Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt"

Transkript

1 Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal For True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt Udarbejdet af True North Gems Version 02. Januar

2 Indholdsfortegnelse I. Høringssvar relateret til VSB Grønlands Politi Grønlands Arbejdsgiverforening Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VSB) KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia WWF Arbejdstilsynet Foreningen 16. august Niels Eske Madsen ICC Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug GEUS II. Høringssvar relateret til VVM Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Naturafdeling og Miljøafdeling DCE/GN Flemming Hybholt Grønlands Arbejdsgiverforening Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VVM) KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia WWF Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Klima og Energiafdeling (VVM)

3 12. Foreningen 16. august Niels Eske Madsen ICC Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug GEUS III. Samlede Høringssvar samt referater fra Offentlige Høringsmøder Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Naturafdeling og Miljøafdeling Grønlands Politi DCE/GN Flemming Hybholt Grønlands Arbejdsgiverforening Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VSB) Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VVM) KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia WWF Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Klima og Energiafdeling (VVM) Arbejdstilsynet Foreningen 16. august Niels Eske Madsen ICC Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug

4 17. GEUS IV. Mødereferater fra Offentlige Høringsmøder Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qeqertarsuatsiaat, 26. august Spørgsmål og svar fra borgermøde i Paamiut, 27. august Spørgsmål og svar fra borgermøde i Nuuk, 29. august

5 I. Høringssvar relateret til VSB 5

6 2. Grønlands Politi Nr. Spørgsmål/bemærkninger True North Gems Inc. s svar Kommentarer fra myndighederne Ændringer til VVM/VSB 2.1 Mineraludvindingen og råstofområdet er som sagsområde helt specielt, idet alene transporten til gernings /uheldsstedet er forbundet med udfordringer, ligesom der skal gøres grundige forberedelser inden personalet bringes til gerningsstedet. I forbindelse med godkendelse af lejren vil selskabet udfærdige Sikkerheds og Beredskabsplaner. Alle planer vil blive godkendt af Råstofstyrelsen. Råstofstyrelsen: Det er et krav fra råstofmyndigheden at den der udøver råstofvirksomhed, er ansvarlig for etablering af et passende beredskab. Beredskabet skal være beskrevet i beredskabsplaner, der til enhver tid skal holdes opdateret samt afspejle det konkrete aktivitetsniveau. Råstofmyndigheden vil kontinuerligt vurdere om beredskabet er tilstrækkeligt og føre tilsyn med dette. 2.2 Beredskabsplanerne tager udgangspunkt i at begrænse skader i følgende prioritet: Menneskeliv miljø dyr/materielle værdier 2.3 Samtidig skal det tilstræbes at have en god og saglig dialog med Råstofstyrelsen og mineoperatør/selskabet således, at det gode og konstruktive samarbejde fastholdes og udbygges. Læs svar Nr. 2.1 Selskabet er enig med Politiet omkring dette. Selskabet vil, i samarbejde med operatøren, etablere kontakt til Politiet og sørge for, at der vil være procedurer for etablering af kontakt mellem Politiet, operatøren og Selskabet. Råstofstyrelsen: Læs svar nr. 2.1 Råstofstyrelsen: Råstofstyrelsen bidrager gerne til at det gode og konstruktive samarbejde med politiet fastholdes og ud 6

7 bygges. 7

8 5. Grønlands Arbejdsgiverforening Nr. Spørgsmål/bemærkninger True North Gems Inc. s svar Kommentarer fra myndighederne Ændringer til VVM/VSB 5.1 I redegørelsen savner GA en samlet oversigt over de arbejdsopgaver TNG forventer, dels i konstruktionsfasen, dels i driftsfasen. Oversigten kunne efter GA s opfattelse også indeholde oplysning om forventet antal beskæftigede for at løse opgaven. GA s efterspørgsel er taget til efterretning. De ønskede oplysninger for anlægsfasen er endnu ikke til rådighed. Operatøren, der bliver ansvarlig for planlægningen og selve udførelsen af anlægsfasen arbejder for tiden på at færdiggøre alle ansøgninger i forbindelse med 86 i Råstofloven. De ønskede oplysninger i forbindelse med produktionsfasen er forklaret I VSB en afsnit 4.5.2, specifikt tabel I denne sammenhæng er det GA s vurdering, at det kunne være hensigtsmæssigt med en uddybende forklaring på valg af projektform (EPCM og lign.) i etableringsfasen. 5.3 I redegørelsen er det nævnt, at det forventes, at en hovedentreprenør skal have det overordnede tilsyn med underentreprenører. GA anbefaler, at det præciseres hvorledes projektorganisationen i etableringsfasen forventes. Og at det samtidig fremgår hvem i projektet, der har ansvaret for de løbende udbudsopgaver, materiale og vurdering af indkomne tilbud samt Læs svar Nr Efter at selskabet har indgivet sin ansøgning om Udnyttelsestilladelse har Selskabet underskrevet en partnerskabsaftale med LNS Greenland. Med denne kontrakt har selskabet sikret sig en operatør for såvel anlægs som produktionsfasen. Det er operatørens ansvar at bygge og anlægge al infrastruktur i forbindelse med minen. 8

9 hvor de fysisk placeres. LNS Greenland er et grønlandsk selskab med base I Qaqortoq og Nuuk. De er bl.a. valgt som partner og operatør fordi de netop er et grønlandsk selskab. De benytter sig af lokale underleverandører og de ansætter medarbejdere lokalt. Foranstaltninger for at sikre dette vil indgå som en del af IBA forhandlingerne. 5.4 I redegørelsen nævnes eksempler på opgaver (drift og etablering), der forventes udbudt lokalt såsom transport og serviceydelser. Disse bør konkretiseres for at øge målopfyldelsen i forhold til, at lokale virksomheder får indsigt i mulige opgaver set i lyset af behovet for forberedelse. 5.5 Det er GA s vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt såfremt TNG offentliggør de grundlæggende certificeringer indenfor HSE samt transport (passager og gods), der kræves forud for arbejde og levering i og til minen. I den sammenhæng bør det også fremgå, såfremt der er krav om væsentlige, specifikke certificeringer. 5.6 I redegørelsen fremgår det, at der ikke er indgået aftale med uddannelsesinstitutioner om kompetenceforberedende kurser m.v. for lokale medarbejde med henblik på job i minen. GA anbefaler, at TNG iværksætter disse tiltag hurtigst muligt og i samarbejde med lokale udbydere for at sikre de nødvendige færdigheder og dermed større Læs svar Nr GA s vurdering er taget til efterretning. GA s anbefalinger er taget til efterretning. Der er allerede på nuværende tidspunkt etableret kontakt mellem Selskabet, operatøren og Råstofskolen, og der bliver arbejdet på at lave uddannelsesprogrammer målrettet den lokale arbejdsstyrke med henblik på at kvalificere dis 9

10 mulighed for job i minen. 5.7 I den forbindelse bør det overvejes at indarbejde en projekttidsplan, der illustrerer hvornår i faserne de forskellige uddannelsesmæssige og kompetencegivende forløb skal starte og slutte dette for at sikre, at den nødvendige arbejdskraft er til stede, f.eks. oplæringen af sorteringsmedarbejdere på sorteringsanlægget i Nuuk. 5.8 GA bemærker i øvrigt, at der konkret laves jobopslag m.v. i aviser og på KNR. GA anbefaler, at der også laves elektroniske jobopslag på de nationale jobportaler. se til de kommende stillinger. GA s forslag er taget til efterretning. Selskabet anbefaler, at dette udfærdiges i forbindelse med IBA forhandlingerne. Selskabet er enig med GA i dette forslag og vil tage højde for dette fremadrettet. 10

11 6. Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VSB) Nr. Spørgsmål/bemærkninger True North Gems Inc. s svar Kommentarer fra myndighederne Ændringer til VVM/VSB 6.1 Departementet for Sundhed og Infrastruktur har ikke været inddraget som interessent i VSB en. Det opfatter vi som en stor mangel. Vi har en forventning om, at krav om brobygning til sundhedsvæsenet og til det nationale beredskab samt til sundhedsovervågning i stedet bliver inddraget i udnyttelsestilladelsen og i IBA en. Departementets forventninger er taget til efterretning. Når et efterforskningsselskab påbegynder efterforskning i Grønland, bliver selskabet oplyst, at der er en 1 dørs politik indenfor Råstofområdet. Dette er gennem Råstofstyrelsen. Råstofstyrelsen: Departementet for Sundhed vil blive inddraget i udarbejdelsen af efterfølgende godkendelser. 6.2 Selvom minedriften er lokal kan den få betydning for hele samfundet pga. udvikling af vækst og ikke vækstområder, migration og immigration. Lokal minedrift kan derfor få general betydning for folkesundheden. I udlandet er fundet, at minedrift ud over de positive betydninger også har øget kriminalitet, prostitution og misbrug. Herudover kan minedrift få betydning for import og spredning af smitsomme sygdomme. 6.3 Det må forventes, at projektet betydning for folkesundheden er klarlagt. Denne forventning er ikke opfyldt med den nuværende VSB. Projektet må bidrage til den eksisterende nationale og lokale overvågning af folkesundheden under Departementet for Sundhed og Departementets udtalelse er taget til efterretning. Selskabet vil overholde alle rapporterings og Sikkerhedskrav. Råstofstyrelsen: Se svar 6.1. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Minen og dens relaterede aktiviteter vurderes ikke at få større indflydelse på folkesundheden end f.eks. guldminen Nalunaq og olivinminen Seqi har haft. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Se svar i

12 Infrastruktur, så projektets eventuelle virkninger kan overvåges og der kan tages hånd om eventuelle negative effekter. Herudover må i projektet sikres sundhedsledelse, deltagelse i aktiviteter og indsatser under Inuuneritta II og nul tolerance politikker for alkohol og stoffer. 6.4 Sundhedsvæsenet er i dag dimensioneret til at dække den lokale befolknings behov. Krav til sundhedsbetjening vil være forskellige i en kortvarig og hektisk anlægsfase og en driftsfase, hvor der i der i højere grad er tale om brug af grønlandsk arbejdskraft. Det burde være muligt ud fra lignende projekter at kunne give en vurdering af mineprojektets forventede kvalitative og kvantitative betydning for sundhedsvæsenet ydelser og kapacitet. 6.5 For miner, der som denne ikke ligger i relation til en by/bygd, skal spørgsmålet om fordeling af ansvaret for betjeningen mellem licenshaver og sundhedsvæsenet afklares fremadrettet, da denne mine er for lille til selv at kunne dække et evt. behov for specialiseret behandling. Det giver økonomiske og praktiske udfordringer for sundhedsvæsenet lokalt. Løsningen kun findes gennem samarbejde og brobygning mellem råstofindustrien og det lokale sundhedsvæsen. Det anbefales, at der i IBA en stilles krav om, at licens Departementets udtalelse er taget til efterretning. Departementets udtalelser og anbefalinger er taget til efterretning. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Grønland har allerede i flere år haft en mine Nalunaq i Sydgrønland der har været i drift fra True North Gems rubinmines medarbejderstab vil være mindre end Nalunaq s så det vurderes ikke at projektets kvalitative og kvantitative betydning for sundhedsvæsenets ydelser og kapacitet vil adskille sig væsentligt fra Nalunaq s. Råstofstyrelsen: Se svar i 6.1. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Se svar i 6.1 og

13 haver skal indgå en aftale om betjening med sundhedsvæsenet i projektets konstruktionsfase. 6.6 Smittespredning er et evigt aktuelt område. Nye alvorlige infektioner eller spredning af multiresistente bakterier kan i værste fald lamme sundhedsvæsenets øvrige aktiviteter. For at undgå spredning af nye infektiøse sygdomme eller multiresistente bakterier bør arbejdstagere screenes og opfylde vaccinationsanbefalinger fra Landslægeembedet. Dette bør adresseres i VSB en og inddrages i IBA forhandlingerne. 6.7 Sundhedsbetjening har retssikkerhedsmæssige aspekter. Det skal sikres, at der er klageadgang over sundhedsbetjeningen i minen og en overvågning af sundhedstilstanden i minerne og af sundhedspersonalet knyttet til minerne. 6.8 Selvom sundhedsberedskabet i minen efter gældende regler er et område under tilladelsen skal også sikres en høj grad af brobygning til sundhedsvæsenets og de øvrige offentlige sektorers beredskab. Opbygningen og dimensioneringen af beredskabet skal ske ud fra risiko og sårbarhedsanalyser på området. Dette er ifølge VSB en ikke sket. Det er ikke mindst vigtigt når den planlagte arbejdstid er 12 timer dagligt alle ugens dage. En så høj belastning kan give øget risiko for arbejdsskader og ulykker. 6.9 Minen forventer at have en paramediciner ansat. Det skal gøres opmærksom på, at paramedicinere uanset uddannelsesmæssig baggrund ikke kan gives Læs svar Nr Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Råstofstyrelsen: Se svar nr Råstofstyrelsen: Se svar nr Råstofstyrelsen: Se svar nr Råstofstyrelsen: 13

14 autorisation i Grønland. Departementet for Sundhed og Infrastruktur forventer, at sundhedslovgivningen også på dette område overholdes. Brug af autoriseret sundhedspersonale har ikke mindst betydning for mulighed for lægemiddelrekvisition Det er vigtigt, at de planlagte uddannelser er kompetencegivende. Det er vigtigt at skabe sammenhæng og synergi med den grønlandske uddannelsesstruktur. På sundhedsområdet kan fx anbefales portørrederuddannelsen På sundhedsområdet er det glædeligt, at der i rapporten lægges op til klare kriterier for anvendelse af det lokale sundhedsvæsen og at behovet skal vurderes i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Vi ser frem til dette samarbejde. Herudover vil vi gerne medvirke til en plan for kompetencer og uddannelse af sundhedspersonalet i minen Foreslår, at man også måler på kontakter til sundhedsvæsenet, politiet og kommunen. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets forslag er taget til efterretning. Se svar nr. 6.1 Råstofstyrelsen: Se svar nr. 6.1 Råstofstyrelsen: Se svar nr Infrastrukturafdelingen har noteret sig, at der i forbindelse med udvindingsprojektet er planlagt nye infrastrukturanlæg, herunder vej, anløbsbroer og muligvis konstruktion af en helikopterlandingsplads. Infrastrukturafdelingen er af den forståelse, at ansvar relateret til planlægning, udførelse, vedligeholdelse og tilsyn med disse anlæg sker i henhold til Råstofloven, og at dette derfor hører under Råstofdirektoratet. Dog skal det tilføjes, at luftfartsområdet ikke er hjemtaget, og Selskabet er opmærksom på dette. Departementets bemærkninger er taget til efterretning. 14

15 det dermed er de danske myndigheder samt lovgivning som skal overholdes. Trafikstyrelsen er tilsynsførende myndighed på luftfartsområdet, og en helikopterlandingsplads vil være underlagt Bestemmelser for Civil Luftfart der udstedes af Trafikstyrelsen. Det er Infrastrukturafdelingens forståelse, at de søfartsaktiviteter, der søges om, vil blive reguleret i henhold til international og national søfartslovgivning Redegørelsen har svært ved at leve op til sin målsætning. Den vurderer således kun i mindre grad konsekvenserne af rubinmineprojektet på social og sundhedsområdet, men beskriver i stedet status på områderne. Desværre er denne beskrivelse i ikke ringe grad fejlbehæftet. Redegørelsen bærer præg af på sundhedsområdet og på det kommunale område at have taget baggrund i ældre redegørelser og statistiske oplysninger. Sundhedsvæsenet er nu regionaliseret og der er nu storkommuner. Det betyder at redegørelsen er ukorrekt på en række områder, hvor forholdene i de gamle sundhedsdistrikter og kommuner beskrives. En korrekt vurdering af projektet er afhængig af korrekte, opdaterede og dækkende oplysninger. Det anbefales generelt at Råstofstyrelsen overfor selskabet indskærper at kendte risici skal inddrages og at redegørelsen i højere grad koncentrerer sig om effekterne af aktiviteten. Det anbefales også, at det fremadrettet Selskabet er enig med Departementet i denne betragtning. Selskabet har haft Grontmij til at udfærdige VSB en. Grontmij er kvalificeret til at udarbejde sådanne rapporter og rapporten er udfærdiget i henhold til gældende standarder. Råstofstyrelsen har desuden fulgt tilblivelsen af rapporten og er kommet med yderligere krav til indhold. Grontmij og Selskabet indsendte det indledende ansøgningsmateriale i 2011 og siden da har såvel Grontmij som selskabet været i dialog med Råstofstyrelsen for at sikre, at alle krav til rapporten blev indfriet Selskabet er opmærksom på, at nogle data og oplysninger har ændret sig af forskellige årsager. Grontmij og Selskabet har ændret identificerede faktuelle fejl, som er påpeget i høringssvarene. Det er dog selskabets overbevisning, at selvom der er data, der har ændret sig siden 2011, så vil en tidskrævende og ressourcekrævende opda 15

16 beskrives, hvornår dataindsamlingen er ophørt og det i forbindelse med referencer fra internettet angives, hvornår de er nedhentet Herudover har redegørelsen problemer med sin referenceliste, der ikke dækker de referencer, der er opgivet i teksten ligesom den samme referencer kan angives forskelligt i teksten. Som eksempel fx findes sundheds og sikkerhedsanalyse, 2010 ikke i referencelisten Miner er andre steder ofte ledsaget af øget kriminalitet, prostitution og misbrug. Dette burde være redegørelsens forfattere bekendt og burde være inddraget. Der er allerede et underskud af kvinder i aldersgruppen år i Qeqertarsuatsiat. Skæv kønsfordeling har betydning for kriminaliteten. Betydningen for kriminaliteten ved at fordoble eller tredoble overskuddet af mænd i samme aldersgruppe bør inddrages Misbrugsområdet og risiko for øget misbrug af alkohol og hash, der allerede findes i Grønland samt risiko for import af nye stoffer og en spredning af disse til lokalbefolkningen, den tættere kontakt til Nuuk og til arbejdere udefra vil betyde er ikke søgt vurderet. Vi forventer, at denne risiko bliver søgt begrænset gennem aftaler omkring øget overvågning af området i samarbejde med politi og toldvæsen, sundhedsledelse i projektet, nultolerance for rusmidler samt deltagelse i initiativer under Inuuneritta II og efterfølgende tering af disse data ikke have indflydelse på konklusionerne og derfor er disse data forblevet uændret. Departementets kommentar er taget til efterretning. Referencerne er blevet opdateret. Departementets bekymringer er taget til efterretning. Det skal dog nævnes, at den arbejdsstyrke, der ansættes til at arbejde i minen bliver indkvarteret i minelejren. Der vil være trafik igennem bygden af ansatte eller underleverandører i forbindelse med transport af personale og forsyninger. Der er dog ikke planer om at placere medarbejdere i selve bygden. Departementets bekymringer er taget til efterretning. Som nævn i Nr og grundet Selskabets og operatørens hensigt og planer om at rekruttere arbejdsstyrken lokalt forventer Selskabet ikke, at skulle rekruttere arbejdskraft fra udlandet i et omfang, der giver anledning til omtalte problemer. Selskabet, og operatøren, har en 0 tolerance overfor alkohol og euforiserende stoffer i forbindelse med udøvelse af arbejde, uanset på VSB Kapitel 12 16

17 folkesundhedsprogrammer. hvilken facilitet der arbejdes for selskabet. Ansatte ved selskabet og operatøren vil være underkastet kontrolforanstaltninger for såvel alkohol som euforiserende stoffer. Dette vil indgå som en del af den kontrakt, der indgås mellem Selskabet og medarbejderne Mens seksuelt overførte sygdomme er medtaget, så er risiko for prostitution for prostitution som følge af aktiviteten ikke medtages i VSB en Til ulykkesrisiko på arbejdspladsen bør tilføjes arbejdsmiljø, træthed (lange arbejdsdage) og brug af stoffer Afsnittet om økonomiske indikatorer: Tallene bag figur 5 9 er fra Fandtes der ikke nyere? 6.21 Der er en række af fejloplysninger og fejlfortolkninger. Nedenstående er kun eksempler. Side 41: Ivituut kommune er nedlagt og hvor fåreholdersteder er gives bygdestatus. Side 42: Engelsk som 1. fremmedsprog. Side 45: Betegnelsen selvstyreregeringen og forkert angivelse af partierne i koalitionen. Landslægen under Departementets bekymringer er taget til efterretning. Historisk set er prostitution i Grønland, selv i tilknytning til mineprojekter, ikke almindeligt forekommende. Det er dog et potentielt problem, som selskabet vil være opmærksom på. Departementets forslag vil blive taget til efterretning. Læs svar Nr Departementets kommentar er taget til efterretning. Faktuelle fejl vil blive rettet. Det pågældende afsnit er blevet omformuleret. Engelsk er ændret til 2. fremmedsprog Titlen Selvstyreregering er blevet ændret til Naalakkersuisut. Regeringspartierne er ikke forkert angivet, men ændringer mht. fed skrift VSB s. 41 VSB s. 42 VSB s

18 og ikke sideordnet med Departementet. Side 50: Grønland som medlem af Arktisk Råd. PK som sygeplejerskeforbund. Side 57: Det indtegnede projektområde er ikke i overensstemmelse med tidligere angivelser. Side 58: Hvad menes med: den offentlige sektor er den største sektor i det grønlandske erhvervsliv? Side 63: Figur 5 12 mangler. Side 70: En sætning som arbejdsløsheden er normalt forbundet med sociale problemer såsom problemer med stof og alkoholmisbrug bør nok underbygges med andet en Hansen, personlig meddelelse. Der må vægtigere argumentation til, før man kan tillade sig at stigmatiserer en så stor gruppe borgere. Side 75: Oplysningerne om sundhedsvæsenets struktur, sundhedsforskning, alkoholbehandling og Pipaluk er ikke opdateret. Fortolkningen af lovgivningen omkring ret til ydelser fra det grønlandske sundhedsvæsenet er ikke korrekte. Det er oplysningerne omkring sundheds og ulykkesforsikring heller ikke. Side 76: Sundhedsvæsenet dækker kun lægeordineret transport. I samme afsnit inddrages SAR beredskabet, hvilket ikke bør være relevant for en mine i driftsfasen. Beskrivelsen af sundhedstjenesten i Qertarsuatsiaat er ikke fuldt dækkende. er foretaget. Jævnfør organisationsdiagrammet står Landslægen netop under Departementet. Afsnittet om Grønlands engagement i Arktisk Råd er omformuleret. PK som sygeplejerskeforbund er rettet er rettet til Sygeplejerskeorganisation. Figur 5 7, s. 57 er tilpasset. Første afsnit i 5.6.1, s. 58, er omformuleret. Figur 5 12, s. 63, mangler ikke. Omtalte problemer i forbindelse med arbejdsløshed s. 70 er blevet omformuleret. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Departementets bemærkninger er taget til efterretning. VSB s. 50 VSB s. 57 VSB s. 58 VSB s. 70 VSB s. 75 VSB s

19 Side 79: Hvad er det for en kommunal retsbetjent? Side 80: Der angives ni års skolepligt. Dette er ikke korrekt. Side 81: Studiestøtte til gymnasie elever er ikke beskrevet korrekt. Side 84: Krav om grønlandsk ved uddannelse i udlandet er ikke korrekt Side 86: Sundhedspleje og sundhedsbetjening er langt fra det samme. Side 87: Der er fejl i øverste afsnit omkring SIF, omkring piktogram. Inuuneritta er for længst blevet erstattet af Inuuneritta II. Center for Sundhedsforskning er en del af SIF. Dødbringende bør erstattes med død som følge af. Der er kommet ny rapport om børnedødelighed. Side 88: Rygeandel er ikke opdateret. Hvad menes med sundhedsmyndighederne kan forklare dette usædvanlige mønster.. usædvanligt for hvad? Jævnligt alkoholforbrug bør rettes til binge drinking. Pilsnere bør erstattes af øl. Afsnittet om TB bør generelt korrigeres. Det er generaliserende langt ud over litteraturdækningen og er fejlbehæftet. TB er ikke en del af Inuuneritta. Side 89: Afsnittet om vold og overgreb generaliserer til det krænkende og bør opdateres med den nye strategi på området. Omkring skoledrop out bør overvejes Titlen er rettet til kommunal bygdefoged. Ikke korrekt. Der blev angivet 9 års undervisningspligt. Efterfølgende rettet til 10 år. Forhold vedrørende studiestøtte er tilpasset. Der er ikke beskrevet noget om grønlandsk, som et adgangsgivende krav, men som en forudsætning, hvis man efter endt uddannelse ønsker at bruge denne i Grønland. Ordet Sundhedspleje er ændret til sundhedsbetjening. Læs svar nr vedrørende opdateringer s. 87. Departementets forslag om omformulering af sætningen vedrørende dødbringende er fulgt. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Faktuelle korrektioner foretaget på side 88. Læs svar nr vedrørende opdateringer. VSB s. 79 VSB s. 80 VSB s. 81 VSB s. 86 VSB s. 87 VSB s

20 om man ikke har angivet forkert rækkefølge af begivenhederne. Side 90: Selvmord. Afsnittet er forældet og inkluderer ikke den nyeste strategi for området. I afsnittet om vold bør sproget korrigeres. Inuuneritta er afsluttet. Side 91: Afsnittet om kriminalitet bør opdateres. Politiets nye struktur er ikke medtaget. Opmærksomhed på at der er en ny kriminallov. Side 91: Det er fortsat en anstalt. Side 122: Indfødte har i denne sammenhæng en negativ klang. Side 124: Det hedder ikke metal og mekanikerskole og en mekanikeruddannelse består ikke kun af 6 måneders praktik, men er et kontinuert ansættelsesforhold Derudover har Infrastrukturafdelingen fundet en række fejl og mangler i VSB materialet som beskrevet i det følgende: På side 73 står der, at I Grønland findes der én internet og telefonudbyder, TELE Greenland A/S. Dette er ikke korrekt, idet det trådløse netværk er blevet libe Omformuleringer om emnerne er foretaget. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Ordet Institution er rettet til Anstalt i hele afsnittet. Ordet indfødte er rettet til inuitter. Der står i afsnittet beskrevet, at de studerende ikke kunne færdiggøre uddannelsen grundet manglende praktikpladser, hvilket ikke er forkert. Departementets kommentar er taget til efterretning. Afsnit er omformuleret. VSB s. 89 VSB s. 91 VSB s. 121 VSB s. 123 VSB s

21 raliseret og f.eks. Selvstyret køber sit internet gennem Comby. På side 74 står der, at Mittarfeqarfiit A/S, den grønlandske lufthavnsmyndighed, forvalter og driver lufthavne, helikoptere og helikopterlandingspladser. Denne sætning er ikke korrekt. Mittarfeqarfiit er ikke et aktieselskab og hedder således ikke A/S, men en nettostyret virksomhed. Herudover er det ikke korrekt, at Mittarfeqarfiit driver helikoptere. Mittarfeqarfiit driver lufthavnsfaciliteter, men ikke luftfartsmateriel, herunder helikoptere. På side 74 står der, at Royal Arctic Line A/S driver 13 havne i Grønland. Dette er kun delvist korrekt, idet Royal Arctic Line A/S varetager den daglige drift og lokale, funktionelle havnemyndighed af 13 havne på vegne af Selvstyret, der ejer faciliteterne. De påpegede fejl på side 74 er rettet. De påpegede fejl på side 74 er rettet. VSB s. 74 VSB s. 74 På side 74 står der, at Qeqertarsuatsiaat får forsyninger via RAL skibe (bygdeskibe) hver anden uge. Ret beset hører bygdeskibene under Royal Arctic Bygdeservice (RAB), et datterselskab til Royal Arctic Lines A/S. I dette afsnit står der yderligere, at passagerfærgerne drives af Royal Arctic Line A/S underleverandøren Arctic Umiaq Line A/S. Arctic Umiaq Line (AUL) er ikke en underleverandør til RAL, men et datterselskab, hvoraf 50 % ejes af RAL og 50 % ejes af Air Greenland. Departementets bemærkninger er taget til efterretning Ordet underleverandør er ændret til datterselskab. VSB s. 74 På side 76 står der, at Qeqertarsuatsiaat har en lille helikopterlandingsplads, som ligger ved Tele Greenlands bygning. Dette er ikke en korrekt udlægning af Selskabet har valgt at kalde omtalte facilitet for helikopterlandingsdæk idet der er tale om en VSB s

22 disse faciliteter. Der er ingen godkendte landingsfaciliteter i Qeqertarsuatsiaat, og rent luftfartsteknisk kan det ikke omtales som en helikopterlandingsplads. Landinger i Qeqertarsuatsiaat er, uanset hvor de udføres i bygden på nuværende tidspunkt, at betragte som landinger i terræn, og således underlagt de særlige bestemmelser, der gælder for landing i terræn som defineret i BL 3 31, Selvvalg af helikopterflyvepladser. facilitet oprettet med henblik på og udelukkende for at en helikopter kan lande ved siden af Tele Greenlands facilitet i Qeqertarsuatsiaat. På side 98 står der om helikopterlandinger, at grundet den begrænsede tilgængelighed til den eksisterende helikopterlandingsplads, landede helikopteren et andet sted tæt på bygden. PAN modsætter sig at omtale helikopterlandingsfaciliteterne ved Tele som den eksisterende helikopterlandingsplads, idet denne ikke i luftfartsteknisk forstand kan betragtes som en etableret helipad. Det følger heraf på side 127, at der har været lokale ønsker om, at TNG modernisere den eksisterende helikopterlandingsplads. PAN vil understrege, at der i den forbindelse først ville skulle oprettes en decideret helipad, hvortil jævnlige flyvninger ville kunne foretages. BL 3 31, som regulerer selvvalg af helikopterflyvepladser, har bl.a. som krav under pkt , at en selvvalgt helikopterflyveplads højst må anvendes 4 dage inden for en periode af 30 dage af samme luftfartsforetagende. Såfremt regulær flyvning til Qeqertarsuatsiaat forventes ville en decideret etablering af en helipad sandsynligvis være en nødvendighed. Se ovenstående besvarelse. Selskabet mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er nyttigt at gå ind i forklarende detaljer om, hvorvidt selskabet skal modernisere eksisterede helikopterlandingsdæk eller eventuelt finansiere en decideret helipad, idet dette ikke er relevant i den kontekst faciliteterne her er omtalt. VSB s

Departementet har kun få bemærkninger til det foreliggende projekt som sådan, men har en række kommentarer til selve VSB en.

Departementet har kun få bemærkninger til det foreliggende projekt som sådan, men har en række kommentarer til selve VSB en. Peqqissutsimut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed og Infrastruktur Råstofstyrelsen, Her Svar høring af VSB for rubinmine ved Aappaluttoq (True North Gems) Departementet for

Læs mere

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq

Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Høringsmøde for True North Gems rubin- og safirprojekt Aappaluttoq Naalakkersuisuts målsætninger Hvorfor Råstofprojekter? Velfærd: For at sikre flere penge til vores sygehuse, alderdomshjem, daginstitutioner,

Læs mere

Foreningen 16. August Høringssvar til TNG Aappaluttoq projekt

Foreningen 16. August Høringssvar til TNG Aappaluttoq projekt 2013 Foreningen 16. August Høringssvar til TNG Aappaluttoq projekt 12-09-2013 Side 1 af 17 Forord.... 3 Foreningen 16. August... 4 Miljø/Tailings:... 5 Second opinion.... 6 Markedsvilkår.... 9 Bæredygtighedsprincipper....

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB) af Ironbark Zinc Limiteds projekt ved Citronen Fjord Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Januar 2016 Overblik over VSB-processen VSB Rapport

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009.

Området har derfor kunnet ansøges af fastboende efter reglerne om småskala efterforskning og udnyttelse siden 2009. Anlngaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoner NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEHLANO Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq HER Svar på

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT PROJEKTGENNEMGANG VURDERING AF SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED (VSB) VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) Møder I Qeqqata Kommunia 8.-10. maj 2015 Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT GENNEMGANG

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Universitetet, Nuuk, d. 28. august 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter

NAALAKKERSUISUT. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit HER. Svar på 37-spørgsmål 2014-088 Råstofprojekter Inuussutlssarsiornermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GQVERNMENT QF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond Siumut Besvarelse af 36 spørgsmål 2010-161 fra Aleqa Hammond I medfør af Inatsisartuts forretningsordens

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

Nuuk d. 02. januar 2012. Departementet for Uddannelse og Forskning. Postboks 1029. 3900 Nuuk. Palle Christiansen, Naalakersuisoq

Nuuk d. 02. januar 2012. Departementet for Uddannelse og Forskning. Postboks 1029. 3900 Nuuk. Palle Christiansen, Naalakersuisoq Nuuk d. 02. januar 2012 Til: Departementet for Uddannelse og Forskning Postboks 1029 3900 Nuuk Att.: Cc.: Palle Christiansen, Naalakersuisoq Mikael Kristensen, Departementschef Jesper V. Nielsen, AC Fuldmægtig

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed. Copyright 2012 Grontmij A/S

Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed. Copyright 2012 Grontmij A/S Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed Processen for VSB (SIA) Plan for omfang + ToRs BMP gennemgang og kommentarer Interessentdeltagelse Minimum 1-2 år IBA-forhandlinger mellem BMP, kommune og licensindehaver

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Vedr. True North Gems Aappaluttoq rubin- og safirmineprojektet nær Qeqertarsuatsiaat

Vedr. True North Gems Aappaluttoq rubin- og safirmineprojektet nær Qeqertarsuatsiaat WWF Verdensnaturfonden Tlf. 35363635 Svanevej 12 2400 København NV wwf@wwf.dk www.wwf.dk København, 11. september 2013 Vedr. True North Gems Aappaluttoq rubin- og safirmineprojektet nær Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016

Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Udenlandske investeringer i Grønland? IDA Global Development 12. september 2016 Målsætning: En selvbærende økonomi Indkomst per indbygger 1.000 DKK 600 400 200 0 5. Norge 16. Danmark Grønland 22. Island

Læs mere

Borgermøde i Maniitsoq

Borgermøde i Maniitsoq Borgermøde i Maniitsoq 8. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca.50 mødte op Spørgsmål fra salen Morten Siegstad: Hvilken by vil Hudson Resources bruge som base, når minedriften starter. Skal der oprettes arbejdsplads

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

December Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

December Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2011 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet 1. 2. Stk.3. 3. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 4. 5. Formål og anvendelsesområde Generelt Kommentar [NN1]: Bekendtgørelsen

Læs mere

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet

Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Pressemøde 21. maj 2013 Naalakkersuisoq for erhverv, råstoffer og arbejdsmarked Jens-Erik Kirkegaard Nye initiativer på råstof- og arbejdsmarkedsområdet Temaer til dagens pressemøde 1. Bekæmpelse af arbejdsløsheden,

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2016 EM 2016/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Efter vedtagelsen af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens under forårssamlingen 2016,

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement Høringssvar afgivet af små skala operatørerne "Ice Cold Gems" i forbindelse med "Redegørelse om samfundsmæssig perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv" Generelt kommentar: Man bør

Læs mere

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi)

Tilsynsrapporten (hvad har vi skrevet) Socialtilsynets kommentarer (Hvad ændrer vi) Tilbuddets kommentarer (med angivelse af hvor i rapporten, side, tema, kriterium, indikator) Vi undre os over, at Tilsynet finder det nødvendigt i den samlede vurdering at videregive specifikke uddannelsesønsker

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området.

Vedrørende 37 spørgsmål på børn og unge området. liaqutariinnermut Inatsisinillu Atortltsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Justitsvæsen NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Monitorerings- og Evalueringsrapport 2015 for IBA-en for Rubinminen ved Aappaluttoq GRØNLAND

Monitorerings- og Evalueringsrapport 2015 for IBA-en for Rubinminen ved Aappaluttoq GRØNLAND Monitorerings- og Evalueringsrapport 2015 for IBA-en for Rubinminen ved Aappaluttoq GRØNLAND 1 Udarbejdet af: True North Gems Greenland Imaneq 33, 5. sal Postboks 990 3900 Nuuk, Grønland Tabel 1 Rapporterings-

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem ET TRYGT ARBEJDSMARKED Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem 2015 1 Forord I denne folder kan du læse om 16 forslag fra Naalakkersuisut, som skal sikre Grønland en styrket fremtid

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Økonomisk selvstændighed

Økonomisk selvstændighed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk selvstændighed Torben M. Andersen Økonomisk Råds Seminar 28. januar 2017 Selvbærende økonomi Flest muligt bliver selvforsørgende med rimelige

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016

Referat af Råstof- og Infrastrukturudvalgets ordinære møde 2/2016, den 11. maj 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Udnyttelse af muligheder ved Tasersiaq Punkt 03 Hudson Resources besøg til Qeqqata Kommunia sammen med Europæiske Investerings Bank (EIB)

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015

Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qaqortoq Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zink- og blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 4. februar 2016 Spørgsmål fra salen Christian Lynge

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Til : Råstofdirektoratet

Til : Råstofdirektoratet Til : Råstofdirektoratet Box 1068 3900 Nuuk Grønland Telefon: (+299) 327257 Telefax: (+299) 327257 Homepage: www.venture.gl Nuuk den 21. april 2010 Vedr.: Offentlig høring af ansøgning om efterforskningsboringer

Læs mere