LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM"

Transkript

1 LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI

2 LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer, henholdsvis 16, 36 og 12 medlemmer de enkelte steder med ulige fordeling mellem helt unge og mere modne LMU ere. Dette giver forskellige muligheder alt efter, om der er få eller mange medlemmer, dog synes jeg at vi har et fantastisk socialt fællesskab, som giver stor trofasthed. En trofasthed, der ikke kun er til stede tirsdag aften, men ligeså meget fredag aften til sport eller til planlagte lejre. Arbejdsudvalg Den ulige fordeling af aldersgrupperne giver os nogle udfordringer i forhold til planlægning af diverse arrangementer. Derfor bliver LMU lejrene fremover arrangeret i udvalg, så vi henter arbejdskraften, hvor den lige er at finde i stedet for som tidligere at have en turnusordning mellem LMU kredsene. Der vil fremover blive arbejdet mere og mere i udvalg, så opgaven er overskuelig, og så det ikke er de samme personer, der står med ansvaret hver gang. var godt bakket op af LMU. Det sker forhåbentlig igen i år. Programmet indeholder bibeltimer, lovsangsaften, og en eftermiddag med alternativ indsamling til et gadebørnsprojekt i Tanzania. I forlængelse af det med indsamlinger har vi i AF lavet en fælles LMU aften i april måned til indsamlingsaften. Det blev afprøvet første gang i 2010 og er på programmet igen i Der er blevet nedsat et udvalg, som vil arrangere aftenen, så det ikke blot er for at få samlet penge ind, men hvor det også gerne må blive belyst, hvorfor vi samler penge ind. Det skal gerne blive forståeligt for den enkelte LMU er samtidig med glæden ved at give. Pengene bliver sendt til LMU- landsindsamlingen, som i år støtter radiomission i Tyrkiet. Tak for støtte Til sidst vil jeg sige TAK for forbøn for LMU og de aktiviteter, der er på øen, det har vi brug for. Nye arrangementer I samarbejde med IMU og ELU afholder vi en lejr på Bækkely, kaldet TMUlejr. Et samarbejde, der letter arbejdet lidt, da alle tre foreninger kan bidrage til et udvalg, som arrangerer lejren. Lejren blev sidste år afholdt på LM-Lejren, og LMU-erne satser også på det sociale

3 LMU BORNHOLM Plejehjemslejr V/ Jeppe S. Rasmussen LMU på plejehjem? Som nogle måske har bemærket, har der været en lejr på programmet den sidste weekend i oktober 2010 under navnet Plejehjemslejr. Titlen har ingenting med virkeligheden at gøre, men drejer sig om en flok friske LMU ere, der måske nogle gange føler sig temmelig gamle. Lejren var for de ældste LMU ere, hvilket vil sige en aldersgruppe fra ca år. Ideen fødes Ideen til lejren opstod til et AfdelingsForumsmøde i februar 10, da vi droppede efterårets LMU lejr, fordi Teenlejren flyttede fra forår til efterår. Dette efterlod de ældste LMU ere uden tilbud om en lejr i løbet af efteråret. Derfor var denne idé også oplagt at føre ud i livet. Ideen viste sig at være en stor succes, idet vi var 28 deltagere. Succeskriteriet var ca. 20 deltagere, da vi i planlægningsudvalget havde de første tanker og ideer. andet stilletid, bønnevandring og lovsang. Dette gav mulighed for at fordybe sig i bøn eller læse i en bog eller i biblen. En mulighed, som kan være svær at tage sig tid til i hverdagen, men som helt sikkert fører noget positivt med sig, når vi giver hinanden mulighed for det i LMU sammenhænge. Lørdag eftermiddag havde vi en lille aktivitet i form af Plejehjemsgrandprix, så hele plejehjemmet ikke faldt i søvn. Denne aktivitet bestod i kørestols og rollatorræs. Alt i alt en lejr, som må betegnes som en stor succes og vil derfor også blive gentaget i Lejren giver de ældste LMU ere et pusterum fra en hverdag i LMU, hvor de yder en stor indsats. Lejrens program Bibeltimerne om lørdagen blev holdt af Lars-Jep Elleby, der tog udgangspunkt i mennesketyper Isak som den tilbageholdende, og Jakob som den initiativrige. Fredag aften var vi opdelt i små grupper til en indledende snak om bibeltimerne med dertil hørende spørgsmål. Søndag formiddag var vi i kirke i Nexø. Det øvrige program indeholdt blandt Det er godt, at der også gøres noget for de ældste i LMU, siger Jeppe Rasmussen, der er LMU-formand i Årsballe.

4 LMU BORNHOLM Ungdomsmøde anno 2011 Interview med LMU-formand i Nexø, Mathias Bech For mange læseres vedkommende er det længe siden, de sidst var til et møde i LMU. Derfor giver Mathias her et lille indtryk af, hvordan ungdomsmøderne forløber nu. Fælles og hver for sig Én gang om måneden mødes alle LMU erne på øen til et fælles ungdomsmøde. I Nexø LMU har man desuden ét månedligt møde fælles med LM-kredsen i Nexø. Til disse møder er der gerne en prædiken / bibeltime, sang og kaffe. Når LMU i Nexø har møde for sig selv, er det typisk med bibelstudium, besøg i hjemmene og aftener, hvor man prøver at pleje de mere nære relationer. Emner og temaer. Der er behov for at sætte fokus på emner, der særlig berører de unge, f.eks. om synd, forhold pige / dreng, ægteskab. Nogle gange har prædikanten selv et forslag til emne. Et af de nye tiltag har været: Tag en ven med! Man begynder med fællesspisning, hvorefter man har et tema om det grundlæggende i kristendommen. Der har været op til 5 nye med disse aftener, fortæller Mathias. Et ungdomsmiljø Mathias understreger, at målet er at skabe et miljø, hvor de unge tør åbne sig og kan få lov at tale om de åndelige spørgsmål ud fra den viden og forståelse, man selv er kommet til. Aldersspredningen kan gøre det svært, lige som det ikke altid er let at finde egnet materiale til bibelstudium. Åbenheden betyder også, at man kan være med i et fællesskab i bøn og stilhed samt til læsning og fordybelse. Lovsang Generelt er der stor glæde ved at synge og spille. Der er kommet gode og indholdsrige sange i den nye Fællessang. Den har fået en fin modtagelse, og der bruges tid på at lære de nye sange, men også nye melodier til gamle sange. Socialt samvær LMU-erne er sammen på mange måder ud over møder og lejre. Man mødes til sport hver fredag og efterfølgende i hjemmene. Man har endda prøvet med en kollektiv uge, hvor LMU-erne bor sammen nogle dage i missionshuset for at lære hinanden bedre at kende. Uformelle samvær giver et større kendskab til hinanden, der igen betyder større åbenhed, understreger Mathias.

5 RUNDT PÅ ØEN Samlingsstedet i Allinge Interview med Hans Henrik Krak, menighedsrådsformand i Allinge LM s aktiviteter på Nordbornholm er meget begrænsede. Tidligere var der LM-kredse i både Tejn og Allinge, men efterhånden var medlemstallet dalet så meget, at man begyndte at holde fællesmøder. I 2006 blev kredsene lagt sammen. Herefter prøvede man at holde fællesmøder med IM og ELM, og der var endda planer om at samle alle aktiviteter i de tre missionsforeninger på ét sted, men disse planer kuldsejlede. I 2008 blev LM i Tejn-Allinge lukket, og medlemmerne sluttede sig til andre steder. Huset i Tejn blev solgt, men LM beholdt huset i Allinge. Der er stadig aktiviteter i LM s missionshus i Allinge En gammel ide Hans Henrik, der tidligere var formand for LM i Allinge, fortæller, at der længe havde været et ønske om at lave et samlingssted for ældre og enlige i byen. Desuden havde IMU en teenklub, der manglede lokaler. Også kirkens legestue havde brug for nogle bedre rammer til deres aktiviteter. Derfor fik kirken en aftale med LM om at leje missionshuset. Huset er også blevet brugt til andre aktiviteter i kirkens regi. Bortset fra at huset er meget dårligt isoleret, fungerer rammerne fint som menighedslokaler. Der drives altså stadig mission ud fra LM s hus i Allinge. Samlingssted Det er et alsidigt program, der er lagt for aktiviteterne i samlingsstedet. Man mødes hver torsdag eftermiddag til kaffe, foredrag, sang og andagt. Tilslutningen varierer, men der kommer typisk ca. 20 til arrangementerne. Flere frivillige sørger for tilrettelæggelsen og giver en hjælpende hånd ved møderne. Legestue Hver torsdag formiddager der legestue, som et par dagplejemødre har fået i gang. Ud over sang, leg og hyggeligt samvær fortælles der bibelhistorie for børnene. Sognemedhjælper Karen Hvam Kofoed er koordinator for såvel legestue som samlingssted. Fremtiden Det har været godt at se huset i funktion igen, fortæller Hans Henrik. Desværre udløber lejekontrakten i Der er flere ideer på tegnebrættet, men det afhænger af, om lejemålet kan fortsætte, eller om der kan findes andre lokaler. Mulighederne er der, og missionsarbejdet har indtil nu kunnet videreføres. Man må ikke lade sig lamme af, at nogle døre lukkes, når andre åbnes.

6 FRA AFDELINGEN Formanden takker af Interview med Helmer Olsen Hvor længe har du været aktiv i LM, og hvilke opgaver har du haft? Det begyndte vel som medhjælper i bibelklassen og senere i LMU i Østermarie. Da vi flyttede til København, fortsatte det med bestyrelsesarbejde i LM Nordvestkreds. I 1980 kom vi tilbage til Bornholm. Her blev jeg formand i LMU i Rønne, og fra 1994 til 2003 var jeg formand for LM kredsen i Rønne. Fra 2003 og til nu har jeg været afdelingsformand her på øen. Desuden har jeg været engageret i skolearbejde. Først i København med etableringen af Filipskolen og Jakobskolen. Her på øen blev det til bestyrelsesarbejde på Peterskolen og på Solgården i Tarm. Hvilken betydning har det organisatoriske arbejde i LM? Vi bruger mange kræfter på organisatorisk arbejde i LM. Måske for meget! Men det er nødvendigt med et velfungerende maskineri, især når der opstår problemer. Det har vi f.eks. set, når vore missionærer har været udsat for ulykker eller sygdom. En stor organisation kan dog også betyde, at afstanden fra den enkelte LMer til ledelsen let kan blive stor. Generelt er der i vor tid mere fokus på det lokale arbejde end på det, der sker på afdelings eller landsplan. Preben Gudbergsen tager afsked med Helmer Olsen som afdelingsformand Hvilke forandringer har der været i LM på Bornholm i formandstid? Der har været nogle meget traditionsrige sommerarrangementer, som vi syntes, skulle gøres bedre. Især årsmødet har gennemgået en større forandring. De ydre rammer på sportspladsen i Aakirkeby var ikke optimale, og det var ikke altid enkelt at tage beslutning, om det skulle være inden- eller udendørs. Vi har fået mange positive meldinger om, at årsmødet er flyttet til november måned i Aakirkeby-hallerne. Vi har nu kun et enkelt sommermøde i Almindingen og finder, at rammerne i Arboretet er betydelig bedre end på Christianshøj. Vores bibelkursus i januar har stadig stor tilslutning, men rammerne i LM s og ELM s huse i Aakirkeby blev for små om søndagen. Jeg tror, at alle er glade for, at vi i stedet er flyttet til Aakirkebyhallerne. Hvad ser du som LM s kerneopgaver? Det er vigtigt, at vi er parat til at ændre former og rammer uden at ændre på indholdet om Jesus Kristus som Herre

7 FRA AFDELINGEN og frelser for syndere. Det skal ske både i det vidt forgrenede arbejde med de mange frivillige medarbejdere og gennem prædiken, sang og musik. Det er vigtigt, at tilliden til Bibelen som Guds ord bevares. I mødet med det budskab må vi erfare både Guds hellighed og barmhjertighed samt Helligåndens udrustning til tjeneste. LM er en lægmandsbevægelse. I mange år har vi arbejdet inden for den folkekirkelige ramme, men måske kommer vi fremover i højere grad til at bryde med folkekirken pga. den læremæssige udglidning. Hvordan har det været at finde frivillige til at løfte LM s opgaver på øen? Det er især blevet vanskeligere at finde folk til lederposterne. Måske har vi signaleret, at det er for krævende og vanskeligt. Vel kan der være afsavn især i forhold til familien, men velsignelsen er langt større - også for dem derhjemme. Gud giver langt ud over, hvad vi beder om også til disse opgaver. Hvad bliver din nye opgave i LM? Jeg har lovet at afløse Lars-Jep Elleby som afdelingens missionssekretær. Det glæder jeg mig til. LM s internationale arbejde kan i år fejre 100 års jubilæum, men der er stadig folkeslag, der ikke har hørt evangeliet. Også her er der brug for nye medarbejdere. Jeg oplever Guds velsignelse, når venner bakker op venner opmuntrer Gud lægger tingene til rette Gud giver mere, end vi beder om Tak til Helmer V/ Preben Gudbergsen En epoke er forbi for LM-Bornholm. Afdelingsformand Helmer Olsen har ønsket at stoppe efter afdelingsmødet Han har været formand i noget længere tid, end han oprindeligt havde tænkt, da han blev valgt ved et afdelingsstyremøde i Helmer - din arbejdsindsats og ydmyghed i tjenesten har været stor. Uselvisk er du gået foran for at tilgodese andres behov frem for dine egne med en smittende glæde og positivitet. Altid velforberedt og forbilledligt engageret over for de mange forskellige opgaver, der skulle løses - uanset om du skulle organisere bibelkursus, årsmøde, tømme dødsboer, indkalde til afdelingsstyremøder, holde andagt, samtale med folk, sælge missionshus, udleje bygninger, sige noget ved mærkedage eller købe genbrugsbutik. Ordet problemer er vist ukendt for dig, men udfordringer har der været nok af. Det har krævet sin (for)mand at holde styr på alt det, som vi LM ere gerne vil. Nu trækker du dig tilbage, men har dog lovet stadig at tage aktivt del i LM s arbejde, bare ikke længere som tovholder. Afdelingen vil gerne sige dig en stor tak for alt det, du har gjort og virket med i LM på Bornholm. Vi vil ønske Guds velsignelse over dig og dine i dit fremtidige virke. Også en stor tak til Margit, som har stået bag og været til stor støtte for dig gennem alle årene.

8 Ø-KALENDEREN Pinsemorgen ved Svaneke røgeri / skanserne søndag d kl LM i Svaneke viderefører traditionen efter LM i Nexø Andagt ved Leo Poulsen Hornorkesteret medvirker Efterfølgende kaffe/the og rundstykker i missionshuset, Klippegade 2 I tilfælde af dårligt vejr aflyses arrangementet APRIL Møderække i Pedersker v/ Søren Pedersen Kredslejr Aakirkeby Lars Rømer Olsen Påskelejr MAJ Seniorlejr 26. Afdelingsstyrelsesmøde 28. Puttelejr JUNI års jubilæum for International mission Pinselejr 13. LUMI-stævne Teltmøder i Østermarie v/ Henrik Hadberg Besøg af Agnes Rahbek 25. Aarsballe 26. Østerlars 27. Svaneke Kids-lejr Kids-lejr Sdr. Hammer 55, Nexø telefon Daglige ledere Merete & Vilmer Riis Tlf Åben: ma-fr lø Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter også dødsboer. TAK Der skal lyde en stor tak fra Ø-koret for den gode opbakning og det meget flotte økonomiske tilskud, vi fik i anledning af vores 20-års fødselsdag. Skulle nogen have fået lyst til at være med i koret, er der plads til mange flere. Henvendelse: Lis Gudbergsen. Tlf

9 ADRESSER Luthersk Mission Bornholm Formand: Helmer Olsen Østerled 18, 3700 Rønne T E Kasserer: Thorkil Lund Engløkken 1 B, 3730 Nexø T E Giro: Trykning af lokale LM-programmer Jens Ove Holm, Rømeregårdsvej 44, 3700 Rønne T E Husk: Der trykkes kun én gang månedligt. Stof afleveres senest d. 10. i hver måned. Miss. sekretær: Helmer Olsen Østerled 18, 3700 Rønne T E Udlån af projektor LMU: Kenneth Gudbergsen Vinkelvej 6, Østerlars, 3760 Gudhjem T E LM Kids: Helene Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne T E LM-lejren: Strandvejen 16, Pedersker, 3720 Aakirkeby T Udlejning v/ Hans Ole Kofoed: T E H LUMI Genbrug: Sdr. Hammer 55, 3730 Nexø. T Merete & Vilmer Riis T H Luthersk Mission Danmark Formand Jens Peter Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød. T E Næstformand Henrik P. Jensen, Højvang Nord 21, 6580 Vamdrup. T E Sekretariat: Industrivænget 40, 3400 Hillerød T F E H Giro Bank Ekspeditionstid: mandag-torsdag og fredag LMU Landsleder Reidar Poulsen Postmosen 52, 3400 Hillerød T E LM-Kids Erik Nielsen, Frederiksborgvej 179, 2400 København NV. T / E

10 LUMI RADIO APRIL Fredag d Fredagshjørnet (se 29.3.) (Luk. 19,45-48) Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Ring med dit musikønske Tirsdag d Musikmosaik Over en åben bibel (se 1.4.) Fredag d LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Udefra LUMI-magasinet Mandag d Hvad er Evangelisk Luthersk netværk? Musikmosaik (se 5.4.) Små ord om store ord. (se 4.4.) Fokus på Israel (se 4.4.) Tirsdag d Hvad er ELN? (se 11.4.) LUMI-magasinet (se 8.4.) Fredag d Tanker i tiden (Luk. 20,1-8) Mandag d Musik i april Apropos Ønskeprogram Tirsdag d Tanker i tiden (se 15.4.) Over en åben bibel (se 15.4.) Fredag d. 22. (langfredag) LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Boghylden Israelsbilleder (4) Søndag d. 24. (påskedag) Mødetransmission Genuds. fra Mandag d. 25. (2. påsked.) Fra bibelkursus Musik i april (se 18.4.) Apropos (se 18.4.) Tirsdag d Fra bibelkursus 2011 (se 25.4) Fredag d Israelsbilleder (se 22.4) (Luk. 20,9-19) MAJ Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Ring med dit musikønske Tirsdag d Musik i maj Over en åben bibel (se 29.4.) Fredag d LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Udefra LUMI-magasinet Mandag d Lidt af hvert Lidelsens mening Små ord om store ord (se 2.5.) Fokus på Israel (se 2.5.) Tirsdag d Lidt af hvert (se 9.5.) LUMI-magasinet (se 6.5.) Fredag d Tanker i tiden (Luk. 20,20-26) Mandag d Musik i maj Andenviolisten Andreas Ønskeprogram Tirsdag d Tanker i tiden (se 13.5.) Over en åben bibel (se 13.5.) Fredag d. 20. (st. bededag) LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Boghylden Israelsbilleder (5) Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musikmosaik Apropos De betroede talenter (1) Tirsdag d Lidelsens mening (se 9.5.) Israelsbilleder (se 20.5.) Fredag d Fredagshjørnet (Hudson Taylor) (Luk. 20,27-40)

11 LUMI RADIO Mandag d De betroede talenter (se 23.5.) Musikmosaik (se 23.5.) Apropos. (se 23.5.) Tirsdag d Fredagshjørnet (se 27.5.) Over en åben bibel (se 27.5.) JUNI Fredag d LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Udefra LUMI-magasinet Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Ring med dit musikønske Tirsdag d Andenviolisten Andreas (se 16.5.) LUMI-magasinet (se 3.6.) Fredag d Tanker i tiden (Luk. 20,37-40) Mandag d. 13. (2. pinsedag) De betroede talenter (2) Små ord om store ord (se 6.6.) Fokus på Israel (se 6.6.) Tirsdag d Tanker i tiden. (se 10.6.) Over en åben bibel (se 10.6.) Fredag d LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Boghylden Israelsbilleder (6) Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musik i juni Apropos Ønskeprogram Tirsdag d Musikmosaik Israelsbilleder (se 17.6.) Fredag d Lidt af hvert (Luk. 20,41-44) Mandag d De betroede talenter (3) Musik i juni (se 20.6.) Apropos. (se 20.6.) Tirsdag d Lidt af hvert (se 24.6.) Over en åben bibel. (se 24.6.) Husk! En opslagstavle er en god og praktisk ting, Hvor kan jeg se, hvilke frekvenser I sender for her sætter vi de ting op, vi skal huske - på? lød spørgsmålet. Her er de: Østerlars så mon ikke denne programoversigt har sin 92,8, Aakirkeby 93,1, Nexø 98,6, Rønne plads der? 104,4 og Olsker 104,9 MHz. Her følger endnu et par husketing : Oversigten står både på BKNs og LUMIradios hjemmesider. På disse sider kan du LUMI-radios pinse og vennestævne afvikles i år i Aakirkeby Missionshus mandag d. også se programoversigten og mange gode 13. juni 2011, kl. 14. informationer. I år medvirker Birger Pedersen som taler. LUMI-radios adresse er Dr. Kabellsvej 12A, Hans stemme har vi også hørt i radioen Rønne, tlf eller mail: Se også hjemmesiden Randaberg mannskor fra Norge medvirker med korsang, og så vil et par af deltagerne Herfra og på kan også sendes hilse- bringe en hilsen fra vort norske broderfolk. Som tidligere år bliver der kaffebord. ner til ønskeprogrammet. Sæt X i kalenderen og velkommen til en Gaver til LUMI-radio kan indbetales på DIeftermiddag i godt selskab. Vi glæder os til BA-bank reg. 6060, konto at være sammen med dig! LUMI-radio har også brug for din forbøn.

12 TIL EFTERTANKE Et Guds barn! Af Helmer Olsen Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader! Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. (Galaterbrevet kap. 4 v. 6 og 7) Disse vers giver mig som en kristen en fred, glæde, tryghed og frihed. Et barn har brug for trygge opvækstvilkår for at blive ført frem til voksenlivet som et helstøbt og frit menneske. På samme måde også for en kristen. Et liv som en kristen er netop et liv i frihed. Jeg er i Kristus løskøbt fra lovens forbandelse, (Gal. 4, v. 13). Luthersk Mission (LM) er en fri organisation inden for den danske folkekirke, hvis formål er at forkynde Bibelens budskab, så mennesker kommer til tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. Jeg er ikke længere underlagt et krav om at skulle leve et fejlfrit liv uden at synde, hvad i øvrigt intet menneske kan. Jeg er pga. det, som Jesus har gjort for mig, sat fri til at leve et liv som barn af Gud, - med de privilegier, der følger med det, - bl.a. arveret til Himlen. En kristen kan og må altid komme til sin Himmelske far med alt, - glæder, sorger, ønsker og tak. Derfor er der heller ikke noget i livet, der er for småt eller for stort at komme med. Det er barnekårets vilkår. Måtte du og jeg leve og ånde i denne frihed. LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse fordelt ud over øen. Redaktion: Peter Krak Tlf: Forsidefoto: Birger Bendtsen Se i øvrigt B. Bendtsens netsite på: Oplag: 600 eks. Tryk: One Way Tryk, Stilling, 8660 Skanderborg

LM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Ny formand og sekretær Interview med Jørn Bech og Hakon Christensen Sommeren 2010 fratrådte Peter Westh Jensen som afdelingssekretær, og ved afdelingsmødet

Læs mere

LM 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2011 FEBRUAR MARTS RUNDT PÅ ØEN Hvad er M60+? Interview med Birger Pedersen. Fortæl lidt om den lidt kryptiske forkortelse M60+ Det er ganske enkelt. M står for mænd. Og 60+ står for,

Læs mere

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2012 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Basiskursus for forkyndere v/ Hakon Christensen Sæt ord på, det er overskriften for et kursus som LM Bornholm afholder sammen med Bornholmerkirken

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2012 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Mulig LMfrimenighed på Bornholm v/ Niels Chresten Andersen, Rønne Dialogmødet i Østermarie den 19. juni viste, at flere LM ere allerede har udmeldt

Læs mere

LM 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2014 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V/ Afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Bibelglæde I 2014 bliver temaet Bibelglæde sat på dagsordenen i LM på landsplan. AS drøftede,

Læs mere

LM 2012 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2012 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2012 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Økonomi Uge 2 er bedeuge Det tog 14 dage Ved årsmødet d. 12.-13. november iværksatte LM på Bornholm en ekstra indsamling. Målet var 500 kr. pr. medlem,

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2013 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V/ Afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Nu hvor efteråret banker på, kan vi se tilbage på sommerens aktiviteter med taknemmelighed.

Læs mere

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2013 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Der er etableret et Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm (ELSB). Samrådet

Læs mere

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2012 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Nye prædikanter v/ Hakon Christensen Afdelingsstyrelsen har kaldet Filip Oehlenschläger, Rønne og Peter Techow, Rønne som prædikanter i afdelingen. Bedeemne:

Læs mere

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2013 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Forbøn og salvning V/ Afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød Afdelingsstyrelsen er glade for at kunne fortælle, at Jakob Houler, Hasle og Leo

Læs mere

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Almindingsmøder før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Sådan begyndte det Det var nok præsten og vækkelsesprædikanten Peter Chr. Trandberg, der indledte

Læs mere

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2014 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Bibelglæde Interview med Jørn Bech, Svaneke Luthersk Mission ønsker at gøre 2014 til Bibelglædens år! Vi ønsker, at mange flere skal få eller genopdage en

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2014 NOVEMBER DECEMBER ÅRSMØDE Årsmøde før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Årsmøder i 1940 erne og 50 erne I mange år var det tradition at holde årsmøde som et friluftsmøde i Aakirkeby.

Læs mere

LM 2013 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2013 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2013 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Kirken på Klippen v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Sidste nyt fra afdelingen må være opstarten af den nye frimenighed Kirken på Klippen. Ved et dialogmøde

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd.

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd. 2015 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd. 2 RUNDT PÅ ØEN Kun for kvinder V / Marianne Pedersen og Gerd Hansen,

Læs mere

nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7

nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7 2015 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7 2 FRA AFDELINGEN Forkyndelsen - et fælles ansvar V / afdelingssekretær Hakon Christensen I afdelingsstyrelsen

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

APRIL MAJ JUNI. nyt. Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2.

APRIL MAJ JUNI. nyt. Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2. 2015 nyt APRIL MAJ JUNI Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2. 2 FRA AFDELINGEN Fra afdelingen V / afdelingsformand

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3.

nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3. 2016 nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3. 2 FRA AFDELINGEN Renovering af LM-Lejren V / afdelingssekretær

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lr-r Ekspedition:

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10

nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10 2016 nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10 2 FRA AFDELINGEN Fra beretningen ved afdelingsmødet V / afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2016 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12.

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12. 2017 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12. 2 LUMI-RADIO LUMI-Radio og BKN stopper Interview med

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

nyt Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio

nyt Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio 2017 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio 2 JUBILÆUM Gratis glæde ELSB fællesstævne på

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018

Luthersk Mission Esbjerg. - Program oktober marts 2018 Luthersk Mission Esbjerg - Program oktober 2017 - marts 2018 M i s s i o n s f o r e n i n g F r i m e n i g h e d B ø r n e o g u n g e a r b e j d e T v æ r k u l t u r e l t a r b e j d e Oktober 2017

Læs mere

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger Lederkursus For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger 16.- 18. september 2016 Luthersk Missions Højskole (LMH), Hillerød 1 Info Lederkursus er et af årets højdepunkter

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 2143 6499 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5056 7146 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lrr Ekspedition:

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Videbæk Indre Mission

Videbæk Indre Mission Alt mit håb satte jeg til Gud, og han bøjed sig til mig og hørte mit råb, han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd. Han satte mine fødder på en klippe, og gjorde mine skridt faste, han

Læs mere

ANSGAR. - Et fællesskab i folkekirken PROGRAM FOR FORÅRET Indre Mission i Birkerød

ANSGAR. - Et fællesskab i folkekirken PROGRAM FOR FORÅRET Indre Mission i Birkerød ANSGAR - Et fællesskab i folkekirken PROGRAM FOR FORÅRET 2018 Indre Mission i Birkerød INFORMATION Hvem er vi? Ansgar er et missionshus - et hus, hvor mennesker mødes for at høre, fortælle og tale sammen

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

JANUAR FEBRUAR MARTS. nyt

JANUAR FEBRUAR MARTS. nyt 2016 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Café Klippen i Svaneke på side 5. LM i Pedersker stopper. Se side 2. Nyt fra den bornholmske volontør Louise Andersen side 6. 2 FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V / afdelingssekretær

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2017 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker.

Læs mere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/jan.-marts 2010 28. årgang Andagt Et er nødvendigt Andagt ved Hans Erik Nissen Du må indprente dig Guds ord. Du må høre det igen og igen, for det er så svært

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

LMU: Velkommen tilbage, så er der hygge! Alliance bedeuge. Knud Erik Hansen, Sommersted. LMU: Pige/dreng-aften om Kærlighed og Sex

LMU: Velkommen tilbage, så er der hygge! Alliance bedeuge. Knud Erik Hansen, Sommersted. LMU: Pige/dreng-aften om Kærlighed og Sex Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program forår 2016 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi han har skabt os men som ikke stopper ved det! Gud ønsker, at vi skal lære sandheden om

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 PÅ BØLGELÆNGDE OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig;

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Ført af Ånden. www.viborgfrikirke.dk. Åbent hus og fællesspisning

Ført af Ånden. www.viborgfrikirke.dk. Åbent hus og fællesspisning Åbent hus og fællesspisning Søndag den 21. Juni, efter Gudstjenesten, er der åbent hus og fællesspisning i præsteboligen, Rugvænget 1 Vi slår dørene op, så alle kan se den villa, som menigheden overtog

Læs mere

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1

Velkommen! Videbæk Indre Mission. Vi glæder os til at være sammen med dig! Program forår Videbæk Indre Mission 1 Velkommen! Vi glæder os til at være sammen med dig! Videbæk Indre Mission Program forår 2014 Videbæk Indre Mission 1 ebæk IM. Send navn og tlf. nr. til Klaus Allerslev tlf. 20 48 74 15 Et levende og varmt

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. (Joh.Åb. 22, 17b) 34 Mads Jakob Thorlund Jakobsen, Sønderborg

Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. (Joh.Åb. 22, 17b) 34 Mads Jakob Thorlund Jakobsen, Sønderborg Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program sommer / efterår 2017 Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. (Joh.Åb. 22, 17b) August 32 Mandag d. 7. Mandag d. 14.

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Men han sov! Jesus var sammen med sine disciple, også da søen kom i oprør. At Jesus sov i båden, viste

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Andagt. Gud er trofast, og nåden er evig

Andagt. Gud er trofast, og nåden er evig LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 3/juli-sept. 2010 28. årgang Andagt Gud er trofast, og nåden er evig Thi jeg ved hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission.

Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. Missions samtale Introduktion missionssamtalen Mange taler om mission, men ofte ser vi ikke, at vi allerede er i mission. En missionssamtale, som dette værktøj introducerer til, har til formål at skabe

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Programlægning: Hjemmeside og Layout: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M 2 0 1 5 Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand 40 49 51 10 carstenvc@dsa-net.dk Tage Vig 64 6 0 10 tavi@post.tele.dk

Læs mere

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter

cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter 2015 cocktail af Gud og sommer imu.dk/aktiviteter Vi ses i sommerlandet! Inden længe står den på ferie og god dansk sommer. Hvad er bedre end at tchille med vennerne, tage en dukkert, spille lidt volley,

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

bindeleddet Program forår 2010 Luthersk Mission Aabenraa

bindeleddet Program forår 2010 Luthersk Mission Aabenraa bindeleddet Program forår 2010 Luthersk Mission Aabenraa Hvem er vi Vi tilhører Luthersk Mission, som er en selvstændig organisation, der bygger sit virke på den danske folkekirkes evangelisk-lutherske

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2016 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Åndens

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Marts - april Valby. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

Marts - april Valby. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS Marts - april 2017 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen - major Steven Thomas Mens jeg sidder og skriver denne andagt, kigger jeg ud af vinduet i stuen på

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Korpsnyt. Frelsens Hær Skolegade Esbjerg Oktober og november 2016

Korpsnyt. Frelsens Hær Skolegade Esbjerg Oktober og november 2016 Korpsnyt Frelsens Hær Skolegade 55 6700 Esbjerg Oktober og november 2016 Kære Venner Vi er nu godt i gang efter ferien, og det er godt med det kendte, det trygge. Men det er ikke godt at gro fast og derfor

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

Østergade 25 kl.19.30

Østergade 25 kl.19.30 NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Indbydelse tilet årsmøde i Lumi Radio Syd, 2016 Velkommen nyt kvartal med mange gode udsendelser. Vi Onsdag er godt i gang ogden

Læs mere