december 2011 Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "december 2011 Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je"

Transkript

1 december 2011 INDHOLD Indbydelse til glöggaften Indbydelse til generalforsamling Nu er gode dyr rådne ny bestyrelse Politiet eftersøger havareret modelfly Flyveopvisning på Tangkrogen Hvor f. ligger Herning? Warbird træf Nye medlemmer Opdateret kalender Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je

2 Kom og vær med til AMCs hyggelige Vi mødes 7. december kl. 19:00 i Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

3 1. Hjemmeside: Bestyrelsen Formand Christian Kaastrup christian kaastrup.dk Kasserer Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Sekretær Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Pladsforvaltning Ronni Jørgensen PR Thomas Rune Kontaktpersoner Pladsformand Ronni Jørgensen Sikkerhedsansvarlig Ole Jensen ole-hv15 stofanet.dk Klubbladet AMC-nyt Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Nøgler til klubhus Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Webmaster Lars Klitte Instruktører (navne med * er også kontrollanter for certifikatprøver) Motorfly brændstof: Motorfly elektriske Christian Kaastrup Henrik Jørgensen Allan Feld* Troels Gripping Svævemodeller: Stormodeller brændstof: Thomas Rune Ole Jensen* Troels Gripping Peter Bejerholm* Regler om begrænsning af motorstøj Flyvning med brændstofmotor er tilladt i følgende tidsrum: Mandag 09:30 22:00 Onsdag 09:30 22:00 Klubaften 18:30 til 21:00 Fredag 09:30 20:00 Lørdag 09:30 20:00 Søndag 11:00 16:00 men kun i perioden 15/9 til 1/4 I øvrige tidsrum er flyvning med brændstofmotor ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne.

4 Indkaldelse til ordinær Generalforsamling onsdag d. 22. feb kl i Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Dagsorden i flg. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 3. Godkendelse af regnskabet 4. Fremlæggelse af budget 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af medlemskontingent 7. Valg af formand 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af unge observatører, hvis der er fremsat ønske herom. 9. Valg af suppleanter 10. Valg af revisor 11. Valg af revisorsuppleant 12. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes som brevpost eller til klubbens sekretær senest 1. februar adresse: Postadresse: henrik nordiskmalerteam.dk Henrik Jørgensen Urmagertoften Højbjerg Bestyrelsesmedlemmer på valg: Allan Feld Bo Rejmers (i utide) Ronni Jørgensen (i utide) Revisor på valg Leif Nielsen Suppleanter på valg: Thomas Rune Lars Klitte Revisorsuppleant på valg Steen Bluhme Ronni og Bo modtager ikke genvalg. Begge ønsker at fratræde i valgperioden Tillige ønsker Christian at fratræde som formand med venlig hilsen, Bestyrelsen

5 Nu er gode dyr rådne Det er vigtigt for en god og aktiv klub at have en god og aktiv bestyrelse. Det er bestyrelsen der skal tage initiativer til klubbens aktiviteter og bestyrelsen skal støtte op omkring initiativer fra medlemmerne. AMC har den udfordring at vi skal forny det halve af vores bestyrelse, og vi skal også finde en ny formand. Det er en stor udskiftning, og derfor er det vigtigt for klubben at finde nye bestyrelseskandidater og en formandskandidat helst flere, som er parate til at tage det ansvar, og bruge den tid, som en bestyrelsespost og bestyrelsesarbejdet kræver. Det kan lyde overvældende at skulle træde ind i en bestyrelse, men så galt er det heller ikke. Her kan du læse hvordan det hele er skruet sammen og hvilke opgaver der er. Bestyrelsen fordeler et antal roller på bestyrelsesmedlemmerne. Det er forskelligt hvilke evner og interesser der passer sammen med rollerne. Her er en kort beskrivelse af rollerne: Formanden Det er formandens primære ansvar at repræsentere foreningen i forhold til omverdenen, fx offentlige myndigheder, Modelflyvning Danmark og Idrætssamvirket Århus samt øvrige samarbejdspartnere. Formanden er desuden ansvarlig for alle lovpligtige og vedtægtsmæssige aktiviteter samt klubbens drift og velgående i det hele taget. Heldigvis er formanden ikke ene om alt dette. Han har en hel bestyrelse og en hel klub fuld af medlemmer til at hjælpe sig. Som leder kan og skal formanden delegere opgaver ud til folk, der kan løse dem. Men som bekendt kan man uddelegere opgaver men man kan ikke uddelegere ansvar. Man kan godt give ansvar videre, men man slipper ikke selv af med det, selvom man delegerer det videre. Formanden indkalder til det nødvendige antal bestyrelsesmøder. Formanden indkalder også til en årlig generelforsamling, hvortil han forfatter og præsenterer bestyrelsens beretning. Det kræver egentlig ikke så meget tid målt i timer at være formand, men den kræver opmærksomhed hele tiden. Sekretæren Sekretæren løser klubbens administrative opgaver, bortset fra regnskabet. Sekretæren tager referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling og sekretæren står også for at udsende brevpost til medlemmerne. Nu til dags er brevpost til medlemmerne begrænset til AMC-nyt og materialet forud for generalforsamlingen. Oftest vil formanden bede sekretæren om at arrangere bestyrelsesmøder. Medlemmernes forslag til generalforsamlingen sendes til sekretæren der samler dem og præsenterer dem for bestyrelsen. Kassereren Kassereren skal først og fremmest føre regnskabet. Det er kassererens ansvar at regnskabet er retvisende og at sikre, at der ligger behørig bilagsdokumentation på alle transaktioner. Kassereren modtager regninger til betaling eller til refundering som medlemsudlæg. Kassereren skal i løbet af året forsyne formanden og bestyrelsen med de ønskede økonomiske informationer. Forud for generalforsamlingen skal kassereren udarbejde et afsluttet regnskab for det foregående år og få det godkendt og underskrevet af klubbens revisor. Kassereren vil ligeledes inden generalforsamlingen udarbejde et budgetforslag for det kommende (reelt nys påbegyndte år) til behandling i bestyrelsen. Endelig varetages hele medlemsadministrationen dvs. modtager og behandler indmeldelse af nye medlemmer og opkræver kontingent. Pladsformanden Den tidsmæssigt mest krævende opgave, måske den vigtigste og i hvert fald den der kræver mest opmærksomhed er pladsformandens. Side 5

6 Flyvepladsen og banerne er klubbens vigtigste aktiv. Det er afgørende for glæden ved og muligheden for at flyve, at banerne er velholdte og plejede. Derfor er det pladsformandens ansvar at flyvepladsen hele tiden er i god brugbar stand. Det gælder ikke kun startbanerne, men også flyvepladsområdet og klubhuset. Det er en stor opgave, og det er vigtigt at pladsformanden forstår at uddelegere sine opgaver. Ellers går pladsformanden hurtigt kold i den store arbejdsbyrde. Pladsformanden sammensætter et plæneklipperhold, som mindst en gang om ugen skal klippe startbanerne og området. Pladsformanden kan sammensætte andre faste arbejdshold til at udføre rutineopgaver. Til større enkeltstående opgaver skal pladsformanden samle et arbejdshold til den aktuelle opgave og han skal planlægge og lede arbejdet. Vores sidste 3 og nuværende pladsformand har gjort et kæmpe arbejde i egen person. Jeg håber at vores nye pladsformand forstår at uddelegere meget mere end vi er vante til. For egen regning vil jeg foreslå bestyrelsen at opgaven gøres mere overkommelig ved at den fordeles på 2 bestyrelsesmedlemmer. PR-chefen AMC har i mange år udpeget en PR-chef i bestyrelsen, men rollen er med al respekt aldrig rigtigt blevet udfyldt. Det skyldes ikke mindst at rollen aldrig rigtig er blevet defineret. Den kommende bestyrelse skal igen udpege en PR-chef, og jeg håber at nogen i den nye bestyrelse har forudsætninger for både at definere og løse opgaven. En person med journalistisk erfaring vil være perfekt til rollen. PR-chefens rolle er faktisk vigtig for klubben. Som modelflyveklub er vi ikke just elsket af vores omgivelse. Og det bliver ikke bedre i de kommende år, hvor støjniveauet stadig vil stige. PR-chefen kan ikke reducere støjen, men han kan holde god dialog med naboerne og med de lokale medier. Han kan også være opmærksom på de åbne arrangementer der foregår i Lystrup og omegn og tilbyde udstillinger og flyveshows, som det skete ifm. Vestas i år. De løse opgaver Ud over bestyrelsens egentlige roller er to lidt større opgaver, som i de fleste perioder er blevet varetaget af et bestyrelsesmedlem, men som udmærket kunne delegeres til et eller flere medlemmer med de rette forudsætninger. Rollen som WEB-master er blevet ret overskueligt nu hvor vi har fået den nye Jomla WEB, hvor det er muligt at uddelegere opdateringsopgaverne på flere personer. Den kunne være sekretærens opgave at opdatere klubbens hjemmeside med klubinformationer, men ind til videre ligger det hos WEBmaster/bladredaktøren. Det kunne være mange andres rolle at fylde interessant information på hjemmesiden. Opgaven som bladredaktør har siden Steen Bluhme slap den i 2004 ligget hos undertegnede, både da jeg var sekretær, formand og nu kasserer. Det bliver nok svært at få den på andre hænder. Men har man lyst til og forudsætninger for at redigere et lille klubblad, er det faktisk en spændende opgave. For nuværende er det dog tidskrævende, da redaktøren både skal redigere bladet, skrive artiklerne, få det trykt samt kuvertere og sende bladet. Det er også derfor der ikke er kommet så mange numre de sidste par år. I en kommende bestyrelse, bør redaktøren uddelegere flere af sine opgaver det er nok fortsat mig, så det siger jeg til mig selv: Men til alle medlemmer af klubben siger jeg skriv nogle artikler om alt det I oplever, om det I eksperimenterer og det i sysler med hjemme i hobbyværkstedet. Det vil vi andre gerne læse om. Er du uvant med at skrive artikler, hjælper redaktøren gerne med det. Side 6

7 OPFORDRING Prøv at overveje om du kunne være den nye formand eller et af de nye bestyrelsesmedlemmer. Har du lyst og tid? Gider du være med til at skabe rammerne for at du selv og dine klubkolleger kan have en god klub og en god flyveplads eller måske få en bedre klub og flyveplads. Er det ikke dig, der gider, så er der måske en af dine flyvekammerater, som du synes burde gide. Så kan du opfordre ham til at gøre det. Sagen er jo at nogen skal gøre arbejdet. Ellers siver livet lige så stille ud af klubben. Det kunne godt være dig, der tog tjansen et par år, selvom du ikke har prøvet sådan noget før. Du skal være velkommen til at ringe til mig (Allan), hvis du har spørgsmål om bestyrelsesarbejdet. Måske skal du være med til at give klubben en fremtid ja det skal vi jo alle sammen, men måske vil du gå foran og have indflydelse på hvordan det skal ske. ikke ønskes offentliggjort af hensyn til fremtidige missioner, fandt efter nogen tids søgen frem til det havarerede fly. Flyets ejer måtte her konstatere, at flyet havde lidt så alvorlige skader, at det ikke med rimelige midler vil kunne bringes i flyveklar stand igen. Havarikommissionen har pga. de voldsomme beskadigelser ikke kunnet afdække årsagen til styrtet, men de foreløbige undersøgelser peger dog i retning af, at en navigationsfejl kan have været en medvirkende årsag. Politiets udtrykker stor tilfredshed med hundepatruljens indsats, og man lægger stor vægt på at kunne stå til rådighed, når så alvorlige hændelser indtræffer. Politiet fastslår samtidig, at de tyggemærker der er efterladt i den fundne model antagelig stammer fra vilde dyr, der har passeret i nattens løb. Se det var en rigtig perle-historie og den er heller ikke helt sandfærdig. Politiet ind i eftersøgningen af havareret modelfly. AMC-nyt d. 31/5 I forbindelse med modelflyvetræning på Lystrup Flyveplads mandag d. 30/5 indtraf en hændelse som senere skulle påkalde sig Politiets bevågenhed. Modelflyet som var af typen Taxi-I blev under instruktørens opsyn ført af den endnu uskolede pilot Helge. Uforudsete omstændigheder medførte at modelflyet under en flyvning kom ud af kontrol og styrtede ned i et område nord for flyvepladsen. Efter styrtet blev der indledt en grundig afsøgning af det formodede nedstyrtningsområde. Eftersøgningen måtte dog uden resultat indstilles ved mørkets frembrud. Det var en bekymret Helge, der således måtte efterlade sit fly i naturens varetægt. Den følgende morgen blev Århus Politis afdeling for bortkomne modelfly kontaktet og sat ind i situationen. En hundepatrulje blev udkommanderet og deltog sammen med piloten i den videre eftersøgning. Hunden, hvis navn Som det fremgår af fotoet, lå nedstyrtningsområdet tæt på Egåens nordre løb. Kun marginaler forhindrede flyet i at styrte i åen. Det er piloten Helge der ses i baggrunden med motor og radio der kunne reddes fra vraget. Side 7

8 Men det meste er ganske vist. Politiets involvering skyldes at hundepatruljen deler bøgehæk med Helge, og der var så at sige tale om sort arbejde fra ordensmagtens side eller nabohjælp om man vil. Men alle var glade. Helge for at finde sin model, betjenten for at træne sin hund og hunden for at spæne rundt i det grønne. Her skal det også lige slås fast, at evt. tyggemærker i de lokale rådyr også skyldes ukendte årsager. Nej stop. Det med tyggemærker står for redaktionens egen regning. Hunden er totalt velopdragen. Den rørte hverken rådyr eller flyver, selv om den jagede et rådyr op. Peter Thomassen som var til stede fortæller, at hunden ikke havde brug for at snuse til en flyver eller for at sniffe metanol. Den er trænet til at reagere på alt der er unormalt forekommende. Men som Peter spøgefuldt bemærkede, så er det faktisk ret normalt at der forekommer vrag af modelfly nord for flyvepladsen. Men det vidste hunden jo ikke. Flyveopvisning på Tangkrogen i regi af Vestas Vindmøller. I starten af maj kontaktede Louise Poulsen fra Vestas vores formand Christian for at spørge om klubben ville give opvisning i forbindelse med et arrangement som Vestas ville holde på Tangkrogen. Anledningen var Sculpture by the Sea, hvor forskellige firmaer kunne lave temadage. Vestas havde naturligt nok valgt vinden som tema, og derfor var det først og fremmest svævemodeller, der var efterspurgt. Christian sendte oplægget rundt i bestyrelsen, og vi så på de praktiske muligheder. Google er menneskets bedste ven, så med Google Earth kunne vi få et overblik over Tangkrogen og hele strækningen hen til kysthotellet, som i vore dage hedder Helnan. Helst skulle opvisningen være foregået ved hotellet, men der er tydeligvis ikke plads nok, hvis vi blot skulle overholde BL 9.4. på de mest essentielle punkter. Med den relativt korte frist der var inden opvisningen skulle finde sted, var det usandsynligt at vi kunne nå at få en dispensationsansøgning igennem hos Trafikstyrelsen (tidl. SLV). Men i stedet for fik vi en dispensation fra Modelflyvning Danmarks flyvepladsudvalg. Formelt har de ikke bemyndigelse til at udstede dispensationer, men vi fik deres vurdering på at flyvningen kunne gennemføres forsvarligt og de vigtigste afstande til veje og bebyggelse kunne overholdes. Det var under forudsætning af at flyvningen foregik på Tangkrogen ved cirkuspladsen. Det blev så besluttet, at vi gerne ville give opvisning. Thomas Rune stod for arrangementet. Faktisk er det sådan, at man helt lovligt kan flyve med modelfly under 7 Kg. på Tangkrogen. Dermed ikke sagt at det er klogt at gøre det, men det er faktisk lovligt. Det er muligt at overholde BL 9.4 og det er et offentligt område, så den er god nok. Begrænsningen ligger dog i, at man ikke må overflyve menneskeforsamlinger, så det er kun når pladsen er næsten mennesketom at det kan gennemføres. Denne sidste forudsætning kunne vi selvfølgelig ikke opfylde til opvisningen. Man kan sige, at uden tilskuere, var der jo ikke megen grund til at lave opvisning Der skulle flyve på 2 hverdags aftener kl. 19. Det blev senere ændret til kl. 20 for den anden opvisning. Umiddelbart før vores opvisninger var De Flyvende Aarhus gymnaster i luften over scenen inden på selve cirkuspladsen. På nydansk hedder de i øvrigt Flying Superkids. Nok var der bestilt svæveflyvere, men vi mente at vi også burde stille op med en vindmølle eller en omvendt vindmølle er det nok. Vi har to af Danmarks bedste helikopterpiloter i klubben, så vi bad den ene af dem, vort juniormedlem Jakob Hansen om at stille op. Foruden Jakob var Peter Bejerholm, Per Holm og Thomas Rune piloter ved den første opvisning. I anden opvisning fløj desuden Henrik Jørgensen og undertegnede. Peter og Per fløj hver en Polsk Art-shop Evolution el-svæver på 250cm. Thomas fløj sin hotliner samt sin elsvæver på 340cm og endelig en SLG. Henrik fløj el-jet og elmo- Side 8

9 del, mens jeg fløj mine Parkzone modeller: Trojan, Corsair og Extra-300. Ved første opvisning d. 9/6 var der en frisk vind fra vest, som indeholdt meget termik men også mange turbulenser. Thomas gennemførte et antal højstarter med sit startspil, dog uden det karakteristiske smæld det giver når modellen slapper en udspændt line. Der var simpelthen ikke plads til at lægge line nok ud. Men imponerende var det alligevel for publikum. Ved anden opvisning d. 16/6 var vinden mere behersket og kom fra SV. Højstarten blev droppet, men til gengæld kunne skummodellerne tumle sig i den lette vind. Henriks jetjaver tiltrak sig en del opmærksomhed, men top attraktionen var Jakob og hans helikoptere. Jeg havde forinden bedt Jakob om at flyve roligt og med store figurer. Jeg var sikker på at hård 3D ikke ville sige menigmand noget. Jeg tog fejl, og da Jakob fik lov at give den gas, var der stort bifald fra publikum. Det var ikke sådan, at tilskuerne stod skulder ved skulder, men der var en hel del besøgende. Piloterne blev sponsoreret med en Vestas T- shirt og en matchende kausket, og ikke mindst med en fin æske chokolade hver. Bo og Henryk var også tilmeldt som piloter, men de fik begge teknisk fejl på deres sender dagen før første opvisning. Heldigvis kunne Thomas hurtigt samle forstærkning. Der skete ingen uheld og der var ingen farlige episoder. Publikum og Vestas var tilfredse, og vi fik en god oplevelse. Redaktionen har desværre ikke kunnet opdrive billeder fra opvisningen. Hvor f.. ligger Herning Jo, den ligger lige midt i Jylland, der hvor motorvejen fra Silkeborg ender og hastigheden sættes ned. Lidt nord for byen ligger Herning Lufthavn, som i fordums storhed afviklede passagertrafik men i nutids kvide må nøjes med at lægge asfalt og græs til privatfly, ultralette og svævefly. Dem er der til gengæld mange af. Lidt syd for lufthavnen ligger endnu en flyveplads nemlig Herning Mfk. I al fordragelighed deler de to flyvepladser luftrum efter en mangeårig dispensation givet af Trafikstyrelsen. Hvert år i uge 24 inviterer Herning Mfk til Warbird træf med camping, festtelt og helstegt pattegris. Uden pattegris og drikke, du r piloten ikke. Herning mfk. har et stort og velindrettet klubhus og de har baderum og moderne toiletter. Det er nok en medvirkende årsag til at dette warbird stævne er blevet et familiestævne. Lugt af ged og gammel potte er ikke noget der hitter hos fruerne. Flyvepladsen er også god. Plænen er jævn og fin, og der er tilpas meget af den. Flyvepladsen ligger helt tæt på vejen, og den må modellerne ikke krydse. Til gengæld må man flyve så langt øjet rækker i de andre retninger. Det betyder også at man må flyve ind over campinglejren. Det er lidt uvant og som regel forbudt alle andre steder, og det kan være lidt nervepirrende når 24Kg modelflyver med 250 cc i snuden kommer ræsende i lav højde lige mod ens campingvogn, men man vænner sig til det, og der er vist aldrig sket uheld. Der var vel omkring 40 piloter tilmeldt og traditionen tro var en del af dem fra Tyskland. Det er nogle hyggelige fætre de tyskere, og de har gennem årene imponeret med deres store modeller. Men hvad modelstørrelse angår, kan vi efterhånden sagtens give tyskerne svar på tiltale. Fra AMC deltog Peter Bejerholm, Per Holm, Henrik, Ole og undertegnede. Flere fra AMC Side 9

10 Og lørdagen stod i vandmandens tegn. Det regnede jævnt det meste af dagen, men der var også korte stunder hvor der kunne flyves. Så var det til gengæld et plaster på såret, da vi kunne give grisebassen los og nyde pattegrisen med alt hvad der hører til og ikke mindst desserten, som hvert år består af en masse forskellige lækre kager, bagt med kærlighed og flid af modelflyvernes koner. Både pattegris og kager er blevet gode traditioner. Was fanden ist dog das for en gedims du hast der eingebyggen, Herrn Schulze var tilmeldte, men de besindede sig da de så vejrudsigten for lørdag. Vejret var nok også årsagen til at deltagerantallet var under normalen. Søndag var vejret perfekt og der blev fløjet igennem. Langs vejen samlede mange tilskuere sig og fik en oplevelse med hjem. Om guderne, vejret og Herning mfk vil, så går turen til Herning igen næste år. Peter Bejerholm er ved at starte sin Stearman PT-17. Manden uden hoved er Per Holm, der havde en model magen til, men den er desværre havareret. Peter og Per lavede flot formationsflyvning med de to ens modeller, og det vakte begejstring blandt tilskuerne. Side 10

11 Klub information Certifikater Siden april har følgende medlemmer taget A-certifikat: Henrik Jørgensen Bo Reimers Ronnie Jørgensen AMC s hjemmeside Nogen har måske allerede set det vi har fået en ny hjemmeside baseret på JOMLA. Indrømmet den er ikke så smart i designet som den Jes Schmidt i sin tid lavede, men fordelen er at man kan uddelegere opdatering af data. Midt i november fik jeg adgang til at opdatere på hjemmesiden, og det betyder at opdatering kan ske fra dag til dag. Fx har forsiden et afsnit med udklip fra kalenderen, hvor de næstkommende aktiviteter står. Filosofien er at en hjemmeside der ikke er opdateret er værre end en hjemmeside der ikke findes. Der er kommet en ny overskrift på forsiden der hedder MEDLEMSOMRÅDE. Her er jeg i gang med at skrive og præsentere alle klubbens rutiner og regler dem der ikke allerede ligger under klubinfo. Det er meningen at disse beskrivelser skal hjælpe kommende bestyrelser, som måske ikke har årelang erfaring. Beskrivelserne skal selvfølgelig tilrettes efterhånden som sæder og skikke ændrer sig. Som det er nu er MEDLEMSORMÅDE tilgængeligt for enhver, men det er meningen at området kun skal være tilgængeligt for medlemmer. Når det sker, kan vi også placere medlemsoversigter derinde. Det er ikke lovligt aht. persondataloven, hvis området er offentligt tilgængeligt. Når området bliver lukket for andre end AMC-medlemmer, skal vi alle have et brugernavn og kodeord, som det kendes fra mange andre systemer. Brugernavnet bliver medlemsnummeret og kodeordet definerer man selvfølgelig selv. Resten af hjemmesiden vil forblive tilgængelig for alle uden kodeord. AMC byder hjerteligt velkommen til Mdl. Navn By Telefon 466 Janus Kristensen Århus N jbk visualgroup.dk 467 Anders Bohn Hjorth Århus C bohnhjorth gmail.com 468 Jan Blæsild Risskov jan blaesild.com 469 John Berg Kristensen Lystrup bergkristensen gmail.com 470 Frank Dam Yde Spørring frank.dam.yde randers.dk 471 Peter Christensen Århus N peter.lotus7 gmail.com 472 Hao Yin Aarhus C haoyin chem.au.dk 473 Peter Krogh Skødstrup pk mctc.dk 474 Svend Gissel Sjørup Lystrup svendgissel gmail.com for at beskytte mailadresser, når bladet lægges på internet.

12 Vinterkalender for Aarhus Modelflyve Club Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet onsdag 7. dec. -11 Fra kl. 19:00 Glögg aften onsdag 18. jan. -12 Fra kl. 19:00 Vinterklubaften (café) onsdag 22. jan. -12 Fra kl. 19:30 Generalforsamling (lokale 1+2) onsdag 21. mar. -12 Fra kl. 19:00 Vinterklubaften (café) lørdag 13. apr. -12 Fra kl. 10:00 Standerhejsning weekend 27. apr. -12 Skrænttur til Hanstholm (dato kan ændres) Indendørsflyvning i Åarhus Modelflyve Club Ugedag Dato Tidspunkt Sted Søndag 4. dec :00-14:00 Skjoldhøjskolen Søndag 22. jan :00-14:00 Skjoldhøjskolen Søndag 26. feb :00-14:00 Skjoldhøjskolen Søndag 11. mar :00-14:00 Skjoldhøjskolen Bestyrelsen ønsker glædelig Jul og godt nytår til alle medlemmer og deres familier.

April 2010. Referat fra konstituerende best. møde Referat fra bestyrelsesmøde 6/3

April 2010. Referat fra konstituerende best. møde Referat fra bestyrelsesmøde 6/3 April 2010 INDHOLD Indbydelse til standerhejsning Indbydelse til motorkonkurrence Indbydelse til helikopterkonkurrence Indbydelse til familiedag og auktion Referat fra bestyrelsesmøde 3/2 Protokol fra

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling Det var kattens Modeludstilling Fra standerstrygning Fra festugeflyvning. December 2014

Indkaldelse til generalforsamling Det var kattens Modeludstilling Fra standerstrygning Fra festugeflyvning. December 2014 f December 2014 Indkaldelse til generalforsamling Det var kattens Modeludstilling 2015 Fra standerstrygning Fra festugeflyvning Henrik Jørgensens Beast, som fik godt med gas under opvisningen. Her fotograferet

Læs mere

RC Flyveklubben HANGAR 4800

RC Flyveklubben HANGAR 4800 Vedtægter for RC Flyveklubben Hangar 4800. 1 Navn og hjemsted RC Flyveklubben har hjemsted i Guldborgsund kommune. Stk. 2 Klubben er medlem i Modelflyvning Danmark. 2 Formål Stk. 1 Formålet for klubben

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

oktober 2012 Per Holm gør klar til at starte sin Bücker Jungmeister med en 250cc 5 cyl. MOKI stjernemotor Foto: Lars Klitte

oktober 2012 Per Holm gør klar til at starte sin Bücker Jungmeister med en 250cc 5 cyl. MOKI stjernemotor Foto: Lars Klitte oktober 2012 INDHOLD Festugeopvisningen var ved at gå i vandet Et brag af en festugeflyvning Flyvepladsen har aldrig været bedre AMC hjemmesiden lever og har det godt AMC fik en gave Per Holm gør klar

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

April 2011. Det er så koldt derude - dog syyyynger der en lille fugl med radio-muffedisse på hænderne. Ja, det rimer ikke, men det passer.

April 2011. Det er så koldt derude - dog syyyynger der en lille fugl med radio-muffedisse på hænderne. Ja, det rimer ikke, men det passer. April 2011 INDHOLD Indbydelse til sommerens aktiviteter Farvel til gamle kæmper Protokol fra generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Konstituerende bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøder Flyv

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2015 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2. Formål. Foreningens formål er at samle alle sportsinteresserede i en forening

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Plads- og Flyveregler

Plads- og Flyveregler Plads- og Flyveregler 1. Definitioner Motorfly: Fastvingede fly med el-motor eller forbrændingsmotor. Svævefly: Fastvingede fly for termikflyvning, og evt. forsynet med el-motor. Helikopter: Fly med rotorblade,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016

VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 VEDTÆGTER FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB 2016 Sidst justeret ved en ordinær generalforsamling 21. januar 2016. Side 1 af 5 1. Navn. Foreningens navn er: Ikast og omegns Motor Klub. Forkortet til IMK 2.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl

Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl 2. jan. 2016 Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Give Hundeklub søndag d. 31. januar kl. 12.15 Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

RC Parken SPONSOR MAPPE. RC Parkens Bestyrelse

RC Parken SPONSOR MAPPE. RC Parkens Bestyrelse RC Parken SPONSOR MAPPE 2011 RC Parkens Bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål side 3 Beskrivelse af RC Parken side 4 RC Parkens styring, ledelse og repræsentation side 5 Beliggenhed side 5 Begrundelse

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamling torsdag 10/3-11

Referat af generalforsamling torsdag 10/3-11 Dagsorden: Referat af generalforsamling torsdag 10/3-11 1. Valg af dirigent! 2. Formandens beretning! Herunder udvalgsberetninger: Indendørs/aktivitet-uds./flyveplads/skolefly-instruktør. 3. Kasserens

Læs mere

Generalforsamling 2013 Brødeskovparken

Generalforsamling 2013 Brødeskovparken Generalforsamling 2013 Brødeskovparken 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2012 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune.

DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter. 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. DRAGSHOLM MODELFLYVEKLUB Vedtægter 1. Navn Klubbens navn er Dragsholm Modelflyveklub og er hjemmehørende i Odsherred kommune. 2. Formål At udvikle og fremme mulighederne for udøvelse af modelflyvning.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AGF Fanklub Odder

Vedtægter for AGF Fanklub Odder Vedtægter for AGF Fanklub Odder Seneste ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24. juni 2003. 1 Navn Klubbens navn er : AGF FANKLUB ODDER AGF Fanklub Odder har hjemsted i Odder, hvorfra

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Amager Motocross Klub

Amager Motocross Klub Referat fra Generalforsamling torsdag d. 29. november 2007 kl.19.00, i klubhuset. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning, samt godkendelse af regnskab

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere