Evalueringsrapport Cd med drejebog for afholdelse af Østersø-Ret (symboliseret i rapporten ved ) Samt folderen Østersø-Ret 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport Cd med drejebog for afholdelse af Østersø-Ret (symboliseret i rapporten ved ) Samt folderen Østersø-Ret 2004"

Transkript

1 Forord Grønt Center, Østdansk Turisme samt CEUS har ved et samarbejdsprojekt Østersø-Ret dannet grobund for at skabe fokus og synlighed om lokal produktion og brug af lokale/regionale råvarer i regionens restauranter. Med denne rapport har vi forsøgt, at give vores erfaringer, oplevelser samt resultater videre i en form således, at de værktøjer vi har brugt ligger til rådighed. Rapporten består af: Evalueringsrapport Cd med drejebog for afholdelse af Østersø-Ret (symboliseret i rapporten ved ) Samt folderen Østersø-Ret 2004 Vi vil gerne takke alle de restauranter og producenter der deltog i Østersø-Ret projektet og håber at alle i fællesskab fremover vil arbejde videre med konceptet. En stor tak til: Restaurant: Skovridergaarden Hotel Kragenæs Kro Lalandia Park Inn Maribo Søpark Hotel Falster Restaurant Køllegården Hotel Præstekilde Restaurant Kaj Kok First Hotel Mogenstrup Kro Hotel Vinhuset Menstrup Resort Hotel Producent: Rådhus Grønt ved Karin Fink Tofts Røgeri Dalbakkegaard Ditlevsens Fiskehus Fejø Strudsefarm Sørup Gartneri Bjarne Frost Vildt Vagn P. Fisk Jytte og Karsten Lolle Fiskernes Fælles salg Møn kartofler Peter White Hesnæs Fisk Sommergården Hoby Kartoffelcentral, Skovlygaard Tillige vil vi gerne takke styregruppen: RBF ved Hans Bækkel, HORESTA ved direktør for Park Inn Maribo Søpark Allan Hansen, CEUS ved Bodil Jørgensen, Fåreproducent Annie Skaaning samt Hoteldirektør Søren Pihl. Det er vores håb, at rapporten vil blive brugt til inspiration og grobund for det arbejde der skal gøres for Østersø-Ret skal bestå fremover. Grønt Center Østdansk Turisme CEUS Projektleder Lis Andresen Søren Sørensen Conny Hovmand 1

2 Indholdsfortegnelse Evalueringsrapport for Projekt Østersø-Ret 3 Resumé 3 Baggrund for projektet 3 Projektets Formål 5 Projektets faser 5 Opstart og analyse 5 Konceptudvikling og forpligtigende samarbejde 5 Følgende restauranter deltog i konkurrencen 17. maj Konkurrencedagen den 17. maj Resultater ved gennemførelse af Østersø-Ret konceptet 10 Antal deltagende restauranter i konkurrencen. 10 Markedsføring 10 Folderen distribution 10 Presse 11 Annoncering 12 Konklusion på pressedækning 12 Antal solgte Østersø-retter i de deltagende restauranter 13 Antal deltagende primærproducenter/restauranter der har indgået en aftale om levering af produkter til restauranterne 14 Oprettelse af en Østersø-ret komite. 15 Udsagn fra evalueringsskemaerne. 16 Samarbejde Tyskerne 18 Konklusion 18 Perspektivering 19 2

3 Evalueringsrapport for Projekt Østersø-Ret Resumé Østersø-Ret projektet har været et pilotprojekt, hvor vi har fået afprøvet nogle teorier og idéer der kan være med til at fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne, ved at sætte fokus på lokal produktion og konsumering af disse produkter regionalt. Vi, er lig med de 3 organisationer der har samarbejdet intensivt under den proces som projektet har været, nemlig Grønt Center, Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm og Østdansk Turisme. I vores tidligere projektsamarbejder, har vi løbende diskuteret netop idéer og tanker der til sidst ledte til Østersø-Ret projektet. Den vigtigste konklusion på hele projektet er, at det ikke er muligt at skabe en succes på kun et år, som projektet har varet. Et projekt der skal skabe innovativt samarbejde mellem erhverv der ikke er kendt for at være de mest omstillingsparate, skal i fremtiden have en mere realistisk tidshorisont. Vi må erkende, at det er bestemt er det lange seje og vedholdende træk der skal til for skabe den succes der er brug for. Først derefter er der en reel chance for at det bliver interessant nok, til at en bredere skare af virksomheder deltager. En af de ting der er blevet meget synlige i forbindelse med evalueringen af Østersø-Ret projektet 2004, er manglen på kompetence inden for markedsføring af nye specielle regionale produkter, der relaterer sig til andet end overnatningsvirksomheder. Kun hvis alle involverede aktører er bevidste om metoder til at markedsføre disse nye produkter over for kunderne, kan et ægte mersalg og en blivende succes skabes. I løbet af processen er vi blevet en del klogere på hvad der er brug for, hvis vi i regionen skal fastholde en fødevareproduktion af høj kvalitet, der kan være med til skabe arbejdspladser både hos primærproducenterne og i de erhverv, der kan bruge produkterne i videre produktion/forarbejdning eller til videresalg. Kun hvis vi er gode til at skabe synergi mellem produktion og afsætning af lokale produkter, samt skabe de rammer for netværksdannelse der er så vigtige for samarbejde på tværs af erhvervene, kan vi komme tættere på at skabe en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Det handler i høj grad om samarbejde, synlighed og vedholdende fokus blandt aktører i regionen, der kan lede til efterspørgsel og holdnings- og adfærdsændringer hos lokalbefolkningen og besøgende (turister), men så sandelig også internt blandt aktørerne. Baggrund for projektet: En artikel i Næstved Tidende fra den 10. november 2001 omtaler i sidste nye udgave af Den Danske Spiseguide : Det er rystende at læse, at der kun er 7 restauranter fra Storstrøms Amt, der er fundet værdige til optagelse i guiden. Der er f.eks. ingen restauranter fra Lolland, Falster og Møn repræsenteret, og det påstås, at der er langt mellem de kulinariske åndehuller i området. Redaktøren 3

4 Bent Christensen udtaler at, forklaringen simpelthen er at niveauet på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster er frygteligt lavt. Vi er jo nærmest nede på overlevelsesgrænsen. Dette er kredsen bag dette projekt absolut ikke enige med Bent Christensen i, da der ligger mange spændende og udmærkede kulinariske oplevelser og venter på gæsterne. Det der måske mangler er en synliggørelse af de tilbud, der eksisterer i regionen, ikke kun over for lokalebefolkningen men i høj grad over for danske og udenlandske turister. Østersø-Ret projektet repræsenterer en ide, der kan fremme, synliggøre og styrke den regionale madkultur i Storstrøms Amt. Det er et ønske fra de organisationer, der står bag idéen at styrke den lokale fødevareproduktion, ved at sætte fokus på mulighederne for at bruge lokale råvarer i regionens restauranter. Det er specielt vigtigt overfor turisterne at vi hjælper med til at gøre de lokale tilbud tilgængelige og synlige til gavn for alle aktører på området. Samtidig er en styrkelse af den lokale produktion og afsætning af råvarerne lokalt eller regionalt i fuld overensstemmelse med principperne for en bæredygtig udvikling. Projektet støtter samtidig op om Forslag til Regionplan for Storstrøms Amt , hvor et af indsatsområderne er: fremme af turistformer, der bringer turisten ud i alle kroge af amtet og samtidig har en positiv afsmitning på livet i landområderne Inspirationen til Østersø-Ret kommer fra Tyskland hvor der var 20 års jubilæum på en regional gastronomisk konkurrence i Konkurrencen hedder Ostsee-Gerichte (tidl. 6-Thaler Gericht) og foregår omkring Østersøen i Schleswig-Holstein. Hver år indkaldes restauranter i området til at udvikle en speciel ret, de kan indgå i konkurrencen med. Der er en række kriterier, der skal opfyldes mht. lokal produktion af råvarerne og økonomi. De deltagende restauranter forpligtiger sig til at have retten på menukortet i hele turistsæsonen for 11. Herved har turisterne mulighed for at bevæge sig rundt i regionen og spise et godt lokalt baseret måltid mad til en fast pris. Konkurrencen afvikles hvert forår, hvor de deltagende restauranter præsenterer deres ret for et indbudt publikum. Retterne bliver bedømt af fagfolk og alle deltagende restauranter får et diplom til at hænge i restauranten i enten guld eller sølv, og der bliver kåret en første, anden og tredje plads. I Schleswig-Holstein får konkurrencen stor mediebevågenhed og en masse turister besøger hvert år de restauranter der har en Ostsee-Gericht på menukortet. Hele dette koncept kan vi se et potentiale i at overføre til vores region. Selvfølgelig skal det gøres dansk og der skal udarbejdes kriterier, der kan bruges i Storstrøms Amt. 4

5 Projektets Formål: At skabe en årlig tilbagevendende begivenhed, som sætter fokus på regionens restauranter og deres brug af lokalt producerede råvarer. At stimulere restauranterne til løbende produktudvikling, der kan medvirke til højere kvalitet og højnelse af det gastronomiske niveau. At inspirere elever og lærere på CEUS s gastronomiske grundforløb At fremme kvaliteten og afsætningen af lokalt producerede fødevarer Projektets faser Opstart og analyse Der blev etableret en følgegruppe bestående af HORESTA, RBF, CEUS, Østdansk Turisme Mogenstrup kro, Restaurant det gule pakhus, Artiskokken, lammeproducent Annie Skaaning samt Grønt Center. Der er indtil dags dato været afholdt 4 følgegruppemøder, 2 stormøder og udsendt 4 nyhedsbreve til interesserede såsom restauranter samt producenter i regionen. Der er blevet udarbejdet en database over producenter i regionen. Databasen indeholder 300 producenter indenfor frugt og grønt, økologiske varer, fisk, får, geder, kaniner, kvæg, lam, svin/vildsvin, strudse, røgeri, slagtevarer, bageri, æg, slik og chokolade, vin, honning, mejeriprodukter, bryggeri, catering og læskedrikke. Alle 300 producenter har været inviteret til informationsmøde. Databasen er efterfølgende blevet sendt til interesserede restauranter. Ved afslutningen af projektet er databasen blevet reduceret til en liste på ca. 60 producenter med et bredt sortiment af regionale produkter. I foråret 2003, blev der afholdt en studietur til Ostsee Gericht Deltagerne var Østdansk Turisme, CEUS, Mogenstrup kro, Maribo Søpark samt HORESTA. Studieturen gav en god inspiration for hvordan konkurrencen kan løbe af staben, samt gav et godt netværk til en evt. konkurrence mellem Danmark og Tyskland. Ved Ostsee-Gerichte 2004 konkurrencen i april måned, deltog Hotel Maribo Søpark som gæsterestaurant. Arbejdsgruppen deltog for at udbygge relationerne til et muligt kommende samarbejde, men samtidig for at få en sidste inspiration til konkurrencen i Storstrøms Amt. Konceptudvikling og forpligtigende samarbejde Kriterierne for Østersø-Ret blev udarbejdet i samarbejde mellem følgegruppe og arbejdsgruppe samt de informationer, der er blevet indhentet i forbindelse med møder mellem producenter og restauranter, se. Kriterierne er også sammensat efter, at de skal kunne anvendes i en evt. senere konkurrence mellem Danmark og Tyskland. Samtlige producenter i databasen har været inviteret til informationsmøde på Grønt Center 26. juni. 5

6 Af 300 inviterede viste ca. 70 interesse enten ved at møde op eller ved kontakt. Producenterne blev inviteret skriftlig samtidig med at der blev udsendt pressemeddelelse til amtets nyhedskilder se. Den 10. september blev samtlige restauranter og spisesteder i regionen inviteret til et lignende møde på Grønt Center. Efterfølgende var der møde mellem restauranter og producenter den 1. oktober, desværre var der for få tilmeldinger, hvorefter man valgte at sende producentlisten til samtlige restauranter og restaurantlisten til producenterne. Samtlige restauranter i regionen fik den første november tilsendt vejledning for deltagelse i konkurrencen med deadline 1. december for indlevering af opskrift, se. Ved samme lejlighed blev programmet for selve konkurrencen udsendt og der blev gjort opmærksom på konkurrencen i flere medier blandt andet artikler i fagbladet VISITOR samt erhvervsbladet CROSSWATER. Vi modtog 15 opskrifter, hvor 2 restauranter siden hen trak deres deltagelse tilbage pga. sygdom og andre praktiske problemer. De resterende 13 restauranters retter, inkl. CEUS og de Tyske gæster; blev der arbejdet videre med frem til konkurrencen. På selve konkurrencedagen blev Fødevareministeren, Amtsborgmesteren samt Formanden for Danmarks Turistråd inviteret, alle gav tilsagn om at de ville deltage. Følgende restauranter deltog i konkurrencen 17. maj 2005 Restaurant Ret Det smukke resultat Skovridergården Variation af lam Hotel Kragenæs Kro Struds Timula Lalandia Lammefilet i svøb med svesker Park Inn Maribo Søpark Ørredroulade med noritang og spinat 6

7 Restaurant Ret Det smukke resultat Hotel Falster Falster mørbrad Restaurant Køllegården Sesambagt laks med kørvelvelouté Hotel Præstekilde Dronningestolen Restaurant Kaj Kok Havets juvel First Mogenstrup Kro Multe i parmarør Hotel Vinhuset Østersø-lasagne Menstrup Resort Hotel Pandestegt skrubbe Ceus elevhold Nat og dag drøm Buchenhof Sprængt svinefilet 7

8 Fra projektets start var det tanken, at der skulle laves en Østersø-Ret pakke, med overnatning og retten i fælles pakkeløsning. Efter en diskussion af denne opgave med følgegruppen og virksomheder der har erfaring med dette, blev det vedtaget, at vi ikke skulle arbejde videre med dette pakkeprodukt. De vigtigste begrundelser for beslutningen var, at det er alt for besværligt at lave et sådan produkt, med mange virksomheder involveret. Arbejdet med at gennemføre det i praksis vil aldrig kunne stå mål med den formodede efterfølgende indtægt. En anden vigtig grund er lovgivningen. Et sådan pakkeprodukt, med flere virksomheder involveret er på vippen til om hvorvidt man skal være medlem af Rejsegarantifonden for at udbyde produktet. Pt. koster det 250 tkr. for et sådan medlemskab, og det er urealistisk for nogen af de deltagende virksomheder. I stedet for blev det besluttet at bruge mere energi og økonomi i projektet, på at lave markedsføringsmaterialet endnu mere indbydende for kunderne. Konkurrencedagen den 17. maj 2004 Restauranterne havde mulighed for at komme på CEUS fra kl Fra dette tidspunkt kunne de anrette deres skueret samt gøre klar til dommerbedømmelsen. Nogle restauranter havde valgt at lave skueret ret samt flere forberedelser hjemmefra, hvor andre havde valgt at producere det hele på CEUS. Alle restauranter skulle møde op med 2 mand og fik derudover stillet en elev fra CEUS til disposition. Eleven skulle hjælpe restauranterne på plads i køkkenerne samt sørge for at skueretten og de 3 tallerkener blev afleveret til dommerne til tiden. Præcis kl blev alle skueretter afleveret til dommerpanelet. Dommerpanelet var sammensat ved 2 kokke uden for regionen, en repræsentant fra turismen, en kulturperson, en producent samt en turist. Dommerpanel Østersø-Ret 2004 Interessefelt Kok Kok Danmarks Turistråd Kultur Bornholms fødevareambassadør Gjorslev gods Navn Tonny Jensen Charlotte Fausing Kieler Geir Aasgaard Hansen Flemming Krøll Georg Julin Marianne Tesdorpf Den første ret kom ind til bedømmelse kl Der var afsat 10 minutter til at dommerne kunne vurdere den enkelte ret og give den karakter. Tiden passede meget fint. Alle retter var bedømt kl. ca og i den mellemliggende tid havde restauranterne tid til at klargøre deres smagsprøver til den efterfølgende middag. 8

9 Ved 18. tiden ankom gæster samt talere. Der var inviteret 200 gæster som rakte over restauratører, producenter, udvalgsmedlemmer i Amtet, Borgmestre fra Amtets kommuner med flere. Konkurrencen blev officielt åbnet af Henrik Vestergaard, MF, Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Hvorefter Viceformand Henrik Høegh, Dansk Landbrug tog over og talte om Østersø-Ret som et regionalt initiativ til fremme af afsætning af lokalt producerede fødevarer. Inden smagsprøvningen gik løs var der praktiske informationer ved Direktør Glen Polano, Østdansk Turisme. Efter en vellykket smagsprøvning og efterfølgende kaffe med underholdning ved Nykøbing Falsters Musikskoles MGK talte Georg Julin om dagens indtryk, hvorefter Amtsrådsmedlem Henning Kamper samt Georg Julin uddelte diplomer til samtlige deltagende restauranter. Kl. ca bliver året vinder af Østersø-Ret 2004 kåret. Året tredjeplads gik til Mogenstrup Kro, andenpladsen til Restaurant Køllegaarden mens sejren gik til Hotel Skovridergaarden. Dagen var en stor succes ikke mindst fordi at eleverne fra CEUS havde gjort et meget stort praktisk arbejde ved borddækning, servering, m.m. Endvidere kom der mange positive tilbagemeldinger fra gæsterne på konkurrencedagen. Her er et par udsagn fra dagen: Østersø-Ret konkurrencen udstrålede et markant engagement hos alle de deltagende, og den store deltagelse i eventen, hvor udpegning og prøvesmagning fandt sted, viste også klart en opbakning fra centrale aktører i regionen. Med fokus på innovation og samspil mellem forskellige erhverv har vi her fat i et indsatsfelt, som rummer spændende perspektiver for vores region. Østersø-Ret er et fornemt koncept til fremme af bæredygtig udvikling og regional identitet. Bjarne Rasmussen, Lokal Agenda 21-koordinator for Storstrøms Amt Som jury medlem repræsenterende Danmarks Turistråd oplevede jeg dagen og projektet således i stikord: Stor respekt for projektets idé, forberedelse, planlægning og gennemførelse. Selve arrangementet den 17. maj blev gennemført yderst professionelt. Højt gastronomisk niveau Stærkt produktudviklings koncept med forankring i det lokale og regionale. Et produkt med store afsætningsmuligheder på de udenlandske nærmarkeder, hvis ressourcer er til rådighed. Flere udenlandske touroperators vil være interesserede i et gastronomisk oplevelsesprodukt baseret på autencitet og regionalt tilsnit. Der er desuden god presse i produktet. Geir Aasgaard Hansen, Afdelingschef Danmarks Turistråd. 9

10 Resultater ved gennemførelse af Østersø-Ret konceptet I dette afsnit vil vi gøre rede for resultater både for deltagelse, pr/markedsføring, salg samt vores konklusion for projekt Østersø-Ret. Antal deltagende restauranter i konkurrencen. Ved opstart af projektet blev der skrevet ud til over 100 restauranter i Storstrøms amt og en stor del af disse er endvidere blevet ringet op af projektledelsen. Dette resulterede i et foreløbigt tilsagn fra 28 restauranter der var interesserede i at høre mere om projektet og konkurrencen. Denne bruttoliste blev i løbet af projektperioden, af forskellige årsager, reduceret til det endelige deltagerantal på 11 restauranter. Der deltog altså slutteligt 11 restauranter i konkurrencen. Endvidere har CEUS deltaget med et elevhold og den vindende restaurant fra den tilsvarende Tyske konkurrence, Ostsee-Gericht, deltog. De deltog dog kun som gæstedeltagere, uden mulighed for at vinde konkurrencen. Markedsføring Markedsføringen af Østersø-Ret konceptet kan deles op i flere punkter: Folderen distribution I projektet er der udarbejdet en folder der fortæller potentielle kunder om konceptet og synliggør de deltagende restauranter og primærproducenter geografisk. Der har været flere primærproducenter involveret i projektet, end dem der er opgjort i folderen. Et af kriterierne for at komme i folderen var nemlig, at der skulle være mulighed for at besøge og købe råvarer hos producenten. Folderen er vedlagt rapporten. Folderens sprogvalg på dansk, tysk og svensk, er bevidst valgt ud fra vores geografi og turisternes interesser. Tyskland og Sverige er, næst efter Danmark, de markeder der kommer flest besøgende fra til regionen. Endvidere har en markedsundersøgelse i Sverige vist, at svenskerne sætter restaurantbesøg som den vigtigste aktivitet på deres ferie. Der er altså stor interesse for gastronomi blandt vores svenske gæster. Der er blevet distribueret 5000 foldere via Marielyst turistinformation i løbet af sommeren Folderne er blevet lagt i velkomstmapperne til feriehus gæsterne i højsæsonen. Folderen er også blevet distribueret via der er den regionale turismeportal. Folderen har ligget under brochure distribution og der er i løbet af sommermånederne blevet bestilt og udsendt 420 foldere via hjemmesiden. 10

11 I nedenstående er listet, hvor folderen har været distribueret via. I vedlagte findes tillige adresse på nedenstående. Vordingborg Erhvervs- og Turistkontor, Faksekystens Turistinformation, FARØ Velskomstcenter, Marielyst Turistinformation, Næstved-Egnens Turistbureau, Maribo Turistbureau, Gedser Turistkontor, Erhvervs- og Turistforeningen for Nørre Alslev Kommune, Nysted Turist bureau, Præstø Turistinformation, Turistforeningen for Stubbekøbing kommune, Nakskov Turist bureau, Sakskøbing Turist bureau, Møns Turistbureau, Rødbyhavn Turistbureau, Stevns Turistinformation, Nykøbing Falster Turistinformation, Haslev Erhvervs- og Turistkontor, Skælskør Turisme, HolbækRegionens Turistbureau, Kalundborg Turistbureau, Korsør Turistbureau, Midtsjællands Erhvervs- og Turistcenter, Odsherreds Turistbureau-Nykøbing, Slagelse-Hashøj-Høng Turistbureau, Sorøegnens Erhvervs- og Turistkontor. Endvidere er folderen blevet distribueret via Svedala-, Skurup-. Ystad-, Trelleborg- og Vellinge kommuner/turistbureauer i Sverige. Tillige er folderen blevet distribueret via samtlige producenter og restauranter i folderen samt hos Østdansk Turisme, CEUS og på Grønt Center. Presse Der er løbende blevet udsendt pressemeddelelser i løbet af projektperioden. Pressemeddelelserne er blevet bragt i flere medier i løbet af projektet. Der har været omtale af konkurrencen/konceptet i regionalradioen, samt TV-Nykøbing og TV2-Øst. Nedenstående liste viser hvilke og hvornår diverse indslag i medierne er bragt. Tillige kan artiklerne ses på vedlagt. Dato Overskrift Medie Juni 2003 Lokale råvarer på menukortet Folketidende Juni 2003 Fødevarerne skal fortælle historier Vordingborg dagblade November 2003 Fokus på gastronomi fra Sydsjælland og Lolland Visitor Falster November 2003 Konkurrence skal styrke de regionale Crosswater fødevareproducenter 8. marts 2004 Restaurationsmad med ca. 75 % lokale råvarer Ekstra Posten, Nakskov Marts 2004 Østersø-Retten med alt godt fra Storstrømmen Dansk Landbrug 10. maj 2004 Turisterne skal spise Østersø-Ret Ekstra Posten, Nakskov 10. maj 2004 Turisterne skal spise Østersø-Ret LandbrugsNyt 12. maj restauranter i Storstrøms Amt serverer Sydlollands Ugeavis spændende retter med lokale råvarer Maj 2004 Lokale lam med i kokkekonkurrence Dansk Fåreavl 11

12 Dato Overskrift Medie Maj 2004 Turisterne skal spise Østersø-Ret Ugebladet for Møn Maj 2004 Retter af Regionens egne råvarer Folketidende Maj 2004 Har du hørt Næstved Tidende Maj 2004 Nakskov bedst til Østersø-Ret Folketidende Maj 2004 Når råvarerne fra Østersøen kommer til deres ret Maj 2004 Østersø-Ret giver endnu bedre oplevelser for turisterne Maj 2004 Smag på regionen Crosswater maj 2004 Indslag TV2 Øst 17. maj 2004 Indslag Regionalen Maj 2004 Østersø-Ret TV-Nyk Juli 2004 Lam på førstepladsen Dansk Fåreavl August 2004 Falster Golf klub baner vejen for Lolland Falster Nordfalster Avis September 2004 Bordets lokale gæster Folketidende Annoncering Budgettet i projektet til annoncering var meget begrænset. Derfor valgte vi, set i lyset af interessen fra svenskerne, at bruge annoncebudgettet på en kampagne der laves mellem Danmarks Turistråd i Sverige, Østdansk Turisme og diverse partnere. Annoncen blev bragt i 13 sydsvenske dagblade i perioden 2. til 8. august Valget blev også gjort ud fra det faktum, at vi fik distribueret folderen via 4 turistbureauer i samme sydsvenske område. Konklusion på pressedækning Selv om vi faktisk syntes resultatet af pressekontakten har været flot, er vi ikke helt tilfredse. Dette skyldes en specifik hændelse i projektet. På et meget tidligt tidspunkt (14. okt. 2004) fik vi accept fra Fødevareministeren, om at hun gerne ville komme og åbne Østersø-Ret konkurrencen. Vi satte vores forhåbninger til pressedækningen af konkurrencen tilsvarende højt. Det giver altid ekstra bevågenhed fra journalister, når en minister støtter en begivenhed. Desværre meldte fødevareministeren afbud til arrangementet i marts, hvilket resulterede i en tilsvarende begrænset interesse for at dække konkurrencen i medierne. Vi estimerer fra projektledelse, at havde ministeren overholdt aftalen ville pressedækningen have været mindst 3 gange så stor. Et eksempel på dette er, at TV2-Øst sendte et indslag dagen efter konkurrencen om Østersø-Ret. I samme udsendelse var der et andet indslag hvor fødevareministeren indviede et nyt institutionskøkken. Indslaget hvor ministeren deltog, havde en varighed på mindst 3 gange længden af indslaget om Østersø-Ret Konkurrencen. Den samme fordeling kan overføres til trykte medier og radio også. Altså havde vi helt sikkert fået meget mere omtale af Østersø-Ret hvis ministeren havde overholdt sin aftale og var kommet til arrangementet. 12

13 Antal solgte Østersø-retter i de deltagende restauranter Restauranterne har fra den 17. maj og frem til den 3. august 2004 noteret, hvor mange Østersøløber op i stk. svarende til en Retter der er blevet solgt. Det totale antal solgte Østersø-Retter omsætning på kr. Salgstallet er dog sikkert steget siden der blev talt sammen. Der er nemlig flere af restauranterne der stadig sælger retterne. Tallene varierer meget, hvilket kan have flere årsager såsom restaurantstørrelse samt rettens art, hvor nogle retter bestod af råvarer som ikke primært vælges af kunden. I nedenstående skema er der forsøgt at belyse, hvor meget der er blevet solgt og hvor tilfredse restauranten var med sine salgstal. Restaurant Hoved- Antal solgte Tilfreds Kommentarer ingrediens kuverter med salget Skovridergaarden Lam 150 Ja En langsom opstart, men for vores elever er det en god ople-velse og dermed løfter det hele miljøet. Hotel Kragenæs Struds 0 Nej En vigtig årsag til intet salg er at a Kro la carten var lukket og at kun-den var henvist til anden restaurant Lalandia Lam 75 Rimelig Der var her valgt en råvare som normalt ikke sælger flere kuv. Park Inn Maribo Ørred 271 Ja Havde en opstart med næsten intet Søpark (25 solgt i salg. Valgte at anvende flyers på efteråret) bordene, hvilket satte gang i salget Hotel Falster Svinemørbrad 260 Ja Prisen er i underkanten og derfor gøres der ikke nok for at få den solgt. Konceptet godt nok. Rest. Køllegården Laks 60 Nej Forventet større salg Hotel Præstekilde Torsk 110 Rimelig Har ikke gjort nok. Ideen skal (60 solgt i sælges i køkkenet og der skal opnå efteråret) lidt prestige ved at vinde Rest. Kaj Kok Torsk 75 Ja Stor interesse, men nok større salg ved valg af ret med kød Menstrup Kro Skrubbe 42 Ikke helt Havde ventet en større succes med konceptet, men man kan ikke forvente succes med sådan et tiltag allerede i år et. Kræver længere tids fokus. First Mogenstrup Multe 65 Nej Haft travl og turbulent sommerperiode Kro (solgt i og fik aldrig gang i efteråret) salget/reklamen Hotel Vinhuset Laks/kalv 70 Nej Ser det som et stort arbejde i forhold til omsætning 13

14 Antal deltagende primærproducenter/restauranter der har indgået en aftale om levering af produkter til restauranterne Restauranterne valgte ud fra tidligere nævnte leverandørliste, hvilke producenter, der var relevante for deres retter. Alle producenter, der blev markedsført i folderen, var alle producenter med butik eller hjemmesalg, som også var interesseret i besøg af turister/slutbruger. Enkelte restauranter fik råvaren fra producenter der ikke havde detailsalg, men fik enten råvarerne direkte fra producenten eller via grossistled. Disse producenter kunne der desværre ikke sættes fokus på i markedsføringsmaterialet, da der var lagt op til at turisten/slutbrugeren skulle kunne besøge producenterne. Listen med de 300 producenter er i dag reduceret til en liste med 60 producenter, hvor der i forbindelse med projekt Kulinarisk Netværk (Måltidets Udhus) arbejdes på at lave en fælles markedsføring med henblik på øget salg samt markedsføring af regionens gode produkter. Nedenfor er listet hvilke producenter der har været med til at levere nogle af råvarerne til restauranternes Østersø-Retter Producent Produkt Leverance til Distributør Frederiksværk Åle import Skalø Ørred Park Inn Maribo Søpark Frederiksværk Åle import Peter White Honning Park Inn Maribo Peter White Søpark Fællesudsalget Klintholm Havn Torsk Restaurant Kaj Kok Fællesudsalget Klintholm Havn Møn Kartofler Kartofler Restaurant Kaj Kok Møn Kartofler Vagn P fisk Torsk, multe, laks Hotel Præstekilde, Vagn P Fisk First Mogenstrup Kro Hotel Vinhuset Karsten Lolle Rødbeder, Æbler Hotel Præstekilde Leif Jacobsens Eftf Trane Kartofler Hotel Præstekilde Leif Jacobsens Eftf Bjarne Frost Vildt Lam Lalandia BC-Catering Skovridergaarden Leif Jacobsens Eftf. Grønsager Skovridergaarden Leif Jacobsens Eftf Fejø Strudsefarm Struds Hotel Kragenæs Kro Fejø Strudsefarm Knuthenborg Grønsager Hotel Kragenæs Kro 14

15 Producent Produkt Leverance til Distributør Sørup gartneri Grønsager Hotel Kragenæs Kro Maribo Bryghus Øl Hotel Kragenæs Kro Tofts Røgeri Parmaskinke, svinemørbrad First Hotel Mogenstrup Kro Hotel Falster BC-Catering Ditlevsens Fisk Skrubber, fjordrejer Menstrup Resort Hotel Menstrup gård Kartofler Menstrup Resort Hotel Lolland Falsters Kartofler Hotel Falster Gartnervejens grønt Kartoffelcentral Restaurant Køllegården Arne Buxbom Savoykål Hotel Falster Gartnervejens grønt Restaurant Køllegården Erik Christensen Gulerødder Restaurant Gartnervejens grønt Køllegården Dalbakkegård Rødløg, asparges Hotel Falster Gartnervejens grønt Hoby Kartoffelcentral Kartofler Lalandia Hoby Kartoffelcentral Palm Madsen Porrer Lalandia Leif Jacobsens Eftf Tom Ellerød Hansen Kalvekød Hotel Vinhuset BC-Catering Tvedemose Svampe CEUS Leif Jacobsens Eftf Champignon Hesnæs Fisk Laks Restaurant Køllegården Annes Fisk Hornfisk, Fjordrejer CEUS Oprettelse af en Østersø-ret komite. Der er nedsat en komite til at videreføre konceptet. Komiteen består af en primærproducent, en restauratør, CEUS, RBF, HORESTA, Østdansk Turisme og Grønt Center. I forbindelse med evalueringen af projektet er deltagerne blevet spurgt om de ønskede at deltage i konkurrencen igen i år Styregruppen har besluttet at svarene fra evalueringsskemaerne sammen med en rundspørge blandt andre potentielle deltagende restauranter skal danne baggrund for komiteens endelige beslutning om videreførelse af konceptet. Det er essentielt for en videreførelse af konkurrencen/konceptet, at der er opbakning og engagement fra en gruppe af restauranter. Hvis ikke der er engagement fra restauranterne bliver hele videreførelsen en lang vej op af bakke, som der ikke findes ressourcer til at skubbe op. 15

16 Er opbakningen til stede hos restauranterne, vil komiteen tage initiativ til at forsøge at skaffe økonomi til endnu et år med konceptet. Økonomien er lige så essentiel som engagementet i forhold til en videreførelse. Desværre er der for de fleste deltageres tilfælde ikke vilje til at støtte en videreførelse økonomisk. Denne udmelding skal selvfølgelig ses i lyset af de forholdsvis små salgstal der er indrapporteret. I forvejen har deltagerne investeret ressourcer både til udvikling af retten og til konkurrencen. Ikke kun i form af timeforbrug, men også i form af råvarer til smagsprøver på selve konkurrencedagen. Derfor ser de fleste nok ikke nogen umiddelbar økonomisk gevinst i at deltage, og er det så rimeligt at skal betales yderligere for at deltage? På den anden side, mener vi fra projektledelsens side, at der kunne være gjort meget mere i flere af de deltagende restauranter for aktivt at markedsføre og sælge retten, og derved kunne der have været opnået et større salg. Vi tror desværre ikke fra projektledelsens side, at det helt er gået op for alle restauranterne hvordan et materiale, som den udarbejdede folder, kan bruges overfor gæsterne. Selv om der gentagne gange er blevet fortalt om muligheden for at bruge folderen som basis for en god historie overfor gæsten, er det de færreste restauranter der aktivt har benyttet sig af dette, kan vi se af de indleverede evalueringsskemaer. Der er nok flere grunde til at det forholder sig sådan og dem kan vi kun gisne om. Alligevel vil vi dog nævne et par af de mulige grunde herunder: Nogle steder er tjenerne ansat på % vis provision. Det vil sige at jo større omsætning, jo mere tjener de. Det faktum kan resultere i at tjenerne er mere interesserede i sælge andre og mere pristunge retter, end den mere prisbillige Østersø-Ret. Mangel på information til medarbejderne om restaurantens deltagelse i Østersø-Ret projektet. Tjenerne kan som udgangspunkt ikke sælge et produkt som de ikke ved eksistere. Det er en meget travl branche Hvis komiteen finder, at der er opbakning og vilje til at fortsætte, er komiteen også villig til at gå langt for at tilvejebringe de nødvendige ressourcer. Styregruppen har allerede drøftet flere forskellige muligheder for at videreføre Østersø-Ret konceptet. En videreførelse kræver dog at der bliver sat større fokus på at skabe et netværk af engagerede restauranter, fødevareproducenter samt turistinformationer som i fællesskab kan løfte deres erhverv ved hjælp af Østersø-Ret Netværket skal modtage uddannelse og rådgivning inden for markedsføring, der sætter dem i stand til at formidle deres produkt så der skabes merværdi for produktet og potentielt gensalg. For at skabe større synergi i regionen skal der skabes et informationsmateriale samt en event der ved at tage udgangspunkt i Østersø-Retterne og deres producenter fortæller historien om regionens oprindelse, natur, kultur, kvalitet og smag. De deltagende engagerede virksomheder i netværket kan efterfølgende agere som forgangsvirksomheder for andre virksomheder i regionen. Et eksempel der kan følges! Udsagn fra evalueringsskemaerne. Samtlige restauranter samt producenter der deltog i konkurrence og figurer i folderen har fået tilsendt et evalueringsskema til vurdering af forløbet. 16

17 Spørgsmålene i evalueringsskemaet berørte nedenstående punkter, hvor der i skemaet er forsøgt at samle relevante udsagn: Spørgsmål Har I været tilfredse med forløbet og konkurrencen? Hvordan vurderer I turisternes interesse for Østersø-Ret? Hvad har I gjort for at markedsføre Østersø-Ret? Hvordan er samarbejdet gået mellem restauratør og producenter? Hvordan får vi en Østersø-Ret 2005 med succes? Hvor meget vil I være med til at betale til en fælles markedsføring af Østersø-Ret 2005 Udsagn fra Restaurant/producent Sjovt, men der manglede et konkurrencemoment Ok, forvirrende Svært at skaffe leverandører, generelt et meget stort apparat for meget lidt Sjovt, sat tankerne i gang omkring brugen af råvarer Rimelig tilfreds, konkurrencen var god og spændende, gav god motivation Der var ikke nogen konkurrencestemning, ellers flot arrangement. Ikke stor interesse Meget begrænset, kun interesse fordi vi har henvist Skrevet på stor tavle, ophængt diplom, samt artikler i lokal avis Intet Store tekster hængende, anbefaling af retten Aktiv skiltning, Info-tv, flyers på bordene Intet vi har haft for travlt med andre ting Reklameret i min gårdbutik God kontakt, godt gennem BC-Catering Dårligt, leverandørerne syntes først og fremmest interesseret i at kapre nye kunder Perfekt Begrænset engagement fra producenter, dog har en enkelt skilt sig ud Ingen direkte kontakt til restauranter gået gennem grossist Vil gerne være med, men mere producenterne i fokus Vi tror ikke på projektet Bruge logoet noget mere Mere markedsføring det tager tid at få folk til at huske Bredere og kraftigere markedsføring, den gode historie Finde restauratører med større interesse Mere offentlig omtale Vil ikke komme med et bidrag Det skal være gratis, vil ikke betale for at deltage Vi er ikke interesseret Svært at svare på, er vi få eller mange kr. afhængig af målsætningen Ønsker ikke at deltage Vi har ikke haft noget mersalg p.g.a. Østersø-Ret, så vil ikke være interesseret i at støtte den. 17

18 Samarbejde Tyskerne På sigt er der absolut mulighed for at etablere et tættere samarbejde med kollegaerne fra Tyskland, der har arbejdet med denne form for konkurrence i over 20 år. De er meget interesserede i at indgå et samarbejde med os, så det er muligt at lave en transnational event, der kan medvirke til en videre konsolidering og udvikling af konceptet. De store hurdler der skal overkommes for at lave et sådan samarbejde er foruden økonomi også selve tilgangen til konceptet. I Tyskland har de en lavere moms på fødevarer, anden lønpolitik for ansatte og ikke mindst større tradition for at hente sponsorater til sådanne events. Forskellene gør at det er svært at holde en fælles øvre grænse for indkøbspris på råvarer og at sælge retterne for den samme pris på begge sider af vandet. Endvidere har de i Tyskland slet ikke fokus på regionale råvarer, som vi har forsøgt at sætte her i regionen.tyskerne har altså kun fokus på et koncept der er prisbilligt, hvor vi i meget højere grad tænker på brugen af regionale råvarer og de deraf følgende positive effekter på miljø, beskæftigelse m.v. Det vil sige at der skal laves en kompromisløsning, hvis vi i fremtiden skal lave en fælles konkurrence/samarbejde med vores tyske kollegaer. For at konkurrere skal forudsætningen være ens for deltagere. Konklusion Den vigtigste konklusion på hele projektet er, at det ikke er muligt at skabe en succes på kun et år, som projektet har varet. Et projekt der skal skabe innovativt samarbejde mellem erhverv der ikke er kendt for at være de mest omstillingsparate, skal i fremtiden have en mere realistisk tidshorisont. Vi må erkende at det er bestemt er det lange seje og vedholdende træk der skal til for skabe den succes der er brug for. Først derefter er der en reel chance for at det bliver interessant nok, til at en bredere skare af virksomheder deltager. En af de ting der er blevet meget synlige i forbindelse med evalueringen af Østersø-Ret projektet 2004, er manglen på kompetence inden for markedsføring af nye specielle regionale produkter, der relaterer sig til andet end overnatningsvirksomheder. Kun hvis alle involverede aktører er bevidste om metoder til at markedsføre disse nye produkter over for kunderne, kan et ægte mersalg og en blivende succes skabes. I løbet af processen er vi blevet en del klogere på hvad der er brug for, hvis vi i regionen skal fastholde en fødevareproduktion af høj kvalitet, der kan være med til skabe arbejdspladser både hos primærproducenterne og i de erhverv der kan bruge produkterne i videre produktion/forarbejdning eller til videresalg. Kun hvis vi er gode til at skabe synergi mellem produktion og afsætning af lokale produkter, samt skabe de rammer for netværksdannelse der er så vigtige for samarbejde på 18

19 tværs af erhvervene, kan vi komme tættere på at skabe en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Det handler i høj grad om samarbejde, synlighed og vedholdende fokus blandt aktører i regionen, der kan lede til efterspørgsel og holdnings- og adfærdsændringer hos lokalbefolkningen og besøgende (turister), men så sandelig også internt blandt aktørerne. Vi har spurgt nogle enkelte af gæsterne, hvordan de så selve konkurrencedagen samt hvilket perspektiv de ser i Østersø-Ret: Østersø-Ret konkurrencen udstrålede et markant engagement hos alle de deltagende, og den store deltagelse i event en, hvor udpegning og prøvesmagning fandt sted, viste også klart en opbakning fra centrale aktører regionen. Med fokus på innovation og samspil mellem forskellige erhverv har vi her fat i et indsatsfelt, som rummer spændende perspektiver for vores region. Østersø-Ret er et fornemt koncept til fremme af bæredygtig udvikling og regional identitet. Bjarne Rasmussen, Lokal Agenda 21-koordinator for Storstrøms Amt Som jury medlem repræsenterende Danmarks Turistråd oplevede jeg dagen og projektet således i stikord: Stor respekt for projektets idé, forberedelse, planlægning og gennemførelse. Selve arrangementet den 17. maj blev gennemført yderst professionelt. Højt gastronomisk niveau Stærkt produktudviklings koncept med forankring i det lokale og regionale. Et produkt med store afsætningsmuligheder på de udenlandske nærmarkeder, hvis ressourcer er til rådighed. Flere udenlandske touroperators vil være interesserede i et gastronomisk oplevelsesprodukt baseret på autencitet og regionalt tilsnit. Der er desuden god presse i produktet. Geir Aasgaard Hansen, Afdelingschef Danmarks Turistråd. Perspektivering Nordisk Køkken symposium den 18. til 19. november 2004 Nordisk Køkken Symposium er et ambitiøst initiativ til at udvikle det nordiske køkken som et vitalt og attraktivt køkken. Et køkken, der udnytter de mangfoldige lokale muligheder og tager smag, råvarer, menneskeligt velbefindende, traditioner og nye eksperimenter alvorligt. Over to intensive dage samles en stribe af Nordens bedste kokke, nordiske ministre og opinionsdannere inden for gastronomi, nordisk fødevareproduktion og forskning. De præsenterer og diskuterer potentialet i et nyt Nordisk Køkken. Initiativet blev afsluttet med en vedtagelse af et manifest for Ny Nordisk Køkken. Her hedder det 19

20 blandt andet: Vi nordiske kokke finder tiden moden til at skabe et Nyt Nordisk Køkken, der i kraft af sin velsmag og egenart kan måle sig med de største køkkener i verden Det Ny Nordiske Køkken skal: 1. Udtrykke den renhed, friskhed, enkelhed og etik, som vi gerne vil forbinde med vores region 2. Afspejle de skiftende årstider i sine måltider 3. Bygge på råvarer, som bliver særligt fremragende i vores klimaer, landskaber og vande 4. Forene kravet om velsmag med moderne viden om sundhed og velvære 5. Fremme de nordiske produkters og producenters mangfoldighed og udbrede kendskabet til kulturerne bag dem 6. Fremme dyrenes trivsel og en bæredygtig produktion i havet og i de dyrkede og vilde landskaber 7. Udvikle nye anvendelser af traditionelle nordiske fødevarer 8. Forene de bedste nordiske tilberedningsmetoder og kulinariske traditioner med impulser udefra 9. Kombinere lokal selvforsyning med regional udveksling af varer af høj kvalitet 10. Invitere forbrugere, andre madhåndværkere, landbrug, fiskeri, små og store fødevareindustrier, detail- og mellemhandlere, forskere, undervisere, politikere og myndigheder til et samarbejde om dette fælles projekt, der skal blive til gavn og glæde for alle i Norden. I manifestet er det specielt pkt. 3,5,9 der er spændende i forbindelse med Østersø-Ret konceptet. Østersø-Ret er netop bygget på råvarer der er særligt fremragende i vores region, fremme af produkters/producenters mangfoldighed og kulturen bag samt at kombinere lokal selvforsyning med regional udveksling af varer af høj kvalitet. Der er altså fokus på de samme elementer i Norden blandt de professionelle som vi har forsøgt at skabe i projekt Østersø-Ret. Der er ingen tvivl om at fremtiden byder på endnu større fokus på lokal produktion af unikke råvarer af høj kvalitet med en historie. I denne fremtid passer et koncept som Østersø-Ret flot ind i sammenhængen. 20

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Beretning Kartoffelprisen 2008. Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college

Beretning Kartoffelprisen 2008. Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college Beretning Kartoffelprisen 2008 Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college 1. Projektets titel: Kartoffelprisen 2008 2. Projektansvarlige og deltagere: Projektdeltagere er Dalum UddannelsesCenter

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Med meget godt i vente.

Med meget godt i vente. Nyhedsbrev Nr.30/ juni 2015. Med meget godt i vente. Sommeren er landet og på Knuthenlund betyder det travlhed. Med sommeren kommer ikke kun høsten men også mange spændende aktiviteter i gårdbutikken.

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1

Teambuildings og kokkeskoler 2010. Indholdsfortegnelse TEAMBUILDINGS OG KOKKESKOLER 2010 1 Virksomheden kan står over for udfordringer der skal løses, ved at I arbejder sammen opnås bedre resultater, udvikle virksomheds medarbejder på teambuilding kursus på Marketenderiet med Lantz. Teambuildings

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED: ØKODAG DEN 23. FEBRUAR 2015 www.copenhagenfoodfair.dk Copenhagen Food Fair 2015 handler om VÆRTSKAB og det at møde sine

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf...

http://view.exacttarget.com/?j=fe5715737c6305757210&m=fef51d717d6503&ls=fdf... Page 1 of 5 For at se denne e-mail som en web side, klik her. Nyt fra Destination Femernbælt Både på tysk og dansk side foregår der i sommer en række konkrete aktiviteter i forbindelse med projektet Destination

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Smagsoplevelser som turismeprodukter

Smagsoplevelser som turismeprodukter Hvem er jeg: Uddannet cand. mag i historie og sproglig kommunikation og formidling i 2005 Siden da har mit arbejde været centreret omkring gastronomi og fødevarer i forskellige konstellationer. På Samvittigheden:

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION

ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION ØKOLOGISK OMSTILLING AF EN UDDANNELSESINSTITUTION Erfaringer fra en økologisk omstilling På baggrund af gennemførte økologiske omstillingsprojekt på Hotel- og Restaurantskolen, har vi i denne folder opstillet

Læs mere

Drejebog for strandsafari

Drejebog for strandsafari Drejebog for strandsafari Fase Fase 0/5 0/5 Her tegner I de overordnede linjer for jeres strandsafari og deler projektets opgaver imellem jer i styregruppen. Tips & tricks Formål Skriv, med jeres egne

Læs mere

Københavns Madskole Kurser efterår 2014

Københavns Madskole Kurser efterår 2014 Københavns Madskole Kurser efterår 2014 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk KØBENHAVNS MADSKOLE Skal dine elever være de skarpeste knive i skuffen? Fra 1. september 2014 tilbyder Københavns

Læs mere

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013.

Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Årsberetning for Bryghuset Vendia ApS, generalforsamling 16. Juni, 2013. Velkommen til generalforsamling i Bryghuset Vendia. Når jeg ser tilbage på regnskabsåret 2012 / 13, ser jeg atter et meget aktivt

Læs mere

Ny Nordisk. Hvad er nu det?

Ny Nordisk. Hvad er nu det? Ny Nordisk Hvad er nu det? 3 Mango Granatæble cous-cous pasta iceberg Hvidvins eddike Olivenolie Aarhus Manifestet 2004: DET NY NORDISKE KØKKEN Vi nordiske kokke finder tiden moden til at skabe et

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012

Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter. Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Kritisk og kreativ respons på Madhusets projekter Repræsentantskabsmøde Københavns Madhus april 2012 Pippi skal med os i 2012 Anne-Birgitte Agger Idéen er en helhed EAT-fabrik med flere EAT-skoler og gymnasier

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet

Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet Smør din madpakke med Sebastian Koncept til lokal FDB aktivitet Idé Børn smører sunde madpakker sammen med Sebastian Klein Sebastian underviser i, hvad en sund madpakke er Aktiviteten er for børn i indskolingen

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer

Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Det Nordiske Køkken Herlev Hospital Det Nordiske Køkken Smagen af sæsonens råvarer Kære patient Nordisk menu I Det Nordiske Køkken på Herlev Hospital ønsker vi at servere velsmagende mad for vores gæster,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Vedr. tilskud bevilget til Friluftsfestivalen Basecamp West 2013 samt ansøgning om nyt tilskud i 2014 Hermed

Læs mere

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram

Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder. Naturvejleder Iver Gram Sort Safari Bæredygtig business i sorte klæder Naturvejleder Iver Gram Sort Safari er de rigtig gode fortællinger/oplevelser Sort Sol Danmarks største naturevent Hvid Sol / Grå Sol Europas største fugleflokke

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som

VELKOMMEN. RESTAURANTER Kursuscenteret har to restauranter, en pejsestue og et kabinet. Fra Skovrestauranten, som KOMFORT KOMFORT AUDITORIUM DDANNELSE KONFERENCE DDANNELSE KOK GOUMET MØDELOKALER KOMFORT KOMFORT TEKNIK OVERNATNING ET ANDERLEDES KURSUSCENTER MED ATTRAKTIVE PRISER handelsfagskolen.dk VELKOMMEN KURSUS

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE

10.-19. OKTOBER VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE 2014 10.-19. OKTOBER EN HYLDEST TIL DANMARKS FRÆKKESTE RÅVARE VIL DU VÆRE MED I OYSTER TROPHY WEEK 2014? Oyster Trophy Week er en hyldest til en af de mest eksklusive madvarer, der kommer fra det kolde

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

velkommen til marielyst resort

velkommen til marielyst resort velkommen til marielyst resort lyst til glade gæster to Kursustilbud til medarbejdere inden for detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen 1 1 velkommen til marielyst resort - lyst til glade gæster

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM Devika De kommende sider giver et overblik over det forestående økologiprojekt, og hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne skal i gang med. Formålet med projektet

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

I 2015 vil børnene indtage køkkenet

I 2015 vil børnene indtage køkkenet Pressemeddelelse December 2014 I 2015 vil børnene indtage køkkenet Danske køkkener er noget nær forbudt område for børn. I hvert fald, når der bliver lavet mad. Kun fire ud af 100 børn er med til at lave

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Smag & Design. - mikrovirksomheder i landdistrikterne - nye kompetencer i smag og design

Smag & Design. - mikrovirksomheder i landdistrikterne - nye kompetencer i smag og design Smag & Design - mikrovirksomheder i landdistrikterne - nye kompetencer i smag og design Forord Grønt Center og DLS har i 2012 udviklet og afprøvet et nyt koncept rettet mod fødevarevirksomheder på Lolland-Falster.

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Rapport over projektet: Original Nordmann afsætningskampagne Tyskland og Østrig 2000

Rapport over projektet: Original Nordmann afsætningskampagne Tyskland og Østrig 2000 Rapport over projektet: Original Nordmann afsætningskampagne Tyskland og Østrig 2000 Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger - aktiviteter og resultater: Formålet: Programmets

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt.

Der er ofte flere formål med at deltage på en vinmesse. Det er først og fremmest ønsket om at opnå mersalg på kort såvel som på langt sigt. Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Messedeltagelse Et led i salgs- og marketingstrategien Indledning Deltagelse i vinmesser er et spørgsmål om strategi og follow-up for at tage nogle af yderpunkterne. Hvis salgs-

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere