til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk"

Transkript

1 Dimensionering Når der henvises til et kapitel, er det altid kapitler, som stammer fra Stærkstrømbekendtgørelsen Afsnit 6, elektriske installationer, med mindre andet er anført. Hvorfor dimensionere? SB Afsnit 6, kapitel 12 - Formål 12.1 Bestemmelserne indeholder regler for planlægning og udførelse af elektriske installationer med det formål at opnå sikkerhed og korrekt funktion i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse Kapitel 13 angiver de grundlæggende principper. Kapitlet indeholder ikke detaljerede tekniske bestemmelser, som kan være underkastet ændringer som følge af den tekniske udvikling Del 3 til 8 indeholder de tekniske bestemmelser, der skal opfyldes for at sikre, at den elektriske installation er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i kapitel 13. Ved planlægning af en installation tager vi udgangspunkt i ovenstående 3 paragraffer. Ovenstående regler er årsagen til, at en installation skal dimensioneres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen og leverandørens anvisninger. Når en installation skal dimensioneres skal man være opmærksom på, at der ikke er et givet facit på en installation. To sagkyndige kan godt komme frem til forskellige resultater, på trods af at de har ens data at gå ud fra Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

2 Ved projektering af enhver installation kan der med fordel tages udgangspunkt i 132. I denne står der, at planlægningen af den elektriske installation skal sikre: Beskyttelse af personer, husdyr og ejendom At installationen kan fungere som tilsigtet De oplysninger, som er nødvendige som grundlag for planlægningen, er angivet i til De bestemmelser, som skal overholdes ved planlægningen, er angivet i til Konklusionen er, at det er den projekterende, som har ansvaret for, at installationen er korrekt dimensioneret! Ordforklaring S f Samtidighedsfaktor. Den er i høj grad op til en sagkyndigs vurdering. Ved mange små forbrug kan den sættes lavt, og ved få store forbrug sættes faktoren højt eventuelt undlades helt. Henvisning til SB: U f Udvidelsesfaktor. Udtryk for procentvis, fremtidig udvidelse af installationen. Normalt bør der være plads til en 20 % udvidelse af installationen. U Strømkredsens forsyningsspænding. Henvisning til SB: Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

3 I B Strømkredsens belastningsstrøm. Denne kan aflæses på brugsgenstanden eller beregnes. Henvisning til SB: I st Strømkredsens største startstrøm ved motoren. Hvis ikke andet er opgivet er den 6 x IB ved direkte start. Henvisning til Fællesregulativet: FR OB Overbelastningsbeskyttelse. Der anvendes normalt sikringer eller termorelæer til dette. Hvis der vælges sikring, er installationen også kortslutningsbeskyttet. Koordinering mellem ledere og beskyttelsesudstyr: Data for det valgte udstyr skal opfylde betingelse 1 og 2. Betingelserne vil normalt være opfyldt ved brug af dimensioneringsvejledningen. Dog vil det altid være en god ide, specifikt at kontrollere begge betingelser i forhold til Betingelse 1: I B # I n # I z Belastningsstrømmen # Beskyttelsesudstyrets mærkestrøm # Kablets strømværdi Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

4 Betingelse 2: I 2 # 1,45 # I z Betingelse 2 vil normalt være opfyldt, når det valgte materiel er: Maksimalafbrydere Automatsikringer Fejlstrømafbrydere med integreret overstrømsudløser Sikringer med mærkestrøm I n $ 13 A Ovenstående materiel skal overholde relevante EN-standarder (europanormer). For sikringer med en mærkestrøm på I n # 10 A vil betingelse 2 være opfyldt, hvis sammenhængen mellem strømværdi Iz og In er som angivet i Tabel 43 A. Henvisning til SB: Kapitel 43 - Overstrømsbeskyttelse Tabel 43 A A B I 2 Er den strøm, der sikrer effektiv udløsning af beskyttelsesudstyret ved den konventionelle tid. Dette kan oplyses af fabrikanten. KB Der anvendes normalt sikringer eller maksimalafbrydere (automatsikringer sidestilles med maksimalafbrydere jf. Stærkstrømbekendtgørelsen) til dette Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

5 Der skelnes derfor kun mellem smeltesikringer og maksimalafbrydere/automatsikringer. Denne kontrol foretages for at sikre, at en kortslutning et vilkårligt sted i strømkredsen udkobler inden den tid, det tager, før lederne når den højest tilladelige grænsetemperatur. t: Varighed af kortslutningsstrømmen i sekunder K: Er en faktor, der tager hensyn til specifik modstand, temperaturkoefficient og varmekapacitet for ledermaterialet, samt begyndelses- og sluttemperaturer. S: Er tværsnitsarealet i mm 2. I k Er kortslutningsstrømmen i A. Henvisning til SB: Kapitel 43 - Overstrømsbeskyttelse Tabel 43 C I N Beskyttelsesudstyrets mærkestrøm; for indstilleligt beskyttelsesudstyr er det den indstillede værdi. Afbr. Afbryder og/eller kontaktor. Afbr.$ I B. I er det beskrevet, hvilke former for adskillere, der kan anvendes. Det kan fx være 5-86 Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

6 smeltesikringer for fasernes vedkommende og en særlig klemme med en laske eller skyder til nullederen, så ledningen ikke behøver at blive fjernet fra klemmen for at være adskilt. På steder hvor adskilleren må forventes at blive betjent af lægmand, dvs. i boliger, butikker, kontorer, skoler og mindre værksteder, skal der dog anvendes afbrydere, fx automatsikringer, gruppeafbrydere med smeltesikringer eller HPFI-afbrydere. Henvisning til SB: Kapitel 46. Adskillelse og afbrydning Gruppeafbryder Normalt skal enhver strømkreds kunne adskilles fra hver af de spændingsførende forsyningsledere (L1-L2-L3-N). Til koblingsudstyr skal der fortrinsvis anvendes flerpolet materiel, men enpolet materiel placeret umiddelbart ved siden af hinanden kan også anvendes. Henvisning til SB: 462 Funktionsafbryder Enhver del af en strømkreds, der skal kunne styres uafhængigt af andre dele af installationen, skal have en funktionsafbryder, hvis formål det er at gøre den pågældende del af strømkredsen spændingsløs. Enpolet koblingsudstyr må ikke anbringes i nullederen. Henvisning til SB: Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

7 I OB Beskyttelsesudstyret krav til ledningens strømværdi. Henvisning til SB: kft Korrektionsfaktor i oplægningsområdet og tilhørende temperatur. Henvisning til SB: Tabel A.4. Opl Oplægningsmetode, mindre gode-, normale- og særdeles gode varmeafledningsforhold. Arbejdsgang i bestemmelse af oplægningsmetode: 1: I Tabel 52-D2 findes nummer for installationsmåde. Læs eventuelt beskrivelse. Hvis den aktuelle installationsmåde ikke kan findes, vælges der i stedet den, der minder mest om den aktuelle. 2: Når korrekt nummer er fundet for installationsmåden, benyttes dette i Tabel A.2 eller Tabel A.3 (Installationsmåder iht. 523 tabel 52-D2) og ledertværsnittet kan findes i forhold til strømmen. Henvisning til SB: Tabel 52-D Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

8 S Dimensionering af ledning: Lederantal, tværsnit og type. Henvisning til SB: Tabel A.2 eller Tabel A.3 I Zmin Kablets strømværdi, om nødvendigt korrigeret for omgivelsestemperatur og samlet fremføring af flere strømkredse. I Z30 Ledningens strømværdi ved 30º C i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Henvisning til SB: Tabel A.2 eller Tabel A.3 BG Strømkredsens belastningsgrad i procent. Denne er ikke nødvendig i henhold til de forenklede danske bestemmelser, hvis kablet skal ligge ene. Henvisning til SB: Tabel A.5 - note Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

9 kfs Korrektionsfaktor for samlet fremføring. Der skal vælges fremføringsmåde og antal for at fastsætte denne faktor. Henvisning til SB: Tabel A.5. S till Dimensionering af tilledning: Lederantal, tværsnit og type. Ledning, der forbinder elektrisk materiel (f.eks. en brugsgenstand) med den faste installation. Henvisning til SB: note 3 Tabel 43 C I e Koblingsudstyrets mærkestrøm. R/m Ledningsmodstand i ohm pr. meter. Bemærk: Angives i visse tabeller i km. X/m Ledningens reaktans pr. m. Angives i visse tabeller i km. a Ledningsafstand i meter Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

10 Cos n Nedenstående er vejledende cos n-værdier til spændingsfaldsberegninger. Ved projektering af installationer er det af mange grunde i reglen umuligt at bestemme den nøjagtige værdi for cos n. Man er derfor henvist til at fastsætte værdien efter skøn. I det følgende er angivet nogle retningsgivende værdier for cos n. Stik- og hovedledning Boliger cos n = 1 Forretninger og kontorer, overvejende fasekompenseret lysrørbelastning cos n = 0,9 Forretninger og kontorer, glødelampebelysning cos n = 1 Skoler og lignende, fasekompenseret lysrørsbelastning cos n = 1 Skoler og lignende, overvejende glødelampebelastning cos n = 1 Landbrug og håndværk, overvejende motorbelastning cos n = 1 Industri, overvejende motorbelastning cos n = 0,85 Hvis landbrug, håndværk og industri er fasekompenseret, regnes med den værdi cos n har ved største samtidige belastning. Gruppeledninger cos n = 0,85 Motorgrupper cos n = 0,85 Grupper for lysrør cos n = 0,85 For motorer, der er fasekompenseret, regnes med en cos n ved fuldlast Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

11 )U Ledningsspændingsfald. Henvisning til SB: 525 anbefaler, at spændingsfaldet mellem installationens forsyningspunkt til materiellet ikke overstiger 4 %. Strømkreds En strømkreds omfatter alt materiel, der forsynes fra samme udgangspunkt og har fælles overstrømsbeskyttelse. Der er derfor ikke noget i vejen for, at to eller flere kabler har én fælles adskiller, når de har fælles overstrømsbeskyttelse. Eksempelvis må et kabel til en vaskemaskine og et kabel til et elkomfur føres til samme gruppeafbryder (adskiller). Kablerne udgør kun én strømkreds, og derfor er en enkelt adskiller nok. Henvisning til SB: I k Kortslutningsstrøm For at kunne udføre dimensioneringen af installationen skal den forventede største og mindste kortslutningsstrøm ved installationens forsyningspunkt kendes Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

12 I kmax Den største kortslutningsstrøm I kmax fremkommer ved en 3-faset kortslutning. I kmin Den mindste kortslutningsstrøm I kmin, fremkommer ved en 1-faset (fase-nul) kortslutning. KB-kontrol Ved udførelse af KB-kontrol er der forskellige fremgangsmåder. Anvendes smeltesikringer er det I kmin, der kontrolleres. Anvendes der automatsikringer er det I kmax der kontrolleres. Dog bør der tages højde for, at I kmin skal være stor nok til at udløse magnetudløseren. Forskellen ligger i hvor meget energisikringen slipper igennem, (i tilfælde af en kortslutning) til installationen, inden der afbrydes Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

13 Smeltesikringer Smeltesikringer er opbygget sådan, at det er den strøm som gennemløber sikringen, der opvarmer den og evt. får den til at smelte. Smeltesikringer kan, ved en lille kortslutning, være flere minutter om at smelte, hvorimod en stor kortslutning medfører, at sikringen smelter nærmest øjeblikkeligt. Derfor vil en lille kortslutning være den, der giver det største samlede energigennemslip, og derved forårsager en mulig opvarmning af ledningerne. Automatsikringer Automatsikringer er opbygget af to dele: en termisk udløser og en magnetudløser. Begge gennemløbes af strømmen. Den termiske udløser er som et motorværn og skal, som et motorværn, udkoble ved overbelastning. Magnetudløseren udkobler kortslutninger, men i modsætning til smeltesikringer hvor smeltetiden er bestemt af strømmens størrelse, er udkoblingstiden for magnetudløseren næsten ens ved små og store kortslutninger. Derfor vil en stor kortslutningsstrøm give det største energigennemslip, da udkoblingstiden jo er stort set den samme Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

14 På udløserkurven ses det, at kurven for magnetudløseren næsten ikke giver nogen ændring på tidsaksen. Henvisning til SB: I kmax Fastlægges i installationens forsyningspunkt af hensyn til dimensionering af beskyttelsesudstyret, som er placeret i stikledningens udgangspunkt. Jf. Fællesregulativet er gruppetavler, der forsyner en enkelt bolig, f.eks. et parcelhus eller en lejlighed, fastlagt til maksimal kortslutning på 6 ka. Hvis kortslutningsstrømmen er meget større end det valgte materiel i tavlen, kan det ske, at det eftersiddende materiel ikke er beskyttet mod den høje kortslutningsstrøm Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

15 Selektivitet I kmin Den mindste kortslutningsstrøm I kmin (mellem fase og nul) kan oplyses af elleverandøren eller findes i Fællesregulativet eller der kan foretages en måling i tilslutningspunktet. I kabellagte forsyningsnet har man vedtaget, at en fase-nul kortslutning i stikledningens tilslutningspunkt medfører en tilnærmelsesvis rent ohmsk kortslutningsstrøm, der er 5 gange stikledningssikringens mærkestrøm. I k.min fastlægges i installationens fjerneste punkt af hensyn til det foranliggende kabel. Kablet må ikke tage skade af en (langvarig) I Kmin -kortslutning. Derfor skal beskyttelsesudstyret afbryde, før der sker skade på kablet. Der kan ske skade på kablet ved en for lille kortslutningsstrøm, så kortslutningsbeskyttelsen ikke kan fungere hurtigt nok. Selektivitet mellem seriekoblede overstrømsbeskyttelser er til stede, hvis en overstrøm kun bevirker, at den overstrømsbeskyttelse, som er nærmest fejlstedet - eller den del af installationen, hvor overbelastningen forekommer - udkobles. Dette medfører, at resten af installationen isoleres fra den fejlramte del. Nedenstående formel benyttes for at fastsætte sikringernes størrelser Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

16 Identifikation og mærkning Der skal anbringes en mærkning, der angiver tilhørsforholdet for følgende koblings-, betjenings- og beskyttelsesudstyr: Sektionsafbrydere, -sikringer Hovedledningsafbrydere, -sikringer Gruppeafbrydere, -sikringer for afgående eller interne grupper Motorværn og maksimalafbrydere Betjenings- og manøvrestrømsafbrydere såvel i effektkredse, som i styrekredse. Der skal være et mærke ved følgende materiel, vedrørende den største værdi af sikring, der må sidde i sikringsholderen, eller største værdi for indstilling af overstrømsudløsere: Sikringer Termorelæer Maksimalafbrydere Automatsikringer Materiellet skal være tydeligt mærket med hvilke strømkredse, det adskiller. Henvisning til SB: Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

17 Dimensionering af bolig Parcelhus på 140 kvm. Systemjording er TT. Afstand fra kabelskab til måler/tavle er 25 m. Den komplette dimensionering af en bolig indeholder følgende punkter: Belastningsplan Dimensionering af stikledning Dimensionering af boligens elinstallation Dimensionering af jordingsanlæg Identifikation af strømkredse Dimensionering af el-tavlen For at kunne dimensionere stikledningen, skal den samlede strøm beregnes, for at finde den maksimale strøm i stikledningen. Valg af det kvadrat og materiale stikledningen skal bestå af. Desuden udføres der også spændingsfaldsberegning for stikledningen. Valg af det kvadrat og materiale boligens faste installation skal bestå af. Desuden udføres der også spændingsfaldsberegning for det længste stykke kabel/ledninger i installationen. Valg af det kvadrat og materiale boligens beskyttelsesledere skal bestå af - og hvad der skal udlignes/beskyttes. Her beskrives, hvorledes korrekt opmærkning skal udføres. Valg af tavlekomponenter og kapsling som tavlen skal bestå af Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

18 Belastningsplan For at kunne dimensionere stikledningen, skal den samlede strøm beregnes for at finde den maksimale strøm i stikledningen. Belastninger i tavlen L1 L2 L3 Komfur 14,43 A 14,43 A 14,43 A Tørretumbler Vaskemaskine Opvaskemaskine Lys-gruppe 1 Lys-gruppe 2 Lys-gruppe 3 9,56 A 13 A 9,56 A 13 A 9,56 A 13 A Samlet belastning: 36,99 A 36,99 A 36,99 A Der er medregnet 3 lysgrupper, i henhold til husets 140 kvm.: 140/50 = 2,8.3 lys-grupper. De enfasede grupper er fordelt ligeligt på alle 3 faser Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

19 Dimensionering af stikledning Jf dimensioneres stikledningen til boligen i henhold til tabel 801 A. Tabel 801 A må dog ikke benyttes i følgende tilfælde: For kabler og ledninger, som kan forventes at blive belastet med en strøm, der overstiger halvdelen af den højst tilladte mærkestrøm, for den tilhørende overbelastningsbeskyttelse, i længere end 3 timer ad gangen (36,99 A jf. belastningsplanen). For kabler og ledninger, som er fremført tæt på ydre varmekilder på en strækning, der overstiger 0,5 m. Hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal der udføres dimensionering i henhold til SB afsnit 6, 433 og 523. I B beregnes med samtidighedsfaktor S f = 0,5 og en udvidelsesfaktor U f på 1,2. Beregn endelig I B : Vælg sikring: Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

20 Vælg kabel: Stikledning: 6 mm 2 kobber (4x6 NOIK) Største tilladte mærkestrøm for beskyttelsesudstyret for dette kabel er 32 A, og den valgte sikring er på 25 A. Note: Jf. Tabel 801 A kan et kobberkabel med et ledertværsnit på 4 mm 2 umiddelbart vælges (max sikring 25 A), men ifølge Fællesregulativet skal en stikledning, som minimum, have et ledertværsnit på 6 mm 2. Vælg gruppeafbryder: I e $ I B = I e $19 = Servodan Gruppeafbryder pol + N og 3 stk. Servodan SIKA sikringsskuffer Spændingsfaldsberegning: Spændingsfald i procent: Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

21 Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af stikledningen Overbelastningsbeskyttelse: Er godkendt. Jf A er bestemmelserne for overbelastningsbeskyttelse i og om temperatur og strømværdier i 523 opfyldt. Kortslutningsbeskyttelse: Er godkendt. Kortslutningsbeskyttelsen er opfyldt jf. 433, 434 og 435, da overbelastningsbeskyttelsen er udført med smeltesikringer Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

22 Dimensionering af boligens kabler og ledninger i den faste installation Lysgruppe Beregn I B : 13 A Vælg sikring: I n $ 13 A = 13 A D01 Vælg kabel: Jf. Tabel 801 A vælges 1,5 mm 2 (3G1,5 NOIK) (max sikring 13 A). Tabel 801 A må dog ikke benyttes i følgende tilfælde: For kabler og ledninger, som kan forventes at blive belastet med en strøm, der overstiger halvdelen af den højst tilladte mærkestrøm for den tilhørende overbelastningsbeskyttelse, i længere end 3 timer ad gangen. For kabler og ledninger, som er fremført tæt på ydre varmekilder på en strækning, der overstiger 0,5 m. Hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal der udføres dimensionering i henhold til SB afsnit 6, 433 og 523. Vælg gruppeafbryder: I e $ I B = I e $ 13 = Servodan Gruppeafbryder pol + N. Spændingsfaldet for længste stræk i boligen kontrolleres: Fra tavle til fjerneste stikkontakt: 20 m Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

23 Spændingsfaldsberegning: Spændingsfald i procent: )U n % el-installation = Samlet spændingsfald for boligen: )U n % = )U n % stikledning + )U n % el-installation = 0,77 + 2,74 = 3,51 % Spændingsfaldet er i orden, da det er mindre end de anbefalede 4 % i henhold til Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

24 Kraftgruppe Beregn I B : 14,43 A Vælg sikring: I n $ 14,43 A = 16 A D01 Vælg kabel: Jf. Tabel 801 A vælges 2,5 mm 2 (5G2,5 NOIK) (max sikring 20 A) Tabel 801 A må dog ikke benyttes i følgende tilfælde: For kabler og ledninger, som kan forventes at blive belastet med en strøm, der overstiger halvdelen af den højst tilladte mærkestrøm for den tilhørende overbelastningsbeskyttelse, i længere tid end 3 timer ad gangen. For kabler og ledninger, som er fremført tæt på ydre varmekilder på en strækning, der overstiger 0,5 m. Hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal der udføres dimensionering i henhold til SB afsnit 6, 433 og 523. Vælg gruppeafbryder: I e $ I B = I e = 14,43 = Servodan Gruppeafbryder pol + N Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

25 Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse af boligens ledninger og kabler i den faste installation Overbelastningsbeskyttelse: Er godkendt. Jf A er bestemmelserne for overbelastningsbeskyttelse i og om temperatur og strømværdier i 523 opfyldt. Kortslutningsbeskyttelse: Er godkendt. Kortslutningsbeskyttelsen er opfyldt jf. 433, 434 og 435, da overbelastningsbeskyttelsen er udført med smeltesikringer Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

26 Dimensionering af jordingsanlæg Et jordingsanlæg med beskyttelsesledere og udligningsforbindelser i et parcelhus har benævnelser som vist på nedenstående tegning Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

27 Beskyttelsesledere i installationen Følgende forbindelser er at betragte som beskyttelsesledere: Jordleder mellem jordelektroden og hovedjordskinnen Beskyttelsesledere i installationen Hovedbeskyttelsesleder mellem hovedjordskinnen og PE-klemmen Hovedudligningsforbindelser Supplerende udligningsforbindelser Jordleder mellem jordelektroden og hovedjordskinnen Jordelektroden udføres med materiale som nævnt i Typisk vil en stangelektrode blive benyttet. Ledningen mellem jordelektroden og hovedjordskinnen er 2,5 mm 2 PVIKJ. Da lederen er oplagt separat skal overholdes med hensyn til kvadrat: minimum 2,5 mm 2, hvis lederen er mekanisk beskyttet og minimum 4 mm 2, hvis lederen ikke er beskyttet mekanisk. Beskyttelsesledere anses for at være mekanisk beskyttet, hvis de f.eks. fremføres som enlederkabler eller hvis de beskyttes ved hjælp af stålrør, jernrør, kraftige plastrør eller lignende. I henhold til note 5, er det normalt tilladt at anvende beskyttelsesledere med et tværsnit på mindst 2,5 mm 2 kobber, uafhængigt af faseledernes tværsnit og uden yderligere beregninger, når installationen er beskyttet mod indirekte berøring med HPFI, hvilket installationen er i henhold til Dog skal overholdes med hensyn til jordelektrodens overgangsmodstand til jord Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

28 Beskyttelsesledere i installationen Beskyttelsesledere vælges efter eller Tabel 54 F. Beskyttelseslederne i boliginstallationen vælges her efter Tabel 54 F, hvilket betyder at beskyttelseslederne i installationen i boligen skal have samme kvadrat, som de tilhørende faser og være af samme materiale. Det betyder, at i den almindelige lysinstallation på 1,5 mm 2 skal beskyttelseslederen have et tværsnit på 1,5 mm 2. For kraftgrupperne skal tværsnittet også følge faseledernes tværsnit = 2,5 mm 2. Hovedbeskyttelsesleder (leder mellem hovedjordskinnen og PE-klemmen) Ledere til udligningsforbindelser Denne beskyttelsesleder skal have samme tværsnit, som det tværsnit den største beskyttelsesleder har, hvilket er 2,5 mm 2 i kraftinstallationen. I står der, at hvis en beskyttelsesleder er fælles for flere strømkredse, skal dens tværsnit bestemmes ud fra den største faseleders tværsnit. Ifølge skal der i enhver bygning udføres en hovedudligningsforbindelse. Der skal desuden udføres lokale, supplerende udligningsforbindelser i badeområder (kap.701), ved svømmebassiner og andre bassiner (kap. 702). Formålet med disse udligningsforbindelser er at formindske de berøringsspændinger, der kan opstå ved en fejl i installationen Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

29 Hovedudligningsforbindelser Ifølge skal hovedbeskyttelseslederen, hovedjordlederen, hovedjordklemmen og følgende fremmede, ledende dele forbindes til hovedudligningsforbindelsen: Metalliske rørledninger, fx for gas og vand Centralvarme- og ventilationssystemer Jordingsanlæg for lynbeskyttelse Desuden anbefales det, at metalliske konstruktionsdele og metallisk hovedarmering i betonkonstruktioner forbindes til hovedudligningsforbindelsen. Ledere til hovedudligningsforbindelserne i boligen skal have en ledningsevne, som mindst svarer til halvdelen af tværsnittet for den største beskyttelsesleder i installationen. Der kræves dog ikke større tværsnit end 25 mm 2 for kobberledere. Af mekaniske grunde skal ledertværsnittet mindst være 6 mm 2, uanset ledermateriale. I boligen skal hovedudligningsforbindelserne til eksempelvis ventilation og rørledninger af metal være minimum halvdelen af tværsnittet for den største beskyttelsesleder i vores installation, som er 2,5 mm 2. Men tværsnittet skal minimum være 6 mm 2, af mekaniske årsager Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

30 Supplerende udligningsforbindelser I badeområder og i områder med svømmebassiner og andre bassiner er de ledende dele, der skal tilsluttes den lokale supplerende udligningsforbindelse, begrænset til metalliske gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt ventilationskanaler og metalindlæg (armering/rio-net) i ikke-isolerende gulve. (se og ). Specielt for badeområder i enfamiliehuse gælder dog, at den lokale, supplerende udligningsforbindelse kan udgøres af husets hovedudligningsforbindelse, forudsat denne omfatter de ledende dele i badeområdet, der er anført i , herunder metalindlæg i ikke-isolerende gulve. Udligningsforbindelserne skal normalt udføres i eller umiddelbart ved det pågældende område, og de skal forbindes til beskyttelseslederne for alt elektrisk materiel i området, herunder også til beskyttelsesledere til stikkontakter. For de lokale, supplerende udligningsforbindelser i boligens badeområder gælder følgende: - Mellem metalindlægget og vandrør i metal skal tværsnittet være mindst 2,5 mm 2 i henhold til Mellem metalindlægget og nærmeste beskyttelsesleder i installationen i badeområdet skal tværsnittet være mindst 2,5 mm 2 i henhold til Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

31 Oversigt over beskyttelsesledere i boligen Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

32 Identifikation og mærkning af strømkredse I henhold til og skal der anbringes en mærkning, der angiver tilhørsforholdet for sikringsgrupperne i boligen. Mærkningen af gruppeafbryderne bør være præcis. HPFI-relæet behøves ingen mærkning, da der ikke er mulighed for forveksling. Eksempel på mærkning for en gruppeafbryder: Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

33 Dimensionering af eltavlen Tavlelayout Fordelingen af tavlekomponenter er som følgende: K1 er HPFI-relæet, som beskytter hele installationen i boligen. F1 er kraftgruppen, som forsyner komfuret. F2 er kraftgruppen, som forsyner vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. F3 - F4 - F5 er lysgrupperne. Faseforsyningen til disse grupper står angivet på tegningen Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

34 Varmeberegning I varmeberegningen kontrolleres det, at den aktuelle effekt, som komponenterne kan afsætte i tavlen, ved samtidig maksimal drift, er mindre end den maksimale effekt, som kapslingen kan holde til. Kapslingen kan holde til 24 W, og komponenterne afsætter kun 22,91 W, altså mindre end kapslingen kan holde til Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

35 Ordforklaring til varmeberegning I n (A) P n (W) I nt (A) I B (A) P v (W) P vkom (W) Rumtemperatur Temperatur i tavler I B x S f Maksimal effektafgivelse i tavler Mærkestrøm, målt i ampere. Effekttab ved mærkestrøm, målt i watt. Korrigeret mærkestrøm (ved hensyntagen til temperaturen), målt i ampere. Belastningsstrøm (den belastning komponenten kan holde til under hensyntagen til, at komponenterne er placeret ved siden af hinanden), målt i ampere. Effekttab ved korrigeret mærkestrøm, målt i watt. Effekttab ved belastningsstrøm, målt i watt. Temperatur i rummet hvor tavlen befinder sig. Temperatur som tavlen maksimalt må opvarmes til.. Belastningsstrømmen x samtidighedsfaktor Her kontrolleres, at tavlens effektafgivelse ikke er større end det, tavlen kan afgive under de givne forhold Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

36 Dimensionering efter de forenklede, danske bestemmelser til fastlæggelse af strømværdi Indledning Der vil i dette afsnit blive dimensioneret efter SB afs. 6, forenklede, danske bestemmelser. Dimensioneringerne udføres efter dimensioneringsvejledningen. Vejledningen findes bagerst i dette afsnit, sammen med relevante bilag. Det er meningen, at bilagene skal være et værktøj til brug for dimensionering, uafhængigt af hvilken type dimensionering det drejer sig om Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

37 Dimensioneringsvejledning Vejledningen gennemgås fra punkt 1 til 27. Derved bliver dimensioneringen en konstant, fremadskridende proces, hvor dimensioneringen opsplittes i små dele og ikke relevante punkter udelades. Vejledningen er udarbejdet efter de forenklede danske bestemmelser. Pkt. Betegnelse Identifikation Handling 1 Emne Strømkredsens eller belastningens navn / mærkning. 2 Dimensionerede effekt P 3 Spænding U Den forventede dimensionerede effekt incl. evt. samtidigheds-, udvidelsesfaktor og cos n. Strømkredsens forsyningsspænding, spændingen anvendes senere til spændingsfaldsberegning. 4 Belastningsstrøm I B Strømkredsens forventede belastningsstrøm, beregnes eventuelt. 5 Startstrøm I st Strømkredsens forventede startstrøm, vurder om der optræder startstrøm. 6 Overbelastningsbeskyttelse OB 7 Kortslutningsbeskyttelse KB 8 Afbryder 9 Beskyttelsesudstyrets krav til ledningens strømværdi 10 Korrektionsfaktor Afbr. I OB kft Type, mærkestrøm og evt. indstillingsværdi for udstyr til overbelastningsbeskyttelse. Type, mærkestrøm og evt. indstillingsværdi for udstyr til kortslutningsbeskyttelse. Alle strømkredsens afbrydere fx gruppeafbrydere, kontaktorer og forsyningsadskillere. Jf. kap. 46 side 98 Beskyttelsesudstyrets krav til ledningens strømværdi, Jf side 70 Korrektionsfaktor vælges efter den højeste temperatur kablet udsættes for. Jf. tabel 4.A side Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

38 Pkt. Betegnelse Identifikation Handling 11 Minimum strømværdi I Zmin Mindste tilladelige strømværdi for kabler og tilledninger. 12 Varmeafledningsforhold Opl 13 Lederantal, tværsnit og type S Oplægningsmetode. Jf. tabel 52-D2 side 148. Lederantal, tværsnit og type hvor strømværdien i tabel A.2 eller A.3 mindst er lig Izmin. side Strømværdi ved 30 /C I Z30 Strømværdien jf. SB tabel A.2 eller A.3 for det valgte tværsnit side Belastningsgrad BG 16 Samlet fremføring Sf.nr. 17 Antal samlet fremførte kredse Antal 18 Korrektionsfaktor kfs Strømkredsens belastningsgrad i %, belastningsgraden anvendes til at vurdere, om der skal tages hensyn til samlet fremføring. Hvis der ikke er samlet fremføring, kan der ses bort fra dette punkt. Fremføringsmetode, hvordan er den samlede fremføring udført? Jf. tabel A.5 side 187. Antal samtidigt belastede strømkredse. Se note efter tabel A.5 side 187. Korrektionsfaktor for samlet fremføring. Jf. SB tabel A.5 side Reduceret strømværdi I Zred temperatur og samlet fremføring. Kablets reducerede strømværdi, pga. 20 Kontrol af strømværdi I Zred = I Z30 x kft x kfs Kontrol af om den reducerede strømværdi er tilstrækkelig. I OB # I zred Se side Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

39 Pkt. Betegnelse Identifikation Handling 21 Endelig dimension S 22 Minimum strømværdi tilledning I Zmin till Hvis I z.red er mindre end I OB vælges større tværsnit. Tilledningens mindste strømværdi beregnes. 23 Lederantal, tværsnit og type S till side 184 og kontrolleres i Tabel 43 C side Tilledningen kvadrat vælges i Tabel A Ledningens længde i m a Ledningssystemets længde i m. 25 Ledningens resistans pr. km R/km Ledningens ohmske modstand pr. km. Beregning af spændingsfaldet i ledningen. 26 Spændingsfald i volt 27 Spændingsfald i % Max 4 % fra forsyningspunkt til fjerneste belastning anbefales. Se SB Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

40 Kredsskema Kredsskemaet viser motorinstallationen, som ønskes dimensioneret. Motorinstallationen forsynes via en stikledning, som er beskyttet med smeltesikringer, og alle motorer skal kunne køre samtidig Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

41 Dimensionering af sikringer foran tavle Belastning Da alle motorer skal kunne køre samtidig, skal sikringerne foran tavlen kunne tåle, at den motor med den største startstrøm starter samtidig med, at de resterende motorer kører maksimalt belastet. Selektivitet Ud fra dette kunne der vælges en 100 A sikring, men for at opnå selektivitet skal der også tages højde for den største sikring i installationen (se punkt 6 i dimensioneringen af Dahlandermotoren). Der vælges derfor en 200 A sikring af typen NH Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

42 Dimensionering af 1,5 kw motor - direkte start Pkt. 1 1,5 kw motor, motor 1 Det, der dimensioneres noteres. 2 P 1,5kW, cos n = 0,79 Den dimensionerede effekt aflæses på motorens mærkeplade. 3 U 3 x 400 V Forsyningsspændingen 4 I B 3,45 A Fuldlaststrømmen aflæses på mærkeplade. 5 I st Startstrømmen beregnes, normalt anvendes en faktor 6 ved direkte start. 6 OB Danfoss TI 16 [2,7-3,45-4,2] A Der vælges et Danfoss termorelæ ud fra fuldlaststrømmen (I B ), termorelæet har en indstillingsskala fra 2,7- til 4,2A, stilles på 3,45A. 7 KB 8 Afbr 6A D01 9 I OB I OB = 3,45 A Gruppeafb. - Tytan Kontaktor - Danfoss CI6 Forsyningsadskiller. ABB OT 6ELPPT1 Kortslutningsbeskyttelsen vælges ved hjælp af tommelfingerreglen: startstrømmen divideret med 4. Denne tommelfingerregel er generel, ved tvivl skal relevant kurve aflæses. Der vælges smeltesikringer af typen D01. Alle kredsens afbrydere vælges: Gruppeafbryder, kontaktorer og forsyningsadskillere. Overbelastningsbeskyttelsens krav til ledningernes strømværdi. 10 kft kft = 1,06 Korrektionsfaktoren for temperatur aflæses (Tabel A.4), omgivelsestemperaturen er 25 /C Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

43 Dimensionering af 1,5 kw motor - direkte start Pkt. 11 I z.min Den mindst mulige strømværdi for kablet beregnes. 12 Opl Opl = S 4G1,5 mm 2 NOIK Oplægningsmetoden vælges (Tabel 52-D2). Kablet vælges ud fra lederantal og Tabel A.2. Kablet skal have en strømværdi der mindst er lig I Zmin 14 I Z30 I Z30 = 15,5 A Kablets strømværdi ved 30 /C. 15 BG Kablets belastningsgrad beregnes, og da den er under 75 %, kan der ses bort fra den i forbindelse med eventuel samlet fremføring. 16 S f nr Antal kfs I Z.red Kontrol S - - Der er ingen samlet fremføring, så pkt. 16 til 21 springes over, da de ikke er relevante Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

44 Dimensionering af 1,5 kw motor - direkte start Pkt. 22 I Zmin till Mindste strømværdi for tilledningen beregnes. 23 S till 4G1 mm 2 PKAJ Tilledningens tværsnit bestemmes ud fra Tabel A.2 og kontrolleres i Tabel 43 C. Mindste tværsnit er dog 0,75 mm 2 jf. Tabel 52 H 24 a a = 30 m Ledningernes længde noteres. 25 R/km R = 12,1 S/km Ledningens modstand pr. km. 26 )U Spændingsfaldet i ledningen beregnes. 27 )U% Spændingsfaldet i ledningen omregnes til procent. KB-kontrol Da der anvendes smeltesikring, er det I kmin der anvendes til KB-kontrol. I kmin net beregnes jf. Fællesregulativet I N er stikledningssikringen: Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

45 Modstanden i forsyningsnettet beregnes: Modstanden i kablet beregnes: Kabelmodstanden ganges med 1,5 for at lægge 50 % til modstanden, da der ved lille og forholdsvis langvarig kortslutning vil ske en opvarmning af ledninger og udstyr, som medfører at modstanden stiger. I k.min beregnes: Tiden, som kablet kan tåle denne kortslutning, beregnes: Da tiden er over 0,1 sekund, skal kortslutningsstrømmen sammenlignes med sikringens smeltekurve Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

46 Sikringens smeltekurve aflæses: A findes på den nederste akse, derfra føres en linie lodret op, til den skærer smeltekurven for den valgte sikring. 2. Fra skæringspunktet føres en linie vandret mod venstre ud til tidsskalaen, som aflæses: Smeltetiden (tsm) aflæses til 1 ms. Kontrol: KB er OK, da smeltetiden for sikringen er mindre end den tid, kablet kan lede kortslutningsstrømmen uden at tage skade Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

47 Dimensionering af Dahlandermotor Pkt. 1 Dahlandermotor, motor 2 Det der dimensioneres noteres. 2 P 37/7 kw, cos n = 0,92 / 0,75 Den dimensionerede effekt aflæses på mærkeplade. 3 3 x 400 V Forsyningsspændingen. 4 I B Høj/Lav: 67/16,2 A Fuldlaststrømmen aflæses på mærkeplade. 5 I st Høj: Lav: 6 OB Høj: Danfoss TI 80 [ ] A Lav: Danfoss TI 25 [15-16,2-20] A Startstrømmen beregnes, normalt anvendes en faktor 6 ved direkte start. Der vælges to Danfoss termorelæer ud fra fuldlaststrømmene for henholdsvis høj og lav. 7 KB Høj: 125A NH2 Lav: 25A D02 8 Afbr Høj: Forsyningsadskiller. - Holec QSA125 N1 Kontaktor - Danfoss CI86 og Danfoss CI37 Lav: Gruppeafb. - Tytan Kontaktor - Danfoss CI20 Sikkerhedsafb. - OT 25 ELPP3T Kortslutningsbeskyttelsen vælges ved hjælp af tommelfingerreglen: startstrømmen divideret med 4. Der vælges smeltesikringer af typen NH2 og D02. Alle kredsens afbrydere vælges: Gruppeafbryder, kontaktorer og forsyningsadskillere. Forsyningsadskilleren placeres i strømkredsen for lav, da der løber den mindste strøm Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

48 Dimensionering af Dahlandermotor Pkt. 9 I OB Lav: Høj: I OB = 67 A 10 kft kft = 1,12 11 I Zmin Høj: Lav: 12 Opl Opl = 30 Overbelastningsbeskyttelsens krav til ledningernes strømværdi. IOB for lav vælges ud fra den største af fuldlaststrømmen for lav eller den halve fuldlaststrøm for høj. Korrektionsfaktoren for temperatur aflæses (Tabel A.4), omgivelsestemperaturen er 20 /C. Den mindst mulige strømværdi for kablet beregnes. Oplægningsmetoden vælges (Tabel 52-D2). 13 S Høj: 4G16mm 2 NOIK Lav: 4G6mm 2 NOIK 14 I Z30 Høj: I Z30 = 68 A Lav: I Z30 = 36 A 15 BG Høj: Lav: 16 Sf.nr. Nr. 1 Kablet vælges ud fra lederantal og Tabel A.2. Kablet skal have en strømværdi der mindst er lig IZ.min. Kablernes strømværdi ved 30 /C. Kablets belastningsgrad beregnes, og da den er over 75 % skal der muligvis korrigeres for samlet fremføring. Samlet fremføring nummer 1, Tabel A Antal 2 stk Antal samlet fremført Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

49 Dimensionering af Dahlandermotor Pkt 18 kfs kfs = 0,8 Korrektionsfaktoren for samlet fremføring. 19 I Zred ning ved samlet fremføring. Lav: Beregning af maksimal belast- 20 Kontrol I OB < I Z red ] 33,5 A < 32,3 = FALSK Kvadratet hæves og punkt 13 til 15 beregnes igen. 13 S Høj: 4G16mm 2 NOIK Lav: 4G10mm2 NOIK Kablet vælges ud fra lederantal og Tabel A.2. Kablet skal have en strømværdi, der mindst er lig I Z.min. 14 I Z30 Høj: I Z30 = 36 A Lav: I Z30 = 50 A Kablernes strømværdi ved 30 /C. 15 BG Høj: Lav: 21 S Høj: 4G16mm 2 NOIK Lav:4G10mm 2 NOIK 22 I Z min till Der er kun et kabel, der er over 75 % belastet, fremføringen er OK. Endelige valg af kabler. Tilledningens tværsnit bestemmes ud fra bilaget, strømværdier for gummiisolerede ledninger og kontrolleres i Tabel 43 C. Korrektionsfaktoren er sat til 1, da gummiisolerede kabler ikke må korrigeres for temperaturer under 30 /C jf. bilaget for korrektionsfaktor for andre omgivelsestemperaturer i luft end 30 /C Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

50 Dimensionering af Dahlandermotor Pkt 23 S till 2 stk. 4G16mm 2 GKDOJ Valgte kabel. 24 a a = 20 m Ledningernes længde noteres. 25 R/km 16 mm 2 : R = 1,15 S/km 10 mm 2 : R = 1,83 S/km 26 )Uf Ledningernes modstand pr. km. Spændingsfaldet i ledningen beregnes. Der ganges med faktoren 1,5 for at få spændingsfaldet op til stjernerelæet med. Dette gøres kun ved dimensionering af Dahlandermotor. 27 )U % Spændingsfaldet i ledningen omregnes til procent. KB-kontrol Da der anvendes smeltesikring, er det I kmin der anvendes til KB-kontrol. I kmin net beregnes, jf. Fællesregulativet I N er stikledningssikringen: Modstanden i forsyningsnettet beregnes: Modstanden i kablet beregnes: Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

51 Kabelmodstanden ganges med 1,5 for at lægge 50 % til modstanden, da der ved lille og forholdsvis langvarig kortslutning vil ske en opvarmning af ledninger og udstyr, som medfører at modstanden stiger. I kmin beregnes: Tiden, som kablet kan tåle denne kortslutning beregnes: Da tiden er over 0,1 sekund, skal kortslutningsstrømmen sammenlignes med sikringens smeltekurve. Sikringens smeltekurve aflæses: A findes på den nederste akse. Derfra føres en linie lodret op, til den skærer smeltekurven for den valgte sikring. 2. Fra skæringspunktet føres en linie vandret mod venstre ud til tidsskalaen, som aflæses: Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

52 Smeltetiden (tsm) aflæses til 1 s. Kontrol: KB er OK, da smeltetiden for sikringen er mindre end den tid, kablet kan lede kortslutningsstrømmen uden at tage skade Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

53 Dimensionering af 15 kw motor - Y/D-start Pkt kw motor, motor 3 Det, der dimensioneres noteres. 2 P 15 kw, cos n = 0,9 Den dimensionerede effekt aflæses på mærkeplade. 3 U 3 x 400 V Forsyningsspændingen 4 I B 27A Fuldlaststrømmen aflæses på mærkeplade. 5 I st anvendes en faktor 2 ved Startstrømmen beregnes, normalt Y/D-start. 6 OB 7 KB Danfoss TI 16 [11-15,6-16] A 35 A D02 8 Afbr Gruppeafb. - Tytan Kontaktorer: Hovedstrøm - Danfoss CI 16 Trekant - Danfoss CI 16 Stjerne - Danfoss CI 9 Forsyningsadskiller - ABB OT 16 ELPP3T1 9 I OB I OB = 15,6 A 10 kft kft = 1,06 Der vælges et Danfoss termorelæ ud fra fuldlaststrømmen (IB) delt med, termorelæet har en indstillingsskala fra 11- til 16A, stilles på 15,6A. Kortslutningsbeskyttelsen vælges ved hjælp af tommelfingerreglen, da den beregnede strøm er mindre end fuldlaststrømmen bliver fuldlaststrømmen den dimensionerede strøm. Alle kredsens afbrydere vælges: Gruppeafbrydere, kontaktorer og forsyningsadskillere. Overbelastningsbeskyttelsens krav til ledningernes strømværdi. Korrektionsfaktoren for temperatur aflæses Tabel A.4, omgivelsestemperaturen er 25 /C Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

54 Dimensionering af 15 kw motor - Y/D-start Pkt. 11 I Zmin Den mindst mulige strømværdi for kablet beregnes. 12 Opl Opl = S 7G1,5 mm 2 NOIK Oplægningsmetoden vælges (Tabel 52-D2). Kablet vælges ud fra lederantal og Tabel A.2. Kablet skal have en strømværdi der mindst er lig I Z.min. 14 I Z 30 I Z 30 = 15,5 A Kablets strømværdi ved 30 /C. 15 BG 16 Sf nr. Nr. 1 Kablets belastningsgrad beregnes, og da den er over 75 % skal der korrigeres for samlet fremføring. Samlet fremføring nummer 1, Tabel A Antal 2 stk. Antal samlet fremført. 18 kfs kfs = 0,8 19 I Z red Lav: 20 Kontrol I OB < I Z red ] 15,6 A < 13,1 A = FALSK 13 S 7G2,5 mm 2 NOIK Korrektionsfaktoren for samlet fremføring. Beregning af maksimal belastning ved samlet fremføring. Kvadratet hæves, 1,5 mm 2 kablet skiftes til et 2,5 mm 2, og punkt 13 til 15 beregnes igen. Kablet vælges ud fra lederantal og Tabel A.2. Kablet skal have en strømværdi der mindst er lig I Z.min. 14 I Z 30 I Z 30 = 21 A Kablernes strømværdi ved 30 /C. 15 BG Begge strømkredse er under 75% belastet, fremføringen er Ok Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

55 Dimensionering af 15 kw motor - Y/D-start Pkt. 21 S 7G2,5 mm 2 NOIK Endelige kabelvalg. 22 I Z min till gen beregnes. Der medregnes korrektion Mindste strømværdi for tillednin- for samlet fremføring. 23 S till 2 stk. 4G2,5 mm 2 PKAJ Tilledningens tværsnit bestemmes ud fra Tabel A.2 og kontrolleres i Tabel 43 C. Mindste tværsnit er dog 0,75 mm 2 jf. Tabel 52 H 24 a a = 40 m Ledningernes længde noteres. 25 R/km R = 7,41 S/km Ledningens modstand pr. km. 26 )U 27 )U % Spændingsfaldet i ledningen beregnes. Der ganges med faktoren for at få det samlede spændingsfald i begge strømkredse. Dette gøres kun ved dimensionering af Y/D-starter. Spændingsfaldet i ledningen omregnes til procent Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

56 KB-kontrol Da der anvendes smeltesikring er det I kmin der anvendes til KB-kontrol. I k.min.net beregnes jf. Fællesregulativet 12.3, I N er stikledningssikringen: Modstanden i forsyningsnettet beregnes: Modstanden i kablet beregnes: Kabelmodstanden ganges med 1,5 for at lægge 50 % til modstanden, da der ved lille og forholdsvis langvarig kortslutning vil ske en opvarmning af ledninger og udstyr, som medfører at modstanden stiger. I kmin beregnes: Tiden, som kablet kan tåle denne kortslutning, beregnes: Da tiden er over 0,1 sekund, skal kortslutningsstrømmen sammenlignes med sikringens smeltekurve Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

57 Sikringens smeltekurve aflæses: A findes på den nederste akse. Derfra føres en linie lodret op, til den skærer smeltekurven for den valgte sikring. 2. Fra skæringspunktet føres en linie vandret mod venstre ud til tidsskalaen, som aflæses: Kontrol: KB er OK, da smeltetiden for sikringen er mindre end den tid, kablet kan lede kortslutningsstrømmen, uden at tage skade Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

58 Dimensionering efter IEC-normen Dimensionering af 15 kw motor - Y/D-start Dette eksempel er det samme som det foregående, men nu dimensioneres efter IEC-normen. Formålet med eksemplet er at belyse forskellen på at dimensionere efter de forenklede danske regler og så IEC-reglerne. Afvigelserne fra de danske regler er fremhævet med understreget fed skrift. Pkt kw motor, motor 3 Det der dimensioneres, noteres. 2 P 15 kw, cos n = 0,9 Den dimensionerede effekt aflæses på mærkeplade. 3 U 3 x 400 V Forsyningsspændingen. 4 I B 27 A Fuldlaststrømmen aflæses på mærkeplade. 5 I st Startstrømmen beregnes, normalt anvendes en faktor 2 ved Y/D-start. 6 OB 7 KB 8 Afbr Danfoss TI 16 [11-15,6-16] A 35 A D02 Gruppeafb. -Tytan Kontaktorer: Hovedstrøm - Danfoss CI 16 Trekant - Danfoss CI 16 Stjerne - Danfoss CI 9 Forsyningsadskiller - ABB OT 16 ELPP3T1 Der vælges et Danfoss termorelæ ud fra fuldlaststrømmen (IB) delt med v3, termorelæet har en indstillingsskala fra 11- til 16A, stilles på 15,6A. Kortslutningsbeskyttelsen vælges ved hjælp af tommelfingerreglen, da den beregnede strøm er mindre end fuldlaststrømmen bliver fuldlaststrømmen den dimensionerede strøm. Alle kredsens afbrydere vælges: Gruppeafbryder, kontaktor og forsyningsadskillere Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

59 Dimensionering af 15 kw motor - Y/D-start Pkt. 9 I OB I OB = 15,6 A Overbelastningsbeskyttelsens krav til ledningernes strømværdi. 10 kft kft = 1,06 Korrektionsfaktoren for temperatur aflæses (Tabel 52-F1), omgivelsestemperaturen er 25 /C. 11 I Z min Den mindst mulige strømværdi for kablet beregnes. 12 Opl Opl = S 7G1,5 mm 2 NOIK Oplægningsmetoden vælges (Tabel 52-D1). Kablet vælges ud fra lederantal og Tabel 52-D1, som leder videre til Tabel 52-E3. Kablet skal have en strømværdi der mindst er lig I Z.min. 14 I Z 30 I Z 30 = 17,5 A Kablets strømværdi ved 30 /C. 15 BG 16 Sf nr. Nr. 1 Kablets belastningsgrad beregnes, og da den er over 30 % skal der korrigeres for samlet fremføring. Samlet fremføring nummer 1, Tabel 52-G1 17 Antal 2 stk. Antal samlet fremført. 18 kfs kfs = 0,8 19 I z red Lav: 20 Kontrol = FALSK Korrektionsfaktoren for samlet fremføring. Beregning af maksimal belastning ved samlet fremføring. Kvadratet hæves, 1,5mm 2 kablet skiftes til et 2,5mm 2, og punkt 13 til 15 beregnes igen Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

60 Dimensionering af 15 kw motor - Y/D-start Pkt. 13 S 7G2,5 mm 2 NOIK Kablet vælges ud fra lederantal og Tabel 52-E3. Kablet skal have en strømværdi der mindst er lig I Z.min. 14 I Z 30 I Z 30 = 24 A Kablernes strømværdi ved 30 /C. 15 BG 19 I z red Lav: Kablets belastningsgrad beregnes, og da den er over 30 %, skal der korrigeres for samlet fremføring Beregning af maksimal belastning ved samlet fremføring. 20 Kontrol =SAND Tværsnittet på kablet er OK. 21 S 7G2,5 mm 2 NOIK Endelige kabelvalg. 22 I Z min till gen beregnes. Der medregnes korrektion Mindste strømværdi for tillednin- for samlet fremføring. 23 S till 2 stk. 4G1,5 mm 2 PKAJ Tilledningens tværsnit bestemmes ud fra Tabel 52-E9 og kontrolleres i Tabel 43 C. Mindste tværsnit er dog 0,75 mm 2 jf. Tabel 52 H 24 a a = 40 m Ledningernes længde noteres 25 R/km R = 7,41 S/km Ledningens modstand pr. km. 26 )U 27 )U % Spændingsfaldet i ledningen beregnes. Der ganges med faktoren for at få det samlede spændingsfald i begge strømkredse. Dette gøres kun ved dimensionering af Y/D-starter. Spændingsfaldet i ledningen omregnes til procent Emne BB Rev Hft-0899 Rekv. 0 Prod :30 Ordre 000

Overstrømsbeskyttelse Kap 43

Overstrømsbeskyttelse Kap 43 HD 60364-5 Gælder det så også nullen? Overstrømsbeskyttelse Kap 43 431.1 Spændingsførende ledere skal normalt være beskyttet af en eller flere indretninger der afbryder forsyningen i tilfælde af: Overbelastning

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser.

Boliger Kap 801. Fælles installationer i etageejendomme er således ikke omfattet af disse kap 801 bestemmelser. Kap 801 Kapitel 801.11 Gyldighedsområde Disse særlige bestemmelser gælder for installationer i og til en enkelte bolig eller for installationer der tilhører en enkelt bolig og som forsynes fra denne. Ved

Læs mere

Kogebog for start af motor med Y/Δ beskyttet med sikringer

Kogebog for start af motor med Y/Δ beskyttet med sikringer Kogebog for start af motor med Y/Δ beskyttet med sikringer GS KB 10m : oplagt på kabelstige t = C MS Y/Δ OB 20m : oplagt på væg t = 20 C TL TL M I Kmin f/s = 800A I B = 6 A Cos φ = 0,85 K = 6 U = x400v

Læs mere

Maskindirektivet 204-1

Maskindirektivet 204-1 Maskindirektivet 204-1 INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskiner og maskinanlæg... 3 2-28 Rekv. 0 Prod. 18-12-2007-16:11 Ordre 000 EVU Maskindirektivet (At-vejledning B.1.2) 1. Hvad betyder det at en maskine

Læs mere

PROJEKTERING AF LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER

PROJEKTERING AF LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER PROJEKTERING AF LAVSPÆNDINGSINSTALLATIONER INGENIØRHØJSKOLEN ODENSE TEKNIKUM 6. SEMESTER STÆRKSTRØM (28.05.04) AF: Benjamin Nielsen Studie nr. 13050 Daníel Sigurbjörnsson Studie nr. 13924 Martin Todbjerg

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler

Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler Strømværdier for PVC-isolerede ledere og kabler En elektrisk leder skal have et tværsnit, der kan tåle den strøm, som lederen kan risikere at føre vedvarende. Et underdimensioneret kabel bliver varmt.

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregning af kortslutningsstrømme Forudsætninger for beregninger af kortslutningsstrømme. Størrelsen af den kortslutningsstrøm, der i tilfælde af en kortslutning i en lavspændingsinstallation vil gennemløbe

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Kjaranstadir Vandkraftværk E-AFP 1, forår 2007

Kjaranstadir Vandkraftværk E-AFP 1, forår 2007 1. Kabler 1.1 Indledning I projektet er to ledere som der skal blive redegjort for valg af deres tværsnits areal. Det er trefase 400 V line fra turbine huset til sommer huset som flutter de 22 kw der blev

Læs mere

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning

FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den Midtconsult i Herning FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR El-installationer og el-sikkerhed Møde den 14-09-2016 Midtconsult i Herning Velkomst Finn Westergaard - Midtconsult Godkendelse af referat Mødet hos ABB Update på

Læs mere

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S

INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN A/S Engineer rchitect Client Contractor Ringgården fd. 5 INGENIØRFIRMET VIGGO MDSEN /S List of drawings Page: 1 af 1 STENVEJ 19-8270 HØJBJERG Date: 27.05.2010 TLF. 86 27 39 44 - FX. 86 27 67 24 Emne: Electrical

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Mundtlige prøvespørgsmål M5a. Forår 2004

Mundtlige prøvespørgsmål M5a. Forår 2004 Mundtlige prøvespørgsmål M5a. Forår 004 Jordslutninger i højspændingsdistributionsnet. (0 kv net)...5 Beregning af jordslutningsstrømme i et isoleret net....5 Registrering af jordfejl...9 Wattmetrisk jordstrømsrelæ...0

Læs mere

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7 INGENIØR EMNE: EL - Blok 5, 6 og 7 TEGN. NR.: REV.: Note: Tegningen er gældene for hver af de 3 hovedtavler i blokkene, dog skal der kun levers lysstyring for udv. belysning i hovedtavlen for blok 5. REV.:

Læs mere

Facit 12. Opgave 1. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω. a) Beregn U1 U2 U3 U4 U 300 I = = = 6A

Facit 12. Opgave 1. Dansk El-Forbund sikre din uddannelse R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω. a) Beregn U1 U2 U3 U4 U 300 I = = = 6A Facit 12 Opgave 1 R1 = 5 Ω R2 = 10 Ω R4 = 20 Ω ΣR = 50 Ω a) Beregn U1 U2 U3 U4 I = = = 6A R 50 U 1 = I x R 1 = 5 x 6 = 30V U 2 = I x R 2 = 6 x 10 = 60V U 4 = I x R 4 = 6 x 20 = 120V U 3 = U - U 1 + U 2

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

ELELS 3 Installationer nr. 11/94

ELELS 3 Installationer nr. 11/94 - ELELS 3 Installationer nr. 11/94 ELEKTRICITET~~DET, Gothersgade 160, 1123 Knbenhavn K Tlf. 331 1 65 82 Fa>; 3391 1950 21. juni 1994 Udligningsforbindelser. Indledning. tfdge 413.1.2.1 i Stærkstramsbekendtgmelsen

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri

Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Bestemmelser for større installationer, industri og andet byggeri Kursusmål Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Flerfaset belastning 3-faset vekselstrøm Mindre belastninger tilsluttes normalt 230 V, hvorimod større belastninger, for at begrænse strømmen mest muligt, tilsluttes 2 eller 3 faser med eller uden nul.

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

Lokal undervisningsplan for elektrikere

Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 1 af 8 Forår 2011 Lokal undervisningsplan for elektrikere Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:...

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

47772, teknologisk opdatering af el-motorer

47772, teknologisk opdatering af el-motorer 47772, teknologisk opdatering af el-motorer 1 Forord Forord Denne opgavebog bruges til kurset 47772, teknologisk opdatering af elmotorer. De enkelte opgaver er delt op i tre niveauer: Begynder Rutine Opgaverne

Læs mere

Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen

Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen... 3 Opgaver - Tavler, Stærkstrømbekendtgørelsen... 45 Stikordsregister... 61 2-61 Rekv. 0 Prod. 14-11-2007-12:56

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8

Elektrikere. Lokal undervisningsplan. Erhvervsskolerne Aars. Strøm, styring og IT. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Side 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVGRUNDLAG:... 3 UNDERVISNINGEN... 4 SAMARBEJDET... 4 TEORIOPGAVERNE... 4 TIDSPLAN... 5 GRUNDFORLØBSPROJEKTET:... 6 EVALUERING:... 7 Side 3 af 8 Lovgrundlag:

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder

Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Mindre installationer, bolig med tilhørende særlige områder Kursusmål: Deltagerne får kendskab til gældende lovgivning og kan selvstændig anvende bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Bygningsreglementet,

Læs mere

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.!

Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Artikel om Jordsløjfemodstand m.v.! Af; Ernst Boye Nielsen, ERNEL.dk I en artikel, uden navngiven forfatter, i bladet INSTALLATIONS NYT Special Nr. 59 side 32 maj 2007, berettes om Jordsløjfemodstands

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER

KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER B3_1_910 KUN GÆLDENDE FOR ELINSTALLATIONER Rev.: Tekst: Udført: Kontrol: Godk.: Dato: Projekt: ALABU BOLIG, AFD. 10 - PETER FREUCHENS VEJ 1-39 RENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGER Tekst: Tegningsnr.: Rev.:

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle!

NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! NB! Dele af denne præsentation kan være uaktuelle! Præsentationen er udarbejdet til brug på dialogmøde 19. maj 2015 og giver en status på arbejdet med nye elsikkerhedsregler, som det ser ud på denne dato.

Læs mere

75% reglen. Thomas Krogh Andersen

75% reglen. Thomas Krogh Andersen 75% reglen Denne tekniske rapport belyser problemstillinger ved at fortsætte med at bruge den danske særregel 75% reglen efter indførelse af BEK 1082 af 12/07/2016 (Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure) Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el -

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår

Solceller til erhvervsvirksomheder og andre bebyggelser over 6 kwp efter alm. markedsvilkår Solceller Solceller er for den almindelige husejer et forholdsvis nyt investeringsobjekt. Ved etablering af et solcelleanlæg er der tydelige advarsler om, at kun personer med elautorisation må montere

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(B)X-007.dwg

Læs mere

Tekniske installationer ved festudlejning

Tekniske installationer ved festudlejning Tekniske installationer ved festudlejning SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Brian Aagaard AMU Hoverdal Undervisningsministeriet. (december 2011). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

magasinet EL INSTALLATION

magasinet EL INSTALLATION Maj 2009 magasinet EL INSTALLATION Alt om... Valg af det rigtige beskyttelsesudstyr farven på effektivitet er blå Dine kunder kræver mere og mere energieffektivitet i deres installationer. Og efterhånden

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 6

Undervisningsplan Side 1 af 6 Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: Lektioner i henhold til lektionsfordelingsskema, fordelt i blokke af 2 lektioner hvor det er muligt, ellers som enkelte lektioner gældende for både KW, KN og

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard for styretavler Gældende fra: 18. September 2015 Campus Service DTU Nils Koppels Allé DTU, Bygning 413 DK-2800 Kgs. Lyngby Lyngby Tlf +45

Læs mere

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen

Årsrapport 2010 Eltilsynsordningen Årsrapport 21 Elsordningen Side 1 af 9 Tilsynsordningens formål er at føre elektriske installationer, som er udført af autoriserede elinstallatører. Ved at føre indhentes viden om, hvilke elektriske installationer,

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI

Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Fejlstrømsbeskyttelse med HPFI Pau Ahler Brorsbøl Indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S AGENDA Kort om Spangenberg & Madsen Relationer i forhold til energirenovering Hvordan

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Fællesregulativet 2009

Fællesregulativet 2009 Fællesregulativet 2009 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af elvarme Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 NUKISSIORFIITS ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR OFFENTLIG LEVERING AF EL- VARME NR. 1.

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen

INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER. Member of DEHN group. Denne publikation beskriver installationen INSTALLATION AF OVERSPÆNDINGSBESKYTTELSE I TN- OG TT-SYSTEMER Denne publikation beskriver installationen af overspændingsbeskyttelse i TN- og TT-net, samt de krav som Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit

Læs mere

Elektroteknik 3 semester foråret 2009

Elektroteknik 3 semester foråret 2009 Side 1/1 Elektroteknik 3 semester foråret 2009 Uge nr. Ugedag Dato Lektions nr 6 mandag 02.02.09 1 2 Gennemgang af opgaver fra sidst: Gennemgang af afleveringsopgaver fra sidst Nyt stof(vejledende): bog

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Datablad. CI-TI TM kontaktorer og motorværn Maksimalafbrydere CTI 25M - 100 520B1342

Datablad. CI-TI TM kontaktorer og motorværn Maksimalafbrydere CTI 25M - 100 520B1342 Datablad CI-TI TM kontaktorer og motorværn Maksimalafbrydere CTI 25M - 100 September 2002 DKACT.PD.C00.F2.01 520B1342 2 DKACT.PD.C00.F2.01 Danfoss A/S 09-2002 Produktbeskrivelse har en højere kortslutningsbrydeevne

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8

Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8 Håndbog Elektriske installationer - Del 7 og 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord - Håndbog Elektriske Installationer - Del 7 og 8...3 Områder med badekar eller bruser - kap. 701...5 Svømmebassiner og andre bassiner

Læs mere

Minihåndbog for el-installatører og elektrikere

Minihåndbog for el-installatører og elektrikere Minihåndbog for el-installatører og elektrikere Du kan downloade vores produktkataloger på internettet. Katalogerne indeholder oplysninger om produkternes anvendelse, teknik og konstruktion samt sortiment.

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...5. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Skoler Rapport om el-sikkerheden i folkeskoler. Tilsynsordningen har i perioden 1. august til 31. september 2009 kørt kampagnetilsyn på landets folkeskoler, og disse tilsyn danner således baggrund for

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

Udarbejdet af: KN/CK. Undervisningsemne tilrettelægges med i alt 20 ECTS point fordelt på M4 og M5. M4 afvikles med 10 ECTS point

Udarbejdet af: KN/CK. Undervisningsemne tilrettelægges med i alt 20 ECTS point fordelt på M4 og M5. M4 afvikles med 10 ECTS point EL 3 AU Side 1 af 12 1. Formål. Den studerende skal som driftsleder være i stand til på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at kunne forestå drift, fejlfinding og vedligehold af el-forsyningsanlæg, udført

Læs mere

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk

Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk Gasreglementets afsnit A Bilag 8A Juni 1991 Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 147 Bilag 8A Dimensionering af ledninger op til 35 mbar driftstryk 1. Grundlag for dimensionering Det grundlæggende

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Pas på mig jeg skal holde i flere år..

Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Lommebogen følger med tiden og har fået en ny, digital lillebror, nemlig en web app der er optimeret til smartphones og tablets med internetadgang. Web app en er

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger G Johs Christoffersen Adresse Menstrup Bygade 5 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 11.10.2015 Udløbsdato 11.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950

Datablad. CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type MCI 15C/ MCI 25C. Marts 2002 DKACT.PD.C50.C B0950 CI-tronic softstartere for Danfoss kompressor anvendelser Type / MCI 25C Marts 2002 DKACT.PD.C50.C1.01 520B0950 Introduktion "MCI kompressor Starter" er konstrueret for reguleret start af 3-fasede kompressorer.

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere