Velkommen til bæredygtighedsseminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til bæredygtighedsseminar"

Transkript

1 Velkommen til bæredygtighedsseminar Mette Qvist, direktør Green Building Council Denmark Tony Christrup, landsformand Byggesocietetet

2 Byggesocietetet Viden og fagligt netværk med kant

3 Vi er landets førende faglige netværk indenfor bygge- og ejendomsbranchen Vi understøtter vækst, konkurrencedygtighed og udvikling Vi er et netværk uafhængig af partipolitiske interesser, der skaber et tværfagligt debatforum baseret på medlemmernes viden, kompetencer og erfaringer Vision

4 Byggesocietetet er den gode vært for den gode debat og dialog på tværs i byggeog ejendomsbranchen Byggesocietetet har kant til bygge- og ejendomsbranchens hverdag Husk det er dit netværk

5 Green Building Council Denmark Mette Qvist, Green Building Council Denmark 7. maj 2015

6 Bæredygtighed: ikke kun en modetrend Et yndlingsemne blandt topchefer Mere end et bredt, luftigt begreb Konkrete brancheløsninger i samfundet Hvad skal der til for at virksomhederne vælger disse løsninger? Hvor udbredt er anvendelsen af bæredygtige mål i virksomhedernes strategier? Hvordan dokumenteres og brandes en bæredygtig indsats? 7. maj 2015

7 Certificering af bæredygtigt byggeri Fordele ved at certificere Høj kvalitet inden for fem områder: økonomi, miljø, livskvalitet, teknik og proces Systematisering af forventninger og ønsker Branding med anerkendt dokumentation 7. maj 2015

8 Certificering af bæredygtigt byggeri Risici ved at undlade at certificere Sårbarhed overfor beskyldninger om greenwashing Ingen klarhed om aftaler mellem involverede parter i byggeprocessen Ingen dokumentation på indsatser 7. maj 2015

9 Opsummering: Hvorfor certificere? Fremtidssikre byggeri med holistisk tilgang Konsekvens når bygherres krav ikke bliver overholdt Bygherres konkrete bæredygtige tiltag er nemme at kommunikere 7. maj 2015

10 God fornøjelse! 7. maj 2015

11 Hvor ligger værdien af DGNB for Frederiksberg Kommune? Ulrik Winge By- og miljødirektør

12 Den røde tråd Hvordan det hele startede DGNB og Frederiksbergstrategien DGNB og byområder DGNB i egne bygninger Fremtiden med DGNB

13 Bottom Up Politikere Borgmester Udvalgsformand Ledere Direktør Afdelingsledere Kontorledere Fagfolk Byplan Ejendomme - Miljø

14 Frederiksbergstrategien og DGNB Frederiksbergstrategien Bæredygtigt byggeri Energieffektivisering og energirenovering Mere vedvarende energi Klimatilpasning og nye rekreative muligheder Bæredygtigt trafiksystem med fokus på brug af byrummet DGNB kriterier Bæredygtig ressourceanvendelse Energibehov og vedvarende energi Fleksibilitet for anvendelse Offentlig adgang Miljøvenlig transport Forhold for cyklister

15 Frederiksbergstrategien og DGNB (II) Frederiksbergstrategien Grøn identitet Arkitektonisk kvalitet Byliv og mere rum til aktivitet og bevægelse Fleksibilitet og flere funktioner Tryghed og tilgængelighed DGNB kriterier Æstetik Tilgængelighed og arealudnyttelse Kvaliteten af nære udearealer Fleksibilitet for anden anvendelse Tryghed og sikkerhed Områdets renommé og sociale forhold

16 Fra plan til praksis DGNB kan bidrage til at omsætte strategi til praksis og sikre en helhedsorienteret løsning

17 DGNB på to fronter DGNB til byområder Forudsætning: Egnet område + interesseret bygherre DGNB til bygninger Forudsætning: Større byggeri eller renovering med potentiale

18 DGNB til byområder Et samlet værktøj som sikrer helhedstænkning Sammenkæder de blødere bæredygtighedsværdier med hårdere DGNB giver godt overblik over sammenhængende mekanismer

19 Hvorfor så DGNB for byområder Fremtidssikring af byområdet Lette den fremtidige udbygning ved etaper, ændrede markedsvilkår Aktivt bidrag til bæredygtighed Garant for et byområde der performer bedre og mere bæredygtigt Tværfaglig proces Fx gennem samarbejde ml. kommune og private aktører Bedre proces Sikrer en klar og veldefineret proces Praksis-orienteret planlægningsværktøj Er udviklet af praktikere for praktikere Fokus på livscyklus Baseret på byområdets samlede livscyklus Fokus på levetidsomkostninger Vurdering af en bydels samlede realisering og drift Effektiv markedsføring Kommunikationsværktøj for investorer, ejere og brugere Et fleksibelt system Vurderer hele byområdet frem for enkelte foranstaltninger

20 CBS byudvikling ved Fasanvej Station

21 CBS byudvikling ved Styrken i at anvende Fasanvej DGNB kriterierne Station på bydelsniveau er at der tale om et holistisk værktøj, som i ligeværdig grad fokuserer på både huse, byrum og byliv. Vores bæredygtighedsvision for CBS ligger fuldt i forlængelse af dette, ved at give en lige stor prioritet til byrum, grønt landskab og bygninger og ved at bruge det forskelligartede som en kvalitet. - CF Møller

22 COPENHAGEN PLANT SCIENCE CENTRE

23 DIAKONISSEN

24 FREDERIKSBERG HOSPITAL

25 Motivationen for at arbejde med DGNB i byggeprocesser Walk the talk Sundere skoler & institutioner Ensartet kravspecifikation Bedre proces og færre fejl Billigere drift og vedligeholdelse Bedre totaløkonomi

26 Godt på vej til certificering Lavenergiklasse Håndtering af byggeaffald LAR projekter Certificeret træ Interessent inddragelse Offentlig adgang

27 Skolen på Duevej

28 Første skridt: DGNB screening LAR projektet på Skolen på Duevej

29 Andet skridt: Krav i rådgiverudbud Skolen på Duevej Foreløbig skitse

30 Tredje skridt: præcertificering Skolen på Duevej Foreløbig skitse

31 Omkostninger og besparelser Udgifter cirka kr Besparelser over 10 år Bedre proces Commissioning Mindre energiforbrug Øget produktivitet Fleksibilitet

32 Forankring af DGNB

33 DGNB fremover? Hvilket potentiale rummer DGNB projekterne? Kan hele Frederiksberg opnå DGNB certificering? Skal Frederiksberg på sigt DGNB certificere alle sine byggeprojekter til over 20 millioner kr?

34 Tak for opmærksomheden

35 DGNB møde Branding med substans Vibeke T. Aagaard, Direktør, Medlemmer & Medier - PKA Bæredygtighed som et aktiv i virksomhedens brandingstrategi

36 To centrale temaer Bæredygtighed som et aktiv i profileringen Substansen i relation til PKA s forretningsgrundlag fokus på investeringer i fast ejendom 36

37 Når grønt bliver det nye sort Hype udvander budskabet En hel grøn branding industri er opstået En tom branding er værre end ingen branding = og så er vi gode mod dyr 37

38 Hvilken substans må vi forlange for at hægte os på en standard som fx DGNB i branding øjemed? Skal være kendt og anerkendt Allerhelst international En standard at forholde sig til og udvikle sig i forhold til Branding er, når vi så også fortæller om det 38

39 Substans er indhold indhold er for os værdiskabelse Vores medlemmer vil have en god pension med en god samvittighed En god pension er kun noget værd, hvis jorden samtidig er til at leve på

40 Vores medlemmer medlemmer 90% er kvinder Ansat i social- og sundhedssektoren Tryghed og omsorg er nøgleværdier Samlet opsparing: 215 mia. kr. 40

41 PKA agerer socialt ansvarligt, og vi fortæller om det Tre fokusområder: Klima Børns vilkår Arbejdstagerrettigheder 41

42 Værdiskabelsen - ejendomme Lang sigt vi har en årig investeringshorisont Bæredygtighed skal skabe højere værdi, end vi vil kunne uden dette fokus. 42

43 Høj teknisk standard at leve op til, fx Livscyklusvurdering fra DGNB Ejendomme og miljøkrav Opførelsen Driften Vedligeholdelse Lejernes/medlemmernes oplevelse og forventning Branding med substans 43

44 En grøn ejendomsportefølje 15 mia. DKK i danske ejendomme lejligheder 2 mia. DKK i udenlandske ejendomme 44

45 Ny portefølje foran myndighedernes krav Sikkerhed Materialevalg gerne standarder Energiforbrug Byggepladsen er også en arbejdsplads 45

46 Gammel portefølje hér er der også stor miljøgevinst Energirenovering af ejendomme Værdi for miljøet Værdi for lejerne Værdi for ejerne Men lovgivningen fjerner den sidste, og så kan vi ikke gå ind i det 46

47 Rationaler Bæredygtighed Økonomi Oven på dette en politisk proces Incitamenter for alle involverede Klare retningslinjer, der holder på den anden side af næste valg 47

48 PKA s prioriteter, hvis vi skal fremme bæredygtigt byggeri Lav lejelovgivningen om for at skabe incitamenter for alle parter Brug OPP på mere offentligt byggeri, ekspertise og fælles udvikling optimerer bæredygtigt byggeri 48

49 Bæredygtighed som salgsparameter i eksportvirksomheder Torben Kaas, Dansk Byggeri

50 Bæredygtighed har gjort Danmark kendt i udlandet. Det er grunden til, at Bjarke Ingels kan bygge i USA. Men I skal huske at fortælle historien. Rufus Gifford, USA s ambassadør i Danmark

51 Strategien om hvervning af sekretariater Alle definitionerne De tre bæredygtighedselementer omsat til byggeri og godt forkortet: Social bærdygtighed: Knytter sig til de sociale betingelser for planlægning og drift. Eksempler er social og bymæssig diversitet, mangfoldighed, komfort og indeklima samt mental sundhed. Miljømæssig bæredygtighed: Klima, biodiversitet, ressourceforbrug, materialer og deres levetid, affald og fysisk sundhed. Økonomisk bæredygtighed: Knytter sig til planlægning, opførelse, renovering og drift. Fokus på levetid, totaløkonomi, totalværdi, styring og driftsoptimering. Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet, 2013

52 Hvor kommer definitionerne i spil? Eksport af grønne varer og tjenester i 2013 Videnservice Bygge og anlæg 178 Renovation og genbrug Energiforsyning Industri Landbrug 80 Enhed: mio. kroner Danmarks Statistik, 2015

53 De grønne byggeydelser putter sig i statistikken Eksport af grønne byggeydelser i 2013 Byggevarer Bygge og anlæg 178 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed Enhed: mio. kroner Danmarks Statistik, 2015 og Dansk Byggeri, 2015

54 Et eksempel fra statistikken Nordjyske facadeelementer fra Ambercon sælges i Sydsverige Pris og kvalitet

55 Endnu et eksempel Tilpassede og certificerede døre og vinduer fra Krone Vinduer i Vrå Udbudskrav

56 Diversitet i kravene Norge og Sverige bruger LEED og BREEAM. Mange europæiske lande har udviklet egne PCR er, de nu laver EPD er ud fra. Materialeproducenterne stiller sig afventende

57 Eksempler fra materialeproducenterne Vi mangler danske retningslinjer for at udvikle EPD er for vinduer og døre. Vi oplever, at andre lande har udviklet egne PCR er og dermed nationale krav til miljøvaredeklarationerne. Men problemet er ikke så stort medlemmerne oplever ikke nogen efterspørgsel. Johny Jensen, direktør i Vinduesindustrien Vi venter med at udvikle miljøvaredeklarationer, til vi bliver tvunget til det. Det er for uklart, hvad der forventes af os. Jens Otto Damborg, formand i Glasindustrien

58 Bæredygtighed er bæredygtigt Nordjysk entreprenør har en bæredygtig forretning ud af bæredygtighedscertificering. Det giver økonomisk mening for kunden

59 Bæredygtighed som internt DNA NCC benytter bæredygtighedstanken som intern forståelsesplatform. Totaløkonomien er det vigtigste argument for kunden

60 Fordelen for leverandøren Virksomhedernes oplevede effekter af standardisering Øget kvalitet i produkter og services Fået ny viden Enklere samarbejde med underleverandører og kunder Øget salg i udlandet Reduktion i antallet af reklamationer Øget salg i Danmark Enklere samarbejde mellem afdelinger I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Innovation og produktudvikling Øget produktivitet Reduktion i omkostningsniveau 0% 20% 40% 60% 80% 100% Damvad, 2013

61 Hvordan med renoveringsmarkedet? Uvirksomme argumenter overfor boligejere: - Godt for klimaet - Lav tilbagebetalingstid - Bedre indeklima og komfort - Værdibevarende for bygningen Sandsynlig årsag: alle boliger er allerede optimale

62 Kig andre steder hen end til de private boligejere Sbi, Energistyrelsen, You Gov, Boligsiden og Dansk Byggeri 2015

63 Bæredygtige investeringer Søren Larsen Head of SRI, Nykredit

64 Nykredit Asset Management En af Danmarks førende kapitalforvaltere med mere end 140 mia. kr. under forvaltning og 700 mia. kr. under administration Løsninger for investeringsforeninger, pensionskasser, virksomheder og fonde Årets investeringsforening for andet år i træk (Dansk Aktienanalyse og JP) Nykredit vedtog sin politik for bæredygtige investeringer i 2008 Underskriver af principperne i Global Compact og UN PRI, medlem af Dansif Formue under forvaltning Formue under forvaltning Mia. kr Mia. kr Formue under forvaltning Formue under administration 64

65 Nykredits politik for bæredygtige investeringer Bæredygtige investeringer Fundamentet er overholdelse af international ret Bæredygtighed katalysator for lavere risiko og højere afkast, del af aktive forvaltning Omfatter investering af såvel Nykredits egne midler som vore kunders, i alt 259 mia.kr. Sådan gør vi 4 gange årligt screenes udstedere af aktier og obligationer, herunder også realkredit- og statsobligationer. 21 selskaber er ekskluderet, og vi driver aktivt ejerskab med 18 selskaber I aktiv forvaltning inddrages bæredygtigheds-analyser af mere end 2000 selskaber Særligt screenede SRI-produkter tilbydes SRI Globale aktier SRI European High Yield SRI Europæiske Virksomhedsobligationer SRI Miljø og klima SRI ESG Danske Fokusaktier Nordiske Fokusaktier Europæiske Fokusaktier Globale Fokusaktier Nykredits politik for bæredygtige investeringer Kvartalsvis screening af aktier og obligationer Aktivt ejerskab ved problemer Udelukkelse hvis ingen bedring Omfatter egenbeholdningen samt internt og eksternt forvaltede afdelinger 65 ekskluderede-selskaber.xml

66 Nykredits idégrundlag er finansiel bæredygtighed Det betyder, at vi: Baserer vores forretning på klare etiske rammer og langsigtede relationer Skaber nye og dynamiske muligheder for kunder og investorer Lægger vægt på en afstemt risikostyring og stærk kapitalstruktur Nykredit anvender samme tanker, når vi investerer 66

67 Beyond Petroleum når risiko realiseres BP handlede mod sin markedsføring Sparede på sikkerhedsbudgettet Varierende sikkerhedsstandarder BP involveret i en stribe ulykker, bl.a. Deep Water Horizon i Den Mexicanske Golf: 11 døde og historisk forurening Regningen for oprydning, bøder og kompensation stiger fortsat har passeret 200 mia.kr. Assets for mere end 200 mia.kr. solgt for at dække udgifter Aktiekursen faldt 48% maj 2015

68 MSCI s Intangible Value Assessment ESG rating Målet er at fange virksomhedens ESG risici og muligheder Stringent systematisk tilgang Rating af selskaber på sektorspecifikke kriterier (70+ sektorer) Fokus på finansiel relevans og performance frem for løfter Rating fra AAA til CCC normalfordelt i hver sektor 68

69 69 Nøgletal relevante for ESG-rating

70 Eksempel på vurderingerne i en sektor maj 2015

71 : God ESG-rating ingen garanti for bedre afkast, men lavere risiko Formueudvikling for ligevægtede rating-porteføljer, Kilde: Nykredit/ MSCI ESG Research

72 men de seneste to år har billedet ændret sig: Nu afspejler bedre rating sig i bedre afkast uden yderligere risiko. Formueudvikling for ligevægtede rating-porteføljer, Kilde: Nykredit/ MSCI ESG Research maj 2015

73 ESG er særligt interessant for en kvalitetsinvestor Formueudvikling for ligevægtede rating-porteføljer af screenede kvalitetsselskaber, Kilde: Nykredit/ MSCI ESG Research maj 2015

74 Vi forventer, at denne tendens fortsætter Løbende forbedringer af metoden med nye kriterier og bedre data Flere selskaber i databasen Bæredygtighed det intelligente valg For samfundet, fordi vi står overfor meget konkrete globale udfordringer Flere og flere investorer tillægger ESG-rating værdi Omverdenen har fokus på selskabers adfærd For selskaber, fordi forbrugerne er bevidste, og fordi investorer i højere grad forstår, at det gør en forskel, og det giver billigere adgang til kapital Flere selskaber ser muligheder bæredygtig adfærd For investorer, fordi det giver bedre resultater og mere tilfredse kunder maj 2015

75 Investeringsprocessen bag udenlandske aktier i NAM Anskuer og evaluerer på langsigtede strukturelle tendenser herunder ESG relaterede emner som fx klimaforandringer, vandforbrug og energieffektivitet Afgrænsning af univers Screening Top-down Analyse Portefølje sammensætning Risiko monitorering Aktiv aktieforvaltning af udenlandske aktier i NAM Udelukker CCC ESG-ratede selskaber Inddrager ESG-rating i model og tillægger højere risikopræmie til selskaber med lavere ESG-rating FOKUSERET FUNDAMENTAL LANGSIGTET KVALITET 75 Filosofi og investeringsproces

76 Eksempler på Globale Fokusaktiers tilvalg og fravalg Fravalg: Yum! Brands Stod stærkt med strategi rettet mod Kina, stigende salg og overskud. MSCI identificerede problemer med leverandører og fødevaresikkerhed. Shanghai s fødevaremyndigheder oplyser den 20. december 2012, at 6 leverancer af kylling til YUM har indeholdt for meget antibiotika. Yum! Brands salg er negativt påvirket I efterfølgende kvartaler. Siden har været to yderligere skandaler senest 20. juli 2014, igen i Kina, men nu ompakning af gammelt kød. Tilvalg: AmerisourceBergen AB sourcer og distribuerer farmaceutiske produkter globalt. Markedsandel i USA ca. 20%. Udmærker sig ved sin gennemførte antikorruptions indsats. Ingen tilbagetrækninger eller advarsler hele sidste år. Gør det de siger. Tilvalg: KDDI Corporation KDDI står for 30% af Japans trådløse telekommunikation fordelt på 40 mio. mobilkunder. KDDI blandt til førende i verden til at respektere privatlivets fred og udbrede datasikkerhed. KDDI udmærker sig også i håndtering af kundetilfredshed og fokus på medarbejderes udvikling

77 Og sådan gik det Value KDDI købt ABC købt MXWD Index YUM US Equity AmerisourceBergen (ABC US Equity) KDDI (9433 JT Equity) Kilde: Bloomberg

78 Disclosure and disclaimer DISCLOSURE This material has been prepared by Nykredit Asset Management, which is part of Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S is a Danish public limited company subject to the supervision of the Danish Financial Supervisory Authority. This material is used in connection with investment advisory services to the investors for whom we have prepared the material. This material has been produced for marketing purposes and cannot be considered as investment research, for which reason no prohibition applies to trading in financial instruments referred to in the material prior to distribution. DISCLAIMER This material has been produced by Nykredit Asset Management for the personal information of investors to whom Nykredit Asset Management has distributed the material. The material is based on information available to the public and own calculations based thereon. Nykredit Asset Management does not accept any liability for the correctness, accuracy or completeness of the information in the material. Recommendations are not to be considered as offers to buy or sell the securities in question, and Nykredit Asset Management accepts no liability for transactions based on information presented in the material. Information on previous returns, simulated previous returns or future returns presented in the material cannot be used as a reliable indicator of future returns, and returns may be negative. Information on price developments presented in this material cannot be used as a reliable indicator of future price developments, and price developments may be negative. Gains may increase or decrease due to foreign exchange rate fluctuations. If the material contains information on a specific tax treatment, it should be borne in mind that the tax treatment depends on the investor's individual situation and may change in future. If the material contains information based on gross returns, however, fees, commissions and other costs may reduce returns. Nykredit Bank A/S and/or other companies within the Nykredit Group may buy, sell or hold positions in the securities referred to in the material, just as these companies may be involved in corporate finance activities or other activities for companies referred to in the material. The material may not be reproduced or distributed without the prior consent of Nykredit Asset Management. Nykredit Asset Management Otto Mønsteds Plads København V Tlf Fax

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Boligmarkedet ramt på udbudssiden

Boligmarkedet ramt på udbudssiden Boligmarkedet ramt på udbudssiden Nykredit Markets, Research Boligøkonom Joachim Borg Kristensen jbkr@nykredit.dk 44 55 11 53 Konference, 4. juni 2014 S Prisboblen på ejerboligmarkedet Kr./m 2 (2010-priser)

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Forandringer i realkreditobligationsmarkedet Præsentation i Nykredit Markets

Forandringer i realkreditobligationsmarkedet Præsentation i Nykredit Markets Forandringer i realkreditobligationsmarkedet Præsentation i Nykredit Markets Vicedirektør, head of group treasury Henrik Hjortshøj-Nielsen 14. november 2013 Agenda 1 Lovgivning 2 Ændringer i lån og funding

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Udfordringer i praksis ved securitisation

Udfordringer i praksis ved securitisation Udfordringer i praksis ved securitisation Kennt P. Beicker Knudsen Børsmæglerforeningens årsmøde 8. Marts 2013 Securitisation i praksis Erhvervsobligationer, herunder securitisation har ikke været anvendt

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Dansk Byggeri 16. juni 2010 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015

Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Får olieprisfaldet dansk økonomi til at glide? 27. maj 2015 Olieprisen er faldet markant 2 Det kan også ses i de danske detailpriser Benzinpris er tal fra EU-Kommissionen for Super 95. 3 Og det spiller

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Vestas kommunikationsstrategi

Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi 1. Vestas kommunikationsstrategi Vestas kommunikationsstrategi Alt, hvad Vestas ønsker at opnå, sker gennem mennesker gennem vores kunder, vores leverandører, vores medierelationer,

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Agenda Præsentation af YIT Præsentation af YIT s CAFM-system YIT s service MainManager system YIT Danmark 2 YIT A/S Præsentation af YIT A/S YIT

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007

VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 VP - Nu og i fremtiden En transformationsproces-del 2 Fortsættelse fra indlæg 7. maj 2007 Carsten Nørgaard IT-direktør Værdipapircentralen A/S SAS CIO Torsdag d. 15. maj 2008 Hvem er VP? Markedsejet Markedsdrevet

Læs mere

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder

Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds. En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds En afdeling, der kombinerer value-investering med virksomhedsobligationer i de nye markeder Investeringsunivers for Sparinvest Emerging Markets Corporate

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Hvordan fremtidssikres det danske realkreditmarked?

Hvordan fremtidssikres det danske realkreditmarked? Hvordan fremtidssikres det danske realkreditmarked? Vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen Chef for finans og realkreditkompetencecenteret i Nykredit April 2012 Agenda Hvad skete der under krisen? Aktuelle

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere