Årsrapport Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Forskning og udvikling, MarselisborgCentret Center for Folkesundhed Region Midtjylland OBS Nyt navn pr. 1.april 2011: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, CFK et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet P.P. Ørumsgade 11 Bygning 1B 8000 Århus C T: W: Forside-billede: Søren Sander Rasmussen ISBN:

3 Beretning 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin blev etableret i 2006 som en afdeling under Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. I 2009 blev navnet ændret til Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (AKSR). Et navn der mere præcist afspejler afdelingens forskningsområder og slægtskabet mellem Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering. Afdelingen hænger tæt sammen med Klinisk Socialmedicin (KS) i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (tidligere Center for Folkesundhed), der er en del af sundhedsstaben i Region Midtjylland. På denne måde er Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering forankret både i praksis (Region Midtjylland) og forskning (Aarhus Universitet). Den universitære socialmedicin har i en årrække efter udskillelsen fra Institut for Epidemiologi og Socialmedicin indtil 2006 ligget lunt ved Afdelingen for Almen Praksis, hvor et frugtbart undervisningssamarbejde har udviklet sig. I denne første årsberetning skal der lyde en stor tak for dette. Klinisk socialmedicin er den lægelige praksis, der har til formål at bevare, udvikle eller gengive optimal funktionsevne på trods af sygdom eller oplevet sygdom. KS har igennem en længere årrække været meget aktiv i at udvikle den kliniske socialmedicin i Vestdanmark. Der er nu et udbytterigt fagligt netværk mellem de kliniske afdelinger i Ålborg, Aarhus Kommune, Odense Kommune og Region Midtjylland, som har kliniske enheder i Aarhus og Herning. Med bidrag fra alle afdelinger er der skrevet flere udgaver af lærebogen i faget. Siden 2000 har vi i KS arbejdet intenst på at samfundet i højere grad skal sætte fokus på indsatser, der følger behandling, som har til hensigt at patienter lærer at leve med kroniske symptomer og finde nye veje til et godt hverdagsliv præget af selvstændighed og meningsfuldhed. Der er tale om et nødvendigt samarbejde mellem sundhedssektoren, der fokuserer på at fjerne eller lindre symptomer, og socialsektoren der fokuserer på at optimere funktionsevnen. Vi taler om rehabilitering. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats

4 KS har som mange andre været aktiv i udviklingen af denne definition fra 2004 i regi af Rehabiliteringsforum Danmark. KS og AKSR arbejder nu tæt sammen med en række andre aktører i samme regi på at udvikle et nationalt fagligt miljø omkring rehabilitering bl.a. med årlige nationale konferencer. I forbindelse med regionsdannelsen i 2007 blev MarselisborgCentrets udviklingsfunktion virksomhedsoverdraget til Center for Folkesundhed. Både KS og MarselisborgCentret havde indtil da kun i begrænset omfang forsket. I 2008 lavede vi en forskningsstrategi, der siden er revideret og kan hentes på hjemmesiden Nogle forskningsprojekter var sat i søen. Bl.a. Center for Bevægeapparatlidelser ved regionshospitalet i Silkeborg (fra 2004), driftmæssigt støttet af en række kommuner og Århus Amt og senere forskningsmæssigt af Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond med en 3-årig forskningstilknytningsaftale. AKSRs forskningsaktiviteter har udviklet sig støt gennem de sidste tre år. Som det fremgår af beretningen, er der stadig en vis bredde i temaerne. Nogle vil sige for bredt. Tilgangen har dog været at skabe miljø som noget af det vigtigste. Hvem vil være med, har gode idéer og hvem har finanserne. Vi har været enige om, at paraplyen har været forskning, der kan bidrage til at ændre praksis til at: bevare, udvikle eller gengive optimal funktionsevne på trods af sygdom eller oplevet sygdom. Vi har en bio-psyko-social tilgang, vi tænker, at alt udvikler sig i relationer, hvorfor ICFmodellen er blevet en central referencemodel for os. I Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har forskningen kun en berettigelse, hvis den som forskning på sygehusafdelingerne kan anvendes i praksis. Det vil sige til gavn for patienterne og hos os med specielt fokus på de, som har svært ved selv at skabe sammenhæng. Det vil også sige, idet vi er en del af sundhedsstaben i Region Midtjylland, at forskningen også kan anvendes i administration og som grundlag for politiske prioriteringer og beslutninger. Vi har i afdelingen to hovedspor: rehabilitering hvor fokus er på fase 2 og 3 i patientforløbet sygefravær og arbejdsrettet rehabilitering. Den tværfaglige sammensætning udtrykker, at vi lægger vægt på at kunne anvende de forskningsmetoder, som er nødvendige for at undersøge givne problemstillinger. Vi satser - 4 -

5 meget på synergi mellem kvalitative og kvantitative forskere. Vi har de sidste par år haft en journalclub med både kvalitative og kvantitative forskere. Fra august forsøger vi os med en af hver, stadig åben for alle. Gennem vores forskningsprojekter har vi berøring og samarbejde med mange lægefaglige specialer, kommuner og forskningsinstitutioner i Danmark, Norge og Holland. Jeg vil her gerne takke for dette samarbejde, som er så givtigt og nødvendigt, for at vi kan leve op til de forventninger, som stilles til god forskning, og for at vi kan udvikle os. En stor udfordring de næste år er, at vi skærper vores profil. At blive endnu bedre til at se, hvor vi har vores stærkeste kompetencer, hvor de skal skærpes yderligere, så det bliver helt klart for os selv og andre, hvad vores rolle er hvilke videnshuller vi skal udfylde. Vi arbejder energisk på at få vores første store strategiske bevilling alene eller sammen med andre. Vi er stadig en ung forskningsafdeling. Jeg er stolt af så langt, vi er kommet til nu. Det har været muligt, fordi vi har fået så god opbakning fra Region Midtjylland, Center for Folkesundhed, Institut for Folkesundhed, eksterne fonde og andre bidragydere tak til Jer alle og ikke mindst fordi jeg har så mange gode, energiske og idérige medarbejdere I fortjener den allerstørste tak! Claus Vinther Nielsen, juni

6 Medarbejdere Her under følger en oversigt over medarbejdere i Forskning og udvikling, MarselisborgCentret med en beskrivelse af deres projekter og arbejdsopgaver. Anders Lindelof Ph.d. studerende Ph.d.-projekt: (start ) Hvordan håndterer og oplever overvægtige teenagere samt deres forældre teenagerens overvægt og eventuelle vægttab. Vejledere: Birthe D. Petersen, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Claus Vinther Nielsen. Publikationer: (peer reviewed) Lindelof A, Nielsen CV, Petersen BD: Obese adolescents do not enjoy being physical active. Indsendt til Journal of physical activity and health. Populærartikler: Lindelof A. MidtLiv, september, temanummer om børn og unge, Region Midtjylland Dialog, tidsskrift for forebyggelse, Region Syddanmark Foredrag: Ph.d. dag, Aarhus Universitet, Århus Forskningens Døgn, Aarhus Universitet, Århus Temadag om børn og overvægt, Region Syddanmark, Middelfart Folkesundhedsdage, Nyborg Store Uddannelsesdag, Aarhus Sygehus, Århus Undervisning: Efteruddannelseskursus for sundhedsplejersker Københavns Kommune, Information og Medievidenskab, Aarhus Universitet, Århus Optræden i medier: Augustus, Danskernes Akademi, Godmorgen Danmark P1, Radio Østjylland, Tv2-Østjylland Reviewer: BMC, Journal of public health, International journal of pediatric obesity Konferencer: Repræsentant for Aarhus Universitet (som phd-studerende) ved Euroscience open forum, juni, Torino, Italien Obese adolescents do not enjoy healthy living how to stimulate them? Poster på ISOF, International diabetes and obesity forum, Oktober, Athen, Grækenland Andet: Evaluator ved S-faktor, Struer Kommunes interventionsprogram for børn og unge med overvægt. Konsulent for Stenomuseets udstilling om Unge og kropskultur

7 Anne-Mette Momsen Seniorforsker, ph.d., MPH, fysioterapeut. Igangværende projekter: Tilbage Til Arbejdet Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser. NFA, Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Universitet, Esbjerg og Hedensted Jobcenter. I samarbejde med Chris Jensen og Claus Vinther Nielsen. Vinther Nielsen. Evaluering af udvidet fysioterapeutisk rygudredning. Praksiskonsulentfunktionen, Region Midtjylland. I samarbejde med fysioterapeuter i Region Midtjylland, Elinborg Thorsteinsson og Claus Tværfaglige teams i rehabilitering et litteraturstudie i samarbejde med Hans Lund, fysioterapeut, ph.d. uddannelsesleder, SDU, Maura Daly Iversen, fysioterapeut, ph.d. Northeastern University, Boston, Claus Vinther Nielsen. Publikationer (peer reviewed): Randomized double-blind placebo-controlled crossover study of caffeine in patients with intermittent claudication. British Journal of Surgery, 2010;97 Rapporter: Momsen AM. Lænderygsmerter-litteraturstudie af bedste viden på området. Region Midtjylland, Momsen AM. Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram. Århus Kommune, Lund H, Momsen AM, Iversen MD, Nielsen CV. Tværfaglige teams i rehabilitering overblik på basis af et litteraturstudie. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Artikler andre: Momsen AM. Ud at gå. Fysioterapeuten, 2010;05 Momsen AM. Koffein mod claudication, BestPractice, 2010;07 Bedømmelser: Censor, Bachelorprojekt, University College Lillebælt, Fysioterapeutuddannelsen, januar. Mundtlige præsentationer: Momsen AM. Åreforsnævring i benene (rygerben) og forsøg med koffein som led i forebyggelse. Folkesundhedsdage; Dansk Selskab for Folkesundhed. Maj. Kursusaktivitet: Social Inequalities in Health in Europe. European Educational Programme in Epidemiology. Firenze, Juni. Konferencedeltagelse Folkesundhedsdage. Dansk Selskab for Folkesundhed, September Forsknings- og udviklingsbevillinger: Trygfonden: Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Tværfaglige teams i rehabilitering overblik på basis af et litteraturstudie.

8 Bjarne Rose Hjortbak Projekt- og udviklingskonsulent, ph.d. stud., Cand. scient. Soc. Igangværende projekter: Ph.d.-projekt: Vurdering af behov for rehabilitering. En undersøgelse af det faglige skøn ved vurdering af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Vejledere: Kjeld Høgsbro, professor, ph.d. Institut for Socialt Arbejde, Sociologi og Organisation, Aalborg Universitet, Claus Vinther Nielsen. Rapporter: Hyldgaard S, Hjortbak BR og Nielsen H. Socialmedicinsk samtale og fysisk træning. Evalueringsrapport fra projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Odense Kommune Hjortbak BR (red). Rehabilitering i Danmark 2010 Praksishistorier. Bedømmelser: Censor ved Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Undervisning: Diplomuddannelse/specialuddannelse for kræftsygeplejersker, Region Midtjylland. Valgfag i Rehabilitering, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet. Diplomuddannelse og temadage på VIA University College i Holstebro og Århus. Uddannelsesdag om Rehabilitering, Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus. Andre mundtlige præsentationer: Rehabilitering som begreb, Arbejdsmarkedscenter Nord, Århus Kommune, december. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Styregruppen vedr. kræftrehabiliteringsprojekt på Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus. Forskernetværket FOSO v/ Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Aftagerpanelet for Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Arbejdsgruppe vedr. rehabilitering, Danske Regioner Kursusaktivitet: Videreuddannelse i kvalitativ, humanistisk sundhedsforskning, november 2009-marts Region Midtjylland i samarbejde med Aarhus Universitet. Kvalitativ Metode med særlig vægt på interviews. Aalborg Universitet (ph.d.-kursus), august. Research Design, Research Methodology and Research Ethics. Aalborg Universitet (ph.d.- kursus), september. Moderne Sociologisk Teori. Copenhagen Business School, København (ph.d.-kursus), maj, august og december. Systemteorien i anvendelse. Seminar om empirisk anvendelse af Luhmanns systemteori, arrangeret af CESAU, Aarhus Universitet, marts

9 Konferencedeltagelse: Hjortbak BR. Resultater af KOSAK-projektet. National Konference om kræftrehabilitering, Nyborg, marts. Hjortbak BR. Senfølgekonference arrangeret af Kræftens Bekæmpelse, Christiansborg, København, marts. Hjortbak BR. Nordic Cancer Rehabilitation Symposium, arrangeret af Kræftens Bekæmpelse, København, november. Hjortbak BR. Rehabilitering og Genoptræning, arrangeret af Teknologisk Institut, november. Forsknings- og udviklingsbevillinger: Kræftens Bekæmpelse til ph.d.-projekt: Vurdering af behov for rehabilitering ved kræft - med fokus på det professionelle faglige skøn (kr )

10 Bodil Bjørnshave ph.d. stud., cand. scient. san., sygeplejerske Igangværende projekter: Ph.d. projekt: Hvad karakteriserer KOL patienter og hvilke prædiktorer for deltagelse i rehabilitering kan identificeres. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Jens Korsgaard, overlæge, dr. med., Aalborg Hospital Science and Innovation Center, Aarhus Universitet. Foretages i samarbejde med medicinsk afdeling Regionshospitalet i Horsens. Afhandlingen er indleveret til bedømmelse Peer-reviewed artikler: Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice? A review on selection and dropout in RCT s on pulmonary rehabilitation, Clinical Epidemiology 2010:2; Accepted for publication: Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C, Nielsen CV. Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice, Clinical Respiratory Journal dec Andre artikler: Bodil Bjørnshave sygeplejerske, cand. scient. san, ph.d-stud. og Egon Noe, Sociolog, seniorforsker, ph.d. Aarhus Universitet. Brug af indikatorer i kvalitetsudvikling i sygepleje - muligheder og faldgruber? Tidsskriftet: Forum for Akademiske Sygeplejersker i Danmark, FASID. Undervisning: Den sundhedsfaglige kandidat uddannelse, marts. Klinisk social medicin, december. Udviklings- og forskningssygeplejersker, Regionshospitalet i Horsens. VIA University College efter- videreuddannelse. Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer: Videnskabeligt møde for lungemedicinere, oktober. Forskernetværk Afdeling for sygeplejevidenskab Aarhus Universitet, juni. Dansk Selskab for Folkesundhed Folkesundhedsdage, september. Forskerskolen GRASPH, april. Andre mundtlige præsentationer: Lederrådet Regionshospitalet i Horsens. Interne konferencer og møder i Center for Folkesundhed. Forskningens dag Regionshospitalet i Horsens. Poster præsentationer: Abstract accepted for poster-discussion at American Thoracic Society annual conference New Orleans. May Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice?. A review on selection and dropout i RCT s on pulmonary rehabilitation. Abstract accepted for poster presentation at European Respiratory Society Conference Barcelona Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. What Characterises Patients with COPD? - and which Predictors and Effects of Pulmonary Rehabilitation Programmes can be identified

11 Abstract accepted for poster presentation at European Respiratory Society Conference Barcelona Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice? Abstract Dansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøde, November: Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C, Nielsen CV. Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Faglig konsulent i udvalg med henblik på identifikation af indikatorer til monitorering af kroniker- programmer, Region Midtjylland. Faglig konsulent, UNIC- partnerskab for innovative løsninger til kronisk syge. Kursusaktivitet: Social Inequalities in Health in Europe Firenze, Juni. Konferencedeltagelse: American Thoracic Society annual conference New Orleans, Maj. Dansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøde, November

12 Charlotte Handberg Sygeplejerske, MPH, konsulent Igangværende projekter: Godkendt protokol til Ph.d. projekt: Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kommunal kræftrehabilitering - en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Vejledere: Claus Vinther Nielsen og cand.cur. ph.d. Kirsten Lomborg, Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, AU. Forventet opstart: 1. juni 2012 forventet afsluttet ultimo maj Mænds overvejelser om deltagelse i kræftrehabilitering, et litteratur review i samarbejde med Claus Vinther Nielsen og Kirsten Lomborg. Rådgivning: Temagruppen vedrørende træning Region Midtjylland Koncept for den gode genoptræningsplan Region Midtjylland Vejledning - anden uddannelse: Ekstern undervisning ved VIA UC Videreuddannelse og kompetenceudvikling, Aarhus: Diplommoduler: Strategier i klinisk kvalitetsudvikling, Strategier i klinisk kvalitetsudvikling netbaseret, Koordinering af patientforløb. Undervisning: Ekstern undervisning ved VIA UC Videreuddannelse og kompetenceudvikling, Aarhus: Diplommoduler: Strategier i klinisk kvalitetsudvikling, Strategier i klinisk kvalitetsudvikling netbaseret, Koordinering af patientforløb. Mundtlige præsentationer andre: Handberg C. Fremlægge af ph.d. projektet: Fredagscafe Center for Folkesundhed. Journal Club Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering/MarselisborgCentret. Tirsdagsmøde MarselisborgCentret. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Gruppe med onkologisk afdeling, Århus Sygehus - ansøgning til Forebyggelsesfonden Onkologisk afdeling, Århus Sygehus - Deltager i SUUF-gruppe (Sygepleje, udvikling, uddannelse og forskning) Kursusaktivitet: Ph.d. kursus Kvalitativ Metode Ph.d. kursus Kvalitativ Analyse Konferencedeltagelse: hvornår 7. Intern konference Center for Folkesundhed, Aarhus, juni Working Conference in Humanistic Cancer Research, Vejle, august Nordic Cancer Rehabilitation Symposium, København, november Europæisk rehabiliterings konference København, november Forsknings- og udviklingsbevillinger: Protokolskrivning og Ph.d. projektet financiers via fondsansøgninger, Folkesundheden i Midten, Region Midtjylland (til protokol) ( ), Danielsens Fond (til ph.d. projekt) ( ), Harboefonden (Dako A/S) (til ph.d. projekt) ( )

13 Chris Jensen Ph.d., Seniorforsker Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter: 1. Center for Bevægeapparatlidelser: a. Evaluering af en hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke lidelser i lænderyggen. b. En hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke smerter i nakke, skulder eller øvre ryg. I samarbejde med Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg. Finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (2009). Overlæge ph.d. Ole Kudsk Jensen, ph.d. stud. fysioterapeut David H. Christiansen, Pia Løvshall Nielsen, Eva Ladekjær Larsen, Anne Mette Momsen, Karin Dam Petersen og Claus Vinther Nielsen. 2. Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet: Afprøvning af en tværfaglig indsats med øget koordinering mellem kommune, arbejdsgiver og sundhedsvæsen. I samarbejde med Nationalt Center for Arbejdsmiljø (NFA), prof. Reinar Rugulies, Esbjerg Jobcenter og Hedensted Jobcenter, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og Psykosomatik og Forskningsklinikken for Almen Medicin, lektor ph.d. Marianne Rosendal, Århus Universitet, Anne Mette Momsen, Claus Vinther Nielsen. Finansieret af Trygfonden (2010). Peer-reviewed artikler: Aust B, Rugulies R, Finken A, Jensen C. When work place interventions lead to negative effects: Learning from failures Scandinavian Journal of Public Health Vol. 38 No 3(S), February 2010 Rapporter: Løvschall C, Bech M, Rasmussen C, Petersen T, Hartvigsen J, Jensen C, Douw K, Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. Tværdisciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk Teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, 2010; 12(1) Vejledning ph.d.: Christina Malmose Stapelfeldt. Udviklingen af sygefravær blandt unge (< 40 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge - med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Undervisning: Undervisning og tilrettelæggelse af modul i samfund og miljø på MPH-uddannelsen, Århus Universitet. Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer: Jensen C, Jensen OK, Christiansen D, Stapelfeldt C, Petersen K and Nielsen CV. One-year follow-up in employees sick-listed because of low back pain: Subgroup analyses in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. WDPI 2010: The First Scientific Conference on Work Disability Prevention and Integration. Angers, France September and The European Conference on Rehabilitation (ERC), Copenhagen November Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Evalueringsfølgegruppe i det store TTA projekt, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Norsk dansk trygde- og socialmedicinsk netværk.

14 Forsknings- og udviklingsbevillinger: Bevilling fra Trygfonden til projekt Sygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet, 3-årig, (kr )

15 Christina Malmose Stapelfeldt Sygeplejerske, cand. scient. san. ph.d.-stud. Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter: Udviklingen af sygefravær blandt unge(<41 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Nils Fleten, Chris Jensen, Karin Dam Petersen. I samarbejde med: Århus Kommune, Nationalt forskningscenter for arbejdsmiljø, Norsk socialmedicinsk netværk. Peer-reviewed Artikler: Stapelfeldt CM, Christiansen DH, Jensen OK, Nielsen CV, Petersen KD, Jensen C. Interaction effects of multidisciplinary intervention and workplace factors on return to work in sick-listed employees with low back pain in a randomised comparative trial Submitted okt til BMC. Vejledning: MPH-stud. Karen Marie Poulsen og Pernille Ørnberg vedr. modulopgave i Miljø og Sundhed Stud.scient.san. Kathrine Eie Frigaard vedr. speciale-protokol. Undervisning: Sygefravær samt DREAM-database. Poster Præsentationer: Ph.d.-dag ved Aarhus Universitet. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: FP03 Forskningsprogrammet i Folkesundhed, Aarhus Universitet. Norsk dansk trygde og socialmedicinsk netværk i juni (Trondheim) samt i december (Kristiansand).

16 Claus Vinther Nielsen Socialoverlæge, Ph.d., Forskningsleder, Klinisk Socialmedicin, Center for folkesundhed, Region Midtjylland og afdelingsleder Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter: Forskning i Klinisk Socialmedicin/arbejdsfastholdelse og rehabilitering. Journal Dec 2010). Peer-reviewed Artikler: Bjørnshave B, Korsgaard J, Jensen C, Sørensen TB, Nielsen CV. Completion of rehabilitation among patients with chronic obstructive pulmonary disease. (Accepted for publication The clinical respiratory Petersen K, Borg T, Hounsgaard C, Nielsen CV. User involvement in mental health rehabilitation: a struggle for self-determination and recognition. (Accepted for publ. Scan J Occup Ther Sept. 2010). Nielsen CV, Meillier LK. We need more focus on social inequality in rehabilitation. Editorial. Scan J Publ Health, 2010; 38: Petersen K, Hounsgaard C, Borg T. Nielsen CV. Learning via participation in rehabilitation a user perspective on user involvement. (Accepted for publ. Scan J Disab Res Sept 2010) Jensen C, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV. One-year follow-up in employees sick-listed because of low back pain: Randomised clinical trial comparing multidisciplinary intervention to brief intervention. (Accepted for publ. Spine Journal Mai 2010). Christiansen D, Larsen K, Jensen OK, Nielsen CV. Pain responses classification: a predictor of outcomes in sick-listed low back pain patients? J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(10): Rasmussen C, Stenager E, Nielsen CV. Svar på detbat: Uhrenholt L. Whiplash associated disorders - et reelt sundhedsmæssigt problem.ugeskrift for Læger 2010;172(45):3128. Jørgensen U, Melchiorsen H, Gottlieb AG, Hallas V, Nielsen CV. ICF applied to describe the functioning of traumatised refugees. Torture, 2010: Jensen,OK. Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. One-year prognosis in low back pain patients sick-listed for 3-16 weeks with an without nerve root affection.. Prognostic factors influencing pain and disability in patients. The Spine Journal 2010: Rasmussen C, Stenager E, Nielsen CV. Sociale, økonomiske og kulturelle aspekter ved whiplash. Ugeskrif for Læger 2010;172: Lindelof, MD, Nielsen CV, Pedersen BD. Obesity treatment-more than food and exercise: a qualitative study exploring obese adolescents and their parents views on the formers s obesity. Int J Qualitative Stud Health Well-being (5):2. Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does Pulmonary Rehabilitation work in Clinical Practice? A Review on Selection and Dropout in Randomized Controlled Trials on Pulmonary Rehabilitation. Clinical Epidemiology 2010:

17 Nielsen CV, Vedsted P. Kommunalreformen påvirkede det socialmedicinske samarbejde. Ugeskr Læger 2010;172(5): Jensen OK, Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. Low back pain may be caused by disturbed pain regulation. A cross-sectional study in low back pain patients using tender point examination. European Journal of Pain 2010:14 (5): Andre artikler: Nielsen CV. Vi er på vej. Kommentar. Social Fokus /02. Socialstyrelsen, København. Melchiorsen H, Jørgensen U, Gottlieb A, Hallas V, Nielsen CV. Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge. Fysioterapeuten11, Vejledning: Ph.d. vejledning Lisa Østergaard Gregersen (2007-): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. I samarbejde med Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus. Et projekt i CEspine. Ph.d. hovedvejledning Bodil Bjørnshave (2007-): Hvad karakteriserer patienter med KOL, og hvilke prædiktorer for og effekter af deltagelse i rehabiliteringsprogrammer kan identificeres? I samarbejde med Regionshospitalet i Horsens. Ph.d. vejledning Anders Lindelof (2007-): Hvordan håndterer og oplever overvægtige teenagere samt deres forældre teenagerens overvægt og eventuelle vægttab? I samarbejde med Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Ph.d. vejledning Bjarne Rose Hjortbak (2009-): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. I samarbejde med Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Ph.d. vejledning Line Krane (2009-): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 40 år). I samarbejde med Institut for Samfunnsmedisin, Tromsø Universitet. Ph.d. vejledning Christina Malmose Stapelfeldt (2009-): Udviklingen af sygefravær blandt unge (< 40 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge - med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. I samarbejde med Institut for Samfunnsmedisin, Tromsø Universitet. Ph.d. vejledning Pia Løvschal-Nielsen (2011-): Børns sociale relationer i hospitalshverdagen under kræftforløb - et kvalitativt antropologisk studie af børns sociale navigering. I samarbejde med Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet og pædiatrisk afdeling, Skejby Sygehus. In spe protokol godkendt. Ph.d. vejledning Charlotte Handberg (201?-): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kommunal kræftrehabilitering - en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. I samarbejde med Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. In spe protokol under godkendelse. Ph.d. vejledning Trine Allerslev Horsbøl (2011-): Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer socioøkonomiske, demografiske og kliniske faktorer samt fatigue, angst og depression. I samarbejde med Hæmatologisk afdeling R, Aarhus Sygehus THG og Forskningsenheden for Sygepleje, Århus Universitetshospital

18 In spe protokol under godkendelse. Ph.d. vejledning Lisa Nadia Koustrup (201?-): Doing health, doing Food. Exploring how obese teenagers perceive obesity within the context of their social worlds. A qualitative study. I samarbejde med Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet og Department of Sociology, Sheffield University, UK. In spe protokol indleveres april Ph.d. vejledning Hanne Søndergaard (201?-): Hvordan har mennesker med slidgigt i hoften det efter at have fået en kunstig hofte? Et follow-up studie om funktionsevne og rehabiliteringsbehov hos patienter der får foretaget en primær total hoftealloplastik operation. Sammen med Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby og NBG og Lundbeckfondcenteret for fast-track hofte- og knækirurgi. Ins spe protokol indleveres forår Ph.d vejledning Ulrik Jørgensen (201?-): Evidence Based Rehabilitation of Traumatized Refugees. A study on International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) applied as an instrument for practice based evidence within rehabilitation. Sammen med psykologisk institut, Københavns Universitet. Samfundsmedicinske speciallægeprojekter: Lone Møller Kahl, Sammenhæng mellem sygemeldtes selvvurderede mulighed for tilbagevenden til arbejdet og fremtidige forsørgelsesgrundlag. Ann-Kerstin Reng Hvad er evidensen for påvirkning af funktionsevnen/arbejdsevnen ved brug af sekundær smertestillende hos patienter med langvarige/kroniske bevægeapparatsmerter. Et litteraturstudium. Specialer - Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet: Stina Bjørnskov Hansen, ergoterapeut, Multifaktoriel indsats til forebyggelse af lænderygbesvær blandt plejepersonale. Undervisning: Masteruddannelsen i Rehabilitering, SDU rehabiliteringsbegrebet, april. Demensdage, national konference om rehabilitering, maj. Kommunernes Landsforening, sociale temamøde, nationalt om rehabilitering, maj. Gladsaxe kommune, stab rehabilitering på tværs, maj. Viborg Kommune, stab rehabilitering på tværs, juni. Regionsrådet Region Midtjylland, det rådgivende politiske udvalg om rehabilitering, august. Introduktionsforelæsning for nye master studerende i sygepleje, Institut for Folkesundhed, AU, september. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Bestyrelsen for Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark HWIN- Norsk-dansk trygde- og socialmedicinsk netværk Medlem af Kronikerudvalget under DADL Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU Faglig følgegruppe til projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College VIA University College, Aarhus styregruppe for projekt Rehabilitering og recovery Følgegruppe Det store Tilbage Til Arbejde projekt, NFA

19 Konferencer og faglige møder: Kræftrehabilitering i Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Nyborg, april. Demensdage, København, maj. Kommunernes Landsforening, socialt temamøde, Ålborg, maj. Samfundsmedicinsk årsmøde, Samfundsmedicinsk Selskab, Hindsgavl, juni. Nordic Cancer Rehabilitation Symposium 2010, Kræftens Bekæmpelse, København, September. European Conference on Rehabilitation, København, november. HWIN norsk/dansk trygde og socialmedicinsk netværk samlinger maj Trondheim og december Kristianssand. ICF-CY, MarselisborgCentret, Århus, september

20 Elinborg Thorsteinsson Lærer, MPH, projektmedarbejder Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Medlem af styregruppen i projektet Liv efter apopleksi som repræsentant for Klinisk Socialmedicin. I samarbejde med følgende institutioner: Projektgruppen VestKronik, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Neurologisk Afdeling F, Århus Universitetshospital, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Afdeling for Klinisk Socialmedicin, Region Midtjylland Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Silkeborg, Det Nationale Indikator Projekt, Region Midtjylland.

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING

Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Klinisk Institut Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 5år ENHEDEN FOR SYGEPLEJEFORSKNING Årsberetning 2010 Forkortelser brugt i rapporten LW LH BDP BØ JC LVM AB ADS CH ER FAG HS JPH KN LB LS LS MK Lis Wagner

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus

Årsberetning 2000. Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Årsberetning 2000 Forskningsenheden for Almen Medicin Århus Forskningsenheden for Almen Medicin Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 6 8000 Århus C Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 E-mail: fe.aarhus@alm.au.dk

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt

FORSKNIN GENS DAG FORSKNINGE DAG. Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter. Hospitalsenhed Midt ORSKNINGE DAG FORSKNINGENS DAG FORSKNIN GENS DAG Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter FORSK GENS FORSKNINGE DAG 2013 Hospitalsenhed Midt 2 Forord

Læs mere

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Årsberetning 2009 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...7 PUBLIKATIONER...9 FORSKNINGSARTIKLER,

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2012 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JUNI 2013... 2 ARBEJDSMEDICIN...

Læs mere

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Årsberetning 2010. Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Årsberetning 2010 Bispebjerg Hospital Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Indhold Året der gik.......................................... 4 Klinisk Virksomhed.................................... 6 Patientundersøgelser..............................

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde

ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde ICF anvendt som kommunikations- og kvalitetsudviklingsværktøj i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde - omkring patienter med kroniske lænderygsmerter Helbredstilstand eller sygdom Kroppens funktioner

Læs mere

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Et projekt og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning, Randers,

Læs mere

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst VIDENSKAB 921 Rehabilitering Prævalensen af kroniske sygdomme er stigende. Det betyder, at mange danskere lever med kronisk funktionsnedsættelse, som ikke kan normaliseres med medicinsk eller kirurgisk

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport

RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport RygForskningsCentret Rygcenter Fyn Ringe 6. års rapport BØRN OG UNGES RYGGE - målet er forebyggelse SKYGGEN AF EN SYGDOM - med Modic mod nye svar AV, MIN ANKEL - når børn forstuver foden Fuld fart på forskningen

Læs mere

Udfordringer til rehabilitering i Danmark

Udfordringer til rehabilitering i Danmark Udfordringer til rehabilitering i Danmark Bjarne Rose Hjortbak, Jette Bangshaab Jan Sau Johansen, Hans Lund Rehabiliteringsforum Danmark Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB...

FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7 POPULÆR VIDENSKAB... Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og P sykosom atik Årsberetning 2006 Indhold FORORD...3 ORGANISATORISKE FORHOLD...4 MEDARBEJDERE...5 KLINISK FUNKTION...6 FORSKNING...6 FORSKNINGSPUBLIKATIONER...7

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Høring for Folketingets Sundhedsudvalg i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER 22.-24. MARTS 2012 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske

Læs mere

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen

litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram af fysioterapeut, ph.d. Anne-Mette Momsen Udarbejdet september 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere