Evalueringsrapport Cd med drejebog for afholdelse af Østersø-Ret (symboliseret i rapporten ved ) Samt folderen Østersø-Ret 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport Cd med drejebog for afholdelse af Østersø-Ret (symboliseret i rapporten ved ) Samt folderen Østersø-Ret 2004"

Transkript

1 Forord Grønt Center, Østdansk Turisme samt CEUS har ved et samarbejdsprojekt Østersø-Ret dannet grobund for at skabe fokus og synlighed om lokal produktion og brug af lokale/regionale råvarer i regionens restauranter. Med denne rapport har vi forsøgt, at give vores erfaringer, oplevelser samt resultater videre i en form således, at de værktøjer vi har brugt ligger til rådighed. Rapporten består af: Evalueringsrapport Cd med drejebog for afholdelse af Østersø-Ret (symboliseret i rapporten ved ) Samt folderen Østersø-Ret 2004 Vi vil gerne takke alle de restauranter og producenter der deltog i Østersø-Ret projektet og håber at alle i fællesskab fremover vil arbejde videre med konceptet. En stor tak til: Restaurant: Skovridergaarden Hotel Kragenæs Kro Lalandia Park Inn Maribo Søpark Hotel Falster Restaurant Køllegården Hotel Præstekilde Restaurant Kaj Kok First Hotel Mogenstrup Kro Hotel Vinhuset Menstrup Resort Hotel Producent: Rådhus Grønt ved Karin Fink Tofts Røgeri Dalbakkegaard Ditlevsens Fiskehus Fejø Strudsefarm Sørup Gartneri Bjarne Frost Vildt Vagn P. Fisk Jytte og Karsten Lolle Fiskernes Fælles salg Møn kartofler Peter White Hesnæs Fisk Sommergården Hoby Kartoffelcentral, Skovlygaard Tillige vil vi gerne takke styregruppen: RBF ved Hans Bækkel, HORESTA ved direktør for Park Inn Maribo Søpark Allan Hansen, CEUS ved Bodil Jørgensen, Fåreproducent Annie Skaaning samt Hoteldirektør Søren Pihl. Det er vores håb, at rapporten vil blive brugt til inspiration og grobund for det arbejde der skal gøres for Østersø-Ret skal bestå fremover. Grønt Center Østdansk Turisme CEUS Projektleder Lis Andresen Søren Sørensen Conny Hovmand 1

2 Indholdsfortegnelse Evalueringsrapport for Projekt Østersø-Ret 3 Resumé 3 Baggrund for projektet 3 Projektets Formål 5 Projektets faser 5 Opstart og analyse 5 Konceptudvikling og forpligtigende samarbejde 5 Følgende restauranter deltog i konkurrencen 17. maj Konkurrencedagen den 17. maj Resultater ved gennemførelse af Østersø-Ret konceptet 10 Antal deltagende restauranter i konkurrencen. 10 Markedsføring 10 Folderen distribution 10 Presse 11 Annoncering 12 Konklusion på pressedækning 12 Antal solgte Østersø-retter i de deltagende restauranter 13 Antal deltagende primærproducenter/restauranter der har indgået en aftale om levering af produkter til restauranterne 14 Oprettelse af en Østersø-ret komite. 15 Udsagn fra evalueringsskemaerne. 16 Samarbejde Tyskerne 18 Konklusion 18 Perspektivering 19 2

3 Evalueringsrapport for Projekt Østersø-Ret Resumé Østersø-Ret projektet har været et pilotprojekt, hvor vi har fået afprøvet nogle teorier og idéer der kan være med til at fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne, ved at sætte fokus på lokal produktion og konsumering af disse produkter regionalt. Vi, er lig med de 3 organisationer der har samarbejdet intensivt under den proces som projektet har været, nemlig Grønt Center, Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm og Østdansk Turisme. I vores tidligere projektsamarbejder, har vi løbende diskuteret netop idéer og tanker der til sidst ledte til Østersø-Ret projektet. Den vigtigste konklusion på hele projektet er, at det ikke er muligt at skabe en succes på kun et år, som projektet har varet. Et projekt der skal skabe innovativt samarbejde mellem erhverv der ikke er kendt for at være de mest omstillingsparate, skal i fremtiden have en mere realistisk tidshorisont. Vi må erkende, at det er bestemt er det lange seje og vedholdende træk der skal til for skabe den succes der er brug for. Først derefter er der en reel chance for at det bliver interessant nok, til at en bredere skare af virksomheder deltager. En af de ting der er blevet meget synlige i forbindelse med evalueringen af Østersø-Ret projektet 2004, er manglen på kompetence inden for markedsføring af nye specielle regionale produkter, der relaterer sig til andet end overnatningsvirksomheder. Kun hvis alle involverede aktører er bevidste om metoder til at markedsføre disse nye produkter over for kunderne, kan et ægte mersalg og en blivende succes skabes. I løbet af processen er vi blevet en del klogere på hvad der er brug for, hvis vi i regionen skal fastholde en fødevareproduktion af høj kvalitet, der kan være med til skabe arbejdspladser både hos primærproducenterne og i de erhverv, der kan bruge produkterne i videre produktion/forarbejdning eller til videresalg. Kun hvis vi er gode til at skabe synergi mellem produktion og afsætning af lokale produkter, samt skabe de rammer for netværksdannelse der er så vigtige for samarbejde på tværs af erhvervene, kan vi komme tættere på at skabe en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Det handler i høj grad om samarbejde, synlighed og vedholdende fokus blandt aktører i regionen, der kan lede til efterspørgsel og holdnings- og adfærdsændringer hos lokalbefolkningen og besøgende (turister), men så sandelig også internt blandt aktørerne. Baggrund for projektet: En artikel i Næstved Tidende fra den 10. november 2001 omtaler i sidste nye udgave af Den Danske Spiseguide : Det er rystende at læse, at der kun er 7 restauranter fra Storstrøms Amt, der er fundet værdige til optagelse i guiden. Der er f.eks. ingen restauranter fra Lolland, Falster og Møn repræsenteret, og det påstås, at der er langt mellem de kulinariske åndehuller i området. Redaktøren 3

4 Bent Christensen udtaler at, forklaringen simpelthen er at niveauet på Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster er frygteligt lavt. Vi er jo nærmest nede på overlevelsesgrænsen. Dette er kredsen bag dette projekt absolut ikke enige med Bent Christensen i, da der ligger mange spændende og udmærkede kulinariske oplevelser og venter på gæsterne. Det der måske mangler er en synliggørelse af de tilbud, der eksisterer i regionen, ikke kun over for lokalebefolkningen men i høj grad over for danske og udenlandske turister. Østersø-Ret projektet repræsenterer en ide, der kan fremme, synliggøre og styrke den regionale madkultur i Storstrøms Amt. Det er et ønske fra de organisationer, der står bag idéen at styrke den lokale fødevareproduktion, ved at sætte fokus på mulighederne for at bruge lokale råvarer i regionens restauranter. Det er specielt vigtigt overfor turisterne at vi hjælper med til at gøre de lokale tilbud tilgængelige og synlige til gavn for alle aktører på området. Samtidig er en styrkelse af den lokale produktion og afsætning af råvarerne lokalt eller regionalt i fuld overensstemmelse med principperne for en bæredygtig udvikling. Projektet støtter samtidig op om Forslag til Regionplan for Storstrøms Amt , hvor et af indsatsområderne er: fremme af turistformer, der bringer turisten ud i alle kroge af amtet og samtidig har en positiv afsmitning på livet i landområderne Inspirationen til Østersø-Ret kommer fra Tyskland hvor der var 20 års jubilæum på en regional gastronomisk konkurrence i Konkurrencen hedder Ostsee-Gerichte (tidl. 6-Thaler Gericht) og foregår omkring Østersøen i Schleswig-Holstein. Hver år indkaldes restauranter i området til at udvikle en speciel ret, de kan indgå i konkurrencen med. Der er en række kriterier, der skal opfyldes mht. lokal produktion af råvarerne og økonomi. De deltagende restauranter forpligtiger sig til at have retten på menukortet i hele turistsæsonen for 11. Herved har turisterne mulighed for at bevæge sig rundt i regionen og spise et godt lokalt baseret måltid mad til en fast pris. Konkurrencen afvikles hvert forår, hvor de deltagende restauranter præsenterer deres ret for et indbudt publikum. Retterne bliver bedømt af fagfolk og alle deltagende restauranter får et diplom til at hænge i restauranten i enten guld eller sølv, og der bliver kåret en første, anden og tredje plads. I Schleswig-Holstein får konkurrencen stor mediebevågenhed og en masse turister besøger hvert år de restauranter der har en Ostsee-Gericht på menukortet. Hele dette koncept kan vi se et potentiale i at overføre til vores region. Selvfølgelig skal det gøres dansk og der skal udarbejdes kriterier, der kan bruges i Storstrøms Amt. 4

5 Projektets Formål: At skabe en årlig tilbagevendende begivenhed, som sætter fokus på regionens restauranter og deres brug af lokalt producerede råvarer. At stimulere restauranterne til løbende produktudvikling, der kan medvirke til højere kvalitet og højnelse af det gastronomiske niveau. At inspirere elever og lærere på CEUS s gastronomiske grundforløb At fremme kvaliteten og afsætningen af lokalt producerede fødevarer Projektets faser Opstart og analyse Der blev etableret en følgegruppe bestående af HORESTA, RBF, CEUS, Østdansk Turisme Mogenstrup kro, Restaurant det gule pakhus, Artiskokken, lammeproducent Annie Skaaning samt Grønt Center. Der er indtil dags dato været afholdt 4 følgegruppemøder, 2 stormøder og udsendt 4 nyhedsbreve til interesserede såsom restauranter samt producenter i regionen. Der er blevet udarbejdet en database over producenter i regionen. Databasen indeholder 300 producenter indenfor frugt og grønt, økologiske varer, fisk, får, geder, kaniner, kvæg, lam, svin/vildsvin, strudse, røgeri, slagtevarer, bageri, æg, slik og chokolade, vin, honning, mejeriprodukter, bryggeri, catering og læskedrikke. Alle 300 producenter har været inviteret til informationsmøde. Databasen er efterfølgende blevet sendt til interesserede restauranter. Ved afslutningen af projektet er databasen blevet reduceret til en liste på ca. 60 producenter med et bredt sortiment af regionale produkter. I foråret 2003, blev der afholdt en studietur til Ostsee Gericht Deltagerne var Østdansk Turisme, CEUS, Mogenstrup kro, Maribo Søpark samt HORESTA. Studieturen gav en god inspiration for hvordan konkurrencen kan løbe af staben, samt gav et godt netværk til en evt. konkurrence mellem Danmark og Tyskland. Ved Ostsee-Gerichte 2004 konkurrencen i april måned, deltog Hotel Maribo Søpark som gæsterestaurant. Arbejdsgruppen deltog for at udbygge relationerne til et muligt kommende samarbejde, men samtidig for at få en sidste inspiration til konkurrencen i Storstrøms Amt. Konceptudvikling og forpligtigende samarbejde Kriterierne for Østersø-Ret blev udarbejdet i samarbejde mellem følgegruppe og arbejdsgruppe samt de informationer, der er blevet indhentet i forbindelse med møder mellem producenter og restauranter, se. Kriterierne er også sammensat efter, at de skal kunne anvendes i en evt. senere konkurrence mellem Danmark og Tyskland. Samtlige producenter i databasen har været inviteret til informationsmøde på Grønt Center 26. juni. 5

6 Af 300 inviterede viste ca. 70 interesse enten ved at møde op eller ved kontakt. Producenterne blev inviteret skriftlig samtidig med at der blev udsendt pressemeddelelse til amtets nyhedskilder se. Den 10. september blev samtlige restauranter og spisesteder i regionen inviteret til et lignende møde på Grønt Center. Efterfølgende var der møde mellem restauranter og producenter den 1. oktober, desværre var der for få tilmeldinger, hvorefter man valgte at sende producentlisten til samtlige restauranter og restaurantlisten til producenterne. Samtlige restauranter i regionen fik den første november tilsendt vejledning for deltagelse i konkurrencen med deadline 1. december for indlevering af opskrift, se. Ved samme lejlighed blev programmet for selve konkurrencen udsendt og der blev gjort opmærksom på konkurrencen i flere medier blandt andet artikler i fagbladet VISITOR samt erhvervsbladet CROSSWATER. Vi modtog 15 opskrifter, hvor 2 restauranter siden hen trak deres deltagelse tilbage pga. sygdom og andre praktiske problemer. De resterende 13 restauranters retter, inkl. CEUS og de Tyske gæster; blev der arbejdet videre med frem til konkurrencen. På selve konkurrencedagen blev Fødevareministeren, Amtsborgmesteren samt Formanden for Danmarks Turistråd inviteret, alle gav tilsagn om at de ville deltage. Følgende restauranter deltog i konkurrencen 17. maj 2005 Restaurant Ret Det smukke resultat Skovridergården Variation af lam Hotel Kragenæs Kro Struds Timula Lalandia Lammefilet i svøb med svesker Park Inn Maribo Søpark Ørredroulade med noritang og spinat 6

7 Restaurant Ret Det smukke resultat Hotel Falster Falster mørbrad Restaurant Køllegården Sesambagt laks med kørvelvelouté Hotel Præstekilde Dronningestolen Restaurant Kaj Kok Havets juvel First Mogenstrup Kro Multe i parmarør Hotel Vinhuset Østersø-lasagne Menstrup Resort Hotel Pandestegt skrubbe Ceus elevhold Nat og dag drøm Buchenhof Sprængt svinefilet 7

8 Fra projektets start var det tanken, at der skulle laves en Østersø-Ret pakke, med overnatning og retten i fælles pakkeløsning. Efter en diskussion af denne opgave med følgegruppen og virksomheder der har erfaring med dette, blev det vedtaget, at vi ikke skulle arbejde videre med dette pakkeprodukt. De vigtigste begrundelser for beslutningen var, at det er alt for besværligt at lave et sådan produkt, med mange virksomheder involveret. Arbejdet med at gennemføre det i praksis vil aldrig kunne stå mål med den formodede efterfølgende indtægt. En anden vigtig grund er lovgivningen. Et sådan pakkeprodukt, med flere virksomheder involveret er på vippen til om hvorvidt man skal være medlem af Rejsegarantifonden for at udbyde produktet. Pt. koster det 250 tkr. for et sådan medlemskab, og det er urealistisk for nogen af de deltagende virksomheder. I stedet for blev det besluttet at bruge mere energi og økonomi i projektet, på at lave markedsføringsmaterialet endnu mere indbydende for kunderne. Konkurrencedagen den 17. maj 2004 Restauranterne havde mulighed for at komme på CEUS fra kl Fra dette tidspunkt kunne de anrette deres skueret samt gøre klar til dommerbedømmelsen. Nogle restauranter havde valgt at lave skueret ret samt flere forberedelser hjemmefra, hvor andre havde valgt at producere det hele på CEUS. Alle restauranter skulle møde op med 2 mand og fik derudover stillet en elev fra CEUS til disposition. Eleven skulle hjælpe restauranterne på plads i køkkenerne samt sørge for at skueretten og de 3 tallerkener blev afleveret til dommerne til tiden. Præcis kl blev alle skueretter afleveret til dommerpanelet. Dommerpanelet var sammensat ved 2 kokke uden for regionen, en repræsentant fra turismen, en kulturperson, en producent samt en turist. Dommerpanel Østersø-Ret 2004 Interessefelt Kok Kok Danmarks Turistråd Kultur Bornholms fødevareambassadør Gjorslev gods Navn Tonny Jensen Charlotte Fausing Kieler Geir Aasgaard Hansen Flemming Krøll Georg Julin Marianne Tesdorpf Den første ret kom ind til bedømmelse kl Der var afsat 10 minutter til at dommerne kunne vurdere den enkelte ret og give den karakter. Tiden passede meget fint. Alle retter var bedømt kl. ca og i den mellemliggende tid havde restauranterne tid til at klargøre deres smagsprøver til den efterfølgende middag. 8

9 Ved 18. tiden ankom gæster samt talere. Der var inviteret 200 gæster som rakte over restauratører, producenter, udvalgsmedlemmer i Amtet, Borgmestre fra Amtets kommuner med flere. Konkurrencen blev officielt åbnet af Henrik Vestergaard, MF, Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Hvorefter Viceformand Henrik Høegh, Dansk Landbrug tog over og talte om Østersø-Ret som et regionalt initiativ til fremme af afsætning af lokalt producerede fødevarer. Inden smagsprøvningen gik løs var der praktiske informationer ved Direktør Glen Polano, Østdansk Turisme. Efter en vellykket smagsprøvning og efterfølgende kaffe med underholdning ved Nykøbing Falsters Musikskoles MGK talte Georg Julin om dagens indtryk, hvorefter Amtsrådsmedlem Henning Kamper samt Georg Julin uddelte diplomer til samtlige deltagende restauranter. Kl. ca bliver året vinder af Østersø-Ret 2004 kåret. Året tredjeplads gik til Mogenstrup Kro, andenpladsen til Restaurant Køllegaarden mens sejren gik til Hotel Skovridergaarden. Dagen var en stor succes ikke mindst fordi at eleverne fra CEUS havde gjort et meget stort praktisk arbejde ved borddækning, servering, m.m. Endvidere kom der mange positive tilbagemeldinger fra gæsterne på konkurrencedagen. Her er et par udsagn fra dagen: Østersø-Ret konkurrencen udstrålede et markant engagement hos alle de deltagende, og den store deltagelse i eventen, hvor udpegning og prøvesmagning fandt sted, viste også klart en opbakning fra centrale aktører i regionen. Med fokus på innovation og samspil mellem forskellige erhverv har vi her fat i et indsatsfelt, som rummer spændende perspektiver for vores region. Østersø-Ret er et fornemt koncept til fremme af bæredygtig udvikling og regional identitet. Bjarne Rasmussen, Lokal Agenda 21-koordinator for Storstrøms Amt Som jury medlem repræsenterende Danmarks Turistråd oplevede jeg dagen og projektet således i stikord: Stor respekt for projektets idé, forberedelse, planlægning og gennemførelse. Selve arrangementet den 17. maj blev gennemført yderst professionelt. Højt gastronomisk niveau Stærkt produktudviklings koncept med forankring i det lokale og regionale. Et produkt med store afsætningsmuligheder på de udenlandske nærmarkeder, hvis ressourcer er til rådighed. Flere udenlandske touroperators vil være interesserede i et gastronomisk oplevelsesprodukt baseret på autencitet og regionalt tilsnit. Der er desuden god presse i produktet. Geir Aasgaard Hansen, Afdelingschef Danmarks Turistråd. 9

10 Resultater ved gennemførelse af Østersø-Ret konceptet I dette afsnit vil vi gøre rede for resultater både for deltagelse, pr/markedsføring, salg samt vores konklusion for projekt Østersø-Ret. Antal deltagende restauranter i konkurrencen. Ved opstart af projektet blev der skrevet ud til over 100 restauranter i Storstrøms amt og en stor del af disse er endvidere blevet ringet op af projektledelsen. Dette resulterede i et foreløbigt tilsagn fra 28 restauranter der var interesserede i at høre mere om projektet og konkurrencen. Denne bruttoliste blev i løbet af projektperioden, af forskellige årsager, reduceret til det endelige deltagerantal på 11 restauranter. Der deltog altså slutteligt 11 restauranter i konkurrencen. Endvidere har CEUS deltaget med et elevhold og den vindende restaurant fra den tilsvarende Tyske konkurrence, Ostsee-Gericht, deltog. De deltog dog kun som gæstedeltagere, uden mulighed for at vinde konkurrencen. Markedsføring Markedsføringen af Østersø-Ret konceptet kan deles op i flere punkter: Folderen distribution I projektet er der udarbejdet en folder der fortæller potentielle kunder om konceptet og synliggør de deltagende restauranter og primærproducenter geografisk. Der har været flere primærproducenter involveret i projektet, end dem der er opgjort i folderen. Et af kriterierne for at komme i folderen var nemlig, at der skulle være mulighed for at besøge og købe råvarer hos producenten. Folderen er vedlagt rapporten. Folderens sprogvalg på dansk, tysk og svensk, er bevidst valgt ud fra vores geografi og turisternes interesser. Tyskland og Sverige er, næst efter Danmark, de markeder der kommer flest besøgende fra til regionen. Endvidere har en markedsundersøgelse i Sverige vist, at svenskerne sætter restaurantbesøg som den vigtigste aktivitet på deres ferie. Der er altså stor interesse for gastronomi blandt vores svenske gæster. Der er blevet distribueret 5000 foldere via Marielyst turistinformation i løbet af sommeren Folderne er blevet lagt i velkomstmapperne til feriehus gæsterne i højsæsonen. Folderen er også blevet distribueret via der er den regionale turismeportal. Folderen har ligget under brochure distribution og der er i løbet af sommermånederne blevet bestilt og udsendt 420 foldere via hjemmesiden. 10

11 I nedenstående er listet, hvor folderen har været distribueret via. I vedlagte findes tillige adresse på nedenstående. Vordingborg Erhvervs- og Turistkontor, Faksekystens Turistinformation, FARØ Velskomstcenter, Marielyst Turistinformation, Næstved-Egnens Turistbureau, Maribo Turistbureau, Gedser Turistkontor, Erhvervs- og Turistforeningen for Nørre Alslev Kommune, Nysted Turist bureau, Præstø Turistinformation, Turistforeningen for Stubbekøbing kommune, Nakskov Turist bureau, Sakskøbing Turist bureau, Møns Turistbureau, Rødbyhavn Turistbureau, Stevns Turistinformation, Nykøbing Falster Turistinformation, Haslev Erhvervs- og Turistkontor, Skælskør Turisme, HolbækRegionens Turistbureau, Kalundborg Turistbureau, Korsør Turistbureau, Midtsjællands Erhvervs- og Turistcenter, Odsherreds Turistbureau-Nykøbing, Slagelse-Hashøj-Høng Turistbureau, Sorøegnens Erhvervs- og Turistkontor. Endvidere er folderen blevet distribueret via Svedala-, Skurup-. Ystad-, Trelleborg- og Vellinge kommuner/turistbureauer i Sverige. Tillige er folderen blevet distribueret via samtlige producenter og restauranter i folderen samt hos Østdansk Turisme, CEUS og på Grønt Center. Presse Der er løbende blevet udsendt pressemeddelelser i løbet af projektperioden. Pressemeddelelserne er blevet bragt i flere medier i løbet af projektet. Der har været omtale af konkurrencen/konceptet i regionalradioen, samt TV-Nykøbing og TV2-Øst. Nedenstående liste viser hvilke og hvornår diverse indslag i medierne er bragt. Tillige kan artiklerne ses på vedlagt. Dato Overskrift Medie Juni 2003 Lokale råvarer på menukortet Folketidende Juni 2003 Fødevarerne skal fortælle historier Vordingborg dagblade November 2003 Fokus på gastronomi fra Sydsjælland og Lolland Visitor Falster November 2003 Konkurrence skal styrke de regionale Crosswater fødevareproducenter 8. marts 2004 Restaurationsmad med ca. 75 % lokale råvarer Ekstra Posten, Nakskov Marts 2004 Østersø-Retten med alt godt fra Storstrømmen Dansk Landbrug 10. maj 2004 Turisterne skal spise Østersø-Ret Ekstra Posten, Nakskov 10. maj 2004 Turisterne skal spise Østersø-Ret LandbrugsNyt 12. maj restauranter i Storstrøms Amt serverer Sydlollands Ugeavis spændende retter med lokale råvarer Maj 2004 Lokale lam med i kokkekonkurrence Dansk Fåreavl 11

12 Dato Overskrift Medie Maj 2004 Turisterne skal spise Østersø-Ret Ugebladet for Møn Maj 2004 Retter af Regionens egne råvarer Folketidende Maj 2004 Har du hørt Næstved Tidende Maj 2004 Nakskov bedst til Østersø-Ret Folketidende Maj 2004 Når råvarerne fra Østersøen kommer til deres ret Maj 2004 Østersø-Ret giver endnu bedre oplevelser for turisterne Maj 2004 Smag på regionen Crosswater maj 2004 Indslag TV2 Øst 17. maj 2004 Indslag Regionalen Maj 2004 Østersø-Ret TV-Nyk Juli 2004 Lam på førstepladsen Dansk Fåreavl August 2004 Falster Golf klub baner vejen for Lolland Falster Nordfalster Avis September 2004 Bordets lokale gæster Folketidende Annoncering Budgettet i projektet til annoncering var meget begrænset. Derfor valgte vi, set i lyset af interessen fra svenskerne, at bruge annoncebudgettet på en kampagne der laves mellem Danmarks Turistråd i Sverige, Østdansk Turisme og diverse partnere. Annoncen blev bragt i 13 sydsvenske dagblade i perioden 2. til 8. august Valget blev også gjort ud fra det faktum, at vi fik distribueret folderen via 4 turistbureauer i samme sydsvenske område. Konklusion på pressedækning Selv om vi faktisk syntes resultatet af pressekontakten har været flot, er vi ikke helt tilfredse. Dette skyldes en specifik hændelse i projektet. På et meget tidligt tidspunkt (14. okt. 2004) fik vi accept fra Fødevareministeren, om at hun gerne ville komme og åbne Østersø-Ret konkurrencen. Vi satte vores forhåbninger til pressedækningen af konkurrencen tilsvarende højt. Det giver altid ekstra bevågenhed fra journalister, når en minister støtter en begivenhed. Desværre meldte fødevareministeren afbud til arrangementet i marts, hvilket resulterede i en tilsvarende begrænset interesse for at dække konkurrencen i medierne. Vi estimerer fra projektledelse, at havde ministeren overholdt aftalen ville pressedækningen have været mindst 3 gange så stor. Et eksempel på dette er, at TV2-Øst sendte et indslag dagen efter konkurrencen om Østersø-Ret. I samme udsendelse var der et andet indslag hvor fødevareministeren indviede et nyt institutionskøkken. Indslaget hvor ministeren deltog, havde en varighed på mindst 3 gange længden af indslaget om Østersø-Ret Konkurrencen. Den samme fordeling kan overføres til trykte medier og radio også. Altså havde vi helt sikkert fået meget mere omtale af Østersø-Ret hvis ministeren havde overholdt sin aftale og var kommet til arrangementet. 12

13 Antal solgte Østersø-retter i de deltagende restauranter Restauranterne har fra den 17. maj og frem til den 3. august 2004 noteret, hvor mange Østersøløber op i stk. svarende til en Retter der er blevet solgt. Det totale antal solgte Østersø-Retter omsætning på kr. Salgstallet er dog sikkert steget siden der blev talt sammen. Der er nemlig flere af restauranterne der stadig sælger retterne. Tallene varierer meget, hvilket kan have flere årsager såsom restaurantstørrelse samt rettens art, hvor nogle retter bestod af råvarer som ikke primært vælges af kunden. I nedenstående skema er der forsøgt at belyse, hvor meget der er blevet solgt og hvor tilfredse restauranten var med sine salgstal. Restaurant Hoved- Antal solgte Tilfreds Kommentarer ingrediens kuverter med salget Skovridergaarden Lam 150 Ja En langsom opstart, men for vores elever er det en god ople-velse og dermed løfter det hele miljøet. Hotel Kragenæs Struds 0 Nej En vigtig årsag til intet salg er at a Kro la carten var lukket og at kun-den var henvist til anden restaurant Lalandia Lam 75 Rimelig Der var her valgt en råvare som normalt ikke sælger flere kuv. Park Inn Maribo Ørred 271 Ja Havde en opstart med næsten intet Søpark (25 solgt i salg. Valgte at anvende flyers på efteråret) bordene, hvilket satte gang i salget Hotel Falster Svinemørbrad 260 Ja Prisen er i underkanten og derfor gøres der ikke nok for at få den solgt. Konceptet godt nok. Rest. Køllegården Laks 60 Nej Forventet større salg Hotel Præstekilde Torsk 110 Rimelig Har ikke gjort nok. Ideen skal (60 solgt i sælges i køkkenet og der skal opnå efteråret) lidt prestige ved at vinde Rest. Kaj Kok Torsk 75 Ja Stor interesse, men nok større salg ved valg af ret med kød Menstrup Kro Skrubbe 42 Ikke helt Havde ventet en større succes med konceptet, men man kan ikke forvente succes med sådan et tiltag allerede i år et. Kræver længere tids fokus. First Mogenstrup Multe 65 Nej Haft travl og turbulent sommerperiode Kro (solgt i og fik aldrig gang i efteråret) salget/reklamen Hotel Vinhuset Laks/kalv 70 Nej Ser det som et stort arbejde i forhold til omsætning 13

14 Antal deltagende primærproducenter/restauranter der har indgået en aftale om levering af produkter til restauranterne Restauranterne valgte ud fra tidligere nævnte leverandørliste, hvilke producenter, der var relevante for deres retter. Alle producenter, der blev markedsført i folderen, var alle producenter med butik eller hjemmesalg, som også var interesseret i besøg af turister/slutbruger. Enkelte restauranter fik råvaren fra producenter der ikke havde detailsalg, men fik enten råvarerne direkte fra producenten eller via grossistled. Disse producenter kunne der desværre ikke sættes fokus på i markedsføringsmaterialet, da der var lagt op til at turisten/slutbrugeren skulle kunne besøge producenterne. Listen med de 300 producenter er i dag reduceret til en liste med 60 producenter, hvor der i forbindelse med projekt Kulinarisk Netværk (Måltidets Udhus) arbejdes på at lave en fælles markedsføring med henblik på øget salg samt markedsføring af regionens gode produkter. Nedenfor er listet hvilke producenter der har været med til at levere nogle af råvarerne til restauranternes Østersø-Retter Producent Produkt Leverance til Distributør Frederiksværk Åle import Skalø Ørred Park Inn Maribo Søpark Frederiksværk Åle import Peter White Honning Park Inn Maribo Peter White Søpark Fællesudsalget Klintholm Havn Torsk Restaurant Kaj Kok Fællesudsalget Klintholm Havn Møn Kartofler Kartofler Restaurant Kaj Kok Møn Kartofler Vagn P fisk Torsk, multe, laks Hotel Præstekilde, Vagn P Fisk First Mogenstrup Kro Hotel Vinhuset Karsten Lolle Rødbeder, Æbler Hotel Præstekilde Leif Jacobsens Eftf Trane Kartofler Hotel Præstekilde Leif Jacobsens Eftf Bjarne Frost Vildt Lam Lalandia BC-Catering Skovridergaarden Leif Jacobsens Eftf. Grønsager Skovridergaarden Leif Jacobsens Eftf Fejø Strudsefarm Struds Hotel Kragenæs Kro Fejø Strudsefarm Knuthenborg Grønsager Hotel Kragenæs Kro 14

15 Producent Produkt Leverance til Distributør Sørup gartneri Grønsager Hotel Kragenæs Kro Maribo Bryghus Øl Hotel Kragenæs Kro Tofts Røgeri Parmaskinke, svinemørbrad First Hotel Mogenstrup Kro Hotel Falster BC-Catering Ditlevsens Fisk Skrubber, fjordrejer Menstrup Resort Hotel Menstrup gård Kartofler Menstrup Resort Hotel Lolland Falsters Kartofler Hotel Falster Gartnervejens grønt Kartoffelcentral Restaurant Køllegården Arne Buxbom Savoykål Hotel Falster Gartnervejens grønt Restaurant Køllegården Erik Christensen Gulerødder Restaurant Gartnervejens grønt Køllegården Dalbakkegård Rødløg, asparges Hotel Falster Gartnervejens grønt Hoby Kartoffelcentral Kartofler Lalandia Hoby Kartoffelcentral Palm Madsen Porrer Lalandia Leif Jacobsens Eftf Tom Ellerød Hansen Kalvekød Hotel Vinhuset BC-Catering Tvedemose Svampe CEUS Leif Jacobsens Eftf Champignon Hesnæs Fisk Laks Restaurant Køllegården Annes Fisk Hornfisk, Fjordrejer CEUS Oprettelse af en Østersø-ret komite. Der er nedsat en komite til at videreføre konceptet. Komiteen består af en primærproducent, en restauratør, CEUS, RBF, HORESTA, Østdansk Turisme og Grønt Center. I forbindelse med evalueringen af projektet er deltagerne blevet spurgt om de ønskede at deltage i konkurrencen igen i år Styregruppen har besluttet at svarene fra evalueringsskemaerne sammen med en rundspørge blandt andre potentielle deltagende restauranter skal danne baggrund for komiteens endelige beslutning om videreførelse af konceptet. Det er essentielt for en videreførelse af konkurrencen/konceptet, at der er opbakning og engagement fra en gruppe af restauranter. Hvis ikke der er engagement fra restauranterne bliver hele videreførelsen en lang vej op af bakke, som der ikke findes ressourcer til at skubbe op. 15

16 Er opbakningen til stede hos restauranterne, vil komiteen tage initiativ til at forsøge at skaffe økonomi til endnu et år med konceptet. Økonomien er lige så essentiel som engagementet i forhold til en videreførelse. Desværre er der for de fleste deltageres tilfælde ikke vilje til at støtte en videreførelse økonomisk. Denne udmelding skal selvfølgelig ses i lyset af de forholdsvis små salgstal der er indrapporteret. I forvejen har deltagerne investeret ressourcer både til udvikling af retten og til konkurrencen. Ikke kun i form af timeforbrug, men også i form af råvarer til smagsprøver på selve konkurrencedagen. Derfor ser de fleste nok ikke nogen umiddelbar økonomisk gevinst i at deltage, og er det så rimeligt at skal betales yderligere for at deltage? På den anden side, mener vi fra projektledelsens side, at der kunne være gjort meget mere i flere af de deltagende restauranter for aktivt at markedsføre og sælge retten, og derved kunne der have været opnået et større salg. Vi tror desværre ikke fra projektledelsens side, at det helt er gået op for alle restauranterne hvordan et materiale, som den udarbejdede folder, kan bruges overfor gæsterne. Selv om der gentagne gange er blevet fortalt om muligheden for at bruge folderen som basis for en god historie overfor gæsten, er det de færreste restauranter der aktivt har benyttet sig af dette, kan vi se af de indleverede evalueringsskemaer. Der er nok flere grunde til at det forholder sig sådan og dem kan vi kun gisne om. Alligevel vil vi dog nævne et par af de mulige grunde herunder: Nogle steder er tjenerne ansat på % vis provision. Det vil sige at jo større omsætning, jo mere tjener de. Det faktum kan resultere i at tjenerne er mere interesserede i sælge andre og mere pristunge retter, end den mere prisbillige Østersø-Ret. Mangel på information til medarbejderne om restaurantens deltagelse i Østersø-Ret projektet. Tjenerne kan som udgangspunkt ikke sælge et produkt som de ikke ved eksistere. Det er en meget travl branche Hvis komiteen finder, at der er opbakning og vilje til at fortsætte, er komiteen også villig til at gå langt for at tilvejebringe de nødvendige ressourcer. Styregruppen har allerede drøftet flere forskellige muligheder for at videreføre Østersø-Ret konceptet. En videreførelse kræver dog at der bliver sat større fokus på at skabe et netværk af engagerede restauranter, fødevareproducenter samt turistinformationer som i fællesskab kan løfte deres erhverv ved hjælp af Østersø-Ret Netværket skal modtage uddannelse og rådgivning inden for markedsføring, der sætter dem i stand til at formidle deres produkt så der skabes merværdi for produktet og potentielt gensalg. For at skabe større synergi i regionen skal der skabes et informationsmateriale samt en event der ved at tage udgangspunkt i Østersø-Retterne og deres producenter fortæller historien om regionens oprindelse, natur, kultur, kvalitet og smag. De deltagende engagerede virksomheder i netværket kan efterfølgende agere som forgangsvirksomheder for andre virksomheder i regionen. Et eksempel der kan følges! Udsagn fra evalueringsskemaerne. Samtlige restauranter samt producenter der deltog i konkurrence og figurer i folderen har fået tilsendt et evalueringsskema til vurdering af forløbet. 16

17 Spørgsmålene i evalueringsskemaet berørte nedenstående punkter, hvor der i skemaet er forsøgt at samle relevante udsagn: Spørgsmål Har I været tilfredse med forløbet og konkurrencen? Hvordan vurderer I turisternes interesse for Østersø-Ret? Hvad har I gjort for at markedsføre Østersø-Ret? Hvordan er samarbejdet gået mellem restauratør og producenter? Hvordan får vi en Østersø-Ret 2005 med succes? Hvor meget vil I være med til at betale til en fælles markedsføring af Østersø-Ret 2005 Udsagn fra Restaurant/producent Sjovt, men der manglede et konkurrencemoment Ok, forvirrende Svært at skaffe leverandører, generelt et meget stort apparat for meget lidt Sjovt, sat tankerne i gang omkring brugen af råvarer Rimelig tilfreds, konkurrencen var god og spændende, gav god motivation Der var ikke nogen konkurrencestemning, ellers flot arrangement. Ikke stor interesse Meget begrænset, kun interesse fordi vi har henvist Skrevet på stor tavle, ophængt diplom, samt artikler i lokal avis Intet Store tekster hængende, anbefaling af retten Aktiv skiltning, Info-tv, flyers på bordene Intet vi har haft for travlt med andre ting Reklameret i min gårdbutik God kontakt, godt gennem BC-Catering Dårligt, leverandørerne syntes først og fremmest interesseret i at kapre nye kunder Perfekt Begrænset engagement fra producenter, dog har en enkelt skilt sig ud Ingen direkte kontakt til restauranter gået gennem grossist Vil gerne være med, men mere producenterne i fokus Vi tror ikke på projektet Bruge logoet noget mere Mere markedsføring det tager tid at få folk til at huske Bredere og kraftigere markedsføring, den gode historie Finde restauratører med større interesse Mere offentlig omtale Vil ikke komme med et bidrag Det skal være gratis, vil ikke betale for at deltage Vi er ikke interesseret Svært at svare på, er vi få eller mange kr. afhængig af målsætningen Ønsker ikke at deltage Vi har ikke haft noget mersalg p.g.a. Østersø-Ret, så vil ikke være interesseret i at støtte den. 17

18 Samarbejde Tyskerne På sigt er der absolut mulighed for at etablere et tættere samarbejde med kollegaerne fra Tyskland, der har arbejdet med denne form for konkurrence i over 20 år. De er meget interesserede i at indgå et samarbejde med os, så det er muligt at lave en transnational event, der kan medvirke til en videre konsolidering og udvikling af konceptet. De store hurdler der skal overkommes for at lave et sådan samarbejde er foruden økonomi også selve tilgangen til konceptet. I Tyskland har de en lavere moms på fødevarer, anden lønpolitik for ansatte og ikke mindst større tradition for at hente sponsorater til sådanne events. Forskellene gør at det er svært at holde en fælles øvre grænse for indkøbspris på råvarer og at sælge retterne for den samme pris på begge sider af vandet. Endvidere har de i Tyskland slet ikke fokus på regionale råvarer, som vi har forsøgt at sætte her i regionen.tyskerne har altså kun fokus på et koncept der er prisbilligt, hvor vi i meget højere grad tænker på brugen af regionale råvarer og de deraf følgende positive effekter på miljø, beskæftigelse m.v. Det vil sige at der skal laves en kompromisløsning, hvis vi i fremtiden skal lave en fælles konkurrence/samarbejde med vores tyske kollegaer. For at konkurrere skal forudsætningen være ens for deltagere. Konklusion Den vigtigste konklusion på hele projektet er, at det ikke er muligt at skabe en succes på kun et år, som projektet har varet. Et projekt der skal skabe innovativt samarbejde mellem erhverv der ikke er kendt for at være de mest omstillingsparate, skal i fremtiden have en mere realistisk tidshorisont. Vi må erkende at det er bestemt er det lange seje og vedholdende træk der skal til for skabe den succes der er brug for. Først derefter er der en reel chance for at det bliver interessant nok, til at en bredere skare af virksomheder deltager. En af de ting der er blevet meget synlige i forbindelse med evalueringen af Østersø-Ret projektet 2004, er manglen på kompetence inden for markedsføring af nye specielle regionale produkter, der relaterer sig til andet end overnatningsvirksomheder. Kun hvis alle involverede aktører er bevidste om metoder til at markedsføre disse nye produkter over for kunderne, kan et ægte mersalg og en blivende succes skabes. I løbet af processen er vi blevet en del klogere på hvad der er brug for, hvis vi i regionen skal fastholde en fødevareproduktion af høj kvalitet, der kan være med til skabe arbejdspladser både hos primærproducenterne og i de erhverv der kan bruge produkterne i videre produktion/forarbejdning eller til videresalg. Kun hvis vi er gode til at skabe synergi mellem produktion og afsætning af lokale produkter, samt skabe de rammer for netværksdannelse der er så vigtige for samarbejde på 18

19 tværs af erhvervene, kan vi komme tættere på at skabe en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Det handler i høj grad om samarbejde, synlighed og vedholdende fokus blandt aktører i regionen, der kan lede til efterspørgsel og holdnings- og adfærdsændringer hos lokalbefolkningen og besøgende (turister), men så sandelig også internt blandt aktørerne. Vi har spurgt nogle enkelte af gæsterne, hvordan de så selve konkurrencedagen samt hvilket perspektiv de ser i Østersø-Ret: Østersø-Ret konkurrencen udstrålede et markant engagement hos alle de deltagende, og den store deltagelse i event en, hvor udpegning og prøvesmagning fandt sted, viste også klart en opbakning fra centrale aktører regionen. Med fokus på innovation og samspil mellem forskellige erhverv har vi her fat i et indsatsfelt, som rummer spændende perspektiver for vores region. Østersø-Ret er et fornemt koncept til fremme af bæredygtig udvikling og regional identitet. Bjarne Rasmussen, Lokal Agenda 21-koordinator for Storstrøms Amt Som jury medlem repræsenterende Danmarks Turistråd oplevede jeg dagen og projektet således i stikord: Stor respekt for projektets idé, forberedelse, planlægning og gennemførelse. Selve arrangementet den 17. maj blev gennemført yderst professionelt. Højt gastronomisk niveau Stærkt produktudviklings koncept med forankring i det lokale og regionale. Et produkt med store afsætningsmuligheder på de udenlandske nærmarkeder, hvis ressourcer er til rådighed. Flere udenlandske touroperators vil være interesserede i et gastronomisk oplevelsesprodukt baseret på autencitet og regionalt tilsnit. Der er desuden god presse i produktet. Geir Aasgaard Hansen, Afdelingschef Danmarks Turistråd. Perspektivering Nordisk Køkken symposium den 18. til 19. november 2004 Nordisk Køkken Symposium er et ambitiøst initiativ til at udvikle det nordiske køkken som et vitalt og attraktivt køkken. Et køkken, der udnytter de mangfoldige lokale muligheder og tager smag, råvarer, menneskeligt velbefindende, traditioner og nye eksperimenter alvorligt. Over to intensive dage samles en stribe af Nordens bedste kokke, nordiske ministre og opinionsdannere inden for gastronomi, nordisk fødevareproduktion og forskning. De præsenterer og diskuterer potentialet i et nyt Nordisk Køkken. Initiativet blev afsluttet med en vedtagelse af et manifest for Ny Nordisk Køkken. Her hedder det 19

20 blandt andet: Vi nordiske kokke finder tiden moden til at skabe et Nyt Nordisk Køkken, der i kraft af sin velsmag og egenart kan måle sig med de største køkkener i verden Det Ny Nordiske Køkken skal: 1. Udtrykke den renhed, friskhed, enkelhed og etik, som vi gerne vil forbinde med vores region 2. Afspejle de skiftende årstider i sine måltider 3. Bygge på råvarer, som bliver særligt fremragende i vores klimaer, landskaber og vande 4. Forene kravet om velsmag med moderne viden om sundhed og velvære 5. Fremme de nordiske produkters og producenters mangfoldighed og udbrede kendskabet til kulturerne bag dem 6. Fremme dyrenes trivsel og en bæredygtig produktion i havet og i de dyrkede og vilde landskaber 7. Udvikle nye anvendelser af traditionelle nordiske fødevarer 8. Forene de bedste nordiske tilberedningsmetoder og kulinariske traditioner med impulser udefra 9. Kombinere lokal selvforsyning med regional udveksling af varer af høj kvalitet 10. Invitere forbrugere, andre madhåndværkere, landbrug, fiskeri, små og store fødevareindustrier, detail- og mellemhandlere, forskere, undervisere, politikere og myndigheder til et samarbejde om dette fælles projekt, der skal blive til gavn og glæde for alle i Norden. I manifestet er det specielt pkt. 3,5,9 der er spændende i forbindelse med Østersø-Ret konceptet. Østersø-Ret er netop bygget på råvarer der er særligt fremragende i vores region, fremme af produkters/producenters mangfoldighed og kulturen bag samt at kombinere lokal selvforsyning med regional udveksling af varer af høj kvalitet. Der er altså fokus på de samme elementer i Norden blandt de professionelle som vi har forsøgt at skabe i projekt Østersø-Ret. Der er ingen tvivl om at fremtiden byder på endnu større fokus på lokal produktion af unikke råvarer af høj kvalitet med en historie. I denne fremtid passer et koncept som Østersø-Ret flot ind i sammenhængen. 20

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Diætistmøde 25. og 26. september 2008. Grethe Andersen, Chefkonsulent, Måltider og Ernæring ga@danishmeat.dk 101004

Diætistmøde 25. og 26. september 2008. Grethe Andersen, Chefkonsulent, Måltider og Ernæring ga@danishmeat.dk 101004 Diætistmøde 25. og 26. september 2008 Grethe Andersen, Chefkonsulent, Måltider og Ernæring ga@danishmeat.dk 101004 Hvad er DMA? Danish Meat Association (DMA) er fælles faglig og administrativ enhed for

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen

Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer. Vi arbejder for turismen Turisme og fødevarer i en bornholmsk kontekst muligheder og potentialer Vi arbejder for turismen www.bornholm.info/erhverv Hvad gør vi/hvor er vi Vi har 75 fødevareproducerende virksomheder på Bornholm.

Læs mere

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner.

Kort og godt. Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Kort og godt Madindeks 2016: Hvor kommer danskernes mad fra? Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner. Madindeks 2016 Hvor kommer danskernes mad fra? For tredje

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL

KAPITEL 3: ROSKILDE FESTIVAL EVENTBOOST Lær hvordan Roskildegruppen formår at hæve et måltid op til en madoplevelse, som samtidig styrker og brander Food Festival. Fødevarerne, maden og måltiderne bliver brugt som et strategisk virkemiddel

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014 Fra foreningen Vi byder velkommen til sæson Hvert år besøger rigtig mange turister Marielyst på ferier, vennebesøg eller via konferencer. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med de besøgende

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad.

Gastroskolen. Nyt tilbud til ledige. ernæringshjælper eller andet håndværk med mad. Nyt tilbud til ledige Gastroskolen Et 6-ugers kompetenceforløb for dig som er eller gerne vil være kok, delikatesseassistent, smørrebrødsjomfru, cater, gastronom, tjener, ernæringsassistent, ernæringshjælper

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger?

Præsentationsrunde. Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Præsentationsrunde Hvem? Hvorfra? Overvejelser i forhold til Vild med Vand? Forventninger? Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer Foreningen af Lystbådehavne i Danmark

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi

Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Drøftelse af udkast til fremtidig strategi Formålet med vores strategi er: Generere flere overnatninger Generere flere arbejdspladser Generere større turismeomsætning Forbedre konkurrenceevnen Skabe bedre

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Lokale produkter og fødevarer

Lokale produkter og fødevarer Lokale produkter og fødevarer Møn Biosfæreområdets værktøjskasse MØN BIOSFÆREOMRÅDE VÆRKTØJ MADE ON MØN 1 Introduktion Denne artikel hjælper dig med at få mest muligt ud af de mangfoldige lokale produkter

Læs mere

Velkommen til Guldborgsund Kommune

Velkommen til Guldborgsund Kommune Velkommen til Guldborgsund Kommune Ib Østergaard Rasmussen Administrerende direktør 1 10. Største kommune i areal Nørre Alslev Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Nysted Sydfalster Ca. 65.000 indbyggere

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007

Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 236 Offentligt Ministerens tale til brug ved samråd den 11. april 2007 Jeg blev i januar bedt om at kommentere en artikel i

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Sydfalster Turist- & Erhvervsforening. Salgsmateriale til sæson 2013

Sydfalster Turist- & Erhvervsforening. Salgsmateriale til sæson 2013 Sydfalster Turist- & Erhvervsforening Salgsmateriale til sæson 2013 Hvert år besøger rigtigt mange turister Marielyst på ferie, vennebesøg eller konference. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt

Læs mere

Beretning Kartoffelprisen 2008. Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college

Beretning Kartoffelprisen 2008. Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college Beretning Kartoffelprisen 2008 Danmarks Kartoffelråd og Dalum UddannelsesCenter nu Kold college 1. Projektets titel: Kartoffelprisen 2008 2. Projektansvarlige og deltagere: Projektdeltagere er Dalum UddannelsesCenter

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

KANTINE & PERSONALERESTAURANT

KANTINE & PERSONALERESTAURANT KANTINE & PERSONALERESTAURANT SUBSTANS startede oprindelig med at drive kantinen på Nordisk Ministerråd. Det gjorde vi i nogle år, før vi så valgte at starte et nyt køkken op med vores frokosttilbud. I

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013

Presse- og kommunikationskursus. Aalborg, den 8. november 2013 Presse- og kommunikationskursus Aalborg, den 8. november 2013 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet

Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Køkkenløftet bedre mad og måltidskvalitet Organisering Køkkenløftet handler om at skabe bedre måltider for borgere, der spiser i offentlige institutioner. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Køkkenløftet

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1 Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_02052017.indd 1 05-05-2017 14:11:35 FRISKE og BÆREDYGTIGE råvarer til detail og foodservice Solhjulet er DIN leverandør af økologiske og biodynamiske råvarer. Vi håndplukker

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

SYDFALSTER TURIST- & ERHVERVSFORENING. Fra foreningen. Vi byder velkommen

SYDFALSTER TURIST- & ERHVERVSFORENING. Fra foreningen. Vi byder velkommen Fra foreningen Vi byder velkommen Hvert år besøger rigtig mange turister Marielyst på ferier, vennebesøg eller via konferencer. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med de besøgende gennem

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang!

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! 18. februar 2013 Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! REFERAT for Workshop 2, der blev afholdt den 13. februar 2013, kl. 8.30 12.30 i Riddersalen på Nyborg Slot.

Læs mere

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center

Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center Copenhagen Food Fair 22. - 24. februar 2015 i Bella Center FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED: ØKODAG DEN 23. FEBRUAR 2015 www.copenhagenfoodfair.dk Copenhagen Food Fair 2015 handler om VÆRTSKAB og det at møde sine

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi INDHOLD S 0 2 S 0 4 S 0 6 S 1 0 S 1 2 S 1 6 S 1 8 S 2 2 S 2 4 Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi Husk

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013

Afrapportering. 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 Afrapportering 2. workshop, Oplevelsesmaskinen 2 Odense den 22. oktober 2013 1 Målet med workshop 2 Tirsdag den 22. oktober var 28 fynske turismeaktører samlet til 2. workshop på First Grand Hotel i Odense

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg

Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Velkommen til kantinen på Social- og sundhedsskolen Esbjerg Fazer Food & Co er stolte over at drive kantinen for Socialog sundhedsskolen Esbjerg. Herunder kan du møde vores køkkenteam på skolen. På de

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde

Fremtidens campinggæst. Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Informationsmøde om Haven ved havet den 31. januar 2013 Tornøes Hotel, Kerteminde Fremtidens campinggæst Camping i Danmark har gennemgået en markant forandringsproces i de sidste

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft

Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå. Kvickly, Øster Allé 16, 8400 Ebeltoft Midtjylland - Øst Begrundelser Rema 1000, Muslingevej 10, 8250 Egå Generelt mange økologiske varer. Lavt fedtindhold i kød & pålæg. Lokker ikke med usunde varer man skal nærmest lede efter slik & chokolade.

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Rapport over evaluering i Ølmærkeudvalget

Rapport over evaluering i Ølmærkeudvalget Rapport over evaluering i Ølmærkeudvalget September 2005 Introduktion Dansk Ølmærke skal uddeles årligt efter en forudgående bedømmelsesperiode. Alle landets værtshuse kan bedømmes, og modtagere af ølmærket

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I denne præsentation står besvarelserne ukommenteret. Samtlige kvantitative besvarelser er medtaget samt udvalgte eksempler på kvalitative besvarelser.

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Folkemødet Juni 2013 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Folkemødet i Allinge 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide 2 Introduktion

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam En europæisk kampagne for udbredelsen af viden om solenergi Afholdtes for første gang 12-14 maj 2011 i Danmark Afholdes næste gang 10-12. maj 2012 Finansieres af EU i 2011, 2012 og 2013 samt af sponsorer

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015

FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015 Side 1 FORLØB FOR ØKOLØFT BORNHOLM 2015 De kommende sider giver et overblik over økologiprojektets sidste fase, januar 2015 til juli 2015. Her beskrives hvilke aktiviteter institutionerne og køkkenerne

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne

Evaluering af BedreBoligordningens. - Kontaktpunkterne Evaluering af BedreBoligordningens testforløb - Kontaktpunkterne Energistyrelsen 27. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK),

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering

jung zusammen 2015 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering jung zusammen 15 - innovation og iværksætteri i grænselandet Evaluering Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af jung zusammen... 3 Mål og målopfyldelse... 4 Rekruttering... 4 Højskoleopholdet... 4 Ungdomsparlamentet...

Læs mere