Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297507"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 760 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning MAGELLAN ROADMATE 760 Betjeningsvejledning MAGELLAN ROADMATE 760 Brugervejledning MAGELLAN ROADMATE 760 Brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760 Brugsvejledning MAGELLAN ROADMATE 760 Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

2 Manual abstract: Kun passagerer i køretøjet må indtaste data eller programmere enheden, mens køretøjet er i bevægelse. Det er dit ansvar at overholde alle færdselsregler. Alt bliver gjort for at sikre, at databasen er nøjagtig. Alligevel vil veje, interessepunkter (POI'er) og erhvervs- og servicesteder ændre sig med tiden. Du kan være sikker på, at databasen ikke indeholder, analyserer, behandler, omfatter eller afspejler nogen af følgende parametre: lovmæssige begrænsninger (f.eks. køretøjstype-, vægt-, højde-, bredde-, belastnings- eller hastighedsrestriktioner), vejskråninger eller -stigninger, brohøjder, bredder, vægte eller andre begrænsninger, befolkningstæthed; nabolagskvalitet eller -sikkerhed, tilgængelighed eller nærhed af lovhåndhævelse, redningstjeneste, medicinsk eller anden assistance, vejarbejdszoner eller -farer, vej- eller banelukninger, vej-, trafik- eller trafikfacilitetssikkerhed eller -tilstand, vejrforhold; vejbelægningens art eller funktion; særlige begivenheder; trafikpropper. Det er dit ansvar at afvise ethvert usikkert, farligt eller ulovligt ruteforslag. Hold Magellan RoadMate sikker i forbindelse med ekstreme temperaturbetingelser. Lad for eksempel ikke enheden blive udsat for direkte sollys i længere tid. Loven i visse lande forbyder brugen af hovedtelefoner under kørsel med motorkøretøjer. Kontakt venligst motorkontoret i dit land for at få flere oplysninger. Vær forsigtig, når du monterer enheden i køretøjet, uanset om du bruger forrudemontering eller anden montering eller tilbehør, at enheden ikke forhindrer førerens udsyn på vejen, forstyrrer funktionen af køretøjets sikkerhedsanordninger såsom air bags, eller udgør en fare for de personer, der befinder sig i køretøjet, hvis enheden skulle blive fjernet fra sin plads under kørslen. Du har ansvaret for de risici, der er forbundet med skader på køretøjet eller dets passagerer som et resultat af dit valg af montering af enheden. Se venligst dokumentet Read Me First, der følger med din Magellan RoadMate, når du skal til at installere enheden Thales S.A. Alle rettigheder forbeholdes. Magellan-logoet, Magellan, Magellan RoadMate, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour, TrueFix og SayWhere er varemærker, der tilhører Thales. Ingen del af denne brugermanual må reproduceres eller overføres under nogen form eller via noget middel, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder fotokopiering og registrering, med noget andet formål end til køberens eget brug uden Thales' forudgående skriftlige tilladelse A THALES FORBRUGSGODER GPS-MODTAGERPRODUKT SLUTBRUGERSOFTWARELICENS VIGTIGT - LÆS DETTE OMHYGGELIGT FØREND DU ÅBNER DEN FORSEGLEDE PAKKE MED DISK, INSTALLERER DETTE PROGRAM ELLER BRUGER ENHEDEN. Ved at klikke på knappen Acceptér, installere softwaren på den medfølgende CD eller benytte den allerede indlæste software og eventuelle data (samlet "Software"), så erklærer du dig indforstået med at være forpligtet af alle de i nærværende softwarelicensaftale ("Aftalen") angivne vilkår og betingelser, herunder, uden begrænsning, de brugsbegrænsninger, garantifraskrivelse og ansvarsbegrænsning, der er anført heri. Hvis du ikke erklærer dig indforstået med at være bundet af alle vilkår og betingelser under denne Aftale, så bør du omgående STOPPE INSTALLATIONEN eller ANVENDELSEN af softwaren og stile alle spørgsmål skriftligt til: Thales Navigation Customer Support, Z.A.C. de la Fleuriaye, B.P , Carquefou Cedex, Frankrig. Licensen er ikke et salg af softwaren. Softwaren og den medfølgende dokumentation er ophavsretlige værker og indeholder værdifulde hemmelige og fortrolige oplysninger, der ejes af Thales ("Licensgiver") og dennes udenforstående leverandører, herunder al data leveret af NAVTEQ, som hver især beholder ejendomsretten til oplysningerne og alle ophavsrettigheder samt andre tinglige rettigheder deri. Du accepterer, at du vil gøre en rimelig indsats for at beskytte disse tinglige rettigheder. Du accepterer, at du vil gøre enhver rimelig indsats for at beskytte disse rettigheder. Loven om Ophavsret forbyder kopiering af softwaren til ethvert formål, og du må heller ikke kopiere det skriftlige materiale, der følger med softwaren. Under denne Aftale har du en begrænset, ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens, således at du kun kan anvende softwaren indeholdt i produktet til din personlige brug i henhold til Brugerrestriktionerne herunder. Du må ikke videregive licensen, udleje eller lease softwaren, men du må permanent overføre din licens til brug af softwaren og de medfølgende materialer ved at levere den originale kopi af softwarepakken til anden part, inklusive denne Aftale, sammen med hardwaren. Modtageren skal herefter bekræfte, skriftligt til Licensgiver, sin accept af alle vilkår og betingelser beskrevet i denne Softwarelicens. En sådan flytning ophæver din licens for brug af softwaren. Licensgiver og dennes udenforstående leverandører beholder alle rettigheder til softwaren. Hvis softwaren blev leveret på en CD, så kan du installere en enkelt kopi af softwaren på en enkelt computer, så du er i stand til at downloade data fra den computer til brug sammen med en enkelt håndholdt GPSmodtager fra Magellan familien. Licensgiver og dennes udenforstående leverandører beholder alle rettigheder til det program, der ikke udtrykkeligt er givet under denne Aftale. Brugerrestriktioner. Softwaren må kun anvendes på en enkelt computer og på en enkelt Magellan GPS modtager ejet eller leaset af dig. Du må ikke betjene softwaren i en timeshare- eller servicebureaudrift, på midlertidig eller permanent basis, uden forudgående skriftlig accept fra Licensgiver. Med mindre det udtrykkeligt er tilladt gennem bindende love (fx nationale love baseret på Det Europæiske Softwaredirektiv (91/250) og Databasedirektivet (96/9)) accepterer du, at du ikke vil oversætte, redigere, tilpasse, disassemblere, dekompilere eller reverse engineer softwaren eller oprette afledninger af softwaren eller dokumentationen af en hvilken som helst del deraf. Du må kun anvende softwaren sammen med en Magellan GPS-modtager, der er fabrikeret af Licensgiver. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

3 Uautoriseret reproduktion eller distribution af softwaren, eller enhver del af den, vil muligvis resultere i civilretlige og strafferetlige sanktioner og vil blive retsforfulgt i bredest muligt omfang i henhold til loven. Hvis du ønsker at få oplysninger om interoperabilitet, som defineret i de nationale love baseret på Det Europæiske Softwaredirektiv, så skal du give Licensgiver og dennes udenforstående leverandører en rimelig mulighed for at tilvejebringe disse oplysninger på rimelige vilkår, herunder omkostninger, som fastsættes af licensgiver og dennes udenforstående leverandører. Slutbruger holder licensgiveren og dennes udenforstående leverandører skadesløse (og deres udenforstående leverandører) og dennes ledere, ansatte og konsulenter fra og imod enhver fordring, krav eller handling, uanset beskaffenheden eller årsagen til fordringen, kravet eller handlingen, påstået tab, omkostninger, udgifter, beskadigelser eller skader (inklusive skader resulterende i dødsfald) der opstår gennem brug af eller besiddelse af softwaren. Denne Aftale er gældende, indtil den opsiges. Licensen opsiges uden noget som helst varsel fra Licensgiver, hvis du ikke overholder alle bestemmelser i denne Aftale. Efter opsigelse skal du ophøre med at bruge al software og dokumentation og returnere dem, og alle kopier deraf, til Licensgiver. Aftalen gælder for og skal fortolkes i overensstemmelse med Frankrigs love uden hensyntagen til modstridende lovgivningsbestemmelser deraf og uden hensyntagen til FN-konventionen om Kontrakter vedrørende Internationalt Salg af Varer. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTI OG AMSVARSBEGRÆNSNING.: MED UNDTAGELSE AF DET I DEN MEDFØLGENDE PRODUKTGARANTI ANFØRTE, UDSTEDER LICENSGIVER ELLER DENNES UDENFORSTÅENDE LEVERANDØRER (OG DERES UDENFORSTÅENDE LEVERANDØRER) INGEN OPLYSNINGER ELLER GARANTIERKLÆRINGER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HVAD ANGÅR SOFTWAREN, MEDIER, DOKUMENTATION, RESULTATER ELLER SOFTWARENS NØJAGTIGHED OG FRASIGER SIG HERMED UDTRYKKELIGT AT UDSTEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL SAMT LOVMEDHOLDELIGHED. LICENSGIVER OG DENNES UDENFORSTÅENDE LEVERANDØRER (OG DERES UDENFORSTÅENDE LEVERANDØRER) GARANTERER IKKE, AT SOFTWAREN SVARER TIL DINE KRAV ELLER AT BETJENINGEN HERAF VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER OG FEJLFRI. Brug af en GPS-modtager erstatter ikke behovet for god dømmekraft under navigation, og du bør aldrig stole på den, som den eneste måde at navigere på. Licensgiver og dennes udenforstående leverandører (og deres udenforstående leverandører) har intet ansvar over for dig eller enhver udenforstående for specielle, tilfældige, indirekte eller deraf følgende skader (inklusive men ikke begrænset af, tab af fortjeneste eller opsparinger, driftsudfald, skade på eller udskiftning af udstyr eller ejendom, eller genopretning eller udskiftning af programmer eller data), der opstår fra fordringer baseret på forsikring, kontrakt, skadegørende handling (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar, eller på anden måde selv om Licensgiver eller dennes udenforstående leverandører er blevet orienteret om muligheden af et sådant krav eller skader. Licensgivers og dennes udenforstående leverandørers ansvar (og deres udenforstående leverandører) skal for skader ikke overstige det faktiske beløb, der er betalt for produktet GPS-modtager. Nogle lande tillader ikke udeladelsen af begrænsning af underforståede garantier eller ansvar for tilfældige eller deraf følgende skader, så de ovenfor nævnte begrænsninger eller udeladelser gælder muligvis ikke for dig. Copyright 2005 Thales SA. Alle rettigheder forbeholdes. Omfattet data 2005 NAVTEQ BV. Alle rettigheder forbeholdes. Thales Navigation SA. Z.A.C. de la Fleuriaye, B.P , Carquefou Cedex, Frankrig Telefon: +33 (0) , Fax: +33 (0) THALES MAGELLAN PRODUCTS BEGRÆNSET GARANTI Alle Thales GPS-modtagere (global positioning system) er hjælpemidler til navigation og er ikke beregnet til at skulle erstatte andre navigationsmetoder. Køber rådes til at udføre omhyggelig kortlægning af position og gøre brug af sin sunde dømmekraft. LÆS DENNE BRUGERMANUAL OMHYGGELIGT, FØREND DU ANVENDER PRODUKTET. 1. THALES GARANTI Thales garanterer, at deres GPS-modtagere og hardwaretilbehør er uden defekter i materiale og konstruktion, og at de vil være i overensstemmelse med vore offentliggjorte specifikationer for produktet i en periode på to år fra den oprindelige købsdato eller en sådan længere periode, som måtte være krævet i henhold til loven. DENNE GARANTI Gor ethvert krav om krænkelse af ethvert patent, varemærke, ophavsret (copyright) eller anden tinglig rettighed, inklusive forretningshemmeligheder (9) enhver skade grundet uheld, som et resultat af unøjagtige satellittransmissioner. Unøjagtige transmissioner kan opstå på grund af ændringer i positionen, en satellits tilstand eller geometri, eller ændringer af modtageren, der muligvis kræves på grund af enhver ændring i GPS'en. (Bemærk: Thales GPS-modtagere bruger GPS eller GPS+GLONASS for modtagelse af position, hastighed og oplysninger om tid. GPS betjenes af U.S. Government og GLONASS står for Global Navigation Satellite System of the Russian Federation, som er eneansvarlig for nøjagtigheden og vedligeholdelsen af deres systemer. Visse forhold kan forårsage unøjagtigheder, hvilket kan kræve ændringer til modtageren. Eksempler på sådanne forhold omfatter, men er ikke begrænset til, ændringer i GPS'en eller GLONASS transmission). Åbning, afmontering eller reparation af dette produkt af alle andre end et autoriseret Thales Servicecenter vil ugyldiggøre denne garanti. 6. UDELADELSE AF TILFÆLDIGE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER THALES ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR KØBER ELLER ENHVER ANDEN PERSON FOR ALLE INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER DERAF FØLGENDE SKADER OVERHOVEDET INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT FORTJENESTE, SKADER SOM ET RESULTAT AF FORSINKELSE ELLER BRUGSTAB, TAB AF ELLER SKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF MISLIGHOLDELSE AF DENNE GARANTI ELLER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI, SELV OM DEN ER FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED ELLER ANDEN FEJL FRA THALES ELLER UAGTSOM BRUG AF PRODUKTET. I INTET TILFÆLDE VIL THALES VÆRE ANSVARLIG FOR SÅDANNE SKADER, SELV OM THALES ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

4 Nogle nationale, stats- eller lokale love tillader ikke udeladelsen eller begrænsningen af tilfældige eller deraf følgende skader, så den ovenfor nævnte begrænsning eller udeladelse gælder muligvis ikke for dig. 7. FULDSTÆNDIG AFTALE Denne skriftlige garanti er den fuldstændige, endelige og eksklusive aftale mellem Thales og køberen med hensyn til kvaliteten af udførelsen af varerne og enhver og alle oplysninger og garantierklæringer. DENNE GARANTI BESKRIVER ALT THALES ANSVAR VEDRØRENDE DETTE PRODUKT. DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE RETTIGHEDER. DU HAR MULIGVIS ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER FRA LOKALITET TIL LOKALITET (inklusive EU-direktiv 1999/44/ EC), OG VISSE BEGRÆNSNINGER OMFATTET AF DENNE GARANTI GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. 8. VALG AF LOVGIVNING. Denne begrænsede garanti gælder for Frankrigs love uden hensyntagen til modstridende lovgivningsbestemmelser deraf og uden hensyntagen til FN-konventionen om Kontrakter vedrørende Internationalt Salg af Varer, og skal tilgodese Thales, deres efterfølgere og assignatarer. Denne garanti berører hverken forbrugerens lovfæstede rettigheder i henhold til gældende lovgivning i bopælslandet eller kundens rettigheder overfor forhandleren ifølge den indgåede salgs-/ købekontrakt (som fx garantierne i Frankrig for skjulte fejl i henhold til artikel 1641 ff. i den franske civilretslovgivning). For yderligere oplysninger vedrørende denne begrænsede garanti kan du ringe eller skrive til: Thales SA Z.A.C. La Fleuriaye B.P Carquefou Cedex Frankrig. Telefon: +33 (0) , Fax: +33 (0) Indhold Information Om satellitnavigering Sådan virker satellitnavigation.

5 . 1 Sigtelinje Præcision.

6 .. 2 Et ord vedrørende sikker anvendelse af GPS-kort Fra kilde til destination GPS-kort og din sikkerhed Magellan RoadMate...

7 . 4 Set forfra Set bagfra...

8 .. 5 Konsol set forfra Konsol set fra siden Installation.

9 . 7 Installation med forrudemontering POI Manager Oversigt...

10 ... 9 Bredde.. 9 Længde Højde.

11 11 Installation.. 12 Tilslutning af Magellan RoadMate...

12 .. 14 Program Tilføjelse af et enkelt POI Tilføjelse af flere POI'er...

13 .. 16 Grundlæggende betjening Sådan tændes Magellan RoadMate Indstilling af volumen (lydstyrke).

14 20 Gentagelse af sidste kommando.. 20 Indsætter bogstavtegn Ekstra tegn..

15 20 Numeriske tegn 21 Hvad er QuickSpell? FlexAddress.

16 22 Kørsel.. 23 Vedledende informationsskærmbilleder Kortskærm.

17 . 24 Ændring af kortets zoomniveauer Manøvre Liste TrueView 3D.

18 Omvej fra den planlagte rute.. 26 Udelukkelse af en manøvre i den planlagte rute Visning af Oplysninger om din nuværende position...

19 .. 27 Gemmer din aktuelle position i din adressebog Sådan finder du POI'er på din rute Sådan finder du en omvej på ruten Valg af destinationer.

20 31 Valg af ruteberegningsmetode 32 Ændring af ruteberegningsmetode Annullering af en planlagt rute.

21 Valg af en destination ved hjælp af Vælg adresse Søg Via By Søg Via Postnummer

22 37 Søg Via Amt.. 39 Tidligere By i Indhold Valg af en destination ved hjælp af adressebogen

23 Tidligere Destinationer.. 43 Lagring af en tidligere destination i adressebogen Sletning af en tidligere destination Foretrukne.

24 Redigering af en favorit Sletning af en favorit Adresse Liste.

25 50 Redigering af en adresse 51 Sletning af en adresse Ny Indtastning - Søg Via By..

26 Ny Indtastning - Søg Via Postnummer Ny Indtastning - Søg Via Amt Ny Indtastning - Tidligere By...

27 . 59 Turplanlægger - Ny tur Turplanlægger - Optimering af en tur.. 61 Turplanlægger - Vis vej

28 .. 62 Turplanlægger - Rediger Turplanlægger - Slet, Omdøb Valg af et interessepunkt som en destination Indtast navn.

29 . 66 Vælg Kategori Brugerdefinerede foretrukne steder Valg af et knudepunkt som destination...

30 Søg Via By Søg Via Postnummer Søg Via Amt..

31 77 Tidligere By Funktioner..

32 Trip Computer.. 82 Aktuel tur. 82 Sådan standses eller startes Trip Computer...

33 Sådan gemmes den aktuelle turrapport Nulstilling af Trip Computer Visning af en gemt turrapport Sletning af en turrapport...

34 . 84 Konfiguration Valg af POI.

35 Brugerdefinerede foretrukne steder Kort Opsætning.. 91 Vælg Kort Farve

36 .. 92 Rute Indstillinger Omvejsmuligheder Stemme Indstilling

37 Menufarver Kontraster Lysstyrke...

38 Displayfunktioner Lyd Indstillinger.. 99 Sprog...

39 Grundindstillinger Produkt Information. 100 Video Test...

40 . 100 Touch Screen Test Tastatur Test.

41 100 ii Indhold Audio Test 101 GPS Status Opstart GPS.

42 . 101 Indtast GPS Position TMC Status Simulator Funktion.

43 . 103 Bruger - Rediger Navn Kortregioner Sikkerhedsspærring...

44 Adgangskode Automatisk lydstyrke TMC-muligheder.

45 Backup og gendannelse Gendannelse af oplysninger og præferencer Læreprogram..

46 112 Sådan kommer du rundt i læreprogrammet Hjælp Kontaktoplysninger.

47 114 Teknisk support Appendiks A Tilføjelse af adresser fra en IrDA-udstyret enhed.

48 . 115 Appendiks B Skærmbilledet GPS-status GPS-STATUS skærmstruktur - første side Kode for dårlig korrektion.

49 116 GPS-STATUS skærmstruktur - anden side Typisk GPS-STATUS skærmdisplay Appendiks C...

50 POI-kategorier Appendiks D Specifikationer..

51 iii Information Information Om satellitnavigering Global satellitnavigering er en spændende teknologi, der giver øget produktivitet og akuratesse i mange forskellige brancher. Den giver nye fornøjelser og bringer øget sikkerhed ind i en lang række navigations- og sportsaktiviteter og rekreative områder. Et globalt navigationssatellitsystem (GNSS) er et netværk af satellitter, der udsender højfrekvente radiosignaler indeholdende tids- og distancedata, som kan opsamles af en modtager, så brugere kan udpege deres præcise positioner overalt på jorden. Der er to globale navigationssatellitsystemer i drift: Global Positioning System (GPS) fra USA og GLObal Navigation Satellite System (GLONASS) udviklet i Rusland. Disse systemer bliver kontinuerligt opgraderet for at opfylde stadig højere standarder for pålidelighed. Et tredje GNSS-system, GALILEO, opkaldt efter den italienske astronom fra begyndelsen af 1600-tallet, er under udvikling i Europa med det specifikke mål at skabe en højere standard for integritet og pålidelighed for at opnå større sikkerhed for menneskeliv ved transport til lands, til vands og i luften uden brug af yderligere udvidelsessystemer. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

52 Mens GPS og GLONASS satellitnetværkerne bliver udviklet for at opnå maksimal ydeevne, er der blevet etableret satellitbaserede udvidelsessystemer (SBAS) for at give større nøjagtighed. SBAS leverer differenssignalkorrektioner af GPS- og GLONASS-transmissioner ved hjælp af jordstationer og geostationære satellitter i specifikke regioner. Dette er GNSS-1, første fase i etablering af den nødvendige integritet for højpræcisionssatellitnavigation. GNSS-2 kræver indsættelse af nye satellitter i kredsløb og en komplet opgradering af de eksisterende satellitsystemer. Denne anden fase er allerede godt undervejs. GALILEO, der efter planen sættes i drift i 2008, er under udvikling for at opfylde standarderne for GNSS-2 for at give hurtig og pålidelig certificeret præcisionspositionering. Sådan virker satellitnavigation Globale navigationssatellitter transmitterer kontinuerligt tids- og afstandsinformationer, mens de kredser omkring jorden i en nøjagtig formation. Navigationssatellitmodtagere bruger disse oplysninger til at beregne en nøjagtig position ved hjælp af triangulation. Hvert punkt på jorden identificeres ved to sæt tal, der kaldes koordinater. Disse koordinater repræsenterer det præcise punkt, hvor en horisontal linje, breddegraden, krydser en vertikal linje, længdegraden. Modtageren knytter sig til mindst tre satellitter og bruger de modtagne informationer til at bestemme koordinaterne for modtagerenheden. Ved at sammenligne det tidspunkt, hvor signalerne blev transmitteret fra satellitterne, med det tidspunkt, hvor de blev registreret i modtageren, beregner denne, hvor langt væk hver satellit er. Modtagerens afstand til de tre eller flere satellitter fortæller dens position på jordens overflade. Med disse afstandsmålinger kan modtageren også beregne afstand, retning, turtid, afstand til destination, højde m.m. Satellitnavigationsenheden kan vise sin position ud fra længde/bredde, Universal Transverse Mercator (UTM), Military Grid (MG) eller blot som et punkt på et elektronik kort. Med mange modtagere fra Thales Navigation opnås omfattende kortdata, hvilket gør satellitnavigation til et enkelt redskab, der kan forbedre dine fritids- og erhvervsaktiviteter. Sigtelinje Satellitnavigationsmodtagere virker ved hjælp af en sigtelinje til globalpositionssatellitter. Det betyder, at en modtager skal kunne "se" mindst tre satellitter for at kunne beregne længde og bredde. En fjerde satellit skal derudover være inden for synsfeltet, for at en højde kan beregnes. I gennemsnit er der konstant otte satellitter inden for synsfeltet på hver eneste position på jorden. Jo flere satellitter der er sigtelinjer til, des mere nøjagtigt kan positionen angives. Selv om radiosignalerne for navigationssatellitter går gennem skyer, glas, plastik og andre letvægtsmaterialer, virker satellitnavigation ikke under jorden eller i visse andre indelukkede områder. 1 Information Præcision I gennemsnit er en satellitnavigationsmodtager nøjagtig inden for 15 meter. Thales Navigation benytter adskillige teknologier for at forbedre nøjagtigheden for deres erhvervsmodtagere og Magellan -brandede modtagere. En nøjagtighed på 3 meter eller bedre kan opnås ved hjælp af korrektionssignaler fra satellitnavigationsudvidelsessystemer. I USA kan man opnå en nøjagtighed på 3 meter ved hjælp af signalkorrektioner fra et netværk af jordstationer og fastpositionerede satellitter, der er kendt som WASS (Wide Area Augmentation System). I Europa giver et tilsvarende system, EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) den samme nøjagtighed. I Asien leveres korrektioner af satellitnavigationssignaler af MSAS (Multi-functional Transport Satellite-Based Augmentation System). Af andre måder til forbedring af nøjagtigheden i satellitnavigation kan nævnes brugen af DGPS (Differential Global-Positioning System), jordbaserede relæstationer placeret på kendte positioner og transmissionskorrigerede satellitnavigationssignaler. Forskellige metoder og anvendelser af DGPS kan forbedre satellitnavigationsnøjagtigheden fra få meter til få millimeter. Brugen af DGPS kræver en differentiallysstrålemodtager og en antenne foruden en satellitnavigationsenhed. Nøjagtigheden kan også øges ved hjælp af et RTK (Real-Time Kinematic) satellitnavigationssystem. Dette er en modtager, som er i stand til at transmittere et fasekorrigeret signal fra en kendt position til en eller flere rover-modtagere. Der kan opstå flere positioneringsfejl, som begrænser nøjagtigheden til mellem 15 og 25 meter. Disse fejl bliver registreret og kompenseret på flere forskellige måder: Kredsløbsfejl - Undertiden matcher en satellits rapporterede position ikke dens faktiske bane. I USA overvåger forsvarsministeriet konstant hver satellit, og efter behov foretager de kredsløbskorrektioner med indbyggede løfteraketter. Dårlig geometri - Hvis alle satellitterne inden for en modtagers synsfelt ligger tæt sammen eller på en lige linje i forhold til modtagerens position, bliver de geometriske beregninger, der er nødvendige for triangulation af en position, vanskelige og mindre pålidelige. Brugen af differentialkorrektionssignaler fra satellitbaserede udvidelsessystemer eller DGPS kan kompensere for både kredsløbsfejl og dårlig geometri. Flervejssignaler - Signaler kan reflekteres fra høje bygninger eller andre hindringer, før de når til modtageren, hvilket øger den vej et signal skal gå og reducerer nøjagtigheden. Thales Navigation-modtagere foretager mange komplicerede matematiske beregninger for på en effektiv måde at kompensere for andre potentielle fejl ved positionering: Atmosfærisk forsinkelse - Satellitnavigationssignaler bliver langsommere, når de passerer gennem jordens atmosfære. Thales Navigation-modtagere beregner den gennemsnitlige forsinkelse i nanosekunder for at kompensere. Fejl i ur - Det ur, der er indbygget i en modtager, er ikke så nøjagtigt som et atomur på en navigationssatellit, der har en nøjagtighed på ét sekund på en million år. Hver Thales Navigation-modtager kompenserer for tidsforskelle ved at sammenligne tidssignalerne fra mange satellitter og justere beregningerne og uret, så de matcher. Et ord vedrørende sikker anvendelse af GPS-kort Ligesom papirkort varierer kort på GPS-enheder meget med hensyn til de indeholdte informationer og den visuelle præsentation. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

53 Uanset om det er topografiske kort, vejkort eller søkort, er kortet og dets data fremstillet til et bestemt formål. Søkort viser for eksempel ofte kun et minimalt antal veje og kan ikke gøre det ud for vejkort. Topografiske kort giver normalt kun få oplysninger om vandområder og indeholder ikke nogen havnavigationsmærker. Kort kan også variere meget i størrelsesforhold: Jo mindre størrelsesforhold, des mere detaljeret er kortet. Derfor er det vigtigt, at man ved brug af GPS-kort (ligesom ved brug af papirkort) tager hensyn til, hvilken slags kort man bruger i sine undersøgelser, samt at man bruger sin sunde fornuft. 2 Information Fra kilde til destination Thales Navigation, der laver Magellan GPS-produkter, er ikke en kartografivirksomhed. Vi laver ikke selv de kort, der bruges i vores GPS-enheder. Vi gør vores bedste for at købe kortdata fra de bedste officielle og private kilder, der er til rådighed på udgivelsestidspunktet. Thales Navigation har licens* til topografiske kort, vejkort, søkort og data over interessante steder (POI) fra kommercielle og officielle kartografiske kilder, der leverer rå kortdata. Thales Navigation behandler og komprimerer de rå data til et format, der gør dem mulige for præsentation og håndterbare til brug i vores GPS-enheder. Og for at sikre, at vores kortdata er så robuste som muligt, kombinerer vi ofte data fra flere kilder for at give vores kunder en bedre brugeroplevelse. Denne behandling indebærer ikke ændring i landskabsformer, koordinater eller andre rumlige data, der forekommer i de rå data. Nøjagtigheden af kortene er fundamentalt afhængig af de kildedata, der bruges til at lave dem. Kortdata skifter ofte af både naturlige og menneskeskabte årsager. Derfor skal offentlige og kommercielle kartografivirksomheder konstant revidere, rette og forbedre deres kortdata. Vi udgiver regelmæssigt nye versioner af vores kort for at afspejle disse ændringer. Efter behandling af dataene tester vi kompatibiliteten af kortet med vores GPS-enheder for at sikre os, at de produkter vi udsender, virker korrekt på vores GPS-enheder. Vi betatester desuden vores produkter for at få kundefeedback før den endelige udsendelse. GPS-kort og din sikkerhed Husk, at din GPS-enhed er en hjælp til navigation. Den skal bruges med sund fornuft, og det er vigtigt, at brugerne fortolker GPSkortdata med et kritisk blik. Landskaber og veje skifter eller bliver ufremkommelige, træer og høje bygninger kan blokere for GPS-signalerne, og din GPSenhed vil måske ikke altid afspejle hele situationen. Når du bruger GPS, skal du kombinere de oplysninger, du får via GPS-kortet, med din relevante lokale viden, vejskilte, bøjeafmærkninger, dybdeforhold og ændringer af lokale forhold for at skabe dig en samlet opfattelse af din situation. Det er dit eget ansvar at sikre overholdelse af alle færdselsregler, herunder opmærksomhed over for fodgængere i fodgængerovergange, samt at udvise god dømmekraft, når du bruger Magellan GPS-modtageren. Sikkerheden skal have din primære opmærksomhed. Magellan GPS-modtageren må ikke anvendes i situationer, hvor brugeren bør rette sin fulde opmærksomhed mod omgivelserne. For eksempel bør Magellan GPS-modtageren kun betjenes af passagerer i køretøjet eller af føreren, når køretøjet holder helt stille. Føreren må ikke forsøge at se på displayet under kørslen. En terrænkører må ikke forsøge at se på displayet under forcering af udfordrende terræn. Ignorer alle usikre, farlige eller ulovlige ruteforslag. Magellan-kort indeholder, analyserer, behandler, omfatter eller afspejler ikke nogen af følgende parametre: lovmæssige begrænsninger (f.eks. vægt-, højde-, bredde-, belastnings- eller hastighedsrestriktioner), vejskråninger eller -stigninger, brohøjder, bredder eller begrænsninger i vægt eller andet, befolkningstæthed, nabolagskvalitet eller -sikkerhed, tilgængelighed eller nærhed af lovhåndhævelse, redningstjeneste, medicinsk eller anden assistance, vejarbejdszoner eller farer, vej-, fortovs- eller vandvejslukninger eller -problemer, vejrforhold, fortovsegenskaber eller -tilstande, specielle begivenheder, trafikpropper, tidspunkt på dagen. *Thales Navigation har licens til kortdata fra officielle kilder såsom, men ikke begrænset til, U.S. Geological Survey (USGS), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA-NOS) og Canadian Hydrographic Service (CHS). Thales Navigation har ligeledes licens til kortdata fra kommercielle kartografiske virksomheder, f.eks. Navigation Technologies, Navionics, DMTI og C-Map. 3 Magellan RoadMate Magellan RoadMate Set forfra Afbryderknap Volumenkontrol Knappen Repeat Knappen Zoom ind Knappen Option Knappen Enter Knappen Cancel Knappen Navigation Knappen Locate Lyssensor Knappen View Knappen Zoom ud Infrarød (IR) port Bruges til at tænde eller slukke Magellan RoadMate. Juster for at indstille højttalervolumen. Bruges til at gentage den sidst talte meddelelse. Mens du ser på kortet, skal du trykke på den for at zoome ind i midten af billedet. Bruges til at give adgang til menuen Brugerfunktioner. Bruges til at bekræfte fremhævede valg. Bruges til at afbryde den aktuelle funktion. Bruges til at flytte markøren eller fremhæve andre funktioner. Bruges til at få vist aktuelle positionsoplysninger. Ændrer automatisk kontraster og lysstyrke på displayet for at indstille det efter ændringer i lyset. Bruges til at vise Kortskærmen, Manøvre Liste eller TrueView 3Ddisplay. Mens kortet er aktivt, skal du trykke på knappen for at zoome ud fra midten af billedet. Muliggør trådløs IR-overførsel fra en PDA- eller SmartPhone-enhed. 4 Magellan RoadMate Set bagfra Højttaler Gentagelsesknap Volumenkontrol Aftagelig antenne Compact Flash Strøm/Datastik Bruges til hørbare manøvreringsinstruktioner. Bruges til at gentage den sidst talte meddelelse. Juster for at indstille højttalervolumen. Drejes op, når den er i brug, for at modtage signaler fra GPS sattellitnetværket. Rum til opbevaring af Compact Flash hukommelseskortet. Tilslutning til strøm og data for Magellan RoadMate. 5 Magellan RoadMate Konsol set forfra Strøm/Datastik Løsneknap Tilslutning til strøm og data for Magellan RoadMate. Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 760

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 700

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 700 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 700 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med

Læs mere

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 2440, 2450, 2460 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476

Din brugermanual MAGELLAN ROADMATE 6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297476 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MAGELLAN ROADMATE 6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

nülink! 2300-serien lynstartvejledning

nülink! 2300-serien lynstartvejledning nülink! 2300-serien lynstartvejledning Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia

2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Positionering 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N81 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide

ATI REMOTE WONDER Installerings-guide ATI REMOTE WONDER Installerings-guide i Ansvarsfraskrivelse For så vidt som udarbejdelsen af dette dokument er foretaget under iagttagelse af alle nødvendige forholdsregler, påtager ATI Technologies Inc.

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder Kapitel 1 side 11 Fejl på satellitkompasset Et satellitkompas er afhængigt af signalet fra satellitterne. Hvis der bliver problemer med signalet, kan satellitkompasset vise forkert. Broer skygger for signalet

Læs mere

Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning

Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning Bjarne R. Olesen DGI skydning - IT Styregruppen 1.1 Revisions Historik Date of this revision: 08-01-2015 Revision Revisions Dato Ændringer Ændring mærket

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858

Din brugermanual NAVIGON 8410 http://da.yourpdfguides.com/dref/3951858 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVIGON 8410 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Trekker Breeze+ Hurtig Start Guide - DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S

Trekker Breeze+ Hurtig Start Guide - DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Trekker Breeze+ Hurtig Start Guide - DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S HumanWare 1800 Michaud, Drummondville, Québec, CANADA J2C 7G7. Telephone 1-888-723-7273. Fax (819) 471-4828 E-mail: ca.info@humanware.com

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Din brugermanual MAGELLAN MAESTRO 4040 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297232

Din brugermanual MAGELLAN MAESTRO 4040 http://da.yourpdfguides.com/dref/1297232 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

Mikkel Gundersen Esben Milling

Mikkel Gundersen Esben Milling Mikkel Gundersen Esben Milling Grundregel nr. 1 En GPS kan og må ikke erstatte navigation med kort og kompas! Kurset Basal brug af GPS Hvad er en GPS og hvordan virker systemet Navigation og positionsformater,

Læs mere

Installation af waypoints og søkort i OpenCPN

Installation af waypoints og søkort i OpenCPN Installation af waypoints og søkort i OpenCPN Ankerpladser-, naturhavne-, fiske/pilke positioner skal være tilgængelige for OpenCPN som waypoint filer. En waypoint fil har fil typen:.gpx. Detail-kort over

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere