BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER"

Transkript

1 LM OKTOBER BORNHOLM 2011 NOVEMBER DECEMBER

2 FRA AFDELINGEN Ny struktur Ny hjemmeside V/ afdelingsformand Jørn Bech Den 19. august vedtoges de nye vedtægter for LM-Bornholm ved et ekstraordinært afdelingsmøde i Rønne. Disse vedtægter bevirker ændringer i strukturen for ledelsen for Bornholms afdeling. Afdelingsstyrelsen (AS) har arbejdet med denne ændring i længere tid, da AS ønsker en mere handlingsdygtig ledelse, der har en nærmere kontakt til de enkelte kredse. En ledelse der gerne må være en sparringspartner og hjælp for de enkelte kredse. Den nye struktur vil i store træk komme til at bestå af et repræsentantskab (RS), der samles to gange om året. RS består af formanden og en repræsentant fra de enkelte kredse, to repræsentanter henholdsvis fra LM-Kids og LMU, generalforsamlingsrepræsentanter, afd.sekretær, afd.kasserer, missionssekretær og evangelisationssekretær. Første RS-møde bliver d. 6. oktober i Årsballe. Her skal RS blandt andet vælge 5 mænd til den nye AS, der varetager den daglige ledelse af foreningen. Vi håber og beder til, at denne ændring vil være til velsignelse og til evangeliets fremme på Bornholm. Hjemmesiden kom i gang d. 1. juli. Kenneth Gudbergsen har produceret den og er webmaster på den. Stor tak til Kenneth, der har lagt det første kvartals arrangementer ud på hjemmesiden, men fra den 1. oktober er det ønsket, at de enkelte kredse selv lægger deres program på deres side. Hvis man har noget, der skal ligge på siden, kan det sendes til Kenneth. Det vil stadig være annoncen i Rytterknægten, der er den retningsgivende mødeplan, men da den ikke kan opdateres med aktuelle ændringer vil hjemmesiden være god til det. Hjemmesiden indeholder også et intranet, der kan indeholde dokumenter osv. til brug for de enkelte bestyrelser. Der er også en liste over bestyrelser, prædikanter, m.fl. Kenneth efterlyser her nogle billeder og mail adresser. Lad os bruge hjemmesiden, der også er et åbent vindue udadtil. Rådgivning og terapisamtaler på Bornholm v/ Ellen Esmarch Pedersen sted oplyses ved henvendelse pris pr. samtale: 600 kr. Mobil: Mail: Hjemmeside:

3 LM LEJREN Status fra lejrudvalget V/ formand for lejrudvalget Hans Ole Kofoed Nu er sommeren ved at være gået, og lejren har været fuldt udnyttet sommeren igennem, både med egne lejre og udlejning til tre tyske grupper. Det er dejligt at opleve, at lejren bliver brugt, og at rigtig mange mennesker har fået lov til at høre Guds ord på mange forskellige måder. Renovering Som de fleste af jer sikkert ved har vi i lejrbestyrelsen været i gang med at renovere køkkenet. Der mangler stadig nogle højskabe ind mod spisesalen. Ellers synes vi selv, at resultatet er blevet godt. Solvarmen ser også ud til at virke optimalt nu efter nogle tilretninger. Den ene kummefryser er stået af i løbet af sommeren. Hvis du har en stående, som du alligevel ikke bruger, så vil lejren gerne overtage den. De nye solceller på taget Køkkenansvarlig Desværre er Birthe - vores køkkenansvarlige nødt til at stoppe sit arbejde pga. helbredsmæssige problemer. Der er omkring lejre/ arrangementer i løbet af året som Birthe plejer at tage sig af, så vi leder med lys og lygte efter en eller flere, der vil påtage sig opgaven. Det behøver altså ikke være én person, der står med alle arrangementerne. Hvis du kunne være interesseret i at påtage dig denne opgave eller en del af den hører vi meget gerne fra dig. (Jobbet er lønnet) Nøgler Hvis du ligger inde med en nøgle til lejren som du sjældent bruger, vil vi meget gerne have den retur. Der er efterhånden rigtig mange nøgler i omløb, og det er svært at holde nøglerne hjemme, så der kan være til dem, der kommer og lejer lejren.

4 FORKYNDELSE Tilhørernes repræsentant Interview med Niels Chresten Andersen, Rønne LM har i mange år haft et kontaktled mellem tilhørere og prædikanter. Opgaven er måske ikke så synlig. Niels Chresten Andersen fra Rønne fortæller her lidt om denne opgave. Hvordan er din opgave beskrevet? Jeg skal vurdere forkyndelsen ved vore møder og være med i afdelingens prædikantudvalg, der arrangerer de årlige prædikantkurser. Hvordan vælges man til posten? Afdelingsstyrelsen, der kalder prædikanter, er også den instans, der kalder en repræsentant for tilhørerne. Hvad finder du selv væsentligt at være opmærksom på? Forkyndelsen i LM bør kendetegnes af de fire kerneværdier, som vores generalsekretær Jens Ole Christensen har formuleret: Frit evangelium, troværdig bibel, tydelig mission og nådegaver i funktion. Dernæst er det vigtigt at vi i forkyndelsen kommer rundt om hele Guds Ord. Hvordan er din kontakt til prædikanter og tilhørere? Mindst en gang årligt satser jeg på at få hørt de enkelte af vore prædikanter. Dernæst deltager jeg ved prædikantkurserne, hvor jeg giver en kort vurdering af forkyndelsen. Når det gælder kontakten til tilhørerne, imødekommer dette interview et ønske hos mig om, at vennerne herover bliver mere opmærksomme på, at de som tilhørere har en repræsentant, de kan henvende sig til om forkyndelsen ved vore møder. Hvad er dit indtryk af forkyndelsen i LM? Positivt! Vore prædikanter virker velforberedte, har velstrukturerede prædikener, der indeholder appel til omvendelse. De er gode til at anvende teksten med nutidige eksempler og personlige erfaringer. Det frie evangelium, bibelens troværdighed og missionsperspektivet står også centralt. Hvad kunne du ønske, der blev sat mere fokus på? Vi har brug for at få tydeliggjort nådegaverne i funktion og det mere konkrete kald til tjeneste. Forkyndelsen bør også i større udstrækning tilskynde til åndelig samtale og frie vidnesbyrd, så vi undgår møder som rene nakkefællesskaber.

5 FORKYNDELSE Præst og LMprædikant Interview med Jakob Houler, prædikant i LM og tidligere præst i Hasle & Rutsker Hvad kom først - præstegerning eller prædikantgerning? Jeg begyndte at prædike i LM på Nordsjælland for ca. 23 år siden, og jeg fik mit første præsteembede i Prædikantgerningen kom altså først. Har du haft problemer med at forene de to opgaver og kald? Nej, det synes jeg ikke. Da vi kom til Hasle sagde næstformanden i menighedsrådet: Nu skal du først og fremmest være præst, og du skal ikke føle dig forpligtet til at prædike i missionshusene. Den besked var jeg faktisk glad for. Jeg følte mig fri til at passe det, jeg var kommet for at gøre. Jeg sagde derfor ofte nej tak til møder i missionshusene, mens jeg var ansat. Jeg husker heller ikke, at der har været folk i sognet, som fik ondt af, at jeg var missionsk og brugte tid på møder i missionshusene. Hvilken forskel er der, når du forbereder en prædiken til en gudstjeneste og til et møde i missionshuset? For mig ligger forskellen i, om jeg er hjemme blandt søskende eller at er ude blandt fremmede. Når jeg forbereder en gudstjeneste, indstiller jeg mig på at skulle mødes med mennesker, jeg ikke kender. Jeg er usikker på, hvordan de vil høre og tage imod Ordet. Det betyder, at jeg ikke altid synes, jeg kan udtrykke mig som jeg gerne ville. Og det mærker jeg selvfølgelig i forberedelsen. Både i IM, ELM & LM mærker jeg en tillid til Bibelen som Guds ord. Vi bøjer os for det, når der tales om synd og nåde, himmel og helvede, og når Guds ord vejleder og sætter grænser. Vi kan godt blive uenige, og vi kan skændes lidt ind i mellem, men kærligheden mellem LM -vennerne er stor, og derfor bærer vi over med hinanden. Er der mulighed for at komme bedre omkring i det bibelske budskab i missionshusene end i kirken? I kirken læses der flere bibeltekster end i missionshuset, men det forventes, at man prædiker over evangelieteksten og kun knytter til ved de andre tekster. I missionshuset er der frihed til at vælge prædiketekster mere bredt. Det er en god målsætning at ville nå så langt omkring som muligt. Men så er vi også nødt til at ville bruge mere af vor tid til møder og bibeltimer. En løsning kan være, at vi følger søndagens gudstjeneste og mødes i missionshuset midt i ugen om en tekst, som ikke er med i kirkeåret. Så vil vi nå langt omkring. Målet er, at Kristus bor ved troen i vore hjerter, og at vi sammen med alle de hellige må kunne fatte hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og fyldes med hele Guds fylde. (Ef. 3)

6 FORKYNDELSE Prædikant i LMU Interview med Simon Madsen Simon Madsen fra Nexø har i nogle år været prædikant i LM, men har især virket som forkynder i LMU. Hvorfor er der brug for prædikanter, der har særligt fokus på de unge? Nu er det jo ikke de unge, som er i særligt fokus, men der er brug for forkyndelse målrettet de unge. Jesu forkyndelse forbløffer mig gang på gang. Hvordan han på en gang træder ind i et menneskes forståelsesramme, samtidig med han sætter sig selv i centrum som verdens frelser, er fantastisk, f.eks. da han møder kvinden ved Jakobsbrønden. Hvad spørger de unge efter, når de planlægger ungdomsmøder? Det er meget forskelligt. Nogle gange er det de ting, som de går og tumler med. Forkortelsen WWJD kan man af og til se trykt på en t-shirt eller andet. Det står for What Would Jesus Do? På dansk: Hvad ville Jesus gøre? Det optager dem meget. Men de fleste gange, vil de bare gerne høre noget fra Bibelen. Hvad er din vurdering af LMU arbejdet på Bornholm? I LMU oplever jeg nogle lydhøre og interesserede unge, som meget gerne vil høre om Jesus. Jeg hører til tider folk udtrykke bekymring for de unge, og man kan jo nemt komme til at bekymre sig. Men bekymringer skulle gerne udmønte sig i handling, ellers bliver bekymringen jo kun til for bekymringens skyld og deraf uforpligtende samtale om den. De unge bombarderes dagligt med informationer, de skal forholde sig til, og de har ikke brug for en bekymrende voksengeneration, men en i øjenhøjde handlende og hjælpende medkristen. Guds rige kan se småt og elendigt ud, som et strå, der står og svajer i vinden. Men Guds nåde og kraft må vi ikke undervurdere; heller ikke blandt de unge. Hvordan oplever du forskellen på at tale i LMU og ved andre møder i LM? Jeg glæder mig altid til at tale i LMU, hvor der er stor lydhørhed og spørgelyst. I LMU kan kaffen godt udskydes lidt, når et åndeligt spørgsmål trænger sig på. Og så glæder jeg mig over, at de fleste lmu ere har deres bibel med. Jeg glæder mig også til at tale i LM, men jeg savner samtalen/responsen efter prædiken, fornemmelsen af at det man har sagt har gjort en forskel. Men jeg tror noget skyldes, at folk er så betænksomme, at de helst ikke vil komme til at såre én eller gøre én usikker ved at stille spørgsmål.

7 FORKYNDELSE Plejehjemsandagt V/ Mogens R. Keseler, Hasle Forløbet ved andagter Andagterne holdes mellem kl. 19,00 og 20,00. Man synger nogle fællessange, og nogle gange er der korsang. Andagten er på min, hvorefter man drikker kaffe sammen med deltagerne. Er der mere tid, synger man igen nogle sange, som alle kan foreslå, Beboerne vil gerne høre og synge nogle af de sange, som de har kendt gennem hele deres liv, så det prøver man at tage lidt hensyn til. Det er jo ældre og svækkede beboere, der bor på plejehjemmet og i de beskyttede boliger, der ligger umiddelbart ved siden af, så indholdet skal være letforståeligt med en appel til at tænke over, at livet snart kan være forbi. Man skal tale klart og tydeligt, da en del af dem hører dårligt. Andagter på Toftegården i Hasle Plejehjemmet Toftegården i Hasle, blev taget i brug i Den første leder af plejehjemmet, Esper Madsen opfordrede missionsforeningerne til at holde andagter én gang ugentlig på plejehjemmet. Ideen blev godt modtaget, og Luthersk Missionsforening, Evangelisk Luthersk Mission, Indre Mission og Pinsemenigheden, som alle havde mødevirksomhed i Hasle dengang, lavede en turnusordning med andagt hver mandag. Derudover deltog organist Henry Ipsen med sit kor ind imellem. Nogle af foreningerne er nu nedlagt, så i 2011 er det LM og ELM i Hasle og Rønne, der deles om opgaven. Andagterne er blevet holdt ugentligt uafbrudt i alle årene, siden de begyndte i Reaktioner fra tilhørere Det er svært at vurdere, hvor meget tilhørerne opfatter, men vi tror, at Gud også bruger de små dryp, som kan trænge ind i hjertet hos dem. Normalt er der ingen af personalet, der deltager, men de er der jo og kan træde til, hvis det en sjælden gang bliver nødvendigt. Personalet er positivt indstillet og sørger gerne for at beboerne kommer af sted og hentes igen. Generelt er beboerne i dag væsentlig dårligere end tidligere. Derfor er der nu kun ca. 20, der deltager. Hvordan kan andre komme i gang med andagter på plejehjem? Først skal man have baglandet med, inden man henvender sig til institutionen med ideen, så det ikke strander igen nogle måneder senere. Det er også godt, hvis man har lidt kendskab til nogle af beboerne og lufter tanken for dem, så man ligesom kan lodde interessen men det allervigtigste er at lægge det frem i bøn til Gud og bede om vejledning i spørgsmålet.

8 Ø-KALENDEREN Oktober 02. Lovsang 2011 fælles med IM & ELM i Muzikhuset, Rønne kl Hakon Christensen på Bornholm 06. Repræsentantskabsmøde i Årsballe kl Prædikantmøde v/ Ole Andersen på LM Lejren 08. Møde for bestyrelsesmedlemmer på LM Lejren v/ Ole Andersen kl Juniorweekendlejr 31. Afdelingsstyrelsesmøde 31. Hakon Christensen på Bornholm November 01. Hakon Christensen på Bornholm Teenlejr Hakon Christensen på Bornholm Årsmøde i Rønne Hakon Christensen på Bornholm 24. Afdelingsstyrelsesmøde Møderække i Aarsballe v/ Dan Hessellund December Hakon Christensen på Bornholm Nytårslejr Og han, som vokse lod på jord de gyldne aks og vipper, han bliver hos os med sit ord, det ord, som aldrig glipper Ny hjemmeside for LM Bornholm (Grundtvig) Lovsangsarrangement i Musikhuzed i Rønne Søndag, d. 2. oktober kl Deltagelse af Sunshine, By Grace, Face Down og Bornholmerkirkens Lovsangsband Gratis entré - men mulighed for at give en gave til dækning af arrangementets udgifter Arrangør IM, ELM og LM Sdr. Hammer 55, Nexø telefon Daglige ledere Merete & Vilmer Riis Tlf Åben: ma-fr lø Modtager (og afhenter) gerne brugte effekter også dødsboer.

9 ADRESSER Luthersk Mission Bornholm Formand: Jørn Bech Årsdalevej 61, 3740 Svaneke T E Afdelingssekretær Hakon Christensen Jespervej 64, 3400 Hillerød T E Kasserer: Thorkil Lund Engløkken 1 B, 3730 Nexø T Giro: E Trykning af lokale LM-programmer Jens Ove Holm, Rømeregårdsvej 44, 3700 Rønne T E Husk: Der trykkes kun én gang månedligt. Stof afleveres senest d. 10. i hver måned. Missionssekretær: Helmer Olsen Østerled 18, 3700 Rønne T Udlån af projektor E LMU: Jeppe Rasmussen Brommevej 29, Østerlars, 3760 Gudhjem T E LM Kids: Helene Andersen Svanekevej 77, 3700 Rønne T E LM-lejren: Strandvejen 16, Pedersker, 3720 Aakirkeby T Udlejning v/ Helmer Olsen T E H LUMI Genbrug: Sdr. Hammer 55, 3730 Nexø. T Merete & Vilmer Riis T H Luthersk Mission Danmark Formand Jens Peter Rejkjær, Rentemestervej 4, 3400 Hillerød. T E Næstformand Henrik P. Jensen, Højvang Nord 21, 6580 Vamdrup. T E Sekretariat: Industrivænget 40, 3400 Hillerød T F E H Giro Bank LMU Landsleder Reidar Poulsen Postmosen 52, 3400 Hillerød T E LM-Kids Erik Nielsen, Frederiksborgvej 179, 2400 København NV. T / E

10 LUMI RADIO OKTOBER Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ring med dit musikønske. Tirsdag d Prioritering af fejl Over en åben bibel (se 30.9) Fredag d. 7. Boghylden Nehemias (1) Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Musik i oktober Hør om Gideon (1) Små ord om store ord (se 3.10) Fokus på Israel (se 3.10) Tirsdag d Musikmosaik Nehemias (se 7.10) Fredag d Lidt af hvert Over en åben bibel (Lukas 22,7-16) Mandag d Musikmosaik (se 11.10) Nehemias (2) Tirsdag d Lidt af hvert Over en åben bibel (se 14.10) Fredag d. 21. Udefra LUMI-magasinet Mandag d Samuel Musik i oktober Hør om Gideon (se 10.10) Tirsdag d Nehemias (se 17.10) LUMI-magasinet (se 21.10) Fredag d Sangprogram (se 30.8) Over en åben bibel (Lukas 22,17-23) Mandag d Efeserbrevet (1) Samuel (se 24.10) NOVEMBER Tirsdag d Musik i november Over en åben bibel (se 28.10) Fredag d. 4. Boghylden Gæstebogen Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ring med dit musikønske. Tirsdag d Hør om Gideon (2) Gæstebogen (se 4.11) Fredag d Musik i november (se 1.11) Over en åben bibel (Luk. 22,24-30) Mandag d Efeserbrevet (2) Små ord om store ord (se 7.11) Fokus på Israel (se 7.11) Tirsdag d Musikmosaik Over en åben bibel. (se 11.11) Fredag d. 18. Udefra LUMI-magasinet Mandag d Musikmosaik Hør om Gideon (se 8.11) Tirsdag d Nehemias (3) LUMI-magasinet (se 18.11) Fredag d Lidt af hvert Over en åben bibel (Lukas 22,31-34) Mandag d Advent Genuds. fra Tirsdag d Lidt af hvert (se 25.11) Over en åben bibel (se 25.11)

11 LUMI RADIO DECEMBER Fredag d. 2. Boghylden Nehemias (4) Søndag d Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Tirsdag d Musik i december Nehemias (se 3.12) Fredag d Musik i december (se 6.12) Over en åben bibel (Lukas 18,15-17) Mandag d Hør om Gideon (3) Musikmosaik Små ord om store ord (se 5.12) Fokus på Israel (se 5.12) Tirsdag d Lidt af hvert Over en åben bibel (se 9.12) Fredag d. 16. Udefra LUMI-magasinet Mandag d Juletanker. Tirsdag d Hør om Gideon (se 12.12) LUMI-magasinet (se 16.12) Fredag d Lidt af hvert (se 13.12) Over en åben bibel (Lukas 22,39-45) Mandag d juledag Julemusik Juletanker. (se 19.12) Tirsdag d Musikmosaik (se 12.12) Over en åben bibel (se 23.12) Fredag d. 30. Boghylden Gæstebogen JANUAR 2012 Søndag d. 1. nytårsdag Mødetransmission Genuds. fra Mandag d Små ord om store ord Fokus på Israel Ring med dit musikønske. Tirsdag d Musikmosaik Gæstebogen (se ) DAB - Fremtidens radio? Hvis du lytter på Danmarks Radios P2, bliver det faktisk dagligt sagt, at denne kanals indhold ændres markant, men at man stadig kan høre f.eks. klassisk musik på DAB-kanalen via en særlig DAB-radio. I kort form betyder det et skifte fra den hidtidige analoge radio til digital. Faktisk det skifte, som skete med TV for 2 år siden, hvor alle enten skulle skifte til nyt TV eller have en særlig boks til det gamle TV. Den udvikling er altså også på vej for radio, men foreløbig sker der ingen ændringer for lokalradioerne før tidligst i 2015, men der arbejdes på at få den politiske beslutning udskudt, så man finder en fremtidssikret løsning. DAB er således kasseret i de fleste europæiske lande, og udbuddet af disse radioer er meget begrænset. Beslutningen er også vigtig for lokalradioerne, som må investere i meget dyrt udstyr til spredning af de nye radiosignaler. Økonomi. Gaver til LUMI-radio kan overføres til konto i DIBA bank: reg konto Tak for din gave, så evangeliet kan spredes på vores ø. HUSK: LUMI-radio er også din radio. Fortæl naboer, familie og venner om radioen, for udsendelserne er også for dem! Bed for din radio og for medarbejderne.

12 TIL EFTERTANKE Lad kaldet lyde Af Niels Chresten Andersen Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. (1. Pet. 4,10) Bygge Guds rige, bygge Guds rige I LM bliver vi fra barnsben oplært med, at vi alle står i en tjeneste med at bygge Guds rige. Som lemmer på Kristi legeme har vi alle en funktion i menigheden. Alle lemmer er vigtige. Selv de iblandt os, der synes at være de svageste, er nødvendige, understreger Paulus. Derfor er det vigtigt, at der hos os lyder et klart kald til tjeneste. Vigtigt, at forkyndelse og undervisning fremmer bevidstheden om de nådegaver, Jesus ved sin Ånd udruster os med til tjenesten. Nådegaver til at lede, prædike, evangelisere, vise omsorg, formane, helbrede, bedømme ånder, til at give, tale i tunger eller hvilke nådegaver, Kristus nu vælger at udruste os med. Nådegaverne er til for at blive brugt, til fælles gavn til at opbygge Guds menighed. Lad os derfor give plads til at nådegaverne kan udfolde sig blandt os. Der er velsignelse i at være der, hvor Gud vil, at vi skal være. Det gælder også i tjenesten Luthersk Mission (LM) er en fri organisation inden for den danske folkekirke, hvis formål er at forkynde Bibelens budskab, så mennesker kommer til tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. LM på Bornholm arbejder ud fra ti missionshuse fordelt ud over øen. Redaktion: Peter Krak Tlf: Forsidefoto: Birger Bendtsen Se i øvrigt B. Bendtsens netsite på: Oplag: 600 eks. Tryk: Niveau2, 3700 Rønne

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2012 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Mulig LMfrimenighed på Bornholm v/ Niels Chresten Andersen, Rønne Dialogmødet i Østermarie den 19. juni viste, at flere LM ere allerede har udmeldt

Læs mere

LM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2011 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Ny formand og sekretær Interview med Jørn Bech og Hakon Christensen Sommeren 2010 fratrådte Peter Westh Jensen som afdelingssekretær, og ved afdelingsmødet

Læs mere

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2013 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Forbøn og salvning V/ Afdelingssekretær Hakon Christensen, Hillerød Afdelingsstyrelsen er glade for at kunne fortælle, at Jakob Houler, Hasle og Leo

Læs mere

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER

BORNHOLM AUGUST SEPTEMBER LM JULI BORNHOLM 2012 AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Basiskursus for forkyndere v/ Hakon Christensen Sæt ord på, det er overskriften for et kursus som LM Bornholm afholder sammen med Bornholmerkirken

Læs mere

LM 2012 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2012 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2012 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Økonomi Uge 2 er bedeuge Det tog 14 dage Ved årsmødet d. 12.-13. november iværksatte LM på Bornholm en ekstra indsamling. Målet var 500 kr. pr. medlem,

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2013 NOVEMBER DECEMBER FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V/ Afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Nu hvor efteråret banker på, kan vi se tilbage på sommerens aktiviteter med taknemmelighed.

Læs mere

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer,

Læs mere

LM 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2014 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2014 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V/ Afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Bibelglæde I 2014 bliver temaet Bibelglæde sat på dagsordenen i LM på landsplan. AS drøftede,

Læs mere

LM 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2011 FEBRUAR MARTS RUNDT PÅ ØEN Hvad er M60+? Interview med Birger Pedersen. Fortæl lidt om den lidt kryptiske forkortelse M60+ Det er ganske enkelt. M står for mænd. Og 60+ står for,

Læs mere

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM

LM 2013 JANUAR FEBRUAR MARTS BORNHOLM LM JANUAR BORNHOLM 2013 FEBRUAR MARTS FRA AFDELINGEN Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Der er etableret et Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm (ELSB). Samrådet

Læs mere

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2012 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2012 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Nye prædikanter v/ Hakon Christensen Afdelingsstyrelsen har kaldet Filip Oehlenschläger, Rønne og Peter Techow, Rønne som prædikanter i afdelingen. Bedeemne:

Læs mere

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM

LM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER BORNHOLM LM BORNHOLM 2014 JULI AUGUST SEPTEMBER FRA AFDELINGEN Almindingsmøder før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Sådan begyndte det Det var nok præsten og vækkelsesprædikanten Peter Chr. Trandberg, der indledte

Læs mere

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER

BORNHOLM NOVEMBER DECEMBER LM OKTOBER BORNHOLM 2014 NOVEMBER DECEMBER ÅRSMØDE Årsmøde før i tiden V/ Birger Pedersen, Rønne Årsmøder i 1940 erne og 50 erne I mange år var det tradition at holde årsmøde som et friluftsmøde i Aakirkeby.

Læs mere

LM 2013 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2013 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2013 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Kirken på Klippen v/ afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke Sidste nyt fra afdelingen må være opstarten af den nye frimenighed Kirken på Klippen. Ved et dialogmøde

Læs mere

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2014 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2014 MAJ JUNI FRA AFDELINGEN Bibelglæde Interview med Jørn Bech, Svaneke Luthersk Mission ønsker at gøre 2014 til Bibelglædens år! Vi ønsker, at mange flere skal få eller genopdage en

Læs mere

nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7

nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7 2015 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Adventsfest i Pedersker. Læs om LM s arbejde i Pedersker før og nu på side 6-7 2 FRA AFDELINGEN Forkyndelsen - et fælles ansvar V / afdelingssekretær Hakon Christensen I afdelingsstyrelsen

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd.

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd. 2015 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Nyt fra Peterskolen og Davidskolen på side 3-5. Kun for kvinder på side 2 må også læses af mænd. 2 RUNDT PÅ ØEN Kun for kvinder V / Marianne Pedersen og Gerd Hansen,

Læs mere

APRIL MAJ JUNI. nyt. Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2.

APRIL MAJ JUNI. nyt. Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2. 2015 nyt APRIL MAJ JUNI Læs om LUMI Genbrug på side 3. På side 6-7 fortæller Elsa & Knud Henning Hansen om kirkens højtider. Nyt om LUMI-Radio på side 2. 2 FRA AFDELINGEN Fra afdelingen V / afdelingsformand

Læs mere

nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3.

nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3. 2016 nyt JULI AUGUST SEPTEMBER Interview med familien Aasebø Rønne, side 6-7. LM-Lejren skal renoveres, side 2. Forkyndelse, der forstyrrer, side 3. 2 FRA AFDELINGEN Renovering af LM-Lejren V / afdelingssekretær

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

nyt Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio

nyt Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio 2017 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Side 4 Østerlars missionshus 90 år Side 5 Sange, vi gerne vi huske Side 6-7 Menighedsliv i Østermarie Side 10 Nyt om LUMI Radio 2 JUBILÆUM Gratis glæde ELSB fællesstævne på

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12.

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12. 2017 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER LUMI-Radio lukker ved udgangen af 2017, side 2-3. Kvinder med Håb, side 4. Til eftertanke om mediemission, side 12. 2 LUMI-RADIO LUMI-Radio og BKN stopper Interview med

Læs mere

JANUAR FEBRUAR MARTS. nyt

JANUAR FEBRUAR MARTS. nyt 2016 nyt JANUAR FEBRUAR MARTS Café Klippen i Svaneke på side 5. LM i Pedersker stopper. Se side 2. Nyt fra den bornholmske volontør Louise Andersen side 6. 2 FRA AFDELINGEN Nyt fra afdelingen V / afdelingssekretær

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10

nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10 2016 nyt APRIL MAJ JUNI Studietur til Cambodja, side 4 Børn og unge, side 6-7 LM-Lejren har brug for hjælp, side 10 2 FRA AFDELINGEN Fra beretningen ved afdelingsmødet V / afdelingsformand Jørn Bech, Svaneke

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Asylansøgere i Aakirkeby side 6 Projekt God Forkyndelse side 3 Radiomission side 4-5 Unge på konfirmandkursus side 7

nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Asylansøgere i Aakirkeby side 6 Projekt God Forkyndelse side 3 Radiomission side 4-5 Unge på konfirmandkursus side 7 2016 nyt OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Asylansøgere i Aakirkeby side 6 Projekt God Forkyndelse side 3 Radiomission side 4-5 Unge på konfirmandkursus side 7 2 JUBILÆUM 500 års jubilæum for reformationen V /

Læs mere

Nyt fra Københavns Nærradio

Nyt fra Københavns Nærradio Nyt fra Københavns Nærradio - 2014 Nr. 2-2014 1 Københavns Nærradio FM 90.4 og 89.6 MHz Stations nyt Ved daglig leder Viggo Wiwe Forårsfest Lørdag den 3. maj vil vi gerne invitere alle radioens ly ere,

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 2143 6499 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5056 7146 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lrr Ekspedition:

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: il Ekspedition:

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lr-r Ekspedition:

Læs mere

Kolossenserbrevet del -1

Kolossenserbrevet del -1 Kolossenserbrevet del -1 Gud heler gennem forsoning v. Frank Kristensen Kolossenserne: 1. Det er en ret ung menighed ca. 5-6 år 2. Det er en menighed, som fortrinsvis består af hedningekristne 3. Det er

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011

Luthersk Mission Aabenraa. Program forår 2011 Luthersk Mission Aabenraa Program forår 2011 Kredsformand Hiddi Højgaard Lindevang 15 6200 Aabenraa Tlf.: 74 62 74 84 hiddi@email.dk Hvem er vi Ungdomsformand Bruno Kafton Jørgensen Callesensgade 21 A,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/jan.-marts 2010 28. årgang Andagt Et er nødvendigt Andagt ved Hans Erik Nissen Du må indprente dig Guds ord. Du må høre det igen og igen, for det er så svært

Læs mere

Missions- og prædikantkonsulent

Missions- og prædikantkonsulent april 2016 Missions- og prædikantkonsulent Afdelingsstyrelsen (AS) ønsker at aktiviteterne omkring mission og forkyndelse ved en ansat skal fortsætte. Stillingen er en kombinationsstilling med fokus på

Læs mere

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid!

Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhid! Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Vi synger her ved nytår: Vær velkommen Herrens år. Det sidste vers lyder: Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid!

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nutidig forkyndelse. Vi vil:

Nutidig forkyndelse. Vi vil: Nutidig forkyndelse Evighedsorienteret Forkynde, at Jesus er både nødvendig og tilstrækkelig til evigt fællesskab med Gud Forkynde muligheden for frelse og fortabelse Målet er ikke bare en bestemt kristelig

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

En fantastisk sommer er snart forbi

En fantastisk sommer er snart forbi En fantastisk sommer er snart forbi Så nærmere tiden sig til at vi skal på lejr her i menigheden. Det bliver en lejr hvor vi ønsker at se på hvem vi er og på hvilken menighed vi ønsker at være. Lad os

Læs mere

» Intro « » Du er formand «

» Intro « » Du er formand « FORMANDS GUIDE » Intro Du er formand «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være formand i LMU! Det er en vigtig og meningsfuld opgave, som ligger foran dig, og vi er mange, der sætter pris på, at du

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JULI-AUGUST-SEPTEMBER 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Andagt Men han sov! Jesus var sammen med sine disciple, også da søen kom i oprør. At Jesus sov i båden, viste

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 21,28-44 1 20. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 21. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 443/434/290,v.5-6/347//589/439/421/332 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen Vi er gået i kirke denne efterårssøndag.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger Lederkursus For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger 16.- 18. september 2016 Luthersk Missions Højskole (LMH), Hillerød 1 Info Lederkursus er et af årets højdepunkter

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Haderslev Frimenighed 2012

Haderslev Frimenighed 2012 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HADERSLEV 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Haderslev er: Haderslev Frimenighed (HF). Haderslev Frimenighed har hjemsted i Haderslev kommune.

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission

NYT. Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission NYT Drives af Luthersk Mission i Sønderjylland og støttes af Indre Mission Lumi Radio Syd fortsætter i 2016 Kulturministeriet har meddelt, at alle lokalradioer får sendetilladelsen forlænget med et år

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen.

cykler, når vi samme drager ud i den skønne natur omkring Roskilde. Vi tager af sted efter gudstjenesten og er hjemme igen sidst på eftermiddagen. Jeg er så glad for min cykel Sådan sang Povl Kjøler og vi synger gerne med, når vi hører sangen i radioen. Søndag den 25. august får vi mulighed for at lufte vores elskede cykler, når vi samme drager ud

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II

19. søndag efter trinitatis II 19. søndag efter trinitatis II I vores liv bliver vi dagligt stillet overfor en lang række valg. Det kan spænde bredt og gå fra hvilket tøj vi skal tage på, om vi skal cykle eller køre på arbejde, til

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/ PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2014

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/ PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2014 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2014 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk, siger Jesus i Joh 4,34-35. Det drejer

Læs mere

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser...

Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... Jeg Har Set Mit Folks Lidelser... II Mos 3:1-14 Prædiken v. pastor Jais H. Tinglund 19. juli 2010 på Evangelisk Luthersk Frikirkes sommerlejr Herren har set sit folks lidelse. Og Han sender frelse til

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Men da Jesus går ind i byen Jeriko på sin vej mod Jerusalem, hvor Zakæus sidder oppe i et træ, for at kunne se. Der er forargelsen stor.

Men da Jesus går ind i byen Jeriko på sin vej mod Jerusalem, hvor Zakæus sidder oppe i et træ, for at kunne se. Der er forargelsen stor. 1 af 5 Prædiken søndag d. 30. oktober 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Lukas 19,1-10. I dag er der kommet frelse til dette hus. (Dåb af Rosa Lund Rasmussen og Optagelse af

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere