Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning MAGELLAN ROADMATE 760 Betjeningsvejledning MAGELLAN ROADMATE 760 Brugervejledning MAGELLAN ROADMATE 760 Brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 Brugsvejledning MAGELLAN ROADMATE 760 Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

2 Manual abstract: Kun passagerer i køretøjet må indtaste data eller programmere enheden, mens køretøjet er i bevægelse. Det er dit ansvar at overholde alle færdselsregler. Alt bliver gjort for at sikre, at databasen er nøjagtig. Alligevel vil veje, interessepunkter (POI'er) og erhvervs- og servicesteder ændre sig med tiden. Du kan være sikker på, at databasen ikke indeholder, analyserer, behandler, omfatter eller afspejler nogen af følgende parametre: lovmæssige begrænsninger (f.eks. køretøjstype-, vægt-, højde-, bredde-, belastnings- eller hastighedsrestriktioner), vejskråninger eller -stigninger, brohøjder, bredder, vægte eller andre begrænsninger, befolkningstæthed; nabolagskvalitet eller -sikkerhed, tilgængelighed eller nærhed af lovhåndhævelse, redningstjeneste, medicinsk eller anden assistance, vejarbejdszoner eller -farer, vej- eller banelukninger, vej-, trafik- eller trafikfacilitetssikkerhed eller -tilstand, vejrforhold; vejbelægningens art eller funktion; særlige begivenheder; trafikpropper. Det er dit ansvar at afvise ethvert usikkert, farligt eller ulovligt ruteforslag. Hold Magellan RoadMate sikker i forbindelse med ekstreme temperaturbetingelser. Lad for eksempel ikke enheden blive udsat for direkte sollys i længere tid. Loven i visse lande forbyder brugen af hovedtelefoner under kørsel med motorkøretøjer. Kontakt venligst motorkontoret i dit land for at få flere oplysninger. Vær forsigtig, når du monterer enheden i køretøjet, uanset om du bruger forrudemontering eller anden montering eller tilbehør, at enheden ikke forhindrer førerens udsyn på vejen, forstyrrer funktionen af køretøjets sikkerhedsanordninger såsom air bags, eller udgør en fare for de personer, der befinder sig i køretøjet, hvis enheden skulle blive fjernet fra sin plads under kørslen. Du har ansvaret for de risici, der er forbundet med skader på køretøjet eller dets passagerer som et resultat af dit valg af montering af enheden. Se venligst dokumentet Read Me First, der følger med din Magellan RoadMate, når du skal til at installere enheden Thales S.A. Alle rettigheder forbeholdes. Magellan-logoet, Magellan, Magellan RoadMate, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour, TrueFix og SayWhere er varemærker, der tilhører Thales. Ingen del af denne brugermanual må reproduceres eller overføres under nogen form eller via noget middel, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og registrering, med noget andet formål end til køberens eget brug uden Thales' forudgående skriftlige tilladelse A THALES FORBRUGSGODER GPS-MODTAGERPRODUKT SLUTBRUGERSOFTWARELICENS VIGTIGT - LÆS DETTE OMHYGGELIGT FØREND DU ÅBNER DEN FORSEGLEDE PAKKE MED DISK, INSTALLERER DETTE PROGRAM ELLER BRUGER ENHEDEN. Ved at klikke på knappen Acceptér, installere softwaren på den medfølgende CD eller benytte den allerede indlæste software og eventuelle data (samlet "Software"), så erklærer du dig indforstået med at være forpligtet af alle de i nærværende softwarelicensaftale ("Aftalen") angivne vilkår og betingelser, herunder, uden begrænsning, de brugsbegrænsninger, garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning, der er anført heri. Hvis du ikke erklærer dig indforstået med at være bundet af alle vilkår og betingelser under denne Aftale, så bør du omgående STOPPE INSTALLATIONEN eller ANVENDELSEN af softwaren og stile alle spørgsmål skriftligt til: Thales Navigation Customer Support, Z.A.C. de la Fleuriaye, B.P , Carquefou Cedex, Frankrig. Licensen er ikke et salg af softwaren. Softwaren og den medfølgende dokumentation er ophavsretlige værker og indeholder værdifulde hemmelige og fortrolige oplysninger, der ejes af Thales ("Licensgiver") og dennes udenforstående leverandører, herunder al data leveret af NAVTEQ, som hver især beholder ejendomsretten til oplysningerne og alle ophavsrettigheder samt andre tinglige rettigheder deri. Du accepterer, at du vil gøre en rimelig indsats for at beskytte disse tinglige rettigheder. Du accepterer, at du vil gøre enhver rimelig indsats for at beskytte disse rettigheder. Loven om Ophavsret forbyder kopiering af softwaren til ethvert formål, og du må heller ikke kopiere det skriftlige materiale, der følger med softwaren. Under denne Aftale har du en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens, således at du kun kan anvende softwaren indeholdt i produktet til din personlige brug i henhold til Brugerrestriktionerne herunder. Du må ikke videregive licensen, udleje eller lease softwaren, men du må permanent overføre din licens til brug af softwaren og de medfølgende materialer ved at levere den originale kopi af softwarepakken til anden part, inklusive denne Aftale, sammen med hardwaren. Modtageren skal herefter bekræfte, skriftligt til Licensgiver, sin accept af alle vilkår og betingelser beskrevet i denne Softwarelicens. En sådan flytning ophæver din licens for brug af softwaren. Licensgiver og dennes udenforstående leverandører beholder alle rettigheder til softwaren. Hvis softwaren blev leveret på en CD, så kan du installere en enkelt kopi af softwaren på en enkelt computer, så du er i stand til at downloade data fra den computer til brug sammen med en enkelt håndholdt GPSmodtager fra Magellan familien. Licensgiver og dennes udenforstående leverandører beholder alle rettigheder til det program, der ikke udtrykkeligt er givet under denne Aftale. Brugerrestriktioner. Softwaren må kun anvendes på en enkelt computer og på en enkelt Magellan GPS modtager ejet eller leaset af dig. Du må ikke betjene softwaren i en timeshare- eller servicebureaudrift, på midlertidig eller permanent basis, uden forudgående skriftlig accept fra Licensgiver. Med mindre det udtrykkeligt er tilladt gennem bindende love (fx nationale love baseret på Det Europæiske Softwaredirektiv (91/250) og Databasedirektivet (96/9)) accepterer du, at du ikke vil oversætte, redigere, tilpasse, disassemblere, dekompilere eller reverse engineer softwaren eller oprette afledninger af softwaren eller dokumentationen af en hvilken som helst del deraf. Du må kun anvende softwaren sammen med en Magellan GPS-modtager, der er fabrikeret af Licensgiver. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

3 Uautoriseret reproduktion eller distribution af softwaren, eller enhver del af den, vil muligvis resultere i civilretlige og strafferetlige sanktioner og vil blive retsforfulgt i bredest muligt omfang i henhold til loven. Hvis du ønsker at få oplysninger om interoperabilitet, som defineret i de nationale love baseret på Det Europæiske Softwaredirektiv, så skal du give Licensgiver og dennes udenforstående leverandører en rimelig mulighed for at tilvejebringe disse oplysninger på rimelige vilkår, herunder omkostninger, som fastsættes af licensgiver og dennes udenforstående leverandører. Slutbruger holder licensgiveren og dennes udenforstående leverandører skadesløse (og deres udenforstående leverandører) og dennes ledere, ansatte og konsulenter fra og imod enhver fordring, krav eller handling, uanset beskaffenheden eller årsagen til fordringen, kravet eller handlingen, påstået tab, omkostninger, udgifter, beskadigelser eller skader (inklusive skader resulterende i dødsfald) der opstår gennem brug af eller besiddelse af softwaren. Denne Aftale er gældende, indtil den opsiges. Licensen opsiges uden noget som helst varsel fra Licensgiver, hvis du ikke overholder alle bestemmelser i denne Aftale. Efter opsigelse skal du ophøre med at bruge al software og dokumentation og returnere dem, og alle kopier deraf, til Licensgiver. Aftalen gælder for og skal fortolkes i overensstemmelse med Frankrigs love uden hensyntagen til modstridende lovgivningsbestemmelser deraf og uden hensyntagen til FN-konventionen om Kontrakter vedrørende Internationalt Salg af Varer. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTI OG AMSVARSBEGRÆNSNING.: MED UNDTAGELSE AF DET I DEN MEDFØLGENDE PRODUKTGARANTI ANFØRTE, UDSTEDER LICENSGIVER ELLER DENNES UDENFORSTÅENDE LEVERANDØRER (OG DERES UDENFORSTÅENDE LEVERANDØRER) INGEN OPLYSNINGER ELLER GARANTIERKLÆRINGER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HVAD ANGÅR SOFTWAREN, MEDIER, DOKUMENTATION, RESULTATER ELLER SOFTWARENS NØJAGTIGHED OG FRASIGER SIG HERMED UDTRYKKELIGT AT UDSTEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT LOVMEDHOLDELIGHED. LICENSGIVER OG DENNES UDENFORSTÅENDE LEVERANDØRER (OG DERES UDENFORSTÅENDE LEVERANDØRER) GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREN SVARER TIL DINE KRAV ELLER AT BETJENINGEN HERAF VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER OG FEJLFRI. Brug af en GPS-modtager erstatter ikke behovet for god dømmekraft under navigation, og du bør aldrig stole på den, som den eneste måde at navigere på. Licensgiver og dennes udenforstående leverandører (og deres udenforstående leverandører) har intet ansvar over for dig eller enhver udenforstående for specielle, tilfældige, indirekte eller deraf følgende skader (inklusive men ikke begrænset af, tab af fortjeneste eller opsparinger, driftsudfald, skade på eller udskiftning af udstyr eller ejendom, eller genopretning eller udskiftning af programmer eller data), der opstår fra fordringer baseret på forsikring, kontrakt, skadegørende handling (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar, eller på anden måde selv om Licensgiver eller dennes udenforstående leverandører er blevet orienteret om muligheden af et sådant krav eller skader. Licensgivers og dennes udenforstående leverandørers ansvar (og deres udenforstående leverandører) skal for skader ikke overstige det faktiske beløb, der er betalt for produktet GPS-modtager. Nogle lande tillader ikke udeladelsen af begrænsning af underforståede garantier eller ansvar for tilfældige eller deraf følgende skader, så de ovenfor nævnte begrænsninger eller udeladelser gælder muligvis ikke for dig. Copyright 2005 Thales SA. Alle rettigheder forbeholdes. Omfattet data 2005 NAVTEQ BV. Alle rettigheder forbeholdes. Thales Navigation SA. Z.A.C. de la Fleuriaye, B.P , Carquefou Cedex, Frankrig Telefon: +33 (0) , Fax: +33 (0) THALES MAGELLAN PRODUCTS BEGRÆNSET GARANTI Alle Thales GPS-modtagere (global positioning system) er hjælpemidler til navigation og er ikke beregnet til at skulle erstatte andre navigationsmetoder. Køber rådes til at udføre omhyggelig kortlægning af position og gøre brug af sin sunde dømmekraft. LÆS DENNE BRUGERMANUAL OMHYGGELIGT, FØREND DU ANVENDER PRODUKTET. 1. THALES GARANTI Thales garanterer, at deres GPS-modtagere og hardwaretilbehør er uden defekter i materiale og konstruktion, og at de vil være i overensstemmelse med vore offentliggjorte specifikationer for produktet i en periode på to år fra den oprindelige købsdato eller en sådan længere periode, som måtte være krævet i henhold til loven. DENNE GARANTI Gor ethvert krav om krænkelse af ethvert patent, varemærke, ophavsret (copyright) eller anden tinglig rettighed, inklusive forretningshemmeligheder (9) enhver skade grundet uheld, som et resultat af unøjagtige satellittransmissioner. Unøjagtige transmissioner kan opstå på grund af ændringer i positionen, en satellits tilstand eller geometri, eller ændringer af modtageren, der muligvis kræves på grund af enhver ændring i GPS'en. (Bemærk: Thales GPS-modtagere bruger GPS eller GPS+GLONASS for modtagelse af position, hastighed og oplysninger om tid. GPS betjenes af U.S. Government og GLONASS står for Global Navigation Satellite System of the Russian Federation, som er eneansvarlig for nøjagtigheden og vedligeholdelsen af deres systemer. Visse forhold kan forårsage unøjagtigheder, hvilket kan kræve ændringer til modtageren. Eksempler på sådanne forhold omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i GPS'en eller GLONASS transmission). Åbning, afmontering eller reparation af dette produkt af alle andre end et autoriseret Thales Servicecenter vil ugyldiggøre denne garanti. 6. UDELADELSE AF TILFÆLDIGE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER THALES ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR KØBER ELLER ENHVER ANDEN PERSON FOR ALLE INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER OVERHOVEDET INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT FORTJENESTE, SKADER SOM ET RESULTAT AF FORSINKELSE ELLER BRUGSTAB, TAB AF ELLER SKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF MISLIGHOLDELSE AF DENNE GARANTI ELLER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI, SELV OM DEN ER FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED ELLER ANDEN FEJL FRA THALES ELLER UAGTSOM BRUG AF PRODUKTET. I INTET TILFÆLDE VIL THALES VÆRE ANSVARLIG FOR SÅDANNE SKADER, SELV OM THALES ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

4 Nogle nationale, stats- eller lokale love tillader ikke udeladelsen eller begrænsningen af tilfældige eller deraf følgende skader, så den ovenfor nævnte begrænsning eller udeladelse gælder muligvis ikke for dig. 7. FULDSTÆNDIG AFTALE Denne skriftlige garanti er den fuldstændige, endelige og eksklusive aftale mellem Thales og køberen med hensyn til kvaliteten af udførelsen af varerne og enhver og alle oplysninger og garantierklæringer. DENNE GARANTI BESKRIVER ALT THALES ANSVAR VEDRØRENDE DETTE PRODUKT. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA LOKALITET TIL LOKALITET (inklusive EU-direktiv 1999/44/ EC), OG VISSE BEGRÆNSNINGER OMFATTET AF DENNE GARANTI GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. 8. VALG AF LOVGIVNING. Denne begrænsede garanti gælder for Frankrigs love uden hensyntagen til modstridende lovgivningsbestemmelser deraf og uden hensyntagen til FN-konventionen om Kontrakter vedrørende Internationalt Salg af Varer, og skal tilgodese Thales, deres efterfølgere og assignatarer. Denne garanti berører hverken forbrugerens lovfæstede rettigheder i henhold til gældende lovgivning i bopælslandet eller kundens rettigheder overfor forhandleren ifølge den indgåede salgs-/ købekontrakt (som fx garantierne i Frankrig for skjulte fejl i henhold til artikel 1641 ff. i den franske civilretslovgivning). For yderligere oplysninger vedrørende denne begrænsede garanti kan du ringe eller skrive til: Thales SA Z.A.C. La Fleuriaye B.P Carquefou Cedex Frankrig. Telefon: +33 (0) , Fax: +33 (0) Indhold Information Om satellitnavigering Sådan virker satellitnavigation.

5 . 1 Sigtelinje Præcision.

6 .. 2 Et ord vedrørende sikker anvendelse af GPS-kort Fra kilde til destination GPS-kort og din sikkerhed Magellan RoadMate...

7 . 4 Set forfra Set bagfra...

8 .. 5 Konsol set forfra Konsol set fra siden Installation.

9 . 7 Installation med forrudemontering POI Manager Oversigt...

10 ... 9 Bredde.. 9 Længde Højde.

11 11 Installation.. 12 Tilslutning af Magellan RoadMate...

12 .. 14 Program Tilføjelse af et enkelt POI Tilføjelse af flere POI'er...

13 .. 16 Grundlæggende betjening Sådan tændes Magellan RoadMate Indstilling af volumen (lydstyrke).

14 20 Gentagelse af sidste kommando.. 20 Indsætter bogstavtegn Ekstra tegn..

15 20 Numeriske tegn 21 Hvad er QuickSpell? FlexAddress.

16 22 Kørsel.. 23 Vedledende informationsskærmbilleder Kortskærm.

17 . 24 Ændring af kortets zoomniveauer Manøvre Liste TrueView 3D.

18 Omvej fra den planlagte rute.. 26 Udelukkelse af en manøvre i den planlagte rute Visning af Oplysninger om din nuværende position...

19 .. 27 Gemmer din aktuelle position i din adressebog Sådan finder du POI'er på din rute Sådan finder du en omvej på ruten Valg af destinationer.

20 31 Valg af ruteberegningsmetode 32 Ændring af ruteberegningsmetode Annullering af en planlagt rute.

21 Valg af en destination ved hjælp af Vælg adresse Søg Via By Søg Via Postnummer

22 37 Søg Via Amt.. 39 Tidligere By i Indhold Valg af en destination ved hjælp af adressebogen

23 Tidligere Destinationer.. 43 Lagring af en tidligere destination i adressebogen Sletning af en tidligere destination Foretrukne.

24 Redigering af en favorit Sletning af en favorit Adresse Liste.

25 50 Redigering af en adresse 51 Sletning af en adresse Ny Indtastning - Søg Via By..

26 Ny Indtastning - Søg Via Postnummer Ny Indtastning - Søg Via Amt Ny Indtastning - Tidligere By...

27 . 59 Turplanlægger - Ny tur Turplanlægger - Optimering af en tur.. 61 Turplanlægger - Vis vej

28 .. 62 Turplanlægger - Rediger Turplanlægger - Slet, Omdøb Valg af et interessepunkt som en destination Indtast navn.

29 . 66 Vælg Kategori Brugerdefinerede foretrukne steder Valg af et knudepunkt som destination...

30 Søg Via By Søg Via Postnummer Søg Via Amt..

31 77 Tidligere By Funktioner..

32 Trip Computer.. 82 Aktuel tur. 82 Sådan standses eller startes Trip Computer...

33 Sådan gemmes den aktuelle turrapport Nulstilling af Trip Computer Visning af en gemt turrapport Sletning af en turrapport...

34 . 84 Konfiguration Valg af POI.

35 Brugerdefinerede foretrukne steder Kort Opsætning.. 91 Vælg Kort Farve

36 .. 92 Rute Indstillinger Omvejsmuligheder Stemme Indstilling

37 Menufarver Kontraster Lysstyrke...

38 Displayfunktioner Lyd Indstillinger.. 99 Sprog...

39 Grundindstillinger Produkt Information. 100 Video Test...

40 . 100 Touch Screen Test Tastatur Test.

41 100 ii Indhold Audio Test 101 GPS Status Opstart GPS.

42 . 101 Indtast GPS Position TMC Status Simulator Funktion.

43 . 103 Bruger - Rediger Navn Kortregioner Sikkerhedsspærring...

44 Adgangskode Automatisk lydstyrke TMC-muligheder.

45 Backup og gendannelse Gendannelse af oplysninger og præferencer Læreprogram..

46 112 Sådan kommer du rundt i læreprogrammet Hjælp Kontaktoplysninger.

47 114 Teknisk support Appendiks A Tilføjelse af adresser fra en IrDA-udstyret enhed.

48 . 115 Appendiks B Skærmbilledet GPS-status GPS-STATUS skærmstruktur - første side Kode for dårlig korrektion.

49 116 GPS-STATUS skærmstruktur - anden side Typisk GPS-STATUS skærmdisplay Appendiks C...

50 POI-kategorier Appendiks D Specifikationer..

51 iii Information Information Om satellitnavigering Global satellitnavigering er en spændende teknologi, der giver øget produktivitet og akuratesse i mange forskellige brancher. Den giver nye fornøjelser og bringer øget sikkerhed ind i en lang række navigations- og sportsaktiviteter og rekreative områder. Et globalt navigationssatellitsystem (GNSS) er et netværk af satellitter, der udsender højfrekvente radiosignaler indeholdende tids- og distancedata, som kan opsamles af en modtager, så brugere kan udpege deres præcise positioner overalt på jorden. Der er to globale navigationssatellitsystemer i drift: Global Positioning System (GPS) fra USA og GLObal Navigation Satellite System (GLONASS) udviklet i Rusland. Disse systemer bliver kontinuerligt opgraderet for at opfylde stadig højere standarder for pålidelighed. Et tredje GNSS-system, GALILEO, opkaldt efter den italienske astronom fra begyndelsen af 1600-tallet, er under udvikling i Europa med det specifikke mål at skabe en højere standard for integritet og pålidelighed for at opnå større sikkerhed for menneskeliv ved transport til lands, til vands og i luften uden brug af yderligere udvidelsessystemer. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

52 Mens GPS og GLONASS satellitnetværkerne bliver udviklet for at opnå maksimal ydeevne, er der blevet etableret satellitbaserede udvidelsessystemer (SBAS) for at give større nøjagtighed. SBAS leverer differenssignalkorrektioner af GPS- og GLONASS-transmissioner ved hjælp af jordstationer og geostationære satellitter i specifikke regioner. Dette er GNSS-1, første fase i etablering af den nødvendige integritet for højpræcisionssatellitnavigation. GNSS-2 kræver indsættelse af nye satellitter i kredsløb og en komplet opgradering af de eksisterende satellitsystemer. Denne anden fase er allerede godt undervejs. GALILEO, der efter planen sættes i drift i 2008, er under udvikling for at opfylde standarderne for GNSS-2 for at give hurtig og pålidelig certificeret præcisionspositionering. Sådan virker satellitnavigation Globale navigationssatellitter transmitterer kontinuerligt tids- og afstandsinformationer, mens de kredser omkring jorden i en nøjagtig formation. Navigationssatellitmodtagere bruger disse oplysninger til at beregne en nøjagtig position ved hjælp af triangulation. Hvert punkt på jorden identificeres ved to sæt tal, der kaldes koordinater. Disse koordinater repræsenterer det præcise punkt, hvor en horisontal linje, breddegraden, krydser en vertikal linje, længdegraden. Modtageren knytter sig til mindst tre satellitter og bruger de modtagne informationer til at bestemme koordinaterne for modtagerenheden. Ved at sammenligne det tidspunkt, hvor signalerne blev transmitteret fra satellitterne, med det tidspunkt, hvor de blev registreret i modtageren, beregner denne, hvor langt væk hver satellit er. Modtagerens afstand til de tre eller flere satellitter fortæller dens position på jordens overflade. Med disse afstandsmålinger kan modtageren også beregne afstand, retning, turtid, afstand til destination, højde m.m. Satellitnavigationsenheden kan vise sin position ud fra længde/bredde, Universal Transverse Mercator (UTM), Military Grid (MG) eller blot som et punkt på et elektronik kort. Med mange modtagere fra Thales Navigation opnås omfattende kortdata, hvilket gør satellitnavigation til et enkelt redskab, der kan forbedre dine fritids- og erhvervsaktiviteter. Sigtelinje Satellitnavigationsmodtagere virker ved hjælp af en sigtelinje til globalpositionssatellitter. Det betyder, at en modtager skal kunne "se" mindst tre satellitter for at kunne beregne længde og bredde. En fjerde satellit skal derudover være inden for synsfeltet, for at en højde kan beregnes. I gennemsnit er der konstant otte satellitter inden for synsfeltet på hver eneste position på jorden. Jo flere satellitter der er sigtelinjer til, des mere nøjagtigt kan positionen angives. Selv om radiosignalerne for navigationssatellitter går gennem skyer, glas, plastik og andre letvægtsmaterialer, virker satellitnavigation ikke under jorden eller i visse andre indelukkede områder. 1 Information Præcision I gennemsnit er en satellitnavigationsmodtager nøjagtig inden for 15 meter. Thales Navigation benytter adskillige teknologier for at forbedre nøjagtigheden for deres erhvervsmodtagere og Magellan -brandede modtagere. En nøjagtighed på 3 meter eller bedre kan opnås ved hjælp af korrektionssignaler fra satellitnavigationsudvidelsessystemer. I USA kan man opnå en nøjagtighed på 3 meter ved hjælp af signalkorrektioner fra et netværk af jordstationer og fastpositionerede satellitter, der er kendt som WASS (Wide Area Augmentation System). I Europa giver et tilsvarende system, EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) den samme nøjagtighed. I Asien leveres korrektioner af satellitnavigationssignaler af MSAS (Multi-functional Transport Satellite-Based Augmentation System). Af andre måder til forbedring af nøjagtigheden i satellitnavigation kan nævnes brugen af DGPS (Differential Global-Positioning System), jordbaserede relæstationer placeret på kendte positioner og transmissionskorrigerede satellitnavigationssignaler. Forskellige metoder og anvendelser af DGPS kan forbedre satellitnavigationsnøjagtigheden fra få meter til få millimeter. Brugen af DGPS kræver en differentiallysstrålemodtager og en antenne foruden en satellitnavigationsenhed. Nøjagtigheden kan også øges ved hjælp af et RTK (Real-Time Kinematic) satellitnavigationssystem. Dette er en modtager, som er i stand til at transmittere et fasekorrigeret signal fra en kendt position til en eller flere rover-modtagere. Der kan opstå flere positioneringsfejl, som begrænser nøjagtigheden til mellem 15 og 25 meter. Disse fejl bliver registreret og kompenseret på flere forskellige måder: Kredsløbsfejl - Undertiden matcher en satellits rapporterede position ikke dens faktiske bane. I USA overvåger forsvarsministeriet konstant hver satellit, og efter behov foretager de kredsløbskorrektioner med indbyggede løfteraketter. Dårlig geometri - Hvis alle satellitterne inden for en modtagers synsfelt ligger tæt sammen eller på en lige linje i forhold til modtagerens position, bliver de geometriske beregninger, der er nødvendige for triangulation af en position, vanskelige og mindre pålidelige. Brugen af differentialkorrektionssignaler fra satellitbaserede udvidelsessystemer eller DGPS kan kompensere for både kredsløbsfejl og dårlig geometri. Flervejssignaler - Signaler kan reflekteres fra høje bygninger eller andre hindringer, før de når til modtageren, hvilket øger den vej et signal skal gå og reducerer nøjagtigheden. Thales Navigation-modtagere foretager mange komplicerede matematiske beregninger for på en effektiv måde at kompensere for andre potentielle fejl ved positionering: Atmosfærisk forsinkelse - Satellitnavigationssignaler bliver langsommere, når de passerer gennem jordens atmosfære. Thales Navigation-modtagere beregner den gennemsnitlige forsinkelse i nanosekunder for at kompensere. Fejl i ur - Det ur, der er indbygget i en modtager, er ikke så nøjagtigt som et atomur på en navigationssatellit, der har en nøjagtighed på ét sekund på en million år. Hver Thales Navigation-modtager kompenserer for tidsforskelle ved at sammenligne tidssignalerne fra mange satellitter og justere beregningerne og uret, så de matcher. Et ord vedrørende sikker anvendelse af GPS-kort Ligesom papirkort varierer kort på GPS-enheder meget med hensyn til de indeholdte informationer og den visuelle præsentation. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

53 Uanset om det er topografiske kort, vejkort eller søkort, er kortet og dets data fremstillet til et bestemt formål. Søkort viser for eksempel ofte kun et minimalt antal veje og kan ikke gøre det ud for vejkort. Topografiske kort giver normalt kun få oplysninger om vandområder og indeholder ikke nogen havnavigationsmærker. Kort kan også variere meget i størrelsesforhold: Jo mindre størrelsesforhold, des mere detaljeret er kortet. Derfor er det vigtigt, at man ved brug af GPS-kort (ligesom ved brug af papirkort) tager hensyn til, hvilken slags kort man bruger i sine undersøgelser, samt at man bruger sin sunde fornuft. 2 Information Fra kilde til destination Thales Navigation, der laver Magellan GPS-produkter, er ikke en kartografivirksomhed. Vi laver ikke selv de kort, der bruges i vores GPS-enheder. Vi gør vores bedste for at købe kortdata fra de bedste officielle og private kilder, der er til rådighed på udgivelsestidspunktet. Thales Navigation har licens* til topografiske kort, vejkort, søkort og data over interessante steder (POI) fra kommercielle og officielle kartografiske kilder, der leverer rå kortdata. Thales Navigation behandler og komprimerer de rå data til et format, der gør dem mulige for præsentation og håndterbare til brug i vores GPS-enheder. Og for at sikre, at vores kortdata er så robuste som muligt, kombinerer vi ofte data fra flere kilder for at give vores kunder en bedre brugeroplevelse. Denne behandling indebærer ikke ændring i landskabsformer, koordinater eller andre rumlige data, der forekommer i de rå data. Nøjagtigheden af kortene er fundamentalt afhængig af de kildedata, der bruges til at lave dem. Kortdata skifter ofte af både naturlige og menneskeskabte årsager. Derfor skal offentlige og kommercielle kartografivirksomheder konstant revidere, rette og forbedre deres kortdata. Vi udgiver regelmæssigt nye versioner af vores kort for at afspejle disse ændringer. Efter behandling af dataene tester vi kompatibiliteten af kortet med vores GPS-enheder for at sikre os, at de produkter vi udsender, virker korrekt på vores GPS-enheder. Vi betatester desuden vores produkter for at få kundefeedback før den endelige udsendelse. GPS-kort og din sikkerhed Husk, at din GPS-enhed er en hjælp til navigation. Den skal bruges med sund fornuft, og det er vigtigt, at brugerne fortolker GPSkortdata med et kritisk blik. Landskaber og veje skifter eller bliver ufremkommelige, træer og høje bygninger kan blokere for GPS-signalerne, og din GPSenhed vil måske ikke altid afspejle hele situationen. Når du bruger GPS, skal du kombinere de oplysninger, du får via GPS-kortet, med din relevante lokale viden, vejskilte, bøjeafmærkninger, dybdeforhold og ændringer af lokale forhold for at skabe dig en samlet opfattelse af din situation. Det er dit eget ansvar at sikre overholdelse af alle færdselsregler, herunder opmærksomhed over for fodgængere i fodgængerovergange, samt at udvise god dømmekraft, når du bruger Magellan GPS-modtageren. Sikkerheden skal have din primære opmærksomhed. Magellan GPS-modtageren må ikke anvendes i situationer, hvor brugeren bør rette sin fulde opmærksomhed mod omgivelserne. For eksempel bør Magellan GPS-modtageren kun betjenes af passagerer i køretøjet eller af føreren, når køretøjet holder helt stille. Føreren må ikke forsøge at se på displayet under kørslen. En terrænkører må ikke forsøge at se på displayet under forcering af udfordrende terræn. Ignorer alle usikre, farlige eller ulovlige ruteforslag. Magellan-kort indeholder, analyserer, behandler, omfatter eller afspejler ikke nogen af følgende parametre: lovmæssige begrænsninger (f.eks. vægt-, højde-, bredde-, belastnings- eller hastighedsrestriktioner), vejskråninger eller -stigninger, brohøjder, bredder eller begrænsninger i vægt eller andet, befolkningstæthed, nabolagskvalitet eller -sikkerhed, tilgængelighed eller nærhed af lovhåndhævelse, redningstjeneste, medicinsk eller anden assistance, vejarbejdszoner eller farer, vej-, fortovs- eller vandvejslukninger eller -problemer, vejrforhold, fortovsegenskaber eller -tilstande, specielle begivenheder, trafikpropper, tidspunkt på dagen. *Thales Navigation har licens til kortdata fra officielle kilder såsom, men ikke begrænset til, U.S. Geological Survey (USGS), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA-NOS) og Canadian Hydrographic Service (CHS). Thales Navigation har ligeledes licens til kortdata fra kommercielle kartografiske virksomheder, f.eks. Navigation Technologies, Navionics, DMTI og C-Map. 3 Magellan RoadMate Magellan RoadMate Set forfra Afbryderknap Volumenkontrol Knappen Repeat Knappen Zoom ind Knappen Option Knappen Enter Knappen Cancel Knappen Navigation Knappen Locate Lyssensor Knappen View Knappen Zoom ud Infrarød (IR) port Bruges til at tænde eller slukke Magellan RoadMate. Juster for at indstille højttalervolumen. Bruges til at gentage den sidst talte meddelelse. Mens du ser på kortet, skal du trykke på den for at zoome ind i midten af billedet. Bruges til at give adgang til menuen Brugerfunktioner. Bruges til at bekræfte fremhævede valg. Bruges til at afbryde den aktuelle funktion. Bruges til at flytte markøren eller fremhæve andre funktioner. Bruges til at få vist aktuelle positionsoplysninger. Ændrer automatisk kontraster og lysstyrke på displayet for at indstille det efter ændringer i lyset. Bruges til at vise Kortskærmen, Manøvre Liste eller TrueView 3Ddisplay. Mens kortet er aktivt, skal du trykke på knappen for at zoome ud fra midten af billedet. Muliggør trådløs IR-overførsel fra en PDA- eller SmartPhone-enhed. 4 Magellan RoadMate Set bagfra Højttaler Gentagelsesknap Volumenkontrol Aftagelig antenne Compact Flash Strøm/Datastik Bruges til hørbare manøvreringsinstruktioner. Bruges til at gentage den sidst talte meddelelse. Juster for at indstille højttalervolumen. Drejes op, når den er i brug, for at modtage signaler fra GPS sattellitnetværket. Rum til opbevaring af Compact Flash hukommelseskortet. Tilslutning til strøm og data for Magellan RoadMate. 5 Magellan RoadMate Konsol set forfra Strøm/Datastik Løsneknap Tilslutning til strøm og data for Magellan RoadMate. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning Moov/Navman Spirit Serien Mio Spirit Brugervejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6220 classic

Brugervejledning til Nokia 6220 classic Brugervejledning til Nokia 6220 classic 9207921 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 0434 Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-328 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning

GPSMAP. 400/500-serien. brugervejledning GPSMAP 400/500-serien brugervejledning 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere