december 2011 Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "december 2011 Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je"

Transkript

1 december 2011 INDHOLD Indbydelse til glöggaften Indbydelse til generalforsamling Nu er gode dyr rådne ny bestyrelse Politiet eftersøger havareret modelfly Flyveopvisning på Tangkrogen Hvor f. ligger Herning? Warbird træf Nye medlemmer Opdateret kalender Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je

2 Kom og vær med til AMCs hyggelige Vi mødes 7. december kl. 19:00 i Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

3 1. Hjemmeside: Bestyrelsen Formand Christian Kaastrup christian kaastrup.dk Kasserer Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Sekretær Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Pladsforvaltning Ronni Jørgensen PR Thomas Rune Kontaktpersoner Pladsformand Ronni Jørgensen Sikkerhedsansvarlig Ole Jensen ole-hv15 stofanet.dk Klubbladet AMC-nyt Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Nøgler til klubhus Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Webmaster Lars Klitte Instruktører (navne med * er også kontrollanter for certifikatprøver) Motorfly brændstof: Motorfly elektriske Christian Kaastrup Henrik Jørgensen Allan Feld* Troels Gripping Svævemodeller: Stormodeller brændstof: Thomas Rune Ole Jensen* Troels Gripping Peter Bejerholm* Regler om begrænsning af motorstøj Flyvning med brændstofmotor er tilladt i følgende tidsrum: Mandag 09:30 22:00 Onsdag 09:30 22:00 Klubaften 18:30 til 21:00 Fredag 09:30 20:00 Lørdag 09:30 20:00 Søndag 11:00 16:00 men kun i perioden 15/9 til 1/4 I øvrige tidsrum er flyvning med brændstofmotor ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne.

4 Indkaldelse til ordinær Generalforsamling onsdag d. 22. feb kl i Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Dagsorden i flg. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 3. Godkendelse af regnskabet 4. Fremlæggelse af budget 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af medlemskontingent 7. Valg af formand 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af unge observatører, hvis der er fremsat ønske herom. 9. Valg af suppleanter 10. Valg af revisor 11. Valg af revisorsuppleant 12. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes som brevpost eller til klubbens sekretær senest 1. februar adresse: Postadresse: henrik nordiskmalerteam.dk Henrik Jørgensen Urmagertoften Højbjerg Bestyrelsesmedlemmer på valg: Allan Feld Bo Rejmers (i utide) Ronni Jørgensen (i utide) Revisor på valg Leif Nielsen Suppleanter på valg: Thomas Rune Lars Klitte Revisorsuppleant på valg Steen Bluhme Ronni og Bo modtager ikke genvalg. Begge ønsker at fratræde i valgperioden Tillige ønsker Christian at fratræde som formand med venlig hilsen, Bestyrelsen

5 Nu er gode dyr rådne Det er vigtigt for en god og aktiv klub at have en god og aktiv bestyrelse. Det er bestyrelsen der skal tage initiativer til klubbens aktiviteter og bestyrelsen skal støtte op omkring initiativer fra medlemmerne. AMC har den udfordring at vi skal forny det halve af vores bestyrelse, og vi skal også finde en ny formand. Det er en stor udskiftning, og derfor er det vigtigt for klubben at finde nye bestyrelseskandidater og en formandskandidat helst flere, som er parate til at tage det ansvar, og bruge den tid, som en bestyrelsespost og bestyrelsesarbejdet kræver. Det kan lyde overvældende at skulle træde ind i en bestyrelse, men så galt er det heller ikke. Her kan du læse hvordan det hele er skruet sammen og hvilke opgaver der er. Bestyrelsen fordeler et antal roller på bestyrelsesmedlemmerne. Det er forskelligt hvilke evner og interesser der passer sammen med rollerne. Her er en kort beskrivelse af rollerne: Formanden Det er formandens primære ansvar at repræsentere foreningen i forhold til omverdenen, fx offentlige myndigheder, Modelflyvning Danmark og Idrætssamvirket Århus samt øvrige samarbejdspartnere. Formanden er desuden ansvarlig for alle lovpligtige og vedtægtsmæssige aktiviteter samt klubbens drift og velgående i det hele taget. Heldigvis er formanden ikke ene om alt dette. Han har en hel bestyrelse og en hel klub fuld af medlemmer til at hjælpe sig. Som leder kan og skal formanden delegere opgaver ud til folk, der kan løse dem. Men som bekendt kan man uddelegere opgaver men man kan ikke uddelegere ansvar. Man kan godt give ansvar videre, men man slipper ikke selv af med det, selvom man delegerer det videre. Formanden indkalder til det nødvendige antal bestyrelsesmøder. Formanden indkalder også til en årlig generelforsamling, hvortil han forfatter og præsenterer bestyrelsens beretning. Det kræver egentlig ikke så meget tid målt i timer at være formand, men den kræver opmærksomhed hele tiden. Sekretæren Sekretæren løser klubbens administrative opgaver, bortset fra regnskabet. Sekretæren tager referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling og sekretæren står også for at udsende brevpost til medlemmerne. Nu til dags er brevpost til medlemmerne begrænset til AMC-nyt og materialet forud for generalforsamlingen. Oftest vil formanden bede sekretæren om at arrangere bestyrelsesmøder. Medlemmernes forslag til generalforsamlingen sendes til sekretæren der samler dem og præsenterer dem for bestyrelsen. Kassereren Kassereren skal først og fremmest føre regnskabet. Det er kassererens ansvar at regnskabet er retvisende og at sikre, at der ligger behørig bilagsdokumentation på alle transaktioner. Kassereren modtager regninger til betaling eller til refundering som medlemsudlæg. Kassereren skal i løbet af året forsyne formanden og bestyrelsen med de ønskede økonomiske informationer. Forud for generalforsamlingen skal kassereren udarbejde et afsluttet regnskab for det foregående år og få det godkendt og underskrevet af klubbens revisor. Kassereren vil ligeledes inden generalforsamlingen udarbejde et budgetforslag for det kommende (reelt nys påbegyndte år) til behandling i bestyrelsen. Endelig varetages hele medlemsadministrationen dvs. modtager og behandler indmeldelse af nye medlemmer og opkræver kontingent. Pladsformanden Den tidsmæssigt mest krævende opgave, måske den vigtigste og i hvert fald den der kræver mest opmærksomhed er pladsformandens. Side 5

6 Flyvepladsen og banerne er klubbens vigtigste aktiv. Det er afgørende for glæden ved og muligheden for at flyve, at banerne er velholdte og plejede. Derfor er det pladsformandens ansvar at flyvepladsen hele tiden er i god brugbar stand. Det gælder ikke kun startbanerne, men også flyvepladsområdet og klubhuset. Det er en stor opgave, og det er vigtigt at pladsformanden forstår at uddelegere sine opgaver. Ellers går pladsformanden hurtigt kold i den store arbejdsbyrde. Pladsformanden sammensætter et plæneklipperhold, som mindst en gang om ugen skal klippe startbanerne og området. Pladsformanden kan sammensætte andre faste arbejdshold til at udføre rutineopgaver. Til større enkeltstående opgaver skal pladsformanden samle et arbejdshold til den aktuelle opgave og han skal planlægge og lede arbejdet. Vores sidste 3 og nuværende pladsformand har gjort et kæmpe arbejde i egen person. Jeg håber at vores nye pladsformand forstår at uddelegere meget mere end vi er vante til. For egen regning vil jeg foreslå bestyrelsen at opgaven gøres mere overkommelig ved at den fordeles på 2 bestyrelsesmedlemmer. PR-chefen AMC har i mange år udpeget en PR-chef i bestyrelsen, men rollen er med al respekt aldrig rigtigt blevet udfyldt. Det skyldes ikke mindst at rollen aldrig rigtig er blevet defineret. Den kommende bestyrelse skal igen udpege en PR-chef, og jeg håber at nogen i den nye bestyrelse har forudsætninger for både at definere og løse opgaven. En person med journalistisk erfaring vil være perfekt til rollen. PR-chefens rolle er faktisk vigtig for klubben. Som modelflyveklub er vi ikke just elsket af vores omgivelse. Og det bliver ikke bedre i de kommende år, hvor støjniveauet stadig vil stige. PR-chefen kan ikke reducere støjen, men han kan holde god dialog med naboerne og med de lokale medier. Han kan også være opmærksom på de åbne arrangementer der foregår i Lystrup og omegn og tilbyde udstillinger og flyveshows, som det skete ifm. Vestas i år. De løse opgaver Ud over bestyrelsens egentlige roller er to lidt større opgaver, som i de fleste perioder er blevet varetaget af et bestyrelsesmedlem, men som udmærket kunne delegeres til et eller flere medlemmer med de rette forudsætninger. Rollen som WEB-master er blevet ret overskueligt nu hvor vi har fået den nye Jomla WEB, hvor det er muligt at uddelegere opdateringsopgaverne på flere personer. Den kunne være sekretærens opgave at opdatere klubbens hjemmeside med klubinformationer, men ind til videre ligger det hos WEBmaster/bladredaktøren. Det kunne være mange andres rolle at fylde interessant information på hjemmesiden. Opgaven som bladredaktør har siden Steen Bluhme slap den i 2004 ligget hos undertegnede, både da jeg var sekretær, formand og nu kasserer. Det bliver nok svært at få den på andre hænder. Men har man lyst til og forudsætninger for at redigere et lille klubblad, er det faktisk en spændende opgave. For nuværende er det dog tidskrævende, da redaktøren både skal redigere bladet, skrive artiklerne, få det trykt samt kuvertere og sende bladet. Det er også derfor der ikke er kommet så mange numre de sidste par år. I en kommende bestyrelse, bør redaktøren uddelegere flere af sine opgaver det er nok fortsat mig, så det siger jeg til mig selv: Men til alle medlemmer af klubben siger jeg skriv nogle artikler om alt det I oplever, om det I eksperimenterer og det i sysler med hjemme i hobbyværkstedet. Det vil vi andre gerne læse om. Er du uvant med at skrive artikler, hjælper redaktøren gerne med det. Side 6

7 OPFORDRING Prøv at overveje om du kunne være den nye formand eller et af de nye bestyrelsesmedlemmer. Har du lyst og tid? Gider du være med til at skabe rammerne for at du selv og dine klubkolleger kan have en god klub og en god flyveplads eller måske få en bedre klub og flyveplads. Er det ikke dig, der gider, så er der måske en af dine flyvekammerater, som du synes burde gide. Så kan du opfordre ham til at gøre det. Sagen er jo at nogen skal gøre arbejdet. Ellers siver livet lige så stille ud af klubben. Det kunne godt være dig, der tog tjansen et par år, selvom du ikke har prøvet sådan noget før. Du skal være velkommen til at ringe til mig (Allan), hvis du har spørgsmål om bestyrelsesarbejdet. Måske skal du være med til at give klubben en fremtid ja det skal vi jo alle sammen, men måske vil du gå foran og have indflydelse på hvordan det skal ske. ikke ønskes offentliggjort af hensyn til fremtidige missioner, fandt efter nogen tids søgen frem til det havarerede fly. Flyets ejer måtte her konstatere, at flyet havde lidt så alvorlige skader, at det ikke med rimelige midler vil kunne bringes i flyveklar stand igen. Havarikommissionen har pga. de voldsomme beskadigelser ikke kunnet afdække årsagen til styrtet, men de foreløbige undersøgelser peger dog i retning af, at en navigationsfejl kan have været en medvirkende årsag. Politiets udtrykker stor tilfredshed med hundepatruljens indsats, og man lægger stor vægt på at kunne stå til rådighed, når så alvorlige hændelser indtræffer. Politiet fastslår samtidig, at de tyggemærker der er efterladt i den fundne model antagelig stammer fra vilde dyr, der har passeret i nattens løb. Se det var en rigtig perle-historie og den er heller ikke helt sandfærdig. Politiet ind i eftersøgningen af havareret modelfly. AMC-nyt d. 31/5 I forbindelse med modelflyvetræning på Lystrup Flyveplads mandag d. 30/5 indtraf en hændelse som senere skulle påkalde sig Politiets bevågenhed. Modelflyet som var af typen Taxi-I blev under instruktørens opsyn ført af den endnu uskolede pilot Helge. Uforudsete omstændigheder medførte at modelflyet under en flyvning kom ud af kontrol og styrtede ned i et område nord for flyvepladsen. Efter styrtet blev der indledt en grundig afsøgning af det formodede nedstyrtningsområde. Eftersøgningen måtte dog uden resultat indstilles ved mørkets frembrud. Det var en bekymret Helge, der således måtte efterlade sit fly i naturens varetægt. Den følgende morgen blev Århus Politis afdeling for bortkomne modelfly kontaktet og sat ind i situationen. En hundepatrulje blev udkommanderet og deltog sammen med piloten i den videre eftersøgning. Hunden, hvis navn Som det fremgår af fotoet, lå nedstyrtningsområdet tæt på Egåens nordre løb. Kun marginaler forhindrede flyet i at styrte i åen. Det er piloten Helge der ses i baggrunden med motor og radio der kunne reddes fra vraget. Side 7

8 Men det meste er ganske vist. Politiets involvering skyldes at hundepatruljen deler bøgehæk med Helge, og der var så at sige tale om sort arbejde fra ordensmagtens side eller nabohjælp om man vil. Men alle var glade. Helge for at finde sin model, betjenten for at træne sin hund og hunden for at spæne rundt i det grønne. Her skal det også lige slås fast, at evt. tyggemærker i de lokale rådyr også skyldes ukendte årsager. Nej stop. Det med tyggemærker står for redaktionens egen regning. Hunden er totalt velopdragen. Den rørte hverken rådyr eller flyver, selv om den jagede et rådyr op. Peter Thomassen som var til stede fortæller, at hunden ikke havde brug for at snuse til en flyver eller for at sniffe metanol. Den er trænet til at reagere på alt der er unormalt forekommende. Men som Peter spøgefuldt bemærkede, så er det faktisk ret normalt at der forekommer vrag af modelfly nord for flyvepladsen. Men det vidste hunden jo ikke. Flyveopvisning på Tangkrogen i regi af Vestas Vindmøller. I starten af maj kontaktede Louise Poulsen fra Vestas vores formand Christian for at spørge om klubben ville give opvisning i forbindelse med et arrangement som Vestas ville holde på Tangkrogen. Anledningen var Sculpture by the Sea, hvor forskellige firmaer kunne lave temadage. Vestas havde naturligt nok valgt vinden som tema, og derfor var det først og fremmest svævemodeller, der var efterspurgt. Christian sendte oplægget rundt i bestyrelsen, og vi så på de praktiske muligheder. Google er menneskets bedste ven, så med Google Earth kunne vi få et overblik over Tangkrogen og hele strækningen hen til kysthotellet, som i vore dage hedder Helnan. Helst skulle opvisningen være foregået ved hotellet, men der er tydeligvis ikke plads nok, hvis vi blot skulle overholde BL 9.4. på de mest essentielle punkter. Med den relativt korte frist der var inden opvisningen skulle finde sted, var det usandsynligt at vi kunne nå at få en dispensationsansøgning igennem hos Trafikstyrelsen (tidl. SLV). Men i stedet for fik vi en dispensation fra Modelflyvning Danmarks flyvepladsudvalg. Formelt har de ikke bemyndigelse til at udstede dispensationer, men vi fik deres vurdering på at flyvningen kunne gennemføres forsvarligt og de vigtigste afstande til veje og bebyggelse kunne overholdes. Det var under forudsætning af at flyvningen foregik på Tangkrogen ved cirkuspladsen. Det blev så besluttet, at vi gerne ville give opvisning. Thomas Rune stod for arrangementet. Faktisk er det sådan, at man helt lovligt kan flyve med modelfly under 7 Kg. på Tangkrogen. Dermed ikke sagt at det er klogt at gøre det, men det er faktisk lovligt. Det er muligt at overholde BL 9.4 og det er et offentligt område, så den er god nok. Begrænsningen ligger dog i, at man ikke må overflyve menneskeforsamlinger, så det er kun når pladsen er næsten mennesketom at det kan gennemføres. Denne sidste forudsætning kunne vi selvfølgelig ikke opfylde til opvisningen. Man kan sige, at uden tilskuere, var der jo ikke megen grund til at lave opvisning Der skulle flyve på 2 hverdags aftener kl. 19. Det blev senere ændret til kl. 20 for den anden opvisning. Umiddelbart før vores opvisninger var De Flyvende Aarhus gymnaster i luften over scenen inden på selve cirkuspladsen. På nydansk hedder de i øvrigt Flying Superkids. Nok var der bestilt svæveflyvere, men vi mente at vi også burde stille op med en vindmølle eller en omvendt vindmølle er det nok. Vi har to af Danmarks bedste helikopterpiloter i klubben, så vi bad den ene af dem, vort juniormedlem Jakob Hansen om at stille op. Foruden Jakob var Peter Bejerholm, Per Holm og Thomas Rune piloter ved den første opvisning. I anden opvisning fløj desuden Henrik Jørgensen og undertegnede. Peter og Per fløj hver en Polsk Art-shop Evolution el-svæver på 250cm. Thomas fløj sin hotliner samt sin elsvæver på 340cm og endelig en SLG. Henrik fløj el-jet og elmo- Side 8

9 del, mens jeg fløj mine Parkzone modeller: Trojan, Corsair og Extra-300. Ved første opvisning d. 9/6 var der en frisk vind fra vest, som indeholdt meget termik men også mange turbulenser. Thomas gennemførte et antal højstarter med sit startspil, dog uden det karakteristiske smæld det giver når modellen slapper en udspændt line. Der var simpelthen ikke plads til at lægge line nok ud. Men imponerende var det alligevel for publikum. Ved anden opvisning d. 16/6 var vinden mere behersket og kom fra SV. Højstarten blev droppet, men til gengæld kunne skummodellerne tumle sig i den lette vind. Henriks jetjaver tiltrak sig en del opmærksomhed, men top attraktionen var Jakob og hans helikoptere. Jeg havde forinden bedt Jakob om at flyve roligt og med store figurer. Jeg var sikker på at hård 3D ikke ville sige menigmand noget. Jeg tog fejl, og da Jakob fik lov at give den gas, var der stort bifald fra publikum. Det var ikke sådan, at tilskuerne stod skulder ved skulder, men der var en hel del besøgende. Piloterne blev sponsoreret med en Vestas T- shirt og en matchende kausket, og ikke mindst med en fin æske chokolade hver. Bo og Henryk var også tilmeldt som piloter, men de fik begge teknisk fejl på deres sender dagen før første opvisning. Heldigvis kunne Thomas hurtigt samle forstærkning. Der skete ingen uheld og der var ingen farlige episoder. Publikum og Vestas var tilfredse, og vi fik en god oplevelse. Redaktionen har desværre ikke kunnet opdrive billeder fra opvisningen. Hvor f.. ligger Herning Jo, den ligger lige midt i Jylland, der hvor motorvejen fra Silkeborg ender og hastigheden sættes ned. Lidt nord for byen ligger Herning Lufthavn, som i fordums storhed afviklede passagertrafik men i nutids kvide må nøjes med at lægge asfalt og græs til privatfly, ultralette og svævefly. Dem er der til gengæld mange af. Lidt syd for lufthavnen ligger endnu en flyveplads nemlig Herning Mfk. I al fordragelighed deler de to flyvepladser luftrum efter en mangeårig dispensation givet af Trafikstyrelsen. Hvert år i uge 24 inviterer Herning Mfk til Warbird træf med camping, festtelt og helstegt pattegris. Uden pattegris og drikke, du r piloten ikke. Herning mfk. har et stort og velindrettet klubhus og de har baderum og moderne toiletter. Det er nok en medvirkende årsag til at dette warbird stævne er blevet et familiestævne. Lugt af ged og gammel potte er ikke noget der hitter hos fruerne. Flyvepladsen er også god. Plænen er jævn og fin, og der er tilpas meget af den. Flyvepladsen ligger helt tæt på vejen, og den må modellerne ikke krydse. Til gengæld må man flyve så langt øjet rækker i de andre retninger. Det betyder også at man må flyve ind over campinglejren. Det er lidt uvant og som regel forbudt alle andre steder, og det kan være lidt nervepirrende når 24Kg modelflyver med 250 cc i snuden kommer ræsende i lav højde lige mod ens campingvogn, men man vænner sig til det, og der er vist aldrig sket uheld. Der var vel omkring 40 piloter tilmeldt og traditionen tro var en del af dem fra Tyskland. Det er nogle hyggelige fætre de tyskere, og de har gennem årene imponeret med deres store modeller. Men hvad modelstørrelse angår, kan vi efterhånden sagtens give tyskerne svar på tiltale. Fra AMC deltog Peter Bejerholm, Per Holm, Henrik, Ole og undertegnede. Flere fra AMC Side 9

10 Og lørdagen stod i vandmandens tegn. Det regnede jævnt det meste af dagen, men der var også korte stunder hvor der kunne flyves. Så var det til gengæld et plaster på såret, da vi kunne give grisebassen los og nyde pattegrisen med alt hvad der hører til og ikke mindst desserten, som hvert år består af en masse forskellige lækre kager, bagt med kærlighed og flid af modelflyvernes koner. Både pattegris og kager er blevet gode traditioner. Was fanden ist dog das for en gedims du hast der eingebyggen, Herrn Schulze var tilmeldte, men de besindede sig da de så vejrudsigten for lørdag. Vejret var nok også årsagen til at deltagerantallet var under normalen. Søndag var vejret perfekt og der blev fløjet igennem. Langs vejen samlede mange tilskuere sig og fik en oplevelse med hjem. Om guderne, vejret og Herning mfk vil, så går turen til Herning igen næste år. Peter Bejerholm er ved at starte sin Stearman PT-17. Manden uden hoved er Per Holm, der havde en model magen til, men den er desværre havareret. Peter og Per lavede flot formationsflyvning med de to ens modeller, og det vakte begejstring blandt tilskuerne. Side 10

11 Klub information Certifikater Siden april har følgende medlemmer taget A-certifikat: Henrik Jørgensen Bo Reimers Ronnie Jørgensen AMC s hjemmeside Nogen har måske allerede set det vi har fået en ny hjemmeside baseret på JOMLA. Indrømmet den er ikke så smart i designet som den Jes Schmidt i sin tid lavede, men fordelen er at man kan uddelegere opdatering af data. Midt i november fik jeg adgang til at opdatere på hjemmesiden, og det betyder at opdatering kan ske fra dag til dag. Fx har forsiden et afsnit med udklip fra kalenderen, hvor de næstkommende aktiviteter står. Filosofien er at en hjemmeside der ikke er opdateret er værre end en hjemmeside der ikke findes. Der er kommet en ny overskrift på forsiden der hedder MEDLEMSOMRÅDE. Her er jeg i gang med at skrive og præsentere alle klubbens rutiner og regler dem der ikke allerede ligger under klubinfo. Det er meningen at disse beskrivelser skal hjælpe kommende bestyrelser, som måske ikke har årelang erfaring. Beskrivelserne skal selvfølgelig tilrettes efterhånden som sæder og skikke ændrer sig. Som det er nu er MEDLEMSORMÅDE tilgængeligt for enhver, men det er meningen at området kun skal være tilgængeligt for medlemmer. Når det sker, kan vi også placere medlemsoversigter derinde. Det er ikke lovligt aht. persondataloven, hvis området er offentligt tilgængeligt. Når området bliver lukket for andre end AMC-medlemmer, skal vi alle have et brugernavn og kodeord, som det kendes fra mange andre systemer. Brugernavnet bliver medlemsnummeret og kodeordet definerer man selvfølgelig selv. Resten af hjemmesiden vil forblive tilgængelig for alle uden kodeord. AMC byder hjerteligt velkommen til Mdl. Navn By Telefon 466 Janus Kristensen Århus N jbk visualgroup.dk 467 Anders Bohn Hjorth Århus C bohnhjorth gmail.com 468 Jan Blæsild Risskov jan blaesild.com 469 John Berg Kristensen Lystrup bergkristensen gmail.com 470 Frank Dam Yde Spørring frank.dam.yde randers.dk 471 Peter Christensen Århus N peter.lotus7 gmail.com 472 Hao Yin Aarhus C haoyin chem.au.dk 473 Peter Krogh Skødstrup pk mctc.dk 474 Svend Gissel Sjørup Lystrup svendgissel gmail.com for at beskytte mailadresser, når bladet lægges på internet.

12 Vinterkalender for Aarhus Modelflyve Club Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet onsdag 7. dec. -11 Fra kl. 19:00 Glögg aften onsdag 18. jan. -12 Fra kl. 19:00 Vinterklubaften (café) onsdag 22. jan. -12 Fra kl. 19:30 Generalforsamling (lokale 1+2) onsdag 21. mar. -12 Fra kl. 19:00 Vinterklubaften (café) lørdag 13. apr. -12 Fra kl. 10:00 Standerhejsning weekend 27. apr. -12 Skrænttur til Hanstholm (dato kan ændres) Indendørsflyvning i Åarhus Modelflyve Club Ugedag Dato Tidspunkt Sted Søndag 4. dec :00-14:00 Skjoldhøjskolen Søndag 22. jan :00-14:00 Skjoldhøjskolen Søndag 26. feb :00-14:00 Skjoldhøjskolen Søndag 11. mar :00-14:00 Skjoldhøjskolen Bestyrelsen ønsker glædelig Jul og godt nytår til alle medlemmer og deres familier.

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Her er de alle mande.

Her er de alle mande. INDHOLD Standerhejsning Ole Jensen til EM i skala Konkurrencer udsat til 16. august Familieaften og hyggekonkurrence Udvidelse af banen snart klar til brug Vi har fået 2 pilotfelter. Sådan bruges de. Velkommen

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Modelflyvenyt. Natura 2000. Dækker din indboforsikring? Finanskriseflyveren... EU-initiativ kan lukke modelflyvepladser

Modelflyvenyt. Natura 2000. Dækker din indboforsikring? Finanskriseflyveren... EU-initiativ kan lukke modelflyvepladser 2 2012 Modelflyvenyt Modelflyvenyt 36. årgang april 2012 Løssalgspris 64,75 kr. Natura 2000 EU-initiativ kan lukke modelflyvepladser Dækker din indboforsikring? Hvad er dit grej og værktøj værd? IPD Kode

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. November

PG-Nord. Nyhedsbrev. November PG-Nord Nyhedsbrev 2000 November Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: cwahl@stofanet.dk Næstformand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Modelflyvenyt. Masser af indbydelser til stævner og arrangementer i 2015. Tanker om maling Nu med graffiti. Farlige dyr og modelflyvning

Modelflyvenyt. Masser af indbydelser til stævner og arrangementer i 2015. Tanker om maling Nu med graffiti. Farlige dyr og modelflyvning 1 2015 Modelflyvenyt Modelflyvenyt 34. årgang Februar 2015 Masser af indbydelser til stævner og arrangementer i 2015 Tanker om maling Nu med graffiti Farlige dyr og modelflyvning BK 19.02.-15.04.2015 Kr.

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere