HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)"

Transkript

1 HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den 27. april 2010 og den 10. april Sammenskrevet 9. marts 2015)

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Orden 1 Ro 1 Husdyr 2 Terrasser 2 Affald 2 Emhætter 2 Glas og kummer 2 Udskyldning i toiletter 3 Kabel TV 3 Driftsforstyrrelser 3 Benyttelse af egen VVS-forbindelse 3 Udendørs reparations- og vedligeholdelsesarbejder 4 Udlejning af lejligheder 4 Aflæsning af varme- & elmålere 4 Ejerskifte 4 Navneskilte 4 Ejendomsadministrationen 4 Vicevært/varmemester 4 Bestyrelsen 5

3 ORDEN Undlad forurening med papir, tændstikker, cigaretter eller andet overalt på ejendommens areal, inklusive blomsterkummerne, indgangspartierne, trapperne og elevatorerne. Eventuelle ikke-ønskede reklamer og lokalblade bedes lagt i genbrugscontainerne på fodgængerdækket. Der må ikke tegnes, males eller lignende noget steds på ejendommen eller på fælles ejendom såsom elevatorer, døre etc. Eventuelle meddelelser til de øvrige beboere i ejendommen kan opsættes på opslagstavlerne i stuen i opgangene. Cykler og knallerter skal henstilles i cykelstativerne og må ikke parkeres i indgangspartierne, på opgangene eller ved facaden. Parkering er ikke tilladt noget sted på udearealerne, jf. de opsatte skilte. Dvs. det er ikke tilladt at parkere biler, motorcykler o.l. på fodgængerdækket, ved siden af opkørselsrampen, som fører op til fodgængerdækket, ved sydgavlen, under udhænget eller i passagen ud til Søndre Fasanvej. Dette forbud gælder også gæster. Af- og pålæsning om natten bedes begrænset mest muligt. Af hensyn til brandsikkerheden/flugtveje samt rengøring må der ikke opsættes plakater o.l. på væggene i trappeopgangene, ligesom der ikke må hensættes noget som helst i indgangspartierne, i selve trappeopgangene og på de enkelte etager, herunder indkøbsvogne, barnevogne, barnecykler, cykelanhængere, sko, små reoler, pyntegenstande m.v. Forbuddet gælder også fællesarealer i øvrigt. Beboere med terrasse på 1. og 4. sal skal sørge for renholdelse af tagrenderne, så tilstoppelse af nedløbsrør undgås. Tæppebankning må ikke finde sted på terrasserne, og der må naturligvis ikke udkastes noget som helst fra terrasser og vinduer. Passage fra terrasse til terrasse af beboere, gæster, håndværkere m.fl. må kun finde sted i nødstilfælde. Grillstegning på terrasserne må ikke være til gene for andre beboere og bør følgelig ikke finde sted, hvis vinden fører røg eller aske ind til naboerne. Rengøring af lejlighederne omfatter også måtte foran egen dør. RO For ikke at genere andre beboere bør al unødig støj, herunder musikudfoldelse, undgås. TV, radio, CDafspillere og lignende må ikke gå for åbne vinduer eller terrassedøre eller på terrasserne. I tidsrummet søndag til torsdag kl og fredag og lørdag kl må der kun spilles dæmpet, og der må heller ikke på anden vis støjes til ulempe for ejendommens øvrige beboere. Unødig støj på fodgængerdækket skal undgås. Der må kun udføres arbejder som boren og hamren, såfremt det er i forbindelse med indretning eller renovering af lejlighed, og det må ikke foregå i tidsrummet kl på hverdage og kl på lørdage samt søn- og helligdage. Side!1

4 Ejere, der generes af støj fra andre beboere, kan rette henvendelse til bestyrelsen/administrationen, såfremt henvendelse til den/de pågældende er uden resultat. HUSDYR Husdyr må ikke holdes, hvis de er til gene for andre beboere ved urenlighed inde eller ude, støj eller lugt. Luftning af hunde på fodgængerdækket er ikke tilladt, og eventuelle ekskrementer skal fjernes af de pågældende hundeejere hurtigst muligt. Husdyr skal færdes i snor på ejendommens fællesarealer. Det påhviler beboerne at sørge for, at eventuelle husdyr ikke trænger ind på andres terrasser. Der må ikke udlægges eller udkastes foder til fugle eller andre vilde dyr. Beboere, der generes af utidig hundeglammen eller andet, kan rette henvendelse herom til bestyrelsen/ administrationen, såfremt henvendelse til den/de pågældende er uden resultat. TERRASSER Da terrassebelægningerne kan tage skade, hvis blomsterkasser eller kummer står direkte på belægningen, er det, hvis der ikke i forvejen er ben eller lignende under kasserne, nødvendigt at klodse disse op, så der er ventilation under kasserne. AFFALD Affaldsskakterne er udelukkende til almindeligt husholdningsaffald, forsvarligt indpakket i lukkede poser. Af hensyn til lugtgener skal skaktlågerne holdes lukkede. Der må ikke nedkastes flasker, glas, spidse eller skarpe genstande eller lignende, heller ikke i poser. Disse genstande skal ligesom haveaffald, papkasser o.a., som kan tilstoppe skakterne, lægges i affaldscontaineren i nederste parkeringskælder, hvortil der blandt andet er adgang ad elevatoren 1 over for A (i supermarkedets åbningstid) og ad trappen (vaskekældernøglen passer til gitterporten). Der er opstillet storskraldrum i den nederste parkeringskælder. Nøglen til vaskerummet (mrk. B) passer til gitterporten. Papiraffald lægges i genbrugscontainerne på fodgængerdækket og batterier i battericontainerne. EMHÆTTER Af hensyn til det fælles udsugningsanlæg fra køkken og badeværelse er det ikke tilladt at have installeret, opsætte eller anvende emhætter med tilslutning til fællesanlægget i lejligheden. Emhætter med recirkulation må gerne benyttes. GLAS OG KUMMER Da ejendommen er dækket af en forsikring, skal ituslåede ruder og sanitetsinstallationer meldes til administrationen eller viceværten, der sørger for det videre fornødne. 1 Fungerer ikke længere Side!2

5 UDSKYLDNING I TOILETTER Vat, hygiejnebind eller lignende må ikke skyldes ud i toiletterne, da det kan tilstoppe faldstammerne. Vaskeri. 2 Vaskeriet må kun benyttes af ejendommens faste beboere, og vask for andre må ikke finde sted. Vaskeriet kan benyttes hele døgnet (der er udleveret specialnøgler til alle beboere (mrk. B )] eventuelle ekstranøgler kan rekvireres hos viceværten). Der må ikke øves vold mod maskinerne, og misbrug vil medføre erstatningsansvar. Det påhviler beboerne at efterlade vaskeriet i ordentlig stand. Spilder man sæbe eller andet, skal det fejes op. Affald må ikke smides på gulvet. Husk også at rense filtrene i tørretumblerne KABEL TV Ejendommen er tilsluttet YouSee Kabel-TV. Ejerforeningen har abonnement på lille programpakke. Beboerne må selv træffe aftale med YouSee om installation af udvidet programpakke. Det er ikke tilladt at opsætte parabolantenner. DRIFTSFORSTYRRELSER Alle driftsforstyrrelser, herunder uregelmæssigheder ved el-, vand- og varmeforsyningen m.v., skal meddeles til viceværten eller administrationen hurtigst muligt. Se i øvrigt opslagstavlen for telefonnumre på håndværkere i tilfælde af akutte situationer. Såfremt reparation kræver adgang til en eller flere lejligheder, vil viceværten anmode om adgang til de pågældende lejligheder. Opnås adgang ikke inden for rimelig tid efter en sådan anmodning eller er reparationen uopsættelig kan viceværten skaffe sig adgang til lejligheden ved hjælp af låsesmed. Udgiften i denne forbindelse dækkes af Ejerforeningen. BENYTTELSE AF EGEN VVS-FORBINDELSE Ønsker en ejer ikke at benytte ejendommens blikkenslagere til VVS-arbejder i sin lejlighed, skal følgende bestemmelser overholdes, dersom arbejdet indebærer lukning af hovedstophaner i ejendommen, eller dersom andre beboere midlertidigt afskæres fra brug af faldstammer: Blikkenslageren skal være autoriseret og have en ansvarsforsikring Ejerne/beboerne skal varsles senest 5 dage før, arbejdet skal udføres Ejeren/den autoriserede blikkenslager skal rekvirere en plan over stophanerne i kælderen hos viceværten Stophanerne skal åbnes efter, at arbejdet er blevet udført. 2 NB. Forholdene i vaskeriet er under ændring Side!3

6 UDENDØRS REPARATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER Sådanne arbejder vil blive adviseret med minimum 14 dages varsel og med oplysning om, hvor nøgler kan afleveres, hvis man ikke skulle være hjemme på det tidspunkt, hvor håndværkerne behøver adgang til lejligheden. UDLEJNING AF LEJLIGHEDER Hvis en lejlighed udlejes, påhviler det lejlighedsejeren at indhente administrators godkendelse af lejeren og derefter at meddele lejerens navn, samt egen NY adresse til administrator. Husorden og vedtægter gælder også for lejere, hvorfor der i lejekontrakten skal henvises til disse. Det påhviler udlejer at sørge for, at lejer modtager et eksemplar af husordenen. Evt. henvise til ejerforeningens hjemmeside: I øvrigt henvises til vedtægternes 6, stk AFLÆSNING AF VARME- & ELMÅLERE Beboerne har pligt til at lade Brunata få adgang til lejlighederne for den årlige måleraflæsning. EJERSKIFTE Ejerskifte skal meddeles til administrationen tillige med navn på den nye ejer. Det påhviler sælgeren at overdrage den gældende husorden samt vedtægter. Varmemålerne registrerer forbruget for hver radiator pr. den første og den femtende i hver måned. Hvor der har været ejerskifte eller anden fraflytning i en lejlighed oplyses dette og datoen for fraflytningen/ indflytningen af administrator til Brunata, der ved den årlige aflæsning tillige sørger for aflæsning pr. skiftedatoen. Hvis der ved ejerskifte ønskes aflæsning af varmemålere, skal sælger/køber selv rekvirere aflæsning hos varmefirmaet Brunata, tlf , anlægs nr Eventuelle afregninger/opkrævninger af lejlighedens andel af tidligere regnskabsårs under- eller overskud samt afregning af varme- og elregnskab vil ske hos den, der på forfaldsdatoen er ejer af lejligheden, uanset hvilken periode afregningen vedrører. NAVNESKILTE Af hensyn til ejendommens udseende skal postkasserne forsynes med godkendte navneskilte. Navneskiltene kan rekvireres uden beregning hos viceværten. EJENDOMSADMINISTRATIONEN Se opslagstavle i opgangene. VICEVÆRT/VARMEMESTER Se opslagstavle i opgangene. Eventuelle skriftlige meddelelser kan lægges i postkassen i opgang E. Side!4

7 BESTYRELSEN Se opslagstavle i opgangene. Henvendelse bør være skriftlige. Side!5

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere