RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 14,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 100 MIO. KR."

Transkript

1 Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. RESULTAT FØR SKAT PÅ 761 MIO. KR., EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,9 PCT. FØR SKAT OG OPJUSTERING MED 1 MIO. KR. Præsentation af Spar Nords resultat for kvartal 2

2 HOVEDPUNKTER FRA KVARTALSRAPPORTEN 1 Genoptagelse af leasingaktiviteter fra 1. oktober medfører omsegmentering i regnskabet 2 Basisindtægterne vokser 11 % (å/å) drevet af Nets-salg og meget stærk gebyrindtjening 3 Nettorenteindtægter falder 5 % (å/å) men har udviklet sig meget positivt siden 1. kvartal 4 Nedskrivningsprocent falder til,83 på trods af stor porteføljenedskrivning på landbrug i 3. kvartal 5 M&A skaber vækst i bankudlån tilfredsstillende underliggende udvikling (nulvækst siden ultimo 213) 6 Skift til BEC skaber årlige besparelser på 55 mio. kr. fra 217 og giver Q4-nedskrivning på 195 mio. kr. 7 Forventninger til basisindtjening før nedskrivninger opjusteres med 1 mio. kr. i forhold til årets start side 2

3 HOVEDPUNKTER FRA KVARTALSRAPPORTEN Resultatopgørelse kvartal 2 Hovedbudskaber SPAR NORD BANK Realiseret Realiseret Ændring i pct. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer mv Øvrige indtægter Basisindtægter Lønomkostninger Driftsomkostninger mv Omkostninger i alt Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening mv Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Særlige fusionsrelaterede omkostninger Resultat før skat Forbedret egenkapitalforrentning Q1-13: 1,6 % p.a. Q1- :,9 % p.a. 11 % vækst i basisindtægter Gevinst fra Nets-salg Meget stærk gebyrindtjening 2 % vækst i omkostningerne Stigende lønsumsafgift Transaktionsomkostninger Nedskrivninger falder 7 % Basisindtjening forbedret 42 % side 3

4 3. KVARTAL: STÆRK UDVIKLING I BASISINDTÆGTERNE Resultatopgørelse Hovedbudskaber SPAR NORD BANK Realiseret Realiseret Ændring Realiseret 2 Q2 2 i pct. 213 Ændring i pct. Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer mv Øvrige indtægter Basisindtægter Lønomkostninger Driftsomkostninger mv Omkostninger i alt Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening mv Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Særlige fusionsrelaterede omkostninger Resultat før skat Nettorenteindtægter stiger 11 % Volumenvækst pga. M&A Indfrielse af hybrid kernekapital Nettogebyrindtægter stiger 15 % Fortsat vækst i kapitalforvaltning Høj aktivitet på realkredit Porteføljenedskrivning på landbrug på 6 mio. kr. side 4

5 POSITIV TREND I VOLUMEN OG NETTORENTEINDTÆGTER Nettorenteindtægter på mio. kr. 5 % lavere end kvartal 213 Men 4 % vækst fra Q1 til Q2 og 11 % vækst fra Q2 til 75 5 Nettorenteindtægter og volumentrend 34,1 33,8 33, 33,7 36, Positive tendenser Udlånsvolumen stiger 6 % (q/q) i på grund af M&A og stabiliseret underliggende udvikling Rentebesparelse efter indfrielse af mio. kr. i hybrid kernekapital ultimo maj Forbedret indlånsmarginal kompenserer for pres på udlånsmarginal Q4 213 Nettorenteindtægter Q1 2 Q2 2 Udlån, bankaktivitet 2 Negative tendenser Fortsat svag underliggende volumenvækst Konkurrence sætter udlånsmarginal under pres Stor enkeltkunde (dansk region) forventes at indfri udlån på 1,8 mia. kr. i Q4 (alene effekt på volumen) Pct. 6,11 5,93 Udvikling i rentemarginal 5,51 5,64 5,74 5,53 5,46 5,38 5,25 5,16 5,9 6,22 6,19 6,17 6,32 6,43 6,24 6,1 5,94 5,72 5,55 5,42 -,11 -,26 -,66 -,68 -,68 -,73 -,65 -,57 -,47 -,38 -,33 Q1 12 Q Q4 12 Q1 13 Q Q4 13 Q1 Q2 Indlånsmarginal Udlånsmarginal Rentemarginal side 5

6 NETTOGEBYRINDTÆGTER FORTSÆTTER TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING Nettogebyrindtægter på 625 mio. kr. 18 % højere end i kvartal 213 Værdipapirhandel Kapitalforvaltning Stor vækst i værdipapirhandel og kapitalforvaltning AUM i pensionspuljer er vokset med 1,3 mia. kr. (15 %) siden nytår AUM i fuldmagtskoncepter for frie midler er vokset med 2,2 mia. kr. (73 %) siden nytår 15 1 Y/Y: 23 pct Y/Y: 12 pct. Indtjening fra formidling af realkredit vokser fortsat God efterspørgsel efter nye produkter lanceret i Q2 Historisk høj konverteringsaktivitet i Q4 13 Q1 Q Q4 13 Q1 Q2 13 Nettogebyrindtægter Lånesagsgebyrer Andre gebyrer 75 13/ : 18 pct. 3 Y/Y: 25 pct. 3 Y/Y: 4 pct Q4 13 Q1 Q Q4 13 Q1 Q2 13 side 6

7 KURSREGULERINGER PÅ EKSTRAORDINÆRT HØJT NIVEAU PÅ GRUND AF NETS-SALG Kursreguleringer og udbytte på 353 mio. kr. inkl. fortjeneste fra Nets-salg Kursreguleringer Tilfredsstillende kursreguleringer på aktie- og obligationsbeholdningen Stigende indtjening fra kunders afdækning af rente- og valutarisiko Q4 213 Q1 2 Q2 2 2 Kursreguleringer fordelt på typer Ændring Kursreg. i Handel og Udland mv Anlægsaktier i alt Valutahandel og -agio Udbytte af aktier I alt side 7

8 OMKOSTNINGER UDVIKLER SIG SOM FORVENTET Samlede omkostninger på mio. kr. 2 % højere end i Q1-213 Lønomkostninger stiger 4 % - Højere lønsumsafgift - Overenskomstmæssige lønstigninger - 29 nye medarbejdere fra FIH i 3. kvartal 2 % stigning i driftsomkostninger - 2 mio. kr. i transaktionsomkostninger i vedr. M&A Af- og nedskrivninger falder 19 mio. kr. som følge af fald i operationel leasing I 2 er der gennemført 5 afdelingslukninger - Spar Nord har nu 71 lokale banker (afdelinger) - 43 lokale banker er lukket/sammenlagt siden 28 Andre omkostningstiltag i pipeline - Effektivisering af processer - Skift af datacentral Omkostninger (), Omkostninger og O/I,54 2 Fordeling på omkostningstyper 2, 213 Ændring Lønninger Driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Omkostninger i alt Driftsomkostninger () Ændring Personaleudgifter Rejseudgifter Marketingudgifter IT-omkostninger Lokaleudgifter og husleje Øvrige driftsomkostninger Driftsomkostninger i alt side 8

9 NEDSKRIVNINGER FALDER TRODS PORTEFØLJENEDSKRIVNING PÅ LANDBRUG Nedskrivninger og nedskrivningsprocent Nedskrivninger på udlån mv. på 288 mio. kr. svarende til nedskrivningsprocent på,83 pct. p.a. Nedskrivningsprocent inkl. realkredit:,37 Driftspåvirkning fordelt på segmenter Erhverv i alt: 1,1 % p.a. Privat:,4 % p.a. Porteføljenedskrivning på landbrug på 6 mio. kr. affødt af faldende afregningspriser Fortsat forventning om lidt lavere nedskrivninger end i ,9 213 Note: Beregnet på gennemsnit for udlån og garantier,8 2 Nedskrivninger og nedskrivningsprocent Pct. 1,5-1,5 4 3,9,8,8,6 1,1 2 -, Q4 213 Q1 2 Q , side 9

10 FORRETNINGSOMFANG VÆKST PÅ ALLE OMRÅDER Det samlede forretningsomfang er siden nytår vokset med 1 mia. kr. til 193 mia. kr. Bankudlånet er ultimo september på 36. mia. kr. 6 % højere end ultimo 213 Realkreditformidling vokser fortsat Samlet formidling på 61,2 mia. kr., heraf 52,1 mia. kr. i Totalkredit og 9,1 mia. kr. i DLR Kredit Bankindlånet er ultimo september på 42.9 mia. kr. 3 % højere end ultimo 213 Stor efterspørgsel efter formuepleje- og opsparingsprodukter AUM i pensionspuljer og fuldmagtskoncepter er vokset med 3,5 mia. kr. siden nytår Bankudlån Bankindlån Indlån i puljer Garantier Realkredit Depoter 5 13/ : 5 pct. 5 13/ : 2 pct / : 21 pct / : 48 pct. 7 13/ : 3 pct. 7 13/ : 9 pct Q4 13 Q1 Q2 13 Q4 13 Q1 Q2 13 Q4 13 Q1 Q2 13 Q4 13 Q1 Q2 13 Q4 13 Q1 Q2 13 Q4 13 Q1 Q2 side 1

11 GENOPTAGELSE AF LEASING SOM STRATEGISK AKTIVITET Strategisk rationale Effekt på resultatopgørelse i Konkurrenceklausul med Jyske Finans udløb 3/9 Kunder efterspørger stadig leasing Vi har kompetencerne og systemerne Vores likviditetsposition er stærk Konsekvens: Omsegmentering af leasing fra ophørende aktivitet til basisindtjening Se sparnord.dk/ir for flere detaljer SPAR NORD BANK - 2 Spar Nord ekskl. Leasing Spar Nord Leasing Spar Nord inkl. Leasing Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Kursreguleringer mv Øvrige indtægter Basisindtægter Lønomkostninger Driftsomkostninger mv Omkostninger i alt Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisindtjening Beholdningsindtjening mv. 8 8 Ordinært resultat Bidrag til sektorløsninger Særlige fusionsrelaterede omkostninger Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørende aktiviteter før skat 19 Resultat før skat side 11

12 VALG AF BEC SOM NY IT-PLATFORM Forretningsmæssige perspektiver Attraktiv business case Overgangen til BEC giver store økonomiske besparelser og synergier 1 2 Velfungerende digitale løsninger bliver et afgørende konkurrenceparameter fremover Kommer på hold med partnere med stort fokus på IT og stærk udviklingskraft Nykredit, Handelsbanken, Arbejdernes Landsbank, Nationalbanken m.fl. BEC s koncept passer rigtig godt til vores strategi EN ENKEL BANK God sammenhæng mellem data, der anvendes forretningsmæssigt, rapporteringsmæssigt mv. Spar Nords investering Nedskrivning på aktiepost i SDC: 195 mio. kr. (Q4 2) Konverteringsomkostninger på ca. 4 mio. kr. i 216 BEC yder Spar Nord en rabat, der på konverteringstidspunktet i store træk vil modsvare Spar Nords forpligtelse over for SDC BEC s prisstruktur sikrer god driftsøkonomi Mere attraktive storkundepriser Spar Nords årlige IT-regning reduceres med 35 mio. kr. i 216 og med 55 mio. kr. fra 217 og frem Reducerer isoleret set O/Inøgletal med 2 %-point Det nye datacentral-landskab BEC SDC Bankdata Danske Bank Nordea Side 12

13 STATUS PÅ INTEGRATION AF PORTEFØLJE FRA FIH ERHVERVSBANK Porteføljen Egenkapitalforrentning O/I nøgle Samlet forretningsomfang på 4, mia. kr. (RWA: 2,7 mia. kr.) Udlån: 2,4 mia. kr. Bruttogarantier: 1,25 mia. kr. (netto: 256 mio. kr.) Markedsværdi af derivater:,3 mia. kr. Første dialog med de 9 overtagne kunder giver forventning om merforretning.5%.59.3 Forventet basisindtjening i 2: 15 mio. kr. efter transaktionsomkostninger på 2 mio. kr. Forventet basisindtjening før nedskrivninger på 7 mio. kr. i Helårseffekt af Pro forma efter akkvisition akkvisition Spar Nord (213) FIH portefølje (inkrementel) Geografi Engagementsstørrelse Overtagne filialer % af forretningsomfang 41% FIH filialer 18% DKK 5-2m 4% DKK -5m 3% Aarhus 12% 9% 7% 7% 6% DKK 2-45m 3% Fredericia (CPH) København Aarhus Vejle Odense Herning Kolding Øvrige Side 13

14 GOD KAPITALPOSITION OGSÅ EFTER KONSOLIDERING AF FIH-AKTIVITETER Egentlig kernekapitalprocent er ultimo på 13,2 og kapitalprocenten på 15,5 Reduceret med,9 procentpoint med overtagelsen af aktiver fra FIH Erhvervsbank i Samlet kapitalprocent mod Individuelt solvensbehov på 9,7 % Overdækning på 2,8 mia. kr. (5,8 procentpoint) Pct Kapitalprocent og efterstillede kapitalindskud Baseret på fuldt indfaset CRD IV er den egentlige kernekapitalprocent ultimo september på 12,2 Udbyttepolitik Target: Udlodning af 33 % af nettoresultat Forudsætter opfyldelse af kapitalmålsætninger Mulighed for ekstraordinært udbytte eller tilbagekøb, hvis der ikke findes værdiskabende vækstmuligheder Kapitalprocent Egentlig kernekapitalprocent Kapitalbase > Pct Egentlig kernekapitalprocent 13,2,1 12,1 1,4 Hybridkapital,9 4,2 3,9 3,8 Fradrag i hybridkapital -,5-1, -1, -,9 Kernekapitalprocent 13,6 17,4 15,1 13,3 Supplerende kapital 2,4 2,9 1,4 1,6 Fradrag i kapitalgrundlaget -,5-1, -1, -,9 Kapitalprocent 15,5 19,4 15,5, 3 55 Hybrid kapital 4 Ansvarlig kapital 7 side

15 STRATEGISK LIKVIDITET PÅ, MIA. KR. Strategisk likviditet på, mia. kr. Reduktion på 3,3 mia. kr. siden nytår affødt af udlånsvækst og seniorfunding < 1 år Vækst i indlån trækker i positiv retning Mulig obligationsudstedelse til refinansiering af LTRO Strategisk likviditet Mia. kr Indlån, bankaktivitet 42,9 41,8 41,9 Seniorlån og udstedte obligationer 2,1 3,4 9,6 Egenkapital og efterst. kap. 8,8 9,5 8,5 Likviditetsfremskaffelse 53,8 54,7 6, Udlån, bankaktivitet 36, 33,8 34,9 Udlån, leasingaktivitet 1,2 2,1 4, Forfald < 1 år -2,6-1,5-6,3 Strategisk likviditet, 17,3,8 Loan to deposit ratio Forfaldsstruktur Pct. 2 Mia. kr ,,1, > Udstedte obligationer Seniorlån side 15

16 FORVENTNINGER OG AKTIEKURS Forventninger Kursudvikling for Spar Nord Aktien (indekseret) Basisindtjening før nedskrivninger forventes nu at blive i niveauet 1.2 mio. kr. opjustering på 1 mio. kr. i forhold til forventningerne ved årets begyndelse Negativ kursregulering på SDC på 195 mio. kr. (Q4) eliminerer positiv regulering på Nets på 178 mio. kr. Index Spar Nord MSCI Europa, Banker OMX Danmark, Banker Nedskrivninger på udlån mv. forventes at blive lidt lavere end i 213 Bidrag til sektorløsninger: ca. 1 mio. kr. 6 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan- apr- jul- okt- Side 16

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring

DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK. årsager, konsekvenser og læring 1 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring 2 DEN FINANSIELLE KRISE I DANMARK årsager, konsekvenser og læring Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside:

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 15. juni 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere