OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark"

Transkript

1 OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark

2 SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på en stribe gode nyheder. Med stigende boligpriser, positive udsigter for arbejdsmarkedet og fornyet tro på eksporten tyder meget på, at konjunkturerne i Danmark er ved at vende. nylig konkluderede Verdensbanken i en rapport, at Danmark er det bedste land i Europa at drive virksomhed i. Når virksomhederne ikke længere er begrænset af landegrænser, bør Danmark være et attraktivt marked for fremtidens børskandidater fra andre lande. eksperter inden for børsnoteringer, investering og finansiering af virksomheder: Hvad skal der til for at få flere danske virksomheder til at søge mod børsen og udenlandske virksomheder til at lade sig børsnotere i Danmark?. Og deres input rejser vigtige spørgsmål, der kræver svar. Øget tro på fremtiden giver traditionelt også øget tiltro til aktiemarkedet. Kurserne stiger, og nye virksomheder søger efter kapital. Sådan har Danmark historisk skabt vækst, jobs og velstand. Mens økonomien er i fremgang, er meget imidlertid også forandret siden krisens start i Blandt andet har børserne overalt i verden startet en global kamp om børskandidaterne. Samtidig kommer nye finansielle produkter på markedet, der giver de små og mellemstore virksomheder ny, og ofte også nemmere, adgang til kapital. Udviklingen giver Danmark en gylden mulighed for at få en større bid af fremtidens globale vækst. For Men det kræver, at vi hele tiden sikrer os, at vilkårene for at børsnotere sig i Danmark er attraktive, både for danske og for udenlandske virksomheder. Ellers risikerer vi, at fremtidens danske vækstskabere vil søge mod udlandet og lade vigtige jobs og investeringer gå Danmark forbi. Konkrete tiltag skal tiltrække børskandidater Der har gennem de seneste måneder været en debat i medierne om fraværet af danske børsnoteringer, som er blevet forstærket af, at nogle danske virksomheder har valgt at lade sig børsnotere i udlandet. Det har fået os til at undersøge, hvilke konkrete ændringer der er nødvendige for at vende udviklingen. Vi har spurgt førende danske og udenlandske Selvom alle er enige om, at vi vil se en stigning i antallet af IPO er (børsintroduktioner) i de kommende år, forventer de samtidig, at vi vil opleve en nettoeksport af børsnoteringer fra Danmark til udlandet; og de ser en række barrierer for børsvækst i Danmark, især når det drejer sig om små og mellemstore virksomheder. For første gang kommer der nu 10 konkrete forslag til, hvordan vi i fremtiden styrker børsmarkedet i Danmark. Hvis alle interessenter fra politikere, til banker og rådgivere til virksomhederne og deres ejere giver hver deres bidrag, kan vi i fællesskab vende udviklingen og skabe nye muligheder for Danmark. Det gælder bare om at komme i gang! Marianne Philip Bestyrelsesformand, Partner KROMANN REUMERT KROMANN REUMERT: OVERBLIK

3 SIDE 3 Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen: En gylden mulighed 4. Sammen kan vi øge væksten i Danmark 6. Stort potentiale i de små og mellemstore virksomheder 8. Danmarks konkurrenter forbereder sig til fremtiden 10. Det skal være lettere at gå på børsen 12. Stort potentiale for erhvervsobligationer 14. Sådan er analysen lavet

4 SIDE 4 OVERBLIK: Sammen kan vi øge væksten i Danmark Børsnoteringer skaber arbejdspladser og vækst. Internationalt hænger Danmark stadig godt på, når det drejer sig om børsnotering af store virksomheder, mens det er en udfordring at børsnotere små og mellemstore virksomheder, der i stedet søger til udlandet. Det viser Kromann Reumerts analyse af børsmarkedet i Danmark, der også kommer med 10 konkrete forslag, som kan sikre flere børsnoterede virksomheder i Danmark. Der var masser af optimisme hos de mere end 30 virksomheder, eksperter, banker, investerings- og kapitalfonde, investeringsrådgivere m.fl., der deltog i Kromann Reumerts analyse af markedet for børsintroduktioner lige nu. De fleste eksperter forventer vækst i antallet af børsintroduktioner i Danmark i de kommende år. Det vil give vækst og ikke mindst medvirke til at skabe mange nye arbejdspladser i Danmark. Danmark har klaret de sidste års krise flot. Især målt i børsværdi, hvor store virksomheder som Pandora, Matas og Chr. Hansen er gået på børsen de seneste år, forklarer Carsten Borring, Head of Listing & Capital Markets ved NASDAQ OMX København. Kampen om de små og mellemstore virksomheder Mens Danmark følger godt med, når det handler om noteringer af de store virksomheder, er der større bekymring for de små og mellemstore virksomheder, de såkaldte SMV er, der historisk set har været en væsentlig del af vækstmotoren i jobskabelsen i Danmark. Her klarer Danmark sig dårligere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Og det kan koste danske arbejdspladser til udlandet i fremtiden. Eksperterne i analysen peger især på fire områder, der skal forbedres, hvis vi skal øge andelen af SMV er på børsen i Danmark (se tekstboks). Samtidig ser de en stigende konkurrence fra børserne i andre lande, der gerne vil børsnotere danske virksomheder. Da mange virksomheder i fremtiden ikke vil føle sig bundet af nationale tilhørsforhold, kan de frit vælge at børsnotere sig i udlandet. Ifølge analysens eksperter giver det en udfordring, men også en fantastisk mulighed. For hvis vi kan tiltrække udenlandske virksomheder til at børsnotere sig i Danmark, vil det give øget aktivitet på børsen og dermed større fokus på small- og midcap-aktierne. Øget investoraktivitet vil gøre det nemmere for danske virksomheder at få adgang til risikovillig kapital, hvilket vil gavne dansk erhvervsliv og jobskabelsen i Danmark. Ser løsninger ikke problemer Deltagerne i analysen peger på en række udfordringer. Men de kommer også med 10 forslag, der både kan understøtte antallet af IPO er blandt SMV erne og handlen med small- og midcap-aktier. Men alle parter venter tilsyneladende på, at andre skal tage det første skridt. Derfor har vi lavet denne analyse, der viser, at alle ser de samme udfordringer og har de samme målsætninger, forklarer Marianne Philip, bestyrelsesformand og partner i Kromann Reumert. KROMANN REUMERT: OVERBLIK

5 SIDE 5 Sådan får vi flere IPO er og mere risikovillig kapital i Danmark Deltagerne i Kromann Reumerts børsanalyse er i vid udstrækning enige om de største udfordringer, der skal løses, hvis Danmark skal have flere børsnoteringer og give de små- og mellemstore virksomheder adgang til kapital. Her er deres bud på, hvad der skal til for at fjerne stenene på vejen. Hvis alle bidrager, når vi i mål. Det står i vejen for flere IPO er 10 ideer, der giver adgang til mere kapital Skabe likviditet og analytikerdækning Høj skat på aktiegevinster sammenlignet med udlandet For lav likviditet/handel med small- og midcap-aktier i Danmark Analytikerne følger ikke de små aktier 1. Generelt mere favorabel skat på aktiegevinster og eventuelt lavere beskatning af gevinster på small- og midcap-aktier 2. Øget anvendelse af professionelle market maker-ordninger 3. Centrale aktører (f.eks. staten, børsen eller andre) kunne finansiere analytikerdækning af small- og midcap-aktierne Få international gennemslagskraft Ingen samlet strategi for at tiltrække udenlandske IPO er til Danmark Andre landes børser specialiserer sig i særlige brancher eller områder Styrke international markedsføring af IPO er i Danmark, f.eks. via Invest in Denmark Skabe en børsniche for særlige brancher, hvor Danmark allerede står stærkt, eksempelvis inden for shipping, fødevarer, greentech og teknologi Fjerne barrierer for handel og vækst Øget rapportering og finansielle forpligtelser Dealere belønnes fortrinsvis for resultater skabt på C20-aktier Lempeligere krav til oplysningsforpligtelser og finansiel rapportering for SMV er, f.eks. i de første fem år Incitamentssystemer til bankansatte, der belønner handel med small- og midcap-aktier Skabe alternativer til bankfinansiering Lavt kendskab til helt ny lovgivning om erhvervsobligationer Dyrt for mindre virksomheder at udstede erhvervsobligationer Øge kendskab til erhvervsobligationer blandt virksomhederne Puljeordninger for mindre virksomheders udstedelser, som samles under samme obligation Udvikling af standardobligationsbetingelser, der vil gøre udstedelser billigere Små og mellemstore virksomheder er nøglen til vækst De små og mellemstore virksomheder er nøglen til vækst og jobskabelse i Danmark. Og kapitalen fra børsnoteringer er et vigtigt element i finansieringen af væksten. Tal fra Dansk Industri viser således, at Danmarks mindre virksomheder skabte fire gange så mange jobs som de store virksomheder i perioden fra 2002 til Samtidig stod SMV erne i perioden fra 2002 til 2010 for hele 85 % af jobskabelsen i EU, til trods for at de kun udgjorde 67 % af den samlede beskæftigelse, viser tal fra Europa-Kommissionen.

6 SIDE 6 Skabe likviditet og analytikerdækning: Stort potentiale i de små og mellemstore virksomheder Antallet af børsintroduktioner har ligget på et alarmerende lavt niveau siden finanskrisen. Nu spår eksperterne 2-5 børsintroduktioner i 2014, hvilket vil være en klar fremgang. Men vi vil stå endnu stærkere, hvis flere små og mellemstore virksomheder vil gå på børsen i Danmark. Vi står foran mange af de samme udfordringer som resten af verden efter finanskrisen i Men eksperterne, som Kromann Reumert har spurgt, ser lyst på fremtiden: Markedet er begyndt at bløde op, og vi ser en spirende økonomisk optimisme. Derfor vil vi også se flere børsintroduktioner i Danmark i de kommende år, siger Bo Zethraeus, IPO-specialist og Head of Nordic ECM hos JP Morgan. 77 % af eksperterne i undersøgelsen forventer mellem 2-5 børsintroduktioner i år. Det er væsentligt flere, end vi har set siden finanskrisen, hvor kun syv virksomheder er gået på børsen i Danmark i De små overses Det er primært de store virksomheder som Pandora, Matas og Chr. Hansen, vi har set gå på børsen i Danmark. Når vi ser på de små og mellemstore virksomheder, så halter vi bagefter andre lande. Vi burde være mere fokuseret på at få et velfungerende børsmarked for mindre virksomheder, for på sigt kan det selvsagt ikke være i Danmarks interesse, at vores virksomheder er nødsaget til at søge mod udlandet, fordi der ikke er et relevant kapitalmarked for dem i Danmark, siger Thomas Lindquist, Head of Investment Banking, Denmark hos ABG Sundal Collier. Undersøgelsen viser, at small- og midcap-virksomheder har det svært i Danmark. 46 % af analytikerne og bankerne fortæller, at en virksomhed skal have en market cap på over 2 mia. DDK, før den er interessant at følge, mens kun hver tiende vil følge virksomheder med en børsværdi på under 1 mia. DKK. Det er en udfordring, at mange aktieanalytikere og institutionelle investorer primært følger de store virksomheder og ikke har interesse i at analysere og investere i de små. Det har store konsekvenser for små og mellemstore virksomheder, fordi eksponering er helt afgørende for at få succes på børsen. Der skal en vis størrelse til - og også gerne kendskab til selskabet - for at skabe den likviditet, som vi har set med Matas, siger Søren Johansen, Managing Partner i Altor. KROMANN REUMERT: OVERBLIK

7 SIDE 7 Flere børsintroduktioner i de kommende år Hvor mange børsintroduktioner forventer du i 2014? 0-1 6,70 % ,30 % 43,30 % 6- Ved ikke 10,00 % 6,70 % Analytikerne følger kun virksomheder over 2 mia. DKK Hvor stor skal market cap være, før I vil følge en aktie? 9,09 % 9,09 % 45,45 % 36,37 % Mellem 500 mio. og 1 mia. DKK Mellem 1 mia. og 2 mia. DKK Over 2 mia. DKK Ved ikke Forventer flest IPO er i service- og IT-branchen I hvilke brancher forventer du flest børsintroduktioner i de kommende år? Vælg gerne flere. 55,20 % 27,60 % 24,10 % Service IT TRANSPORT OG LOGISTIK SÅdan Skaber vi likviditet og analytikerdækning Mange investorer bygger deres porteføljer på analytikernes anbefalinger. Derfor skal vi have flere analytikere til at følge de mindre aktier. En mulighed kunne være at lade centrale aktører, som f.eks. staten, børsen eller andre, finansiere analytikerdækning af small- og midcap-aktier. Samtidig kunne der åbnes for øget anvendelse af professionelle market maker-ordninger, der sikrer en større likviditet i aktierne - noget der er afgørende for investorerne. Endelig peger mange eksperter på, at Danmark bør sænke den høje danske aktionærbeskatning på 42 %, der er helt i top i OECD, hvor gennemsnitsbeskatningen ligger på bare 16 %. Eventuelt kunne Danmark overveje en differentieret beskatning for investeringer i små og store virksomheder, så mere risikovillig kapital finder vej til de mindre virksomheder.

8 SIDE 8 Få international gennemslagskraft: Danmarks konkurrenter forbereder sig til fremtiden Der bliver hård kamp om de små og mellemstore virksomheder på alverdens børser. Overalt i verden gør børserne det nemmere at blive og være noteret. Hvis Danmark ikke bliver mere attraktiv, forventer eksperterne en nettoeksport af danske SMV er til udenlandske børser i fremtiden. USA Den såkaldte JOBS Act gør det nemmere at teste potentialet i en IPO, inden beslutningen tages. Samtidig mindskes oplysningsforpligtelserne i virksomhedens første fem år på børsen, og kravene til mindre virksomheder, der vil på børsen, mindskes. Markedet for børsnoteringer er blevet globalt i de seneste år. Virksomhederne er ikke længere begrænset af nationale tilhørsforhold, når de skal rejse kapital. Analysen indikerer således, at virksomhederne i stigende grad søger mod børserne i de store markeder eller mod børser, der har specialiseret sig i netop deres branche. Nye børsnoteringer giver synlighed og omsætning også for andre aktier. Derfor kæmper mange børser nu proaktivt for at stille de mest attraktive vilkår til rådighed for fremtidens børskandidater. De gør det nemmere at være og blive børsnoteret, ligesom de forsøger at stimulere handlen af især de mindre aktier. Danmark har hidtil ikke proaktivt arbejdet med at styrke vores position i dette nye globale marked. Derfor forventer eksperterne, at vi vil se en nettoeksport af virksomheder til børserne i andre lande. Hver tredje af de adspurgte eksperter tror således, at vi vil se flere danske virksomheder søge til udlandet i de kommende år, mens omkring halvdelen forventer nogenlunde samme niveau som i dag. Modsat forventer kun 4 % af eksperterne, at flere udenlandske virksomheder vil søge til den danske børs. Investerer i vækst Oslo Stock Exchange (OSE) er blandt de mange, der har valgt at fokusere på udvalgte brancher; og deres store udbud af virksomheder inden for fiskeindustri, offshore og olie trækker øget investoraktivitet til de mindre aktier. I de seneste par år er OSE også begyndt at fokusere på teknologiaktier. Det var en væsentlig årsag til, at danske Napatech i slutningen af 2013 valgte at blive noteret i Norge. Vi er der, hvor aktionærerne er, forklarer Napatechs CEO, Henrik Brill Jensen, og fortsætter: Der er simpelthen for lidt omsætning på de små aktier i Danmark. Samtidig er der stor fokus på vores type af virksomheder og mere risikovillig kapital i Norge. OSE er naturligvis begunstiget af, at Norge er gået forholdsvis let gennem de seneste års globale økonomiske krise. Alligevel fremhæver FLSmidths norskfødte CFO, Ben Guren, nordmændenes tilgang: OSE er meget proaktive og bruger mange ressourcer på at opsøge potentielle børskandidater og markedsføre sig selv. Samtidig har de norske myndigheder en tilsyneladende mere afslappet tilgang til de børsnoterede virksomheder, end vi ser hos Finanstilsynet i Danmark. Det virker simpelthen som om, det er lettere at blive og være børsnoteret i Norge, forklarer han. Eksperterne er enige om, at der skal være en gevinst forbundet med at tilknytte sin virksomhed til en bestemt børs. Således nævner flere af de adspurgte i undersøgelsen, at udviklingen af en særlig markedsplads for de mindre virksomheder ikke er nok til at drive interessen alene. Et godt eksempel er den danske First North, der ikke fik den gennemslagskraft, som mange havde håbet. KROMANN REUMERT: OVERBLIK

9 SIDE 9 OSLO Proaktiv markedsføring og outreach til udenlandske virksomheder inden for OSE s fokusområder, som er bl.a. fiskeindustrien, teknologi, offshore og olie. LONDON Planlægger at lempe reglerne for listing af mindre virksomheder, bl.a. ved at sænke kravet for free float fra 25 til 10 %. FRANKFURT Deutsche Börse har streng fokus på omkostningsniveauet og har sænket gebyrer mv., så de er billigst, når alle omkostninger ved at blive og være børsnoteret lægges sammen. DUBAI Har nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til initiativer til en ny børs for mindre virksomheder. Hovedmålet er at mindske omkostningerne forbundet med en IPO for mindre virksomheder. GHANA OG KENYA I Afrika satser flere lande på alternative markedspladser for små virksomheder, som f.eks. Ghana Alternative Market (GLX) og Kenya s Growth Enterprise Market Segment (GEMS). TOKYO Planlagte skattelettelser på aktiegevinster. MUMBAI Mindre virksomheder og opstartsvirksomheder får mulighed for at handle deres aktier på en særlig børs uden at gennemføre en egentlig IPO. SINGAPORE Vilkårene for IPO er kan forhandles inden for visse rammer, hvilket sikrer større fleksibilitet i opstartsfasen og mindsker udgifterne for virksomhederne. Sådan får vi større international gennemslagskraft Det handler om synlighed og attraktion i kampen om de udenlandske IPO er. Derfor bør Danmark styrke den internationale markedsføring af mulighederne for at lave en IPO i Danmark. Flere eksperter peger også på, at Danmark kunne fokusere på særlige brancher, hvor vi allerede står stærkt. Det kunne f.eks. være inden for shipping, fødevarer, greentech og teknologi. Hver tredje forventer flere børsnoteringer af danske virksomheder i udlandet i de kommende år Forventer du, at antallet af danske virksomheder, der går på børsen i udlandet, vil falde, stige eller forblive uændret i de kommende år? Udenlandske virksomheder finder ikke den danske børs attraktiv Forventer du, at antallet af udenlandske virksomheder, der går på børsen i Danmark, vil falde, stige eller forblive uændret i de kommende år? 0,00 % 33,30 % 59,30 % 7,40 % 22,20 % 3,70 % 66,70 % 7,40 % Falde Stige Forblive uændret Ved ikke Falde Stige Forblive uændret Ved ikke

10 SIDE 10 Fjerne barrierer for handel og vækst: Det skal være lettere at gå på børsen Børsintroduktioner er en attraktiv vej til risikovillig kapital. Samtidig skaber det vækst og nye arbejdspladser i Danmark. Alligevel vælger mange potentielle IPOkandidater ikke at børsnotere sig. De mener, at det er for dyrt og besværligt - og så er der ikke garanti for succes. Danske virksomheder er generelt tilbageholdende med børsnoteringer og risikerer derved at gå glip af de mange muligheder, som en børsintroduktion kan bringe. Analysen understreger, at danske virksomheder ofte har en børsnotering som andet valg, hvis ikke de kan finde finansiering eller bliver solgt på anden vis. Det er især de mange krav samt de betydelige ressourcer, der skal bruges på at blive og være børsnoteret, der skræmmer. Hele 59 % af de adspurgte eksperter mener således, at den største ulempe ved at være børsnoteret er investorernes krav om kortsigtet vækst, mens 48 % peger på virksomhedens øgede oplysningsforpligtelser og 33 % på kravet om øget regnskabsrapportering (hver virksomhed kunne pege på to områder). M&A mere attraktiv 77 % af alle adspurgte mener, at de fleste IPO er bliver droppet, fordi man kan få en mere attraktiv pris, hvis virksomheden sælges i en M&A-proces i stedet. M&A kan være en gevinst for virksomhedernes ejere, men er det ikke nødvendigvis for samfundet. Overtages en dansk virksomhed af en udenlandsk virksomhed, er der større risiko for, at arbejdspladser, IP-rettigheder og teknologi forsvinder ud af landet end ved en IPO. Samtidig giver et gunstigt IPO-miljø kapitalfondene flere exit-muligheder for deres porteføljevirksomheder. Det vil øge villigheden til at investere mere i Danmark. Meget tyder på, at virksomhedernes frygt i nogen grad er velbegrundet. De børsnoterede virksomheder, som vi har interviewet, fremhæver alle, at det kræver mange ressourcer at tilfredsstille aktionærernes og ikke mindst Finanstilsynets og lovgivernes behov. Ifølge CFO Ben Guren bruger FLSmidth f.eks. tre årsværk på rapportering og servicering af interessenter i forbindelse med deres liv på børsen. Flere eksperter fremhæver også, at tidligere forsøg på at notere mindre virksomheder ikke alle har været en succes, bl.a. fordi likviditeten i aktierne har været meget lav. Det skyldes især, at næsten ingen analytikere følger de små virksomheder og udelukkende fokuserer på de såkaldte C20-virksomheder, der topper aktieindekset. Flere peger også på, at aktiehandlernes bonusprogrammer ofte er baseret på deres performance på handel af C20-aktier. Dermed har de store pensionsfonde og banker ikke rigtig noget incitament til at følge de mindre aktier, og de private investorer kan ikke drive markedet for de mindre aktier alene. Derfor bør der skabes bedre incitamenter for handel med mindre aktier for både pensionsselskaber og banker, forklarer Carsten Borring, Head of Listing & Capital Markets ved NASDAQ OMX København. Behov for et traditionsbrud Flere af de adspurgte eksperter fremhæver også den danske aktiekultur, når de sammenligner antallet af børsnoteringer med andre lande: Vi må ikke glemme, at danske virksomheder har tradition for at hente finansiering i banken. Historisk set har danske virksomheder fået 2/3 af deres finansieringsbehov dækket i banken, mens virksomheder i USA kun henter 1/3 af deres finansiering i banken, forklarer Carsten Borring og fortsætter: Markedet for børsnoteringer er åbent, men danske virksomheder bliver simpelthen ikke rådgivet til at gå på børsen. Det er den markante forskel på Danmark og USA. KROMANN REUMERT: OVERBLIK

11 SIDE 11 Sådan overvinder vi barriererne For mange virksomheder kræver det mange ressourcer at være på børsen, især for de små og mellemstore virksomheder. Derfor kunne vi reducere rapporteringsbyrden for SMV erne enten ved at tilpasse kravene til virksomhedens størrelse eller ved at lempe kravene. Eksempelvis kunne kravene til finansiel rapportering og oplysningsforpligtelser lempes, f.eks. de første fem år, hvilket selvsagt skulle ske med respekt for, at investorerne skal have korrekt og rettidig information. Samtidig kan vi give et større økonomisk incitament for at handle de mindre aktier, f.eks. gennem aktiehandlernes bonusprogrammer. VIRKSOMHEDER VIL HELLERE SÆLGES END GÅ PÅ BØRSEN Hvorfor tror du, at danske virksomheder dropper børsintroduktioner? Mere attraktiv pris, hvis virksomheden sælges i M&A-proces For besværligt eller dyrt at være børsnoteret Ved ikke 76,92 % 19,23 % 3,85 % KRAV OM VÆKST OG RAPPORTERING SKRÆMMER VIRKSOMHEDERNE VÆK FRA BØRSEN Hvad er de største ulemper ved at være børsnoteret? Vælg de to vigtigeste Øget regnskabsrapportering Restriktioner i forhold til insiderhandel Krav fra investorer om kortsigtet vækst (toplinjen) Pres på øget indtjening (bundlinje) Øgede oplysningsforpligtelser Øgede omkostninger Risiko for take-overs (overtagelse/opkøb) Ved ikke Andre 33,33 % 0,00 % 59,26 % 18,52 % 48,15 % 22,22 % 0,00 % 7,41 % 11,11 % LAVERE KRAV OG BILLIGERE SKAT VIL GIVE FLERE BØRSNOTERINGER Hvor meget vurderer du, at disse tiltag vil stimulere antallet af børsintroduktioner i Danmark på en skala fra 1-5? Lavere compliance-krav i virksomhedens første år på børsen 4/5 Mindre krav til finansiel rapportering 2/5 Analytikerne følger virksomhederne umiddelbart efter børsintroduktion 3/5 Virksomhederne kan teste børsintroduktionspotentialet hos potentielle investorer på forhånd 3/5 Branchefokus fra børsens side 2/5 Bedre skatteregler for investering i aktier 4/5

12 SIDE 12 Skabe alternativer til børsnoteringer: Stort potentiale for erhvervsobligationer Markedet for erhvervsobligationer er langt større i Norge og Sverige end i Danmark; selvom eksperterne mener, at erhvervsobligationer er interessante for hver fjerde danske virksomhed. Kernen til vækst er risikovillig kapital. Men for mange, især mindre virksomheder, er en børsnotering en tung og dyr vej til kapital. Ofte har virksomheder også den nødvendige egenkapital, men mangler fremmedkapital til investeringer. Her er erhvervsobligationer ofte den bedste løsning. Både USA, England, Sverige og Norge har allerede et stort marked for erhvervsobligationer. Værdien af private virksomheders erhvervsobligationsudstedelser udgør således ca. 5 % af bruttonationalproduktet (BNP) i henholdsvis Norge og Sverige. Tilsvarende udgør markedet beskedne 0,4 % af BNP i Danmark, viser tal fra Finansrådet. Danmark halter bagefter Det er ærgerligt, at vi ikke er på niveau med resten af Skandinavien. Erhvervsobligationer er nemlig en interessant finansieringskilde for mange virksomheder. Og samtidig er de et alternativ til banklån og en mulighed for virksomheder, der oplever en kreditklemme, siger Ian Tokley, der er partner i Kromann Reumert og deltog som ekstern ekspert i forbindelse med det lovforberedende arbejde til den nye lov om udstedelse af erhvervsobligationer. Mange virksomheder kender ikke nok til erhvervsobligationslån. De fleste ved, hvad det koster at låne penge i banken, men det er de færreste, der ved, hvad det koster at få finansieret et erhvervsobligationslån, forklarer Carsten Borring, Head of Listing & Capital Markets ved NASDAQ OMX København. Hver fjerde er bedre stillet Halvdelen af eksperterne i Kromann Reumerts undersøgelse peger på, at hver fjerde virksomhed ville være bedre stillet ved at hente finansiering via erhvervsobligationer fremfor i banken. Samtidig mener 73 % af eksperterne, at Danmark skal arbejde på at skabe et større marked for erhvervsobligationer. Det skal dog ikke ske på bekostning af børsintroduktioner. En stor fordel ved erhvervsobligationer er, at der er tale om en væsentlig mere smidig kapitalfremskaffelsesproces typisk laver vi erhvervsobligationsudstedelser på 4-6 uger mens arbejdet med en børsnotering normalt tager fra 6 måneder og op, siger Thomas Lindquist, Head of Investment Banking Denmark hos ABG Sundal Collier. Udfordring for de mindste I dag er erhvervsobligationer mest interessante for store virksomheder, som skal ud og hente mio. DKK. Hvis det var muligt for mindre virksomheder at få et attraktivt obligationslån på 50 mio. DKK, så ville mange gøre det. Men det kræver, at virksomheden kender til og udnytter de udvidede rammer, som den nye lovgivning på området giver, siger Søren Johansen, Managing Partner i Altor og fortsætter: Her kan virksomheden f.eks. lave en puljeordning, hvor en række mindre virksomheders udstedelser er samlet under den samme obligation, så udstedelsen bliver mere interessant for investorerne. På den måde kan mindre virksomheder også være med. KROMANN REUMERT: OVERBLIK

13 SIDE 13 Danmark har potientialet til at skabe et større marked for erhvervsobligationer Skal Danmark proaktivt arbejde for at skabe et større marked for erhvervsobligationer? JA NEJ VED IKKE 13,64 % 13,64 % 72,72 % Hver fjerde virksomhed ville være bedre stillet ved at udstede erhvervsobligationer Hvor stor en andel af danske virksomheder, der søger kapital, ville efter din mening være bedst stillet med at udstede erhvervsobligationer? 0-10 % % % % % VED IKKE 0,00 % 4,80 % 4,80 % 19,00 % 33,30 % 38,10 % Sådan får vi skabt flere alternativer Det er allerede nu muligt at gennemføre udstedelser af erhvervsobligationer i Danmark. Men desværre kender de færreste til mulighederne. Derfor skal vi øge det generelle kendskab til erhvervsobligationer, så flere får øjnene op for obligationsmarkedet som en alternativ kilde til finansiering. Erhvervsobligationsmarkedet er en fordel for rigtig mange virksomheder, men det kræver, at virksomheden udnytter de udvidede muligheder i den nye lovgivning, hvis vi skal have flere små og mellemstore virksomheder med på vognen. Her kan man samle gældsbeviser fra mindre virksomheder i en puljeordning, så de bliver mere interessante for investorerne. Endelig skal det gøres billigere og nemmere at udstede obligationer. Det kunne ske ved at udvikle standardobligationsbetingelser, som alle kan anvende.

14 SIDE 14 SÅDAN ER ANALYSEN LAVET Indholdet og konklusionerne i Overblik: Børsnoteringer - Sådan skaber vi vækst er baseret på en spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interview med et stort udvalg af de førende eksperter og specialister inden for børsintroduktioner og handel med erhvervsobligationer i Danmark og udlandet. Undersøgelsen er gennemført af kommunikationsvirksomheden Hill+Knowlton Strategies og analyseinstituttet Interresearch på vegne af Kromann Reumert. Der er i alt gennemført 31 telefoninterview med førende eksperter fra ind- og udland. Analysen dækker således toppen af landets banker, kapitalfonde, institutionelle investorer, universiteter, virksomheder mv. Undersøgelsen er gennemført i 4. kvartal 2013 KROMANN REUMERT: OVERBLIK

15 SIDE 15

16 Kromann Reumerts vision er "Vi sætter standarden", fordi vi ikke vil nøjes med at være gode - vi vil være de bedste. Vi leverer værdiskabende løsninger og rådgivning med engagement og nærvær. Det opnår vi med fokus på værdierne kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed. Vi er Danmarks førende advokatvirksomhed og har kontorer i København, Aarhus og London. CVR.NR REG.ADR.: SUNDKROGSGADE 5. DK-2100 KØBENHAVN Ø

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne

Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Samfundsmæssigt syn på kapitalfremskaffelse via kapitalmarkederne Christian Ølgaard, Erhvervs- og Vækstministeriet Børsmæglerforeningens årsmøde fredag den 8. marts 2013 Et dansk investeringsefterslæb

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk

Et kig i krystalkuglen. Michael Møller mm.fi@cbs.dk Et kig i krystalkuglen Michael Møller mm.fi@cbs.dk Om erhvervsobligationer som suppesten Erhvervsobligationer sælges som glimrende løsning på finansieringsproblem. Løsningen bliver dog ekstra god, hvis

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked

Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked Dansk vækstpolitik bør udnytte stærkt dansk børsmarked NASDAQ OMX København offentliggjorde den 19 juni rapporten Anbefalinger til et stærkere børsnoteringsklima for Danmarks vækst med 14 anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established.

Riga Stock Exchange is. established. NASDAQ surpasses the New York Stock Exchange in yearly share volume. Vilnius Stock. Exchange is. established. NASDAQ OMX 1 Dansk Industri - 8. april 2014 AGENDA Kort om NASDAQ OMX Hvor godt er aktiemarkedet i dag? Hvorfor ser vi en øget interesse for at lave en børsnotering? Hvad er formålet med at gå på en markedsplads?

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Velkommen til SMV Barometret 2015

Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV BAROMETRET 2015 Velkommen til SMV Barometret 2015 SMV Barometret udkommer i 2015 for fjerde år i træk, og vi kan med stolthed konstatere, at analysen på blot få år har udviklet sig til at være et væsentligt

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Erhvervsobligationer. Selskabsdagen 2013 26. september 2013. Advokat Morten Krogsgaard

Erhvervsobligationer. Selskabsdagen 2013 26. september 2013. Advokat Morten Krogsgaard Erhvervsobligationer Selskabsdagen 2013 26. september 2013 Advokat Morten Krogsgaard Nyhedens interesse Erhvervsobligationer Finansiering af små og mellemstore virksomheder er stadig i fokus Seneste debat

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere