Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye anbefalinger og nøgletal 2015"

Transkript

1 Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skadesog livsforsikring, behandles ikke 5. juni 2015 kpmg.dk

2 Indhold Nye anbefalinger og nøgletal Skematisk oversigt over ændringer 2 Hvad betyder det for års- og delårsrapporter? 5

3 Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Den Danske Finansanalytikerforening (DDF) har primo maj 2015 udsendt en ny udgave af vejledningen "Anbefalinger & Nøgletal". I forhold til DDF 2010 er de væsentligste ændringer: Ændret opdeling og rækkefølge af generelle nøgletal for industri, service og handel, således metodikken i Du Pont-pyramiden følges. Der er ikke ændret i den måde, nøgletallene beregnes på En række nye nøgletal til belysning af rentabilitet, vækst og kreditrisici er tilføjet Et udbytte-korrigeret P/E-nøgletal er tilføjet Ændret afsnit vedrørende nøgletal for banker og forsikringsselskaber set i lyset af nye regulatoriske krav (behandles ikke) Nyt appendiks om effekten på væsentlige nøgletal som følge af de foreslåede ændringer til behandling af leasing efter ny IAS 17. 1

4 Skematisk oversigt over ændringer De nye "Anbefalinger & Nøgletal" medfører, at virksomhederne skal vurdere, om der er behov for tilpasning af formlerne ved beregning af eksisterende nøgletal, og samtidig hvorvidt yderligere nøgletal skal tilføjes. Vi har til brug for denne vurdering udarbejdet nedenstående oversigt over de væsentligste ændringer. Der henvises til "Anbefalinger & Nøgletal 2015" for yderligere beskrivelse af nøgletallene samt detaljerne vedrørende opgørelsen af tæller og nævner i de viste formler. Henvisningerne til numre refererer til nøgletallets nummer i "Anbefalinger & Nøgletal 2015", som også indeholder taleksempler, hvor nøgletallene beregnes. Nr. Beskrivelse af ændring Korrigeret/ ny formel II Definitioner og begreber 2.1 Omsætning 2.7 Nettorentebærende gæld 3.1 Rentabilitetsnøgletal EBITDA-til-bruttoresultat margin Cash Conversion Ratio Der gøres opmærksom på, at implementeringen af IFRS 15 kan påvirke nøgletallet. Der gøres særligt opmærksom på, at nye alternative finansieringsformer som factoring, reverse factoring mv. kan vanskeliggøre sondringen mellem nettoarbejdskapital og nettorentebærende gæld og forstyrre sammenligningen over tid og mellem forskellige virksomheder. Der henvises desuden til nyt appendiks VIII, hvor den nye IAS 17 og dennes indflydelse på nøgletallet behandles. Nøgletallet kan være relevant for handelsselskaber, der opererer med en stabil bruttomargin. Tallet udtrykker selskabets evne til at omdanne bruttofortjeneste til driftsindtjening. Det kan med fordel suppleres med en beregning pr. medarbejder som et mål for effektivitet (se ). Nøgletallet er et forenklet udtryk for virksomhedens evne til at omdanne driftsindtjening til cash flow. Nøgletallet bør vurderes over flere år, særligt for selskaber med store udsving i capex. Indtjening før renter, skat, afskrivninger og amortiseringer (EBITDA)/Bruttoresultat Frit cash flow før akkvisitioner/ebit EBITDA-til-bruttoresultat pr. medarbejder Nøgletallet fokuserer på lønsomheden pr. medarbejder og er især relevant for handelsselskaber med en stabil bruttomargin og mange ansatte, f.eks. byggemarkeder. (Bruttoresultat EBITDA)/ Gennemsnitligt antal medarbejdere 3.2 Vækstnøgletal Organisk vækst For detailselskaber anbefales det at oplyse væksten i Same Store Sales, der omfatter omsætningen i de butikker, der har været åbne i mere end to år. Tidligere var anbefalingen et år. 2

5 Nr Book-to-bill ratio Sales-backlog-ratio Beskrivelse af ændring Nøgletallet kan udtrykke et selskabs momentum i omsætning. Hvis ordreindgangen er højere end omsætningen (book-to-bill ratio > 100 %), burde omsætningen alt andet lige være stigende for den kommende periode, forudsat at ordreindgangen konverteres til omsætning for den kommende periode. Det anbefales, at selskaber anvender en konservativ definition for ordreindgang, hvilket vil sige, at de medregnede ordrer bør være fuldt bekræftede og underskrevne (firm and unconditional). Nøgletallet kan også udtrykke et selskabs momentum i omsætning. Har man kendskab til den gennemsnitlige leveringstid, vil nøgletallet udtrykke, hvor mange år eller kvartaler af den nuværende omsætning, som ordrebeholdningen dækker. Korrigeret/ ny formel Ordreindgang (orders received)/ Omsætning 3.3 Risikonøgletal Rentedækningsgrad II Nøgletallet er et alternativ til rentedækningsgrad I, hvor cash flow fra driften kan erstatte EBIT. Nøgletallet vil bl.a. fange selskabets evne til at dække renteomkostningerne efter ændringer i driftskapitalen. Ordrebeholdning (order backlog)/omsætning CFFO/Nettofinansieringsomkostninger Dækning af driftsforpligtelser Nøgletallet udtrykker selskabets evne til at dække sine kortfristede forpligtelser fra årets cash flow fra driften (CFFO). For selskaber i økonomiske vanskeligheder er cash flow fra driften ofte negativ. Derfor kan cash flow fra driften (CFFO) i disse situationer erstattes med kassebeholdningen på aktivsiden. Dette begreb benævnes ofte som quick ratio, som anses for et forsimplet nøgletal. CFFO/Kortfristede forpligtelser 3.5 Prisrelatede nøgletal Udbyttejusteret Price Earnings Nogle selskaber vælger at betale kontante udbytter, mens andre gælder primært at returnere kapital til ejerne i form af aktietilbagekøb. Hvis selskaber konsekvent bruger aktietilbagekøb, vil analytikere typisk indregne reduktionen i antallet af aktier i deres forecast og derved få en forøgende effekt på EPS. Den tilsvarende effekt fra kontante udbytter udelades ofte. For at skabe bedre sammenligningsgrundlag mellem selskaber, der betaler kontante udbytter, og selskaber, der bruger aktietilbagekøb, kan man bruge en udbyttejusteret P/E, hvor endnu ikke udbetalte udbytter for regnskabsår, der ligger forud for det aktuelle år, fratrækkes den aktuelle kurs. Udbyttejusteret P E (n) p = ikke udbetalte udbytter EPS (n) n 1 t=0 3

6 Nr. 4.3 Ejendomsselskaber Generelt Net Asset Value (NAV) Appendiks Appendiks VIII Beskrivelse af ændring Det anbefales, at de af Ejendomsforeningen Danmark udarbejdede publikationer med anbefalinger til værdiansættelsen og de tal, der knytter sig til den, anvendes. Det vil være en fordel, hvis ejendomsselskaberne benytter sig af de pågældende anbefalinger i forbindelse med regnskabsrapporteringen. De nævnte publikationer er: 1. Værdiansættelse af investeringsejendomme anbefalinger til DCF-modellen (2010) 2. Værdiansættelse af investeringsejendomme definition (2013). Der henvises samtidig til European Public Real Estate Association (EPRA), der i januar 2014 har udsendt en række Best Practices Recommendations indeholdende bl.a. anbefalinger til regnskabsopstillinger, korrektioner af nettoresultat mv. Publikationerne erstatter "Best practice for selskabsledelse og investorinformation i ejendomsselskaber" (2009). Ejendomsselskaber kan vurderes ud fra stort set de samme nøgletal for aktier som handels- og industriselskaber. Dog spiller nøgletallet Net Asset Value en væsentlig rolle, da NAV udgør et teoretisk estimat over ejendomsporteføljens øjeblikkelige værdi. Ifølge European Public Real Estate Association (EPRA) bør børsnoterede ejendomsselskaber oplyse nøgletallet. Tilføjet appendiks, som kort redegør for, hvordan analytikeren bør justere historiske nøgletal, når den nye IFRSstandard om leasing (IAS 17) implementeres. Korrigeret/ ny formel (Markedsværdi af ejendoms-porteføljen efter skat nettorentebærende gæld)/ Gennemsnitligt antal aktier Ud over ovenstående ændringer er der foretaget mindre ændringer til opgørelsen af de enkelte nøgletal og begreber, uden at der er tale om reelle ændringer. 4

7 Hvad betyder det for års- og delårsrapporter? Vi anbefaler, at alle nøgletal i seneste årsrapporter gennemgås for at sikre, at de er i overensstemmelse med vejledningen såvel beregningsmæssigt som definitionsmæssigt. Samtidigt skal den enkelte virksomhed opdatere referencen i års- og delårsrapporten til den nye nøgletalsvejledning. Dette er særligt relevant at huske for de selskaber, der endnu ikke har aflagt delårsregnskab for 1. kvartal. 5

8 Kontakt os Michael Sten Larsen T E Jane Thorhauge Møllmann T E kpmg.dk The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation KPMG P/S, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights re-served. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ).

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013 Velkommen

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel

Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel A N A L Y S E A F B R A N C H E N F O R D A G L I G V A R E H A N D E L S K R E V E T A F : A N D E R S B A K Discount i spidsen for dansk dagligvarehandel Indsæt billede her! Husk at 1) justere ift. oprindelig

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17

Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 April 2002 Leasing i leasingtagers årsrapport årsregnskabsloven og IAS 17 Indhold 1. Formålet med de nye leasingregler..................................8

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard

REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF LEASING - med udgangspunkt i forslag til ny leasingstandard Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 cand.merc.aud. Institut for regnskab & revision Opgaven er udarbejdet

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Executive summary. Side II

Executive summary. Side II Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfattere: Jonas Østerby Andreasen Kasper Skov Nielsen Vejleder: Frank Thinggaard Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme - Set

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring af regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Af cand.merc.aud. Morten Stokholm Buhl, Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resumé Virksomheders offentlige regnskabsaflæggelse er

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber

Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2009 Empirisk analyse af aktivering af skattemæssige underskud i konkursramte selskaber Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud Af: Ann-Charlotte L.

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 10 december 2008 Indhold IASB IFRS 1, Førstegangsaflæggelse efter IFRS er kommet i ny gennemskrevet version, dog ingen indholdsmæssige ændringer IFRIC 17, Fortolkningsbidrag

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere