C20+ by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1"

Transkript

1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0

2 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C0-virksomhederne. Igen i år har vi set på udviklingen i. kvartal af 0 samt set på 0 større ikke-børsnoterede selskaber efterfølgende benævnt som +selskaberne.

3 Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 00-0 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes officielle årsrapporter for 00-0 og ud fra de virksomheder, som pr.. januar 0 var i OMX C0-indekset. Analysen omfatter ydermere 0 større, danske virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS senest den. maj 0. Se mere på Her kan du downloade den fulde analyse. Bliv klogere på, hvilken retning udvalgte nøgletal er på vej hen.

4 Et fingerpeg om tendenser i udviklingen hos C0+ ved de store tals lov Hvilke nøgletal har vi set på? Omsætning Indtjening Nedskrivninger Investeringer Pengestrømme Omsætningshastighed mv. Udbytter mv. Markedsværdier Forecasts Kort om +selskaberne 4

5 C0-selskaberne Særligt om de ikke-finansielle virksomheder

6 Hovedtal Ikke-finansielle C0-selskaber Gns. vækst* Absolutte tal Omsætning % % 70 mia. 70 mia. EBITDA 0 % % mia. 70 mia. EBIT % % 0 mia. 9 mia. Årets resultat % % mia. 7 mia. Cash flow fra drift % % mia. mia. Investeringer % 4 % 7 mia. 0 mia. Rentebærende gæld % 0 % 9 mia. 7 mia. Nettorentebærende gæld -0 % - % 9 mia. 0 mia. Egenkapitalandel 9 % % 47 % 47 % Udbytter 0 % 7 % 0 mia. mia. Antal medarbejdere % % * Nøgletal er korrigeret ved de virksomheder, der med udsving på mere end 00 % ville påvirke gennemsnittet markant. Endvidere er udbyttetallene renset for A.P. Møller- Mærsks udlodning af aktier i Danske Bank. *Nøgletal er korrigeret ved de virksomheder, der med udsving på mere end 00 % ville påvirke Alle gennemsnittet selskaber vægter markant. lige meget. Alle selskaber vægter lige meget. Såfremt der i stedet var beregnede, vægtede gennemsnitstal, ville enkelte, store selskaber være afgørende for alle væksttal.

7 Omsætningsvækst Flot vækst pr. selskab mange med en vækst på over 0 %. Samlet omsætning for alle selskaber står stille. Vækst i omsætning udvikling % 0% % 0% % -0% -% Samlet vækst Gennemsnitlig vækst Største fremgang i omsætning i 0 Vækst Pandora 40 % Genmab % Vestas % Vækst i omsætning antal selskaber 04 0 Omsætning (mia.) Samlet absolut vækst % % Gennemsnitlig vækst % % Vækst over 0% Vækst -0% Vækst 0-% Negativ vækst 9 7

8 EBIT/EBITDA Gennemsnitlig vækst pr. selskab er faldet EBITDA vokser stadig men kun med %. EBIT-væksten trækkes ned af flere store nedskrivninger den beskedne EBIT-vækst er meget spredt mellem selskaberne. Vækst i EBITDA og EBIT udvikling % 0% % 0% % 0% % -0% Gns. vækst i EBIT - korrigeret Gns. vækst i EBITDA - korrigeret Største fremgang i EBIT i 0 Vækst Genmab 7 % Vestas 49 % Novo Nordisk 4 % Vækst i EBIT antal selskaber 04 0 EBIT (mia.) 0 9 Samlet absolut vækst % -4 % Gns. vækst korrigeret* % % *Korrigeret ved Carlsberg (0: -0 %), FLSmidth (04: 40 %), Genmab (0: 7 %, 04: %), TDC (0: - %) og Vestas (04: 49 %) Vækst over 0% Vækst -0% Vækst 0-% Negativ vækst

9 DKK mio. Mia. DKK Mia. DKK Nedskrivninger Store nedskrivninger også på materielle anlægsaktiver. Otte selskaber har foretaget nedskrivninger (04: 9) men de store nedskrivninger er fordelt på et lille antal selskaber. Totale nedskrivninger 04 og Total EBIT og total EBTIDA udvikling , 4, 04 Materielle aktiver APMM: 4,90,40,9, 0 Immaterielle aktiver APMM: 7,0 4, Totale nedskrivninger 04 og 0 ekskl. Mærsk 0 4 0,4,, 04 0 Materielle aktiver Immaterielle aktiver, Total EBIT Total EBITDA 9

10 Indtjeningsmarginer % % 4% % 0% % Flotte marginer over hele perioden. Dog således, at EBIT er presset det seneste år. Bemærk, at det er et gennemsnit af alle selskabers tal uden korrektioner. % 4% Udvalgte nøgletal (gennemsnit pr. selskab) % 0% % % 4% % 0% EBITDA-margin % 0 % % % 7 % EBIT-margin % % 7 % 9 % % Egenkapitalforrentning % 7 % 9 % 4 % % Nettomargin 0 % % % % % EBITDA-margin Egenkapitalforrentning EBIT-margin Nettomargin 0

11 DKK mio. DKK mio. Investeringer Investeringsvæksten er svingende For den enkelte ser det i gennemsnit fint ud i 0 Afskrivninger i 0 er 44 < investeringer på 0. Alt andet lige positivt. Samlet frit cash flow udvikling Samlede investeringer udvikling Samlede investeringer Samlede investeringer - korrigeret for APPM's salg af DB-aktier i 0 Vækst i investeringer udvikling 0% 00% 0% 0% -0% Samlet vækst* Gns. vækst* Gns. vækst - korrigeret* Pengestrømme fra investeringer (mia.)* Samlet absolut vækst* 4 % - % Gennemsnitlig vækst* 9 % 44 % Gns. vækst korrigeret* % 4 % * Her er korrigeret for A.P. Møller - Mærsks salg af aktier i Danske Bank i 0, så pengestrømmene vedr. dette ikke reducerer selskabets investeringer. Derudover er der ved den korrigerede gennemsnitlige vækst korrigeret ved FLSmidth (0: - %), Genmab (04:.0 %), ISS (0: %), Novo Nordisk (0: 9 %), Novozymes (0: 0 %), Pandora (0: 0 %), TDC (04: 9 %) og William Demant (0: 07 %). Vækst i investeringer antal selskaber* Vækst i investeringer Fald i investeringer 7 0

12 Omsætningshastighed og medarbejdereffektivitet Stort set stigende omsætningshastigheder over perioden dog også på kreditorerne. Stigende omsætning (0 %) og indtjening pr. medarbejder (70 %) over år. Gns. omsætningshastigheder Omsætning/aktiver 0, 0,90 0,9 0,9 0,9 Omsætning/varedebitorer 7,4 7,0 7,0 7, 7,9 Omsætning/varelager*, 4,4 4,,7, Omsætning/varekreditorer,4,0,,9, * Ekskl. DSV, som med meget høje omsætningshastigheder ellers vil påvirke gennemsnittet betydeligt. Gns. aktivitet og indtjening pr. medarbejder,0,00,0,00 0,0 0, Gns. omsætning pr. medarbejder Gns. EBIT pr. medarbejder

13 DKK mio. Udbytter og køb/salg af egne aktier Stigning i udbytter og aktietilbagekøb Blot to selskaber foreslog ikke udbytte i 0 (04: ). 0 virksomheder i 0 med stigende foreslået udbytte (04: 9). Kun et selskab foretog ikke køb/salg af egne aktier (04: ). Foreslået udbytte og køb af egne aktier fratrukket kapitalforhøjelser udgjorde mia. i 0 (korrigeret for Mærsks ekstraordinære udbytte) (04: 4 mia.). Udbytte, køb af egne aktier og kapitalforhøjelse Foreslået udbytte inkluderer ekstraordinært udbytte foretaget i løbet afåret Foreslået udbytte (mia.)* 0 Gns. vækst i foreslået udbytte* % % Gns. vækst i foreslået udbytte korrigeret** 0 % 7 % Køb af egne aktier (mia.) 7 Kapitalforhøjelse (mia.) 0 * Ekskl. A.P. Møller - Mærsks ekstraordinære udbytte i 0. ** A.P. Møller - Mærsks ekstraordinære udbytte i 0 indgår ikke i beregningen. Desuden er der korrigeret ved Chr. Hansen (0: 9 %) og FLSmidth (04: %) Inkl. Mærsks ekstraordinære udbytte i 0 Ekskl. Mærsks ekstraordinære udbytte i 0 Vækst i foreslået udbytte antal selskaber* Vækst over 0% Vækst -0% Vækst 0-% Negativ vækst 7

14 DKK mio. Markedsværdi Solid vækst i markedsværdierne over perioden Tallene taler vist for sig selv. År 0 har dog budt på vigende kurser. Samlet markedsværdi udvikling Samlet markedsværdi Samlet markedsværdi ekskl. ISS Største fremgang i markedsværdi i 0 Vækst Genmab % Vestas % Pandora % Udvikling i C0, DAX9 og FTSE Markedsværdi (mia.)..99 Samlet vækst (markedsværdi)* 7 % % Gns. vækst (markedsværdi)* % % Samlet vækst (EBIT) % -4 % Gns. vækst (EBIT) % 4 % * Da ISS ikke var børsnoteret i 0, indgår selskabet ikke her i beregningerne for % 0% 0% 0% 0% FTSE 00 DAX 0 C0 Cap 4

15 Har selskaberne ramt forventningerne vedrørende regnskabsåret 0, som udmeldt i årsrapporten 04? Omsætningsforventning: Fire har ikke omsætningsforventninger. To ud af nåede forventningerne. Seks ud af overgik forventningerne. Tre ud af nåede ikke forventningerne. Resultatforventning: Tre ud af nåede forventningerne. Syv ud af overgik forventningerne. Fem ud af nåede ikke forventningerne. Konklusionen er uforudsigelighed.

16 Omsætning og indtjening i C0 Hvordan er det gået i Q 0? Q er et øjebliksbillede Vækst i omsætning og investeringer, men fald i indtjeningsvæksten. Seks ud af virksomheder har stigende EBIT (0: ud af ). (Carlsberg og William Demant indgår ikke pga. manglende kvartalsrapport.) Udvalgte nøgletal Q 0 ift. Q 04 Q 0 ift. Q 0 Omsætning Samlet vækst i omsætning % - % Gennemsnitlig vækst i omsætning % 9 % Indtjening Samlet vækst i EBITDA 9 % - % Gennemsnitlig vækst i EBITDA % - % Samlet vækst i EBIT % - % Gennemsnitlig vækst i EBIT 47 % -7 % Gennemsnitlig vækst i EBIT korrigeret* % -7 % Investeringer Samlet vækst i investeringer 7 % % Gennemsnitlig vækst i investeringer - % 9 % Gennemsnitlig vækst i investeringer korrigeret** % 4 % * Korrigeret ved DSV (0: %) og Vestas (04: 9 %). ** Korrigeret ved Coloplast (0: - %), DSV (0:.4 %, 0: %), FLSmidth (0: 0 %, 0: -. %), ISS (0: %), Novo Nordisk (0: 7 %, 0: -4 %), Novozymes (0: 4 %), Pandora (0: %) og Vestas (0: 9 %). 's C0+ by Numbers 0 Juni 0

17 +selskaberne Kort om forskelle til C0-selskaberne 7

18 Sammenligning Ikke-finansielle C0-selskaber og +selskaber i 0 Gns. vækst* 0 +selskaber Ikke-finansielle C0-selskaber +selskaber Absolutte tal Ikke-finansielle C0-selskaber Omsætning 4 % % 7 mia. 70 mia. EBITDA % % mia. 70 mia. EBIT 0 % % 0 mia. 9 mia. Årets resultat - % % 7 mia. 7 mia. Cash flow fra drift -4 % % 0 mia. mia. Investeringer -4 % 4 % mia. 0 mia. Rentebærende gæld - % 0 % 9 mia. 7 mia. Nettorentebærende gæld - % - % 9 mia. 0 mia. Egenkapitalandel % % % 47 % Udbytter % 7 % mia. mia. Antal medarbejdere % % * Nøgletal er korrigeret ved de virksomheder, der med udsving på mere end 00 % ville påvirke gennemsnittet markant. Alle selskaber vægter lige meget. *Nøgletal er korrigeret ved de virksomheder, der med udsving på mere end 00 % ville påvirke gennemsnittet markant. Alle selskaber vægter lige meget.

19 Hvordan klarer +selskaberne sig i forhold til C0? (ikke-finansielle virksomheder) Aktivitet og indtjening Vækst hos +selskaberne er generelt lavere end i C0 (oms.: 4 % mod %, EBITDA: % mod %). Her er også nedskrivninger. EBIT: 0 % mod %. Indtjeningsmarginer er mere stabile end i C0 og ikke på helt så højt niveau. 0% % 0% % 0% EBITDA-margin EBIT-margin Nettomargin Investeringer Vækst i investeringer hos +selskaberne er lavere end hos C0 (-4 % mod 4 %). De svinger dog også. Vækst i investeringer - udvikling 0% 90% 0% 0% 0% -0% -0% Samlet vækst Gns. vækst 04 Gns. vækst - korrigeret 0 Udlodninger til ejerne Lidt lavere vækst hos +selskaberne end hos C0 ( % mod 7 %). Vækst i foreslået udbytte udvikling 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% -0% -0% -0% -40% 0 Samlet vækst 0 Gns. vækst - korrigeret 0 04 Gns. vækst 0 9

20 Udbytter +selskaberne udbetaler generelt ikke udbytte i samme omfang som C0. Blot tre selskaber foreslog udbytte i 0 (04: 4) Kun to selskaber foretog køb/salg af egne aktier (04: ) To virksomheder i 0 med stigning i foreslået udbytte (04: 0) Foreslået udbytte og køb af egne aktier i 0 udgjorde mia. DKK (04:,4 mia.) Vækst i foreslået udbytte udvikling 0% 40% 0% 0% -0% -40% Samlet vækst Gns. vækst Gns. vækst - korrigeret 04 0 Foreslået udbytte (mia.), 7, Gns. vækst i foreslået udbytte - % % Køb af egne aktier (mia.) 0,0 0,4 Vækst i foreslået udbytte antal selskaber Vækst over 0% Vækst -0% Vækst 0-% Negativ vækst 0

21 Kontakt os Henrik Steffensen T: 94 4 E: Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen. 0 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. Succes skaber vi sammen

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

C25 by Numbers Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C25 by Numbers Baggrundsmateriale Årsrapporter for Baggrundsmateriale Årsrapporter for 17 www.pwc.dk/c5 Om s analyse C5 by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største danske selskaber i OMX C5-indekset

Læs mere

Præsentation af analysen C25 by Numbers. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. PwC C25+ Regnskabspriserne 2018

Præsentation af analysen C25 by Numbers. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. PwC C25+ Regnskabspriserne 2018 Præsentation af analysen C25 by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC PwC C25+ Regnskabspriserne 2018 PwC s analyse C25 by Numbers PwC har for sjette år i træk analyseret udviklingen

Læs mere

Præsentation af analysen. C25 by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. Marts 2019

Præsentation af analysen. C25 by Numbers Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. Marts 2019 Præsentation af analysen C by Numbers 019 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC Marts 019 Om PwC s analyse C by Numbers Indgår i C by Numbers De ikke-finansielle selskaber i OMX C-indekset

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

C20+ by Numbers 2016 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 2015

C20+ by Numbers 2016 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 2015 www.pwc.dk/c0bynumbers C0+ by Numbers 0 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 0 Indholdsfortegnelse Summary: Introduktion, key points og sammenligning Appendix : Ikkefinansielle C0selskaber Appendix : Finansielle

Læs mere

PwC C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013. Baggrundsmateriale

PwC C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013. Baggrundsmateriale www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013 Baggrundsmateriale Maj 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2013 Analysen er foretaget på baggrund af

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 s analyse C20 by Numbers Vi har for andet år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2013 Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2013 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk/c20bynumbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2013 Revision. Skat. Rådgivning. s analyse Vi introducerer analysen, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for C20- virksomhederne.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2017 FALCON C25 MOMENTUM

MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2017 FALCON C25 MOMENTUM MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2017 C25 MOMENTUM OFFENTLIGGJORT 03.03.2017 MÅNEDSRAPPORT FEBRUAR 2017 PORTEFØLJEN I DEN FORGANGNE MÅNED Den positive tendens for danske aktier fra januar fortsatte i februar, og

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 88.732 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.355.912 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 72.534 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 81.704 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 211.033 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 86.498 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 230.914 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 78,437 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 189,605 0.0% Nordea

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 64.346 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 135.371 0,0% Nordea

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 19-08-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i stærkt køb. Det svageste signal ses i C20 Cap-indekset, der er kommet tæt på vigtige punkter.

Læs mere

Inspiration til bestyrelsesarbejdet Uddrag fra Bestyrelsesarbejde i Danmark Brian Christiansen Partner, PwC

Inspiration til bestyrelsesarbejdet Uddrag fra Bestyrelsesarbejde i Danmark Brian Christiansen Partner, PwC Inspiration til bestyrelsesarbejdet Uddrag fra Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019 Brian Christiansen Partner, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2019 Baggrundsinformation 12. udgave 10 inspirationsartikler

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 68,839 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 148,961 0.0% Nordea

Læs mere

Stigningerne på aktiebørserne i denne uge har medført, at GN Store Nord og TDC er blevet lukket på indlagte PP-ordrer. Med venlig hilsen Aktieinfo

Stigningerne på aktiebørserne i denne uge har medført, at GN Store Nord og TDC er blevet lukket på indlagte PP-ordrer. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 05-10-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Oplæggene for de analyserede indeks ser meget, meget stærke ud. Alle er i stærk optrend. Dog har ugens optur medført, at RSI er helt

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf.

Læs mere

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011

Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01. Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Kvartalsrapport for 1 kvt. 2010/2011 First North Meddelelse nr. 57, 2010 Vojens den 27. oktober 2010 Athena fik rekordresultat i 1. kvartal Efter omfattende omstruktureringer

Læs mere

Vores køb i Pandora er desværre blevet lukket på SL. Vi har valgt at købe os ind i Novozymes. Med venlig hilsen Aktieinfo

Vores køb i Pandora er desværre blevet lukket på SL. Vi har valgt at købe os ind i Novozymes. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Ugen bød på en større nedadrettet korrektion tirsdag den 21-03, men heldigvis har indeksene hurtigt genvundet formen. Faktum er, at

Læs mere

DI s Kapitaldag 2016 Frigør arbejdskapital og sæt din forretning fri Bent Jørgensen, PwC

DI s Kapitaldag 2016 Frigør arbejdskapital og sæt din forretning fri Bent Jørgensen, PwC www.pwc.dk DI s Kapitaldag 2016 Frigør arbejdskapital og sæt din forretning fri Bent Jørgensen, Revision. Skat. Rådgivning. Optimering af arbejdskapital En ofte overset mulighed 2 Myter om arbejdskapital

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf.

Læs mere

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren www.pwc.com/insurance Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren Anne-Sophie Andersen 16. November 2015 Agendaen i liv- & skadesforsikring 2015 Aktuelle emner i sektoren Resultaterne fra Insurance

Læs mere

Fremtidens bank i en digital verden november 2015

Fremtidens bank i en digital verden november 2015 www.pwc.dk Fremtidens bank i en digital verden november 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Udgangspunktet 2 Den finansielle krise ændrede vilkårene - det handlede om at overleve. Nu skal vi se fremad 3 Trends

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 1 Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

I ugens løb er Chr. Hansen blevet lukket på SL, mens Rockwool og Sydbank er lukket på SP. Nye køb er gennemført i Carlsberg, FLSmidth og Genmab.

I ugens løb er Chr. Hansen blevet lukket på SL, mens Rockwool og Sydbank er lukket på SP. Nye køb er gennemført i Carlsberg, FLSmidth og Genmab. Opdateret den 26-08-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i stærkt køb. De europæiske indeks er steget lidt i denne uge, mens de amerikanske er faldet lidt

Læs mere

I ugens løb er vi gjort på Stop/loss i A.P. Møller Mærsk og nu også Carlsberg. Nye køb er gennemført i Danske Bank, Nordea, Pandora og Rockwool.

I ugens løb er vi gjort på Stop/loss i A.P. Møller Mærsk og nu også Carlsberg. Nye køb er gennemført i Danske Bank, Nordea, Pandora og Rockwool. Opdateret den 12-12-2014 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle indeks er i klart køb. C20-indekset er dog under pres, idet vi er kommet faretruende nær de glidende gennemsnit. Alt andet lige

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 125.446 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.995.035 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 76.954 0,0%

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

PwC s CEO Survey de danske resultater

PwC s CEO Survey de danske resultater PwC s CEO Survey 2017 - de danske resultater Om PwC s CEO Survey 2017 PwC s CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 20. gang. Vi har foretaget knap 1.400 toplederinterviews

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.006.000 3,34% 1,00 DLR kredit 2014 S 12.025.440 0,13% 10,00 Jyllands

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab For Sydbank A/S

Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab For Sydbank A/S Redegørelse vedrørende aktivt ejerskab 2018 For Sydbank A/S Redegørelse for aktivt ejerskab marts 2019 Redegørelse for aktivt ejerskab 2018: I 2016 udarbejdede Komitéen for god selskabsledelse på opfordring

Læs mere

MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2016 FALCON C20 MOMENTUM

MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2016 FALCON C20 MOMENTUM MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2016 C20 MOMENTUM OFFENTLIGGJORT 06.09.2016 MÅNEDSRAPPORT AUGUST 2016 PORTEFØLJEN I DEN FORGANGNE MÅNED Det danske C20 indeks blev ekstra hårdt ramt i august måned med et fald på over

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

MÅNEDSRAPPORT JULI 2016 FALCON C20 MOMENTUM

MÅNEDSRAPPORT JULI 2016 FALCON C20 MOMENTUM MÅNEDSRAPPORT JULI 2016 C20 MOMENTUM OFFENTLIGGJORT 03.08.2016 MÅNEDSRAPPORT JULI 2016 PORTEFØLJEN I DEN FORGANGNE MÅNED På lige fod med de globale aktiemarkeder var der også kursstigninger for det danske

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden)

Med venlig hilsen Aktieinfo. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Opdateret den 16-11-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: I denne uge har vi set en koordineret nedadrettet korrektion på alle indeks. De tre amerikanske indeks ligger dog fortsat i stærkt

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2016 FALCON C20 MOMENTUM

MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2016 FALCON C20 MOMENTUM MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2016 C20 MOMENTUM OFFENTLIGGJORT 07.11.2016 MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2016 PORTEFØLJEN I DEN FORGANGNE MÅNED I oktober tiltrak Novo Nordisk sig atter negativ opmærksomhed efter en nedjustering,

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Opdateret den Indledning til denne uges tekniske analyser:

Opdateret den Indledning til denne uges tekniske analyser: Opdateret den 16-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: I fredags så vi en større nedadrettet korrektion, der har gjort det hele lidt mere usikkert. Faktum er dog at indekset i Danmark, Sverige

Læs mere

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014

Iværksætteri - kom godt igang! November 2014 www.pwc.dk Iværksætteri - kom godt igang! v/partner Jesper Falk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda De gode forudsætninger Virksomhedsbegrebet Valg af virksomhedsform Økonomistyring Budgettering 2 De gode

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne www.pwc.dk Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne 11. oktober 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Markante v. Vagn Holm megatrends Klaus Regionsdirektør, Berentsen, partner Nykredit og Head

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Skatteoptimering og professionel cykelsport

Skatteoptimering og professionel cykelsport www.pwc.dk Skatteoptimering og professionel cykelsport Revision. Skat. Rådgivning. Program Velkomst v. partner Arne Kristensen Skatteoptimering v. partner Glenn Sørensen Kommunikation og anekdoter fra

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning.

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning. Revisordøgnet 2012 Ann-Charlotte Beierholm, Erhvervs Ph.d.-studerende Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er det relevant at tale om Tax Transparency? Nuværende og kommende krav til skatterapportering

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde Nyt om beskatning af fonde v. Niels Winther-Sørensen Partner, PwC Nyt om etablering af fonde Maj 2015 Skatteministeriets rapport om Succession til erhvervsdrivende fonde Vækstpakkens 300 mio. kr./år toppes

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

I ugen løb har vi solgt NORDEN og ABB på indlagte Stop/profit ordrer. Omvendt er vi blevet lukket ud på Stop/loss i Ericsson og Nokia.

I ugen løb har vi solgt NORDEN og ABB på indlagte Stop/profit ordrer. Omvendt er vi blevet lukket ud på Stop/loss i Ericsson og Nokia. Opdateret den 07-09-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har været en god uge for aktierne, og flere indeks rammer nu vigtig modstand. Det kan give anledning til en mindre nedadrettet

Læs mere

Værdiansættelse i praksis

Værdiansættelse i praksis www.pwc.dk Værdiansættelse i praksis Anvendelse af DCF-modellen i forbindelse med nedskrivningstest 23. april 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Nedskrivningstest Baggrund Sikring af, at en virksomheds aktiver

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. PwC C25+ Regnskabspriserne 2018

Gode eksempler fra årsrapporterne. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. PwC C25+ Regnskabspriserne 2018 Gode eksempler fra årsrapporterne Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC PwC C25+ Regnskabspriserne 2018 Undersøgelse af værdien af årsrapporten Undersøgelse omfatter professionelle regnskabsbrugeres

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature

Novozymes Generalforsamling li 2002. Unlocking the magic of nature Novozymes Generalforsamling li 2002 Unlocking the magic of nature Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo Køppler Ulla Morin Morten Iversen

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 www.pwc.dk Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Persondataforordningen 2 Agenda Erklæringsforholdet og erklæringsbehovet Erklæringens indhold Et

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 1 Formålet med C20+ Regnskabspriserne En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere