LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM"

Transkript

1 LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI

2 LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer, henholdsvis 16, 36 og 12 medlemmer de enkelte steder med ulige fordeling mellem helt unge og mere modne LMU ere. Dette giver forskellige muligheder alt efter, om der er få eller mange medlemmer, dog synes jeg at vi har et fantastisk socialt fællesskab, som giver stor trofasthed. En trofasthed, der ikke kun er til stede tirsdag aften, men ligeså meget fredag aften til sport eller til planlagte lejre. Arbejdsudvalg Den ulige fordeling af aldersgrupperne giver os nogle udfordringer i forhold til planlægning af diverse arrangementer. Derfor bliver LMU lejrene fremover arrangeret i udvalg, så vi henter arbejdskraften, hvor den lige er at finde i stedet for som tidligere at have en turnusordning mellem LMU kredsene. Der vil fremover blive arbejdet mere og mere i udvalg, så opgaven er overskuelig, og så det ikke er de samme personer, der står med ansvaret hver gang. var godt bakket op af LMU. Det sker forhåbentlig igen i år. Programmet indeholder bibeltimer, lovsangsaften, og en eftermiddag med alternativ indsamling til et gadebørnsprojekt i Tanzania. I forlængelse af det med indsamlinger har vi i AF lavet en fælles LMU aften i april måned til indsamlingsaften. Det blev afprøvet første gang i 2010 og er på programmet igen i Der er blevet nedsat et udvalg, som vil arrangere aftenen, så det ikke blot er for at få samlet penge ind, men hvor det også gerne må blive belyst, hvorfor vi samler penge ind. Det skal gerne blive forståeligt for den enkelte LMU er samtidig med glæden ved at give. Pengene bliver sendt til LMU- landsindsamlingen, som i år støtter radiomission i Tyrkiet. Tak for støtte Til sidst vil jeg sige TAK for forbøn for LMU og de aktiviteter, der er på øen, det har vi brug for. Nye arrangementer I samarbejde med IMU og ELU afholder vi en lejr på Bækkely, kaldet TMUlejr. Et samarbejde, der letter arbejdet lidt, da alle tre foreninger kan bidrage til et udvalg, som arrangerer lejren. Lejren blev sidste år afholdt på LM-Lejren, og LMU-erne satser også på det sociale

3 LMU BORNHOLM Plejehjemslejr V/ Jeppe S. Rasmussen LMU på plejehjem? Som nogle måske har bemærket, har der været en lejr på programmet den sidste weekend i oktober 2010 under navnet Plejehjemslejr. Titlen har ingenting med virkeligheden at gøre, men drejer sig om en flok friske LMU ere, der måske nogle gange føler sig temmelig gamle. Lejren var for de ældste LMU ere, hvilket vil sige en aldersgruppe fra ca år. Ideen fødes Ideen til lejren opstod til et AfdelingsForumsmøde i februar 10, da vi droppede efterårets LMU lejr, fordi Teenlejren flyttede fra forår til efterår. Dette efterlod de ældste LMU ere uden tilbud om en lejr i løbet af efteråret. Derfor var denne idé også oplagt at føre ud i livet. Ideen viste sig at være en stor succes, idet vi var 28 deltagere. Succeskriteriet var ca. 20 deltagere, da vi i planlægningsudvalget havde de første tanker og ideer. andet stilletid, bønnevandring og lovsang. Dette gav mulighed for at fordybe sig i bøn eller læse i en bog eller i biblen. En mulighed, som kan være svær at tage sig tid til i hverdagen, men som helt sikkert fører noget positivt med sig, når vi giver hinanden mulighed for det i LMU sammenhænge. Lørdag eftermiddag havde vi en lille aktivitet i form af Plejehjemsgrandprix, så hele plejehjemmet ikke faldt i søvn. Denne aktivitet bestod i kørestols og rollatorræs. Alt i alt en lejr, som må betegnes som en stor succes og vil derfor også blive gentaget i Lejren giver de ældste LMU ere et pusterum fra en hverdag i LMU, hvor de yder en stor indsats. Lejrens program Bibeltimerne om lørdagen blev holdt af Lars-Jep Elleby, der tog udgangspunkt i mennesketyper Isak som den tilbageholdende, og Jakob som den initiativrige. Fredag aften var vi opdelt i små grupper til en indledende snak om bibeltimerne med dertil hørende spørgsmål. Søndag formiddag var vi i kirke i Nexø. Det øvrige program indeholdt blandt Det er godt, at der også gøres noget for de ældste i LMU, siger Jeppe Rasmussen, der er LMU-formand i Årsballe.

4 LMU BORNHOLM Ungdomsmøde anno 2011 Interview med LMU-formand i Nexø, Mathias Bech For mange læseres vedkommende er det længe siden, de sidst var til et møde i LMU. Derfor giver Mathias her et lille indtryk af, hvordan ungdomsmøderne forløber nu. Fælles og hver for sig Én gang om måneden mødes alle LMU erne på øen til et fælles ungdomsmøde. I Nexø LMU har man desuden ét månedligt møde fælles med LM-kredsen i Nexø. Til disse møder er der gerne en prædiken / bibeltime, sang og kaffe. Når LMU i Nexø har møde for sig selv, er det typisk med bibelstudium, besøg i hjemmene og aftener, hvor man prøver at pleje de mere nære relationer. Emner og temaer. Der er behov for at sætte fokus på emner, der særlig berører de unge, f.eks. om synd, forhold pige / dreng, ægteskab. Nogle gange har prædikanten selv et forslag til emne. Et af de nye tiltag har været: Tag en ven med! Man begynder med fællesspisning, hvorefter man har et tema om det grundlæggende i kristendommen. Der har været op til 5 nye med disse aftener, fortæller Mathias. Et ungdomsmiljø Mathias understreger, at målet er at skabe et miljø, hvor de unge tør åbne sig og kan få lov at tale om de åndelige spørgsmål ud fra den viden og forståelse, man selv er kommet til. Aldersspredningen kan gøre det svært, lige som det ikke altid er let at finde egnet materiale til bibelstudium. Åbenheden betyder også, at man kan være med i et fællesskab i bøn og stilhed samt til læsning og fordybelse. Lovsang Generelt er der stor glæde ved at synge og spille. Der er kommet gode og indholdsrige sange i den nye Fællessang. Den har fået en fin modtagelse, og der bruges tid på at lære de nye sange, men også nye melodier til gamle sange. Socialt samvær LMU-erne er sammen på mange måder ud over møder og lejre. Man mødes til sport hver fredag og efterfølgende i hjemmene. Man har endda prøvet med en kollektiv uge, hvor LMU-erne bor sammen nogle dage i missionshuset for at lære hinanden bedre at kende. Uformelle samvær giver et større kendskab til hinanden, der igen betyder større åbenhed, understreger Mathias.

5 RUNDT PÅ ØEN Samlingsstedet i Allinge Interview med Hans Henrik Krak, menighedsrådsformand i Allinge LM s aktiviteter på Nordbornholm er meget begrænsede. Tidligere var der LM-kredse i både Tejn og Allinge, men efterhånden var medlemstallet dalet så meget, at man begyndte at holde fællesmøder. I 2006 blev kredsene lagt sammen. Herefter prøvede man at holde fællesmøder med IM og ELM, og der var endda planer om at samle alle aktiviteter i de tre missionsforeninger på ét sted, men disse planer kuldsejlede. I 2008 blev LM i Tejn-Allinge lukket, og medlemmerne sluttede sig til andre steder. Huset i Tejn blev solgt, men LM beholdt huset i Allinge. Der er stadig aktiviteter i LM s missionshus i Allinge En gammel ide Hans Henrik, der tidligere var formand for LM i Allinge, fortæller, at der længe havde været et ønske om at lave et samlingssted for ældre og enlige i byen. Desuden havde IMU en teenklub, der manglede lokaler. Også kirkens legestue havde brug for nogle bedre rammer til deres aktiviteter. Derfor fik kirken en aftale med LM om at leje missionshuset. Huset er også blevet brugt til andre aktiviteter i kirkens regi. Bortset fra at huset er meget dårligt isoleret, fungerer rammerne fint som menighedslokaler. Der drives altså stadig mission ud fra LM s hus i Allinge. Samlingssted Det er et alsidigt program, der er lagt for aktiviteterne i samlingsstedet. Man mødes hver torsdag eftermiddag til kaffe, foredrag, sang og andagt. Tilslutningen varierer, men der kommer typisk ca. 20 til arrangementerne. Flere frivillige sørger for tilrettelæggelsen og giver en hjælpende hånd ved møderne. Legestue Hver torsdag formiddager der legestue, som et par dagplejemødre har fået i gang. Ud over sang, leg og hyggeligt samvær fortælles der bibelhistorie for børnene. Sognemedhjælper Karen Hvam Kofoed er koordinator for såvel legestue som samlingssted. Fremtiden Det har været godt at se huset i funktion igen, fortæller Hans Henrik. Desværre udløber lejekontrakten i Der er flere ideer på tegnebrættet, men det afhænger af, om lejemålet kan fortsætte, eller om der kan findes andre lokaler. Mulighederne er der, og missionsarbejdet har indtil nu kunnet videreføres. Man må ikke lade sig lamme af, at nogle døre lukkes, når andre åbnes.

6 FRA AFDELINGEN Formanden takker af Interview med Helmer Olsen Hvor længe har du været aktiv i LM, og hvilke opgaver har du haft? Det begyndte vel som medhjælper i bibelklassen og senere i LMU i Østermarie. Da vi flyttede til København, fortsatte det med bestyrelsesarbejde i LM Nordvestkreds. I 1980 kom vi tilbage til Bornholm. Her blev jeg formand i LMU i Rønne, og fra 1994 til 2003 var jeg formand for LM kredsen i Rønne. Fra 2003 og til nu har jeg været afdelingsformand her på øen. Desuden har jeg været engageret i skolearbejde. Først i København med etableringen af Filipskolen og Jakobskolen. Her på øen blev det til bestyrelsesarbejde på Peterskolen og på Solgården i Tarm. Hvilken betydning har det organisatoriske arbejde i LM? Vi bruger mange kræfter på organisatorisk arbejde i LM. Måske for meget! Men det er nødvendigt med et velfungerende maskineri, især når der opstår problemer. Det har vi f.eks. set, når vore missionærer har været udsat for ulykker eller sygdom. En stor organisation kan dog også betyde, at afstanden fra den enkelte LMer til ledelsen let kan blive stor. Generelt er der i vor tid mere fokus på det lokale arbejde end på det, der sker på afdelings eller landsplan. Preben Gudbergsen tager afsked med Helmer Olsen som afdelingsformand Hvilke forandringer har der været i LM på Bornholm i formandstid? Der har været nogle meget traditionsrige sommerarrangementer, som vi syntes, skulle gøres bedre. Især årsmødet har gennemgået en større forandring. De ydre rammer på sportspladsen i Aakirkeby var ikke optimale, og det var ikke altid enkelt at tage beslutning, om det skulle være inden- eller udendørs. Vi har fået mange positive meldinger om, at årsmødet er flyttet til november måned i Aakirkeby-hallerne. Vi har nu kun et enkelt sommermøde i Almindingen og finder, at rammerne i Arboretet er betydelig bedre end på Christianshøj. Vores bibelkursus i januar har stadig stor tilslutning, men rammerne i LM s og ELM s huse i Aakirkeby blev for små om søndagen. Jeg tror, at alle er glade for, at vi i stedet er flyttet til Aakirkebyhallerne. Hvad ser du som LM s kerneopgaver? Det er vigtigt, at vi er parat til at ændre former og rammer uden at ændre på indholdet om Jesus Kristus som Herre

7 FRA AFDELINGEN og frelser for syndere. Det skal ske både i det vidt forgrenede arbejde med de mange frivillige medarbejdere og gennem prædiken, sang og musik. Det er vigtigt, at tilliden til Bibelen som Guds ord bevares. I mødet med det budskab må vi erfare både Guds hellighed og barmhjertighed samt Helligåndens udrustning til tjeneste. LM er en lægmandsbevægelse. I mange år har vi arbejdet inden for den folkekirkelige ramme, men måske kommer vi fremover i højere grad til at bryde med folkekirken pga. den læremæssige udglidning. Hvordan har det været at finde frivillige til at løfte LM s opgaver på øen? Det er især blevet vanskeligere at finde folk til lederposterne. Måske har vi signaleret, at det er for krævende og vanskeligt. Vel kan der være afsavn især i forhold til familien, men velsignelsen er langt større - også for dem derhjemme. Gud giver langt ud over, hvad vi beder om også til disse opgaver. Hvad bliver din nye opgave i LM? Jeg har lovet at afløse Lars-Jep Elleby som afdelingens missionssekretær. Det glæder jeg mig til. LM s internationale arbejde kan i år fejre 100 års jubilæum, men der er stadig folkeslag, der ikke har hørt evangeliet. Også her er der brug for nye medarbejdere. Jeg oplever Guds velsignelse, når venner bakker op venner opmuntrer Gud lægger tingene til rette Gud giver mere, end vi beder om Tak til Helmer V/ Preben Gudbergsen En epoke er forbi for LM-Bornholm. Afdelingsformand Helmer Olsen har ønsket at stoppe efter afdelingsmødet Han har været formand i noget længere tid, end han oprindeligt havde tænkt, da han blev valgt ved et afdelingsstyremøde i Helmer - din arbejdsindsats og ydmyghed i tjenesten har været stor. Uselvisk er du gået foran for at tilgodese andres behov frem for dine egne med en smittende glæde og positivitet. Altid velforberedt og forbilledligt engageret over for de mange forskellige opgaver, der skulle løses - uanset om du skulle organisere bibelkursus, årsmøde, tømme dødsboer, indkalde til afdelingsstyremøder, holde andagt, samtale med folk, sælge missionshus, udleje bygninger, sige noget ved mærkedage eller købe genbrugsbutik. Ordet problemer er vist ukendt for dig, men udfordringer har der været nok af. Det har krævet sin (for)mand at holde styr på alt det, som vi LM ere gerne vil. Nu trækker du dig tilbage, men har dog lovet stadig at tage aktivt del i LM s arbejde, bare ikke længere som tovholder. Afdelingen vil gerne sige dig en stor tak for alt det, du har gjort og virket med i LM på Bornholm. Vi vil ønske Guds velsignelse over dig og dine i dit fremtidige virke. Også en stor tak til Margit, som har stået bag og været til stor støtte for dig gennem alle årene.

8 Ø-KALENDEREN Pinsemorgen ved Svaneke røgeri / skanserne søndag d kl LM i Svaneke viderefører traditionen efter LM i Nexø Andagt ved Leo Poulsen Hornorkesteret medvirker Efterfølgende kaffe/the og rundstykker i missionshuset, Klippegade 2 I tilfælde af dårligt vejr aflyses arrangementet APRIL Møderække i Pedersker v/ Søren Pedersen Kredslejr Aakirkeby Lars Rømer Olsen Påskelejr MAJ Seniorlejr 26. Afdelingsstyrelsesmøde 28. Puttelejr JUNI års jubilæum for International mission Pinselejr 13. LUMI-stævne Teltmøder i Østermarie v/ Henrik Hadberg Besøg af Agnes Rahbek 25. Aarsballe 26. Østerlars 27. Svaneke Kids-lejr Kids-lejr Sdr. Hammer 55, Nexø telefon Daglige ledere Merete & Vilmer Riis Tlf Åben: ma-fr lø Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter også dødsboer. TAK Der skal lyde en stor tak fra Ø-koret for den gode opbakning og det meget flotte økonomiske tilskud, vi fik i anledning af vores 20-års fødselsdag. Skulle nogen have fået lyst til at være med i koret, er der plads til mange flere. Henvendelse: Lis Gudbergsen. Tlf

9 ADRESSER Luthersk Mission Bornholm Formand: Helmer Olsen Østerled 18, 3700 Rønne T E Kasserer: Thorkil Lund Engløkken 1 B, 3730 Nexø T E Giro: Trykning af lokale LM-programmer Jens Ove Holm, Rømeregårdsvej 44, 3700 Rønne T E Husk: Der trykkes kun én gang månedligt. Stof afleveres senest d. 10. i hver måned. Miss. sekretær: Helmer Olsen Østerled 18, 3700 Rønne T E Udlån af projektor LMU: Kenneth Gudbergsen Vinkelvej 6, Østerlars, 3760 Gudhjem T E LM Kids: Helene Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne T E LM-lejren: Strandvejen 16, Pedersker, 3720 Aakirkeby T Udlejning v/ Hans Ole Kofoed: T E H LUMI Genbrug: Sdr. Hammer 55, 3730 Nexø. T Merete & Vilmer Riis T H Luthersk Mission Danmark Formand Jens Peter Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød. T E Næstformand Henrik P. Jensen, Højvang Nord 21, 6580 Vamdrup. T E Sekretariat: Industrivænget 40, 3400 Hillerød T F E H Giro Bank Ekspeditionstid: mandag-torsdag og fredag LMU Landsleder Reidar Poulsen Postmosen 52, 3400 Hillerød T E LM-Kids Erik Nielsen, Frederiksborgvej 179, 2400 København NV. T / E

10 LUMI RADIO APRIL Fredag d Fredagshjørnet (se 29.3.) (Luk. 19,45-48) Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Ring med dit musikønske Tirsdag d Musikmosaik Over en åben bibel (se 1.4.) Fredag d LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Udefra LUMI-magasinet Mandag d Hvad er Evangelisk Luthersk netværk? Musikmosaik (se 5.4.) Små ord om store ord. (se 4.4.) Fokus på Israel (se 4.4.) Tirsdag d Hvad er ELN? (se 11.4.) LUMI-magasinet (se 8.4.) Fredag d Tanker i tiden (Luk. 20,1-8) Mandag d Musik i april Apropos Ønskeprogram Tirsdag d Tanker i tiden (se 15.4.) Over en åben bibel (se 15.4.) Fredag d. 22. (langfredag) LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Boghylden Israelsbilleder (4) Søndag d. 24. (påskedag) Mødetransmission Genuds. fra Mandag d. 25. (2. påsked.) Fra bibelkursus Musik i april (se 18.4.) Apropos (se 18.4.) Tirsdag d Fra bibelkursus 2011 (se 25.4) Fredag d Israelsbilleder (se 22.4) (Luk. 20,9-19) MAJ Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Ring med dit musikønske Tirsdag d Musik i maj Over en åben bibel (se 29.4.) Fredag d LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Udefra LUMI-magasinet Mandag d Lidt af hvert Lidelsens mening Små ord om store ord (se 2.5.) Fokus på Israel (se 2.5.) Tirsdag d Lidt af hvert (se 9.5.) LUMI-magasinet (se 6.5.) Fredag d Tanker i tiden (Luk. 20,20-26) Mandag d Musik i maj Andenviolisten Andreas Ønskeprogram Tirsdag d Tanker i tiden (se 13.5.) Over en åben bibel (se 13.5.) Fredag d. 20. (st. bededag) LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Boghylden Israelsbilleder (5) Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musikmosaik Apropos De betroede talenter (1) Tirsdag d Lidelsens mening (se 9.5.) Israelsbilleder (se 20.5.) Fredag d Fredagshjørnet (Hudson Taylor) (Luk. 20,27-40)

11 LUMI RADIO Mandag d De betroede talenter (se 23.5.) Musikmosaik (se 23.5.) Apropos. (se 23.5.) Tirsdag d Fredagshjørnet (se 27.5.) Over en åben bibel (se 27.5.) JUNI Fredag d LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Udefra LUMI-magasinet Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Ring med dit musikønske Tirsdag d Andenviolisten Andreas (se 16.5.) LUMI-magasinet (se 3.6.) Fredag d Tanker i tiden (Luk. 20,37-40) Mandag d. 13. (2. pinsedag) De betroede talenter (2) Små ord om store ord (se 6.6.) Fokus på Israel (se 6.6.) Tirsdag d Tanker i tiden. (se 10.6.) Over en åben bibel (se 10.6.) Fredag d LUMI-weekend Livsværdier Netop nu Boghylden Israelsbilleder (6) Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musik i juni Apropos Ønskeprogram Tirsdag d Musikmosaik Israelsbilleder (se 17.6.) Fredag d Lidt af hvert (Luk. 20,41-44) Mandag d De betroede talenter (3) Musik i juni (se 20.6.) Apropos. (se 20.6.) Tirsdag d Lidt af hvert (se 24.6.) Over en åben bibel. (se 24.6.) Husk! En opslagstavle er en god og praktisk ting, Hvor kan jeg se, hvilke frekvenser I sender for her sætter vi de ting op, vi skal huske - på? lød spørgsmålet. Her er de: Østerlars så mon ikke denne programoversigt har sin 92,8, Aakirkeby 93,1, Nexø 98,6, Rønne plads der? 104,4 og Olsker 104,9 MHz. Her følger endnu et par husketing : Oversigten står både på BKNs og LUMIradios hjemmesider. På disse sider kan du LUMI-radios pinse og vennestævne afvikles i år i Aakirkeby Missionshus mandag d. også se programoversigten og mange gode 13. juni 2011, kl. 14. informationer. I år medvirker Birger Pedersen som taler. LUMI-radios adresse er Dr. Kabellsvej 12A, Hans stemme har vi også hørt i radioen Rønne, tlf eller mail: Se også hjemmesiden Randaberg mannskor fra Norge medvirker med korsang, og så vil et par af deltagerne Herfra og på kan også sendes hilse- bringe en hilsen fra vort norske broderfolk. Som tidligere år bliver der kaffebord. ner til ønskeprogrammet. Sæt X i kalenderen og velkommen til en Gaver til LUMI-radio kan indbetales på DIeftermiddag i godt selskab. Vi glæder os til BA-bank reg. 6060, konto at være sammen med dig! LUMI-radio har også brug for din forbøn.

12 TIL EFTERTANKE Et Guds barn! Af Helmer Olsen Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den råber: Abba, fader! Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. (Galaterbrevet kap. 4 v. 6 og 7) Disse vers giver mig som en kristen en fred, glæde, tryghed og frihed. Et barn har brug for trygge opvækstvilkår for at blive ført frem til voksenlivet som et helstøbt og frit menneske. På samme måde også for en kristen. Et liv som en kristen er netop et liv i frihed. Jeg er i Kristus løskøbt fra lovens forbandelse, (Gal. 4, v. 13). Luthersk Mission (LM) er en fri organisation inden for den danske folkekirke, hvis formål er at forkynde Bibelens budskab, så mennesker kommer til tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. Jeg er ikke længere underlagt et krav om at skulle leve et fejlfrit liv uden at synde, hvad i øvrigt intet menneske kan. Jeg er pga. det, som Jesus har gjort for mig, sat fri til at leve et liv som barn af Gud, - med de privilegier, der følger med det, - bl.a. arveret til Himlen. En kristen kan og må altid komme til sin Himmelske far med alt, - glæder, sorger, ønsker og tak. Derfor er der heller ikke noget i livet, der er for småt eller for stort at komme med. Det er barnekårets vilkår. Måtte du og jeg leve og ånde i denne frihed. LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse fordelt ud over øen. Redaktion: Peter Krak Tlf: Forsidefoto: Birger Bendtsen Se i øvrigt B. Bendtsens netsite på: Oplag: 600 eks. Tryk: One Way Tryk, Stilling, 8660 Skanderborg

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2013 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Forbøn og salvning V/ Afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød Afdelingsstyrelsen er glade for at kunne fortælle, at Jakob Houler, Hasle og Leo

Læs mere

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2012 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Nye prædikanter v/ Hakon Christensen Afdelingsstyrelsen har kaldet Filip Oehlenschläger, Rønne og Peter Techow, Rønne som prædikanter i afdelingen. Bedeemne:

Læs mere

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2013 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Der er etableret et Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm (ELSB). Samrådet

Læs mere

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Almindingsmøder før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Sådan begyndte det Det var nok præsten og vækkelsesprædikanten Peter Chr. Trandberg, der indledte

Læs mere

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2014 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Bibelglæde Interview med Jørn Bech, Svaneke Luthersk Mission ønsker at gøre 2014 til Bibelglædens år! Vi ønsker, at mange flere skal få eller genopdage en

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: jf Ekspedition:

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen

Økonomi. Fællesmøder. September. Oktober. LM Græsteds hjemmeside. Mødeleder Frants Otto Hjorth. Prædiken fra internettet Mødeleder Lene Mathiesen Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza

Økonomi. Fællesmøder. Maj. Juni. LM Græsteds hjemmeside. Juli. Kom når du kan. Vi slutter af med pizza Fællesmøder Økonomi 11 Da det er blevet sværere at aflevere penge (både kontanter og checks) i en bank, og jeg ikke ønsker at ligge inde med for mange penge ad gangen, vil jeg godt opfordre til, at man

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 5. dec. 2014 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. 5.10 P-plads ved BAF (bag brugsen), Østermarie 12.10 Åhalsegård, Kirkedalsvej

Læs mere

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00

Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 2015 LM s kredsbestyrelse, Haderslev Formand Kim Jensen tlf. 74 53 34 07 24 24 73 10 Næstformand Lasse Nielsen tlf. 40 96 56 00 Sekretær Else Wiwe tlf. 25 78 62 67 Medlem David Jensen tlf. 23 45 47 24

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG!

BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! 30 BUDSKAB FRA NÅDENS RIGE 150. ÅRGANG! AF BIRGER PEDERSEN Budskab fra Naadens Rige hed det blad, som nu under navnet Budskabet har nået sin 150. årgang. Jubilæet giver anledning til et tilbageblik på

Læs mere

LUMI nyt. 3/juli-sept. 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 3/juli-sept. 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 3/juli-sept. 2007 25. årgang Andagt At leve Herren nær er min lykke! Af David, salmernes bog Andagt ved Hans Henrik Junker At Søge lykken er ikke noget forbeholdt vor generation,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside

Fællesmøder. Økonomi. September. LM Græsteds hjemmeside Fællesmøder 2. 9. 15.00 16. 10.30 Torsdag 20. Fredag 21. 23. 25. Lørdag 29. 13.30 14.45 15.45 16.15 30. 13.30 14.00 15.00 15.30 11 Fradragsregler Man skal angive sit cpr-nr. til hovedkassen, hvis man ønsker

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR

2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR Sommerlejr 2015 VELKOMMEN KYLLINGELEJR 20. 21. juni BØRNELEJR 27. 30. juni JUNIORLEJR 30. juni 4. juli PRAKTISKE OPLYSNINGER Velkommen til sommerens lejre Arrangør: Luthersk Mission, LM Kids i Østjylland

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole

kreds:kontakt SÆDDIN E 40 ÅR juli : august : september 2014 3. kvartal 2014 årgang 47 afdelingsnyt lm kids fra afdelingen andagt sædding efterskole kreds:kontakt juli : august : september 2014 G SÆDDIN E KOL EFTERS 40 ÅR 3. kvartal 2014 årgang 47 andagt fra afdelingen afdelingsnyt lm kids sædding efterskole adresser lmu café kilden 25 års jubilæum

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015

PROGRAM LØSNING INDRE MISSION APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 PROGRAM APRIL 2015 - SEPTEMBER 2015 LØSNING INDRE MISSION Leder 2 Privat kristendom I bibelstudiehæftet Levende Kirke af Michael Lerche Nygaard, er der et afsnit som han kalder Privat kristendom. Han siger,

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder

Indhold. Quick info. Altid online og opdateret www.solgaarden.dk. Hvorfor valgte du Efterskolen Solgården? Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Vi vil dig noget Efterskolelivet på Solgården Mange højdepunkter Mange valgmuligheder Praktisk info Tjek mere på www.solgaarden.dk Quick info Efterskolen Solgården blev oprettet i 1978 af Luthersk Mission

Læs mere