Referat. Onsdag 2. december kl (m. efterfølgende spisning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)"

Transkript

1 Faaborg Gymnasium Dato: Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob Holm Karin Basse Flemming Helsted Juul Peter Thor Andersen Morten Østerlund Krog (afbud) Helle Kærsager Peter Nykjær Andersen Nikolaj Svejdal Rektor Claus Jensen (sekr.) Økonomichef Erik Larsen deltog i mødet. Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde (vedlagt) 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser fra Rektor 4. Orientering om status for bygningsovertagelsen 5. Budget 2010, herunder aktuel øk. status 6. Sammensætningen af lærerens arbejdstid en orientering 7. Evt. (herunder fastlæggelse af bestyrelsesmøder efter nytår)

2 Dagsorden 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet vedlagt. Indstilling: Til godkendelse Referatet godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse Dagsordenen godkendt. 3. Meddelelser fra rektor (a) VUC Fyns planer om 2-årigt hf i Faaborg droppet (b) Henvendelse om placering af decentral enhed til Centeret for Natur, Teknik og Sundhed (bilag vedlagt) (c) Orientering om multimedieskatten (bilag til lærerpersonalet vedlagt) (d) Musical 2009 Udover ovenstående uddeltes på mødet: (e) Notat om den fremtidige busbetjening af Faaborg Gymnasium (f) Oversigt over FG-elevers optagelse på videregående uddannelser i 2009 Indstilling: Til orientering og drøftelse. Orienteringen blev taget til efterretning. Specielt vedr. placeringen af den decentrale NTS-enhed blev det understreget, at FG og FMK var en naturlig lokalisering af en sådan enhed, og at det fra kommunal side ville være muligt at finde de nødvendige kvadratmeter, evt. på Faaborg Sygehus. Formanden blev opfordret til at tage kontakt til NTS-centerchefen, Lene Beck Mikkelsen, og betone vores interesse og vilje til at finde plads til en NTS-enhed. Det blev også foreslået at nævne muligheden for en sundhedsdimension i arbejdet (NTS) gennem ST s netværk i sundhedssystemet. På opfordring gav CJ desuden en orientering om sin samtale med Karen Dreyer Jørgensen i forlængelse af diskussionen om latin og de klassiske fag på et tidligere bestyrelsesmøde. 4. Orientering om status for bygningsovertagelsen (bilag vedlagt) I skrivende stund har Faaborg Gymnasium endnu ikke modtaget det forventede købstilbud. Derfor er fristen for bestyrelsens endelige købstilsagn eller for et foreløbigt tilsagn, betinget af opnåelse af den nødvendige lånefinansiering, udsat til d Skulle et købstilbud blive fremsendt inden bestyrelsesmødet, vil det blive eftersendt. Vi kender dog vurderingssummen og ministeriets prognose for elevtallet på FG i 2020, som lægges til grund for købstilbuddet (se bilag). I den forbindelse har vi rettet henven- 2

3 delse til ministeriet og problematiseret elevprognosetallet, som efter vort skøn er for optimistisk (se bilag herom). Sideløbende har vi holdt møder med foreløbig to realkreditinstitutter med indledende drøftelser af betydning for optagelse af lån. Det må forventes at bestyrelsen skal træde sammen 2-3 gange inden d for at behandle købstilbuddet og lånefinansieringen. EL fremlægger på mødet et foreløbigt bygningsbudget samt overvejelser i forbindelse med finansieringen Også et par bilag, som internt har informeret personalet om bygningsforløbet, er vedlagt. Indstilling: Til drøftelse og beslutning. EL gennemgik det fremsendte materiale, som i mangel af det endelige købstilbud stadig var præget af en række ubekendte. Vi mente at vide, at vores henvendelse om den problematiske elevprognose for 2020 havde givet resultat, idet vores forventede elevtal til den tid angiveligt var reduceret til 234, hvorfor dette tal var lagt til grund for beregningerne. En anden ubekendt var VUC Faaborgs bestand af årskursister i 2008, som ligger til grund for beregningen af VUCs betalingsevne og dermed for den lejeindtægt, som indgår i den endelige prisberegning. I mangel af bedre havde vi i modellen anslået 50 årskursister. EL gennemgik i særlig grad Mulighed 2, som ud fra de nævnte antagelser ville give en købspris på 10,6 mio. kr. I forlængelse heraf drøftedes, om det nødvendige lån skulle splittes op mellem et stort fastforrentet 30 årigt lån og et mindre F1-lån. Bestyrelsen diskuterede også forventningerne til en række anbefalinger i en kommende rapport fra bestyrelsesforeningerne om Fremtidens Institutionsstruktur, som kunne skabe debat om mindre skolers plads i det samlede uddannelsesbillede. Det blev foreslået, at FG skulle være klar til at gå i offensiven, beskrive succeshistorien om hvad vi havde opnået på de seneste 10 år, og hvordan administrative fællesskabsløsninger på fx IT-området havde kunnet give selv en mindre skole stordriftsfordele. Det blev desuden besluttet, at ST skulle rette en henvendelse til Bestyrelsesforeningen om vore synspunkter. 5. Budget 2010, herunder aktuel økonomisk status (bilag vedlagt) EL har i dialog med CJ og IV udarbejdet vedlagte budgetudkast med udgangspunkt i den vedlagte prognose for elevudviklingen. Af budgetudkastets kommentarer fremgår de overvejelser, som er lagt til grund for forslaget. 3

4 NB: Budgettet er udarbejdet uden hensyn til bygningsoverdragelsen d , da bygningsbudgettet likviditetsmæssigt som minimum vil gå i O, mens det driftsmæssigt vil give et positivt resultat. Det endelige budget skal efter vedtagelse efter aftale fremsendes til ovennævnte kreditinstitutter som grundlag for deres behandling af vores låneansøgning. Indstilling: til drøftelse og beslutning. EL gennemgik budgetudkastet med en understregning af, at det positive resultat for 2009 i høj grad hidrørte fra, at det havde været muligt at tiltrække 12 ekstra elever (= 6 årselever). ST glædede sig over resultatet og gentog sin forsikring om, at evt. overskud ville blive udmøntet til målrettede udviklingsinitiativer. Det er fortsat ikke bestyrelsens tanke at ophobe overskud. Pengene skal ud og arbejde til gavn for skolen. EL gennemgik i forlængelse heraf elevprognosen og de heraffølgende forventede tilskudsbeløb fra UVM, som var lagt til grund for budgetudkastet. Flere udtrykte tilfredshed med et sundt budget. På et spørgsmål om overskridelsen på kr. på driftsomkostningerme svarede EL, at dette hidrørte fra investeringen i nye brusearmaturer, i nyt alarmanlæg, en forbedret sikring af medielokalet samt fra forøgede energiafgifter. Dermed var det primært engangsbeløb, vedtaget af bestyrelsen, som ikke ville påvirke driften fremadrettet. Hvad de forøgede grønne afgifter angik, var disse indregnet i det nye budget. HK gav udtryk for, at hun fandt, at 0,5% til lokal løndannelse var for lidt. Hun havde kendskab til flere skoler, som lå mellem 0,5 og 1,0%. CJ bemærkede, at der udenfor de udmøntede 0,5% til varige tillæg var tildelt ca kr. til engangstillæg, hvorfor det reelle beløb også hos os er større end 0,5%. Afslutningsvis blev det foreløbige budgetudkast godkendt, og det blev vedtaget at sætte de korrekte bygningstal ind, når de var kendt. Endeligt budget forventedes med disse korrektioner vedtaget på næste bestyrelsesmøde. 6. Sammensætningen af lærernes arbejdstid (bilag vedlagt) Af rektors resultatlønskontrakt for indeværende skoleår fremgår, at bestyrelsen primo december skal orienteres som den overenskomstmæssige opbygning af lærernes arbejdstid. Vedlagte oversigt knytter sig til den tidligere foretagne diskussion af ministeriets ønske om, at rektor inden for overenskomstens rammer skal søge at fremme en større principiel tilstedeværelse på skolen. Indstilling: Til orientering og drøftelse. Orienteringen blev taget til efterretning. 4

5 7. Evt. (herunder fastlæggelse af bestyrelsesmøder efter nytår) a. De to næste bestyrelsesmøder blev fastlagt til og b. JH meddelte, at han også efter valget ville fortsætte i FG s bestyrelse c. FJ advarede om, at den nye hjemmeside, trods åbenlyse forbedringer, kunne blive for rodet i det grafiske udtryk, hvis man ikke fortsat viede dette område særlig opmærksomhed. ST/CJ,

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010

Referat af møde i bestyrelsen for Vestjysk Gymnasium Tarm fredag den 12. februar 2010 Til stede: Afbud: Poul Jensen, Lone Andersen, Erling Gaasdal, Thorkild Søltoft Pedersen, Hans Østergaard, Lars Bøttern, Peter Roesgaard (fra pkt. 3), Anna Mette Norlyk, Katrine Robsøe, Jasmin Thangavel,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Torben Iversen Joe Jensen Jonna Lynge Vagn Nørgaard Arne Remmen

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00

Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015. Referat. Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Faaborg Gymnasium Dato: 17-03-2015 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandag d. 16. marts 2015 kl. 16.00-18.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Jens Oddershede Jakob Holm Karin Basse Gertrud

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Social- og Sundhedsskolen Fyn Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts klokken 13.00 15.00 Til stede: Erik Knudsen, Jytte Lauridsen, Ulla Jeppesen, Heidi Larsen, Mogens Kragh Andersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Dagsorden Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 19-december-2001

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere