Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011"

Transkript

1 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2011 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grønne guide i Furesø Kommune har lavet i 2011, beskrevet. Rapporten og tidsopgørelsen er lavet den 1. december og derfor er der arrangementer, der ikke har været afholdt (Det økologiske julemarked) samt aktiviteter, der vil blive arbejdet videre med resten af året (bla. Grønne Institutioner). Tidsangivelserne lige efter aktivitetsoverskriften refererer til den forbrugte tid på aktiviteten, mens det i parentes skrevne timeantal, er det som var planlagt at bruge på aktiviteten (jf. Arbejdsplan for den grønne guide 2011). Borgerrettede arrangementer: Miljødag, 62 t (65 t) Miljødagen blev afholdt i strålende sol lørdag den 7. maj. Samme morgen havde P4 København et langt indslag i radioen om miljødagen, hvor jeg fortalte om, hvad der skulle ske. Dette indslag var med til at trække rekord mange mennesker til og selvom langt de fleste var borgere fra kommunen, var der også besøgende så langt væk fra som både Lyngby, Tåstrup og Dragør. Temaerne på årets miljødag var: Giftfri have Der var information om hvordan man dyrker sin have uden brug af gift samt information om kommunalt tilskud til køb af kompostbeholder og vejledning til brug af denne. Endvidere var der gratis uddeling af kompostorme og bunddækkeplanter. Dette var som altid et stort tilløbsstykke og til trods for, at vi i 2011 havde dobbelt så mange portioner kompostorme, var der ikke flere tilbage efter kun 2½ time! Invasive arter Der var som traditionen byder mulighed for at klappe nogle af kommunens får og lam og høre om hvordan får bliver brugt til bekæmpelse af invasive arter i kommunen. Endvidere deltog De invasive, der er frivillige, som bekæmper invasive arter i kommunen. De informerede både om deres arbejde og om invasive arter. Klima og transport Der var udstilling af sjove cykler som elever fra Lyngholmskolen havde lavet. Endvidere var det muligt at prøve både liggecykler, elcykler og velomobiler. Farum Delebil deltog også og informerede om delebilsordningen Energi Der var information om Strategisk Energiplanlægning, kampagnen Skrot dit oliefyr og om kommunens CO 2 regnskab. Furesø Klimaforening TransFuresø deltog også og fortalte om deres arbejde. Bæredygtigt forbrug Der var information om bæredygtigt forbrug i forbindelse med indkøb og valg af fødevarer: Brug indkøbsnet, drik vand fra hanen, vælg årstidens råvarer, spis mindre kød og smid ikke mad ud. Der var desuden smagsprøver på årstidens økologiske grøntsager. Furesø Agenda 21 Forening fortalte endvidere om deres arbejde og om de kurser og aktiviteter de afholder. Endelig var det muligt at høre om det kommende Klimatek på Hareskov Bibliotek, deltage i den grønne guides miljøquiz, få generel miljøinformation eller få en ballon til børnene. Miljødagen var meget besøgt den mest besøgte til dato. Årsagen er todelt: Det gode vejr trækker folk ud og de bliver længere og tager sig tid til at gå fra bod til bod og få forskellig information. Desuden er der ingen tvivl om at pressedækningen 2011 var årsag til et endnu større besøgstal. Som de foregående år var der Side 1 af 5

2 informeret på kommunens hjemmeside, den grønne guides hjemmeside, artikel og helsidesannonce i lokalavisen og information på Kulturnaut. Dækningen i P4 København på selve dagen gjorde dog, at endnu flere og muligvis andre end ellers fik information om arrangementet. Økologisk Julemarked, (40t) Det økologiske Julemarked foregår på Farum Bytorv den 10. december i samarbejde med centerchefen for Farum Bytorv. Der bliver mulighed for at rulle bivokslys og bruge dem i en økologisk juledekoration. Endvidere kan man deltage i den grønne guides julequiz og vinde miljømærkede og økologiske præmier sponsoreret af forskellige butikker på Bytorvet. Desuden kan besøgende få information om, hvordan man holder en bæredygtig jul og tage en folder med, hvori det fremgår, hvor i lokalområdet det er muligt at købe økologiske, miljømærkede og bæredygtige ting til jul (ænder, juletræer, gaver mv.). Endelig er det muligt at få en smagsprøve på en nybagt økologisk vaffel. Arrangementet afholdes med hjælp fra Furesø Agenda 21 Forening og Lions Club. Arrangementet er ikke afholdt, da denne rapport færdiggøres og derfor er der ikke påskrevet forbrugt tid. Økologisk Havevandring, 0 t (10t) Furesø Agenda 21 Forening valgte at aflyse den årlige økologiske havevandring, da der i stedet blev udbudt et økologisk havekursus Økologisk Havekursus, 2 t (20t) Der var forberedt et økologisk havekursus, som skulle foregå over 3 aftener 2 med teoretisk undervisning og gennemgang samt 1 med rundvisning i en stor økologisk have i kommunen. Desværre blev kursusholderen arbejdsramt og måtte aflyse kurset. Projekter Den Grønne Karavane tværkommunalt samarbejde, 323t (270) Den grønne karavane er et undervisningskoncept, der laves som et samarbejde mellem de grønne guider i Allerød, Gentofte, Gladsaxe og Furesø Kommuner. Som forberedelse til de 3 dage, der er undervisning på hver skole (+ 1 dag til indflytning og opstilling på hver skole), ligger der meget forarbejde: Der skal laves fondssøgning til at dække udgifterne, foretages indkøb af alle materialer, nogle værksteder kræver forberedelse af materialerne (pakning af frø til planteværkstedet, grunding af plader til maleværkstedet og støbning af gipsfødder til stativer til at lave skrammelkunst på mv.). Endvidere forbedrer og videreudvikler vi konstant konceptet på baggrund af vores egne erfaringer og de evalueringer, vi får fra de skoler vi tidligere har besøgt. I 2011 har jeg brugt meget tid på at forbedre og omdefinere to af værkstederne: Miljøjagten (tjek om din skole er grøn eller gris) og Klima-venlig økomad. Derfor er der brugt en del mere tid end planlagt i arbejdsplanen. De skoler den grønne karavane besøgte i 2011 var: Tjørnegårdsskolen, Gentofte Værebro Skole, Gladsaxe Lynge Skole, Allerød Stavnsholtskolen, Furesø Det gik rigtig godt på alle skoler, og vores erfaringer er, at konceptet bliver bedre og bedre: Forberedelsen både de grønne guider i mellem og med lærerne er blevet bedre, eleverne er meget glade for forløbene, de lærer meget, synes det er sjovt og er rigtig gode til at arbejde projektorienteret og på tværs af klasser og klassetrin. Vores erfaringer er, at eleverne bliver bedre og bedre til dels arbejdsformen med selvstændigt projektarbejde og også rent fagligt. Dette er også grunden til at vi hele tiden må sørge for at opgradere indholdet i karavanen. Den feedback og evaluering vi får af lærere og elever bekræfter os også i, at konceptet er godt og vi er glade for de input, vi får, så vi hele tiden kan gøre det endnu bedre. Side 2 af 5

3 Den Grønne Karavane ekstra skole i Furesø Kommune, 139 t (130) Det blev besluttet, at der i 2011 skulle udbydes endnu en grøn karavane til en skole i Furesø Kommune. Derfor blev også Solvangskolen besøgt. Som med de øvrige skoler gik forløbet godt og erfaringerne er som beskrevet ovenfor. Da der normalt er tale om et fælles projekt mellem de fire kommuner, hvor vi besøger én skole i hver kommune og derfor lægger ca. lige mange timer i projektet og hver kommune får ca. lige meget ud af det, måtte denne ekstra karavane gennemføres på en anden måde. Efter aftale med de øvrige grønne guider blev der indkøbt ekstra hjælp i form af timer fra medarbejdere fra Driftsgården til at hjælpe til med de praktiske forberedelser, som at male plader mv. Selve indkøbene af materialer blev gjort samtidig med indkøb af materialer til de øvrige skoler og var derfor ikke en større arbejdsopgave. Til selve gennemførelsen af karavanen på skolen blev der indkøbt hjælpere, hvoraf den ene var en af de andre grønne guider (Tommy Dal, grøn guide Allerød) og den anden var projektkoordinator for miljø- og klimaambassadørerne i Furesø Kommune (Stine Rahbæk Pedersen). Denne mulighed sammen med et meget engageret lærerteam og ledelse på Solvangskolen gjorde det muligt at gennemføre den ekstra karavane på samme niveau og med samme succes som de øvrige. Fremadrettet vil det dog ikke kunne lade sig gøre at afholde egne karavaner uden de øvrige grønne guider og deres kompetencer, da man ikke som ene grøn guide kan løfte alle forberedelsesopgaver selv trods hjælp fra andre, da det kræver en stor indsigt i og erfaring med konceptet. Og da de øvrige grønne guider af forskellige grunde ikke har mulighed for at lave den grønne karavane i 2012, vil det heller ikke være muligt at udbyde den til skoler i Furesø Kommune. Men heldigvis er vi alle meget tilfredse med konceptet og regner med at komme stærkt igen i 2013 Grønne Institutioner for de 0-6 årige, ( ) Jeg i Furesø har i 2011, sammen med den grønne guide i Allerød, valgt at lave hele konceptet for Grønne Institutioner om, så det fokuserer på miljøaktiviteter for og med børnene. Indtil videre er konceptets rammer fastlagt og følgende emner er valgt: Energi, Vand, Uderummet og Indkøb, genbrug, affald. Der vil blive udarbejdet et aktivitetshæfte, hvor i der er beskrevet en lang række aktiviteter for målgruppen inden for de valgte emner. Størstedelen af aktiviteterne er valgt, så de kan gennemførers med materialer som daginstitutionerne enten forventes at have i forvejen eller som er nemme og billige af skaffe. Derudover er der lavet 4 kasser en for hvert emne som indeholder nogle mere specielle materialer fx til at lave genbrugspapir, lupper og insektsugere til at undersøge småkravl på legepladsen, en solovn og et pædagogisk kompostanlæg, hvor man kan følge nedbrydningen af forskellige typer affald. Materialerne til emnekasserne er indkøbt og kasserne forventes at blive lavet færdige i 2011 mens det sidste arbejde med at lave aktivitetshæftet færdiggøres primo 2012, således at konceptet kan introduceres for institutionerne i starten af Aktivitetshæftet bliver et interaktivt hæfte således at daginstitutionerne gerne skal melde tilbage både med evaluering af de beskrevne aktiviteter, men også tilføje nye, således at andre kan få gavn af deres viden og ideer. Jeg har snakket med pædagoger fra flere institutioner og de viser alle stor interesse for projektet og glæder sig til at prøve det af. Agenda 21 handlingsplan 2009, 41t (55t) Tilskud til kompostbeholdere 19 t (25 t). Som i 2010, blev det besluttet at yde tilskud til køb af kompostbeholdere for at fremme hjemmekomposteringen. I 2011 lavede vi lidt om på konceptet, idet Humus a/s der laver en god og miljøvenlig kompostbeholder ikke kunne levere til det ønskede tidspunkt og til en acceptabel pris. Derfor kunne borgerne i 2011 købe en hvilken som helst ny kompostbeholder, de ønskede og ved indsendelse af bon få kr. 300,- i tilskud (dog max prisen på kompostbeholderen). I 2011 var der 44 der benyttede sig af Side 3 af 5

4 tilbuddet. Det er færre end i 2010, hvor hele 170 benyttede sig af tilbuddet. Det faldende antal anses for at være resultat af, at 2010 var første år tilskuddet blev tilbudt. I forbindelse med kampagnen har der været mange henvendelser til den grønne guide ang. optimal kompostering og også på miljødagen i maj, var der stor interesse for at få information om placering, komposterbart affald, risiko for skadedyr mv. Der har efterfølgende været flere henvendelser for at høre, om ordningen gentages i 2012 Samarbejde med klimaambassadørerne, 22 t (30 t) Jeg har deltaget i to temadage for miljø- og klimaambassadørere og har desuden deltaget i forbindelse med arbejdsmøder mv. Det er en stor fordel for begge parter, at der er et samarbejde, da mange af de projekter og aktiviteter jeg laver har ambassadørernes interesse og ambassadørernes ideer og ønsker kan blive til gode aktiviteter for den grønne guide. Alle Børn Cykler og Ingen skovsvin i Furesø Kommune, som begge er en del af Agenda 21 handlingsplan 2009, er beskrevet nedenfor i Landsdækkende kampagner. Landsdækkende kampagner Landsdækkende affaldsindsamling, 37 t (20t) I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling, deltager jeg med 2 arrangementer: Dels en kampagne for skoler og institutioner i kommunen, med en konkurrence, hvor det gælder om at indsamle mest muligt affald og tage billeder af det mest underlige/sjoveste, der bliver fundet. I 2011 deltog flere end 750 børn fordelt på både skoler, fritidsordninger og børnehaver. Der blev i alt indsamlet mere end 650 kg affald heraf 253 dåser. Udover selve indsamlingen valgte samtlige 0. klasser på Solvangskolen at arbejde med affald i en hel uge og jeg deltog en af dagene med oplæg og aktiviteter om sortering og genbrug. På Hareskov skole valgt 5. B ligeledes at bruge en temauge på emnet og i grupper arbejde de med alt fra at lave kompostbeholdere, lave genbrugstøj, indsamle affald, lave analyser over affaldstyper, udvikling af ny type affaldsspand og en gruppe fordybede sig i biofremstilling af plastik. Derudover er jeg også med til at arrangere og holde affaldsindsamling for alle borgere. Som de foregående år foregår det i samarbejde med DN Furesø og finder sted ved Furesøbad og områderne i umiddelbar nærhed heraf. I 2011 blev der her indsamlet 90 kg affald samt 180 dåser og flasker af de 30 deltagere der var med. Vi cykler til arbejde, 44t (50t) Som de foregående år lavede jeg også i 2011 lokale aktiviteter i forbindelse med Vi cykler til arbejde. Dels blev der en tidlig morgen delt informationsmateriale og økologiske æbler ud til morgenpendlerne på hhv. Værløse og Farum station. Derudover fik alle arbejdspladser i kommunen, med mere end 5 medarbejdere, informationsmateriale om kampagnen samt en invitation til at deltage i den lokale konkurrence hvor 2 hold vandt gavekort til cykeludstyr sponsoreret af OL Cykler og Cykel Shop en. I 2011 deltog 58 lokale hold med i alt 636 deltagere, som tilsammen kørte næste km. Det er samme tilslutning som sidste år, der var rekord år. Alle Børn Cykler, 22 t (20t) I forbindelse med Dansk Cyklist Forbunds landsdækkende kampagne for at få børn til at cykle til og fra skole, laver jeg en lokalkonkurrence, hvor de klasser, hvor flest elever cykler mest - og husker hjelmen vinder kontante præmier til klassekassen. I 2011 deltog 1666 elever fra i alt 70 klasser. Der deltog klasser fra samtlige skoler i kommunen og der var en høj grad af deltagelse i de enkelte klasser. Kampagnen løb over 10 skoledage, hvorfor hver elev højst kunne opnår 20 point (1 point pr cykeldag og 1 point pr hjelmdag). Vinderklassen havde et gennemsnit på 19,92 og der var i alt 6 klasse som havde gennemsnit over 19 point! Den lokale kampagne anses for at være en succes i det flere og flere elever deltager for hvert år. Side 4 af 5

5 Store Cykel dag, 0 t (10 t) Store cykeldag blev flyttet fra juni til august måned og afholdt sammen med DM i Liggecykling. Pga flytningen af datoen, var det ikke muligt for mig at deltage. Faste arbejdsopgaver Borgerhenvendelser, 203 t (80t) Der har været en del borgerhenvendelser angående kompost og affaldssortering i forbindelse med tilskud til køb af kompostbeholdere. Derudover har der været henvendelser om økologi, delebilsordningen, elsparepærer mv. Jeg har endvidere brugt en del tid på: - At arrangere og afholde Høstmarked på Skolelandbruget som var en bragende succes, der i strålende sol slog publikumsrekord endnu engang med op til 3000 besøgende og resulterede i, at flere boder havde udsolgt før lukketid. - Holde oplæg og lave undervisning om affald og affaldssortering på Furesø Sprogskole, hvor 50 elever deltog aktivt i debatten. - Opstart af Natur- og Miljøfestival i Furesø Kommune, som jeg i samarbejde med Furesø Agenda 21 Forening og DN Furesø vil afholde i september 2012 for kommunens børn og unge. Furesø Agenda 21 Forening, 22 t (40t) Jeg har været med til flere af foreningens bestyrelsesmøder og hjælper med at skaffe lokaler og kontakter mv. i forbindelse med foreningens arrangementer. Miljørådet, 60 t (60t) Jeg har været med til at forberede miljørådsmøder og tager referat af de møder hun har haft mulighed for at deltage i i PR, 56 t (80 t) Jeg har gennem året skrevet 12 artikler til Det Grønne Hjørne i Furesø Lokalavis og 16 nyheder til den grønne guide hjemmeside. Desuden har jeg sørget for pressedækning og leveret artikler i forbindelse med arrangementer som præmieoverrækkelser i forbindelse med Papirrødderne, Affaldsindsamling, Vi cykler til arbejde og Alle Børn Cykler, til Miljødagen, Høstmarkedet på Skolelandbruget, Den Grønne Karavane og Det økologiske julemarked. Jeg har i samarbejde med en medarbejder på Politikken Lokalaviser lavet en helsides annonce i Furesø Lokalavis samt deltaget i radioindslag i P4 København begge dele i forbindelse med Miljødagen. Endelig har jeg også leveret materialer til kommunens kommunikationsafdeling og lagt information på Kulturnaut i forbindelse med diverse arrangementer. Øvrigt, 232 t (390) Grøn Guide netværksmøder, 3 t (45 t) Der har kun været afholdt et enkelt netværksmøde mellem de grønne guider i 2011, men der er planer om at afholde flere fremover. Samarbejde med Forvaltningen (Centeret), 30 t (55t) Jeg har deltaget i alle de centermøder det har været muligt at deltage i, samt i de afdelingsmøder det har været relevant at deltage i. Faglig opdatering, 9 t (50t) Jeg har deltaget i et enkelt internt kursus i kommunen: Mind Mapping et godt og brugbart kursus. Administration, 190t (240 t) Herunder tjekke mails, lave regnskab, årsrapport, arbejdsplan, tidsregistering mv. Side 5 af 5

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012

Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012 Årsrapport fra Den Grønne Guide 2012 Nedenfor er de arbejdsopgaver, jeg som grøn guide i Furesø Kommune har lavet i 2012, beskrevet. Tidsforbruget på de enkelte aktiviteter er opgjort pr. 26. november

Læs mere

Årsrapport 2010 for Den Grønne Guide

Årsrapport 2010 for Den Grønne Guide Årsrapport 2010 for Den Grønne Guide Aktiviteter Beskrivelse Samarbejds-partnere Tidsforbrug Borgerrettede arrangementer Miljødag 8. maj 2010 Miljødagen blev afholdt i opholdsvejr og var meget velbesøgt

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2011 1 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Bag den Grønne Guide står Foreningen Grøn Guide Gentofte. Foreningen, som blev stiftet i 2000, består af enkeltpersoner

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Tag på markeder med PØ

Tag på markeder med PØ Tag på markeder med PØ Markedstid er festtid! Lokale høst-, og havemarkeder, grønne-, mad-, og demokratifestivaler byder op til samtale, smagsoplevelser og inspiration. Det er der, hvor have- og økologifolket

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2013 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2012... 5 Miljøkontoret på Allerød Bibliotek... 5 Projekter for og med borgere i samarbejde

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 10. APRIL 2012 Til stede: Afbud: Referent: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg, Michael Stenholm Nielsen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen,

Læs mere

Kommunikationsmateriale under forsøg

Kommunikationsmateriale under forsøg Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Kommunikationsmateriale under forsøg Bilag 4 til delrapport 5 om Kommunikation TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Fuld

Læs mere

Evaluering Livsstil for familier

Evaluering Livsstil for familier Evaluering Livsstil for familier Status: December 2015 Baggrund Dette notat samler op på de foreløbige resultater af projektet Livsstil for familier pr. december 2015. Notatet samler således op på de sidste

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Notat. Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015

Notat. Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015 BALLERUP KOMMUNE Dato: 27. juli 2015 Tlf. dir.: 44 77 33 08 Sagsid: 29.09.00-P20-2-15 Notat Evaluering af Store Cykeldag den 7. juni 2015 Evalueringen er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD

FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD FORENINGEN GRØN GUIDE I ALLERØD PROJEKTPLAN 2016 - side 1 - INDHOLD INDLEDNING... 3 BESTYRELSEN... 4 ÅRSRAPPORT 2015... 5 Miljøkontoret på det nye Allerød Bibliotek/SKOVEN 4... 5 Projekter... 6 Konklusion...

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

Pkt.nr. 4. Plan for Sundhedsuge 37. Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget

Pkt.nr. 4. Plan for Sundhedsuge 37. Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget Pkt.nr. 4 Plan for Sundhedsuge 37 490038 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at tage planen for Sundhedsuge 37 til efterretning 2. at tage til efterretning, at

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Evaluering 2014 Bæredygtighed og Klima

Evaluering 2014 Bæredygtighed og Klima Evaluering 2014 Bæredygtighed og Klima I 2014 var der afsat 1,87 mio. kr. på driftsbudgettet, under udgiftsområdet natur og miljø. Desuden er der afsat 0,64 mio kr. til den Grønne Guides løn og aktiviteter.

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

RESUMÉ... 3 INDLEDNING... 4 KORT BESKRIVELSE AF PALS-MODELLEN... 4 FORMÅL OG FOKUS... 4 DATAINDSAMLING... 5 RESULTATERNES REPRÆSENTATIVITET...

RESUMÉ... 3 INDLEDNING... 4 KORT BESKRIVELSE AF PALS-MODELLEN... 4 FORMÅL OG FOKUS... 4 DATAINDSAMLING... 5 RESULTATERNES REPRÆSENTATIVITET... Midtvejsstatus pa implementering af PALS pa Vadga rd, Buddinge og Søborg Skole Indhold RESUMÉ... 3 INDLEDNING... 4 KORT BESKRIVELSE AF PALS-MODELLEN... 4 FORMÅL OG FOKUS... 4 DATAINDSAMLING... 5 RESULTATERNES

Læs mere

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde.

Skolebestyrelsmøde Østervangsskolen Emne. Formål & ønsket resultat. Referat (tekst) Aktion Deadline Ansvar el. Lukket Skolebestyrelsesmøde. Dato: 2014-02-27 Ordstyrer: Helene Til stede:, Bo, Kasper, Jytte, Rikke (8D), Tanja, Birgitte, Helene, Pernille (fra 20:45) Afbud: Aina, Rikke, Claus, Mick(8A), Fraværende: Referent: Bo SB-møderne afholdes

Læs mere

Grøn Guide i Gentofte

Grøn Guide i Gentofte Grøn Guide i Gentofte Årsrapport 2001 Lene Midtgaard, Grøn Guide Ulrik Reeh, Formand 2 ÅRSRAPPORT 2001 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Projekter: 1. Gentofte Børnevenner side 3 2. GG-koncept Den

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere.

Husk Mini-arbejdsdag, lørdag den 26. oktober. Vi vil bl.a. gerne have hjælp til, at lave materialer til udeskoleundervisning. Plan kommer senere. Nyhedsbrev nr.8-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Et nyt skoleår er startet og vi har glædet os til at komme i gang. Første skoledag blev en god start på dette

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til foreningsguiden 2 Hvad er en forening 6 Generalforsamling 9 Generalforsamling

Læs mere

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden

www.mellervangskolen.dk Dus Mellervang Børnerådsmøde i Pyramiden Børnerådsmøde i Pyramiden www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Marts BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Stamtræer

Læs mere

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi.

En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. En god udfordring arranger et træf i Morgan klub regi. Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter

Læs mere

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014

TIGER NYHEDSBREV MAJ 2014 Kære alle nye, gamle og kommende Tiger Forældre Først vil vi sige tusind tak for en fantastisk familiefest med alle jer nye Tigerfamilier. Det var en stor fornøjelse at møde så mange af jer. Vi kan hver

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

November 2015 HØJVANGSKOLENS HØJVANGSKOLEN NYHEDSBREV

November 2015 HØJVANGSKOLENS HØJVANGSKOLEN NYHEDSBREV November 2015 HØJVANGSKOLEN HØJVANGSKOLENS NYHEDSBREV Nyt fra ledelsen MAD og skolebod 3) Skolen har investeret i nye koldtdrikkevandsautomater, så man dagen igennem ved 3 standere kan få friskt, koldt

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Tilbagemeldinger fra kurset. Ambassadørernes tilbagemeldinger Fra klimaambassadør kurset lørdag den 2. juni 2012

Tilbagemeldinger fra kurset. Ambassadørernes tilbagemeldinger Fra klimaambassadør kurset lørdag den 2. juni 2012 Tilbagemeldinger fra kurset Ambassadørernes tilbagemeldinger Fra klimaambassadør kurset lørdag den 2. juni 2012 6 7 timer på et kursus lørdag er noget af en mundfuld, men tiden blev udnyttet på en fornuftig

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder

RO OG DISCIPLIN. Når elever og lærere vil have. Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Når elever og lærere vil have RO OG DISCIPLIN Af Jakob Bjerre, afdelingsleder Vi er nødt til at gøre noget, sagde flere lærere til mig for snart 6 år siden. Vi er nødt til at skabe ro og få forandret elevernes

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Afdelingen for Lemvig Kommune. 29. april 2016.

Afdelingen for Lemvig Kommune. 29. april 2016. Afdelingen for Lemvig Kommune. 29. april 2016. Resultatet af affaldsindsamlingen 2016 i uge 15 og omkring lørdag d. 16. april og søndag den 17.april i Lemvig Kommune arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Nyhedsblad for Lyngholmskolens forældre

Nyhedsblad for Lyngholmskolens forældre Nyhedsblad marts 2011 side 1 Nyhedsblad for Lyngholmskolens forældre marts 2011 INDHOLD 1 Opsamling fra forældremødet den 1. marts 2011 3 Skolebestyrelsens hjemmeside 4 Ombygning af idrætsfaciliteterne

Læs mere

Cykel Design Kost Motion

Cykel Design Kost Motion Introduktion til cykelforløb Cykel Design Kost Motion Det er sjovt at lære og virkeligheden er den største motivationskilde Begejstring, læring og innovation Undervisningskonceptet Folkeskolen Cykler er

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Gentlemen s Finest. 1. Godkendelse af referat. 2. Gentlemen s statusser. 3. Gennemgang af to- do listen. 4. Økonomi

Gentlemen s Finest. 1. Godkendelse af referat. 2. Gentlemen s statusser. 3. Gennemgang af to- do listen. 4. Økonomi Gentlemen s Finest Bestyrelsesmøde d. 3.11.11 + 4.11.11 Tilstedeværende: Torsdag: Jeppe Vestenaa, André Jensen, Benjamin Trock Fredag: André Jensen, Benjamin Trock Fraværende: Torsdag: Adalsteinn Sæmundsson

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 JDE PR 2 ØKONOMI 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 23. OKTOBER 2012 Referent: Pernille Dohlmann Deltagere: Marianne Christensen, Pernille Dohlmann, Susanne Forsberg Fagerberg,, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis

Læs mere

Natur og Miljø. Bæredygtighed og Klima Handlingsplan 2016-2017

Natur og Miljø. Bæredygtighed og Klima Handlingsplan 2016-2017 Natur og Miljø Bæredygtighed og Klima Handlingsplan 2016-2017 Handlingsplan 2016-2017 for bæredygtighed og klima Handlingsplan 2016-2017 for bæredygtighed og klima i Furesø Kommune bygger videre på kommunens

Læs mere

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2010

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2010 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2010 1 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Foreningen Grøn Guide Gentofte blev stiftet i 2000. Den består af enkeltpersoner og repræsentanter fra foreninger

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale

SIKKER CYKLIST digitalt undervisningsmateriale Lærervejledning til Cyklistprøven Cyklistprøven er en læreproces, der styrker elevernes viden om færdselsreglerne, kompetence til at omsætte teori til praksis, samt øge elevernes risikoforståelse gennem

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Ulønnet arbejde kan faktisk godt betale sig

Ulønnet arbejde kan faktisk godt betale sig Lidt smartere... Genbrug er smart. Vi får gavn af ting andre har givet, og det er til glæde for såvel giver som aftager. Genbrugsting skal skabe glæde hos nye ejere, og starte et nyt liv i nye omgivelser.

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune Dagplejen Syd/Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen i dagplejen Syd/Øst vi glæder os til samarbejdet. Når dit barn skal starte i dagpleje, er der sikkert mange spørgsmål, som trænger sig på. For at hverdagen

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse

Stamblad for Tranum skole, Uglen og Tranen praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan og miljøretningslinjer

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

Roning i årevis. Ideer og inspiration til jeres roklub omkring Ældre-roning

Roning i årevis. Ideer og inspiration til jeres roklub omkring Ældre-roning Roning i årevis Ideer og inspiration til jeres roklub omkring Ældre-roning Det er helt perfekt. Der er et dejligt sammenhold herude, og det er både, når der er glæde og sorg. Hanne Olsen, ældste aktive

Læs mere

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen

Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Dato 171215 Dok.nr. 176539-15 Sagsnr. 15-13597 Ref. memn Evalueringsnotat - Ungdomsskolen Indhold Evaluering af mål 1: 3 nye ungdomsklubber etableres i Tistrup, Næsbjerg og Ansager (evaluering udsat)....2

Læs mere

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå.

Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. Tag en ide, du har hørt/fået i dag og kvalificer den på de næste ti minutter. Udfyld så meget du kan nå. 1. Få personer med balanceproblemer til at cykle på 3-hjulet el-cykler frem for ikke at cykle eller

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk?

Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? Hvor længe har du været medlem af Forfatterhaab.dk? 0-3 mdr. 3 13% 3-6 mdr. 4 17% 6-12 mdr. 3 13% 1-2 år 7 30% mere end 2 år 6 26% Hvordan blev du bekendt med foreningen? Internettet 18 78% mund til mund

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart.

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart. Kære foreninger. Så er vi her igen På Idrætsområdet er vi godt i gang. Træningen i hallerne, på kunstgræsbanerne, i skøjte arenaen, tennishallen og Islevbadet kører på sit højeste. Siden sidst har vi indviet

Læs mere

Ugebrev uge 33 gruppe 2

Ugebrev uge 33 gruppe 2 Ugebrev uge 33 gruppe 2 Vi er kommet godt i gang med den første uge. Vi har fået 2 nye elever i gruppe 2. Det er Simone, der er kommet tilbage til 2. klasse og Mikkel, der er kommet i 2. klasse, da Simested

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Velkommen på Esbjerg Gymnasium

Velkommen på Esbjerg Gymnasium Velkommen på Esbjerg Gymnasium Velkommen på EG Kære kommende 1.g er & 1.hf er Om kort tid starter du på Esbjerg Gymnasium. Det bliver starten på en rejse mod viden, oplevelser, nye venskaber og udfordringer.

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2

Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Bilag 2 Forventede resultater og effekter Herning Cykler Fase 2 Evalueringsplan Evalueringsplanen indeholder en: n skal give et billede af, hvor mange der ved projektstart cykler i Herning Kommune fordelt

Læs mere

Bettina. Profil. Not. Hot. Fang min opmærksomhed med lethed og humor. Profil for Bettina. Job:

Bettina. Profil. Not. Hot. Fang min opmærksomhed med lethed og humor. Profil for Bettina. Job: Bettina for Bettina Fællestillidsrepræsentant Alder: 51 år Uddannelse: Pædagog Fokus på: At sætte de raske i centrum og tale mindre om stress og sygefravær Bettina er med til at arrangere kurser for daginstitutioner

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT Dagsorden: Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT 1) Godkendelse af sidste referat JGR samt PG og AAJ meldte

Læs mere

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for:

Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Velkomstguide og Medarbejdervejledning for: Din kontaktperson er: som kan træffes på telefon: 2015 Velkommen til Center for Job og Oplevelse. Vi glæder os meget til, at du skal starte på Centeret. Center

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

YHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

YHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 1 6. j uni 2 0 0 9 Numme r 2 YHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross Club.

Læs mere

Information om Julebasaren på Rudolf Steiner-Skolen i Odense - til nye forældre på skolen

Information om Julebasaren på Rudolf Steiner-Skolen i Odense - til nye forældre på skolen Information om Julebasaren på Rudolf Steiner-Skolen i Odense - til nye forældre på skolen Julebasar på Rudolf Steiner-Skolen i Odense På de fleste steinerskoler rundt om i verden er der tradition for,

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016

Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Årsplan for 1. klasse Natur/teknik 2015/2016 Fagformål for Natur/teknik: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled

Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm, Helle Dyrting, Ingrid Just, Jakob Snedled Dagsorden / Referat ordinært møde Tisvilde Lokalråd. D. 6. oktober 2015 kl 19 hos Lis Tibirkevej 15. Deltagere: Eskil Borup, Allan Christensen, Dennis Duelund, Robert Iversen, Lis Freisner, Vibeke Hagstrøm,

Læs mere