Systembetegnelse: IV cs MÅLEANLÆG. Smith Meter GmbH, F.A.Senning GmbH, Tyskland. FMC F.A.Senning GmbH, Tyskland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 367 cs MÅLEANLÆG. Smith Meter GmbH, F.A.Senning GmbH, Tyskland. FMC F.A.Senning GmbH, Tyskland."

Transkript

1 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1 * Dato: Gyldig til: MÅLEANLÆG Producent Ansøger Art Type Anvendelse Godkendelsesgrundlag Smith Meter GmbH, GmbH, Tyskland. FMC GmbH, Tyskland. Måleanlæg på tankvogn. Ingen typeangivelse. Udmåling af væsketyper af benzin, petroleum eller gasolie, i henhold til legale måledata. Måleanlægget er godkendt med legalt printudskrift. Måleanlægget er godkendt med produkt drænsystem. MDIR BEMÆRK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest. METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: E-post:

2 1. LEGALE MÅLEDATA Måleanlæg med måleorgan/luftudskiller GMVT 805: Kapacitet (Flowområde liter pr. min.) Qmax Qmin Mindste verificerede udmåling 800 liter pr. min. 40 liter pr. min. Målerens kapacitet kan indskrænkes, dog ikke mindre end til forholdet Qmin:Qmax = 1:4 200 liter Måleanlæg med måleorgan/luftudskiller GMVZ 1004: Kapacitet (Flowområde liter pr. min.) Qmax Qmin 1600 liter pr. min. (Pumpetryk, se komponentliste) 100 liter pr. min. (Flowområde liter pr. min.) Qmax Qmin Mindste verificerede udmåling 1000 liter pr. min. (Faldstrøm, se komponentliste) 100 liter pr. min. (Kapacitetsområde kan indskrænkes, dog ikke mindre end forholdet, Qmin:Qmax = 1:4, inden for målerens flowområde). 200 liter Måleanlæg med måleorgan/luftudskiller GMVT 805/GMVZ 1004: Visninger Tælleværk Litertæller kapacitet deling Pristæller kapacitet deling Printudskrift Litertæller kapacitet deling Pristæller kapacitet deling liter 1 liter ,99 kr. 0,01 kr liter 1 liter ,99 kr. 0,01 kr. Væsketyper Typer af benzin, petroleum eller gasolie, (herunder biodiesel) i viskocitetsområdet 0,5-19,7 mpa s Verifikationstolerance ± 5 o /oo

3 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER Verifikation I henhold til gældende bestemmelser, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt. Desuden verificeres efter andre indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed. Printudskriftet er en del af den legale udmåling, og skal dermed overholde samme tolerancekrav som tælleværket. Tælleværket og printudskriftets visning skal være identiske. Alle måleanlæggets udleveringsslanger for målt volumen, prøves efter gældende regler. Måleanlæg med produktdrænsystem: Ved 1.-gangsverifikation såvel som ved reverifikation, kontrolleres at måleanlægget kan overholde tolerancekravene umiddelbart efter produktdræning. Der udmåles to på hinanden følgende målinger ved mindste verificerede udmåling med højest mulige flow. Påskrifter Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes»ikke verificeret«tælleværk/ skalaplade Printudskrift Verifikationsskilt Liter Kroner (tilvalg, se komponentliste) Liter Kroner (tilvalg, se komponentliste) På printudskrift skal de legale data være omgivet af specielt markeringstegn, der er forklaret på printet. På printudskriftet skal være angivet leveringsmængde og identifikation af måleanlæg. (Fabr. nr. iht. verifikationsskilt) Til væsketyper af benzin, petroleum eller gasolie, i viskocitetsområdet 0,6-19,7 mpa s Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr. Max... liter pr. min. Min... liter pr. min. Verifikationen gælder kun udmåling over.. liter. Verifikationen gælder kun litervisningen. Verifikationen gælder kun ikke kompenseret volumen. Plombering Verifikationsskilt fastgøres og plomberes med tråd og løs plombe med verifikationsmærke, til måleanlæggets chassis/basale rørføring på et sted, der umiddelbart er tilgængeligt/synligt ved verifikation. På verifikationsskiltet anbringes en 18 mm årstalsplombe med årstalsstempel og verifikationsmærke. Alternativt kan verifikationsskilt være kombineret med målerens typeskilt placeret på dæksel over måleorganets indbyggede pulsgiver. I sidstnævnte tilfælde skal måleorganet plomberes til standers chassis, idet plomberingen af 3 skruebolte for temperaturføler, drænhul og kontraventil, med én tråd og løs plombe med verifikationsmærke gennem hul i skrueboltene og til fast hul (øje) på luftudskillerens hus, også går til fast punkt på måleanlæggets chassis/basale rørføring.

4 Plombering, fortsat Måleorgan (pulsgiver)/luftudskiller (GMVT 805) Dæksel over luftudskillers synsglas, sikres mod adskillelse, ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller (1). 3 skruebolte for temperaturføler, drænhul og kontraventil sikres, med én tråd og løs plombe med verifikationsmærke gennem hul i skrueboltene og til fast hul (øje) på luftudskillerens hus (2). Endedæksel over måleorgan sikres mod adskillelse, ved stempling af fast plombe i et af endedækslets skruehuller (3A). Dæksel over måleorganets indbyggede pulsgiver sikres med én tråd og løs plombe med verifikationsmærke gennem huller i to af dækslets fastspændingsskruer, eller med stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller. Plomberingen sikrer samtidig fjernelse af pulskabel fra pulsgiver og sikring af målerens typeskilt (3B). Måleorganets øverste udløbsventilhus på måleorganets afgangsside, sikres til måleorganet ved stempling af fast plombe i et af skruehullerne for ventilhusets og måleorganets sammenspænding (4). Dæksel over trinreguleringsventil på måleorganets udløbsventilhus, sikres mod fjernelse ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller (5). Typeplade for luftudskiller sikres mod fjernelse ved stempling af fast plombe i typepladens skruehul for fastspænding (6). Dæksel over lavt-flow-ventil på måleorganets udløbsventilhus, sikres mod fjernelse ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller (7). Luftudskillerens udluftningsventilanordning sikres mod adskillelse, ved stempling af fast plombe i skruehul for anordningens fastgørelse (8). Udluftningsventil for tom-slangeudmåling sikres mod adskillelse, ved stempling af fast plombe i skruehul (9). Produkt Drænsystem (PRS): Hydraulisk styring Produkt drænsystemets sensor sikres mod fjernelse, ved stempling af fast plombe i en af sensorens skruehuller. Elektrisk styring (EPE2) Produkt drænsystemets elektriske styring, sikres ved stempling af fast plombe i et af dækslet for EPE2-elektronikboksens skruehuller. (Se teknisk bilag x) Måleorgan (pulsgiver)/luftudskiller (GMVZ 1004) Dæksel over luftudskillers synsglas, sikres mod adskillelse, ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller (1). 3 skruebolte for temperaturføler, drænhul og kontraventil sikres, med én tråd og løs plombe med verifikationsmærke gennem hul i skrueboltene og til fast hul (øje) på luftudskillerens hus (2). Endedæksel over måleorgan sikres mod adskillelse, ved stempling af fast plombe i et af endedækslets skruehuller (3A). Dæksel over måleorganets indbyggede pulsgiver sikres med én tråd og løs plombe med verifikationsmærke gennem huller i to af dækslets fastspændingsskruer, eller med stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller. Plomberingen sikrer samtidig fjernelse af pulskabel fra pulsgiver og sikring af målerens typeskilt (3B). Måleorganets øverste udløbsventilhus på måleorganets afgangsside, sikres til måleorganet, med én tråd og løse plomber med verifikationsmærke, gennem huller i to af sammenspændingsboltene (4). Dæksel over trinreguleringsventil på måleorganets udløbsventilhus, sikres mod fjernelse ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller (5).

5 Plombering, fortsat Typeplade for luftudskiller sikres mod fjernelse ved stempling af fast plombe i typepladens skruehul for fastspænding (6). Dæksel over lavt-flow-ventil på måleorganets udløbsventilhus, sikres mod fjernelse ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller (7). Luftudskillerens udluftningsventilanordning sikres mod adskillelse, ved stempling af fast plombe i skruehul for anordningens fastgørelse (8). Hvis del af konstruktionen, plomberes udluftningsventil for tomslange-udmåling sikres mod adskillelse, ved stempling af fast plombe i skruehul (9). (Se teknisk bilag x) Pulstransmission: Pulstransmission føres gennem et ubrudt kabel fra impulsgiver til elektronisk regulering og styring. Elektronisk styring: Multiflow (MFLOW-A3 og MFLOW-GD1) MFLOW-A3 (Ikke eksplosionssikret) MFLOW-A3: Dæksel over flowcomputeren med programswitch og EPROM/Flash sikres mod åbning ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller. Plomberingen sikrer samtidig fjernelse af pulstransmissionskabel. MFLOW-GD1/MFLOW-MB1/MFLOW-KK1 (Eksplosionssikret) MFLOW-GD1: Dæksel over flowcomputeren med programswitch og EPROM/Flash sikres mod åbning ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller. Plomberingen sikrer samtidig fjernelse af pulstransmissionskabel. MFLOW-MB1: Dæksel over eksplosionssikker boks sikres mod åbning ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller, eller med én tråd og plombe med verifikationsmærke, gennem huller i to af dækslets fastspændingsskruer. Plomberingen sikrer samtidig fjernelse af pulstransmissionskabel. MFLOW-KK1: Dæksel over forbindelsesboks sikres mod åbning ved stempling af fast plombe i et af dækslets skruehuller. Plomberingen sikrer samtidig fjernelse af pulstransmissionskabel. (Se teknisk bilag x) Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikringsplomberingen.

6 3. KONSTRUKTION Denne godkendelse omfatter hele konstruktionen i et måleanlæg monteret på tankvogn. Måleanlægget består i hovedtræk af et tankrumssystem med rørføring og manifold, sammenbygget luftudskiller og måleorgan, flowcomputer med elektronisk kalkulation og visning, printer/printudskrift og forskellige muligheder for overføringspunkt og udleveringsmåde, herunder produktdrænsystem for adskillelse og måling af forskellige produkter. Hydrauliske system: Fra et af tankvognens rum ledes væske via en anti-hvirvel-anordning (A/F) til en manifold eller rørføring. Herfra passeres væsken via en 2- vejsventil, som tillader mulighed for målt levering via måleorganet og ikke-målt levering via selvstændigt udleveringstilslutning. Tankvognens tankrum fyldes med selvstændig fyldetilslutning uden om måleren via samme 2-vejsventil. En udløbsventil (Vm3) før måler/luftudskiller og (for pumpelevering) efter pumpen, muliggør ikke-målt udlevering af pumpet eller faldstrøm levering. Ved pumpeudlevering er pumpen forsynet med en indbygget overtryksventil, som virker som by-pass ventil mellem pumpens ind- og udløb. Ved målt levering passerer væsken ved faldstrøm eller pumpet, til et filter (F2) indbygget i luftudskilleren (GS). Luftudskilleren udskiller evt. luft til atmosfæren og væsken passerer via luft-synsglas (V1) til måleorganet. Umiddelbart efter måleren er monteret en kontraventil (cl1), som modvirker tilbageløb af væske til måleren. Fra den elektroniske styring/ registrering (Multiflow) styres to ventiler (Vm1 og Vm2) til valg af udlevering via henholdsvis tom-slange-levering og/eller fuld-slange-levering. Tom-slange-levering: For måleanlæg med tom-slange-levering er der umiddelbart foran slangen monteret en udluftningsventil (AT) for tømning af slangen efter endt udlevering. Et væske-synsglas umiddelbart foran slangen (V2) viser om slangen er tom. Overføringspunktet for tom-slange-levering er ventilen (Vm1), umiddelbart før væske-synsglas (V2). Tom-slange kan bestå af både rør og slanger. Tom-slange-levering er tilvalg i måleanlægget. Fuld-slange-levering: Ved fuld-slange-levering med 2 slanger, styrer den elektroniske styring/ registrering (Multiflow) desuden en 2-vejsventil (R3), til valg af lille eller stor slangeudlevering. Fuld-slange-levering med 2 slanger er tilvalg i måleanlægget. Overføringspunkt for fuld-slange-levering, er en pistol med indbygget kontraventil, som modvirker tømning af slangen efter endt udmåling. Luftstyrede magnetventiler styres af den elektroniske styring/ registrering (Multiflow), til kontrol af start og stop af levering. Udleveringspunkt: Måleren og rørføring/slangesystem fra måleren, skal umiddelbart inden og efter endt udmåling/levering, automatisk være væskefuldt frem til måleanlæggets udleveringspunkt. Udleveringspunktet er placeret på udleveringssiden af måleren, og er defineret som det punkt hvor målt væske er udleveret fra.

7 KONSTRUKTION, fortsat Luftudskiller/Måleorgan (GMVT 805 og GMVZ 1004): Måleorgan og luftudskiller er kombineret i én sammenbygget enhed. Funktionsmæssigt er måleorganet af rotarvinge typen, hvor væsken frembringer rotation af målerhusets vinger, som overføres til den indbyggede pulsgiver. Pulsgiveren overfører pulserne til den elektroniske styring (multiflow). Luftudskilleren omfatter et filter, en udluftningsanordning og et luftsynsglas. En indbygget flyder opfanger tilstedeværelse af luft/gas i væsken, som udskilles via udluftningsventilen til atmosfæren, dryptank. Ved store mængder luft/gas i væsken aktiverer flyderen stop af udleveringen, indtil luften/gassen er udluftet. Produktdræning af luftudskiller: I tilfælde af levering af flere forskellige produkter fra samme tankbil, kan filter/luftudskiller tømmes for at mindske sammenblanding af forskellige produkter. Ved hjælp af en drænpumpe, pumpes væsken til tankrum eller separat spildtank. Forbindelsen mellem drænpumpe og luftudskiller er forsynet med kontraventil, som sikrer uhensigtsmæssig tømning af luftudskilleren. Måleorganet forbliver væskefyldt. Ved næste måling/udlevering fyldes luftudskilleren med væske, og luften/gassen udluftes automatisk inden væsken udmåles. Produkt Drænsystem: Produktdræning af luftudskiller/måleorgan (GMVT 805): I tilfælde af levering af flere forskellige produkter fra samme tankbil, hvor sammenblanding af forskellige produkter ønskes minimeret mest muligt, kan måleanlægget være monteret med et produkt drænsystem, som muliggør dræning af hele målesystemet, inklusiv måleorganet. Ved hjælp af en drænpumpe, pumpes væsken fra luftudskiller/måleorgan til tankrum eller separat spildtank. En niveauføler i luftudskilleren registrerer når luftudskilleren og måleren er tom. Niveauføleren har via et interlock i Produkt Drænsystemets elektroniske styringsboks (EPE2), forbindelse til måleanlæggets elektroniske styring (multiflow), som sikrer at der ikke kan udleveres/måles med tomt system. Forbindelsen mellem drænpumpe, luftudskilleren og måleorganet, er forsynet med kontraventil, som sikrer uhensigtsmæssig tømning af luftudskilleren og måleorganet. Forud for næste udlevering/måling bliver luftudskilleren og måleorganet automatisk fyldt. Først når luftudskilleren og måleorganet er væskefyldt, giver niveauføleren via Produkt Drænsystemets elektroniske styringsboks (EPE2), signal til måleanlæggets elektroniske styring (multiflow), om start af ny udlevering/måling.

8 KONSTRUKTION, fortsat Elektronisk styring (Multiflow): Den elektroniske styring af én sammenbygget enhed med regneenhed, grafisk LC visning (display), betjeningsenhed (key-pad) og kort-læser. Display bruges til at navigere i den elektroniske styringsmenu. Den elektroniske styring indeholder programversion lagret på Flash. Ændring af program er kun mulig ved download via serielstik med flowcomputerens programswitch aktiveret. Ændring af program er kun mulig ved plombebrud af flowcomputerens elektroniske styring via flowcomputerens menu sættes blandt andet kalibreringsfaktorer, klokkeslæt, volumen og flow områder, produktvalg, styring af ventiler, printudskrifts udseende og prisudregning. Ved udmåling tastes produktkode og forvalgt volumen. Ved prisudregning tastes pris pr. liter (tilvalg). Under udmålingen vises udmålt volumen, pris (tilvalg), produktbetegnelse, produkttemperatur og aktuelt flow. Enheden er monteret tæt på luftudskilleren/måleren. Pulstransmissionen går gennem et ubrudt kabel fra impulsgiver til den elektroniske styring. For måleanlæg med eksplosionssikret elektronisk styring, går pulstransmissionen fra pulsgiver via forbindelsesboks og eksplosionssikkerboks, indeholdende den elektroniske styrings hovedkort, til den elektroniske styring (Multiflow). Regulering af målerens visningsfejl foretages elektronisk i den elektroniske styring (se teknisk bilag x). En printer er forbundet til den elektroniske styring. Multiflow har mulighed for temperaturkompenseret visning med fast udvidelseskoefficient (kompensering) og produktafhængig kalibreringsfaktor (konvertering). Denne godkendelse omhandler ikke kompenseret/ konverteret volumen. Den elektroniske styring er forsynet med 24 V DC, og fungerer mellem 15 V og 30 V. Uden for dette område stoppes udmålingen og måledata gemmes. Den elektroniske styring har batteri back-up som ikke er i brug ved normaldrift. Visninger: Litertælleren (grafisk LC visning) på den elektroniske styring, viser løbende/diskontinuert udmålt volumen, pris (tilvalg), produktbetegnelse, produkttemperatur og aktuelt flow. Visning af korrigeret/konverteret volumen er ikke tilladt i denne godkendelse. Printudskrift vælges efter endt udmåling. Tælleværkets visning nulstilles først når printudskrift er gennemført. Ny udmåling og nulstilling af tælleværket, er ikke mulig før printudskrift. Printudskrift er enkeltvis nummereret fortløbende og viser efter endt udmåling, printudskriftnummer, udmålt volumen, pris (tilvalg), produktbetegnelse, måleanlæg id. nr., legal metrologisk angivelsesforklaring og leveringstidspunkt (dato/klokkeslæt). Begge visninger kan desuden vise andre informationer som ikke omhandler det legal metrologiske. Den elektroniske styring (multiflow) omhandler det legal metrologiske. Den elektroniske styring (multiflow) omfatter intern data-logger (memory device) med plads til 350 leveringer.

9 KONSTRUKTION, fortsat Komponentliste Komponent Fabrikat Type Bemærkninger Måleorgan/Luftudskiller GMVT 805 Qmax = 800 l/m Qmin = 40 l/m MVU = 200 liter Måleorgan/Luftudskiller GMVZ 1004 Qmax = 1600 l/m (Pumpetryk) Qmax = 1000 l/m (Faldstrøm) MVU = 200 liter Pulsgiver THS Integreret i GMVT 805/GMVZ 1004 Produkt Dræn System (PRS) / EPE2 Kun GMVT 805 ved tilvalg Elektronisk styring Multiflow Regneenhed, visning og betjening. Kortlæser (Tilvalg) Program i elektronisk styring med Legal Metrologisk indflydelse. (Styring/Regneenhed) Program-version V.X.XX (Y.YY) ZZ V står for version. X.XX står for programdel med Legal Metrologisk indflydelse. Y.YY står for programdel med brugervariationer. ZZ står for landekode (Her DK). Godkendte programversioner: V.3.44 (3.44) DK CRC Check sum: EPROM: 0x7772CF1F Flash: 0x7772CF1F Printer Smith Meter/ DR-295-FDW Eller anden tilsvarende dot matrix printer med integreret sikkerhedsprotokol Printer Smith Meter/ DR-298-FDW Eller anden tilsvarende dot matrix printer med integreret sikkerhedsprotokol Printer Epson TM295 Eller tilsvarende dot matrix printer. Skal inkludere FWD converter/ sikkerhedsprotokol for korrekt dataoverførelse Printer STAR SP298 Eller tilsvarende dot matrix printer. Skal inkludere FWD converter/ sikkerhedsprotokol for korrekt dataoverførelse

10 KONSTRUKTION, fortsat Komponentliste Komponent Fabrikat Type Bemærkninger FWD converter - - Sikkerhedsprotokol for sikring af korrekt dataoverførelse Tankrum Alle Alle Specifikation ej defineret Anti-swirl anordning Alle Alle Specifikation ej defineret Rørsystem Alle Alle Specifikation ej defineret Manifold Alle Alle Specifikation ej defineret Overføringspunkt/ udleveringsmåde Alle Alle Fuldslange: 1 slange eller 2 slanger (stor/lille) (Tilvalg) Tomslange: (Tilvalg) 1 slange Additiv tilsætning Alle Alle 4. DOKUMENTATION Test Report: No. PTB (OIML R117), No. PTB , No. PTB (OIML R117), No. D (EØF godkendelse), No. D (EØF godkendelse), No. EEG NL 93 E177 (EØF godkendelse og Ansøgning nr P. Claudi Johansen

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

F A - 6 Nyhed: GSM backup system

F A - 6 Nyhed: GSM backup system F A - 6 Nyhed: GSM backup system Produkt information & Installationsvejledning Okt. 2004 1 CB Svendsen A/S Jan. 2001 Produktblad FA-6: Udvidet fjernaflæsning hos mellem og storforbrugere. Beskrivelse:

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1360/2002. af 13.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1360/2002. af 13. 5.8.2002 L 207/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1360/2002 af 13. juni 2002 om syvende tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF)

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC Indbygningsforskrift for kombineret dansk / svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

fanfare Endress+Hauser som din totalleverandør Kundanpassade stabila lösningar Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder

fanfare Endress+Hauser som din totalleverandør Kundanpassade stabila lösningar Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder Endress+Hauser Kundemagasin www.dk.endress.com Nr 1-2014 1 fanfare Heartbeat Technology Få kontrol over alle dine enheder Når hastighed og nøjagtighed er en æressag Chr. Hansen vælger TM411 Endress+Hauser

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere