Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015"

Transkript

1 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr Farvergade København K

2 Indholdsfortegnelse 1. Rejseforsikringens hvem - hvad - hvor? A. Har du en rejseforsikring? B. Hvem dækker forsikringen? C. Hvor dækker forsikringen? D. Hvor længe dækker din forsikring? E. Hvad dækker din forsikring? F. Hvilke rejser dækker forsikringen? G. Husk det blå kort H. Brug for hjælp ved skade I. Har du brug for medicinsk forhåndsgodkendelse? 2. Sygdom eller tilskadekomst 3. Syge- og hjemtransport 4. Ekstraudgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst 5. Hjemkaldelse 6. Sygeledsagelse 7. Tilkaldelse 8. Tidlig hjemrejse 9. Ødelagte feriedage på grund af akut sygdom eller tilskadekomst og rejseafbrydelse 10. Ødelagte feriedage ved sportsferier og dækning for turistmæssige aktiviteter 11. Hjemtransport af bil 12. Overfaldsdækning og dækning for fejlbehandling 13. Redning og eftersøgning 14. Evakuering og tilbageholdelse 15. Forsinket fremmøde 16. Forsinket transportmiddel 17. Forsinket bagage 18. Erstatningsbil eller motorcykel 19. Selvrisiko på lejebil mv. 20. Skade på feriebolig 21. Krisehjælp 22. Bagage og rejsedokumenter 23. Ansvarsdækning og sikkerhedsstillelse 24. Afbestilling 25. Generelle bestemmelser A. Dækning fra anden side B. Indeksregulering C. Generelle undtagelser til dækningerne D. Atomklausul E. Overdragelse af erstatningskrav F. Regres G. Rights of Subrogation Ordliste

3 1. REJSEFORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? A. Har du en rejseforsikring? Din Rejseforsikring Verden er et tillæg til din indboforsikring, og du kan se på policen for din indboforsikring, om du har Rejseforsikring Verden. Indboforsikringens vilkår gælder for rejseforsikringen, hvis de ikke er klart fraveget nedenfor. Er der særlige bestemmelser i din police, gælder de altid, selv om der står noget andet i indbo- og rejseforsikringens vilkår. B. Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker de sikrede. Sikrede er: Dig som forsikringstager. Din husstand. Ved husstand forstås følgende personer, når de har samme folkeregisteradresse som dig: Ægtefælle eller samlever Børn, også delebørn og plejebørn, når der foreligger plejetilladelse Andre familiemedlemmer. Din bofælle, hvis bofællesskabet består af højst 2 personer. Udeboende børn af et medlem af husstanden, jf. ovenfor, hvis: barnet er under 21 år barnet ikke er gift eller lever i fast parforhold barnet ikke har børn. Hvis dækningen af en sikret ophører på grund af ændringer i ovennævnte forhold, er den sikrede dækket, indtil ny forsikring er købt, dog højst i indtil 3 måneder. D. Hvor længe dækker din forsikring? Dækningen starter, når sikrede forlader sin bopæl, og den ophører ved hjemkomst til bopælen. Rejseforsikringen dækker dog højst i 60 dage. Afbestillingsforsikringen dækker fra rejsens bestillingsdato, og indtil sikrede forlader sin bopæl, og dækningen på rejseforsikringen begynder. Hvis en rejse bestilles før, forsikringen er trådt i kraft, er du dog først dækket fra rejseforsikringen træder i kraft. Vi kræver, at du ikke kender til det forhold, som er grunden til afbestilling, når du køber din forsikring. C. Hvor dækker forsikringen? Dækning uden for Danmark: Forsikringen dækker uden for Danmark i hele verden og ved afrejse fra og hjemrejse til Danmark. Vi dækker dog ikke ved rejser i områder, hvor Udenrigsministeriet frarådede indrejse på det tidspunkt, hvor sikrede rejste ind i området se rejsevejledningen på Udenrigsministeriets hjemmeside Ændres rejsevejledningen under sikredes ophold i landet, forudsætter fortsat dækning, at sikrede følger det danske udenrigsministeriums anvisninger. Dækning i Danmark: Ferierejser i Danmark er dækket, hvis ferien foregår i lejet feriebolig* og strækker sig over mindst 2 overnatninger. Ophold på feriecentre, højskoler, campingpladser og festivalpladser sidestilles med ferie i lejet feriebolig. Ved ferierejser i Danmark dækker vi kun: Afbestilling - se afsnit 24 Ødelagte feriedage - se afsnit 9 og 10. E. Hvad dækker din forsikring? Din forsikring består af flere forskellige dækninger. Du kan se i dækningsskemaet, hvad din forsikring omfatter, og hvilke beløbsgrænser der gælder. Har du brug for et hurtigt overblik, henviser vi til indholdsfortegnelsen.

4 F. Hvilke rejser dækker forsikringen? Forsikringen dækker: Ferierejser Studierejser*, studieophold og studiepraktik Ferierejser i udlandet kombineret med erhvervsarbejde eller erhvervsmæssigt besøg*, hvor du selv betaler enten overnatning eller transport til eller fra rejsemålet uden for Danmark helt eller delvist. Forsikringen dækker i den del af rejseperioden, der er ferie, uanset om den ligger før eller efter erhvervsarbejdet. Du kan ikke få erstattet transportudgifter og udgifter til overnatning, som din arbejdsgiver har betalt, og hvis du kræver erstatning for andre udgifter, skal du dokumentere, at skaden er sket under den del af rejsen, hvor du holdt ferie Rejser, hvor der indgår ulønnet frivilligt arbejde eller nødhjælpsarbejde*. Forsikringen dækker ikke rene erhvervsrejser*, guideskoleophold, behandlingsrejser og andre rejser, der ikke er nævnt ovenfor. G. Husk det blå kort Når du rejser i Europa*, skal du have et blåt EU-sygesikringskort med. Kortet er gratis og gælder 5 år ad gangen. Det kan bestilles på borger.dk. Alle i din husstand skal have deres eget personlige kort. Du kan bestille kortet til dig selv, din ægtefælle og dine børn under 18 år. H. Brug for hjælp ved skade Vores alarmcentral er døgnåben på (brug ved mobilopkald fra et land, hvor operatøren ikke understøtter opkald til 70-numre) Ved ikke-akutte skader kan du kontakte os i vores åbningstid Find adresser på fx læger, politi og ambassade på vores app. I nødstilfælde kan du få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Udbetalingens omfang afhænger af det øjeblikkelige behov for økonomisk hjælp. Endelig skadebehandling sker efter hjemkomst. Dokumenterede telefonudgifter til alarmselskab og os er dækket. I. Har du brug for en medicinsk forhåndsgodkendelse? Bestående sygdom Vær opmærksom på, at der kan være indskrænkninger i din dækning for forhold, du kendte til ved afrejse, eller da du bestilte rejsen. Forsikringen dækker dog behandling ved akut forværring af en bestående sygdom* eller tilskadekomst, hvis din tilstand har været i en stabil god fase* i 2 måneder inden afrejse. Medicinsk forhåndsgodkendelse Du kan få os til at tage stilling til, om vi vil dække dig ved akut forværring af din sygdom eller tilskadekomst, inden du rejser eller bestiller din rejse. Det kaldes en medicinsk forhåndsgodkendelse. Inden afrejse Du skal have en medicinsk forhåndsgodkendelse, hvis en bestående sygdom* eller tilskadekomst ikke har været i en stabil god fase* de sidste to måneder inden afrejse. Har du ikke en medicinsk forhåndsgodkendelse, kan det betyde, at du ikke får dækket behandling af sygdom eller forværring af tilskadekomsten under rejsen. Før du bestiller rejsen Du skal have en medicinsk forhåndsgodkendelse, hvis en bestående sygdom* eller tilskadekomst ikke har været i en stabil god fase* de sidste to måneder, inden du bestiller rejsen. Har du ikke en medicinsk forhåndsgodkendelse, kan det betyde, at du ikke får dækket afbestilling, hvis du ikke kan rejse på grund af din tilstand. Se mere på vores hjemmeside, hvor du kan tage en test for at se, om du har brug for en medicinsk forhåndsgodkendelse.

5 2. SYGDOM ELLER TILSKADEKOMST 1. Forsikringen dækker: Forsikringen dækker udgifter ved behandling af: a. Akut sygdom* og tilskadekomst under rejsen b. Akut forværring af en bestående sygdom*, hvis sygdommen har været i en stabil god fase* i 2 måneder inden afrejse c. Akut forværring af sygdom eller tilskadekomst, der opstod inden for de sidste 2 måneder inden afrejse, når vores læge vurderer, at der ikke med rimelighed kunne forventes et behov for behandling under rejsen d. Ufødte eller for tidligt fødte børn indtil 4 uger før forventet termin 2. Forsikringen dækker ikke: Forsikringen dækker ikke: a. Sygdom eller tilskadekomst der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos læge før afrejse - se afsnit 1.I b. Udgifter der er dækket af det blå EU-sygesikringskort c. Medicin der ikke er lægeordineret d. Fødsel eller behandling af sygdom som følge af graviditet de sidste 4 uger før forventet termin e. Provokeret abort f. Rekreation og kurophold g. Behandling efter hjemkomst til Danmark h. Behandling og ophold, hvis den behandlende læge har godkendt vores læges beslutning om hjemrejse, men sikrede ikke ønsker at følge anvisningerne i. Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre det sker som led i behandling af en akut tilskadekomst, der kræver behandling på rejsen j. Udgifter som følge af at sikrede udøver eller træner professionel sport*. 3. Erstatning: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter*. Du må ikke selv godkende udgifter til behandling, før du har talt med vores alarmcentral. Dækningen omfatter: a. Lægebehandling hos autoriseret læge og lægeordineret medicin b. Behandling på hospital eller lægeordineret behandling hos autoriseret fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør eller zoneterapeut c. Akut smertestillende tandbehandling* hos autoriseret tandlæge 4. Dokumentation: Journal eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose og udført behandling Billet eller rejsebevis Kvitteringer for dine udgifter For disse behandlinger gælder et maksimum: d. Behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør eller zoneterapeut er dækket med højst kr. pr. sikret e. Tandbehandlinger er dækket med højst kr. pr. sikret i Europa inkl. Grønland og Færøerne f. Tandbehandlinger er dækket med højst kr. pr. sikret uden for Europa. Tyggeskader dog med højst kr. pr. sikret

6 3. SYGE- OG HJEMTRANSPORT Forsikringen dækker udgifter til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst nævnt under afsnit 2.1. Dækningen omfatter: a. Ambulancetransport til og fra nærmeste egnede behandlingssted. Er ambulancetransport ikke lægeligt begrundet, dækkes taxatransport til og fra behandlingsstedet b. Hjemtransport til Danmark eller overførsel til andet egnet behandlingssted, når vores læge har besluttet transporten, og den behandlende læge har godkendt denne c. Hjemtransport af afdøde, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger som fx balsamering og zinkkiste. Ønsker de pårørende begravelse eller kremering på stedet, erstatter vi med indtil det beløb, en hjemtransport ville have kostet d. Hjemtransport af sikrede under 18 år der skulle have fortsat rejsen alene, fordi forældre eller alle andre medrejsende bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. Forsikringen dækker ikke: a. Hjemtransport i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst undtaget under afsnit 2.2 b. Hjemtransport der er dækket af den nordiske konvention c. Sygetransport som skyldes sikredes frygt for smittefare. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter*. Får du behov for at udsætte din rejse eller for sygetransport, skal du altid aftale det med os eller vores alarmcentral. Journal eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose og udført behandling Billet eller rejsebevis Kvitteringer for dine udgifter. For disse udgifter gælder et maksimum: a. Taxatransport til og fra behandlingsstedet dækkes med højst kr. pr. sygdomstilfælde.

7 4. EKSTRAUDGIFTER I FORBINDELSE MED SYGDOM ELLER TILSKADEKOMST Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst nævnt under afsnit 2.1. Dækningen omfatter udgifter til: a. Hotel og kost, når fortsat behandling efter endt hospitalsindlæggelse sker ambulant efter aftale med os. b. At indhente forudbestilt rejserute c. Ophold og kost, når en læge vurderer, at fortsat rejse eller hjemrejse ikke kan ske som planlagt d. Forlængelse af rejseforsikring, når en læge vurderer, at rejse eller hjemrejse ikke kan ske som planlagt e. Al kontakt til os og vores alarmcentral f. Er sikrede indlagt på hospital i over 24 timer, dækker vi også telefonopkald og læsestof m.v. Forsikringen dækker ikke ekstraudgifter i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst undtaget under afsnit 2.2. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter*. For disse udgifter gælder et maksimum: a. Telefonopkald og læsestof m.v. dækkes med højst 500 kr. Journal eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose og udført behandling Billet eller rejsebevis Kvitteringer for dine udgifter.

8 5. HJEMKALDELSE Forsikringen dækker udgifter til hjemrejse og evt. returrejse, når sikredes rejse må afbrydes før planlagt på grund af: a. At nærmeste familie* i Danmark dør eller bliver indlagt på hospital som følge af en alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst* b. Brand, eksplosion, indbrud eller oversvømmelse i sikredes private hjem eller egen virksomhed, hvor der er sket en væsentlig skade, der kræver, at sikrede er til stede c. Hjemrejse til sikrede under 18 år, hvis forældre eller alle rejseledsagere* bliver hjemkaldt på grund af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst* hos den nærmeste familie* i Danmark eller på grund af forhold nævnt i 5.1.b d. Hvis sikredes eneste rejseledsager* bliver kaldt hjem til Danmark på grund af alvorlig, akut sygdom eller tilskadekomst* hos nærmeste familie* i Danmark eller på grund af forhold nævnt i 5.1.b. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til: a. hjemrejse b. evt. returrejse til feriestedet (højst fly på økonomiklasse), hvis der på tidspunktet for returrejsen er mindst 7 dage tilbage af feriens planlagte varighed. Journal eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose og udført behandling Billet eller rejsebevis Kvitteringer for dine udgifter.

9 6. SYGELEDSAGELSE Forsikringen dækker udgifter, når medrejsende ændrer deres forudbestilte rejserute for at blive hos en sikret eller ledsager en sikret på grund af den sikredes: a. Akutte sygdom* eller tilskadekomst b. Død. Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling af akut sygdom*, tilskadekomst og hjemtransport for sygeledsagere, som er dækket via det blå sygesikringskort eller anden rejseforsikring. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter*. Forsikringen omfatter: a. Op til 3 sygeledsagere (gør du samtidig brug af tilkaldedækningen, dækker vi højst 3 personer i alt) b. Sikrede under 18 år der ellers skulle have fortsat rejsen alene eller rejst alene* hjem c. En sikret over 18 år der ellers skulle have forsat rejsen alene eller rejst alene* hjem. Journal eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose og udført behandling Billet eller rejsebevis Kvitteringer for dine udgifter. Disse udgifter dækkes: d. Hotelophold med højst kr. pr. person pr. døgn uden forplejning. Forlænges ferien ud over den planlagte rejseperiode kan beløbet dog også bruges til at dække forplejning e. At indhente den forudbestilte rejserute f. Transport til og fra besøg på hospital med højst kr. i alt g. Dækning ved akut sygdom*, tilskadekomst og hjemtransport (se afsnit , og ). Får du behov for sygeledsagelse, skal du altid aftale det med os eller vores alarmcentral.

10 7. TILKALDELSE Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold til personer, der rejser ud til sikrede fra Danmark på grund af den sikredes: a. Alvorlige, akutte sygdom eller tilskadekomst* b. Død. Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling af akut sygdom*, tilskadekomst og hjemtransport for tilkaldte personer, som er dækket via det blå sygesikringskort eller anden rejseforsikring. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter*. Forsikringen omfatter: a. Op til 3 tilkaldte (gør du samtidig brug af sygeledsagelsesdækningen, dækker vi højst 3 personer i alt). Journal eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose og udført behandling Billet eller rejsebevis Kvitteringer for dine udgifter. Disse udgifter dækkes: b. Rejse c. Hotelophold og kost med højst kr. pr. person pr. døgn d. Transport til og fra besøg på hospital med højst kr. i alt e. Dækning ved akut sygdom, tilskadekomst og hjemtransport (se afsnit , og ). Får du behov for at tilkalde ledsagere, skal du altid aftale det med os eller vores alarmcentral.

11 8. TIDLIG HJEMREJSE Forsikringen dækker dine udgifter til hjemrejse, når du vælger at rejse hjem tidligere end planlagt, fordi: a. En rejseledsager*, der skulle være stødt til under rejsen, er berettiget til afbestilling (se afsnit ), og du derfor ellers må rejse alene på den del af ferien, hvor I skulle have rejst sammen b. Du ønsker at tage del i en begravelse, når afdøde er død, efter rejsen blev påbegyndt. (Er afdøde et medlem af din nærmeste familie* - se afsnit ). Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til hjemrejsen. Højst fly på økonomiklasse. Journal eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose og udført behandling Billet eller rejsebevis Kvitteringer for dine udgifter.

12 9. ØDELAGTE FERIEDAGE PÅ GRUND AF AKUT SYGDOM ELLER TILSKADEKOMST OG REJSEAFBRYDELSE Forsikringen dækker ødelagte feriedage, når: a. En sikret er indlagt på hospital på grund af akut sygdom* eller tilskadekomst b. En lokal behandlende læge har vurderet, at en sikret skal opholde sig i ro i og omkring ferieboligen* på grund af akut sygdom eller tilskadekomst c. En sikret bliver hjemtransporteret, hjemkaldt eller fungerer som sygeledsager - se afsnit 3.1, 5.1 og 6.1 d. En sikret bliver evakueret - se afsnit Forsikringen dækker ikke ødelagte feriedage ved hjemkaldelse, hvis rejsen genoptages. Forsikringen dækker ødelagte feriedage med rejsens gennemsnitlige pris pr. dag*. Hvor meget a. Erstatningen kan højst udgøre kr. pr. sikret pr. rejse. Hvornår Erstatningen udbetales fra den dag, hvor den sikrede: b. Første gang var hos lægen eller blev indlagt på hospital c. Afbrød ferien eller blev sygeledsager. Journal eller anden dokumentation fra lokal behandlende læge for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose, i hvilket tidsrum der er ordineret roligt ophold i og omkring feriebolig*, eller hvornår lægen ordinerede hjemtransport. Står det ikke i journalen, vurderer vores læge ud fra den stillede diagnose, hvor mange dage der kan gives erstatning for Billet eller rejsebevis Dokumentation for rejsens pris og varighed og udgifter til turistmæssige aktiviteter*. Hvem Erstatningen udbetales til: d. Den sikrede syge eller tilskadekomne og alle andre medrejsende sikrede e. En sikret, hvis den sikredes eneste rejseledsager* har fået ødelagt sine feriedage af en grund, der giver ret til erstatning for ødelagte feriedage. Det er en forudsæt-ning, at sikrede ellers skulle rejse alene. Bliver sikredes rejseledsager* hjemkaldt eller hjemtransporteret, er det også en forudsætning for at få dækning for ødelagte feriedage, at den sikrede rejser med hjem.

13 10. ØDELAGTE FERIEDAGE VED SPORTSFERIER OG DÆKNING FOR TURISTMÆSSIGE AKTIVITETER Forsikringen dækker: a. Ødelagte feriedage, når en sikret på grund af akut sygdom* eller tilskadekomst ikke kan deltage i en planlagt sportsaktivitet, der er hovedformålet* på en sportsferie* b. Udgifter til forudbetalte turistmæssige aktiviteter*, der ikke kan gennemføres på grund af dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst, selv om aktiviteten ikke var feriens hovedformål*. Forsikringen dækker ødelagte feriedage med rejsens gennemsnitlige pris pr. dag*. Hvor meget a. Erstatningen kan højst udgøre kr. pr. sikret pr. rejse. Forsikringen dækker også udgifter til forudbetalte turistmæssige aktiviteter*, som sikrede ikke kan deltage i på grund af sygdom eller tilskadekomst, med højst kr. pr. sikret pr. rejse. Hvornår b. Erstatningen udbetales fra den dag, hvor den sikrede første gang var hos lægen. Journal eller anden dokumentation fra lokal behandlende læge for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose, hvor længe den syge eller tilskadekomne ikke kan udføre planlagte sportsaktiviteter på en sportsferie*, eller hvornår lægen ordinerede hjemtransport. Står det ikke i journalen, vurderer vores læge ud fra den stillede diagnose, hvor mange dage der kan gives erstatning for Billet eller rejsebevis Dokumentation for rejsens pris og varighed og udgifter til turistmæssige aktiviteter*, der ønskes erstattet. Hvem Erstatningen udbetales til: c. En sikret der er akut syg eller kommet til skade d. En sikret der passer et barn under 14 år, der er akut syg eller kommet til skade. Der kan derudover udbetales erstatning til: e. Én sikret over 14 år der ellers må gennemføre den planlagte sportsaktivitet* alene* f. Sikrede under 14 år der ellers må gennemføre den planlagte sportsaktivitet* alene*.

14 11. HJEMTRANSPORT AF BIL Forsikringen dækker udgifter til hjemtransport af sikredes eller sygeledsagers bil, når den sikrede på grund af en dækningsberettiget sygdom, tilskadekomst eller hjemkaldelse (se afsnit og ) ikke selv kan: a. køre egen bil hjem b. aflevere en udlejningsbil. Forsikringen dækker ikke, hvis en medrejsende kunne køre bilen. Forsikringen dækker ikke, hvis transport er omfattet af bilens kaskoforsikring. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til at transportere bilen. Dokumentation for udgifter til transport af bil. Journal eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose. Udtaler journalen sig ikke, om hvorvidt sikrede kan køre bilen, vurderer vores egen læge det ud fra den stillede diagnose. Billet eller rejsebevis.

15 12. OVERFALDSDÆKNING OG DÆKNING FOR FEJLBEHANDLING Forsikringen dækker, hvis der sker personskade i forbindelse med: a. Overfald. Det er et krav, at overfaldet straks er anmeldt til det lokale politi, og at der straks er søgt lægehjælp. Forsikringen dækker varigt men, som er en følge af: b. Fejlbehandling i forbindelse med behandling dækket efter afsnit 2.1, hvis behandling vil give erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Forsikringen dækker ikke sikredes omkostninger til at forfølge et krav mod den erstatningsansvarlige skadevolder eller søge erstatning fra det offentlige i det land, hvor overfaldet er sket. Andre udgifter i forbindelse med retlig forfølgelse af sikredes krav (disse udgifter kan være dækket af indboforsikringens retshjælpsforsikring). Overfald eller fejlbehandling, hvor der alene sker psykisk skade. Forsikringen dækker: a. Det beløb en skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale ifølge lov om erstatningsansvar. Fra erstatningen trækkes beløb, som sikrede får erstattet af den erstatningsansvarlige eller af myndighederne i det land, hvor overfaldet er sket b. Sikredes rimelige og nødvendige omkostninger til hjælp fra en advokat for at opgøre sit krav over for os. Som udgangspunkt følger vi landsretspræsidenternes takster og afregner halvt proceduresalær for advokatens hjælp. Billet eller rejsebevis Journal fra lokal læge eller hospital Dokumentation for politianmeldelse (ved overfald) De lægelige oplysninger vi skal bruge for at opgøre din erstatning. Den samlede erstatning kan højst udgøre 1 mio. kr. pr. sikret, der er kommet til skade.

16 13. REDNING OG EFTERSØGNING Forsikringen dækker udgifter til at eftersøge og redde sikrede, der er forsvundet ved en hændelse anmeldt til det lokale politi eller myndighed, og hvor eftersøgning eller redning er sat i gang af de lokale eller danske myndigheder. Vores alarmcentral kontaktes omgående, når en eftersøgning eller redning bliver nødvendig. Vores alarmcentral står for at koordinere kontakten til myndigheder og organisationer i forbindelse med eftersøgningen. Forsikringen dækker ikke: a. At sikrede har undladt at fortælle pårørende, hvor han eller hun befinder sig eller rejser rundt, og familien ønsker kontakt b. Eftersøgningsbehov der skyldes, at sikrede har udvist grov uagtsomhed c. Bortkomst på grund af en hændelse der skyldes en eksisterende psykisk lidelse hos sikrede d. Eftersøgning eller redning ved kidnapning eller kapring. Forsikringen dækker: Rimelige og nødvendige ekstraudgifter* med højst kr. pr. sikret pr. rejse. Vær opmærksom på, at du skal benytte den assistance, lokale myndigheder normalt yder i forbindelse med redning og eftersøgning, før sikrede kan gøre brug af vores dækning Hvis flere personer efterlyses som en gruppe, fordeles udgifter til eftersøgning eller redning ligeligt på antallet af eftersøgte. Billet eller rejsebevis Journal fra lokal læge eller hospital Dokumentation for politianmeldelse Dokumentation for dine udgifter. Uanset antallet af forsikringer og sikrede kan erstatningen pr. skadetilfælde højst udgøre 1 mio. kr.

17 14. EVAKUERING OG TILBAGEHOLDELSE Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med evakuering, når de lokale eller danske myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse fra et område, hvor der udbryder eller er overhængende fare for: a. udbrud af krig b. krigslignende tilstande c. terroraktioner d. naturkatastrofer e. neutralitetskrænkelser f. oprør g. borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker ikke, hvis sikrede ikke hurtigst muligt følger de lokale eller danske myndigheders anbefalinger. 3. Erstatning: Forsikringen dækker sikredes rimelige og nødvendige ekstraudgifter* i forbindelse med evakueringen. Forsikringen dækker tab eller beskadigelse af bagage. Erstatningen opgøres efter de regler, der gælder for rejsegods på indboforsikringen. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til ophold og indenrigstransport med højst kr. pr. sikret, når sikrede bliver tilbageholdt. Derudover dækkes ekstraudgifter til kost med højst 650 kr. pr. sikret pr. døgn i højst 3 måneder. Billet eller rejsebevis Kvitteringer for dine udgifter.

18 15. FORSINKET FREMMØDE Forsikringen dækker udgifter til at: a. indhente planlagt rejserute efter afrejse, hvis sikrede uforskyldt og uforudseeligt kommer for sent til fly, bus, skib eller tog b. indhente en fastlagt rejserute, hvis sikrede forsinkes ved flyskift til og fra samme lufthavn, når den officielle minimums transfertid, som luftfartselskaberne bruger, er overholdt. Forsikringen dækker ikke: a. Udgifter der bliver betalt af rejsearrangøren, transportselskabet eller andre b. Forsinkelser der skyldes, at den officielle minimums transfertid, som luftfartselskaberne bruger, ikke er overholdt. Fører forsinkelsen til en forlængelse af den planlagte rejseperiode, forlænges rejseforsikringen tilsvarende. Forsikringen dækker sikredes rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til transport, kost og ophold med højst kr. pr. sikret. Original billet eller rejsebevis Dokumentation for forsinkelse Kvitteringer for dine udgifter.

19 16. FORSINKET TRANSPORTMIDDEL Forsikringen dækker sikredes udgifter, hvis sikredes forudbestilte rejse med fly, tog, skib eller bus forsinkes med mere end 5 timer i forhold til det forudbestilte afrejsetidspunkt. Fører forsinkelsen til en forlængelse af den planlagte rejseperiode, forlænges rejseforsikringen tilsvarende. Forsikringen dækker ikke: a. Udgifter i forbindelse med forsinkelser sikrede har fået besked om før rejsen b. Forsinkelse ved flyvning til og fra Færøerne eller Grønland og inden for Grønland erstattes ikke, medmindre forsinkelsen har mekaniske årsager c. Forsinkelser der skyldes strejke eller lockout. 3. Erstatning: Forsikringen dækker sikredes rimelige og nødvendige ekstraudgifter* med højst kr. pr. sikret pr. påbegyndt døgn, forsinkelsen varer, dog højst kr. i alt pr. sikret. Original billet eller rejsebevis Dokumentation for forsinkelse og årsagen til denne Kvitteringer for dine udgifter.

20 17. FORSINKET BAGAGE Forsikringen dækker sikredes udgifter til erstatningskøb/ leje, hvis sikredes indskrevne bagage* forsinkes i over 5 timer i forhold til sikredes ankomsttidspunkt til rejsemålet uden for Danmark. Forsikringen dækker sikredes rimelige og nødvendige ekstraudgifter*, dog højst kr. pr. stk. forsinket bagage pr. døgn, indtil sikrede får bagagen igen, og højst kr. pr. stk. forsinket bagage. Erstatning for forsinket udstyr*, der kan lejes på rejsemålet, er begrænset til lejeudgiften. Original billet eller rejsebevis Dokumentation for forsinkelse eller bagagebevis (PIR-rapport*) Kvitteringer for dine udgifter. Forsinkes et telt, dækkes rimelige og nødvendige ekstraudgifter* til overnatning. Den samlede erstatning kan højst udgøre kr. pr. skade pr. rejse.

21 18. ERSTATNINGSBIL ELLER MOTORCYKEL Forsikringen dækker, når sikredes bil eller motorcykel i Danmark inden feriens start bliver ramt af en skade, når alle disse krav er opfyldt: Skaden kan ikke udbedres inden feriens planlagte start og er eller ville være omfattet af en sædvanlig kaskoforsikring eller bilen eller motorcyklen totalskades eller stjæles før feriens start, hvis erstatning er betalt mindre end 14 dage før feriens planlagte start eller endnu ikke er betalt Bil- eller motorcykelferien gennemføres Sikrede har haft gyldigt førerbevis i mindst 6 måneder og kan vise gyldigt førerbevis ved lejemålets indgåelse. Forsikringen dækker ikke camping- eller påhængsvogne, autocampere og lignende. Udgifter til brændstof, olie, sprinklervæske og lignende dækkes ikke. Forsikringen dækker udgiften til erstatningsbil eller -motorcykel: Der i størrelse eller model svarer til sikredes egen I den periode som rejsen var planlagt til at vare. Erstatningen kan højst udgøre kr. Dokumentation for skaden på din bil eller motorcykel og for at udbedring ikke kan ske inden feriens start Lejekontrakt Kørekort.

22 19. SELVRISIKO PÅ LEJEBIL MV. Forsikringen dækker, når et udlejningsfirma eller udlejer opkræver selvrisiko ved skade på lejet personbil, motorcykel, campingvogn, autocamper eller knallert, når køretøjet er sædvanlig ansvars-, tyveri- og kaskoforsikret*. Forsikringen dækker ikke, hvis føreren ikke havde ret til at føre køretøjet efter lejekontrakten eller lovgivningen i det land, udlejningen sker. Forsikringen dækker med højst kr. Sikrede skal selv betale de første kr. af selvrisikobeløbet. Dokumentation for betaling af selvrisiko i form af udtog fra kreditkort eller lignende Original lejekontrakt Skaderapport.

23 20. SKADE PÅ FERIEBOLIG Forsikringen dækker udgifter til leje af tilsvarende feriebolig, når det hotelværelse eller den feriebolig, du skulle have boet i, ikke kan bruges på grund af en skade. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter* med højst kr. pr. uge og kr. pr. rejse sammenlagt for alle sikrede. Dokumentation for at feriebolig ikke kunne bruges og årsagen til dette Original lejekontrakt Kvitteringer for dine udgifter.

24 21. KRISEHJÆLP - dækninger der supplerer din indboforsikring Forsikringen udvider den dækning du har for akut psykologisk krisehjælp i Danmark, så du har ret til telefonisk krisehjælp fra en Falck psykolog under rejse i udlandet i følgende situationer: a. Røveri b. Overfald eller trusler c. Ulykke d. Brand, eksplosion eller indbrud e. Trafikulykke f. Terroraktion, krig eller krigslignende tilstand g. Naturkatastrofer. Forsikringen dækker ikke behandling efter hjemkomst til Danmark (kan være dækket på indboforsikringen). 3. Forsikringen dækker: 4. Erstatning: Krisehjælpen ydes af Falck på tlf Brug ved mobilopkald fra et land, hvor teleoperatøren ikke understøtter opkald til 70-numre. Krisehjælpen ydes telefonisk, medmindre vi vurderer, at der er brug for at sende et kriseteam.

25 22. BAGAGE OG REJSEDOKUMENTER - dækninger der supplerer din indboforsikring Forsikringen dækker sikredes bagage* på de vilkår og med de summer, der står på din indboforsikring under punktet rejsegods. Derudover dækker forsikringen udgifter under rejsen, der skyldes tyveri eller beskadigelse af rejsedokumenter. Forsikringen dækker ikke: a. Glemte, tabte eller forlagte rejsedokumenter b. Skader der er undtaget på indboforsikringen c. Tab i forbindelse med misbrug af kreditkort d. Den tid du bruger på at genanskaffe rejsedokumenterne. Forsikringen dækker skader på medbragt bagage og rejsedokumenter uden selvrisiko, selv om indboforsikringen er købt med selvrisiko. Se indboforsikringen. Forsikringen dækker følgende udgifter ved tyveri og beskadigelse af rejsedokumenter: a. Genanskaffelse b. Nødvendig transport c. Udgifter til gebyrer og foto. For disse udgifter gælder et maksimum: d. Erstatning i forbindelse med tyveri og beskadigelse af rejsedokumenter (billetter, pas, visum, kørekort og betalingskort) kan højst udgøre kr. pr. sikret pr. rejse.

26 23. ANSVARSDÆKNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE - dækninger der supplerer din indboforsikring Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på hotelværelse eller lejet feriebolig* og indbo, som er i værelset eller boligen. Hvis der opstår konflikter på rejsen om erstatningskrav, der er omfattet af forsikringen, stiller vi sikkerhed. Forsikringen dækker ikke: a. Sikkerhedsstillelse for tvister der er undtaget på indboforsikringens retshjælpsforsikring. b. Skader på autocampere, campingvogne og andre motoriserede køretøjer, hvis skaden er omfattet af afsnit eller ville have været omfattet eller undtaget, hvis der havde været sædvanligt ansvars-, tyveri- og kaskoforsikret*. Forsikringen dækker sikkerhedsstillelse med højst kr. pr. skade ved tvister. Se indboforsikringen. Der er en selvrisiko på 500 kr. på ansvarsdækningen.

27 24. AFBESTILLING Forsikringen dækker den ikke-refunderbare del af rejsens pris*, sikrede har eller skal betale, når rejsen afbestilles på grund af: a. Akut sygdom eller tilskadekomst, når sikrede, et medlem af sikredes nærmeste familie* eller rejseledsager* dør eller indlægges på hospital b. Sikredes eller rejseledsagers akutte sygdom* eller tilskadekomst, når en læge vurderer, at rejsen kan forværre sygdommen eller tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade helbredet alvorligt eller almentilstanden i øvrigt gør det urimeligt at rejse c. At sikrede på grund af akut sygdom* eller tilskadekomst ikke kan gennemføre en planlagt sportsaktivitet, der er rejsens hovedformål* på en sportsferie* d. Brand, eksplosion, indbrud eller oversvømmelse i sikredes egen private bolig, overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageri i sikredes egen virksomhed umiddelbart før afrejsen, når sikrede skal være til stede, fordi forholdet er væsentligt e. Ufrivillig opsigelse*, hvor det ikke er muligt at holde ferie i rejseperioden, fordi sikrede skal starte nyt job. Det er en betingelse, at opsigelsen sker i forsikringstiden, og at rejsen er bestilt før opsigelsen f. At sikrede indkaldes til militærtjeneste i rejseperioden og derfor ikke kan rejse. Det er en betingelse, at indkaldelsen sker i forsikringstiden, og at sikrede har bestilt rejsen før indkaldelse til militærtjeneste. g. At sikrede bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring. Det er en betingelse, at rejsen er bestilt, før sikrede er gjort bekendt med vidneindkaldelsen, og at sikrede kan dokumentere, at retten har afslået en anmodning om omberammelse, der er fremsat senest 8 dage efter, at sikrede er gjort bekendt med indkaldelsen h. Sikredes skilsmisse, separation eller ophør af samliv. Skyldes afbestilling samlivsophør, er det en betingelse, at sikrede og samleveren har forskellige folkeregisteradresser, og at de har boet sammen (samme folkeregisteradresse) i mindst 12 måneder inden samlivets ophør i. At sikrede ikke består eller på grund af akut sygdom* eller tilskadekomst må melde afbud til en eksamen på sit studie, eller hvis eksamen udsættes på grund af en syg eksaminator eller lærer, og reeksamen holdes i rejseperioden eller op til 2 uger efter planlagt hjemkomst. Det er en betingelse, at rejsen er bestilt før den oprindelige eksamen j. At det danske udenrigsministerium efter du har bestilt din rejse, ændrer rejseanbefalingen på rejsemålet, så indrejse på rejsemålet frarådes på grund af krig, terror, naturkatastrofe eller epidemi k. At sikrede eller rejseledsager* af medicinske grunde ikke kan modtage en vaccination, som Statens Seruminstitut anbefaler ved indrejse i ferielandet. Vi anser graviditet, der er indtrådt efter, at rejsen er bestilt eller tidligst 6 uger før som en medicinsk grund. Forsikringen dækker ikke, hvis: a. Sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestilling, var til stede, da rejsen blev bestilt, og behandlingsbehovet med rimelighed kunne forventes inden afrejsen b. Sikrede var under udredning for evt. sygdom eller tilskadekomst, da rejsen blev bestilt, og sygdommen eller tilskadekomsten er årsag til afbestillingen c. Sikrede ønsker at afbestille af andre årsager som fx fortrydelse eller ændrede rejseplaner. d. Den afbestilte rejse er et delarrangement, da forsikringen alene dækker afbestilling inden afrejse fra Danmark. e. Rejsen afbestilles alene, fordi sikrede på grund af graviditet ikke kan deltage i en planlagt aktivitet. Om sygdom eller tilskadekomst, der var til stede, da forsikring blev købt - se afsnit 1.I. 3. Erstatning: Hvor meget: Erstatningen kan højst udgøre kr. pr. sikret pr. rejse. Hvem Erstatning udbetales til: a. Alle medrejsende sikrede, når én sikret har ret til at afbestille b. Én sikret der ellers skulle have gennemført rejsen alene*, når alle rejseledsagere* afbestiller af en årsag, der giver ret til afbestilling efter afsnit 24.1 og 24.2 c. Sikrede under 18 år, hvis alle rejeledsagere* over 18 år afbestiller af en årsag, der giver ret til afbestilling efter afsnit Dokumentation: Dokumentation for rejsens pris* og varighed Dokumentation for at rejsen er afbestilt Kopi af journal, lægeattest eller anden dokumentation for sygdom eller tilskadekomst med oplysning om diagnose og udført behandling (forsikringen dækker kun udgift til lægeattest/ journal, hvis vi har bedt om den).

28 25. GENERELLE BESTEMMELSER A. Dækning fra anden side Forsikringen dækker ikke skade eller udgift, der er dækket af anden forsikring. Forsikringen dækker heller ikke udgifter, som erstattes helt eller delvist af EU-sygesikringskortet. B. Indeksregulering Beløbene i disse vilkår indeksreguleres ikke. C. Generelle undtagelser til dækningerne Forsikringen dækker ikke en forsikringsbegivenhed som følge af: forsæt grov uagtsomhed fra sikredes side sikredes selvforskyldte påvirkning af spiritus, narkotiske stoffer eller andre rusgifte. Forsikringen dækker dog altid sygdom og hjemtransport (se afsnit , og ). D. Atomklausul Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: Udløsning af atomenergi Radioaktive kræfter Bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. E. Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. F. Regres LB Forsikring indtræder i alle sikredes rettigheder efter udbetaling på denne forsikring. LB Forsikring indtræder fuldt og helt i den sikredes rettigheder over for parter, der er ansvarlige for at betale erstatning eller et bidrag i forbindelse med enhver sag om et krav under denne forsikring. LB Forsikring kan for egen regning overtage den sikredes rettigheder over for tredjemand op til det beløb, der er betalt. Den sikrede skal samarbejde med selskabet og skal inden for rimelighedens grænser skaffe alle de oplysninger og al den dokumentation, selskabet kræver for at kunne gøre sine indtrædelsesrettigheder gældende og håndhæve dem. LB Forsikring kan for egen regning anlægge sag mod en sådan tredjepart i den sikredes navn. G. Rights of Subrogation Underwriters shall be fully and completely subrogated to the rights of the insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. Under writers may at their own expense take over the in sured s rights against third parties to the extent of the payment made. The insured shall cooperate with the underwriters and provide reasonable information and documentation required by the underwriters in order to collect and enforce their rights of subrogation. Underwriters may institute any proceedings at their own expense against such third parties in the name of the insured.

29 25. ORDLISTE Akut sygdom betyder sygdom, der pludseligt opstår under rejsen og som ikke har vist symptomer før afrejse. Akut smertestillende tandbehandling betyder, at det problem, der giver anledning til tandbehandlingen, skal være opstået akut, og behandlingen har til formål at løse det akutte problem, selv om det medfører mere behandling senere. Alene betyder, at der ikke er andre sikrede over 14 år, som du kan udføre sportsaktiviteten* sammen med, fordi alle andre medrejsende sikrede over 14 år er akut syge, kommet til skade eller passer et barn under 14 år, der er akut syg eller kommet til skade. Rejser du med én rejseledsager* betyder alene, at din eneste rejseledsager* er akut syg, kommet til skade eller passer et barn under 14 år, der er akut syg eller kommet til skade. Alvorlig akut sygdom eller tilskadekomst betyder, at sygdommen eller tilskadekomsten kan medføre større varige mén, at tilstanden er livstruende, eller at den syge eller tilskadekomne er indlagt på hospital. Bagage betyder ejendele, som sikrede har med på rejsen som håndbagage eller indskrevet bagage (bagage afleveret i transportselskabets varetægt). Det er både ejendele, som sikrede har taget med hjemmefra, har købt eller fået på rejsen. Flyttegods er ikke bagage. Bestående sygdom betyder vedvarende eller længerevarende sygdom og lidelser med blivende følger. Erhvervsrejser og erhvervsmæssige besøg betyder rejser, hvor du rejser for din arbejdsgiver eller din egen virksomheds regning og i dennes interesse. Europa betyder landene i EU og EØS. Se de røde lande på det farvede kort eller for opdateret liste. Feriedage betyder det antal dage, sikrede havde planlagt at være på ferie og inkluderer både udrejse- og hjemrejsedagen. Frivilligt arbejde og nødhjælpsarbejde betyder ulønnet arbejde for velgørende organisationer. Vi anser ikke betalt kost og logi og dækning af transportudgifter for løn. Hovedformål betyder, at sportsaktiviteten* strækker sig over mindst halvdelen af feriedagene. Skal der udøves flere forskellige sportsaktiviteter, skal de sportsaktiviteter, der ikke kan gennemføres på grund af sygdom eller tilskadekomst, sammenlagt vare mindst halvdelen af ferien. Dage, hvor du ikke udfører selve aktiviteten, men som knytter sig til denne indgår ved vurderingen af, om sportsaktiviteten varer mindst halvdelen af ferien. Det kan fx være dage, hvor du skal have udleveret løbsnummer eller udstyr for at kunne deltage i sportsaktiviteten. Ud- og hjemrejsedage indgår ikke i beregningen af, om en sportsaktivitet har varet mindst halvdelen af sportsferien*. I og omkring feriebolig betyder, at din bevægelsesfrihed ud fra en læges diagnose er væsentligt begrænset, så du ikke kan bevæge dig frit omkring. Hvis sygdommen eller tilskadekomsten kun medfører en mindre indskrænkning, er der ikke tale om så begrænset bevægelsesfrihed, at du får dækning for ødelagte feriedage. Nærmeste familie betyder din ægtefælle, registrerede partner eller samlever og jeres børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, søskende, svogre, svigerinder, bedsteforældre og svigerforældre. Nærmeste familie er også ikke-biologiske forældre og bedsteforældre, der er gift eller samlevende med en biologisk forælder eller bedsteforælder. PIR-rapport Property Irregularity Report. At du skal have en PIR-rapport betyder, at du skal have dokumentation fra lufthavnen for at få erstatning for beskadiget, ikke fremkommet eller forsinket bagage. Når din bagage ikke er kommet frem, kan du få en PIR-rapport hos personalet i lufthavnen, inden bagageområdet forlades. Når din bagage er beskadiget, kan du få en PIR-rapport, hvis du anmelder skaden til flyselskabet senest 7 dage efter, at bagagen er modtaget. Professionel sport betyder sport, der udøves mod betaling. Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene (Holland), Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Vi anser ikke dækning af omkostninger forbundet med rejsen og modtagelse af præmiebeløb på op til kr. om året som betaling. Rejseledsager betyder en person, der ikke er medlem af din husstand, som du har købt din rejse med og skal rejse sammen med. Feriebolig betyder, at du har lejet bolig eller andet, der kan sidestilles med en bolig. Som feriebolig forstås også bestilt og betalt ophold i autocamper, båd, campingvogn eller telt. Der skal være en lejekontrakt.

30 25. ORDLISTE Rejsens gennemsnitlige pris pr. dag betyder udgifter, der er betalt til transport og ophold, og som ikke kan betales tilbage divideret med antal deltagere på rejsen og herefter divideret med antal rejsedage (inkl. ud- og hjemrejsedage). Har du betalt en samlet pris for din rejse hos en rejsearrangør, er det den pris, vi bruger ved beregningen. Ved kørsel i egen bil betales kilometerpenge efter statens takst for tjenestekørsel i egen bil (over km pr. år). Beregningen sker som den korteste direkte vej fra din bopæl til dit rejsemål og hjem igen. Rejsens pris betyder udgifter til transport, ophold, forplejning og turistmæssige aktiviteter*. Rimelige og nødvendige ekstraudgifter. Du får kun erstatning for udgifter, du ellers ikke skulle have haft. Udgifterne skal være rimelige og nødvendige, hvilket betyder, at du skal vælge den mest økonomiske løsning. Sportsaktivitet betyder den sportsaktivitet, der udøves under en sportsferie. Sportsferie betyder en ferie, hvor det fremgår af rejsebevis eller kvittering for forudbetalte turistmæssige aktiviteter*, at hovedformålet* med ferien er skiferie, golfferie, vandreferie, dykkerferie, bjergbestigning, ferie på La Santa Sport, fiskeferie, cykelferie, rideferie eller lignende. Badning anses ikke som en sportsaktivitet*. Stabil god fase betyder, at tilstanden har været i ro uden nogen form for forværring inden for de sidste to måneder i form af: Hospitalsindlæggelse Ændret medicinering Lægebesøg ud over almindelig kontrol Henvisning til udredning eller behandling Hvis sikrede er blevet dårligere uden at søge læge, er tilstanden ikke i en stabil god fase. Studierejse betyder en rejse på op til 60 dage, hvor du rejser med din uddannelsesinstitution i Danmark eller tilmelder dig et kursus i udlandet. Turistmæssige aktiviteter betyder koncerter, sportsaktiviteter, leje af sportsudstyr, liftkort og bil, festivaler og seværdigheder under rejsen, som ikke indgår i rejsens pris. Tyveri- og kaskoforsikret. På lejekontrakten vil disse forsikringer være betegnet som CDI (Collision Damage Insurance) og TI (Theft Insurance) eller. CDW (Collision Damage Waiver) og TP (Theft Protection). Udstyr, fx klapvogn, skiudstyr, golfsæt og dykkerudstyr. Ufrivillig opsigelse. Opsigelse fra arbejdsgivers side.

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Rejseforsikring Verden Inkl. afbestillingsforsikring for rejser indtil 60 dage Vilkår nr. RE-7, februar 2014

Rejseforsikring Verden Inkl. afbestillingsforsikring for rejser indtil 60 dage Vilkår nr. RE-7, februar 2014 Rejseforsikring Verden Inkl. afbestillingsforsikring for rejser indtil 60 dage Vilkår nr. RE-7, februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.:

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-8, juni 2017

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-8, juni 2017 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-8, juni 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Rejseforsikringens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE

VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE VILKÅR FOR REJSEFORSIKRING MASTERCARD GULD INDHOLDSFORTEGNELSE Forsikringsselskab... 2 Falck Global Assistance... 2 Har du brug for akut hjælp?... 2 Rejsehjælp... 2 Vil du anmelde en skade?... 2 Har du

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN SPIES SUPPLEMENT SIDE 2 SPIES SUPPLEMENT BETINGELSER NR. 891 KÆRE KUNDE Disse forsikringsbetingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din SPIES SUPPLEMENT. Derefter de betingelser,

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse 6604-4 September 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du

Læs mere

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse

6762-1 Oktober 2014. Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober 2014 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse 6762-1 Oktober

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark

DF Oktober Vilkår for. - En forsikring for den enkelte rejse. - en del af Topdanmark DF20384-2 Oktober 2015 Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Enkeltrejseforsikring - En forsikring for den enkelte

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20108-2 December 2013 Vilkår for Årsrejseforsikring Uden indboforsikring hos Danske Forsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Vilkår for Årsrejseforsikring

Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 Vilkår for Årsrejseforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring DF20352-2 August 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Udstationeringsforsikring

Udstationeringsforsikring Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser 775 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Afsnit A Fællesbetingelser 3 Afsnit B Forhold i skadetilfælde 5 Afsnit C Generelle forsikringsbetingelser 7

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Rejseforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse

STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring Vilkår for Studierejseforsikring DF20237-1 November 2015 VILKÅR DF20237-1 AUGUST 2016 STUDIEREJSEFORSIKRING En forsikring for den enkelte rejse - en del af Topdanmark Danske Forsikring

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst

Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin. Sektion A. 1.0 Forsikringsgiver. 2.0 Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Forsikringsbetingelser for MasterCard Business Platin Sektion A - Fællesbestemmelser 5.0 Generelle undtagelser Sektion B - Rejseforsikringer Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere