81 job forsvinder på det kongelige teater # DANS SKABER SMÅ STJERNEr I NORDVEST UFORMELT NETVÆRK GIV NYT INITIATIV ET NAVN DEN GODE BIOGRAFI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "81 job forsvinder på det kongelige teater #01 2012. DANS SKABER SMÅ STJERNEr I NORDVEST UFORMELT NETVÆRK GIV NYT INITIATIV ET NAVN DEN GODE BIOGRAFI"

Transkript

1 GIV NYT INITIATIV ET NAVN DSF er på vej med et nyt samlet uddannelsesinitiativ, som giver medlemmerne bedre mulighed for kuser, træning og netværk. DEN GODE BIOGRAFI Det kræver åbenhed og vilje til ikke kun at fortælle den pæne historie, hvis et kunstnerportræt i bogform skal være interessant for læserne. UFORMELT NETVÆRK En række børneteatre over hele landet arbejder sammen i et løst netværk om at trække flere internationale forestillinger til Danmark. # MAGASINET SANG DANS TEATER FILM / UDGIVET AF DANSK SKUESPILLERFORBUND 81 job forsvinder på det kongelige teater KUNST MED SOCIAL MISSION DANS SKABER SMÅ STJERNEr I NORDVEST

2 SEKRETARIAT FOR Dansk skuespillerforbund OG FILMEX SCENELIV udgives af Dansk Skuespillerforbund og udkommer 8 gange årligt. Oplag: eks. - Abonnement: 425 kr. p.a. MAGASINET SCENELIV Dansk Skuespillerforbund, Sankt Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg C Telefon: Fax: Man.-fre og Artikler, læserbreve og lign. sendes til: Redaktion: Pia Møller Munksgaard, Katja Holm (ansv.). Annoncer sendes til: (Debatindlæg, anmeldelser, mindeord osv. må maks. fylde 2800 anslag inkl. mellemrum.) Tryk: KLF Grafisk Hus. Design: ad-man.dk. ANNONCEPRISER OG FORMATER (b x h) Helside annonce (170 x 270) kr. 2/3 side annonce (170 x 192) kr. ½ side annonce (170 x 133) kr. Top-annonce (170 x 60) kr. Visitkort-annonce (112 x 30) 600 kr. (maks. 400 anslag inkl. mellemrum) Medlemsannoncer (112 x 30) 300 kr. (maks. 400 anslag inkl. mellemrum) Annoncemateriale skal afleveres reproklart, digitalt på CD eller mail i pdf-format. Alle priser tillægges moms. Særlige annonceønsker: Kontakt Tine Fangel - tlf DSF S BESTYRELSE Katja Holm, formand, Jesper Asholt, Dorthe Hansen Carlsen, Julie Carlsen, Mette Frank, Rasmus Hammerich, Ole Jacobsen, Henrik Jandorf, Mette Marckmann, Thomas Magnussen, Malene Melsen, Hassan Preisler, Ulla Ricklander, Jacob Stage, Marie Louise Wille, Suppleanter: Kristine M. Brendstrup, Laura Bro. DSF S SEKRETARIAT Formand: Katja Holm Sekretariatschef: Anders Friis Brorholt Kommunikationschef: Pia Møller Munksgaard Seniorkonsulent: Mikael Waldorff Regnskabsfører og Filmex: Heidi Holm Madsen Bogholder: Lis Jespersen Chefjurist: Maj Hagstrøm Juridiske konsulenter: Magnus Homann Poulsen, Jørgen Byrdal Kloch Larsen, Berit Lassen (barsel) og Jacob Tøffner (barselsvikar). Socialkonsulent: Nanna Møller IT- manager og Filmex: Sengül Kaya-Mortensen Kursus- og Legatsekretær: Karin Iwersen Sekretær for formand og sekretariatschef: Tine Fangel Webmaster og Filmex: Jette Rydder Håndbog og Filmex: Kristine Staffeldt Omstilling/Sekretær: Hanne Arlund UDDELING AF PRODUKTIONSSTØTTEMIDLER Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. marts kl Der ydes fortrinsvis støtte til projektudvikling, hvor ansøgeren ønsker mulighed for at udvikle et givent projekt med mulighed for senere at søge støtte hos andre fonde. Produktionsstøttemidlerne modtager ansøgninger til: Projekter, der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film. Produktioner på cd, dvd og andre audiovisuelle produktioner. I særlige tilfælde kan der gives støtte til projektudvikling af andre typer projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål. Produktionsstøttemidlerne kan kun søges, hvis der er afleveret regnskab for eventuelt tidligere modtaget støtte fra disse midler. Hvis du modtager bidrag fra produktionsstøttemidlerne, skal du være opmærksom på, at det kan have indflydelse på din dagpengeret. Der skal anvendes ansøgningsskema. Skemaet kan rekvireres hos forbundet eller downloades på Ansøgninger, hvor der ikke er anvendt ansøgningsskema, vil ikke blive behandlet. Ansøgningsskemaet udfyldes på pc eller med meget tydelig håndskrift. Alle ansøgningsfelter skal besvares, og konkret ansøgningsbeløb skal påføres. Projektbeskrivelsen må fylde maks. 3 A4-sider, inkl. budget, kort cv og evtuelle bilag. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse skal fremsendes/afleveres i 5 samlede sammenhæftede eksemplarer. Bilag kan ikke eftersendes! Videoer, cd er m.m. må ikke vedlægges som bilag. Ansøgningen sendes eller afleveres til: Dansk Skuespillerforbund Skt. Knuds Vej Frederiksberg C Den skal være forbundet i hænde/afleveret senest torsdag den 15. marts kl Overholdes disse kriterier ikke, vil ansøgningen ikke blive behandlet. Ansøgningen bliver behandlet i Produktionsstøtteudvalget og efterfølgende i bestyrelsen. Behandlingstiden er på ca. 10 uger. Du er velkommen til at kontakte sekretær Karin Iwersen, hvis du har spørgsmål. OBS: Ansøgninger kan tidligst indsendes 4 uger før ansøgningsfristen. Ansøgninger indsendt før dette, vil ikke komme i betragtning.

3 Foto: Thomas Petri 4 # JOB FORSVINDER 4 En sparerunde og flere ugers forhandlinger mellem ledelsen og de forskellige faggrupper endte med, at 81 stillinger, heraf 33 kunstneriske, nedlægges på Det Kongelige Teater. NY HJEMMESIDE OG LOGO 6 Dansk Skuespillerforbunds nye hjemmeside gik i luften i starten af januar og det samme gjorde det nye logo. Læs mere om de nye muligheder på sitet. 6 UFORMELT NETVÆRK 7 En række børneteatre har etableret et netværk, der er så uformelt, at nogle tøver med at kalde det et netværk. Målet er at få mere udenlandsk børneteater til Danmark. 24 MEDLEMMER FIK LEGATER 10 En række medlemmer inden for alle faggrupper har modtaget legater til uddannelse, studierejser og udvikling. Se hvem, der fik legater i år. 7 AT DANSE MED NORDVEST 12 Et nyt danse- og bevægelseshus åbner i Københavns nordvestkvarter i februar. Dansekapellet skal bl.a. være ramme for projektet Dans i Nordvest, hvor Københavns Kommune satser på, at kunsten kan holde nogle af bydelens rødder væk fra gaden. DET SKAL OGSÅ GØRE ONDT 16 En vellykket biografi fortæller ikke kun den gode historie. Hovedpersonen eller de efterladte skal være villige til, at det også gør lidt ondt. Det fortæller journalisterne bag en række biografier om kunstnere. KURSER OG TRÆNING 19 Så er forårets kursus- og træningssæson skudt i gang. Der er alt fra yoga, skuespilteknik og sang til åbne torsdage, hvor du kan høre om bl.a. selvstændig virksomhed, fundraising og revision. 12 Forsidefoto: Fra balletten Et Folkesagn, med bl.a. Solodanser Susanne Grinder og Solist Marcin Kupinski Foto: Per Morten Abrahamsen

4 4 MAGASINET SCENELIV 81 JOB NEDLÆGGES Selv om sparerunden resulterede i færre regulære fyringer, end først ventet, nedlægges over 80 stillinger. Det kan ikke undgå at have konsekvenser, mener både kunstnerne og Dansk Skuespillerforbund. Af Pia Møller Munksgaard, Den første udmelding fra ledelsen på Det Kongelige Teater var, at der skulle skæres 100 stillinger bredt på teatret. Efter flere ugers forhandlinger med tillidsfolkene på teatret endte tallet på af disse stillinger er kunstnerjob, og 18 er sceneteknikere. Cirka en tredjedel af de 81 stillingsnedlæggelser sker ved kontraktudløb, planlagte pensioneringer, nedlæggelse af ubesatte stillinger og lignende. Desuden er der indgået 42 frivillige aftaler om fratrædelse. Det betyder, at 12 ansatte reelt er blevet afskediget. Der sker ingen reelle afskedigelser blandt kunstnerne i skuespillet og i operaen. Blandt balletdanserne har det været mere vanskeligt at indgå aftaler, da de fleste dansere vil miste deres pension, hvis de fratræder frivilligt. Selv om det lykkedes at få antallet af regulære afskedigelser ned på 12, er det stadig en alvorlig situation for teatret, mener formand for Dansk Skuespillerforbund Katja Holm. Det kan ikke undgå af få konsekvenser for forestillingerne og for publikum, når staben af de kunstnere, der leverer teatrets produkter pludselig bliver så meget mindre. Og jeg finder det fortsat mærkværdigt, at man har valgt at gøre så stort et indhug i den kunstnerstab, der er drivkraften i de ting, der skal trække publikum ind i husene og i sidste ende skabe omsætning og fortjeneste til teatret. Ifølge teaterchef Erik Jacobsen har teatrets ledelse forsøgt at finde besparelser på alle fronter for at få økonomien til at hænge sammen i forhold til de kommende års tilskud. Men det har ikke været muligt at undgå at nedlægge job. Han siger: Det har gjort ondt, men var nødvendigt for at fastholde balancen i teatrets økonomi. Vi har søgt at tage så mange individuelle hensyn som muligt til de medarbejdere, som skal forlade os. Men også søgt at finde en balance, så vi fortsat kan være den gode arbejdsplads, der er forudsætningen for, at Det Kongelige Teater kan være et ambitiøst og stærkt teater fremover. Alle de berørte kunstnergrupper har udtrykt bekymring og manglende tiltro til, at teatret fortsat kan sætte fx store operaer eller balletter med mange medvirkende op. Formand for operakoret, Pia Rose Hansen, har udtalt, at man med et kor på 40 mand ikke vil kunne opføre fx Wagner, Verdi og Strauss. DSF-formand Katja Holm understreger, at hun opfatter reduktionen i ansatte kunstnere som et midlertidigt fænomen.

5 # PÅ DET KONGELIGE Fra forestillingen Alceste, med bl.a Tuva Semmingsen, Henriette Neess Borup, Mireille Delunsch og Roger Smeets Foto: Thomas Petri Jeg regner med, at den nye bestyrelse og teatrets ledelse vil vende hver en sten i forhold til andre typer af besparelser og nye initiativer i forhold til indtjening, så vi kan få genbesat de kunstnerjob, som lige nu må nedlægges pga. økonomisk krise. Jeg mener bestemt ikke, stillingsnedlæggelserne bør være permanente, siger Katja Holm. Få timer inden Sceneliv gik i trykken meddelte operachef Keith Warner, at han fratræder sin stilling, pga. de seneste besparelser på teatret. Samtidig meddelte den kommende musikchef Jakub Hrusa, der siden oktober har fungeret som konsulent for Warner, at han alligevel ikke ønsker at tiltræde stillingen. HER FORSVINDER JOBBENE I alt 81 stillinger nedlægges på tværs af teatret. Kunstnere: 33 (16 sangere i operakoret, 2 operasolister, 1 repetitør, 11 dansere, 3 skuespillere) Sceneteknikere: 18 Støttefunktioner/administration: 30, heraf 5 ledere Der er i forbindelse med samtlige fratrædelser og afskedigelser tilrettelagt individuelle forløb med tilbud om psykologisk bistand, jobrådgivningsforløb og evt. mulighed for økonomisk bidrag til videreuddannelse. NY BESTYRELSE Efter en periode helt uden bestyrelse udpegede kulturministeren midt i januar den bestyrelse, som i de næste fire år skal stå i spidsen for Det Kongelige Teater. Formand: Stine Bosse (medlem af en række bestyrelser og tidligere koncernchef for TrygVesta) Bestyrelsen: Direktør for Lars Seeberg Forhenværende departementschef i Justitsministeriet Michael Lunn Kreativ direktør i Have Kommunikation Christian Have Direktør i Golden Days Ulla Tofte Koncernfinansdirektør i TDC A/S Pernille Erenbjerg Violinist Grit Dirckinck-Holmfeld Westi (medarbejderrepræsentant) Teatermaler David Andreas Drachmann Laureng (medarbejderrepræsentant)

6 6 MAGASINET SCENELIV NY HJEMMESIDE OG LOGO Dansk skuespillerforbund FIK I STARTEN AF JANUAR NY HJEMMESIDE, OG DET NYE LOGO BLEV SAMTIDIG TAGET I BRUG PÅ BL.A. BREVPAPIR OG KUVERTER. MODERNE LOGO MED HISTORIE Det nye logo er en opdatering af det traditionelle Dansk Skuespillerforbund-logo, som er det eneste kendte logo for organisationen. Maskerne og laurbærrene er beholdt som symboler, men udtrykket er blevet mere moderne og enkelt og maskerne har fået et mere venligt udtryk. Målet har været et moderne logo med rødder i historien. Dansk Skuespillerforbund MERE OVERSKUELIG HJEMMESIDE Målet har været at skabe en hjemmeside, der informere medlemmerne fagligt, kunstnerisk og politisk på en mere overskuelig måde end hidtil. Eksempler: Kontrakter og overenskomster er blevet lettere at finde. Bedre præsentation af kurser og lettere tilmelding. Og så kan du nu se, hvornår Dansk Skuespillerforbund s sommerhuse er ledige. TÆTTERE PÅ HVERDAGEN Både i sit visuelle udtryk og i sin præsentation er hjemmesiden kommet tættere på medlemmernes hverdag og kunstneriske virke. Samtidig afspejler den også, at vi er et kompetent fagforbund, der kan hjælpe medlemmerne. FLERE TILBUD TIL MEDLEMMERNE Vi får en bedre præsentation af den samlede Dansk Skuespillerforbund-butik. Det bliver mere synligt allerede, når man går ind på hjemmesiden, hvad Dansk Skuespillerforbund kan rådgive dig om, og hvilke tilbud forbundet har til medlemmerne. DEBAT MELLEM MEDLEMMER Som noget helt nyt har medlemmerne fået et Forum på hjemmesiden, hvor de kan diskutere og videndele med hinanden i forskellige debatgrupper. Du kan også leje din lejlighed ud eller sælge gamle møbler. Forum er lukket, og kun medlemmer kan logge ind med medlemsnummer og samme adgangskode som til Skuespillerhåndbogen. Forum er drevet udelukkende af medlemmernes eget initiativ. Besøg det, og invitér kollegerne med. MERE FRA FORMANDEN Nyt fra formanden er en nyskabelse. Her kan du følge med i, hvad Dansk Skuespillerforbund s formand mener om forskellige ting, i fx lederne i Sceneliv, i debatindlæg i medierne og i de høringssvar, som vi sender omkring fx ny lovgivning. MERE PÅ ENGELSK Hjemmesiden har fået flere sider og mere information på engelsk, og dermed er det blevet lettere for kunstnere fra udlandet eller de internationale samarbejdspartnere at finde de relevante oplysninger. MOBILSITE PÅ VEJ Der vil løbende blive arbejdet med udviklingen af hjemmesiden, både indhold og nye funktionaliteter. Og i løbet af foråret går et såkaldt mobil-site i luften. Hvis man fra en smartphone taster Dansk Skuespillerforbund s hjemmesideadresse, vil telefonen automatisk gå på mobilsitet. Sitet indeholder udvalgte dele af hjemmesidens oplysninger, bl.a. Medlemslisten så har du altid branchens telefonbog lige ved hånden. FORTÆL OS, HVAD DU SYNES I den videre udvikling af hjemmesiden er det vigtigt for Dansk Skuespillerforbund at få input fra medlemmerne. Hvad er godt, og hvad er skidt, og er der oplysninger, som er svære at finde? Skriv til os på

7 # Foto fra forestillingen h.g af det schweiziske teater Trckster P, som gæster flere danske teatre i foråret. Sværere behøver det ikke at være Et helt uformelt men effektivt netværk har de seneste år arbejdet på at skaffe mere internationalt børne- og ungdomsteater til Danmark. Initiativet er så tæt på græsrødderne, at det ikke har noget navn, men hovedsagen er, at det virker. Af Jacob Wendt Jensen Fremgangsmåden er uformel og båret af den enkelte konkrete idé i et netværk, der opererer under radaren i det danske landskab for børne- og ungdomsteater. Ingen store blåstemplede officielle, forkromede planer og titler her. Netværket har ikke engang et navn, og et enkelt medlem tøver endda med at kalde netværket for et netværk. Vi lader jo bare være med at gøre tingene sværere, end de er. Ofte halter det med økonomien, når det handler om at få udenlandsk børne- og ungdomsteater her til landet. Idéen om at slå sig sammen og dermed blive dygtigere og gøre det økonomisk lettere at hente udenlandske teatre til Danmark er nærliggende. Den opstod dog ved lidt af en tilfældighed for to år siden, da Henrik Gadegaard, der er producent hos Teatret Gruppe 38 i Aarhus, tog nogle formuleringer fra Kunstrådets scenekunstudvalg om at få flere gæstespil til landet bogstaveligt, smøgede ærmerne op og gik i gang. Det fungerer meget enkelt. Når jeg ser en forestilling, der har potentiale til at spille hos os i Gruppe 38, ringer jeg til nogle af de andre børne- og ungdomsteatre og spørger, om de også har interesse i det pågældende stykke? Nogle svarer ja og andre svarer nej. I det tilfælde, hvor jeg får idéen, så har jeg været den praktiske ankermand i det videre forløb, men det kan såmænd ligeså godt være en fra et af de andre teatre, siger Henrik Gadegaard. Ligeså stærk som Hovedstaden Alene i Århus hos Gruppe 38 har man allerede haft en lille

8 8 MAGASINET SCENELIV Foto af Henrik Gadegaard fra Gruppe 38 og fra forestillingerne Ægget klækker af Teatteri Sudenenne og Parachutists af Teater Mala Scene. håndfuld klassiske forestillinger på besøg. Der ligger også en værdi i, at vi får en geografisk spredning på de internationale gæstespil. Det er der noget skønt og flot i, når man tager i betragtning, at de fleste teatermidler naturligt nok er centreret i København. Hvis vi står sammen i provinsen, så kan vi mønstre et potentiale, der ligner det fra hovedstadsområdet. De forskellige egnsteatre med speciale i teater for børn og unge konkurrerer jo ikke indbyrdes, så der er tale en meget ren positiv synergi effekt, når det gælder læring på tværs ude omkring i landet. Det knytter os også tættere sammen som teatre, og på den måde kan vi på en meget naturlig facon videreudvikle samarbejdet, siger Henrik Gadegaard, og fortsætter: Pointen med at dele de økonomiske udgifter og gøre hver enkelt forestilling billigere, når vi samlet set køber flere, er der også god logik i. I virkeligheden fungerer den her idé jo ud fra en helt kynisk betragtning om, at det er lettere at få forhandlet en aftale hjem med et teater i udlandet, hvis vi er flere om at betale. Vi kan endnu mere Fordelen ved et mere uformelt netværk er, at arbejdet foregår i en form for åbenhed og med en stor grad af frivillighed. I andre netværk kan der være regler og afrapporteringspligt, men vi kører 100 pct. lystbetinget. En konkret idé er bare en helt konkret lyst til, at det her stykke vil vi gerne vise vil du også det?. Så er den egentlig ikke længere. Det uformelle rum, vi opererer i, øger lysten til at være med, og det bør forblive et uformelt netværk, for på den led er vi med til afbureaukratisere teaterverdenen, siger Henrik Gadegaard, der ikke decideret har måltal for aktiviteterne, men han har noteret sig en stigning, der næppe har toppet. Før vi begyndte med den her form for samarbejde på tværs, blev der inviteret meget få internationale gæstespil indenfor børne- og ungdomsteater til landet. Tidligere var det også for det meste på teaterfestivaler, at der blev vist internationale gæstespil. Jeg er ret sikker på, at vi kan øge samarbejdet endnu mere i fremtiden efter den model, vi allerede bruger, siger han. gæstespil blevet udstyret med en dansk oversættelse. Mark Van der Velden, kunstnerisk leder hos Zebu på Amager i København fortæller: Forårets schweiziske stykke med titlen.h.q. er endda blevet til en co-produktion, hvor vi har sendt en dansk skuespiller til Schweiz for at indtale en dansk lydside til teaterstykket. Det er en meget eksperimenterende fortælling, hvor publikum går ind i ni forskellige rum med høretelefoner på. Vi bliver fire eller fem teatre, der går sammen om at spille det nyskabende stykke, siger Mark Van der Velden. Det er sjovt, du kalder det for et netværk. Når du siger det, føler jeg næsten, at det bliver opgraderet til mere, end det egentlig er. Som jeg ser det, griber vi bare til nogle samarbejder ud fra konkrete idéer, og så opstår der på den baggrund en lille ad-hoc gruppe af teatre, der arbejder sammen om hvert projekt. Vi opererer ikke under radaren med vilje, og vi har ikke reageret imod noget bestående. Vi gør det bare på den her måde, fordi det er lettere med to, tre eller fire teatre ad gangen i et samarbejde end med syvogtyve, siger Mark Van der Velden, der aldrig har set en officiel deltagerliste, og blandt andet derfor tøver han med at bruge begrebet netværk. Tillid er et nøgleord Jacob Højgård Jørgensen, teaterchef på Teater Nordkraft i Aalborg, har også optrådt som medlem af netværket flere gange. Han kalder det for et netværk i ordets virkelige betydning. I begyndelsen famlede vi lidt overfor hinanden, fordi vi ikke helt vidste, hvem der ville være med til hvad. Efter en stribe vidt forskellige kontakter og forsøg, er vi blevet meget mere rutinerede. Det viser eksemplet med det schweiziske stykke.h.q. også. Lige netop det stykke er efter min mening lidt af et kvantespring, fordi vi kommer om på den anden side af kun at vise stykker uden ord fra udlandet til vores børn og unge. For mig at se er beviset på, at netværker virker, at vi kun med én mailbesked og kendskab til hinandens smag kan handle på en baggrund af tillid, vi har opbygget til hinanden, siger han. Danske stemmer til stykke fra Schweiz Et af eksemplerne er forårets schweiziske stykke.h.q.. Det blev spottet i udlandet og er som noget meget sjældent for

9 # TEATRE Følgende teatre har indtil videre været med til at invitere et eller flere internationale teaterstykker for børn og unge til Danmark, og flere kan være på vej: Teatret Gruppe 38 i Aarhus Zebu på Amager Møllen i Hadsten Nordkraft i Aalborg Nørregaards Teater i Odense Grønningens Teater i Næstved Teatercentrum FORESTILLINGER Indtil videre har følgende stykker været inviteret til Danmark, og flere er på vej: Hugo e Ines: Short Stories Teatteri Sudenenne: Ægget Klækker Theater Mala Scene: Parachutists Trickster p:.h.g.

10 10 MAGASINET SCENELIV FÅR PENGE TIL UDDANNELSE 24OG UDVIKLING Dansk Skuespillerforbund har uddelt de årlige legater til uddannelse og udvikling inden for faget til en række medlemmer inden for alle faggrupper. Modtagerne fik overrakt legater og blev fejret af kolleger ved en reception i Dansk Skuespillerforbund den 24. januar. Følgende medlemmer har fået legater: DANSERE Emma-Cæcilia Ajanki & Julia Giertz Legatet skal anvendes til rejse til New Zealand for at dykke ned i maorikultur, kønsroller og traditionel haka-dans. Sofie Christiansen Skal tage en master i teaterpædagogik KOREOGRAFER Kirstine Ilum Rejser til Manila i forbindelse med projekt om angst og magtmisbrug. Lotte Sigh Får legatet til at styrke og udbrede sit internationale netværk med bl.a. det formål at bygge bro mellem moderne og klassisk danseudtryk- og miljø. OPERASANGERE Thomas Præstegaard Legatet skal anvendes til intensiv undervisning hos Gregory Lamar for at få udvidet repertoiret til at favne både Wagner og Strauss. Signe Spang Colding Skal på en måneds ophold ved Riccardo Serenellis sangakademi i Italien, hvor hun ønsker at fordybe sig i bel canto repertoiret. Anna Forsebo Anvender legatet til at modtage undervisning hos Robert Morrison, der arbejder som coach på The Metro politan i New York. MUSICALPERFORMERE Liv Stevns Petersen Skal under et ophold i New York videreudvikle sine dansefærdigheder og søge inspiration inden for stepdansen. Morten Staugaaard Vil anvende legatet til undervisning hos den klassiske britiske sanglærer Janice Chapman, der er medstifter af British Voice Association. Sandra Elsfort Deltager i et fire ugers intensivt kursus på The Lee Strasberg Theater and Film Institute i New York. SKUESPILLERE Svend E. Kristensen Skal anvende legatet til en inspirationsrejse til Tyskland, hvor han skal besøge teatre og deltage i work shopper og kurser inden for skuespilteknik og dukkeføring. Martin Hylander Brücker Anvender legatet til studierejser til henholdsvis Berlin, hvor han skal deltage i Talent Campus og besøge Nobert Ghafouri, og Los Angeles, hvor han skal følge skuespillercoachen Annie Grindleys arbejde. Gerard Bidstrup Vil fordybe sig i sin foretrukne skuespilteknik Meisner-teknikken ved et besøg på William Esper s studie i New York. Nina Christrup Vil anvende legatet til at uddanne sig til certificeret hospitalsklovn. Er efter endt uddannelse garanteret arbejde som klovn på et hospital. Tove Bornhøft Skal til Wuppental for at blive undervist af Malou Airaudo, der er medstifter af Pina Bausch Tanztheater, for på den måde at videreudvikle og uddanne sig inden for koreografi. Dya Josephine Hauch Anvender legatet til at undersøge den moderne fortællekunst ved at deltage i bestseller kurser samt tage til New York og deltage i fortælleraftener på The Moth. Adam Brix Vil fortsætte et udviklingsarbejde med sin mentor Frank Corsaro en af Actors Studios grundlæggere. Karoline Munksnæs Vil anvende legatet til at uddanne sig til certificeret hospitalsklovn. Er efter endt uddannelse garanteret arbejde som klovn på et hospital. Rene Benjamin Hansen Skal til New York og undersøge mere om Homo-kulturen for at udvikle det nystartede homoteater Hils Din Mor. Han er i kontakt med de etablerede homoteatret i NYC og vil deltage i åbne debatter med henblik på at erfaringsopsamle. Birgitte Getting Birgitte er operasanger, men ønsker at videreudvikle sig som skuespiller ved at deltage i en teaterworkshop i Frankrig med Mario Gonzalez, der arbejder med Comedia Dell Arte, klovn og interaktion med publikum. Martin Geertz Skal på en rejse i Asien og studere kulturudbud i denne verdensdel. Henriette Rosenbeck Anvender legatet til en studierejse til Oslo og Reykjavik med henblik på at udvikle et nyt kompagni inden for scenekunst med forbillede i det norske Verk Produksjon. Jacob Højlev Jørgensen Skal på et kursusforløb i Los Angeles hos Judith Weston, der arbejder med såkaldte action verbs. Therese Damsgaard Skal på Comedia Dell Arte kursus på teaterskolen Lecoq Lees i Paris for at forbedre sine værktøjer som skuespiller inden for dette felt.

11 2012 #01 11 NAVNEKONKURRENCE Inspireret af det amerikanske Actors Studio udvider Dansk Skuespillerforbund nu sin eksisterende kursusvirksomhed med et tilsvarende dansk tilpasset koncept. Tilbuddet skal være en kontinuerlig platform for ALLE DSF s medlemmer med daglige træningstilbud af høj faglig kvalitet, som muliggør vedligeholdelse og dygtiggørelse inden for de respektive fag. Tilbud, der alle stiler mod at højne det enkelte medlems faglige kunnen. Det daglige træningstilbud skal sikre medlemmernes fornemmelse af kontinuitet i en omskiftelig branche. Platformen skal samtidig styrke muligheden for dialog mellem medlemmerne fagligt og socialt. Men dette nye sted skal navngives, og derfor udskriver Dansk Skuespillerforbund en navnekonkurrence for dette nye sted med masse af muligheder. Stedet kommer til at give DIG Daglige træningsmuligheder Kortere og længere kurser med de bedste undervisere fra ind- og udland Arbejdsrum og mødefaciliteter Inspiration og netværk på tværs af faggrupper Disse træningsmuligheder bliver for Københavns vedkommende placeret samme sted som resten af Dansk Skuespillerforbund, nemlig i de nye lokaler på Tagensvej. Har DU et forslag til hvad vi skal kalde dette nye tiltag, så send det til Karin Iwersen, dk, senest onsdag den 22. februar og VIND et legat på kr., som valgfrit kan benyttes til studierejse i indeller udland. Vi gør opmærksom på, at præmien er skattepligtig og opgives som B-indkomst. Læs meget mere om dette nye spændende tiltag i de kommende nyhedsbreve og på DSF s hjemmeside. Det bliver DIT sted, så bidrag til festlighederne med DIT forslag. Dansk Skuespillerforbund holder generalforsamling Søndag den 13. maj kl Der arbejdes lige nu intenst på at finde et nyt skønt sted til arrangementet, og vi håber at et hav af medlemmer vil møde op og være med til at gøre dagen faglig og festlig. Som sædvanlig er der fest bagefter for de fremmødte. Mere information følger i næste nummer af Sceneliv. Glæd dig. Der er formandsvalg i år og naturligvis valg til bestyrelsen. Alle kandidater kan melde sig frem til 11. marts Tilmeldingen skal være bilagt en personlig præsentation på maks. 1/2 A4-side. Kom ud af busken og arbejd for dit forbund. Vi har brug for dig! Mange hilsner Arbejdsgruppen Generalforsamling 2012

12 12 MAGASINET SCENELIV AT DANSE MED NORD Københavns Nordvestkvarter får et nyt danse- og bevægelseshus i et nyrestaureret kapel. Det kommer bl.a. til at rumme et projekt, der har som mål at skabe stjerner ud af bydelens 10-årige rødder. Af Johan Seidenfaden Foto: Dans i Nordvest Alkoholikernes flasker og narkomanernes søvlpapirrester er blevet fjernet fra skolegårdens gamle bænke, så gæsterne kan føle sig velkomne. Vi er på Uppercut Danseteater på den nedlagte Frederikssundsvejens Skole i Københavns Nordvest-kvarter. Indenfor er forestillingen The Discovery netop slut. Seks drenge i 20 erne har i tre kvarter kastet sig rundt i en blanding af breakdance og moderne dans og fortalt historien om en fyr, der bliver smidt ud hjemmefra og møder mange ubehagelige og syrede typer, før han endelig finder ligesindede. Det er dansernes egne historier, deres egen forestilling, og nu klapper publikum, og en flok tweens-knægte med kasketter og store jakker er gået ned til scenen. Pludselig løber en af de små fyre ind på scenen, springer op og slår en kolbøtte i luften. Han havde lige et powermove, han ville vise frem. Alle de seje drenge går til dans her i Dans i Nordvest, og danserne fra Uppercut er deres undervisere, og nu bliver der hilst, grinet og udtrykt anerkendelse. Det er teaterleder Cher Geurtzes drøm, der er blevet til virkelighed. Uppercut kæmper for, at børnene møder dansen på en professionel måde. De møder superdygtige dansere, som også kan undervise, og som sætter gang i børnenes udvikling. De er et sted, hvor de føler sig som en del af et fællesskab, og hvor de tør at slå sig løs og være kreative. Det er det, som jeg synes er unikt ved vores projekt: At vi udvikler dansen sammen, amatører og professionelle, forklarer hun. Casper Christophersen, der startede i Dans i Nordvest som dreng og i dag underviser bydelens børn i dans. Dansen griber ind i omgivelserne Cher Geurtze, der kom til Danmark fra USA i 80 erne, er tid-

13 # VEST Cher Geurtze 57 år, født i USA. Uddannet fra Boston Conservatory of Music, Dance and Drama. Kom til Danmark i 1982 og kort efter etablerede hun og dansekollegaen Ann Crosset Uppercut Danseteater. For 12 år siden startede hun community dance-projektet Dans i Nordvest, der er anerkendt for at tiltrække de lokale børn og unge, der ellers ikke benytter de etablerede kulturtilbud. ligere professionel danser, men en skade har tvunget hende til at fokusere på det organisatoriske. Hun står i spidsen for Uppercut Danseteater, danseskolen Dans i Nordvest, og nu altså også for bydelens kommende kulturhus for dans og bevægelse: Dansekapellet. Både Uppercut Danseteater og Dans i Nordvest flytter sammen med Cher op i det gamle krematorium på toppen af Bispebjerg. Det bliver kulminationen på mange års arbejde med at etablere et professionelt teater og en danseskole, der er dybt forankret i det omgivende miljø. For Cher har det nemlig altid handlet om at få dansen til at gribe ind i den omgivende verden: Tilbage i 80 erne og 90 erne gik hun i Uppercut sammen med Sheila de Val, der i dag er leder af Skolen for Moderne Dans, nye veje for at involvere børn i skabelsen af dansekunst. På et tidspunkt fungerede de som sprogkonsulenter på Frederikssundsvejens Skole for nytilflyttede indvandrerbørn med ringe danskkundskaber med dans og bevægelse som redskaber. Og det blev en skelsættende oplevelse. De klodsede blev stjerner Der skete det, at de andre børn i skolen pludselig blev opmærksomme på den her klasse, der førhen var anset som klodsede og nogle, der ikke kunne noget. Når hele skolen for eksempel blev inviteret til at se fremvisningen af deres forholdsords-koreografi, var alle spændte på, hvad de nu havde fundet på. Der blev talt om deres dans, og hvor heldige de var, at de måtte danse i skoletiden. Klassen fik status og blev nærmest stjerner på Frederikssundsvejen Skole. Der var to ting, der gik op for mig. Dels hvor vigtigt det kropslige er for indlæring dels hvordan man med dansen som redskab kan vende en social situation. Cher besluttede sig for, at realisere dansens potentiale og danne et decideret community dance-projekt i Nordvest. Det viste sig hurtigt at blive en succes. Blandt andet fordi Cher så, at for at få drengene med, skulle street-kulturen inviteres indenfor. Hiphop og breakdance kan nemlig noget helt særligt. Casper Christophersen startede i Dans i Nordvest, da han var 10, og han ved godt, hvorfor breakdance appellerede så kraftigt til ham: I breakdance stiller du dig ud, og så er det kun dig. Alle de andre kigger på dig. Nu handler det bare om, at du skal vise det vildeste, og hvis ikke du viser det vildeste, så taber du. Der er virkelig noget på spil for dig... kun dig. Det kunne jeg godt lide. Casper har været med fra starten. Han startede på capoeira-holdet fodbold og karate var ligesom prøvet og gik kort efter over på breakdance-holdet. Det var Cher Geurtze, der opfordrede ham til at skifte: Du trænger til at få lidt bedre styr på rytmen, havde hun sagt. I dag er Casper 22 år, underviser i Dans i Nordvest og er en af de faste voksne dansere i Uppercut. For øjeblikket har Casper Christophersen dog fin tid til at sidde på café på Nansensgade og tale med Scenelivs journalist. Et overrevet korsbånd har givet ham en meget ufrivillig dansepause på et halvt år. Han har slugt den, men det har tydeligvis ikke været nemt, for dansen er gået fra at være noget sejt til at være en grundlæggende del af livet. Taknemmeligheden til Cher fornemmer man hele tiden.

14 14 MAGASINET SCENELIV VI VAR NOGET VÆRD Hun har gjort, at der er en hel masse drenge, der er kommet ind og har fået lov til at prøve kræfter med at danse på en måde, som, de selv syntes var fed. For det første fandt hun nogle lærere, som var seje, de havde sejt tøj på, de kunne nogle seje ting. Det kan drenge godt lide. Man ser på dem og tænker: Ok, dét der gad jeg godt lære. Hun gjorde også noget andet, som jeg i dag kan se, var helt genialt. Hun så os på en eller måde som nogle, der kunne noget selv om vi overhovedet ikke kunne noget på det tidspunkt. Hun så os som nogle, det ville være værd at sælge shows med. Det var totalt overkill, når jeg tænker tilbage på det. Vi kunne ikke en skid, men det syntes hun bare. Hun ville vise, at nu havde hun fundet nogle børn i Nordvest, som kunne danse. For Cher ligger der en bestemt filosofi bag ønsket om at komme ud og vise de unges forestillinger frem. Den hedder se og bliv set og handler om, at danserne skal føle sig som en del af kulturlivet. Vores arrangementer er dels her i kvarteret, men det er også på de store kulturinstitutioner i København, hvor de kommer ind af personaleindgangen i Den Sorte Diamant, Glyptoteket, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og så videre. Det giver respekt og en følelse af, at kultur faktisk er noget, at livet ikke bare er at gå i skole og arbejde i Brugsen. Kulturen er også en måde at leve på og at komme i kontakt med andre på, forklarer hun. Det er ikke en støttegruppe Casper har, som han siger med et smil, ikke stjålet så mange biler. Men en af grundene til, at alle partier i den københavnske borgerrepræsentation er så begejstrede for Dans i Nordvest, er projektets evne til at nå nogle af de unge, man ellers frygter vil gøre Nordvests gader usikre. Der er mange hernede, der har været gennem nogle ting. Men jeg synes, det ligger i baggrunden, og det er det helt rigtige. Det er jo ikke en støttegruppe. Det handler om, at der skal danses. Der er nogle af børnene, der er her rigtig meget, for jeg tror ikke, de har så meget andet at lave men på en måde er det jo fedt, at de er der så meget. Mange af de der rigtige rødder, de stopper ret hurtigt, men der er også nogle, der bliver. Det kan man jo ikke styre. Vi kan bare stille vildt gode faciliteter og vildt god undervisning op, og hvis de har lyst, så er vi på. Så kører vi. Skydeøvelse mod vinduerne Men der har også været udfordringer. Den største var nok, da kabalen omkring det nye Ungdomshus skulle gå op. Dans i Nordvest og Uppercut blev som taberne smidt ud af deres lokaler på Dortheavej og i stedet henvist til den nedlagte Frederikssundsvejens Skole med lokaler, der ikke var velegnede til dans og forestillingsaktiviteter, og som samtidig var hårdt plaget af hærværk. Alle skolens vinduer ind mod gården er for eksempel blevet erstattet med træplader,

15 # Kulturborgmester Pia Allerslev om Dansekapellet Dans i Nordvest er en forening, der gennem 10 år har haft stor succes med deres arbejde med børn og unge. De kan få børnene med sig, og via dans og engagement lærer børnene og de unge at tage ansvar for egen læring og fremtid. Nordvest er et kvarter uden mange kulturtilbud, men det er en kreativ bydel med mange små kreative virksomheder, og jeg synes der er sket meget i Nordvest de seneste år. Vi har fået et flot nyt kulturhus og bibliotek, der har i mange år ligget børneteatret Batida, og nu får vi landets første specialdesignede dansehus for børn og unge. Kapellet bliver et unikt sted med fem sale, så ud over Dans i Nordvest vil der blive plads til en lang række andre foreninger og masser af aktiviteter for børn og unge. Dansekapellet Dansekapellet er et nyt kulturhus, der alene skal fokusere på dans og bevægelse. Indtil 2003 fungerede lokalerne som krematorium, og indtil 2009 blev kapellet brugt ved bisættelser på Bispebjerg Kirkegård. efter lokale gangstertyper havde holdt skydeøvelse derinde. Vi kommer ned en morgen, og så er der sådan nogle små huller i alle vinduerne hele vejen hen, husker Casper. Men nu lysner det for det danseprojeketet, der i flere år har været på Københavns Kommunes finanslov. Det gamle krematorium på toppen af Bispebjerg Bakke er blevet forvandlet til Dansekapellet, et nyt dans- og bevægelseshus, der blandt andet skal rumme Uppercut og Dans i Nordvest. Casper vil gøre sit for at skabe nyt liv bag de gamle mursten. Nu har vi fået de her fede lokaler, så de skal bare fyldes med børn og unge, der har det sjovt og hænger ud og elsker at danse og bliver venner med hinanden. Og vi skal lave rigtig fantastiske forestillinger og fede battles og koreografi-konkurrencer for de bedste dansere, og vi skal skaffe gæsteforetillinger fra Korea og Frankrig. Vi skal sørge for, at der kommer liv i huset. Det er den virkelig gode mission. Københavns Kommune yder en årlig driftsstøtte på 4,3 mio. kr. til Dans i Nordvest. Udover kommunen har Lokale- og Anlægsfonden samt Nordea Fonden finansieret ombygningen af huset. Det anslås, at det nye danse- og bevægelseshus vil blive besøgt af mennesker årligt. Nogle til træning, andre som publikum. Dansekapellet åbner i februar.

16 16 MAGASINET SCENELIV Den gode historie kan gøre ondt Danskerne er vilde med at læse biografier om kunstnere. En god biografi forudsætter dog åbenhed hos HOVEDpersonen, venner, familie og kolleger, for den gode historie er ikke kun god. Af Jacob Wendt Jensen I de senere år har det vrimlet med biografier fra kulturens og underholdningens verden. Sidste år udkom der fx bøger om Ghita Nørby, Kjeld Petersen og Dirch Passer, Matador, Erik Balling og Michael Moritzens samtalebog Respekt, hvor blandt andre Henning Jensen, Birthe Neumann og Jesper Langberg kom til orde. I det nye år er der bl.a. en bog på vej om teater- og revymanden Klaus Pagh. Sceneliv har talt med to hold forfattere, der også er på vej med nye biografier, nemlig Axel Strøbye, som skrives af Per Kaae og Per Kuskner, og historien om Preben Kaas som Jakob Steen Olsen og Rikke Rottensteen fortæller. Både op- og nedture skal med Per Kuskner har før jul udgivet en bog om tv-serien Matador, og han arbejder nu sammen med Per Kaae på en biografi om Axel Strøbye, der udkommer næste år. Kaae har tidligere skrevet en biografi om både sangeren Tommy Seebach og skuespillerkæmpen Karl Stegger, ligesom der er en fortsættelse til bogen om Mordet på Peter Bangsvej i pipelinen. Begge forfattere har arbejdet på ugebladet Se & Hør i en årrrække. Det vigtigste for mig er, at der er turbulens i historien med flere op- og nedture. Hvis der ikke er det, bliver en biografi ikke særlig interessant. En helt retlinet historie, hvor man går fra den ene scene og den ene film til den anden, er simpelthen for kedelig at læse. Efter at være igennem materialet om Strøbye fandt jeg ud af, at der er de dramaturgiske punkter, der skal til, så bogen ikke kun kommer til at handle om Olsen-Banden og Matador men om mennesket Strøbye. Axel Strøbye traf mange drastiske beslutninger i sit liv. Der er kampe med Det Kongelige Teater, og i privatlivet er der også meget at skrive om. Her gælder det om at komme til bunds i det hele og så bagefter bruge fingerspidserne i forhold til, hvad der skal med. Det er noget, jeg er specialist i med min baggrund som journalist på Se & Hør, siger Per Kaae. Axel Strøbye spurgte i sin tid Kaae, om han ville skrive en bog om ham. Kort efter døde han desværre, så det blev ikke til noget dengang. Oveni den lille personlige krølle på historien, så har jeg altid grinet meget af Strøbye. Det er vigtigt, at man har en personlig beundring for den person, man skal skrive om. Jeg har også arbejdet sammen med ham på en reklamefilm. Mere åbenhed i gamle dage Hvor meget kan man tillade sig at træde i karakter som fortæller? Jeg mener godt, man må stikke næsen lidt frem, men man må naturligvis ikke digte. Det er det her alt for alvorligt til. I forhold til den gamle journalistiske regel med, at man skal dobbelttjekke alting, kan man dog næppe altid gøre det i arbejdet med en biografi. Jeg går som hovedregel ud fra, at det, folk fortæller mig, er rigtigt, men når jeg hører modstridende historier, tjekker jeg dem grundigt efter. Det kan være svært at få et forløb ud af en livshistorie, og her prøver jeg at skabe en vekselvirkning mellem privatlivet og arbejdslivet. Ofte sker der jo flere ting på samme tid i et liv. Hvis nu Axel Strøbye spiller sit livs rolle, samtidig med at han havde en hård tid privat, begynder det for alvor at blive spændende. Hvor vigtige er interviews med nulevende kilder? Meget vigtige. Med hensyn til skuespillere i Axel Strøbyes generation, var de jo modsat, hvad man skulle tro langt mere åbne, end man er i dag. De fortalte meget mere om deres privatliv, problemer og skilsmisser. I Strøbyes tilfælde fortalte han dengang meget om, hvorfor han for eksempel blev skilt fra Lone Hertz, og at han synes, hun var sådan og sådan. I dag ser man næppe skuespillere fortælle om en skilsmisse andet end gennem en kort pressemeddelelse. Opstår der ikke let konklifter mellem journalist og skuespiller? Skuespillere lever af, at folk kan lide dem. De skal trække mennesker i teatret og biografen, så de har egentlig ingen interesse i at fortælle noget mindre flatterende om dem

17 # Tre slags biografier Donald Spoto har skrevet biografier om en stribe store amerikanske skuespillere og instruktører som Alfred Hitchcock, Audrey Hepburn, Alan Bates og Grace Kelly og han går altid først i gang, når hovedpersonen er lagt i graven. Eneste undtagelse i sin tid var Elizabeth Taylor, fordi han vurderede, at hendes karriere var tilpas meget forbi. Et liv skal være levet næsten helt og fuldt, før en bog kan blive interessant nok. I den forbindelse taler vi om en biografi, hvor en journalist eller en forfatter graver flest mulige kilder frem og laver flest mulige interviews og ud fra informationerne skriver han en biografi. Om en afdød eller nulevende person. En anden måde at gå til en bog på er, at en journalist interviewer en nulevende hovedperson og skriver bogen, som om vedkommende selv har gjort det. Tredje mulighed er, at skuespilleren eller instruktøren skriver selv. Det er dog i de færreste tilfælde, at der slet ikke har været en ghostwriter med i processen. selv. Der, hvor journalisten synes, der ligger en spændende historie, vil være lige nøjagtigt der, hvor hovedpersonen ikke synes, det er særlig fedt at komme hen og det bør skuespilleren sætte sig ud over. Vi er jo alle mennesker på godt og ondt, og ingen har godt af en kedelig overfladisk bog. Den rette timing Jakob Steen Olsen og Rikke Rottensteen er kommet til biografiskriverfaget med en kombination af en universitetsbaggrund og en passion for revy, hvilket fik dem at skrive Kammerat med solen en biografi om Stig Lommer. Deres naturlige næste skridt er en biografi om Preben Kaas, der bl.a. var revydirektør, tekstforfatter, skuespiller og levemand. Du skal være interesseret i det menneske, du skriver om, og den tid, vedkommende levede i. Og så kigger du naturligvis også lidt på markedet. Hvad mangler der? Alle store nulevende navne er omtrent græsset af, så hvad mangler der rent teaterhistorisk? Sådan en som Preben Kaas havde et drive udover det sædvanlige, og derfor tegnede han sin tid som kun få andre. Han havde simpelthen stor indflydelse. I forhold til Preben Kaas er det også en bog, der skal skrives nu, hvis man vil have nulevende vidner med. Vores bog om Stig Lommer blev nok i virkeligheden lavet en postgang for sent, siger Jakob Steen Olsen. Timing er også helt essentiel i forhold til at få de rette kilder til at medvirke. Indtil videre har vores hovedkilder som for eksempel Preben Kaas tre døtre været meget åbne, og det samme gælder Lisbet Dahl. Kaas har på mange måder haft et svært liv, og den historie har gjort ondt på familien og omgangskredsen, men nu er tiden blevet moden til at fortælle den sandfærdige historie, siger Rikke Rottensteen. Steen Olsen supplerer: Mange af kilderne vil gerne være med, fordi de synes, at nu skal Preben Kaas have ristet en rune. Der bliver måske nok rippet op i dramaet, men samtidig fortæller vi jo revyhistorie. Vi bliver taget godt imod, når vi peger på vores bog om Stig Lommer. Måske bedre end hvis vi havde skrevet om Anni Fønsby og Peter Lundin. Nej tak til midtvejsbiografier Hvad er fordele og ulemper ved at være et makkerpar? Det er først og fremmest dejligt for omgivelserne, for så slipper de for at høre om detaljer og kommatering. Når først det kører, går man jo helt ind i en anden verden. Vi kendte Stig Lommer bedre end vores nabo, og det gjorde omgivelserne ikke, siger Rikke Rottensteen. Og vi kan diskutere stoffet med en anden, der er ligeså godt inde i stoffet som en selv. Hvis man ellers kan li hinanden, er fagligt på niveau og er enige om stilen og tolkningen af hovedpersonens skæbne, er det godt at være to. Da vi skrev om Stig Lommer, kunne vores redaktør ikke gætte, hvem der havde skrevet hvad. Så tæt ligger vi på hinanden i skrivestil, siger Jakob Steen Olsen. Hvad er bundgrænsen for, hvornår en kulturskikkelse er interessant nok til en biografi? Man skal have vist sin kunstneriske værdi mere end én gang. Der skal være holdbarhed til en længere fortælling, og det ville der nok typisk ikke være i en X-faktor-deltager. Vi vil heller ikke skrive om nogen, der ikke er en god kunstner i vores øjne. Om Preben Kaas siger vi, hold kæft hvor er han god, hver gang vi har set nogle gamle klip, lyder det fra Rikke Rottensteen og Jakob Steen Olsen supplerer: I øjeblikket er der tendens til, at man begynder at lave biografier om de 50-årige, fordi alle dem med en hel karriere allerede er lavet. Der vil jeg helst ikke hen. Under alle omstændigheder skal hovedpersonen beslutte, hvor meget af hovedstolen, de vil give. Jo mere man er villig til at fortælle, jo bedre en bog bliver det. Mange dårlige bøger tjener ikke noget formål, og derfor havner de i udsalgskurven i boghandlerne enormt hurtigt.

18 18 MAGASINET SCENELIV KURSER OG MORGENTRÆNING MORGENTRÆNING Dansk Skuespillerforbunds morgentræning starter igen fra den 30. januar og kører frem til den 3. maj. Der undervises fra kl eller i forbundets sal på Skt. Knuds Vej. Mandag: Tai Chi/Qi Gong ved Anders Gjerløv Tirsdag: Improvisation ved Ole Boisen Onsdag: Sang ved Nana Fagerberg Torsdag: Åben torsdag/medlemsmøder (se nedenfor) Fredag: Filmskuespilteknik ved Jonas Elmer Træningskort til morgentræningen købes i forbundets reception inden for kontortiden. Det koster 200 kr. og giver adgang til fri træning i hele perioden. Der undervises ikke i uge 7, vinterferien og uge 14 op til påske. ÅBEN TORSDAG - FORÅRSPROGRAM 2. februar: Overvejer du at blive selvstændig ved Lars Toft Simonsen, chefjurist hos FTF-A 23. februar: Spørgetid hos revisoren ved Bent Malinovsky 8. marts: Fundraising til kreative projekter ved Maiken Ingvordsen 22. marts: Kunst- & projektstøtte ved Kirsten Sylvest & Erling Larsen 19. april: Castingseminar ved DSF & CPH Pix 3. maj: Dit eget projekt hvordan søger du penge ved Erling Larsen Åben Torsdag foregår som hovedregel i DSF s lokaler på Skt. Knuds Vej. TRÆNING OG KURSER I PROVINSEN I Odense, Aarhus og Ålborg vil der også være morgentræning samt korterevarende kurser. Betaling giver også fri adgang til al morgentræning i København i foråret. Aarhus: Forrest Yoga med Mai Nichol Forrest Yoga er en kraftfuld, dynamisk yoga stil, som udfordrer og lærer dig at gå i dybden med dit fokus, dit åndedræt, fremme følelsen af helhed i kroppen og ikke mindst din forbindelse til dit center (Core). Styrke eller smidighed er ikke en forudsætning for at deltage, blot villigheden til ærligt at arbejde med og udforske dine grænser. Mai Nichol har dyrket yoga siden 2000 og er uddannet i henholdsvis Tyskland i og siden i Forrest Yoga i USA i Hun har siden 2007 undervist hos bla. Getstrong Yoga og Pilates Studio, FO og hos private firmaer. Tidspunkt: Torsdage 2. februar 20. april kl , dog ikke den 16. februar og 5. april Sted: Bodybasement, Majlgade 27-29, 8000 Aarhus C Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt via DSF s hjemmeside Pris: 200 kr. Odense: Meisnerteknik med Sarah Boberg Meisnerteknik er en konkret arbejdsmetode, der fokuserer på nærvær og samarbejde. Sanford Meisner var en af grundlæggerne af The Group Theater. Formålet med kurset er at styrke skuespillernes koncentrations- og perceptionsevne og give dem solide redskaber i forhold til film, tv, casting og nærvær på scenen. Træningen består af et repetitionsbaseret øvelsessystem, hvor deltagerne arbejder to og to, samt et tekstarbejde, hvor deltagerne bl.a. lærer bedre forberedelse og at finde deres karakters funktion. Sarah Boberg er uddannet skuespiller og underviser i New York på bl.a. Actors Studio og William Esper Studio. Har undervist på Den Danske Filmskole, på Filmhøjskolen i Ebeltoft samt på teaterskolerne i Århus, Odense og København. Tidspunkt: Mandag den 7. maj fredag den 11. maj kl Sted: Odense Teater Tilmeldingsfrist: 10. april via DSF s hjemmeside Deltagerantal: 10 Pris: 350 kr.

19 # Casting-præsentation for skuespillere Søndag d. 15. april afholder Dansk Skuespillerforbund sin årlige castingpræsentation denne gang på Den Danske Filmskole. Dermed får du mulighed for at præsentere dig for et indbudt panel af filminstruktører og castere fra den danske filmbranche. Der er ikke tale om casting til en bestemt rolle, men en unik mulighed for at præsentere dig for potentielle arbejdsgivere. Du får 3 minutter til rådighed, hvor du kan vise en dialog eller en monolog efter eget valg. Vi stiller stikordsgivere til rådighed, hvis du har behov for det. Tilmeldingsfrist: 9. marts via DSF s hjemmeside. Tidspunkt: Søndag den 15. april fra kl Sted: Den Danske Filmskole, Theodor Christensens Plads 1, 1437 København. I tilfælde af stor tilslutning vil tiderne blive fordelt efter først til mølle. Snarest muligt efter fristen vil du modtage svar om evt. deltagelse, samt praktiske oplysninger. Deltagelse i præsentationen er gratis og forbeholdt forbundets medlemmer. VoiceLab with Perrin Manzer Allen This workshop will give you the possibility of gaining a better understanding of your voice by offering you a clear description of how the voice is built, and giving you tools and techniques to help continue your growth. The workshop is structured with alternating group masterclasses, where theorectical information is covered and practiced - and one-on-one sessions. The entire group is allowed to observe all sessions, which allows each participant to benefit from their colleagues experiences. Perrin Manzer Allen studied Opera in the USA, but returned to his first love, The Musical Theater. In 1995 he became a member of the original German cast of Les Miserables. Here numerous colleagues asked for vocal help, and from these early experiences he developed his teaching skills and his belief that it is a teacher s responsibility to give the students the necessary tools and information to help themselves. He has been the vocal/musical consultant for Stage Entertainment Germany since it s founding in Since August 2010, he has been the Artistic Director of the Joop van den Ende Academy, a private school training musical performers, in Hamburg. More info Tidspunkt: Onsdag den 7. marts til lørdag den 10. marts, kl onsdag til fredag og lørdag kl Sted: Sankt Knuds Vej 26 Antal deltagere: 10 Tilmeldingsfrist: 6. februar Pris: 400 kr. LÆS MERE OM MORGENTRÆNING, KURSER OG ANDRE ARRANGEMENTER PÅ Act Inc. søger en iværksætter Du skal overbevise Danmark om at træning af ledere og medarbejdere med skuespillere har et kæmpe læringspotentiale. Du er en forretningsorienteret sælger. Vi har produkterne du skaber selv forretningen og din indkomst. Se mere på Act Inc 170x60.indd 1 10/01/12 15:42:29

20 20 MAGASINET SCENELIV Aarhus Teater søger 8 dansere til Broadway-musicalen La Cage Aux Folles. Vi søger 6 herrer og 2 kvinder, der alle er gode stepdansere og kan synge kor. Tilmeldingsfrist 20. februar 2012 Auditions i København 28. og 29. februar 2012 Ansættelsesperiode 25. februar til 25. maj 2013 Se mere på RUNDE FØDSELSDAGE Bo Stendell Larsen 60 år 10. februar Frank Gundersen 50 år 11. februar Nina Pauline Sæther 50 år 12. februar Troells Toya 50 år 19. februar Erik Holmey 70 år 25. februar Klaus Tilsted Søndergaard 50 år 25. februar Kim von Binzer 60 år 2. marts Merete Byrial 50 år 7. marts I TVIVL OM PENSIONSREGLERNE? FRA 1. JANUAR ER DER KOMMET NYE REGLER OM SKATTEFRADRAG FOR INDBETALING TIL RATEPENSIONER. ER DU I TVIVL OM, DET BETYDER NOGET FOR DIG, KAN DU KONTAKTE PFA PENSION FOR AT FÅ RÅDGIVNING. RINGPÅ TELEFON Påske og sommerferie i sommerhusene Så er det blevet tid at søge om ophold i vores dejlige, nyrenoverede sommerhuse. Gå ind på hjemmesiden, find det hus du helst vil være i, og udfyld ansøgningsskemaet. Ansøgningsfrist for påsken er 17. februar med svar om tildeling 24. februar. Ansøgningsfrist for børnenes skolesommerferie er 1. marts, med svar om tildeling midt i marts. Lyset, Havet, Sandet og Betty Nansens Huse i Skagen Er du skuespiller og medlem af Dansk Skuespillerforbund har du mulighed for at søge om ophold i Betty Nansens Hus og/eller anneks for perioden maj til september Ansøgningsfrist: senest den 29. februar 2012 Bestyrelsen for Ida Løfbergs Fond vil i marts måned tage stilling til fordeling af husene, og svar vil blive meddelt inden 1. april Betty Nansens Hus og Anneks udlejes efter fundatsen for ejeren Ida Løfbergs Fond til sceniske kunstnere. Uden for sommermånederne kan udlejning til personer med anden tilknytning til dansk teater også finde sted. Kontakt Mariann Aakerlund, efter kl. 17 eller på Priserne er da kr for det Store Hus og kr for Annekset. Store Hus kr pr. uge Anneks kr pr. uge Lejebeløbene er inkl. slutrengøring. Forbrug af afregnes efter måler. Husene udlejes fortrinsvis for 2 uger. Ansøgning til: Betty Nansens Huse i Skagen c/o Mariann Aakerlund Kirstineparken 29, 2970 Hørsholm Eller mail:

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet

Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Nr. 2 - marts 2011 Nyhedsbrev Indhold: Børn, Unge & Sorg får nu fast økonomisk støtte fra Socialministeriet Popstjerner går sammen med miinto.dk for at støtte Børn, Unge & Sorg Vi søger 12 frivillige fundraisere

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013

Vind. oplevelse. en cykel! Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en. Nr. 28 juni 2013 Nr. 28 juni 2013 Vind en cykel! Jhessica deltog i MGP 2013 Det var en kæmpe oplevelse Skaf en omdeler: 3.000 point ja tak! Kære omdeler Sommeren er lige om hjørnet, og vi håber, du får en fantastisk ferie.

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nu 6 pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse, der denne gang afvikles som et mesterlæreforløb.

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nye pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse. Uddannelsen er en artistisk uddannelse, der

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse

Prana Yoga Shala s yogalæreruddannelse introduktion forår 2016 introduktion Fra slutningen af februar 2016 tilbyder vi hos prana yoga shala for sjette gang vores populære 200-timers Yoga Alliance-godkendte uddannelse, hvor du på cirka et halvt

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Efterårsprogram 2011

Efterårsprogram 2011 Efterårsprogram 2011 Efterårssæson 2011 V e l k o m m e n Sommerens lyse nætter nærmer sig sin afslutning. Foran os har vi lange aftener, duften af hjemmebag og varm chokolade. Lige så vel som vi har nydt

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE Før du ansøger: Yoga kan være mange ting. Der er mange stilarter og endnu flere måder at undervise yoga. Hvis du overvejer at uddanne

Læs mere

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget

2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE. Jeppe på bjerget 2012> 2013 PREMIERE 6. SEPTEMBER 2012>STORE SCENE Jeppe på bjerget JEPPE PÅ BJERGET Bearbejdelse: Lise Sofie Houe Instruktør: Hans Henriksen Scenograf: Karin Betz Lysdesign: Ida Valsted Prag Lyddesign:

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Fuglsang 10.10.13. Uge 43

Fuglsang 10.10.13. Uge 43 Fuglsang 10.10.13 Uge 43 Mandag 21/10 Evaluering af undervisningen elev til lærer begynder Tirsdag 22/10 10.00 Finalestævne i drengefodbold 19.00-21.30 Forældremøde for 1a, 1b, 1c og 1d Onsdag 23/10 19.00-21.30

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere