvori

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk

Fremtidens standard ligger i huldækket. Indstøbningsboks til huldæk Fremtidens standard ligger i huldækket Indstøbningsboks til huldæk 100% ny installationsstandard Udviklingen af moderne konstruktionsteknikker betyder, at vi skal være på forkant, når det gælder installationsstandarder.

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m

Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DTIP-15 for betongulve, udearealer, frostsikring m.m Ž Notater deviflex DTIP-15 varmekabel deviflex DTIP-15 varmekabel tilbyder en lang række praktiske

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Præisoleret Rørsystem Ecoflex Supra Plus

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM HÅNDBOG. Håndbog for Uponor Præisoleret Rørsystem Ecoflex Supra Plus UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM HÅNDBOG Håndbog for Uponor Præisoleret Rørsystem Ecoflex Supra Plus 11 2006 10013 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Specifikationer... 3 Konstruktion... 3 Selvregulerende

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning

Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning Gør vinteren mere sikker og lav en god forretning Elektriske is- og snesmeltningssystemer til tage, tagrender og udendørsarealer. 1devi.dk Lad DEVI gøre arbejdet Der er ikke noget så smukt som et hvidt

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

Installationsvejledning Pergo quickheat 55

Installationsvejledning Pergo quickheat 55 INTERTEK Installationsvejledning Pergo quickheat 55 Pergo quickheat Tillykke med dit nye Pergo gulvvarmesystem, som vi er sikre på at du bliver tilfreds med. Pergo quickheat leverer optimal komfort med

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer

Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer Frostbeskyttelse af tage og tagrendesystemer www.devi.dk Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse... 3 Produktvalg... 4 Dimensionering... 5 Installationsgennemgang... 6 Ibrugtagning... 7 Vigtigt... 7 Energiforbrug...

Læs mere

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry

Klik og tænd gulvvarme. Installationsvejledning Devidry Klik og tænd gulvvarme DK Installationsvejledning Devidry Devidry Tillykke med dit nye DEVI gulvvarmesystem. DEVI er Europas førende gulvvarmeproducent med mere end 45 års erfaring. Vi er sikre på at du

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01

Article: 08095090 Version: 01.01 Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning Tillykke med... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk DEVI gulvvarmesystem. DEVI

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør

Installationsvejledning. Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør DK Installationsvejledning Deviflex varmekabler Deviflex DTIP-10 for tynde gulve, trægulve og frostsikring af rør Notater Deviflex DTIP-10 varmekabler Deviflex DTIP-10 varme-kabler tilbyder en lang række

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 12 2014 5014 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 550. Elektronisk intelligent termostat. Installationsvejledning DEVIreg 550 Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere