Årsrapport Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling"

Transkript

1 Årsrapport 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning og udvikling Center for Folkesundhed, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

2 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Forskning og udvikling, MarselisborgCentret Center for Folkesundhed Region Midtjylland OBS Nyt navn pr. 1.april 2011: Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, CFK et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet P.P. Ørumsgade 11 Bygning 1B 8000 Århus C T: W: Forside-billede: Søren Sander Rasmussen ISBN:

3 Beretning 2010 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin blev etableret i 2006 som en afdeling under Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. I 2009 blev navnet ændret til Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering (AKSR). Et navn der mere præcist afspejler afdelingens forskningsområder og slægtskabet mellem Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering. Afdelingen hænger tæt sammen med Klinisk Socialmedicin (KS) i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (tidligere Center for Folkesundhed), der er en del af sundhedsstaben i Region Midtjylland. På denne måde er Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering forankret både i praksis (Region Midtjylland) og forskning (Aarhus Universitet). Den universitære socialmedicin har i en årrække efter udskillelsen fra Institut for Epidemiologi og Socialmedicin indtil 2006 ligget lunt ved Afdelingen for Almen Praksis, hvor et frugtbart undervisningssamarbejde har udviklet sig. I denne første årsberetning skal der lyde en stor tak for dette. Klinisk socialmedicin er den lægelige praksis, der har til formål at bevare, udvikle eller gengive optimal funktionsevne på trods af sygdom eller oplevet sygdom. KS har igennem en længere årrække været meget aktiv i at udvikle den kliniske socialmedicin i Vestdanmark. Der er nu et udbytterigt fagligt netværk mellem de kliniske afdelinger i Ålborg, Aarhus Kommune, Odense Kommune og Region Midtjylland, som har kliniske enheder i Aarhus og Herning. Med bidrag fra alle afdelinger er der skrevet flere udgaver af lærebogen i faget. Siden 2000 har vi i KS arbejdet intenst på at samfundet i højere grad skal sætte fokus på indsatser, der følger behandling, som har til hensigt at patienter lærer at leve med kroniske symptomer og finde nye veje til et godt hverdagsliv præget af selvstændighed og meningsfuldhed. Der er tale om et nødvendigt samarbejde mellem sundhedssektoren, der fokuserer på at fjerne eller lindre symptomer, og socialsektoren der fokuserer på at optimere funktionsevnen. Vi taler om rehabilitering. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats

4 KS har som mange andre været aktiv i udviklingen af denne definition fra 2004 i regi af Rehabiliteringsforum Danmark. KS og AKSR arbejder nu tæt sammen med en række andre aktører i samme regi på at udvikle et nationalt fagligt miljø omkring rehabilitering bl.a. med årlige nationale konferencer. I forbindelse med regionsdannelsen i 2007 blev MarselisborgCentrets udviklingsfunktion virksomhedsoverdraget til Center for Folkesundhed. Både KS og MarselisborgCentret havde indtil da kun i begrænset omfang forsket. I 2008 lavede vi en forskningsstrategi, der siden er revideret og kan hentes på hjemmesiden Nogle forskningsprojekter var sat i søen. Bl.a. Center for Bevægeapparatlidelser ved regionshospitalet i Silkeborg (fra 2004), driftmæssigt støttet af en række kommuner og Århus Amt og senere forskningsmæssigt af Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige forskningsfond med en 3-årig forskningstilknytningsaftale. AKSRs forskningsaktiviteter har udviklet sig støt gennem de sidste tre år. Som det fremgår af beretningen, er der stadig en vis bredde i temaerne. Nogle vil sige for bredt. Tilgangen har dog været at skabe miljø som noget af det vigtigste. Hvem vil være med, har gode idéer og hvem har finanserne. Vi har været enige om, at paraplyen har været forskning, der kan bidrage til at ændre praksis til at: bevare, udvikle eller gengive optimal funktionsevne på trods af sygdom eller oplevet sygdom. Vi har en bio-psyko-social tilgang, vi tænker, at alt udvikler sig i relationer, hvorfor ICFmodellen er blevet en central referencemodel for os. I Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har forskningen kun en berettigelse, hvis den som forskning på sygehusafdelingerne kan anvendes i praksis. Det vil sige til gavn for patienterne og hos os med specielt fokus på de, som har svært ved selv at skabe sammenhæng. Det vil også sige, idet vi er en del af sundhedsstaben i Region Midtjylland, at forskningen også kan anvendes i administration og som grundlag for politiske prioriteringer og beslutninger. Vi har i afdelingen to hovedspor: rehabilitering hvor fokus er på fase 2 og 3 i patientforløbet sygefravær og arbejdsrettet rehabilitering. Den tværfaglige sammensætning udtrykker, at vi lægger vægt på at kunne anvende de forskningsmetoder, som er nødvendige for at undersøge givne problemstillinger. Vi satser - 4 -

5 meget på synergi mellem kvalitative og kvantitative forskere. Vi har de sidste par år haft en journalclub med både kvalitative og kvantitative forskere. Fra august forsøger vi os med en af hver, stadig åben for alle. Gennem vores forskningsprojekter har vi berøring og samarbejde med mange lægefaglige specialer, kommuner og forskningsinstitutioner i Danmark, Norge og Holland. Jeg vil her gerne takke for dette samarbejde, som er så givtigt og nødvendigt, for at vi kan leve op til de forventninger, som stilles til god forskning, og for at vi kan udvikle os. En stor udfordring de næste år er, at vi skærper vores profil. At blive endnu bedre til at se, hvor vi har vores stærkeste kompetencer, hvor de skal skærpes yderligere, så det bliver helt klart for os selv og andre, hvad vores rolle er hvilke videnshuller vi skal udfylde. Vi arbejder energisk på at få vores første store strategiske bevilling alene eller sammen med andre. Vi er stadig en ung forskningsafdeling. Jeg er stolt af så langt, vi er kommet til nu. Det har været muligt, fordi vi har fået så god opbakning fra Region Midtjylland, Center for Folkesundhed, Institut for Folkesundhed, eksterne fonde og andre bidragydere tak til Jer alle og ikke mindst fordi jeg har så mange gode, energiske og idérige medarbejdere I fortjener den allerstørste tak! Claus Vinther Nielsen, juni

6 Medarbejdere Her under følger en oversigt over medarbejdere i Forskning og udvikling, MarselisborgCentret med en beskrivelse af deres projekter og arbejdsopgaver. Anders Lindelof Ph.d. studerende Ph.d.-projekt: (start ) Hvordan håndterer og oplever overvægtige teenagere samt deres forældre teenagerens overvægt og eventuelle vægttab. Vejledere: Birthe D. Petersen, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Claus Vinther Nielsen. Publikationer: (peer reviewed) Lindelof A, Nielsen CV, Petersen BD: Obese adolescents do not enjoy being physical active. Indsendt til Journal of physical activity and health. Populærartikler: Lindelof A. MidtLiv, september, temanummer om børn og unge, Region Midtjylland Dialog, tidsskrift for forebyggelse, Region Syddanmark Foredrag: Ph.d. dag, Aarhus Universitet, Århus Forskningens Døgn, Aarhus Universitet, Århus Temadag om børn og overvægt, Region Syddanmark, Middelfart Folkesundhedsdage, Nyborg Store Uddannelsesdag, Aarhus Sygehus, Århus Undervisning: Efteruddannelseskursus for sundhedsplejersker Københavns Kommune, Information og Medievidenskab, Aarhus Universitet, Århus Optræden i medier: Augustus, Danskernes Akademi, Godmorgen Danmark P1, Radio Østjylland, Tv2-Østjylland Reviewer: BMC, Journal of public health, International journal of pediatric obesity Konferencer: Repræsentant for Aarhus Universitet (som phd-studerende) ved Euroscience open forum, juni, Torino, Italien Obese adolescents do not enjoy healthy living how to stimulate them? Poster på ISOF, International diabetes and obesity forum, Oktober, Athen, Grækenland Andet: Evaluator ved S-faktor, Struer Kommunes interventionsprogram for børn og unge med overvægt. Konsulent for Stenomuseets udstilling om Unge og kropskultur

7 Anne-Mette Momsen Seniorforsker, ph.d., MPH, fysioterapeut. Igangværende projekter: Tilbage Til Arbejdet Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser. NFA, Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Universitet, Esbjerg og Hedensted Jobcenter. I samarbejde med Chris Jensen og Claus Vinther Nielsen. Vinther Nielsen. Evaluering af udvidet fysioterapeutisk rygudredning. Praksiskonsulentfunktionen, Region Midtjylland. I samarbejde med fysioterapeuter i Region Midtjylland, Elinborg Thorsteinsson og Claus Tværfaglige teams i rehabilitering et litteraturstudie i samarbejde med Hans Lund, fysioterapeut, ph.d. uddannelsesleder, SDU, Maura Daly Iversen, fysioterapeut, ph.d. Northeastern University, Boston, Claus Vinther Nielsen. Publikationer (peer reviewed): Randomized double-blind placebo-controlled crossover study of caffeine in patients with intermittent claudication. British Journal of Surgery, 2010;97 Rapporter: Momsen AM. Lænderygsmerter-litteraturstudie af bedste viden på området. Region Midtjylland, Momsen AM. Muskel- og skeletlidelser litteraturstudie af rehabiliterende indsatser til indarbejdelse i forløbsprogram. Århus Kommune, Lund H, Momsen AM, Iversen MD, Nielsen CV. Tværfaglige teams i rehabilitering overblik på basis af et litteraturstudie. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Artikler andre: Momsen AM. Ud at gå. Fysioterapeuten, 2010;05 Momsen AM. Koffein mod claudication, BestPractice, 2010;07 Bedømmelser: Censor, Bachelorprojekt, University College Lillebælt, Fysioterapeutuddannelsen, januar. Mundtlige præsentationer: Momsen AM. Åreforsnævring i benene (rygerben) og forsøg med koffein som led i forebyggelse. Folkesundhedsdage; Dansk Selskab for Folkesundhed. Maj. Kursusaktivitet: Social Inequalities in Health in Europe. European Educational Programme in Epidemiology. Firenze, Juni. Konferencedeltagelse Folkesundhedsdage. Dansk Selskab for Folkesundhed, September Forsknings- og udviklingsbevillinger: Trygfonden: Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Tværfaglige teams i rehabilitering overblik på basis af et litteraturstudie.

8 Bjarne Rose Hjortbak Projekt- og udviklingskonsulent, ph.d. stud., Cand. scient. Soc. Igangværende projekter: Ph.d.-projekt: Vurdering af behov for rehabilitering. En undersøgelse af det faglige skøn ved vurdering af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. Vejledere: Kjeld Høgsbro, professor, ph.d. Institut for Socialt Arbejde, Sociologi og Organisation, Aalborg Universitet, Claus Vinther Nielsen. Rapporter: Hyldgaard S, Hjortbak BR og Nielsen H. Socialmedicinsk samtale og fysisk træning. Evalueringsrapport fra projekt om kræftrehabilitering i Odense Kommune. Odense Kommune Hjortbak BR (red). Rehabilitering i Danmark 2010 Praksishistorier. Bedømmelser: Censor ved Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Undervisning: Diplomuddannelse/specialuddannelse for kræftsygeplejersker, Region Midtjylland. Valgfag i Rehabilitering, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Masteruddannelsen i rehabilitering, Syddansk Universitet. Diplomuddannelse og temadage på VIA University College i Holstebro og Århus. Uddannelsesdag om Rehabilitering, Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus. Andre mundtlige præsentationer: Rehabilitering som begreb, Arbejdsmarkedscenter Nord, Århus Kommune, december. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Styregruppen vedr. kræftrehabiliteringsprojekt på Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus. Forskernetværket FOSO v/ Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Aftagerpanelet for Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Arbejdsgruppe vedr. rehabilitering, Danske Regioner Kursusaktivitet: Videreuddannelse i kvalitativ, humanistisk sundhedsforskning, november 2009-marts Region Midtjylland i samarbejde med Aarhus Universitet. Kvalitativ Metode med særlig vægt på interviews. Aalborg Universitet (ph.d.-kursus), august. Research Design, Research Methodology and Research Ethics. Aalborg Universitet (ph.d.- kursus), september. Moderne Sociologisk Teori. Copenhagen Business School, København (ph.d.-kursus), maj, august og december. Systemteorien i anvendelse. Seminar om empirisk anvendelse af Luhmanns systemteori, arrangeret af CESAU, Aarhus Universitet, marts

9 Konferencedeltagelse: Hjortbak BR. Resultater af KOSAK-projektet. National Konference om kræftrehabilitering, Nyborg, marts. Hjortbak BR. Senfølgekonference arrangeret af Kræftens Bekæmpelse, Christiansborg, København, marts. Hjortbak BR. Nordic Cancer Rehabilitation Symposium, arrangeret af Kræftens Bekæmpelse, København, november. Hjortbak BR. Rehabilitering og Genoptræning, arrangeret af Teknologisk Institut, november. Forsknings- og udviklingsbevillinger: Kræftens Bekæmpelse til ph.d.-projekt: Vurdering af behov for rehabilitering ved kræft - med fokus på det professionelle faglige skøn (kr )

10 Bodil Bjørnshave ph.d. stud., cand. scient. san., sygeplejerske Igangværende projekter: Ph.d. projekt: Hvad karakteriserer KOL patienter og hvilke prædiktorer for deltagelse i rehabilitering kan identificeres. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Jens Korsgaard, overlæge, dr. med., Aalborg Hospital Science and Innovation Center, Aarhus Universitet. Foretages i samarbejde med medicinsk afdeling Regionshospitalet i Horsens. Afhandlingen er indleveret til bedømmelse Peer-reviewed artikler: Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice? A review on selection and dropout in RCT s on pulmonary rehabilitation, Clinical Epidemiology 2010:2; Accepted for publication: Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C, Nielsen CV. Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice, Clinical Respiratory Journal dec Andre artikler: Bodil Bjørnshave sygeplejerske, cand. scient. san, ph.d-stud. og Egon Noe, Sociolog, seniorforsker, ph.d. Aarhus Universitet. Brug af indikatorer i kvalitetsudvikling i sygepleje - muligheder og faldgruber? Tidsskriftet: Forum for Akademiske Sygeplejersker i Danmark, FASID. Undervisning: Den sundhedsfaglige kandidat uddannelse, marts. Klinisk social medicin, december. Udviklings- og forskningssygeplejersker, Regionshospitalet i Horsens. VIA University College efter- videreuddannelse. Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer: Videnskabeligt møde for lungemedicinere, oktober. Forskernetværk Afdeling for sygeplejevidenskab Aarhus Universitet, juni. Dansk Selskab for Folkesundhed Folkesundhedsdage, september. Forskerskolen GRASPH, april. Andre mundtlige præsentationer: Lederrådet Regionshospitalet i Horsens. Interne konferencer og møder i Center for Folkesundhed. Forskningens dag Regionshospitalet i Horsens. Poster præsentationer: Abstract accepted for poster-discussion at American Thoracic Society annual conference New Orleans. May Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice?. A review on selection and dropout i RCT s on pulmonary rehabilitation. Abstract accepted for poster presentation at European Respiratory Society Conference Barcelona Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. What Characterises Patients with COPD? - and which Predictors and Effects of Pulmonary Rehabilitation Programmes can be identified

11 Abstract accepted for poster presentation at European Respiratory Society Conference Barcelona Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does pulmonary rehabilitation work in clinical practice? Abstract Dansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøde, November: Bjoernshave B, Korsgaard J, Jensen C, Nielsen CV. Participation in pulmonary rehabilitation in routine clinical practice. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Faglig konsulent i udvalg med henblik på identifikation af indikatorer til monitorering af kroniker- programmer, Region Midtjylland. Faglig konsulent, UNIC- partnerskab for innovative løsninger til kronisk syge. Kursusaktivitet: Social Inequalities in Health in Europe Firenze, Juni. Konferencedeltagelse: American Thoracic Society annual conference New Orleans, Maj. Dansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøde, November

12 Charlotte Handberg Sygeplejerske, MPH, konsulent Igangværende projekter: Godkendt protokol til Ph.d. projekt: Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kommunal kræftrehabilitering - en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. Vejledere: Claus Vinther Nielsen og cand.cur. ph.d. Kirsten Lomborg, Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, AU. Forventet opstart: 1. juni 2012 forventet afsluttet ultimo maj Mænds overvejelser om deltagelse i kræftrehabilitering, et litteratur review i samarbejde med Claus Vinther Nielsen og Kirsten Lomborg. Rådgivning: Temagruppen vedrørende træning Region Midtjylland Koncept for den gode genoptræningsplan Region Midtjylland Vejledning - anden uddannelse: Ekstern undervisning ved VIA UC Videreuddannelse og kompetenceudvikling, Aarhus: Diplommoduler: Strategier i klinisk kvalitetsudvikling, Strategier i klinisk kvalitetsudvikling netbaseret, Koordinering af patientforløb. Undervisning: Ekstern undervisning ved VIA UC Videreuddannelse og kompetenceudvikling, Aarhus: Diplommoduler: Strategier i klinisk kvalitetsudvikling, Strategier i klinisk kvalitetsudvikling netbaseret, Koordinering af patientforløb. Mundtlige præsentationer andre: Handberg C. Fremlægge af ph.d. projektet: Fredagscafe Center for Folkesundhed. Journal Club Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering/MarselisborgCentret. Tirsdagsmøde MarselisborgCentret. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Gruppe med onkologisk afdeling, Århus Sygehus - ansøgning til Forebyggelsesfonden Onkologisk afdeling, Århus Sygehus - Deltager i SUUF-gruppe (Sygepleje, udvikling, uddannelse og forskning) Kursusaktivitet: Ph.d. kursus Kvalitativ Metode Ph.d. kursus Kvalitativ Analyse Konferencedeltagelse: hvornår 7. Intern konference Center for Folkesundhed, Aarhus, juni Working Conference in Humanistic Cancer Research, Vejle, august Nordic Cancer Rehabilitation Symposium, København, november Europæisk rehabiliterings konference København, november Forsknings- og udviklingsbevillinger: Protokolskrivning og Ph.d. projektet financiers via fondsansøgninger, Folkesundheden i Midten, Region Midtjylland (til protokol) ( ), Danielsens Fond (til ph.d. projekt) ( ), Harboefonden (Dako A/S) (til ph.d. projekt) ( )

13 Chris Jensen Ph.d., Seniorforsker Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter: 1. Center for Bevægeapparatlidelser: a. Evaluering af en hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke lidelser i lænderyggen. b. En hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke smerter i nakke, skulder eller øvre ryg. I samarbejde med Center for Bevægeapparatlidelser, Regionshospitalet Silkeborg. Finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden (2009). Overlæge ph.d. Ole Kudsk Jensen, ph.d. stud. fysioterapeut David H. Christiansen, Pia Løvshall Nielsen, Eva Ladekjær Larsen, Anne Mette Momsen, Karin Dam Petersen og Claus Vinther Nielsen. 2. Langtidssygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet: Afprøvning af en tværfaglig indsats med øget koordinering mellem kommune, arbejdsgiver og sundhedsvæsen. I samarbejde med Nationalt Center for Arbejdsmiljø (NFA), prof. Reinar Rugulies, Esbjerg Jobcenter og Hedensted Jobcenter, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser og Psykosomatik og Forskningsklinikken for Almen Medicin, lektor ph.d. Marianne Rosendal, Århus Universitet, Anne Mette Momsen, Claus Vinther Nielsen. Finansieret af Trygfonden (2010). Peer-reviewed artikler: Aust B, Rugulies R, Finken A, Jensen C. When work place interventions lead to negative effects: Learning from failures Scandinavian Journal of Public Health Vol. 38 No 3(S), February 2010 Rapporter: Løvschall C, Bech M, Rasmussen C, Petersen T, Hartvigsen J, Jensen C, Douw K, Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering. Tværdisciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen en medicinsk Teknologivurdering. København: Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering, 2010; 12(1) Vejledning ph.d.: Christina Malmose Stapelfeldt. Udviklingen af sygefravær blandt unge (< 40 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge - med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Undervisning: Undervisning og tilrettelæggelse af modul i samfund og miljø på MPH-uddannelsen, Århus Universitet. Mundtlige præsentationer videnskabelige møder og konferencer: Jensen C, Jensen OK, Christiansen D, Stapelfeldt C, Petersen K and Nielsen CV. One-year follow-up in employees sick-listed because of low back pain: Subgroup analyses in a randomised clinical trial comparing multidisciplinary and brief intervention. WDPI 2010: The First Scientific Conference on Work Disability Prevention and Integration. Angers, France September and The European Conference on Rehabilitation (ERC), Copenhagen November Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Evalueringsfølgegruppe i det store TTA projekt, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Norsk dansk trygde- og socialmedicinsk netværk.

14 Forsknings- og udviklingsbevillinger: Bevilling fra Trygfonden til projekt Sygemeldte med funktionelle lidelser i sygedagpengesystemet, 3-årig, (kr )

15 Christina Malmose Stapelfeldt Sygeplejerske, cand. scient. san. ph.d.-stud. Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter: Udviklingen af sygefravær blandt unge(<41 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. Vejledere: Claus Vinther Nielsen, Nils Fleten, Chris Jensen, Karin Dam Petersen. I samarbejde med: Århus Kommune, Nationalt forskningscenter for arbejdsmiljø, Norsk socialmedicinsk netværk. Peer-reviewed Artikler: Stapelfeldt CM, Christiansen DH, Jensen OK, Nielsen CV, Petersen KD, Jensen C. Interaction effects of multidisciplinary intervention and workplace factors on return to work in sick-listed employees with low back pain in a randomised comparative trial Submitted okt til BMC. Vejledning: MPH-stud. Karen Marie Poulsen og Pernille Ørnberg vedr. modulopgave i Miljø og Sundhed Stud.scient.san. Kathrine Eie Frigaard vedr. speciale-protokol. Undervisning: Sygefravær samt DREAM-database. Poster Præsentationer: Ph.d.-dag ved Aarhus Universitet. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: FP03 Forskningsprogrammet i Folkesundhed, Aarhus Universitet. Norsk dansk trygde og socialmedicinsk netværk i juni (Trondheim) samt i december (Kristiansand).

16 Claus Vinther Nielsen Socialoverlæge, Ph.d., Forskningsleder, Klinisk Socialmedicin, Center for folkesundhed, Region Midtjylland og afdelingsleder Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, AU. Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter: Forskning i Klinisk Socialmedicin/arbejdsfastholdelse og rehabilitering. Journal Dec 2010). Peer-reviewed Artikler: Bjørnshave B, Korsgaard J, Jensen C, Sørensen TB, Nielsen CV. Completion of rehabilitation among patients with chronic obstructive pulmonary disease. (Accepted for publication The clinical respiratory Petersen K, Borg T, Hounsgaard C, Nielsen CV. User involvement in mental health rehabilitation: a struggle for self-determination and recognition. (Accepted for publ. Scan J Occup Ther Sept. 2010). Nielsen CV, Meillier LK. We need more focus on social inequality in rehabilitation. Editorial. Scan J Publ Health, 2010; 38: Petersen K, Hounsgaard C, Borg T. Nielsen CV. Learning via participation in rehabilitation a user perspective on user involvement. (Accepted for publ. Scan J Disab Res Sept 2010) Jensen C, Jensen OK, Christiansen DH, Nielsen CV. One-year follow-up in employees sick-listed because of low back pain: Randomised clinical trial comparing multidisciplinary intervention to brief intervention. (Accepted for publ. Spine Journal Mai 2010). Christiansen D, Larsen K, Jensen OK, Nielsen CV. Pain responses classification: a predictor of outcomes in sick-listed low back pain patients? J Orthop Sports Phys Ther. 2010;40(10): Rasmussen C, Stenager E, Nielsen CV. Svar på detbat: Uhrenholt L. Whiplash associated disorders - et reelt sundhedsmæssigt problem.ugeskrift for Læger 2010;172(45):3128. Jørgensen U, Melchiorsen H, Gottlieb AG, Hallas V, Nielsen CV. ICF applied to describe the functioning of traumatised refugees. Torture, 2010: Jensen,OK. Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. One-year prognosis in low back pain patients sick-listed for 3-16 weeks with an without nerve root affection.. Prognostic factors influencing pain and disability in patients. The Spine Journal 2010: Rasmussen C, Stenager E, Nielsen CV. Sociale, økonomiske og kulturelle aspekter ved whiplash. Ugeskrif for Læger 2010;172: Lindelof, MD, Nielsen CV, Pedersen BD. Obesity treatment-more than food and exercise: a qualitative study exploring obese adolescents and their parents views on the formers s obesity. Int J Qualitative Stud Health Well-being (5):2. Bjoernshave B, Korsgaard J, Nielsen CV. Does Pulmonary Rehabilitation work in Clinical Practice? A Review on Selection and Dropout in Randomized Controlled Trials on Pulmonary Rehabilitation. Clinical Epidemiology 2010:

17 Nielsen CV, Vedsted P. Kommunalreformen påvirkede det socialmedicinske samarbejde. Ugeskr Læger 2010;172(5): Jensen OK, Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. Low back pain may be caused by disturbed pain regulation. A cross-sectional study in low back pain patients using tender point examination. European Journal of Pain 2010:14 (5): Andre artikler: Nielsen CV. Vi er på vej. Kommentar. Social Fokus /02. Socialstyrelsen, København. Melchiorsen H, Jørgensen U, Gottlieb A, Hallas V, Nielsen CV. Vurdering af funktionsevnen hos traumatiserede flygtninge. Fysioterapeuten11, Vejledning: Ph.d. vejledning Lisa Østergaard Gregersen (2007-): The effect of modern rehabilitation strategies for lumbar spinal fusion patients. I samarbejde med Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Sygehus. Et projekt i CEspine. Ph.d. hovedvejledning Bodil Bjørnshave (2007-): Hvad karakteriserer patienter med KOL, og hvilke prædiktorer for og effekter af deltagelse i rehabiliteringsprogrammer kan identificeres? I samarbejde med Regionshospitalet i Horsens. Ph.d. vejledning Anders Lindelof (2007-): Hvordan håndterer og oplever overvægtige teenagere samt deres forældre teenagerens overvægt og eventuelle vægttab? I samarbejde med Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Ph.d. vejledning Bjarne Rose Hjortbak (2009-): Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af de faglige skøn i vurderingen af borgerens behov for rehabilitering ved kræft. I samarbejde med Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Ph.d. vejledning Line Krane (2009-): Individuelle, kulturelle og strukturelle årsaker til sykefravær i ung alder (18 40 år). I samarbejde med Institut for Samfunnsmedisin, Tromsø Universitet. Ph.d. vejledning Christina Malmose Stapelfeldt (2009-): Udviklingen af sygefravær blandt unge (< 40 år) i perioden 2000 til 2010 set i et komparativt perspektiv mellem Danmark og Norge - med fokus på medarbejdere i den kommunale ældrepleje. I samarbejde med Institut for Samfunnsmedisin, Tromsø Universitet. Ph.d. vejledning Pia Løvschal-Nielsen (2011-): Børns sociale relationer i hospitalshverdagen under kræftforløb - et kvalitativt antropologisk studie af børns sociale navigering. I samarbejde med Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet og pædiatrisk afdeling, Skejby Sygehus. In spe protokol godkendt. Ph.d. vejledning Charlotte Handberg (201?-): Mandlige kræftoverleveres deltagelse i kommunal kræftrehabilitering - en kvalitativ undersøgelse af det mandlige og det sundhedsprofessionelle perspektiv. I samarbejde med Afdelingen for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. In spe protokol under godkendelse. Ph.d. vejledning Trine Allerslev Horsbøl (2011-): Forsørgelsesgrundlag efter hæmatologisk cancer socioøkonomiske, demografiske og kliniske faktorer samt fatigue, angst og depression. I samarbejde med Hæmatologisk afdeling R, Aarhus Sygehus THG og Forskningsenheden for Sygepleje, Århus Universitetshospital

18 In spe protokol under godkendelse. Ph.d. vejledning Lisa Nadia Koustrup (201?-): Doing health, doing Food. Exploring how obese teenagers perceive obesity within the context of their social worlds. A qualitative study. I samarbejde med Afdeling for antropologi og etnografi, Aarhus Universitet og Department of Sociology, Sheffield University, UK. In spe protokol indleveres april Ph.d. vejledning Hanne Søndergaard (201?-): Hvordan har mennesker med slidgigt i hoften det efter at have fået en kunstig hofte? Et follow-up studie om funktionsevne og rehabiliteringsbehov hos patienter der får foretaget en primær total hoftealloplastik operation. Sammen med Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby og NBG og Lundbeckfondcenteret for fast-track hofte- og knækirurgi. Ins spe protokol indleveres forår Ph.d vejledning Ulrik Jørgensen (201?-): Evidence Based Rehabilitation of Traumatized Refugees. A study on International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) applied as an instrument for practice based evidence within rehabilitation. Sammen med psykologisk institut, Københavns Universitet. Samfundsmedicinske speciallægeprojekter: Lone Møller Kahl, Sammenhæng mellem sygemeldtes selvvurderede mulighed for tilbagevenden til arbejdet og fremtidige forsørgelsesgrundlag. Ann-Kerstin Reng Hvad er evidensen for påvirkning af funktionsevnen/arbejdsevnen ved brug af sekundær smertestillende hos patienter med langvarige/kroniske bevægeapparatsmerter. Et litteraturstudium. Specialer - Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet: Stina Bjørnskov Hansen, ergoterapeut, Multifaktoriel indsats til forebyggelse af lænderygbesvær blandt plejepersonale. Undervisning: Masteruddannelsen i Rehabilitering, SDU rehabiliteringsbegrebet, april. Demensdage, national konference om rehabilitering, maj. Kommunernes Landsforening, sociale temamøde, nationalt om rehabilitering, maj. Gladsaxe kommune, stab rehabilitering på tværs, maj. Viborg Kommune, stab rehabilitering på tværs, juni. Regionsrådet Region Midtjylland, det rådgivende politiske udvalg om rehabilitering, august. Introduktionsforelæsning for nye master studerende i sygepleje, Institut for Folkesundhed, AU, september. Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Bestyrelsen for Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Medlem af bestyrelsen for Rehabiliteringsforum Danmark HWIN- Norsk-dansk trygde- og socialmedicinsk netværk Medlem af Kronikerudvalget under DADL Rådgivende udvalg for Masteruddannelse i Rehabilitering, SDU Faglig følgegruppe til projektenhed for psykiatrisk rehabilitering, Psykiatrisk Center Ballerup Kræftens Bekæmpelses Komité for social ulighed og kræft Fysioterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg, VIA University College VIA University College, Aarhus styregruppe for projekt Rehabilitering og recovery Følgegruppe Det store Tilbage Til Arbejde projekt, NFA

19 Konferencer og faglige møder: Kræftrehabilitering i Danmark, Kræftens Bekæmpelse, Nyborg, april. Demensdage, København, maj. Kommunernes Landsforening, socialt temamøde, Ålborg, maj. Samfundsmedicinsk årsmøde, Samfundsmedicinsk Selskab, Hindsgavl, juni. Nordic Cancer Rehabilitation Symposium 2010, Kræftens Bekæmpelse, København, September. European Conference on Rehabilitation, København, november. HWIN norsk/dansk trygde og socialmedicinsk netværk samlinger maj Trondheim og december Kristianssand. ICF-CY, MarselisborgCentret, Århus, september

20 Elinborg Thorsteinsson Lærer, MPH, projektmedarbejder Deltagelse i råd, nævn, udvalg, netværk: Medlem af styregruppen i projektet Liv efter apopleksi som repræsentant for Klinisk Socialmedicin. I samarbejde med følgende institutioner: Projektgruppen VestKronik, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Neurologisk Afdeling F, Århus Universitetshospital, Neurologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Afdeling for Klinisk Socialmedicin, Region Midtjylland Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Silkeborg, Det Nationale Indikator Projekt, Region Midtjylland.

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012

Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg 6. december 2012 Socialudvalget 2012-13 (Omtryk - 14/12/2012 - Ekstra talepapir vedlagt) SOU alm. del Bilag 107 Offentligt Hvilke muligheder åbner (en bredere) forståelse af rehabilitering for? Folketingets socialudvalg

Læs mere

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering

Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Sundhedsstrategisk forum 23. September 2015. Sammenhængende indsatser - Rehabilitering Claus Vinther Nielsen Professor, overlæge, ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet

Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering. Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet Behovsvurdering som udgangspunkt for individuel rehabilitering Udfordringer i patientforløb på tværs af sundhedsvæsenet RehabiliteringsRAMBLA 2016 Odense, 14. september Dorte Gilså Hansen Lektor, centerleder,

Læs mere

Fasen efter raskmelding

Fasen efter raskmelding Fasen efter raskmelding - i et arbejdspladsperspektiv Ladekjær Larsen E, Petersen KS, Labriola M, Nielsen CV Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2015 MarselisborgCentret CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse

Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Sundhedspolitiske tendenser Muligheder og udfordringer for forebyggelse Tirsdag den 18. november 2008 Kirsten Vinther-Jensen Kontorchef Sundhedsfremme og Forebyggelse, Århus sikre lighed i sundhed føje

Læs mere

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling

Årsrapport 2012. Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling Årsrapport 2012 Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering MarselisborgCentret, Forskning & udvikling CFK Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og Institut for Folkesundhed,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering?

Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Hvor er vi på vej hen i Rehabilitering? Tre bud på den aktuelle kurs www.regionmidtjylland.dk Hvor er vi på vej hen i rehabilitering? Regionalt perspektiv som leder af Fysio- og ergoterapiafdelingen på

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering.

Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Hvem skal rehabiliteres? Hvem har glæde af det? Vidensformer og evidens om rehabilitering. Claus Vinther Nielsen Professor, forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge

Præsentation. MTV om behandling og rehabilitering af PTSD. herunder traumatiserede flygtninge Præsentation MTV om behandling og rehabilitering af PTSD herunder traumatiserede flygtninge 1 Agenda Hvad er PTSD? Proces Styregruppen Projektgruppen Validering og kvalificering Formål MTV metoden Elementer

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense

Velkommen. Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Velkommen Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering Britta Bjerrum Mortense Baggrund - formål Baggrund Ønsket af regioner, kommuner og Sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen i relations

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af lænderygsmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af lænderygsmerter Baggrund og formål Lænderygbesvær er ifølge WHO den tilstand, som medfører flest år levet med funktionsevnenedsættelser

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Et pilot- og udviklingsprojekt Version 29.01.13_endelig Et samarbejdsprojekt:

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark?

Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Hvad er rehabilitering? Hvilke centrale karakteristika kendetegner den gode indsats? Hvordan står det til i Danmark? Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningsleder Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19

Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv... 19 Indhold Forord..................................... 11 Fire cases................................... 13 DEL 1 REHABILITERINGSFELTET KAPITEL 1 Tab af funktionsevne og rehabilitering i et historisk perspektiv.....

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Udfordringer i fysioterapi - Muligheder i teknologi

Udfordringer i fysioterapi - Muligheder i teknologi Fagfestival i Region Syddanmark Udfordringer i fysioterapi - Muligheder i teknologi Lørdag den 29. oktober 2011 v. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg 1 2 Planlægningsgruppe: Esther Skovhus Helle Mätzke

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d.

Forskningsrådet DASYS Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted. Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Forskningsrådet DASYS 2016 Pia Dreyer Formand, udpeget af DASYS bestyrelsen Klinisk sygeplejespecialist, Lektor Cand.cur., ph.d. Operation og Intensiv Syd, Aarhus Universitetshospital samt Sektion for

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen

Disposition. Fakta om KOL Dagligdagen med KOL Mestring ifølge Antonovsky KOL Kompetencecenter og Rådgivningstelefonen Hvordan kan en telefonisk rådgivning medvirke til at fremme mestring i dagligdagen for borgere med KOL? - borgeres og sundhedsprofessionelles perspektiv Mette Andresen, lektor og PhD University College

Læs mere

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts

Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Forskningsstrategi Side 1 af 7. Version /sts Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Forskningsstrategi 2016-2020 Side 1 af 7 Mål - vision Etablering af en stærk tværfaglig forskningsgruppe bestående af erfarne

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne

Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Lederforum for Medicinsk Sundhedsforskning 11. november 2011 Når sektorer skal samarbejde om sundhed og forskning: Almen praksis og kommunerne Susanne Reventlow, MD, Dr. Med. Sci. Forskningsleder, adj.

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Erfaringer og læring Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Århus, 13.9.2016 Birgit Aust Seniorforsker NFA Det Store TTA-projekt TTA: Tilbagevenden til arbejde

Læs mere

Helle M. Christensen

Helle M. Christensen Helle M. Christensen Ph.d.-student, sygeplejerske, Cand.scient. San. Klinisk Institut, SDU Odense Universitets Hospital Lungemedicinsk afdeling J Danmark 2013 KOL / Indlæggelse Behandling / NIV NIV /

Læs mere

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Holdningspapir om fysioterapi til personer med psykisk sygdom Baggrund 10-20 pct. af den danske befolkning skønnes på et eller andet tidspunkt at få en psykisk sygdom 1. Psykisk

Læs mere

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

Reumatologisk rehabilitering

Reumatologisk rehabilitering Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 55 Offentligt November 2011 Reumatologisk rehabilitering Formålet med Gigtforeningens rehabiliteringsstrategi er, at den reumatologiske rehabilitering generelt

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER KOMMUNESAMARBEJDE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER SØREN KJÆRGAARD INSTITUT FOR FOLKESUNDHED AARHUS FACULTY OF HEALTH SCIENCES præsen TATION 1 HVORFOR SKAL VI ENGAGERE OS I ET SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE? Kommunerne

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere

- Hvad, hvorfor og hvordan?

- Hvad, hvorfor og hvordan? Lis Puggaard, ph.d. og ekstern lektor, Syddansk Universitet Tina Holm, udviklingskonsulent Sus Enebo, sygeplejerske Ann Jeanett Boeng, fysioterapeut 11. april 2016 - Hvad, hvorfor og hvordan? V. Lis Puggaard

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d.

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d. forsker, ph.d. 1 Præsentation Idealet - the good intentions Borgerinddragelse i rehabilitering Borgerens rolle i rehabilitering Selvbestemmelse og medindflydelse Borgerinddragelsens betydning Pensionsreformens

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Viden, dokumentation og effekt i rehabilitering - udfordringer i samspillet mellem praksis og viden

Viden, dokumentation og effekt i rehabilitering - udfordringer i samspillet mellem praksis og viden Viden, dokumentation og effekt i rehabilitering - udfordringer i samspillet mellem praksis og viden Monitorering af forløb på tværs af sektorgrænser Kvalitative data og rehabiliteringspraksis Beskrivelse

Læs mere

REHABILITERING af patienter med lungekræft

REHABILITERING af patienter med lungekræft REHABILITERING af patienter med lungekræft Arbejdsgruppen består af...2 Kommisorium...2 Arbejdsmetode...2 Lovgivning og opgaver...2 Formål med lungekræftrehabilitering...4 Rehabilitering starter den dag,

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere