Velkommen til bæredygtighedsseminar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til bæredygtighedsseminar"

Transkript

1 Velkommen til bæredygtighedsseminar Mette Qvist, direktør Green Building Council Denmark Tony Christrup, landsformand Byggesocietetet

2 Byggesocietetet Viden og fagligt netværk med kant

3 Vi er landets førende faglige netværk indenfor bygge- og ejendomsbranchen Vi understøtter vækst, konkurrencedygtighed og udvikling Vi er et netværk uafhængig af partipolitiske interesser, der skaber et tværfagligt debatforum baseret på medlemmernes viden, kompetencer og erfaringer Vision

4 Byggesocietetet er den gode vært for den gode debat og dialog på tværs i byggeog ejendomsbranchen Byggesocietetet har kant til bygge- og ejendomsbranchens hverdag Husk det er dit netværk

5 Green Building Council Denmark Mette Qvist, Green Building Council Denmark 7. maj 2015

6 Bæredygtighed: ikke kun en modetrend Et yndlingsemne blandt topchefer Mere end et bredt, luftigt begreb Konkrete brancheløsninger i samfundet Hvad skal der til for at virksomhederne vælger disse løsninger? Hvor udbredt er anvendelsen af bæredygtige mål i virksomhedernes strategier? Hvordan dokumenteres og brandes en bæredygtig indsats? 7. maj 2015

7 Certificering af bæredygtigt byggeri Fordele ved at certificere Høj kvalitet inden for fem områder: økonomi, miljø, livskvalitet, teknik og proces Systematisering af forventninger og ønsker Branding med anerkendt dokumentation 7. maj 2015

8 Certificering af bæredygtigt byggeri Risici ved at undlade at certificere Sårbarhed overfor beskyldninger om greenwashing Ingen klarhed om aftaler mellem involverede parter i byggeprocessen Ingen dokumentation på indsatser 7. maj 2015

9 Opsummering: Hvorfor certificere? Fremtidssikre byggeri med holistisk tilgang Konsekvens når bygherres krav ikke bliver overholdt Bygherres konkrete bæredygtige tiltag er nemme at kommunikere 7. maj 2015

10 God fornøjelse! 7. maj 2015

11 Hvor ligger værdien af DGNB for Frederiksberg Kommune? Ulrik Winge By- og miljødirektør

12 Den røde tråd Hvordan det hele startede DGNB og Frederiksbergstrategien DGNB og byområder DGNB i egne bygninger Fremtiden med DGNB

13 Bottom Up Politikere Borgmester Udvalgsformand Ledere Direktør Afdelingsledere Kontorledere Fagfolk Byplan Ejendomme - Miljø

14 Frederiksbergstrategien og DGNB Frederiksbergstrategien Bæredygtigt byggeri Energieffektivisering og energirenovering Mere vedvarende energi Klimatilpasning og nye rekreative muligheder Bæredygtigt trafiksystem med fokus på brug af byrummet DGNB kriterier Bæredygtig ressourceanvendelse Energibehov og vedvarende energi Fleksibilitet for anvendelse Offentlig adgang Miljøvenlig transport Forhold for cyklister

15 Frederiksbergstrategien og DGNB (II) Frederiksbergstrategien Grøn identitet Arkitektonisk kvalitet Byliv og mere rum til aktivitet og bevægelse Fleksibilitet og flere funktioner Tryghed og tilgængelighed DGNB kriterier Æstetik Tilgængelighed og arealudnyttelse Kvaliteten af nære udearealer Fleksibilitet for anden anvendelse Tryghed og sikkerhed Områdets renommé og sociale forhold

16 Fra plan til praksis DGNB kan bidrage til at omsætte strategi til praksis og sikre en helhedsorienteret løsning

17 DGNB på to fronter DGNB til byområder Forudsætning: Egnet område + interesseret bygherre DGNB til bygninger Forudsætning: Større byggeri eller renovering med potentiale

18 DGNB til byområder Et samlet værktøj som sikrer helhedstænkning Sammenkæder de blødere bæredygtighedsværdier med hårdere DGNB giver godt overblik over sammenhængende mekanismer

19 Hvorfor så DGNB for byområder Fremtidssikring af byområdet Lette den fremtidige udbygning ved etaper, ændrede markedsvilkår Aktivt bidrag til bæredygtighed Garant for et byområde der performer bedre og mere bæredygtigt Tværfaglig proces Fx gennem samarbejde ml. kommune og private aktører Bedre proces Sikrer en klar og veldefineret proces Praksis-orienteret planlægningsværktøj Er udviklet af praktikere for praktikere Fokus på livscyklus Baseret på byområdets samlede livscyklus Fokus på levetidsomkostninger Vurdering af en bydels samlede realisering og drift Effektiv markedsføring Kommunikationsværktøj for investorer, ejere og brugere Et fleksibelt system Vurderer hele byområdet frem for enkelte foranstaltninger

20 CBS byudvikling ved Fasanvej Station

21 CBS byudvikling ved Styrken i at anvende Fasanvej DGNB kriterierne Station på bydelsniveau er at der tale om et holistisk værktøj, som i ligeværdig grad fokuserer på både huse, byrum og byliv. Vores bæredygtighedsvision for CBS ligger fuldt i forlængelse af dette, ved at give en lige stor prioritet til byrum, grønt landskab og bygninger og ved at bruge det forskelligartede som en kvalitet. - CF Møller

22 COPENHAGEN PLANT SCIENCE CENTRE

23 DIAKONISSEN

24 FREDERIKSBERG HOSPITAL

25 Motivationen for at arbejde med DGNB i byggeprocesser Walk the talk Sundere skoler & institutioner Ensartet kravspecifikation Bedre proces og færre fejl Billigere drift og vedligeholdelse Bedre totaløkonomi

26 Godt på vej til certificering Lavenergiklasse Håndtering af byggeaffald LAR projekter Certificeret træ Interessent inddragelse Offentlig adgang

27 Skolen på Duevej

28 Første skridt: DGNB screening LAR projektet på Skolen på Duevej

29 Andet skridt: Krav i rådgiverudbud Skolen på Duevej Foreløbig skitse

30 Tredje skridt: præcertificering Skolen på Duevej Foreløbig skitse

31 Omkostninger og besparelser Udgifter cirka kr Besparelser over 10 år Bedre proces Commissioning Mindre energiforbrug Øget produktivitet Fleksibilitet

32 Forankring af DGNB

33 DGNB fremover? Hvilket potentiale rummer DGNB projekterne? Kan hele Frederiksberg opnå DGNB certificering? Skal Frederiksberg på sigt DGNB certificere alle sine byggeprojekter til over 20 millioner kr?

34 Tak for opmærksomheden

35 DGNB møde Branding med substans Vibeke T. Aagaard, Direktør, Medlemmer & Medier - PKA Bæredygtighed som et aktiv i virksomhedens brandingstrategi

36 To centrale temaer Bæredygtighed som et aktiv i profileringen Substansen i relation til PKA s forretningsgrundlag fokus på investeringer i fast ejendom 36

37 Når grønt bliver det nye sort Hype udvander budskabet En hel grøn branding industri er opstået En tom branding er værre end ingen branding = og så er vi gode mod dyr 37

38 Hvilken substans må vi forlange for at hægte os på en standard som fx DGNB i branding øjemed? Skal være kendt og anerkendt Allerhelst international En standard at forholde sig til og udvikle sig i forhold til Branding er, når vi så også fortæller om det 38

39 Substans er indhold indhold er for os værdiskabelse Vores medlemmer vil have en god pension med en god samvittighed En god pension er kun noget værd, hvis jorden samtidig er til at leve på

40 Vores medlemmer medlemmer 90% er kvinder Ansat i social- og sundhedssektoren Tryghed og omsorg er nøgleværdier Samlet opsparing: 215 mia. kr. 40

41 PKA agerer socialt ansvarligt, og vi fortæller om det Tre fokusområder: Klima Børns vilkår Arbejdstagerrettigheder 41

42 Værdiskabelsen - ejendomme Lang sigt vi har en årig investeringshorisont Bæredygtighed skal skabe højere værdi, end vi vil kunne uden dette fokus. 42

43 Høj teknisk standard at leve op til, fx Livscyklusvurdering fra DGNB Ejendomme og miljøkrav Opførelsen Driften Vedligeholdelse Lejernes/medlemmernes oplevelse og forventning Branding med substans 43

44 En grøn ejendomsportefølje 15 mia. DKK i danske ejendomme lejligheder 2 mia. DKK i udenlandske ejendomme 44

45 Ny portefølje foran myndighedernes krav Sikkerhed Materialevalg gerne standarder Energiforbrug Byggepladsen er også en arbejdsplads 45

46 Gammel portefølje hér er der også stor miljøgevinst Energirenovering af ejendomme Værdi for miljøet Værdi for lejerne Værdi for ejerne Men lovgivningen fjerner den sidste, og så kan vi ikke gå ind i det 46

47 Rationaler Bæredygtighed Økonomi Oven på dette en politisk proces Incitamenter for alle involverede Klare retningslinjer, der holder på den anden side af næste valg 47

48 PKA s prioriteter, hvis vi skal fremme bæredygtigt byggeri Lav lejelovgivningen om for at skabe incitamenter for alle parter Brug OPP på mere offentligt byggeri, ekspertise og fælles udvikling optimerer bæredygtigt byggeri 48

49 Bæredygtighed som salgsparameter i eksportvirksomheder Torben Kaas, Dansk Byggeri

50 Bæredygtighed har gjort Danmark kendt i udlandet. Det er grunden til, at Bjarke Ingels kan bygge i USA. Men I skal huske at fortælle historien. Rufus Gifford, USA s ambassadør i Danmark

51 Strategien om hvervning af sekretariater Alle definitionerne De tre bæredygtighedselementer omsat til byggeri og godt forkortet: Social bærdygtighed: Knytter sig til de sociale betingelser for planlægning og drift. Eksempler er social og bymæssig diversitet, mangfoldighed, komfort og indeklima samt mental sundhed. Miljømæssig bæredygtighed: Klima, biodiversitet, ressourceforbrug, materialer og deres levetid, affald og fysisk sundhed. Økonomisk bæredygtighed: Knytter sig til planlægning, opførelse, renovering og drift. Fokus på levetid, totaløkonomi, totalværdi, styring og driftsoptimering. Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet, 2013

52 Hvor kommer definitionerne i spil? Eksport af grønne varer og tjenester i 2013 Videnservice Bygge og anlæg 178 Renovation og genbrug Energiforsyning Industri Landbrug 80 Enhed: mio. kroner Danmarks Statistik, 2015

53 De grønne byggeydelser putter sig i statistikken Eksport af grønne byggeydelser i 2013 Byggevarer Bygge og anlæg 178 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed Enhed: mio. kroner Danmarks Statistik, 2015 og Dansk Byggeri, 2015

54 Et eksempel fra statistikken Nordjyske facadeelementer fra Ambercon sælges i Sydsverige Pris og kvalitet

55 Endnu et eksempel Tilpassede og certificerede døre og vinduer fra Krone Vinduer i Vrå Udbudskrav

56 Diversitet i kravene Norge og Sverige bruger LEED og BREEAM. Mange europæiske lande har udviklet egne PCR er, de nu laver EPD er ud fra. Materialeproducenterne stiller sig afventende

57 Eksempler fra materialeproducenterne Vi mangler danske retningslinjer for at udvikle EPD er for vinduer og døre. Vi oplever, at andre lande har udviklet egne PCR er og dermed nationale krav til miljøvaredeklarationerne. Men problemet er ikke så stort medlemmerne oplever ikke nogen efterspørgsel. Johny Jensen, direktør i Vinduesindustrien Vi venter med at udvikle miljøvaredeklarationer, til vi bliver tvunget til det. Det er for uklart, hvad der forventes af os. Jens Otto Damborg, formand i Glasindustrien

58 Bæredygtighed er bæredygtigt Nordjysk entreprenør har en bæredygtig forretning ud af bæredygtighedscertificering. Det giver økonomisk mening for kunden

59 Bæredygtighed som internt DNA NCC benytter bæredygtighedstanken som intern forståelsesplatform. Totaløkonomien er det vigtigste argument for kunden

60 Fordelen for leverandøren Virksomhedernes oplevede effekter af standardisering Øget kvalitet i produkter og services Fået ny viden Enklere samarbejde med underleverandører og kunder Øget salg i udlandet Reduktion i antallet af reklamationer Øget salg i Danmark Enklere samarbejde mellem afdelinger I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Innovation og produktudvikling Øget produktivitet Reduktion i omkostningsniveau 0% 20% 40% 60% 80% 100% Damvad, 2013

61 Hvordan med renoveringsmarkedet? Uvirksomme argumenter overfor boligejere: - Godt for klimaet - Lav tilbagebetalingstid - Bedre indeklima og komfort - Værdibevarende for bygningen Sandsynlig årsag: alle boliger er allerede optimale

62 Kig andre steder hen end til de private boligejere Sbi, Energistyrelsen, You Gov, Boligsiden og Dansk Byggeri 2015

63 Bæredygtige investeringer Søren Larsen Head of SRI, Nykredit

64 Nykredit Asset Management En af Danmarks førende kapitalforvaltere med mere end 140 mia. kr. under forvaltning og 700 mia. kr. under administration Løsninger for investeringsforeninger, pensionskasser, virksomheder og fonde Årets investeringsforening for andet år i træk (Dansk Aktienanalyse og JP) Nykredit vedtog sin politik for bæredygtige investeringer i 2008 Underskriver af principperne i Global Compact og UN PRI, medlem af Dansif Formue under forvaltning Formue under forvaltning Mia. kr Mia. kr Formue under forvaltning Formue under administration 64

65 Nykredits politik for bæredygtige investeringer Bæredygtige investeringer Fundamentet er overholdelse af international ret Bæredygtighed katalysator for lavere risiko og højere afkast, del af aktive forvaltning Omfatter investering af såvel Nykredits egne midler som vore kunders, i alt 259 mia.kr. Sådan gør vi 4 gange årligt screenes udstedere af aktier og obligationer, herunder også realkredit- og statsobligationer. 21 selskaber er ekskluderet, og vi driver aktivt ejerskab med 18 selskaber I aktiv forvaltning inddrages bæredygtigheds-analyser af mere end 2000 selskaber Særligt screenede SRI-produkter tilbydes SRI Globale aktier SRI European High Yield SRI Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Miljø og klima SRI ESG Danske Fokusaktier Nordiske Fokusaktier Europæiske Fokusaktier Globale Fokusaktier Nykredits politik for bæredygtige investeringer Kvartalsvis screening af aktier og obligationer Aktivt ejerskab ved problemer Udelukkelse hvis ingen bedring Omfatter egenbeholdningen samt internt og eksternt forvaltede afdelinger 65 ekskluderede-selskaber.xml

66 Nykredits idégrundlag er finansiel bæredygtighed Det betyder, at vi: Baserer vores forretning på klare etiske rammer og langsigtede relationer Skaber nye og dynamiske muligheder for kunder og investorer Lægger vægt på en afstemt risikostyring og stærk kapitalstruktur Nykredit anvender samme tanker, når vi investerer 66

67 Beyond Petroleum når risiko realiseres BP handlede mod sin markedsføring Sparede på sikkerhedsbudgettet Varierende sikkerhedsstandarder BP involveret i en stribe ulykker, bl.a. Deep Water Horizon i Den Mexicanske Golf: 11 døde og historisk forurening Regningen for oprydning, bøder og kompensation stiger fortsat har passeret 200 mia.kr. Assets for mere end 200 mia.kr. solgt for at dække udgifter Aktiekursen faldt 48% maj 2015

68 MSCI s Intangible Value Assessment ESG rating Målet er at fange virksomhedens ESG risici og muligheder Stringent systematisk tilgang Rating af selskaber på sektorspecifikke kriterier (70+ sektorer) Fokus på finansiel relevans og performance frem for løfter Rating fra AAA til CCC normalfordelt i hver sektor 68

69 69 Nøgletal relevante for ESG-rating

70 Eksempel på vurderingerne i en sektor maj 2015

71 : God ESG-rating ingen garanti for bedre afkast, men lavere risiko Formueudvikling for ligevægtede rating-porteføljer, Kilde: Nykredit/ MSCI ESG Research

72 men de seneste to år har billedet ændret sig: Nu afspejler bedre rating sig i bedre afkast uden yderligere risiko. Formueudvikling for ligevægtede rating-porteføljer, Kilde: Nykredit/ MSCI ESG Research maj 2015

73 ESG er særligt interessant for en kvalitetsinvestor Formueudvikling for ligevægtede rating-porteføljer af screenede kvalitetsselskaber, Kilde: Nykredit/ MSCI ESG Research maj 2015

74 Vi forventer, at denne tendens fortsætter Løbende forbedringer af metoden med nye kriterier og bedre data Flere selskaber i databasen Bæredygtighed det intelligente valg For samfundet, fordi vi står overfor meget konkrete globale udfordringer Flere og flere investorer tillægger ESG-rating værdi Omverdenen har fokus på selskabers adfærd For selskaber, fordi forbrugerne er bevidste, og fordi investorer i højere grad forstår, at det gør en forskel, og det giver billigere adgang til kapital Flere selskaber ser muligheder bæredygtig adfærd For investorer, fordi det giver bedre resultater og mere tilfredse kunder maj 2015

75 Investeringsprocessen bag udenlandske aktier i NAM Anskuer og evaluerer på langsigtede strukturelle tendenser herunder ESG relaterede emner som fx klimaforandringer, vandforbrug og energieffektivitet Afgrænsning af univers Screening Top-down Analyse Portefølje sammensætning Risiko monitorering Aktiv aktieforvaltning af udenlandske aktier i NAM Udelukker CCC ESG-ratede selskaber Inddrager ESG-rating i model og tillægger højere risikopræmie til selskaber med lavere ESG-rating FOKUSERET FUNDAMENTAL LANGSIGTET KVALITET 75 Filosofi og investeringsproces

76 Eksempler på Globale Fokusaktiers tilvalg og fravalg Fravalg: Yum! Brands Stod stærkt med strategi rettet mod Kina, stigende salg og overskud. MSCI identificerede problemer med leverandører og fødevaresikkerhed. Shanghai s fødevaremyndigheder oplyser den 20. december 2012, at 6 leverancer af kylling til YUM har indeholdt for meget antibiotika. Yum! Brands salg er negativt påvirket I efterfølgende kvartaler. Siden har været to yderligere skandaler senest 20. juli 2014, igen i Kina, men nu ompakning af gammelt kød. Tilvalg: AmerisourceBergen AB sourcer og distribuerer farmaceutiske produkter globalt. Markedsandel i USA ca. 20%. Udmærker sig ved sin gennemførte antikorruptions indsats. Ingen tilbagetrækninger eller advarsler hele sidste år. Gør det de siger. Tilvalg: KDDI Corporation KDDI står for 30% af Japans trådløse telekommunikation fordelt på 40 mio. mobilkunder. KDDI blandt til førende i verden til at respektere privatlivets fred og udbrede datasikkerhed. KDDI udmærker sig også i håndtering af kundetilfredshed og fokus på medarbejderes udvikling

77 Og sådan gik det Value KDDI købt ABC købt MXWD Index YUM US Equity AmerisourceBergen (ABC US Equity) KDDI (9433 JT Equity) Kilde: Bloomberg

78 Disclosure and disclaimer DISCLOSURE This material has been prepared by Nykredit Asset Management, which is part of Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S is a Danish public limited company subject to the supervision of the Danish Financial Supervisory Authority. This material is used in connection with investment advisory services to the investors for whom we have prepared the material. This material has been produced for marketing purposes and cannot be considered as investment research, for which reason no prohibition applies to trading in financial instruments referred to in the material prior to distribution. DISCLAIMER This material has been produced by Nykredit Asset Management for the personal information of investors to whom Nykredit Asset Management has distributed the material. The material is based on information available to the public and own calculations based thereon. Nykredit Asset Management does not accept any liability for the correctness, accuracy or completeness of the information in the material. Recommendations are not to be considered as offers to buy or sell the securities in question, and Nykredit Asset Management accepts no liability for transactions based on information presented in the material. Information on previous returns, simulated previous returns or future returns presented in the material cannot be used as a reliable indicator of future returns, and returns may be negative. Information on price developments presented in this material cannot be used as a reliable indicator of future price developments, and price developments may be negative. Gains may increase or decrease due to foreign exchange rate fluctuations. If the material contains information on a specific tax treatment, it should be borne in mind that the tax treatment depends on the investor's individual situation and may change in future. If the material contains information based on gross returns, however, fees, commissions and other costs may reduce returns. Nykredit Bank A/S and/or other companies within the Nykredit Group may buy, sell or hold positions in the securities referred to in the material, just as these companies may be involved in corporate finance activities or other activities for companies referred to in the material. The material may not be reproduced or distributed without the prior consent of Nykredit Asset Management. Nykredit Asset Management Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Get Up, Green Up COWI

Get Up, Green Up COWI Get Up, Green Up COWI Hvorfor DK-GBC og DGNB? Mette Qvist, Green Building Council Denmark Byggeri og miljø Byggesektoren er vigtig for miljø og ressourcer 42% energiforbrug i Europa 35% drivhusgas i

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme

ETF-baseret investeringsportefølje. Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme ETF-baseret investeringsportefølje Mellemlang tidshorisont, høj risiko. 66 % aktier, 31,5 % obligationer, 2,5 % ejendomme Forslag baseret på Kerne-Satellit strategien Din individuelle portefølje Individuel:

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Glasset halvfyldt eller halvtomt?

Glasset halvfyldt eller halvtomt? Glasset halvfyldt eller halvtomt? V/ Tine Choi, Chefstrateg 8. marts 2017 10.000.000,0 1.000.000,0 100.000,0 10.000,0 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 $ Tænk langsigtet Reale afkast (USA) 1802-2014 0,0 1800

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

Et udenlandsk perspektiv på det danske marked

Et udenlandsk perspektiv på det danske marked Et udenlandsk perspektiv på det danske marked Ketil Petersen Country Head Nordic Region Konference 31. oktober 2013, Christiansborg Investeringsforvaltning som eksporterhverv Schroders Grundlagt i 1804

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

En udsteders syn på det danske realkreditmarked

En udsteders syn på det danske realkreditmarked En udsteders syn på det danske realkreditmarked Underdirektør Nicolaj Legind Jensen Finansforeningen 22. juni 2015 Agenda Et stort eller et lille marked? Skift i udstedelsesprofilen Jagten på likviditet

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Credit flash. Ændringer af anbefalinger på Nordiske bankhybrider. Investeringsanalyse

Credit flash. Ændringer af anbefalinger på Nordiske bankhybrider. Investeringsanalyse 12.04.2011 : TDCDC 6,5% 2012 EUR 713 mio. seniorgæld Moody's/S&P (senior) Ba3/BB- Kurs EUR 105,75 Credit flash Effektiv rente til udløb 3,70% Spænd til stat 270bp Ændringer af anbefalinger på Nordiske

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarkedet

Dansk økonomi og boligmarkedet Dansk økonomi og boligmarkedet Kilde: The Economist Jan Størup Nielsen, Odense, 3. oktober 213 Samspil mellem boligmarkedet og resten af økonomien Formue, tillid, byggeaktivitet, geografisk mobilitet,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 15. september 2015. Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Boligmarkedet ramt på udbudssiden

Boligmarkedet ramt på udbudssiden Boligmarkedet ramt på udbudssiden Nykredit Markets, Research Boligøkonom Joachim Borg Kristensen jbkr@nykredit.dk 44 55 11 53 Konference, 4. juni 2014 S Prisboblen på ejerboligmarkedet Kr./m 2 (2010-priser)

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg?

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg? Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI De digitale dage, UCN 11.04.2013 Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building Council Denmark Certificeret

Læs mere

TORM - Project Mjolnir

TORM - Project Mjolnir TORM - Project Mjolnir Likviditetsanalyse 6 februar 2015 FORVENTET PENGESTRØM TIL BETALING AF YDELSER PÅ GÆLD KOMMENTARER TCE-omsætning forventes at stige i løbet af prognoseperioden i takt med stigende

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk

Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Doing good by doing well Lise Kingo Koncerndirektør Novo Nordisk Ledelsens dag 08 Bella Centret Nr 2 1 Vores forretning bygger på the Novo Nordisk Way Nr 3 En ekspanderende og global virksomhed Nordamerika

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015 De økonomiske tendenser 16. juni 2015 2 Olieprisen er fortsat lav selvom den er steget 3 Dollaren er stærk 4 Renten er fortsat ekstremt lav større udsving 5 Så fremgangen vil alligevel fortsætte 6 Den

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Danske Kommuners fremtidige muligheder for finansiel risikostyring

Danske Kommuners fremtidige muligheder for finansiel risikostyring Danske Kommuners fremtidige muligheder for finansiel risikostyring 24. november 2011 Søren Mygind Andersen & Lars Brixler Danske Markets Indhold Kommentarer til udvalgets anbefalinger Temaer i relation

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Green Building Council Denmark DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Måling af bæredygtighed Hvordan? Ønske om en dansk tilgang International respekt Afprøvning af 4 bæredygtighedscertificeringsordninger

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme En plan for vækst Investering 10. november 2016 PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark kort fortalt Hvad betyder det for vore investeringer? 681.000 medlemmer - heraf 368.300

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det ser lysere ud globalt (G3-landene) 2 De finansielle markeder i klar bedring 3 Politikerne er blevet mere enige Men fortsat politisk

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Seniorøkonom Frank Øland Hansen +45 4512 8526 franh@danskebank.dk www.danskebank.com/research

Seniorøkonom Frank Øland Hansen +45 4512 8526 franh@danskebank.dk www.danskebank.com/research Verden efter finanskrisen Seniorøkonom Frank Øland Hansen +45 4512 8526 franh@danskebank.dk www.danskebank.com/research Agenda Globale udsigter Dobbelt dip eller global l vækstnedgang? Europæisk økonomi

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det går op og ned...mest ned i 2012 2013 ser bedre ud 2 Bedre humør på de finansielle markeder 3 Politikerne er blevet mere enige Men

Læs mere

BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET

BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET KØBENHAVNS EJENDOMME BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET 2014 SOCIAL bæredygtighed ØKONOMISK bæredygtighed MILJØMÆSSIG bæredygtighed KØBENHAVNS EJENDOMME NYROPSGADE 1, 5 1602 KØBENHAVN V Definition og Baggrund Helene

Læs mere

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, 2013 24. juni, 2013 Alt bæredygtigt byggeri, både nybyggeri og renovering forudsætter, at man tænker helhedsorienteret

Læs mere

DGNB det nye projektstyringsværktøj Bæredygtighedsseminar den 8. september 2015

DGNB det nye projektstyringsværktøj Bæredygtighedsseminar den 8. september 2015 DGNB det nye projektstyringsværktøj Bæredygtighedsseminar den 8. september 2015 NCC Property Development Hvordan DGNB anvendes som en investering v/marius Møller, adm. direktør 2015-09-08 NCC Property

Læs mere

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK HARPA BIRGISDOTTIR 2009 Vi har brug for en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri Samme forståelse af begreber mv. Erfaringer med at emnet forsvandt i projektforløbet

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Politik for styring af finansielle dispositioner

Politik for styring af finansielle dispositioner Politik for styring af finansielle dispositioner Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2012 Finansiel politik 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål... 3 2 Afgrænsning... 3 3 Udførelse og kompetenceforhold...

Læs mere

Evaluering af bæredygtige danske byggerier til best practise

Evaluering af bæredygtige danske byggerier til best practise Evaluering af bæredygtige danske byggerier til best practise Sæby Strand bebyggelsen under Frederikshavn Boligforening vandt i 2014 NBO Boligprisen, der har en vision om økonomisk, økologisk og socialt

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 18. marts 2015 Årets ord 2014 2 Rapportering på både dansk og engelsk 3 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Bedring i økonomien, men også modvind BNP-vækst;

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri AaK Bygninger stiller krav til bæredygtighed i de kommunale projekter v/bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune AaK Udvikling Befolkningsudviklingen 2016-2028 stiger

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

DGNB Fokus på kommunalt byggeri og proces v. Mette Qvist, Green Building Council DK

DGNB Fokus på kommunalt byggeri og proces v. Mette Qvist, Green Building Council DK DGNB Fokus på kommunalt byggeri og proces v. Mette Qvist, Green Building Council DK Udfordring Energi effektiv Ressource effektiv Bæredygtig Byggesektoren vigtig for omstillingen Sociale aspekter Miljø

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

»DGNB-certificering og hospitalsbyggeri

»DGNB-certificering og hospitalsbyggeri »DGNB-certificering og hospitalsbyggeri Maj Agerbæk Jakobsen Seniorkonsulent DGNB Auditor, LEED Green Associate, BREEAM International Assessor og BREEAM Nor Revisor »Agenda 1. Hvorfor bæredygtighed 2.

Læs mere

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation

REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer. Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation REDUKTION AF ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE - Renovering og potentialer Dennis Jeppesen Markedschef VE & Ventilation Agenda 1 Kort om Solar 2 Energidilemmaet i DK 3 Potentialet indenfor enegieffektivisering

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere