KOSMORAMA DET DANSKE FILMMUSEUMS TIDSSKRIFT NR. 2 NOVEMBER 1954

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOSMORAMA DET DANSKE FILMMUSEUMS TIDSSKRIFT NR. 2 NOVEMBER 1954"

Transkript

1 KOSMORAMA DET DANSKE FILMMUSEUMS TIDSSKRIFT NR. 2 NOVEMBER 1954 Fra det bedste nummer i sang- og dansefilmen 1 Rampelys og Stjerneskær ("W o rd s and M usic, M G M, 1948, iscenesat a f Norman Taur og), der fo r kort tid siden havde premiere i R ialto: Vera-Ellen og G ene K elly danser i Slaughter on loth A venu e", der i sin artistiske og stiliserende udnyttelse a f underverden-motiver kan minde lidt om Girl Hunt Ballet i L et på Tå og U PA-Film en "Frankie og Johnnie. INDHOLD: Svaret til Danny Kaye, James Broughton... 2 Filmpoesi, Erik U lrichsen... 3 Elia Kazan, Jørgen Stegelm ann Død eller levende? Theodor Christensen... 7 Filmanmeldelser: "Moderne Tider", Theodor Christensen... 9 "Hvedebrødsdage på Hjul, Erik U lrichsen... Filmindex II ( Storm P s tegnefilm)

2 SVARET TIL DANNY KAYE AF JAMES B R O U G H T O N er det 150 år siden, H. C. Andersen blev født, og i den anledning forbereder Det kgl. Teater et Andersenfestspil af Kjeld Abeli. Det er ofte blevet sagt, at digteren, om han levede i dag, ville have interesseret sig meget for filmen, og også Dansk Kulturfilm agter at mindes ham i et nyt værk, der fortrinsvis skal bestå af Andersendokumenter, billeder etc. en dokumentfilm. Måske man imidlertid også i filmens verden skulle have sikret sig en digters bistand. Man kunne have engageret den fremragende amerikanske filminstruktør James Broughton, hvilket fremgår af følgende uddrag af et brev, som Broughton i 1953 sendte til Det danske Filmmuseum: Kassér det, jeg sendte dig for nogen tid siden. Jeg tror, jeg har fået en idé, der er meget bedre, en idé, som en dansk producent kunne være interesseret i at sætte penge i. I stedet for at bygge filmen udelukkende på min egen erfaring og på en myte, har jeg pludselig set, at en langt mere bevægende og afgjort mere dansk idé til filmens handling ville være at basere den frit på H. C. Andersens virkelige liv. Jeg vil slet ikke lave noget historisk, noget med kostumer. Jeg har i sinde at tage stoffet i hans kunstneriske pilgrimsfærd som jo har så almengyldige perspektiver, og som jeg føler så stor sympati for og behandle det i moderne klædedragt, som fortællingen om et søgende menneske, på en rørende måde og ikke uden vid. Således at eventyret jagten på en karriere, attråen efter at blive berømt, efter at finde kærlighed etc. placeres i danske omgivelser; man ville da sige, at filmen var baseret på den virkelige, personlige kerne i Andersens liv. Tænk engang: Hvorledes han traf folk, prøvede at charmere dem, drømte om at blive sanger, danser, dramatiker, men var ucharmerende og ikke beundret, hvorledes han længtes efter at fortrylle og røre andre sjæle (møde eventyrprinsesser, ikke altid være Den lille Pige med Svovlstikkerne), altid ilede mod det umulige mål, altid utilfreds, på trods af alle sine rejser og anstrengelser. Og dog skabte han trolddom. Jeg forestiller mig dette gjort yndefyldt, lidt impertinent, slet ikke pompøst, teknisk set måske i en mere kompetent stil end Adventures of Jimmy", men uden at miste denne films lethed og uden udpensling af pointerne. Jeg ved, at jeg ville overføre mange af mine egne følelser på behandlingen af en anden kunstners historie, og dog ville jeg kunne se objektivt på den og gøre den levende i sig selv. Vi behøver ikke at kalde helten Andersen, vi kan kalde ham B..., om du vil. Jeg ønsker blot at gøre rede for kilden til det stof, jeg vil bruge til at konstruere en tragikomisk fabel. Dette ville være svaret til Danny Kaye og Sam Goldwyn; og hvorfor skulle det ikke kunne blive en rigtig film, en, som hele verden måtte se? Jeg er klar over, at mine drømme om at lave film i Danmark bliver mere og mere ambitiøse. Denne film behøver dog ikke megen tale og dialog; jeg ville foretrække, at dens billeder forklarede sig selv i så høj grad som muligt. Den ville også være en dejlig ramme omkring danske landskaber og lokaliteter; og jeg ville gerne have udendørsoptagelser i mindst et af mine filmprojekter. Finder du tanken for fantastisk? Det gør jeg ikke. Jeg indrømmer, at det ikke er nogen ukompliceret eksperimentel idé; og vi må skaffe ordentlig 2

3 støtte og et ordentligt produktionsapparat for at kunne gribe sagerne rigtigt an. Men jeg ved, at jeg kunne få noget vidunderligt ud af det, hvis nogen kunne overtales til at give mig chancen. 35 mm naturligvis. Det ville ikke blive tungt, ikke en officiel biografi, ikke en stor spillefilm. En fortælling, en pikaresk beretning, som passer til Andersens egen stil. Et eventyr, en søgen, et portræt af kunstneren, i hvilket fantasi og virkelighed blandes. Det kunne gøres på 30 minutter. Det kunne udvides til 60. Jeg starter med det samme på det rigtige manuskript til denne film." FILMPOESI AF ERIK ULRICHSEN Filmkunsten er noget relativt nyt, og det nye lærer man først og fremmest at forstå ved at sammenligne med det gamle, det kendte. Det er derfor ikke mærkeligt, at man i ca. 40 år har forsøgt at trænge ind i filmens væsen via de gamle kunstarter. Nogle har fremhævet lighederne med teaterdramaet, andre har foretrukket at lægge vægt på bevægelsen og sammenlignet med teaterballetten, atter andre har i filmen set muligheder for at realisere det bevægelige maleri. Der er dem, der mener, at filmens teknik i høj grad minder om romanens, og der er dem, der mest holder af at jævnføre med poesien. For tiden er man ikke så ivrig efter at teoretisere, i det hele taget er der udkommet relativt få filmteoretiske værker i talefilmperioden, de filminteresserede har i højere grad kastet sig over den konkrete" kritik og historien. Dette skyldes nok bl. a., at man efterhånden har set vellykkede film i så mange forskellige genrer og kategorier, at man er blevet ængstelig for at generalisere: Det ser jo ikke så godt ud, hvis man i 1952 hævder, at opera og film er fundamentalt forskellige, og der så i 1953 udsendes et mesterværk af en operafilm. Noget lignende er hændt mange gange, mutatis mutandis. Man skal ikke filme romaner! Men hvad med Vredens Druer"? Man skal ikke bruge teaterstykker! Men hvad med D e små Ræve" eller Cocteaus Les Parents Terribles"? Maleri og film har ikke noget med hinanden at gøre! Men hvad med Emmer s kunstfilm? O. s. v. Intet under, at teoretikerne ikke er så talrige, og at den franske kritiker André Bazin i en kløgtig artikel er gået ind for, hvad han kalder un cinéma impur, en filmkunst, der ikke er bange for at optage elementer fra flere forskellige kunstarter i sig. Dette er, når alt kommer til alt, også teori, og vi kan næppe undvære teori helt, der er i hvert fald noget for den æstetiske tænkning stimulerende i mødet mellem teori og praksis, og det bør ikke glemmes, at f. eks. den russiske filmteori har været frugtbringende. Det kan slås fast, at der er præsteret fremragende film med mange elementer fra næsten alle andre kunstarter i sig, men er det derfor nødvendigt at standse op ved Bernhard Shaws The golden rule is that there is no golden rule"? Hvad om det er således, at de absolutte filmhøjdepunkter har noget karakteristisk fælles med een bestemt kunstart, uden at man kan sige, at filmene bygger på denne? Vi kunne da hævde, at vel kan der skabes ypperlige film, der bygger på de øvrige kunstarter og overfører bestanddele fra dem til strimlen, men det er kun fordi disse bestanddele er så stærke, at de bevarer kraften i sig, selv overført til et andet medium 3

4 filmens egne højdepunkter, altså filmen som kunstskabende og andet og mere end bearbejder af det i forvejen fremragende og ufordærvelige, møder vi først i den næsten uvilkårlige og ubevidste sammensmeltning af filmen og nogle af denne ene bestemte kunstarts metoder. Lad os prøve med poesien som denne ene bestemte kunstart. Sagen er vanskelig, som det hedder. Samuel Johnson bemærkede: What is poetry? Why, Sir, it is much easier to say what it is not. We all know what light is, but it is not easy to tell what it is. Men på forhånd skulle det ikke være udelukket, at filmen, som er billeder i rækkefølge, havde meget tilfælles med poesien, som for en stor del består af verbale billeder, metaforer, i rækkefølge. Og det er ikke blot psykoanalyserende filmkritikere, som ofte føler trang til at fortolke en film på lignende måde, som man fortolker et digt. Både i film og i digte møder man symbolik, billedassociationer og billeder, som ligesom siger mere end der egentlig er", man har blot svært ved at forklare hvad. Tanken skal hyppigt både i poesi og film hentes frem fra et sted bag billederne". Dette var teoretiske påstande. Men er det nu således, at man overfor alle de mest fremragende film har en naturlig trang til at sige: Dette ligner poesi, dette er poetisk? For at læseren nu ikke skal kunne hævde, at jeg tager de film, jeg selv holder mest af, kalder dem poetiske og på den måde beviser" filmkunstens poetiske karakter, nævner jeg de 12 film, der blev udvalgt som verdens bedste ved den internationale kritikerenquéte i Sight and Sound i 1952: Cykeltyven", Byens Lys", Guldfeber", Panserkrydseren Potemkin", Louisiana Story", Intolerance", Guld" ( G reed"), og ved Daggry", Jeanne d Arc", Det korte M øde", Millionen" og La Régle du Jeu". Af disse 12 film bliver jeg nødt til at udelade den ene, Stroheims G uld", som jeg aldrig har set mere end et lille brudstykke af, men som Filmmuseet forhåbentlig en dag skaffer hertil. Den er naturalistisk, men det forhindrer ikke, at den samtidig kan være poetisk. Tilbage bliver 11 film. Af dem kan de 2 uden videre snak tages til indtægt for en filmpoetisk teori: Louisiana Story" (næppe nogen vil bestride, at den er at henregne til gruppen: Poetiske dokumentarfilm) og og ved Daggry" (næppe nogen vil bestride, at den tilhører den franske poetiske realisme" fra førkrigstiden). Intolerance" har i den grad lighed med poesien, at den bruger et billede som omkvæd, som et sammenbindende motiv, der flere gange kommer tilbage: Moderen med vuggen. Instruktøren havde en for sin tid højst original og personlig billeddannende evne, og hans billeder er suggestive der er næppe nogen stor orddigter, som denne ros ikke ville passe på. Kan den samme ros ikke anvendes i forbindelse med Dreyers Jeanne d A rc"? Og i forbindelse med René C l air s M illionen" (at Clair gør Paris poetisk, er vel alle enige om)? Om Cykeltyven" kan det i hvert fald hævdes, at den er mere poetisk end den roman, den er bygget over, og at scenerne mellem far og søn har lyrisk karakter. Og om Byens Lys", Guldfeber" og Det korte M øde" kan det postuleres, at de er valgt, fordi enquetens deltagere har fundet dem poetiske en anden sag er så, om alle er enige i denne dom. Vanskeligere bliver det at rubricere La Régle du Jeu" og Panserkrydseren Potemkin" under filmpoesi. Men det forhold, at 9 af de 11 film mere eller mindre leder tanken hen på poesien, kunne dog tyde på, at der er noget om snakken. 4

5 Man kan yderligere henvise til, at de to mest fremtrædende eksperimentalfilmskoler (den franske i tyverne og den moderne amerikanske) især har arbejdet med det poetiske den førstnævnte skole på linie med flere af de franske filmteoretikere fra tiden. Og at en række af de instruktører, der i dag dyrkes mest rundt om i verden af de særlig kyndige, lægger stor vægt på poetiske elementer; deriblandt Sucksdorff, Bunuel, Jean Vigo, Dovzhenko, John Ford, James Broughton, Humphrey Jennings, Carl Th. Dreyer (især i Vamp yr"), Claude Autant-Lara, Grémillon, Ingmar Bergman, Mizoguchi. Ikke de ringeste navne at tage til indtægt for en teori. ELIA KAZAN AF JØRGEN STEGELMANN I 1944 iscenesatte Elia Kazan sin første film, og siden da har han været så heldig at kunne arbejde under de store producenters respektfulde bevågenhed. Hvad andre først opnåede efter mange års trange slid med tarveligt og fattigt stof, blev Kazan til del med det samme og har aldrig siden været ham forment: Retten til selv at vælge, til at undgå underlødige eller ligegyldige opgaver. Det er da for så vidt rimeligt, at der med denne forkælelse er fulgt en lang række film, som bærer præg af at være blevet til under rolige arbejdsforhold og med velovervejet omhu. Og producenterne satte ikke forgæves deres lid til Elia Kazan alle er enige om at betegne ham som en af Hollywoods dygtigste instruktører i dag, og hans sidste film, I Storbyens Havn", tilj ubles mange steder som en af disse års betydeligste film. I Storbyens Havn" har det tilfælles med alle Kazans øvrige film, at den virker som en art filmisk stiløvelse over et Elia Kazan bundet emne. Går man hele raden af Kazans film igennem, vil man opdage, i hvor høj grad deres fællestræk be- stemmer Elia Kazan som en talentfuld filminstruktør, der først og fremmest vil prøve alt, vil anvende sine oplagte evner for iscenesættelse på en række vidt forskellige motiver, medens det unægteligt er vanskeligere at finde frem til en kunstnerisk personlighed bag filmene. I Storbyens Havn" forekommer som en øvelse over to stilarter: Det sociale filmdrama fra trediverne kombineres med den nye realisme, som gik sin gang verden over efter sidste krig og satte sit mest markante spor i Hollywood med Den nøgne By". I Storbyens Havn" er udpræget traditionel, i sit indhold tydeligt på linie med film som Blindgaden" og De gjorde mig til Forbryder", og Budd Schulbergs manuskript er et typisk eksempel på den intelligente journalistiske reportage, der arbejder som demokratiets samvittighed. Men kombinationen med den nye realismes stil, det usminkede milieu, hvor dekorationer er bandlyst, og hvor menneskene kommer ud for en ny og ligefrem nøgen belysning, er ikke ganske lykkedes. Kazan arbejder med omgivelserne på en noget effektsøgende facon, med udspekulerede kompositioner, der i grunden afslører, at der er lige dele teater og film i ham. Det er, som om netop disse mennesker i I Storbyens Havn" hastigt og overraskende er flyttet fra en scene ud i de åbne omgivelser, og der opnås sjældent en dramatisk kontakt mellem menneskene og milieuet. I overensstemmelse hermed er spillet 5

6 samlet om solopræstationer, hvilket i kraft af Marion Brandos meget originale og dynamiske spil giver filmen et værdifuldt midtpunkt. Men også i denne forbindelse støder nyt og gammelt uforligt sammen: Kun Brando og den glimrende Rod Steiger (den ældre broder) spiller i samme voldsomme stil; de øvrige skuespillere agerer konventionelt. Man har forsøgt sammenligninger mellem I Storbyens Havn og Panik", Kazans film om underverdenen i New Orleans, og sammenligningerne falder ofte ud til fordel for I Storbyens H avn"; man taler om den sidste films større perspektiver, en påstand, der næppe holder for en grundig bedømmelse. Forholdet er nok snarere det, at i Panik" arbejdede Kazan med et manuskript af Richard Murphy, der tidligere skrev Boomerang" som var enklere og mindre symboltynget end Schulbergs, og at udeladelsen af direkte demokratisk tale i Panik" gjorde filmen mere vellykket og paradoksalt nok øgede perspektiverne. I de bedste afsnit af Panik" demonstrerede Kazan sit største aktiv som instruktør, sin sans for at skildre hverdagsmennesker i en katastrofesituation, og det er kun begrædeligt, at Panik" mundede ud i en triviel forbryder jagt, hvor alle gode intentioner løb kraften af sig. Denne Kazans evne til at fortælle om almindelige mennesker, der pludselig får store problemer helt ind på livet, er måske det eneste vidnesbyrd om den kunstneriske personlighed, der ovenfor blev søgt efter. Medens Kazan ellers fortaber sig i stiløvelser og gerne vil forevise sin dygtighed og dermed anstrenger sig langt ud over sin personlighed, synes der her i Panik" og først og fremmest i hans bedste film, Boomerang" at være et felt, der bringer os nærmere ind på livet af kunstneren Kazan end alle hans flotte kraftpræstationer. I Boomerang", hvor den halvdokumentariske genre nåede sit højdepunkt, blev et retfærdighedsspørgsmål udsat for en effektiv behandling i et enkelt og præcist manuskript, som Kazan derpå ved sin instruktion trak ud af tørheden og ind i en ægte atmosfære. Boomerang" var Kazans anden film og gav sammen med hans første hvor vidt forskellige de end var et indtryk af hans evner for at skabe atmosfære og kontakt mellem filmenes personer. Der vokser et Træ i Brooklyn" var vel kun en noget sentimental filmatisering af en hest seller, men den ejede en køn tone af noget vemodigt og bittert, en oprigtig og ganske enkel varme og poetiske træk elementer, som er sjældne i hans seneste film. Kazan kom til Hollywood fra Broadway, og denne hans teaterfortid smitter stadig af på hans film. I bedste fald optræder dette teatralske som i Der vokser et Træ i Brooklyn" og Panik", hvor det så at sige intensiverer luften omkring menneskene og projektøragtigt samler sig om dem. I andre tilfælde afføder det som i I Storbyens Havn" en dekorativ, teateragtig opfattelse af omgivelserne: Den myrdede broder, anbragt på en mur i en baggård, er et fælt eksempel på Kazan, når det teatralske melodrama får magten over ham. På lignende måde kæntrede hans filmatisering af Omstigning til Paradis", der fortabte sig i dekorative, men reelt atmosfæreløse billeder og iøvrigt typisk nok forsøgte at koncentrere sig om hovedpersonerne ved hjælp af en trættende og karakterløs ophobning af halvnære billeder. Kazan har sandsynligvis villet nærmere ind på livet af disse mennesker, end teatret giver muligheder for, men resultatet blev ligegyldigt og perspektivløst hysteri. Til andre tider kan Kazan arbejde ligefrem demonstrativt filmisk»viva Zapata!", bygget over et Steinbeck-manuskript, der havde mere teori end liv 6

7 over sig, og som i Kazans filmatisering virkede som et lidt krampagtigt forsøg på at skabe en ny revolutionær film, stod som helhed svagt, fordi Kazan overbroderede med snilde effekter og melodramatiske pointer. Igen reddede Marlon Brandos ekstraordinære spil filmen over i det seværdige, men Kazans uafladelige hang til at vise, hvor filmisk han havde opfattet historien, gjorde også denne film til en kraftpræstation, dygtig og raffineret beregnet, men uden kraft til at bevæge. Der er dem, der gerne vil opfatte Elia Kazan som en udpræget demokratisk instruktor, der taler med om tidens problemer, racediskrimination ( M and og Mand imellem,,,pinky ), politisk korruption ( Boomerang"), forholdet Øst-Vest ( Cirkus på flugt") og social udbytning ( I Storbyens H avn"). Det synes imidlertid, som om han trods alt ikke i hvert fald som filmkunstner er så dybt engageret i samtidsspørgsmål, som en sådan opregning kunne tyde på. Det fremherskende træk ved alle hans film er just denne omhyggelige kælen for et ydre apparat, en overhåndtagende lyst til at stille teknisk sikkerhed og effektivitet til skue. Ingen kan for så vidt beskylde Elia Kazan for at have talt med prædikantens kedelige stemme i selv de mest appellerende film, men man savner en patos, der formår at dykke ned under den imponerende overflade. ELIA KAZANS FILM : Der vokser et Træ i Brooklyn", Boomerang", Prærie", Mand og Mand imellem", Pinky", Panik", Omstigning til Paradis", Viva Zapata!", Cirkus på Flugt", I Storbyens Havn", I gang med: East of Eden". DØD ELLER LEVENDE? A F T H E O D O R C H R IS T E N S E N Det var den ottende internationale filmfest i Edinburgh. Hvert år efter krigen, første gang i 1946, har dokumentarfilm og dokumentarfilmkunstnere fra alverdens lande sat hinanden stævne i Skotlands hovedstad. Til at begynde med var det udelukkende dokumentarfilm, oplysende film, instruktive film, der blev indladt til dette særlige komsammen, der blandt andet adskilte sig fra andre filmfester ved, at ingen præmier blev uddelt. Der var altså ikke megen basis for sladder, intrigeren og jalousi. Efterhånden gjorde man plads for andre emner og filmtyper end de rent dokumentariske. Der kom spillefilm med realistisk baggrund og socialt sigte, og experimentalfilmen rykkede ind på fløjene. Dokumentarfilmen er ikke en bås og da slet ikke en bås, som filmkunsten holder sig indenfor. Snarere kan man kalde den dokumentariske film et ingenmandsland, hvor filmkunstens kræfter tager livtag med oplysningens og propagandaens. Naturligt, at man tog experimentalfilmen med, den opererer også i et grænseland. Hvad der er på den anden side, ved ingen. I al fald ikke efter at have set svenskeren Carl Gyllenbergs As In Dreams, der blev vist en ubemærket aftenstund i Edinburghs Film House. Filmen er en gendigtning af den flere gange endevendte Prometheus-historie med Pandora, gudernes straf som dramatisk akse, dennegang udspillet af svenske teen-agers i den stockholmske skærgård. Da instruktøren forsvandt under forestillingen, blev jeg bagefter afkrævet en forklaring. Fordi jeg var skandinav. Men ellers var det en glæde og oplevelse at være tilstede. Uanset hvor 7

8 bred og omfattende Edinburgh-festen er blevet, så er det stadig den lejlighed, ved hvilken dokumentarfilmkunstnere fra hele jorden mødes. I år var fremmødet særlig stort, for man fejrede den britiske dokumentarfilms 25-års fødselsdag. Det var i 1929, at John Griersons Drifters havde premiere, og i 1954 var Grierson æresgæsten ved den store fødselsdagsfest ; Grierson initiativtageren, Grierson inspiratoren. Festmiddagen frembød et imponerende syn: I midten Grierson med Sir Stephen Tallents ved sin side den britiske embedsmand, som gjorde mest for at hjælpe dokumentarfilmen i dens første vanskelige år. Grupperet omkring dem sad de store gamle mænd i engelsk dokumentarfilm, Cavalcanti, Basil Wright, Arthur Elton, Paul Rotha etc. Uden om sad alle vi andre vi kom fra Holland, Danmark, Indien, Tjekoslovakiet, Frankrig, Jugoslavien, Australien, Canada listen kan fortsættes. Ved filmfester mødes filmfolk fra mange lande. Men Edinburgh er den eneste lejlighed for et møde mellem ligesindede, kunstnere med de samme problemer, administratorer med de samme vanskeligheder, kritikere med øje for de samme op- og nedgangsfænomener i det rummelige ingenmandsland, dokumentarfilmen. I de sidste år har især nedgangen været iøjnefaldende. Det er ikke bare dansk dokumentarfilm, som har modvind. En af Englands intelligente og følsomme kritikere, Dilys Powell fra Sunday Times, var til stede og stod til ansvar for sin pessimistiske udtalelse: Documentary is dead. Hun gjorde det vittigt, men vigende. For ansigt til ansigt med den forsamling og dens omspændende debat om arbejde og planer måtte man indrømme, at dokumentarfilmen så ud til at være så temmelig levende. Blev dette indtryk bestyrket af de film man så? Ja, både i den rent pædagogiske genre og indenfor de frie øvelser var Edinburgh bedre end de foregående år. Fra England f. eks. Thursday s Children, en følsom studie i skoling af døve børn, fra Danmark Astrid Henning-Jensens Ballet Giri om balletskolen. I den lettere stil f. eks. den engelske Transport Commission s London s Country om byens omegn og Canadas Corral om hvordan man lassoer og tæmmer en vild hest! I den dramatiske genre Hollands Lekko om fiskeri, og (mere ambitiøst, i spillefilms længde) den engelske Man of Africa, produceret af Griersons Group 3; endvidere Salt of the Earth fra USA, filmen om en minearbejderstrejke i New Mexico, lavet uafhængigt af Hollywood. Ind imellem de hele eller halve spillefilm f. eks. The Decline, en historisk spillefilm fra Jugoslavien med aktuelt perspektiv, og The Young Lovers, Anthony Asquiths film, der nu vises i Danmark med titlen Forbudte timer. Festen spændte fra den biologiske opfattelse af naturen i Nicole Védrés videnskabelige film Aux Frontilres de l Homme til Arne Sucksdorffs poetiske i Det store eventyr. Listen kan fortsættes, men er der egentlig grund til det? Dokumentarfilmen er levende dens vanskeligheder kunne man både se af filmene og lytte sig til i diskussioner. Der er alt for mange sandheder, som de filmproducerende myndigheder verden over ikke har spor lyst til at få rippet op i. Og dokumentarfilmen kan ikke ånde, hvis den ikke får lov til at rippe op. Den kan ikke på ubestemt tid gå udenom alverdens brændende spørgsmål, og det gør den i øjeblikket. Dokumentarfilmen er filmkunstens formidling af viden og meninger. Lever den end trangt i øjeblikket, så er der dog ikke fare for dens liv. Undvære den kan hverken folkene eller deres ledere. 8

9 F IL M O L O G I SANDHEDENS TIME»Jean Delannoys instruktion er så intelligent og omhyggelig, som man kan vente det af iscenesætteren af de to Gide-film»Gertrude«og»Symphonie pastorale«. (»Nationaltidende«s anm. af»sandhedens Time« »Gertrude«er»La Symphonie Pastorale«s danske titel). UPÆDAGOGISK»To drenge på 13 år var i aftes i biografen i Odense for at se den svenske film»fartfeber«, der handler om motorgale unge mennesker. Da de forlod biografen, huggede de en knallert og kørte rundt i byen i et sådant tempo, at en politipatrulje greb ind. Nu skal børneværnet se på sagen«. (»BT« ). NYT FILMEMNE»Endelig kommer der en engelsk film, der beskæftiger sig med problemet kærlighed«. (Foromtale i»bt« af»forbudte Timer«). EN ANABKIST»Han er stadig sit unge anarkistiske Selv, en fri fugl, ganske blottet for»sociale«ambitioner og en foragter af al glamour, af mondæne cocktailselskaber og formel påklædning som kjole og hvidt (»Man kunne lige så godt bære rustning«). Hans morgenmåltid består af rå æg, og det hænder, han lister et æg ned i hånden, inden han trykker et nyt bekendtskab på næven. Han er ugift og har sjældent haft eget hjem, men overnatter på divaner rundt om hos sine venner«. (En interessant karakteristik (»Nationaltidende« ) af Marlon Brando, der et andet sted i artiklen intet fingere end»fuldendte den udvikling, Eean på en så skelsættende måde indledte udviklingen frem mod den absolutte naturalisme«).»moderne Tider«. Chaplin i maskinen. De stadig MODERNE TIDER»MODERNE TIDER«. Produktion: Charles Chaplin Instruktion og manuskript: Charles Chaplin. Musik: Charles Chaplin. Instruktørassistenter: Carter De Haven og Henry Bergman. Medv.: Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Chester Conklin, Stanley Sanford, Hank Mann, Louis Natheaux, Allan Carcia. Da Chaplin i 1935 havde premiere på sin længe forberedte og seks gange omarbejdede Modern Times, fandt den sted på nogle af de største biografer i verden, i verdens to største byer. Omstændighederne ved New York-premieren har jeg glemt, men i London satte Chaplin sin film til auktion. Den gik for højstbudte filmleje, 50 % af spilleindtægten, hvilket dengang var en temmelig rå pris. Det var altså en fejret, misundt, højtbetalt filmproducent, der kom igen efter 4 års tavshed. Filmens evne til at tjene penge har man vurderet højt, men både kritikere og filmindustriens folk var mere skeptiske m. h. t. Chaplins muligheder for at klare sig i de moderne tider i tonefilmens tidsalder. Skepsis blandede sig med misundelse og fremkaldte mange steder en halvsur kritik efter premieren. Alt dette kan vi tage os let ved gensynet i 1954, men det er på sin plads at erindre om, at Chaplin også dengang var en misundt og forfulgt mand. Filmen handler som bekendt om Charlies oplevelser i maskinalderens tempel en rationaliseret fabrik og udenfor, som udstødt. Det er ikke meningen at komme nærmere ind på handlingen; dens træk er kendt, og det hører med til filmens storhed, at det ikke gør det mindste skår i tilskuerens fornøjelse. Jeg overlader med sindsro publikum til Charlies pinagtige situationer ved samlebåndet, hans martyrium i mademaskinen, hans skrækfyldte ophold på WC, hvor han ikke engang har fred for fjernsynsbilledet af chefen, hans rulleskøjtedans og hans festligt syngende opvarter. Men det bor nævnes, at misundelsen var så stor, at man forsøgte at ramme Chaplin på hans eget felt, det kunstneriske. Han var jo ikke den første, som havde lavet filmsatire over maskinalder og samlebånd. 9

10 Den store, franske instruktør, vores allesammens forgudede René Giair havde flere år tidligere iscenesat sin skarpe og overstadige Leve friheden en film der forøvrigt i 1954 er lige så tidssvarende og henrykkende som Chaplins film. Det tyske foretagende TOBIS havde en filial i Frankrig, og det var hos dette selskab, at Leve friheden var produceret. Som en forlods hævn for Chaplins planer om filmen Diktatoren, anlagde det nazistiske TOBIS sag an mod Chaplin for plagiat. Det er som bekendt ikke noget, filmens kunstnere kan gøre, kun pengemændene. Men i dette tilfælde kunne en kunstner dog træde til. René Clair indfandt sig i vidneskranken og erklærede, at hvis mesteren havde haft glæde og inspiration af at se Leve friheden, ville han som instruktør føle det som en stor ære! Sagen faldt. Man drøftede meget seriøst i 1935, om tonefilmens teknik nu var løbet" fra Chaplin, der stadigvæk benyttede sig af gammeldags kameraindstillinger og ikke ville bruge dialog. Man kunne jo genoptage diskussionen i dag, 19 år senere. Men det ville være lidt ørkesløst at efterforske, om Chaplins film i mellemtiden var blevet forældet, om de kritikere skulle have fået mere ret, som allerede dengang fandt noget gammelmodigt over Modern Times. Det ville være ørkesløst, for hverken filmen, dens emne eller teknik bærer præg af alder. Meget mindre end adskillige endda gode film fra midten af trediverne, som dengang repræsenterede sidste skrig i strømlinjet kamerateknik og kvik replikkunst. Den slags skønhed falmer, det gør den primitive teint over Chaplins film ikke. Man har villet forklare denne tidløshed, denne holdbarhed, som de fleste Chaplin-film besidder, med en henvisning til, at det er ikke kameraet, rytmen, filmtempoet og alt det der, som betinger virkningen. Det er manden, hans personlige talent og charme. Man kunne også begynde at forklare holdbarheden" i H. C. Andersens eventyr ved at henvise til digterens eller hans figurers charme. Sådanne betragtninger er vildskud af rådvildhed. Eventyrene består af ord, Chaplin-filmene af kameraindstillinger, musik, lyde og efterhånden replikker. H. C. Andersens sprog er hverken gængs som skriftsprog eller talesprog i dag og har ikke været det længe. Chaplins filmindstillinger er ikke gængse i dag og har ikke været det længe, meget længe i forhold til filmens korte historie. Men af den grund må man ikke tro, at Chaplins kamera er en lydig stumtjener, som instruktør Chaplin kun flytter, når det nu ikke længere er praktisk at have det på samme sted. Chaplins klip fra scene til scene er raffinerede i deres enfoldighed. At han klipper mindre fra kameravinkel til ny vinkel end fra indhold til indhold, kan kun pedantiske tilhængere af en bestemt glat filmstil finde på at bebrejde ham. Chaplins kameravinkler er udtryksfulde, selvom de er ligetil. Der er mange kunstneriske arbejdshemmeligheder ved Chaplins heldige fastholden af en bestemt stil gennem årtier. Blandt de mest selvfølgelige er, at Chaplins stab er uforandret. En anden er, at han laver om og bliver ved med at lave om. En tredie er, at han trods sin fine medarbejderstab gør det hele selv". Skal der absolut musik til en film, laver han den selv. Det er kun målt med den almindelige filmstils udvikling, at Chaplins synes uforandret. Indenfor hans egne film sporer man værdifulde, sommetider næsten umærkelige forbedringer. De er som regel lettere at finde i det indholdsmæssige end i det formelle. Han nøjes ikke mere med at lade folk falde til ro mellem et par ustyrligt morsomme numre. Han klistrer ikke mere lidt forlegen Edna Purviance-kærlighed ind, hans kæreste fra de mange, gamle farcer. Han modner det romantiske til noget poetisk. Ellers giver han en indsprøjtning af satire, som i Modern Times. Hermed kommer jeg igen til det indholdsmæssige, som man ikke behøver at skrive om. Man kan se det selv og tænke over det selv. En film om arbejdsløsheden, optaget f. eks. mellem 1933 og 35, ville have alle mulige chancer for at virke forældet i dag. Den ville måske være satirisk-morsom som Krisen er forbi eller den ville komme med løsninger på problemet som King Vidors O ur Daily Bread. Men den ville højst sandsynligt virke speciel, og dens publikum i dag ville sikkert også blive et specielt, et museums-publikum. Men Chaplins film handler ikke om arbejdsløshed alene, ikke blot om rationaliseringens umenneskelighed, den handler om vor tid. Theodor Christensen. 10

11 TRAILERITES»HVEDEBRØDSDAGE PÅ HJUL«. Produktion: MGM, Instruktion: Vincente Minnelli. Manuskript: Albert Hackett og Francis Goodrich efter Clinton Twiss roman»the long, long trailer«. Foto: Robert Surtees. Musik: Adolph Deutsch. Scenearkitekter: Cedric Gibbons og Edward Carfagno. Medv.: Desi Arnaz, Lucille Ball, Keenan Wynn, Marjorie Main. Den amerikanske instruktør Vincente Minnelli er ekspert i to genrer: Sangog dansefilmen og den mildt satiriske, let sociologiske komedie. Hans musicals er forfinede og raffinerede, de bedste af de herhjemme foreviste er Ziegfeld Follies og Let på T å", og kolleger i udlandet fortæller os, at Cabin in the Sky, Meet Me in St. Louis og The Pirate er så overvældende i deres chic, at instruktøren tydeligvis er andet og mere end en dekoratør, der løser de opgaver, han bliver sat på, så lækkert som muligt Minnelli dyrker det dekorative med en kunstners fanatisme, han tilbeder l art pour Vart med en dekadent forfatters lidenskab. D esi A rnaz og Lucille Ball i»hvedebrødsdage på Hjul«I sine komedier er Minnelli mindre ekstavagant, skønt der f. eks. i Brudens Far er et drømmeafsnit i en slags poleret ekspressionisme (i hans sangog dansefilm findes en tilsvarende poleret surrealisme). Med en objektivitet, der minder om den, det er let at opvise i Europa, men samtidig med en æsteticisme, der får de fleste anmeldere til at overse satiren, gør Minnelli nar af amerikanske typer, ritualer, fænomener i det hele taget. I Brudens Far er Spencer Tracy ganske vist en elskværdig repræsentant for det amerikanske bourgeoisi, men lidt af en Babbitt er han også, og instruktøren skildrer det amerikanske overklassebryllup som en gang show business, der har meget fælles med instruktøren Jeffrey Cordovas teaterexhibitionisme i Let på Tå. Også i Hvedebrødsdage på Hjul morer Minnelli sig lidt over amerikansk bryllupsdille, men det er mest andre ting, han her sigter på: Den i Staterne så udbredte tendens til at sige So ein Ding muss ich auch haben, når det gælder nye materielle himstregimser, der af reklamen udråbes til vidundere, og til at forveksle det smarte" med det komfortable (her en påhængsvogn). Provinsiel amerikansk småborgerlighed (scenerne med den nygifte kones familie). Man ser tydeligt, at der ikke er noget stort svælg mellem komedie- og musical-instruktøren Minnelli. Komedierne giver han uvant ydre elegance, flere af sine musicals (især Let på Tå ) giver han meget realitetspræget ironiserende komik. I begge egenskaber er Minnelli en skønhedssøgende filmens dandy (i god overensstemmelse med det portræt, S. J. Perelman har givet af ham i en af sine bøger), og det er ikke tilfældigt, at han i Let på T å" nåede et højdepunkt indenfor musical comedy i samarbejde med filmens største dandy, danseren, sangeren og komedianten Fred Astaire. Erik Ulrichsen. 11

12 FILMINDEX II STORM P.s TEGNEFILM ved Marguerite Engberg Robert Storm Petersen medvirkede hos Nordisk Film i de første heroiske år Derefter går der mange år, før man igen ser ham på film : 1923 i»en Nat i København«og»Fange Nr. 1«fra Foruden at være filmskuespiller har Storm Petersen også været tegnefilminstruktør. Han har egenhændigt tegnet hver eneste tegning til alle sine film, og Karl Wi eghorst har fotograferet dem. Hvor der ikke er nævnt andet, har Storm Petersen også været filmens producent. PETER OG PING I MAGASIN 1917(?). Producent: Magasin du Nord. DE TRE SMÅ MÆND. Premiere 19. december m. PROFESSOR STEINACKS METODE. Premiere i Paladsteatret 21. februar GENDARMEN FASTEKUREN SPIRITISTEN Reklamefilm for»hjemmet« m. Producent: Ugebladet»Hjemmet«. Reklamefilm for CLOC m. Producent: De danske Spritfabrikker. EFTER HEMMELIG ORDRE eller DEN ER PINGEL1NG m. Producent: Berlingske Tidende (Pingklubben). Pilmen er en blanding af tegnefilm og almindelig film. Instruktør og tegner: Storm Petersen. Reklamefilm for CLOC med Peter og Ping på fisketur. Ca m. Producent: De danske Spritfabrikker. Reklamefilm for CLOC med Peter og Ping, der drikker kaffe. Ca m. Producent: De danske Spritfabrikker. * 6 reklamefilm for»tomten«s vaskemidler. Ialt 158 tn. 1. Drommen fore Tvåttdagen. 2. Med Tomtens Tvåttpulver åro de svenska koken de finaste. 3. Jeg er alltid forkjolet, jeg vil forsøke at telefonere til lægen. 4. Tomtens skurpulver duger till allt. 5. Tomtens skurpulver oovertråffat. 6. Tomtens Tvåttpulver oovertråffat. Filmene blev produceret for Bamångens Tekniska Fabriker, men filmene kom aldrig ud, da producenten ikke ville godkende dem. * Ufuldendte film : ØEN. 75 m. KLARINETSPILLEREN. 7 m. Storm Petersen, der tegner de tre små mænd. 11 m. Slutningsoptrinet i Robert Storm Petersens tegnefilm D e tre små M æ nd ", et a f kunstnerens bedste forsøg i genren. I film ens sidste del optræder et Storm P.-selvportræt det er ikke svært at finde det på illustrationen. Ansvarshavende redaktør: Ove Brusendorff. Redaktionssekretær: Erik Ulrichsen Det Danske Filmmuseum, Amagertorv 10, Byen Filmsalen: Frederiksberggade 25 JENSEN» KNUDSENS BOGTRYKKERI. KBH

STORM P. TEKST OG TEGNING

STORM P. TEKST OG TEGNING TEKST OG TEGNING STORM SOM FORFATTER OG TEGNESERIETEGNER Ikke alle ved, at Storm P. var forfatter. Allerede i 1901 fik han udgivet en kriminalroman med titlen Nattens København En Roman om Forbrydelse

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

at jeg forstod, at hun havde kræft.

at jeg forstod, at hun havde kræft. at jeg forstod, at hun havde kræft. I dag er løgplænen smukkere end nogensinde. Jeg står og beundrer den side om side med et gammelt ægtepar og en mand med barnevogn. Dorthealiljerne ser misfornøjede ud,

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

CPH:DOX* 2018 FACES PLACES

CPH:DOX* 2018 FACES PLACES Velkommen på CPH:DOX! CPH:DOX er Danmarks internationale dokumentarfilmfestival, der hvert år afholdes i Danmark. Som en del af festivalen laver vi med skoleprogrammet UNG:DOX filmvisninger for elever

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Frihed, lighed, frivillighed

Frihed, lighed, frivillighed Frihed, lighed, frivillighed En god idé Vi havde gået rundt i Gellerupparken hele dagen, Robert Putnam, fire lokale embedsfolk og jeg. Robert Putnam er amerikaner og én af verdens mest indflydelsesrige

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Jeg kender Jesus -3. Jesus kan alt

Jeg kender Jesus -3. Jesus kan alt Jeg kender Jesus -3 Jesus kan alt Mål: Målet er, at børnene ved, at Jesus kan alt. Jesus er Herre over enhver situation og kan gribe ind i enhver situation. Der er ikke noget, der er håbløst, når Jesus

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen

786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: Sig månen 786 Nu går solen 722 Nu blomstertiden (sv. mel.) 723 Naturen holder Nadver: 725.4-5 769 Sig månen og 748 Nu vågne alle 725 Det dufter 52 Du, Herre Krist 726 Gak ud min sjæl Til sine disciple sagde han:»derfor

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse!

Kære forældre. Rigtig god fornøjelse! Kære forældre Dette er tænkt som en introduktion til forestillingen, som I kan læse højt for jeres børn. Den fortæller lidt om, hvordan forestillingen er lavet og om selve historien om Ivan Olsen. Introduktionen

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

15. DECEMBER. Sjøberg

15. DECEMBER. Sjøberg 15. DECEMBER Sjøberg Jeg elsker at lege med mit episkop. Siden jeg fik det i fødselsdagsgave for 2 år siden, har jeg lavet rigtigt mange film med det. Det er jo ikke rigtige film, det ved jeg godt, men

Læs mere

Ja, påskens budskab er et ord om, hvad der aldrig sker på jord, og det et ord helt stillet blot og værgeløst mod verdens spot.

Ja, påskens budskab er et ord om, hvad der aldrig sker på jord, og det et ord helt stillet blot og værgeløst mod verdens spot. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER 2017 12. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 BRAHETROLLEBORG KL. 14 Tekster: Sl. 115,1-9; 2. Kor. 3,4-9; Mark. 7,31-37 Salmer: 28,309,443,388,10 Ja, påskens budskab

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk August 2018 Den Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune Med Vardes Kulturelle Rygsæk bliver der taget vare om børn- og unges

Læs mere

Uv-materiale til I bølgen blå klasse

Uv-materiale til I bølgen blå klasse Uv-materiale til I bølgen blå 7.-10. klasse Sol og ungdom en konstruktion En flok børn løber mod havet. Det er sommer, og solen skinner, så man næsten bliver blændet. Børnenes kroppe er stærke, og lyset

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Ground Zero - Eksemplarisk læsning

Ground Zero - Eksemplarisk læsning Ground Zero - Eksemplarisk læsning Jens Christensen (4,2 ns) Lone Hørslevs digt Ground Zero er fra digtsamlingen Lige mig fra 2007 5 (Gyldendal). Digtets titel fremkalder umiddelbart billeder hos læseren.

Læs mere

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn...

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn... Arbejdspapir Grib dagen livet venter ikke 2017 Navn... Din bedst mulige fremtid Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer - John Lennon Tiden er nu, og det er tid til at sætte

Læs mere

Girls Day in Science. Evalueringsrapport

Girls Day in Science. Evalueringsrapport Girls Day in Science Evalueringsrapport 2017 Baggrund Girls Day in Science 2017 blev afholdt den 30. august på 30 virksomheder, science centre og uddannelsesinstitutioner i hele Danmark. Derudover blev

Læs mere

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme.

Den, der har bruden, er brudgom; men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde:»rabbi, han, som var hos dig på den anden side af Jordan, han, som du har vidnet om, han døber nu selv,

Læs mere

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Stravinskij Du skal arbejde med et musikværk, der hedder Le Sacre du Printemps. Navnet er fransk og betyder Forårets Helliggørelse en

Læs mere

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG

STUDIEMATERIALE. Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG STUDIEMATERIALE DeN skaldede sangerinde Af Eugène Ionesco FOTOGRAF: ROBIN SKJOLDBORG 1 TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 27. jan. - 11. mar. 2017 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17. BILLETBESTILLING TELEFON

Læs mere

HUL I HOVEDET UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE.

HUL I HOVEDET UNDERVISNINGSMATERIALE. Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL KLASSE. UNDERVISNINGSMATERIALE Litteraturguide ARBEJDSOPGAVER & SPØRGSMÅL 7.-9. KLASSE LÆRERVEJLEDNING Ungdomsromanen Hul i hovedet handler om, hvordan det er at være ung og ramt af afasi, som betyder, at man

Læs mere

Vi fejrer Jesus -1. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vi fejrer Jesus -1. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vi fejrer Jesus -1 Jesus er på vej! Mål: Sammen med børnene fejrer vi, hvad julen handler om: Jesus. Vi mindes, at Gud gav os sin søn, Jesus, som blev vores Frelser. Mange glæder sig over, at det snart

Læs mere

25.s.e.trinitatis Gudstjeneste i domkirken

25.s.e.trinitatis Gudstjeneste i domkirken 25.s.e.trinitatis Gudstjeneste i domkirken DDS 4 Giv mig, Gud, en salmetunge DDS 560 Det livets ord, vi bygger på DDS 353 Som aldrig så lang er nogen dag DDS 785 Tunge, mørke natteskyer Nadver: DDS 320

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Nyhedsbreve, der sælger

Nyhedsbreve, der sælger Nyhedsbreve, der sælger - Anja Nielsen Nyhedsbreve, der sælger E-mail marketing er en fantastisk salgskanal. Her får du en god opskrift på nyhedsbreve, der sælger. Du får konkrete tips til, hvordan du

Læs mere

Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober

Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober Referat Grønlandskarbejdsgruppemøde Det Nordatlantiske Hus // den 31. oktober Deltagere: Sakarine, Karl, Ivalo, Gerth, Bent og David (Fra sekretariat Nancy og Tobias) Ordstyrer: Nancy Referent: Tobias

Læs mere

Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget 1 Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker

Nytår I 2016, Ølgod og Strellev kirker I evangeliet til i dag hører vi om, at et barn får sit navn. Og jeg kan lige så godt indrømme det: Jeg har et problem med navne. Alle, der har gået til konfirmationsforberedelse hos mig, eller til minikonfirmandundervisning,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Den almægtige Gud og menneskets vilje

Den almægtige Gud og menneskets vilje Lektion 4 Den almægtige Gud og menneskets vilje Forholdet mellem den almægtige Gud og menneskets vilje Den første skabelsesberetning fortæller os om den fjerne, mægtige Gud, der har fuldstændig kontrol

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Anmeldelse. Musee des Blindees i Saumur. Indledning. Museet. Besøgt af Søren Juul

Anmeldelse. Musee des Blindees i Saumur. Indledning. Museet. Besøgt af Søren Juul Anmeldelse Musee des Blindees i Saumur Besøgt af Søren Juul Indledning Efter et nogle dage i Normandiet i sommeren 2005, gik turen mod Paris via Saumur. Det gav mig selvfølgelig en undskyldning til at

Læs mere

Læs og skriv om Alvin og de frække jordegern

Læs og skriv om Alvin og de frække jordegern Læs og skriv om Alvin og de frække jordegern Alvin og de frække jordegern er en film for børn. Filmen er lavet i USA i 2007. Der er lavet mere end en film om jord-egernet Alvin og hans brødre Simon og

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Prædiken 2. søndag efter påske

Prædiken 2. søndag efter påske Prædiken 2. søndag efter påske Salmer: Indgangssalme: DDS 662: Hvad kan os komme til for nød Salme mellem læsningerne: DDS 51: Jeg er i Herrens hænder Salme før prædikenen: DDS 233: Jesus lever, graven

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

1. søndag efter påske, den 3. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 21,15-19 Salmer: 408, 434, 300, 674 v.1-2, 249, 228, 230, 292 v.

1. søndag efter påske, den 3. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Johs 21,15-19 Salmer: 408, 434, 300, 674 v.1-2, 249, 228, 230, 292 v. 1 1. søndag efter påske, den 3. april 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 21,15-19 Salmer: 408, 434, 300, 674 v.1-2, 249, 228, 230, 292 v.5, 247 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Det lover jeg dig -3

Det lover jeg dig -3 Det lover jeg dig -3 Søg det, som Gud lover. Mål: Børnene forstår, at Gud belønner dem, der søger ham. Gud har lovet, at de, der søger og bliver ved med at søge, også vil finde. Opmuntr børnene til at

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vi fejrer Jesus -2 Jesus er kommet! Mål: Sammen med børnene fejrer vi, hvad julen handler om: Jesus. Vi fejrer, at Gud gav os sin søn, Jesus, som blev vores Frelser. Vi fejrer, at Jesus ønsker at komme

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Jeg kender Jesus -1. Jesus kender mig

Jeg kender Jesus -1. Jesus kender mig Jeg kender Jesus -1 Jesus kender mig Mål: Børnene får at vide, at Jesus kender og elsker dem, uanset hvem de er, og han ved hvad de laver. Tekst: Mark. 2, 13-17 (Levi kaldes til discipel). Visualisering:

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad s Kitchen tager udgangspunkt i en af Andy Warhol s film, Kitchen. Der sker næsten intet i filmen, men alligevel indfanger den 60 ernes hedonistiske

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale Undervisningsmateriale Ungdomsuddannelser Kaarina Kaikkonen You Remain In Me 29/05/2018 16/09/2018 Om undervisningsmaterialet Dette undervisningsmateriale er udformet til udstillingen Kaarina Kaiikonen

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

OM DOKUMENTARFILM. Forberedelsesmateriale til Vild med film 2019 HVAD ER EN DOKUMENTARFILM?

OM DOKUMENTARFILM. Forberedelsesmateriale til Vild med film 2019 HVAD ER EN DOKUMENTARFILM? OM DOKUMENTARFILM Forberedelsesmateriale til Vild med film 2019 DEL 1 HVAD ER EN DOKUMENTARFILM? Dokumentarfilm handler om virkeligheden. Den viser os ægte følelser, mennesker og oplevelser. Du har helt

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Prædiken Juleaften d. 24. december Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Lukas 2,1-20. Gennembrud

Prædiken Juleaften d. 24. december Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Lukas 2,1-20. Gennembrud 1 af 6 Prædiken Juleaften d. 24. december 2018. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Lukas 2,1-20. Gennembrud Den danske sang er en ung blond pige synger vi fra Højskolesangbogen. Vores

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

22. DECEMBER. Det går helt godt

22. DECEMBER. Det går helt godt 22. DECEMBER Det går helt godt Jeg kan godt li at gå i skole her i Ringe. Det var slet ikke så slemt at begynde i den nye klasse, som jeg havde frygtet. Jeg synes, de var flinke alle sammen og vores klasselærerinde

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Sådan laver du en fobi

Sådan laver du en fobi Sådan laver du en fobi Det er supernemt! En fobi laver du ved at krydskombinere to sanseoplevelser. Lad mig give dig et eksempel. Jonas er 16 år. Han er bange for edderkopper. Meget bange for edderkopper.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Jeg er familiens stjerne -1

Jeg er familiens stjerne -1 Jeg er familiens stjerne -1 Josef - yndlingsbarnet Mål: Vi ser på, at vi ikke bare er individer, men vi er en del af noget større: Familien. Vi fortæller børnene, at hvert familiemedlem er værdifuld og

Læs mere

Hvad har du lyst til at opleve idag? Far ville ha GYS - men han blev ved at stille sig bagerst i køen. feellikeaarhus.dk. Prøv Feel-o-metret!

Hvad har du lyst til at opleve idag? Far ville ha GYS - men han blev ved at stille sig bagerst i køen. feellikeaarhus.dk. Prøv Feel-o-metret! Far ville ha GYS - men han blev ved at stille sig bagerst i køen ARoS museum Den Gamle By Bugten kano Sculpture by the Sea Café Centrum Tivoli Friheden Far ville ha GYS - men han blev ved at stille sig

Læs mere

Ingen særlige. Vær opmærksom på, at der skal skaffes adgang til fx en film og fremstillinger fra internettet.

Ingen særlige. Vær opmærksom på, at der skal skaffes adgang til fx en film og fremstillinger fra internettet. Spejder: Den fantastiske fortælling Formål Gennem mærkeforløbet skal spejderne møde også mindre kendte - fantastiske fortællinger fra bibelen gennem aktiviteter. Spejderne skal bruge andre fremstillinger

Læs mere

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø

Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats. Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i den generelle sprogstimulerende indsats Daginstitutionen som sprogligt læringsmiljø Kvalitet i daginstitutioner Uddannet personale Stærk fælles faglig kultur God normering Ambitiøs og kompetent

Læs mere