Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565"

Transkript

1 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012

2 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i udvidet Europa/verden 5 Afsnit D: policebetingelser (EU/EØS samt udvidet Europa/verden) 8 1. Sygdom 8 2. Hjemtransport 9 3. Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt 9 4. Personlig sikkerhed 9 5 Ulykke Overfald Privatansvar Retshjælp og sikkerhedsstillelse Hjemkaldelse Tilkaldelse og sygeledsagelse Forsinket fremmøde Jagtrejsegaranti Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Erstatningsbil inden afrejsen Bagageforsinkelse Afbestilling Hvem kan købe rejseforsikringen Dækningsomfang Generelle undtagelser Forsikringssum Urigtige oplysninger Dobbeltforsikring Overdragelse af erstatningskrav Regres Fortrydelsesret Ved skade Ankenævn Værneting 19 Afsnit E: definitioner 20 Afsnit F - Instruktion til læger og hospitaler på engelsk, tysk, spansk og fransk 22 Afsnit G Information om gouda og goudas alarmcentral 23 Kontakt Gouda Rejseforsikring Salg og Kunderådgivning Skadeafdelingen Tlf.: Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside gouda.dk Forsikringsbetingelser 565 Om Gouda Rejseforsikring Specialister i rejseforsikring Gouda Rejseforsikring er et af Danmarks største rejseforsikringsselskaber og har eksisteret i Danmark siden Gouda Rejseforsikrings er en del af Gjensidige Forsiking ASA, Norge, der har sikret liv, helbred og værdier, siden den første brandkasse blev stiftet i Gouda fortsætter som en del af Gjensidiges danske filial. Gouda Rejseforsikring hjælper rejsende på ferie og på arbejde Gouda Rejseforsikring tilbyder en bred vifte af kvalitetsprodukter til privat- og erhvervsrejsende samt udstationeringsforsikring. Sammen med de mere end 300 rejsebureauer og 250 forsikringsmæglere, der sælger Gouda rejseforsikringer, tilbyder vi en specialiseret, personlig og grundig rådgivning til rejsende på ferie eller arbejde 2

3 Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen tager på flere områder højde for de specielle forhold, der karakteriserer en jagtrejse. I dette hæfte finder du de gældende policebetingelser for din rejseforsikring samt instruktioner om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af en skade. Dit policenummer hos Gouda fremgår af din police. Vi skal i dette forord alene fremhæve, at du i tilfælde af akut behov for hjælp altid er velkommen til at benytte Goudas alarmcentral, hvor dansktalende læger og assistancepersonale står til din rådighed 24 timer i døgnet. Hvis du vil vide mere om Gouda eller Goudas alarmcentral, henvises du til at læse afsnit G. Vi ønsker dig en rigtig god rejse! Med venlig hilsen Gouda Rejseforsikring 3

4 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS Nedennævnte forsikringssummer er gældende under de enkelte dækninger. Bemærk, at der kan være reducerede forsikringssummer for specifikke risici, jf. policebetingelserne i afsnit D. Punkt Dækning Forsikringssum (DKK) Side 1 Sygdom ikke omfattet* 2 Hjemtransport Ubegrænset 7 3 Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt 24 timer i døgnet 7 4 Personlig sikkerhed: 8 - krisehjælp på stedet ubegrænset - evakuering eftersøgning og redning Ulykke: 10 - død invaliditet Overfald Privatansvar: 13 - personskade tingsskade Retshjælp og sikkerhedsstillelse Hjemkaldelse Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer Forsinket fremmøde hele rejsen Ubegrænset Jagtrejsegaranti Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Erstatningsbil inden afrejsen Hjemtransport af egen bil Ubegrænset Bagage (tillæg kan tegnes) Bagageforsinkelse pr. dag dog maks Afbestilling Rejsens pris dog maksimalt *) For personer med bopæl i Danmark skal udgifter til sygdom dækkes under det blå EU kort eller af den offentlige rejsesygesikringen (det gule sygesikringskort). For personer med bopæl i Sverige og Norge skal sygdom dækkes af privattegnet forsikring eller det blå EU kort. 4

5 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i udvidet Europa/verden Nedennævnte forsikringssummer gælder som beløbsmaksima under de enkelte deldækninger. Bemærk, at der kan være reducerede forsikringssummer for specifikke risici, jf. policebetingelserne i afsnit D. Punkt Dækning Forsikringssum (DKK) Side 1 Sygdom Ubegrænset 6 2 Hjemtransport Ubegrænset 7 3 Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt 24 timer i døgnet 7 4 Personlig sikkerhed: 8 - krisehjælp på stedet Ubegrænset - evakuering eftersøgning og redning Ulykke: 10 - død invaliditet Overfald Privatansvar: 13 - personskade tingsskade Retshjælp og sikkerhedsstillelse Hjemkaldelse ubegrænset Tilkaldelse og sygeledsagelse 2 personer Forsinket fremmøde hele rejsen ubegrænset Jagtrejsegaranti Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Erstatningsbil inden afrejsen Ikke omfattet Hjemtransport af egen bil Ikke omfattet Bagage (tillæg kan tegnes) Bagageforsinkelse pr. dag dog maks. kr Afbestilling Tillægsdækning skal fremgå af din police. 19 5

6 Afsnit C: Forhold i skadetilfælde Hvis du under din rejse kommer ud for en akut situation, der vedrører din rejseforsikring, beder vi dig, din behandlende læge, et familiemedlem eller rejseledsager kontakte vores alarmcentral i København på nedennævnte telefonnummer: Goudas Alarmcentral Telefon: Telefax: Ved et opkald til alarmcentralen vil du komme til at tale med en assistancekoordinator, som vil kunne iværksætte den relevante assistance. Hvis henvendelsen vedrører sygdom eller ulykke, står læger parate til at træde ind i sagen og indlede en dialog med den behandlende læge. Hvis du planlægger at kontakte alarmcentralen telefonisk, anbefaler vi, at du eller den, der foretager opringningen, bruger nogle minutter før opringningen på at samle alle relevante oplysninger (policenummer, navn og telefonnummer på hospital eller behandlende læge, eventuel diagnose samt adresse på pårørende). Vi kan af gode grunde ikke forudse enhver form for skade eller ulykke, du kan komme ud for, men nedenfor angives, hvad du skal gøre i en række konkrete skadesituationer. Beskrivelserne nedenfor skal altid sammenholdes med policebetingelserne, jf. afsnit D. For at lette referencen angives de relevante policebetingelser i afsnit D. Vær opmærksom på behovet for dokumentation, der også beskrives i det følgende. Skadeanmeldelsen, der altid skal benyttes ved anmeldelse, kan rekvireres hos Limpopo/Diana eller hos Gouda. Afbestilling af rejsen Punkt 18 Hvis du rammes af sygdom eller tilskadekomst, der gør det nødvendigt for dig at afbestille rejsen, skal du omgående kontakte Limpopo/Diana eller Gouda, ligesom du skal sørge for at fremskaffe lægeerklæring, der beskriver din årsag til ikke at kunne rejse. Bagageforsinkelse Punkt 17 Skadeanmeldelse vedlagt en bekræftelse fra luftfartsselskabet (transportselskabet) af forsinkelsen samt originalregninger for de foretagne indkøb indsendes til Gouda snarest muligt. Bagageskader Punkt 9 Ved tyveri, røveri, ran etc. er det en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du omgående anmelder episoden til det lokale politi. Dersom skaden er sket, medens bagagen har været i transport/luftfartsselskabets varetægt, skal du omgående anmelde skaden til dette selskab og skaffe dokumentation på denne anmeldelse. Hvis skaden medfører akutte problemer, kontaktes alarmcentralen. l alle andre tilfælde sendes skadeanmeldelsen snarest muligt til Gouda. Skadeanmeldelsen skal indeholde original myndighedsanmeldelse samt dokumentation for værdien af de stjålne eller beskadigede ting. Behandling hos læge i udlandet Punkt 1 Du kan bede lægen stile regningen til vores alarmcentral eller Gouda, eller du kan selv betale for behandlingen og efterfølgende sende skadeanmeldelse og originalbilag til Gouda til refusion. Alarmcentralen kan om fornødent stille garanti over for den behandlende læge. Skadeanmeldelsen skal uanset betalingsmåde indsendes til alarmcentralen snarest muligt. Husk under alle omstændigheder at få den fornødne dokumentation for din sygdom i form af en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægeassistance og medicin. Dødsfald Punkt 2 Pårørende bedes kontakte vores alarmcentral snarest muligt, hvorefter personalet hér - i samråd med de pårørende og relevante myndigheder - vil sørge for det fornødne. Eftersøgning og redning Punkt 4 Er eftersøgning eller redningsaktion nødvendig, kontaktes de lokale myndigheder først. Gouda Alarmcentral kontaktes herefter hurtigst muligt. Gouda Alarmcentral vil foretage det fornødne - eventuelt i samarbejde med lokale og offentlige myndigheder. Evakuering Punkt 4 Befinder du dig i et område, hvorfra evakuering er nødvendig, skal du kontakte Gouda Alarmcentral, som vil forestå evakueringen - eventuelt i samarbejde med offentlige myndigheder. Du er også velkommen til at kontakte Gouda Alarmcentral, hvis du er i tvivl om, hvorvidt evakuering er nødvendig. 6

7 Erstatningsbil inden afrejsen Punkt 14 Bliver din egen bil udsat for en kaskoskade, der betyder, at den planlagte bilferie ikke kan påbegyndes, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral, der vil hjælpe dig med leje af en erstatningsbil. Forsinket fremmøde Punkt 11 Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt efter det forsinkede fremmøde. Alarmcentralen vil være behjælpelig med at lave en ny rejseplan, så du kan komme tilbage på den oprindelige rejseplan og rute. Hjemkaldelse Punkt 9 Alarmcentralen skal kontaktes omgående med det formål at få en vurdering af, hvorvidt der under de givne omstændigheder ydes erstatning for hjemrejse. l bekræftende fald vil alarmcentralen arrangere ekstraordinær hjemrejse. Dersom du ifølge aftale med alarmcentralen selv arrangerer hjemrejsen, eller dersom der har været andre dækningsberettigede udlæg, indsendes skadeanmeldelse samt originale regninger snarest muligt, hvorefter refusion vil finde sted. Hjemtransport Punkt 2 Kontakt vores alarmcentral hurtigst muligt i ethvert tilfælde, hvor hjemtransport pga. af sygdom eller tilskadekomst kan komme på tale. Goudas læge vil her efter i samråd med behandlende læge/ hospital afgøre, om en hjemtransport skal iværksættes, samt i givet fald hvornår og hvordan transporten skal gennemføres. Hjemtransport af egen bil Punkt 15 Er det ikke muligt at køre hjem i din egen bil, som følge af, at du og samtlige medrejsende passagerer får afbrudt jeres rejse, skal du hurtigst muligt kontakte Gouda Alarmcentral, der vil sørge for hjemtransport af din bil. Hospitalsindlæggelse Punkt 1 Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt og senest ét døgn efter hospitalsindlæggelse: Alarmcentralen kan bl.a. sørge for, at der - om nødvendigt - afgives betalingsgaranti over for det hospital, der behandler dig. Jagtrejsegaranti Punkt 12 Hvis du ønsker feriekompensation på grund af sygdom, tilskadekomst eller hjemkaldelse, skal du sørge for at få dokumentation for sygdommens varighed og art fra den behandlende læge. Når du er kommet hjem, skal du sende en skadeanmeldelse til Gouda sammen med original lægeerklæring og dokumentation for rejsens pris. Privatansvar Punkt 7 Alarmcentralen skal omgående orienteres om enhver begivenhed, der senere skønnes at kunne medføre erstatningskrav fra tredjemand. Det er vigtigt, at navn og adresse på den mulige kravstiller og eventuelle vidner oplyses over for Gouda. Retshjælp og sikkerhedsstillelse Punkt 8 Alarmcentralen skal kontaktes omgående, hvorefter en handlingsplan vil blive aftalt. Skadeanmeldelse sendes til Gouda. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Du skal fremsende politirapport eller andet bevis for anmeldelse af skaden, originale kvitteringer, skadesopgørelse fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab samt øvrige informationer, der kan belyse sagen. Sygdom eller Ulykke Punkt 1 og 5 Kontakt vores alarmcentral hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at du fra den behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose, samt at du giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler. Tilkaldelse og sygeledsagelse Punkt 10 Kontakt alarmcentralen hurtigst muligt. Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge fremskaffer den nøjagtige diagnose samt, at forsikrede giver Goudas læge adgang til alle relevante sygejournaler. Søger du almindelige råd eller vejledning før afrejsen, er du naturligvis også altid velkommen til at henvende dig til: Gouda Sejrøgade 7 DK-2100 København Ø Tlf.: Fax:

8 Afsnit D: policebetingelser (EU/EØS samt udvidet Europa/verden) 1. Sygdom Ved rejser i EU/EØS er du alene dækket under punkt 1.1.i. Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset 1.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, opstået på rejsen, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige udgifter til a) behandling hos læge med autorisation i det land, hvor du bliver behandlet (behandlende læge), b) medicin ordineret af behandlende læge eller Goudas læge, c) hospitalsophold og lægeordineret behandling på hospital, herunder operationer, d) lægeordineret behandling hos offentligt registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke lægelig behandler, op til et samlet beløb på maksimalt kr., e) uopsættelig og akut tandlægebehandling med op til kr. Du betaler selv 50 % af disse udgifter som selvrisiko. f) ambulancetransport fra sygdoms-/ulykkesstedet til behandlingsstedet (inklusive ambulancefly, forudsat at sådanne er godkendt af alarmcentralen eller Gouda). g) ekstraordinære opholdsudgifter med maks kr. pr. dag i op til 30 dage samt præmie for forlængelse af nærværende police, dersom lægebehandling eller hospitalsindlæggelse har forvoldt forsinkelse og nødvendiggjort omlægning af rejseplanen. h) forsikredes udokumenterede udgifter såsom telefonopkald, læsestof, offentlig transport etc. under hospitalsindlæggelse, der varer mere end et døgn, op til 400 kr. pr. uge, dog maksimalt kr. i) nødvendig taxitransport til og fra behandlingsstedet med op til 500 kr. 1.2 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke udgifter a) til behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet, b) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol, ændret medicinering, c) til behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du: ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/ behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, d) til behandling af sygdomme, der er eller har været under udredning og/eller har været under udredning forud for afrejsen, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose, e) til kontrol og behandling, herunder medicin, til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret, f) til et før afrejsen kendt behandlingsbehov, g) til fortsat behandling eller ophold, såfremt du afviser at lade dig hjemtransportere, når Goudas læge har besluttet, at hjemtransport skal finde sted, h) til behandling eller ophold i det tilfælde, hvor Goudas læge har besluttet, at behandlingen kan afvente hjemkomst til bopælslandet, i) i forbindelse med en hjemtransport arrangeret af dig selv, som Gouda ikke ville være blevet påført, hvis Gouda havde formidlet hjemtransporten, j) til transport som følge af din frygt for smittefare, k) der påløber som følge af, at du ikke følger Goudas læges anvisninger, l) til provokeret abort, m) til behandling eller følgesygdomme af aids, herunder også undersøgelser af symptomer. Denne undtagelse gælder uden hensyn til punkt 1.2 a-c, n) til at erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater, tandproteser eller andre hjælpemidler, o) til rekreations- eller kurophold, p) til behandling eller ophold efter forsikringsperiodens udløb. Vurderer Goudas læge, at du ikke kan hjemrejse til bopælslandet, som følge af en dækningsberettiget begivenhed, dækker rejseforsikringen behandling og ophold indtil du, efter vurdering fra Gouda læge, kan hjemrejse til Danmark. 8

9 2. Hjemtransport For rejser i EU/EØS er punkt 2.1 b og c ikke omfattet af rejseforsikringen i den første måned af policens varighed. Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset 2.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, omfattet af dækning 1 Sygdom eller den offentlige rejsesygesikring, dækker rejseforsikringen rimelige og nødvendige a) ekstraudgifter til hjemtransport til bopæl/hospital i bopælslandet. Goudas læge vurderer efter kontakt til behandlende læge om en hjemtransport er nødvendig og forsvarlig samt hvilket transportmiddel, der i bekræftende fald skal benyttes. Gouda afgør, hvornår hjemtransporten skal finde sted, b) udgifter til enten hjemtransport til bedemand/krematorium i bopælslandet ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger f.eks. balsamering og zinkkiste eller c) udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet, hvis de pårørende ønsker dette rejseforsikringen dækker maksimalt, hvad en hjemtransport ville koste, d) udgifter til taxa eller lægeordineret ambulance fra hospital eller lufthavn til din bopæl, efter at Gouda har hjemtransporteret dig til bopælslandet. 2.2 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til a) hjemtransport på grund af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført: hospitalsindlæggelse, vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol, ændret medicinering, b) hjemtransport i forbindelse med kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis du: ikke har søgt læge eller har afslået/opgivet behandling for sygdommen, selv om du burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling, er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/ behandling, er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg, c) hjemtransport arrangeret af dig selv, som Gouda ikke ville have haft, hvis Gouda havde formidlet transporten, d) ambulancefly i tilfælde, hvor transporten kan finde sted på en anden lægelig forsvarlig måde efter Goudas læges vurdering, e) hjemtransport som følge af din frygt for smittefare. 3. Hjælp på stedet - 24 timers lægevagt 3.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Under rejsen har du adgang til Goudas 24 timers danske lægevagt ved både lettere og alvorlig sygdom. Du kan få råd og vejledning om lægebehandling, om medicin ordineret af behandlende læge samt om egnede læger og tandlæger i udlandet. 3.2 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke dine udgifter ved henvendelse til Goudas 24 timers lægevagt. 4. Personlig sikkerhed 4.1 Krisehjælp på stedet Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset 4.1.1Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker dine udgifter til krisehjælp på uheldsstedet i tilfælde af, at du har været udsat for a) en større ulykke, b) en voldsom traumatisk hændelse, der involverer flere personer, c) en naturkatastrofe, d) en terroraktion, krig eller krigslignende tilstand, e) en gidseltagning. Det er en forudsætning for dækning, at Goudas læge eller psykolog vurderer, at krisehjælp er nødvendig. 4.2 EVAKUERING Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, hotelophold, fortæring, tøj og lokal transport i forbindelse med evakuering til nærmeste sikre destination eller til bopælslandet. Rejseforsikringen dækker i tilfælde af, at a) udenrigsministeriet i Danmark anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af krig eller krigslignende tilstande eller overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det land, hvor du opholder dig, 9

10 b) udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af en terroraktion eller overhængende fare for en terroraktion, c) udenrigsministeriet eller lokale myndigheder anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af naturkatastrofe eller overhængende fare for naturkatastrofe i det område, hvor du opholder dig, d) Statens Serum Institut anbefaler evakuering eller hjemrejse på grund af livstruende epidemier i det område, hvor du opholder dig. Gouda lægger udenrigsministeriets, Statens Serum Instituts og lokale myndigheders anbefalinger til grund ved afgørelse af, om evakuering kan dækkes, og ved dækning af evakuering, hvor nærmeste sikre destination er Begrænsning Evakuering skal finde sted ved først givne lejlighed. Ønsker du på dette tidspunkt ikke at tage imod tilbuddet om evakuering, bortfalder dækningen Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke, hvis udenrigsministeriet, Statens Serum Institut eller lokale myndigheder på tidspunktet for din indrejse i et område har anbefalet eller foretaget evakuering. 4.3 Eftersøgning og redning Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker nødvendige udgifter til eftersøgning og/eller redning. Det er en forudsætning for dækning, at a) hændelsen er anmeldt til det lokale politi/de lokale myndigheder, og at eftersøgningen/redningen er iværksat af disse eller af udenrigsministeriet, og at b) Gouda Alarmcentral hurtigst muligt kontaktes, hvis en eftersøgning eller redning bliver nødvendig, og at alarmcentralen godkender de selskaber, der skal forestå eftersøgningen samt omfanget heraf Begrænsninger a) Uanset antallet af tegnede forsikringer og forsikringstagere er den maksimale erstatning, der kan udbetales ved ét skadetilfælde, begrænset til kr. b) Det er en forudsætning for dækning, at den eftersøgte er forsikret hos Gouda. Efterlyses flere personer som en gruppe, fordeles eftersøgningsudgifterne ligeligt på antallet af eftersøgte. c) Det betragtes ikke som en eftersøgning, hvis du har undladt at fortælle pårørende, hvor du befinder dig eller rejser rundt, og familien gerne vil have kontakt uanset årsagen til ønsket om kontakt. d) Der er på alle skadetilfælde under dette punkt en selvrisiko på 10 % - dog minimum kr. pr. skadetilfælde Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) vederlag til organisationer/myndigheder, som normalt arbejder frivilligt/vederlagsfrit med eftersøgningsopgaver, b) eftersøgning nord for 75. breddegrad eller på Sydpolen, c) eftersøgningsbehov forårsaget af, at du har udvist grov uagtsomhed, d) eftersøgning af forsikret med eksisterende psykiske lidelser, der formodes at være årsag til bortkomsten, e) eftersøgning af forsikret, der har fået stillet en terminal diagnose, f) eftersøgning af personer, der forsvinder, mens de udøver eller træner til professionel sport eller er på en videnskabelig ekspedition, g) omkostninger til eftersøgning/redning i tilfælde af kidnapning eller kapring. 5. Ulykke 5.1 Invaliditet Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen a) Rejseforsikringen yder erstatning for varigt mén, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, dersom ulykkestilfældet har medført en varig méngrad på mindst 5 %. b) Erstatningen udgør det dobbelte af den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. For personer der er fyldt 60 år udgør erstatningen alene den til méngraden svarende procent af forsikringssummen. c) Hvis du på tidspunktet for forsikringens ikrafttrædelse ikke er fyldt 18 år, justeres forsikringssummen i henhold til punkt d) Méngraden fastsættes på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Fastsættelsen sker på baggrund af skadens medicinske méngrad og uden hensyn til dit erhverv. e) Erstatningen fastsættes snarest muligt dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. f) Det er en forudsætning for dækning, at du er i live på tidspunktet for erstatningens udbetaling. 10

11 g) Du har ret til at forlange méngraden fastsat endeligt af Arbejdsskadestyrelsen. Omkostningerne herved deles ligeligt af parterne Begrænsninger a) Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100 %. b) Bestående mén kan ikke bevirke, at erstatningen bliver højere, end hvis et sådant mén ikke var til stede Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke invaliditet som følge af a) ulykkestilfælde, hvor der ikke kan påvises årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen af begivenheden, bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Hændelsen i sig selv skal kunne forårsage/forklare skaden, b) enhver sygdom, herunder sygdom der opstår pga. smitte med vira, bakterier, mikroorganismer og lignende situationer, c) skader og forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler, herunder tobak og alkohol samt medicin, d) ulykkestilfælde hvis hovedårsag skyldes sygdom samt enhver udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker heller ikke forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende sygdom eller tilfældig tilstødende sygdom, e) følger efter lægelig behandling eller anden behandling, herunder medicinbehandling, med mindre behandlingen var nødvendig i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde, f) personskade, opstået ved forsikredes deltagelse i slagsmål/ håndgemæng og lignende eller forsikredes deltagelse i strafbare handlinger, g) skader på kroppen som følge af nedslidning eller overbelastning, der ikke kan karakteriseres som en pludselig skade, h) varigt mén, i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade, i) skader sket i forbindelse med fødsler, j) udgifter til behandling af tandskader. 5.2 Dødsfald Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen udbetaler forsikringssummen i tilfælde af, at du, inden 1 år efter ulykkestilfældet, afgår ved døden som en direkte følge af ulykkestilfældet. Eventuelt tidligere udbetaling i henhold til punkt 5.1 Invaliditet fratrækkes erstatningen Begrænsninger Hvis du på tidspunktet for forsikringens ikrafttræden ikke er fyldt 18 år, reduceres forsikringssummen for dødsfald til kr. Overskydende beløb i forhold til tabellen i pkt. 5.2 overføres til ulykkessummen i punkt Hvilke personer modtager forsikringssummen Medmindre andet skriftligt er aftalt med Gouda, udbetales dødsfaldserstatning i følgende prioriterede rækkefølge, således at en efterstående først kommer i betragtning, dersom forudgående ikke eksisterer/er i live: Ægtefælle, børn, samlever eller forsikredes arvinger Rejseforsikringen dækker ikke Undtagelser nævnt under pkt er ligeledes gældende i forbindelse med dødsfald som følge af et ulykkestilfælde. 5.3 Generelle bestemmelser vedrørende ulykkesdækningen (invaliditet og død): Der ydes ikke erstatning for ulykkestilfælde opstået under udøvelse af al flyvning, undtagen som betalende rejsende med rute- eller charterfly, al professionel sportsydelse, ekspeditioner, dykning dybere end 45 m., bjergbestigning højere end m., faldskærmsudspring, (dog ikke tandemspring med instruktør), racerløb af enhver art, alpint skiløb samt andre lignende sportsgrene For ulykkestilfælde opstået i forbindelse med luftfart ydes der alene erstatning for ulykker, der rammer den forsikrede som passager i luftfartøjer med nationalitetsbetegnelse For personer, der på rejsen udfører fysisk arbejde i erhvervsmæssigt øjemed, nedsættes erstatningen til halvdelen af de anførte forsikringssummer For personer over 75 år nedsættes erstatningen til halvdelen af de anførte forsikringssummer. 6. Overfald Forsikringssum kr kr Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen a) I tilfælde af at du under rejsen udsættes for forsætligt overfald med personskade til følge, dækker rejseforsikringen det beløb, en skadevolder ville blive dømt til at betale i henhold til den danske erstatningsansvarslov for et overfald sket under lignende omstændigheder i Danmark. 11

12 b) Det er en forudsætning for dækning, at du er i live på tidspunktet for erstatningens udbetaling Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) varigt mén i det omfang det er dækket under punkt 5.1, b) overfald begået af en rejseledsager, uanset om denne er dækket af en Gouda eller ej, c) i tilfælde af, at du uden rimelig grund har udsat dig selv for risiko for overfald, d) overfald sket i forbindelse med en strafbar handling udført af dig, e) skader på ting. f) ulykkestilfælde opstået i forbindelse med luftfart, hvor du ikke er passager i luftfartøjer med nationalitetsbetegnelse. g) skader ved alle former for skisport (inkl. snowboard og skihop) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt at 7.3 Begrænsning a) For ansvar i forbindelse med jagt er det en forudsætning for denne dækning, at du har en speciel ansvarsforsikring for jagt, og at nærværende dækning er subsidiær i forhold til den specielle ansvarsforsikring for jagt. b) De anførte summer danner højeste grænse for Goudas forpligtelse(r) efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af en eller flere policer i Gouda. c) Forsikrede må ikke anerkende erstatningspligt eller godkende et erstatningskrav. Manglende overholdelse af dette krav kan føre til, at forsikrede mister sine rettigheder under denne police. Gouda skal omgående informeres om forsikringsbegivenheden og vil herefter træffe bestemmelse om sagens behandling. 7.4 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke dit erstatningsansvar a) overfaldet anmeldes til Politiet under opholdet, b) en læge eller et hospital konsulteres umiddelbart efter overfaldet, c) du godtgør at være berettiget til skadeserstatningen. 7. Privatansvar Personskader kr kr. Tingskader kr kr. 7.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker, såfremt du, i henhold til gældende ret i det land hvor skaden sker, bliver forpligtet til at betale for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt. Herudover dækker rejseforsikringen skader på lejet feriebolig/hotel jf. pkt. 9.2 c. 7.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker a) det beløb, som du af myndighederne i opholdslandet bliver pålagt at betale, b) omkostninger i forbindelse med afgørelse af erstatningsspørgsmålet, i det omfang disse på forhånd er godkendt af Gouda, c) skader på lejet feriebolig og/eller hotel samt indbo heri. Det er en forudsætning, at de beskadigede ting har været i din varetægt. a) der er opstået i kontrakt-, arbejds-, eller erhvervsforhold, b) for skader på eller tab af egne ting, c) for skader som følge af, at du ved aftale eller på anden vis har påtaget sig et mere vidtgående ansvar end det, der gælder efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, d) for skader på ting, som du har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt, bortset fra de under punkt 7.2 c nævnte situationer, e) for skader, hvor forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, f) for skader forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, campingeller påhængsvogn eller luftfartøjer, g) for skader forvoldt af søfartøjer, der er over tre meter lange eller har en motor, der i kraft overstiger 3 hk, h) for skader forvoldt over for familie, i) for skader forvoldt af dyr. 8. Retshjælp og sikkerhedsstillelse Forsikringssum kr kr. 8.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige a) omkostninger, der bliver pålagt dig ved civilretlige retssager, som er iværksat som en følge af uoverensstemmelser, der direkte involverer dig, 12

13 b) rejseomkostninger i forbindelse med din deltagelse i rets- eller voldgiftssag i udlandet, der ikke er dækket fra anden side. Det er en forudsætning, at du er indkaldt til partsafhøring og skønnes at have en interesse i at give møde eller er indkaldt til afhøring som vidne og har en retlig interesse i at give møde. Dækning forudsætter endvidere, at vidneafhøring ikke kan finde sted i bopælslandet, og at forsikrede har modtaget Goudas tilladelse til at deltage i retssagen eller voldgiften, forud for afrejsen. Forsikringen dækker endvidere, inden for de anførte forsikringssummer c) sikkerhedsstillelse, der er nødvendig for frigivelse af dig eller dine ejendele fra tilbageholdelse af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales Gouda straks efter frigivelse, Dersom sikkerhedsstillelsen beslaglægges, og forsikrede ved sin adfærd skønnes at være ansvarlig herfor, skal det rentefri lån tilbagebetales Gouda omgående efter beslaglæggelsen. 8.2 Det er en forudsætning for dækning Forsikringen dækker alene i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, der er udsprunget af begivenheder, der er opstået under rejsen, og som direkte vedrører dig. 8.3 Selvrisiko For enhver skade under dette punkt beregnes der en selvrisiko på 10 % af de samlede dækningsberettigede omkostninger, dog minimum 500 kr. 8.4 Rejseforsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke omkostninger ved retssager, der vedrører: a) forretningsvirksomhed, kontraktansvar eller fast ejendom, b) ansvar pådraget i forbindelse med kørsel med motorkøretøj, c) narkotika, misbrug af våben eller enhver form for kriminel handling, d) tvister mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. Forsikringen dækker endvidere ikke e) erstatninger, bøder eller bodslignende krav. 9. Hjemkaldelse Forsikringssum kr. Ubegrænset 9.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra transportudgifter - maksimalt økonomiklasse - for dig og én rejseledsager, i tilfælde af at du a) hjemkaldes til bopælslandet som følge af alvorlig akut sygdom/ tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse eller dødsfald hos din ægtefælle eller samlever, børn, papbørn, plejebørn, forældre, papforældre, plejeforældre, bedsteforældre, søskende, papsøskende, svigerforældre, svigerbørn og svogre/svigerinder, b) informeres om væsentlig skade som følge af brand, oversvømmelse eller indbrudstyveri i din private bolig i Danmark eller egen virksomhed, eller hvis der foreligger overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageriske handlinger i din egen virksomhed, og hændelsen kræver din personlige og øjeblikkelige tilstedeværelse. 9.2 Begrænsninger a) Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at hjemkaldelsen er aftalt med Gouda. b) Rejseforsikringen giver alene ret til én hjemkaldelse pr. forsikringsperiode til den person, der giver anledning til hjemkaldelsen. 9.3 Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) hjemkaldelse, der vil medføre et hjemkomsttidspunkt, der ligger mindre end 12 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst, b) i tilfælde hvor det familiemedlem, der giver anledning til hjemkaldelsen, er med på samme rejse og er blevet transporteret hjem under dækning 2 Hjemtransport. 10. Tilkaldelse og sygeledsagelse Forsikringssum 2 personer 2 personer 10.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af den offentlige rejsesygesikring eller punkt 1 Sygdom, hvor du a) bliver akut sygdom eller kommer til skade, der af behandlende læge og Goudas læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst tre døgn, b) rammes af akut livstruende sygdom eller c) skal hjemtransporteres. 13

14 10.2 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker sygeledsagerens eller den tilkaldtes nødvendige ekstraudgifter til a) transport fra bopælen og retur maksimalt økonomiklasse. Forsikringen yder ikke erstatning, såfremt du skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra sygeledsagerens udrejse fra bopælslandet. b) forlængelse af eksisterende rejseforsikring hos Gouda eller køb af en Gouda af samme type som dig for sygeledsagelsens varighed. c) hjemrejse til bopælen eller til indhentning af fastlagt rejserute maksimalt økonomiklasse når sygeledsagelsen afsluttes enten ved din udskrivelse fra hospital på opholdsstedet eller ved hjemkomst til bopælen/hospital i bopælslandet. Forsikringen dækker dine egne børn under 18 år samt den tilkaldtes og/eller sygeledsagernes nødvendige, dokumenterede ekstraudgifter til d) transport maksimalt samme transportklasse som dig, dog ikke ambulancefly, i tilfælde hvor du skal transporteres til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres. e) indlogering på hospital/hotel med maksimalt kr. pr. person pr. dag. f) fortæring og lokaltransport med maksimalt 250 kr. pr. person pr. dag 11. Forsinket fremmøde Forsikringssum Ubegrænset Ubegrænset Periode Hele rejsen Hele rejsen 11.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen I tilfælde hvor du skal indhente den planlagte rejserute som følge af, at du uden egen skyld og uden at kunne forudse og afhjælpe det, møder for sent frem til et offentligt eller til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstraudgifter til a) transport til indhentning af den fastlagte rejserute - maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse, b) hotelophold - maksimalt kr. pr. dag, c) fortæring samt lokal transport - maksimalt 250 kr. pr. dag. I tilfælde hvor Gouda ikke er i stand til at bringe dig frem til den fastlagte rejserute inden halvdelen af rejsens planlagte varighed (såvel afrejsen som hjemkomsten regnes som en dag), dækker rejseforsikringen d) rejsens pris pr. dag for de jagtdage, du får ødelagt. Forsikringen erstatter ikke ankomstdagen til den fastlagte rejserute Særlig bestemmelse Det er en betingelse for dækning, at billetten/billetterne er bestilt og betalt 24 timer før afgang Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) ved forsinket fremmøde, der sker i forbindelse med flyskift, hvor der ikke minimum har været indlagt den officielle mindste transfertid (minimum connecting time), b) forsinket fremmøde på udrejsen op til 24 timer efter afrejsen, hvis rejseforsikringen først er købt på afrejsedagen. 12. Jagtrejsegaranti Dækningen gælder alene for rejser af op til 31 dages varighed. Forsikringssum kr kr Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker skadetilfælde omfattet af den offentlige rejsesygesikring, dækning 1 Sygdom, dækning 2 Hjemtransport eller dækning 9 Hjemkaldelse, hvor du a) hjemkaldes, b) hospitalsindlægges, c) hjemtransporteres, d) afgår ved døden, e) bliver akut syg/kommer til skade og ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål. Sygdommen/ tilskadekomsten skal dokumenteres af en lokal læge, og dokumentationen ligger til grund for Goudas vurdering af, i hvilket omfang rejsens primære formål ikke kunne udøves Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rejsens pris pr. dag for ødelagte jagtdage, der ikke kan udnyttes på grund af én eller flere af skadebegivenhederne nævnt i pkt Der ydes tidligst feriekompensation fra dagen efter du bliver hospitalsindlagt, hjemkaldt, hjemtransporteret eller går til lægen. 14

15 12.3 Hvilke personer er omfattet af dækningen Rejseforsikringen omfatter dig samt din ægtefælle/samlever eller én rejseledsager. Det er en forudsætning for dækning af jagtrejsegaranti, at den enkelte person har købt en rejseforsikring hos Gouda, der dækker jagtrejsegaranti/feriekompensation Begrænsninger Jagtrejsegaranti ud over forsikringsperioden er ikke dækket Særlige bestemmelser a) Foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation fra behandlende læge, som bekræfter, at du har været ude af stand til at udøve den planlagte aktivitet, vurderer Goudas læge på baggrund af den stillede diagnose, om du jf. punkt 12.1 e er berettiget til kompensation, og i bekræftende fald for hvor mange dage. b) For personerne angivet i punkt 12.3 ydes erstatning for samme periode som for skadelidte. 13. Selvrisiko ved leje af motorkøretøj Forsikringssum kr kr Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert lejet i udlandet Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret, b) hvis du efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet. 14. Erstatningsbil inden afrejsen Forsikringssum kr. Ikke omfattet 14.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker, hvis du ikke kan gennemføre din planlagte bilferie som følge af, at din bil bliver ramt af en skade i Danmark, der er omfattet af en almindelig dansk kaskoforsikring Særlig bestemmelse Rejseforsikringen dækker alene ved kaskoskader, der opstår inden den planlagte bilferie. Opstår kaskoskaden inden 12 timer fra afrejsen fra din bopæl, dækker rejseforsikringen mellem din bopæl og den danske grænse Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen a) Rejseforsikringen dækker udgifter til leje af en erstatningsbil svarende til den bilgruppe, din egen bil tilhører. Gouda er dog berettiget til at stille en større bil til rådighed. Erstatningsbilen lejes med fri kilometer. b) Rejseforsikringen dækker billeje fra 2 dage før feriens start til dagen efter planlagt hjemkomst. Dækningen ophører dog senest efter 1 måned eller den dag policen udløber. c) Erstatningsbilen lejes hos et landsdækkende biludlejningsfirma efter Goudas anvisning. Udlejning sker på udlejningsfirmaets kontraktsvilkår, inkl. Ansvars- og kaskodækning. Erstatningsbilen afhentes og afleveres af dig på udlejningsfirmaets kontor Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke udgifter til a) leje af motorcykel, camping- eller påhængsvogn, mobilehome, o lign., b) brændstof, olie, sprinklervæske og lign., c) afhentning eller aflevering af erstatningsbilen. 15. Hjemtransport af egen bil Forsikringssum Ubegrænset Ikke omfattet 15.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker, hvis du og samtlige passagerer i bilen får afbrudt rejsen som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse under dækning 9 Hjemkaldelse Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af bilen. 16. Bagage Forsikringssum kr kr. (tillæg kan (tillæg kan købes) købes) 15

16 16.1 Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker a) økonomisk tab opstået som følge af al form for tyveri og beskadigelse af medbragte eller effekter erhvervet under dit ophold i udlandet, b) bortkomst af indskrevet bagage, 16.2 Begrænsninger a) Fotoudstyr, arbejdsgivereffekter, smykker, ringe, ure eller lignende effekter eller enhver enkelgenstand erstattes maksimalt med 50 % af forsikringssummen eller kr. afhængig af, hvilket beløb der er mindst. b) Den begrænsede dækning i punkt 16.2 a gælder dog ikke for jagtvåben, der er indskrevet med type og nummer hos Limpopo/Diana før afrejse. c) Tyveri fra kabinen i aflåst motorkøretøj er begrænset til kr. på rejser til EU/EØS og kr. ved Udvidet Europa/Verden. Denne undtagelse gælder dog ikke, dersom tyveriet sker fra et aflåst og fra kabinen separeret bagagerum. d) Rede penge, rejsechecks, rejsebilletter, værdipapirer, kreditkort, pas og lignende værdigenstande, dækkes maksimalt med 10 % af forsikringssummen, dog maksimalt kr., og alene som følge af brand, tyveri fra aflåst rum/bagagerum eller tyveri, hvor effekterne bæres på eller af den forsikrede Rejseforsikringen dækker ikke Rejseforsikringen dækker ikke a) glemte, tabte eller forlagte genstande, b) tyveri fra feriedomicil, motorkøretøj, tog, fly, bus, båd, camper, campingvogn, hvis der ikke er synligt tegn på voldeligt opbrud, c) tyveri af bagage, der ikke er under effektivt opsyn. Bagagen må ikke forlades af forsikrede, heller ikke i korte tidsrum, medmindre bagagen er behørigt opbevaret i aflåst rum eller telt, d) tyveri af motorkøretøjer, camper, campingvogne, trailere, både, windsurfere, cykler og andre transportmidler samt tilbehør hertil, e) tyveri af kontaktlinser, proteser, pc er, tv-apparater, køleskabe, mobiltelefoner samt enhver form for varer, der benyttes i kommercielt øjemed (vareprøver, handelsvarer, kollektioner etc.), f) bagageskader, der skyldes dårlig emballering, samt almindelig slitage, ridser, skrammer etc. af kufferter eller tasker, g) indirekte tab, h) tab som følge af misbrug af rejsechecks, kredit- eller betalingskort Hvordan beregnes erstatningen a) Genstande, der kan dokumenteres (kvittering, garantibevis etc.) at være mindre end to år gamle, erstattes med værdien af tilsvarende nye genstande. b) For andre genstande ydes erstatning for det beløb, det ville koste at genanskaffe genstanden, med fradrag for værdiforringelse. c) Gouda er berettiget til at erstatte in natura, men ikke forpligtet hertil. d) Gouda er berettiget til at lade beskadigede genstande reparere eller udbetale et beløb til forsikrede svarende til det, det koster at lade genstanden reparere. e) For tab af båndoptagelser, manuskripter, tegninger og lignende dækkes alene værdien af råmaterialet. 17. Bagageforsinkelse Forsikringssum kr kr. dog maks. dog maks kr./døgn kr./døgn 17.1 Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker a) rimelige, nødvendige og dokumenterede ekstraudgifter til erstatningskøb eller erstatningsleje svarende til det savnede, i tilfælde af, at din indskrevne bagage er forsinket mere end 5 timer i forhold til din ankomst til et bestemmelsessted uden for dit bopælsland. b) leje af våben, dersom dit eget våben er forsinket eller beskadiget under transporten. Det er en betingelse for erstatning, at original dokumentation for forsinkelse samt kopi af billetter og indtegningsbeviser fra Limpopo/ Diana og/eller flyselskabet foreligger Begrænsning Erstatningen kan ikke overstige summerne i punkt 17.1 pr. stykke forsinket bagage Rejseforsikringen dækker ikke a) bagage, der ikke er indleveret til transport med samme transportmiddel som det, du benytter. b) erstatningskøb, der foretages, efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet. 16

17 18. Afbestilling Forsikringssum Rejsens pris - Tillægsdækning alene dog maksimalt omfattet hvis det kr. fremgår af policen Hvad dækker rejseforsikringen Rejseforsikringen dækker et tilgodebevis til køb af en anden rejse hos Limpopo/Diana svarende til det beløb, der kan kræves tilbage af Limpopo/Diana ved afbestilling Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen Forsikringen dækker, når du ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre hovedformålet med rejsen som følge af a) død eller alvorlig og akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, hos forsikrede eller dennes ægtefælle/ samlever, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre, svigerforældre, søskende, papbørn, papforældre, papsøskende, bedsteforældre eller en rejseledsager. b) pludseligt opstået fysisk legemsbeskadigelse af forsikrede, der på afgørende vis vil forhindre forsikrede i at gennemføre de planlagte jagter på rejsen (eksempelvis en brækket aftrækkerfinger). c) brand, indbrud, oversvømmelse eller stormskade i/på din ejendom i dit bopælsland, der gør det absolut nødvendigt for dig ikke at rejse. d) bedrageri mod din egen virksomhed, der konstateres umiddelbart før afrejse, og som gør det absolut nødvendigt for dig ikke at rejse. e) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der iværksættes i din egen virksomhed umiddelbart før afrejse. 4) medført hospitalsindlæggelse. b) afbestillingen skyldes en psykisk lidelse, der ikke har medført lægeordineret behandling hos psykolog eller psykiater, hospitalsindlæggelse eller medicinering. c) afbestilling overfor rejsebureau eller flyselskab sker senere end afrejsetidspunktet. d) du godt kan påbegynde rejsen, men afbestiller, fordi forsikrede som følge af sygdom ikke vil være dækket af den offentlige rejsesygesikring eller en rejseforsikring købt i et andet selskab. e) afbestilling af et delarrangement. f) at afbestillingen skyldes sygdom, tilskadekomst eller død, der rammer dine bedsteforældre, efter disse personer er fyldt 75 år. g) afbestilling, der skyldes andre forhold end de ovenfor anførte. Forsikringen dækker således ikke afbestilling, der f.eks. skyldes fortrydelse, ændrede rejseplaner etc Øvrige bestemmelser a) Det er en forudsætning for Goudas erstatningspligt, at forsikringen er tegnet senest ved første indbetaling til rejsen. b) Det er en forudsætning for Goudas erstatningspligt under punkt 18.2 a og b, at der foreligger udførlig lægeerklæring, der bekræfter, at et af de nævnte forhold er den direkte årsag til afbestilling af rejsen c) Goudas erstatningspligt ved én skadebegivenhed er begrænset til dine familiemedlemmer samt maksimalt tre rejseledsagere, uanset om der er tegnet en fælles eller flere separate policer. d) Ved erstatninger over kr. beregnes der en selvrisiko på 15 % på den del af erstatningsbeløbet, der overstiger kr Rejseforsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke i tilfælde af a) sygdom/tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved køb af forsikringen. Denne undtagelse gælder også selvom der ikke er stillet en endelig diagnose, men sygdommen/ tilskadekomsten eller graviditeten alene har udvist symptomer eller er under udredning. Dog ydes der dækning, såfremt sygdommen/tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, ikke indenfor 3 måneder før køb af rejsen/afbestillingsforsikringen har 1) udvist symptomer, 2) givet anledning til lægebesøg, udover almindelig kontrol, 3) medført ændring i medicinering eller 17

18 Fællesbetingelser 19. Hvem kan købe rejseforsikringen Rejseforsikring kan alene købes af statsborgere i EU/EØS landene. Personer fra Danmark, som besidder et gyldigt gult sygesikringsbevis (dvs. er berettiget til ydelser iht. Lov om Sygesikring, herunder den offentlige rejsesygesikring), kan for ferierejser i EU/EØS købe rejseforsikringen uden dækning for sygdom. Medmindre andet specifikt begæres af forsikrede, vil en dækning uden sygdom blive tegnet for personer med bopæl i Danmark. 20. Dækningsomfang a) Rejseforsikringen dækker alene i det geografiske område, der er anført på policen. b) Ved rejser i EU/EØS kan rejseforsikringen købes for 31 dage. Ved rejse i Verden kan rejseforsikringen købes for op til 31 dage. Forsikringsperioden fremgår af din police. c) Der ydes erstatning for begivenheder, der opstår i forsikringsperioden. Dersom hjemkomsten forsinkes uden egen skyld, forlænges forsikringsperioden uden betaling af tillægspræmie med op til 14 dage. 21. Generelle undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke a) krav fremkaldt af dig ved forsæt eller grov uagtsomhed, b) krav fremkaldt af dig under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, medicin eller andre euforiserende midler. Dette gælder dog ikke dækning 1 Sygdom, 2 Hjemtransport, 3 Hjælp på stedet 24 timers lægevagt, 7 Privatansvar, 8 Retshjælp og sikkerhedsstillelse, 9 Hjemkaldelse og 10 Tilkaldelse og sygeledsagelse, d) krav opstået i forbindelse med din deltagelse i videnskabelige ekspeditioner, under udøvelse af eller træning til professionel sport, e) indirekte tab, f) piloter og co-piloter under flyvning, g) krav, der opstår som en direkte eller indirekte følge af: strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller andre indgreb foretaget af en offentlig myndighed. Se dog punkt 8.1 c og 9.1 b, h) enhver udgift efter hjemkomst til Danmark, i) skade opstået direkte eller indirekte som følge af krig eller krigslignende aktioner, oprør eller borgerlige uroligheder. Rejseforsikringen dækker dog sådanne skader, indtil førstgivne lejlighed for evakuering foreligger, medmindre der allerede på tidspunktet for din indrejse til det pågældende område var anbefalet eller foretaget evakuering på grund af de aktuelle uroligheder, j) aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende, k) skade opstået direkte eller indirekte som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald, l) force majeure af enhver art. 22. Forsikringssum Medmindre andet er specielt angivet, danner de anførte forsikringssummer for de enkelte dækninger og deldækninger maksimumsgrænse for Goudas erstatningspligt for alle skader, der indtræffer under de enkelte dækninger i rejseforsikringens løbetid. Forsikringssummerne er pr. sikrede, medmindre andet er anført for de enkelte dækninger. 23. Urigtige oplysninger Det er vigtigt, at oplysninger afgivet til Gouda er præcise og korrekte. Forties oplysninger eller afgives forkerte svar, der kan have en betydning for Goudas bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. 24. Dobbeltforsikring Rejseforsikringen omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Invaliditets- og dødsfaldserstatningen under dækningerne 5 Ulykke bliver ikke begrænset af anden købt forsikring. Du skal ved skade endvidere altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab eller er indehaver af et kreditkort. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres ved dansk ret.) 24A Insurance in other companies (Coinsurance) If, at the time the loss or damage insured by this certificate shall occur, there is any other insurance against such loss or damage or any part thereof, the underwriter shall be liable under this certificate for its proportionate share of loss or damage only. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 25. Overdragelse af erstatningskrav Du kan ikke uden Goudas samtykke pantsætte eller overdrage dine rettigheder ifølge rejseforsikringen. 25a You cannot, without consent from Gouda, pledge or assign your rights according to the travel insurance. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 26. Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af denne rejseforsikring indtræder Gouda i alle dine rettigheder desangående. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter dansk ret). 18

19 26A Rights of subrogation The underwriter shall be fully and completely subrogated to the rights of the Insured against parties who may be liable to provide an indemnity or make a contribution with respect to any matter which is the subject of a claim under this certificate. The underwriter may at his own expense take over the Insured s rights against third parties to the extent of his payment made. The Insured shall cooperate with the underwriter and provide such information and documentation reasonably required by the underwriter in order to collect and enforce his rights of subrogation. The underwriter may institute any proceedings at his own expense against such third parties in the name of the Insured. (Bestemmelsen anvendes, når sagen afgøres efter udenlandsk ret). 27. Fortrydelsesret For rejseforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret: a) I henhold til lov om forsikringsaftaler 34 i har du fortrydelsesret. b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Gouda, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Gouda A/S, Sejrøgade 7, 2100 København Ø 28. Ved skade a) Du er forpligtet til at fremskaffe og afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Gouda kan afgøre, om skaden er dækningsberettiget og i hvilket omfang. Det vil f.eks. være originale politirapporter, tredjepartserklæringer fra f.eks. rejseleder, hotelpersonale eller andre relevante personer. b) Goudas læge har ret til at søge oplysninger om din helbredstilstand og behandling hos din egen læge såvel som andre læger eller hospitaler, der har behandlet dig, og om nødvendigt drøfte oplyste forhold med disse. Gouda garanterer fuld diskretion med sådanne oplysninger. c) Gouda har ret til at kræve, at du lader dig undersøge (herunder afgivelse af blodprøve) af Goudas læge eller af en læge udpeget af Gouda. Ved dødsfald har Gouda ret til at kræve obduktion. Gouda vil i givet fald betale alle omkostninger til ovennævnte. Foretages der ikke obduktion, på trods af Goudas anmodning derom, kan retten til erstatning bortfalde. d) Du er forpligtet til at fremsende original dokumentation for udgifter eller skader, der søges erstattet, herunder originale købskvitteringer, garantibeviser, politirapport, rapport fra transportselskabet mv. e) Foranstaltninger med hensyn til transport kan være begrænsede i lande, der er i krig eller lignende. Gouda er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang transport kan foregå, men vil i sådanne tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med udenrigsministeriet. f) Udgifter til transport, der ikke er arrangeret af Gouda, dækkes maksimalt med de omkostninger, Gouda ville have haft ved at arrangere en tilsvarende transport, dog betales maksimalt et beløb svarende til billetprisen for rutefly - maksimalt økonomiklasse. Se dog punkt 11.2 a. g) Erstatning udbetales umiddelbart efter, at Gouda har modtaget de oplysninger, der anses for nødvendige for at fastslå Goudas erstatningsforpligtelse. 29. Ankenævn Opstår der uenighed mellem dig og Gouda om rejseforsikringen, og fører en fornyet henvendelse til Gouda ikke til andet resultat, har du mulighed for at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaardsgade København V hverdage mellem og Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos enten Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, tlf Værneting Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København. 19

20 Afsnit E: definitioner Her kan du læse, hvad vi mener med de forskellige udtryk som f.eks. akut sygdom og rejseledsager. De definitioner, du finder her, er de ord, vi i betingelserne har skrevet med kursiv. Akut sygdom En nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. Behandlende læge: Den læge, der behandler dig under dit ophold i udlandet. Den behandlende læge skal have lægeautorisation i det land, hvor du opholder dig. Bopælsland: Det land, hvor forsikrede har fast bopæl. Hvis ikke andet er angivet, regnes bopælslandet for det land, hvortil Limpopo/Diana har faktureret rejsen. Ekstraudgifter Udgifter, som du udelukkende får som følge af et skadetilfælde, der er dækningsberettiget. Epidemi Herved forstås et pludseligt udbrud af et stort antal tilfælde af samme smitsomme sygdom i et land eller et område. EU/EØS Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Fastlagt rejserute Rejserute, der kan dokumenteres ved hjælp af rejsebeskrivelse fra rejsebureau, købte fly-, tog- eller busbilletter eller bookede overnatninger. Hjemrejse Ved hjemrejse forstås en rejse tilbage til bopælslandet, hvor du kan rejse som rask på økonomiklasse. Forsikringsperioden (undtagen dækning 18 Afbestilling) Forsikringsperioden fremgår af policen. Forsikringsdækningen træder i kraft på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl eller opholdssted i Danmark for at påbegynde udlandsrejsen, og ophører ved hjemkomsten til bopælen, forudsat at disse tidspunkter ligger inden for den periode, der fremgår af policen. Forsikringsperioden (dækning 18 Afbestilling) fbestillingsforsikringen gælder fra første indbetaling til Limpopo/ Diana og indtil afrejse, dvs. umiddelbart før rejseforsikringen træder i kraft, jf. ovenstående definition. Gouda Gouda (CVR-nr ) er den danske filial af Goudse Schadeverzekeringen N. V., Gouda, Holland (reg. nr ). Limpopo/Diana: Diana Jagtrejser A/S samt Limpopo Travel A/S, Fåborgvej 240, DK Svendborg eller Langemosevej 3, DK-4100 Ringsted. Læge Herved forstås en uddannet og af myndighederne i opholdslandet autoriseret læge, som ikke selv er den forsikrede, i familie med forsikrede eller rejser sammen med forsikrede. Måned Herved forstås kalendermåneder, hvilket kan medføre forskellige antal dage. Eksempelvis 4. februar til 3. marts (28 dage) og 26. maj til 25. juni (31 dage). Nødvendige udgifter Herved forstås udgifter, der ikke med rimelighed kan undgås. I tilfælde hvor både behandling lokalt og hjemtransport til videre behandling i hjemlandet er mulige løsninger, dækker rejseforsikringen den løsning, der indebærer færrest omkostninger for Gouda. Opholdsudgifter Herved forstås de samlede udgifter til hotel, fortæring og offentlig transport eller lignende. Overfald Herved forstås påviselig personskade tilføjet ved forsætlig strafbar handling. 20

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Skole- og ungdomsrejseforsikring

Skole- og ungdomsrejseforsikring Skole- og ungdomsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 808 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 III. Forsikringsbetingelser 6 1. Sygdom 6 2. Hjemtransport 7

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Akut sygdom: Herved forstås en akut og uventet opstået sygdom eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom.

Akut sygdom: Herved forstås en akut og uventet opstået sygdom eller en uventet forværring af en bestående eller kronisk sygdom. Betingelser 692 De samlede forsikringsbetingelser nr. 692 Hermed følger de samlede forsikringsbetingelser nr. 692, der gælder for din GoSafe rejseforsikring. Endvidere finder du information om vores alarmcentral,

Læs mere

Flex business. Forsikringsbetingelser 870

Flex business. Forsikringsbetingelser 870 Flex business Forsikringsbetingelser 870 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse A Fællesbetingelser 3 B Forhold i skadetilfælde 5 C Grunddækning og tillægsdækninger 7 Grunddækning 7 2. Sygdom 7 3. Syge-

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 BETINGELSER FOR KØB AF FORSIKRING M.M.... 3 1. Hvilken aldersgruppe kan tegne denne rejseforsikring?... 3 2. Krav om det gule sundhedskort

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Enkeltrejse Gældende fra 1. januar 2016 DKK SÅDAN BRUGER DU FORSIKRINGEN Akut hjælp i skadesituationen Hvis du får brug for hjælp i forbindelse med akut opstået sygdom eller tilskadekomst

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825

ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 ÅRSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 825 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014

Forsikringsbetingelser til Rejse Verden Gældende fra den 1. august 2014 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 811 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813

REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 813 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301

Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 02301 Kære kunde. Vi ved godt, at man ikke altid orker at læse det med småt men når man rejser ud i verden og måske en dag havner i en situation, hvor

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890

SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 SPIES REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 890 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne

Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Forsikringsbetingelser nr. 036 Rejseforsikring Grønland og Færøerne Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Udstationeringsforsikring

Udstationeringsforsikring Udstationeringsforsikring Forsikringsbetingelser 775 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Afsnit A Fællesbetingelser 3 Afsnit B Forhold i skadetilfælde 5 Afsnit C Generelle forsikringsbetingelser 7

Læs mere

Tjenesterejseforsikringen

Tjenesterejseforsikringen Cirkulære om Tjenesterejseforsikringen 2015 Cirkulære af 15. april 2015 Modst. nr. 012-15 J.nr. 2015-1756-0085 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Om tjenesterejseforsikringen... 5 3.

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung

REJSEFORSIKRING. Travel Ung. Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung Travel Ung REJSEFORSIKRING Tilknyttet MasterCard Travel Ung og Mastercard Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. SP-15-MC-UNG Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSREJSEFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSONER DER ER FYLDT 70 ÅR KUN GYLDIG MED HELBREDS- ERKLÆRING/HELBREDSATTEST Ring 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral: +45 70 10 90 30 eller kontakt

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40.

Fra 2012 Til 2013. Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge. Hospice 25.000 Hospice 100.000. Ny Lægeordineret hjemmepleje 40. ihi Bupa udstationering ændringsliste 2013 DKK Ændringer til dækninger Fra 2012 Til 2013 Hospital, ambulant behandling, læge og speciallæge Transport ved alvorlig sygdom og alvorlig tilskadekomst til egnet

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170

TILLÆGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 170 Tillægsforsikring TILLÆGSFORSIKRING 1 BAGAGE 1.0 Forsikringssum DKK 10.000,- pr. person. 1.1 Hvem dækkes udgifter for? 1.2 Hvilke genstande er omfattet af rejseforsikringen? Rejseforsikringen omfatter

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ÅRSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 721 Til ferierejser i Europa af maksimalt 1 måneds varighed For rejsende, der er dækket af det gule kort Denne forsikring er en tillægsforsikring til rejsende

Læs mere

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1

FLEX Business. Erhvervsrejseforsikring. Betingelser nr. 770. Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX Business Erhvervsrejseforsikring Betingelser nr. 770 Flex Business nr. 770-2008 1 FLEX BUSINESS Erhvervsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 770 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Indledende bestemmelser

Læs mere

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned

Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned BUSRE jseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 759 Til rejser i Europa i bus Maksimalt 1 måned s i k k e r h e d u d o v e r a l l e g r æ n s e r Betingelser nr. 759 Kære Gouda-kunde Dette hæfte består

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A

Årsrejseforsikring. FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A Årsrejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER nr. 814 A 1 Indholdsfortegnelse 1. Vær opmærksom på... 2 2.»Hvad gør jeg, hvis...«- når du får brug for din rejseforsikring... 2 3. Forsikringsbetingelser... 6

Læs mere

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015

Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Rejseforsikring Verden Vilkår nr. RE-7, januar 2015 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret)

Dækningsoversigt MasterCard Private, inkl. Familiekort,og Business gældende fra januar 2015 (alle summer er i DKK og bliver ikke indeksreguleret) 6695-1 Indhold 1. Forsikringen er tegnet i:... 6 2. Hvem er dækket af forsikringen?... 6 3. Hvornår dækker forsikringen, og hvilke rejser er omfattet?... 6 4. Tilkøb af flere rejsedage eller højere dækningssummer...

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr.

Nr. 2.0. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV, telefonnr. 70272727, CVR nr. FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 2.0 ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION A Generelle betingelser 1. Forsikringsselskab side 3 2. Anmeldelse af skade side 3 3. Hvem er omfattet af forsikringen

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Studenterforsikring Gældende fra 1. januar 2016 DKK DÆKNINGSOVERSIGT Gældende fra 1. januar 2016 Basisdækning (Obligatorisk) Alle beløb er maks. beløb i DKK, jf. 17.4. Sygdom og Hjemtransport

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Årsrejseforsikring Verden

Årsrejseforsikring Verden være gyldigt. or finansielle virksomheder, kan Årsrejseforsikring Verden Rejseråd og forsikringsbetingelser inger et til Europæiske er præcise og nger. fgives forkerte svar, som kan edømmelse, kan erstatningen

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 812 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN - 0110 I SAMARBEJDE MED GOUDA REJSEFORSIKRING ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN UANSET HVOR DU REJSER HEN Betingelser TILLÆG TIL familieforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808

SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 SKOLE- OG UNGDOMSREJSEFORSIKRING Betingelser nr. 808 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser,

Læs mere

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702

Årsrejseforsikring - Verden. Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. Version 10-702 Forsikringsbetingelser Årsrejseforsikring - Verden Afbestillingsforsikring Version 10-702 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere