DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl. 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17."

Transkript

1 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne Remmen Ditte Svendsen Ulla Vestergaard Finn Jorsal Afbud: Susanna Lange Mødet hævet kl

2 Åben dagsorden 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1 og 2) 2. Byggesagen vedr. ny samlingssal - finansiering 3. Byggesagen vedr. ny samlingssal - klagesagen vedr. valg af rådgiver 4. Renovering af ventilationsanlæg (Bilag 3) 5. Resultatlønskontrakter (Bilag 4) 6. Budget 2012 (Bilag 5) 7. Indtægtsdækket virksomhed (Bilag 6) 8. Skolens kapacitet 9. Mødeplan for foråret Eventuelt Bilag 1. Oversigt over forbrug og budget pr Forbrug og budget pr Notat fra Rambøll, Notat fra Finn Jorsal 5. Budget Aftale mellem Thisted Gymnasium & HF-Kursus og Thy-Mors HF & VUC

3 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1 og 2) a) Formanden: Bestyrelsesforeningen har blandet sig i debatten om klassekvotienterne. Der er desuden foretaget en spørgeskemaundersøgelse vedr. det faglige niveau i gymnasiet, antallet af studieretninger m.m. Rektor: Sep.: I forbindelse med projektet: Attraktive arbejdspladser har samtlige lærere været på heldagsseminar midt i sep. Processen fortsætter gennem dette skoleår. Forældremøder i sep. klassevis for førsteklassernes forældre og elever, hvor de mødte klassens lærere. Fællesarrangement for alle nye elever på EUC og hos os om misbrug. Aftenmøde for elevernes forældre om samme emne. Okt.: Studiepraktik for afgangseleverne med besøg på universiteterne m.m. Nov.: Operation Dagsværk med rekordstor deltagelse. Ikke deltagende elever var i skole. Samme dag havde lærerne pædagogisk arrangement om bl.a. almen studieforberedelse Brobygning for elever i 9. klasse og 10. klasse afholdt. Årets rektormøde afholdt i Nyborg bl.a. med debat om klassekvotienterne. Den nye minister gjorde et godt indtryk. b) Orientering ved OH Til efterretning

4 2. Byggesagen vedr. samlingssal - finansiering Sagsfremstilling: Vi har anmodet LR-Kredit om et lånetilbud på 10 mio. kr. til delvis finansiering af byggeriet. Der er nu kommet tilbud om lån, som kan sammensættes på forskellig måde. Vi tilbydes et F1-lån på 10 mio. kr. over 30 år til en rente på 1,2679 % + bidrag 0,4 %, eller et fastforrentet lån på 10 mio. kr. over 30 år til 4,3067 % + bidrag 0,4 %. Rentetilpasningslånet har en effektiv rente på 1,92 %, og det fastforrentede lån har en effektiv rente på 4,95 %. Begge lån giver et provenu på kr., og efter tinglysningsafgift: kr. Lånetilbuddet gælder til 21. januar Vi kan vælge et af lånene eller lave en kombination af de to lånetyper. Indstilling: Det indstilles, at der optages lån på 10 mio. over 30 år som variabelt forrentet lån. : Godkendt som indstillet

5 3. Byggesagen vedr. ny samlingssal klagesagen vedr. valg af rådgiver Sagsfremstilling: Vi er som nævnt på sidste bestyrelsesmøde blevet indklaget for Klagenævnet for Udbud i forbindelse med, at vi har valgt Friis & Moltke som rådgivere. Danske Arkitektvirksomheder har indklaget os samt et andet gymnasium for at omgå EU s regler om udbud af rådgivningsopgaver. Sagen har været behandlet i Klagenævnet vedr. udbud den 3. november Rektor orienterer om status i sagen. Indstilling: : Rektor orienterede

6 4. Renovering af ventilationsanlæg Sagsfremstilling Husets ventilationsanlæg er gammelt og har et stort energiforbrug. Samtidig har anlægget ikke den nødvendige kapacitet til at give et tilstrækkeligt luftskifte for at opretholde et tilfredsstillende arbejdsklima. Fløj 1 og den naturvidenskabelige afdeling har fået nye ventilationsanlæg i forbindelse med renovering og nybyggeri, så renoveringsbehovet omfatter fløj 2, 3 og 4, fællesarealet med kantineområdet og alle klasselokalerne i hovedfløjen. Det gamle anlæg har indblæsning af frisk luft fra gulvriste, mens luftskiftet i et nyt anlæg vil komme fra loftet. I forbindelse med monteringen af ventilationen skal de eksisterende lofter tages ned. I stedet for at sætte de gamle ( ulovlige ) lofter op igen, er det indregnet, at vi udskifter loftsbeklædning og lys i klasselokalerne. Træloftet i fællesarealet vil vi gerne bevare. Rambøll har gennemgået vores ventilationsanlæg og har udarbejdet en økonomisk vurdering af projektet. Det samlede beløb på kr er inklusiv udskiftning af lofter og lys i fællesarealet, så der kan trækkes ca. kr fra. (Bilag 3). Investeringsoversigten opererer med kr. 7 mio. til udskiftning af taget på hovedfløjen samt 1 mio. kr. pr. år til større bygningsmæssige renoveringer. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at indeklimaet prioriteres før tagudskiftningen. Indstilling Det indstilles, at vi arbejder videre med det omtalte projekt vedr. udskiftning af ventilationsanlæg og loftsbeklædning m.m. Godkendt som indstillet

7 5. Resultatlønskontrakter Sagsfremstilling Der er ikke udsendt retningslinjer for dette skoleårs resultatlønskontrakter, men Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne til at lave resultatlønskontrakter for på baggrund af bemyndigelsen og retningslinjerne fra sidste år. Eneste nye fra ministeriet er, at det ikke er obligatorisk at lave kontrakter for dette skoleår. Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at der skulle udarbejdes resultatlønskontrakter for indeværende skoleår med udgangspunkt i de indsatsområder, som man kan udlede af konklusionerne i medarbejdertrivselsundersøgelsen, som blev behandlet på samme møde. Rektor har på denne baggrund udarbejdet et notat, som kan danne grundlag for fastsættelse af dette skoleårs resultatlønskontrakter (Bilag 4) Indstilling Det indstilles, at der indgås resultatlønskontrakt med rektor, og at denne indgår kontrakter med vicerektor og uddannelseslederne. Godkendt som indstillet ud fra notatet fra Finn Jorsal, således at pkt. C3 erstattes med C1: Initiativer, der fokuserer på at højne elvernes/kursisternes faglige niveau ( Bemyndigelse og retningslinjer for resultatlønskontrakter 2010, Undervisningsministeriet 18. juni Bilag 6 fra forrige bestyrelsesmøde)

8 6. Budget 2012 Sagsfremstilling 2011 nærmer sig sin afslutning, og der tegner sig efterhånden et billede af, hvordan vi kan afslutte året regnskabsmæssigt. Indtægterne bliver lidt højere end budgetteret, idet vores aktivitet har været højere især på htx-området. På omkostningssiden ser det ud til, at vi kan holde budgettet. Alt efter hvordan vi disponerer i december, kan vi afslutte året med et overskud i overensstemmelse med budgettet eller evt. nedbringe dette gennem fremskyndelse af indkøb af udstyr m.m. Finansloven for 2012 giver ikke anledning til bekymringer, mens de tidligere varslede reduktioner i statstilskuddene i de kommende år stadig står ved magt. Summarisk kan vi forvente en reduktion på mindst 4% svarende til 2 mio. kr. i runde tal i løbet af de kommende fire år. I 2012 får vi sidste portion af overgangsydelsen på ca kr., så i løbet af de kommende 4 år skal vi budgettere med ca. 3 mio. mindre på indtægtssiden alle tal er i 2011 priser og ved uændret elevtal. Der vedlægges budgetoverslag som bilag 5 Indstilling Det indstilles, at der arbejdes videre med budgetlægningen ud fra det medsendte. Godkendt som indstillet

9 7. Indtægtsdækket virksomhed Sagsfremstilling Vi har i mange år undervist enkelte kursister fra VUC Thy-Mors. Der har været tale om kursister, der i forbindelse med deres hf-uddannelse på VUC har haft ønske om at følge et eller flere af vores valgfag. I det omfang, vi har kunnet få kursisternes skema til at passe sammen med vores, har vi fundet en praktisk løsning. Dengang begge institutioner hørte under Viborg Amt havde vi ingen økonomiske overvejelser i denne forbindelse. Efter overgangen til selveje synes vi, at vi kan tilkomme en del af det taksametertilskud, som VUC modtager for deres kursister. Vi har derfor forhandlet en aftale på plads med VUC, som godtgør os den forholdsmæssige andel af taksametret. Bestyrelsen skal beslutte, om vi må drive indtægtsdækket virksomhed. Så derfor skal vi anmode bestyrelsen om, at skolen får tilladelse til at drive den omtalte form for indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med aftalen med VUC Thy-Mors (Bilag 6). I praksis betyder dette, at vi ikke er offensive på markedet med udbud af enkeltfagskurser eller lign., men at vi blot servicerer VUC s kursister ved at lade dem følge vores etablerede hold. Indstilling Det indstilles, at vi indgår aftale med VUC i overensstemmelse med bilaget Godkendt som indstillet

10 8. Skolens kapacitet Sagsfremstilling Optagelsesbekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser om gymnasieskolernes kapacitet. Inden for de regionale områder skal skolernes kapacitet fastsættes af Regionen og indberettes til Undervisningsministeriet pr Processen frem til da er, at bestyrelsen skal indstille en kapacitet til rektorforsamlingen ( det forpligtende samarbejde ) for skolerne i den nordjyske region. Efterfølgende vurderes de enkelte skolers indstillinger i forhold til hinanden, før skolen kan tage sin endelige beslutning i januar. Indstilling Det indstilles, at kapaciteten fastsættes til 7 gymnasieklasser og 3 hf-klasser. Godkendt som indstillet

11 9. Mødeplan for foråret 2012 Sagsfremstilling Der skal jf. forretningsordenen - aftales møder for foråret Indstilling Det indstilles, at der holdes møder i marts (årsrapport med regnskab) og maj. Næste møde afholdes torsdag den 22. marts 2012, kl : Årsrapport for 2011 Der holdes desuden møde mandag den 14. maj 2012, kl

12 10. Eventuelt Underskrifter: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian K. Nielsen Vagn Nørgaard Arne Remmen Ditte Svendsen Ulla Vestergaard Finn Jorsal AFBUD

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 18-01-2010 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Torben Iversen Joe Jensen Jonna Lynge Vagn Nørgaard Arne Remmen

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 14 3-2013 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 14 3-2013 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30

Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Referat bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium onsdag d. 11. december 2013 kl. 16.00 ca. 17.30 Tilstede: Gerd Bangsbo, Peter Hansen, Anny Winther, Susan Vonsild, Per Christensen, Malene Gram, Jonathan Skjold

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 29. marts 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer: 7030010007 Deltagere:

Læs mere

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere