HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP"

Transkript

1 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 3. mandens beretning 4. Regnskab 5. Budget 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse af diæter 8. Valg ifølge vedtægternes 6 9. Eventuelt 10. Afslutning mand Amy Lauridsen, have 150, bød velkommen til de fremmødte medlemmer. En særlig velkomst til nye medlemmer, der er kommet i det forløbne år. manden håbede at vi ville få en god generalforsamling, og at alle ville medvirke til, at generalforsamlingen afvikles i en god og positiv tone, således at vi får en konstruktiv debat om relevante emner. Herefter mindedes Annelise de Renouard, have 103, Susanne Sørensen, have 113, Carl Otto Jacobsen, have 123, og Tommy Andersen, have 144, der er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens vegne, foreslog formanden Nils Tornbo, næstformand i kreds 1, som dirigent. Der var ikke andre forslag og Nils Tornbo blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og læste herefter dagsordenen og forretningsordenen op. Dirigenten meddelte herefter, at der var 71 haver repræsenterede, hvilket gav 142 stemmer. Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående Karen Dahlin, have 122, Gunnar Larsen, have 72 og Christel Weiss, have 3, 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Referatet godkendt. 3. mandens beretning. Se vedlagte bilag 1.

2 Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning. mandens beretning blev godkendt. 4. Regnskab. Kassereren uddybede det vedhæftede brev på regnskabet. Der var ikke modtaget spørgsmål vedrørende regnskabet inden generalforsamlingen. Jutta fremlagde derefter regnskabet. Hanne, have 83, spurgte hvad er de kr. under øvrige udgifter var? Jutta oplyste at det var udlæg til Høstfest 2010, som Anne havde fået. Ved afregning af beløbet var det ved en fejl ikke posteret korrekt. Bestyrelsen har efterfølgende godkendt omposteringen. Regnskabet blev sat til afstemning. Imod 0 Alle Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Budget. Bente, have 29, budgettet kan ikke godkendes før efter forslagene. Der var enighed om at, tage forslagene først. 6. Indkomne forslag. slag 1. Kolonihaveforbundets standardvedtægter. Amy, formanden, fremlagde forslaget og udtrykte håb om at de blev stemt ind, således vi fremover kan benytte standardvedtægterne. Bente, have 29, havde flere spørgsmål til standardvedtægterne, mente der var ændret flere ting. manden oplyste at der ikke er rettet noget, samt oplyste at den der var sendt ud med indkaldelsen er en ny tilrettet version i forhold til 2003 versionen, og er den der skal godkendes på kongressen til september. Vi skal ligeledes have rettet vores reglement til, så de kommer til at passe til de nye standardvedtægter. Bente, have 29, gjorde opmærksom på, at der vil mangle nogle ting vi ikke bare kan overfører til reglementet, det skal godkendes på generalforsamlingen. manden oplyste at foreningens reglement revideres og tages op på en ekstraordinær generalforsamling. Per, fra bestyrelsen, udgangspunktet er at vi vil regelrette vedtægter og reglementet. Bente, have 29, spørgsmål om overdragelse til børn.

3 Nils, dirigenten, der foreligger et forslag om dette, som skal godkendes på kongressen. Amy, formanden, orienterede om at der i vores nuværende kontrakter stå der kun kan overdrages til børn ved dødsfald, men har et forslag med på kongressen om at ændre dette. Jan, have 31, vil gerne have alle ændringer med fra kongressen og derefter så godkende vedtægterne på en generalforsamling. manden udtrykte, at bestyrelsen meget gerne vil have vedtægterne godkendt, da nuværende ikke er tidssvarende samtidig med, at der er fejl i dem. Bente, have 29, hvilke fejl? Er det et eksempel? Amy, formanden, nævnte at ved mislighold af haver, kan vi på nuværende tidspunkt ikke opsige et medlem. slaget ved sat til afstemning. Imod 21 Hverken for eller imod slaget blev vedtaget men skal godkendes på en ekstra ordinær generalforsamling, da der ikke var mødt 2/3 af medlemmerne op. Amy, formanden, oplyste at den ekstra ordinære generalforsamling først vil finde sted efter kongressen. slag 2. slag om at lejemål kan overdrages til børn inden dødsfald. Amy, bestyrelsen forslår denne ændring, da der i den nye kontrakt med kommunen er tydeliggjort, at overtagelse først kan ske i forbindelse med dødsfald. Vil gerne have dette ændret, således at lejekontrakten også ændres. Dirigenten gjorde opmærksom på, at undertegnede skulle ændres til HF Søndervang. Kate, have 36, gjorde opmærksom på at børn ændres til livsarvinger. Bente, have 29, så kan man ikke overdrage til forældre, hvis der står livsarvinger. John, have 147, kunne oplyse at han arbejder i skifteretten, samt livsarvinger er personer i både op og nedgående linie. slaget blev sat til afstemning. Imod 0 Alle slaget ved vedtaget, og videre sendes til behandling og eventuel vedtagelse på kongressen.

4 slag 3. Beplantning mod Kongelundsvej til venstre for indgang. Jan, have 32, Ideen med forslaget var at så store ændringer som er sket til højre mod Kongelundsvej bør vedtages på en generalforsamling. Kim, fra bestyrelsen, den nedskæring af buske og træer ved transformerstationen har Dong Energi skåret ned, det har intet med haveforeningen at gøre. slaget sat til afstemning. Imod 0 Alle slaget ved vedtaget. slag 4. Beplantning mod Kongelundsvej til højre for indgang. Jan, have 32, ønsker genetablering med buske og træer. Var opmærksom på at formanden i sin beretning havde nævnt dette, men af hensyn til fremtiden synes han, det var en god ide. slaget sat til afstemning. Imod 0 Alle slaget ved vedtaget. Budget. Kassereren fremlagde budgettet. Bente, 29, Hvad er vedligehold og masterplan,? Hvad har kantstenene kostet? Amy, formanden, masterplan er en 5 års plan som bestyrelsen har udarbejdet for at få overblik over de store projekter der kommer i fremtiden. Kantstenene har kostet kr. Per, fra bestyrelsen, gjorde opmærksom på, at store projekter ikke bliver sat i gang uden det er godkendt på generalforsamlingen. Nævnte at vi håber, at projektet ved Kongelundsvej snart er færdigt. Bent, have 29, kommenterede granitstenene. Per, fra bestyrelsen, dette projekt blev besluttet sidste år, så derfor færdigøres det.

5 Hanne, have 41, havde spørgsmål til telefongodtgørelsen, kørerpenge og internet, Jutta, kasseren, kunne oplyse, at det er samme beløb som sidste år. Bente, have 29, har bestyrelsen fri haveleje til kommunen og Søndervang? Kasseren kunne oplyse at dette også var det samme som sidste år. Lotte, have 31, spurgte om når lejen til kommunen stiger vil bestyrelsen så stadig have fri leje? manden, understregede at bestyrelsen er opmærksom på, at når de nye stigninger til kommunen slår igennem i 2017, vil man selvfølgelig se på hvilke ændringer der skal til. Bente, have 29, mente at kr. til renovation er mange penge. manden kunne oplyse at renovation er et punkt alle Kongelundshaverne har med på hvert møde, priserne er ens for os alle, altså fast pris pr. have. Denne pris kan ikke forhandles. Bente, have 29, forslår at bestyrelsen får et honorar i stedet for fri haveleje. Budgettet blev sat til afstemning. Imod 0 Alle Budgettet ved vedtaget. 7. Fastsættelse af diæter. Dirigenten kunne oplyse, at bestyrelsen foreslår uændrede diæter. Hanne, have 41, hvad er beløbet og hvor står det i budgettet. Jutta, kasseren, Bestyrelsesmedlemmer får den rene haveleje. I telefonpenge får formand og kasserer 1000 kr. pr. kvartal, næstformand 500 kr. og resten af bestyrelsen får 300 kr., som det er nævnt i det udsendte materiale. Diæterne blev sat til afstemning. Imod 14 resten Diæterne blev vedtaget. 8. Valg ifølge vedtægternes 6. a.) mand Amy Lauridsen, have 151, - villig til genvalg for 2 år.

6 Der var ikke andre der stillede op. Amy Lauridsen, have 151, valgt til formand. Derudover blev følgende valgt: b.) Bestyrelsesmedlem Kim Koblauch, have 111, genvalgt for 2 år. c.) Bestyrelsesmedlem Carit Rames, have 102, genvalgt for 2 år. d.) Bestyrelsesmedlem Per Hester, have 51, genvalgt for 1 år. e.) Bestyrelsesmedlem Helle Beck, have 100, ønskede at fratræde inden hendes valgperiode udløb. Bestyrelsen anbefalede Jan Petersen, have 151. Jan, have 151, blev valgt for 1 år, til bestyrelsen. f.) Bestyrelsessuppleant Steen Rasmussen, have 8, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Helle Bech, have 100, som 1. suppleant. Helle Bech, have 100, blev valgt som 1. suppleant til bestyrelsen for 2 år. Bestyrelsen foreslog Joa Søegreen, have 101, som 2. suppleant til bestyrelsen, da Jan nu var valgt ind i bestyrelsen. Joa Søegreen, have 101, blev valgt som 2. suppleant til bestyrelsen for 1 år. g.) Revisor Gunnar Larsen, have 72, genvalgt for 2 år. h.) Charlotte Knoblauch, have 111, genvalgt for 1 år. i.) Vurderingsudvalg. Bestyrelsen anbefalede Gunnar Larsen, have 72, (El-installatør), Frederik Larsen, have 125, (Tømmer), Ronny Vergo, have 59, (autoriseret VVS installatør), Kim Koblauch, have 111, (El-installatør) Thomas Sund, have 132, (Tømmer) Amy Lauridsen, have 150, (mand). Vurderingsudvalget blev valgt. 9. Eventuel. Kurt, have 71, understregede at det er vigtigt at huske at bestyrelsen arbejder frivillig og udfører et stort arbejde. Jannie, have 120, ønskede faste regler for hvornår man kan dække bord ved udlejning. Per, have 51, hvis huset er ledigt fredag aften kan der dækkes bord. Hvis man vil være helt sikker på at dette kan lade sig gøre, kan man leje huset 2 dage. Michael, have 61, hvorfor har vi fået 3 pligtarbejdssedler i år? manden oplyste at det var blevet adviseret på de sidste generalforsamlinger. Vi har rigtig mange arbejdsopgaver. Christel, have 3, Der er hårdt kun at være 4 personer til at rive festpladsen, der skal mindst være 6 personer.

7 Ditte, have 64, efterlyste lys på Kongelundsvej 211, da ambulancer ikke kan finde vores adresse. Jacob, have 25, takkede for en god modtagelse i foreningen og den rummelighed, der er ved at bygge lidt utraditionelt. Svarer gerne på spørgsmål vedrørende byggeriet. Ønskede at vejene blev udbedret. Kim, fra bestyrelsen, oplyste at der kommer grus til vejene sidst på måneden og pointerede, at det er haverne selv der skal vedligeholde vejene. Amy, formanden, kunne oplyse at der er kommet brev fra Thomas Sund vedrørende parkering på Kongelundsvej ud for haveforeningen af pendler, hvilket er til gene for haveforeningens gæster. manden ønskede en tilkendegivelse fra forsamlingen om man ønskede, at bestyrelsen skulle gå videre med sagen til kommunen. Gjorde opmærksom på, at dette kunne munde ud i restriktioner så som 2 timers parkering eller afgifter. Birgit, have 130, spurgte om renovering af gangene, samt hegn mod Mejlgården, eventuelt kunne ikke komme med i 5 års planen. Ditte, have 64, kan vi ikke få en hjertestarter. Bestyrelsen kunne oplyse at der er søgt om en gennem Tryk fonden. Kim, opfordrede til at i forbindelse med overdækkede terrasser, var det en god ide, at komme med en tegning som kan lægges i mappen over haven, således at det kan bliver vurderet med ved eventuelt salg. Kirsten, have 71, kan der ikke gøres noget ved dem der ikke klipper hæk og holder haven. manden oplyste at der kan gives en bod, hvis reglerne ikke overholdes. 10. Afslutning. manden takkede for valget og udtrykte at hun ville gøre sit ypperste for at leve op til den tillid dette indebærer. Takkede Helle for det år som hun havde været i bestyrelse, samt det store og gode arbejde for foreningen hun havde udført. Oplyste at Helle fortsætter med flere arbejdsopgaver som suppleant.. mand Sekretær Dirigent Amy Lauridsen Anne Kitte Mortensen Nils Tornbo

8 Beretning ved Søndervangs generalforsamling den Bilag 1. En ny sæson er startet i Søndervang, en sæson jeg håber, vil blive til glæde for os alle med masser af aktiviteter i haverne samt i foreningen. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt en række bestyrelsesmøder samt forskellige udvalgsmøder. Der har været flere møder i Kongelundshaverne med vores gode og værdifulde netværk samtidig med, at der også har været møder i kreds og forbund, alt sammen i forbindelse med haveforeningens virke. En del af bestyrelsen samt vores ene suppleant har i efteråret deltaget i kursus om bestyrelsesansvar og jura som et led i at være klædt på til de mange opgaver i bestyrelsen. I perioden siden sidste generalforsamling har der været 7 overdragelser af haver: De 6 haver er solgt til ventelisten, og 1 have er solgt til datter. Der er udsendt opkrævning til gentegning til den eksisterende venteliste, og jeg kan oplyse, at der fortsat kommer indbetalinger ind. Vi ender nok på ca. 85. På byttelisten står 7 medlemmer. Ventelisten er fortsat lukket på grund af det store antal, som er indtegnet. I forbindelse med den nye lejekontrakt med Københavns Kommune er loftet for salg af vore haver fjernet. Hus og have skal fortsat vurderes i henhold til de til enhver tid gældende vurderingsregler for Kolonihaveforbundet for Danmark. Det er Søndervangs vurderingsudvalg, som foretager vurdering med brug af officielle skemaer og program. brugerprisindeks for 2012 er 122,4. Ved salg skal huse og tanke lovliggøres, hvilket nu er indført i den nye lejekontrakt. Der vil fremadrettet blive krævet tinglysningsattest i forbindelse med salg, således at vi sikrer os, at der ikke er optaget lån i huset. I forbindelse med den nye lejekontrakt er byggereglerne også blevet skærpet, og Københavns Kommune er i den forbindelse fremme i skoene. Jeg skal nævne, at eventuel dispensation fra byggereglerne kun kan gives af Københavns Kommune. Dog skal ansøgningen fortsat afleveres til bestyrelsen, som så afleverer til Kreds 1, som videresender ansøgningen til kommunen til udtalelse. Søndervangs billard- og kegleklub udfører et stort stykke arbejde i haveforeningen. Der foregår mange sociale aktiviteter herfra, hvor det blandt andet kan nævnes, at der sommeren over kan købes grillmad på festpladsen om søndagen. Der er også mulighed for keglespil og billard i foreningshuset. I forbindelse med disse arrangementer kommer der er del penge ind. Disse midler bruges blandt andet til at vedligeholde vores foreningshus samt andre gode ting på festpladsen, således at denne fremstår pæn og funktionel og er et fint mødested for foreningens medlemmer. Bestyrelsen har et fint samarbejde med klubberne omkring praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med driften af foreningshuset. Der afholdes 2 til 3 møder i løbet af havesæsonen, hvor samarbejdet drøftes, hvilket er meget positivt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige klubberne tak for det store arbejde og de mange timer, der bruges i forbindelse med aktiviteter i og omkring foreningshuset. I sensommeren afholdt vi et medlemsmøde, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til, hvad den nye lejeaftale med Københavns Kommune indebar. Kolonihaveforbundets formand Preben Jacobsen og Nils Tornbo fra Kreds 1 deltog i mødet, således at der var mulighed for de mange spørgelystne medlemmer, at få korrekte svar på deres spørgsmål.

9 Sidste sæson har igen været præget af rigtig mange, gode og forskellige arrangementer, hvor mange har valgt at deltage. Jeg mener, det er vigtigt med forskellige tilbud og arrangementer, således at der til stadighed er mulighed for at styrke det sociale samvær i Søndervang. Sommerens loppemarked er en dag, hvor vi får besøg af mange mennesker, som kommer for at se, om der er mulighed for et godt køb. Sæsonens høstfest er også en god oplevelse med flere nye tiltag som minitog, heste, snobrød m.m. Her vil jeg også nævne det store arbejde, som en masse medlemmer udøver i forbindelse med disse store arrangementer. En stor tak til alle jer, der medvirker. Sidste sæson havde vi også den glæde, at nogle medlemmer fik startet en børneklub op. Der blev i løbet af sæsonen afholdt flere gode arrangementer for foreningens børn. Børneklubben har base på biblioteket, men har også afholdt arrangement her i foreningshuset. Det første børnearrangement i år er planlagt til lørdag den 26. maj. Der er sat opslag i vore opslagstavler. Desværre er foreningens hjemmeside ikke gangbar i øjeblikket, idet computer m.m. er stjålet i forbindelse med de sidste indbrud i foreningen. Så følg med på opslagstavlerne! Nævnes skal da også, at en af grundstenene i kolonihavebevægelsen er sociale tiltag. Igen fik vi en sommer med masser af vand, som desværre gav mange haver problemer. Bestyrelsen har drøftet hvilke tiltag, der kan afhjælpe disse situationer. Der er tidligere indkøbt forskelligt materiel, således at vi skulle være nogenlunde rustet til at få afledt større vandmængder, men det kræver, at der graves nogle aflastningsbrønde i haverne flere steder i foreningen, hvorfra der kan pumpes. Vi har tidligere anbefalet mindre pumpebrønde i haverne, men det er slet ikke nok. Der skal graves nogle 2 m dybe brønde, som kan opsamle vandet, hvorfra der så kan pumpe vand fra. Det er vigtigt at understrege, at de enkelte haver selv er aktører og selv må være med til at løse vandproblemerne. Bestyrelsen er bekendt med, at de gamle lerdræn er intakte, men de kan ikke følge med, når de store regnmængder kommer. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet, Kreds 1, den sædvanlige præmiefest for de haveejere, der var udtaget til præmie af havekonsulenten. Udtaget til præmier var Gitte Nielsen, have 137 med 34 point, Kirsten Sørensen, have 89 med 33 point, Grit Hellemann, have 156 med 33 point samt Linda og Erik Wie Andersen, have 129 med 32 point. Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: Heidi Nielsen, have 135 med 31 point, Klaus Madsen, have 155 med 31 point, Jytte og Thorkild Larsen, have 46 med 29 point samt Helle Antonsen og Frederik Larsen, have 125 med 27 point. Vi ønsker alle tillykke. Vi skal nødvendigvis ikke alle have præmiehaver, men vi skal alle passe vore haver og holde dem og vejstykket fri for ukrudt. Jeg vil opfordre til, at alle husker, at man også har ansvar for at udbedre huller i vejen ud for egen have. Der vil sidst i maj måned være vejgrus at hente på festpladsen til dette, men det er altid en god ide, at gennemrive vejstykket en gang om ugen, hvilket også er med til at vedligeholde vejen. Vi har ikke haft så mange indbrud i vinterperioden som vanligt. Desværre var der så en række indbrud lige inden sæsonstart. Jeg vil gerne opfordre de haver, som ligger op til Mejlgården, og som ikke har fået hegn opsat her om at få en aftale med bagboen om at etablere et fælles hegn. Det handler jo hele tiden om, at gøre det så besværligt for indbrudstyvene som muligt at finde flugtveje. Jeg skal nævne, at bestyrelsen har tegnet ny kontrakt med marketenderen pr. 1/1 2012, idet den tidligere udløb med udgangen af Bestyrelsen har i vinterens løb arbejdet med hvilke tiltag / projekter, der ønskes sat i gang i foreningen over en årrække på 5 år. På denne plan er også anlæg ved Kongelundsvej, hvor der i øjeblikket er et arbejde i gang med at anlægge kantsten. Efterfølgende skal der plantes et bundække samt sættes nogle træer og buske. Jeg vil gerne nævne, at vi i bestyrelsen er helt klar over, at det nok har været en lidt overilet handling, da træer og buske blev fjernet fra omtalte stykke, men jeg håber, at vi snart kan få etableret et pænt og dækkende anlæg. Jeg skal også nævne, at bestyrelsen ingen planer har om at rydde det andet stykke ved Kongelundsvej.

10 Lidt om fremtiden og visioner. Bestyrelsen har i forsættelse af tidligere generalforsamlinger set på, hvordan foreningen kan spare på porto- og trykkontoen. I den forbindelse har vi i år valgt at omdele indkaldelsen til generalforsamlingen i postkasserne. at dette ikke skulle komme bag på nogen, blev oplysningen skrevet i Søndervang Nyt. Der er fortsat nogle, der ikke har postkasse ved lågen, hvilket jeg gerne vil opfordre til at få bragt i orden. Hvis man får sin post omadresseret til haveforeningen i sommersæsonen, skal man være klar over, at de nye regler for placering af postkasser også gælder her. Bestyrelsen har også planer om, at Søndervang Nyt, sommer og efterår kun trykkes i et mindre oplag, idet vi vil opfordre til, at man selv henter disse oplysninger via foreningens hjemmeside. De, der ikke har mulighed for dette, vil kunne hente et eksemplar på kontoret, i foreningshuset eller hos marketenderen. Hvornår dette kommer til at træde i kraft, er afhængig af, hvornår foreningens hjemmeside fungerer igen. Kloakering er et emne, som interesserer mange. Ved Kreds 1 repræsentantskabsmøde for 14 dage siden fik vi oplyst, at Københavns Kommune først i 2025 vil komme i gang med kloakering. Det blev også oplyst, at kommunens finansiering gælder helt ind til hus samt tilslutningsafgiften. Det vil blive via 30 årige lån. Det blev også nævnt, at Kolonihaveforbundet fortsat arbejder med at påvirke politikerne i forbindelse med ændring af den markedsleje, vi er blevet pålagt. Til næste år fylder Søndervang 70 år. I den anledning er bestyrelsen så småt gået i gang med drøftelse af, hvordan dette skal fejres. Så vil jeg benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for mange gode arbejdstimer og fine drøftelser. Jeg mener, at vi i fællesskab har fået meget fra hånden og medvirket til, at Søndervang fungerer godt såvel administrativt som praktisk, ja en god haveforening at være medlem af. Tak for gode, hyggelige og sjove timer, som vi har haft i forbindelse med foreningsarbejdet. En ny sæson er i gang. Lad os sammen glæde os over de herlige måneder, der venter os i vore haver efter en lang, kold vinter. Jeg håber, at vi også fremover kan løse de mange arbejdsopgaver i fællesskab på en god og saglig måde. Lad vore forskelligheder være vores styrke! Amy Lauridsen mand

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Dagsorden: Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Forår 2009 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Februar 2009 Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Forår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer februar 2008 1. april starter havesæsonen, hvilket der snart kun er en måned til. Derfor er det også tid til at udsende

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2011

Søndervang nyt Efterår 2011 Søndervang nyt Efterår 2011 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Se vedrørende informationsmøde inde i bladet. Kære medlemmer august 2011 På forsiden af dette efterårsbrev,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Sommeren 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer, Så er vi allerede i gang med den tredje måned af sæson 2014 og vi har haft et dejligt forår,

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedr. Kolonihaveforbundet

Vedr. Kolonihaveforbundet 1 PFH Dokument af 22.11.2013 vedr. Kreds 1 & Tårnby kommune Til Fra Tårnby Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 22.11.2013 Vedr. Kolonihaveforbundet Jeg har via internettet læst et referat fra repræsentantskabsmødet

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00

Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Referat af ordinær generalforsamling den 3/7-2005 kl. 10.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Protokol v. sekretæren 4. Regnskab v. kassereren 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00

Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Referat fra generalforsamlingen: Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 10.00 Formanden bød velkommen til Kirkevangens 82enstyvende ordinære generalforsamling, som blev afholdt i henhold til foreningens vedtægter.

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2013 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2013 Igen i år har vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen udtaget 4 haver til Kolonihaveforbundets

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og 3 stemmetæller. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009

Båring Ege Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus. Fredag den 3. juli 2009 Båring Ege Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling i Båring Forsamlingshus Fredag den 3. juli 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for året. 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Brøndby Haveby Afdeling 3 Ordinær Generalforsamling

Brøndby Haveby Afdeling 3 Ordinær Generalforsamling Punkt Tekst Dato 14. april 2014 Sted Tilstede Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby 49 haver inkl. bestyrelsen Referent Flemming Jakobsen have 227 Dagsorden 1. Velkomst af formand Jens Ditmar

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling i HF Mosevang

Generalforsamling i HF Mosevang Generalforsamling i HF Mosevang Onsdag d. 2 marts 2016 kl. 19.00 Folkebiblioteket i Viby - Skanderborgvej 170 Referat jf. dagsordenen: 1. Velkomst Valg af dirigent, Jesper Torp, have nr. 25 2. Beretning

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Efterår 2006 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang. Det har været

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, tirsdag den 18. september 2012 kl. 19.00 Formanden indledte med at foreslå, jf. nærmere nedenfor, at alle fremmødte præsenterede sig med

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015

Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 Ordinær Generalforsamling H/F Tjørnebjerg 10. maj 2015 1. Valg af dirigent, referent, og stemmeudvalg Arne Jensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled

Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Referat af generalforsamling 2016 i Grundejerforeningen Vesterled Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 1. Valg af dirigent Tim Andersen (nr. 35) bød

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT J. nr. 4948/20 GENERALFORSAMLINGSREFERAT Onsdag den 24. april 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Porcelænshaven i CBS lokaler (PH407), Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Efterår 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer August 2007 Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang.

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Referat af ordinært afdelingsmøde i Folkebo, afdeling 2, afholdt tirsdag den 24. maj 2011, kl. 18.00 i Hjallese Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Henry Larsen blev valgt og konstaterede herefter

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

GenerAlforsamling 2012

GenerAlforsamling 2012 GenerAlforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 11. april 2012 i salen på TK s Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Orientering

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret.

Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Referat fra generalforsamling den 19. maj 2016, afholdt i Rødding Centret. Tilstede: Der deltog 47 personer fra 37 husstande. Som gæst deltog endvidere advokat Jens Chr. Krabbe. Fra driftsfunktionen deltog

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Onsdag d. 6. februar 2013 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling

Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling 1/6 Granly Vandværk I/S Mødereferat fra ordinær Generalforsamling Dato/tid : 16. april 2007 kl. 19.00 Sted : Park Hotel Deltagere : Niels Andreasen (NA) Palle Frank (PF) Thomas Puggaard (TP) Pia Dohn Nielsen

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere