81 job forsvinder på det kongelige teater # DANS SKABER SMÅ STJERNEr I NORDVEST UFORMELT NETVÆRK GIV NYT INITIATIV ET NAVN DEN GODE BIOGRAFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "81 job forsvinder på det kongelige teater #01 2012. DANS SKABER SMÅ STJERNEr I NORDVEST UFORMELT NETVÆRK GIV NYT INITIATIV ET NAVN DEN GODE BIOGRAFI"

Transkript

1 GIV NYT INITIATIV ET NAVN DSF er på vej med et nyt samlet uddannelsesinitiativ, som giver medlemmerne bedre mulighed for kuser, træning og netværk. DEN GODE BIOGRAFI Det kræver åbenhed og vilje til ikke kun at fortælle den pæne historie, hvis et kunstnerportræt i bogform skal være interessant for læserne. UFORMELT NETVÆRK En række børneteatre over hele landet arbejder sammen i et løst netværk om at trække flere internationale forestillinger til Danmark. # MAGASINET SANG DANS TEATER FILM / UDGIVET AF DANSK SKUESPILLERFORBUND 81 job forsvinder på det kongelige teater KUNST MED SOCIAL MISSION DANS SKABER SMÅ STJERNEr I NORDVEST

2 SEKRETARIAT FOR Dansk skuespillerforbund OG FILMEX SCENELIV udgives af Dansk Skuespillerforbund og udkommer 8 gange årligt. Oplag: eks. - Abonnement: 425 kr. p.a. MAGASINET SCENELIV Dansk Skuespillerforbund, Sankt Knuds Vej 26, 1903 Frederiksberg C Telefon: Fax: Man.-fre og Artikler, læserbreve og lign. sendes til: Redaktion: Pia Møller Munksgaard, Katja Holm (ansv.). Annoncer sendes til: (Debatindlæg, anmeldelser, mindeord osv. må maks. fylde 2800 anslag inkl. mellemrum.) Tryk: KLF Grafisk Hus. Design: ad-man.dk. ANNONCEPRISER OG FORMATER (b x h) Helside annonce (170 x 270) kr. 2/3 side annonce (170 x 192) kr. ½ side annonce (170 x 133) kr. Top-annonce (170 x 60) kr. Visitkort-annonce (112 x 30) 600 kr. (maks. 400 anslag inkl. mellemrum) Medlemsannoncer (112 x 30) 300 kr. (maks. 400 anslag inkl. mellemrum) Annoncemateriale skal afleveres reproklart, digitalt på CD eller mail i pdf-format. Alle priser tillægges moms. Særlige annonceønsker: Kontakt Tine Fangel - tlf DSF S BESTYRELSE Katja Holm, formand, Jesper Asholt, Dorthe Hansen Carlsen, Julie Carlsen, Mette Frank, Rasmus Hammerich, Ole Jacobsen, Henrik Jandorf, Mette Marckmann, Thomas Magnussen, Malene Melsen, Hassan Preisler, Ulla Ricklander, Jacob Stage, Marie Louise Wille, Suppleanter: Kristine M. Brendstrup, Laura Bro. DSF S SEKRETARIAT Formand: Katja Holm Sekretariatschef: Anders Friis Brorholt Kommunikationschef: Pia Møller Munksgaard Seniorkonsulent: Mikael Waldorff Regnskabsfører og Filmex: Heidi Holm Madsen Bogholder: Lis Jespersen Chefjurist: Maj Hagstrøm Juridiske konsulenter: Magnus Homann Poulsen, Jørgen Byrdal Kloch Larsen, Berit Lassen (barsel) og Jacob Tøffner (barselsvikar). Socialkonsulent: Nanna Møller IT- manager og Filmex: Sengül Kaya-Mortensen Kursus- og Legatsekretær: Karin Iwersen Sekretær for formand og sekretariatschef: Tine Fangel Webmaster og Filmex: Jette Rydder Håndbog og Filmex: Kristine Staffeldt Omstilling/Sekretær: Hanne Arlund UDDELING AF PRODUKTIONSSTØTTEMIDLER Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. marts kl Der ydes fortrinsvis støtte til projektudvikling, hvor ansøgeren ønsker mulighed for at udvikle et givent projekt med mulighed for senere at søge støtte hos andre fonde. Produktionsstøttemidlerne modtager ansøgninger til: Projekter, der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film. Produktioner på cd, dvd og andre audiovisuelle produktioner. I særlige tilfælde kan der gives støtte til projektudvikling af andre typer projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål. Produktionsstøttemidlerne kan kun søges, hvis der er afleveret regnskab for eventuelt tidligere modtaget støtte fra disse midler. Hvis du modtager bidrag fra produktionsstøttemidlerne, skal du være opmærksom på, at det kan have indflydelse på din dagpengeret. Der skal anvendes ansøgningsskema. Skemaet kan rekvireres hos forbundet eller downloades på Ansøgninger, hvor der ikke er anvendt ansøgningsskema, vil ikke blive behandlet. Ansøgningsskemaet udfyldes på pc eller med meget tydelig håndskrift. Alle ansøgningsfelter skal besvares, og konkret ansøgningsbeløb skal påføres. Projektbeskrivelsen må fylde maks. 3 A4-sider, inkl. budget, kort cv og evtuelle bilag. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse skal fremsendes/afleveres i 5 samlede sammenhæftede eksemplarer. Bilag kan ikke eftersendes! Videoer, cd er m.m. må ikke vedlægges som bilag. Ansøgningen sendes eller afleveres til: Dansk Skuespillerforbund Skt. Knuds Vej Frederiksberg C Den skal være forbundet i hænde/afleveret senest torsdag den 15. marts kl Overholdes disse kriterier ikke, vil ansøgningen ikke blive behandlet. Ansøgningen bliver behandlet i Produktionsstøtteudvalget og efterfølgende i bestyrelsen. Behandlingstiden er på ca. 10 uger. Du er velkommen til at kontakte sekretær Karin Iwersen, hvis du har spørgsmål. OBS: Ansøgninger kan tidligst indsendes 4 uger før ansøgningsfristen. Ansøgninger indsendt før dette, vil ikke komme i betragtning.

3 Foto: Thomas Petri 4 # JOB FORSVINDER 4 En sparerunde og flere ugers forhandlinger mellem ledelsen og de forskellige faggrupper endte med, at 81 stillinger, heraf 33 kunstneriske, nedlægges på Det Kongelige Teater. NY HJEMMESIDE OG LOGO 6 Dansk Skuespillerforbunds nye hjemmeside gik i luften i starten af januar og det samme gjorde det nye logo. Læs mere om de nye muligheder på sitet. 6 UFORMELT NETVÆRK 7 En række børneteatre har etableret et netværk, der er så uformelt, at nogle tøver med at kalde det et netværk. Målet er at få mere udenlandsk børneteater til Danmark. 24 MEDLEMMER FIK LEGATER 10 En række medlemmer inden for alle faggrupper har modtaget legater til uddannelse, studierejser og udvikling. Se hvem, der fik legater i år. 7 AT DANSE MED NORDVEST 12 Et nyt danse- og bevægelseshus åbner i Københavns nordvestkvarter i februar. Dansekapellet skal bl.a. være ramme for projektet Dans i Nordvest, hvor Københavns Kommune satser på, at kunsten kan holde nogle af bydelens rødder væk fra gaden. DET SKAL OGSÅ GØRE ONDT 16 En vellykket biografi fortæller ikke kun den gode historie. Hovedpersonen eller de efterladte skal være villige til, at det også gør lidt ondt. Det fortæller journalisterne bag en række biografier om kunstnere. KURSER OG TRÆNING 19 Så er forårets kursus- og træningssæson skudt i gang. Der er alt fra yoga, skuespilteknik og sang til åbne torsdage, hvor du kan høre om bl.a. selvstændig virksomhed, fundraising og revision. 12 Forsidefoto: Fra balletten Et Folkesagn, med bl.a. Solodanser Susanne Grinder og Solist Marcin Kupinski Foto: Per Morten Abrahamsen

4 4 MAGASINET SCENELIV 81 JOB NEDLÆGGES Selv om sparerunden resulterede i færre regulære fyringer, end først ventet, nedlægges over 80 stillinger. Det kan ikke undgå at have konsekvenser, mener både kunstnerne og Dansk Skuespillerforbund. Af Pia Møller Munksgaard, Den første udmelding fra ledelsen på Det Kongelige Teater var, at der skulle skæres 100 stillinger bredt på teatret. Efter flere ugers forhandlinger med tillidsfolkene på teatret endte tallet på af disse stillinger er kunstnerjob, og 18 er sceneteknikere. Cirka en tredjedel af de 81 stillingsnedlæggelser sker ved kontraktudløb, planlagte pensioneringer, nedlæggelse af ubesatte stillinger og lignende. Desuden er der indgået 42 frivillige aftaler om fratrædelse. Det betyder, at 12 ansatte reelt er blevet afskediget. Der sker ingen reelle afskedigelser blandt kunstnerne i skuespillet og i operaen. Blandt balletdanserne har det været mere vanskeligt at indgå aftaler, da de fleste dansere vil miste deres pension, hvis de fratræder frivilligt. Selv om det lykkedes at få antallet af regulære afskedigelser ned på 12, er det stadig en alvorlig situation for teatret, mener formand for Dansk Skuespillerforbund Katja Holm. Det kan ikke undgå af få konsekvenser for forestillingerne og for publikum, når staben af de kunstnere, der leverer teatrets produkter pludselig bliver så meget mindre. Og jeg finder det fortsat mærkværdigt, at man har valgt at gøre så stort et indhug i den kunstnerstab, der er drivkraften i de ting, der skal trække publikum ind i husene og i sidste ende skabe omsætning og fortjeneste til teatret. Ifølge teaterchef Erik Jacobsen har teatrets ledelse forsøgt at finde besparelser på alle fronter for at få økonomien til at hænge sammen i forhold til de kommende års tilskud. Men det har ikke været muligt at undgå at nedlægge job. Han siger: Det har gjort ondt, men var nødvendigt for at fastholde balancen i teatrets økonomi. Vi har søgt at tage så mange individuelle hensyn som muligt til de medarbejdere, som skal forlade os. Men også søgt at finde en balance, så vi fortsat kan være den gode arbejdsplads, der er forudsætningen for, at Det Kongelige Teater kan være et ambitiøst og stærkt teater fremover. Alle de berørte kunstnergrupper har udtrykt bekymring og manglende tiltro til, at teatret fortsat kan sætte fx store operaer eller balletter med mange medvirkende op. Formand for operakoret, Pia Rose Hansen, har udtalt, at man med et kor på 40 mand ikke vil kunne opføre fx Wagner, Verdi og Strauss. DSF-formand Katja Holm understreger, at hun opfatter reduktionen i ansatte kunstnere som et midlertidigt fænomen.

5 # PÅ DET KONGELIGE Fra forestillingen Alceste, med bl.a Tuva Semmingsen, Henriette Neess Borup, Mireille Delunsch og Roger Smeets Foto: Thomas Petri Jeg regner med, at den nye bestyrelse og teatrets ledelse vil vende hver en sten i forhold til andre typer af besparelser og nye initiativer i forhold til indtjening, så vi kan få genbesat de kunstnerjob, som lige nu må nedlægges pga. økonomisk krise. Jeg mener bestemt ikke, stillingsnedlæggelserne bør være permanente, siger Katja Holm. Få timer inden Sceneliv gik i trykken meddelte operachef Keith Warner, at han fratræder sin stilling, pga. de seneste besparelser på teatret. Samtidig meddelte den kommende musikchef Jakub Hrusa, der siden oktober har fungeret som konsulent for Warner, at han alligevel ikke ønsker at tiltræde stillingen. HER FORSVINDER JOBBENE I alt 81 stillinger nedlægges på tværs af teatret. Kunstnere: 33 (16 sangere i operakoret, 2 operasolister, 1 repetitør, 11 dansere, 3 skuespillere) Sceneteknikere: 18 Støttefunktioner/administration: 30, heraf 5 ledere Der er i forbindelse med samtlige fratrædelser og afskedigelser tilrettelagt individuelle forløb med tilbud om psykologisk bistand, jobrådgivningsforløb og evt. mulighed for økonomisk bidrag til videreuddannelse. NY BESTYRELSE Efter en periode helt uden bestyrelse udpegede kulturministeren midt i januar den bestyrelse, som i de næste fire år skal stå i spidsen for Det Kongelige Teater. Formand: Stine Bosse (medlem af en række bestyrelser og tidligere koncernchef for TrygVesta) Bestyrelsen: Direktør for Lars Seeberg Forhenværende departementschef i Justitsministeriet Michael Lunn Kreativ direktør i Have Kommunikation Christian Have Direktør i Golden Days Ulla Tofte Koncernfinansdirektør i TDC A/S Pernille Erenbjerg Violinist Grit Dirckinck-Holmfeld Westi (medarbejderrepræsentant) Teatermaler David Andreas Drachmann Laureng (medarbejderrepræsentant)

6 6 MAGASINET SCENELIV NY HJEMMESIDE OG LOGO Dansk skuespillerforbund FIK I STARTEN AF JANUAR NY HJEMMESIDE, OG DET NYE LOGO BLEV SAMTIDIG TAGET I BRUG PÅ BL.A. BREVPAPIR OG KUVERTER. MODERNE LOGO MED HISTORIE Det nye logo er en opdatering af det traditionelle Dansk Skuespillerforbund-logo, som er det eneste kendte logo for organisationen. Maskerne og laurbærrene er beholdt som symboler, men udtrykket er blevet mere moderne og enkelt og maskerne har fået et mere venligt udtryk. Målet har været et moderne logo med rødder i historien. Dansk Skuespillerforbund MERE OVERSKUELIG HJEMMESIDE Målet har været at skabe en hjemmeside, der informere medlemmerne fagligt, kunstnerisk og politisk på en mere overskuelig måde end hidtil. Eksempler: Kontrakter og overenskomster er blevet lettere at finde. Bedre præsentation af kurser og lettere tilmelding. Og så kan du nu se, hvornår Dansk Skuespillerforbund s sommerhuse er ledige. TÆTTERE PÅ HVERDAGEN Både i sit visuelle udtryk og i sin præsentation er hjemmesiden kommet tættere på medlemmernes hverdag og kunstneriske virke. Samtidig afspejler den også, at vi er et kompetent fagforbund, der kan hjælpe medlemmerne. FLERE TILBUD TIL MEDLEMMERNE Vi får en bedre præsentation af den samlede Dansk Skuespillerforbund-butik. Det bliver mere synligt allerede, når man går ind på hjemmesiden, hvad Dansk Skuespillerforbund kan rådgive dig om, og hvilke tilbud forbundet har til medlemmerne. DEBAT MELLEM MEDLEMMER Som noget helt nyt har medlemmerne fået et Forum på hjemmesiden, hvor de kan diskutere og videndele med hinanden i forskellige debatgrupper. Du kan også leje din lejlighed ud eller sælge gamle møbler. Forum er lukket, og kun medlemmer kan logge ind med medlemsnummer og samme adgangskode som til Skuespillerhåndbogen. Forum er drevet udelukkende af medlemmernes eget initiativ. Besøg det, og invitér kollegerne med. MERE FRA FORMANDEN Nyt fra formanden er en nyskabelse. Her kan du følge med i, hvad Dansk Skuespillerforbund s formand mener om forskellige ting, i fx lederne i Sceneliv, i debatindlæg i medierne og i de høringssvar, som vi sender omkring fx ny lovgivning. MERE PÅ ENGELSK Hjemmesiden har fået flere sider og mere information på engelsk, og dermed er det blevet lettere for kunstnere fra udlandet eller de internationale samarbejdspartnere at finde de relevante oplysninger. MOBILSITE PÅ VEJ Der vil løbende blive arbejdet med udviklingen af hjemmesiden, både indhold og nye funktionaliteter. Og i løbet af foråret går et såkaldt mobil-site i luften. Hvis man fra en smartphone taster Dansk Skuespillerforbund s hjemmesideadresse, vil telefonen automatisk gå på mobilsitet. Sitet indeholder udvalgte dele af hjemmesidens oplysninger, bl.a. Medlemslisten så har du altid branchens telefonbog lige ved hånden. FORTÆL OS, HVAD DU SYNES I den videre udvikling af hjemmesiden er det vigtigt for Dansk Skuespillerforbund at få input fra medlemmerne. Hvad er godt, og hvad er skidt, og er der oplysninger, som er svære at finde? Skriv til os på

7 # Foto fra forestillingen h.g af det schweiziske teater Trckster P, som gæster flere danske teatre i foråret. Sværere behøver det ikke at være Et helt uformelt men effektivt netværk har de seneste år arbejdet på at skaffe mere internationalt børne- og ungdomsteater til Danmark. Initiativet er så tæt på græsrødderne, at det ikke har noget navn, men hovedsagen er, at det virker. Af Jacob Wendt Jensen Fremgangsmåden er uformel og båret af den enkelte konkrete idé i et netværk, der opererer under radaren i det danske landskab for børne- og ungdomsteater. Ingen store blåstemplede officielle, forkromede planer og titler her. Netværket har ikke engang et navn, og et enkelt medlem tøver endda med at kalde netværket for et netværk. Vi lader jo bare være med at gøre tingene sværere, end de er. Ofte halter det med økonomien, når det handler om at få udenlandsk børne- og ungdomsteater her til landet. Idéen om at slå sig sammen og dermed blive dygtigere og gøre det økonomisk lettere at hente udenlandske teatre til Danmark er nærliggende. Den opstod dog ved lidt af en tilfældighed for to år siden, da Henrik Gadegaard, der er producent hos Teatret Gruppe 38 i Aarhus, tog nogle formuleringer fra Kunstrådets scenekunstudvalg om at få flere gæstespil til landet bogstaveligt, smøgede ærmerne op og gik i gang. Det fungerer meget enkelt. Når jeg ser en forestilling, der har potentiale til at spille hos os i Gruppe 38, ringer jeg til nogle af de andre børne- og ungdomsteatre og spørger, om de også har interesse i det pågældende stykke? Nogle svarer ja og andre svarer nej. I det tilfælde, hvor jeg får idéen, så har jeg været den praktiske ankermand i det videre forløb, men det kan såmænd ligeså godt være en fra et af de andre teatre, siger Henrik Gadegaard. Ligeså stærk som Hovedstaden Alene i Århus hos Gruppe 38 har man allerede haft en lille

8 8 MAGASINET SCENELIV Foto af Henrik Gadegaard fra Gruppe 38 og fra forestillingerne Ægget klækker af Teatteri Sudenenne og Parachutists af Teater Mala Scene. håndfuld klassiske forestillinger på besøg. Der ligger også en værdi i, at vi får en geografisk spredning på de internationale gæstespil. Det er der noget skønt og flot i, når man tager i betragtning, at de fleste teatermidler naturligt nok er centreret i København. Hvis vi står sammen i provinsen, så kan vi mønstre et potentiale, der ligner det fra hovedstadsområdet. De forskellige egnsteatre med speciale i teater for børn og unge konkurrerer jo ikke indbyrdes, så der er tale en meget ren positiv synergi effekt, når det gælder læring på tværs ude omkring i landet. Det knytter os også tættere sammen som teatre, og på den måde kan vi på en meget naturlig facon videreudvikle samarbejdet, siger Henrik Gadegaard, og fortsætter: Pointen med at dele de økonomiske udgifter og gøre hver enkelt forestilling billigere, når vi samlet set køber flere, er der også god logik i. I virkeligheden fungerer den her idé jo ud fra en helt kynisk betragtning om, at det er lettere at få forhandlet en aftale hjem med et teater i udlandet, hvis vi er flere om at betale. Vi kan endnu mere Fordelen ved et mere uformelt netværk er, at arbejdet foregår i en form for åbenhed og med en stor grad af frivillighed. I andre netværk kan der være regler og afrapporteringspligt, men vi kører 100 pct. lystbetinget. En konkret idé er bare en helt konkret lyst til, at det her stykke vil vi gerne vise vil du også det?. Så er den egentlig ikke længere. Det uformelle rum, vi opererer i, øger lysten til at være med, og det bør forblive et uformelt netværk, for på den led er vi med til afbureaukratisere teaterverdenen, siger Henrik Gadegaard, der ikke decideret har måltal for aktiviteterne, men han har noteret sig en stigning, der næppe har toppet. Før vi begyndte med den her form for samarbejde på tværs, blev der inviteret meget få internationale gæstespil indenfor børne- og ungdomsteater til landet. Tidligere var det også for det meste på teaterfestivaler, at der blev vist internationale gæstespil. Jeg er ret sikker på, at vi kan øge samarbejdet endnu mere i fremtiden efter den model, vi allerede bruger, siger han. gæstespil blevet udstyret med en dansk oversættelse. Mark Van der Velden, kunstnerisk leder hos Zebu på Amager i København fortæller: Forårets schweiziske stykke med titlen.h.q. er endda blevet til en co-produktion, hvor vi har sendt en dansk skuespiller til Schweiz for at indtale en dansk lydside til teaterstykket. Det er en meget eksperimenterende fortælling, hvor publikum går ind i ni forskellige rum med høretelefoner på. Vi bliver fire eller fem teatre, der går sammen om at spille det nyskabende stykke, siger Mark Van der Velden. Det er sjovt, du kalder det for et netværk. Når du siger det, føler jeg næsten, at det bliver opgraderet til mere, end det egentlig er. Som jeg ser det, griber vi bare til nogle samarbejder ud fra konkrete idéer, og så opstår der på den baggrund en lille ad-hoc gruppe af teatre, der arbejder sammen om hvert projekt. Vi opererer ikke under radaren med vilje, og vi har ikke reageret imod noget bestående. Vi gør det bare på den her måde, fordi det er lettere med to, tre eller fire teatre ad gangen i et samarbejde end med syvogtyve, siger Mark Van der Velden, der aldrig har set en officiel deltagerliste, og blandt andet derfor tøver han med at bruge begrebet netværk. Tillid er et nøgleord Jacob Højgård Jørgensen, teaterchef på Teater Nordkraft i Aalborg, har også optrådt som medlem af netværket flere gange. Han kalder det for et netværk i ordets virkelige betydning. I begyndelsen famlede vi lidt overfor hinanden, fordi vi ikke helt vidste, hvem der ville være med til hvad. Efter en stribe vidt forskellige kontakter og forsøg, er vi blevet meget mere rutinerede. Det viser eksemplet med det schweiziske stykke.h.q. også. Lige netop det stykke er efter min mening lidt af et kvantespring, fordi vi kommer om på den anden side af kun at vise stykker uden ord fra udlandet til vores børn og unge. For mig at se er beviset på, at netværker virker, at vi kun med én mailbesked og kendskab til hinandens smag kan handle på en baggrund af tillid, vi har opbygget til hinanden, siger han. Danske stemmer til stykke fra Schweiz Et af eksemplerne er forårets schweiziske stykke.h.q.. Det blev spottet i udlandet og er som noget meget sjældent for

9 # TEATRE Følgende teatre har indtil videre været med til at invitere et eller flere internationale teaterstykker for børn og unge til Danmark, og flere kan være på vej: Teatret Gruppe 38 i Aarhus Zebu på Amager Møllen i Hadsten Nordkraft i Aalborg Nørregaards Teater i Odense Grønningens Teater i Næstved Teatercentrum FORESTILLINGER Indtil videre har følgende stykker været inviteret til Danmark, og flere er på vej: Hugo e Ines: Short Stories Teatteri Sudenenne: Ægget Klækker Theater Mala Scene: Parachutists Trickster p:.h.g.

10 10 MAGASINET SCENELIV FÅR PENGE TIL UDDANNELSE 24OG UDVIKLING Dansk Skuespillerforbund har uddelt de årlige legater til uddannelse og udvikling inden for faget til en række medlemmer inden for alle faggrupper. Modtagerne fik overrakt legater og blev fejret af kolleger ved en reception i Dansk Skuespillerforbund den 24. januar. Følgende medlemmer har fået legater: DANSERE Emma-Cæcilia Ajanki & Julia Giertz Legatet skal anvendes til rejse til New Zealand for at dykke ned i maorikultur, kønsroller og traditionel haka-dans. Sofie Christiansen Skal tage en master i teaterpædagogik KOREOGRAFER Kirstine Ilum Rejser til Manila i forbindelse med projekt om angst og magtmisbrug. Lotte Sigh Får legatet til at styrke og udbrede sit internationale netværk med bl.a. det formål at bygge bro mellem moderne og klassisk danseudtryk- og miljø. OPERASANGERE Thomas Præstegaard Legatet skal anvendes til intensiv undervisning hos Gregory Lamar for at få udvidet repertoiret til at favne både Wagner og Strauss. Signe Spang Colding Skal på en måneds ophold ved Riccardo Serenellis sangakademi i Italien, hvor hun ønsker at fordybe sig i bel canto repertoiret. Anna Forsebo Anvender legatet til at modtage undervisning hos Robert Morrison, der arbejder som coach på The Metro politan i New York. MUSICALPERFORMERE Liv Stevns Petersen Skal under et ophold i New York videreudvikle sine dansefærdigheder og søge inspiration inden for stepdansen. Morten Staugaaard Vil anvende legatet til undervisning hos den klassiske britiske sanglærer Janice Chapman, der er medstifter af British Voice Association. Sandra Elsfort Deltager i et fire ugers intensivt kursus på The Lee Strasberg Theater and Film Institute i New York. SKUESPILLERE Svend E. Kristensen Skal anvende legatet til en inspirationsrejse til Tyskland, hvor han skal besøge teatre og deltage i work shopper og kurser inden for skuespilteknik og dukkeføring. Martin Hylander Brücker Anvender legatet til studierejser til henholdsvis Berlin, hvor han skal deltage i Talent Campus og besøge Nobert Ghafouri, og Los Angeles, hvor han skal følge skuespillercoachen Annie Grindleys arbejde. Gerard Bidstrup Vil fordybe sig i sin foretrukne skuespilteknik Meisner-teknikken ved et besøg på William Esper s studie i New York. Nina Christrup Vil anvende legatet til at uddanne sig til certificeret hospitalsklovn. Er efter endt uddannelse garanteret arbejde som klovn på et hospital. Tove Bornhøft Skal til Wuppental for at blive undervist af Malou Airaudo, der er medstifter af Pina Bausch Tanztheater, for på den måde at videreudvikle og uddanne sig inden for koreografi. Dya Josephine Hauch Anvender legatet til at undersøge den moderne fortællekunst ved at deltage i bestseller kurser samt tage til New York og deltage i fortælleraftener på The Moth. Adam Brix Vil fortsætte et udviklingsarbejde med sin mentor Frank Corsaro en af Actors Studios grundlæggere. Karoline Munksnæs Vil anvende legatet til at uddanne sig til certificeret hospitalsklovn. Er efter endt uddannelse garanteret arbejde som klovn på et hospital. Rene Benjamin Hansen Skal til New York og undersøge mere om Homo-kulturen for at udvikle det nystartede homoteater Hils Din Mor. Han er i kontakt med de etablerede homoteatret i NYC og vil deltage i åbne debatter med henblik på at erfaringsopsamle. Birgitte Getting Birgitte er operasanger, men ønsker at videreudvikle sig som skuespiller ved at deltage i en teaterworkshop i Frankrig med Mario Gonzalez, der arbejder med Comedia Dell Arte, klovn og interaktion med publikum. Martin Geertz Skal på en rejse i Asien og studere kulturudbud i denne verdensdel. Henriette Rosenbeck Anvender legatet til en studierejse til Oslo og Reykjavik med henblik på at udvikle et nyt kompagni inden for scenekunst med forbillede i det norske Verk Produksjon. Jacob Højlev Jørgensen Skal på et kursusforløb i Los Angeles hos Judith Weston, der arbejder med såkaldte action verbs. Therese Damsgaard Skal på Comedia Dell Arte kursus på teaterskolen Lecoq Lees i Paris for at forbedre sine værktøjer som skuespiller inden for dette felt.

11 2012 #01 11 NAVNEKONKURRENCE Inspireret af det amerikanske Actors Studio udvider Dansk Skuespillerforbund nu sin eksisterende kursusvirksomhed med et tilsvarende dansk tilpasset koncept. Tilbuddet skal være en kontinuerlig platform for ALLE DSF s medlemmer med daglige træningstilbud af høj faglig kvalitet, som muliggør vedligeholdelse og dygtiggørelse inden for de respektive fag. Tilbud, der alle stiler mod at højne det enkelte medlems faglige kunnen. Det daglige træningstilbud skal sikre medlemmernes fornemmelse af kontinuitet i en omskiftelig branche. Platformen skal samtidig styrke muligheden for dialog mellem medlemmerne fagligt og socialt. Men dette nye sted skal navngives, og derfor udskriver Dansk Skuespillerforbund en navnekonkurrence for dette nye sted med masse af muligheder. Stedet kommer til at give DIG Daglige træningsmuligheder Kortere og længere kurser med de bedste undervisere fra ind- og udland Arbejdsrum og mødefaciliteter Inspiration og netværk på tværs af faggrupper Disse træningsmuligheder bliver for Københavns vedkommende placeret samme sted som resten af Dansk Skuespillerforbund, nemlig i de nye lokaler på Tagensvej. Har DU et forslag til hvad vi skal kalde dette nye tiltag, så send det til Karin Iwersen, dk, senest onsdag den 22. februar og VIND et legat på kr., som valgfrit kan benyttes til studierejse i indeller udland. Vi gør opmærksom på, at præmien er skattepligtig og opgives som B-indkomst. Læs meget mere om dette nye spændende tiltag i de kommende nyhedsbreve og på DSF s hjemmeside. Det bliver DIT sted, så bidrag til festlighederne med DIT forslag. Dansk Skuespillerforbund holder generalforsamling Søndag den 13. maj kl Der arbejdes lige nu intenst på at finde et nyt skønt sted til arrangementet, og vi håber at et hav af medlemmer vil møde op og være med til at gøre dagen faglig og festlig. Som sædvanlig er der fest bagefter for de fremmødte. Mere information følger i næste nummer af Sceneliv. Glæd dig. Der er formandsvalg i år og naturligvis valg til bestyrelsen. Alle kandidater kan melde sig frem til 11. marts Tilmeldingen skal være bilagt en personlig præsentation på maks. 1/2 A4-side. Kom ud af busken og arbejd for dit forbund. Vi har brug for dig! Mange hilsner Arbejdsgruppen Generalforsamling 2012

12 12 MAGASINET SCENELIV AT DANSE MED NORD Københavns Nordvestkvarter får et nyt danse- og bevægelseshus i et nyrestaureret kapel. Det kommer bl.a. til at rumme et projekt, der har som mål at skabe stjerner ud af bydelens 10-årige rødder. Af Johan Seidenfaden Foto: Dans i Nordvest Alkoholikernes flasker og narkomanernes søvlpapirrester er blevet fjernet fra skolegårdens gamle bænke, så gæsterne kan føle sig velkomne. Vi er på Uppercut Danseteater på den nedlagte Frederikssundsvejens Skole i Københavns Nordvest-kvarter. Indenfor er forestillingen The Discovery netop slut. Seks drenge i 20 erne har i tre kvarter kastet sig rundt i en blanding af breakdance og moderne dans og fortalt historien om en fyr, der bliver smidt ud hjemmefra og møder mange ubehagelige og syrede typer, før han endelig finder ligesindede. Det er dansernes egne historier, deres egen forestilling, og nu klapper publikum, og en flok tweens-knægte med kasketter og store jakker er gået ned til scenen. Pludselig løber en af de små fyre ind på scenen, springer op og slår en kolbøtte i luften. Han havde lige et powermove, han ville vise frem. Alle de seje drenge går til dans her i Dans i Nordvest, og danserne fra Uppercut er deres undervisere, og nu bliver der hilst, grinet og udtrykt anerkendelse. Det er teaterleder Cher Geurtzes drøm, der er blevet til virkelighed. Uppercut kæmper for, at børnene møder dansen på en professionel måde. De møder superdygtige dansere, som også kan undervise, og som sætter gang i børnenes udvikling. De er et sted, hvor de føler sig som en del af et fællesskab, og hvor de tør at slå sig løs og være kreative. Det er det, som jeg synes er unikt ved vores projekt: At vi udvikler dansen sammen, amatører og professionelle, forklarer hun. Casper Christophersen, der startede i Dans i Nordvest som dreng og i dag underviser bydelens børn i dans. Dansen griber ind i omgivelserne Cher Geurtze, der kom til Danmark fra USA i 80 erne, er tid-

13 # VEST Cher Geurtze 57 år, født i USA. Uddannet fra Boston Conservatory of Music, Dance and Drama. Kom til Danmark i 1982 og kort efter etablerede hun og dansekollegaen Ann Crosset Uppercut Danseteater. For 12 år siden startede hun community dance-projektet Dans i Nordvest, der er anerkendt for at tiltrække de lokale børn og unge, der ellers ikke benytter de etablerede kulturtilbud. ligere professionel danser, men en skade har tvunget hende til at fokusere på det organisatoriske. Hun står i spidsen for Uppercut Danseteater, danseskolen Dans i Nordvest, og nu altså også for bydelens kommende kulturhus for dans og bevægelse: Dansekapellet. Både Uppercut Danseteater og Dans i Nordvest flytter sammen med Cher op i det gamle krematorium på toppen af Bispebjerg. Det bliver kulminationen på mange års arbejde med at etablere et professionelt teater og en danseskole, der er dybt forankret i det omgivende miljø. For Cher har det nemlig altid handlet om at få dansen til at gribe ind i den omgivende verden: Tilbage i 80 erne og 90 erne gik hun i Uppercut sammen med Sheila de Val, der i dag er leder af Skolen for Moderne Dans, nye veje for at involvere børn i skabelsen af dansekunst. På et tidspunkt fungerede de som sprogkonsulenter på Frederikssundsvejens Skole for nytilflyttede indvandrerbørn med ringe danskkundskaber med dans og bevægelse som redskaber. Og det blev en skelsættende oplevelse. De klodsede blev stjerner Der skete det, at de andre børn i skolen pludselig blev opmærksomme på den her klasse, der førhen var anset som klodsede og nogle, der ikke kunne noget. Når hele skolen for eksempel blev inviteret til at se fremvisningen af deres forholdsords-koreografi, var alle spændte på, hvad de nu havde fundet på. Der blev talt om deres dans, og hvor heldige de var, at de måtte danse i skoletiden. Klassen fik status og blev nærmest stjerner på Frederikssundsvejen Skole. Der var to ting, der gik op for mig. Dels hvor vigtigt det kropslige er for indlæring dels hvordan man med dansen som redskab kan vende en social situation. Cher besluttede sig for, at realisere dansens potentiale og danne et decideret community dance-projekt i Nordvest. Det viste sig hurtigt at blive en succes. Blandt andet fordi Cher så, at for at få drengene med, skulle street-kulturen inviteres indenfor. Hiphop og breakdance kan nemlig noget helt særligt. Casper Christophersen startede i Dans i Nordvest, da han var 10, og han ved godt, hvorfor breakdance appellerede så kraftigt til ham: I breakdance stiller du dig ud, og så er det kun dig. Alle de andre kigger på dig. Nu handler det bare om, at du skal vise det vildeste, og hvis ikke du viser det vildeste, så taber du. Der er virkelig noget på spil for dig... kun dig. Det kunne jeg godt lide. Casper har været med fra starten. Han startede på capoeira-holdet fodbold og karate var ligesom prøvet og gik kort efter over på breakdance-holdet. Det var Cher Geurtze, der opfordrede ham til at skifte: Du trænger til at få lidt bedre styr på rytmen, havde hun sagt. I dag er Casper 22 år, underviser i Dans i Nordvest og er en af de faste voksne dansere i Uppercut. For øjeblikket har Casper Christophersen dog fin tid til at sidde på café på Nansensgade og tale med Scenelivs journalist. Et overrevet korsbånd har givet ham en meget ufrivillig dansepause på et halvt år. Han har slugt den, men det har tydeligvis ikke været nemt, for dansen er gået fra at være noget sejt til at være en grundlæggende del af livet. Taknemmeligheden til Cher fornemmer man hele tiden.

14 14 MAGASINET SCENELIV VI VAR NOGET VÆRD Hun har gjort, at der er en hel masse drenge, der er kommet ind og har fået lov til at prøve kræfter med at danse på en måde, som, de selv syntes var fed. For det første fandt hun nogle lærere, som var seje, de havde sejt tøj på, de kunne nogle seje ting. Det kan drenge godt lide. Man ser på dem og tænker: Ok, dét der gad jeg godt lære. Hun gjorde også noget andet, som jeg i dag kan se, var helt genialt. Hun så os på en eller måde som nogle, der kunne noget selv om vi overhovedet ikke kunne noget på det tidspunkt. Hun så os som nogle, det ville være værd at sælge shows med. Det var totalt overkill, når jeg tænker tilbage på det. Vi kunne ikke en skid, men det syntes hun bare. Hun ville vise, at nu havde hun fundet nogle børn i Nordvest, som kunne danse. For Cher ligger der en bestemt filosofi bag ønsket om at komme ud og vise de unges forestillinger frem. Den hedder se og bliv set og handler om, at danserne skal føle sig som en del af kulturlivet. Vores arrangementer er dels her i kvarteret, men det er også på de store kulturinstitutioner i København, hvor de kommer ind af personaleindgangen i Den Sorte Diamant, Glyptoteket, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater og så videre. Det giver respekt og en følelse af, at kultur faktisk er noget, at livet ikke bare er at gå i skole og arbejde i Brugsen. Kulturen er også en måde at leve på og at komme i kontakt med andre på, forklarer hun. Det er ikke en støttegruppe Casper har, som han siger med et smil, ikke stjålet så mange biler. Men en af grundene til, at alle partier i den københavnske borgerrepræsentation er så begejstrede for Dans i Nordvest, er projektets evne til at nå nogle af de unge, man ellers frygter vil gøre Nordvests gader usikre. Der er mange hernede, der har været gennem nogle ting. Men jeg synes, det ligger i baggrunden, og det er det helt rigtige. Det er jo ikke en støttegruppe. Det handler om, at der skal danses. Der er nogle af børnene, der er her rigtig meget, for jeg tror ikke, de har så meget andet at lave men på en måde er det jo fedt, at de er der så meget. Mange af de der rigtige rødder, de stopper ret hurtigt, men der er også nogle, der bliver. Det kan man jo ikke styre. Vi kan bare stille vildt gode faciliteter og vildt god undervisning op, og hvis de har lyst, så er vi på. Så kører vi. Skydeøvelse mod vinduerne Men der har også været udfordringer. Den største var nok, da kabalen omkring det nye Ungdomshus skulle gå op. Dans i Nordvest og Uppercut blev som taberne smidt ud af deres lokaler på Dortheavej og i stedet henvist til den nedlagte Frederikssundsvejens Skole med lokaler, der ikke var velegnede til dans og forestillingsaktiviteter, og som samtidig var hårdt plaget af hærværk. Alle skolens vinduer ind mod gården er for eksempel blevet erstattet med træplader,

15 # Kulturborgmester Pia Allerslev om Dansekapellet Dans i Nordvest er en forening, der gennem 10 år har haft stor succes med deres arbejde med børn og unge. De kan få børnene med sig, og via dans og engagement lærer børnene og de unge at tage ansvar for egen læring og fremtid. Nordvest er et kvarter uden mange kulturtilbud, men det er en kreativ bydel med mange små kreative virksomheder, og jeg synes der er sket meget i Nordvest de seneste år. Vi har fået et flot nyt kulturhus og bibliotek, der har i mange år ligget børneteatret Batida, og nu får vi landets første specialdesignede dansehus for børn og unge. Kapellet bliver et unikt sted med fem sale, så ud over Dans i Nordvest vil der blive plads til en lang række andre foreninger og masser af aktiviteter for børn og unge. Dansekapellet Dansekapellet er et nyt kulturhus, der alene skal fokusere på dans og bevægelse. Indtil 2003 fungerede lokalerne som krematorium, og indtil 2009 blev kapellet brugt ved bisættelser på Bispebjerg Kirkegård. efter lokale gangstertyper havde holdt skydeøvelse derinde. Vi kommer ned en morgen, og så er der sådan nogle små huller i alle vinduerne hele vejen hen, husker Casper. Men nu lysner det for det danseprojeketet, der i flere år har været på Københavns Kommunes finanslov. Det gamle krematorium på toppen af Bispebjerg Bakke er blevet forvandlet til Dansekapellet, et nyt dans- og bevægelseshus, der blandt andet skal rumme Uppercut og Dans i Nordvest. Casper vil gøre sit for at skabe nyt liv bag de gamle mursten. Nu har vi fået de her fede lokaler, så de skal bare fyldes med børn og unge, der har det sjovt og hænger ud og elsker at danse og bliver venner med hinanden. Og vi skal lave rigtig fantastiske forestillinger og fede battles og koreografi-konkurrencer for de bedste dansere, og vi skal skaffe gæsteforetillinger fra Korea og Frankrig. Vi skal sørge for, at der kommer liv i huset. Det er den virkelig gode mission. Københavns Kommune yder en årlig driftsstøtte på 4,3 mio. kr. til Dans i Nordvest. Udover kommunen har Lokale- og Anlægsfonden samt Nordea Fonden finansieret ombygningen af huset. Det anslås, at det nye danse- og bevægelseshus vil blive besøgt af mennesker årligt. Nogle til træning, andre som publikum. Dansekapellet åbner i februar.

16 16 MAGASINET SCENELIV Den gode historie kan gøre ondt Danskerne er vilde med at læse biografier om kunstnere. En god biografi forudsætter dog åbenhed hos HOVEDpersonen, venner, familie og kolleger, for den gode historie er ikke kun god. Af Jacob Wendt Jensen I de senere år har det vrimlet med biografier fra kulturens og underholdningens verden. Sidste år udkom der fx bøger om Ghita Nørby, Kjeld Petersen og Dirch Passer, Matador, Erik Balling og Michael Moritzens samtalebog Respekt, hvor blandt andre Henning Jensen, Birthe Neumann og Jesper Langberg kom til orde. I det nye år er der bl.a. en bog på vej om teater- og revymanden Klaus Pagh. Sceneliv har talt med to hold forfattere, der også er på vej med nye biografier, nemlig Axel Strøbye, som skrives af Per Kaae og Per Kuskner, og historien om Preben Kaas som Jakob Steen Olsen og Rikke Rottensteen fortæller. Både op- og nedture skal med Per Kuskner har før jul udgivet en bog om tv-serien Matador, og han arbejder nu sammen med Per Kaae på en biografi om Axel Strøbye, der udkommer næste år. Kaae har tidligere skrevet en biografi om både sangeren Tommy Seebach og skuespillerkæmpen Karl Stegger, ligesom der er en fortsættelse til bogen om Mordet på Peter Bangsvej i pipelinen. Begge forfattere har arbejdet på ugebladet Se & Hør i en årrrække. Det vigtigste for mig er, at der er turbulens i historien med flere op- og nedture. Hvis der ikke er det, bliver en biografi ikke særlig interessant. En helt retlinet historie, hvor man går fra den ene scene og den ene film til den anden, er simpelthen for kedelig at læse. Efter at være igennem materialet om Strøbye fandt jeg ud af, at der er de dramaturgiske punkter, der skal til, så bogen ikke kun kommer til at handle om Olsen-Banden og Matador men om mennesket Strøbye. Axel Strøbye traf mange drastiske beslutninger i sit liv. Der er kampe med Det Kongelige Teater, og i privatlivet er der også meget at skrive om. Her gælder det om at komme til bunds i det hele og så bagefter bruge fingerspidserne i forhold til, hvad der skal med. Det er noget, jeg er specialist i med min baggrund som journalist på Se & Hør, siger Per Kaae. Axel Strøbye spurgte i sin tid Kaae, om han ville skrive en bog om ham. Kort efter døde han desværre, så det blev ikke til noget dengang. Oveni den lille personlige krølle på historien, så har jeg altid grinet meget af Strøbye. Det er vigtigt, at man har en personlig beundring for den person, man skal skrive om. Jeg har også arbejdet sammen med ham på en reklamefilm. Mere åbenhed i gamle dage Hvor meget kan man tillade sig at træde i karakter som fortæller? Jeg mener godt, man må stikke næsen lidt frem, men man må naturligvis ikke digte. Det er det her alt for alvorligt til. I forhold til den gamle journalistiske regel med, at man skal dobbelttjekke alting, kan man dog næppe altid gøre det i arbejdet med en biografi. Jeg går som hovedregel ud fra, at det, folk fortæller mig, er rigtigt, men når jeg hører modstridende historier, tjekker jeg dem grundigt efter. Det kan være svært at få et forløb ud af en livshistorie, og her prøver jeg at skabe en vekselvirkning mellem privatlivet og arbejdslivet. Ofte sker der jo flere ting på samme tid i et liv. Hvis nu Axel Strøbye spiller sit livs rolle, samtidig med at han havde en hård tid privat, begynder det for alvor at blive spændende. Hvor vigtige er interviews med nulevende kilder? Meget vigtige. Med hensyn til skuespillere i Axel Strøbyes generation, var de jo modsat, hvad man skulle tro langt mere åbne, end man er i dag. De fortalte meget mere om deres privatliv, problemer og skilsmisser. I Strøbyes tilfælde fortalte han dengang meget om, hvorfor han for eksempel blev skilt fra Lone Hertz, og at han synes, hun var sådan og sådan. I dag ser man næppe skuespillere fortælle om en skilsmisse andet end gennem en kort pressemeddelelse. Opstår der ikke let konklifter mellem journalist og skuespiller? Skuespillere lever af, at folk kan lide dem. De skal trække mennesker i teatret og biografen, så de har egentlig ingen interesse i at fortælle noget mindre flatterende om dem

17 # Tre slags biografier Donald Spoto har skrevet biografier om en stribe store amerikanske skuespillere og instruktører som Alfred Hitchcock, Audrey Hepburn, Alan Bates og Grace Kelly og han går altid først i gang, når hovedpersonen er lagt i graven. Eneste undtagelse i sin tid var Elizabeth Taylor, fordi han vurderede, at hendes karriere var tilpas meget forbi. Et liv skal være levet næsten helt og fuldt, før en bog kan blive interessant nok. I den forbindelse taler vi om en biografi, hvor en journalist eller en forfatter graver flest mulige kilder frem og laver flest mulige interviews og ud fra informationerne skriver han en biografi. Om en afdød eller nulevende person. En anden måde at gå til en bog på er, at en journalist interviewer en nulevende hovedperson og skriver bogen, som om vedkommende selv har gjort det. Tredje mulighed er, at skuespilleren eller instruktøren skriver selv. Det er dog i de færreste tilfælde, at der slet ikke har været en ghostwriter med i processen. selv. Der, hvor journalisten synes, der ligger en spændende historie, vil være lige nøjagtigt der, hvor hovedpersonen ikke synes, det er særlig fedt at komme hen og det bør skuespilleren sætte sig ud over. Vi er jo alle mennesker på godt og ondt, og ingen har godt af en kedelig overfladisk bog. Den rette timing Jakob Steen Olsen og Rikke Rottensteen er kommet til biografiskriverfaget med en kombination af en universitetsbaggrund og en passion for revy, hvilket fik dem at skrive Kammerat med solen en biografi om Stig Lommer. Deres naturlige næste skridt er en biografi om Preben Kaas, der bl.a. var revydirektør, tekstforfatter, skuespiller og levemand. Du skal være interesseret i det menneske, du skriver om, og den tid, vedkommende levede i. Og så kigger du naturligvis også lidt på markedet. Hvad mangler der? Alle store nulevende navne er omtrent græsset af, så hvad mangler der rent teaterhistorisk? Sådan en som Preben Kaas havde et drive udover det sædvanlige, og derfor tegnede han sin tid som kun få andre. Han havde simpelthen stor indflydelse. I forhold til Preben Kaas er det også en bog, der skal skrives nu, hvis man vil have nulevende vidner med. Vores bog om Stig Lommer blev nok i virkeligheden lavet en postgang for sent, siger Jakob Steen Olsen. Timing er også helt essentiel i forhold til at få de rette kilder til at medvirke. Indtil videre har vores hovedkilder som for eksempel Preben Kaas tre døtre været meget åbne, og det samme gælder Lisbet Dahl. Kaas har på mange måder haft et svært liv, og den historie har gjort ondt på familien og omgangskredsen, men nu er tiden blevet moden til at fortælle den sandfærdige historie, siger Rikke Rottensteen. Steen Olsen supplerer: Mange af kilderne vil gerne være med, fordi de synes, at nu skal Preben Kaas have ristet en rune. Der bliver måske nok rippet op i dramaet, men samtidig fortæller vi jo revyhistorie. Vi bliver taget godt imod, når vi peger på vores bog om Stig Lommer. Måske bedre end hvis vi havde skrevet om Anni Fønsby og Peter Lundin. Nej tak til midtvejsbiografier Hvad er fordele og ulemper ved at være et makkerpar? Det er først og fremmest dejligt for omgivelserne, for så slipper de for at høre om detaljer og kommatering. Når først det kører, går man jo helt ind i en anden verden. Vi kendte Stig Lommer bedre end vores nabo, og det gjorde omgivelserne ikke, siger Rikke Rottensteen. Og vi kan diskutere stoffet med en anden, der er ligeså godt inde i stoffet som en selv. Hvis man ellers kan li hinanden, er fagligt på niveau og er enige om stilen og tolkningen af hovedpersonens skæbne, er det godt at være to. Da vi skrev om Stig Lommer, kunne vores redaktør ikke gætte, hvem der havde skrevet hvad. Så tæt ligger vi på hinanden i skrivestil, siger Jakob Steen Olsen. Hvad er bundgrænsen for, hvornår en kulturskikkelse er interessant nok til en biografi? Man skal have vist sin kunstneriske værdi mere end én gang. Der skal være holdbarhed til en længere fortælling, og det ville der nok typisk ikke være i en X-faktor-deltager. Vi vil heller ikke skrive om nogen, der ikke er en god kunstner i vores øjne. Om Preben Kaas siger vi, hold kæft hvor er han god, hver gang vi har set nogle gamle klip, lyder det fra Rikke Rottensteen og Jakob Steen Olsen supplerer: I øjeblikket er der tendens til, at man begynder at lave biografier om de 50-årige, fordi alle dem med en hel karriere allerede er lavet. Der vil jeg helst ikke hen. Under alle omstændigheder skal hovedpersonen beslutte, hvor meget af hovedstolen, de vil give. Jo mere man er villig til at fortælle, jo bedre en bog bliver det. Mange dårlige bøger tjener ikke noget formål, og derfor havner de i udsalgskurven i boghandlerne enormt hurtigt.

18 18 MAGASINET SCENELIV KURSER OG MORGENTRÆNING MORGENTRÆNING Dansk Skuespillerforbunds morgentræning starter igen fra den 30. januar og kører frem til den 3. maj. Der undervises fra kl eller i forbundets sal på Skt. Knuds Vej. Mandag: Tai Chi/Qi Gong ved Anders Gjerløv Tirsdag: Improvisation ved Ole Boisen Onsdag: Sang ved Nana Fagerberg Torsdag: Åben torsdag/medlemsmøder (se nedenfor) Fredag: Filmskuespilteknik ved Jonas Elmer Træningskort til morgentræningen købes i forbundets reception inden for kontortiden. Det koster 200 kr. og giver adgang til fri træning i hele perioden. Der undervises ikke i uge 7, vinterferien og uge 14 op til påske. ÅBEN TORSDAG - FORÅRSPROGRAM 2. februar: Overvejer du at blive selvstændig ved Lars Toft Simonsen, chefjurist hos FTF-A 23. februar: Spørgetid hos revisoren ved Bent Malinovsky 8. marts: Fundraising til kreative projekter ved Maiken Ingvordsen 22. marts: Kunst- & projektstøtte ved Kirsten Sylvest & Erling Larsen 19. april: Castingseminar ved DSF & CPH Pix 3. maj: Dit eget projekt hvordan søger du penge ved Erling Larsen Åben Torsdag foregår som hovedregel i DSF s lokaler på Skt. Knuds Vej. TRÆNING OG KURSER I PROVINSEN I Odense, Aarhus og Ålborg vil der også være morgentræning samt korterevarende kurser. Betaling giver også fri adgang til al morgentræning i København i foråret. Aarhus: Forrest Yoga med Mai Nichol Forrest Yoga er en kraftfuld, dynamisk yoga stil, som udfordrer og lærer dig at gå i dybden med dit fokus, dit åndedræt, fremme følelsen af helhed i kroppen og ikke mindst din forbindelse til dit center (Core). Styrke eller smidighed er ikke en forudsætning for at deltage, blot villigheden til ærligt at arbejde med og udforske dine grænser. Mai Nichol har dyrket yoga siden 2000 og er uddannet i henholdsvis Tyskland i og siden i Forrest Yoga i USA i Hun har siden 2007 undervist hos bla. Getstrong Yoga og Pilates Studio, FO og hos private firmaer. Tidspunkt: Torsdage 2. februar 20. april kl , dog ikke den 16. februar og 5. april Sted: Bodybasement, Majlgade 27-29, 8000 Aarhus C Tilmeldingsfrist: Hurtigst muligt via DSF s hjemmeside Pris: 200 kr. Odense: Meisnerteknik med Sarah Boberg Meisnerteknik er en konkret arbejdsmetode, der fokuserer på nærvær og samarbejde. Sanford Meisner var en af grundlæggerne af The Group Theater. Formålet med kurset er at styrke skuespillernes koncentrations- og perceptionsevne og give dem solide redskaber i forhold til film, tv, casting og nærvær på scenen. Træningen består af et repetitionsbaseret øvelsessystem, hvor deltagerne arbejder to og to, samt et tekstarbejde, hvor deltagerne bl.a. lærer bedre forberedelse og at finde deres karakters funktion. Sarah Boberg er uddannet skuespiller og underviser i New York på bl.a. Actors Studio og William Esper Studio. Har undervist på Den Danske Filmskole, på Filmhøjskolen i Ebeltoft samt på teaterskolerne i Århus, Odense og København. Tidspunkt: Mandag den 7. maj fredag den 11. maj kl Sted: Odense Teater Tilmeldingsfrist: 10. april via DSF s hjemmeside Deltagerantal: 10 Pris: 350 kr.

19 # Casting-præsentation for skuespillere Søndag d. 15. april afholder Dansk Skuespillerforbund sin årlige castingpræsentation denne gang på Den Danske Filmskole. Dermed får du mulighed for at præsentere dig for et indbudt panel af filminstruktører og castere fra den danske filmbranche. Der er ikke tale om casting til en bestemt rolle, men en unik mulighed for at præsentere dig for potentielle arbejdsgivere. Du får 3 minutter til rådighed, hvor du kan vise en dialog eller en monolog efter eget valg. Vi stiller stikordsgivere til rådighed, hvis du har behov for det. Tilmeldingsfrist: 9. marts via DSF s hjemmeside. Tidspunkt: Søndag den 15. april fra kl Sted: Den Danske Filmskole, Theodor Christensens Plads 1, 1437 København. I tilfælde af stor tilslutning vil tiderne blive fordelt efter først til mølle. Snarest muligt efter fristen vil du modtage svar om evt. deltagelse, samt praktiske oplysninger. Deltagelse i præsentationen er gratis og forbeholdt forbundets medlemmer. VoiceLab with Perrin Manzer Allen This workshop will give you the possibility of gaining a better understanding of your voice by offering you a clear description of how the voice is built, and giving you tools and techniques to help continue your growth. The workshop is structured with alternating group masterclasses, where theorectical information is covered and practiced - and one-on-one sessions. The entire group is allowed to observe all sessions, which allows each participant to benefit from their colleagues experiences. Perrin Manzer Allen studied Opera in the USA, but returned to his first love, The Musical Theater. In 1995 he became a member of the original German cast of Les Miserables. Here numerous colleagues asked for vocal help, and from these early experiences he developed his teaching skills and his belief that it is a teacher s responsibility to give the students the necessary tools and information to help themselves. He has been the vocal/musical consultant for Stage Entertainment Germany since it s founding in Since August 2010, he has been the Artistic Director of the Joop van den Ende Academy, a private school training musical performers, in Hamburg. More info Tidspunkt: Onsdag den 7. marts til lørdag den 10. marts, kl onsdag til fredag og lørdag kl Sted: Sankt Knuds Vej 26 Antal deltagere: 10 Tilmeldingsfrist: 6. februar Pris: 400 kr. LÆS MERE OM MORGENTRÆNING, KURSER OG ANDRE ARRANGEMENTER PÅ Act Inc. søger en iværksætter Du skal overbevise Danmark om at træning af ledere og medarbejdere med skuespillere har et kæmpe læringspotentiale. Du er en forretningsorienteret sælger. Vi har produkterne du skaber selv forretningen og din indkomst. Se mere på Act Inc 170x60.indd 1 10/01/12 15:42:29

20 20 MAGASINET SCENELIV Aarhus Teater søger 8 dansere til Broadway-musicalen La Cage Aux Folles. Vi søger 6 herrer og 2 kvinder, der alle er gode stepdansere og kan synge kor. Tilmeldingsfrist 20. februar 2012 Auditions i København 28. og 29. februar 2012 Ansættelsesperiode 25. februar til 25. maj 2013 Se mere på RUNDE FØDSELSDAGE Bo Stendell Larsen 60 år 10. februar Frank Gundersen 50 år 11. februar Nina Pauline Sæther 50 år 12. februar Troells Toya 50 år 19. februar Erik Holmey 70 år 25. februar Klaus Tilsted Søndergaard 50 år 25. februar Kim von Binzer 60 år 2. marts Merete Byrial 50 år 7. marts I TVIVL OM PENSIONSREGLERNE? FRA 1. JANUAR ER DER KOMMET NYE REGLER OM SKATTEFRADRAG FOR INDBETALING TIL RATEPENSIONER. ER DU I TVIVL OM, DET BETYDER NOGET FOR DIG, KAN DU KONTAKTE PFA PENSION FOR AT FÅ RÅDGIVNING. RINGPÅ TELEFON Påske og sommerferie i sommerhusene Så er det blevet tid at søge om ophold i vores dejlige, nyrenoverede sommerhuse. Gå ind på hjemmesiden, find det hus du helst vil være i, og udfyld ansøgningsskemaet. Ansøgningsfrist for påsken er 17. februar med svar om tildeling 24. februar. Ansøgningsfrist for børnenes skolesommerferie er 1. marts, med svar om tildeling midt i marts. Lyset, Havet, Sandet og Betty Nansens Huse i Skagen Er du skuespiller og medlem af Dansk Skuespillerforbund har du mulighed for at søge om ophold i Betty Nansens Hus og/eller anneks for perioden maj til september Ansøgningsfrist: senest den 29. februar 2012 Bestyrelsen for Ida Løfbergs Fond vil i marts måned tage stilling til fordeling af husene, og svar vil blive meddelt inden 1. april Betty Nansens Hus og Anneks udlejes efter fundatsen for ejeren Ida Løfbergs Fond til sceniske kunstnere. Uden for sommermånederne kan udlejning til personer med anden tilknytning til dansk teater også finde sted. Kontakt Mariann Aakerlund, efter kl. 17 eller på Priserne er da kr for det Store Hus og kr for Annekset. Store Hus kr pr. uge Anneks kr pr. uge Lejebeløbene er inkl. slutrengøring. Forbrug af afregnes efter måler. Husene udlejes fortrinsvis for 2 uger. Ansøgning til: Betty Nansens Huse i Skagen c/o Mariann Aakerlund Kirstineparken 29, 2970 Hørsholm Eller mail:

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016

FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 i vinterferien uge 7 DRAMA MED SVED PÅ PANDEN JAZZCAMP FOR PIGER MUSIK PÅ IPAD FANTASTISKE FIGURER FILMGYS VELKOMMEN TIL FREDERIKSBERG KULTURCAMP 2016 Her er din mulighed

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det

Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det Holbæk Drama College En bro mellem barndom og voksen En bro mellem muligheden og realiseringen En bro mellem tanke og handling En bro mellem det kunstneriske amatørarbejde og det professionelle teaterarbejde.

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre!

Nyhedsbrev maj 2015. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen til at besøge os i alle centre! Nyhedsbrev maj 2015 I disse nyhedsbreve kan du følge med i hvad der sker, ikke kun i det center hvor du kommer mest, men også i de andre Key2Fitness centre. Husk at som medlem er du altid mere end velkommen

Læs mere

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi

Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Patienter og pårørendes erfaringer med hjemmetræning efter apopleksi Anne Lee, Senior konsulent, cand.scient.san., sygeplejerske. CAST, Syddansk Universitet Formål med undersøgelsen Hvordan hjemmetræning,

Læs mere

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan.

Dansk Forfatterforening Oktober 2013 NYHEDSBREV. http://www.danskforfatterforening.dk/media/95163/2013%20hvem%20kan%20ansøge%20og%20hvordan. NYHEDSBREV Autorkontoen Autorkontoen er åben for ansøgning. Frist for ansøgning er onsdag den 13. november 2013 kl. 12. Ansøgning sker elektronisk via dette link: www.efond.dk/dff Vær opmærksom på, at

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

I Hvad stiller man op med et sted, hvor man plejede at brænde døde mennesker? I. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

I Hvad stiller man op med et sted, hvor man plejede at brænde døde mennesker? I. Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent Livets triumf i Dans I Det smukke gamle kapel og krematorium på Bispebjerg Kirkegård i København bliver genfødt som et unikt sted for moderne dans. Livsglæde, dans og musik vil fylde de sale, der tidligere

Læs mere

Vox pop undersøgelse i Portalen

Vox pop undersøgelse i Portalen Vox pop undersøgelse i Portalen En undersøgelse af et udvalg af koncertgængere til L.O.C. s Rødt Lys åbningskoncert d.16. Oktober 2014 Interviewer : Kasper Raaby Abrahamsen () Før koncerten Anna (15) og

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang.

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 13. Nyhedsbrev uge 48 2014. Så hyggeligt Flemming har gjort det ved vores indgang. Nyhedsbrev uge 48 2014 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5-6 Bestyrelsen præsenterer. Fra Vejrumbro by Hitsangskrivning! 6/7 klasses roadtrip Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 LUCIAFEST Fra Vejrumbro

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

DATO & TID KUNSTNER/TEATER AKTIVITET. Heksen Børne-og dukketeaterværksted, København Janne Kjærsgaard

DATO & TID KUNSTNER/TEATER AKTIVITET. Heksen Børne-og dukketeaterværksted, København Janne Kjærsgaard DATO & TID KUNSTNER/TEATER AKTIVITET Fredag 3.10.08 kl. 15.00-17.00 Lørdag 4.10.08 Kl. 14.00-16.00 Søndag 5.10.08 Dukkemager og spiller, scenograf og forfatter Morten Grue RECEPTION LUKKET ARRANGEMENT

Læs mere

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening

Oversigt. August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening Oversigt August Torsdag d. 29. august Sparringmøde til Vindue for en forening September Uge 39 Vindue for en forening Fredag d. 27. september Frivillig Fredag Oktober Torsdag den 3. oktober Infomøde om

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.

Generel introduktion til. rederiksberg eater. Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater. Generel introduktion til rederiksberg eater Frederiksberg Teater Finsensvej 139 2000 Frederiksberg Tlf. 38 71 82 85 www.frederiksbergteater.dk Indhold Forord 3 Foreningen Forældresamarbejdet Produktionsgruppen

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14

Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Teater for institutioner/børn 0-6 år 13//14 Abonnementer for private og institutioner 13//14 Abonnement 1 (2-4 år) 120 kr. pr. stk. jeg skal nok finde den skab besat Af æbler Abonnement 2 (4-6 år) 120

Læs mere

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS

ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS ET BUD PÅ ScEnEkUnSTEnS kompetencecenter kompetencecenter for DanSk ScEnEkUnST Et kompetencecenter er tænkt som et supplement til eksisterende konstruktioner og organisationer, der hjælper scenekunsten

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Rapport for deltagelse i Input i Sydney

Rapport for deltagelse i Input i Sydney Rapport for deltagelse i Input i Sydney København, 31.5.2012 Christian Friis Degn Journalist, DR Nyheder (primært Bag Borgen og 21 Søndag ) Dato for deltagelse: 5. maj til 13. maj, inkl. rejse. Hvad er

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm.

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm. Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Gallerist Gitte Albertsen Revisor Jesper Christophersen Medievejleder/kunstskribent mm. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter,

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding Se dette nyhedsbrev i en browser Sommeren 2011 Tirsdag 07. juni Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 Lørdag - Søndag 18.-19. juni Meditaionsweekend v/karen Lund Andersen Husk

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU:

for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU: unik uddannelse for unge for dig der ønsker at udvise lederskab, have modet til at drømme stort og leve et ekstraordinært liv. PÅ 5 POWER WEEKENDER lærer DU: s At brænde igennem s at træffe bevidste valg

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer

Nr. Lyndelse friskole Onsdag d. 2. april Fantastiske idéer Fantastiske idéer Smil og glade dage ser man hvis man går ned til Lars og Bettinas Dukkeværksted. Børnene har masser af ideer og fantasi. Der er blevet fortalt om de forskellige forfattere, karaktere og

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Århus Musiklærerforening. Musiklærerdag, september 2014

Århus Musiklærerforening. Musiklærerdag, september 2014 Århus Musiklærerforening Musiklærerdag, september 2014 Kære musikkolleger Vores kursusfolder ligger nu klar med et godt tilbud om musiklærerdag i september. Efter en lille pause laver vi musiklærerdag

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang

1. årgang nr. 9. April 2009/10. Teamteatrets forestilling MÆRKELIG. Brobygningsprojekt i 7. årgang 1. årgang nr. 9 April 2009/10 Teamteatrets forestilling MÆRKELIG Brobygningsprojekt i 7. årgang Nyt fra ledelsen side 2 Af Thomas Henten, skoleleder Tiden flyver af sted og inden vi ser os om er skoleåret

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Vind-Mølle Balletten af Asbjørn Lønvig, kunstner

Vind-Mølle Balletten af Asbjørn Lønvig, kunstner Vind-Mølle Balletten af Asbjørn Lønvig, kunstner I New York har man den berømte The New York City Ballet. I Boston har man The Boston Ballet. I Moskva har man Bolshoi Teatret og Bolshoi Balletten. I Danmark

Læs mere

Kombiner din UDDANNELSE med din SPORT! NGG SportsCollege. Danse-linjen

Kombiner din UDDANNELSE med din SPORT! NGG SportsCollege. Danse-linjen Kombiner din UDDANNELSE med din SPORT! NGG SportsCollege Danse-linjen Er du en ambitiøs danser, der vil udvikle dit talent samtidig med, at du tager en god uddannelse? Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

November/December 2014

November/December 2014 November/December 2014 Værestedet liv ønsker alle en god jul samt et godt nytår. Mortensaften Mandag d 10. november holder vi mortensaften i værestedet liv. Der vil blive serveret and med hvad der hører

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i:

Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: Scor drømmejobbet! Hej og velkommen til min e-guide hvor jeg underviser dig i: HVAD der er vigtigt når du skal lave et professionelt CV HVORDAN du skal gøre det og HVORFOR du skal gøre det på den måde

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere