DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER"

Transkript

1 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

2 DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Beretning 1. juli juni 2001

3 Omslag: Thomas Bang Grafisk tilrettelægning: Jens Bertelsen Repro, tryk og bogbind: Hecht-Hansen Grafisk Produktion Papir: Lessebo 100g ISSN Akademiraadets kontor, Charlottenborg (porten tv., 2. sal) Kongens Nytorv 1 Postboks København K Telefon: Telefax: internetside: Kontortid: og Direkte numre: : Lena Keller ( : Nina Tjørnemark ( : Tove Lergaard ( Forord Beretning for perioden 1. juli juni 2001 fra Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster: Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Akademiets opgaver Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster (indtil 1. april 1999: Akademiet for de Skønne Kunster) hvis virksomhed udøves gennem Akademiraadet er en af institutionerne i Det Kongelige Danske Kunstakademi, der fik sin første fundats i De øvrige er Kunstakademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Konservatorskolen, samt Kunstakademiets Bibliotek. Hver skole, Biblioteket og Akademiet er nu selvstændige institutioner. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Akademiet behandler henvendelser fra statslige myndigheder, og kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og institutioner samt over for offentligheden. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst, samt gennem de mange personer Akademiraadet udpeger til repræsentantskaber, bestyrelser m.v. uden for Akademiet. Akademiets sammensætning De 60 ordinære medlemmer af Akademiet: 20 arkitekter, 20 billedhugger og 20 malere, vælges af Kunstnersamfundet. Akademiraadets 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets ordinære medlemmer med 4 fra hver sektion. Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury, der optager nye medlemmer i Kunstnersamfundet, har siden 1. april medlemmer: 5 arkitekter, 5 billedhuggere og 5 malere. Kunstnersamfundet vælger 6, og Akademiraadet vælger 9 jurymedlemmer. De ca arkitekter, billedhuggere og malere, der ved kunst-

4 6 FORORD neriske kvalifikationer har opnået medlemskab af Kunstnersamfundet, skal pr. 1. april 2002 vælge i alt 30 medlemmer til Akademiet og 6 medlemmer til Juryen. Indhold Akademiets Beretning Beretning om Akademiets virksomhed udsendes til Kulturministeriet og andre myndigheder samt til Kunstnersamfundets medlemmer i forbindelse med de valg, Kunstnersamfundet hvert tredje år foretager til Akademiet og til Juryen. Beretningen vil forhåbentlig være en inspiration for Kunstnersamfundets medlemmer til aktiv medvirken i Akademiets arbejde. Denne Beretning, som omhandler perioden 1. juli juni 2001 (enkelte sager er dog omtalt ud over dette tidspunkt), følger i hovedtrækkene tidligere beretninger, og er redigeret af Akademiets nuværende præsident og akademisekretæren. Charlottenborg, i september 2001 Sys Hindsbo formand for Akademiraadet, præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Tove Lergaard akademisekretær 11 Akademiets administration Kunstnersamfundets valg 1999 Præsidenter Sekretariat og økonomi Bekendtgørelse og vedtægter Regler for optagelse i Kunstnersamfundet Valgreglement Samtidigt medlemskab af Raad og Jury Møde mellem Jury og Forretningsudvalget Norm for Udstillingssammenslutningernes stemmeret Kunstsamlingen Opdeling af og ansvar for Kunstakademiets samlinger Administration af Charlottenborg Udlån af Kuppelsalen Jubilæum i 2004 Evt. guldmedaljekonkurrence ved jubilæet Evt. ny medalje Raadsmedlemmer i andre udvalg m.v. 30 Mødevirksomhed Møder med Kunstnersamfundet den og Stiftelsesfester Akademimøder Diverse møder m.v. Kontaktudvalgetj Sager behandlet af Akademiraadet: 39 Lovgivning og administration Uddannelsesråd for de kunstneriske uddannelser Evt. sammenlægning af arkitekt- og designuddannelserne Betænkning om Billedkunst Lov om Billedkunst Internationalt Kultursekretariat Stadsarkitekt og stadsingeniør, København Skandinavisk Forening i Rom

5 8 INDHOLD INDHOLD 9 Kulturfabrikken, København Kunstneratelierer i Classensgade, København Vejregler Regionale kulturaftaler, Vestsjælland og Storstrøms Amter Plan om museum i Sarajevo Seminar om bolig/erhverv Kongelige bygningsinspektører Arbejdsgruppe om statens byggeadministration Afskrivningsloven Museumsloven/Statens Museum for Kunst Kunsten ud i det offentlige rum, rapport Charlottenborg Udstillingsbygning Koordinering af forskningen på arkitekturområdet Ændring i Bygningsfredningsloven m.fl. Udpegelse iflg. Ligestillingsloven af medlemmer til offentlige råd, udvalg m.v. 88 Overordnet planlægning Københavns Havn: Møde med overborgmesteren Lov om Københavns Havn Arealudviklingsrådet Helhedsplan for Havnen Trafik- og parkeringsproblemer, arbejdsgruppe Lokalplanforslag Kalvebod Brygge Nord Lokalplanforslag Islands Brygge Syd Lokalplanforslag Teglværkshavnen Lokalplanforslag Pakhusvej, ny færgeterminal Refshaleøen, helhedsplan Det Kongelige Teater, ny skuespilscene Dokøen, København, ny operascene Kronborg, værftsgrunden Vindmøllepark på Middelgrunden Supplerende lokalplanforslag for Ny Tøjhusgrunden Amager Strandpark Kommuneplan 2001 for København Kulturhus på Samsø Lokalplanforslag, Maribo Svaneke Havn Lokalplanforslag, Præstø Lokalplanforslag, Rudkøbing Lokalplaner i hele landet Lokalplaners status som byarkitektonisk redskab 122 Monumenter, bygninger, pladser og parker m.v. DSBs designprogram Kongens Nytorv Tilbygning til Sct. Lukas Kirke, Århus Wiedewelts mindestøtter i Jægerspris Willy Ørskov skulptur i Herning Den Lille Havfrues omgivelser Skulptur i rundkørsel Ny bebyggelse ved Marmorkirken Hollands Gaard, Nykøbing Falster 133 Andre kunstneriske vurderinger Syns- og skønsmænd udpegelser Bedømmelseskomité vedr. skulptur ved Thorvaldsens Museum Willumsen Museet, udvidelse Konkurrence om vandkunst, Horsens Tusindårshaverne, nationalkomité Byggedirektoratet, arkitekturkonference EU-Kultur 2000 Dansk hus i Venedig UDVALGET FOR KIRKEKUNST Anbefalede udsmykningsforslag Ikke anbefalede udsmykningsforslag Korrespondance om udsmykning i Hoager Kirke Rådgivning af menighedsråd Leasing af kunstværker i kirker 142 Beretning fra Juryen Juryens sammensætning Optagelse i og forlængelser af medlemskab i Kunstnersamfundet Tilskud til udstillingssammenslutninger og censurerede udstillinger Stemmeret til sammenslutninger Tilskud til separat- og gruppeudstillinger

6 10 INDHOLD 148 Æresmedlemmer og medaljer 153 Legater 161 Akademiets sammensætning Overordentlige medlemmer Æresmedlemmer af Akademiet Raadsvalgte medlemmer af Akademiet Ordinære medlemmer af Akademiet Akademiraadets medlemmer Juryens medlemmer Akademiraadets udvalg, kommissorier og medlemmer Censorer og fagkyndige indstillingsudvalg 173 Repræsentation uden for Akademiet Repræsentation i udvalg m.v. uden for Akademiet, samt evt. kommentarer Repræsentation i legatbestyrelsen uden for Akademiet 182 Akademiets formelle forudsætninger Historisk oversigt over Akademiets organisation og opgaver Kulturministeriets Bekendtgørelse pr. 1. april 1999 om Akademiet Vedtægter pr. 1. april 1999 for Akademiet Bestemmelse i Lov om Billedkunst ( 12) om Akademiet Medaljereglement Regler for optagelse i Kunstnersamfundet og for forlængelse af medlemskab 206 Kunstnersamfundets medlemmer Arkitekter Billedhuggere Malere 245 Stikordsregister Akademiets administration Under dette afsnit omtale af sager der vedrører: Kunstnersamfundets valg 1999 Præsidenter Sekretariat og økonomi Bekendtgørelse og vedtægter Regler for optagelse i Kunstnersamfundet Valgreglement Samtidigt medlemskab af Raad og Jury Møde mellem Jury og Forretningsudvalget Norm for Udstillingssammenslutningernes stemmeret Kunstsamlingen Opdeling af og ansvar for Kunstakademiets samlinger Administration af Charlottenborg Udlån af Kuppelsalen Jubilæum i 2004 Evt. guldmedaljekonkurrence ved jubilæet Evt. ny medalje Raadsmedlemmer i andre udvalg m.v. Kunstnersamfundets valg 1999 til Akademiet og til Juryen Ved valget til Akademiet for perioden 1. april marts 2005 af 10 medlemmer og 5 suppleanter for hver af de tre sektioner opstillede 19 arkitekter, 20 billedhuggere og 29 malere. Ved valget til Juryen for perioden 1. april marts 2002 af 1 medlem og 1 andensuppleant for hver af de tre sektioner opstillede 4 arkitekter, 5 billedhuggere og 11 malere. Valgdeltagelsen var omkring 52 %, hvilket desværre var lidt lavere end ved valget i I august 1999 blev ny Bekendtgørelse og Vedtægter samt lister over medlemmer og suppleanter til Akademiet, Raadet og Juryen pr. 1. april 1999 udsendt til samtlige medlemmer af Kunstnersamfundet, idet det blev oplyst, at udskrift af valgprotokollen med navne og opnåede stemmetal for samtlige kandidater kunne rekvire-

7 12 AKADEMIETS ADMINISTRATION AKADEMIETS ADMINISTRATION 13 res fra Raadets kontor. Kun få benyttede sig af denne mulighed. Navnene på de for perioden til Akademiet og de for perioden til Juryen valgte medlemmer og suppleanter fremgår af afsnit om Akademiets sammensætning. Præsidenter Akademiraadets formand, der tillige er præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster, vælges af og blandt Raadets medlemmer for et år ad gangen og kan normalt højst genvælges to gange. Billedhuggeren Finn Reinbothe var præsident og raadsformand i perioden 1. april marts Maleren Sys Hindsbo overtog hvervene den 1. april 1999, og Sys Hindsbo er valgt til 1. april Sekretariat og økonomi Akademiraadets sekretariat består af akademisekretær Tove Lergaard, Nina Tjørnemark, der pr. 1. april 2000 er opnormeret fra overassistent til kontorfuldmægtig, samt assistent Lena Keller. Akademisekretæren er heltidsansat, de øvrige ansat på 4 /5 tid. Nina Tjørnemark havde 25 års jubilæum på Raadets kontor den 25. februar 2000, og Tove Lergaard havde 25 års jubilæum den 1. maj Udgifter til bogholderi og lønningsregnskab, samt udgifter til lokaler m.v. blev til udgangen af 2000 afholdt af fællesadministrationen ved Charlottenborg. Kulturministeriet nedlagde pr. 1. januar 2001 fællesadministrationen for de ved Charlottenborg beliggende institutioner, og flere af de små institutioner under Kulturministeriet herunder Akademiraadet serviceres nu fra det nyoprettede Kulturministeriets Kunstsekretariat, da institutionerne selv ikke kan forventes at kunne varetage det nye regnskabssystem Navision Stat, der bliver indført i løbet af Den 20. juni 2000 afholdt raadsformanden Sys Hindsbo, billedhuggeren Kirsten Justesen og sekretariatets personale et møde med repræsentanter for Kulturministeriet om Raadets økonomi og indplacering i Kunstsekretariatet. Det blev oplyst, at Raadets eget sekretariat opretholdes, og kun de mere tekniske opgaver, som den nuværende fællesadministration har varetaget, overgår til Sekretaria- tet. Desuden blev nødvendigheden af vedtagelse af fællesregler for Kunstakademiets institutioner om fælleslokaler, kunstsamling m.v. nævnt. I forbindelse med nedlæggelsen af fællesadministrationen fik Raadet for 2001 en ekstrabevilling til dækning af de udgifter, som Raadet fra 2001 selv skal afholde. Størstedelen af bevillingen gik til Kunstsekretariatet, der i 2001 afholder følgende forventede udgifter for Raadet: Ejendomsskatter (ca kr.), varme (ca kr.), el (ca kr.), føring af regnskab og vagt (ca kr.), andel af overhead (ca kr.) og bygningsudgifter (ca kr.). Til de forventede udgifter, som Raadet fremover selv skal afholde, var ekstrabevillingen til telefon (ca kr.), rengøring (ca kr.), gebyr for regnskab og løn (SCR og SCL) (ca kr.) og bygningsudgifter (mindre reparationer og alarmer) (ca kr.). Disse bevillinger til Raadet er dog ikke tilstrækkelige til at dække de faktiske udgifter; således vil gebyrerne til Økonomistyrelsen i 2001 beløbe sig til mindst kr. I sommeren 2001 har sekretariatet i forbindelse med forberedelserne til tilkobling til det nye regnskabssystem måttet udarbejde omfangsrige forslag til nye regnskabs- og IT-instrukser, der er sendt til godkendelse i Kulturministeriet, Økonomistyrelsen samt Rigsrevisionen. Desuden skal der inden længe udarbejdes en virksomhedsinstruks. De nye systemer har gjort det umuligt at opretholde en mindre kontant kasse på sekretariatet, da kravene til udbetaling og bilagsattestering ikke kan overholdes med kun tre ansatte. Aftale om betalingen for ydelser til Kunstsekretariatet i 2002 og fremover og til Billedkunstskolerne, der inden længe overtager administrationen af Charlottenborg Slot er endnu ikke indgået, hvorfor realistiske budgetter ikke kan udarbejdes. Forudsætningen for forhandlingerne med Kunstsekretariatet er, at Raadet i efteråret 2001 tilkobles Navision Stat regnskabssystemet, samt at Raadets edb og IT-virksomhed fra 1. januar 2002 varetages af Kunstsekretariatet. I forbindelse med overgang til NavisionStat og den kommende opkobling til Kunstsekretariatets IT-server har Kulturministeriet i 2001 bevilget Raadet i alt ca kr. til det nødvendige nye udstyr og installationen deraf.

8 14 AKADEMIETS ADMINISTRATION AKADEMIETS ADMINISTRATION 15 Bekendtgørelse og vedtægter Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og til Juryen pr. 1. april 1999 blev i november 1998 udskrevet efter et foreløbigt valgreglement, vedtaget på forventet godkendelse fra Kulturministeriet af de i brev af 13. maj 1998 ansøgte ændringer til Bekendtgørelsen fra 1988 om Akademiet og i Cirkulære fra 1990 for Akademiet. Ny, meget kort Bekendtgørelse blev udstedt af Kulturministeriet pr. 1. april Akademiraadet har den 18. september 1999 fastsat Vedtægter for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster (nyt navn) pr. 1. april Baggrunden for ansøgning om en ny bekendtgørelse er beskrevet (på side 20), og ordlyden af ændringsforslag til Bekendtgørelse og Cirkulære er gengivet (side ) i Beretningen for Den 15. oktober 1998 bad Raadet Kulturministeriet om tilladelse til at gennemføre valgene til Juryen pr. 1. april 1999 efter de ansøgte retningslinier. I november vedtog Raadet et nyt valgreglement gældende fra og med Kunstnersamfundets valg til Akademi og Jury pr. 1. april Reglementet fulgte principielt det tidligere reglement, men var udarbejdet ud fra de nye bestemmelser (især om valgperiode og medlemstal i Juryen) i forslaget til Bekendtgørelse og Cirkulære, som forventedes men endnu ikke var godkendt af Kulturministeriet. Efter samtaler med embedsmænd i Ministeriet blev det besluttet at udskrive valgene pr. 1. april 1999 efter de ansøgte retningslinier, selv om et officielt svar endnu ikke forelå. Raadet vedtog på et møde den 21. april 1999 en udtalelse til Kulturministeriet til brug ved Ministeriets besvarelse til Folketingets Kulturudvalg vedr. en henvendelse fra maleren Henrik Buster Bruun om bl.a. Akademiets forslag til ny Bekendtgørelse samt de foretagne valg til Juryen pr I Raadets svar blev bl.a. oplyst, at betegnelserne Akademi og Kunstakademi ofte anvendes i flæng, og at de avisartikler, som hr. Bruun henviste til, ikke angik Akademiet; kun et enkelt tilfælde om genvalg til Statens Kunstfond var relevant, og her blev Raadets beklagelse over, at genvalgsreglerne er strammet, citeret. Med hensyn til de af Kunstnersamfundet foretagne valg af medlemmer til Juryen pr. 1. april 1999 blev citeret uddrag af Valgbestyrelsens brev fra november 1998 (også tilgået Henrik Buster Bruun), hvori bestyrelsen understreger, at valgene blev udskrevet efter regler, man forventede godkendt pr. 1. april Hvis Kulturministeriet mod forventning ikke skulle godkende de nye regler pr. 1. april 1999, skulle valget af jurymedlemmer formelt betragtes foretaget efter de gamle regler. Først den 26. marts 1999 blev det telefonisk oplyst fra Ministeriet, at der var udarbejdet et udkast til en meget kort Bekendtgørelse, der ville få virkning pr. 1. april Alle bestemmelser, der ikke var medtaget i Bekendtgørelsen, måtte indsættes i et cirkulære hvis kulturministeren var indstillet derpå eller indgå i en vedtægt, som Akademiraadet selv skulle fastsætte. På forespørgsel den 13. april blev det oplyst, at ministeren endnu ikke havde taget endelig stilling. Imidlertid blev der afholdt et møde den 22. april, hvor repræsentanter fra Raadet drøftede sagen med ministeren. Der var på baggrund af oplysninger, der fremkom på mødet den 22. april, indkaldt til ekstraordinært møde i Akademiraadet den 4. maj Samme dag bekræftede Ministeriet, at der en af de nærmeste dage ville blive udstedt en Bekendtgørelse pr. 1. april 1999 efter de aftalte retningslinier, hvorfor Raadet på det ekstraordinære møde kunne udpege medlemmer til Juryen for perioden 1. april marts På mødet blev et første udkast fra akademisekretæren til vedtægter også drøftet. På Raadets møde den 19. maj 1999 blev et bearbejdet udkast fra sekretæren behandlet. Raadet tog stilling til de foreslåede ændringer og godkendte en tilføjelse i 11, stk. 3 om, at Forretningsudvalgets medlemmer, udover at have ret til at overvære alle møder i udvalg og arbejdsgrupper, også kan overvære møder i Juryen. Denne bestemmelse blev vedtaget, fordi det ikke fandtes formålstjenligt, at sekretariatet skulle være den instans, der orienterede Raadet om evt. problemer i Juryen, fx om anvendelsen af de nye optagelsesregler. Eksemplarer af den trykte Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 blev modtaget fra Kulturministeriet den 16. juni. Der var ingen ændringer i forhold til det tidligere drøftede forslag, og ikrafttrædelsesdatoen var 1. april 1999.

9 16 AKADEMIETS ADMINISTRATION AKADEMIETS ADMINISTRATION 17 Forretningsudvalget sendte den 25. juni vedtægtsforslaget til udtalelse hos professor, dr.jur. Mogens Koktvedgaard. Professor Koktvedgaard svarede den 10. august 1999, at han mente, at bestemmelserne i forslagets 21 om proceduren for ændringer af Vedtægten (krav om 45 stemmer for ændring) forekom uhensigtsmæssig høj, men fandt de øvrige bestemmelser gode og velformulerede, og efter professor Koktvedgaards opfattelse, var det foreliggende forslag i god harmoni med 2, stk. 2 i Kulturministeriets Bekendtgørelse. På Raadets møde den 18. august 1999 blev det derfor besluttet at ændre stemmeantallet i 21 fra 45 til 35, men et forslag i brev af 8. august fra Juryen formand, maleren Ole Sporring, om at Juryens årlige konstituerende møder skulle indkaldes af den afgående formand, kunne Raadet ikke tiltræde. I sit brev oplyste Juryens formand også, at han forventede, at Juryen ville indføre bestemmelser i sin forretningsorden, der pointerer og sikrer princippet om vandtætte skotter mellem Raad og Jury, og at han forventede, at også Vedtægterne vil være i god overensstemmelse med dette princip. Sekretæren gjorde opmærksom på, at dette princip, hvor Raadet ikke har indflydelse på de beslutninger Juryen skal foretage og omvendt som ganske vist også er hidtidig praksis måske ikke med tilstrækkelig tydelighed fremgik hverken af de tidligere bestemmelser eller i udkast til nye Vedtægter, og at det på længere sigt kunne være formålstjenligt, at nærmere regler om Juryens ansvarsområder blev indføjet. Raadet understregede, at Juryen fortsat er absolut suveræn i de sager, der afgøres af Juryen, nemlig optagelse i KS, forlængelse af medlemskab, uddeling af tilskud til udstillinger og stemmeretsmeddelelse. I øvrige sager, fx om de principielle spørgsmål der vedrører Juryens sammensætning og de regler, som Juryen arbejde efter, er det fortsat Akademiraadet, der fremsætter udtalelser. Men for at undgå eventuelle fremtidige tvivlsspørgsmål om, hvem der udtaler sig om hvad og dermed udelukke muligheden for dobbelte, evt. modstridende udtalelser fra Jury og Raad besluttede Raadet at indføje en bestemmelse, der præciserer Juryens og juryformandens ansvarsområde iflg. gældende praksis. Bestemmelsen blev indført i 6, stk. 3: Formanden er Juryens talsmand i sager behandlet af Juryen. I øvrige sager, fx sager af principiel karakter og om de overordnede regler for Juryens virke og arbejdsområder, fremsættes udtalelser alene af Akademiraadet. (Note: Sidste sætning udgik i november 2000). Med disse ændringer (samt en tilføjelse af teknisk karakter om at næstformanden træder i Juryformandens sted ved forfald) blev Vedtægterne vedtaget endeligt. Vedtægterne blev i slutningen af august måned 1999 udsendt til Kunstnersamfundets medlemmer sammen med ordlyden af den ny Bekendtgørelse og oplysninger om Akademiets, Akademiraadets og Juryens sammensætning. Indsigelse til Vedtægterne Til Raadets møde den 8. september 1999 var med indkaldelse udsendt kopi af brev af 1. september 1999 fra Juryens formand, Ole Sporring, samt kopi af et brev af samme dato fra Ole Sporring til professor Mogens Koktvedgaard. I brevet til professor Koktvedgaard gav Ole Sporring bl.a. udtryk for, at han mente, at nogle bestemmelser i Vedtægterne vil føre til en meget alvorlig kritik, og sandsynligvis til en kaotisk tilbagekaldelse af dele af Konsensusaftalen. Det drejede sig om: 11, stk. 3: Bl.a.: Den bestemmelse vil blive kritiseret som brud på de løfter Finn Reinbothe, Akademiraadets tidl. formand, gav om at der skulle være vandtætte skodder mellem Raadet og Juryen. Der var stor skepsis i BKF mod, at Raadet skal udpege 9 ud af 15 jurymedlemmer (mod før 6 af 12). Nu vil man have ret til at sende 3 observatører! Det er forkert at sidestille Juryen med de udvalg under Akademiraadet, som Raadet selv nedsætter og udpeger uden direkte valg fra Kunstnersamfundet. Havde jeg på forhånd kendt den bestemmelse, havde jeg bestemt ikke stillet op til valg til Juryen. 6, stk. 3: Bl.a.: Det vil blive læst som et helt urimeligt forsøg på at begrænse juryformandens ytringsfrihed. 21, stk. 2: Bl.a.: Raadet vil blive kritiseret for at sikre sig vedtægter besluttet under en ringere procedure end den man fastlægger i vedtægten. I brevet til Akademiraadet opfordrede Ole Sporring til, at man undlader at underskrive nye Vedtægter 8. september, fjerner de to bestemmelser, og derefter tager sig tid til åbent at diskutere hvilke

10 18 AKADEMIETS ADMINISTRATION AKADEMIETS ADMINISTRATION 19 ændringer, der skal til for at Akademiraadet kan leve op til sine formål i de næste årtier. I professor Koktvedgaards svar af 6. september 1999 til Ole Sporring hed det bl.a., at professor Koktvedgaard ikke havde været involveret i forhandlingerne med BKF, og derfor ingen mening havde om, hvorvidt der foreligger nogen form for aftalebrud eller lignende, men sådan som jeg læser de omhandlede regler, finder jeg ikke, at de bør kunne give anledning til så voldsomme reaktioner, som du nævner. I et nyt brev af 7. september 1999 fra Ole Sporring til Akademiraadet hed det bl.a., at de nye bestemmelser i Vedtægterne (vedtaget ) burde have været sendt til afstemning efter reglerne om ændringer i Vedtægterne. Desuden nævnes muligheden for møder mellem Forretningsudvalget og Juryens sektionsformænd i stedet for bestemmelsen om, at Forretningsudvalgets medlemmer kan overvære Jurymøder. Raadsformanden oplyste ved mødet den 8. september, at hun og Ole Sporring havde drøftet muligheden for, at bestemmelsen i 11, stk. 3, om at Forretningsudvalgets medlemmer har ret til uden stemmeret at overvære møder også i Juryen, indtil videre ikke blev anvendt, men at man i stedet når det måtte blive aktuelt holder møder mellem Forretningsudvalgets medlemmer og Juryens sektionsformænd. Raadet tiltrådte, at der indtil videre i stedet afholdes sådanne møder med Juryen. Raadets svar til Ole Sporring på breve af 1. og 7. september, blev afsendt i brev af 8. september I svaret hed det bl.a. vedr. kommentarerne til Ole Sporrings breve af 1. september til professor Koktvedgaard og til Akademiraadet: Raadet kan faktisk ikke forstå dine store betænkeligheder ved de bestemmelser, som er indføjet i Vedtægterne siden det første forslag til bekendtgørelse og cirkulære blev fremsendt til Kulturministeriet i maj Bestemmelserne, der er indført for at fremme den for Akademiets virke, treenighed og administration nødvendige dialog og kontakt mellem Jury og Raad, har overhovedet ingen indvirkning på konsensusaftalen, og er ingen trussel mod Juryens suveræne beslutninger om optagelse i Kunstnersamfundet. Må vi i øvrigt minde om, at det var Raadet, der med henvisning til Jury- ens nødvendige suverænitet under forhandlingerne afviste et forslag om at indføre en ankeinstans for Juryens afgørelser i disse sager. Bestemmelsen om juryformandens og dermed Juryens arbejdsopgaver og -områder er blot en fastsættelse af tidligere praksis, som Akademiraadet ikke har i sinde at fravige. Det ligger som tidligere helt fast, at det er Akademiraadet, der i sidste ende afgør, om en til enhver tid siddende Jury, med de til enhver tid gældende regler for juryarbejdet, fungerer på en tilfredsstillende måde, eller om regelgrundlaget bør tages op til revision. Derfor blev praksis nedfældet i denne bestemmelse, og at der hermed er indført endnu et vandtæt skot mellem Jury og Raad, kan ikke være brud på konsensusaftalen. Inden evt. beslutning om fremtidige regelændringer, der berører Juryens arbejde, vil Raadet naturligvis give Juryen mulighed for at udtale sig. I kommentarerne til brevet af 7. september til Akademiraadet fastholdt Raadet, at regler om organisation m.v. fastsættes af Raadet, og i øvrigt hed det bl.a.: Der er ganske rigtigt i Vedtægterne indføjet nogle enkelte bestemmelser i forhold til de udkast til bekendtgørelse og cirkulære, hvortil det første udkast blev sendt til Kulturministeriet i maj Kulturministeriet udstedte senere en meget kort bekendtgørelse, og overlod til Akademiraadet at fastsætte øvrige regler om organisationen og virksomheden. Dette er nu gjort og synes vi selv godt, idet vi mener, at vi har fået alting med, også ting, som manglede i de tidligere bestemmelser. Derfor er der i de den 18. august endeligt vedtagne Vedtægter indført ret stramme regler for fremtidige ændringer i Vedtægterne, da det ikke er hensigtsmæssigt, at ændringer i en gennemarbejdet Vedtægt kan foretages fra den ene dag til den anden. Disse Vedtægters udformning er i overensstemmelse med Kulturministeriets bemyndigelse, og dine bemærkninger giver ikke Raadet anledning til at tage vedtagelsen op til overvejelse. På dit møde med Raadets formand den 6. september blev det drøftet, om bestemmelsen om FU-medlemmers overværelse af bl.a. jurymøder i praksis kunne udmøntes i møder mellem Juryens sektionsformænd og Raadets Forretningsudvalg. Dette har Raadet tiltrådt. Akademiraadet må med undtagelse af denne praksisændring

11 20 AKADEMIETS ADMINISTRATION AKADEMIETS ADMINISTRATION 21 således tilbagevise din kritik af de Vedtægter, der blev endeligt vedtaget den 18. august Inden mødet i Akademiet den 25. november 1999 havde Ole Sporring til medlemmerne fremsendte kommentarer til Vedtægterne. Akademiets medlemmer gav på mødet den 25. november udtryk for tillid til Raadets vedtagelser omkring de nye Vedtægter. Ændring af Vedtægterne På Juryens foranledning blev to ændringsforslag til Vedtægterne udsendt til afstemning blandt Akademiets 60 ordinære medlemmer i efteråret Et forslag om, at sætningen i 6, stk. 3: I øvrige sager, fx sager af principiel karakter og om de overordnede regler for Juryens virke og arbejdsområder, fremsættes udtalelser alene af Akademiraadet udgår, blev vedtaget med 40 stemmer for ændringen. Et andet forslag om ændring af 11 stk. 3, således at Forretningsudvalgets medlemmer ikke kan overvære Juryens møder, blev ikke vedtaget (stemmetal: 32 for, 8 mod). Den vedtagne ændring fandt Raadet ikke af en sådan karakter, at Kunstnersamfundets medlemmer skulle orienteres, og Raadet har senere besvaret henvendelser fra bl.a. Juryen om afstemningsresultatet. I afsnit om Akademiets formelle forudsætninger er ordlyden af Kulturministeriets Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt Vedtægter for Akademiet gengivet. Regler for optagelse i KS I brev til Kunstnersamfundet ultimo august 1999 blev det oplyst, at de foreslåede regler om optagelse i Kunstnersamfundet (trykt i Beretning ) vil få virkning fra 1. april Reglerne om optagelse i Kunstnersamfundet, der skal revideres efter , er også trykt i denne Beretnings afsnit om Akademiets formelle forudsætninger. Valgreglement I brevet til Kunstnersamfundet blev det også meddelt, at Akademiraadet inden valgene i 2002 vil tilrette valgreglementet for KS-val- gene, men at Raadet allerede havde besluttet, at der fra 2002 fortsat kan stemmes på 1 kandidat til Juryen og fortsat på indtil 10 kandidater til Akademiet. Arbejdet med et nyt valgreglement, der omfatter alle valg, er endnu ikke afsluttet, hvorfor Kunstnersamfundets valg i 2002 foretages efter et foreløbigt reglement, vedtaget af Raadet den 5. september Samtidigt medlemskab af Raad og Jury I september 1999 spurgte billedhuggeren Jette Vohlert, om det var korrekt, at raadsmedlemmer også kan bestride funktionen som jurymedlem, og kan Juryen derved bevare sin uafhængighed af Raadet? Raadet konstaterede på møde den 6. oktober 1999, at Raadet ikke havde indvalgt siddende raadsmedlemmer i Juryen, men at der med den daværende sammensætning af Raad og Jury var to medlemmer med tilknytning begge steder: Kirsten Justesen blev af Raadet valgt som medlem af Juryen for perioden I 1998 blev hun af Akademiets Billedhuggersektion valgt som suppleant til Raadet for perioden , men indtrådte som medlem i 1999, da et raadsmedlem ikke var genvalgt til Akademiet. (Kirsten Justesen trådte i øvrigt ud af Juryen ). Markan Christensen blev af Kunstnersamfundet valgt som medlem af Juryen for perioden , og han blev i 1997 af Akademiets Malersektion valgt som suppleant til Akademiraadet (senere genvalgt). Raadet kan ikke omgøre hverken Kunstnersamfundets eller Akademiraadets valg til Juryen, ej heller Akademiets sektioners valg af raadsmedlemmer og -suppleanter. Og i øvrigt var Raadet af den opfattelse, at enkelte sammenfald af medlemmer i Raad og Jury ikke var et problem; hverken Juryens eller Akademiraadets suveræne afgørelser kan berøres, da arbejdsopgaverne er helt forskellige. I Jette Vohlerts replik af 12. oktober hed det bl.a.: Jeg mener dog, at det bør overlades det enkelte medlem af Jury eller Raad at vælge, hvor det ønsker at udøve sit virke, såfremt et medlem vælges begge steder. Endvidere kunne man forestille sig som praksis er nu, at Raadet kunne vælge medlemmer til Juryen fra sin egen midte. Et personsammenfald i Raad og Jury finder jeg uheldigt for Akademiets og Raadets anseelse udadtil, og det bør være en uskreven regel

Vedtægter for DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

Vedtægter for DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER Vedtægter for DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER I henhold til Bekendtgørelse nr. 306 af 18. maj 1999 om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster fastsættes følgende vedtægter. Kapitel 1 Kunstnersamfundet

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING

DESIGNSKOLEN KOLDING 20. 06. 2006 Vedtægter for den selvejende institution DESIGNSKOLEN KOLDING Navn og hjemsted 1 Designskolen Kolding er en selvejende institution under Kulturministriet. Institutionen har hjemsted i Kolding

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Referat fra Akademiets møde onsdag den 4. marts 2009 Kl (05.10)

Referat fra Akademiets møde onsdag den 4. marts 2009 Kl (05.10) DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET Akademiraadets opgave er at fremme kunsten og rådgive staten i kunstneriske spørgsmål Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten 1050 København K Tlf

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder.

1. at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, og i samarbejde med administrationen, at igangsætte de nødvendige arbejder. Vedtægter for Vildtbanegård I 1 Bebyggelsen "Vildtbanegård I", er en selvstændig afdeling under Vildtbanegård - Det sociale Boligselskab af 29.Januar 1946, bestående af 600 lejemål med hjemsted i Ishøj

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fundats

Fredensborg Kommunes Kunstfond. Fundats Fredensborg Kommunes Kunstfond Fundats Indledning Nærværende fundats er oprindeligt vedtaget d. 28. oktober 2003 af Karlebo Kommunes byråd og senere ændret d. 5. december 2006 forud for sammenlægningen

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd.

Forretningsorden. for. Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. Forretningsorden for Bestyrelsen for Mandø Fællesråd. 1. Bestyrelsens konstituering 1.1 Valg næstformand, sekretær og kasserer. (Valg af formand sker på Fællesrådets generalforsamling.) Bestyrelsen vælger

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medicin ved Syddansk Universitet Nærværende forretningsorden er udarbejdet i henhold til Standardforretningsorden for de kollegiale organer ved Syddansk Universitet,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere