december 2011 Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "december 2011 Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je"

Transkript

1 december 2011 INDHOLD Indbydelse til glöggaften Indbydelse til generalforsamling Nu er gode dyr rådne ny bestyrelse Politiet eftersøger havareret modelfly Flyveopvisning på Tangkrogen Hvor f. ligger Herning? Warbird træf Nye medlemmer Opdateret kalender Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je

2 Kom og vær med til AMCs hyggelige Vi mødes 7. december kl. 19:00 i Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup

3 1. Hjemmeside: Bestyrelsen Formand Christian Kaastrup christian kaastrup.dk Kasserer Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Sekretær Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Pladsforvaltning Ronni Jørgensen PR Thomas Rune Kontaktpersoner Pladsformand Ronni Jørgensen Sikkerhedsansvarlig Ole Jensen ole-hv15 stofanet.dk Klubbladet AMC-nyt Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Nøgler til klubhus Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Webmaster Lars Klitte Instruktører (navne med * er også kontrollanter for certifikatprøver) Motorfly brændstof: Motorfly elektriske Christian Kaastrup Henrik Jørgensen Allan Feld* Troels Gripping Svævemodeller: Stormodeller brændstof: Thomas Rune Ole Jensen* Troels Gripping Peter Bejerholm* Regler om begrænsning af motorstøj Flyvning med brændstofmotor er tilladt i følgende tidsrum: Mandag 09:30 22:00 Onsdag 09:30 22:00 Klubaften 18:30 til 21:00 Fredag 09:30 20:00 Lørdag 09:30 20:00 Søndag 11:00 16:00 men kun i perioden 15/9 til 1/4 I øvrige tidsrum er flyvning med brændstofmotor ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne.

4 Indkaldelse til ordinær Generalforsamling onsdag d. 22. feb kl i Elsted-Lystrup Beboerhus, Elsted Skolevej 4, Lystrup Dagsorden i flg. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 3. Godkendelse af regnskabet 4. Fremlæggelse af budget 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af medlemskontingent 7. Valg af formand 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af unge observatører, hvis der er fremsat ønske herom. 9. Valg af suppleanter 10. Valg af revisor 11. Valg af revisorsuppleant 12. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes som brevpost eller til klubbens sekretær senest 1. februar adresse: Postadresse: henrik nordiskmalerteam.dk Henrik Jørgensen Urmagertoften Højbjerg Bestyrelsesmedlemmer på valg: Allan Feld Bo Rejmers (i utide) Ronni Jørgensen (i utide) Revisor på valg Leif Nielsen Suppleanter på valg: Thomas Rune Lars Klitte Revisorsuppleant på valg Steen Bluhme Ronni og Bo modtager ikke genvalg. Begge ønsker at fratræde i valgperioden Tillige ønsker Christian at fratræde som formand med venlig hilsen, Bestyrelsen

5 Nu er gode dyr rådne Det er vigtigt for en god og aktiv klub at have en god og aktiv bestyrelse. Det er bestyrelsen der skal tage initiativer til klubbens aktiviteter og bestyrelsen skal støtte op omkring initiativer fra medlemmerne. AMC har den udfordring at vi skal forny det halve af vores bestyrelse, og vi skal også finde en ny formand. Det er en stor udskiftning, og derfor er det vigtigt for klubben at finde nye bestyrelseskandidater og en formandskandidat helst flere, som er parate til at tage det ansvar, og bruge den tid, som en bestyrelsespost og bestyrelsesarbejdet kræver. Det kan lyde overvældende at skulle træde ind i en bestyrelse, men så galt er det heller ikke. Her kan du læse hvordan det hele er skruet sammen og hvilke opgaver der er. Bestyrelsen fordeler et antal roller på bestyrelsesmedlemmerne. Det er forskelligt hvilke evner og interesser der passer sammen med rollerne. Her er en kort beskrivelse af rollerne: Formanden Det er formandens primære ansvar at repræsentere foreningen i forhold til omverdenen, fx offentlige myndigheder, Modelflyvning Danmark og Idrætssamvirket Århus samt øvrige samarbejdspartnere. Formanden er desuden ansvarlig for alle lovpligtige og vedtægtsmæssige aktiviteter samt klubbens drift og velgående i det hele taget. Heldigvis er formanden ikke ene om alt dette. Han har en hel bestyrelse og en hel klub fuld af medlemmer til at hjælpe sig. Som leder kan og skal formanden delegere opgaver ud til folk, der kan løse dem. Men som bekendt kan man uddelegere opgaver men man kan ikke uddelegere ansvar. Man kan godt give ansvar videre, men man slipper ikke selv af med det, selvom man delegerer det videre. Formanden indkalder til det nødvendige antal bestyrelsesmøder. Formanden indkalder også til en årlig generelforsamling, hvortil han forfatter og præsenterer bestyrelsens beretning. Det kræver egentlig ikke så meget tid målt i timer at være formand, men den kræver opmærksomhed hele tiden. Sekretæren Sekretæren løser klubbens administrative opgaver, bortset fra regnskabet. Sekretæren tager referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling og sekretæren står også for at udsende brevpost til medlemmerne. Nu til dags er brevpost til medlemmerne begrænset til AMC-nyt og materialet forud for generalforsamlingen. Oftest vil formanden bede sekretæren om at arrangere bestyrelsesmøder. Medlemmernes forslag til generalforsamlingen sendes til sekretæren der samler dem og præsenterer dem for bestyrelsen. Kassereren Kassereren skal først og fremmest føre regnskabet. Det er kassererens ansvar at regnskabet er retvisende og at sikre, at der ligger behørig bilagsdokumentation på alle transaktioner. Kassereren modtager regninger til betaling eller til refundering som medlemsudlæg. Kassereren skal i løbet af året forsyne formanden og bestyrelsen med de ønskede økonomiske informationer. Forud for generalforsamlingen skal kassereren udarbejde et afsluttet regnskab for det foregående år og få det godkendt og underskrevet af klubbens revisor. Kassereren vil ligeledes inden generalforsamlingen udarbejde et budgetforslag for det kommende (reelt nys påbegyndte år) til behandling i bestyrelsen. Endelig varetages hele medlemsadministrationen dvs. modtager og behandler indmeldelse af nye medlemmer og opkræver kontingent. Pladsformanden Den tidsmæssigt mest krævende opgave, måske den vigtigste og i hvert fald den der kræver mest opmærksomhed er pladsformandens. Side 5

6 Flyvepladsen og banerne er klubbens vigtigste aktiv. Det er afgørende for glæden ved og muligheden for at flyve, at banerne er velholdte og plejede. Derfor er det pladsformandens ansvar at flyvepladsen hele tiden er i god brugbar stand. Det gælder ikke kun startbanerne, men også flyvepladsområdet og klubhuset. Det er en stor opgave, og det er vigtigt at pladsformanden forstår at uddelegere sine opgaver. Ellers går pladsformanden hurtigt kold i den store arbejdsbyrde. Pladsformanden sammensætter et plæneklipperhold, som mindst en gang om ugen skal klippe startbanerne og området. Pladsformanden kan sammensætte andre faste arbejdshold til at udføre rutineopgaver. Til større enkeltstående opgaver skal pladsformanden samle et arbejdshold til den aktuelle opgave og han skal planlægge og lede arbejdet. Vores sidste 3 og nuværende pladsformand har gjort et kæmpe arbejde i egen person. Jeg håber at vores nye pladsformand forstår at uddelegere meget mere end vi er vante til. For egen regning vil jeg foreslå bestyrelsen at opgaven gøres mere overkommelig ved at den fordeles på 2 bestyrelsesmedlemmer. PR-chefen AMC har i mange år udpeget en PR-chef i bestyrelsen, men rollen er med al respekt aldrig rigtigt blevet udfyldt. Det skyldes ikke mindst at rollen aldrig rigtig er blevet defineret. Den kommende bestyrelse skal igen udpege en PR-chef, og jeg håber at nogen i den nye bestyrelse har forudsætninger for både at definere og løse opgaven. En person med journalistisk erfaring vil være perfekt til rollen. PR-chefens rolle er faktisk vigtig for klubben. Som modelflyveklub er vi ikke just elsket af vores omgivelse. Og det bliver ikke bedre i de kommende år, hvor støjniveauet stadig vil stige. PR-chefen kan ikke reducere støjen, men han kan holde god dialog med naboerne og med de lokale medier. Han kan også være opmærksom på de åbne arrangementer der foregår i Lystrup og omegn og tilbyde udstillinger og flyveshows, som det skete ifm. Vestas i år. De løse opgaver Ud over bestyrelsens egentlige roller er to lidt større opgaver, som i de fleste perioder er blevet varetaget af et bestyrelsesmedlem, men som udmærket kunne delegeres til et eller flere medlemmer med de rette forudsætninger. Rollen som WEB-master er blevet ret overskueligt nu hvor vi har fået den nye Jomla WEB, hvor det er muligt at uddelegere opdateringsopgaverne på flere personer. Den kunne være sekretærens opgave at opdatere klubbens hjemmeside med klubinformationer, men ind til videre ligger det hos WEBmaster/bladredaktøren. Det kunne være mange andres rolle at fylde interessant information på hjemmesiden. Opgaven som bladredaktør har siden Steen Bluhme slap den i 2004 ligget hos undertegnede, både da jeg var sekretær, formand og nu kasserer. Det bliver nok svært at få den på andre hænder. Men har man lyst til og forudsætninger for at redigere et lille klubblad, er det faktisk en spændende opgave. For nuværende er det dog tidskrævende, da redaktøren både skal redigere bladet, skrive artiklerne, få det trykt samt kuvertere og sende bladet. Det er også derfor der ikke er kommet så mange numre de sidste par år. I en kommende bestyrelse, bør redaktøren uddelegere flere af sine opgaver det er nok fortsat mig, så det siger jeg til mig selv: Men til alle medlemmer af klubben siger jeg skriv nogle artikler om alt det I oplever, om det I eksperimenterer og det i sysler med hjemme i hobbyværkstedet. Det vil vi andre gerne læse om. Er du uvant med at skrive artikler, hjælper redaktøren gerne med det. Side 6

7 OPFORDRING Prøv at overveje om du kunne være den nye formand eller et af de nye bestyrelsesmedlemmer. Har du lyst og tid? Gider du være med til at skabe rammerne for at du selv og dine klubkolleger kan have en god klub og en god flyveplads eller måske få en bedre klub og flyveplads. Er det ikke dig, der gider, så er der måske en af dine flyvekammerater, som du synes burde gide. Så kan du opfordre ham til at gøre det. Sagen er jo at nogen skal gøre arbejdet. Ellers siver livet lige så stille ud af klubben. Det kunne godt være dig, der tog tjansen et par år, selvom du ikke har prøvet sådan noget før. Du skal være velkommen til at ringe til mig (Allan), hvis du har spørgsmål om bestyrelsesarbejdet. Måske skal du være med til at give klubben en fremtid ja det skal vi jo alle sammen, men måske vil du gå foran og have indflydelse på hvordan det skal ske. ikke ønskes offentliggjort af hensyn til fremtidige missioner, fandt efter nogen tids søgen frem til det havarerede fly. Flyets ejer måtte her konstatere, at flyet havde lidt så alvorlige skader, at det ikke med rimelige midler vil kunne bringes i flyveklar stand igen. Havarikommissionen har pga. de voldsomme beskadigelser ikke kunnet afdække årsagen til styrtet, men de foreløbige undersøgelser peger dog i retning af, at en navigationsfejl kan have været en medvirkende årsag. Politiets udtrykker stor tilfredshed med hundepatruljens indsats, og man lægger stor vægt på at kunne stå til rådighed, når så alvorlige hændelser indtræffer. Politiet fastslår samtidig, at de tyggemærker der er efterladt i den fundne model antagelig stammer fra vilde dyr, der har passeret i nattens løb. Se det var en rigtig perle-historie og den er heller ikke helt sandfærdig. Politiet ind i eftersøgningen af havareret modelfly. AMC-nyt d. 31/5 I forbindelse med modelflyvetræning på Lystrup Flyveplads mandag d. 30/5 indtraf en hændelse som senere skulle påkalde sig Politiets bevågenhed. Modelflyet som var af typen Taxi-I blev under instruktørens opsyn ført af den endnu uskolede pilot Helge. Uforudsete omstændigheder medførte at modelflyet under en flyvning kom ud af kontrol og styrtede ned i et område nord for flyvepladsen. Efter styrtet blev der indledt en grundig afsøgning af det formodede nedstyrtningsområde. Eftersøgningen måtte dog uden resultat indstilles ved mørkets frembrud. Det var en bekymret Helge, der således måtte efterlade sit fly i naturens varetægt. Den følgende morgen blev Århus Politis afdeling for bortkomne modelfly kontaktet og sat ind i situationen. En hundepatrulje blev udkommanderet og deltog sammen med piloten i den videre eftersøgning. Hunden, hvis navn Som det fremgår af fotoet, lå nedstyrtningsområdet tæt på Egåens nordre løb. Kun marginaler forhindrede flyet i at styrte i åen. Det er piloten Helge der ses i baggrunden med motor og radio der kunne reddes fra vraget. Side 7

8 Men det meste er ganske vist. Politiets involvering skyldes at hundepatruljen deler bøgehæk med Helge, og der var så at sige tale om sort arbejde fra ordensmagtens side eller nabohjælp om man vil. Men alle var glade. Helge for at finde sin model, betjenten for at træne sin hund og hunden for at spæne rundt i det grønne. Her skal det også lige slås fast, at evt. tyggemærker i de lokale rådyr også skyldes ukendte årsager. Nej stop. Det med tyggemærker står for redaktionens egen regning. Hunden er totalt velopdragen. Den rørte hverken rådyr eller flyver, selv om den jagede et rådyr op. Peter Thomassen som var til stede fortæller, at hunden ikke havde brug for at snuse til en flyver eller for at sniffe metanol. Den er trænet til at reagere på alt der er unormalt forekommende. Men som Peter spøgefuldt bemærkede, så er det faktisk ret normalt at der forekommer vrag af modelfly nord for flyvepladsen. Men det vidste hunden jo ikke. Flyveopvisning på Tangkrogen i regi af Vestas Vindmøller. I starten af maj kontaktede Louise Poulsen fra Vestas vores formand Christian for at spørge om klubben ville give opvisning i forbindelse med et arrangement som Vestas ville holde på Tangkrogen. Anledningen var Sculpture by the Sea, hvor forskellige firmaer kunne lave temadage. Vestas havde naturligt nok valgt vinden som tema, og derfor var det først og fremmest svævemodeller, der var efterspurgt. Christian sendte oplægget rundt i bestyrelsen, og vi så på de praktiske muligheder. Google er menneskets bedste ven, så med Google Earth kunne vi få et overblik over Tangkrogen og hele strækningen hen til kysthotellet, som i vore dage hedder Helnan. Helst skulle opvisningen være foregået ved hotellet, men der er tydeligvis ikke plads nok, hvis vi blot skulle overholde BL 9.4. på de mest essentielle punkter. Med den relativt korte frist der var inden opvisningen skulle finde sted, var det usandsynligt at vi kunne nå at få en dispensationsansøgning igennem hos Trafikstyrelsen (tidl. SLV). Men i stedet for fik vi en dispensation fra Modelflyvning Danmarks flyvepladsudvalg. Formelt har de ikke bemyndigelse til at udstede dispensationer, men vi fik deres vurdering på at flyvningen kunne gennemføres forsvarligt og de vigtigste afstande til veje og bebyggelse kunne overholdes. Det var under forudsætning af at flyvningen foregik på Tangkrogen ved cirkuspladsen. Det blev så besluttet, at vi gerne ville give opvisning. Thomas Rune stod for arrangementet. Faktisk er det sådan, at man helt lovligt kan flyve med modelfly under 7 Kg. på Tangkrogen. Dermed ikke sagt at det er klogt at gøre det, men det er faktisk lovligt. Det er muligt at overholde BL 9.4 og det er et offentligt område, så den er god nok. Begrænsningen ligger dog i, at man ikke må overflyve menneskeforsamlinger, så det er kun når pladsen er næsten mennesketom at det kan gennemføres. Denne sidste forudsætning kunne vi selvfølgelig ikke opfylde til opvisningen. Man kan sige, at uden tilskuere, var der jo ikke megen grund til at lave opvisning Der skulle flyve på 2 hverdags aftener kl. 19. Det blev senere ændret til kl. 20 for den anden opvisning. Umiddelbart før vores opvisninger var De Flyvende Aarhus gymnaster i luften over scenen inden på selve cirkuspladsen. På nydansk hedder de i øvrigt Flying Superkids. Nok var der bestilt svæveflyvere, men vi mente at vi også burde stille op med en vindmølle eller en omvendt vindmølle er det nok. Vi har to af Danmarks bedste helikopterpiloter i klubben, så vi bad den ene af dem, vort juniormedlem Jakob Hansen om at stille op. Foruden Jakob var Peter Bejerholm, Per Holm og Thomas Rune piloter ved den første opvisning. I anden opvisning fløj desuden Henrik Jørgensen og undertegnede. Peter og Per fløj hver en Polsk Art-shop Evolution el-svæver på 250cm. Thomas fløj sin hotliner samt sin elsvæver på 340cm og endelig en SLG. Henrik fløj el-jet og elmo- Side 8

9 del, mens jeg fløj mine Parkzone modeller: Trojan, Corsair og Extra-300. Ved første opvisning d. 9/6 var der en frisk vind fra vest, som indeholdt meget termik men også mange turbulenser. Thomas gennemførte et antal højstarter med sit startspil, dog uden det karakteristiske smæld det giver når modellen slapper en udspændt line. Der var simpelthen ikke plads til at lægge line nok ud. Men imponerende var det alligevel for publikum. Ved anden opvisning d. 16/6 var vinden mere behersket og kom fra SV. Højstarten blev droppet, men til gengæld kunne skummodellerne tumle sig i den lette vind. Henriks jetjaver tiltrak sig en del opmærksomhed, men top attraktionen var Jakob og hans helikoptere. Jeg havde forinden bedt Jakob om at flyve roligt og med store figurer. Jeg var sikker på at hård 3D ikke ville sige menigmand noget. Jeg tog fejl, og da Jakob fik lov at give den gas, var der stort bifald fra publikum. Det var ikke sådan, at tilskuerne stod skulder ved skulder, men der var en hel del besøgende. Piloterne blev sponsoreret med en Vestas T- shirt og en matchende kausket, og ikke mindst med en fin æske chokolade hver. Bo og Henryk var også tilmeldt som piloter, men de fik begge teknisk fejl på deres sender dagen før første opvisning. Heldigvis kunne Thomas hurtigt samle forstærkning. Der skete ingen uheld og der var ingen farlige episoder. Publikum og Vestas var tilfredse, og vi fik en god oplevelse. Redaktionen har desværre ikke kunnet opdrive billeder fra opvisningen. Hvor f.. ligger Herning Jo, den ligger lige midt i Jylland, der hvor motorvejen fra Silkeborg ender og hastigheden sættes ned. Lidt nord for byen ligger Herning Lufthavn, som i fordums storhed afviklede passagertrafik men i nutids kvide må nøjes med at lægge asfalt og græs til privatfly, ultralette og svævefly. Dem er der til gengæld mange af. Lidt syd for lufthavnen ligger endnu en flyveplads nemlig Herning Mfk. I al fordragelighed deler de to flyvepladser luftrum efter en mangeårig dispensation givet af Trafikstyrelsen. Hvert år i uge 24 inviterer Herning Mfk til Warbird træf med camping, festtelt og helstegt pattegris. Uden pattegris og drikke, du r piloten ikke. Herning mfk. har et stort og velindrettet klubhus og de har baderum og moderne toiletter. Det er nok en medvirkende årsag til at dette warbird stævne er blevet et familiestævne. Lugt af ged og gammel potte er ikke noget der hitter hos fruerne. Flyvepladsen er også god. Plænen er jævn og fin, og der er tilpas meget af den. Flyvepladsen ligger helt tæt på vejen, og den må modellerne ikke krydse. Til gengæld må man flyve så langt øjet rækker i de andre retninger. Det betyder også at man må flyve ind over campinglejren. Det er lidt uvant og som regel forbudt alle andre steder, og det kan være lidt nervepirrende når 24Kg modelflyver med 250 cc i snuden kommer ræsende i lav højde lige mod ens campingvogn, men man vænner sig til det, og der er vist aldrig sket uheld. Der var vel omkring 40 piloter tilmeldt og traditionen tro var en del af dem fra Tyskland. Det er nogle hyggelige fætre de tyskere, og de har gennem årene imponeret med deres store modeller. Men hvad modelstørrelse angår, kan vi efterhånden sagtens give tyskerne svar på tiltale. Fra AMC deltog Peter Bejerholm, Per Holm, Henrik, Ole og undertegnede. Flere fra AMC Side 9

10 Og lørdagen stod i vandmandens tegn. Det regnede jævnt det meste af dagen, men der var også korte stunder hvor der kunne flyves. Så var det til gengæld et plaster på såret, da vi kunne give grisebassen los og nyde pattegrisen med alt hvad der hører til og ikke mindst desserten, som hvert år består af en masse forskellige lækre kager, bagt med kærlighed og flid af modelflyvernes koner. Både pattegris og kager er blevet gode traditioner. Was fanden ist dog das for en gedims du hast der eingebyggen, Herrn Schulze var tilmeldte, men de besindede sig da de så vejrudsigten for lørdag. Vejret var nok også årsagen til at deltagerantallet var under normalen. Søndag var vejret perfekt og der blev fløjet igennem. Langs vejen samlede mange tilskuere sig og fik en oplevelse med hjem. Om guderne, vejret og Herning mfk vil, så går turen til Herning igen næste år. Peter Bejerholm er ved at starte sin Stearman PT-17. Manden uden hoved er Per Holm, der havde en model magen til, men den er desværre havareret. Peter og Per lavede flot formationsflyvning med de to ens modeller, og det vakte begejstring blandt tilskuerne. Side 10

11 Klub information Certifikater Siden april har følgende medlemmer taget A-certifikat: Henrik Jørgensen Bo Reimers Ronnie Jørgensen AMC s hjemmeside Nogen har måske allerede set det vi har fået en ny hjemmeside baseret på JOMLA. Indrømmet den er ikke så smart i designet som den Jes Schmidt i sin tid lavede, men fordelen er at man kan uddelegere opdatering af data. Midt i november fik jeg adgang til at opdatere på hjemmesiden, og det betyder at opdatering kan ske fra dag til dag. Fx har forsiden et afsnit med udklip fra kalenderen, hvor de næstkommende aktiviteter står. Filosofien er at en hjemmeside der ikke er opdateret er værre end en hjemmeside der ikke findes. Der er kommet en ny overskrift på forsiden der hedder MEDLEMSOMRÅDE. Her er jeg i gang med at skrive og præsentere alle klubbens rutiner og regler dem der ikke allerede ligger under klubinfo. Det er meningen at disse beskrivelser skal hjælpe kommende bestyrelser, som måske ikke har årelang erfaring. Beskrivelserne skal selvfølgelig tilrettes efterhånden som sæder og skikke ændrer sig. Som det er nu er MEDLEMSORMÅDE tilgængeligt for enhver, men det er meningen at området kun skal være tilgængeligt for medlemmer. Når det sker, kan vi også placere medlemsoversigter derinde. Det er ikke lovligt aht. persondataloven, hvis området er offentligt tilgængeligt. Når området bliver lukket for andre end AMC-medlemmer, skal vi alle have et brugernavn og kodeord, som det kendes fra mange andre systemer. Brugernavnet bliver medlemsnummeret og kodeordet definerer man selvfølgelig selv. Resten af hjemmesiden vil forblive tilgængelig for alle uden kodeord. AMC byder hjerteligt velkommen til Mdl. Navn By Telefon 466 Janus Kristensen Århus N jbk visualgroup.dk 467 Anders Bohn Hjorth Århus C bohnhjorth gmail.com 468 Jan Blæsild Risskov jan blaesild.com 469 John Berg Kristensen Lystrup bergkristensen gmail.com 470 Frank Dam Yde Spørring frank.dam.yde randers.dk 471 Peter Christensen Århus N peter.lotus7 gmail.com 472 Hao Yin Aarhus C haoyin chem.au.dk 473 Peter Krogh Skødstrup pk mctc.dk 474 Svend Gissel Sjørup Lystrup svendgissel gmail.com for at beskytte mailadresser, når bladet lægges på internet.

12 Vinterkalender for Aarhus Modelflyve Club Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet onsdag 7. dec. -11 Fra kl. 19:00 Glögg aften onsdag 18. jan. -12 Fra kl. 19:00 Vinterklubaften (café) onsdag 22. jan. -12 Fra kl. 19:30 Generalforsamling (lokale 1+2) onsdag 21. mar. -12 Fra kl. 19:00 Vinterklubaften (café) lørdag 13. apr. -12 Fra kl. 10:00 Standerhejsning weekend 27. apr. -12 Skrænttur til Hanstholm (dato kan ændres) Indendørsflyvning i Åarhus Modelflyve Club Ugedag Dato Tidspunkt Sted Søndag 4. dec :00-14:00 Skjoldhøjskolen Søndag 22. jan :00-14:00 Skjoldhøjskolen Søndag 26. feb :00-14:00 Skjoldhøjskolen Søndag 11. mar :00-14:00 Skjoldhøjskolen Bestyrelsen ønsker glædelig Jul og godt nytår til alle medlemmer og deres familier.

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

En dejlig forårs eftermiddag i AMC d. ¼ 2009.

En dejlig forårs eftermiddag i AMC d. ¼ 2009. INDHOLD Invitationer og aktiviteter Samarbejdsaftale med MFA Ny WEB til AMC Pladsåbning hos MFA 4/4 Et pust fra gamle dage Bestyrelsens beretning Protokol fra generalforsamlingen En dejlig forårs eftermiddag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Her er de alle mande.

Her er de alle mande. INDHOLD Standerhejsning Ole Jensen til EM i skala Konkurrencer udsat til 16. august Familieaften og hyggekonkurrence Udvidelse af banen snart klar til brug Vi har fået 2 pilotfelter. Sådan bruges de. Velkommen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus

Referat af Generalforsamling 2014. Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Referat af Generalforsamling 2014 Onssdag den 26. marts 2014 kl. 19.30 Elsted Lystrup beboerhus Lystrup den 27. marts 2014 Fremmødte husstande: 14, 20, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 37, 47,52, 56, 58,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015.

Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper. Gældende fra den 1. januar 2015. Nuværende vedtægter for Faggruppen Bibliotek & Uddannelse: Der er sket ændringer i flg. paragraffer i Standardsvedtægten: Bibliotekarforbundet 5. januar 2015 Standardvedtægter for faggrupper Gældende fra

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere