EU-Kommissionen fremlagde sidste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-Kommissionen fremlagde sidste"

Transkript

1 Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt forslag til en ny EU-forordning. Pharmadanmark arbejder sammen med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) aktivt for at sikre danske fingeraftryk på forordningen. Bl.a. arrangerer de to foreninger et stort og ambitiøst debatmøde, hvor de mest centrale aktører i både EU og herhjemme samles. Af Christian K. Thorsted / Foto Colourbox EU-Kommissionen fremlagde sidste efterår forslag til en ny EU-forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler. Forordningen kan være et vigtigt skridt i retningen af at reducere de administrative byder for såvel private- som offentlige kliniske forsøg. Dermed kan forordningen være en vigtig brik i bestræbelserne på at fastholde klinisk forskning i Danmark og Europa.»Vi noterer os med tilfredshed, at man fra EU s side ønsker at foretage lovændringer for at gøre EU-landene mere attraktive at foretage kliniske lægemiddelstudier i. Den gældende lovgivning skal ændres, så det bl.a. bliver mindre bureaukratisk at gennemføre kliniske forsøg. Forslaget viser, at man fra politisk side har indset, at Europa har problemer i den globale konkurrence om de kliniske forsøg, og at der bør reageres på det Marie Fog nu,«siger Marie Fog, lægemiddelfaglig konsulent i Pharmadanmark. EU-Kommissionens forslag skal ses i lyset af, at antallet af kliniske lægemiddelforsøg i Europa er faldet markant de senere år sideløbende med at både patienter, forskere og virksomheder har påpeget, at det eksisterende direktiv ikke virker optimalt. Det har nemlig ført til unødig bureaukrati, uensartede forhold EU-landene imellem og øgede omkostninger til gennemførelse af kliniske forsøg. En styrkeposition Marie Fog mener at det er særligt positivt for Danmark, at EU ønsker at prioritere området, fordi vi som land har en føringsposition inden for det farmaceutiske område, som vi gerne skulle bevare.»samtidig har vi også et system omkring de kliniske forsøg, der er gearet til de ændringer i lovgivningen, der foreslås. Danmark vil altså være på forkant med udviklingen, og det kan kun være en fordel i de danske bestræbelser på at fastholde vores styrkeposition.«den kliniske lægemiddelforskning står stærkt i Danmark, selv om der dog er set en betydelig nedgang siden I forhold til indbyggertallet er Danmark det land i verden, hvor der gennemføres flest kliniske forsøg. Den danske befolkning er generelt meget positiv over for at deltage i sundhedsvidenskabelige forsøg. En rapport fra Statens Institut for Folkesundhed viser således, at mere end en halv million danskere på et eller andet tidspunkt har været med i forskning eller medicinske forsøg. Og mere end danskere deltager årligt i forskning og forsøg.»det er meget afgørende, at danskernes positive indstilling over for at deltage i kliniske forsøg bevares. Det kræver, at de fortsat skal føle sig trygge ved deres deltagelse. Det handler derfor om at finde den rigtige balance i lovgivningen: God beskyttelse af forsøgspersonerne, samtidig med at rammerne for den klinsike forskning gøres mere konkurrencedygtige. Forordningsforslaget er absolut et godt udgangspunkt, og det inddrager ønsker og input fra mange forskellige aktører,«siger Marie Fog. Ambitiøst debatmøde For Pharmadanmark, som har mange medlemmer, der direkte og indirekte beskæftiger sig med klinisk forskning, er det imidlertid vigtigt, at der kommer en god debat om forslaget. På den baggrund leverer Pharmadanmark i samarbejde med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) input til de danske EU- parlamentarikere om, hvordan kliniske forsøg udføres i praksis, og hvad der skal til for at understøtte den danske styrkeposition. Samtidig arrangerer Pharmadanmark, Lif og Lif Uddannelse et ambitiøst debatmøde 14 pharma februar 2013

2 Forordningsforslaget er absolut et godt udgangspunkt. Klinsk forsking i Danmark Lægemiddelindustrien i Danmark investerer årligt mere end otte milliarder kroner i forskning i nye lægemidler - det er 23 procent af al privat forskning i Danmark. Målt per indbygger er Danmark det land i verden, hvor der gennemføres flest kliniske forsøg. Når det kommer til antal af nye lægemidler i klinisk udvikling, overgås Danmark i europæisk sammenhæng kun af England og Tyskland - målt per indbygger er vi klart førende i Europa. Men de sidste fem-seks år er der sket markante fald i antallet af kliniske lægemiddelforsøg herhjemme det er især gået ud over de virksomhedsinitierede forsøg. Det er bred enighed om, at dette fald er problematisk, for stærke og aktive kliniske forskningsmiljøer understøtter kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenets ydelser det bidrager til at sikre, at danske patienter modtager en moderne lægemiddelbehandling. Det kommer både patienter og samfund til gavn. Herudover bidrager en stærk klinisk forskningsposition til, at det er attraktivt for virksomhederne at placere kliniske lægemiddelforsøg i Danmark. Der er således stor synergi mellem en stærk offentlig og en stærk privat klinisk lægemiddelforskning. De senere års stigende opmærksomhed på værdien af den kliniske forskning og dertil hørende politiske initiativer betegnes af aktørerne på området som meget positive skridt i den rigtige retning, og det vurderes, at de kan være med til at vende den hidtidige negative udvikling. De seneste tal fra 2011 peger i retning af, at Danmark nu måske har bremset faldet. Der er dog tale om et langt sejt træk, hvor enkelte og isolerede tiltag ikke gør det alene. Blandt de helt store udfordringer er, at lægerne skal gives flere ressourcer og flere incitamenter til at prioritere den kliniske lægemiddelforskning både egen og i samarbejde med virksomhederne. Lægemidler er i dag Danmarks største eksportvare. I 2011 var eksporten på mere end 57 milliarder kroner. med deltagelse af de vigtigste aktører, herunder EU-parlamentarikere som Christel Schaldemose og EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)»Både Lif og Pharmadanmark har interesse i gode vilkår for klinisk forskning, og derfor fandt vi det relevant at samarbejde om debatmødet. Forhåbentligt gør det også, at vi kommer til at stå stærkere,«forklarer Marie Fog. Hun uddyber:»vi ønsker bl.a. at sætte fokus på den proces, der foregår på EU- plan, så mødet for denne del har karakter af at være oplysende. Vi vil også gerne sætte fokus på diskussionerne omkring, hvad det får af betydning, når forordningen gennemføres. Hvad siger centrale aktører på området, og hvad ser de som udfordringer ved implementering af den nye lovgivning her set med danske øjne?«lif: Lovgivning kan optimeres I Lægemiddelindustriforeningen (Lif) påpeger chefkonsulent Jakob Bjerg Larsen, at lovgivningen skal støtte op om den kliniske lægemiddelforskning, og at der skal være effektive og kompetente myndigheder, der kan sikre hurtig sagsbehandling af høj kvalitet.»det sidste har vi, men lovgivningen kan på EU-plan og dermed også i Danmark sagtens optimeres, så det bliver hurtigere, mere simpelt og mindre admi pharma februar

3 Branche Danmark skal gøres mere lækker Der er gode muligheder for at forske i sundhed i Danmark. Det skyldes bl.a. et velfungerende sundhedsvæsen, stærke forskningsmiljøer, og at mange patienter gerne vil deltage i kliniske forsøg. Og derudover har vi gode registerdata, der kan understøtte forskningen, samtidig med at vi er hjemland for nogle meget stærke medicinal- og medicovirksomheder. Det budskab skal ud i verden, så flere udenlandske virksomheder får lyst til at investere i Danmark. Derfor har sundhedsminister Astrid Krag, erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen og handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr sammen med Danske Regioner og flere danske erhvervsorganisationer udgivet Start with Denmark the heart of Life Science for research and business. Den beskriver, hvorfor udenlandske virksomheder og investorer bør dreje blikket mod Danmark, når de skal foretage investeringer og forske inden for sundhedsområdet.»den internationale konkurrence er hård, men Danmark har meget at byde på. Hvis vi fortsat skal ligge i førerfeltet inden for den kliniske forskning og sundhedsindustriens udvikling af nye måder at gøre tingene på i sundhedsvæsnet, så kræver det, at vi bliver ved med at forbedre rammerne herhjemme, så vi kan tiltrække investeringer udefra. Det vil både skabe jobs og bedre behandling af patienterne i Danmark,«siger Astrid Krag. Pia Olsen Dyhr udtaler:»udenlandske investeringer i klinisk sundhedsforskning skaber arbejdspladser, viden og innovation i Danmark. Derfor skal vi tiltrække endnu flere virksomheder, og med Start with Denmark har vi skabt et rigtig godt redskab til at gøre det mere synligt i udlandet, hvad Danmark har at byde på inden for sundhedsforskning. Vi er gået sammen på tværs af offentlige instanser og brancheorganisationer for at tale med én stemme, så det bliver lettere for de udenlandske investorer og forskere at danne sig et overblik og tage det første skridt mod en investering i Danmark.«Det fulde materiale Start with Denmark the heart of Life Science for research and business kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside. Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Danske Regioner, Medicon Valley Alliance, Lægemiddelindustriforeningen, Medicoindustrien og IT-Branchen. Vi har i Danmark nogle unikke erfaringer og kompetencer. nistrativt byrdefuldt at gennemføre multinationale kliniske lægemiddelforsøg i Europa. Det vil styrke både den offentlige og private kliniske lægemiddelforskning. Og det er nødvendigt, hvis Europa og Danmark fortsat skal være konkurrencedygtige i kampen om den kliniske lægemiddelforskning, der hele tiden intensiveres, og som i dag er global,«siger han. På den baggrund er Lif meget glade for sammen med Pharmadanmark at kunne sætte fokus på den nye EU-forordning.»Der er tale om en helt central regulering, der vil skabe bedre rammer for den kliniske lægemiddelforskning, og som vil få direkte virkning i Danmark. Det er afgørende, at alle interessenter og aktører på området engageres i debatten om den nye lovgivning. Vi har i Danmark nogle unikke erfaringer og kompetencer, som vi kan byde ind med på Europæisk niveau vi kan præge udviklingen i en positiv retning og her drage fordel af vores gode position. Herudover skal vi i fællesskab begynde at diskutere. hvordan vi bedst muligt implementerer de nye regler i praksis, så vi også på myndighedssiden og i forhold til administrationen af de nye regler fastholder vores danske styrkeposition,«siger Jakob Bjerg Larsen. 16 pharma februar 2013

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere