Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer"

Transkript

1 Den 9. december 11 Stort overskud på betalingsbalancen skyldes manglende investeringer Overskuddet på betalingsbalancen er rekordhøjt. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt for dansk eksport. Overskuddet er i højere grad et resultat af, at virksomheder og husholdninger investerer meget lidt indenfor Danmarks grænser. Stor økonomisk usikkerhed og vanskelig adgang til finansiering både nu og fremover har ført til, at virksomhederne konsoliderer sig. Af cheføkonom Klaus Rasmussen, og økonomisk konsulent Maria Hove Pedersen, Overskud på mere end 1 mia.kr. 1. Historisk store overskud på betalingsbalancen Overskuddet på betalingsbalancen var i 1 på,6 pct. af BNP svarende til 96,9 mia.kr. I år er overskuddet vokset til over 1 mia.kr. på årsniveau. Det store overskud er dog ikke et resultat af, at det går godt med dansk eksport. Det er et overskud, som vi sparer os til. Historisk stort overskud på betalingsbalancen Rullende år, andel af BNP Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs.. kvt. 11 Sagsnr.:

2 Investeringer har et højt importindhold. Lavt investeringsniveau Investeringsaktiviteten i Danmark har set over en længere årrække været forholdsvis lav. Da importindholdet af investeringer i særligt maskiner og transportmidler typisk er forholdsvis høj, vil et lavere investeringsniveau alt andet lige have en positiv effekt på betalingsbalancens løbende poster. Investeringer Total, -kædede værdier Bruttoinvesteringer Nettoinvesteringer - 1 Kilde: Danmarks Statistik Da den økonomiske krise satte ind med tilhørende finansiel usikkerhed og manglende efterspørgsel faldt investeringsaktiviteten så meget, at investeringerne fratrukket forbrug af kapital i produktionen nettoinvesteringsniveauet - i 1 blev negativt. Få investeringer skyldes megen ledig kapacitet... Det lave investeringsniveau er naturligvis et udtryk for, at der er betydelig ledig kapacitet i virksomhederne i Danmark. Kapacitetsudnyttelse og investeringsplaner Konjunkturbarometer for fremstilling, sæsonkorrigeret 9 Nettotal Investeringplaner udvidet, ultimo (højre akse) Kapacitetsudnyttelse Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs.. kvt. 11

3 ... og behov for konsolidering i virksomhederne. En del ledig kapacitet er dog næppe det eneste, der holder investeringsaktiviteten tilbage. Der synes også at være et betydeligt behov for konsolidering i virksomhederne. Finansiering med fremmedkapital er blevet betydeligt dyrere og i nogle tilfælde slet ikke til rådighed, hvilket kan begrænse investeringsaktiviteten. Faldet i investeringerne kommer således samtidig med en betydelig stigning i virksomhedernes bruttoopsparing. Virksomhedernes nettoopsparing er steget mere end faldet i investeringerne. Væksten i virksomhedernes bruttoopsparing tilvejebringes efter betydelige omkostningsreduktioner i forbindelse med krisen. Samt at i virksomheder med overskud, er en stadig større del blevet anvendt til konsolidering i stedet for til udbetaling som udbytte. I 11 har vi dog set en vis stigning i udbetalingen af udbytter. Lavere udbyttebetaling i danske virksomheder Udlodning af overskud som andel af bruttooverskuddet af produktion og blandet indkomst, ikke-finansielle selskaber, rullende år Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs.. kvt. 11 Højere opsparing i husholdningerne Også husholdningerne har øget deres opsparing væsentligt de seneste år. Dette er sket samtidig med at deres indtægter i form af selskabsudbytter er reduceret. Samlet set er husholdningernes formue næsten reetableret oven på faldene i huspriser og aktiekurserne i forbindelse med krisen 1. 1 Husholdningernes formue består primært af boliger (fast realkap i- tal) samt aktier og andre værdipapirer især i form af pensionsbeholdninger (finansielle aktiver)

4 Husholdningernes formue Primo året 6 6 Fast realkapital Finansielle aktiver Kilde: Danmarks Statistik. Ny finansieringsstruktur Når virksomhederne i disse år konsoliderer sig, er det i høj grad et resultat af et ændret forretningsmiljø på de finansielle markeder. Banklån er blevet dyrere og i nogle tilfælde meget svært tilgængelige, hvorfor øget egenfinansiering er nødvendig. Vanskeligere finansieringsklima giver øget behov for egenfinansiering Den finansielle krise ændrede meget brat det finansielle klima, og selvom der over de seneste år er sket en svag men løbende opblødning i finansieringssituationen, er adgangen til fremmedkapital langt vanskeligere end før finanskrisen. Senest har den offentlige gældskrise øget usikkerheden på de finansielle markeder og igen forværret finansieringsklimaet. Og ikke mindst som følge af den kommende nye finansielle regulering, vurderes finansieringsklimaet at forblive vanskeligt mange år frem. Sæsonkorrigeret udlån til erhverv fra banker og realkreditinstitutter Mia. kr. 6 6 Mia. kr jan jul jan 6 jul 6 jan 7 jul 7 jan 8 jul 8 jan 9 jul 9 jan 1 jul 1 jan 11 jul 11 Realkreditinstitutter Banker Samlet erhvervsudlån (højre akse) Kilde: Danmarks Nationalbank Virksomhederne er således i højere grad afhængig af egenfinansiering. Ligesom der er sket en vis omlægning fra bank- til realkreditlån.

5 Usikkerhed giver konsolideringsbehov Den vedvarende store usikkerhed om den internationale økonomi skaber et yderligere behov for konsolidering, så virksomhederne står stærkere i en eventuel ny modvind. Erfaringer fra det pludselige omslag i finansieringsklimaet under den finansielle krise bevirker, at mange virksomheder enten selv vælger eller tvinges til en mere forsigtig finansieringsstruktur med en øget egenkapitalbuffer.

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark?

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 49 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Bliv bedre til at investere

Bliv bedre til at investere liv bedre til at investere Hvad der er godt og skidt at sætte sparepenge i lige nu, giver børseksperten Lars Tvede et par bud på her. På flere områder ser han både store trusler og muligheder. Juni 2012

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere