Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c Redaktør Lene Nørris Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Kolofon Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c Redaktør Lene Nørris Jensen Foto: Hans Christian Jacobsen Forside samt side 8, 12, 13 Jakob Dall side 10 Erik Junge madsen Side 6 Mikkel Hansen side 11 Øvrige er fra istock og eget regi. Layout Margit Beuschau Lindstrøm Tryk Svendborg tryk Oplag 500 eksemplarer Årsrapporten kan bestilles hos Annette Boesen på eller downloades fra vores hjemmeside

3 Indhold Contents Leder: Energiforlig Den energipolitiske indsats 5 Strategien for VedvarendeEnergi Økonomiske nøgletal 7 Foreningsarbejdet 8 Informationsindsatsen 9 Projekter i udviklingslandene 10 Projekter i Danmark 12

4 Leder: Energiforlig 2012 Energipolitikken var mere eller mindre sat på standby i 2011 indtil folketingsvalget i september. Da den nye regering trådte til, fik vi en lille forsmag på deres energipolitik i form af Vores Energi, som blev præsenteret af den nye Klima, - energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i november måned. Den 22. marts 2012 fik vi endelig et energiforlig. Energiforliget giver et skub fremad til omstillingen til vedvarende energi både i form af reduktion af energiforbruget og i form af en mere bæredygtig energiforsyning, som vil spare det globale miljø for store mængder CO2. I reduktionen af energiforbruget vil der blive sat særligt fokus på de store erhvervsvirksomheder og energirenovering af bygninger generelt. Go' Energi nedlægges Som en stor overraskelse blev Go Energi foreslået nedlagt i energiforliget. Nedlæggelsen skal frigøre midler til bl.a. fremme af alternativer til oliefyring, energirenovering af eksisterende bygninger m.v. Nedlæggelsen af Go Energi betyder, at den danske energispareindsats p.t. mangler et fokus på husholdninger, det offentliges og de mindre erhvervsvirksomheders energiforbrug. Begreber som holdningsændring og ændret adfærd er ikke nævnt i energiforliget. Til gengæld er der fokus på systemerne både smart grid og ladestationer til elbiler er kommet med i forligsteksten. Nærhed, demokrati og gennemsigtighed Det meget store fokus på energieffektivitet, klimavenlige løsninger og produkter resulterer i en efterspørgsel, der tiltrækker mange forskelligartede produkter og ydelser. Ikke alle tilbud og tiltag er lige seriøse. Det gælder for løsningsmodeller, produkter og ordninger som f.eks. CSR og Carbon Footprint. Det er derfor vigtigt, at vi har troværdige produktlister og gennemsigtige godkendelses- og kvalitetsikringsordninger, så vi kan sikre en korrekt information. For VedvarendeEnergi er det vigtigt at have stor troværdighed med i alle de projekter og indsatser, vi arbejder med. Når VedvarendeEnergi beskæftiger sig med et projekt eller en mærkningsordning (CSR og Carbon Footprint), skal det derfor være 100% gennemsigtigt, hvad formålet er, og hvilke kriterier og krav der er gældende. Uafhængig og individuel rådgivning er en samfundsopgave, der skal være med til at sikre, at forbrugerne ikke bliver snydt, men netop får den rådgivning, der betyder, at de er i stand til at vælge de rigtige løsninger og produkter. Forbrugerejede vindmøller Også i energiforsyningen skal der være gennemsigtighed og nærhed. At placere vindmøllerne off-shore og ude af den enkelte forbrugers bevidsthed, syn og indflydelse betyder større investeringer og højere elregninger til den enkelte. Hvis ønsket er at skaffe VE-produktion så billigt som muligt, skal det ske via landplacerede og kystnære, forbrugerejede vindmøller. I øvrigt en ejerform, der historisk og demokratisk hænger sammen med den danske model, som internationalt er så vel anset. Årsrapporten for 2011 giver et indblik i foreningen VedvarendeEnergi og nogle af de aktiviteter, vi har beskæftiget os med i året, der gik. Såfremt du ønsker at læse mere om foreningen og vores projekter, findes der yderligere informationer på vores hjemmeside God læselyst. Marianne Bender Formand for VedvarendeEnergi 4

5 Den energipolitiske indsats VedvarendeEnergi arbejder for det overordnede mål, at Danmark skal være et samfund baseret på 100% vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer. Denne vision har gennem de seneste årtier været omdrejningspunktet for det politiske arbejde, der består af lige dele netværks- og medielobbyisme. Danmarks mest ambitiøse og bredeste energiforlig 2010 var derfor et vigtigt år i dansk energipolitik, da den gamle regering spillede ud med Energistrategi 2050, som indeholdt en langsom omstilling til vedvarende energi. Herefter fulgte måneders forhandlinger op mod folketingsvalget i september 2011, hvilket banede vejen for Danmarks mest ambitiøse og bredeste energiforlig nogensinde i marts Med planer for 50% vindkraft i elforsyningen om 8 år, energibesparelser m.m. lægger forliget sporene ud for en omstilling til 100% vedvarende energi. EU's brogede energipolitik EU s energipolitik, som danner rammerne for den danske politik, har udviklet sig mere broget i det seneste år. EU-Kommissionens forskellige forslag under Roadmap 2050 viser vejen til 80% reduktion af drivhusgasudslip frem til 2050, men realiseringen er indtil videre blokeret af Polen. Samtidig er EU's CO2-kvotepris i stadigt fald pga. for mange kvoter og en manglende vilje til politisk at reducere kvotemængden. Det betyder bl.a., at de økonomiske forudsætninger for en dansk omstilling fra kul til biomasse ikke holder. Et spændende politisk år for VedvarendeEnergi I VedvarendeEnergi har vi fulgt den energipolitiske udvikling med jævnlige kommentarer og forslag til politikerne. Ved valget var vi aktive med bl.a. en valgbus og et valgarrangement i Høje Tåstrup, og derudover har vi kommenteret over 20 forslag til love og regler i forbindelse med høringer fra Energistyrelsen og Klima- og Energiministeriet. Som resultat af samarbejdet i bl.a. 92-gruppen, Forum for bæredygtig udvikling, CONCITO m.fl. deltager vi i en række fælles udtalelser om energi-, miljø- og udviklingspolitik. Vi har arrangeret dialogmøder med repræsentanter for Energinet. dk, med vindmøllefolk, med biomasseforskere og med energiforskere ved Aalborg Universitet. Desuden har vi bidraget med en række pressemeddelelser, indlæg i både aviser, magasiner og på vores egen hjemmeside 5

6 Strategien for VedvarendeEnergi Vi arbejder ud fra en vision om at opnå 100% vedvarende energi i en bæredygtig verden. Vores værdisæt og grundlæggende tilgang til en mere demokratisk verden baseret på en vedvarende energiforsyning er ens, uanset om VedvarendeEnergi giver energirådgivning til en boligejer i Haderslev, skriver et debatindlæg i en avis eller arbejder med skolebørn i et slumområde i Kenya. En homogen organisation i en demokratisk verden VedvarendeEnergi har i 2011 arbejdet intensivt med at udarbejde en overordnet strategi for perioden Strategien, som blev endeligt vedtaget på bestyrelsesmødet i februar 2012, dækker over de overordnede mål for alle aktiviteterne i organisationen og bidrager med en synliggørelse af det fælles værdisæt. Strategi er en følge af sammenlægningen af OVE og SEK i 2010 og det forhold, at man tidligere har arbejdet efter selvstændige strategier i henholdsvis Energitjenesten, de politiske aktiviteter og det internationale arbejde. Behovet var derfor at skabe en fælles referenceramme for foreningen. Med Strategi , og processen med at skabe den, er foreningen blevet mere homogen i sit arbejde. Synergieffekt imellem det danske og internationale arbejde VedvarendeEnergi er en dansk international organisation med fokus på det praktiske, mobiliserende og politiske. Vi er en medlemsbaseret forening med en årlig omsætning på ca. 34 mio.kr., som er ligeligt fordelt mellem det danske og det udenlandske arbejde. På landsplan er vi 65 medarbejdere; 17 medarbejdere på sekretariatet i Århus og 48 medarbejdere i de lokale miljø- og energicentre. De næste par år står VedvarendeEnergi over for udfordringen med at skabe en større synergieffekt imellem det danske og internationale arbejde. Vi vil være bedre til at lære af hinandens succeshistorier og udfordringer. Emnet er derfor på dagsordnen, når der i efteråret afholdes strategiseminar for medarbejderne i VedvarendeEnergi. 6

7 Økonomiske nøgletal Omsætning En organisation i vækst Egenkapital: 1,18 mio kr. pr. 31.dec mio 32,7 33,9 29, Indtægter 2011 (mio. kr.) Danida 11,2 Øvrige internationale donorer 1,4 Private midler og gaver 0,5 Energisparepuljen 15,1 Små projekter DK 4,5 Øvrige DK 1,2 I alt 33,9 Udgifter 2011 (mio. kr.) Internationale projekter 12,6 Vedvarende Energi & Miljø 0,6 Energitjenesten 15,1 Små projekter DK 3,7 Øvrige DK 1,7 I alt 33,7 7

8 Foreningsarbejdet VedvarendeEnergi arbejder for en stærk folkelig forankring, hvilket bl.a. skal opnås gennem et aktivt og velfungerende foreningsliv baseret på frivillige. Derudover ønsker VedvarendeEnergi at fremme et specifikt fokus på involveringen af de unge, hvilket også er et udtrykt ønske fra VedvarendeEnergis bestyrelse. Frivilligt arbejde i fremgang Foreningsafdelingen står for kontakten til de 17 tilknyttede lokale energi- og miljøforeninger. De har længe haft et udtrykt ønske om ekstra hænder og en større kontakt til netop de unge. Derfor har foreningsafdelingen i 2011 skabt en platform for frivilligt arbejde i både sekretariatet og i de lokale energi- og miljøforeninger. Blandt initiativerne kan nævnes etableringen af en frivillig-jobbank på et landsdækkende netværk for frivillige i foreningerne og månedlige frivillig-caféer. I skrivende stund har vi tilknyttet over 40 frivillige, som beskæftiger sig med alt fra udvikling af medlemsmagasinet til planlægning af arrangementer med energi- og miljøpolitisk indhold. VedvarendeEnergi Ungdom Den gruppe af frivillige, vi har oplevet størst interesse fra, er de unge. Derfor har vi oprettet VedvarendeEnergi Ungdom, som består af unge mellem 15 og 30 år og der bliver tænkt mange, gode, sjove og konstruktive tanker her. Gruppen vil i 2012 fokusere på unge-til-unge formidling om energi og miljø; selvfølgelig med et handlingsanvisende aspekt- helt i tråd med foreningens øvrige arbejde. Hvert år i september afholdes Vedvarende Energidag, hvor alle interesserede inviteres til en landsdækkende event om kampen for et bæredygtigt miljø. I 2011 blev der afholdt Vedvarende Energidag 14 steder i landet, og der var et flot fremmøde på en regnvåd og blæsende dag. 8

9 Informationsindsatsen Ny visuel identitet 2011 var året, hvor VedvarendeEnergis nye visuelle identitet for alvor blev rullet ud. Det kom til udtryk bl.a. i medlemsbladet Vedvarende Energi & Miljø, der blev endnu mere professionelt i sit udtryk, samt i materialer til både valgkampen og Vedvarende Energidag. Hensigten er at skabe større genkendelighed i VedvarendeEnergis mange aktiviteter, idet genkendelighed på tværs af aktiviteterne er en vigtig brik i at skabe større synlighed om foreningen på sigt. I 2012 fokuseres der på Energitjenesten, hvor der i første omgang skabes en ny og mere brugervenlig hjemmeside med lancering i udgangen af 1.kvartal 2012 Synlighed i medierne VedvarendeEnergi havde flere vellykkede indslag i dagspressen i 2011 og var med i DR2 s Efter Deadline i forbindelse med valget. Omtalen var på ca. samme niveau som året før. Som en lille organisation er det udmærket, men vi har ambitioner om at kunne drive det til mere. Under navnet, Energitjenesten, modtager VedvarendeEnergi dog stigende omtale. Flere TV-optrædener (bl.a. i DR2-magasinet Penge og TV2s regionale kanaler), stigende omtale på hjemmesider og i trykte medier og en vedholdende stigning i trafikken på vores egen hjemmeside. Trafikken på ve.dk viser tydelige peaks op til deadlines for forskellige tilskudsordninger. Dette så vi blandt andet op til d. 30. juni, som var udløbsdatoen for en skrotningsordning for oliefyr. Kendskabet til Energitjenesten er støt stigende i mediebranchen, og vi modtager hver uge henvendelser fra journalister, der søger information eller vil have os med i redaktionelle samarbejder. 9

10 Projekter i udviklingslandene VedvarendeEnergi arbejder for adgang til rene, billige og bæredygtige energiressourcer for fattige og underprivilegerede i udviklingslandene. De skal have medindflydelse på de miljøforhold, der har konsekvenser for deres levevilkår. Ny strategi med fokus på rettigheder Den nye minister for udviklingssamarbejde, Christian Friis Bach, sendte i marts 2012 en ny strategi for Danmarks udviklings-samarbejde i høring, og forslaget forventes vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie. En vedtagelse forventes at betyde store ændringer inden for vores område, da man ønsker at ændre politikken fra en vækst- og fattigdomsorienteret tilgang til en rettighedsbaseret tilgang. Det betyder større vægt på støtte til grupper og bevægelser, der kæmper for basale menneskerettigheder som fx at kunne ytre sig, eksempelvis gennem pressen, samt adgang til vand, sanitet og basale services. Idealer, ingen kan være uenige i, men som kræver omfattende ændringer i det udviklingssamarbejde, Udenrigsministeriet har praktiseret de sidste 15 år. Fokus på folkelig forankring I VedvarendeEnergi hilser vi den nye tilgang velkommen, da den rettighedsbaserede tilgang er central i forhold til at skabe varige politiske forandringer og for opbygningen af demokratiske samfund. Dels opbygger vi kapaciteten af vores partnere og vores målgrupper til selv at kunne forbedre deres levevilkår, dels arbejder vi politisk i nationale og internationale netværk for sammen at kunne skabe varige politiske ændringer for de fattige indenfor vores tematiske områder: energi og bymiljø. 3 årig programaftale med Danida på plads I juli 2011 begyndte vores nye 3-årige programaftale med vores hoveddonor Danida. Aftalen giver os en større fleksibilitet og en vis garanti for at fortsætte nye programperioder. Desuden kan vi fokusere på at samarbejde og skabe synergi mellem vores projekter og partnere i de lande, vi arbejder i. Det betyder også, at den økonomiske ramme på ca. 13 mio. om året ligger fast - måske i flere programperioder. Vores status som programorganisation åbner for større muligheder for støtte til projekter fra andre donorer. Konkret har det betydet, at vi nu søger støtte til projekter gennem EU og The Nordic Development Fund. Projekter i by- og landmiljø Fokus er fortsat de fire udviklingslande Vietnam, Kenya, Mali og Mozambique. Vi opbygger samarbejdspartnernes og målgruppernes kapacitet til selv at agere, men der fokuseres også på den umiddelbare hjælp. I bymiljøprojekterne fokuseres på, hvordan man i slumområderne kan sikre slummens beboere adgang til rent vand og sanitære forhold, mens man i landmiljøprojekter har fokus på, hvordan den øgede skovhugst begrænses. Nedenfor beskrives status på projekterne kort, men læs mere på 10

11 Projekter i udviklingslandene Vietnam I Vietnam arbejder vi med to bymiljøprojekter. Hanoi-projektet er efter 10 år nu i sin afsluttende fase, hvor udbredelsen af effektiv borgerinddragelse i bymiljø-arbejdet er i højsædet, og hvor der er særligt fokus på vand, dræn, genbrug og affaldshåndtering. I Ha Nam, 60 km syd for Hanoi, har projektet stor succes med etablering af kompost-, affalds- og drikkevandsløsninger samt spildevandsrensning. Projektet er etableret i tæt samfinansiering og samarbejde med lokale myndigheder og borgergrupper. Kenya I Kenya arbejder vi med to bymiljøprojekter; et i Kenyas tredjestørste by Kisumu og et i slumområdet Kibera ved Nairobi. VedvarendeEnergi arbejder for, at byernes slumkvarterer får adgang til rent vand og til toiletter. Projektet i Kibera modtager støtte fra Børnenes Julekalender 2009, og som en del af dette projekt har danske og kenyanske børn mulighed for at udveksle viden og erfaring. VedvarendeEnergi har netop fået bevilliget EU-støtte til et freds- og forsoningsprojekt i Kibera, Nairobi. Projektet skal gennem en lang række mindre events som fx sport, musik, drama, miljøkampagner samt uddannelse i rettigheder og valgprocedurer forebygge den vold, som kan opstå ved det kommende parlamentsvalg i december. af adgang til såvel rent vand og toiletter, arbejdes der også her med at skabe lokalt ejerskab. I Sofala regionen er træ den vigtigste energikilde, hvilket betyder kraftig skovhugst og en deraf stigende ørkendannelse til følge. Derfor arbejder VedvarendeEnergi for at skabe lokale energi- og udviklingscentre, der administreres af lokalbefolkningen. Mali I Mali gør VedvarendeEnergi en indsats for at bremse skovhugst, forårsaget af en stor efterspørgsel på brændetræ i de store byer. Det overordnede greb i projektet er at samarbejde med lokalbefolkningen i stedet for at forvalte via forbud og sanktioner. Især initiativer til at erstatte indtægter af salg af brændetræ med andre bæredygtige alternativer har stor opbakning. Det handler bl.a. om forbedrede metoder til fjerkræopdræt, biavl og støtte i bogholderi og opsparing til kvindegrupper, der driver lokale planteskoler. I marts 2012 er VedvarendeEnergi blevet udvalgt af Nordic Development Fund til at lave en ansøgning sammen med vores partner i Mali, MFC Nyeeta om et elektrificeringsprojekt i Burkina Faso baseret på olie fra jatropha frugten. Mozambique VedvarendeEnergi arbejder med to projekter i Mozambique. I hovedstaden Maputo er der store problemer med både infrastrukturen og bymiljøet, og ud over hjælp til etablering 11

12 Projekter i Danmark Energitjenesten VedvarendeEnergi arbejder med en række nationale projekter, som alle fokuserer på energibesparelsesaktiviteter under det fælles navn Energitjenesten. Energitjenesten blev etableret i 2005 og varetages af VedvarendeEnergi og 17 lokale miljø- og energiforeninger. Energitjenestens set-up med seks regionale centre, fire lokale repræsentationer og et landsdækkende sekretariat sikrer en landsdækkende indsats, der rækker helt ud i det perifere Danmark. I 2011 etablerede Energitjenesten et landsdækkende Call Center til besvarelse af opkald. Call Centret har været en stor succes, da opkald besvares direkte af fagmedarbejdere på tværs af regionerne. På landsplan blev der besvaret ca opkald, hvor de primære emner for rådgivningen er energibesparelser og vedvarende energi. Dertil kommer en lang række husbesøg hos og arrangementer for boligejere, fyraftensmøder og temarrangementer for byggeriets parter, rådgivning og udstedelse af diplomer til mindre virksomheder samt adskillige skolebesøg i grundskolen. I alt er der gennemført arrangementer med mere end deltagere fra forskellige målgrupper. En lang række personer har besøgt vores hjemmeside, energitjenesten.dk, som er en velbesøgt hjemmeside med omkring besøgende årligt, hvoraf er unikke besøgende. I det følgende gives en kort opsummering af de projekter, som enten er nystartede i 2011 eller har haft et særligt fokus i årets løb. Råd til varme for ejere af oliefyr I 2011 blev pilotprojektet Individuel rådgivning af boligejere med oliefyr vedrørende installation af varmepumpe udbudt af Energistyrelsen. VedvarendeEnergi indgik et konsortium med COWI og Teknologisk Institut og vandt opgaven. Energitjenesten fik ca. 400 henvendelser med spørgsmål om udskiftning af oliefyr til anden varmekilde, og heraf fik godt 100 familier efterfølgende en husgennemgang med fokus på el, vand og varmebesparelser. Energitjenestens vejledning blev løbende evalueret af COWI, og en endelig evalueringsrapport fastslog, at vejledningen blev oplevet som uvildig og faglig kompetent. Endvidere følte husejerne sig generelt bedre klædt på til at træffe beslutninger om energiforbedringer i deres bolig, når de havde fået vejledning ved Energitjenesten. Projektet affødte i øvrigt øget pressedækning i forhold til udskiftning af oliefyr til vedvarende energikilder. Læs mere om projektet på 12

13 Projekter i Danmark Sol i Skive Skive Kommune har en ambition om at være førende med vedvarende energiforsyning, og Skive Kommunes skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger får nu miljøvenlig strøm fra mere end 1 MW solceller. For at stimulere interessen for solceller rundt om i de danske kommuner har VedvarendeEnergi sammen med resten af projektgruppen for Energibyen Skive lavet to temadage med fokus på solceller på kommunale bygninger. Med i projektgruppen er Arkitema, Cenergia, EnergiMidt, PA Energy, Solar City Copenhagen og Danfoss Solar Inverters. Desuden er håndbogen Solceller på kommunale bygninger udgivet i april Projektet modtager tilskud fra ForskVE-puljen, som administreres af energinet.dk. Læs mere om projektet på Sol på Bornholm Projektet bærer titlen PV Island Bornholm, og målet er, at øens elforsyning i løbet af nogle år får opført solcelleanlæg på i alt 5 MW effekt. Projektet er støttet med 9 millioner kr. af ForskVE-puljen, som administreres af Energinet.dk. Husejerne på Bornholm har i rekordfart fået sat solceller op på tagene, og den tilskudspulje, der fra starten var afsat til solceller på private huse, er nu brugt op. Dermed er den første milepæl på 2 MW nået. Men da man i projektet også ønsker at sætte anlæg op hos andre kundetyper end private husejere, skal en del af tilskudsmidlerne nu bruges på større solcelleanlæg blandt andet på kommunale bygninger. Der er flere partnere i projektet, bl.a. Østkraft, EnergiMidt, PA Energy, Energitjenesten Bornholm, Bornholms Energi- og Miljøcenter og VedvarendeEnergi, hvor VedvarendeEnergi er ansvarlige for informationsindsatsten i projektet. Læs mere om projektet på Kurveknækker-aktiviteter I forbindelse med Kurveknækker, Erhverv betalte Go Energi en del af udgiften til den energigennemgang, butikkerne skal modtage af Energitjenesten for at blive grøn butik. Med nedlæggelsen af Go Energi arbejder vi nu for at etablere andre støtteordninger for de mindre virksomheder, som ofte har begrænsede økonomiske midler. Også kommunerne har en Kurveknækkeraftale med Go Energi. VedvarendeEnergis samarbejde med kommunerne har haft stor betydning og har for alvor gjort kommunerne opmærksomme på, at hovedparten af energiforbruget på kommuneplan ligger hos borgere og virksomheder. I 2011 begyndte flere kommuner at fokusere på energibesparelser hos borgerne, og et stigende antal kommuner benytter sig nu af Energitjenestens ydelser. Kommunerne har særlig vist stor interesse for vores tilbud med husbesøg hos borgere og grundejerforeninger samt etableringen af rådgivercafé i kommunalt regi. 13

14 Projekter i Danmark En udvidelse af Grøn Diplom Grøn Kirke I 2011 blev Grøn Diplom-ordningen udvidet med ordningen Grøn Kirke Diplom, som fik meget opmærksomhed fra landets provstier. Hele 12 provstier med i alt ca. 300 kirker har vist interesse for ordningen, og de har fået lavet energigennemgange af kirken, menighedshuse og graverfaciliteter, eller fået deres energiforbrug fulgt gennem dataloggere. Kirkernes interesse for energieffektiviseringer er stor, og det forventes, at interessen vil være stigende i Læs mere om projektet på ELFORSK-projekter Energiselskabernes forskning- og udviklingsprogram for effektiv elanvendelse, ELFORSK, er et vigtigt omdrejningspunkt for teknologisk udvikling. VedvarendeEnergi deltager i ELFORSK-projektet: Klassificering af energibesparelser, der i hovedtræk går ud på at udvikle et beregningsværktøj, der kan anvendes til en hurtig vurdering af, om en energi-besparelse vil være fordelagtig at gennemføre. Projektdeltagelsen er en del af VedvarendeEnergis strategi for udvikling af nye værktøjer og koncepter for at fremme energibesparelser både i de almindelige husholdninger og hos små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Øvrige projektdeltagere er Teknologisk Institut, Videnscenter for Energibesparelser i bygninger og DS Håndværk & Industri. I 2011 blev ELFORSK-projektet: Udvikling af ESCO som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder afsluttet. Projektet indeholdt bl.a. medarbejderinddragelse i energirådgivningen, rådgivning vedrørende finansiering af energispareaktiviteter i små og mellemstore virksomheder. Der blev gennemført syv rådgivningsforløb, som alle viste, at medarbejderinddragelse og dialogbaseret energirådgivning er vejen frem, hvis der skal gennemføres og forankres energispareaktiviteter i denne type virksomheder. Projektet blev gennemført i samarbejde med NRGi, Vesko, DS Håndværk og Industri. Værktøjer, cases og en rådgivningsmodel, der er udviklet i forbindelse med projektet, kan ses på hjemmesiden Læs mere om projekterne på og 14

15 VedvarendeEnergi arbejder for et bedre klima og en bedre fordeling af verdens energiressourcer 15

16 VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1. sal 8000 Aarhus C P:

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

VedvarendeEnergi. Synlighed og konkrete tiltag. Vi er enige om målet; mere handling tak! " Et godt år for

VedvarendeEnergi. Synlighed og konkrete tiltag. Vi er enige om målet; mere handling tak!  Et godt år for Årsrapport 2010 Indhold Contents Et godt år for VedvarendeEnergi 3 SEK og OVE blev til VedvarendeEnergi 4 Aktive lokale foreninger med spændende arrangementer 5 Ny styrke til det politiske arbejde 6 Energibesparelser,

Læs mere

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner Når borgere og virksomheder skal spare på energien Energitjenestens tilbud til danske kommuner Energitjenesten en partner for kommuner Med Energitjenesten som samarbejdspartner kan kommunen sætte gang

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev

Byggeriets Energiforum Nyhedsbrev af Marianne Bender, Energitjenesten Aftale om Solcelleordningen på plads Både den kendte nettomålerordning og virksomhedsordningen er blevet så attraktive, at mange har fået interesse i at investere i

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig ENERGITJENESTEN Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig 02 EKSPERTER MED Peter Larsen Energivejleder Energivejlederne i Energitjenesten kan hjælpe dig, når du

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014 Energistyrelsens indlæg 26. februar 2014 Energistyrelsen Insourcing af sekretariatet i 2013 Susanne Roed Civilingeniør i bygningsdesign Ansat i Energistyrelsen Energikonsulent for både enfamilie og flerfamilie/erhverv

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012

Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012 Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012 Odense Danhostel Kragsbjerggaard Knud Anker Iversen vælges som dirigent Lene Nørris Jensen vælges som referent Generalforsamlingen konstateres

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Sætter du pris på din bolig

Sætter du pris på din bolig Sætter du pris på din bolig Program 19.30 Velkomst, v. MZ (5 min) 19.35 Program og lidt om det praktiske, v. Steen Olesen (5 min) 19.40 Lidt om hvad Høje-Taastrup Kommune har gennemført, v. MZ (10 min)

Læs mere

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050

Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Konference fossil frie Thy, August 2012 Universitetets rolle Energibesparelser og 100% vedvarende energi i 2050 Frede Hvelplund Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Universitetets

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet

Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Fremtidens bud på krav og forventninger i markedet Kai Borggreen/ Vagn Holk Lauridsen Teknologisk Institut/ Videncenter for energibesparelser i bygninger Energy Flex house prosumer Hvor langt er vi i

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok.

Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Gør Slagelse Kommune klima positiv CO2 neutral er ikke nok. Slagelse kommunes klimaplan sigter imod at være CO2 neutral I 2020. Målet bør være, at afbrænding så vidt muligt afløses af vedvarende enrgikilder.

Læs mere

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder

Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder NOTAT Eksempler på andre kommuners klimainitiativer overfor borgere og virksomheder Hvidovre Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Sagsbehandler: Danna Borg Sagsnr.: 11/38537 Journalnr.: 24364/12 16-01-2012

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Kan energiselskaberne hjælpe med besparelser? 2. april 2009

Kan energiselskaberne hjælpe med besparelser? 2. april 2009 Kan energiselskaberne hjælpe med besparelser? 2. april 2009 Ole Sundman, DONG Energy Referencer Formål - mål Rådgivningsprocesse n Organisation Kundens behov Energibesparelser i byggeri Disposition: DONG

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således

Udgifterne ved at benytte en grøn aktør skal afholdes af den private boligejer. Der er således GRØN BOLIGKONTRAKT DISKUSSIONSOPLÆG 22. maj 2013 J.nr. 2676/1976-0004 Ref. LKO Baggrund og indledning - Grøn Boligkontrakt Bygninger står for omtrent 40% af det samlede energiforbrug, og derfor skal der

Læs mere