Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt"

Transkript

1 Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal For True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt Udarbejdet af True North Gems Version 02. Januar

2 Indholdsfortegnelse I. Høringssvar relateret til VSB Grønlands Politi Grønlands Arbejdsgiverforening Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VSB) KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia WWF Arbejdstilsynet Foreningen 16. august Niels Eske Madsen ICC Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug GEUS II. Høringssvar relateret til VVM Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Naturafdeling og Miljøafdeling DCE/GN Flemming Hybholt Grønlands Arbejdsgiverforening Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VVM) KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia WWF Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Klima og Energiafdeling (VVM)

3 12. Foreningen 16. august Niels Eske Madsen ICC Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug GEUS III. Samlede Høringssvar samt referater fra Offentlige Høringsmøder Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Naturafdeling og Miljøafdeling Grønlands Politi DCE/GN Flemming Hybholt Grønlands Arbejdsgiverforening Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VSB) Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VVM) KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia WWF Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Klima og Energiafdeling (VVM) Arbejdstilsynet Foreningen 16. august Niels Eske Madsen ICC Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug

4 17. GEUS IV. Mødereferater fra Offentlige Høringsmøder Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qeqertarsuatsiaat, 26. august Spørgsmål og svar fra borgermøde i Paamiut, 27. august Spørgsmål og svar fra borgermøde i Nuuk, 29. august

5 I. Høringssvar relateret til VSB 5

6 2. Grønlands Politi Nr. Spørgsmål/bemærkninger True North Gems Inc. s svar Kommentarer fra myndighederne Ændringer til VVM/VSB 2.1 Mineraludvindingen og råstofområdet er som sagsområde helt specielt, idet alene transporten til gernings /uheldsstedet er forbundet med udfordringer, ligesom der skal gøres grundige forberedelser inden personalet bringes til gerningsstedet. I forbindelse med godkendelse af lejren vil selskabet udfærdige Sikkerheds og Beredskabsplaner. Alle planer vil blive godkendt af Råstofstyrelsen. Råstofstyrelsen: Det er et krav fra råstofmyndigheden at den der udøver råstofvirksomhed, er ansvarlig for etablering af et passende beredskab. Beredskabet skal være beskrevet i beredskabsplaner, der til enhver tid skal holdes opdateret samt afspejle det konkrete aktivitetsniveau. Råstofmyndigheden vil kontinuerligt vurdere om beredskabet er tilstrækkeligt og føre tilsyn med dette. 2.2 Beredskabsplanerne tager udgangspunkt i at begrænse skader i følgende prioritet: Menneskeliv miljø dyr/materielle værdier 2.3 Samtidig skal det tilstræbes at have en god og saglig dialog med Råstofstyrelsen og mineoperatør/selskabet således, at det gode og konstruktive samarbejde fastholdes og udbygges. Læs svar Nr. 2.1 Selskabet er enig med Politiet omkring dette. Selskabet vil, i samarbejde med operatøren, etablere kontakt til Politiet og sørge for, at der vil være procedurer for etablering af kontakt mellem Politiet, operatøren og Selskabet. Råstofstyrelsen: Læs svar nr. 2.1 Råstofstyrelsen: Råstofstyrelsen bidrager gerne til at det gode og konstruktive samarbejde med politiet fastholdes og ud 6

7 bygges. 7

8 5. Grønlands Arbejdsgiverforening Nr. Spørgsmål/bemærkninger True North Gems Inc. s svar Kommentarer fra myndighederne Ændringer til VVM/VSB 5.1 I redegørelsen savner GA en samlet oversigt over de arbejdsopgaver TNG forventer, dels i konstruktionsfasen, dels i driftsfasen. Oversigten kunne efter GA s opfattelse også indeholde oplysning om forventet antal beskæftigede for at løse opgaven. GA s efterspørgsel er taget til efterretning. De ønskede oplysninger for anlægsfasen er endnu ikke til rådighed. Operatøren, der bliver ansvarlig for planlægningen og selve udførelsen af anlægsfasen arbejder for tiden på at færdiggøre alle ansøgninger i forbindelse med 86 i Råstofloven. De ønskede oplysninger i forbindelse med produktionsfasen er forklaret I VSB en afsnit 4.5.2, specifikt tabel I denne sammenhæng er det GA s vurdering, at det kunne være hensigtsmæssigt med en uddybende forklaring på valg af projektform (EPCM og lign.) i etableringsfasen. 5.3 I redegørelsen er det nævnt, at det forventes, at en hovedentreprenør skal have det overordnede tilsyn med underentreprenører. GA anbefaler, at det præciseres hvorledes projektorganisationen i etableringsfasen forventes. Og at det samtidig fremgår hvem i projektet, der har ansvaret for de løbende udbudsopgaver, materiale og vurdering af indkomne tilbud samt Læs svar Nr Efter at selskabet har indgivet sin ansøgning om Udnyttelsestilladelse har Selskabet underskrevet en partnerskabsaftale med LNS Greenland. Med denne kontrakt har selskabet sikret sig en operatør for såvel anlægs som produktionsfasen. Det er operatørens ansvar at bygge og anlægge al infrastruktur i forbindelse med minen. 8

9 hvor de fysisk placeres. LNS Greenland er et grønlandsk selskab med base I Qaqortoq og Nuuk. De er bl.a. valgt som partner og operatør fordi de netop er et grønlandsk selskab. De benytter sig af lokale underleverandører og de ansætter medarbejdere lokalt. Foranstaltninger for at sikre dette vil indgå som en del af IBA forhandlingerne. 5.4 I redegørelsen nævnes eksempler på opgaver (drift og etablering), der forventes udbudt lokalt såsom transport og serviceydelser. Disse bør konkretiseres for at øge målopfyldelsen i forhold til, at lokale virksomheder får indsigt i mulige opgaver set i lyset af behovet for forberedelse. 5.5 Det er GA s vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt såfremt TNG offentliggør de grundlæggende certificeringer indenfor HSE samt transport (passager og gods), der kræves forud for arbejde og levering i og til minen. I den sammenhæng bør det også fremgå, såfremt der er krav om væsentlige, specifikke certificeringer. 5.6 I redegørelsen fremgår det, at der ikke er indgået aftale med uddannelsesinstitutioner om kompetenceforberedende kurser m.v. for lokale medarbejde med henblik på job i minen. GA anbefaler, at TNG iværksætter disse tiltag hurtigst muligt og i samarbejde med lokale udbydere for at sikre de nødvendige færdigheder og dermed større Læs svar Nr GA s vurdering er taget til efterretning. GA s anbefalinger er taget til efterretning. Der er allerede på nuværende tidspunkt etableret kontakt mellem Selskabet, operatøren og Råstofskolen, og der bliver arbejdet på at lave uddannelsesprogrammer målrettet den lokale arbejdsstyrke med henblik på at kvalificere dis 9

10 mulighed for job i minen. 5.7 I den forbindelse bør det overvejes at indarbejde en projekttidsplan, der illustrerer hvornår i faserne de forskellige uddannelsesmæssige og kompetencegivende forløb skal starte og slutte dette for at sikre, at den nødvendige arbejdskraft er til stede, f.eks. oplæringen af sorteringsmedarbejdere på sorteringsanlægget i Nuuk. 5.8 GA bemærker i øvrigt, at der konkret laves jobopslag m.v. i aviser og på KNR. GA anbefaler, at der også laves elektroniske jobopslag på de nationale jobportaler. se til de kommende stillinger. GA s forslag er taget til efterretning. Selskabet anbefaler, at dette udfærdiges i forbindelse med IBA forhandlingerne. Selskabet er enig med GA i dette forslag og vil tage højde for dette fremadrettet. 10

11 6. Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VSB) Nr. Spørgsmål/bemærkninger True North Gems Inc. s svar Kommentarer fra myndighederne Ændringer til VVM/VSB 6.1 Departementet for Sundhed og Infrastruktur har ikke været inddraget som interessent i VSB en. Det opfatter vi som en stor mangel. Vi har en forventning om, at krav om brobygning til sundhedsvæsenet og til det nationale beredskab samt til sundhedsovervågning i stedet bliver inddraget i udnyttelsestilladelsen og i IBA en. Departementets forventninger er taget til efterretning. Når et efterforskningsselskab påbegynder efterforskning i Grønland, bliver selskabet oplyst, at der er en 1 dørs politik indenfor Råstofområdet. Dette er gennem Råstofstyrelsen. Råstofstyrelsen: Departementet for Sundhed vil blive inddraget i udarbejdelsen af efterfølgende godkendelser. 6.2 Selvom minedriften er lokal kan den få betydning for hele samfundet pga. udvikling af vækst og ikke vækstområder, migration og immigration. Lokal minedrift kan derfor få general betydning for folkesundheden. I udlandet er fundet, at minedrift ud over de positive betydninger også har øget kriminalitet, prostitution og misbrug. Herudover kan minedrift få betydning for import og spredning af smitsomme sygdomme. 6.3 Det må forventes, at projektet betydning for folkesundheden er klarlagt. Denne forventning er ikke opfyldt med den nuværende VSB. Projektet må bidrage til den eksisterende nationale og lokale overvågning af folkesundheden under Departementet for Sundhed og Departementets udtalelse er taget til efterretning. Selskabet vil overholde alle rapporterings og Sikkerhedskrav. Råstofstyrelsen: Se svar 6.1. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Minen og dens relaterede aktiviteter vurderes ikke at få større indflydelse på folkesundheden end f.eks. guldminen Nalunaq og olivinminen Seqi har haft. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Se svar i

12 Infrastruktur, så projektets eventuelle virkninger kan overvåges og der kan tages hånd om eventuelle negative effekter. Herudover må i projektet sikres sundhedsledelse, deltagelse i aktiviteter og indsatser under Inuuneritta II og nul tolerance politikker for alkohol og stoffer. 6.4 Sundhedsvæsenet er i dag dimensioneret til at dække den lokale befolknings behov. Krav til sundhedsbetjening vil være forskellige i en kortvarig og hektisk anlægsfase og en driftsfase, hvor der i der i højere grad er tale om brug af grønlandsk arbejdskraft. Det burde være muligt ud fra lignende projekter at kunne give en vurdering af mineprojektets forventede kvalitative og kvantitative betydning for sundhedsvæsenet ydelser og kapacitet. 6.5 For miner, der som denne ikke ligger i relation til en by/bygd, skal spørgsmålet om fordeling af ansvaret for betjeningen mellem licenshaver og sundhedsvæsenet afklares fremadrettet, da denne mine er for lille til selv at kunne dække et evt. behov for specialiseret behandling. Det giver økonomiske og praktiske udfordringer for sundhedsvæsenet lokalt. Løsningen kun findes gennem samarbejde og brobygning mellem råstofindustrien og det lokale sundhedsvæsen. Det anbefales, at der i IBA en stilles krav om, at licens Departementets udtalelse er taget til efterretning. Departementets udtalelser og anbefalinger er taget til efterretning. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Grønland har allerede i flere år haft en mine Nalunaq i Sydgrønland der har været i drift fra True North Gems rubinmines medarbejderstab vil være mindre end Nalunaq s så det vurderes ikke at projektets kvalitative og kvantitative betydning for sundhedsvæsenets ydelser og kapacitet vil adskille sig væsentligt fra Nalunaq s. Råstofstyrelsen: Se svar i 6.1. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Se svar i 6.1 og

13 haver skal indgå en aftale om betjening med sundhedsvæsenet i projektets konstruktionsfase. 6.6 Smittespredning er et evigt aktuelt område. Nye alvorlige infektioner eller spredning af multiresistente bakterier kan i værste fald lamme sundhedsvæsenets øvrige aktiviteter. For at undgå spredning af nye infektiøse sygdomme eller multiresistente bakterier bør arbejdstagere screenes og opfylde vaccinationsanbefalinger fra Landslægeembedet. Dette bør adresseres i VSB en og inddrages i IBA forhandlingerne. 6.7 Sundhedsbetjening har retssikkerhedsmæssige aspekter. Det skal sikres, at der er klageadgang over sundhedsbetjeningen i minen og en overvågning af sundhedstilstanden i minerne og af sundhedspersonalet knyttet til minerne. 6.8 Selvom sundhedsberedskabet i minen efter gældende regler er et område under tilladelsen skal også sikres en høj grad af brobygning til sundhedsvæsenets og de øvrige offentlige sektorers beredskab. Opbygningen og dimensioneringen af beredskabet skal ske ud fra risiko og sårbarhedsanalyser på området. Dette er ifølge VSB en ikke sket. Det er ikke mindst vigtigt når den planlagte arbejdstid er 12 timer dagligt alle ugens dage. En så høj belastning kan give øget risiko for arbejdsskader og ulykker. 6.9 Minen forventer at have en paramediciner ansat. Det skal gøres opmærksom på, at paramedicinere uanset uddannelsesmæssig baggrund ikke kan gives Læs svar Nr Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Råstofstyrelsen: Se svar nr Råstofstyrelsen: Se svar nr Råstofstyrelsen: Se svar nr Råstofstyrelsen: 13

14 autorisation i Grønland. Departementet for Sundhed og Infrastruktur forventer, at sundhedslovgivningen også på dette område overholdes. Brug af autoriseret sundhedspersonale har ikke mindst betydning for mulighed for lægemiddelrekvisition Det er vigtigt, at de planlagte uddannelser er kompetencegivende. Det er vigtigt at skabe sammenhæng og synergi med den grønlandske uddannelsesstruktur. På sundhedsområdet kan fx anbefales portørrederuddannelsen På sundhedsområdet er det glædeligt, at der i rapporten lægges op til klare kriterier for anvendelse af det lokale sundhedsvæsen og at behovet skal vurderes i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Vi ser frem til dette samarbejde. Herudover vil vi gerne medvirke til en plan for kompetencer og uddannelse af sundhedspersonalet i minen Foreslår, at man også måler på kontakter til sundhedsvæsenet, politiet og kommunen. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets forslag er taget til efterretning. Se svar nr. 6.1 Råstofstyrelsen: Se svar nr. 6.1 Råstofstyrelsen: Se svar nr Infrastrukturafdelingen har noteret sig, at der i forbindelse med udvindingsprojektet er planlagt nye infrastrukturanlæg, herunder vej, anløbsbroer og muligvis konstruktion af en helikopterlandingsplads. Infrastrukturafdelingen er af den forståelse, at ansvar relateret til planlægning, udførelse, vedligeholdelse og tilsyn med disse anlæg sker i henhold til Råstofloven, og at dette derfor hører under Råstofdirektoratet. Dog skal det tilføjes, at luftfartsområdet ikke er hjemtaget, og Selskabet er opmærksom på dette. Departementets bemærkninger er taget til efterretning. 14

15 det dermed er de danske myndigheder samt lovgivning som skal overholdes. Trafikstyrelsen er tilsynsførende myndighed på luftfartsområdet, og en helikopterlandingsplads vil være underlagt Bestemmelser for Civil Luftfart der udstedes af Trafikstyrelsen. Det er Infrastrukturafdelingens forståelse, at de søfartsaktiviteter, der søges om, vil blive reguleret i henhold til international og national søfartslovgivning Redegørelsen har svært ved at leve op til sin målsætning. Den vurderer således kun i mindre grad konsekvenserne af rubinmineprojektet på social og sundhedsområdet, men beskriver i stedet status på områderne. Desværre er denne beskrivelse i ikke ringe grad fejlbehæftet. Redegørelsen bærer præg af på sundhedsområdet og på det kommunale område at have taget baggrund i ældre redegørelser og statistiske oplysninger. Sundhedsvæsenet er nu regionaliseret og der er nu storkommuner. Det betyder at redegørelsen er ukorrekt på en række områder, hvor forholdene i de gamle sundhedsdistrikter og kommuner beskrives. En korrekt vurdering af projektet er afhængig af korrekte, opdaterede og dækkende oplysninger. Det anbefales generelt at Råstofstyrelsen overfor selskabet indskærper at kendte risici skal inddrages og at redegørelsen i højere grad koncentrerer sig om effekterne af aktiviteten. Det anbefales også, at det fremadrettet Selskabet er enig med Departementet i denne betragtning. Selskabet har haft Grontmij til at udfærdige VSB en. Grontmij er kvalificeret til at udarbejde sådanne rapporter og rapporten er udfærdiget i henhold til gældende standarder. Råstofstyrelsen har desuden fulgt tilblivelsen af rapporten og er kommet med yderligere krav til indhold. Grontmij og Selskabet indsendte det indledende ansøgningsmateriale i 2011 og siden da har såvel Grontmij som selskabet været i dialog med Råstofstyrelsen for at sikre, at alle krav til rapporten blev indfriet Selskabet er opmærksom på, at nogle data og oplysninger har ændret sig af forskellige årsager. Grontmij og Selskabet har ændret identificerede faktuelle fejl, som er påpeget i høringssvarene. Det er dog selskabets overbevisning, at selvom der er data, der har ændret sig siden 2011, så vil en tidskrævende og ressourcekrævende opda 15

16 beskrives, hvornår dataindsamlingen er ophørt og det i forbindelse med referencer fra internettet angives, hvornår de er nedhentet Herudover har redegørelsen problemer med sin referenceliste, der ikke dækker de referencer, der er opgivet i teksten ligesom den samme referencer kan angives forskelligt i teksten. Som eksempel fx findes sundheds og sikkerhedsanalyse, 2010 ikke i referencelisten Miner er andre steder ofte ledsaget af øget kriminalitet, prostitution og misbrug. Dette burde være redegørelsens forfattere bekendt og burde være inddraget. Der er allerede et underskud af kvinder i aldersgruppen år i Qeqertarsuatsiat. Skæv kønsfordeling har betydning for kriminaliteten. Betydningen for kriminaliteten ved at fordoble eller tredoble overskuddet af mænd i samme aldersgruppe bør inddrages Misbrugsområdet og risiko for øget misbrug af alkohol og hash, der allerede findes i Grønland samt risiko for import af nye stoffer og en spredning af disse til lokalbefolkningen, den tættere kontakt til Nuuk og til arbejdere udefra vil betyde er ikke søgt vurderet. Vi forventer, at denne risiko bliver søgt begrænset gennem aftaler omkring øget overvågning af området i samarbejde med politi og toldvæsen, sundhedsledelse i projektet, nultolerance for rusmidler samt deltagelse i initiativer under Inuuneritta II og efterfølgende tering af disse data ikke have indflydelse på konklusionerne og derfor er disse data forblevet uændret. Departementets kommentar er taget til efterretning. Referencerne er blevet opdateret. Departementets bekymringer er taget til efterretning. Det skal dog nævnes, at den arbejdsstyrke, der ansættes til at arbejde i minen bliver indkvarteret i minelejren. Der vil være trafik igennem bygden af ansatte eller underleverandører i forbindelse med transport af personale og forsyninger. Der er dog ikke planer om at placere medarbejdere i selve bygden. Departementets bekymringer er taget til efterretning. Som nævn i Nr og grundet Selskabets og operatørens hensigt og planer om at rekruttere arbejdsstyrken lokalt forventer Selskabet ikke, at skulle rekruttere arbejdskraft fra udlandet i et omfang, der giver anledning til omtalte problemer. Selskabet, og operatøren, har en 0 tolerance overfor alkohol og euforiserende stoffer i forbindelse med udøvelse af arbejde, uanset på VSB Kapitel 12 16

17 folkesundhedsprogrammer. hvilken facilitet der arbejdes for selskabet. Ansatte ved selskabet og operatøren vil være underkastet kontrolforanstaltninger for såvel alkohol som euforiserende stoffer. Dette vil indgå som en del af den kontrakt, der indgås mellem Selskabet og medarbejderne Mens seksuelt overførte sygdomme er medtaget, så er risiko for prostitution for prostitution som følge af aktiviteten ikke medtages i VSB en Til ulykkesrisiko på arbejdspladsen bør tilføjes arbejdsmiljø, træthed (lange arbejdsdage) og brug af stoffer Afsnittet om økonomiske indikatorer: Tallene bag figur 5 9 er fra Fandtes der ikke nyere? 6.21 Der er en række af fejloplysninger og fejlfortolkninger. Nedenstående er kun eksempler. Side 41: Ivituut kommune er nedlagt og hvor fåreholdersteder er gives bygdestatus. Side 42: Engelsk som 1. fremmedsprog. Side 45: Betegnelsen selvstyreregeringen og forkert angivelse af partierne i koalitionen. Landslægen under Departementets bekymringer er taget til efterretning. Historisk set er prostitution i Grønland, selv i tilknytning til mineprojekter, ikke almindeligt forekommende. Det er dog et potentielt problem, som selskabet vil være opmærksom på. Departementets forslag vil blive taget til efterretning. Læs svar Nr Departementets kommentar er taget til efterretning. Faktuelle fejl vil blive rettet. Det pågældende afsnit er blevet omformuleret. Engelsk er ændret til 2. fremmedsprog Titlen Selvstyreregering er blevet ændret til Naalakkersuisut. Regeringspartierne er ikke forkert angivet, men ændringer mht. fed skrift VSB s. 41 VSB s. 42 VSB s

18 og ikke sideordnet med Departementet. Side 50: Grønland som medlem af Arktisk Råd. PK som sygeplejerskeforbund. Side 57: Det indtegnede projektområde er ikke i overensstemmelse med tidligere angivelser. Side 58: Hvad menes med: den offentlige sektor er den største sektor i det grønlandske erhvervsliv? Side 63: Figur 5 12 mangler. Side 70: En sætning som arbejdsløsheden er normalt forbundet med sociale problemer såsom problemer med stof og alkoholmisbrug bør nok underbygges med andet en Hansen, personlig meddelelse. Der må vægtigere argumentation til, før man kan tillade sig at stigmatiserer en så stor gruppe borgere. Side 75: Oplysningerne om sundhedsvæsenets struktur, sundhedsforskning, alkoholbehandling og Pipaluk er ikke opdateret. Fortolkningen af lovgivningen omkring ret til ydelser fra det grønlandske sundhedsvæsenet er ikke korrekte. Det er oplysningerne omkring sundheds og ulykkesforsikring heller ikke. Side 76: Sundhedsvæsenet dækker kun lægeordineret transport. I samme afsnit inddrages SAR beredskabet, hvilket ikke bør være relevant for en mine i driftsfasen. Beskrivelsen af sundhedstjenesten i Qertarsuatsiaat er ikke fuldt dækkende. er foretaget. Jævnfør organisationsdiagrammet står Landslægen netop under Departementet. Afsnittet om Grønlands engagement i Arktisk Råd er omformuleret. PK som sygeplejerskeforbund er rettet er rettet til Sygeplejerskeorganisation. Figur 5 7, s. 57 er tilpasset. Første afsnit i 5.6.1, s. 58, er omformuleret. Figur 5 12, s. 63, mangler ikke. Omtalte problemer i forbindelse med arbejdsløshed s. 70 er blevet omformuleret. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Departementets bemærkninger er taget til efterretning. VSB s. 50 VSB s. 57 VSB s. 58 VSB s. 70 VSB s. 75 VSB s

19 Side 79: Hvad er det for en kommunal retsbetjent? Side 80: Der angives ni års skolepligt. Dette er ikke korrekt. Side 81: Studiestøtte til gymnasie elever er ikke beskrevet korrekt. Side 84: Krav om grønlandsk ved uddannelse i udlandet er ikke korrekt Side 86: Sundhedspleje og sundhedsbetjening er langt fra det samme. Side 87: Der er fejl i øverste afsnit omkring SIF, omkring piktogram. Inuuneritta er for længst blevet erstattet af Inuuneritta II. Center for Sundhedsforskning er en del af SIF. Dødbringende bør erstattes med død som følge af. Der er kommet ny rapport om børnedødelighed. Side 88: Rygeandel er ikke opdateret. Hvad menes med sundhedsmyndighederne kan forklare dette usædvanlige mønster.. usædvanligt for hvad? Jævnligt alkoholforbrug bør rettes til binge drinking. Pilsnere bør erstattes af øl. Afsnittet om TB bør generelt korrigeres. Det er generaliserende langt ud over litteraturdækningen og er fejlbehæftet. TB er ikke en del af Inuuneritta. Side 89: Afsnittet om vold og overgreb generaliserer til det krænkende og bør opdateres med den nye strategi på området. Omkring skoledrop out bør overvejes Titlen er rettet til kommunal bygdefoged. Ikke korrekt. Der blev angivet 9 års undervisningspligt. Efterfølgende rettet til 10 år. Forhold vedrørende studiestøtte er tilpasset. Der er ikke beskrevet noget om grønlandsk, som et adgangsgivende krav, men som en forudsætning, hvis man efter endt uddannelse ønsker at bruge denne i Grønland. Ordet Sundhedspleje er ændret til sundhedsbetjening. Læs svar nr vedrørende opdateringer s. 87. Departementets forslag om omformulering af sætningen vedrørende dødbringende er fulgt. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Faktuelle korrektioner foretaget på side 88. Læs svar nr vedrørende opdateringer. VSB s. 79 VSB s. 80 VSB s. 81 VSB s. 86 VSB s. 87 VSB s

20 om man ikke har angivet forkert rækkefølge af begivenhederne. Side 90: Selvmord. Afsnittet er forældet og inkluderer ikke den nyeste strategi for området. I afsnittet om vold bør sproget korrigeres. Inuuneritta er afsluttet. Side 91: Afsnittet om kriminalitet bør opdateres. Politiets nye struktur er ikke medtaget. Opmærksomhed på at der er en ny kriminallov. Side 91: Det er fortsat en anstalt. Side 122: Indfødte har i denne sammenhæng en negativ klang. Side 124: Det hedder ikke metal og mekanikerskole og en mekanikeruddannelse består ikke kun af 6 måneders praktik, men er et kontinuert ansættelsesforhold Derudover har Infrastrukturafdelingen fundet en række fejl og mangler i VSB materialet som beskrevet i det følgende: På side 73 står der, at I Grønland findes der én internet og telefonudbyder, TELE Greenland A/S. Dette er ikke korrekt, idet det trådløse netværk er blevet libe Omformuleringer om emnerne er foretaget. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Ordet Institution er rettet til Anstalt i hele afsnittet. Ordet indfødte er rettet til inuitter. Der står i afsnittet beskrevet, at de studerende ikke kunne færdiggøre uddannelsen grundet manglende praktikpladser, hvilket ikke er forkert. Departementets kommentar er taget til efterretning. Afsnit er omformuleret. VSB s. 89 VSB s. 91 VSB s. 121 VSB s. 123 VSB s

21 raliseret og f.eks. Selvstyret køber sit internet gennem Comby. På side 74 står der, at Mittarfeqarfiit A/S, den grønlandske lufthavnsmyndighed, forvalter og driver lufthavne, helikoptere og helikopterlandingspladser. Denne sætning er ikke korrekt. Mittarfeqarfiit er ikke et aktieselskab og hedder således ikke A/S, men en nettostyret virksomhed. Herudover er det ikke korrekt, at Mittarfeqarfiit driver helikoptere. Mittarfeqarfiit driver lufthavnsfaciliteter, men ikke luftfartsmateriel, herunder helikoptere. På side 74 står der, at Royal Arctic Line A/S driver 13 havne i Grønland. Dette er kun delvist korrekt, idet Royal Arctic Line A/S varetager den daglige drift og lokale, funktionelle havnemyndighed af 13 havne på vegne af Selvstyret, der ejer faciliteterne. De påpegede fejl på side 74 er rettet. De påpegede fejl på side 74 er rettet. VSB s. 74 VSB s. 74 På side 74 står der, at Qeqertarsuatsiaat får forsyninger via RAL skibe (bygdeskibe) hver anden uge. Ret beset hører bygdeskibene under Royal Arctic Bygdeservice (RAB), et datterselskab til Royal Arctic Lines A/S. I dette afsnit står der yderligere, at passagerfærgerne drives af Royal Arctic Line A/S underleverandøren Arctic Umiaq Line A/S. Arctic Umiaq Line (AUL) er ikke en underleverandør til RAL, men et datterselskab, hvoraf 50 % ejes af RAL og 50 % ejes af Air Greenland. Departementets bemærkninger er taget til efterretning Ordet underleverandør er ændret til datterselskab. VSB s. 74 På side 76 står der, at Qeqertarsuatsiaat har en lille helikopterlandingsplads, som ligger ved Tele Greenlands bygning. Dette er ikke en korrekt udlægning af Selskabet har valgt at kalde omtalte facilitet for helikopterlandingsdæk idet der er tale om en VSB s

22 disse faciliteter. Der er ingen godkendte landingsfaciliteter i Qeqertarsuatsiaat, og rent luftfartsteknisk kan det ikke omtales som en helikopterlandingsplads. Landinger i Qeqertarsuatsiaat er, uanset hvor de udføres i bygden på nuværende tidspunkt, at betragte som landinger i terræn, og således underlagt de særlige bestemmelser, der gælder for landing i terræn som defineret i BL 3 31, Selvvalg af helikopterflyvepladser. facilitet oprettet med henblik på og udelukkende for at en helikopter kan lande ved siden af Tele Greenlands facilitet i Qeqertarsuatsiaat. På side 98 står der om helikopterlandinger, at grundet den begrænsede tilgængelighed til den eksisterende helikopterlandingsplads, landede helikopteren et andet sted tæt på bygden. PAN modsætter sig at omtale helikopterlandingsfaciliteterne ved Tele som den eksisterende helikopterlandingsplads, idet denne ikke i luftfartsteknisk forstand kan betragtes som en etableret helipad. Det følger heraf på side 127, at der har været lokale ønsker om, at TNG modernisere den eksisterende helikopterlandingsplads. PAN vil understrege, at der i den forbindelse først ville skulle oprettes en decideret helipad, hvortil jævnlige flyvninger ville kunne foretages. BL 3 31, som regulerer selvvalg af helikopterflyvepladser, har bl.a. som krav under pkt , at en selvvalgt helikopterflyveplads højst må anvendes 4 dage inden for en periode af 30 dage af samme luftfartsforetagende. Såfremt regulær flyvning til Qeqertarsuatsiaat forventes ville en decideret etablering af en helipad sandsynligvis være en nødvendighed. Se ovenstående besvarelse. Selskabet mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er nyttigt at gå ind i forklarende detaljer om, hvorvidt selskabet skal modernisere eksisterede helikopterlandingsdæk eller eventuelt finansiere en decideret helipad, idet dette ikke er relevant i den kontekst faciliteterne her er omtalt. VSB s

Foreningen 16. August Høringssvar til TNG Aappaluttoq projekt

Foreningen 16. August Høringssvar til TNG Aappaluttoq projekt 2013 Foreningen 16. August Høringssvar til TNG Aappaluttoq projekt 12-09-2013 Side 1 af 17 Forord.... 3 Foreningen 16. August... 4 Miljø/Tailings:... 5 Second opinion.... 6 Markedsvilkår.... 9 Bæredygtighedsprincipper....

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Borgermøde i Sarfannguit

Borgermøde i Sarfannguit Borgermøde i Sarfannguit den 10. maj 2015 kl. 11.00 14.00 Ca. 18 mødte op Spørgsmål fra salen Bjarne Hauthøner: Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes

Læs mere

Nuuk d. 02. januar 2012. Departementet for Uddannelse og Forskning. Postboks 1029. 3900 Nuuk. Palle Christiansen, Naalakersuisoq

Nuuk d. 02. januar 2012. Departementet for Uddannelse og Forskning. Postboks 1029. 3900 Nuuk. Palle Christiansen, Naalakersuisoq Nuuk d. 02. januar 2012 Til: Departementet for Uddannelse og Forskning Postboks 1029 3900 Nuuk Att.: Cc.: Palle Christiansen, Naalakersuisoq Mikael Kristensen, Departementschef Jesper V. Nielsen, AC Fuldmægtig

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement

Emne: Råstoffer 10. juni 2015 Høringstype: Redegørelse-rapporter Departement: Råstofdepartement Høringssvar afgivet af små skala operatørerne "Ice Cold Gems" i forbindelse med "Redegørelse om samfundsmæssig perspektiver for udvikling af et grønlandsk smykkestenserhverv" Generelt kommentar: Man bør

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la

NAALAKKERSUI5UT HER/MAANI. Besvarelse af 37 nr, 198. Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrlgsanliggender NAALAKKERSUI5UT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, la HER/MAANI Besvarelse af 37 nr, 198 1)

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede!

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit /her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2012-069. Kære Aqqaluaq B. Egede! Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Restgrupper Hele landet og kommunevis. Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper

Restgrupper Hele landet og kommunevis. Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper Restgrupper Hele landet og kommunevis Elever fordelt på efterskoler, GU mm., erhvervsuddannelser og restgrupper Det statistiske beredskab - 1 I udviklede Inerisaavik et statistisk indikatorsystem til monitorering

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Overordnede udfordringer og sigtelinjer

Overordnede udfordringer og sigtelinjer Overordnede udfordringer og sigtelinjer Anda Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Konference om udvikling af den offentlige sektor 4. juni 2015 Temaer De økonomiske rammer Bag om de økonomiske

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune

Referat Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune Til Medlemmerne af Ligestillingsudvalget Udviklingsafdelingen Toftevej 43 Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Veje Pedersen Direkte 7257 7457 pvp@jammerbugt.dk 28.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Udkast til Vurdering af den sociale bæredygtighed i forbindelse med Aappaluttoq Rubin-projektet, True North Gems Inc.

Udkast til Vurdering af den sociale bæredygtighed i forbindelse med Aappaluttoq Rubin-projektet, True North Gems Inc. Udkast til Vurdering af den sociale bæredygtighed i forbindelse med Aappaluttoq Rubin-projektet, (I overensstemmelse med RD-retningslinjerne for vurdering af den sociale bæredygtighed af november 2009)

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS30302-00026 Dato 14. november 2013 JN Bestemmelser om betaling for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere