Uge Dato Timetal Indhold Litteratur Øvrigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uge Dato Timetal Indhold Litteratur Øvrigt"

Transkript

1 Modul 8. Rehabiliting habiliting, som muliggør aktivitet deltagelse. Genoptræning behandling III. Psykiatriske problemstilling. Modulplan: E11s Piode: uge Undvise: Kristina Tomra Nielsen (), Stinne Bruhn Olsen (), Jacob Madsen (JAM), Marie Bangsgaard Bang (MBB), Inge Lange (INL), Torben Broe Knudsen (TOK), Rina Juel Olesen (), Sanne Heidemann Lehmann (SHL) Susanne Livbjg Bevensee (SLB). Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS 17 Undvis Mandag 1 HS - Introduktion til modul 8 Medbring modulbeskrivelse modulplan for modul 8. Som forbedelse skal I have orientet j i disse. Mandag 4 Tirsdag 2 Introduktion til gotapeutiske teori, modell undsøgelsesredskab Model of Human Occupation (MOHO) Occupational Self Assesment (OSA) Occupational Pformance History Intview II (OPHI II) Psykiatrisk gotapi Kielhofn, G., The model of human occupation: theory and application. 4th edn.:, kap. 12, kap.16 ( , ), kap.17 (s.262, ) samt repetition af kap. 1, 2 3. Orient j på følgende sid: OSA: OPHI II: Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for INL 1

2 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS Introduktion til gotapeuts rolle mulighed i psykiatrien gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap. 11, Læs rapporten som kan lokalises h: FAG_FORSKNING/Rehabiliting/Psykiatri/Rapport_o m_psykiatri gotapi.pdf Borg, T Basisb i gotapi: aktivitet deltagelse i hvdagslivet. 2. udgave. Munksgaard Danmark, Kbh. Kap 16 Undvis Metode Intro Ergotapi forskning Forskningsprocessen Formuling af forskningsspørgsmål DePoy E. & Gitlin L Introduction to research Undstanding and Applying Multiple Strategies. Mosby Inc. kap Borg, T Basisb i gotapi: aktivitet deltagelse i hvdagslivet. 2. udgave edn. Munksgaard Danmark, Kbh. kap. 23 Tirsdag 2 Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap. 29 Tirsdag 1 Intro til klinisk undvisning på M9 Tirsdag 1 Onsdag 4 Projekt start Intro til projekt Psykoli Stress mestringsstrategi Medbring modulbeskrivelse for M8 Lindahl, M. & Juhl, C Den sundhedsvidenskabelige opgave vejledning værktøjskasse 2.udg., København. Ben bliv gennemgående i hele projektforløbet, orient j i den til denne lektion Renolen, Åse Psykoli for sundhedsprofessionelle. Kap. 6, Helse, stress mestring. København K.: Gads Forlag. 2

3 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS Undvis Torsdag 2 Psykiatri Psykiatriens historie, Psykiatrien i dag, videnskab evidens ift. Psykiatri. Zacharieae, Bobby Stress kompetence. København K.: Rosinante. Side (kopi på ITSL). I skal ikke udarbejde øvelsen hjemmefra. Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap. 2, 3 6 Metode Formuling af forskningsspørgsmål Typ af data, validitet reliabilitet Wæhrens E Ergotapeutiske redskab undsøgelse evaluing. s Lund H. & Røgild H Statistik i ord. Munksgaard, Danmark s.13-15, Torsdag 3 DePoy E. & Gitlin L Introduction to research Undstanding and Applying Multiple Strategies. Mosby Inc. s , 69-77, JAM Torsdag 1 Gruppedannelse Uden undvis 18 Mandag 2 Mandag 3 Psykoli Angst Psykiatri Psykotiske ikke-psykotiske tilstande Tirsdag 2 Psykoli Glach, J. 2007). Angstens mange ansigt. Psykiatriinformation. Årg. 14, nr. 3, s Kan downloades fra: %20angstens_mange_ansigt.pdf Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut. København:, kap. 19. Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap Allguland, C Introduktion til klinisk psykiatri. Kap. 11. Angsttilstande. København K.: Gads Forlag. (Ben findes på biblioteket ell kan lånes af mig!) 3

4 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS Angst HUSK så at medbringe jes psykiatrib den får I brug for. Tirsdag 2 Tirsdag 3 Besøg fra Fountain house - Kildehuset Psykiatri Affektive sindslidels e-læring Læs om Kildehuset h: Vej/Ergotapeutuddannelsen/Klinisk_undvisning.asp x Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap. 17 Undvis Ellen Kunnup (ETp) medlemm fra Kildehuset Torsdag 4 Adaptation: Velfærdsteknoli hjælpemidl i forhold til gotapeutisk intvention psykiatri Psykoli Klient-behandlrelation den professionelle rolle e-læring Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut. København:, kap Supplende læsning: Mach-Zagal, R. & Saugstad, T Sundhedspædagik for praktike. København:, kap. 3. (repetition fra modul 1) TOK Torsdag 2 Fredag 3 Psykoli Sorg Allguland, C Introduktion til klinisk psykiatri. Kap. 5 Den professionelle samtale. København K.: Gads Forlag. (Ben findes på biblioteket ell kan lånes af mig!) Sandvik, O. (red)2008. Sorg. Fagbokforlaget. 2. Oplag. S (Ben findes på biblioteket ell kan lånes af mig!) MBB 19 Mandag 1x10 (5 til INL 5 til ) Projekt vejledning 1 lektion pr. gruppe / INL 4

5 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS Mandag 2 Metode gotapeutiske undsøgelsesredskab i kvantitativ forskning (dataindsamlingsmetod) Psykiatrisk gotapi Tværfaglige behandlingsform Recovy jeg støttende principp Wæhrens, E Ergotapeutiske redskab: undsøgelse evaluing. 1. udgave Munksgaard Danmark, Kbh. kap s Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap. 13, 13.1, 13.3, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, Jensen P. (red) Recovy på dansk, at ovvinde psykosociale handicap, Systime Academic, Aarhus, kap. 1 Undvis Levand S Jag -stärkande psykotapi, Läkartidningen, vol 76,nr. 5, s Tirsdag 4 Tirsdag 3 Onsdag Littatursøgning (C3.05) 2 Onsdag (C3.05 ) 2 Opfølgning på littatursøgning Onsdag 4 Strand L Fra kaos mod samling, mestring helhed. Gyldendal Undvisning, 1. udgave, 6. oplag kap.7 (fokus på s.77-92) Metode - Studie designs DePoy E. & Gitlin L Introduction to research Undstanding and Applying Multiple Strategies. Mosby Inc. s Psykoli Sorg-fortsat Børns sorg krise reaktion Krise littatursøgning i praksis kan hentes h: g_i_praksis_artikel_0.pdf Dyregrov, A Sorg hos børn. Dansk Psykolisk Forlag. 2. udgave. s (Findes på biblioteket ell kan lånes hos mig). Renolen, Å Psykoli for sundhedsprofessionelle. Gads forlag. 1. udgave. Kap. 7. JAM Hanne Westkam/INL INL MBB 5

6 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS Kritisk artikellæsning Kvantitative studi Print ud læse flg dokument fra ETF`s hjemmeside: FAG_FORSKNING/Depu/Analyse_kvantitativ.pdf FAG_FORSKNING/Depu/Kvan_Retningslini_06.pdf Undvis INL Fredag 4 Borg, T Basisb i gotapi: aktivitet deltagelse i hvdagslivet. 2. udgave edn. Munksgaard Danmark, Kbh. kap Mandag 3 Mandag 2 1x10 (5 til INL 5 til Tirsdag ) Onsdag 6 Psykiatrisk gotapi Tværfaglige behandlingsform Knitive behandlingsform Psykiatri Almene psykiatriske behandlingsprincipp Projekt vejledning 1 lektion pr. gruppe Psykiatri Spiseforstyrrels Psykisk udviklingshæmning forstyrrels i voksenalden Psykiske forstyrrels hos børn unge (Aspg, Autisme, ADHD) Metode Sampling deskriptiv statistik Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap. 13, 13.1, 13.3, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, Mørch M.M., Rosenbg N.K., Elsass P.(red) Knitive behandlingsform, forlag 4. udgave, Hans Reitzels, kap. 1 Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap. 9 Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap DePoy E. & Gitlin L Introduction to research Undstanding and Applying Multiple Strategies. Mosby Inc. s /INL JAM Torsdag 3 Lund H. & Røgild H Statistik i ord. Munksgaard, 6

7 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS Danmark, s Undvis Psykiatrisk gotapi Ergotapeutisk intvention i forhold til pson med psykiske lidels Gruppeopgave Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap. 5, 11, 13, 13.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, Mørch M.M., Rosenbg N.K., Elsass P.(red) Knitive behandlingsform, forlag 4. udgave, Hans Reitzels, kap. 1 Jensen P. (red) Recovy på dansk, at ovvinde psykosociale handicap, Systime Academic, Aarhus, kap. 1 Levand S Jag -stärkande psykotapi, Läkartidningen, vol 76,nr. 5, s Fredag 6 Strand L Fra kaos mod samling, mestring helhed. Gyldendal Undvisning, 1. udgave, 6. oplag kap.7 (fokus på s.77-92) 21 Metode - Analyse prædikitiv statistik Lund, H. & Røgild H Statistik i ord. 1. udgave. København:. s Tirsdag 2 Tirsdag 1 HS 1 Møde med Madsen Tirsdag DePoy, E. & Gitlin, L Introduction to research undstanding and applying multiple strategies. Mosby Inc s JAM Ingen undvis Lisbeth Vinding Madsen Tirsdag 4 Psykoli Empati i mødet med patienten Bang, S Rørt, ramt rystet. Hans Reitzels Forlag. Kap. 6. (kopi på Its. Learning) MBB 7

8 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS F, J Saglig medmenneskelighed. Hans Reitzels Forlag. S (kopi på Its. Learning) Undvis Hart, S Spejlneuron, kontakt omsorg. Artikel i psykoli Nyt. Nr (kopi på its. Learning) Psykiatrisk gotapi Ergotapeutisk intvention i forhold til pson med psykiske lidels opsamling Nyboe L. & Hvalsøe B Læreb i psykiatri for gotapeut fysiotapeut, Munksgaard Danmark, kap. 5, 11, 13, 13.1, 13.3, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 20.1, Mørch M.M., Rosenbg N.K., Elsass P. (red) Knitive behandlingsform, 4. udgave, Hans Reitzels Forlag, kap. 1 Jensen P. (red) Recovy på dansk, at ovvinde psykosociale handicap, Systime Academic, Aarhus, kap. 1 Levand S Jag -stärkande psykotapi, Läkartidningen, vol 76,nr. 5, s Onsdag 2 1x10 (5 til INL 5 til Onsdag ) Torsdag 4 Torsdag Projekt vejledning 1 lektion pr. gruppe Modstand, meditation den svære samtale Individuel vejledning 20 min. pr. studende Strand L Fra kaos mod samling, mestring helhed. Gyldendal Undvisning, 1. udgave, 6. oplag (fokus på s ) Mach-Zagal, R. & Poulsen, MH Modstand. Psykoli pædagik for sundhedsprofessionelle. Munksgaards forlag. s (Findes på biblioteket ell kan lånes af mig) /INL MBB MBB, SLB, SHL, JAM 8

9 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS 4 Undvis 22 Tirsdag 1x10 (5 til INL 5 til ) Projekt vejledning 1 lektion pr. gruppe /INL 23 Mandag 1x10 (5 til INL 5 til ) Onsdag 1 Projekt vejledning 1 lektion pr. gruppe HS Afleve projekt i 2 papireksemplar på studiekontoret + elektronisk til Se dato klokkeslæt i prøveovsigt: peutuddannelsen.aspx /INL 24 Mandag uv lok fra Mandag Tirsdag Tirsdag Introduktion til børneforløb Børns naturlige udvikling Legens betydning for udviklingen Det handicappede barn familien Besøg af mor til handicappet barn. Ergotapi til børn med Cebral parese hvvet hjneskade Barnet med multiple funktionsnedsættels Om kommunikation deltagelse i aktivitet Andsen, I.V., Lauritzen, G.Q., Stokholm, G.(red) Ergotapi børn. 2. udgave. København: Skim Kap. 1 2 Andsen, I.V., Lauritzen, G.Q., Stokholm, G. (red) Ergotapi børn. 2. udgave. København: Læs Kap 7 8 Andsen, I.V., Lauritzen, G.Q., Stokholm, G. (red) Ergotapi børn. 2. udgave. København: Læs Kap X 9

10 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS Undvis Onsdag Torsdag/ fredag Fredag (lokale 1.23) 3 dele hold 2 dele hold 2 dele Hold Undsøgelsesredskab: Screeningsredskab til børn Forbede undsøgelse af barn Undsøgelse af barn Leg bevægelse handlemulighed Besøg af børn fra børnehave aktivitet bevægelse Andsen, I.V., Lauritzen, G.Q., Stokholm, G. (red) Ergotapi børn. 2. udgave. København: Læs Kap 13 Andsen, I.V., Lauritzen, G.Q., Stokholm, G. (red) Ergotapi børn. 2. udgave. København: Læs Kap 5 25 Mandag 4 Formidling af praksisopgave Andsen, I.V., Lauritzen, G.Q., Stokholm, G. (red). Mandag Ergotapi til børn med sansemotoriske vanskellighed Sansemotorisk træning behandling Ergotapi børn. 2. udgave. København: 3 Kompensatoriske tiltag Læs Kap. 3 9 Tirsdag 7 Aktivitet i forhold til børns udemiljø. (ETp) 26 Ekstne prøv - se dato i prøveovsigt: peutuddannelsen.aspx I alt

11 Uge Dato Timetal Indhold Littatur aktivitet metode li tri HS Undvis 11

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 14... 3 Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion... 5... 6 Bachelorseminar... 9 Praktisk

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST

STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2014-2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 STUDIEVEJLEDNINGENS INDHOLD...1

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Kvinde kend din løn. Unge ensomme. Birthe på kursus. Når parforholdet knager

Kvinde kend din løn. Unge ensomme. Birthe på kursus. Når parforholdet knager 17. april 2015 69. årgang Dansk Psykol Forening 7 Kvinde kend din løn Mandlige privatansatte psykol tjen gennemsnit 22 procent me end kvindelige. Forskellen undr ærgr, uanset forklaringne. Side 4 Unge

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Bachelorprojekter. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Sundhedsfaglig Højskole Juni 2013

Bachelorprojekter. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Sundhedsfaglig Højskole Juni 2013 Bachelorprojekter Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Sundhedsfaglig Højskole Juni 2013 Bachelorprojekter juni 2013 Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole Et hold

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

Vedfelt Instituttet. 030314 Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2013-2016 1

Vedfelt Instituttet. 030314 Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2013-2016 1 1 Vedfelt Instituttet Supplement I til studiebeskrivelse 2013-2016: Undervisningsplaner og modulstrukturer -o0o- 1) Teorigrupper/Evalueringsgrupper (TE-team) a) Overordnet om undervisningen b) Strukturen

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen. Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejeuddannelsen Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 1. semester Hold 2010 Indhold 1. Semester 3 Oversigt

Læs mere

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d.-studiets problemstilling og aktualitet Projektets mål er at sammenholde udviklingen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg

Forebyggende og sundhedsfremmende hjemmebesøg Praktiske oplysninger: Undervisning i Vejle foregår på UC Lillebælt, Soldalen 8, 7100 Vejle i lokale 04 Alle undervisningsdage gennemføres kl. 9.00 15.00 Undervisningsdag 1 Undervisere: Vejle: Birgitte

Læs mere

Vedfelt Instituttet. 101212 Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2012-2015 1

Vedfelt Instituttet. 101212 Suppl. I. Undervisningsplaner mm. Studiebeskrivelse Vedfelt Instituttet 2012-2015 1 1 Vedfelt Instituttet Supplement I til studiebeskrivelse 2012-2015: Undervisningsplaner og modulstrukturer -o0o- 1) Teorigrupper/Evalueringsgrupper (TE-team) a) Overordnet om undervisningen b) Strukturen

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk KURSUSKATALOG 2015 1. udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Nyheder Skive april 2012. Pilgaard, Stine. Min mor siger : roman / forfatter: Stine Pilgaard. 1. udgave. Kbh. : Samleren, 2012.

Nyheder Skive april 2012. Pilgaard, Stine. Min mor siger : roman / forfatter: Stine Pilgaard. 1. udgave. Kbh. : Samleren, 2012. Nyheder Skive april 2012 Pilgaard, Stine Min mor siger : roman / forfatter: Stine Pilgaard. 1. udgave. Kbh. : Samleren, 2012. 167 sider Fortælleren er en ung kvinde, der er blevet smidt ud af sin (pige)kæreste.

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide...

Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide... Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato 29.06.2015 Indhold: Studieguide for bachelor i psykologi B05, Biologi, fysiologi og adfærd, inkl. forskningsmetode 4 B05, Biology, physiology and behavior

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus.

Det uddannelsesmæssige godkendelseskrav for kommunale familieplejer er identisk med det generelle godkendelseskursus. Uddannelsens titel: Pædagogisk arbejde i den kommunale familiepleje Inspirationsmaterialet er udviklet af: Kirsten Pallesgård SOSU Nord kipa@sosunord.dk tlf. 31647251 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde

Læs mere