Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c Redaktør Lene Nørris Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 Kolofon Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c Redaktør Lene Nørris Jensen Foto: Hans Christian Jacobsen Forside samt side 8, 12, 13 Jakob Dall side 10 Erik Junge madsen Side 6 Mikkel Hansen side 11 Øvrige er fra istock og eget regi. Layout Margit Beuschau Lindstrøm Tryk Svendborg tryk Oplag 500 eksemplarer Årsrapporten kan bestilles hos Annette Boesen på eller downloades fra vores hjemmeside

3 Indhold Contents Leder: Energiforlig Den energipolitiske indsats 5 Strategien for VedvarendeEnergi Økonomiske nøgletal 7 Foreningsarbejdet 8 Informationsindsatsen 9 Projekter i udviklingslandene 10 Projekter i Danmark 12

4 Leder: Energiforlig 2012 Energipolitikken var mere eller mindre sat på standby i 2011 indtil folketingsvalget i september. Da den nye regering trådte til, fik vi en lille forsmag på deres energipolitik i form af Vores Energi, som blev præsenteret af den nye Klima, - energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i november måned. Den 22. marts 2012 fik vi endelig et energiforlig. Energiforliget giver et skub fremad til omstillingen til vedvarende energi både i form af reduktion af energiforbruget og i form af en mere bæredygtig energiforsyning, som vil spare det globale miljø for store mængder CO2. I reduktionen af energiforbruget vil der blive sat særligt fokus på de store erhvervsvirksomheder og energirenovering af bygninger generelt. Go' Energi nedlægges Som en stor overraskelse blev Go Energi foreslået nedlagt i energiforliget. Nedlæggelsen skal frigøre midler til bl.a. fremme af alternativer til oliefyring, energirenovering af eksisterende bygninger m.v. Nedlæggelsen af Go Energi betyder, at den danske energispareindsats p.t. mangler et fokus på husholdninger, det offentliges og de mindre erhvervsvirksomheders energiforbrug. Begreber som holdningsændring og ændret adfærd er ikke nævnt i energiforliget. Til gengæld er der fokus på systemerne både smart grid og ladestationer til elbiler er kommet med i forligsteksten. Nærhed, demokrati og gennemsigtighed Det meget store fokus på energieffektivitet, klimavenlige løsninger og produkter resulterer i en efterspørgsel, der tiltrækker mange forskelligartede produkter og ydelser. Ikke alle tilbud og tiltag er lige seriøse. Det gælder for løsningsmodeller, produkter og ordninger som f.eks. CSR og Carbon Footprint. Det er derfor vigtigt, at vi har troværdige produktlister og gennemsigtige godkendelses- og kvalitetsikringsordninger, så vi kan sikre en korrekt information. For VedvarendeEnergi er det vigtigt at have stor troværdighed med i alle de projekter og indsatser, vi arbejder med. Når VedvarendeEnergi beskæftiger sig med et projekt eller en mærkningsordning (CSR og Carbon Footprint), skal det derfor være 100% gennemsigtigt, hvad formålet er, og hvilke kriterier og krav der er gældende. Uafhængig og individuel rådgivning er en samfundsopgave, der skal være med til at sikre, at forbrugerne ikke bliver snydt, men netop får den rådgivning, der betyder, at de er i stand til at vælge de rigtige løsninger og produkter. Forbrugerejede vindmøller Også i energiforsyningen skal der være gennemsigtighed og nærhed. At placere vindmøllerne off-shore og ude af den enkelte forbrugers bevidsthed, syn og indflydelse betyder større investeringer og højere elregninger til den enkelte. Hvis ønsket er at skaffe VE-produktion så billigt som muligt, skal det ske via landplacerede og kystnære, forbrugerejede vindmøller. I øvrigt en ejerform, der historisk og demokratisk hænger sammen med den danske model, som internationalt er så vel anset. Årsrapporten for 2011 giver et indblik i foreningen VedvarendeEnergi og nogle af de aktiviteter, vi har beskæftiget os med i året, der gik. Såfremt du ønsker at læse mere om foreningen og vores projekter, findes der yderligere informationer på vores hjemmeside God læselyst. Marianne Bender Formand for VedvarendeEnergi 4

5 Den energipolitiske indsats VedvarendeEnergi arbejder for det overordnede mål, at Danmark skal være et samfund baseret på 100% vedvarende energi og lokale CO2-neutrale ressourcer. Denne vision har gennem de seneste årtier været omdrejningspunktet for det politiske arbejde, der består af lige dele netværks- og medielobbyisme. Danmarks mest ambitiøse og bredeste energiforlig 2010 var derfor et vigtigt år i dansk energipolitik, da den gamle regering spillede ud med Energistrategi 2050, som indeholdt en langsom omstilling til vedvarende energi. Herefter fulgte måneders forhandlinger op mod folketingsvalget i september 2011, hvilket banede vejen for Danmarks mest ambitiøse og bredeste energiforlig nogensinde i marts Med planer for 50% vindkraft i elforsyningen om 8 år, energibesparelser m.m. lægger forliget sporene ud for en omstilling til 100% vedvarende energi. EU's brogede energipolitik EU s energipolitik, som danner rammerne for den danske politik, har udviklet sig mere broget i det seneste år. EU-Kommissionens forskellige forslag under Roadmap 2050 viser vejen til 80% reduktion af drivhusgasudslip frem til 2050, men realiseringen er indtil videre blokeret af Polen. Samtidig er EU's CO2-kvotepris i stadigt fald pga. for mange kvoter og en manglende vilje til politisk at reducere kvotemængden. Det betyder bl.a., at de økonomiske forudsætninger for en dansk omstilling fra kul til biomasse ikke holder. Et spændende politisk år for VedvarendeEnergi I VedvarendeEnergi har vi fulgt den energipolitiske udvikling med jævnlige kommentarer og forslag til politikerne. Ved valget var vi aktive med bl.a. en valgbus og et valgarrangement i Høje Tåstrup, og derudover har vi kommenteret over 20 forslag til love og regler i forbindelse med høringer fra Energistyrelsen og Klima- og Energiministeriet. Som resultat af samarbejdet i bl.a. 92-gruppen, Forum for bæredygtig udvikling, CONCITO m.fl. deltager vi i en række fælles udtalelser om energi-, miljø- og udviklingspolitik. Vi har arrangeret dialogmøder med repræsentanter for Energinet. dk, med vindmøllefolk, med biomasseforskere og med energiforskere ved Aalborg Universitet. Desuden har vi bidraget med en række pressemeddelelser, indlæg i både aviser, magasiner og på vores egen hjemmeside 5

6 Strategien for VedvarendeEnergi Vi arbejder ud fra en vision om at opnå 100% vedvarende energi i en bæredygtig verden. Vores værdisæt og grundlæggende tilgang til en mere demokratisk verden baseret på en vedvarende energiforsyning er ens, uanset om VedvarendeEnergi giver energirådgivning til en boligejer i Haderslev, skriver et debatindlæg i en avis eller arbejder med skolebørn i et slumområde i Kenya. En homogen organisation i en demokratisk verden VedvarendeEnergi har i 2011 arbejdet intensivt med at udarbejde en overordnet strategi for perioden Strategien, som blev endeligt vedtaget på bestyrelsesmødet i februar 2012, dækker over de overordnede mål for alle aktiviteterne i organisationen og bidrager med en synliggørelse af det fælles værdisæt. Strategi er en følge af sammenlægningen af OVE og SEK i 2010 og det forhold, at man tidligere har arbejdet efter selvstændige strategier i henholdsvis Energitjenesten, de politiske aktiviteter og det internationale arbejde. Behovet var derfor at skabe en fælles referenceramme for foreningen. Med Strategi , og processen med at skabe den, er foreningen blevet mere homogen i sit arbejde. Synergieffekt imellem det danske og internationale arbejde VedvarendeEnergi er en dansk international organisation med fokus på det praktiske, mobiliserende og politiske. Vi er en medlemsbaseret forening med en årlig omsætning på ca. 34 mio.kr., som er ligeligt fordelt mellem det danske og det udenlandske arbejde. På landsplan er vi 65 medarbejdere; 17 medarbejdere på sekretariatet i Århus og 48 medarbejdere i de lokale miljø- og energicentre. De næste par år står VedvarendeEnergi over for udfordringen med at skabe en større synergieffekt imellem det danske og internationale arbejde. Vi vil være bedre til at lære af hinandens succeshistorier og udfordringer. Emnet er derfor på dagsordnen, når der i efteråret afholdes strategiseminar for medarbejderne i VedvarendeEnergi. 6

7 Økonomiske nøgletal Omsætning En organisation i vækst Egenkapital: 1,18 mio kr. pr. 31.dec mio 32,7 33,9 29, Indtægter 2011 (mio. kr.) Danida 11,2 Øvrige internationale donorer 1,4 Private midler og gaver 0,5 Energisparepuljen 15,1 Små projekter DK 4,5 Øvrige DK 1,2 I alt 33,9 Udgifter 2011 (mio. kr.) Internationale projekter 12,6 Vedvarende Energi & Miljø 0,6 Energitjenesten 15,1 Små projekter DK 3,7 Øvrige DK 1,7 I alt 33,7 7

8 Foreningsarbejdet VedvarendeEnergi arbejder for en stærk folkelig forankring, hvilket bl.a. skal opnås gennem et aktivt og velfungerende foreningsliv baseret på frivillige. Derudover ønsker VedvarendeEnergi at fremme et specifikt fokus på involveringen af de unge, hvilket også er et udtrykt ønske fra VedvarendeEnergis bestyrelse. Frivilligt arbejde i fremgang Foreningsafdelingen står for kontakten til de 17 tilknyttede lokale energi- og miljøforeninger. De har længe haft et udtrykt ønske om ekstra hænder og en større kontakt til netop de unge. Derfor har foreningsafdelingen i 2011 skabt en platform for frivilligt arbejde i både sekretariatet og i de lokale energi- og miljøforeninger. Blandt initiativerne kan nævnes etableringen af en frivillig-jobbank på et landsdækkende netværk for frivillige i foreningerne og månedlige frivillig-caféer. I skrivende stund har vi tilknyttet over 40 frivillige, som beskæftiger sig med alt fra udvikling af medlemsmagasinet til planlægning af arrangementer med energi- og miljøpolitisk indhold. VedvarendeEnergi Ungdom Den gruppe af frivillige, vi har oplevet størst interesse fra, er de unge. Derfor har vi oprettet VedvarendeEnergi Ungdom, som består af unge mellem 15 og 30 år og der bliver tænkt mange, gode, sjove og konstruktive tanker her. Gruppen vil i 2012 fokusere på unge-til-unge formidling om energi og miljø; selvfølgelig med et handlingsanvisende aspekt- helt i tråd med foreningens øvrige arbejde. Hvert år i september afholdes Vedvarende Energidag, hvor alle interesserede inviteres til en landsdækkende event om kampen for et bæredygtigt miljø. I 2011 blev der afholdt Vedvarende Energidag 14 steder i landet, og der var et flot fremmøde på en regnvåd og blæsende dag. 8

9 Informationsindsatsen Ny visuel identitet 2011 var året, hvor VedvarendeEnergis nye visuelle identitet for alvor blev rullet ud. Det kom til udtryk bl.a. i medlemsbladet Vedvarende Energi & Miljø, der blev endnu mere professionelt i sit udtryk, samt i materialer til både valgkampen og Vedvarende Energidag. Hensigten er at skabe større genkendelighed i VedvarendeEnergis mange aktiviteter, idet genkendelighed på tværs af aktiviteterne er en vigtig brik i at skabe større synlighed om foreningen på sigt. I 2012 fokuseres der på Energitjenesten, hvor der i første omgang skabes en ny og mere brugervenlig hjemmeside med lancering i udgangen af 1.kvartal 2012 Synlighed i medierne VedvarendeEnergi havde flere vellykkede indslag i dagspressen i 2011 og var med i DR2 s Efter Deadline i forbindelse med valget. Omtalen var på ca. samme niveau som året før. Som en lille organisation er det udmærket, men vi har ambitioner om at kunne drive det til mere. Under navnet, Energitjenesten, modtager VedvarendeEnergi dog stigende omtale. Flere TV-optrædener (bl.a. i DR2-magasinet Penge og TV2s regionale kanaler), stigende omtale på hjemmesider og i trykte medier og en vedholdende stigning i trafikken på vores egen hjemmeside. Trafikken på ve.dk viser tydelige peaks op til deadlines for forskellige tilskudsordninger. Dette så vi blandt andet op til d. 30. juni, som var udløbsdatoen for en skrotningsordning for oliefyr. Kendskabet til Energitjenesten er støt stigende i mediebranchen, og vi modtager hver uge henvendelser fra journalister, der søger information eller vil have os med i redaktionelle samarbejder. 9

10 Projekter i udviklingslandene VedvarendeEnergi arbejder for adgang til rene, billige og bæredygtige energiressourcer for fattige og underprivilegerede i udviklingslandene. De skal have medindflydelse på de miljøforhold, der har konsekvenser for deres levevilkår. Ny strategi med fokus på rettigheder Den nye minister for udviklingssamarbejde, Christian Friis Bach, sendte i marts 2012 en ny strategi for Danmarks udviklings-samarbejde i høring, og forslaget forventes vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie. En vedtagelse forventes at betyde store ændringer inden for vores område, da man ønsker at ændre politikken fra en vækst- og fattigdomsorienteret tilgang til en rettighedsbaseret tilgang. Det betyder større vægt på støtte til grupper og bevægelser, der kæmper for basale menneskerettigheder som fx at kunne ytre sig, eksempelvis gennem pressen, samt adgang til vand, sanitet og basale services. Idealer, ingen kan være uenige i, men som kræver omfattende ændringer i det udviklingssamarbejde, Udenrigsministeriet har praktiseret de sidste 15 år. Fokus på folkelig forankring I VedvarendeEnergi hilser vi den nye tilgang velkommen, da den rettighedsbaserede tilgang er central i forhold til at skabe varige politiske forandringer og for opbygningen af demokratiske samfund. Dels opbygger vi kapaciteten af vores partnere og vores målgrupper til selv at kunne forbedre deres levevilkår, dels arbejder vi politisk i nationale og internationale netværk for sammen at kunne skabe varige politiske ændringer for de fattige indenfor vores tematiske områder: energi og bymiljø. 3 årig programaftale med Danida på plads I juli 2011 begyndte vores nye 3-årige programaftale med vores hoveddonor Danida. Aftalen giver os en større fleksibilitet og en vis garanti for at fortsætte nye programperioder. Desuden kan vi fokusere på at samarbejde og skabe synergi mellem vores projekter og partnere i de lande, vi arbejder i. Det betyder også, at den økonomiske ramme på ca. 13 mio. om året ligger fast - måske i flere programperioder. Vores status som programorganisation åbner for større muligheder for støtte til projekter fra andre donorer. Konkret har det betydet, at vi nu søger støtte til projekter gennem EU og The Nordic Development Fund. Projekter i by- og landmiljø Fokus er fortsat de fire udviklingslande Vietnam, Kenya, Mali og Mozambique. Vi opbygger samarbejdspartnernes og målgruppernes kapacitet til selv at agere, men der fokuseres også på den umiddelbare hjælp. I bymiljøprojekterne fokuseres på, hvordan man i slumområderne kan sikre slummens beboere adgang til rent vand og sanitære forhold, mens man i landmiljøprojekter har fokus på, hvordan den øgede skovhugst begrænses. Nedenfor beskrives status på projekterne kort, men læs mere på 10

11 Projekter i udviklingslandene Vietnam I Vietnam arbejder vi med to bymiljøprojekter. Hanoi-projektet er efter 10 år nu i sin afsluttende fase, hvor udbredelsen af effektiv borgerinddragelse i bymiljø-arbejdet er i højsædet, og hvor der er særligt fokus på vand, dræn, genbrug og affaldshåndtering. I Ha Nam, 60 km syd for Hanoi, har projektet stor succes med etablering af kompost-, affalds- og drikkevandsløsninger samt spildevandsrensning. Projektet er etableret i tæt samfinansiering og samarbejde med lokale myndigheder og borgergrupper. Kenya I Kenya arbejder vi med to bymiljøprojekter; et i Kenyas tredjestørste by Kisumu og et i slumområdet Kibera ved Nairobi. VedvarendeEnergi arbejder for, at byernes slumkvarterer får adgang til rent vand og til toiletter. Projektet i Kibera modtager støtte fra Børnenes Julekalender 2009, og som en del af dette projekt har danske og kenyanske børn mulighed for at udveksle viden og erfaring. VedvarendeEnergi har netop fået bevilliget EU-støtte til et freds- og forsoningsprojekt i Kibera, Nairobi. Projektet skal gennem en lang række mindre events som fx sport, musik, drama, miljøkampagner samt uddannelse i rettigheder og valgprocedurer forebygge den vold, som kan opstå ved det kommende parlamentsvalg i december. af adgang til såvel rent vand og toiletter, arbejdes der også her med at skabe lokalt ejerskab. I Sofala regionen er træ den vigtigste energikilde, hvilket betyder kraftig skovhugst og en deraf stigende ørkendannelse til følge. Derfor arbejder VedvarendeEnergi for at skabe lokale energi- og udviklingscentre, der administreres af lokalbefolkningen. Mali I Mali gør VedvarendeEnergi en indsats for at bremse skovhugst, forårsaget af en stor efterspørgsel på brændetræ i de store byer. Det overordnede greb i projektet er at samarbejde med lokalbefolkningen i stedet for at forvalte via forbud og sanktioner. Især initiativer til at erstatte indtægter af salg af brændetræ med andre bæredygtige alternativer har stor opbakning. Det handler bl.a. om forbedrede metoder til fjerkræopdræt, biavl og støtte i bogholderi og opsparing til kvindegrupper, der driver lokale planteskoler. I marts 2012 er VedvarendeEnergi blevet udvalgt af Nordic Development Fund til at lave en ansøgning sammen med vores partner i Mali, MFC Nyeeta om et elektrificeringsprojekt i Burkina Faso baseret på olie fra jatropha frugten. Mozambique VedvarendeEnergi arbejder med to projekter i Mozambique. I hovedstaden Maputo er der store problemer med både infrastrukturen og bymiljøet, og ud over hjælp til etablering 11

12 Projekter i Danmark Energitjenesten VedvarendeEnergi arbejder med en række nationale projekter, som alle fokuserer på energibesparelsesaktiviteter under det fælles navn Energitjenesten. Energitjenesten blev etableret i 2005 og varetages af VedvarendeEnergi og 17 lokale miljø- og energiforeninger. Energitjenestens set-up med seks regionale centre, fire lokale repræsentationer og et landsdækkende sekretariat sikrer en landsdækkende indsats, der rækker helt ud i det perifere Danmark. I 2011 etablerede Energitjenesten et landsdækkende Call Center til besvarelse af opkald. Call Centret har været en stor succes, da opkald besvares direkte af fagmedarbejdere på tværs af regionerne. På landsplan blev der besvaret ca opkald, hvor de primære emner for rådgivningen er energibesparelser og vedvarende energi. Dertil kommer en lang række husbesøg hos og arrangementer for boligejere, fyraftensmøder og temarrangementer for byggeriets parter, rådgivning og udstedelse af diplomer til mindre virksomheder samt adskillige skolebesøg i grundskolen. I alt er der gennemført arrangementer med mere end deltagere fra forskellige målgrupper. En lang række personer har besøgt vores hjemmeside, energitjenesten.dk, som er en velbesøgt hjemmeside med omkring besøgende årligt, hvoraf er unikke besøgende. I det følgende gives en kort opsummering af de projekter, som enten er nystartede i 2011 eller har haft et særligt fokus i årets løb. Råd til varme for ejere af oliefyr I 2011 blev pilotprojektet Individuel rådgivning af boligejere med oliefyr vedrørende installation af varmepumpe udbudt af Energistyrelsen. VedvarendeEnergi indgik et konsortium med COWI og Teknologisk Institut og vandt opgaven. Energitjenesten fik ca. 400 henvendelser med spørgsmål om udskiftning af oliefyr til anden varmekilde, og heraf fik godt 100 familier efterfølgende en husgennemgang med fokus på el, vand og varmebesparelser. Energitjenestens vejledning blev løbende evalueret af COWI, og en endelig evalueringsrapport fastslog, at vejledningen blev oplevet som uvildig og faglig kompetent. Endvidere følte husejerne sig generelt bedre klædt på til at træffe beslutninger om energiforbedringer i deres bolig, når de havde fået vejledning ved Energitjenesten. Projektet affødte i øvrigt øget pressedækning i forhold til udskiftning af oliefyr til vedvarende energikilder. Læs mere om projektet på 12

13 Projekter i Danmark Sol i Skive Skive Kommune har en ambition om at være førende med vedvarende energiforsyning, og Skive Kommunes skoler, daginstitutioner og andre kommunale bygninger får nu miljøvenlig strøm fra mere end 1 MW solceller. For at stimulere interessen for solceller rundt om i de danske kommuner har VedvarendeEnergi sammen med resten af projektgruppen for Energibyen Skive lavet to temadage med fokus på solceller på kommunale bygninger. Med i projektgruppen er Arkitema, Cenergia, EnergiMidt, PA Energy, Solar City Copenhagen og Danfoss Solar Inverters. Desuden er håndbogen Solceller på kommunale bygninger udgivet i april Projektet modtager tilskud fra ForskVE-puljen, som administreres af energinet.dk. Læs mere om projektet på Sol på Bornholm Projektet bærer titlen PV Island Bornholm, og målet er, at øens elforsyning i løbet af nogle år får opført solcelleanlæg på i alt 5 MW effekt. Projektet er støttet med 9 millioner kr. af ForskVE-puljen, som administreres af Energinet.dk. Husejerne på Bornholm har i rekordfart fået sat solceller op på tagene, og den tilskudspulje, der fra starten var afsat til solceller på private huse, er nu brugt op. Dermed er den første milepæl på 2 MW nået. Men da man i projektet også ønsker at sætte anlæg op hos andre kundetyper end private husejere, skal en del af tilskudsmidlerne nu bruges på større solcelleanlæg blandt andet på kommunale bygninger. Der er flere partnere i projektet, bl.a. Østkraft, EnergiMidt, PA Energy, Energitjenesten Bornholm, Bornholms Energi- og Miljøcenter og VedvarendeEnergi, hvor VedvarendeEnergi er ansvarlige for informationsindsatsten i projektet. Læs mere om projektet på Kurveknækker-aktiviteter I forbindelse med Kurveknækker, Erhverv betalte Go Energi en del af udgiften til den energigennemgang, butikkerne skal modtage af Energitjenesten for at blive grøn butik. Med nedlæggelsen af Go Energi arbejder vi nu for at etablere andre støtteordninger for de mindre virksomheder, som ofte har begrænsede økonomiske midler. Også kommunerne har en Kurveknækkeraftale med Go Energi. VedvarendeEnergis samarbejde med kommunerne har haft stor betydning og har for alvor gjort kommunerne opmærksomme på, at hovedparten af energiforbruget på kommuneplan ligger hos borgere og virksomheder. I 2011 begyndte flere kommuner at fokusere på energibesparelser hos borgerne, og et stigende antal kommuner benytter sig nu af Energitjenestens ydelser. Kommunerne har særlig vist stor interesse for vores tilbud med husbesøg hos borgere og grundejerforeninger samt etableringen af rådgivercafé i kommunalt regi. 13

14 Projekter i Danmark En udvidelse af Grøn Diplom Grøn Kirke I 2011 blev Grøn Diplom-ordningen udvidet med ordningen Grøn Kirke Diplom, som fik meget opmærksomhed fra landets provstier. Hele 12 provstier med i alt ca. 300 kirker har vist interesse for ordningen, og de har fået lavet energigennemgange af kirken, menighedshuse og graverfaciliteter, eller fået deres energiforbrug fulgt gennem dataloggere. Kirkernes interesse for energieffektiviseringer er stor, og det forventes, at interessen vil være stigende i Læs mere om projektet på ELFORSK-projekter Energiselskabernes forskning- og udviklingsprogram for effektiv elanvendelse, ELFORSK, er et vigtigt omdrejningspunkt for teknologisk udvikling. VedvarendeEnergi deltager i ELFORSK-projektet: Klassificering af energibesparelser, der i hovedtræk går ud på at udvikle et beregningsværktøj, der kan anvendes til en hurtig vurdering af, om en energi-besparelse vil være fordelagtig at gennemføre. Projektdeltagelsen er en del af VedvarendeEnergis strategi for udvikling af nye værktøjer og koncepter for at fremme energibesparelser både i de almindelige husholdninger og hos små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Øvrige projektdeltagere er Teknologisk Institut, Videnscenter for Energibesparelser i bygninger og DS Håndværk & Industri. I 2011 blev ELFORSK-projektet: Udvikling af ESCO som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder afsluttet. Projektet indeholdt bl.a. medarbejderinddragelse i energirådgivningen, rådgivning vedrørende finansiering af energispareaktiviteter i små og mellemstore virksomheder. Der blev gennemført syv rådgivningsforløb, som alle viste, at medarbejderinddragelse og dialogbaseret energirådgivning er vejen frem, hvis der skal gennemføres og forankres energispareaktiviteter i denne type virksomheder. Projektet blev gennemført i samarbejde med NRGi, Vesko, DS Håndværk og Industri. Værktøjer, cases og en rådgivningsmodel, der er udviklet i forbindelse med projektet, kan ses på hjemmesiden Læs mere om projekterne på og 14

15 VedvarendeEnergi arbejder for et bedre klima og en bedre fordeling af verdens energiressourcer 15

16 VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1. sal 8000 Aarhus C P:

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

VedvarendeEnergi. Synlighed og konkrete tiltag. Vi er enige om målet; mere handling tak! " Et godt år for

VedvarendeEnergi. Synlighed og konkrete tiltag. Vi er enige om målet; mere handling tak!  Et godt år for Årsrapport 2010 Indhold Contents Et godt år for VedvarendeEnergi 3 SEK og OVE blev til VedvarendeEnergi 4 Aktive lokale foreninger med spændende arrangementer 5 Ny styrke til det politiske arbejde 6 Energibesparelser,

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner Når borgere og virksomheder skal spare på energien Energitjenestens tilbud til danske kommuner Energitjenesten en partner for kommuner Med Energitjenesten som samarbejdspartner kan kommunen sætte gang

Læs mere

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø

ECO-Life Projektet Vision Gammelsø ECO-Life Projektet Vision Gammelsø COWI Projektleder ECO-Life rmh@cowi.dk # 1 EU's CONCERTO program EU's Concerto program støtter ambitiøse bæredygtige byudviklings projekter, der med forankring i en klimaplan

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013

Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Dansk Gartneri Generalforsamling 27. februar 2013 Ib Larsen, Energistyrelsen Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Bedre vilkår for danske virksomheder Regeringen vil gøre det mere attraktivt at

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

Skandinaviens Biogaskonference

Skandinaviens Biogaskonference Skandinaviens Biogaskonference GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam

Klimakommunernes bestræbelser på at fremme solenergi. Danvak møde 25. Januar 2012 Klaus Ellehauge. Klaus Ellehauge. Sponsorer: Projektteam En europæisk kampagne for udbredelsen af viden om solenergi Afholdtes for første gang 12-14 maj 2011 i Danmark Afholdes næste gang 10-12. maj 2012 Finansieres af EU i 2011, 2012 og 2013 samt af sponsorer

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ELFORSK WORKSHOP ENERGIRÅDGIVER, HVILKE VIRKEMIDLER SKAL DU BRUGE? KOLDING 16 NOVEMBER PROFESSOR KIRSTEN GRAM- HANSSEN Hvad jeg vil sige

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder.

ENERGI FYN. Jette Kjær Projektleder. ENERGI FYN Jette Kjær Projektleder jik@energifyn.dk HVEM ER ENERGI FYN? Forbrugerejet andelsselskab. Ejet af 175.000 andelshavere på Fyn. 6. største energiselskab i Danmark. Distribuerer el til godt 2/3

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Det er summen af vores arbejde, der gør en forskel Bodil Kornbek, formand for VedvarendeEnergi

Det er summen af vores arbejde, der gør en forskel Bodil Kornbek, formand for VedvarendeEnergi 2013 Årsrapport INDHOLD LEDER LEDER 3 FORMIDLING AF BUDSKABET 4 Kernen i vores arbejde 4 Kommunikationsstrategi 4 Hjemmesider 5 DET POLITISKE ARBEJDE 6 Hurtigere grøn omstilling ønskes! 6 Folkets stemme

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Energistyrelsens bud på initiativer frem mod 2020 Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Agenda Energieffektivitet Nuværende EE-initiativer EE-initiativer frem mod 2020 Energieffektivisering afgørende

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig

ENERGITJENESTEN. Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig ENERGITJENESTEN Gode og gratis råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering af din bolig 02 EKSPERTER MED Peter Larsen Energivejleder Energivejlederne i Energitjenesten kan hjælpe dig, når du

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Gastekniske Dage 2016

Gastekniske Dage 2016 Gastekniske Dage 2016 GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede mål er

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Specialkonsulent Jørgen Risom, BSc Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk Ver. 10-09.2015 Den grønne omstilling

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE

ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE ForskVE - de nye 25 mio. kr. til VE NN, forskningskoordinator, Energinet.dk nn@energinet.dk Præsentation af det nye støtteprogram for VE Lidt om Energinet.dk s F&U programmer Det politiske grundlag ForskVE

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere