Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune"

Transkript

1 Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

2 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og udfordringer. Endeligt beskrives ansættelsesprocessen i detaljer. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune ligger attraktivt placeret 10 minutter fra Københavns Rådhusplads, Øresundsregionen og Københavns Lufthavn. Hvidovre er en integreret del af Danmarks metropol, hovedstaden og byen er alligevel sin egen med mange lokale identiteter. Hvidovre Kommune, der har knapt indbyggere, som bliver betjent af ca medarbejdere, har et tæt samarbejde med de andre vestegns-kommuner. Hvidovre har grønne arealer, strand, lystbådehavn og spændende, forskellige bymiljøer. Der er alt fra landsbymiljø til moderne tæt lav bebyggelse, fra bindingsværk til beton, fra gadekær til Filmby. Varierede erhvervs- og virksomhedsområder, hvor Avedøre Holme er en sværvægter. Kommunen er præget af mangfoldighed og har et rigt kultur- og fritidsliv med musikskole, filmværksted, egnsteater, historiske rammer samt et hav af sportsklubber. Det er en veldrevet kommune med nære relationer mellem generationerne. Hvidovre ønsker vækst og udvikling, og derfor er udfordringerne fortsat at blive ved med at være en vækstkommune og tage del i udviklingen på landsplan og i særdeleshed i Hovedstadsregionen. Her sker der i dag en vidensbaseret erhvervsudvikling, hvor der stilles krav til både de fysiske rammer og til arbejdskraftens uddannelse. Hvidovre vil fortsat udvikle sig som en attraktiv bokommune for dem, der prioriterer at bo tæt ved byens hjerte og centralt for hovedstadens mange arbejdspladser. Hvidovre Kommune ligger tæt på motorvej, har flere S-togsstationer samt gode busforbindelser. Hvidovre Kommunes årlige budget udgør ca. 3,4 mia. kr. Politisk og administrativ struktur Hvidovres politiske struktur er opbygget med Kommunalbestyrelsen på 21 medlemmer, Økonomiudvalget samt fem stående udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Hertil kommer en række udvalg, råd, nævn m.v. blandt andet Ældrerådet og Handicaprådet. Hvidovre Kommunes administrative organisation ledes af en direktion, som består af kommunaldirektøren, direktøren for Børne- og Velfærdsforvaltningen samt direktøren for Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Direktionen er samlet fysisk og arbejder i vid udstrækning som en enhed. Dermed har den samlede direktion ansvaret for hele kommunen samtidig med, at der er en arbejdsdeling, hvor hver direktør stadig har et særligt ansvar for en forvaltning. Udover direktionen findes chefgruppen, som er et tværgående strategisk ledelsesforum. Chefgruppen består af direktionen samt alle afdelingschefer og stabschefer i forvaltningerne. Ledelse i Hvidovre Kommune bygger på en grundforudsætning om: At vi lykkes i relationer og måles på resultater. Pejlemærkerne, der skal navigeres efter er:

3 vi handler strategisk og har udsyn vi har fokus på borgere og samarbejdspartnere vi udviser forretningsforståelse vi leder værdibaseret og anerkendende vi udviser personlig integritet Børne og Velfærdsforvaltningen Sundhedscentret hører organisatorisk under Sundheds- og bestillerafdelingen i Børne- og Velfærdsforvaltningen, som er Hvidovre Kommunes store driftsforvaltning bestående af en stab og fem fagafdelinger. Direktør for Børne- og Velfærdsforvaltningen Stab Skole- Klub og Fritidshjemsafdelingen Børne- og Familieafdelingen Sundheds- og bestillerafdelingen Ældre- og Handicapafdelingen Dagtilbudsafdelingen Sundhedscentret Sundhedscentret er en del af Sundheds- og Bestillerafdelingen. Sundhedscentret har mange forskellige sundheds- og forebyggelsestilbud og alle vores tilbud er gratis for borgere i Hvidovre Kommune. Tilbuddene retter sig til både børn, unge, voksne og ældre. I Sundhedscentret finder du fx sygeplejersker, kliniske diætister, rygestopinstruktører, sundhedskonsulenter, AC ere og terapeut. Baggrund Kommunalbestyrelsen i Hvidovre var forudseende og vedtog allerede i 2006 en Sundheds- og Forebyggelsespolitik, der udstak rammerne for de kommende års arbejde med sundhed i kommunen. Flagskibet var etableringen af et af Danmarks første kommunale Sundhedscentre, og Sundhedscentret åbnede i maj Siden centret åbnede er centrets tilbud udvidet og udviklet, så der i dag både er tilbud om støtte til livsstilsændringer med fokus på KRAM-faktorerne, forløbsprogrammer, særlige tilbud til borgere, der har vanskeligt ved selv at opsøge centrets tilbud og opgaver med at styrke integrationen af forebyggelse og sundhedsfremme i kommunale kerneopgaver fx i form af tidlig opsporing af alkoholproblemer og fokus på bevægelse. Høj faglighed En høj faglighed har været et af sundhedscentrets kendetegn siden Undervejs er der gjort gode erfaringer med, hvordan man bedst hjælper borgerne under devisen hjælp til selvhjælp og forandringer

4 igennem små skridt og motiverende samtaler. Sundhedscentrets opskrift på arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse består af: Høj faglighed Kvalitet og effektivitet Evnen til at lytte og tage udgangspunkt i det enkelte menneske En stor værktøjskasse til undervisning, vejledning, inspiration og læring De seneste anbefalinger og den nyeste viden på sundheds- og forebyggelsesområdet. Sundhedscentrets udvikling Sundhedscentret har været i en rivende udvikling siden åbningen i I dag holder sundhedscentret til i lokaler sammen med sundhedsplejen, sygeplejeklinikken og visitationen til hjemmehjælp, hjælpemidler samt ældre- og plejebolig. Sundhedscentrets reception er borgernes indgang til det nære sundhedsvæsen med aktivitet hele dagen, hvor der fx håndteres tidsbestilling og spørgsmål om sundhed. I receptionen venter fx borgere, der skal på diabetesskole og livsstilshold, til rygestop, til ammerådgivning og i sundhedseksperimentarium. For at imødekomme de mange henvendelser, har Sundhedscentret gennem årene udvidet åbningstiden og har ansat flere medarbejdere. Sundhedscentret er vokset fra 7 til 15 medarbejdere, hvoraf de ca. 5 er tilknyttet centrets projekter. Viften af sundhedstilbud bliver større En række af de tilbud sundhedscentret har i dag har været etableret siden start, det gælder fx diabetesskole, rygestopkurser og kostvejledning. I løbet af årene er der kommet flere gratis tilbud til. I dag er viften af tilbud udvidet til også at omfatte fx udgående sundhedscenter til socialt udsatte og sårbare borgere, der ikke selv opsøger centrets tilbud, tilbud til borgere med kræftsygdom, tilbud til borgere med hjertekarsygdomme og sundhedsformidling til etniske minoriteter. Fakta om Sundhedscentret Antal ansatte: 15 Antal netværk/patientforeninger der bruger Sundhedscentret: 13 Henvendelser til Sundhedscentret fra borgere: ca. 60/dag Om jobbet Du bliver leder for Sundhedscentret og ansvarlig centrets 15 erfarne medarbejdere med forskellig faglig baggrund og forskellige opgaver. Du skal rumme, forstå og udfordre hele personalegruppen, så I sammen kan fortsætte udviklingen af sundhedscentret både indenfor centrets egne rammer og ved at styrke samarbejdet med resten af kommunen og civilsamfundet. Det er derfor vigtigt, at du har en veludviklet sans for at samarbejde på tværs og tværfagligt. Du bliver ansvarlig for den daglige drift af sundhedscentret, og skal indgå i en sparring med personalegruppen om denne samt om de igangværende og nye projekter, hvor du ofte selv vil få en nøglerolle, så nye projekter kommer godt fra start. Du skal koordinere samarbejde på tværs af kommunen, andre kommuner, regioner, private- og offentlige samarbejdspartnere mv. Vi forventer, at du brænder for og vil have et vedvarende fokus på udvikling og nytænkning, og at du vil udfordre praksis, så området hele tiden udvikler sig.

5 Sundhedscentrets udfordringer nu og i de kommende år Det er ambitionen at sundhedscentret fortsat går foran og følger med udviklingen på sundheds- og forebyggelsesområdet. Helt aktuelt står sundhedscentret overfor: Udviklingen af en samlet strategi for, hvordan centrets tilbud de kommende år skal udvikles indenfor rammerne af kommunens nye sundheds- og forebyggelsespolitik Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte, sundhedsaftalen og øvrige anbefalinger på området. Udvikling af samarbejdet på tværs af kommunen både når det handler om at integrere forebyggelse og sundhedsfremme i de kommunale kerneopgaver, og når det handler om at tænke sundhedstilbud sammen med andre tilbud fx på arbejdsmarkedsområdet, så den enkelte borger støttes bedst muligt. Fortsat udvikling og implementering af tilbud til borgere med kronisk sygdom (forløbsprogrammer). Udvikling af et nyt forebyggelsestilbud til ældre Ældreliv Hvidovre i tæt samarbejde med både eksterne og interne samarbejdspartnere og kommunens ældreråd. Styrke og fortsat udvikle samarbejdet med de øvrige kommuner på vestegnen og med civilsamfundet. I tæt samarbejde med kollegaer fra blandt andet genoptræningen, at forberede og på sigt ibrugtage kommunens nye sundhedshus (forventet ultimo 2016). Lederen af sundhedscentrets profil / vi søger Den faglige profil Du har: En sundhedsfaglig eller anden relevant uddannelse som minimum på bachelorniveau fx sygeplejerske eller terapeut gerne med relevant overbygning eller som fx cand.scient. Måske har du en lederuddannelse eller ønsker at uddanne dig inden for ledelse. Solid indsigt i og erfaring med sundheds- og forebyggelsesområdet er et krav. Evne til at tænke økonomi og faglighed som hinandens forudsætninger. Erfaring med gennemførelse af udviklings- og forandringsprocesser. Erfaring fra en politisk styret organisation og med politisk betjening. Erfaring med projektstyring og gerne erfaring med fundraising og puljefinansierede projekter. Gode kommunikative evner både skriftligt og mundtligt og stærk i dialogen med borgere, ansatte, lederkollegaer og frivillige organisationer. Gerne ledelseserfaring. Ledelsesmæssige kompetencer Du har politisk forståelse og strategisk tæft. Du kan stå i spidsen for udvikling, innovation og forandring. Du har gode samarbejdsevner både tværfagligt og tværsektorielt. Du lægger vægt på dialog og åbenhed. Du er ambitiøs og kan sammen med dine omgivelser gøre de fælles ambitioner til virkelighed. Personlige kompetencer

6 Du er engageret, udviklingsorienteret og nytænkende. Du trives med udfordringer og kan ved at skabe gode relationer gå forrest og bane vejen for nye initiativer. Du er lyttende og anerkendende og ser muligheder frem for begrænsninger. Du evner at se den enkelte medarbejder og dennes særlige kompetencer og udviklingsmuligheder. Ansættelsesvilkår Ansættelse sker efter gældende overenskomst og lønnen aftales i forhold til stillingens funktioner og dine kvalifikationer. Yderligere information Se endvidere kommunens hjemmeside: og hvor du også nemt kan søge stillingen. Der kan også rettes fortrolig henvendelse til: Sundheds- og Bestillerchef Mette Riegels Tlf: eller Tidsplan og procedure for ansættelsen Ansættelsesudvalg Sundheds- og Bestillerchefen Tre medarbejderrepræsentanter Processen Ansøgningen skal sendes elektronisk via og skal være fremme senest den 7. april 2015 kl Der sendes kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation med ansøger i resten af ansættelsesprocessen. Første samtalerunde holdes den 21. april 2015 Anden samtalerunde holdes den 27. april 2015 Mellem 1. og 2. samtale gennemføres testning af slutkandidater. Der indhentes referencer efter nærmere direkte aftale med slutkandidater. Forventet tiltrædelse pr. 1. juni 2015.

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

IT-chef Hvidovre Kommune

IT-chef Hvidovre Kommune IT-chef Hvidovre Kommune August 2012 Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af en

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe

REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET. KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe REDEGØRELSE 2012-2013 PERSONALE- OG ARBEJDSMILJØOMRÅDET KOMMUNALDIREKTØRENS STABE - HR Kommunaldirektørens stabe 01 Indhold Del 1: Indsatser på personaleområdet... 4 1. Indledning... 4 2. Grundlaget for

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013

Virksomhedsplan 2012/2013 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk T 43

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere