Skriftlig information til forsøgspersoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig information til forsøgspersoner"

Transkript

1 Skriftlig information til forsøgspersoner Dette er information til dig, som deltager som forsøgsperson i forskningsprojektet Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes. Den følgende information beskriver forskningsprojektets baggrund og omfang, samt hvilke krav en eventuel deltagelse stiller til dig som forsøgsperson. Tilhører du gruppe 2, der ikke har haft graviditetsdiabetes, er der et særligt afsnit til dig: Hvorfor er en kontrolgruppe også vigtig Informationsteksten fra det videnskabsetiske komitésystem, Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt, finder du også indeholdt i dette hæfte. 1

2 DET VIDENSKABSETISKE KOMITÉSYSTEM Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt Som deltager i et biomedicinsk forskningsprojekt skal du vide at: din deltagelse i forskningsprojektet er helt frivillig og kan kun ske efter, at du har fået både skriftlig og mundtlig information om forskningsprojektet og underskrevet samtykkeerklæringen du til enhver tid mundtligt, skriftligt eller ved anden klar tilkendegivelse kan trække dit samtykke til deltagelse tilbage og udtræde af forskningsprojektet. Såfremt du trækker dit samtykke tilbage påvirker dette ikke din ret til nuværende eller fremtidig behandling eller andre rettigheder, som du måtte have du har ret til at tage et familiemedlem, en ven eller en bekendt med til informationssamtalen du har ret til betænkningstid, før du underskriver samtykkeerklæringen oplysninger om dine helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om dig, som fremkommer i forbindelse med forskningsprojektet, er omfattet af tavshedspligt Indholdsfortegnelse 1. Baggrund a. Hvorfor er en kontrolgruppe også vigtig Formål Projektgruppen Undersøgelsen Standardisering Tidsplan Udelukkelseskriterier Afbrydelse af forsøget Risici og Bivirkninger Etiske overvejelser Mulig nytte af deltagelse Finansiering Honorar. 7 opbevaring af oplysninger om dig, herunder oplysninger i dine blodprøver og væv, sker efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger og sundhedsloven der er mulighed for at få aktindsigt i forsøgsprotokoller efter offentlighedslovens bestemmelser. Det vil sige, at du kan få adgang til at se alle papirer vedrørende din deltagelse i forsøget, bortset fra de dele, som indeholder forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger om andre der er mulighed for at klage og få erstatning efter reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 2

3 1. Baggrund I mange lande har man set betydelige stigninger i forekomsten af graviditetsdiabetes (GDM). Det er velbeskrevet, at kvinder, som har GDM under deres graviditet, har en betydeligt øget risiko for efterfølgende at udvikle type 2 diabetes, sammenlignet med kvinder med en normal graviditet. Foruden risikoen hos kvinden er der også data, der understøtter, at børn kan have en øget risiko for at udvikle metaboliske sygdomme, hvis deres mor havde graviditetsdiabetes. Ikke alle kvinder med graviditetsdiabetes udvikler type 2 diabetes, og vi ved ikke, hvad det er, der gør, at nogle udvikler sygdommen, mens andre ikke gør det. Risikoen for at udvikle type 2 diabetes menes at være påvirket af både arvelige faktorer og livsstilsfaktorer. Hvis vi kendte til forhold i vores livsstil eller genetiske forhold med indflydelse herpå, ville man kunne forebygge efterfølgende udvikling af type 2 diabetes blandt sådanne kvinder. En forudsætning for at undersøge de helbredsmæssige følger af en graviditetsdiabetes vil være, at man har adgang til en tilstrækkeligt stor gruppe kvinder med graviditetsdiabetes samt deres børn, hvor sådanne forhold er blevet registreret, og at disse kan følges over mange år. Desuden er det også nødvendigt at kunne undersøge kvinder, som ikke havde graviditetsdiabetes under deres graviditet og deres børn for at kunne sammenligne dem med de kvinder, som havde graviditetsdiabetes og deres børn. På verdensplan er der to undersøgelser, der kan anvendes. Den ene er Nurses Health Study (en undersøgelse blandt sygeplejersker i USA), som har fulgt ca kvinder siden 1989 med gentagne bestemmelser af kost, motion og andre forhold. En del af disse kvinder er blevet gravide og nogle har fået konstateret graviditetsdiabetes. Den anden er den danske undersøgelse Bedre sundhed for mor og barn (BSMB), som du er en del af. Igennem en bevilling fra det amerikanske sundhedsvæsen (National Institutes of Health), er der blevet etableret et samarbejde, som går ud på at gennemføre en koordineret opfølgning af kvinder i begge disse store undersøgelser (kohorter) og derefter at udføre analyser på de indsamlede materialer. Desuden ønsker vi også at undersøge børn af mødre med og uden graviditetsdiabetes for at belyse de helbredsmæssige konsekvenser for barnet. Når det danske og amerikanske materiale er blevet indsamlet og sat sammen, forventes analyser heraf at kunne bidrage væsentligt til forståelsen af de overordnede helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes, samt hvilke forhold der ligger bag udviklingen af type 2 diabetes. I anden række vil de kunne føre til en bedre forebyggelse af type 2 diabetes og andre metaboliske sygdomme blandt kvinder med graviditetsdiabetes og blandt børn af kvinder med graviditetsdiabetes. 1a. Hvorfor er en kontrolgruppe også vigtig? For at undersøge de helbredsmæssige følger af GDM er det yderst vigtigt, at vi også får oplysninger fra personer, som ikke selv har haft GDM. Disse personer, kontrolgruppen, er nødvendige for at vi kan sammenholde deres resultater med resultaterne fra de kvinder, der har haft GDM og deres børn. Selv om du ikke er en af de kvinder, der har haft GDM, kan du således bidrage med vigtig viden til forskningsprojektet. Herudover får du ved at deltage som kontrolperson et sundhedstjek: du får blandt andet testet, om du er i risikogruppen for at udvikle type 2 diabetes, og du vil få målt dit blodtryk. 2. Formål Formålet med dette videnskabelige projekt er at undersøge hvorfor nogle kvinder udvikler type 2 diabetes efter at have haft graviditetsdiabetes (GDM) mens andre ikke gør. Vi ønsker at undersøge i hvilken grad specifikke kostfaktorer, motionsvaner og gener kan påvirke denne sammenhæng. Udover at studere livsstil og genetiske faktorer er det også formålet at finde markører, der kan forudsige udviklingen af type 2 diabetes efter en graviditet med graviditetsdiabetes. Yderligere ønsker vi at belyse sammenhængen mellem GDM og barnets mulige risiko for at udvikle type 2 diabetes. 3

4 3. Projektgruppen Centerleder, overlæge Sjurdur F. Olsen, Statens Serum Institut (projektansvarlig) Professor, overlæge Allan Vaag, Rigshospitalet (projektansvarlig) MSc Susanne Hansen, Statens Serum Institut MSc PhD. Marin Strøm, Statens Serum Institut MSc PhD. Louise Groth Grunnet, Rigshospitalet Lektor Bodil Hammer Bech, Århus Universitet 4. Undersøgelsen Undersøgelsen består af en klinisk undersøgelse og en spørgeskemaundersøgelse. Vi inviterer 2000 kvinder og deres børn, der alle er med i Bedre sundhed for mor og barn (BSMB). Den kliniske undersøgelse Den kliniske undersøgelse for kvinden består af: En DEXA-skanning er i princippet en røntgen-undersøgelse, hvor kroppens sammensætning af henholdsvis fedt, muskler og knogler bestemmes. Målingen foregår ved, at du ligger på ryggen på et åbent leje iført let og løstsiddende tøj, mens en røntgenarm passerer henover kroppen. Varigheden er i alt ca. 15 minutter. Negle- og urinprøve: Vi vil bede dig om at lade dine tånegle gro i to uger op til undersøgelsen negleprøven tager vi på undersøgelsesstedet. Negleprøven er kun for moderen. Urinprøverne skal i de beholdere, som bliver sendt med posten inden undersøgelsen. I bedes følge følgende procedure for urinprøven: - Når I vågner om morgenen på undersøgelsesdagen, bedes I tage urinprøven. - Først renses området omkring urinrøret med en vådserviet eller lignende. - I bedes tisse den første urin direkte i toilettet. - Herefter skal I indsamle den efterfølgende urin i beholderne til de er fyldt. Resten af urinen kan derefter tisses direkte i toilettet. 1. Måling af højde, vægt og hofte-talje omfang 2. Måling af blodtryk og hvilepuls 3. En DEXA-skanning 4. En urinprøve samt en negleprøve 5. Fasteblodprøver samt en glukosebelastning Undersøgelsen for børnene består af: 1. Måling af højde, vægt, hofte-talje omfang og hovedomkreds 2. Måling af blodtryk og hvilepuls 3. En DEXA-skanning 4. Fasteblodprøve 5. En urinprøve 6. En undersøgelse af pubertetsudviklingen Negle- og urinprøverne skal bruges til at undersøge indholdet af hormonforstyrrende stoffer samt andre biomarkører. En Fasteblodprøve er en almindelig blodprøve, som tages om morgenen efter man har fastet natten over. Børnene har mulighed for at få lokalbedøvet huden med Emla creme, inden blodprøverne tages, således at ubehaget ved nålestikket minimeres. Det samlede blodtab for barnet bliver ca. 50 ml og er så lille, at der ikke er bivirkninger ved dette. Fasteblodprøverne bruges til måling af blodsukker, biomarkører og DNA bestemmelse. Glukosebelastning er en undersøgelse, der kan vise, om du er i stand til at omsætte sukkerstoffer på normal vis. Dvs. det er en undersøgelse, der kan fortælle, om du er ved at udvikle sukkersyge. Du møder fastende. Efter der er taget fasteblodprøver skal du drikke ca. ¼ liter 4

5 sukkeropløsning tilsat lidt citronsaft. Herefter tages en blodprøve til tiden 120 minutter. Det samlede blodtab for moderen vil ikke overstige 200 ml. Hvordan er man fastende?: Du ikke må spise, drikke, ryge eller dyrke motion fra aftenen inden forsøgsdagen. Du må dog godt drikke 1-2 glas vand (kun vand). Vi beder jer, som det sidste måltid inden forsøgsdagen, at spise et halvt stykke rugbrød med smør kl. 20. Bestemmelse af pubertetsstatus vurderes ud fra udviklingen af bryster og pubeshår hos piger og testikler og pubeshår hos drenge. Barnets pubertetsstatus bestemmes ved at fagkyndigt personale sammenligner barnets udvikling med en serie af billeder. Desuden måles drengenes testikelstørrelse. Hvis et barn ikke har lyst til at få bestemt sin pubertetsstatus, kan denne del af den kliniske undersøgelse udelades. Spørgeskemaundersøgelse: Denne del af undersøgelsen skal belyse kostindtag og andre livsstilsmønstre hos kvinden i perioden, efter at hun har været gravid. Kvinden vil blive bedt om at besvare et spørgeskema, når hun møder op til den kliniske undersøgelse. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om din kost, livsstilsfaktorer, herunder din fysiske aktivitet, rygning og alkoholforbrug, samt dit helbred siden graviditeten. Børnene vil blive bedt om at besvare et specielt udviklet kostspørgeskema til børn. Opbevaring af blod-, urin og negleprøver: Med henblik på at udføre de ifølge protokollen planlagte analyser vil der blive oprettet en forskningsbiobank, hvor prøverne opbevares indtil analyse. Dele af materialet vil blive videregivet til samarbejdspartnere i Sverige og England i løbet af forsøget. Analyser ud over det som er nævnt i forsøgsprotokollen, vil kræve fornyet godkendelse af Videnskabsetisk Komité. Prøver vil desuden blive opbevaret i to biobanker med henblik på fremtidig forskning: 1) En del af fasteblodprøverne (10 mliter) fra moderen samt alle prøverne fra barnet opbevares i Danmark og vil indgå i Bedre sundhed for mor og barns biobank. Anvendelse af dette materiale forudsætter ny ansøgning til og tilladelse fra Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden. 2) Efter at prøverne er blevet forbehandlet i Danmark, vil den resterende del af fasteblodprøverne samt urinprøven og negleprøven blive sendt til en biobank, som er oprettet specifikt til dette projekt og placeret ved National Institutes of Health, Maryland, USA. Denne biobank vil omfatte prøver fra kvinderne fra BSMB samt prøver fra en amerikansk undersøgelse blandt sygeplejersker fra Nurses Health Study. Formålet med disse prøver er at anvende dem til forskning inden for sygdomsudvikling efter en graviditet med graviditetsdiabetes. Grunden til at prøverne samles et sted er at sikre, at de danske og amerikanske kvinders prøver analyseres på fuldstændig ensartet vis på de samme laboratorier, hvilket kan have stor videnskabelig betydning. Hvis du har sagt ja til, at dine prøver må opbevares i en forskningsbiobank og efterfølgende fortryder det, kan du altid få dit materiale destrueret (eller på anden vis gjort det uanvendeligt ved eksempel ved at få identifikationskoden slettet). Alle forsøgspersoner modtager mundtlig og skriftlig information, og du vil blive bedt om at give dit skriftlige samtykke til at deltage i undersøgelsen. Stedfortrædende samtykke for børnene skal gives fra forældremyndighedens indehavere. Protokollen overholder Helsinki Deklarationen II og er godkendt i De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden under j.nr. H Det er frivilligt at deltage i projektet, og som forsøgsperson kan du altid vælge at træde ud af projektet uden at give nogen begrundelse herfor, og uden at dette vil få konsekvenser for fremtid behandling i det danske sundhedssystem. Dette gælder også, selvom du har skrevet under på at ville deltage i projektet. 5

6 Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og udelukkende i videnskabeligt øjemed. Opbevaring af personhenførbare data, herunder blodprøver, sker under iagttagelse af lov om behandling af personoplysninger og sundhedsloven. Alle deltagere vil få tildelt et forsøgsnummer, som vil blive anført på blodprøveglas og dataark, hvorved fuld anonymitet opretholdes. Det fulde navn, CPR-nr. og forsøgsnummer opbevares separat. Der oprettes to hoved-undersøgelsesstationer: én i København, hvorfra de kliniske undersøgelser koordineres, og én i Århus. For de kvinder og børn, der ikke har mulighed for at komme et af disse steder, vil der blive oprettet undersøgelsessteder på andre sygehuse i landet. Der er mulighed for erstatning efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samt anden kompensation ved skader som følge af forskningsprojekter. I nødvendige tilfælde er deltagerne også dækket af patientforsikringen. 5. Standardisering Standardisering går ud på, at alle deltagere skal følge nogle givne retningslinjer for alkoholindtag og fysisk aktivitet i dagene op til undersøgelserne. Det er meget vigtigt, at også du/i følger disse retningslinjer nøje, da det mindsker de forstyrrende faktorer, som eventuelt kan påvirke analyseresultaterne. Hvis det af en eller anden grund ikke er muligt for dig/jer at overholde disse forhold, er det derfor særdeles vigtigt, at du giver os besked om det. I 3 dage op til undersøgelsesdagen vil du/i blive bedt om at leve op til følgende kriterier for alkoholindtag og fysisk aktivitet: Ingen hård fysisk aktivitet i 3 dage inden undersøgelsen Ingen indtagelse af alkohol i 3 dage inden undersøgelsen 6. Tidsplan Undersøgelsesperioden er fra 1/ til 31/ Inklusionskriterier og udelukkelseskriterier Tilhører du gruppe 1, der har haft GDM, kan du deltage i forsøget hvis: Du har svaret ja på spørgsmål fra tidligere spørgeskemaer, der indikerer, at du har haft graviditetsdiabetes Du har en svangerskabsdiagnose fra Landpatientsregistret. Forsøgsdeltagerne i gruppe 1 kan udelukkes fra deltagelse, hvis de ikke har haft graviditetsdiabetes. Tilhører du gruppe 2, der ikke har haft GDM, kan du deltage hvis: Du ikke har svaret ja på spørgsmål fra tidligere spørgeskemaer, der indikerer, at du har haft graviditetsdiabetes Du ikke har en svangerskabsdiagnose fra Landpatientsregistret. Forsøgsdeltagerne i gruppe 2 kan udelukkes fra deltagelse, hvis de har haft graviditetsdiabetes. 8. Afbrydelse af forsøget Forsøget vil blive afbrudt, såfremt der opstår viden om, at undersøgelserne udgør en risiko for forsøgspersonerne, eller hvis det findes, at forsøget er af irrelevant karakter. Forsøgspersonerne vil i dette tilfælde blive informeret om årsagen til, at forsøget afbrydes. 9. Risici og Bivirkninger Ved blodprøvetagning er der ubehag i form af nålestik. Det samlede blodtab for moderen bliver på ca. 200 ml, svarende til lidt under halvdelen af en donor-portion og er så lille, at der ikke er symptomer ved dette. Der kan i sjældne tilfælde opstå kvalme og opkastning pga. indtagelse af koncentreret sukker under sukkerbelastningen. Det samlede blodtab for børnene bliver på 50 ml og er heller ikke forbundet med nogen symptomer. En DEXA-skanning er i princippet en røntgen-undersøgelse, hvor kroppens sammensætning af henholdsvis fedt, muskler og knogler bestemmes. Målingen foregår ved, at du ligger på ryggen på et åbent leje 6

7 iført let og løstsiddende tøj, mens en røntgenarm passerer henover kroppen. Varigheden er ca. 15 minutter. Det eneste ubehag, der kan opstå i forbindelse med skanningen er ømhed, fordi du skal ligge på ryggen i den samme stilling. Strålingen ved en skanning svarer til 0,06 mrem. Til sammenligning giver et almindeligt røntgenbillede af hjerte og lunger en strålemængde på ca. 30 mrem (0,003 msv), og den årlige baggrundsstråling i Danmark er ca. 300 mrem (3mSv), hvilket svarer til 0,8 mrem (0,008 msv) dagligt. Strålingen ved forsøget er således yderst beskeden og anses for at være helt uskadelig. 10. Etiske overvejelser Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité i Region Hovedstaden (j.nr. H ). Alle oplysninger om forsøgspersonens helbred, private forhold og andre fortrolige oplysninger, som fremkommer i forbindelse med forsøget er omfattet af tavshedspligt. Der er mulighed for at få aktindsigt i forsøgsprotokoller efter offentlighedslovens regler. Ydermere er der klageadgang, mulighed for erstatning efter lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet samt anden kompensation ved skader som følge af forsøget. Du har ret til efter ønske at medbringe en bisidder ved modtagelsen af den mundtlige information, ligesom du har ret til betænkningstid, inden samtykke afgives. Alle forsøgspersonerne vil få tildelt et forsøgsnummer, som vil blive anvendt på blodprøveglas og dataark hvorved fuld anonymitet opretholdes. Det fulde navn, CPR-nr. og forsøgsnummer opbevares separat. I nødvendige tilfælde er deltagerne også dækket af patientforsikringen. 11. Mulig nytte af deltagelse Du vil blive underrettet, hvis der under projektet fremkommer ikke tidligere kendte, men væsentlige oplysninger om dine helbredsforhold. Hvis glukosebelastningen antyder, at du er ved at udvikle eller har sukkersyge, bliver du anvist til egen læge. Du kan fravælge denne information. Det er allerede vist, at personer med graviditetsdiabetes har en større risiko for at udvikle type 2 diabetes senere i livet. Ved dette forsøg forventes det, at vores viden om hvilke forhold (gener og livsstil), der gør kvinden mere udsat for at udvikle type 2 diabetes, vil bidrage til, hvordan vi skal forebygge type 2 diabetes hos kvinder med tidligere graviditetsdiabetes. Desuden vil forsøget indsamle viden om, hvor mange kvinder med tidligere graviditetsdiabetes, der får diabetes. Vi får derved et indblik i konsekvenserne af sygdommen og hermed også et udtryk for, hvor meget der skal investeres i forebyggelse. Ved at inddrage børnene i undersøgelsen får vi et indblik i, hvad graviditetsdiabetes betyder for barnets helbred, samt muligheden for at sætte tidligt ind med forebyggelse, hvis det er nødvendigt. Et lignende forsøg er ikke tidligere blevet udført på så stor en population (gruppe) af danske mødre og deres børn. Derfor forventer vi, at resultaterne vil være særdeles gavnlige for kommende forskning inden for området. Forsøget offentliggøres i internationale tidsskrifter samt på Bedre sundhed for mor og barns hjemmeside ( når alle data er gjort op, hvilket forventes at blive i slutningen af Finansiering Den danske undersøgelse udføres af centerleder og overlæge Sjurdur F. Olsen ved Statens Serum Institut og professor og overlæge i endokrinologi Allan Vaag ved Rigshospitalet. Projektet er et tæt samarbejde med forskere ved Harvard School of Public Health i USA (som udfører Den Amerikanske Sygeplejerske Undersøgelse Nurses Health Study II) og National Institutes of Health (NIH det amerikanske sundhedsvæsen) og undersøgelsen støttes således økonomisk af NIH, som finansierer driftsudgifter til projektet. Desuden er der opnået midler fra det Strategiske Forskningsråd i Danmark og søgt andre offentlige fonde. Ingen af de forsøgsansvarlige har personlig tilknytning til disse fonde. Projektet er ikke støttet af medicinalfirmaer, og de involverede 7

8 parter vil ikke personligt opnå nogen økonomisk fortjeneste før, under eller efter projektets gennemførelse. 13. Honorar Hvis du deltager får du som tak for din deltagelse udleveret 2 biografbilletter ved forsøgets afslutning. Hvis både du og dit barn/børn deltager, får I 4 biografbilletter. Desuden dækkes transportudgifter i rimeligt omfang. Værdien af biografbilletterne samt transportgodtgørelse er skattepligtig. Vi håber, at du med denne information har fået tilstrækkeligt indblik i, hvad det vil sige at deltage i forsøget, og at du føler dig rustet til at tage beslutningen om din og dit barns/børns eventuelle deltagelse. Vi beder dig læse Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt, som du finder i en grå ramme i starten af dette hæfte. Med venlig hilsen Sjurdur F. Olsen & Allan Vaag Kontaktoplysninger Yderligere information om projektet kan fås ved henvendelse til: Spørgsmål til den kliniske undersøgelse: Louise Groth Grunnet Tlf: Spørgsmål til spørgeskemaet: Marin Strøm Tlf:

5 Forskning i forebyggelse. Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes et forskningsprojekt

5 Forskning i forebyggelse. Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes et forskningsprojekt 5 Forskning i forebyggelse Mor_deltagernr: xxxxxxxx Barn_deltagernr: xxxxxxxx Fornavn Efternavn Gadevej 17 0000 Bynavn Helbredsmæssige følger af graviditetsdiabetes et forskningsprojekt Kære Navn + barns

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens

Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Børneafdelingen Drillemave projektet Videnskabelig undersøgelse om behandling af børn med forstoppelse og afføringsinkontinens Rumle www.koldingsygehus.dk Projekt-ID: S-2012 0016 Deltagerinformation til

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere med BMI 30-35 Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien,

Læs mere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere

Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Deltagerinformation Forsøgets titel: Startløbemængden og risikoen for løbeskader hos nybegyndere Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der udføres af Ortopædkirurgien, Region Nordjylland.

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE

københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet DELTAGERINFORMATION OM FORSKNINGSPROJEKTET SKOT III MØDRE Hvem kan deltage 3 Aktiviteter i forsøget 3 Oversigt over aktiviteter i forsøget

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

RUTINE HJERTESCANNING

RUTINE HJERTESCANNING DELTAGERINFORMATION RUTINE HJERTESCANNING OG BIOBANK HOS NYFØDTE Tilbud til alle, der fødes i København indtil april 2018 Vi vil spørge, om du vil give tilsagn til, at dit barn kan deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation.

Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Mammaimplantater og bakteriologi ved brystforstørrende operation. Plastikkirurgen vil ved forundersøgelsen spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forskningsprojekt. Projektet har til formål, at

Læs mere

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation

Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Deltagerinformation August 2012 Hvidovre Hospital Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Deltagerinformation for det videnskabelige forsøg: Formodning af livmoderhalsen med misoprostol ved graviditet efter terminen Modning af de

Læs mere

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol

Kapitel 1. Anmeldelse af et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt og indhold i en forsøgsprotokol og en tillægsprotokol Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter I medfør af 7, 15, stk.

Læs mere

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING

BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING DELTAGERINFORMATION -OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG BEHANDLING AF KVINDER EFTER FØDSELSRELATERET BLØDNING Original projekttitel: Et randomiseret, komparativt, åbent forsøg med intravenøs indgift

Læs mere

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Hæmatologisk Afdeling Odense Universitetshospital Deltagerinformation om et videnskabeligt forsøg Forebyggende antibiotika til patienter med myelomatose Protokoltitel: SUTRICA Et klinisk prospektivt, randomiseret,

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve.

Protokolresume: nyretumorer, dels spredning af tumorceller i forbindelse med udtagning af vævsprøve. Protokolresume: Forsøgets titel: Perfusion skanning af nyretumorer Forsøgsansvarlige: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afdeling D, Roskilde Sygehus. Formål: At forbedre diagnostikken mhp. at undgå dels

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. 1. Projektets titel. 2. Formål med projektet

DELTAGERINFORMATION. 1. Projektets titel. 2. Formål med projektet DELTAGERINFORMATION På vegne af Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, vil forskningsgruppen RUNSAFE spørge dig, om du vil deltage i et videnskabeligt projekt; ProjectRun21. Før du beslutter dig

Læs mere

Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse. Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer

Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse. Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer Patientinformation og samtykkeerklæring/fuldmagt til en videnskabelig undersøgelse Lindrende strålebehandling for fremskreden hoved-hals cancer Onkologisk afdeling XX XXXXXX Sygehus Du anmodes hermed om

Læs mere

Helbred2016 En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma

Helbred2016 En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma Dato: Deltagernummer: Helbred2016 En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma Kære Vi vil gerne invitere dig til at deltage i en befolkningsundersøgelse med fokus

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg DALIAH Forsøgets titel: Dansk Studie af Lav-Dosis Interferon Alpha vs Hydroxyurea i Behandlingen af Ph- Negative Kroniske Myeloide Neoplasier

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Dato 13. maj 2012 Deltagernummer - Helbred2006: en befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, astma, allergi og knogleskørhed

Dato 13. maj 2012 Deltagernummer - Helbred2006: en befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, astma, allergi og knogleskørhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Dato 13. maj 2012 Deltagernummer - Helbred2006: en befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, astma, allergi og knogleskørhed Kære Vi

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

DELTAGERINFORMATION TIL FORÆLDRE OG BØRN I 3. OG 4. KLASSE OM OPUS SKOLEMADSPROJEKT

DELTAGERINFORMATION TIL FORÆLDRE OG BØRN I 3. OG 4. KLASSE OM OPUS SKOLEMADSPROJEKT d e t b i ov i d e n s k a b e l i g e fa k u lt e t f o r f ø d e va r e r, v e t e r i n æ r m e d i c i n o g n at u r r e s s o u r c e r kø b e n h av n s u n i versitet DELTAGERINFORMATION TIL FORÆLDRE

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Deltager information

Deltager information READ, Bilag 10 Fortroligt Side 1 af 7 Deltager information Protokol DBCG 07-READ, dateret 15. oktober 2009. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige kombinationer af kemoterapi til patienter med brystkræft.

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Patientoplevelser med injektionsnåle (NEEDLE) Vi tillader os at spørge, om du vil deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Formålet med projektet er at undersøge

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt.

Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. Deltager information Kære Patient Vi vil hermed spørge om du vil deltage i et Sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt. De hæmatologiske klinikker på Herlev Universitets Hospital og Rigshospitalet gennemfører

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I ET SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FORSKNINGSPROJEKT Foto: Shutterstock Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Patientinformation. PET ved non-hodgkin lymfom

Patientinformation. PET ved non-hodgkin lymfom Side 1 af 6 Patientinformation PET ved non-hodgkin lymfom De har for nylig fået konstateret non-hodgkin lymfom (lymfekræft). I den anledning vil vi spørge, om De ønsker at deltage i et videnskabeligt projekt,

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation

Skriftlig deltagerinformation Skriftlig deltagerinformation Tak for din interesse for RunSAFE. Tilmelding: Hvis du ikke allerede har udfyldt tilmeldings spørgeskemaet på: http://www.vilober.dk/deltag-klik-her-2/runsafe/sporgeskema-2

Læs mere

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud.

DIABETES DIABETES TYPE 2. Diabetes kaldes også sukkersyge. fedtet sidder på maven der er udslagsgivende for, om sygdommen bryder ud. Diabetes Type 2 DIABETES Diabetes kaldes også sukkersyge. Der findes to forskellige typer diabetes: type 1 og type 2. Når du har type 2-diabetes, reagerer dine celler ikke så godt på insulin det stof,

Læs mere

INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER

INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER INFORMATION TIL FORSØGSPERSONER Kan erythopoietin beskytte hjernens gennemblødning og iltning under simuleret dyk? Vi henvender os til dig for at spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Denne

Læs mere

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft www.propa.dk Fejl i DNA molekylet er årsag til alle former for kræft også prostatakræft. Arvelighed

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg DEN CENTRALE VIDENSKABSETISKE KOMITÉ * FINSENSVEJ 15 * 2000 FREDERIKSBERG * TLF.: +45 72 26 93 70 * E-MAIL: CVK@SUM.DK * WWW.CVK.SUM.dk

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Det videnskabsetiske Komitésystem

Det videnskabsetiske Komitésystem En dyster fortid etisk selvransagelse Afvejning af videnskabelig god forskning versus etisk forsvarlig forskning Nürnbergkoden (1947): Det første internationale medicinsk etiske dokument (vægt på frivillighed

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

DELTAGERINFORMATION. LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil DELTAGERINFORMATION INFORMATION OM DELTAGELSE I EN VIDENSKABELIG UNDERSØGELSE LUTEAL-FASE PROJEKT Assisteret reproduktion og den tidlige luteal fase Ovulationsinduktionens påvirkning af den endokrine profil

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg.

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. Forsøgets titel: Intensiveret dosering af kemoterapi med tidlig CNS profylakse hos patienter under 65 år med diffust storcellet B cellelymfom

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes.

Formålet med dette projekt er at forbedre forebyggelsen og behandlingen af type 2 diabetes. København d. Kære Vi kontakter dig, da du har været så venlig at deltage i den videnskabelige undersøgelse Helbred2008 eller Helbred2010 eller 5-års-opfølgnings-undersøgelsen af Helbred2006 på Forskningscenter

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning

Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Studie 2: Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på insulinfølsomhed, fedt- og sukkeromsætning Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid

Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Deltagelse i videnskabeligt forsøg om Forekomsten af vektorbårne infektioner hos personer med risiko for flåtbid Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg? Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

ODIN Junior. Deltagerinformation om forskningsprojektet. ODIN@nexs.ku.dk www.odinjunior.ku.dk

ODIN Junior. Deltagerinformation om forskningsprojektet. ODIN@nexs.ku.dk www.odinjunior.ku.dk D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Deltagerinformation om forskningsprojektet ODIN Junior ODIN@nexs.ku.dk www.odinjunior.ku.dk

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B):

Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Deltagerinformation om deltagelse i det videnskabelige forsøg (protokol B): Lipidomsætning ved nonalkoholisk fedtlever. Effekt af resveratrol på leverfedtindhold samt basal og insulinstimuleret FFA og

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig Gældende fra 2. marts 2015 og erstatter tidligere vejledninger Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet for Sundhedsvidenskabelig forskning i Region Syddanmark Generelt om anmeldelse Alle forskningsprojekter

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen

Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen Skriftlig deltagerinformation: Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg. Det er frivilligt at

Læs mere

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION

Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Din livsstils betydning for dit helbred KOST RYGNING ALKOHOL MOTION Kære patient Velkommen til Dronninglund Sygehus Vi fokuserer på din livsstil/ KRAM - faktorerne KOST RYGNING ALKOHOL/stoffer MOTION

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE

REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne skal være påført

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Deltagerinformation og samtykkeerklæring. om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation og samtykkeerklæring. om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Protokol PCI-32765DBL3001 Side 1 af 8 Sponsor: Deltagerinformation og samtykkeerklæring om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Janssen Research & Development, LLC (Janssen Research & Development,

Læs mere

Registrering af forskningsprojekter

Registrering af forskningsprojekter Projektnummer: (udfyldes af Økonomi & Plan) Registrering af forskningsprojekter Registreringen skal omfatte alt arbejde, der er foretaget på et systematisk grundlag for at øge den eksisterende viden, samt

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08

Patient info studie1. Skrevet af Administrator Mandag, 20. juni 2011 19:22 - Senest opdateret Søndag, 11. marts 2012 07:08 Studie 1: Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabelige forsøg: Effekten af resveratrol på fedt-, muskel- og knoglevæv Videnskabeligt forsøg med afprøvning af om et kosttilskud kan forbygge følgesygdomme

Læs mere

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid).

9. Dokumentation for den forsøgsansvarliges uddannelse (f.eks. autorisationsid). Mødedato: REGIONERNES FÆLLES TJEKLISTE (vs-09_06-13) A. DOKUMENTER DER SKAL INDSENDES. Bemærk at alt materiale skal indsendes elektronisk. Hvert dokument skal indsendes som en selvstændig PDF-fil. Dokumenterne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-d (Docetaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt som

Læs mere

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

Patientinformation. Rygbedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Rygbedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Rygbedøvelse www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 2 Rygbedøvelse Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om bedøvelse. Det er vigtigt, at du læser

Læs mere

Fedme, hvad kan vi gøre

Fedme, hvad kan vi gøre Fedme, hvad kan vi gøre Hvorfor overvægtige efter vægttab tager på igen. Af Svend Lindenberg. Copenhagen Fertility Center. Et af de store problemer ved vægttab er, at de fleste overvægtige efter en periode

Læs mere

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt:

Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Information vedrørende deltagelse i det sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt: Efterbehandling til patienter tidligere Forskningsprojektet udføres af Læge, Ph.d.-studerende Anne Sophie Sølling, Tlf.:

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Forældre brev og 5 års folder. Kære forældre

Forældre brev og 5 års folder. Kære forældre Forældre brev og 5 års folder Kære forældre Her følger en uddybende forklaring om, hvad du og dit barn tilbydes ved 5 års undersøgelsen. Herefter er der en lille folder med tegninger, som vi håber vil

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

Kære forældre. Alle undersøgelser vil blive udført af en bioanalytiker.

Kære forældre. Alle undersøgelser vil blive udført af en bioanalytiker. Kære forældre Her følger lidt uddybende forklaring om, hvad I og jeres barn tilbydes ved 5 års undersøgelsen. Herefter er der en lille folder med tegninger, som vi håber vil give både dit barn og dig et

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen

Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen Urologisk Afdeling - Fredericia Fjernelse af forsnævring ved overgangen mellem din urinleder og dit nyrebækken - Hynes Andersen Vejledning til patienter www.fredericiasygehus.dk Indlæggelse på Urologisk

Læs mere

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100%

Samlet status. Månedsopdeling. Distribueret. Nogen svar 100% Gennemført. Frafaldet 0% 25% 50% 75% 100% Samlet status Ny % Distribueret % Nogen svar % Gennemført % Frafaldet % Månedsopdeling % 5% 5% 5% % Maj % Juni % Juli % August % September % Oktober % November % December % nuar % Februar % Marts % April

Læs mere

Patientinformation. Fuld bedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Patientinformation. Fuld bedøvelse. www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Patientinformation Fuld bedøvelse www.friklinikkenregionsyddanmark.dk Fuld bedøvelse Denne pjece indeholder information om faste- og medicinregler samt information om bedøvelse. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Samtalebesøg: Ny støtte til patienter, der tager medicin for deres type 2 diabetes

Samtalebesøg: Ny støtte til patienter, der tager medicin for deres type 2 diabetes Samtalebesøg: Ny støtte til patienter, der tager medicin for deres type 2 diabetes Baggrund for projektet Når du er til ambulant besøg, kan det være svært at nå at få talt om alle de ting, der er vigtige.

Læs mere

FORSTOPPELSE FORSTOPPELSE

FORSTOPPELSE FORSTOPPELSE Forstoppelse FORSTOPPELSE Der er mange, som har problemer med at komme af med afføringen. Op mod hver femte oplever problemer med afføringen. Hos ældre udgør det et stort problem. Afføringsproblemer er

Læs mere

HELBRED 2008. Kære. Med venlig hilsen. Torben Jørgensen Allan Linneberg Mette Aadahl. Centerchef, Forskningsleder, Projektkoordinator

HELBRED 2008. Kære. Med venlig hilsen. Torben Jørgensen Allan Linneberg Mette Aadahl. Centerchef, Forskningsleder, Projektkoordinator Dato: xx 2008 Deltagernummer Kære HELBRED 2008 Vi vil gerne invitere dig til Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Glostrup Hospital, hvor vi gennemfører en befolkningsundersøgelse med fokus

Læs mere

Patientinformation. Fjernelse af svælgpolypper

Patientinformation. Fjernelse af svælgpolypper Patientinformation Fjernelse af svælgpolypper Kvalitet Døgnet Rundt Øre-Næse-Halsafdelingen Kontaktpersonsordning i ØNH - afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg i Øre -Næse -Halsambulatoriet,

Læs mere