APRIL MAJ JUNI. nyt. Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APRIL MAJ JUNI. nyt. Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2."

Transkript

1 2015 nyt APRIL MAJ JUNI Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2.

2 2 FRA AFDELINGEN Fra afdelingen V / afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Trykningen af diverse programmer for LM er nu ved at være på plads. Opgaven deles mellem tre personer: Peter Krak trykker kredsnyt for kredsene og lægger dem som indstik i LM-Nyt. Deadline er stadig d. 10. i den måned, hvor bladet udkommer. Jørn Bech trykker alle programmer, der ikke skal have fuldfarve tryk, men der må meget gerne være farver på. Der kan godt trykkes på farvet papir, hvis det ønskes. Kenneth Gudbergsen videresender alle programmer, der skal have fuldfarve tryk, til trykning hos Print 24. For alle programmer vil det være bedst at få dem i pdf format med inkluderede Nye tider for LUMI-Radio V / Henning Kiilerich, formand for LUMI-Radio Fra 1. april træder vores kollega, Radio Fri-born, ud af BKN. Dermed er vi kun 3 (missionsforeningernes) redaktioner tilbage, MEN vi holder fast i de kendte sendetider kl. 9, 17 og 21 (og sender endda ekstra Vejen gennem Bibelen kl. 10), for vi vedkender os vort ansvar med at sende kristen radio til hele Bornholm! LUMI-Radio beholder de hidtidige sendetider, men sender fremover 3 timer ekstra om ugen (torsdage og lørdage). Der kommer nogle nye programtyper, men også flere genudsendelser, for vi har ikke ressourcer til at dække med nye udsendelser. skrifttyper, så der ikke så let opstår ændringer undervejs. Programmerne kan indleveres/sendes løbende. Man skal regne med 8-10 dages leveringstid. Omdeling af programmerne kan med fordel ske ved større ø-dækkende arrangementer, fx ved Kirken på Klippens gudstjenester. Det antal tryk, som kredsene skal have, findes på De mange ekstra timer får også betydning for oversigten på de næste sider. Bl.a. bliver genudsendelserne nu blot markeret med (G), da der ikke er plads til den oprindelige sendedato, men den - og andre oplysninger - kan læses under program på hjemmesiden. Ændringen får også økonomiske konsekvenser, idet Kulturstyrelsen ikke yder tilskud til genudsendelser, men vi har tillid til, at der fortsat er venner bag os, som vil bakke os op økonomisk. Hvad så fremover? Det er det store spørgsmål, for efter (forts. side 9)

3 LUMI Genbrug med flere m 2 Reportage fra indvielse i Nexø Bare vi kunne åbne kasse 2, lød det fra de travle medarbejdere i LUMI Genbrug. Mandag, den 12. januar slog LM s genbrugsforretning dørene op til en butik, hvor arealet er blevet fordoblet. Gæster og købelystne kunder strømmede til. Alle parkeringspladser var fyldt, og der lød mange anerkendende ord om de gode rammer og flotte udstillinger, der præsenterer sig fint i de nye lokaler. GENBRUG 3 Nye udfordringer Nu har den nye butik været åben i en god måneds tid, men medarbejderne ligger stadig ikke på den lade side. De forbedrede fysiske rammer har betydet en øget omsætning. Dermed skal udstillingerne hurtigt fornyes, og det strømmer stadig ind med gode brugte varer, der nok skal blive solgt. Hvis man troede, at de nye kvadratmeter kom til at stå gabende tomme, må man tro om igen. Udvidelsen har været nødvendig, og medarbejderne må stadig gøre sig umage, så rummene ikke virker overfyldte. Kunderne skal kunne komme rundt og opleve, at hver gang de besøger butikken, er der kommet nye varer frem. Hårdt arbejde For medarbejderne i forretningen bød den første uge i det nye år på hårdt arbejde. Butikken var lukket, men det summede af liv indenfor, så alt kunne være klappet og klart til åbningen. Vægge blev malet, reoler sat op, og alle varer blev gennemgået og rengjort, inden de kunne sættes på deres nye pladser i den store butik. Formanden John Pedersen og butiksleder Vilmer Riis havde mange rosende ord til medarbejderne for deres ihærdige indsats. Det var en velfortjent ros, for kunderne følte sig velkomne og blev inspirerede til at købe. Omsætningen satte rekord den dag. God omtale Den gode pressedækning ved åbningen har betydet øget fokus på butikken. Mange vil gerne støtte de gode formål med genbrugsting og køb af varer. Når butikken vokser, øges også behovet for medarbejdere. Hvis nogen har lyst til at snuse til genbrugs-livet, er man velkommen til at kontakte Merete & Vilmer Riis på tlf

4 4 RUNDT PÅ ØEN Fælles missionshus Interview med Brita Westh og Jesper Markussen, Aakirkeby Smedegade 33 i Aakirkeby er fælles adresse for både Indre Mission og Evangelisk Luthersk Missionsforening. Vi kigger ind hos vore naboer og spørger Brita Westh fra ELM og Jesper Markussen fra IM, hvorfor de to missionsforeninger deler adresse. Hvorfor og hvordan er det samarbejde kommet i stand? Jesper fortæller, at IM s missionshus Salem både var blevet for lille og trængte til en renovering. De var langt med planer om udvidelse og ombygning, da de fik en henvendelse fra ELM. Situationen i ELM var lige modsat. Huset var blevet for stort for den lille ELM kreds, siger Brita. Huset trængte også til en kærlig hånd, og de magtede ikke længere at vedligeholde det. Efter ½ år med forhandlinger og fælles møder om sagen lykkedes det at blive enige om en aftale. IM købte huset, og ELM lejer nu huset til møderne onsdag aften og til værestedet fredag eftermiddag. Begge parter erkender, at der er følelser i spil, når et missionshus skal sælges, men resultatet er blevet godt. Hvordan er erfaringerne med at være i samme hus? I forbindelse med aftalen blev der udarbejdet en visionsbeskrivelse. Den overordnede vision for samarbejdet er, at Guds riges arbejde skal fremmes i Aakirkeby. Der skal være respekt for hinandens arbejde, og man vil kun det bedste for hinanden. Uenigheder skal løses straks. Billedet fra 1. Kor. 13 om menigheden som legeme og lemmer skal være det bærende i samarbejdet. Samarbejdes der på andre områder? Det har ikke ligget i aftalen, at der skulle laves fælles arrangementer. Der er i forvejen et godt samarbejde mellem alle tre missionsforeninger i Aakirkeby, f.eks. med fælles sangaftener i forbindelse med udgivelsen af den nye sangbog. Man arbejder også sammen om seniorarbejdet, med bedeugen i januar og med tilkaldegudstjenesterne. Man er åbne for, at det godt vil kunne udvides. Flere steder på øen er missionsforeningerne blevet mindre. Vil I kunne anbefale andre et lignende arrangement? Det kan de afgjort, men det er vigtigt, at man ikke ser hinanden som konkurrenter. Vi har en fælles vision. I Aakirkeby er IM stærkest med børnearbejdet, mens ELM er det med seniorarbejdet. Både Brita og Jesper synes, at man derfor har fundet en fornuftig løsning i Aakirkeby. De har kun haft positive erfaringer med projektet i 1½ år. Det er en glæde for alle, at huset i Smedegade nu danner ramme om mange aktiviteter.

5 Seniortræf Rønnevej 80 Interview med Sonja & Arne Jensen, Lobbæk I LM s mødeannoncer i Rytterknægten står der ofte, at der er seniortræf på Rønnevej 80 i Lobbæk. Sonja og Arne Jensen bor på denne adresse, og jeg har spurgt lidt til disse arrangementer. Hvordan kom disse arrangementer i stand? Det er i år 13 år siden, at vi begyndte med disse møder - i de første år en gang om ugen, senere hver 14 dag. I sommertiden holder vi dog pause et par måneder. Da det var noget, som vi selv tog initiativ til og fortsatte med i vores hjem, har vi ikke blandet andre ind i det. Vi er gået lidt stille med det, og det er kun de sidste år, det har været annonceret i avisen og i vores LM Nyt. Dette var et ønske fra kredsbestyrelsen, da de mente, det var et arbejde, der vedrørte LMkredsen. Hvordan har I fået kontakt med dem, der kommer? Det er gennem personlige kontakter, at vi har fået folk til at komme. Annonceringen kan måske tjene til, at flere kan bede for arrangementerne. RUNDT PÅ ØEN 5 Flere af dem, der kommer og har kommet, er ikke kommet i LM før. Andre er fra andre kristne sammenhænge eller fra vor egen LM-kreds. Antallet har varieret gennem tiden og ligger nu på omkring 8 foruden os selv. I efteråret mistede vi de to ældste. Deres plads står nu tom, og vi savner dem. De, der kommer, er glade for at være med og møder trofast op. De vil helst komme i private hjem, hvor der er mere hyggeligt og hjemligt. Tærsklen er nok lavere her end på missionshuset. Vi tror, at disse arrangementer er noget, som Gud har lagt tilrette for os, og derfor skal han også alene have æren for det. Når Gud lægger tilrette, er det heller ikke byrdefuldt og besværligt. Hvad laver I ved disse samlinger? Vi drikker kaffe, snakker, synger meget sammen, og Arne holder en andagt. Thordis Jørgensen og Sonja læser af og til en fortælling. Arne har nogle gange fortalt kirkehistorie. Gunver Svendsen, Thordis og Sonja ordner kaffe og kage på skift. Vi synger af den gamle LM sangbog, som vi har overtaget fra missionshuset. Hvad er formålet med disse samlinger? Vort ønske er at møde mennesker med evangeliet om frelsen i Jesus, som gav sit liv for alle mennesker. Men samlingerne kan også afhjælpe ensomhed. De, der kommer, er alle enlige. Menneskeligt fællesskab er godt mod ensomhed. Så længe Gud giver os helbred og kræfter, og der vil komme nogen til vore møder, fortsætter vi.

6 6 RUNDT PÅ ØEN Påske og pinse udsprang af jul Interview med Elsa & Knud Henning Hansen, Bølshavn Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om magen! Vi er nu i den del af kirkeåret, hvor vi har de mange højtider. Ud over at være kærkomne fridage har højtiderne en særlig betydning for såvel den kristne kirke som den kristne lære. Jeg har været på besøg hos Elsa & Knud Henning Hansen, der indtil for nogle år siden var kirkesanger og præst i Østerlars-Gudhjem sogne. Fortæl lidt om, hvad kirkens højtider har betydet både for jer i det arbejde, I har haft. Jeg har oplevet det som en stor gave at få sammenhæng i min kristne tro, siger Elsa. Begge er enige om, at som årene er gået, har kirkeårets rytme fået stadig større betydning for dem. Her røres der ved kernepunkterne i kristendommen. Knud Henning nævner, at han over for konfirmanderne sammenlignede kirkeåret med en perlekæde. Hver søndag er en perle, men højtiderne er som store perler i kæden. Knud Henning har altid tegnet og malet meget og har ofte brugt tegninger og illustrationer i formidlingen til børn og konfirmander. Hvad er det for en sammenhæng, Grundtvig tænker på i ovennævnte salmevers? Elsa henviser til et maleri af Sven Havsteen Mikkelsen af julenat, hvor der i bjælkeværket indgår et kors. Knud Henning supplerer med, at der i forkyndelsen må være sammenhæng mellem barnet i krybben og manden på korset. Han synes også, at Kristi Himmelfartsdag burde have større plads i menigheden. Ved højtiderne er der generelt stor kirkegang, men Kristi Himmelfartsdag er gudstjenesten ikke særlig velbesøgt, selv om den dag understreger, at Jesus har gjort arbejdet færdigt. Han er Herre overalt, og lovsangen Dig være ære, Herre over dødens magt! burde bruse i kirken den helligdag. Det er også vigtigt at huske, hvordan kirkeåret har forberedelsestid op til højtiderne. Adventstiden forbereder fejringen af Guds søns komme til verden. Fastetiden er bodens tid, der leder os hen mod påsken. Hver søndag i kirkeåret møder vi Jesu gerning her i verden, men når vi kommer til højtiderne, handler det om højdepunkterne i Jesu gerning, hvor han gør noget særligt, siger Knud Henning. Hvordan påvirker højtidernes indhold valget af salmer? Som kirkesanger har Elsa altid glædet sig til at se, hvilke salmer præsten valg-

7 RUNDT PÅ ØEN 7 te til gudstjenesten. For hende betyder det også noget, at der er en variation i salmerne, så der bliver vekslet mellem ældre, indholdsmættede salmer og nyere, lettere salmer med et godt budskab. Variationen i melodier mener Elsa også, er vigtig. Knud Henning nævner, at vi ikke kan undvære den store tyngde, der er i f.eks. Kingos, Brorsons og Grundtvigs salmer, men de nyere salmer kan i en mere nutidig og enklere form formidle noget af søndagens tema. Er der nogle kernesalmer i højtiderne, som I må have med hvert år? Jeg kan ikke forestille mig en juleaften uden salmen Det kimer nu til julefest eller en langfredag uden Hil dig frelser og forsoner! Påskedag må vi synge Krist stod op af døde! og slutte med Halleluja! Og I al sin glans nu stråler solen. må vi have med pinsedag, siger Knud Henning. Elsa tilføjer: På Alle Helgens søndag må vi også have salmen Den store hvide flok med, hvor mange, der har mistet en af deres kære i årets løb, kommer i kirke. Knud Henning tilføjer, at julesalmen Nu vil vi sjunge og være glad sammenfatter hele evangeliet i v. 6: Med os han bytter så underlig, Guds Søn, vor broder fin, vort kød og blod han tager på sig og skænker os guddom sin. Her synger vi om, at Guds søn bytter med os. Han bliver vor frelser og skænker os i stedet hele sin guddommelige herlighed. Har krybbespil, julekoncerter, påskemåltid og fisk til pinse nogen betydning for at fastholde fokus på højtiderne? Knud Henning mener, at egentlig er det kun fantasien, der sætter grænser. Dog er det afgørende, at aktiviteterne leder hen til evangeliet. Mange af dem skaber glæde og højtid, men bagsiden er, at de kan skygge for den almindelige gudstjeneste. I gudstjenesten skal det elementære i den kristne tro ridses op. Der skal være både til hjerne og hjerte. Og det er vigtigt, at der øses af evangeliets kilde, så menneskets tørst kan stilles. Vort samfund har stadig de kristne højtider som officielle helligdage, men forståelsen af indholdet er ved at gå tabt i den danske befolkning, godt hjulpet på vej af politikernes ændring af helligdagsloven. Grundtvig slutter sin salme med ordene: Kristne har kronede dage. Hvad mener han med de ord? Hele kirkeåret fortæller, at Gud blev menneske og levede som et medmenneske. Han endte sine dage på et kors, men opstod påskemorgen - ikke kun som dødens sejrherre, men til vor retfærdighed. Han er en levende virkelighed hos os ved Helligånden i dag. Det er kronede dage, slutter Knud Henning.

8 8 LUMI RADIO HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl Genudsendelse og APRIL Torsdag d. 2. (skærtorsdag) Fra bibelkursus Påskens musik (G) Kvinden ved Sykar brønd (G) Fredag d LUMI-weekend, Udefra, LUMI-magasinet Lørdag d LUMI-magasinet (G) Mandag d. 6. (2. påskedag) Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Tirsdag d Bibelfortælling (3) LUMI-magasinet (G) Torsdag d Musik i april I bøgernes verden (1) Fredag d Lidt af hvert (1.Peter 1,3-5) Lørdag d Ønskeprogram (G) Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Bibelfortælling (G) På vej (19) Små ord om store ord (G) Fokus på Israel (G) Tirsdag d Lidt af hvert (G) Over en åben bibel (G) Torsdag d Musiktimen (G) Musik i april (G) I bøgernes verden (G) Fredag d LUMI-weekend Boghylden På vej (20) Lørdag d. 18. Mandag d Fra bibelkursus Ønskeprogram Tirsdag d Kvinder i Bibelen På vej (G) Torsdag d Musikmosaik I bøgernes verden (2) Fredag d Kvinder i Bibelen (G) (1.Peter 1,3-5). Lørdag d Ønskeprogram (G) Mandag d Fra bibelkursus Fra bibelkursus (G) Tirsdag d Musikgæsten Over en åben bibel (G) Torsdag d Musiktimen (G) Musikmosaik (G) I bøgernes verden (G) MAJ Fredag d LUMI-weekend Indefra LUMI-magasinet Lørdag d. 2. Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Tirsdag d Bibelfortælling (4) LUMI-magasinet (G) Torsdag d Musik i maj I bøgernes verden (3) Fredag d Lidt af hvert (1. Peter 1,6-7) Lørdag d Ønskeprogram (G) Mandag d Bibelfortælling (G) På vej (21) Små ord om store ord (G) Fokus på Israel (G) Tirsdag d Lidt af hvert (G) Over en åben bibel (G) Torsdag d. 14. (Kr. Himmelf.) Musiktimen (G) Musik i maj (G) I bøgernes verden (G) Fredag d LUMI-weekend Boghylden Gæstebogen Lørdag d. 16. Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Fra bibelkursus Ønskeprogram Ring Tirsdag d På vej (22) Gæstebogen (G) Torsdag d Musikmosaik I bøgernes verden (4) Fredag d På vej (G) (1. Peter 1,8-9) Lørdag d Ønskeprogram (G) Mandag d. 25. (2. pinsedag) Pinsens sange Fra LUMI-stævnet Tirsdag d Musikgæsten (G) Over en åben bibel. (G)

9 LUMI RADIO 9 HUSK: Vejen gennem Bibelen mandag-fredag kl Genudsendelse og Torsdag d Musiktimen (G) Musikmosaik (G) I bøgernes verden (G) Fredag d LUMI-weekend Udefra LUMI-magasinet Lørdag d. 30. JUNI Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ønskeprogram Tirsdag d Bibelfortælling (5) LUMI-magasinet (G) Torsdag d Musik i juni I bøgernes verden (5) Fredag d Lidt af hvert (1. Peter 1,10-12) Lørdag d Ønskeprogram (G) Mandag d Bibelfortælling (G) På vej (23) Små ord om store ord (G) Fokus på Israel (G) (forts. fra side 7) den nye medielov skal BKN have ny sendetilladelse fra 2016, og det er langtfra sikkert, at radioer med forkyndende indhold kan få ny tilladelse, så svaret kan blive: Nej, fra nytår er det slut! Den nye medielov er vedtaget af alle partier i Folketinget. Politikerne taler netop nu rigtig meget om ytringsfrihed - men det gælder måske ikke på alle områder??? Tirsdag d Lidt af hvert (G) Over en åben bibel. (G) Torsdag d Musiktimen (G) Musik i juni (G) I bøgernes verden (G) Fredag d LUMI-weekend Boghylden På vej (24) Lørdag d. 13. Mandag d Fra bibelkursus Ønskeprogram Ring Tirsdag d Bibelens bjerge (1) På vej (G) Torsdag d Musikmosaik (G) I bøgernes verden (6) Fredag d Bibelens bjerge (G) (1. Peter 1,13) Lørdag d Ønskeprogram (G) Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Fra bibelkursus Musikgæsten På vej (25) Tirsdag d Musikgæsten (G) Over en åben bibel (G) Torsdag d Musiktimen (G) Musikmosaik (G) I bøgernes verden (G) Fredag d LUMI-weekend Indefra LUMI-magasinet Lørdag d. 27. Mandag d Fra bibelkursus Aftensange Tirsdag d Bibelens bjerge (2) LUMI-magasinet (G) JULI Torsdag d Musik i juli I bøgernes verden (7) Fredag Lidt af hvert (1 Peter 1,14-16). Hvad gør vi? Vi har ingen planer om en underskriftindsamling, men hvor er der muligheder for at gøre politikere opmærksomme på denne skævhed - og hvem kan? Dog: Et gør vi: Vi opfordrer til vedholdende at bede for denne usynlige del af Guds riges arbejde. Tak til dig, som bærer med i arbejdet og beder for radioen. Tak at du også vil tage radioens fremtid med i forbøn. Også tak for økonomisk opbakning til LUMIradio (brug gerne konto i Sydbank: Reg konto ).

10 10 Ø-KALENDEREN APRIL 02. Hakon Christensen på Bornholm 02. Skærtorsdagsgudstjeneste kl (skriftemål og nadver) i Kirken på Klippen i Østermarie. 06. Påskegudstjeneste i Kirken på Klippen kl i Østermarie Taler: Simon Madsen. Fællesspisning. 08. Øvelse i Ø-koret 22. Øvelse i Ø-koret 26. Gudstjeneste i Kirken på Klippen kl i Østermarie. Taler: Filip Oehlenschläger MAJ Hakon Christensen på Bornholm 04. Grundkursus i dåb i LM for nadverforvaltere, prædikanter og AS i Svaneke v. Peter Techow 07. Repræsentantskabsmøde 13. Øvelse i Ø-koret 14. IMA-stævne kl i Østermarie v. missionskonsulent Bent Olsen. 17. Hakon Christensen på Bornholm Seniorlejr på LM-Lejren. Taler: Flemming Kofoed-Svendsen m.fl. 24. Gudstjeneste i Kirken på Klippen kl i Østermarie. Taler: Leo Poulsen 25. LUMI Radios pinsestævne kl i Rønne. Taler: Jakob Houler 27. Øvelse i Ø-koret Lejrstævne Vi sprang over sidste år, men i år inviterer lejrbestyrelsen igen til lejrstævne på LM- Lejren søndag, den 21. juni kl Taler er efterskoleforstander Rasmus Houler fra Sædding Efterskole JUNI 10. Øvelse i Ø-koret Hakon Christensen på Bornholm Folkemøde i Allinge 16. AS-møde 21. Lejrstævne på LM-Lejren. Forstander Rasmus Houler, Sædding Efterskole prædiker 28. Gudstjeneste i Kirken på Klippen kl i Østermarie. Taler: Birger Pedersen. Fællesspisning Børnelejr Ø-koret ønsker at bruge sange fra disse hæfter. Hvis du har hæfter stående, som du vil give os, hører vi gerne fra dig. Henvendelse: Tlf: Eller giv dem til ét af korets medlemmer

11 ADRESSER 11 Formand: Jørn Bech Årsdalevej 61, 3740 Svaneke T E Afdelingssekretær: Hakon Christensen Jespervej 64, 3400 Hillerød T E Kasserer: Thorkild Sonne Lund Engløkken 1 B, 3730 Nexø T E Bank: Giro: Missionskonsulent: Tove Bech Kofoed, Vestergade 29, 3740 Svaneke T E Tilhørerrepræsentant: Niels C. Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne T E LMU: Ungdomskonsulent Per Westh Jensen. T E LM Kids: Helene Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne - T E LM-lejren: Strandvejen 16, Pedersker, 3720 Aakirkeby, T Mogens Keseler, T E - H LUMI Radio: Henning Kiilerich Jernbanegade 23, 3720 Aakirkeby T E Sdr. Hammer 55, Nexø. Tlf Daglige ledere Merete & Vilmer Riis Tlf / Mail: Åben: ma-fr og lø Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter også dødsboer. Se Luthersk Mission Danmark Formand Henrik P. Jensen E Generalsekretær Jens Ole Christensen E Sekretariat: Industrivænget 40, 3400 Hillerød T E H Giro Bank LMU & LM-Kids H H Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm v/ Ellen Esmarch Pedersen Mobil: Hjemmeside:

12 12 Til Eftertanke Er du rede? V / Hanne Due Madsen, Nylars Jeg læste for et par måneder siden romanen: I frafaldets tid, skrevet af J. F. Løvgren, og har ikke rigtig kunnet blive færdig med den. Romanen skildrer livet i en kristen menighed. Menighedens arbejde er veltilrettelagt, alle er med i en opgave, og præsten er populær, veltalende og venlig. Alt ser fint og godt ud på overfladen. Da spørgsmålet om frelse og fortabelse bliver afgørende for flere og flere i menigheden, begynder menighedens vellykkede facade at krakelere. Det store spørgsmål for nogle bliver: Når jeg - når mine kære til Himmelen, når Jesus kommer igen? Er jeg frelst? Andre slår det hen - det kan vente. Nu skal jeg lige ha klaret denne opgave først. Alt går så godt lige nu. De ti brudepiger Jeg kan varmt anbefale bogen. Den har fået mig til at tænke på lignelsen, som Jesus fortæller om de 10 brudepiger i Matt. 25, Her skildrer Jesus tilstanden blandt de kristne i tiden umiddelbart før hans genkomst. En tid hvor de kristne sløves, måske falder i søvn og sover. Jesus sætter her spotlys på alle os, som bekender, at vi vil være kristne. Han siger til os: Det er ikke nok, at du hører til blandt dem, som kalder sig kristne. Det er ikke nok, at du kommer trofast i missionshus eller kirke. Det er ikke nok, at du har de rigtige meninger. Jesus spørger os, den enkelte: Har du olie på din lampe? Hvad vil det sige at have olie på lampen? Man kan vel sige, at det er lig med en levende tro. For den, som tror på Jesus, har evigt liv. En levende tro er at være kendt af Jesus. Den, der ikke kender ham, bliver ikke frelst. Jesus siger i Joh. 10, 14: Jeg kender mine, og mine kender mig. Alle må vi spørge os selv: Har jeg lært Jesus at kende i en sand omvendelse og en levende tro? Ved du, at du ejer livet i Jesus? Har du din lampe rede, bærer du dit bryllupsskrud? Og venter du din brudgom, din frelser og din Gud? Se, Jesus kommer snart for at hente hjem sin brud. Er dit skrud og din lampe klar? (G.F. Root/ Svante Widén /Tove Østermark) Luthersk Mission (LM) er en evangelisk-luthersk forening, hvis formål er at forkynde Bibelens budskab, så mennesker kommer til tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse fordelt ud over øen. Redaktion: Peter Krak Tlf.: / Forsidefoto: Helmer Olsen Oplag: 500 eks. Tryk: Print24

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd.

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd. 2015 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd. 2 RUNDT PÅ ØEN Kun for kvinder V / Marianne Pedersen og Gerd Hansen,

Læs mere

LM 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2014 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V/ Afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Bibelglæde I 2014 bliver temaet Bibelglæde sat på dagsordenen i LM på landsplan. AS drøftede,

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2013 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V/ Afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Nu hvor efteråret banker på, kan vi se tilbage på sommerens aktiviteter med taknemmelighed.

Læs mere

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2014 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Bibelglæde Interview med Jørn Bech, Svaneke Luthersk Mission ønsker at gøre 2014 til Bibelglædens år! Vi ønsker, at mange flere skal få eller genopdage en

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2012 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Mulig LMfrimenighed på Bornholm v/ Niels Chresten Andersen, Rønne Dialogmødet i Østermarie den 19. juni viste, at flere LM ere allerede har udmeldt

Læs mere

nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7

nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7 2015 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7 2 FRA AFDELINGEN Forkyndelsen - et fælles ansvar V / afdelingssekretær Hakon Christensen I afdelingsstyrelsen

Læs mere

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2012 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Basiskursus for forkyndere v/ Hakon Christensen Sæt ord på, det er overskriften for et kursus som LM Bornholm afholder sammen med Bornholmerkirken

Læs mere

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Almindingsmøder før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Sådan begyndte det Det var nok præsten og vækkelsesprædikanten Peter Chr. Trandberg, der indledte

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2014 NOVEMBER DECEMBER ÅRSMØDE Årsmøde før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Årsmøder i 1940 erne og 50 erne I mange år var det tradition at holde årsmøde som et friluftsmøde i Aakirkeby.

Læs mere

LM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Ny formand og sekretær Interview med Jørn Bech og Hakon Christensen Sommeren 2010 fratrådte Peter Westh Jensen som afdelingssekretær, og ved afdelingsmødet

Læs mere

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2012 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Nye prædikanter v/ Hakon Christensen Afdelingsstyrelsen har kaldet Filip Oehlenschläger, Rønne og Peter Techow, Rønne som prædikanter i afdelingen. Bedeemne:

Læs mere

LM 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2011 FEBRUAR MARTS RUNDT PÅ ØEN Hvad er M60+? Interview med Birger Pedersen. Fortæl lidt om den lidt kryptiske forkortelse M60+ Det er ganske enkelt. M står for mænd. Og 60+ står for,

Læs mere

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2013 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Der er etableret et Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm (ELSB). Samrådet

Læs mere

nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3.

nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3. 2016 nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3. 2 FRA AFDELINGEN Renovering af LM-Lejren V / afdelingssekretær

Læs mere

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2013 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Forbøn og salvning V/ Afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød Afdelingsstyrelsen er glade for at kunne fortælle, at Jakob Houler, Hasle og Leo

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

LM 2012 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2012 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2012 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Økonomi Uge 2 er bedeuge Det tog 14 dage Ved årsmødet d. 12.-13. november iværksatte LM på Bornholm en ekstra indsamling. Målet var 500 kr. pr. medlem,

Læs mere

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

LM 2013 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2013 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2013 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Kirken på Klippen v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Sidste nyt fra afdelingen må være opstarten af den nye frimenighed Kirken på Klippen. Ved et dialogmøde

Læs mere

nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10

nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10 2016 nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10 2 FRA AFDELINGEN Fra beretningen ved afdelingsmødet V / afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12.

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12. 2017 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12. 2 LUMI-RADIO LUMI-Radio og BKN stopper Interview med

Læs mere

JANUAR FEBRUAR MARTS. nyt

JANUAR FEBRUAR MARTS. nyt 2016 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Café Klippen i Svaneke på side 5. LM i Pedersker stopper. Se side 2. Nyt fra den bornholmske volontør Louise Andersen side 6. 2 FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V / afdelingssekretær

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed?

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 8. maj 2016 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh 17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 267 * 262,2 * 264 LL: 257 * 251 * 254 * 267 * 262,2 * 264 Sidste søndag

Læs mere

nyt Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio

nyt Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio 2017 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio 2 JUBILÆUM Gratis glæde ELSB fællesstævne på

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside Missionær: og Layout:

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Programlægning: Bestyrelsen: Hjemmeside  Missionær: og Layout: P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten Christensen Formand

Læs mere

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed!

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at du ej af andet ved end ham vor sjæl til salighed! PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 25.MAJ 2015 FRILUFTSGUDSTJENESTE PARKEN VED SMÅSKOLEN VED NAKKEBØLLE FJORD Tekster: Ap. G. 10,42-48a; Joh.3,16-21 Salmer: 290,291,312,723 Kom, sandheds Ånd! og vidne giv, at Jesus Kristus

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Asylansøgere i Aakirkeby side 6 Projekt God Forkyndelse side 3 Radiomission side 4-5 Unge på konfirmandkursus side 7

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Asylansøgere i Aakirkeby side 6 Projekt God Forkyndelse side 3 Radiomission side 4-5 Unge på konfirmandkursus side 7 2016 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Asylansøgere i Aakirkeby side 6 Projekt God Forkyndelse side 3 Radiomission side 4-5 Unge på konfirmandkursus side 7 2 JUBILÆUM 500 års jubilæum for reformationen V /

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår!

NYT. Januar - februar - marts 2016. LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! NYT LM-Nyts læsere ønskes et af Gud velsignet nytår! Januar - februar - marts 2016 I dette blad Kort nyt 2 Vinterstævne 3 Lokale arrangementer 4 LivogJob Stubbekøbing 9 Ungdomsforeningen 10 Børne- og juniorklubber

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. 02-01-2016 side 1 Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. På Helligtrekongers søndag kender vi alle historien om De tre vise mænd. Vi har set dem i julens krybbespil, og det at se

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/jan.-marts 2010 28. årgang Andagt Et er nødvendigt Andagt ved Hans Erik Nissen Du må indprente dig Guds ord. Du må høre det igen og igen, for det er så svært

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Prædiken Alle Helgens søndag

Prædiken Alle Helgens søndag Prædiken Alle Helgens søndag Salmer: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang (mel. Crüger) DDS 544: Som dug på slagne enge DDS 571: Den store hvide flok vi se // DDS 573: Helgen her og helgen hisset DDS 406:

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lr-r Ekspedition:

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere