Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg"

Transkript

1 Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg Version 1 Kim Haugbølle Nils Lykke Sørensen Daniel Pihl Peter Scheutz Energistyrelsen 9. marts 2015

2 Titel Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg Undertitel Version 1 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2015 Forfattere Kim Haugbølle, Nils Lykke Sørensen, Daniel Pihl og Peter Scheutz Sprog Dansk Emneord Totaløkonomi, Life Cycle Costing, rentabilitetsberegning ISBN Udgiver Energistyrelsen Amaliegade 44, 1256 København K E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: Haugbølle et al. (2015). Installationsguide og brugervejledning til LCCbyg. Version 1. København: Energistyrelsen.

3 Indhold Indhold... 3 Forord... 5 Introduktion... 7 Installationsguide... 9 Generelt om installation... 9 Installationsguide: Windows Installationsguide: Windows 8 og Startsiden Programmets menulinje Programmets hovedstruktur Projektinformation Forudsætninger Alternativer Antagelser Grund, rådgivning og bygherre Bygningsdele Forvaltning Forsyning Renhold Inddatering Generelt Grund, rådgivning og bygherre Bygningsdele Forvaltning Forsyning Renhold Resultattabeller Generelt Grund, rådgivning og bygherre Bygningsdele Forvaltning Forsyning Renhold Rapport Konklusion Nutidsværdi Hovedomkostningsgrupper Opsummerede nutidsværdier Inputoverblik Tilbagediskontering Referencer

4 4

5 Forord I de senere år har der været en stigende interesse i byggeriet for at optimere de samlede omkostninger til anlæg og drift af bygninger; i daglig tale kendt som totaløkonomi. Totaløkonomiske analyser kan blandt andet støtte beslutningstagere med at sammenligne to eller flere alternativer for udformning og detaljering af byggeriet. Med økonomisk støtte fra Energistyrelsen har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, udviklet programmet LCCbyg til støtte for totaløkonomiske analyser i byggeriet. Nærværende vejledning støtter forståelsen og brugen af LCCbyg, version 1.0. Styregruppen for udviklingsprojektet har bestået af: Specialkonsulent Charlotte Micheelsen, Energistyrelsen. Fuldmægtig Morten Buus, Energistyrelsen. Forskningschef Søren Aggerholm, SBi/Aalborg Universitet. Seniorforsker Kim Haugbølle, SBi/Aalborg Universitet. LCCbyg er udviklet af: Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, som har været projektleder og ansvarlig for det faglige indhold. Seniorforsker, ph.d. Nils Lykke Sørensen, som har været ansvarlig for udarbejdelse af datamodel og dokumentation. Forskningsassistent Daniel Pihl, som har bidraget til analyse og dokumentation. Softwarearkitekt Peter Scheutz, Scheutz & Clementsen Design, som har været ansvarlig for udarbejdelse af datamodel og programmering. En stor tak rettes til følgegruppen, som på værdifuld vis har bidraget aktivt og konstruktivt til udviklingen af LCCbyg. Følgegruppen har haft deltagelse af: Formand for DK-GBC Nikolaj Hertel, NCC Property Development. Konsulent Lau Raffnsøe Markussen, Green Building Council Denmark. Konsulent Mikael Koch, Danske Ark. Informationschef Inge Ebbensgaard, FRI. Projektleder Line Maj Aagreen, Bygherreforeningen. Chefkonsulent Flemming Løkke Petersen, Dansk Industri. Branchedirektør Per Thomas Dahl, Dansk Byggeri. Konsulent, arkitekt Mette Mens Rasmussen, Dansk Byggeri. Specialkonsulent Karsten Hjorth Hansen, Bygningsstyrelsen. Fuldmægtig Niels Bøttger-Rasmussen, Bygningsstyrelsen. Arkitekt Jan Henning Nielsen, Bygningsstyrelsen. Chefkonsulent Michael Jacobsen, Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Chefkonsulent Karsten Gullach, Ministeriet for By, Bolig og Landskab. Underdirektør Christian Hartmann fra ATP Ejendomme. Fuldmægtig Henrik Sørensen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Planchef Mette Preisler, Rudersdal Kommune. Projektleder Kristian Lindegaard Sørensen, Middelfart Kommune. Specialkonsulent Jens Runge, Københavns Ejendomme. Chefkonsulent Poul Heller Bunde, Region Hovedstaden. Chefkonsulent Helle Lunde Obers, Region Hovedstaden. Projektkonsulent Lone Nyholm Christensen, Region Hovedstaden. 5

6 Juridisk konsulent Marianne Kaae Nielsen, Region Hovedstaden. Direktør Henrik Funch, Hfabc Pro. Salgsdirektør John Sommer, MTHøjgaard. Bæredygtighedskonsulent Juliane Münch, COWI. Markedschef Annette Walter, COWI. Kompetencechef Steffen Maagaard, MOE. Arkitekt MAA Flemming C. Østergaard, Årstiderne Arkitekter P/S. Innovationschef Morten Zimmermann, EKJ. En stor tak rettes også til gruppen af testpersoner, som afprøvede og kommenterede en foreløbig version af LCCbyg. Beta-testen gav mange værdifulde og konkrete input og forslag til det videre arbejde med at udvikle LCCbyg. 6

7 Introduktion LCCbyg er et værktøj, der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte bygningsdele. LCCbyg kan blandt andet hjælpe beslutningstagere med at sammenligne to eller flere alternativer, som har forskellige omkostningsprofiler over tid. Det vil som oftest umiddelbart være vanskeligt at afgøre, om en løsning med en høj anskaffelsespris og lave årlige omkostninger er billigere på langt sigt i forhold til en løsning med en lav anskaffelsespris og højere årlige omkostninger. Programmet tager udgangspunkt i problemstillingen ved at udregne en samlet nutidsværdi eller en årsomkostning for hvert af alternativerne på basis af de typer af omkostninger, som beslutningstageren vælger at inddrage i vurderingen. Nutidsværdien eller årsomkostningerne kan dermed sammenlignes, og den på langt sigt billigste løsning kan findes. LCCbyg kan automatisere beregningerne, fordi programmet rummer en række standardindstillinger og -værdier, der kan imødekomme de fleste behov. Brugeren har desuden mulighed for at skræddersy sine egne beregninger i henhold til egne formål ved at ændre på en række parametre, hvis standardværdierne i programmet ikke er hensigtsmæssige. Brugeren kan foretage analyserne på forskellige abstraktionsniveauer, da vedkommende frit kan vælge hvilke bygningsdele, forsyningskilder mm., som skal inddrages i analysen. Selv de standardværdier, som programmet er født med, kan brugeren tilpasse efter behov. Programmet er på denne måde åbent for redigering og kan tilpasses forskellige brugssituationer. Nærværende vejledning gennemgår nogle af de vigtigste elementer i programmet og kommer med gode råd til gennemførelse af beregninger. 7

8 8

9 Installationsguide For at undgå et potentielt problem ved installationen af LCCbyg er det vigtigt, at en tidligere installeret betaversion af værktøjet er afinstalleret, før LCCbyg bliver installeret. Den generelle procedure for at afinstallere programmer er beskrevet i slutningen af denne installationsguide. Generelt om installation Denne installationsguide leder brugeren igennem installationen af LCCbyg, version 1. Guiden gennemgår skridt for skridt, hvordan programmet installeres, så det herefter er klar til brug. Gennemgangen af installationen demonstreres ud fra styresystemerne Windows 7 Entreprise og Windows 8/8.1, med brug af browseren Internet Explorer 9. Den samme version af styresystemet eller den samme browser er dog ikke nødvendig for at downloade programmet. Programmet er programmeret til styresystemet Windows, hvorfor dette styresystem anbefales. Generelt kan Windows-applikationer dog også afvikles på Mac via Parallels Desktop eller Apple s egen Boot Camp, som er integreret i operativsystemet OS X. Programmet kan downloades ved brug af andre browsere. Programmet hentes fra stien Figur 1 viser vinduet. Der er ikke behov for et serienummer eller en adgangskode for at kunne hente det. Download af programmet sker ved at hente en lille installationsfil kaldet setup.exe, som installerer programmet på computeren. Figur 1. Startsiden for download af LCCbyg. På startsiden for download skal man klikke på knappen Install. For at sikre, at det er den nyeste version, der bliver installeret, vælges knappen Install og ikke hyperlinket Launch (som ses i teksten over installationsknappen). Herefter er man klar til at hente programmet. 9

10 Installationsguide: Windows 7 Download af programmet Browseren spørger, om man vil køre filen setup.exe, gemme den eller annullere installationen. Det er således muligt at installere programmet med det samme eller vente til et senere tidspunkt. For at installere programmet med det samme skal man trykke Kør. Figur 2. Skærmbillede for start af installationsprocessen. Da systemet formodentlig ikke er bekendt med udgiveren af programmet, vil beskeden i Figur 3 vise sig. For at fortsætte installationen må man trykke Kør endnu en gang. Virusprogrammer kan give yderligere restriktioner. Hvis de gør det, bør man kontakte sin administrator eller IT-kyndige. Figur 3. Browseren tilkendegiver, at den ikke kender udbyderen. Tryk Kør for at fortsætte installationen. Efter installationen åbnes programmet, og vinduet i Figur 4 bliver vist. Programmet er nu installeret og klar til brug. For at oprette et nyt projekt vælges Totaløkonomisk analyse tomt standardprojekt, og for at se et eksempel på en analyse vælges Totaløkonomisk analyse eksempelbyggeri. Figur 4. Startsiden giver to valgmuligheder: Oprettelse af et standardprojekt eller et eksempelprojekt for totaløkonomiske analyser. Nu er programmet installeret og klar til brug. Hver gang programmet åbnes, tjekker det selv, om der findes en nyere version. Hvis dette er tilfældet, bliver brugeren spurgt om den nye version skal installeres. På denne måde sikres det, at den nyeste version af programmet er installeret. Placeringen af programmet på computeren For at genfinde programmets placering på computeren kan man åbne Start i proceslinjen og vælge Alle programmer, hvormed skærmbilledet i Figur 5 vises. LCCbyg kan nu findes i listen over programmer. 10

11 Figur 5. Programmet kan findes under Alle programmer i startmenuen. Hvis programmet ikke kan findes her, er det muligt at søge sig frem til placeringen. Når man åbner Start, er der et søgefelt med teksten Søg i alle programmer og filer i gråtone lige under knappen Alle programmer, hvor man kan søge efter LCCbyg. Hvis man nemt vil tilgå programmet igen, kan man eventuelt højreklikke på programmet og vælge Fastgør til proceslinje eller Fastgør til menuen Start. Man kan også vælge at oprette en genvej til programmet ved at højreklikke og vælge Send til. Herefter er det muligt at placere genvejen, hvor man har lyst til. Afinstallering af programmet Ønsker man at afinstallere programmet, foregår det på samme måde som med mange andre programmer. Åben Start som vist ovenfor og vælg Kontrolpanel. Hvis funktionen Kontrolpanel ikke er synlig i startmenuen, kan man også åbne en stifinder og skrive kontrolpanel i søgefeltet (se Figur 6). Figur 6. Figuren viser, hvordan man søger efter kontrolpanelet. Når man har fundet kontrolpanelet, vælger man enten Fjern et program eller Programmer og funktioner alt afhængig af, om man har valgt en kategorisk visning eller en visning i form af ikoner. Find LCCbyg på listen og tryk Fjern/rediger og programmet afinstalleres (se Figur 7). 11

12 Figur 7. Figuren viser den liste, som er i Programmer og funktioner. Fra listen er det muligt at afinstallere LCCbyg. Installationsguide: Windows 8 og 8.1 Download af programmet Browseren spørger, om man vil køre filen setup.exe, gemme den eller annullere installationen. Det er således muligt at installere programmet med det samme eller vente til et senere tidspunkt. For at installere programmet med det samme skal man trykke Kør. Figur 8. Skærmbillede for start af installationsprocessen. Da systemet formodentlig ikke er bekendt med udgiveren af programmet, vil beskeden i Figur 9 vise sig. For at fortsætte installationen må man trykke Kør endnu en gang. Virusprogrammer kan give yderligere restriktioner. Hvis de gør det, bør man kontakte sin administrator eller IT-kyndige. Figur 9. Browseren tilkendegiver, at den ikke kender udbyderen. For at fortsætte installationen skal man klikke på Flere oplysninger for at godkende installationen. Herefter vil beskeden i Figur 10 vise sig. Klik på Kør alligevel for at fortsætte installationen. 12

13 Figur 10. Tryk Kør eller Kør alligevel, alt afhængig af hvilken version af Windows du bruger, for at fortsætte installationen. Derefter vil beskeden i Figur 11 vise sig. Her skal man trykke på Installer for at fuldføre installationen. Figur 11. Tryk Installer for at fuldføre installationen af programmet. Efter installationen åbnes programmet, og vinduet i Figur 12 bliver vist. Programmet er nu installeret og klar til brug. For at oprette et nyt projekt vælges Totaløkonomisk analyse tomt standardprojekt, og for at se et eksempel på en analyse vælges Totaløkonomisk analyse eksempelbyggeri. Figur 12. Startsiden giver to valgmuligheder: Oprettelse af et standardprojekt eller et eksempelprojekt for totaløkonomiske analyser. Nu er programmet installeret og klar til brug. Hver gang programmet åbnes, tjekker det selv, om der findes en nyere version. Hvis dette er tilfældet, bliver brugeren spurgt om den nye version skal installeres. På denne måde sikres det, at den nyeste version af programmet er installeret. 13

14 Placeringen af programmet på computeren For at genfinde programmets placering på computeren kan man trykke på Start i proceslinjen, hvormed skærmbilledet i Figur 13 vises. Figur 13. Programmet kan findes under startmenuen. Tryk på pilen i startmenuen for at åbne liste over programmer og Apps. LCCbyg kan nu findes i listen over programmer (Figur 14). Figur 14. Tryk på pilen for at åbne Apps og programmer. Hvis programmet ikke kan findes her, er det muligt at søge sig frem til placeringen. Kør markøren over til øverst højre hjørne på skrivebordet for at vise søgefunktionen. I søgefeltet kan man søge efter LCCbyg. Hvis man nemt vil tilgå programmet igen, kan man eventuelt højreklikke på programmet og vælge Fastgør til proceslinje eller Fastgør til Start. Figur 15. Find programmet ved hjælp af søgefunktionen. Afinstallering af programmet Ønsker man at afinstallere programmet, foregår det på samme måde som med mange andre programmer. Højreklik på menuen Start som vist på Figur 16 og vælg Programmer og funktioner. Man kan også åbne en stifinder 14

15 og skrive kontrolpanel i søgefeltet (Figur 16), eller køre markøren til øverst højre siden af skærmen på skrivebordet og klik derefter Indstil (Figur 15). Figur 16. Figuren viser, hvordan man søger efter programmer og funktioner. Find LCCbyg på listen og tryk Fjern/rediger og programmet afinstalleres (Figur 17). Figur 17. Figuren viser den liste, som er i Programmer og funktioner. Fra listen er det muligt at afinstallere LCCbyg. 15

16 16

17 Startsiden Startsiden giver brugeren mulighed for at vælge mellem henholdsvis et tomt standardprojekt eller et eksempelprojekt (se Figur 18). Det tomme projekt indeholder kun standardværdier, og er klar til indtastning af projektspecifikke data. Det tomme projekt er at foretrække, hvis man ønsker at lave en ny totaløkonomisk beregning. Figur 18. Figuren viser de valgmuligheder, som brugeren har, når programmet startes. Eksempelprojektet illustrerer programmets funktioner med data, som er indtastet på forhånd. Formålet med eksempelprojektet er at give brugeren et indtryk af, hvilke muligheder LCCbyg tilbyder. Brugeren kan se, hvordan data indtastes i programmet, og hvordan disse data vises i resultattabellerne. Eksempelprojektet er et tænkt eksempel, og der tages dermed forbehold for de indtastede værdier. Eksemplet bør ikke anvendes som udgangspunkt for en totaløkonomisk analyse eller til sammenligning med andre totaløkonomiske beregninger, men blot illustrere mulighederne i programmet. Programmets menulinje De forskellige projekttyper tilgås fra startsiden og desuden fra menuen Filer og Nyt (Figur 19). Ønsker man at komme tilbage til startsiden, kan man vælge Luk projekt under Filer i menubjælken. Husk at gemme alle ændringer, inden projektet lukkes. Under funktionen Hjælp i menubjælken findes nærværende brugervejledning. Figur 19. Figuren viser, hvor man kan oprette et nyt projekt, samt hvor funktionerne Gem og Luk projekt er. LCCbyg gemmer data som tekstfiler i filformatet xml. Formatet gør filerne relativt små og kan dermed nemt udveksles over mail. For at gemme et projekt 17

18 vælges Filer i menubjælken og Gem eller Gem som. Vælges Gem eller Gem som gemmes kun de inddateringer, som brugeren har foretaget, og ikke de resultater, som beregningerne har genereret. Hvis både de indtastede data og resultaterne af beregningerne skal samles i én fil, kan man vælge funktionen Gem speciel og Gem alt, som ligeledes ligger under Filer i menubjælken. Afhængig af hvilke typer af data, som brugeren ønsker at udveksle med andre, kan filerne således gemmes på forskellige måder. Brugeren har mulighed for at gemme filer som skabeloner i tilfælde af, at nogle karakteristika går igen på tværs af flere projekter. Når projektet gemmes som en skabelon, gemmes kun de værdier, der står i standardfelterne (læs mere under afsnittet Forudsætninger ). Skabelonen betegnes template og findes under Filer og Gem som. Oprettelsen af skabeloner gør det muligt at skræddersy strukturen i beregningsskemaerne og gemme dem til senere brug. Eksempelvis hvis man kun er interesseret i VVS-systemer, kan man gemme en fil, som kun indeholder rør, armaturer og lignende installationer. Tilsvarende kan brugeren nøjes med at medtage klimaskærm og ikke de indvendige vægge og døre, hvis man kun er interesseret i bygningens klimaskærm. Hvordan man ændrer strukturen i beregningsskemaerne belyses under afsnittet forudsætninger. Programmets hovedstruktur De efterfølgende fem hovedafsnit beskriver menuerne Projektinformation, Forudsætninger, Inddatering, Resultattabeller og Rapport (Figur 20). Figur 20. De fem hovedafsnit i de vandrette faneblade. Projektinformation indeholder baggrundsinformationer om byggesagen og mulighed for at kommentere beregningerne under både Beskrivelse og Noter. Informationerne er metadata i forhold til selve beregningerne, dvs. de indgår ikke i beregningerne. Informationerne kan dog tages med i rapporten, hvis brugeren ønsker det. Forudsætninger danner grundlaget for beregningen fx antallet af alternativer. Desuden fastlægges beregningsforudsætningerne som fx prisstigningstakter for forskellige typer af omkostninger og kalkulationsrente. Herudover vælger brugeren hvilke bygningsdele og hovedomkostningstyper, der skal med i analysen. Inddatering giver brugeren mulighed for at specificere hvilke mængder og enhedspriser, som beregningerne indbefatter. Mængderne og enhedspriserne kan udspecificeres i forhold til hvilket alternativ de tilhører og kan tilknyttes mængdebetegnelser. 18

19 Resultattabellerne viser resultaterne af beregningerne i form af anskaffelsesomkostningerne og årlige nutidsværdier for de løbende driftsomkostningernes over den brugervalgte beregningsperiode. Tabellerne opstiller således resultaterne, men indeholder også de væsentligste forudsætninger, der ligger til grund for beregningen. Rapport gør det muligt for brugeren at skræddersy rapporteringen af de gennemførte beregninger. LCCbyg tilbyder en række afsnit, som kan indgå i rapporten. Hvert afsnit kan vælges til eller fra, som man ønsker. Rapporten indeholder desuden en række grafiske illustrationer af resultaterne. Resultaterne præsenteres blandt andet som stavdiagrammer, lagkagediagrammer og grafer. I det følgende vil de fem hovedafsnit blive beskrevet med billeder og eksempler på beregningssituationer. 19

20 20

21 Projektinformation Projektinformation giver brugeren mulighed for at indtaste en række stamoplysninger om byggesagen, bygherren og rådgiveren samt tilføje en beskrivelse af projektet eller analysen. Feltet Beskrivelse kan fx bruges til at forklare den aktuelle baggrund for analysen og beskrive hvilke alternativer, der skal sammenlignes. Det kan især være nyttigt, når flere arbejder på det samme projekt, eller rapporten fra beregningerne mv. skal sendes videre til andre, som ikke har adgang til værktøjet (Figur 21). Figur 21. En beskrivelse af projektet kan indtastes her. Byggesag og areal giver brugeren mulighed for at indtaste oplysninger om byggesagen, herunder hvem der har foretaget analysen og hvornår. Feltet Dato for udfyldelse udfyldes via en kalenderfunktion (Figur 22). Figur 22. Eksempel på oplysninger, som kan inddateres i Projektinformation. Indtastningsfeltet Bruttoareal rummer den eneste værdi under fanen Projektinformation, som aktivt anvendes i beregningerne og ikke kun er metadata. Brugeren skal være opmærksom på, at hvis der ikke indtastes en 21

22 værdi i feltet for bruttoarealet, så kan programmet ikke regne årsomkostningerne per kvadratmeter ud. Tallet anvendes til udregning af årsomkostninger per kvadratmeter. Resultatet vises under Konklusion og Nutidsværdi under fanebladet Rapport. De næste punkter er Bygherre og Rådgiver, hvor det er muligt at indtaste en række kontaktoplysninger mv. om bygherren og rådgiveren for projektet. Der er ikke den store forskel på de to, så her er kun vist det ene felt som illustration (Figur 23). Figur 23. Indtastning af oplysninger om bygherren. Det sidste felt er Noter, som kan fx bruges til at komme med anbefalinger på baggrund af analysen. Tekstfeltet kan tages med i rapporten, så brugeren har mulighed for at tilføje kommentarer i form af en konklusion på analysen eller anbefalinger til det videre forløb. 22

23 Forudsætninger Fanebladet Forudsætninger bruges til at konfigurere de efterfølgende inddateringer og beregninger. Det er her, at brugeren fastlægger beregningsforudsætningerne. Beregningsforudsætningerne omfatter (Figur 24): Valg af antal alternativer og beskrivelse af alternativerne, som programmet skal regne på. Fastlæggelse af antagelser, dvs. beregningsperiode, prisudvikling for forskellige omkostningsgrupper og kalkulationsrente. Fastlæggelse af hvilke omkostninger, der skal indgå i beregningerne. Omkostningerne er fordelt på fem hovedomkostningsgrupper. Figur 24. Figuren viser (til venstre i billedet) undermenuerne til fanebladet forudsætninger. Hovedomkostningsgrupperne omfatter: Grund, rådgivning og bygherre. Bygningsdele. Forvaltning. Forsyning. Renhold. To af hovedomkostningsgrupperne, nemlig Grund, rådgivning og bygherre og Forvaltning behandles på en lidt anden måde end de øvrige. Ved de to kategorier vælges alene hvilke omkostninger, der skal indgå i analysen, mens brugeren for de øvrige skal vælge både omkostningstype og hvilke standardværdier, omkostningstyperne får tilknyttet. I LCCbyg betegnes de værdier, som ofte går igen på tværs af projekter eller analyser for standardværdier. Standardværdierne er som udgangspunkt låste, men brugeren kan overskrive dem, hvis man ønsker det. Et eksempel på en standardværdi kan være levetiden for en bygningsdel. Ofte vil levetiden for en bygningsdel være den samme ved flere analyser. Eksempelvis, kan en levetid på 120 år for en ydervæg af tegl anvendes ved flere analyser. Hvorimod mængden og enhedsprisen for ydervæggen vil variere fra projekt til projekt. Det er standardværdierne, der gemmes i en templatefil (læs mere herom under afsnittet startsiden ). Alternativer Her vælges antallet af alternativer, som brugeren ønsker at sammenligne med hinanden, ved at markere feltet Anvend. Som udgangspunkt skal brugeren indtaste værdier for mindst ét alternativ, for at programmet kan beregne et resultat. Derfor står alternativ 1 altid som anvendt. Brugeren har mulighed for at skrive en kort beskrivelse til hvert alternativ, som senere kan indgå i den endelige rapport (Figur 25). 23

24 Figur 25. Figuren viser et eksempel, hvor to alternativer er valgt. Brugeren har mulighed for at skrive en beskrivende tekst til hvert alternativ i tekstfelterne. I LCCbyg har brugeren mulighed for at sammenligne flere alternativer med hinanden. For hvert alternativ brugeren vælger, kommer der et tilsvarende antal kolonner frem under menupunktet Inddatering, hvor brugeren kan indtaste mængder og enhedspriser for de enkelte alternativer. De enkelte alternativer og enhedspriser betegnes med et nummer for at kende forskel på alternativerne. Således hører Mængde 1 og Enhedspris 1 til alternativ 1. Brugeren har dermed mulighed for at sammenligne to alternativer med de samme omkostningsgrupper, men forskellige mængder eller enhedspriser. Brugeren kan vælge at sammenligne op til fem alternativer i LCCbyg. Ønsker brugeren flere alternativer, kan antallet ændres i en gemt projektfil i xml-format (læs mere under afsnittet Startsiden ). Det ekstra antal alternativer tilføjes i xml-filen, som herefter genåbnes i programmet. Programmet vil herefter genkende antallet af alternativer, således at brugeren kan anvende dem. Dette kræver dog, at brugeren kender til filformatet xml og kan finde de rigtige linjer for alternativerne. Vejledningen gennemgår ikke dette yderligere, og brugeren må derfor selv vurdere, om vedkommende kan tilføje flere alternativer end de allerede fem tilførte. Antagelser Under Antagelser angives de grundlæggende forudsætninger for beregningerne: Kalkulationsperiode, prisudvikling for forskellige omkostningsgrupper og valg af kalkulationsrente (Figur 26). LCCbyg beregner de årlige omkostninger ud fra en beregningsperiode valgt af brugeren. Kalkulations- eller beregningsperioden er som udgangspunkt sat til 50 år, men kan ændres til en værdi mellem 0 og 120 år, hvis det ønskes. Man bør vælge en beregningsperiode som er længere end 25 år, da mange bygningsdele har en levetid på omkring 25 år. En beregningsperiode på mindre end 25 år vil dermed ikke vise, hvilken effekt udskiftning eller genopretning af bygningsdelene vil medføre for den samlede nutidsværdi. Hvis kalkulationsperioden sættes til 0 år, vil programmet kun beregne anskaffelsesomkostningerne. 24

25 Figur 26. Angivelse af de generelle forudsætninger for beregningerne. Der er to forskellige måder at arbejde med prisudvikling på i LCCbyg: Enten med faste eller løbende priser. Hvis der arbejdes med faste priser, vil beløbet være det samme år efter år. Det vil sige, at beløbet vil være 100 kr. i år 1, 100 kr. i år 10 og 100 kr. i år 50. Arbejdes der med løbende priser, vil beløbet ændre sig år for år svarende til prisudviklingen for den pågældende type af omkostninger. Ved en årlig prisudvikling på 2 % vil 100 kr. eksempelvis blive til 102 kr. i år 1, 122 kr. i år 10 og 269 kr. i år 50. Som udgangspunkt er LCCbyg sat op med værdier for prisudviklingen af forskellige typer af omkostninger svarende til løbende priser. Hvis der skal arbejdes med faste priser, skal brugeren huske at sætte prisudviklingen for alle typer af omkostninger til 0 %, med mindre nogle typer af omkostninger forventes at have en prisudvikling, som ligger udover den almindelige prisudvikling. I så fald skal prisudviklingen minus den almindelige prisudvikling anvendes. Kalkulations- eller diskonteringsrenten kan enten vælges som en fast rente gennem hele perioden eller som en trappestruktur i henhold til Finansministeriets retningslinjer. Betegnelsen År markerer starttidspunktet for brugen af den anførte værdi. Den enkle kalkulationsrente tager udgangspunkt i løbende priser og er en nominel rente. Brugeren af LCCbyg skal være særlig opmærksom på, hvilke former for priser og kalkulationsrente, der arbejdes med, og om nødvendigt justere værdierne for prisudvikling og rentesats. Hvis der arbejdes i løbende priser, skal der anvendes en nominel kalkulationsrente. Hvis man derimod arbejder med faste priser, skal der anvendes en real kalkulationsrente, som er renset for inflation. Vælger brugeren at følge Finansministeriets retningslinjer med en realrente og faste priser, skal prisudviklingen for de forskellige typer af omkostninger sættes til 0 %, med mindre der for nogle typer af omkostninger skal regnes med en prisudvikling, som ligger udover den almindelige prisudvikling. 25

26 Grund, rådgivning og bygherre Her vælges de omkostningsgrupper, der er en del af anskaffelsesomkostningerne. Omkostningerne beregnes kun for år nul og dermed ikke for hele beregningsperioden. Ved at klikke på de små pile ud for markeringsfelterne fremkommer den underliggende træstruktur (Figur 27). Figur 27. Valgmuligheder for markering som brugeren har i LCCbyg. Fluebenet signalerer en valgt række eller gruppe, mens firkanten signalerer, at nogle af rækkerne i en gruppe er valgt. Omkostningsgrupperne medtages først i beregningen, når brugeren har sat flueben ud for de valgte rækker. Hvis omkostningsgruppen ikke kan findes under Inddatering, bør brugeren undersøge, om der er sat flueben ved rækken under Forudsætninger. Vises der en firkant ud for en undergruppe eller hovedgruppe, skyldes det, at kun enkelte rækker er markeret i gruppen, og ikke alle rækkerne. Grupperne og rækkerne kan redigeres ved at højreklikke på dem. Brugeren kan tilpasse strukturen af omkostningsgrupperne efter behov ved at omdøbe, tilføje eller fjerne poster efter behov (Figur 28). 26

27 Figur 28. Illustrationen viser hvordan brugeren kan tilføje, omdøbe eller slette en række. LCCbyg skal som minimum bruge én hovedgruppe, én undergruppe og én række, for at programmet kan beregne et resultat. Brugeren kan indsætte og slette poster på alle tre niveauer. Nye poster tilføjes under den række, man markerer. Brugeren har dermed mulighed for at skræddersy omkostningsgrupperne til eget behov og inddrage så mange eller så få omkostningsgrupper, som det ønskes. Bygningsdele Totaløkonomiske analyser med LCCbyg giver brugeren mulighed for at lave beregninger i forskellige abstraktionsniveauer. Analysen kan foretages for en hel bygning samlet, eller hvor hver bygningsdel udspecificeres. Eksempelvis kan man samle bygningsbasis i én post eller specificere hver enkelt type af fundament og terrændæk. Hver bygningsdel skal have tilknyttet værdier for levetid, vedligehold og genopretning, for at bygningsdelen kan indgå i analysen. Den foreliggende træstruktur tager udgangspunkt i SfB-klassifikationen, som er opdelt i hovedgrupper, undergrupper og rækker (Figur 29). Figur 29. De bygningsdele, som skal indgå i analysen, vælges ved at markere dem i markeringsfelterne. 27

Installationsguide til LCCbyg Beta. Kim Haugbølle Nils Lykke Sørensen Jan Fuglsig Lambrecht Peter Scheutz

Installationsguide til LCCbyg Beta. Kim Haugbølle Nils Lykke Sørensen Jan Fuglsig Lambrecht Peter Scheutz Installationsguide til LCCbyg Beta Kim Haugbølle Nils Lykke Sørensen Jan Fuglsig Lambrecht Peter Scheutz Energistyrelsen 26. august 2015 Titel Installationsguide til LCCbyg Beta Udgave 1. udgave Udgivelsesår

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere