Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal. For. True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt"

Transkript

1 Hvidbog Høringssvar fra Høringsportal For True North Gems Aappaluttoq Rubin og Pink Safir Projekt Udarbejdet af True North Gems Version 02. Januar

2 Indholdsfortegnelse I. Høringssvar relateret til VSB Grønlands Politi Grønlands Arbejdsgiverforening Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VSB) KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia WWF Arbejdstilsynet Foreningen 16. august Niels Eske Madsen ICC Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug GEUS II. Høringssvar relateret til VVM Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Naturafdeling og Miljøafdeling DCE/GN Flemming Hybholt Grønlands Arbejdsgiverforening Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VVM) KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia WWF Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Klima og Energiafdeling (VVM)

3 12. Foreningen 16. august Niels Eske Madsen ICC Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug GEUS III. Samlede Høringssvar samt referater fra Offentlige Høringsmøder Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Naturafdeling og Miljøafdeling Grønlands Politi DCE/GN Flemming Hybholt Grønlands Arbejdsgiverforening Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VSB) Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VVM) KANUKOKA, Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia WWF Departementet for Boliger, Natur og Miljøs Klima og Energiafdeling (VVM) Arbejdstilsynet Foreningen 16. august Niels Eske Madsen ICC Kommuneqarfik Sermersooq Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug

4 17. GEUS IV. Mødereferater fra Offentlige Høringsmøder Spørgsmål og svar fra borgermøde i Qeqertarsuatsiaat, 26. august Spørgsmål og svar fra borgermøde i Paamiut, 27. august Spørgsmål og svar fra borgermøde i Nuuk, 29. august

5 I. Høringssvar relateret til VSB 5

6 2. Grønlands Politi Nr. Spørgsmål/bemærkninger True North Gems Inc. s svar Kommentarer fra myndighederne Ændringer til VVM/VSB 2.1 Mineraludvindingen og råstofområdet er som sagsområde helt specielt, idet alene transporten til gernings /uheldsstedet er forbundet med udfordringer, ligesom der skal gøres grundige forberedelser inden personalet bringes til gerningsstedet. I forbindelse med godkendelse af lejren vil selskabet udfærdige Sikkerheds og Beredskabsplaner. Alle planer vil blive godkendt af Råstofstyrelsen. Råstofstyrelsen: Det er et krav fra råstofmyndigheden at den der udøver råstofvirksomhed, er ansvarlig for etablering af et passende beredskab. Beredskabet skal være beskrevet i beredskabsplaner, der til enhver tid skal holdes opdateret samt afspejle det konkrete aktivitetsniveau. Råstofmyndigheden vil kontinuerligt vurdere om beredskabet er tilstrækkeligt og føre tilsyn med dette. 2.2 Beredskabsplanerne tager udgangspunkt i at begrænse skader i følgende prioritet: Menneskeliv miljø dyr/materielle værdier 2.3 Samtidig skal det tilstræbes at have en god og saglig dialog med Råstofstyrelsen og mineoperatør/selskabet således, at det gode og konstruktive samarbejde fastholdes og udbygges. Læs svar Nr. 2.1 Selskabet er enig med Politiet omkring dette. Selskabet vil, i samarbejde med operatøren, etablere kontakt til Politiet og sørge for, at der vil være procedurer for etablering af kontakt mellem Politiet, operatøren og Selskabet. Råstofstyrelsen: Læs svar nr. 2.1 Råstofstyrelsen: Råstofstyrelsen bidrager gerne til at det gode og konstruktive samarbejde med politiet fastholdes og ud 6

7 bygges. 7

8 5. Grønlands Arbejdsgiverforening Nr. Spørgsmål/bemærkninger True North Gems Inc. s svar Kommentarer fra myndighederne Ændringer til VVM/VSB 5.1 I redegørelsen savner GA en samlet oversigt over de arbejdsopgaver TNG forventer, dels i konstruktionsfasen, dels i driftsfasen. Oversigten kunne efter GA s opfattelse også indeholde oplysning om forventet antal beskæftigede for at løse opgaven. GA s efterspørgsel er taget til efterretning. De ønskede oplysninger for anlægsfasen er endnu ikke til rådighed. Operatøren, der bliver ansvarlig for planlægningen og selve udførelsen af anlægsfasen arbejder for tiden på at færdiggøre alle ansøgninger i forbindelse med 86 i Råstofloven. De ønskede oplysninger i forbindelse med produktionsfasen er forklaret I VSB en afsnit 4.5.2, specifikt tabel I denne sammenhæng er det GA s vurdering, at det kunne være hensigtsmæssigt med en uddybende forklaring på valg af projektform (EPCM og lign.) i etableringsfasen. 5.3 I redegørelsen er det nævnt, at det forventes, at en hovedentreprenør skal have det overordnede tilsyn med underentreprenører. GA anbefaler, at det præciseres hvorledes projektorganisationen i etableringsfasen forventes. Og at det samtidig fremgår hvem i projektet, der har ansvaret for de løbende udbudsopgaver, materiale og vurdering af indkomne tilbud samt Læs svar Nr Efter at selskabet har indgivet sin ansøgning om Udnyttelsestilladelse har Selskabet underskrevet en partnerskabsaftale med LNS Greenland. Med denne kontrakt har selskabet sikret sig en operatør for såvel anlægs som produktionsfasen. Det er operatørens ansvar at bygge og anlægge al infrastruktur i forbindelse med minen. 8

9 hvor de fysisk placeres. LNS Greenland er et grønlandsk selskab med base I Qaqortoq og Nuuk. De er bl.a. valgt som partner og operatør fordi de netop er et grønlandsk selskab. De benytter sig af lokale underleverandører og de ansætter medarbejdere lokalt. Foranstaltninger for at sikre dette vil indgå som en del af IBA forhandlingerne. 5.4 I redegørelsen nævnes eksempler på opgaver (drift og etablering), der forventes udbudt lokalt såsom transport og serviceydelser. Disse bør konkretiseres for at øge målopfyldelsen i forhold til, at lokale virksomheder får indsigt i mulige opgaver set i lyset af behovet for forberedelse. 5.5 Det er GA s vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt såfremt TNG offentliggør de grundlæggende certificeringer indenfor HSE samt transport (passager og gods), der kræves forud for arbejde og levering i og til minen. I den sammenhæng bør det også fremgå, såfremt der er krav om væsentlige, specifikke certificeringer. 5.6 I redegørelsen fremgår det, at der ikke er indgået aftale med uddannelsesinstitutioner om kompetenceforberedende kurser m.v. for lokale medarbejde med henblik på job i minen. GA anbefaler, at TNG iværksætter disse tiltag hurtigst muligt og i samarbejde med lokale udbydere for at sikre de nødvendige færdigheder og dermed større Læs svar Nr GA s vurdering er taget til efterretning. GA s anbefalinger er taget til efterretning. Der er allerede på nuværende tidspunkt etableret kontakt mellem Selskabet, operatøren og Råstofskolen, og der bliver arbejdet på at lave uddannelsesprogrammer målrettet den lokale arbejdsstyrke med henblik på at kvalificere dis 9

10 mulighed for job i minen. 5.7 I den forbindelse bør det overvejes at indarbejde en projekttidsplan, der illustrerer hvornår i faserne de forskellige uddannelsesmæssige og kompetencegivende forløb skal starte og slutte dette for at sikre, at den nødvendige arbejdskraft er til stede, f.eks. oplæringen af sorteringsmedarbejdere på sorteringsanlægget i Nuuk. 5.8 GA bemærker i øvrigt, at der konkret laves jobopslag m.v. i aviser og på KNR. GA anbefaler, at der også laves elektroniske jobopslag på de nationale jobportaler. se til de kommende stillinger. GA s forslag er taget til efterretning. Selskabet anbefaler, at dette udfærdiges i forbindelse med IBA forhandlingerne. Selskabet er enig med GA i dette forslag og vil tage højde for dette fremadrettet. 10

11 6. Departementet for Sundhed og Infrastruktur (VSB) Nr. Spørgsmål/bemærkninger True North Gems Inc. s svar Kommentarer fra myndighederne Ændringer til VVM/VSB 6.1 Departementet for Sundhed og Infrastruktur har ikke været inddraget som interessent i VSB en. Det opfatter vi som en stor mangel. Vi har en forventning om, at krav om brobygning til sundhedsvæsenet og til det nationale beredskab samt til sundhedsovervågning i stedet bliver inddraget i udnyttelsestilladelsen og i IBA en. Departementets forventninger er taget til efterretning. Når et efterforskningsselskab påbegynder efterforskning i Grønland, bliver selskabet oplyst, at der er en 1 dørs politik indenfor Råstofområdet. Dette er gennem Råstofstyrelsen. Råstofstyrelsen: Departementet for Sundhed vil blive inddraget i udarbejdelsen af efterfølgende godkendelser. 6.2 Selvom minedriften er lokal kan den få betydning for hele samfundet pga. udvikling af vækst og ikke vækstområder, migration og immigration. Lokal minedrift kan derfor få general betydning for folkesundheden. I udlandet er fundet, at minedrift ud over de positive betydninger også har øget kriminalitet, prostitution og misbrug. Herudover kan minedrift få betydning for import og spredning af smitsomme sygdomme. 6.3 Det må forventes, at projektet betydning for folkesundheden er klarlagt. Denne forventning er ikke opfyldt med den nuværende VSB. Projektet må bidrage til den eksisterende nationale og lokale overvågning af folkesundheden under Departementet for Sundhed og Departementets udtalelse er taget til efterretning. Selskabet vil overholde alle rapporterings og Sikkerhedskrav. Råstofstyrelsen: Se svar 6.1. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Minen og dens relaterede aktiviteter vurderes ikke at få større indflydelse på folkesundheden end f.eks. guldminen Nalunaq og olivinminen Seqi har haft. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Se svar i

12 Infrastruktur, så projektets eventuelle virkninger kan overvåges og der kan tages hånd om eventuelle negative effekter. Herudover må i projektet sikres sundhedsledelse, deltagelse i aktiviteter og indsatser under Inuuneritta II og nul tolerance politikker for alkohol og stoffer. 6.4 Sundhedsvæsenet er i dag dimensioneret til at dække den lokale befolknings behov. Krav til sundhedsbetjening vil være forskellige i en kortvarig og hektisk anlægsfase og en driftsfase, hvor der i der i højere grad er tale om brug af grønlandsk arbejdskraft. Det burde være muligt ud fra lignende projekter at kunne give en vurdering af mineprojektets forventede kvalitative og kvantitative betydning for sundhedsvæsenet ydelser og kapacitet. 6.5 For miner, der som denne ikke ligger i relation til en by/bygd, skal spørgsmålet om fordeling af ansvaret for betjeningen mellem licenshaver og sundhedsvæsenet afklares fremadrettet, da denne mine er for lille til selv at kunne dække et evt. behov for specialiseret behandling. Det giver økonomiske og praktiske udfordringer for sundhedsvæsenet lokalt. Løsningen kun findes gennem samarbejde og brobygning mellem råstofindustrien og det lokale sundhedsvæsen. Det anbefales, at der i IBA en stilles krav om, at licens Departementets udtalelse er taget til efterretning. Departementets udtalelser og anbefalinger er taget til efterretning. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Grønland har allerede i flere år haft en mine Nalunaq i Sydgrønland der har været i drift fra True North Gems rubinmines medarbejderstab vil være mindre end Nalunaq s så det vurderes ikke at projektets kvalitative og kvantitative betydning for sundhedsvæsenets ydelser og kapacitet vil adskille sig væsentligt fra Nalunaq s. Råstofstyrelsen: Se svar i 6.1. Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked: Se svar i 6.1 og

13 haver skal indgå en aftale om betjening med sundhedsvæsenet i projektets konstruktionsfase. 6.6 Smittespredning er et evigt aktuelt område. Nye alvorlige infektioner eller spredning af multiresistente bakterier kan i værste fald lamme sundhedsvæsenets øvrige aktiviteter. For at undgå spredning af nye infektiøse sygdomme eller multiresistente bakterier bør arbejdstagere screenes og opfylde vaccinationsanbefalinger fra Landslægeembedet. Dette bør adresseres i VSB en og inddrages i IBA forhandlingerne. 6.7 Sundhedsbetjening har retssikkerhedsmæssige aspekter. Det skal sikres, at der er klageadgang over sundhedsbetjeningen i minen og en overvågning af sundhedstilstanden i minerne og af sundhedspersonalet knyttet til minerne. 6.8 Selvom sundhedsberedskabet i minen efter gældende regler er et område under tilladelsen skal også sikres en høj grad af brobygning til sundhedsvæsenets og de øvrige offentlige sektorers beredskab. Opbygningen og dimensioneringen af beredskabet skal ske ud fra risiko og sårbarhedsanalyser på området. Dette er ifølge VSB en ikke sket. Det er ikke mindst vigtigt når den planlagte arbejdstid er 12 timer dagligt alle ugens dage. En så høj belastning kan give øget risiko for arbejdsskader og ulykker. 6.9 Minen forventer at have en paramediciner ansat. Det skal gøres opmærksom på, at paramedicinere uanset uddannelsesmæssig baggrund ikke kan gives Læs svar Nr Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Råstofstyrelsen: Se svar nr Råstofstyrelsen: Se svar nr Råstofstyrelsen: Se svar nr Råstofstyrelsen: 13

14 autorisation i Grønland. Departementet for Sundhed og Infrastruktur forventer, at sundhedslovgivningen også på dette område overholdes. Brug af autoriseret sundhedspersonale har ikke mindst betydning for mulighed for lægemiddelrekvisition Det er vigtigt, at de planlagte uddannelser er kompetencegivende. Det er vigtigt at skabe sammenhæng og synergi med den grønlandske uddannelsesstruktur. På sundhedsområdet kan fx anbefales portørrederuddannelsen På sundhedsområdet er det glædeligt, at der i rapporten lægges op til klare kriterier for anvendelse af det lokale sundhedsvæsen og at behovet skal vurderes i samarbejde med sundhedsmyndighederne. Vi ser frem til dette samarbejde. Herudover vil vi gerne medvirke til en plan for kompetencer og uddannelse af sundhedspersonalet i minen Foreslår, at man også måler på kontakter til sundhedsvæsenet, politiet og kommunen. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets anbefalinger er taget til efterretning. Departementets forslag er taget til efterretning. Se svar nr. 6.1 Råstofstyrelsen: Se svar nr. 6.1 Råstofstyrelsen: Se svar nr Infrastrukturafdelingen har noteret sig, at der i forbindelse med udvindingsprojektet er planlagt nye infrastrukturanlæg, herunder vej, anløbsbroer og muligvis konstruktion af en helikopterlandingsplads. Infrastrukturafdelingen er af den forståelse, at ansvar relateret til planlægning, udførelse, vedligeholdelse og tilsyn med disse anlæg sker i henhold til Råstofloven, og at dette derfor hører under Råstofdirektoratet. Dog skal det tilføjes, at luftfartsområdet ikke er hjemtaget, og Selskabet er opmærksom på dette. Departementets bemærkninger er taget til efterretning. 14

15 det dermed er de danske myndigheder samt lovgivning som skal overholdes. Trafikstyrelsen er tilsynsførende myndighed på luftfartsområdet, og en helikopterlandingsplads vil være underlagt Bestemmelser for Civil Luftfart der udstedes af Trafikstyrelsen. Det er Infrastrukturafdelingens forståelse, at de søfartsaktiviteter, der søges om, vil blive reguleret i henhold til international og national søfartslovgivning Redegørelsen har svært ved at leve op til sin målsætning. Den vurderer således kun i mindre grad konsekvenserne af rubinmineprojektet på social og sundhedsområdet, men beskriver i stedet status på områderne. Desværre er denne beskrivelse i ikke ringe grad fejlbehæftet. Redegørelsen bærer præg af på sundhedsområdet og på det kommunale område at have taget baggrund i ældre redegørelser og statistiske oplysninger. Sundhedsvæsenet er nu regionaliseret og der er nu storkommuner. Det betyder at redegørelsen er ukorrekt på en række områder, hvor forholdene i de gamle sundhedsdistrikter og kommuner beskrives. En korrekt vurdering af projektet er afhængig af korrekte, opdaterede og dækkende oplysninger. Det anbefales generelt at Råstofstyrelsen overfor selskabet indskærper at kendte risici skal inddrages og at redegørelsen i højere grad koncentrerer sig om effekterne af aktiviteten. Det anbefales også, at det fremadrettet Selskabet er enig med Departementet i denne betragtning. Selskabet har haft Grontmij til at udfærdige VSB en. Grontmij er kvalificeret til at udarbejde sådanne rapporter og rapporten er udfærdiget i henhold til gældende standarder. Råstofstyrelsen har desuden fulgt tilblivelsen af rapporten og er kommet med yderligere krav til indhold. Grontmij og Selskabet indsendte det indledende ansøgningsmateriale i 2011 og siden da har såvel Grontmij som selskabet været i dialog med Råstofstyrelsen for at sikre, at alle krav til rapporten blev indfriet Selskabet er opmærksom på, at nogle data og oplysninger har ændret sig af forskellige årsager. Grontmij og Selskabet har ændret identificerede faktuelle fejl, som er påpeget i høringssvarene. Det er dog selskabets overbevisning, at selvom der er data, der har ændret sig siden 2011, så vil en tidskrævende og ressourcekrævende opda 15

16 beskrives, hvornår dataindsamlingen er ophørt og det i forbindelse med referencer fra internettet angives, hvornår de er nedhentet Herudover har redegørelsen problemer med sin referenceliste, der ikke dækker de referencer, der er opgivet i teksten ligesom den samme referencer kan angives forskelligt i teksten. Som eksempel fx findes sundheds og sikkerhedsanalyse, 2010 ikke i referencelisten Miner er andre steder ofte ledsaget af øget kriminalitet, prostitution og misbrug. Dette burde være redegørelsens forfattere bekendt og burde være inddraget. Der er allerede et underskud af kvinder i aldersgruppen år i Qeqertarsuatsiat. Skæv kønsfordeling har betydning for kriminaliteten. Betydningen for kriminaliteten ved at fordoble eller tredoble overskuddet af mænd i samme aldersgruppe bør inddrages Misbrugsområdet og risiko for øget misbrug af alkohol og hash, der allerede findes i Grønland samt risiko for import af nye stoffer og en spredning af disse til lokalbefolkningen, den tættere kontakt til Nuuk og til arbejdere udefra vil betyde er ikke søgt vurderet. Vi forventer, at denne risiko bliver søgt begrænset gennem aftaler omkring øget overvågning af området i samarbejde med politi og toldvæsen, sundhedsledelse i projektet, nultolerance for rusmidler samt deltagelse i initiativer under Inuuneritta II og efterfølgende tering af disse data ikke have indflydelse på konklusionerne og derfor er disse data forblevet uændret. Departementets kommentar er taget til efterretning. Referencerne er blevet opdateret. Departementets bekymringer er taget til efterretning. Det skal dog nævnes, at den arbejdsstyrke, der ansættes til at arbejde i minen bliver indkvarteret i minelejren. Der vil være trafik igennem bygden af ansatte eller underleverandører i forbindelse med transport af personale og forsyninger. Der er dog ikke planer om at placere medarbejdere i selve bygden. Departementets bekymringer er taget til efterretning. Som nævn i Nr og grundet Selskabets og operatørens hensigt og planer om at rekruttere arbejdsstyrken lokalt forventer Selskabet ikke, at skulle rekruttere arbejdskraft fra udlandet i et omfang, der giver anledning til omtalte problemer. Selskabet, og operatøren, har en 0 tolerance overfor alkohol og euforiserende stoffer i forbindelse med udøvelse af arbejde, uanset på VSB Kapitel 12 16

17 folkesundhedsprogrammer. hvilken facilitet der arbejdes for selskabet. Ansatte ved selskabet og operatøren vil være underkastet kontrolforanstaltninger for såvel alkohol som euforiserende stoffer. Dette vil indgå som en del af den kontrakt, der indgås mellem Selskabet og medarbejderne Mens seksuelt overførte sygdomme er medtaget, så er risiko for prostitution for prostitution som følge af aktiviteten ikke medtages i VSB en Til ulykkesrisiko på arbejdspladsen bør tilføjes arbejdsmiljø, træthed (lange arbejdsdage) og brug af stoffer Afsnittet om økonomiske indikatorer: Tallene bag figur 5 9 er fra Fandtes der ikke nyere? 6.21 Der er en række af fejloplysninger og fejlfortolkninger. Nedenstående er kun eksempler. Side 41: Ivituut kommune er nedlagt og hvor fåreholdersteder er gives bygdestatus. Side 42: Engelsk som 1. fremmedsprog. Side 45: Betegnelsen selvstyreregeringen og forkert angivelse af partierne i koalitionen. Landslægen under Departementets bekymringer er taget til efterretning. Historisk set er prostitution i Grønland, selv i tilknytning til mineprojekter, ikke almindeligt forekommende. Det er dog et potentielt problem, som selskabet vil være opmærksom på. Departementets forslag vil blive taget til efterretning. Læs svar Nr Departementets kommentar er taget til efterretning. Faktuelle fejl vil blive rettet. Det pågældende afsnit er blevet omformuleret. Engelsk er ændret til 2. fremmedsprog Titlen Selvstyreregering er blevet ændret til Naalakkersuisut. Regeringspartierne er ikke forkert angivet, men ændringer mht. fed skrift VSB s. 41 VSB s. 42 VSB s

18 og ikke sideordnet med Departementet. Side 50: Grønland som medlem af Arktisk Råd. PK som sygeplejerskeforbund. Side 57: Det indtegnede projektområde er ikke i overensstemmelse med tidligere angivelser. Side 58: Hvad menes med: den offentlige sektor er den største sektor i det grønlandske erhvervsliv? Side 63: Figur 5 12 mangler. Side 70: En sætning som arbejdsløsheden er normalt forbundet med sociale problemer såsom problemer med stof og alkoholmisbrug bør nok underbygges med andet en Hansen, personlig meddelelse. Der må vægtigere argumentation til, før man kan tillade sig at stigmatiserer en så stor gruppe borgere. Side 75: Oplysningerne om sundhedsvæsenets struktur, sundhedsforskning, alkoholbehandling og Pipaluk er ikke opdateret. Fortolkningen af lovgivningen omkring ret til ydelser fra det grønlandske sundhedsvæsenet er ikke korrekte. Det er oplysningerne omkring sundheds og ulykkesforsikring heller ikke. Side 76: Sundhedsvæsenet dækker kun lægeordineret transport. I samme afsnit inddrages SAR beredskabet, hvilket ikke bør være relevant for en mine i driftsfasen. Beskrivelsen af sundhedstjenesten i Qertarsuatsiaat er ikke fuldt dækkende. er foretaget. Jævnfør organisationsdiagrammet står Landslægen netop under Departementet. Afsnittet om Grønlands engagement i Arktisk Råd er omformuleret. PK som sygeplejerskeforbund er rettet er rettet til Sygeplejerskeorganisation. Figur 5 7, s. 57 er tilpasset. Første afsnit i 5.6.1, s. 58, er omformuleret. Figur 5 12, s. 63, mangler ikke. Omtalte problemer i forbindelse med arbejdsløshed s. 70 er blevet omformuleret. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Departementets bemærkninger er taget til efterretning. VSB s. 50 VSB s. 57 VSB s. 58 VSB s. 70 VSB s. 75 VSB s

19 Side 79: Hvad er det for en kommunal retsbetjent? Side 80: Der angives ni års skolepligt. Dette er ikke korrekt. Side 81: Studiestøtte til gymnasie elever er ikke beskrevet korrekt. Side 84: Krav om grønlandsk ved uddannelse i udlandet er ikke korrekt Side 86: Sundhedspleje og sundhedsbetjening er langt fra det samme. Side 87: Der er fejl i øverste afsnit omkring SIF, omkring piktogram. Inuuneritta er for længst blevet erstattet af Inuuneritta II. Center for Sundhedsforskning er en del af SIF. Dødbringende bør erstattes med død som følge af. Der er kommet ny rapport om børnedødelighed. Side 88: Rygeandel er ikke opdateret. Hvad menes med sundhedsmyndighederne kan forklare dette usædvanlige mønster.. usædvanligt for hvad? Jævnligt alkoholforbrug bør rettes til binge drinking. Pilsnere bør erstattes af øl. Afsnittet om TB bør generelt korrigeres. Det er generaliserende langt ud over litteraturdækningen og er fejlbehæftet. TB er ikke en del af Inuuneritta. Side 89: Afsnittet om vold og overgreb generaliserer til det krænkende og bør opdateres med den nye strategi på området. Omkring skoledrop out bør overvejes Titlen er rettet til kommunal bygdefoged. Ikke korrekt. Der blev angivet 9 års undervisningspligt. Efterfølgende rettet til 10 år. Forhold vedrørende studiestøtte er tilpasset. Der er ikke beskrevet noget om grønlandsk, som et adgangsgivende krav, men som en forudsætning, hvis man efter endt uddannelse ønsker at bruge denne i Grønland. Ordet Sundhedspleje er ændret til sundhedsbetjening. Læs svar nr vedrørende opdateringer s. 87. Departementets forslag om omformulering af sætningen vedrørende dødbringende er fulgt. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Faktuelle korrektioner foretaget på side 88. Læs svar nr vedrørende opdateringer. VSB s. 79 VSB s. 80 VSB s. 81 VSB s. 86 VSB s. 87 VSB s

20 om man ikke har angivet forkert rækkefølge af begivenhederne. Side 90: Selvmord. Afsnittet er forældet og inkluderer ikke den nyeste strategi for området. I afsnittet om vold bør sproget korrigeres. Inuuneritta er afsluttet. Side 91: Afsnittet om kriminalitet bør opdateres. Politiets nye struktur er ikke medtaget. Opmærksomhed på at der er en ny kriminallov. Side 91: Det er fortsat en anstalt. Side 122: Indfødte har i denne sammenhæng en negativ klang. Side 124: Det hedder ikke metal og mekanikerskole og en mekanikeruddannelse består ikke kun af 6 måneders praktik, men er et kontinuert ansættelsesforhold Derudover har Infrastrukturafdelingen fundet en række fejl og mangler i VSB materialet som beskrevet i det følgende: På side 73 står der, at I Grønland findes der én internet og telefonudbyder, TELE Greenland A/S. Dette er ikke korrekt, idet det trådløse netværk er blevet libe Omformuleringer om emnerne er foretaget. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Læs svar nr vedrørende opdateringer. Ordet Institution er rettet til Anstalt i hele afsnittet. Ordet indfødte er rettet til inuitter. Der står i afsnittet beskrevet, at de studerende ikke kunne færdiggøre uddannelsen grundet manglende praktikpladser, hvilket ikke er forkert. Departementets kommentar er taget til efterretning. Afsnit er omformuleret. VSB s. 89 VSB s. 91 VSB s. 121 VSB s. 123 VSB s

21 raliseret og f.eks. Selvstyret køber sit internet gennem Comby. På side 74 står der, at Mittarfeqarfiit A/S, den grønlandske lufthavnsmyndighed, forvalter og driver lufthavne, helikoptere og helikopterlandingspladser. Denne sætning er ikke korrekt. Mittarfeqarfiit er ikke et aktieselskab og hedder således ikke A/S, men en nettostyret virksomhed. Herudover er det ikke korrekt, at Mittarfeqarfiit driver helikoptere. Mittarfeqarfiit driver lufthavnsfaciliteter, men ikke luftfartsmateriel, herunder helikoptere. På side 74 står der, at Royal Arctic Line A/S driver 13 havne i Grønland. Dette er kun delvist korrekt, idet Royal Arctic Line A/S varetager den daglige drift og lokale, funktionelle havnemyndighed af 13 havne på vegne af Selvstyret, der ejer faciliteterne. De påpegede fejl på side 74 er rettet. De påpegede fejl på side 74 er rettet. VSB s. 74 VSB s. 74 På side 74 står der, at Qeqertarsuatsiaat får forsyninger via RAL skibe (bygdeskibe) hver anden uge. Ret beset hører bygdeskibene under Royal Arctic Bygdeservice (RAB), et datterselskab til Royal Arctic Lines A/S. I dette afsnit står der yderligere, at passagerfærgerne drives af Royal Arctic Line A/S underleverandøren Arctic Umiaq Line A/S. Arctic Umiaq Line (AUL) er ikke en underleverandør til RAL, men et datterselskab, hvoraf 50 % ejes af RAL og 50 % ejes af Air Greenland. Departementets bemærkninger er taget til efterretning Ordet underleverandør er ændret til datterselskab. VSB s. 74 På side 76 står der, at Qeqertarsuatsiaat har en lille helikopterlandingsplads, som ligger ved Tele Greenlands bygning. Dette er ikke en korrekt udlægning af Selskabet har valgt at kalde omtalte facilitet for helikopterlandingsdæk idet der er tale om en VSB s

22 disse faciliteter. Der er ingen godkendte landingsfaciliteter i Qeqertarsuatsiaat, og rent luftfartsteknisk kan det ikke omtales som en helikopterlandingsplads. Landinger i Qeqertarsuatsiaat er, uanset hvor de udføres i bygden på nuværende tidspunkt, at betragte som landinger i terræn, og således underlagt de særlige bestemmelser, der gælder for landing i terræn som defineret i BL 3 31, Selvvalg af helikopterflyvepladser. facilitet oprettet med henblik på og udelukkende for at en helikopter kan lande ved siden af Tele Greenlands facilitet i Qeqertarsuatsiaat. På side 98 står der om helikopterlandinger, at grundet den begrænsede tilgængelighed til den eksisterende helikopterlandingsplads, landede helikopteren et andet sted tæt på bygden. PAN modsætter sig at omtale helikopterlandingsfaciliteterne ved Tele som den eksisterende helikopterlandingsplads, idet denne ikke i luftfartsteknisk forstand kan betragtes som en etableret helipad. Det følger heraf på side 127, at der har været lokale ønsker om, at TNG modernisere den eksisterende helikopterlandingsplads. PAN vil understrege, at der i den forbindelse først ville skulle oprettes en decideret helipad, hvortil jævnlige flyvninger ville kunne foretages. BL 3 31, som regulerer selvvalg af helikopterflyvepladser, har bl.a. som krav under pkt , at en selvvalgt helikopterflyveplads højst må anvendes 4 dage inden for en periode af 30 dage af samme luftfartsforetagende. Såfremt regulær flyvning til Qeqertarsuatsiaat forventes ville en decideret etablering af en helipad sandsynligvis være en nødvendighed. Se ovenstående besvarelse. Selskabet mener ikke, at det på nuværende tidspunkt er nyttigt at gå ind i forklarende detaljer om, hvorvidt selskabet skal modernisere eksisterede helikopterlandingsdæk eller eventuelt finansiere en decideret helipad, idet dette ikke er relevant i den kontekst faciliteterne her er omtalt. VSB s

Råstoffer og bæredygtig

Råstoffer og bæredygtig Råstoffer og bæredygtig økonomisk vækst Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) 11. oktober 2012 0 Forfatter(e): Christian Jervelund Niels Christian Fredslund Rikke Riber Rasmussen Daniel Mekonnen Stine Larsen

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold 1 Forord... 7 2 Sammenfatning... 8 2.1 Olie/gas... 8 2.2 Mineraler...

Læs mere

TANBREEZ Mining Greenland A/S

TANBREEZ Mining Greenland A/S TANBREEZ Mining Greenland A/S Terms of Reference (ToR) for SIA Juni 2010 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAGE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Anvendte begreber 3 1.2 Formål med SIA 4 2 LOVGIVNING

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med

Annekser til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med til Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed for ISUA-jernmalmprojektet for London Mining Greenland A/S (i overensstemmelse med RD-retningslinjerne for VSB af november 2009) Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012 Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland Januar 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indledning... 4 2.1 Overordnede mål... 5 2.2 Afgrænsning... 5 3. Metodetilgang... 6 3.1 NIS metoden...

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne

Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne 9. december 2013 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 REDEGØRELSENS BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2 ANBEFALING AF NYE RAMMER FOR SAMARBEJDET... 7

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND]

[ET BØRNEHUS I GRØNLAND] 2009 [ET BØRNEHUS I GRØNLAND] Diskussioner, konklusioner og anbefalinger fra Meeqqat Inuunerissut / Bedre Børnelivs konference Et børnehus i Grønland den 9. og 10. september 2009. Denne rapport er udgivet

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling

Evalueringsrapport vedrørende. Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling April, 2008 Evalueringsrapport vedrørende Sektorprogram for uddannelse og erhvervsudvikling Hans Jørgen Knudsen, Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Visioner

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland

Mineralstrategi 2009. Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland Mineralstrategi 2009 Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i Grønland M i n e r a l s t r at e g i 2 0 0 9 7 Mineralstrategi 2009 (Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere