Special Olympics - Atletik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Special Olympics - Atletik"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Sektion A - oversigt over indhold...2 Sektion B - konkurrenceregler...4 Sektion C - scoreskemaer

2 Oversættelse af artikel 3 fra Special Olympics (SOC) regler og retningslinier for atletik - løb, spring og kast. Af DHIF's atletikudvalg. De officielle SOC-regler skal være styrende for atletikkonkurrencerne. Som en international sportsorganisation er dette regelsæt baseret på de regler, der gælder for det Internationale Amatør Atletik Forbund (IAAF) og National Governing Body (NGB) regler. Regler fra disse organisationer er styrende med undtagelse af de situationer, hvor de er i konflikt med SOC's regler. I disse tilfælde gælder SOC-reglerne. Sektion A - oversigt over indhold: m løb m løb m løb m løb m løb m løb m løb m løb m hækkeløb (kvinder) m hækkeløb (mænd) x 100 m stafet x 400 m stafet 13. Højdespring 14. Længdespring 15. Kuglestød a) Mænd - 4 kg/8,13 pound = international standard b) Kvinder - 3 kg/6 pound c) Drenge (8-11 år) - 3 kg/6 pound d) Piger (8-11 år) - 2 kg/4 pound kamp (100 m løb, længdespring, kuglestød, højdespring, 400 m løb) m kombineret (1 handicappet + 1 ikke-handicappet (ikke træner/leder) m kombineret m kombineret m kombineret m kombineret m kombineret m kombineret m kombineret x 100 m kombineret x 400 m kombineret 27. Kombineret højdespring 28. Kombineret længdespring 29. Kombineret kuglestød 30. Kombineret S-kamp 2

3 Kapgang: m gang m gang m gang KørestoIsdiscipliner: m kørestolsrace m kørestolsrace m kørestolsrace 37. Kuglestød ITa kørestol: a) mænd 2 kg/4 pound b) kvinder 1 kg/3 pound Langdistancerace og gang: m (gang og race) m (gang og race) m (gang og race) m (gang og race) m gang 43. Halvmaratonløb 44. Maratonløb m kombineret sportsrace (gang og race) m kombineret sportsrace (gang og race) m kombineret sportsrace (gang og race) m kombineret sportsrace (gang og race) m kombineret sportsrace (gang og race) m kombineret sportsrace (gang) 51. Kombineret halvmaratonløb 52. Kombineret maratonløb De følgende aktiviteter kan indgå som velegnede konkurrencediscipliner for deltagere med lavere funktionsniveau: m løb m løb m gang m gang 57. (Softball) boldkast 58. Stående længdespring m assisteret gang m assisteret gang m assisteret gang m kørestolsrace m kørestolsrace m kørestolsslalom x 25 m kørestolsstafet (frem og tilbage) m kørestolsslalom i elstol m kørestolsslalom i elstol m kørestols forhindringsrace 69. Længdekast med bold (tennisbold) 3

4 Sektion B - konkurrenceregler: Generelle bestemmelser og tilpasninger: A: Anvendelse af startklodser: 1) I distancer op til og med 400 m er det frivilligt, om deltagerne vil gøre brug af startklodser. 2) I konkurrencer, uanset om deltagerne benytter startblokke eller ej, i distancer på 400 m og derunder, skal starteren på det pågældende lands sprog kommandere til start med ordene: "På jeres pladser" "færdige" - og når alle er klar affyres startskuddet. B: 25 og 50 m. Disse discipliner er specielt velegnede for deltagere på et lavere funktionsniveau: 1) 25 og 50 m afvikles på en lige strækning. Græs anvendes kun i særlige tilfælde og bør markeres med baneafmærkning. 2) Alle løbere skal starte bag ved startlinien. Løberen er i mål, når hans/hendes torso passerer mållinien. 3) Starteren skal give deltagerne mulighed for at yde deres bedste ved at: - give deltagerne god tid til at falde til ro efter at have fundet sin startstilling. - lave omstart såfremt en løber er ude af balance. - ikke trække tiden ud efter "færdige" signalet. C: Gang: 1) Deltagerne skal have en fod i jorden på alle tidspunkter. 2) I alle gangdiscipliner behøver deltagerne ikke at have et strakt støtteben under konkurrencen. 3) l alle gangdiscipliner til og med 400 m distancen kan en deltager diskvalificeres uden forudgående advarsel, såfremt 2 eller flere dommere vurderer at deltageren opnår en fordel. D: Længdespring: 1) I forbindelse med længdespring er det et krav, at deltageren kan springe mindst 1 meter, som er afstanden mellem afsætsbrættet og sandgraven. 2) Hver deltager skal have mulighed for at springe 3 gange med pause imellem hvert spring. Det bedste længdespring vil blive anvendt i forbindelse med pointberegning og score. 3) Alle 3 spring skal opmåles og registreres med henblik på lighed mellem 2 springere. E: Stående længdespring: 1) Deltagerne skal starte med begge fødder på jorden bag en decideret afsætslinie. 2) Ved start skal deltagerens tæer være bag afsætslinien. 3) En deltager skal bruge begge fødder til afsæt. Han/hun må gerne rokke frem og tilbage og skiftevis løfte tå og hæl, men ikke løfte en fod fri fra jorden. 4) Hver deltager skal have mulighed for 3 spring med pause imellem. Det bedste spring bruges i forbindelse med pointberegning og score. 5) Afstanden, der måles, er fra den nærmeste afmærkning i sandet lavet af en 4

5 legemsdel fra springeren (arm, fod, hånd eller krop) og vinkelret på afsætslinien. 6) Hvis det er muligt, anbefales det, at stående længdespring foregår ved en sandgrav. Afsætslinien etableres for enden af tilløbsbanen for længdespring. Såfremt en måtte anvendes, skal denne være lang nok til at kunne inkludere såvel afsætslinie og landingsområde, lige som den skal være fastgjort til underlaget for at undgå at den skrider. F: Højdespring: 1) Deltagerne skal lave etbensafsæt. 2) Den laveste start på højdespringskonkurrence sættes til 90 cm. 3) Deltageren må ikke foretage 2-bens afsæt eller lave hovedspring over overliggeren. a) Såfremt en deltager under opvarmningen foretager 2-fods afsæt eller laver et hovedspring, skal denne diskvalificeres og modtage et deltagerbånd. b) Såfremt en deltager under konkurrencen foretager 2-fods afsæt eller laver et hovedspring, skal deltageren tages ud af konkurrencen og opnår den placering, som den sidste lovlige højde berettiger til. Såfremt det sker i forbindelse med afviklingen af S-kamp, opnår deltageren det antal point, som bedste lovlige højde berettiger til. G: Kuglestød: 1) Kuglen kan være af jern, stål eller syntetisk materiale: 2) Et lovligt stød foregår inden for stødcirklen, og kuglestøderen (incl. kørestol) må ikke komme i berøring med overfladen af fodstopperen, cirkellinien eller nogen overflade uden for cirklen. Det er lovligt at berøre indersiden af fodstopperen. 3) Det er ikke tilladt at benytte mekanisk hjælpemiddel. Af beskyttelseshensyn er det tilladt at hånd, håndled eller 2 "nabo" fingre tapes. Anden tapening på hånden er ikke tilladt. 4) Et lovligt stød starter fra skulderen og overgangen til nakken med en hånd på en måde, så støddet ikke falder til under skulderhøjde eller bag albueleddet. En deltager skal starte i stillestående position inden for stødcirklen og skal træde ud af cirklen i den bageste halvdel af cirklen efter afviklingen af kuglestødet. 5) Stødet bliver bedømt fejl og vil ikke blive målt, såfremt deltageren efter at være trådt ind i cirklen og have påbegyndt støddet: a) anvender en metode, der er i modstrid med et lovligt kuglestød, b) foranlediger at kuglen lander uden for de linier, der markerer stødområdet, c) foretager et stød, der ikke lever op til reglerne, d) anvender ulovlige hjælpemidler eller ulovlig tape på stødarmen, håndled eller fingre. 6) Hver deltager skal have mulighed for 3 stød med pause imellem. Hvert stød opmåles for at forhindre uafgjort konkurrence. 5

6 H: Softball (boldkast) - en velegnet disciplin for deltagere på et lavere funktionsniveau: 1) En softball med en omkreds på 30 cm (3/4 inch) anvendes. 2) Deltagerne må anvende alle former for kast. 3) Kasteområdet skal etableres som skitseret: a) Marker 2 parallelle linier på 2,85 m længde og 2 m afstand. Ved bagenden af kasteområdet laves et mærke 0,10 m lang nøjagtig midt mellem de 2 linier (dette er målelinien). Fra dette mærke forlænges en imaginær parallel linie 3 m ud, marker punktet og tegn en buet linie, der forbinder de 2 sidelinier. Bolden skal lande inden for en 40 grader vinkel målt fra centrum af den bageste linie. Forlæng de to linier, så de krydser gennem de punkter, der udgør mødet mellem den buede linie og sidelinierne. b) Diagram over kasteområdet: 4) Hver deltager har 3 kast med pause imellem. Det længste af de tre kast anvendes til scoren. Kastene vil blive opmålt fra indersiden af den buede kastelinie. Alle kast vil blive opmålt af hensyn til muligheden for at finde en vinder. I: 100/110 m hæk: 1) 100 m hæk: Højden skal være 0,762 m. Afstanden imellem start og 1. hæk = 13 m. Afstanden imellem hækkene = 8,5 m. Afstanden imellem sidste hæk og mållinien = 10,5 m. 2) 110 m hæk: Højden skal være 0,840 m. Afstanden imellem start og 1. hæk = 13,72 m. Afstanden imellem hækkene = 9,14 m. Afstanden imellem sidste hæk og mållinien = 14,02 m. J: 5-kamp: 1) Øvelsesrækkefølgen skal være: 100 m løb, længdespring, kuglestød, højdespring og 400 m løb. 2) SOC's 5-kamps scoringstabel findes i skemaform i efterfølgende sektion. 3) Det anbefales, at 5-kamp afvikles over 2 dage med 1., 2. og 3. øvelse den første dag, og med 4. og 5. øvelse 2. dag. 6

7 K: Blinde og døve atleter: 1. Et reb eller en klokke må bruges til at hjælpe atleter med synshandicap. Berøringsstart kan bruges, hvor de er både døve og blinde. En seende hjælper må ikke trække eller skubbe atleten på nogen måde. 2. Generelle regler for kørestolsdiscipliner. A: Deltagere inden for kørestolsdiscipliner må gerne deltage i andre atletikdiscipliner. B: Deltagerne skal starte med de to forreste hjul bag startlinien. C: Elektriske eller motoriserede kørestole kan ikke anvendes i discipliner med manuelle stole. D: Kun idrætsudøvere, der er kørestolsbrugere, må deltage i disciplinerne. E: Deltagerne må ikke skubbes, trækkes eller på anden måde assisteres under disse discipliner. F: De baner, der anvendes til kørestolsdiscipliner, skal være dobbelt så brede som ved løb m kørestolsrace - en god disciplin velegnet for deltagere med lavere funktionsniveau. A: Deltagerne starter med de to forreste hjul bag startlinien. B: Deltagerne har gennemført løbet, når de 2 forreste hjul har passeret mållinien. C: Hver deltager skal holde sig i sin egen bane fra start til slut og må ikke på nogen måde forstyrre eller genere de øvrige deltagere. Overtrædelse vurderes af dommerne, der kan diskvalificere en deltager. D: Starteren skal give hver deltager mulighed for at yde en optimal indsats m kørestolsslalom - en velegnet aktivitet for deltagere med lavere funktionsniveau. A: Deltagerne skal manøvrere kørestolen gennem 5 kegler opstillet for hver 5 m på den 30 m lange bane. Deltagerne skal imellem alle 5 kegler, ellers diskvalificeres han/hun. B: Der er ingen straf for at berøre en kegle. 1m 5. 4 x 25 m stafet (frem og tilbage) - en velegnet aktivitet for deltagere med lavere funktionsniveau. A: Fire personer udgør et hold. Hver deltager skal gennemføre 25 m af stafetten. B: Anden, tredje og fjerde deltager må ikke forlade startlinien før forhjulene af den foregående deltagers kørestol krydser startlinien en meter foran og parallelt med startlinien. 1m xx xx Startlinen Startlinen 25m 7

8 C: Den fjerde deltager afslutter racet, når de 2 første hjul krydser mållinien. 6. Generelle regler for discipliner i elektrisk (motoriseret) kørestol. A: Disse discipliner er kun for el-kørestolsbrugere. B: De første 2 hjul regnes for start- og målpunkt i alle race-løb. C: Hvis en deltager kører forkert, skal han/hun (uden varsel fra en official) fortsætte og gennemføre løbet fra det sted, hvor han/hun kørte forkert - ellers bliver han/hun diskvalificeret. D: Deltageren bliver diskvalificeret, hvis træner/hjælper går ind på det markerede område under konkurrencen. Træneren må give instruktion uden for det markerede område. Officials og dommere giver ikke instruktion. E: Ved forhåndstilmelding til el-stolsdisciplinerne skal noteres, om de opgivne tider er opnået med el-stol i "højhastigheds-" eller i "lavhastighedsposition" m slalom i el-stol - en velegnet aktivitet for deltagere med lavere funktionsniveau. A: Udstyr: 1) Kridt eller tape 2) Kegler 3) Stopure 4) Startpistol B: Opstilling: 1) Markering af start- og mållinie med 30 m afstand. 2) Placer kegler på start- og mållinie 2 m fra hinanden. Der skal være 4 baner ved siden af hinanden. 3) Begynd ved startlinien og placer keglerne med 5 m interval midt på banen. C: Diagram for en 30 m bane: D: Regler: 1) Atleten starter med de forreste hjul bag startlinien. 2) Atleten starter på startskuddet. 3) Atleten gennemkører banen og krydser mållinien uden at distrahere andre atleter på banen ved siden af. E: Scoring: 1) Atletens tid er fra startskud til de forreste hjul krydser mållinien. 2) Det straffes ikke, hvis en kegle berøres. 3) Hvis der er "dødt løb", kører de implicerede omløb. 8

9 8. 50 m slalom i el-stol - som nr m forhindringskørsel i el-stol - velegnet aktivitet for deltagere med lavere funktionsniveau. A: Udstyr: 1) Kridt eller tape 2) Kegler 3) Stopure 4) Startpistol B: Tegning af forhindringsbanen + gennemkørsel: 3m 3m 3m 2m 3m 3m 3m 3m 2m C: Regler: 1) Atleten starter med ansigtet mod banen. 2) I eller i nærheden af boksen skal der foretages en 360 graders vending. Atleten straffes ikke for berøring af linierne. Boksen er blot en indikator for en 360 graders vending. 3) Når vendingen er foretaget, fortsætter atleten med slalom igennem keglerne, som er 3 m fra hinanden. 4) I den 2. boks foretages igen en 360 graders vending - hvorefter der køres over mållinien. 5) Boksen består af en cirkel med en diameter på 3 m. Boksen kan opmærkes med tape eller kridt. 6) Det straffes ikke, hvis atleten strejfer eller vælter en kegle. Men dommeren vurderer, om atleten forsøger at køre slalom eller blot lige ud. Hvis dommeren vurderer, at det er lige-ud-kørsel, diskvalificeres atleten. 7) Ikke mere end 3 atleter pr. race. D: Scoring: 1) Som 7.E.1. 2) Som 7.E Kuglestød for kørestolsbrugere. Se sektion B G m assisteret gang - en velegnet aktivitet for svagere fungerende deltagere. A: Udstyr: 1) Deltagerne må medbringe deres eget ganghjælpemiddel 2) Kegler 3) Kridt 4) Stopur 5) Startpistol 9

10 B: Opstilling: 1) Marker start og mållinie med 10 m afstand. 2) Hver deltager kan bruge 2 baner - bred nok til hjælpemiddel. 3) Placer kegler på hver linie med 2 m mellemrum for at markere start og målport for hver bane. 4) Lav baner ved at placere kegler eller kridtlinier ned af banen mellem start og målporten. 5) Hjælpelinier eller klokke må anvendes for blinde eller svagtseende deltagere. C: Regler: 1) Deltageren starter bagved startlinien med sit hjælpemiddel. 2) Deltageren starter ved lyden af startpistol. 3) Deltageren går de 10 m med hjælpemiddel. 4) Deltageren skal forblive i sin egen bane. 5) Deltageren må ikke få hjælp fra trænere, officials eller andre. D: Score/pointgivning: 1) Der tages tid fra startskuddet til deltagerens torso er over mållinien m assisteret gang - en velegnet disciplin for deltagere med lavere funktionsniveau. A: Udstyr - som ved 10 m disciplinen. B: Opstilling: Marker start- og mållinie med 25 meters afstand. C: Regler - som ved 10 m disciplinen. D: Score - som ved 10 m disciplinen m assisteret gang - en velegnet disciplin for deltagere med lavere funktionsniveau. A: Udstyr - som ved 10m disciplinen. B: Opstilling: Marker start- og mållinie med 50 meters afstand. C: Regler - som ved 10m disciplinen. D: Score - som ved 10m disciplinen. 14. Længdekast med bold (tennisbold) - en velegnet disciplin for deltagere med lavere funktionsniveau. A: Udstyr: 1) Tennisbolde 2) Kridt eller tape 3) Målebånd B: Opstilling: 1) Som ved softballkast. C: Regler: 1) Som ved softballkast. D: Scoring/point: 1) Som ved softballkast. 10

11 m kørestolsrace - en velegnet disciplin for deltagere med lavere funktionsniveau. A: Udstyr: 1) Trafikkegler 2) Kridt 3) Stopur 4) Startpistol B: Opstilling: 1) Marker start- og mållinie med 10meters afstand. 2) Placer kegler på hver linie med 2 meters afstand for at etablere startog målporte. 3) Etabler baner ved at placere kegler eller kridtstreger ned af banen mellem start- og mållinien. C: Regler: 1) Deltagere starter med alle hjul bag startlinien i sin stol med front mod den tildelte bane. 2) Startskuddet angiver starten. 3) Deltageren skal blive i sin bane. 4) De 2 forreste hjul skal passere mållinien for at deltageren opnår en officiel tid. D: Score: 1) Der tages tid på deltageren fra startskuddet til de 2 første hjul passerer mållinien m kørestolsrace: Som Generelle regler for kombineret. A: Disciplinen løb eller gang: 1) Hvert kombineret hold består af 1 udøver og en partner. 2) Den endelige tid for kombinerede hold er summen af de to deltageres sluttid. 3) Den første løber/gående fra et kombineret hold, der passerer mållinien, må ikke vende tilbage for at pace eller opmuntre sin holdkammerat. B: Disciplinerne kast og spring: 1) Hvert kombineret hold skal bestå af en atlet og en partner. 2) Den endelige score for et kombineret hold udgøres af summen af de to deltageres bedste resultat. C: 5-kamp: 1) Hvert kombineret hold skal bestå af en atlet og en partner. 2) Den endelige score for et kombineret hold udgøres af summen af de to deltageres totale point. D: Stafetter: 1) Hvert kombineret hold skal bestå af 2 atleter og 2 partnere. 2) Løbere på et stafethold må starte i valgfri rækkefølge. 11

12 Sektion C - Scoreskemaer: 12

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen

Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Drejebog - sådan holder du et Skole OL-stævne på skolen Det er en rigtig god ide at samle flere klasser fra 4. til 7. klassetrin til et fælles Skole OL stævne på skolen. Det skaber stemning og sammenhold

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. 1. Første trin er naturligvis at tilmelde

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Goalball Gældende fra 1. september 2000

Goalball Gældende fra 1. september 2000 1. Alment om goalball. 1.1. En kamp spilles af 2 hold, som hver består af tre(3) spillere, og med et maksimum af tre(3) udskiftningsspillere på hvert hold. Der spilles i en sportshal/gymnastiksal på en

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx.

Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Start. 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens kommando fx. Fremad. Stå. Teamet stopper og hunden dirigeres til

Læs mere

Lektionsplaner. Indeatletik i folkeskolen. for 4. 6. klasse

Lektionsplaner. Indeatletik i folkeskolen. for 4. 6. klasse Lektionsplaner Indeatletik i folkeskolen for 4. 6. klasse Dette materiale er udarbejdet af Dansk Atletik Forbund v/ronja Egsmose, oktober 2007 Materialet er målrettet mod folkeskolelærere, der ønsker at

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Skole OL Lokalstævne i Sæby 19. og 20. maj 2016 For skolerne i Frederikshavn kommune Generel info

Skole OL Lokalstævne i Sæby 19. og 20. maj 2016 For skolerne i Frederikshavn kommune Generel info Skole OL Lokalstævne i Sæby 19. og 20. maj 2016 For skolerne i Frederikshavn kommune Generel info Hvornår?... 2 Medbring... 2 Ved ankomst... 2 Vinderklasserne... 2 Tilbud til elever... 3 HUSK... 3 Følgende

Læs mere

Træningsmateriale sprint

Træningsmateriale sprint Træningsmateriale sprint Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK

DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK DGI TRÆNERGUIDEN BALANCE & MOTORIK Nr.1605 Alder: 10-12 år - Tid: 6 min. Nr.1603 Flamingoen spiller kaster bolden til makkerens hoved. Spilleren, som står på et ben, header tilbage. Drillepinden med en bold mellem knæene. Den anden spiller

Læs mere

Viborgvej. Parkering. 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål 4 5-mandsmål. (Superliga-bane) 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål. 8 3-mandsmål. Græs.

Viborgvej. Parkering. 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål 4 5-mandsmål. (Superliga-bane) 4 11-mandsmål 4 8-mandsmål. 8 3-mandsmål. Græs. Viborgvej V 9 (Superliga-bane) 8 3-mandsmål 8 4 5-mandsmål 7 4 5-mandsmål V 5 Kunstgræs 4 5-mandsmål 4 3-mandsmål 6 Kunstgræs/græs 2 Græs 3 Græs 1 (kampbane) 4 Græs Måloptælling/-behov Optalt 20.5.2014

Læs mere

Rally Lydighed Oversigt 2014

Rally Lydighed Oversigt 2014 Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Nr. Skilt 1 2 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9 10 11 Øvelse Begynderklassen Start. Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i

Læs mere

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST

BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST Bilag 4 Hold PLØGER 2013 BESTEMMELSER FOR GRUNDOFFICERSUDDANNELSENS 1. DAGSTEST 1. GENERELT. 1.1. Grundofficersuddannelsens 1. dagstest består af Forsvarets Fysiske Test, deltest A og C. 1.2. 1. dagstesten

Læs mere

Halvliggende vristspark

Halvliggende vristspark Halvliggende vristspark Anvendes til afleveringer over lange distancer, sideskift, indlæg fra siden, målspark, hjørnespark og skud på mål. Tilløb Tilløbet skal være vinklet i forhold til sparkeretningen

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 19. Idrætsfestival for Sindslidende 2014 Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips

Læs mere

Skole OL finale 2016. Generel info

Skole OL finale 2016. Generel info Skole OL finale 2016 Generel info Velkommen Velkommen til Skole OL finalen 2016! Vi glæder os til sammen med jer at få en rigtig god dag med OL-stemning, atletik, spændende konkurrencer, kampgejst og sammenhold!

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Terapiafdelingen. Skulderalloplastik. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Terapiafdelingen Skulderalloplastik Patientinformation www.koldingsygehus.dk Information: Du har fået et nyt skulderled og nu starter et genoptræningsforløb, der vil vare i cirka 3 mdr. Inden udskrivelsen

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå).

Stafet eller bare lille leg. Gå med lukkede øjne og sådan man sætter foden ned umiddelbart foran den anden. (Hæl rører anden fods tå). Motorik - aktiviteter Her er forskellige udfordrende og sjove øvelser/aktiviteter, som også kan bruges til at krydre andre aktitviteter med. f.eks. gøre dem sjovere eller sværere. De er gode og kan bruges

Læs mere

Træning til klatring i klubben.

Træning til klatring i klubben. Træning til klatring i klubben. En måde at opnå nye resultater i din klatring. Af Thomas Palmkvist Jørgensen. 1. udgave 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE. Junior program / for dig der gerne vil i gang med at klatre

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE Nr.4556 Nr.4553 Stikbold Et afgrænset område, der gradvis kan gøres mindre efterhånden som spillerne bliver ramt. Konkurrence mellem bordene straf alt efter, hvornår de ryger ud. Vinderholdet undgår straf.

Læs mere

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.

DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. DGI Fairfodbold Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold. En anden måde at spille fodbold på Fair Fodbold er et

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

atletik idræt for alle i skolen

atletik idræt for alle i skolen atletik idræt for alle i skolen Af Kirse Ellegaard Breddekonsulent i Dansk Atletik Forbund. Øvelsesbeskrivelser er sammenfattet af undervisningsmateriale af Ronja Egsmose og Atletik for sjov. indledning

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Projekt Pigefodbold. Testbatteri

Projekt Pigefodbold. Testbatteri Projekt Pigefodbold 2012 Testbatteri Banebrydende nyt projekt i DBU regi Nu igangsætter DBU Jylland et stort banebrydende projekt, der har til formål at indsamle ny og vigtig viden omkring pigefodboldspillere.

Læs mere

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål

I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål I denne test kan der godt være mere end et rigtigt svar i hvert spørgsmål 1 Da målmand A er ved at udføre et målkast, kommer hans fod til berøre stregen til feltet. Hvad er den korrekte kendelse? A B C

Læs mere

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt

SkolemælkCup er blevet til i et samarbejde mellem Laudrup & Høgh, Fodboldfabrikken, Mejeriernes skolemælksordning og Dansk Skoleidræt Afviklingsmateriale SkolemælkCup SkolemælkCup er en utraditionel indendørs fodboldturnering, hvor klasser og skoler kæmper imod hinanden på en sjov og anderledes måde, så alle fra 3-4 klasse kan være med.

Læs mere

FORORD 1.1 SPORTSPLADS

FORORD 1.1 SPORTSPLADS 1 Unicykel Hockey FORORD Opmærksomheden må henledes på deltagernes og tilskuernes sikkerhed. Derfor skal sikkerhedsreglerne følges nøje og alt udstyr skal være i god stand. Disse regler kan dog ikke dække

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

Placering for en målmand: Ny og uerfaren.

Placering for en målmand: Ny og uerfaren. MÅLMANDS ØVELSER Placering for en målmand: Ny og uerfaren. Stå i udgangsstilling med arme oppe hele tiden mens modstander kører bolden rundt. Arme skal falde naturligt med ned med spændte håndled (når

Læs mere

Talentfulde fodboldpiger

Talentfulde fodboldpiger Talentfulde fodboldpiger Årgang 2001 >>Sin egen bedste stjernespiller

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013)

Special Olympics Ridning Gældende fra 26. oktober 2005 (opdateret 13. juni 2013) Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF

ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF Den Gule Linie Målet og Vejen Tekniktræning og talentudvikling i ØFC ØLSTYKKE FODBOLD CLUB AF 1918 Egedal Teknikmærke Egedal Teknikmærke er et begyndermærke, der i sin grundstruktur svarer til DBU s Bronzemærke,

Læs mere

Special Olympics - Bordtennis

Special Olympics - Bordtennis Indholdsfortegnelse Side Sektion A - Officielle konkurrencer... 2 Sektion B - Faciliteter og udstyr... 2 Bordet... 2 Nettet... 3 Bolden... 3 Battet... 3 Definitioner...4 Sektion C - Konkurrenceregler...

Læs mere

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA)

Kørestolsfodbold. Spillets regler 2006. Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) Kørestolsfodbold Spillets regler 2006 Officielle regler og regulationer Federation International of Powerchair Football Association (FIPFA) 1 Indholdsfortegnelse Spillets hensigt... Side 3 Modifikationer

Læs mere

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet).

1. Almindelig trillebør (husk at tage fat over knæet). 3.1. Styrke Parøvelser styrkeprogram 1 Øvelse 3.1.1. Programmet gentages to gange med ca. 5 minutters pause mellem hver omgang. Der holdes en pause på ca. 1 minut mellem hver deløvelse. Øvelserne gennemføres

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Kinesisk cirkeltræning - arm og ben. Styrkeøvelse ben og knæ 4 FYSISK TRÆNING Nr.9753 Nr.9752 Alder: 15-40 år - Tid: 30 min. Styrkeøvelse ben og 4 Øvelsen udføres som vist i videoen. Det er vigtigt at begge fødder peger lige fremad, og at den bagerste fod kun sættes i på forfoden.

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Øvelsesinstruktioner SkoleOL 2018 Aalborg

Øvelsesinstruktioner SkoleOL 2018 Aalborg Aalborg Atletik & Motion Øvelsesinstruktioner SkoleOL 2018 Aalborg AAM: Finn Yde 20180419 1 1-10 Godkendt af: Bestyrelsen Standard: Til SkoleOL i Aalborg er der følgende øvelser: Sprint 400 meter løb Hækkeløb

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled

Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Sådan træner du benet, når du har fået et kunstigt hofteled Du har fået indsat et kunstigt hofteled. Det er afgørende for resultatet af operationen, at du hurtigt kommer i gang med genoptræningen, så du

Læs mere

Træningsmateriale - Stafetløb

Træningsmateriale - Stafetløb Træningsmateriale - Indhold Generelt om stafet... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Træningsøvelser og lege... 5 Konkurrencen... 6 1 Generelt om stafet I atletik løber man typisk 4x100m eller 4x400m, men stafetter

Læs mere

Øvelsesprogram NEMEX. (neuromuskulær exercises) Knæ og hofteøvelser

Øvelsesprogram NEMEX. (neuromuskulær exercises) Knæ og hofteøvelser Øvelsesprogram NEMEX (neuromuskulær exercises) Knæ og hofteøvelser Opvarmning: 10 minutters opvarmning. Individuel belastning. Du skal blive forpustet hvis smerten tillader det. Sikkert Acceptabelt Ikke

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Nu er vi klar med programmet til den allerførste atletikdag glæd jer til at læse alle informationerne

Nu er vi klar med programmet til den allerførste atletikdag glæd jer til at læse alle informationerne Program Store atletikdag, skole OL! 5. Klasser Torsdag den 26. april 2018 kl. 8.30-15.00 Bagsværd Stadion, Bagsværd Hovedgade 86-90, 2880 Bagsværd Nu er vi klar med programmet til den allerførste atletikdag

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen

5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen 5. Håndbold kan sagtens spilles i skolen Katrine Thoe Nielsen Breddekonsulent i DHF Søren Simonsen Udviklingschef i DHF Rigtig mange børn og voksne kender til håndbold. Vi ser det i fjernsynet og rigtig

Læs mere

Idrætsdagsmappe 2015

Idrætsdagsmappe 2015 Idrætsdagsmappe 2015 I denne idrætsdagsmappe får I udleveret: Vejledning til dagen. Beskrivelse af samtlige discipliner med regler, antal deltagere osv. Vejledning til idrætsdag d.11.9 2015 Dagen nærmer

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I denne test skal I finde ud af, hvilket transportmiddel, I kan køre hurtigst på? Hypotese Hvilket transportmiddel tror I, I kan køre hurtigst på? Hvorfor? Det skal I bruge:

Læs mere

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik

Børnefodbold U10.2 OB Træningspas Mandage (4) Tema: Afleveringer / sparketeknik 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1740 Station 1 Afleveringer Der opstilles en startkegle og 5 kegler på række, med ca. 5-7 meters imellem. Der stilles nu en spiller ved hver kegle. Første spiller, spiller

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren:

2) I træningen af finteteknikken sættes der fokus på at angrebsspilleren: 4.2. Finter Ideen med fintespillet er, at angrebsspilleren kan finte sig på kant af sin direkte forsvarsspiller ved anvendelse af mindst mulig plads og dermed få skabt en overtalssituation. Angrebsspillet

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2016 1 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Aalborg! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aalborg. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine

Læs mere

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant Sådan laver du Skole OL i idrætstimerne 7. klasse I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. Husk at taste jeres resultater ind

Læs mere

Instruktion i kommandoerne.

Instruktion i kommandoerne. Instruktion i kommandoerne. Velkommen til Risskov Roklub. Roklubben er fra 1935 og har altid ligget på Bellevue Strand. Vi er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under D.I.F. Vores daglige rofarvand

Læs mere

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte BENSVING Formål: Smidighed i ryg og hofte Lig på ryggen med armene ud til siden, benene bøjede og skulderne i mod gulvet Kør roligt knæene ud til siden til de rører jorden og tilbage igen Hold fødderne

Læs mere

Fjordager IF Fodbold TalentHolmFonden Tekniktræning. Teknik mærker U10-U12. De 10 øvelser til opnåelse af teknikmærke (Bronze, Sølv og Guld)

Fjordager IF Fodbold TalentHolmFonden Tekniktræning. Teknik mærker U10-U12. De 10 øvelser til opnåelse af teknikmærke (Bronze, Sølv og Guld) Fjordager IF Fodbold TalentHolmFonden Tekniktræning Teknik mærker U10-U12 De 10 øvelser til opnåelse af teknikmærke (Bronze, Sølv og Guld) FIF 29-03-2015 Indhold Første berøring langs jorden... 2 Agility

Læs mere

LEGE I MIDDELALDEREN

LEGE I MIDDELALDEREN LEGE I MIDDELALDEREN Gøglertræning - prøv selv! Jonglere liggende En antipodist eller en fodjonglør jonglerer genstande med fødderne. Liggende på ryggen skal jongløren med fødderne kaste og gribe f.eks.

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle

Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund Lege og øvelser for børn og barnlige sjæle Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse Forord I dette hæfte finder du forskellige forslag til

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Bryderegler, på 5 minutter

Bryderegler, på 5 minutter Med denne folder, ønsker vi at gøre dig klogere på brydning, samt gøre det lettere for dig at følge med i brydekamp. Hvad er brydning? Brydning er en kampsport. Der kæmpes på en madras der er 12 x 12 meter,

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

Patientinformation. Skulderøvelser. Træningsprogram

Patientinformation. Skulderøvelser. Træningsprogram Patientinformation Skulderøvelser Træningsprogram Kvalitet Døgnet Rundt Terapiafdelingen Skulderøvelser UDLEVERET TIL: UDLEVERET AF: Tlf.nr.: 88 83 42 31 Formålet med øvelserne er: At øge bevægeligheden

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver

Ajax 1. Deltagere: Alle. Banen: 20 X 40. Materialer: 4 kegler og en bold til hver Ajax 1 Banen: 20 X 40 Øvelsen opstilles som pasnings Y, dog behøver der kun at være en kegle helt ude. Der spilles frem til midten, som ligger bolden af for første spiller, der nu spiller den helt ud.

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Special Olympics - Bowling

Special Olympics - Bowling Indholdsfortegnelse Side AFSNIT A - OFFICIELLE DISCIPLINER... 2 1. Individuelt... 2 2. Doubler... 2 3. Hold... 2 4. Præcisionsbowling... 2 5. Rudebowling... 2 AFSNIT B - KONKURRENCEREGLER... 3 1. Lempelser...

Læs mere

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner

S H I N G O R Y U KARATE. Kampregler ved semikontakt karatestævner S H I N G O R Y U KARATE Kampregler ved semikontakt karatestævner KAMPAREALET: Kamparealet skal være kvadratisk med en sidelængde på 6 x 6 meter til 8 x 8 meter. Kamparealet kan forsynes med måtte (Tatami)

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen.

At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til at svømmerne skal hoppe rundt som kænguruer, men tag endelig andre dyr med i legen. Leg og plask: Hoppe kænguru hop i bassinet Her menes at svømmeren tør hoppe og plaske rundt i bassinet uden at være bange for at få vand i øjnene. At øvelsen hedder kænguru hop ligger selvfølgelig op til

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12

Indhold. Kære træner. 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 ØVELSER Indhold 7 anbefalinger til øvelserne s. 3 Introøvelser s. 4 Samarbejdsøvelser s. 12 Kære træner Her får du 30 øvelser, som træner trivslen. Øvelserne er udarbejdet til børn på 6-12 år og er inddelt

Læs mere

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens)

Udspring. - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) Udspring - Inspiration til udspringsaktiviteter (svømmeskolen, tweens og teens) - Sikkerhed: Det første, man starter med at gøre, når man skal lave udspring med en gruppe, er at definere nogle færdselsregler,

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U7 U8

Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Forslag til træningsøvelser for U7 U8 Driblinger Alle 1 bold pr. spiller Der laves en firkant hvor hver spiller har en bold, træneren tager også en bold så spiller kan se hvad der skal laves. Man starter

Læs mere

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål.

Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. a. Buens opbygning Her skal vi se lidt på de kræfter, der påvirker en pil når den affyres og rammer sit mål. Buen påvirker pilen med en varierende kraft, der afhænger meget af buens opbygning. For det

Læs mere

Patientforflytninger i seng

Patientforflytninger i seng Patientforflytninger i seng Indledning Formålet med undersøgelsen var at udvikle et værktøj til vurdering af plejerens belastning ved patientforflytninger. Ideen var at man ud fra patientens vægt, grad

Læs mere

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled

Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Træningsprogram, råd og vejledning, når du skal have et kunstigt hofteled Du skal have et kunstigt hofteled. Derfor skal du til informationsdag på sygehuset, hvor du bliver vejledt og instrueret, så du

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning Øvelseskort med 12 ugers fodboldtræning MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT ØVELSESKORT MED FODBOLDTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fodbolddelen

Læs mere

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner

Uge Dag Dato Materialer Tema Opvarmning Træner Station 1 Træner Station 2 Træner Station 3 Træner Træningsplan Trænere Ung trænere Forældre hjælp Efterår 2015 (10 uger) Smedsgaard Rasmus Levin Pedersen Jørgen Hansen Borbjergaard U9 Drenge - Mejrup GU Sørensen Mathias Høy Troelsen Claus Gedved Flemming

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE I NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull (Se demonstration i videomateriale) Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en

Læs mere