Velkommen til bæredygtighedsseminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til bæredygtighedsseminar"

Transkript

1 Velkommen til bæredygtighedsseminar Mette Qvist, direktør Green Building Council Denmark Tony Christrup, landsformand Byggesocietetet

2 Byggesocietetet Viden og fagligt netværk med kant

3 Vi er landets førende faglige netværk indenfor bygge- og ejendomsbranchen Vi understøtter vækst, konkurrencedygtighed og udvikling Vi er et netværk uafhængig af partipolitiske interesser, der skaber et tværfagligt debatforum baseret på medlemmernes viden, kompetencer og erfaringer Vision

4 Byggesocietetet er den gode vært for den gode debat og dialog på tværs i byggeog ejendomsbranchen Byggesocietetet har kant til bygge- og ejendomsbranchens hverdag Husk det er dit netværk

5 Green Building Council Denmark Mette Qvist, Green Building Council Denmark 7. maj 2015

6 Bæredygtighed: ikke kun en modetrend Et yndlingsemne blandt topchefer Mere end et bredt, luftigt begreb Konkrete brancheløsninger i samfundet Hvad skal der til for at virksomhederne vælger disse løsninger? Hvor udbredt er anvendelsen af bæredygtige mål i virksomhedernes strategier? Hvordan dokumenteres og brandes en bæredygtig indsats? 7. maj 2015

7 Certificering af bæredygtigt byggeri Fordele ved at certificere Høj kvalitet inden for fem områder: økonomi, miljø, livskvalitet, teknik og proces Systematisering af forventninger og ønsker Branding med anerkendt dokumentation 7. maj 2015

8 Certificering af bæredygtigt byggeri Risici ved at undlade at certificere Sårbarhed overfor beskyldninger om greenwashing Ingen klarhed om aftaler mellem involverede parter i byggeprocessen Ingen dokumentation på indsatser 7. maj 2015

9 Opsummering: Hvorfor certificere? Fremtidssikre byggeri med holistisk tilgang Konsekvens når bygherres krav ikke bliver overholdt Bygherres konkrete bæredygtige tiltag er nemme at kommunikere 7. maj 2015

10 God fornøjelse! 7. maj 2015

11 Hvor ligger værdien af DGNB for Frederiksberg Kommune? Ulrik Winge By- og miljødirektør

12 Den røde tråd Hvordan det hele startede DGNB og Frederiksbergstrategien DGNB og byområder DGNB i egne bygninger Fremtiden med DGNB

13 Bottom Up Politikere Borgmester Udvalgsformand Ledere Direktør Afdelingsledere Kontorledere Fagfolk Byplan Ejendomme - Miljø

14 Frederiksbergstrategien og DGNB Frederiksbergstrategien Bæredygtigt byggeri Energieffektivisering og energirenovering Mere vedvarende energi Klimatilpasning og nye rekreative muligheder Bæredygtigt trafiksystem med fokus på brug af byrummet DGNB kriterier Bæredygtig ressourceanvendelse Energibehov og vedvarende energi Fleksibilitet for anvendelse Offentlig adgang Miljøvenlig transport Forhold for cyklister

15 Frederiksbergstrategien og DGNB (II) Frederiksbergstrategien Grøn identitet Arkitektonisk kvalitet Byliv og mere rum til aktivitet og bevægelse Fleksibilitet og flere funktioner Tryghed og tilgængelighed DGNB kriterier Æstetik Tilgængelighed og arealudnyttelse Kvaliteten af nære udearealer Fleksibilitet for anden anvendelse Tryghed og sikkerhed Områdets renommé og sociale forhold

16 Fra plan til praksis DGNB kan bidrage til at omsætte strategi til praksis og sikre en helhedsorienteret løsning

17 DGNB på to fronter DGNB til byområder Forudsætning: Egnet område + interesseret bygherre DGNB til bygninger Forudsætning: Større byggeri eller renovering med potentiale

18 DGNB til byområder Et samlet værktøj som sikrer helhedstænkning Sammenkæder de blødere bæredygtighedsværdier med hårdere DGNB giver godt overblik over sammenhængende mekanismer

19 Hvorfor så DGNB for byområder Fremtidssikring af byområdet Lette den fremtidige udbygning ved etaper, ændrede markedsvilkår Aktivt bidrag til bæredygtighed Garant for et byområde der performer bedre og mere bæredygtigt Tværfaglig proces Fx gennem samarbejde ml. kommune og private aktører Bedre proces Sikrer en klar og veldefineret proces Praksis-orienteret planlægningsværktøj Er udviklet af praktikere for praktikere Fokus på livscyklus Baseret på byområdets samlede livscyklus Fokus på levetidsomkostninger Vurdering af en bydels samlede realisering og drift Effektiv markedsføring Kommunikationsværktøj for investorer, ejere og brugere Et fleksibelt system Vurderer hele byområdet frem for enkelte foranstaltninger

20 CBS byudvikling ved Fasanvej Station

21 CBS byudvikling ved Styrken i at anvende Fasanvej DGNB kriterierne Station på bydelsniveau er at der tale om et holistisk værktøj, som i ligeværdig grad fokuserer på både huse, byrum og byliv. Vores bæredygtighedsvision for CBS ligger fuldt i forlængelse af dette, ved at give en lige stor prioritet til byrum, grønt landskab og bygninger og ved at bruge det forskelligartede som en kvalitet. - CF Møller

22 COPENHAGEN PLANT SCIENCE CENTRE

23 DIAKONISSEN

24 FREDERIKSBERG HOSPITAL

25 Motivationen for at arbejde med DGNB i byggeprocesser Walk the talk Sundere skoler & institutioner Ensartet kravspecifikation Bedre proces og færre fejl Billigere drift og vedligeholdelse Bedre totaløkonomi

26 Godt på vej til certificering Lavenergiklasse Håndtering af byggeaffald LAR projekter Certificeret træ Interessent inddragelse Offentlig adgang

27 Skolen på Duevej

28 Første skridt: DGNB screening LAR projektet på Skolen på Duevej

29 Andet skridt: Krav i rådgiverudbud Skolen på Duevej Foreløbig skitse

30 Tredje skridt: præcertificering Skolen på Duevej Foreløbig skitse

31 Omkostninger og besparelser Udgifter cirka kr Besparelser over 10 år Bedre proces Commissioning Mindre energiforbrug Øget produktivitet Fleksibilitet

32 Forankring af DGNB

33 DGNB fremover? Hvilket potentiale rummer DGNB projekterne? Kan hele Frederiksberg opnå DGNB certificering? Skal Frederiksberg på sigt DGNB certificere alle sine byggeprojekter til over 20 millioner kr?

34 Tak for opmærksomheden

35 DGNB møde Branding med substans Vibeke T. Aagaard, Direktør, Medlemmer & Medier - PKA Bæredygtighed som et aktiv i virksomhedens brandingstrategi

36 To centrale temaer Bæredygtighed som et aktiv i profileringen Substansen i relation til PKA s forretningsgrundlag fokus på investeringer i fast ejendom 36

37 Når grønt bliver det nye sort Hype udvander budskabet En hel grøn branding industri er opstået En tom branding er værre end ingen branding = og så er vi gode mod dyr 37

38 Hvilken substans må vi forlange for at hægte os på en standard som fx DGNB i branding øjemed? Skal være kendt og anerkendt Allerhelst international En standard at forholde sig til og udvikle sig i forhold til Branding er, når vi så også fortæller om det 38

39 Substans er indhold indhold er for os værdiskabelse Vores medlemmer vil have en god pension med en god samvittighed En god pension er kun noget værd, hvis jorden samtidig er til at leve på

40 Vores medlemmer medlemmer 90% er kvinder Ansat i social- og sundhedssektoren Tryghed og omsorg er nøgleværdier Samlet opsparing: 215 mia. kr. 40

41 PKA agerer socialt ansvarligt, og vi fortæller om det Tre fokusområder: Klima Børns vilkår Arbejdstagerrettigheder 41

42 Værdiskabelsen - ejendomme Lang sigt vi har en årig investeringshorisont Bæredygtighed skal skabe højere værdi, end vi vil kunne uden dette fokus. 42

43 Høj teknisk standard at leve op til, fx Livscyklusvurdering fra DGNB Ejendomme og miljøkrav Opførelsen Driften Vedligeholdelse Lejernes/medlemmernes oplevelse og forventning Branding med substans 43

44 En grøn ejendomsportefølje 15 mia. DKK i danske ejendomme lejligheder 2 mia. DKK i udenlandske ejendomme 44

45 Ny portefølje foran myndighedernes krav Sikkerhed Materialevalg gerne standarder Energiforbrug Byggepladsen er også en arbejdsplads 45

46 Gammel portefølje hér er der også stor miljøgevinst Energirenovering af ejendomme Værdi for miljøet Værdi for lejerne Værdi for ejerne Men lovgivningen fjerner den sidste, og så kan vi ikke gå ind i det 46

47 Rationaler Bæredygtighed Økonomi Oven på dette en politisk proces Incitamenter for alle involverede Klare retningslinjer, der holder på den anden side af næste valg 47

48 PKA s prioriteter, hvis vi skal fremme bæredygtigt byggeri Lav lejelovgivningen om for at skabe incitamenter for alle parter Brug OPP på mere offentligt byggeri, ekspertise og fælles udvikling optimerer bæredygtigt byggeri 48

49 Bæredygtighed som salgsparameter i eksportvirksomheder Torben Kaas, Dansk Byggeri

50 Bæredygtighed har gjort Danmark kendt i udlandet. Det er grunden til, at Bjarke Ingels kan bygge i USA. Men I skal huske at fortælle historien. Rufus Gifford, USA s ambassadør i Danmark

51 Strategien om hvervning af sekretariater Alle definitionerne De tre bæredygtighedselementer omsat til byggeri og godt forkortet: Social bærdygtighed: Knytter sig til de sociale betingelser for planlægning og drift. Eksempler er social og bymæssig diversitet, mangfoldighed, komfort og indeklima samt mental sundhed. Miljømæssig bæredygtighed: Klima, biodiversitet, ressourceforbrug, materialer og deres levetid, affald og fysisk sundhed. Økonomisk bæredygtighed: Knytter sig til planlægning, opførelse, renovering og drift. Fokus på levetid, totaløkonomi, totalværdi, styring og driftsoptimering. Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet, 2013

52 Hvor kommer definitionerne i spil? Eksport af grønne varer og tjenester i 2013 Videnservice Bygge og anlæg 178 Renovation og genbrug Energiforsyning Industri Landbrug 80 Enhed: mio. kroner Danmarks Statistik, 2015

53 De grønne byggeydelser putter sig i statistikken Eksport af grønne byggeydelser i 2013 Byggevarer Bygge og anlæg 178 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed Enhed: mio. kroner Danmarks Statistik, 2015 og Dansk Byggeri, 2015

54 Et eksempel fra statistikken Nordjyske facadeelementer fra Ambercon sælges i Sydsverige Pris og kvalitet

55 Endnu et eksempel Tilpassede og certificerede døre og vinduer fra Krone Vinduer i Vrå Udbudskrav

56 Diversitet i kravene Norge og Sverige bruger LEED og BREEAM. Mange europæiske lande har udviklet egne PCR er, de nu laver EPD er ud fra. Materialeproducenterne stiller sig afventende

57 Eksempler fra materialeproducenterne Vi mangler danske retningslinjer for at udvikle EPD er for vinduer og døre. Vi oplever, at andre lande har udviklet egne PCR er og dermed nationale krav til miljøvaredeklarationerne. Men problemet er ikke så stort medlemmerne oplever ikke nogen efterspørgsel. Johny Jensen, direktør i Vinduesindustrien Vi venter med at udvikle miljøvaredeklarationer, til vi bliver tvunget til det. Det er for uklart, hvad der forventes af os. Jens Otto Damborg, formand i Glasindustrien

58 Bæredygtighed er bæredygtigt Nordjysk entreprenør har en bæredygtig forretning ud af bæredygtighedscertificering. Det giver økonomisk mening for kunden

59 Bæredygtighed som internt DNA NCC benytter bæredygtighedstanken som intern forståelsesplatform. Totaløkonomien er det vigtigste argument for kunden

60 Fordelen for leverandøren Virksomhedernes oplevede effekter af standardisering Øget kvalitet i produkter og services Fået ny viden Enklere samarbejde med underleverandører og kunder Øget salg i udlandet Reduktion i antallet af reklamationer Øget salg i Danmark Enklere samarbejde mellem afdelinger I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Innovation og produktudvikling Øget produktivitet Reduktion i omkostningsniveau 0% 20% 40% 60% 80% 100% Damvad, 2013

61 Hvordan med renoveringsmarkedet? Uvirksomme argumenter overfor boligejere: - Godt for klimaet - Lav tilbagebetalingstid - Bedre indeklima og komfort - Værdibevarende for bygningen Sandsynlig årsag: alle boliger er allerede optimale

62 Kig andre steder hen end til de private boligejere Sbi, Energistyrelsen, You Gov, Boligsiden og Dansk Byggeri 2015

63 Bæredygtige investeringer Søren Larsen Head of SRI, Nykredit

64 Nykredit Asset Management En af Danmarks førende kapitalforvaltere med mere end 140 mia. kr. under forvaltning og 700 mia. kr. under administration Løsninger for investeringsforeninger, pensionskasser, virksomheder og fonde Årets investeringsforening for andet år i træk (Dansk Aktienanalyse og JP) Nykredit vedtog sin politik for bæredygtige investeringer i 2008 Underskriver af principperne i Global Compact og UN PRI, medlem af Dansif Formue under forvaltning Formue under forvaltning Mia. kr Mia. kr Formue under forvaltning Formue under administration 64

65 Nykredits politik for bæredygtige investeringer Bæredygtige investeringer Fundamentet er overholdelse af international ret Bæredygtighed katalysator for lavere risiko og højere afkast, del af aktive forvaltning Omfatter investering af såvel Nykredits egne midler som vore kunders, i alt 259 mia.kr. Sådan gør vi 4 gange årligt screenes udstedere af aktier og obligationer, herunder også realkredit- og statsobligationer. 21 selskaber er ekskluderet, og vi driver aktivt ejerskab med 18 selskaber I aktiv forvaltning inddrages bæredygtigheds-analyser af mere end 2000 selskaber Særligt screenede SRI-produkter tilbydes SRI Globale aktier SRI European High Yield SRI Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Miljø og klima SRI ESG Danske Fokusaktier Nordiske Fokusaktier Europæiske Fokusaktier Globale Fokusaktier Nykredits politik for bæredygtige investeringer Kvartalsvis screening af aktier og obligationer Aktivt ejerskab ved problemer Udelukkelse hvis ingen bedring Omfatter egenbeholdningen samt internt og eksternt forvaltede afdelinger 65 ekskluderede-selskaber.xml

66 Nykredits idégrundlag er finansiel bæredygtighed Det betyder, at vi: Baserer vores forretning på klare etiske rammer og langsigtede relationer Skaber nye og dynamiske muligheder for kunder og investorer Lægger vægt på en afstemt risikostyring og stærk kapitalstruktur Nykredit anvender samme tanker, når vi investerer 66

67 Beyond Petroleum når risiko realiseres BP handlede mod sin markedsføring Sparede på sikkerhedsbudgettet Varierende sikkerhedsstandarder BP involveret i en stribe ulykker, bl.a. Deep Water Horizon i Den Mexicanske Golf: 11 døde og historisk forurening Regningen for oprydning, bøder og kompensation stiger fortsat har passeret 200 mia.kr. Assets for mere end 200 mia.kr. solgt for at dække udgifter Aktiekursen faldt 48% maj 2015

68 MSCI s Intangible Value Assessment ESG rating Målet er at fange virksomhedens ESG risici og muligheder Stringent systematisk tilgang Rating af selskaber på sektorspecifikke kriterier (70+ sektorer) Fokus på finansiel relevans og performance frem for løfter Rating fra AAA til CCC normalfordelt i hver sektor 68

69 69 Nøgletal relevante for ESG-rating

70 Eksempel på vurderingerne i en sektor maj 2015

71 : God ESG-rating ingen garanti for bedre afkast, men lavere risiko Formueudvikling for ligevægtede rating-porteføljer, Kilde: Nykredit/ MSCI ESG Research

72 men de seneste to år har billedet ændret sig: Nu afspejler bedre rating sig i bedre afkast uden yderligere risiko. Formueudvikling for ligevægtede rating-porteføljer, Kilde: Nykredit/ MSCI ESG Research maj 2015

73 ESG er særligt interessant for en kvalitetsinvestor Formueudvikling for ligevægtede rating-porteføljer af screenede kvalitetsselskaber, Kilde: Nykredit/ MSCI ESG Research maj 2015

74 Vi forventer, at denne tendens fortsætter Løbende forbedringer af metoden med nye kriterier og bedre data Flere selskaber i databasen Bæredygtighed det intelligente valg For samfundet, fordi vi står overfor meget konkrete globale udfordringer Flere og flere investorer tillægger ESG-rating værdi Omverdenen har fokus på selskabers adfærd For selskaber, fordi forbrugerne er bevidste, og fordi investorer i højere grad forstår, at det gør en forskel, og det giver billigere adgang til kapital Flere selskaber ser muligheder bæredygtig adfærd For investorer, fordi det giver bedre resultater og mere tilfredse kunder maj 2015

75 Investeringsprocessen bag udenlandske aktier i NAM Anskuer og evaluerer på langsigtede strukturelle tendenser herunder ESG relaterede emner som fx klimaforandringer, vandforbrug og energieffektivitet Afgrænsning af univers Screening Top-down Analyse Portefølje sammensætning Risiko monitorering Aktiv aktieforvaltning af udenlandske aktier i NAM Udelukker CCC ESG-ratede selskaber Inddrager ESG-rating i model og tillægger højere risikopræmie til selskaber med lavere ESG-rating FOKUSERET FUNDAMENTAL LANGSIGTET KVALITET 75 Filosofi og investeringsproces

76 Eksempler på Globale Fokusaktiers tilvalg og fravalg Fravalg: Yum! Brands Stod stærkt med strategi rettet mod Kina, stigende salg og overskud. MSCI identificerede problemer med leverandører og fødevaresikkerhed. Shanghai s fødevaremyndigheder oplyser den 20. december 2012, at 6 leverancer af kylling til YUM har indeholdt for meget antibiotika. Yum! Brands salg er negativt påvirket I efterfølgende kvartaler. Siden har været to yderligere skandaler senest 20. juli 2014, igen i Kina, men nu ompakning af gammelt kød. Tilvalg: AmerisourceBergen AB sourcer og distribuerer farmaceutiske produkter globalt. Markedsandel i USA ca. 20%. Udmærker sig ved sin gennemførte antikorruptions indsats. Ingen tilbagetrækninger eller advarsler hele sidste år. Gør det de siger. Tilvalg: KDDI Corporation KDDI står for 30% af Japans trådløse telekommunikation fordelt på 40 mio. mobilkunder. KDDI blandt til førende i verden til at respektere privatlivets fred og udbrede datasikkerhed. KDDI udmærker sig også i håndtering af kundetilfredshed og fokus på medarbejderes udvikling

77 Og sådan gik det Value KDDI købt ABC købt MXWD Index YUM US Equity AmerisourceBergen (ABC US Equity) KDDI (9433 JT Equity) Kilde: Bloomberg

78 Disclosure and disclaimer DISCLOSURE This material has been prepared by Nykredit Asset Management, which is part of Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S is a Danish public limited company subject to the supervision of the Danish Financial Supervisory Authority. This material is used in connection with investment advisory services to the investors for whom we have prepared the material. This material has been produced for marketing purposes and cannot be considered as investment research, for which reason no prohibition applies to trading in financial instruments referred to in the material prior to distribution. DISCLAIMER This material has been produced by Nykredit Asset Management for the personal information of investors to whom Nykredit Asset Management has distributed the material. The material is based on information available to the public and own calculations based thereon. Nykredit Asset Management does not accept any liability for the correctness, accuracy or completeness of the information in the material. Recommendations are not to be considered as offers to buy or sell the securities in question, and Nykredit Asset Management accepts no liability for transactions based on information presented in the material. Information on previous returns, simulated previous returns or future returns presented in the material cannot be used as a reliable indicator of future returns, and returns may be negative. Information on price developments presented in this material cannot be used as a reliable indicator of future price developments, and price developments may be negative. Gains may increase or decrease due to foreign exchange rate fluctuations. If the material contains information on a specific tax treatment, it should be borne in mind that the tax treatment depends on the investor's individual situation and may change in future. If the material contains information based on gross returns, however, fees, commissions and other costs may reduce returns. Nykredit Bank A/S and/or other companies within the Nykredit Group may buy, sell or hold positions in the securities referred to in the material, just as these companies may be involved in corporate finance activities or other activities for companies referred to in the material. The material may not be reproduced or distributed without the prior consent of Nykredit Asset Management. Nykredit Asset Management Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen

Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 LEDELSENS BERETNING LEDELSENS BERETNING Profil af koncernen 4 Hovedpunkter 5 Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Fokus på lønsomhed

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Klima- og miljøregnskab 2013

Klima- og miljøregnskab 2013 Klima- og miljøregnskab 2013 Indhold Indledning v/ Bente Overgaard... 3 Nykredits Klima- og miljøstrategi frem mod 2020... 4 Klima og miljø - Nykredits kunder...5 Privatkunder... 5 Vindmøllefinansiering...

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr

ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Aalborg Universitet ESCO i danske kommuner Jensen, Jesper Ole; Nielsen, Susanne Balslev ; Hansen, Jesper Rohr Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011

Vi forsikrer en bæredygtig fremtid. Ansvarlighedsrapport 2010/2011 Vi forsikrer en bæredygtig fremtid Ansvarlighedsrapport 2010/2011 02 Fra vores CEO 04 En bæredygtig værdikæde 06 Det nåede vi 10 Ansvarlighed kommer indefra 12 Tidslinje 2007-2010 14 Sådan arbejder vi

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Ny udbudsform på spekulativt byggeri

Ny udbudsform på spekulativt byggeri MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 9 oktober 2011 4. årgang Fokus på regionerne: NORDJYLLAND Aalborgs stabile kontormarked Små advokatfirmaer stor specialisering

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget )

Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet ( Klimafinansieringskataloget ) Bilag 14 Katalog over finansiering af klimaforbedringer i byggeriet Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag præsenterer vi alle de muligheder, som kommunerne og de almene

Læs mere