Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c Redaktør Lene Nørris Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Kolofon Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c Redaktør Lene Nørris Jensen Foto: Hans Christian Jacobsen Forside samt side 8, 12, 13 Jakob Dall side 10 Erik Junge madsen Side 6 Mikkel Hansen side 11 Øvrige er fra istock og eget regi. Layout Margit Beuschau Lindstrøm Tryk Svendborg tryk Oplag 500 eksemplarer Årsrapporten kan bestilles hos Annette Boesen på eller downloades fra vores hjemmeside

3 Indhold Contents Leder: Energiforlig Den energipolitiske indsats 5 Strategien for VedvarendeEnergi Økonomiske nøgletal 7 Foreningsarbejdet 8 Informationsindsatsen 9 Projekter i udviklingslandene 10 Projekter i Danmark 12

4 Leder: Energiforlig 2012 Energipolitikken var mere eller mindre sat på standby i 2011 indtil folketingsvalget i september. Da den nye regering trådte til, fik vi en lille forsmag på deres energipolitik i form af Vores Energi, som blev præsenteret af den nye Klima, - energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i november måned. Den 22. marts 2012 fik vi endelig et energiforlig. Energiforliget giver et skub fremad til omstillingen til vedvarende energi både i form af reduktion af energiforbruget og i form af en mere bæredygtig energiforsyning, som vil spare det globale miljø for store mængder CO2. I reduktionen af energiforbruget vil der blive sat særligt fokus på de store erhvervsvirksomheder og energirenovering af bygninger generelt. Go' Energi nedlægges Som en stor overraskelse blev Go Energi foreslået nedlagt i energiforliget. Nedlæggelsen skal frigøre midler til bl.a. fremme af alternativer til oliefyring, energirenovering af eksisterende bygninger m.v. Nedlæggelsen af Go Energi betyder, at den danske energispareindsats p.t. mangler et fokus på husholdninger, det offentliges og de mindre erhvervsvirksomheders energiforbrug. Begreber som holdningsændring og ændret adfærd er ikke nævnt i energiforliget. Til gengæld er der fokus på systemerne både smart grid og ladestationer til elbiler er kommet med i forligsteksten. Nærhed, demokrati og gennemsigtighed Det meget store fokus på energieffektivitet, klimavenlige løsninger og produkter resulterer i en efterspørgsel, der tiltrækker mange forskelligartede produkter og ydelser. Ikke alle tilbud og tiltag er lige seriøse. Det gælder for løsningsmodeller, produkter og ordninger som f.eks. CSR og Carbon Footprint. Det er derfor vigtigt, at vi har troværdige produktlister og gennemsigtige godkendelses- og kvalitetsikringsordninger, så vi kan sikre en korrekt information. For VedvarendeEnergi er det vigtigt at have stor troværdighed med i alle de projekter og indsatser, vi arbejder med. Når VedvarendeEnergi beskæftiger sig med et projekt eller en mærkningsordning (CSR og Carbon Footprint), skal det derfor være 100% gennemsigtigt, hvad formålet er, og hvilke kriterier og krav der er gældende. Uafhængig og individuel rådgivning er en samfundsopgave, der skal være med til at sikre, at forbrugerne ikke bliver snydt, men netop får den rådgivning, der betyder, at de er i stand til at vælge de rigtige løsninger og produkter. Forbrugerejede vindmøller Også i energiforsyningen skal der være gennemsigtighed og nærhed. At placere vindmøllerne off-shore og ude af den enkelte forbrugers bevidsthed, syn og indflydelse betyder større investeringer og højere elregninger til den enkelte. Hvis ønsket er at skaffe VE-produktion så billigt som muligt, skal det ske via landplacerede og kystnære, forbrugerejede vindmøller. I øvrigt en ejerform, der historisk og demokratisk hænger sammen med den danske model, som internationalt er så vel anset. Årsrapporten for 2011 giver et indblik i foreningen VedvarendeEnergi og nogle af de aktiviteter, vi har beskæftiget os med i året, der gik. Såfremt du ønsker at læse mere om foreningen og vores projekter, findes der yderligere informationer på vores hjemmeside God læselyst. Marianne Bender Formand for VedvarendeEnergi 4

5 Den energipolitiske indsats VedvarendeEnergi arbejder for det overordnede mål, at Danmark skal være et samfund baseret på 100% vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer. Denne vision har gennem de seneste årtier været omdrejningspunktet for det politiske arbejde, der består af lige dele netværks- og medielobbyisme. Danmarks mest ambitiøse og bredeste energiforlig 2010 var derfor et vigtigt år i dansk energipolitik, da den gamle regering spillede ud med Energistrategi 2050, som indeholdt en langsom omstilling til vedvarende energi. Herefter fulgte måneders forhandlinger op mod folketingsvalget i september 2011, hvilket banede vejen for Danmarks mest ambitiøse og bredeste energiforlig nogensinde i marts Med planer for 50% vindkraft i elforsyningen om 8 år, energibesparelser m.m. lægger forliget sporene ud for en omstilling til 100% vedvarende energi. EU's brogede energipolitik EU s energipolitik, som danner rammerne for den danske politik, har udviklet sig mere broget i det seneste år. EU-Kommissionens forskellige forslag under Roadmap 2050 viser vejen til 80% reduktion af drivhusgasudslip frem til 2050, men realiseringen er indtil videre blokeret af Polen. Samtidig er EU's CO2-kvotepris i stadigt fald pga. for mange kvoter og en manglende vilje til politisk at reducere kvotemængden. Det betyder bl.a., at de økonomiske forudsætninger for en dansk omstilling fra kul til biomasse ikke holder. Et spændende politisk år for VedvarendeEnergi I VedvarendeEnergi har vi fulgt den energipolitiske udvikling med jævnlige kommentarer og forslag til politikerne. Ved valget var vi aktive med bl.a. en valgbus og et valgarrangement i Høje Tåstrup, og derudover har vi kommenteret over 20 forslag til love og regler i forbindelse med høringer fra Energistyrelsen og Klima- og Energiministeriet. Som resultat af samarbejdet i bl.a. 92-gruppen, Forum for bæredygtig udvikling, CONCITO m.fl. deltager vi i en række fælles udtalelser om energi-, miljø- og udviklingspolitik. Vi har arrangeret dialogmøder med repræsentanter for Energinet. dk, med vindmøllefolk, med biomasseforskere og med energiforskere ved Aalborg Universitet. Desuden har vi bidraget med en række pressemeddelelser, indlæg i både aviser, magasiner og på vores egen hjemmeside 5

6 Strategien for VedvarendeEnergi Vi arbejder ud fra en vision om at opnå 100% vedvarende energi i en bæredygtig verden. Vores værdisæt og grundlæggende tilgang til en mere demokratisk verden baseret på en vedvarende energiforsyning er ens, uanset om VedvarendeEnergi giver energirådgivning til en boligejer i Haderslev, skriver et debatindlæg i en avis eller arbejder med skolebørn i et slumområde i Kenya. En homogen organisation i en demokratisk verden VedvarendeEnergi har i 2011 arbejdet intensivt med at udarbejde en overordnet strategi for perioden Strategien, som blev endeligt vedtaget på bestyrelsesmødet i februar 2012, dækker over de overordnede mål for alle aktiviteterne i organisationen og bidrager med en synliggørelse af det fælles værdisæt. Strategi er en følge af sammenlægningen af OVE og SEK i 2010 og det forhold, at man tidligere har arbejdet efter selvstændige strategier i henholdsvis Energitjenesten, de politiske aktiviteter og det internationale arbejde. Behovet var derfor at skabe en fælles referenceramme for foreningen. Med Strategi , og processen med at skabe den, er foreningen blevet mere homogen i sit arbejde. Synergieffekt imellem det danske og internationale arbejde VedvarendeEnergi er en dansk international organisation med fokus på det praktiske, mobiliserende og politiske. Vi er en medlemsbaseret forening med en årlig omsætning på ca. 34 mio.kr., som er ligeligt fordelt mellem det danske og det udenlandske arbejde. På landsplan er vi 65 medarbejdere; 17 medarbejdere på sekretariatet i Århus og 48 medarbejdere i de lokale miljø- og energicentre. De næste par år står VedvarendeEnergi over for udfordringen med at skabe en større synergieffekt imellem det danske og internationale arbejde. Vi vil være bedre til at lære af hinandens succeshistorier og udfordringer. Emnet er derfor på dagsordnen, når der i efteråret afholdes strategiseminar for medarbejderne i VedvarendeEnergi. 6

7 Økonomiske nøgletal Omsætning En organisation i vækst Egenkapital: 1,18 mio kr. pr. 31.dec mio 32,7 33,9 29, Indtægter 2011 (mio. kr.) Danida 11,2 Øvrige internationale donorer 1,4 Private midler og gaver 0,5 Energisparepuljen 15,1 Små projekter DK 4,5 Øvrige DK 1,2 I alt 33,9 Udgifter 2011 (mio. kr.) Internationale projekter 12,6 Vedvarende Energi & Miljø 0,6 Energitjenesten 15,1 Små projekter DK 3,7 Øvrige DK 1,7 I alt 33,7 7

8 Foreningsarbejdet VedvarendeEnergi arbejder for en stærk folkelig forankring, hvilket bl.a. skal opnås gennem et aktivt og velfungerende foreningsliv baseret på frivillige. Derudover ønsker VedvarendeEnergi at fremme et specifikt fokus på involveringen af de unge, hvilket også er et udtrykt ønske fra VedvarendeEnergis bestyrelse. Frivilligt arbejde i fremgang Foreningsafdelingen står for kontakten til de 17 tilknyttede lokale energi- og miljøforeninger. De har længe haft et udtrykt ønske om ekstra hænder og en større kontakt til netop de unge. Derfor har foreningsafdelingen i 2011 skabt en platform for frivilligt arbejde i både sekretariatet og i de lokale energi- og miljøforeninger. Blandt initiativerne kan nævnes etableringen af en frivillig-jobbank på et landsdækkende netværk for frivillige i foreningerne og månedlige frivillig-caféer. I skrivende stund har vi tilknyttet over 40 frivillige, som beskæftiger sig med alt fra udvikling af medlemsmagasinet til planlægning af arrangementer med energi- og miljøpolitisk indhold. VedvarendeEnergi Ungdom Den gruppe af frivillige, vi har oplevet størst interesse fra, er de unge. Derfor har vi oprettet VedvarendeEnergi Ungdom, som består af unge mellem 15 og 30 år og der bliver tænkt mange, gode, sjove og konstruktive tanker her. Gruppen vil i 2012 fokusere på unge-til-unge formidling om energi og miljø; selvfølgelig med et handlingsanvisende aspekt- helt i tråd med foreningens øvrige arbejde. Hvert år i september afholdes Vedvarende Energidag, hvor alle interesserede inviteres til en landsdækkende event om kampen for et bæredygtigt miljø. I 2011 blev der afholdt Vedvarende Energidag 14 steder i landet, og der var et flot fremmøde på en regnvåd og blæsende dag. 8

9 Informationsindsatsen Ny visuel identitet 2011 var året, hvor VedvarendeEnergis nye visuelle identitet for alvor blev rullet ud. Det kom til udtryk bl.a. i medlemsbladet Vedvarende Energi & Miljø, der blev endnu mere professionelt i sit udtryk, samt i materialer til både valgkampen og Vedvarende Energidag. Hensigten er at skabe større genkendelighed i VedvarendeEnergis mange aktiviteter, idet genkendelighed på tværs af aktiviteterne er en vigtig brik i at skabe større synlighed om foreningen på sigt. I 2012 fokuseres der på Energitjenesten, hvor der i første omgang skabes en ny og mere brugervenlig hjemmeside med lancering i udgangen af 1.kvartal 2012 Synlighed i medierne VedvarendeEnergi havde flere vellykkede indslag i dagspressen i 2011 og var med i DR2 s Efter Deadline i forbindelse med valget. Omtalen var på ca. samme niveau som året før. Som en lille organisation er det udmærket, men vi har ambitioner om at kunne drive det til mere. Under navnet, Energitjenesten, modtager VedvarendeEnergi dog stigende omtale. Flere TV-optrædener (bl.a. i DR2-magasinet Penge og TV2s regionale kanaler), stigende omtale på hjemmesider og i trykte medier og en vedholdende stigning i trafikken på vores egen hjemmeside. Trafikken på ve.dk viser tydelige peaks op til deadlines for forskellige tilskudsordninger. Dette så vi blandt andet op til d. 30. juni, som var udløbsdatoen for en skrotningsordning for oliefyr. Kendskabet til Energitjenesten er støt stigende i mediebranchen, og vi modtager hver uge henvendelser fra journalister, der søger information eller vil have os med i redaktionelle samarbejder. 9

10 Projekter i udviklingslandene VedvarendeEnergi arbejder for adgang til rene, billige og bæredygtige energiressourcer for fattige og underprivilegerede i udviklingslandene. De skal have medindflydelse på de miljøforhold, der har konsekvenser for deres levevilkår. Ny strategi med fokus på rettigheder Den nye minister for udviklingssamarbejde, Christian Friis Bach, sendte i marts 2012 en ny strategi for Danmarks udviklings-samarbejde i høring, og forslaget forventes vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie. En vedtagelse forventes at betyde store ændringer inden for vores område, da man ønsker at ændre politikken fra en vækst- og fattigdomsorienteret tilgang til en rettighedsbaseret tilgang. Det betyder større vægt på støtte til grupper og bevægelser, der kæmper for basale menneskerettigheder som fx at kunne ytre sig, eksempelvis gennem pressen, samt adgang til vand, sanitet og basale services. Idealer, ingen kan være uenige i, men som kræver omfattende ændringer i det udviklingssamarbejde, Udenrigsministeriet har praktiseret de sidste 15 år. Fokus på folkelig forankring I VedvarendeEnergi hilser vi den nye tilgang velkommen, da den rettighedsbaserede tilgang er central i forhold til at skabe varige politiske forandringer og for opbygningen af demokratiske samfund. Dels opbygger vi kapaciteten af vores partnere og vores målgrupper til selv at kunne forbedre deres levevilkår, dels arbejder vi politisk i nationale og internationale netværk for sammen at kunne skabe varige politiske ændringer for de fattige indenfor vores tematiske områder: energi og bymiljø. 3 årig programaftale med Danida på plads I juli 2011 begyndte vores nye 3-årige programaftale med vores hoveddonor Danida. Aftalen giver os en større fleksibilitet og en vis garanti for at fortsætte nye programperioder. Desuden kan vi fokusere på at samarbejde og skabe synergi mellem vores projekter og partnere i de lande, vi arbejder i. Det betyder også, at den økonomiske ramme på ca. 13 mio. om året ligger fast - måske i flere programperioder. Vores status som programorganisation åbner for større muligheder for støtte til projekter fra andre donorer. Konkret har det betydet, at vi nu søger støtte til projekter gennem EU og The Nordic Development Fund. Projekter i by- og landmiljø Fokus er fortsat de fire udviklingslande Vietnam, Kenya, Mali og Mozambique. Vi opbygger samarbejdspartnernes og målgruppernes kapacitet til selv at agere, men der fokuseres også på den umiddelbare hjælp. I bymiljøprojekterne fokuseres på, hvordan man i slumområderne kan sikre slummens beboere adgang til rent vand og sanitære forhold, mens man i landmiljøprojekter har fokus på, hvordan den øgede skovhugst begrænses. Nedenfor beskrives status på projekterne kort, men læs mere på 10

11 Projekter i udviklingslandene Vietnam I Vietnam arbejder vi med to bymiljøprojekter. Hanoi-projektet er efter 10 år nu i sin afsluttende fase, hvor udbredelsen af effektiv borgerinddragelse i bymiljø-arbejdet er i højsædet, og hvor der er særligt fokus på vand, dræn, genbrug og affaldshåndtering. I Ha Nam, 60 km syd for Hanoi, har projektet stor succes med etablering af kompost-, affalds- og drikkevandsløsninger samt spildevandsrensning. Projektet er etableret i tæt samfinansiering og samarbejde med lokale myndigheder og borgergrupper. Kenya I Kenya arbejder vi med to bymiljøprojekter; et i Kenyas tredjestørste by Kisumu og et i slumområdet Kibera ved Nairobi. VedvarendeEnergi arbejder for, at byernes slumkvarterer får adgang til rent vand og til toiletter. Projektet i Kibera modtager støtte fra Børnenes Julekalender 2009, og som en del af dette projekt har danske og kenyanske børn mulighed for at udveksle viden og erfaring. VedvarendeEnergi har netop fået bevilliget EU-støtte til et freds- og forsoningsprojekt i Kibera, Nairobi. Projektet skal gennem en lang række mindre events som fx sport, musik, drama, miljøkampagner samt uddannelse i rettigheder og valgprocedurer forebygge den vold, som kan opstå ved det kommende parlamentsvalg i december. af adgang til såvel rent vand og toiletter, arbejdes der også her med at skabe lokalt ejerskab. I Sofala regionen er træ den vigtigste energikilde, hvilket betyder kraftig skovhugst og en deraf stigende ørkendannelse til følge. Derfor arbejder VedvarendeEnergi for at skabe lokale energi- og udviklingscentre, der administreres af lokalbefolkningen. Mali I Mali gør VedvarendeEnergi en indsats for at bremse skovhugst, forårsaget af en stor efterspørgsel på brændetræ i de store byer. Det overordnede greb i projektet er at samarbejde med lokalbefolkningen i stedet for at forvalte via forbud og sanktioner. Især initiativer til at erstatte indtægter af salg af brændetræ med andre bæredygtige alternativer har stor opbakning. Det handler bl.a. om forbedrede metoder til fjerkræopdræt, biavl og støtte i bogholderi og opsparing til kvindegrupper, der driver lokale planteskoler. I marts 2012 er VedvarendeEnergi blevet udvalgt af Nordic Development Fund til at lave en ansøgning sammen med vores partner i Mali, MFC Nyeeta om et elektrificeringsprojekt i Burkina Faso baseret på olie fra jatropha frugten. Mozambique VedvarendeEnergi arbejder med to projekter i Mozambique. I hovedstaden Maputo er der store problemer med både infrastrukturen og bymiljøet, og ud over hjælp til etablering 11

12 Projekter i Danmark Energitjenesten VedvarendeEnergi arbejder med en række nationale projekter, som alle fokuserer på energibesparelsesaktiviteter under det fælles navn Energitjenesten. Energitjenesten blev etableret i 2005 og varetages af VedvarendeEnergi og 17 lokale miljø- og energiforeninger. Energitjenestens set-up med seks regionale centre, fire lokale repræsentationer og et landsdækkende sekretariat sikrer en landsdækkende indsats, der rækker helt ud i det perifere Danmark. I 2011 etablerede Energitjenesten et landsdækkende Call Center til besvarelse af opkald. Call Centret har været en stor succes, da opkald besvares direkte af fagmedarbejdere på tværs af regionerne. På landsplan blev der besvaret ca opkald, hvor de primære emner for rådgivningen er energibesparelser og vedvarende energi. Dertil kommer en lang række husbesøg hos og arrangementer for boligejere, fyraftensmøder og temarrangementer for byggeriets parter, rådgivning og udstedelse af diplomer til mindre virksomheder samt adskillige skolebesøg i grundskolen. I alt er der gennemført arrangementer med mere end deltagere fra forskellige målgrupper. En lang række personer har besøgt vores hjemmeside, energitjenesten.dk, som er en velbesøgt hjemmeside med omkring besøgende årligt, hvoraf er unikke besøgende. I det følgende gives en kort opsummering af de projekter, som enten er nystartede i 2011 eller har haft et særligt fokus i årets løb. Råd til varme for ejere af oliefyr I 2011 blev pilotprojektet Individuel rådgivning af boligejere med oliefyr vedrørende installation af varmepumpe udbudt af Energistyrelsen. VedvarendeEnergi indgik et konsortium med COWI og Teknologisk Institut og vandt opgaven. Energitjenesten fik ca. 400 henvendelser med spørgsmål om udskiftning af oliefyr til anden varmekilde, og heraf fik godt 100 familier efterfølgende en husgennemgang med fokus på el, vand og varmebesparelser. Energitjenestens vejledning blev løbende evalueret af COWI, og en endelig evalueringsrapport fastslog, at vejledningen blev oplevet som uvildig og faglig kompetent. Endvidere følte husejerne sig generelt bedre klædt på til at træffe beslutninger om energiforbedringer i deres bolig, når de havde fået vejledning ved Energitjenesten. Projektet affødte i øvrigt øget pressedækning i forhold til udskiftning af oliefyr til vedvarende energikilder. Læs mere om projektet på 12

13 Projekter i Danmark Sol i Skive Skive Kommune har en ambition om at være førende med vedvarende energiforsyning, og Skive Kommunes skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger får nu miljøvenlig strøm fra mere end 1 MW solceller. For at stimulere interessen for solceller rundt om i de danske kommuner har VedvarendeEnergi sammen med resten af projektgruppen for Energibyen Skive lavet to temadage med fokus på solceller på kommunale bygninger. Med i projektgruppen er Arkitema, Cenergia, EnergiMidt, PA Energy, Solar City Copenhagen og Danfoss Solar Inverters. Desuden er håndbogen Solceller på kommunale bygninger udgivet i april Projektet modtager tilskud fra ForskVE-puljen, som administreres af energinet.dk. Læs mere om projektet på Sol på Bornholm Projektet bærer titlen PV Island Bornholm, og målet er, at øens elforsyning i løbet af nogle år får opført solcelleanlæg på i alt 5 MW effekt. Projektet er støttet med 9 millioner kr. af ForskVE-puljen, som administreres af Energinet.dk. Husejerne på Bornholm har i rekordfart fået sat solceller op på tagene, og den tilskudspulje, der fra starten var afsat til solceller på private huse, er nu brugt op. Dermed er den første milepæl på 2 MW nået. Men da man i projektet også ønsker at sætte anlæg op hos andre kundetyper end private husejere, skal en del af tilskudsmidlerne nu bruges på større solcelleanlæg blandt andet på kommunale bygninger. Der er flere partnere i projektet, bl.a. Østkraft, EnergiMidt, PA Energy, Energitjenesten Bornholm, Bornholms Energi- og Miljøcenter og VedvarendeEnergi, hvor VedvarendeEnergi er ansvarlige for informationsindsatsten i projektet. Læs mere om projektet på Kurveknækker-aktiviteter I forbindelse med Kurveknækker, Erhverv betalte Go Energi en del af udgiften til den energigennemgang, butikkerne skal modtage af Energitjenesten for at blive grøn butik. Med nedlæggelsen af Go Energi arbejder vi nu for at etablere andre støtteordninger for de mindre virksomheder, som ofte har begrænsede økonomiske midler. Også kommunerne har en Kurveknækkeraftale med Go Energi. VedvarendeEnergis samarbejde med kommunerne har haft stor betydning og har for alvor gjort kommunerne opmærksomme på, at hovedparten af energiforbruget på kommuneplan ligger hos borgere og virksomheder. I 2011 begyndte flere kommuner at fokusere på energibesparelser hos borgerne, og et stigende antal kommuner benytter sig nu af Energitjenestens ydelser. Kommunerne har særlig vist stor interesse for vores tilbud med husbesøg hos borgere og grundejerforeninger samt etableringen af rådgivercafé i kommunalt regi. 13

14 Projekter i Danmark En udvidelse af Grøn Diplom Grøn Kirke I 2011 blev Grøn Diplom-ordningen udvidet med ordningen Grøn Kirke Diplom, som fik meget opmærksomhed fra landets provstier. Hele 12 provstier med i alt ca. 300 kirker har vist interesse for ordningen, og de har fået lavet energigennemgange af kirken, menighedshuse og graverfaciliteter, eller fået deres energiforbrug fulgt gennem dataloggere. Kirkernes interesse for energieffektiviseringer er stor, og det forventes, at interessen vil være stigende i Læs mere om projektet på ELFORSK-projekter Energiselskabernes forskning- og udviklingsprogram for effektiv elanvendelse, ELFORSK, er et vigtigt omdrejningspunkt for teknologisk udvikling. VedvarendeEnergi deltager i ELFORSK-projektet: Klassificering af energibesparelser, der i hovedtræk går ud på at udvikle et beregningsværktøj, der kan anvendes til en hurtig vurdering af, om en energi-besparelse vil være fordelagtig at gennemføre. Projektdeltagelsen er en del af VedvarendeEnergis strategi for udvikling af nye værktøjer og koncepter for at fremme energibesparelser både i de almindelige husholdninger og hos små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Øvrige projektdeltagere er Teknologisk Institut, Videnscenter for Energibesparelser i bygninger og DS Håndværk & Industri. I 2011 blev ELFORSK-projektet: Udvikling af ESCO som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder afsluttet. Projektet indeholdt bl.a. medarbejderinddragelse i energirådgivningen, rådgivning vedrørende finansiering af energispareaktiviteter i små og mellemstore virksomheder. Der blev gennemført syv rådgivningsforløb, som alle viste, at medarbejderinddragelse og dialogbaseret energirådgivning er vejen frem, hvis der skal gennemføres og forankres energispareaktiviteter i denne type virksomheder. Projektet blev gennemført i samarbejde med NRGi, Vesko, DS Håndværk og Industri. Værktøjer, cases og en rådgivningsmodel, der er udviklet i forbindelse med projektet, kan ses på hjemmesiden Læs mere om projekterne på og 14

15 VedvarendeEnergi arbejder for et bedre klima og en bedre fordeling af verdens energiressourcer 15

16 VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1. sal 8000 Aarhus C P:

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 }

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING { 2009/2010 } Side 1 Årsberetning 2009-2010 INDHOLD Året der gik - side 4 Det politiske arbejde i DS Håndværk & Industri - side 8 Nye overenskomster - side 10 Industri og smede

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5

Indhold. Indledning 4. MS på den politiske scene 5 2013 s.2 s.3 Indhold Indledning 4 MS på den politiske scene 5 1.1. Demokratiarbejdet i Syd 6 1.2 Omfordeling 9 1.3 Nødhjælpsindsatser 12 1.4 Unge som forandringsagenter 13 1.5 Den Arabiske Region 14 1.6

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

energiforum Den menneskelige faktor

energiforum Den menneskelige faktor Nr. Nr. 5 4 / / December April 2009 2012 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015

midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 midtvejsstatus københavns klimaplan 2009-2015 bilag 6 02 indhold 04 Indledning 06 Energiforsyning - Når vi målet? - Plads til vindmøller til lands og til vands - Fra kul til biomasse - Lavere fremløbstemperatur

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2015. Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2015 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 29/4-2015 1. De europæiske rammer og udfordringer EU 2030 I oktober 2014 besluttede

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere