Årsrapport Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Forskning og udvikling, MarselisborgCentret Center for Folkesundhed Region Midtjylland OBS Nyt navn pr. 1.april 2011: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, CFK et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet P.P. Ørumsgade 11 Bygning 1B 8000 Århus C T: W: Forside-billede: Søren Sander Rasmussen ISBN:

3 Beretning 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin blev etableret i 2006 som en afdeling under Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. I 2009 blev navnet ændret til Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (AKSR). Et navn der mere præcist afspejler afdelingens forskningsområder og slægtskabet mellem Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering. Afdelingen hænger tæt sammen med Klinisk Socialmedicin (KS) i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (tidligere Center for Folkesundhed), der er en del af sundhedsstaben i Region Midtjylland. På denne måde er Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering forankret både i praksis (Region Midtjylland) og forskning (Aarhus Universitet). Den universitære socialmedicin har i en årrække efter udskillelsen fra Institut for Epidemiologi og Socialmedicin indtil 2006 ligget lunt ved Afdelingen for Almen Praksis, hvor et frugtbart undervisningssamarbejde har udviklet sig. I denne første årsberetning skal der lyde en stor tak for dette. Klinisk socialmedicin er den lægelige praksis, der har til formål at bevare, udvikle eller gengive optimal funktionsevne på trods af sygdom eller oplevet sygdom. KS har igennem en længere årrække været meget aktiv i at udvikle den kliniske socialmedicin i Vestdanmark. Der er nu et udbytterigt fagligt netværk mellem de kliniske afdelinger i Ålborg, Aarhus Kommune, Odense Kommune og Region Midtjylland, som har kliniske enheder i Aarhus og Herning. Med bidrag fra alle afdelinger er der skrevet flere udgaver af lærebogen i faget. Siden 2000 har vi i KS arbejdet intenst på at samfundet i højere grad skal sætte fokus på indsatser, der følger behandling, som har til hensigt at patienter lærer at leve med kroniske symptomer og finde nye veje til et godt hverdagsliv præget af selvstændighed og meningsfuldhed. Der er tale om et nødvendigt samarbejde mellem sundhedssektoren, der fokuserer på at fjerne eller lindre symptomer, og socialsektoren der fokuserer på at optimere funktionsevnen. Vi taler om rehabilitering. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats

4 KS har som mange andre været aktiv i udviklingen af denne definition fra 2004 i regi af Rehabiliteringsforum Danmark. KS og AKSR arbejder nu tæt sammen med en række andre aktører i samme regi på at udvikle et nationalt fagligt miljø omkring rehabilitering bl.a. med årlige nationale konferencer. I forbindelse med regionsdannelsen i 2007 blev MarselisborgCentrets udviklingsfunktion virksomhedsoverdraget til Center for Folkesundhed. Både KS og MarselisborgCentret havde indtil da kun i begrænset omfang forsket. I 2008 lavede vi en forskningsstrategi, der siden er revideret og kan hentes på hjemmesiden Nogle forskningsprojekter var sat i søen. Bl.a. Center for Bevægeapparatlidelser ved regionshospitalet i Silkeborg (fra 2004), driftmæssigt støttet af en række kommuner og Århus Amt og senere forskningsmæssigt af Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond med en 3-årig forskningstilknytningsaftale. AKSRs forskningsaktiviteter har udviklet sig støt gennem de sidste tre år. Som det fremgår af beretningen, er der stadig en vis bredde i temaerne. Nogle vil sige for bredt. Tilgangen har dog været at skabe miljø som noget af det vigtigste. Hvem vil være med, har gode idéer og hvem har finanserne. Vi har været enige om, at paraplyen har været forskning, der kan bidrage til at ændre praksis til at: bevare, udvikle eller gengive optimal funktionsevne på trods af sygdom eller oplevet sygdom. Vi har en bio-psyko-social tilgang, vi tænker, at alt udvikler sig i relationer, hvorfor ICFmodellen er blevet en central referencemodel for os. I Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har forskningen kun en berettigelse, hvis den som forskning på sygehusafdelingerne kan anvendes i praksis. Det vil sige til gavn for patienterne og hos os med specielt fokus på de, som har svært ved selv at skabe sammenhæng. Det vil også sige, idet vi er en del af sundhedsstaben i Region Midtjylland, at forskningen også kan anvendes i administration og som grundlag for politiske prioriteringer og beslutninger. Vi har i afdelingen to hovedspor: rehabilitering hvor fokus er på fase 2 og 3 i patientforløbet sygefravær og arbejdsrettet rehabilitering. Den tværfaglige sammensætning udtrykker, at vi lægger vægt på at kunne anvende de forskningsmetoder, som er nødvendige for at undersøge givne problemstillinger. Vi satser - 4 -

5 meget på synergi mellem kvalitative og kvantitative forskere. Vi har de sidste par år haft en journalclub med både kvalitative og kvantitative forskere. Fra august forsøger vi os med en af hver, stadig åben for alle. Gennem vores forskningsprojekter har vi berøring og samarbejde med mange lægefaglige specialer, kommuner og forskningsinstitutioner i Danmark, Norge og Holland. Jeg vil her gerne takke for dette samarbejde, som er så givtigt og nødvendigt, for at vi kan leve op til de forventninger, som stilles til god forskning, og for at vi kan udvikle os. En stor udfordring de næste år er, at vi skærper vores profil. At blive endnu bedre til at se, hvor vi har vores stærkeste kompetencer, hvor de skal skærpes yderligere, så det bliver helt klart for os selv og andre, hvad vores rolle er hvilke videnshuller vi skal udfylde. Vi arbejder energisk på at få vores første store strategiske bevilling alene eller sammen med andre. Vi er stadig en ung forskningsafdeling. Jeg er stolt af så langt, vi er kommet til nu. Det har været muligt, fordi vi har fået så god opbakning fra Region Midtjylland, Center for Folkesundhed, Institut for Folkesundhed, eksterne fonde og andre bidragydere tak til Jer alle og ikke mindst fordi jeg har så mange gode, energiske og idérige medarbejdere I fortjener den allerstørste tak! Claus Vinther Nielsen, juni

6 Medarbejdere Her under følger en oversigt over medarbejdere i Forskning og udvikling, MarselisborgCentret med en beskrivelse af deres projekter og arbejdsopgaver. Anders Lindelof Ph.d. studerende Ph.d.-projekt: (start ) Hvordan håndterer og oplever overvægtige teenagere samt deres forældre teenagerens overvægt og eventuelle vægttab. Vejledere: Birthe D. Petersen, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Claus Vinther Nielsen. Publikationer: (peer reviewed) Lindelof A, Nielsen CV, Petersen BD: Obese adolescents do not enjoy being physical active. Indsendt til Journal of physical activity and health. Populærartikler: Lindelof A. MidtLiv, september, temanummer om børn og unge, Region Midtjylland Dialog, tidsskrift for forebyggelse, Region Syddanmark Foredrag: Ph.d. dag, Aarhus Universitet, Århus Forskningens Døgn, Aarhus Universitet, Århus Temadag om børn og overvægt, Region Syddanmark, Middelfart Folkesundhedsdage, Nyborg Store Uddannelsesdag, Aarhus Sygehus, Århus Undervisning: Efteruddannelseskursus for sundhedsplejersker Københavns Kommune, Information og Medievidenskab, Aarhus Universitet, Århus Optræden i medier: Augustus, Danskernes Akademi, Godmorgen Danmark P1, Radio Østjylland, Tv2-Østjylland Reviewer: BMC, Journal of public health, International journal of pediatric obesity Konferencer: Repræsentant for Aarhus Universitet (som phd-studerende) ved Euroscience open forum, juni, Torino, Italien Obese adolescents do not enjoy healthy living how to stimulate them? Poster på ISOF, International diabetes and obesity forum, Oktober, Athen, Grækenland Andet: Evaluator ved S-faktor, Struer Kommunes interventionsprogram for børn og unge med overvægt. Konsulent for Stenomuseets udstilling om Unge og kropskultur

7 Anne-Mette Momsen Seniorforsker, ph.d., MPH, fysioterapeut. Igangværende projekter: Tilbage Til Arbejdet Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser. NFA, Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Universitet, Esbjerg og Hedensted Jobcenter. I samarbejde med Chris Jensen og Claus Vinther Nielsen. Vinther Nielsen. Evaluering af udvidet fysioterapeutisk rygudredning. Praksiskonsulentfunktionen, Region Midtjylland. I samarbejde med fysioterapeuter i Region Midtjylland, Elinborg Thorsteinsson og Claus Tværfaglige teams i rehabilitering et litteraturstudie i samarbejde med Hans Lund, fysioterapeut, ph.d. uddannelsesleder, SDU, Maura Daly Iversen, fysioterapeut, ph.d. Northeastern University, Boston, Claus Vinther Nielsen. Publikationer (peer reviewed): Randomized double-blind placebo-controlled crossover study of caffeine in patients with intermittent claudication. British Journal of Surgery, 2010;97 Rapporter: Momsen AM. Lænderygsmerter-litteraturstudie af bedste viden på området. Region Midtjylland, Momsen AM. Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram. Århus Kommune, Lund H, Momsen AM, Iversen MD, Nielsen CV. Tværfaglige teams i rehabilitering overblik på basis af et litteraturstudie. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Artikler andre: Momsen AM. Ud at gå. Fysioterapeuten, 2010;05 Momsen AM. Koffein mod claudication, BestPractice, 2010;07 Bedømmelser: Censor, Bachelorprojekt, University College Lillebælt, Fysioterapeutuddannelsen, januar. Mundtlige præsentationer: Momsen AM. Åreforsnævring i benene (rygerben) og forsøg med koffein som led i forebyggelse. Folkesundhedsdage; Dansk Selskab for Folkesundhed. Maj. Kursusaktivitet: Social Inequalities in Health in Europe. European Educational Programme in Epidemiology. Firenze, Juni. Konferencedeltagelse Folkesundhedsdage. Dansk Selskab for Folkesundhed, September Forsknings- og udviklingsbevillinger: Trygfonden: Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Tværfaglige teams i rehabilitering overblik på basis af et litteraturstudie.

8 Bjarne Rose Hjortbak Projekt- og udviklingskonsulent, ph.d. stud., Cand. scient. Soc. Igangværende projekter: Ph.d.-projekt: Vurdering af behov for rehabilitering. En undersøgelse af det faglige skøn ved vurdering af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Vejledere: Kjeld Høgsbro, professor, ph.d. Institut for Socialt Arbejde, Sociologi og Organisation, Aalborg Universitet, Claus Vinther Nielsen. Rapporter: Hyldgaard S, Hjortbak BR og Nielsen H. Socialmedicinsk samtale og fysisk træning. Evalueringsrapport fra projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Odense Kommune Hjortbak BR (red). Rehabilitering i Danmark 2010 Praksishistorier. Bedømmelser: Censor ved Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Undervisning: Diplomuddannelse/specialuddannelse for kræftsygeplejersker, Region Midtjylland. Valgfag i Rehabilitering, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet. Diplomuddannelse og temadage på VIA University College i Holstebro og Århus. Uddannelsesdag om Rehabilitering, Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus. Andre mundtlige præsentationer: Rehabilitering som begreb, Arbejdsmarkedscenter Nord, Århus Kommune, december. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Styregruppen vedr. kræftrehabiliteringsprojekt på Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus. Forskernetværket FOSO v/ Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Aftagerpanelet for Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Arbejdsgruppe vedr. rehabilitering, Danske Regioner Kursusaktivitet: Videreuddannelse i kvalitativ, humanistisk sundhedsforskning, november 2009-marts Region Midtjylland i samarbejde med Aarhus Universitet. Kvalitativ Metode med særlig vægt på interviews. Aalborg Universitet (ph.d.-kursus), august. Research Design, Research Methodology and Research Ethics. Aalborg Universitet (ph.d.- kursus), september. Moderne Sociologisk Teori. Copenhagen Business School, København (ph.d.-kursus), maj, august og december. Systemteorien i anvendelse. Seminar om empirisk anvendelse af Luhmanns systemteori, arrangeret af CESAU, Aarhus Universitet, marts

9 Konferencedeltagelse: Hjortbak BR. Resultater af KOSAK-projektet. National Konference om kræftrehabilitering, Nyborg, marts. Hjortbak BR. Senfølgekonference arrangeret af Kræftens Bekæmpelse, Christiansborg, København, marts. Hjortbak BR. Nordic Cancer Rehabilitation Symposium, arrangeret af Kræftens Bekæmpelse, København, november. Hjortbak BR. Rehabilitering og Genoptræning, arrangeret af Teknologisk Institut, november. Forsknings- og udviklingsbevillinger: Kræftens Bekæmpelse til ph.d.-projekt: Vurdering af behov for rehabilitering ved kræft - med fokus på det professionelle faglige skøn (kr )

10 Bodil Bjørnshave ph.d. stud., cand. scient. san., sygeplejerske Igangværende projekter: Ph.d. projekt: Hvad karakteriserer KOL patienter og hvilke prædiktorer for deltagelse i rehabilitering kan identificeres. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Jens Korsgaard, overlæge, dr. med., Aalborg Hospital Science and Innovation Center, Aarhus Universitet. Foretages i samarbejde med medicinsk afdeling Regionshospitalet i Horsens. Afhandlingen er indleveret til bedømmelse Peer-reviewed artikler: Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice? A review on selection and dropout in RCT s on pulmonary rehabilitation, Clinical Epidemiology 2010:2; Accepted for publication: Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C, Nielsen CV. Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice, Clinical Respiratory Journal dec Andre artikler: Bodil Bjørnshave sygeplejerske, cand. scient. san, ph.d-stud. og Egon Noe, Sociolog, seniorforsker, ph.d. Aarhus Universitet. Brug af indikatorer i kvalitetsudvikling i sygepleje - muligheder og faldgruber? Tidsskriftet: Forum for Akademiske Sygeplejersker i Danmark, FASID. Undervisning: Den sundhedsfaglige kandidat uddannelse, marts. Klinisk social medicin, december. Udviklings- og forskningssygeplejersker, Regionshospitalet i Horsens. VIA University College efter- videreuddannelse. Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer: Videnskabeligt møde for lungemedicinere, oktober. Forskernetværk Afdeling for sygeplejevidenskab Aarhus Universitet, juni. Dansk Selskab for Folkesundhed Folkesundhedsdage, september. Forskerskolen GRASPH, april. Andre mundtlige præsentationer: Lederrådet Regionshospitalet i Horsens. Interne konferencer og møder i Center for Folkesundhed. Forskningens dag Regionshospitalet i Horsens. Poster præsentationer: Abstract accepted for poster-discussion at American Thoracic Society annual conference New Orleans. May Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice?. A review on selection and dropout i RCT s on pulmonary rehabilitation. Abstract accepted for poster presentation at European Respiratory Society Conference Barcelona Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. What Characterises Patients with COPD? - and which Predictors and Effects of Pulmonary Rehabilitation Programmes can be identified

11 Abstract accepted for poster presentation at European Respiratory Society Conference Barcelona Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice? Abstract Dansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøde, November: Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C, Nielsen CV. Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Faglig konsulent i udvalg med henblik på identifikation af indikatorer til monitorering af kroniker- programmer, Region Midtjylland. Faglig konsulent, UNIC- partnerskab for innovative løsninger til kronisk syge. Kursusaktivitet: Social Inequalities in Health in Europe Firenze, Juni. Konferencedeltagelse: American Thoracic Society annual conference New Orleans, Maj. Dansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøde, November

12 Charlotte Handberg Sygeplejerske, MPH, konsulent Igangværende projekter: Godkendt protokol til Ph.d. projekt: Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kommunal kræftrehabilitering - en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Vejledere: Claus Vinther Nielsen og cand.cur. ph.d. Kirsten Lomborg, Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, AU. Forventet opstart: 1. juni 2012 forventet afsluttet ultimo maj Mænds overvejelser om deltagelse i kræftrehabilitering, et litteratur review i samarbejde med Claus Vinther Nielsen og Kirsten Lomborg. Rådgivning: Temagruppen vedrørende træning Region Midtjylland Koncept for den gode genoptræningsplan Region Midtjylland Vejledning - anden uddannelse: Ekstern undervisning ved VIA UC Videreuddannelse og kompetenceudvikling, Aarhus: Diplommoduler: Strategier i klinisk kvalitetsudvikling, Strategier i klinisk kvalitetsudvikling netbaseret, Koordinering af patientforløb. Undervisning: Ekstern undervisning ved VIA UC Videreuddannelse og kompetenceudvikling, Aarhus: Diplommoduler: Strategier i klinisk kvalitetsudvikling, Strategier i klinisk kvalitetsudvikling netbaseret, Koordinering af patientforløb. Mundtlige præsentationer andre: Handberg C. Fremlægge af ph.d. projektet: Fredagscafe Center for Folkesundhed. Journal Club Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering/MarselisborgCentret. Tirsdagsmøde MarselisborgCentret. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Gruppe med onkologisk afdeling, Århus Sygehus - ansøgning til Forebyggelsesfonden Onkologisk afdeling, Århus Sygehus - Deltager i SUUF-gruppe (Sygepleje, udvikling, uddannelse og forskning) Kursusaktivitet: Ph.d. kursus Kvalitativ Metode Ph.d. kursus Kvalitativ Analyse Konferencedeltagelse: hvornår 7. Intern konference Center for Folkesundhed, Aarhus, juni Working Conference in Humanistic Cancer Research, Vejle, august Nordic Cancer Rehabilitation Symposium, København, november Europæisk rehabiliterings konference København, november Forsknings- og udviklingsbevillinger: Protokolskrivning og Ph.d. projektet financiers via fondsansøgninger, Folkesundheden i Midten, Region Midtjylland (til protokol) ( ), Danielsens Fond (til ph.d. projekt) ( ), Harboefonden (Dako A/S) (til ph.d. projekt) ( )

13 Chris Jensen Ph.d., Seniorforsker Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter: 1. Center for Bevægeapparatlidelser: a. Evaluering af en hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke lidelser i lænderyggen. b. En hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke smerter i nakke, skulder eller øvre ryg. I samarbejde med Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg. Finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (2009). Overlæge ph.d. Ole Kudsk Jensen, ph.d. stud. fysioterapeut David H. Christiansen, Pia Løvshall Nielsen, Eva Ladekjær Larsen, Anne Mette Momsen, Karin Dam Petersen og Claus Vinther Nielsen. 2. Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet: Afprøvning af en tværfaglig indsats med øget koordinering mellem kommune, arbejdsgiver og sundhedsvæsen. I samarbejde med Nationalt Center for Arbejdsmiljø (NFA), prof. Reinar Rugulies, Esbjerg Jobcenter og Hedensted Jobcenter, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og Psykosomatik og Forskningsklinikken for Almen Medicin, lektor ph.d. Marianne Rosendal, Århus Universitet, Anne Mette Momsen, Claus Vinther Nielsen. Finansieret af Trygfonden (2010). Peer-reviewed artikler: Aust B, Rugulies R, Finken A, Jensen C. When work place interventions lead to negative effects: Learning from failures Scandinavian Journal of Public Health Vol. 38 No 3(S), February 2010 Rapporter: Løvschall C, Bech M, Rasmussen C, Petersen T, Hartvigsen J, Jensen C, Douw K, Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. Tværdisciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk Teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, 2010; 12(1) Vejledning ph.d.: Christina Malmose Stapelfeldt. Udviklingen af sygefravær blandt unge (< 40 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge - med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Undervisning: Undervisning og tilrettelæggelse af modul i samfund og miljø på MPH-uddannelsen, Århus Universitet. Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer: Jensen C, Jensen OK, Christiansen D, Stapelfeldt C, Petersen K and Nielsen CV. One-year follow-up in employees sick-listed because of low back pain: Subgroup analyses in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. WDPI 2010: The First Scientific Conference on Work Disability Prevention and Integration. Angers, France September and The European Conference on Rehabilitation (ERC), Copenhagen November Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Evalueringsfølgegruppe i det store TTA projekt, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Norsk dansk trygde- og socialmedicinsk netværk.

14 Forsknings- og udviklingsbevillinger: Bevilling fra Trygfonden til projekt Sygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet, 3-årig, (kr )

15 Christina Malmose Stapelfeldt Sygeplejerske, cand. scient. san. ph.d.-stud. Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter: Udviklingen af sygefravær blandt unge(<41 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Nils Fleten, Chris Jensen, Karin Dam Petersen. I samarbejde med: Århus Kommune, Nationalt forskningscenter for arbejdsmiljø, Norsk socialmedicinsk netværk. Peer-reviewed Artikler: Stapelfeldt CM, Christiansen DH, Jensen OK, Nielsen CV, Petersen KD, Jensen C. Interaction effects of multidisciplinary intervention and workplace factors on return to work in sick-listed employees with low back pain in a randomised comparative trial Submitted okt til BMC. Vejledning: MPH-stud. Karen Marie Poulsen og Pernille Ørnberg vedr. modulopgave i Miljø og Sundhed Stud.scient.san. Kathrine Eie Frigaard vedr. speciale-protokol. Undervisning: Sygefravær samt DREAM-database. Poster Præsentationer: Ph.d.-dag ved Aarhus Universitet. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: FP03 Forskningsprogrammet i Folkesundhed, Aarhus Universitet. Norsk dansk trygde og socialmedicinsk netværk i juni (Trondheim) samt i december (Kristiansand).

16 Claus Vinther Nielsen Socialoverlæge, Ph.d., Forskningsleder, Klinisk Socialmedicin, Center for folkesundhed, Region Midtjylland og afdelingsleder Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter: Forskning i Klinisk Socialmedicin/arbejdsfastholdelse og rehabilitering. Journal Dec 2010). Peer-reviewed Artikler: Bjørnshave B, Korsgaard J, Jensen C, Sørensen TB, Nielsen CV. Completion of rehabilitation among patients with chronic obstructive pulmonary disease. (Accepted for publication The clinical respiratory Petersen K, Borg T, Hounsgaard C, Nielsen CV. User involvement in mental health rehabilitation: a struggle for self-determination and recognition. (Accepted for publ. Scan J Occup Ther Sept. 2010). Nielsen CV, Meillier LK. We need more focus on social inequality in rehabilitation. Editorial. Scan J Publ Health, 2010; 38: Petersen K, Hounsgaard C, Borg T. Nielsen CV. Learning via participation in rehabilitation a user perspective on user involvement. (Accepted for publ. Scan J Disab Res Sept 2010) Jensen C, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV. One-year follow-up in employees sick-listed because of low back pain: Randomised clinical trial comparing multidisciplinary intervention to brief intervention. (Accepted for publ. Spine Journal Mai 2010). Christiansen D, Larsen K, Jensen OK, Nielsen CV. Pain responses classification: a predictor of outcomes in sick-listed low back pain patients? J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(10): Rasmussen C, Stenager E, Nielsen CV. Svar på detbat: Uhrenholt L. Whiplash associated disorders - et reelt sundhedsmæssigt problem.ugeskrift for Læger 2010;172(45):3128. Jørgensen U, Melchiorsen H, Gottlieb AG, Hallas V, Nielsen CV. ICF applied to describe the functioning of traumatised refugees. Torture, 2010: Jensen,OK. Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. One-year prognosis in low back pain patients sick-listed for 3-16 weeks with an without nerve root affection.. Prognostic factors influencing pain and disability in patients. The Spine Journal 2010: Rasmussen C, Stenager E, Nielsen CV. Sociale, økonomiske og kulturelle aspekter ved whiplash. Ugeskrif for Læger 2010;172: Lindelof, MD, Nielsen CV, Pedersen BD. Obesity treatment-more than food and exercise: a qualitative study exploring obese adolescents and their parents views on the formers s obesity. Int J Qualitative Stud Health Well-being (5):2. Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does Pulmonary Rehabilitation work in Clinical Practice? A Review on Selection and Dropout in Randomized Controlled Trials on Pulmonary Rehabilitation. Clinical Epidemiology 2010:

17 Nielsen CV, Vedsted P. Kommunalreformen påvirkede det socialmedicinske samarbejde. Ugeskr Læger 2010;172(5): Jensen OK, Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. Low back pain may be caused by disturbed pain regulation. A cross-sectional study in low back pain patients using tender point examination. European Journal of Pain 2010:14 (5): Andre artikler: Nielsen CV. Vi er på vej. Kommentar. Social Fokus /02. Socialstyrelsen, København. Melchiorsen H, Jørgensen U, Gottlieb A, Hallas V, Nielsen CV. Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge. Fysioterapeuten11, Vejledning: Ph.d. vejledning Lisa Østergaard Gregersen (2007-): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. I samarbejde med Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus. Et projekt i CEspine. Ph.d. hovedvejledning Bodil Bjørnshave (2007-): Hvad karakteriserer patienter med KOL, og hvilke prædiktorer for og effekter af deltagelse i rehabiliteringsprogrammer kan identificeres? I samarbejde med Regionshospitalet i Horsens. Ph.d. vejledning Anders Lindelof (2007-): Hvordan håndterer og oplever overvægtige teenagere samt deres forældre teenagerens overvægt og eventuelle vægttab? I samarbejde med Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Ph.d. vejledning Bjarne Rose Hjortbak (2009-): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. I samarbejde med Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Ph.d. vejledning Line Krane (2009-): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 40 år). I samarbejde med Institut for Samfunnsmedisin, Tromsø Universitet. Ph.d. vejledning Christina Malmose Stapelfeldt (2009-): Udviklingen af sygefravær blandt unge (< 40 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge - med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. I samarbejde med Institut for Samfunnsmedisin, Tromsø Universitet. Ph.d. vejledning Pia Løvschal-Nielsen (2011-): Børns sociale relationer i hospitalshverdagen under kræftforløb - et kvalitativt antropologisk studie af børns sociale navigering. I samarbejde med Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet og pædiatrisk afdeling, Skejby Sygehus. In spe protokol godkendt. Ph.d. vejledning Charlotte Handberg (201?-): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kommunal kræftrehabilitering - en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. I samarbejde med Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. In spe protokol under godkendelse. Ph.d. vejledning Trine Allerslev Horsbøl (2011-): Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer socioøkonomiske, demografiske og kliniske faktorer samt fatigue, angst og depression. I samarbejde med Hæmatologisk afdeling R, Aarhus Sygehus THG og Forskningsenheden for Sygepleje, Århus Universitetshospital

18 In spe protokol under godkendelse. Ph.d. vejledning Lisa Nadia Koustrup (201?-): Doing health, doing Food. Exploring how obese teenagers perceive obesity within the context of their social worlds. A qualitative study. I samarbejde med Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet og Department of Sociology, Sheffield University, UK. In spe protokol indleveres april Ph.d. vejledning Hanne Søndergaard (201?-): Hvordan har mennesker med slidgigt i hoften det efter at have fået en kunstig hofte? Et follow-up studie om funktionsevne og rehabiliteringsbehov hos patienter der får foretaget en primær total hoftealloplastik operation. Sammen med Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby og NBG og Lundbeckfondcenteret for fast-track hofte- og knækirurgi. Ins spe protokol indleveres forår Ph.d vejledning Ulrik Jørgensen (201?-): Evidence Based Rehabilitation of Traumatized Refugees. A study on International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) applied as an instrument for practice based evidence within rehabilitation. Sammen med psykologisk institut, Københavns Universitet. Samfundsmedicinske speciallægeprojekter: Lone Møller Kahl, Sammenhæng mellem sygemeldtes selvvurderede mulighed for tilbagevenden til arbejdet og fremtidige forsørgelsesgrundlag. Ann-Kerstin Reng Hvad er evidensen for påvirkning af funktionsevnen/arbejdsevnen ved brug af sekundær smertestillende hos patienter med langvarige/kroniske bevægeapparatsmerter. Et litteraturstudium. Specialer - Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet: Stina Bjørnskov Hansen, ergoterapeut, Multifaktoriel indsats til forebyggelse af lænderygbesvær blandt plejepersonale. Undervisning: Masteruddannelsen i Rehabilitering, SDU rehabiliteringsbegrebet, april. Demensdage, national konference om rehabilitering, maj. Kommunernes Landsforening, sociale temamøde, nationalt om rehabilitering, maj. Gladsaxe kommune, stab rehabilitering på tværs, maj. Viborg Kommune, stab rehabilitering på tværs, juni. Regionsrådet Region Midtjylland, det rådgivende politiske udvalg om rehabilitering, august. Introduktionsforelæsning for nye master studerende i sygepleje, Institut for Folkesundhed, AU, september. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Bestyrelsen for Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark HWIN- Norsk-dansk trygde- og socialmedicinsk netværk Medlem af Kronikerudvalget under DADL Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU Faglig følgegruppe til projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College VIA University College, Aarhus styregruppe for projekt Rehabilitering og recovery Følgegruppe Det store Tilbage Til Arbejde projekt, NFA

19 Konferencer og faglige møder: Kræftrehabilitering i Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Nyborg, april. Demensdage, København, maj. Kommunernes Landsforening, socialt temamøde, Ålborg, maj. Samfundsmedicinsk årsmøde, Samfundsmedicinsk Selskab, Hindsgavl, juni. Nordic Cancer Rehabilitation Symposium 2010, Kræftens Bekæmpelse, København, September. European Conference on Rehabilitation, København, november. HWIN norsk/dansk trygde og socialmedicinsk netværk samlinger maj Trondheim og december Kristianssand. ICF-CY, MarselisborgCentret, Århus, september

20 Elinborg Thorsteinsson Lærer, MPH, projektmedarbejder Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Medlem af styregruppen i projektet Liv efter apopleksi som repræsentant for Klinisk Socialmedicin. I samarbejde med følgende institutioner: Projektgruppen VestKronik, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Neurologisk Afdeling F, Århus Universitetshospital, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Afdeling for Klinisk Socialmedicin, Region Midtjylland Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Silkeborg, Det Nationale Indikator Projekt, Region Midtjylland.

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark?

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis Tema: Psykisk helbred den 12.-14. september 2012 Baggrund Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til

Læs mere

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Årsrapport 2013 MarselisborgCentret, Forskning og Udvikling Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling -

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015

Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 Rehabilitering i DK status og perspektiver Dansk Selskab for Psykosocial Medicin 11. juni 2015 1 www.regionmidtjylland.dk Forskningschef, professor Claus Vinther Nielsen Sektion for Klinisk Socialmedicin

Læs mere

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv.

Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv. Forord Indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme udgør nutidens største udfordring for sundhedsvæsnet. Dette skyldes, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger som følge af et ændret sygdomsmønster,

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Fra sygdom til hverdagsliv

Fra sygdom til hverdagsliv Forskningsprogram: Fra sygdom til hverdagsliv - rehabilitering på Aarhus Universitetshospital Center for forskning i rehabilitering, Klinisk Institut Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital 2010

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand

ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand Første danske rehabiliteringskonference: ICF anvendt i rehabilitering Mandag d. 10. november 08 Hotel Nyborg Strand Helbredstilstand Eller sygdom Kroppens funktioner Aktiviteter Deltagelse Omgivelsesfaktorer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller

Detaljerede program. Hvidbogens rehabiliteringsbegreb gennem de sidste 10 år, hvor demografi og velfærdsøkonomi fik et par andre hovedroller Detaljerede program 7. årlige rehabiliteringskonference 10 år efter hvidbogen; hvor er kanterne? Hvad er kursen? Mandag d. 27. oktober, Hotel Nyborgstrand Formand Gunnar Gamborg Rehabiliteringsforum Danmark

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Arbejdsrettet rehabilitering

Arbejdsrettet rehabilitering September 2014 Claus Vinther Nielsen Forskningschef, professor, MD, ph.d. Arbejdsrettet rehabilitering De første erfaringer med Reform af førtidspension og fleksjob tyder på, at der mangler forståelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt

Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt 1 Projektbeskrivelse Indsats for uspecifikt lænderygbesvær hos voksne Et randomiseret interventionsstudie tillægsprojekt Center for Bevægeapparatlidelser Silkeborg Centralsygehus og Afdelingen for Folkesundhed,

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

De pårørende. den oversete faktor. Konference. VINGSTED Torsdag den 8. november. RINGSTED Torsdag den 1. november

De pårørende. den oversete faktor. Konference. VINGSTED Torsdag den 8. november. RINGSTED Torsdag den 1. november Tilmeldning direkte www.rehabiliteringsforum.dk _ www.marselisborgcentret.dk _ www.vfb.dk es) De pårørende den oversete faktor Om de pårørendes rolle i rehabiliteringsindsatsen for mennesker med et betydeligt

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren?

Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Patienten I eget hjem anno 2025 Er teknikeren vigtigere end klinikeren? Jane Clemensen Lektor, CIMT, Odense University Hospital, SDU, University College Lillebælt Agenda Bevægelser i sundhedssektoren.

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd.

Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG. Torsdag d. 30. maj 2013. Koordinerende ergoterapeut Susanne Hygum Sørensen, CPOP, Reg. Syd. Faggruppemøde for ergoterapeuter CPOP DAG Torsdag d. 30. maj 2013 Program Hvor langt er vi med den ergoterapeutiske del af CPOP? Midtvejs-status for implementeringen af den ergoterapeutiske del af CPOP

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME?

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? NNDR KONFERENCE 5.11.2013 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D.STUDERENDE, CGL@HUM.AAU.DK CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND APPLIED PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CeDAPS)

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning TværdiSciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering 2010; 12(1) Tværdisciplinær og tværsektoriel

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen

Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagen Projektleder Livsstilsprojektet aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 2. Maj 2012 Mr Side 1 Formål og leverancer Formålet er at udvikle metoder

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet

Stine Lundstøm Kamionka Cand. Merc. International Management. Indvandrermedicinsk Klinik/ Center for global sundhed, Syddansk Universitet Hvordan kan man organisere sundhedstjenesten så den bedre kan tilpasses til flygtninges meget sammensatte behov for støtte og vejledning i samarbejde mellem flere specialer. Stine Lundstøm Kamionka Cand.

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere