Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget Munkebo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk"

Transkript

1 Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget Munkebo Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: Klinisk underviser: Anne Tornhøj Tlf.: Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 studerende på modul 1 2 studerende på modul 7 2 studerende på modul 2 2 studerende på modul 9 2 studerende på modul 4 2 studerende på modul 12 Institutionstype/tilhørsforhold Kommune kommunal genoptræning Normering 1 Leder 1 Klinisk underviser og teamkoordinator 7 trænende fysioterapeuter 1 forløbskoordinator 1 trænende ergoterapeut 8 aktivitetsmedarbejdere 5 rehabiliterende ergoterapeuter 1 husassistent 1 rehabiliterende fysioterapeut 1 rengøringsassistent 1

2 Mål og rammer for fysioterapiafdeling: At tilbyde de borgere, som har behov for det, et tilbud om træning, aktivitet og rehabilitering af høj kvalitet. Dette muliggøres gennem en tæt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og andre fagprofessionelle både eksternt og internt i kommunen. Formålet er at borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Indsatsen baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Kerteminde kommune har tre aktivitets- og træningscentre, samt en rehabiliteringsenhed. Aktiv-Huset, Vestergade 98, Kerteminde. Trænings- og aktivitetscenter Birkelund, Røjrupvej 9, Langeskov. Sundhedens Center, Lindhøjvænget 1, Munkebo. Rehabiliteringsenheden Lindhøj, Lindhøjvej, Munkebo. Specielle kompetencer i afdelingen: Team Træning, Aktivitet og Rehabilitering (TAR) tilbyder genoptræning og vedligeholdende træning i henhold til Serviceloven 86, samt genoptræning i henhold til Sundhedsloven 140. Træningen foregår på hold og individuelt, primært på kommunens tre træningscentrer og i borgerens eget hjem efter behov. De trænende terapeuter varetager den almene genoptræning, samt visiterer til genoptræning og vedligeholdende træning. Aktivitetsmedarbejderne varetager den vedligeholdende træning. Al specialiseret genoptræning visiteres og varetages af sygehusvæsenet. TAR er inddelt i nedenstående faglige kompetenceområder: - Akupunktur - KOL - Alkoholisme - Neurologi - Brystopererede - On-line omsorg - Diabetes - Rehabilitering - Hjerterehabilitering - Ryg - Håndkirurgi - Skulder/nakke - Knæ Udover de faglige kompetenceområder varetages den almene genoptræning inden for områderne: Ortopædkirurgi, geriatri, medicinske patienter, cancer m.m. Tværfagligt samarbejde: I team Træning, Aktivitet og Rehabilitering vægter vi det tværfaglige samarbejde højt. Det gælder internt i teamet, som resten af organisationen og eksterne samarbejdsparter i primær og sekundær sektor. 2

3 Kvalitetsudvikling og udviklingsprojekter: On-line omsorg. Kronikerindsatsen implementering af forløbsprogrammer. Hverdagsrehabilitering. Kontinens Til studerende i klinisk undervisning Praktiske oplysninger Praktikstedet: Primært lokaliseret på Sundhedens Center, Lindhøjvænget 1 i Munkebo. Der må også forventes opgaver i Kerteminde og Langeskov. Mødetid: De studerendes arbejdstid er fra uddannelsen beskrevet som ca. 30 timer ugentligt. Arbejdstiden vil være i tidsrummet mandag torsdag og om fredagen. Der er ikke træning i weekenden. Transport: Busrute 151/152 kører fra Assens/Odense og stopper på Munkebo butikstorv. Plan for praktikken: De studerende får udleveret en plan for de læringsaktiviteter, som de skal deltage i den første dag i praktikken. Frokost: Indkøbsmuligheder i nærområdet. Køleskab til opbevaring. Beklædning: Studerende bedes medbringe træningstøj og indendørssko. Forberedelse: Vi forventer, at de studerende har sat sig ind i modulbeskrivelsen for det aktuelle modul, samt det tilsendte spørgeskema inden de starter i praktikken. Fysiske rammer: De studerende har adgang til omklædningsrum, køkken, træningsfaciliteter, behandlerrum, mødelokale, fælles skriveplads og computer med internetadgang. Eksempler på diagnoser og lidelser som de studerende vil kunne møde i praktik: Borgere med behov for almen genoptræning indenfor: Apopleksi og lign. neurologiske lidelser. Ortopædkirurgiske diagnoser, indenfor hånd, albue, skulder, ryg, nakke, hofte, knæ og fod. Hjerte- kar lidelse, lungelidelser, gigt, diabetes, osteoporose og cancer. Borgernes forløb er primært rettet mod aktiv træning, individuelt eller på hold. Samarbejde med den kliniske underviser: De studerende samarbejder dagligt med den kliniske underviser. Der er løbende feedback og evaluering i forhold til de studerendes læringsaktiviteter i praktikken. Etiske retningslinier: Vi følger de etiske retningslinjer for god klinisk undervisning, udarbejdet af UCL-Odense, samt etiske retningslinjer udarbejdet af Danske Fysioterapeuter. 3

4 Eksempler på indhold i den kliniske undervisning Modul 1: De studerende vil i samarbejde med klinisk underviser og de øvrige medarbejdere blive introduceret til fysioterapifaget og rehabiliteringsbegrebet, som anvendes på stedet. Den kliniske undervisning lægger vægt på introduktion og observation af de fysioterapeutiske interventioner, såsom patientkontakt, anamnese, undersøgelse, behandling samt træning individuelt og på hold. De studerende skal fortage en anamnese i overensstemmelse med ICF-begrebet. Modul 2: De studerende vil i samarbejde med klinisk underviser og de øvrige medarbejdere blive introduceret til fysioterapifaget og rehabiliteringsbegrebet, som anvendes på stedet. De vil blive introduceret for de fysioterapeutiske interventioner, såsom patientkontakt, anamnese, undersøgelse, behandling samt træning individuelt og på hold. Den kliniske undervisning vil have primær fokus på borger kontakt i forbindelse med samtale og berøring. De studerende vil blive introduceret for den fysioterapeutiske undersøgelse og manuelle behandling, som anvendes på stedet. De skal foretage en anamnese, holdningsanalyse, lokalinspektion og manuel behandling i samarbejde med klinisk underviser. Modul 4: De studerende vil i samarbejde med klinisk underviser og de øvrige medarbejdere blive introduceret til fysioterapifaget og rehabiliteringsbegrebet, som anvendes på stedet. Den kliniske undervisning vil primært have fokus på holdtræning, hvor de studerende skal medvirke til planlægning og udførelse af træningen, samt reflektere over egen rolle i forbindelse med holdtræningen. De studerende vil få ansvar for dele af træningen og skal kunne redegøre for doseringen samt progression og regression. Modul 7: De studerende vil under vejledning fra klinisk underviser og andre medarbejdere, blive introduceret til fysioterapifaget og rehabiliteringsbegrebet, som anvendes på stedet. De vil få indsigt i fysioterapeutisk genoptræning, med fokus på nyopererede samt livsstilssygdommenes specielle problematikker. Genoptræningen tilrettelægges både som individuel- og holdtræning efter behov. Så vidt muligt vil de studerende ligeledes indgå i de tværfaglige genoptræningsforløb på rehabiliteringsenheden i Munkebo. De studerende vil skulle medvirke til planlægning og udførelse af diverse undersøgelser og test som anvendes på praktikstedet. De studerende vil skulle medvirke til planlægning og udførelse af genoptræning individuelt og på hold, samt reflektere over egen rolle, praksis og læringsudbytte med fokus på livsstilssygdomme herunder forebyggelse og rehabilitering. De studerende vil under vejledning fra klinisk underviser, foretage skriftlig dokumentation i forhold til praktikstedets retningslinjer. Modul 9: De studerende vil i samarbejde med klinisk underviser og de øvrige medarbejdere blive introduceret til fysioterapifaget og rehabiliteringsbegrebet, som anvendes på stedet. De studerende vil skulle medvirke i planlægning og udførelse fysioterapeutiske interventioner, såsom anamnese, undersøgelse, behandling samt træning individuelt og på hold. I samarbejde med den kliniske underviser vil de studerende skulle reflektere over egen rolle, praksis og læringsmål som fysioterapeut, herunder udarbejdelse af individuel studieplan og portfolio. 4

5 Modul 12: De studerende vil i samarbejde med klinisk underviser og de øvrige medarbejdere blive introduceret til fysioterapifaget og rehabiliteringsbegrebet, som anvendes på stedet. Den kliniske undervisning er målrettet efter selvstændig planlægning, koordinering, iværksættelse og gennemførelse af en målrettet og sammenhængende fysioterapeutisk intervention med fokus på borgerorienteret praksis. De studerende skal kunne samarbejde med og inddrage borgernes mål og værdier, samt kunne dokumentere skriftligt så vel som mundtligt i forhold til gældende praksis og retningslinjer på stedet. Der vil indgå både mono- og tværfaglige samarbejdssituationer, hvor de studerende vil skulle bidrage fagligt i forhold til sikring af et sammenhængende rehabiliterende borgerforløb. Den kliniske undervisning vil have fokus på rollen som sundhedsprofessionel udreder og behandler. Udarbejdelse af individuel studieplan og portfolio i samarbejde med klinisk underviser. Evalueringspraksis Modul 1: Den kliniske undervisning indledes med en gensidig forventningssamtale. Der vil dagligt være opsamling/fælles refleksion over de studerendes observationer og læring. Den kliniske undervisning afsluttes med en mundtlig evaluering og skriftlig registrering af læringsaktiviteter og fremmøde. Modul 2: Den kliniske undervisning indledes med en gensidig forventningssamtale. Der vil dagligt være fælles refleksion over de studerendes egen rolle og oplevelser i forbindelse med borgerkontakten. Ugentlig opsamling/evaluering og mundtlig afsluttende evaluering. Fælles besvarelse af spørgeskema, samt skriftlig registrering af læringsaktiviteter og fremmøde. Modul 4: Den kliniske undervisning indledes med en gensidig forventningssamtale. Der vil dagligt være fælles refleksion over de studerendes egen rolle og oplevelser i forbindelse med patientkontakt og træningsseancerne. Ugentlig opsamling/evaluering og mundtlig afsluttende evaluering. Fælles besvarelse af spørgeskema, samt skriftlig registrering af læringsaktiviteter og fremmøde. Modul 7: : Forventningssamtale, ugentligt opsamling, evaluering og målsætning, samt midtvejsevaluering og afsluttende individuel mundtlig evaluering af den studerende. Individuel evaluering af den studerendes faglige skriftlighed. Fælles besvarelse af spørgeskema samt registrering af læringsaktiviteter som dokumentation af, hvilke kategorier af borgere den studerende har haft kontakt med i den kliniske undervisning på praktikstedet. Modul 9: Forventningssamtale, ugentligt opsamling, evaluering og målsætning, samt midtvejsevaluering og afsluttende individuel mundtlig evaluering af den studerende. Individuel evaluering af den studerendes faglige skriftlighed. Fælles besvarelse af spørgeskema samt registrering af læringsaktiviteter som dokumentation af, hvilke kategorier af borgere den studerende har haft kontakt med i den kliniske undervisning på praktikstedet, herunder evaluering af portfolio. Den sidste uge afholdes klinisk eksamen, jf. eksamenspraksis beskrevet i modulbeskrivelsen for modul 9. Modul 12: Forventningssamtale, ugentligt opsamling, evaluering og målsætning, samt 5

6 midtvejsevaluering og afsluttende individuel mundtlig evaluering af den studerende. Individuel evaluering af den studerendes faglige skriftlighed. Fælles besvarelse af spørgeskema samt registrering af læringsaktiviteter som dokumentation af, hvilke kategorier af borgere den studerende har haft kontakt med i den kliniske undervisning på praktikstedet, herunder evaluering af portfolio. Den sidste uge afholdes klinisk eksamen, jf. eksamenspraksis beskrevet i modulbeskrivelsen for modul 12. Udfyldt: dato Anne Tornhøj, Klinisk underviser Trine Gisselmann Andersen, Leder

Velkommen til Træning og Rehabiliteringsafdelingen

Velkommen til Træning og Rehabiliteringsafdelingen Velkommen til Træning og Rehabiliteringsafdelingen i Kolding Kommune BESKRIVELSE AF ORGANISATIONEN, DENS ARBEJDSOPGAVER, DET MONOFAGLIGE, TVÆRFAGLIGE OG TVÆRSEKTORIELLE SAMARBEJDE Vi er en arbejdsplads

Læs mere

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning

Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Overordnet model for genoptræningsforløb med fokus på borgerens aktive deltagelse og indflydelse på egen genoptræning Ortopædisk Genoptræningscenter Århus Kommune Et udviklingsprojekt i Genoptræningscentret,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort...

Cykel... 21 Cykelhjelm... 21 Ferie... 22 Fordybelsestid... 22 Fravær... 22 Frokost... 22 Graviditet... 23 Helligdage... 23 Hygiejne... 23 ID-kort... Indholdsfortegnelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen i Lejre Kommune... 4 Præsentation af lejre Kommune... 5 Center for Velfærd og Omsorg (CVO)... 6 Forebyggelse og hjælp

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen. Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Træningssektionen Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Vision og politik for sundhedsområdet i Hillerød Kommune... 5 Hillerød

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Pædagoguddannelsen VIA University College

Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere