Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus"

Transkript

1 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus fra Vi søger i den forbindelse 3 nye medarbejdere med forventet start 1. januar 2013, herunder en assistent. Rammer og grundlag. Langeland Kommune har godt indbyggere fordelt på et relativt stort areal. Med Lohals i nord og Bagenkop i syd har turisme, naturen og de rekreative områder stor betydning. Den gamle købstad Rudkøbing ligger midt i det hele med god infrastruktur og tæt på en motorvej direkte til resten af Danmark. Kommunen er præget af mindre virksomheder og iværksættere, der trives i stor stil. Fra Langeland kan man inden for 1 times kørsel nå ca arbejdspladser heraf med ca ledige jobnet-stillinger i 4.kvartal Tilsvarende kan man nå rigtig mange uddannelsessteder inden for 1 times kørsel, bl.a. på baggrund af den nyetablerede motorvej Svendborg-Odense. Den administrative organisation ledes overordnet af Direktionen bestående af kommunaldirektøren, 3 fagdirektører og stabschefen. De 3 stillinger er alle på fuld tid, og refererer personalemæssigt til Jobcenterchefen. Der er en værdibaseret tilgang til ledelsesopgaven, og Direktionens overordnede ledelsesgrundlag omfatter kort sagt: En sikring af Langeland Kommune som en selvstændig og bæredygtig kommune, herunder at o opgaven kræver udvikling, fornyelse og rationel drift o opgaven kræver aktiv medvirken og forståelse fra brugere, borgere og medarbejdere Ledelsen forventer krav, og stiller krav. Dette understøttes i høj grad af det ledelsesmæssige værdigrundlag: Synlighed Helhed Faglighed Troværdighed Åbenhed Visioner og perspektiver. I Kommunalbestyrelsens overordnede vision er der fokus på bosætning som det vigtigste og overordnede tema for kommunes fremtidige udvikling. På beskæftigelsesområdet bygger visionen endvidere på, at alle kan noget i forhold til arbejdsmarkedet, og at vi som udgangspunkt tror på, at alle mennesker er i besiddelse af ressourcer og gerne vil tage ansvar for eget liv. Det nye jobcenter skal yde 1

2 2 alle ledige en reel og værdig hjælp, der bygger på tillid. Tilsvarende skal virksomhederne tilbydes den veluddannede arbejdskraft, der løbende er behov for. I det nye jobcenter skal job og uddannelse tænkes sammen med erhvervsområdet og et i øvrigt sammenhængende arbejdsmarked. Nyt Jobcenter Langeland. Jobcenteret placeres midlertidigt i 2013 i lejede lokaler i den tidligere Vestas administrationsbygning på Schnohrsvej 46, 5900 Rudkøbing, med i alt 18 ansatte. Fra 2014 flyttes Jobcenter Langeland til et nyetableret sundhedshus centralt i Rudkøbing. I huset skal mulighederne for en tværsektoriel indsats udnyttes fuldt ud. Der er tale om en flad struktur præget af korte afstande, og hurtige beslutningsveje mellem øverste ledelse, og de medarbejdere, der betjener borgerne. Der skal arbejdes på tværs i forhold til eksempelvis sundheds- og forebyggelsesområdet samt børne- og ungeområdet med det formål, at iværksætte en helhedsorienteret indsats omkring den enkelte borger vi kalder det for smådriftsfordele. Ansatte og ledelse i jobcenteret skal sammen udmønte den overordnede vision og strategi via Beskæftigelsesplanen for 2013, der omfatter en helt ny beskæftigelsesindsats i Langeland Kommune. Organiseringen tager udgangspunkt i de lediges og virksomhedernes behov. Jobcenteret kommer til at bestå af 1 jobcenterchef, 2 sekretariatsmedarbejdere, 2 grupper med hver sin gruppe-/faglige leder, 9 jobrådgivere og 4 jobkonsulenter. Hvilke typer af medarbejdere søger Jobcenter Langeland? Langeland Kommune søger medarbejdere til et kommende jobcenter, som bl.a. kan karakteriseres ved: - lyst til at være med til at skabe en ny arbejdsplads - pionér-ånd - et ønske om at være med til at præge samarbejde, arbejdsmiljø, relationer og holdninger i et nyt Jobcenter Langeland - mod til at indgå i et tæt samarbejde med andre, og evne til at kombinere hjerne og hjerte med faglighed, motivation og innovation - evner til at fokusere på muligheder frem for begrænsninger, og til at motivere og engagere andre Vi arbejder intenst på at få gjort alle - også match 2 og 3 ere - klar til arbejdsmarkedet ved at iværksætte og have meget forskellige og brede tilbud. Vejen dertil kan være lang og udfordrende, men holdningen er, at borgerne skal være beskæftiget eller i uddannelse - frem for at gå passive. Vi lægger vægt på samarbejde, gode kollegiale forhold kombineret med et højt fagligt niveau - herunder krav om indsigt i lovgivningen, og evne til at forstå og omsætte den i praksis. Det er nødvendigt, at du som medarbejder kan trives i et miljø med konstante forandringer, herunder udvikling af nye tilbud, ændring af indsatsen som følge af ny 2

3 3 lovgivning, og høje forventninger om positive og synlige resultater af den daglige indsats. Der vil netop i Langeland Kommune være mulighed og behov for at arbejde tværfagligt og tværsektorielt med f.eks. Sundheds- og Forebyggelsesområdet og Børn- og Ungeområdet, med det formål at sammensætte en helhedsorienteret indsats omkring borgeren. Vi anvender smådriftsfordelene! Assistent: Den ledige stilling som assistent er placeret i jobcentrets sekretariat med reference til jobcenterchefen. Opgaverne omfatter: - Alle administrative opgaver, der sikrer at Jobcenter Langelands målsætning opfyldes - Kendskab til lovgivning, der relaterer sig til beskæftigelsesindsatsen - Administration af løntilskud og afregninger vedr. forsikrede ledige - Administration af betalinger, kreditor/debitorsystem, faktureringer og øvrige økonomiske transaktioner - Økonomiopfølgning og sparring med Økonomiafdelingen - Administration af alle former for indberetninger - Administration af mødeplanlægning, indkaldelser og referater Vi lægger vægt på at du: - Har en faglig uddannelse inden for kontorområdet, gerne suppleret med kommunomfag og erfaring inden for beskæftigelsesområdet eller kommunal administration - Kan bruge IT-systemerne: Hele Office-pakken, WorkBase, Web-betaling, Mål og Midler, KMD-AKTIV, KMD-SAG samt øvrige relevante KMD-programmer i samarbejde med Borgerservice/ Ydelsesafdelingen - Er udadvendt og serviceorienteret - Er omkostningsbevidst og forstår at administrere de tildelte ressourcer - Har gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt - Formår at systematisere og prioritere opgaverne, og bevare overblikket i en til tider uforudsigelig hverdag - Er god til at samarbejde med mange forskellige typer af mennesker og samle samarbejdsrelationer i organisationen - Har en optimistisk og positiv tilgang til de daglige udfordringer, der er forbundet med at arbejde i et Jobcenter Vi har endvidere brug for en assistent som på en venlig og imødekommende måde kan tage imod alle jobcentrets målgrupper - som samtidig er afbalanceret og har evnen til at udstråle ro og myndighed, selv i pressede situationer! 3

4 4 Ansættelsesvilkår. Ansættelsen er på fuld tid. Du vil blive aflønnet efter gældende overenskomst på området, på baggrund af erfaringer og kvalifikationer, og efter nærmere forhandling med den forhandlingsberettigede organisation efter principperne i Ny Løn. Ansættelsesudvalg. I henhold til Langeland Kommunes interne retningslinjer for stillingsbesættelser nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af jobcenterchefen, en ledelsesrepræsentant og 2 medarbejderrepræsentanter. De 2 medarbejderrepræsentanter udpeges af Det Midlertidige Samarbejdsudvalg, MSU Jobcenter Svendborg/Langeland. Ansættelsesudvalget består derfor af følgende personer: Jobcenterchef Torben Lønberg Konsulent Johannes Hansen Gruppe-/faglig leder Lars Erik Nielsen Medarbejderrepræsentant 2 Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til samtale og gennemfører samtalerne umiddelbart efter stillingsopslagets udløb. Ansættelsesudvalget udarbejder umiddelbart herefter indstilling vedrørende ansættelse. Proces- og tidsplan. Annoncering fra lørdag 20. oktober 2012 og i uge 43, 44 og 45 Ansøgningsfristen udløber fredag den 9. november 2012 Udvælgelse af 3-4 ansøgere pr. stilling. Ansættelsesudvalget mødes herom tirsdag den 13. november 2012 kl Gennemførelse af samtaler tirsdag den 20.november og onsdag den 21. november 2012 kl I forlængelse heraf udvælges 1 kvalificeret ansøger til besættelse af hver stilling. Telefonisk tilbagemelding forventes givet 21. november 2012 sidst på eftermiddagen Indhentelse af referencer telefonisk gennemføres i givet fald umiddelbart efter samtalerunden vedr. den pågældende stilling. Referencer indhentes efter nærmere konkret aftale herom med ansøger Ansættelsesudvalget udarbejder indstilling vedrørende ansættelse umiddelbart herefter Beslutning vedrørende tilbud om ansættelse træffes senest torsdag 22. november 2012 Alle 3 ansatte forventes at kunne starte i jobbet den 1. januar Annoncering. Der sker annoncering af jobbet således: 4

5 5 Jobprofilen kan ses på under rubrikken Annoncer og Ledige stillinger fra lørdag 20. oktober Henvisningsannonce i Øboen tirsdag 30. oktober Der henvises til den uddybende jobprofil på Henvisningsannonce i Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, jobsektionen, søndag den 28. oktober Der henvises til den uddybende jobprofil på Annoncering via nettet på Jobnet, Ofir og Jobzonen fra lørdag 20. oktober 2012 til fredag 9. november Ansøgning og yderligere information. Du kan læse meget mere om den politiske og administrative organisation, planer, politikker og strategier, udviklingsprojekter etc. på Alle interesserede er velkomne med spørgsmål om jobbet. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til jobcenterchef Torben Lønberg på telefon efter 1. november, eller konsulent Johannes Hansen på telefon Ansøgningen sendes via Langeland Kommunes elektroniske rekrutteringssystem på hvor den skal være modtaget senest fredag den 9. november Der sendes en kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. 5

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 06.11.14/vers. 2/HAHN 2014/0009657 Stillings- og personprofil for chef for Borgerservice og Beskæftigelse 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og kompetenceprofil for PPR leder

Job- og kompetenceprofil for PPR leder Job- og kompetenceprofil for PPR leder Børn og Skole Aabenraa Kommune November 2014 1. Om stillingen PPR rådgiver kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler samt familieafdelingen og sundhedsplejen.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune

Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Leder af Sundhedscentret Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

DS støtter lægeordineret heroin

DS støtter lægeordineret heroin DS støtter lægeordineret heroin DRIVER SPORLØS FRA RÆKKEHUS NYE BØGER AV MIN BARNDOM ANVENDELIG FORSKNING DISKUTÉR DIG TIL HØJERE FAGLIGHED *F*U* C*K* D*I*G* DROP ANSVAR I STUDIEJOBS RASLER NED I VÆRDI

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere