Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen"

Transkript

1 Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen... 3 Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen Stikordsregister Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

3 Definitioner 1. Hvad er en udsat del? 2. Hvad forstås ved en typetestet tavle (TTA)? 3. Hvad er en funktionsenhed? 4. Hvad er isolationskoordinering? 5. Hvad forstås ved udtrykket: Prospektiv kortslutningsstrøm ud fra? a. DS/EN b. Stærkstrømsbekendt gørelsen afsnit 6 Er der forskel? 3-61

4 Opslagsteknik 1. Hvor mange dele består DS/EN af, og hvad er indholdet i de enkelte dele? 2. Hvis det ikke er oplyst i en tavledokumentation hvilken temperatur tavlen kan holde til, hvad er kravet så i DS/EN ? 3. Hvilket kapitel i DS/EN omtaler reglerne for udførelse af tavler? 4. Hvor skal oplysningerne om tavlens kortslutningsholdbarhed findes, og hvem skal fastlægge disse værdier? 5. Hvad kan tabel 3 anvendes til? 6. Hvad omtaler tillæg B i DS/EN ? 7. Hvor omtales noget om prøver i DS/EN ? 4-61

5 Dokumentation (Lavspændingsdirektivet) 1. Hvem skal udarbejde den tekniske dokumentation, som er krævet i lavspændingsdirektivet? 2. Hvem skal opbevare denne dokumentation? 3. Hvem kan kræve den udleveret? 4. Skal en tavle CE-mærkes? 5. Kan kunden kræve denne dokumentation udleveret? 6. Skal overensstemmelseserklæringen følge den enkelte tavle ved levering? 5-61

6 Systemjording Opgave - se næste side 6-61

7 Angiv benævnelser samt den/de tilhørende definitioner i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 1. Benævnelse Definition/forklaring

8 Systemjording 1. Hvilken type systemjord er anvendt i den viste installation og i de enkelte tavler? 2. Indtegn de manglende kontaktfunktioner i de viste afbrydere, samt vis tilslutning af hovedstrømkredsen til tavle -A2. 3. Påfør tydelig mærkningsbetegnelse på samleskinnerne i tavle -A2 og -A

9 Ud fra DS/EN skal nedenstående skema udfyldes Komponenterne bag tavlelågen er ikke beskyttet mod direkte berøring. Tavlen er opsat i rum tilgængelig for alle. Alt bag tavlelågen er IP2XC. Tavlen er opsat i rum tilgængelig for alle. Hvilken lukkeanordning må der monteres i tavlelågen? Værktøjslukke Nøglelukke Fingerskruer Må sagkyndige/instruerede personer åbne denne låge? Må lægmand åbne denne låge? 9-61

10 Konstruktion af tavler 1. Hvilke former for beskyttelsesudstyr må/kan anvendes i et TN-system, når der skal udføres beskyttelse mod indirekte berøring? 2. Hvilke former for beskyttelsesudstyr må/kan anvendes i et TT-system, når der skal udføres beskyttelse mod indirekte berøring? 3. Angiv identifikationskravene til PE-lederen. 4. Angiv identifikationskravene til PEN-lederen. 5. I et TN-C system afsluttes hovedstrømkredsen på indgangsafbryderen i en undertavle som vist på nedenstående skitse. Er tilslutningen af PEN-lederen foretaget korrekt? 10-61

11 6. Beskriv kort de krav der er for, at en tavle kan betragtes som totalisoleret. 7. Må PEN-skinner være uisolerede og må tavlestel anvendes som PEN leder? 8. Hvordan sikres tavlestellets elektriske forbindelse i samlinger til låger o. lign., når beskyttelseskredsens sammenhæng skal være effektiv? 9. Hvordan fastlægges PE-lederens tværsnit i en tavle? 10. Skal metalliske tavlelåger forsynes med beskyttelsesleder, eller er solide metalhængsler tilstrækkelige til at sikre beskyttelseskredsens sammenhæng? 11-61

12 11. Beskriv kort hvad der forstås ved "kortslutningssikker oplægning" (ringe mulighed for en intern kortslutning). 12. Hvilke former for indre opdeling af tavler findes der? 13. Hvilke ledere / ledningssystemer har bestemmelserne farvekrav til? 14. Hvad betyder de viste mærkninger: a) IP 4X b) IP X3 c) IP 2XC d) IP XXB 12-61

13 15. Er der krav til mærkning af følgende materiel: a) Adskillere? b) Ledningssystemer? c) PE - PEN ledere? d) Automatsikringer? e) PFI/HPFI afbrydere? f) Afbryder for mekanisk vedligehold? 16. Hvilke krav er der til beskyttelseskredsen i en tavle der er totalisoleret? 17. Hvilket EMC miljø skal en tavle der er opstilles på en skole være beregnet for

14 Kortslutningsbeskyttelse For en 250 A DIN2 sikring og en Compact Merlin Gerin NS250N maksimalafbryder med TM250D relæ, skal følgende skema udfyldes. Maksimalafbryderens kortslutningsudløser er indstillet på 6 A I n = A I K Smeltetid Udkoblingstid Energigennemslip A²s Max.stødstrøm (I s ) A A A A 250 A DIN2 NS250N Ca. 250A DIN2 (smelte + lysbue) NS250N 250 A DIN2 NS250N 1. Hvilken enhed udkobler hurtigst ved: a) små kortslutningsstrømme? b) store kortslutningsstrømme? Efter udfyldelse af skemaet skal resultaterne sammenlignes og følgende spørgsmål besvares: 2. Ved hvilken enhed er energigennemslippet størst: a) ved små kortslutningsstrømme? b) ved store kortslutningsstrømme? 3. Ved hvilke værdier af I K er sikringen strømbegrænsende? 14-61

15 Kortslutningsbeskyttelse 1. Hvor stor en "energimængde" [A 2 s] kan en PVC isoleret 6 mm² Cu tåle? 2. Angiv den tilsvarende værdi for en 16 mm² Cu. 3. Hvor lang tid kan en 10 mm² PVC-isoleret Cu-leder tåle at gennemløbes af 6 ka? 4. Kan en 50A D02 sikring kortslutningsbeskytte en 2,5 mm² PVC isoleret leder, hvis I K er 500 A? 5. Hvad betyder følgende mærkninger på sikringer: a) gg? b) am? 6. Forklar betydningen af disse betegnelser: a) I CU b) I CS 15-61

16 Lægmandstavler 1. Hvilke oplysninger skal være på fronten eller bag et dæksel på en lægmandsbetjent tavle? 2. Hvilken samtidigsfaktor anbefaler DS/EN hvis der i en gruppetavle er 8 hovedstrømskredse? 3. Skal antallet af nulklemmer i en lægmandsbetjent tavle svare til antallet af afgående nulledere? 4. Stilles der særlige krav til SELV og PELV strømkredse i lægmandsbetjente tavler? 5. Hvad er kravet til alle tilgængelige overflader på en lægmandsbetjent tavle? 16-61

17 Byggepladstavler 1. Hvilken del omhandler de specielle krav til byggepladstavler? 2. Hvad bliver der anbefaler i DK, med hensyn til beskyttelse af byggepladstavler mod indirekte berøring? 3. Hvad er kravet til overbelastningsbeskyttelse af stikkontakter i en stikkontakttavle? 4. Skal det være muligt at montere en hængelås på den adskiller, der er placeret i indgangen af en hovedfordelingstavle? 17-61

18 Firmadata opgave Beskrivelse Angiv ud fra et katalog, de i skemaet nævnte data for en maksimalafbryder, f.eks. NS250N - TM250D fra Schneider Electric Angiv data for maksimalafbryder type: U e U i U imp I n I cu I cs I r I m 18-61

19 Firmadata opgave Beskrivelse Angiv ud fra et katalog, de i skemaet nævnte data for en lastafbryder, f.eks. QP250N1 fra Eaton Angiv data for maksimalafbryder type: U e U i U imp I th I the I u I e (U e 415 V) I cw I cm Betinget mærkekortslutningsstrøm med sikring 19-61

20 Mærkning opgave En gruppetavle er leveret med følgende dokumentation. Overholder denne dokumentation DS/EN Fabrikant Strømvejens EL Type X2025 Norm... DS/EN Mærkespænding, U e /400 V 3 faser - nul Frekvens Hz Isolationsmærkespænding, U i V Mærkeimpulsholdespæning, U imp... 6 kv Mærkestrøm, I e A Mærkesamtidighedsfaktor... 0,9 Mærkekortslutnigsstrøm med sikring, I cf ka Største mærkestrøm for sikringen A Nødvendige mindste kortslutningsstrøm fase - nul I K min A Kapslingsklasse... IP 30 Systemjording... TT eller TN-S Beskyttelse mod direkte berøring... Kapsling Beskyttelse mod indirekte berøring, tavle... Beskyttelse mod indirekte berøring, afgående kredse... Aut. afbr. af forsyning Omgivelsestemperatur for tavle... Max. 25ºC, Min. -25ºC Forureningsgrad... 3 EMC miljø...1 Intern opdeling... Form 1 Mål... H 250 mm, B 275 mm, D 103 mm Vægt... 2,5 kg Forbindelse af funktionsenheder FF_ 20-61

21 Kortslutningsbeskyttelse opgave En elinstallatør har fastlagt følgende for tavle -A1. I k max på det sted hvor tavlen skal installeres 20 ka. I k min på det sted hvor tavlen skal installeres 2,3 ka. Der bliver placeret en 200 A DIN2 sikring foran tavlen. 1) Find det største energigennemslip tavlen vil blive udsat for, når der sker en kortslutning i tavlen [A²s]. 2) Find den stødstrøm som kan opstå i tavlen [kâ]. 3) Lav et eksempel på den dokumentation, der beskriver de kortslutningsdata som tavle -A1 overholder. Opgaven fortsætter på næste side

22 Angiv ved afkrydsning hvilke af de i skemaet nævnte komponenter, der kan indbygges i tavle -A1, og under hvilke betingelser. Tavlekomponent Fabrikat Type Kortslutningsdata I cw 0,5 ka i 1 sek. I cm 1,5 kâ Kan anvendes Ja Nej Lastafbryder 3 pol EATON QM 40 Sikringsafbryder 3 pol EATON QSA 125N1 HPFI 4 pol 40 A LK 302 R 5440 Gruppeafbryder LK GA-1 Lastafbryder 4 pol 32 A LK 202 L 5532 Sikringsholder D02 3 pol LK 229 S 1190 Betinget mærkekortslutningsstrøm med sikring 15 ka / 25kA Sikringens størrelse, max. 50A / 35A Betinget mærkekortslutningsstrøm med sikring 50 ka Sikringens størrelse, max. 315 A Kortalutningsbrydeevne 20 ka ved forsikring 80 A gg Kortslutningsholdbarhed 50 ka Kortslutningsholdbarhed 8 ka Forsikring - Max. 32 A (gg) Kortslutningsholdbarhed 50 ka I cn 6000A EN I cu 10 ka IEC I cs 75% I cu Automatsikring 3 pol + N 13A Schneider C60N Back-up beskyttelse Foransidene udstyr NS100N Samlet kortsklutningsbrydeevne I cc 25 ka Back-up beskyttelse med sikring Knivsikring max. 80A gg I k max 100 ka fortsætter på næste side!!!! 22-61

23 Kan anvendes Tavlekomponent Fabrikat Type Kortslutningsdata Ja Nej Maksimalafbryder Schneider NS100N 6 mm² PVC isoleret ledning NKT H07 V-R Kobberskinne CUBIC System 225 I cu 25 ka IEC I cs 100% Icu (k A S)² (115 A 6)² = A²s I cw 16,5 ka i 0,18 sek. I pk 31,5 ka Strømtransformer EATON HF 4B Termisk korttidsstrøm 60 ka i 1 sek 23-61

24 Installation af tavler Beskriv for hver af de nedenstående tavler hvad der skal kontrolleres når de installeres. Nr. 1 Max kortslutningsstrøm I eff Type Karakteristik Mærkestrøm Brydeevne Brydestrøm Max. I 2 t 10 ka DIN00 gg/gl 125 A 50 ka 8 kâ 2, A 2 s Nr. 2 Betinget mærketkortslutningsstrøm I cc Fabrikat Type Mærkestrøm Brydeevne Brydestrøm Max. I 2 t 20 ka Schneider NS160N 160 A 36 ka 13 kâ 5, A 2 s Nr. 3 Betinget mærketkortslutningsstrøm I cc Mærkestrøm Brydestrøm Max. I 2 t 25 ka 160 A 23 kâ 8, A 2 s Nr. 4 Mærkekortslutningsstrøm med sikring I cf 20 ka Type Karakteristik Mærkestrøm Brydeevne Brydestrøm Max. I 2 t DIN2 gg/gl 250 A 50 ka 30 kâ 8, A 2 s 24-61

25 Udvidelse af tavle Der skal foretages udvidelse på en eksisterende tavler -A1. Tavle -A1 er en lille gruppetavle i et parcelhus, den har følgende kortslutningsdata. Mærkekortslutningsstrøm I cf Forsikring: 6 ka Max. 63 A ved I k min 500 A (gg karakteristik) Opgave Angiv ved afkrydsning hvilke af de i skemaet nævnte komponenter, der kan indbygges i tavle -A1, og under hvilke betingelser. Tavlekomponent Fabrikat Type Kortslutningsdata HPFI 4 pol 40A LK 302 R 5440 Gruppeafbryder LK GA-1 Lastafbryder 4 pol 32A LK 202 L 5532 Sikringsholder D02 3 pol LK 229 S 1190 Automatsikring 3 pol + N 13A Kortalutningsbrydeevne 20 ka ved forsikring 80 A gg Kortslutningsholdbarhed 50 ka Kortslutningsholdbarhed 8 ka Forsikring - Max. 32 A (gg). Kortslutningsholdbarhed 50 ka I cn 6000A EN I cu 10 ka IEC I cs 75% I cu Back-up beskyttelse Foransidene udstyr NS100N Samlet kortsklutningsbrydeevne Icu 25 ka Kan anvendes Ja Nej Schneider C60N 4 mm² PVC isoleret ledning NKT H07 V-R Back-up beskyttelse med sikring Knivsikring max. 80A gg I k max 100 ka (k A S)² (115 A 4)² = A²s 25-61

26 Opgave Der skal foretages udvidelse på en eksisterende tavler -A2 Tavle -A2 er en mellemstor tavle i et kontorbyggeri, den har følgende kortslutningsdata. Max. kortslutningsstrøm på indgangsklemmerne I eff Sikringstype Karakteristik Mærkestrøm Brydeevne Brydestrøm Max. I 2 t 12 ka DIN00 gg/gl 160 A 50 ka 10 kâ 1, A 2 s Angiv ved afkrydsning hvilke af de i skemaet nævnte komponenter, der kan indbygges i tavle -A1, og under hvilke betingelser. Tavlekomponent Fabrikat Type Kortslutningsdata Lastafbryder 3 pol EATON QM 40 Sikringsafbryder 3 pol EATON QSA 125N1 HPFI 4 pol 40A LK 302 R 5440 Lastafbryder 4 pol 32A LK 202 L 5532 Automatsikring 3 pol + N 13 A I cw 0,5 ka i 1 sek. I cm 1,5 kâ Betinget mærkekortslutningsstrøm med sikring 15 ka/25 ka Sikringens størrelse, max. 50 A/35 A Betinget mærkekortslutningsstrøm med sikring 50 ka Sikringens størrelse, max. 315 A Kortalutningsbrydeevne 20 ka ved forsikring 80 A gg Kortslutningsholdbarhed 8 ka Forsikring - Max. 32 A (gg). I cn 6000 A EN I cu 10 ka IEC I cs 75 % I cu Back-up beskyttelse Foransidene udstyr NS100N Samlet kortsklutningsbrydeevne I cu 25 ka Kan anvendes Ja Nej Schneider C60N Maksimalafbryder Schneider NS100N Back-up beskyttelse med sikring Knivsikring max. 80 A gg I k max 100 ka I cu 25 ka IEC I cs 100 % Icu 26-61

27 Prøver 1. Skal forbindelserne i en tavle kontrolleres når den er færdigmonteret? 2. Er der specielle regler for rutineprøver på lægmandsbetjente tavler? 3. Hvordan laves en spændingsprøve på en tavle, hvis fabrikanten ikke har angivet mærkeimpulsholdespænding U imp? 4. Hvornår skal der foretages kontrol af isolationsmodstanden på en tavle? 27-61

28 Fællesregulativet 1. Er der krav om en indgangsafbryder i en målesektion? 2. Må der anbringes strømtransformere til fasekompensering i en målesektion? 3. Hvilket kortslutningsniveau skal der forventes ved en gruppetavle i et parcelhus? 4. Må en strømtransformer med omsætningsforholdet 500/5 bruges i en målesektion? 5. Hvad er kravet til brydeevne for den specielle automatsikring der er placeret i spændingskredsen? 6. Hvilke krav er der til ledningerne der forbinder tilslutningsenheden med strømtransformer og skinner? 7. Hvad skal forbindes tættes på energikilden, spændings- eller strømkredsen? 28-61

29 Projektopgave Dimensionering af gruppetavle -A5 (fx Harger) Belastningsoversigt for tavle -A5 Gruppetavle -A5 skal være en udvendig vægmonteret kunststoftavle. Ud over fejlstrømsafbryder og automatsikringer skal der indbygges et ugeur i tavlen, belastningsstrømmen gennem uret kan regnes som ubetydelig, data på uret er vist herunder. Der skal regnes med en udvidelse på 40 %, både hvad angår belastning og plads i tavlen. Belastningen på de enkelte strømkredse fremgår af skemaet herunder. Mrk. Anvendelse Spænding Strøm cos n I ST /I B [V] [A] 5.1 Lysgruppe 1 x 230 6,7 0, Lysgruppe 1 x 230 3,6 0, Stikk. gruppe kontor 1 x 230 4,1 0,7 3,7 5.4 Stikk. gruppe kontor 1 x 230 5,9 0,7 2,9 5.5 Stikk. gruppe køkken 1 x 230 4,2 0, Stikk. gruppe køkken 1 x 230 6,2 0,7 4 Tekniske data for ugeur Mærkespænding: 220/240VAC + 6% - 10% Frekvens: 45-60Hz Eget forbrug: 4,5 W Mærkestrøm: 16A, 250 V ved cos n = 1 10A, 250V ved cos n = 0,6 Kapslingsklasse: IP20 Omgivelsestemperatur: /C Gangreserve: 200 timer ved 20 /C Nøjagtighed: < 1 sek./dag ved 20 /C Montering: DIN-skinne Modulbredde: 2 BPS skema - se efterfølgende sider 29-61

30 Dimensionering af gruppetavle -A5 (fx Harger) Opgave vedrørende tavle -A5 1. Fastsæt de kortslutningsforhold som tavlen skal placeres ved. - Største kortslutningsstrøm [ka] - Mindste kortslutningsstrøm [ka] - Stødstrømspåvirkningen [kâ] - Specifik energigennemslip [A²s] 2. Find den mærkesamtidighedsfaktor DS/EN anbefaler. 3. Fastsæt strømmen til tavlen. 4. Skitser et kredsskema for effektkredsene. 5. Vælg komponenterne så de kan klare: - Belastningsstrømmen - Største kortslutningsstrøm - Selektivitet - Startstrømmen 6. Dimensioner forbindelserne. 7. Lav en temperaturstigningsberegning. 8. Kontroller komponenternes belastningsevne. 9. Kontrol af ledernes strømværdi. 10. Kontroller om komponenterne kan klare kortslutningsforholdene. 11. Kontroller selektivitet. 12. Lav en oversigt over de data der skal medleveres tavlen, og hvilke af dem der skal være på tavlen eller bag et dæksel. 13. Lav en stykliste med de komponenter der er i tavlen. 14. Tegn tavlefronten 15. Lav en oversigt over alle de skilte der skal bruges på tavlen 16. Lav en EF overensstemmelseserklæring

31 BSP 91 Specifikation af lavspændingstavle 31-61

32 32-61

33 33-61

34 34-61

35 35-61

36 36-61

37 Tavle - A0 Opgave I forbindelse med opførelse af en industrivirksomhed skal der bygges en større pladekapslet tavle. Tavlen, der forsynes direkte fra en transformer, skal forsyne virksomhedens samlede installationer. Ud over diverse mindre strømkredse er der tilsluttet tre undertavler samt en kanalskinne til hovedtavlen. Højspændingsforsyning Transformer Forsyningsselskabets oplysninger m.v.: Spænding: Kortslutningseffekt: R/X forholdet = 0,25 Spænding: Effekt: Kortslutningsspænding: U = 10,5 kv S KN = 150 MVA Y cos n = 0,24 U = 10,5/0.42/0.24 kv S = 1000 kva ek = 4,3 % er = 1 % Transformerbeskyttelse Højspændingssikringer: 100 A CEF Systemjording Stikledning TN-C-S. PEN lederen opdeles i PE og N i indgangen af tavle A0. Tavle A0 forsynes direkte fra transformeren via korte Cu-skinner. Skinnedimension: mm pr. faseleder og mm for nullederen

38 Der foreligger følgende aftaler jvf. tillæg E: Mærkesamtidighedsfaktor: Jf. Kap. 4.7 tabel 1 Omgivelsestemperatur: Jf. Kap Højdeplacering: Tilslutning for ydre ledere på Kapslingsklasse: Beskyttelse mod direkte berøring: Beskyttelse mod indirekte berøring af Max 200 m. o.h. - tilgang: - afgange #10 mm²: - afgange > 10 mm²: IP 44 også mod gulv. Barrierer og kapslinger. - tavlen: - afgange med stikkontakter: - øvrige afgange: Cu skinner. Cu ledere. Al ledere. Maksimalafbryder i tavlens indgang. Fejlstrømsafbryder. Overstrømsbeskyttelsesudstyrudstyr. Tilgængelighed for - inspektion: - vedligeholdelse: - udvidelse under spænding: De i nævnte operationer skal kunne udføres uden fare. Funktionsenheder > 63 A placeres i hver sin celle. Der skal ikke kunne udvides under spænding. Større roterende maskiner: - tavle A0 (direkte) - diverse - tavle A1 - tavle A2 - kanalskinne 160 kw 15 kw 11 kw 7,5 kw 3,2 kw 150 kw 50 kw 160 kw. Koordinering af udstyr til kortslutningsbeskyttelse: Anvendelse af Draw-out: Der ønskes selektivitet mellem højspændingssikringerne og tavle A0's maksimalafbryder, samt mellem tavlernes overstrømsbeskyttelsesudstyr Der skal ikke anvendes Draw-out. Form for opdeling: Funktionsenheder > 63 A: Form 4 Funktionsenheder # 63 A: Form

39 Enstregsskema tavle A

40 40-61

41 Opgave vedr. tavle A0. 1. Udfyld BPS skema pkt Beregn største og mindste kortslutningsstrøm ved tavlen incl. motorbidrag. 3. Udfyld BPS skema pkt Vælg data for samtlige komponenter der skal indbygges i tavlen jf. enstregsskema. 5. Foretag kontrol af selektivitet ifølge aftalen jvf. tillæg E. 6. Angiv forslag til tavlens fysiske udformning, samt placering af samtlige komponenter. 7. Dimensioner tavlens skinnesystem. 8. Dimensioner tavlens interne ledninger. 9. Udfyld BPS skema pkt DS/EN Angiv forslag til mærkning af tavlen jf. DS/EN pkt Angiv forslag til mærkning af tavlen jf. DS/EN pkt Beskriv hvilke verifikationer og prøver der skal foretages når tavlen er færdigbygget. Der skal kun beskrives de verifikationer og prøver som fabrikanten af færdige enheder ikke har foretaget

42 Tavle - A3 Til administrationsbygningens elforsyning, skal der bygges en TTA lægmandsbetjent tavle (A3). Tavlen forsynes fra tavle A0 via et 75 m langt 4 70 mm² NOIK-AL-S kabel, og 1x 25 mm2 blank Cu PE-leder. Der foreligger følgende aftale jvf. tillæg E: Systemjording: TN-s Mærkesamtidighedsfaktor: Jf. SB afs tabel 1. Omgivelsestemperatur: Jf Højdeplacering: Klemmer for ydre ledere på Max 200 m. o.h. - tilgang: - afgange:. Kapslingsklasse: IP 3X. Beskyttelse mod direkte berøring: Beskyttelse mod indirekte berøring Tilgængelighed for inspektion: Udvidelse under spænding: Koordinering af udstyr til kortslutningsbeskyttelse: Al-ledere. Cu ledere Barrierer og kapslinger. - af tavlen: - af afgange: Form for opdeling: Form 1. Maksimalafbryder i tavle A0. Fejlstrømsafbrydere jf. enstregsskema De i nævnte operationer skal kunne udføres uden fare. Der skal ikke kunne udvides under spænding. Der ønskes selektivitet mellem tavle A0's maksimalafbryder og tavlens automatsikringer

43 Tavle i adm. bygning Tavle A3 "lægsmandsbetjent tavle" 43-61

44 Opgave vedr. tavle A3. 1. Udfyld BPS skema pkt Beregn største og mindste kortslutningsstrøm ved tavlen 3. Udfyld BPS skema pkt Vælg data for samtlige komponenter der skal indbygges i tavlen jf. enstregsskema. 5. Foretag kontrol af selektivitet ifølge aftalen jvf. tillæg E. 6. Angiv forslag til tavlens fysiske udformning, samt placering af samtlige komponenter. 7. Dimensioner tavlens interne ledninger. 8. Udfyld BPS skema pkt Angiv forslag til mærkning af tavlen jf. DS/EN og DS/EN pkt Angiv forslag til mærkning af tavlen jf. DS/EN og DS/EN pkt Beskriv hvilke verifikationer og prøver der skal foretages når tavlen er færdigbygget. Der skal kun beskrives de verifikationer og prøver som fabrikanten af færdige enheder ikke har foretaget

45 Beregning af temperaturstigning i PTTA tavler ved ekstrapolation Ved beregning af temperaturstigningen inde i en tavle under normal drift, er der forskellige fysiske forhold der skal tages i betragtning. Vi skal kende tavlens ydre mål. Vi skal vide, om tavlen er forsynet med ventilationsåbninger. Vi skal også have fastlagt, hvor mange vandrette opdelinger der er inde i tavlen, idet de vil ændre varmestrømmen inde i tavlen, og vi skal vide hvor meget varme der afgives fra komponenter, skinner og ledninger i tavlen, under normal drift. Som eksempel vil vi se på en tavleudvidelse der er opstillet op af en væg. Det første vi vil gøre er at fastlægge tavlens fysiske mål, og indskrive dem i skemaet herunder, og derefter beregne de enkelte tavlefladers areal. Tavleoverfladernes mål meter x meter Tavledelenes overflade m² (Ao) Overfladefaktor b (tabel 1) Effektive tavleareal Ae = Ao x b Top 0,756 x 0,309 0,23 Front 1,890 x 0,756 1,42 Bagside 1,890 x 0,756 1,42 Venstre side 1,890 x 0,309 0,58 Højre side 1,890 x 0,309 0,58 Tavlens effektive kølende overflade Ae Da varmeafgivelsen ikke er lige god fra alle tavlens overflader, kan man udtrykke tavlesidens evne til at afgive varme til omgivelserne med en overfladefaktor - faktor b. Denne faktor fastlægges for de enkelte tavlesider i tabel 1, og indsættes i skemaet på næste side: Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

46 Tabel 1: Faktor b - vælges ud fra: Installationsmåde faktor b Tavlens top er helt fri 1,4 Dækket top (f.eks. indbygningstavle) 0,7 Sider, front og bagside frie 0,9 Dækket side eller bagplade (f.eks vægmonteret tavle) Sider i indbygget søjle (f.eks. midterste søjle i en tavle) 0,5 0,5 Tavleside mod gulv - Når faktor b er fastlagt og indskrevet i skemaet, ganges tavledelens overflade - A0 - med den fundne faktor, og tavledelens effektive varmeafgivende overflade er nu beregnet. Lægges disse beregnede værdier sammen, vil tavlens virksomme kølende overflade fremkomme. Denne størrelse kaldes Ae. Tavleoverfladernes mål meter x meter Tavledelenes overflade m² (Ao) Overfladefaktor b (tabel 1) Effektive tavleareal Ae = Ao x b Top 0,756 x 0,309 0,23 1,4 0,322 Front 1,890 x 0,756 1,42 0,9 1,278 Bagside 1,890 x 0,756 1,42 0,5 0,710 Venstre side 1,890 x 0,309 0,58 0,9 0,522 Højre side 1,890 x 0,309 0,58 0,9 0,522 Tavlens effektive kølende overflade Ae 3, Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

47 Temperaturstigningen fastlægges dels i midten af tavlen, og dels i tavletop. Til dette anvendes følgende formler: Temperaturstigningen i midten af tavlen (tavlens halve højde): )t 0,5 = k d px Temperaturstigningen i tavlens top: )t 1,0 = c )t 0,5 De faktorer der indgår i formlerne betyder: k: k er en kapslingskonstant der afhænger af tavlens virksomme kølende overflade. For tavler med Ae > 1,25 m² og uden ventilationsåbninger, bestemmes k i nedenstående kurve 1: Kurve Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

48 For tavler med Ae > 1,25 m² og med ventilationsåbninger, bestemmes k i nedenstående kurve 2: Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

49 For tavler med Ae 1,25 m² og uden ventilationsåbninger, bestemmes k i nedenstående kurve 3 d: d er en faktor der afhænger af antallet af vandrette opdelinger i tavlen. Normen (IEC 890) fastlægger maksimalt 3 vandrette afdækninger i en tavle, og fastsætter kun faktor d for tavler med Ae > 1,25 m². Faktor d kan bestemmes i nedenstående skema: Ae > 1,25 m² uden ventilationsåbninger Ae > 1,25 m² med ventilationsåbninger Ingen opdeling i tavle 1,00 1,00 1 vandret opdeling 1,05 1,05 2 vandrette opdelinger 1,15 1,10 3 vandrette opdelinger 1,30 1, Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

50 P x : P opløftet til x-te potens, er et udtryk for det effekttab der er i de komponenter, ledninger, skinner og andet materiel, der er installeret i tavlen. Eksponenten x, der udtrykker temperaturstigningens afhængighed af det virksomme effekttab i tavlen, fastsættes i skemaet herunder: Ae > 1,25 m² uden ventilationsåbninger Exponent x = 0,804 Ae > 1,25 m² med ventilationsåbninger Exponent x = 0,715 Ae 1,25 m² uden ventilationsåbninger Exponent x = 0,804 P: Effekttabet i komponenterne i tavlen, beregnes ud fra fabrikantdata og oplysninger om tavlen. Lad os se på et eksempel: Tavlen på skitsen er bestykket som angivet på tegningen. I komponentleverandørernes katalogmateriale findes nu det effekttab der er opgivet for de forskellige komponenter der indgår i tavlen. Derefter beregnes det aktuelle effekttab i komponenten - ud fra den belastningsstrøm der reelt går i kredsen. I ledninger og skinner kan ledermodstanden ved driftvarm tilstand findes, ved at multiplicere tabelværdier for ledningsmodstand, opgivet ved 20 C, med faktor 1,2. For tavlen i dette eksempel kan effekterne opføres i et skema som vist på næste side: Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

51 Komponent Komponentens mærkestrøm In i A Effekttabet for komponenten opgivet af fabrikanten. For ledninger/skinner beregnes effekttabet. Faktor 1,2 er modstandsændring i lederen fra 20 til 70 ledertemperatur Effekttab i alt for komponenten Modstenden i 1 meter af ledningen/skinnen Komponentens belast ningsstrøm I B i A Effekt afgivet fra komponent: I alt for tavlefelt LK HPFI afbryder LK gr. afbr. GA 4-P LK gr. afbr. GA 4-P LK gr. afbr. GA 4-P Sløjfeledn. 3 x 6,0 mm² 0,30 m Sløjfeledn. 3 x 6,0 mm² 0,15 m Sløjfeledn. 3 x 6,0 mm² 0,15 m Sløjfeledn. 3 x 6,0 mm² 0,15 m Kabel 3 x 2,5 mm² 0,70 m Kabel 3 x 2,5 mm² 0,55 m Kabel 3 x 2,5 mm² 0,40 m W i alt 2,5 W pr. pol 2,5 W pr. pol 2,5 W pr. pol Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 9,0 7,5 7,5 7,5 R l/m = 3,08mW R l/m = 3,08mW R l/m = 3,08mW R l/m = 3,08mW R l/m = 7,41mW R l/m = 7,41mW R l/m = 7,41mW ,10 4,20 2,90 7,50 4,80 2,40 0,80 0,24 4,78 2,11 1,06 38,89 W LK FI afbryder LK gr. afbr. GA 2-P i alt 6 stk Sløjfeledn. 3 x 6,0 mm² 0,30 m Sløjfeledn. 3 x 6,0 mm² 0,15 m Sløjfeledn. 3 x 6,0 mm² 0,10 m Kabel 2 x 1,5 mm² 4,35 m 40 A 10 A 12 stk 9 W i alt 1,7 W pr. pol Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 9,0 3,4 R l/m = 3,08mW R l/m = 3,08mW R l/m = 3,08mW R l/m =12,1 mw ,25 20,4 1,33 0,67 13,6 17,0 55,25 W Disp. stribe 30 40,00 W Kontaktor LC stk Sikringer 3 x 63 A DIN OO Sløjfeledn. 3 x 16 mm² 0,3 m Sløjfeledn. 3 x 6,0 mm² 0,1 m Kabel 3 x 16 mm² 1,8 m sæt 2,4 W pr. pol 4,2 W pr. sikring Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 7,2 W pr stk 12,6 W i alt R l/m = 1,15 mw R l/m = 3,08 mw R l/m = 1,15 mw ,80 10,7 4,17 2,41 8,12 34,92 W QSA 63 N1 med 3 x 63 A sikr. Sløjfeledn. 3 x 16 mm² 0,3 m Kabel 3 x 25 mm² 1,2 m 63 6 W i alt excl. sikr. sikr: 4,2 W pr. stk Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 18,6 R l/m = 1,150 mw R l/m = 0,728 mw ,70 3,90 9,86 28,46 W QSA 100 N1 med 3 x 80 A sikr. Sløjfeledn. 3 x 25 mm² 0,3 m Kabel 3 x 25 mm² 1,5 m W i alt excl. sikr. Sikr. 5,8 W pr. stk Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 18W 17,4 W R l/m = 0,728 mw R l/m = 0,728 mw ,61 11,49 3,32 16,61 39,03 W QSA 63 N1 med 3 x 63 A sikr. Sløjfeledn. 3 x 16 mm² 0,3 m Kabel 3 x 25 mm² 1,8 m 63 6 W i alt excl. sikr. sikr: 4,2 W pr. stk Pn = I B ² R l/m l 1,2 Pn = I B ² R l/m l 1,2 18,6 R l/m = 0,728 mw R l/m = 0,728 mw ,6 3,12 18,72 40,44 W Skinnesystem (se næste side) 13,34 W Det totale dimensionerende effekttab i tablen bliver: 290,33 W Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

52 Her til venstre er vist en skemaisk belastningsfordeling i tavlens skinnesystem. På skitsen er vist størrelsen af de afgående belastningsstrømme til tavlefelternes enkelte udgangsenheder. Der er endvidere angivet den afstand der forventes at være, mellem de enkelte afganges tilslutninger til skinnen. I fabrikantkataloger kan der oplyses det effekttab der er i skinnen pr. meter. For dette eksempel, er der i det vandrette skinnesystem et tab på 12 W pr. meter skinne når skinnen er belastet med sin mærkestrøm (her 250 A). Det lodrette skinnesystem har en afgiven effekt på 11 W pr. meter ved en belastning på 225 A. Da ikke alle tavlens udgangsenheder er belastet samtidig, kan der for tavlesektionen fastlægges en samtidighedsfaktor. Den er her i eksemplet fundet i EN tabel 1 og ud fra antallet af afgående strømkredse fastsat til 0,7. Ved at multiplicere tavlens/udgangsenhedernnes belastningsstrøm med denne faktor, fremkommer de dimensionerende strømværdier, der er anført på skitsen Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

53 Ved at anvende denne formel: hvor: P: er den resulterende effekt Pn: er W pr. meter i skinnen ved fuld belastning I B : er den belastningsstrøm der er i skinnestykket In: er skinnestykkets mærkestrøm Er effekttabet i skinnesystemets forskellige afsnit fastlagt, og værdierne er påført skitsen. Det er summen af disse værdier der er overført til skemaet på foregående side. Beregning af temperaturstigningen i midten af tavlen Formel: )t 0,5 = k d P x k aflæst i kurve 1 (side 47) til: 0,2 d aflæst i skema (side 49) til :1,0 (ingen opdelinger - form 1eller 2) P aflæst i skema (side 50) til: 290,33 W x aflæst i skema (side 50) til: 0,804 (tavle uden ventilationsåbninger) Beregning: )t 0,5 = 0,2 1,0 290,33 0,804 = 19,1 C Temperaturen vil stige 19,1 C i midten af tavlen ved normal drift Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

54 Beregning af temperaturstigningen i tavlens topi formlen for beregning af temperaturstigningen i tavletop : )t 1,0 = c )t 0,5 indgår en faktor c. Denne faktor en temperaturfordelingsfaktor, der afhænger af tavlens opstillingsmåde og forholdet mellem tavlehøjden og grundfladens areal. Dette forhold udtrykkes i en faktor f der fastsættes således: Ae > 1,25 m² uden ventilationsåbninger Ae > 1,25 m² med ventilationsåbninger Ae 1,25 m² uden ventilationsåbninger f : faktor for aflæsning af temperaturfordelingsfaktor i kurve 4 eller 5 g : faktor for aflæsning af temperaturfordelingsfaktor i kurve 6 h : tavlehøjden i meter Ab: tavlens grundplan i m² b : tavlens bredde Ser vi på den aktuelle tavle fra eksemplet, kan vi beregne faktor f således: Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

55 Kurve 4: Anvendes for tavler med Ae > 1,25 m² og uden ventilationsåbninger. Kurve 5: Anvendes for tavler med Ae > 1,25 m² og med ventilationsåbninger Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

56 Kurve 6: Anvendes for tavler med Ae 1,25 m² og uden ventilationsåbninger Skal vi fastsætte faktor c for tavlen i vort eksempel, kan vi med den beregnede værdi f på 10,11 (se side 7) gå ind i kurve 4 på side 7 og finde at faktor c bliver 1,51 (vi skal aflæse på kurve 4 fordi vores tavle er en vægmonteret tavle). Nu kan temperaturstigningen i tavlens top beregnes som: )t 1,0 = c )t 0,5 = 1,51 19,1 = 28,8 C Når vi har værdierne for tavlens top og midten af tavlen, kan vi i nedenstående skema tegne en temperaturfordelingskurve for tavlen: Vi fastlægger værdien for tavletop: 28,8 C og værdien for midten af tavlen: 19,1 C, og kan mellem disse punkter tegne en linie som vist i skemaet. Denne linie repræsenterer temperaturstigningen i tavlen Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

57 Kurven vil forløbe som en ret linie mellem disse punkter i tavler med Ae > 1,25 m² uanset om tavlen har ventilationsåbninger eller ej. Anderledes forløber kurven for små-tavler, nemlig tavler med Ae # 1,25 m². Her regnes temperaturen i tavlens øverste fjerdedel for at være ens, og kurven vil derfor blive en ret lodret linie mellem 1,0 gange tavlehøjden, og ¾ gange tavlehøjden, og det er den beregnede værdi for temperaturstigningen i tavlens top, der afsættes i skemaet. Et eksempel på en sådan kurve er vist her i skemaet. Beregningerne foregår som beskrevet i det foregående Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

58 Skema til beregning af tavlens virksomme kølende overflade Ae Tavleoverfladernes mål meter x meter Tavledelenes overflade m² (Ao) Overfladefaktor b (tabel 1) Effektive tavleareal Ae = Ao x b Top Front Bagside Venstre side Højre side Tavlens effektive kølende overflade Ae Skema til beregning af temperaturstigningen i tavlen faktor k (aflæst i kurve 1, 2 eller 3) faktor d (aflæst i skema side 4) effekttabet P (beregnet som vist på side 5-6) exponenten x (fastsat i skema side 4) Beregning: )t 0,5 = k d P x = Ventilationsåbningers areal i cm² f (beregnet som angivet på side 7) g (beregnet som angivet på side 7) faktor c (aflæst i kurve 4, 5 eller 6) Beregning: )t 1,0 = t 0,5 c = Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

59 hvor : h = tavlens højde b = tavlens bredde Ventilationsåbningernes samlede areal i cm² Kaplingskonstante nk Ae > 1,25 m² og uden ventilationsåbninger se kurve 4 Ae > 1,25 m² og med vetilationsåbninger se kurve 6 Ae 1,25 m² og uden ventilationsåbninger se kurve Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

60 Faktor for vandrette opdelinger i tavlen. Faktor d Ae > 1,25 m² uden ventilationsåbninger Ingen opdeling faktor 1,00 Ingen opdeling faktor 1,05 2 opdeling faktor 1,15 3 opdeling faktor 1,30 Ae > 1,25 m² med ventilationsåbninger faktor 1,00 faktor 1,05 faktor 1,10 faktor 1,15 Komponenters effekttab - P- beregnes ud fra komponentleverandørens anvisninger. *) Eksponent til p, x )t 0,5 = k " d " P x K Temperaturstigningsfaktor-c (se ovenfor) )t 1 = c " )t 0,5 K *) Ved komponenter hvor effekttabet i koponenten er afhængig af belastningsstrømmen (f.eks. kontaktorer, maksimalafbrydere, sikringer, ledninger, skinner) kan man beregne effekttabet i komponenten ved anvendelse af følgende formel: Hvor: P = Resulterende effekttab i W Pn = Wattab som opgivet af komponentleverandør I = Aktuel strøm i komponent In = Belastningsstrøm opgivet af fabrikanten Emne BF Rev Hft-0447 Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

61 STIKORDSREGISTER Beregning af... 45, 53, 54, 58 Beregning af temperaturstigning...45 Beregning af temperaturstigningen... 45, 54, 58 Enstregsskema tavle A I midten af tavlen... 47, 53 I PTTA tavler ved ekstrapolation.. 45 I tavlens topi...54 Skema til beregning af tavlens virksomme kølende overflade Ae...58 Skema til beregning af temperaturstigningen i tavlen...58 Temperaturstigningen. 45, 47, 53, 54, Rekv. 0 Prod :56 Ordre 000 EVU

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7 INGENIØR EMNE: EL - Blok 5, 6 og 7 TEGN. NR.: REV.: Note: Tegningen er gældene for hver af de 3 hovedtavler i blokkene, dog skal der kun levers lysstyring for udv. belysning i hovedtavlen for blok 5. REV.:

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER B3_1_910 KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER Rev.: Tekst: Udført: Kontrol: Godk.: Dato: Projekt: ALABU BOLIG, AFD. 10 - PETER FREUCHENS VEJ 1-39 RENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGER Tekst: Tegningsnr.: Rev.:

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

Hurtig lever. e side 2. Katalog 2016 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik.

Hurtig lever. e side 2. Katalog 2016 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik. Katalog 2016 ALT i grupp etavl er - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra EATON - Stort udvalg af standardtavler! iser r p e v La - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(B)X-007.dwg

Læs mere

PROJEKTERING AF LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER

PROJEKTERING AF LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER PROJEKTERING AF LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER INGENIØRHØJSKOLEN ODENSE TEKNIKUM 6. SEMESTER STÆRKSTRØM (28.05.04) AF: Benjamin Nielsen Studie nr. 13050 Daníel Sigurbjörnsson Studie nr. 13924 Martin Todbjerg

Læs mere

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S Engineer rchitect Client Contractor Ringgården fd. 5 INGENIØRFIRMET VIGGO MDSEN /S List of drawings Page: 1 af 1 STENVEJ 19-8270 HØJBJERG Date: 27.05.2010 TLF. 86 27 39 44 - FX. 86 27 67 24 Emne: Electrical

Læs mere

Lægmandstavler Tavler iht. EN 60439-3

Lægmandstavler Tavler iht. EN 60439-3 Lægmandstavler Tavler iht. EN 60439-3 DK CUBIC Projekteringsmanual, erstatter tidligere udsendte. Ret til ændringer forbeholdes. Med forbehold for trykfejl. CUBIC-Modulsystem A/S 2003 Kilde skal gengives

Læs mere

Hurtig lever. Katalog 2013 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik.

Hurtig lever. Katalog 2013 ALT i. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik. Katalog 2013 ALT i grupp etavl er - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra EATON - Stort udvalg af standardtavler! iser r p e v La - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

EL-Tavlestandard v.2015.2

EL-Tavlestandard v.2015.2 Danmarks Tekniske Universitet Campus Service EL-Tavlestandard v.2015.2 Gældende for Risø Campus 1 Indhold 2 Forord... 3 3 Orientering... 4 3.1 Grundlag... 4 3.2 Opbygning af standard... 4 3.3 Godkendelse...

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Dimensionering Når der henvises til et kapitel, er det altid kapitler, som stammer fra Stærkstrømbekendtgørelsen Afsnit 6, elektriske installationer, med mindre andet er anført. Hvorfor dimensionere? SB

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer Acti 9 Hovedkatalog 0 Automatsikringer Valg af beskyttelsesenheder til kredsløb Kortslutningsudløsere kan: - beskytte imod ildebrand, der kan forårsages af et fejlbehæftet elektrisk kredsløb (kortslutning,

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyns forsyningsområde Kabelskabe Kabelskabsbetegnelser: Kabelskabe, som er monteret efter den 1. januar 2014 betegnes som et 'nyt kabelskab'. Kabelskabe, som er monteret

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til

Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) Målerskab, type IM-l. (for måler med ledningstilslutning) Vejledning til Vejledning til Målerskab, type IM-s (for måler med stikben) og Målerskab, type IM-l (for måler med ledningstilslutning) Type IM-s for målertilslutning med stikben, max 63A, 169 A1010 Type IM-I for målertilslutning

Læs mere

Overstrømsbeskyttelse Kap 43

Overstrømsbeskyttelse Kap 43 HD 60364-5 Gælder det så også nullen? Overstrømsbeskyttelse Kap 43 431.1 Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af: Overbelastning

Læs mere

ALT i. Hurtig lever. Katalog 2011. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik.

ALT i. Hurtig lever. Katalog 2011. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå 7027 3534 www.jysktavleteknik.dk jonas@jysktavleteknik. Katalog 2011 ALT i grupp etavl er - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra Moeller - Stort udvalg af standardtavler - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk er! s i r p

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Flerfaset belastning 3-faset vekselstrøm Mindre belastninger tilsluttes normalt 230 V, hvorimod større belastninger, for at begrænse strømmen mest muligt, tilsluttes 2 eller 3 faser med eller uden nul.

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-003.dwg

Læs mere

ALT i gruppetavler. Lave priser! Hurtig levering. Katalog 2012. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå

ALT i gruppetavler. Lave priser! Hurtig levering. Katalog 2012. Jysk Tavleteknik Øster Kringelvej 15 8250 Egå ALT i gruppetavler Katalog 2012 Lave priser! - Stort udvalg af lagerførte komponenter fra EATON - Stort udvalg af standardtavler - Dokumentation medfølger eller kan udskrives via jysktavleteknik.dk Hurtig

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:... 6 EVALUERING:... 7 Side 3 af 8 Lovgrundlag:

Læs mere

Udvendig gruppetavle

Udvendig gruppetavle Vejledning til Udvendig gruppetavle type UG 150-2, -6, -12, -18, -24 TAVLEKAT - LK s tavleberegningsprogram i ELKAT til dimensionering, dokumentation og opmærkning. 019D7709_01 Schneider Electric Danmark

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Facit 16. Opgave 1 U = 2000 V R1 = R2 = R3 = R4 = 10Ω. Afbryder. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse

Facit 16. Opgave 1 U = 2000 V R1 = R2 = R3 = R4 = 10Ω. Afbryder. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse Facit 6 Opgave R R U 000 V R R R R 0Ω Afbryder R R a) Find den samlede modstand i kredsen, når afbryderen er åben (afbrudt) R + R 0 + 0 0Ω R + R 0 + 0 0Ω R + + 0Ω R + R R + R 0 0 b) Find den samlede modstand

Læs mere

2 Installationer nr. 12/03

2 Installationer nr. 12/03 - ELRAD-MEDDELELSE 2 Installationer nr. 12/03 (Erstatter materiel nr. 3/99) ELEKT~~CITETS&%DET Gothersgade l60 1 123 K~ibenhavn K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99 www.elraadet.dk e-mail: er@elraadet.dk

Læs mere

[12] - Installationsmateriel

[12] - Installationsmateriel 5 polet lampeudtag 2 Max spænding 400V Ø dæksel: 80 mm Max strøm 16 A Ø lampeudtag: 80 mm Tæthedskl. IP20 Ledningshul i dæksel 8 mm (kan bores til 12 mm) Max. belastning 5 kg Afisoleringslængde 9.. 11

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse

Acti 9 Hovedkatalog 2012. Transient beskyttelse Acti 9 Hovedkatalog 2012 Transient beskyttelse iprf1 12,5r/PRF1 Master/ PRD1 25r/PRD1 Master Type 1 og 2 LV overspændingsbeskyttere Type 1-sortimentet af overspændingsbeskyttere overholder den normerede

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere

www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere www.eaton.dk 2015 Q-Line, Last- og sikringsafbrydere Katalog 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sikringsafbrydere type QSA... 3 1.1. Sikringsafbrydere type QSA 63A - 800A... 3 1.2. Sikringsafbrydere type QSA

Læs mere

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Kursusmål: Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Bygningsreglementet,

Læs mere

Generel kravspecifikation

Generel kravspecifikation Generel kravspecifikation El-tavler Udarbejdet af: kimn Afdeling: Projekt Vand og Afløb Version: 2.8 24. februar 2015 Side 1/14 Indhold Indhold... 2 1 Formål... 3 2 Tavler... 4 2.1 Fordelingstavle (Hovedtavle)...

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

magasinet EL INSTALLATION

magasinet EL INSTALLATION Maj 2009 magasinet EL INSTALLATION Alt om... Valg af det rigtige beskyttelsesudstyr farven på effektivitet er blå Dine kunder kræver mere og mere energieffektivitet i deres installationer. Og efterhånden

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Facit 12. Opgave 1. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω. a) Beregn U1 U2 U3 U4 U 300 I = = = 6A

Facit 12. Opgave 1. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω. a) Beregn U1 U2 U3 U4 U 300 I = = = 6A Facit 12 Opgave 1 R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω a) Beregn U1 U2 U3 U4 I = = = 6A R 50 U 1 = I x R 1 = 5 x 6 = 30V U 2 = I x R 2 = 6 x 10 = 60V U 4 = I x R 4 = 6 x 20 = 120V U 3 = U - U 1 + U 2

Læs mere

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric.

Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet. Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem. lk.dk/resi9 eller schneider-electric. Fremtiden inden for boligtavler i hjemmet Resi9, den forbundne el-tavle til dit hjem lk.dk/resi9 eller schneider-electric.dk/resi9 Ny serie tavlekomponenter udviklet specielt til boliger Schneider Electric

Læs mere

Mundtlige prøvespørgsmål M5a. Forår 2004

Mundtlige prøvespørgsmål M5a. Forår 2004 Mundtlige prøvespørgsmål M5a. Forår 004 Jordslutninger i højspændingsdistributionsnet. (0 kv net)...5 Beregning af jordslutningsstrømme i et isoleret net....5 Registrering af jordfejl...9 Wattmetrisk jordstrømsrelæ...0

Læs mere

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn Net og Energi Fyn City Net A/S forsyningsområde

Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn Net og Energi Fyn City Net A/S forsyningsområde Opmærkning af ledningsanlæg i Energi Fyn et og Energi Fyn City et A/S forsyningsområde Kabelskabe Tidsterminer yt kabelskab er fremover et kabelskab monteret efter 1. januar 2004. Gammelt kabelskab er

Læs mere

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler Teknisk Tema aften - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler - Installation af LED belysning DC-strømme Hvilke brugsgenstande/komponenter

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Afsnit 13 TAVLER 776

Afsnit 13 TAVLER 776 776 INDHOLD 0 1 INTRODUKTION s. 77 FÆRDIGMONTERET TAVLE s. 77 Planforsænket gruppetavle typetestet s. 77 Udvendig gruppetavle typetestet s. 70 Udvendig måler- og gruppetavle typetestet s. 0 GRUPPE- OG

Læs mere

DTU standard for styretavler

DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler DTU standard for styretavler Gældende fra 07. februar 2017 Version 1.5 MSKLA Indhold Forord... 3 Formål... 3 Definition på en styretavle... 4 Generelle krav... 4 Komponentkrav...

Læs mere

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 63 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 63.0 Lavspænding... 2 Emne: 63.1 Forsyning... 2 63.0 lavspænding...

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Sikring D01 16A. neozed 5 styk.

Sikring D01 16A. neozed 5 styk. 09. Sikringer Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 09.1 Sikring D01 10A. neozed 5 styk. 10A, 400V 720199 SB-Pak 3187606 10 60 mm 55 mm 10 mm 0,035 Kg 5 702127 201999 Sikring D01 13A. neozed 5 styk. 09.2 Sikring

Læs mere

Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer

Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer Udbudstekster LK OPUS Intelligente systemer Formål Tekster i dette dokument er beregnet til brug ved udformning af udbudsbeskrivelser gældende for offentlige udbud, hvor produkt- og firmanavne ikke må

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere Acti 9 Hovedkatalog 01 Lastadskillere Lokal kontrol isw-omskiftere DB1818 PB10566-40 Indikation af positionskontakt Egnethed til industriel isolering ifølge IEC/EN 60947-3-standarden. Det grønne felt garanterer

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser

Tilslutningsbestemmelser Tilslutningsbestemmelser For AURA El-net 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsanlæg... 4 4. Tilslutning, ændring og udvidelse... 4 5. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Afsnit 5. udgave Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Del 2 Særlige bestemmelser for danske systemer - - - - - - Section 5 th edition Plugs and socket-outlets for household and similar

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7

PL LED rør 6,5W. Erstatning for 11-13W lysstofrør. Produktblad. Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Billede af DF-PL5W30-2G7 Produktblad PL LED rør 6,5W Gælder for sokkeltyperne: 2G7, G23H, G24D, G24G. Erstatning for 11-13W lysstofrør Billede af DF-PL5W30-2G7 1 1. Specifikationer Egenskaber for pære Form: Rør Sokkel/fatning:

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere