Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne Vejling til dirigent, som straks startede med at læse dagsordenen op. 2. Valg af stemmeudvalg. Verner og Alice blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning over det forløbne år. (Punktet blev godkendt på generalforsamlingen den. 23. april 2009) 4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. Kasserer Helle Madsen, lagde regnskabet frem for generalforsamlingen til debat. Majbritt have 57: Der er ,- mere i kassen i år, hvor kommer de fra? Kasseren: Det er vejfonden der er omlagt. Majbritt have 57: Jeg kan ikke se noget i beretningen om omlægningen? Brandt have 122: Mht renovationen, er der taget hånd om den ekstra udgift vi blev pålagt? Kasseren: Sagen kører fortsat, og vi følger op på sagen. Herefter blev Regnskabet enstemmigt vedtaget. 5. Forslag til behandling (forslag var vedlagt indkaldelsen den 23. april 2009) Forslag A: Vi skal have udskiftet taget på vores festhus inden det bliver utæt. For at det kan lade sig gøre, skal vi have generalforsamlingens tilladelse til, at udgiften tages fra dispositionsfonden. Tony Have 6: Hvor meget lyder de tilbud bestyrelsen har fået, på? Formanden: Det afventer lige, det vigtige nu, er om generalforsamlingen kan godkende at pengene tages fra dispositionsfonden. Herefter blev det enstemmigt vedtaget, at taget finansieres fra dispositionsfonden. Forslag B: Foreningens håndværkere skal udføre arbejdet, med udskiftning af det nye tag på Foreningshuset. Grunden hertil er, at der er mange håndværkere boende i haveforeningen. Formanden: Det tilbud bestyrelsen har fået er på ,- ex. Moms. Bestyrelsen foreslår at det bliver det tilbud der vedtages. Søren have 61 (forslagsstiller): Jeg mener vi kan spare ca ,- ved at lave det selv. Der vil så kun være udgiften til materialerne. 1

2 Jørgen have 144: Hvilken type tag vil I lægge? Søren have 61: Et profilerende stålplade tag. Per have 69: Det kunne være rart, hvis der var styr på hvem der skulle lægge det tag, f. eks. noget på skrift. Jimmy have 35: Lad Søren lave et lille udvalg, og finde ud af både priser, og hvem der er med, og hvornår det skal laves. Verner have 142: Hvornår er det blevet bestemt, at der skal tages tilbud udefra? Stoler bestyrelsen ikke på de dygtige håndværkere der er i foreningen? Vera have 49: Er der garanti på taget, hvis vi selv lægger det? Verner have 142: Der er garanti på selve produktet. Grethe have 92: Det er fint nok at vi kan spare nogle penge, men der skal stilles nogle rammer op. Majbritt have 57: Er vi underlagt en pligt om oplysning til Københavns Kommune? Formanden: Grunden til bestyrelsen har taget et tilbud udefra, er at så har vi fuld garanti, hvis der er noget i vejen med taget. Desuden vil bestyrelsen ikke være Byggeformand for projektet, hvis vi selv skal lave det. Endelig har vi ingen oplysningspligt overfor kommunen når vi lægger nyt tag på en allerede eksisterende bygning. Søren have 61: Kan vi ikke bare sende forslaget til afstemning? Henning have 119: Vi vil spare momsen og arbejdslønnen. Ole have 21: Jeg foreslår at der laves en skriftlig beskrivelse af projektet incl. priser. Kaj have 16: Hvad koster taget hvis vi selv skal lave det? Verner have 142: Hvad er det helt præcis vi skal stemme om? Og hvem er det der skal lave det? Herefter blev der foretaget skriftlig afstemning. For forslaget stemte 52 Imod forslaget stemte 8 Ugyldige/blanke stemmer 3 Sørens forslag blev vedtaget. Forslag C: Når der bliver revet et hus ned skal der være opsat et nyt hus på grunden max 2 år efter. Forslaget blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning. Kurt have 123: Bliver man så smidt ud, hvis man ikke opfører et hus indenfor 2 år? Formanden: Ja Olsen have 57: Hvor stort skal huset være? Formanden: Max 10% af grunden. Henning have 119: Det skal bare indføres i kontrakten. Ellen have 61: Nej det bliver skrevet ind i vores ordensreglement. Kaj have 16: Hvor lille må huset være? Majbritt have 57: Kan det være en skurvogn? Herefter blev debatten stoppet. 2

3 Forslag D: Der skal ikke være nogen aldersbegrænsning for opskrivning til en have af haveforeningens børn (Nuværende regel er, at haveforeningens børn først kan blive skrevet op fra det fyldte 15. år). Dette bør slettes. Knudsen have 147: Et barn på 4 år kan ikke få en have. Per have 69: Er det ikke lige meget hvor gamle børnene er når de bliver skrevet op? Brandt have 122: Er problemet så stort de kan først få haven når bliver 18 år. Henning have 119: Selvfølgelig skal de have lov til at blive skrevet op, det er penge i kassen hvert år til foreningen. Jørgen have 144: Hvad hvis forældrene flytter fra deres have? Der blev krævet skriftlig afstemning. For forslaget stemte 48 Imod forslaget stemte 13 Ugyldige/blanke stemmer 2 Forslag E: Stationær skraldespand ved hovedlåge + de 2 side låger Erhard have 130: Det var da en god ide. Per have 69: Hvem skal tømme disse spande? Tony have 6: Kan de ikke blive tømt på pligtarbejdet? Formanden: Hvis de skal tømmes ved normal skralde-tømning skal vi betale for 3 ekstra spande. Henning have 119: De billigste vil være, at købe 3 spande, og så tømme dem på pligtarbejdet. Helle have 128: Kunne man forestille sig, at der var nogen med fyldte skraldespande, der lige sneg en pose op i en af de 3 spande? Herefter blev der stemt om forslaget. Der var ved håndsoprækning ikke flertal for forslaget. Forslag F: Afmærkning af hastighed skal gøres tydeligere større afmærkninger Tony have 6, trækker forslaget. Forslag G: Tidsfristen for indkomne forslag til generalforsamling skal ændres til ca. 14 dage før dato for generalforsamling ligesom i de fleste andelsforeninger. Søren have 61: Udmærket forslag. Verner have 142: Ja enig, godt forslag. Olsen have 57: Brug vores nye hjemmeside. Formanden: Det kan ikke lade sig gøre med en frist på ca. 14. dage, af hensyn til indkaldelse mv. Derfor vil bestyrelsen se hvad der kan lade sig gøre ihht. vedtægterne. Vi tager det op til næste år. 3

4 Forslaget blev sendt til afstemning. Forslag H: Bestyrelsen får fri haveleje, som man har det i mange andre haveforeninger i Kolonihaveforbundet Kreds 1. Allan have 141: Fri haveleje, er det så uden skrald og vand? Tove have 39: Det er jeg imod, hvorfor skal vi andre betale for jer? Grethe have 92: Jeg vil gerne anerkende det store arbejde det er. Have 21: Hvor meget får bestyrelsen i dag? Erik have 122: Jeg giver Allan opbakning, fri haveleje uden de andre udgifter. Majbritt have 57: Hvem er i, og hvor mange er i, er det også suppleanterne? Formanden: I dag får formand, næstformand og kasserer hver kr. 800,- i kvartalet, og de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter får hver kr. 500,- pr. kvartal. Alle suppleanter har også arbejdsopgaver. Derudover har formanden og kassereren fri telefon. Vera have 49: Skal i så have 800,- ud over den fri haveleje? Olsen have 57: Hvad får i ellers, Hvad med bestyrelsensfesten, skal vi også betale den? Per have 69: Det kunne være rart at se hvad i får i dag, og hvad i vil få fremover, så man kunne sætte det op imod hinanden. Helle have 138: Vi skal stå til rådighed, og det gør vi, også når folk ringer midt om natten for at melde afbud til pligtarbejde. Per have 69: Hvis folk ringer midt om natten, skal de have en bøde. Herefter gik forslaget til skriftlig afstemning. For forslaget stemte 15 Imod forslaget stemte 44 Ugyldige/blanke 2 Forslag I: Indbetaling af haveleje betales kvartalsvis, ændres til at betale hvert halve år i april og oktober måned. Den første indbetaling bliver så april Helle kasserer: Det er for at lette kassererens arbejde. Edith have 82: Er der slet ingen der tænker på hvad det betyder for pensionisterne? Majbritt have 57: Hvorfor betaler vi ikke bare via PBS? Helle kasserer: Det er for dyrt for os, at bruge PBS. Det bliver ikke dyrere for pensionisterne. Forslag J. Indmeldelsesgebyr i Haveforeningen Sydgrænsen, hæves fra kr. 650,- til kr ,- Tony have 6: Hvorfor? Majbritt have 57: Hvad bliver pengene brugt til? 4

5 Jimmy have 35: Hvorfor koster det ikke 6.000,-? Dirigenten: Pengene går til driften, altså indtægt til os alle. Forslag K: Vurdering udenfor sæsonen sættes op fra kr. 900,- til kr. 1200,- Verner have 142: Hvad går pengene til? Formanden: Det er de 3 fra vurderingsudvalget der får hver 100,- kr. mere om vinteren. Forslag L: Flytte sommerfest fra første lørdag i juli til første lørdag i august, første gang i år Alice have 55: Har vi ikke en regel om at vi ikke holder sommerfest samtidig med en af de andre haveforeninger? Jimmy have 35: Hvad med week-enden efter børnenes sommerferie, så er folk tilbage fra ferie? 6. Driftsbudgettet for det kommende år. 7. Majbritt have 57: Er der ikke noget galt med indtægterne i budgettet? Helle have 128: Jo der er en fejl i opstillingen af indtægterne, men der også indregnet en forhøjelse ifm. renovationen. Majbritt have 57: Hvorfor stiger pumpelauget til det dobbelte? Helle Kasserer: Fordi vi fejlagtig ikke blev opkrævet sidste år, og derfor skal betale dobbelt i år. Herefter blev driftsbudgettet godkendt. 8. Uddeling af årets flidspræmier. Mogens Hansen have 66 Per Kratholm have Valg af bestyrelse og revisorer m.m. a) Formand Jørgen Gyldenbo (modtager genvalg) Jørgen blev valgt med applaus. b) Kasserer Helle Madsen (træder af som kasserer udenfor valgperioden) Helle Stauning tidligere sekretær, valgt som kasserer. 5

6 c) Bestyrelsesmedlem Kaj Nielsen (modtager ikke genvalg) Ellen Nielsen, tidligere suppleant, valgt som sekretær. Herefter er der en ledig post i bestyrelsen, og bestyrelsen foreslår Helle Madsen. Herefter blev der fra salen opfordret til at Irma Larsen stillede op. Kampvalg mellem Helle Madsen og Irma Larsen Irma fik 52 stemmer Helle fik 7 stemmer Der var 2 ugyldige stemmer Herefter træder Irma Larsen ind i bestyrelsen. d) Bestyrelsesmedlem Tommy Oldhøj ( modtager genvalg) Tommy genvalgt. e) Valg af bestyrelsessuppleanter Ellen Nielsen og Erik Thestrup. Da Ellen er indtrådt i bestyrelsen, mangler der en suppleant. Der var følgende opstillede: Verner have 142, Finn have 81, Jimmy have 35, Jørgen have 144 og Gert have 36. Først blev Erik Thestrup genvalgt. Herefter var der skriftlig afstemning. Jimmy have 35: 7 stemmer Gert have 36: 7 stemmer Verner have 142: 18 stemmer Jørgen have 144: 17 stemmer Finn have 81: 0 stemmer 6 ugyldige/blanke stemmer. Herefter indtræder Verner som suppleant. f) Valg af 2 revisorsuppleanter Helle Ludvigsen og Tina Oldhøj Begge valgt. g) Valg af vurderingsudvalg kaj have 16, Kenneth have 28 og Søren have 61. De blev alle 3 valgt. h) Valg af festudvalg. Daisy og Lene stillede op, og blev valgt. i) Valg af skovtursudvalg Preben Kaiser og Irma Larsen blev valgt. 6

7 10. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages) Der blev kommenteret på Tjørnehækken Der blev oplyst at der bliver banko næste år. Der blev forespurgt til toiletterne på pladsen, som lugter fælt. Herefter blev generalforsamlingen afsluttet. København, den / 2009 Formand Jørgen Gyldenbo Dirigent Arne Vejling Sekretær Helle Stauning 7

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Onsdag d. 28. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Overblik over økonomi ved udskiftning

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere