HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP"

Transkript

1 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Budget samt fastsættelse af honorar til bestyrelsen 6. Indkomne forslag 7. Valg ifølge vedtægternes 6 8. Eventuelt 9. Afslutning 1. Valg af dirigent. Nils Tornbo forsatte som dirigent. 74 haver er repræsenteret, hvilket giver 148 stemmer. Stemmeudvalg fra den ekstraordinære generalforsamling fortsatte. Rune Johansen, have 125, Gitte Flor Nielsen, have 162 og Steen Fisker, have 130. Nils Tornbo gennemgik forretningsordenen og oplyste at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter læste han dagsordenen op og foreslog at bytte om på punkt 5 budget og pkt. 6 indkomne forslag. Oplyste at bestyrelsesmedlem Jan Petersen, have 151, ikke ønskede genvalg. Lotte, have 32, foreslog at fastsættelse af honorar til bestyrelsen, blev sat ind under indkommende forslag 6, i stedet for under budget. Bente, have 29, oplyste at der var fejl i dagsordene, da Per blev valgt for 1 år - sidste år. Amy oplyste at Per skulle have været valgt for 2 år sidste år. Hanne, have 41, kunne ikke forstå at hendes forslag ikke var kommet med, vedrørende hvor meget bestyrelsen får. Formanden læste det modtagne brev op, og understregede at Hannes brev var en opfordring til bestyrelsen og ikke et forslag. Nævnte også at de nævnte ønsker i brevet var opfyldt med det udsendte materiale til generalforsamlingen. Dirigenten fastslog, at der var tale om en opfordring til bestyrelsen og ikke et forslag.

2 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling. Bente, have 29, spurgte sidste år om bestyrelsen fik fri haveleje til Søndervang og til kommunen, mente ikke hun havde fået ordentlig svar. Det blev bekræftet at bestyrelsen fik fri haveleje til Søndervang og kommunen. Referatet blev derefter godkendt. 3. Formandens beretning. Se vedlagte bilag 1. Kate, have 36. takkede bestyrelsen for deres arbejde. Bestyrelsen kunne måske overveje at åbne for ventelisten, da der var solgt 9 haver, samt en overdragelse til søn, siden sidste generalforsamling. Bad derudover bestyrelsen overveje en form for tyverisikring i haveforeningen. Jeanette, have 78, spurgte om der var taget noget ved indbruddet på kontoret, der ligger jo private oplysninger i kartoteksskabet. Amy oplyste at kartoteksskabet altid er låst, samt vi gennemgår det hele, når det nye skab kommer. Oplyste endvidere, at det formentlig er penge man er gået efter, hvilket der ikke findes på kontoret. Birgit, have 130, forslog at de private oplysninger blev lagt i bankboks over vinteren, Formandens beretning blev sat til afstemning. Formandens beretning blev vedtaget. 4. Regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet. Der var ingen kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev sat til afstemning. Imod 0 Hverken for eller imod 0 For Alle Regnskabet blev herefter godkendt. 5. Budget. Budget tages efter indkomne forslag.

3 6. Indkomne forslag. Forslag 1. Revideret reglement. Kate, have 36, 4. ønskes rettet til: Vanding af græsplæner er ikke tilladt, dog er det tilladt at vande med opsamlet regnvand. Reglementet blev sat til afstemning. Reglementet blev vedtaget, med nævnte indføjelse. Forslag 2. Indmeldelsesgebyr ændres til 5.000,00 kr. Amy, bestyrelsen forslår denne ændring, da de nye medlemmer i haveforeningen har glæde af de nye tiltag der er lavet, så som foreningshus, toiletbygning og nyt el, som alle medlemmerne har været med til at betale. Bente, have 29, mente det måske lige var i overkanten. Forslaget blev sat til afstemning. Imod 6 Hverken for eller imod 0 For 142 Forslaget ved vedtaget. Forslag 3. Have 105 forslår, alle veje i foreningen asfalteres. Bjarne, have 105, oplyste at grusvejene var i meget dårlig stand og ønskede at disse blev forbedret evt. med asfaltering. Formanden synes det var et godt forslag, men nævnte at der ikke er økonomi til dette, og når der indenfor en årrække skal kloakeres, skal vejene graves op. Kim oplyste at der var bestilt ler grus til vejene. Have 105 trak forslaget. Bente, have 29, foreslog at ler grusset blev kørt ud på vejene med traileren. Birgit, have 130, kunne det indgå som pligtarbejde. Forslaget blev trukket af forslagsstilleren. Dirigenten forslog at forslag 4 og forslag 6 lægges sammen, da disse omhandler samme emne.

4 Forslag 5. Have 105 foreslår, at referater lægges på hjemmesiden. Formanden oplyste at dette er blevet drøftet i bestyrelsen og vi er enige om at referaterne er et arbejdsredskab og derfor er detaljeret. Hvis referatet skal på hjemmesiden, skal der også udarbejdes et beslutningsreferat. Bjarne, have 105, når man har henvendt sig til bestyrelsen, får man at vide at det bliver taget op på næste bestyrelsesmøde, men man får ikke at vide hvornår. Bjarne har henvendt sig til kolonihaveforbundet og fået at vide at bestyrelsen skal holde medlemmerne orienteret om løbende bestyrelses beslutninger. Amy oplyste, at der bliver holdt bestyrelsesmøder ca. 1 gang om måned på nær i juli og december måned. Udtrykte at der fremover efter hvert bestyrelsesmøde lægges Nyt fra bestyrelsen på hjemmesiden. Bjarne, have 105, hvorfor skal pligtarbejde forgå om lørdagen og ikke i hverdage. Kim, pligtarbejde har altid foregået om lørdagen. Per synes, Bjarne, have 105, har et godt forslag og opfordre ham til at stille op til bestyrelsen. Bente, have 29, alt hvad der bliver talt om på bestyrelsesmøderne kunne evt. lægges frem til læsning. Birgit, have 130, kunne der evt. komme et beslutningsreferat på hjemmesiden. Gunnar, have 72, er modstander af at referater kommer på hjemmesiden, da der kan være personlige oplysninger i det. Forslaget blev sat til afstemning. Imod 82 For 44 Hverken for eller imod 7 Der er afgivet 133 stemmer. Forslaget er nedstemt. Forslag 4 og 6. Udgifter til bestyrelsen. Kasseren fremlagde bestyrelsens forslag om honorar. Oplyste at kørsel er efter statens takster til 3,82 kr. pr. km. Bjarne, have 105, godt at bestyrelsen er kommet i forkøbet med et forslag, men synes der mangler beløb for diæter til møder, præmiefest, samt fritagelse for pligtarbejde. Hanne, have 41, har regnet ud at med honorar, diæter og præmiefest beløber det sig til ca ,00 kr. Kate, have 36, kørsel efter statens takst er på 2,13 kr. pr. km. Lotte, have 32, kom med et ændringsforslag: Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Kim, han vil hellere have 3 x3 timer pligtarbejde, i stedet for 3 timer hver gang der er pligtarbejde.

5 Bente, have 29, betaler bestyrelsen leje til kommune og Søndervang. Kasseren oplyste at bestyrelsen vil betale leje til Kommunen og til Søndervang ved den nye model. Birgit, have 130, at sidde i en bestyrelse er et stort arbejde og forslaget har taget højde for den fremadrettede lejestigning. Ændringsforslaget sat til afstemning. Mange imod. Ændringsforslaget er faldet. Kørselsgodtgørelse på 2,13 kr. sat til afstemning. Imod Mange For 10 Hverken for eller imod 6 Ændringsforslaget er faldet. Bestyrelsens forslag om honorar til bestyrelsen sat til afstemning. For mange Imod 0 Hverken for eller imod 0 Forslaget vedtaget. 5. Budget. Kassereren fremlagde budgettet. Hanne, have 4, synes at ,00 til EDB var mange penge. Jutta understregede, at der ikke kun var tale om computer til kontoret, men også en printer, gebyr til winkas, blækpatroner og hjemmeside i dette beløb. Amy, der er meget administrativt arbejde der skal foregå på kontoret og der er tale om en computer til ca ,00 kr. Per, computeren skal også bruges til det nye nøglesystem. Budgettet blev sat til afstemning. Imod 0 Hverken for eller imod 0 For Alle Budgettet ved vedtaget.

6 7. Valg ifølge vedtægternes 6. a.) Kasserer Jutta Haahr, have 12, - villig til genvalg for 2 år. Der var ikke andre der stillede op. Jutta Haahr, have 12, valgt til kasserer, for 2 år. Derudover blev følgende valgt: b.) Bestyrelsesmedlem Anne Kitte Mortensen, have 94, villig til genvalg for 2 år. Der var ikke andre der stillede op. Anne Kitte Mortensen, have 94, genvalgt for 2 år. c.) Bestyrelsesmedlem Jan Petersen, have 151, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen anbefalede Peter, have 100. Der var ikke andre der stillede op. Peter, have 100, blev valgt for 2 år, til bestyrelsen. Sidste år blev Per Hester, have 51, valgt for 1 år, men skulle have været valgt for 2 år Per genopstiller for 1 år. Per blev genvalgt for 1 år. d.) Joa Søegreen, have 101, villig til genvalg som 2. suppleant til bestyrelsen for 2 år. Joa Søegreen, have 101, blev genvalgt for 2. år e.) Revisor Lotte Larsen, have 32, villig til genvalg for 2. år Lotte Larsen, have 32, genvalgt for 2 år. f.) Revisor suppleant Charlotte Knoblauch, have 111, villig til genvalg for 1 år. Bente Evensen, have 29, ønskede at opstille. Skriftlig afstemning. Charlotte Knoblauch, have Bente Evensen, have Blanke 8 Ugyldige 2 Der blev afgivet 126 stemmer. Charlotte Knoblauch, have 11, blev genvalgt for 1 år.

7 g.) Vurderingsudvalg. Bestyrelsen anbefalede Gunnar Larsen, have 72, (El-installatør), Kasper Dam, have 12, (byggesagkyndig), Ronny Vergo, have 59, (autoriseret VVS installatør), Kim Koblauch, have 111, (El-installatør) Thomas Sund, have 132, (Tømmer) Amy Lauridsen, have 150, (Administrativt). Vurderingsudvalget blev valgt. Lone, have 7, købte huset for ,00 kr. men huset var fyldt med skimmelsvamp. Kan man få ændret regler, således at det kan opdages inden salg. Amy, huset har en lovlig tank, som er vurderet til ,00 kr. så huset har ca. kostet ,00 kr., og man køber huset som beset. Der kan være skjulte fejl som ikke kan ses. Thomas, have 7, det var ikke en have, men en jungle de købte, og gulvbrædderne var rådne. Ønsker vurderingsudvalget gør det bedre næste gang. 8. Eventuelt. Lone, have 7, Kan man ændre vurderingsreglerne således at der kan åbnes op for at se efter skjulte fejl. Kim, man må ikke lave destruktive indgreb, hvem skal så betale for udbedringen. Nils Tornbo - reglerne er nedfældet og godkendt på kongressen. Bente, have 29, når man køber som beset, kan man så anke. Amy, oplyste at man kan anke indenfor 14 dage, så sender kredsen et vurderingsudvalg ud, hvis vurdering så er gældende.. Lone. Have 7, har et brev fra kommunen, hvor de har tilladelse til en terrasse til skel 30 cm fra terræn. Er det ikke Københavns kommune, der er den øverste instans og hvem kan ændre reglerne? Nils Tornbo, kommunen er ikke meget for at give dispensation. Kim, oplyste at det er tilladt at lave en terrasse til skel uden brystværn, hvis det er i et ikke brandbart materiale. Alt byggeri skal gå gennem bestyrelsen til kolonihaveforbundet. Bent, have 131, sidste år blev der købt en hjertestarter, hvor er den? Søren, have 110, viste hjertestarten, som midlertidig ligger i foreningshuset, da den ikke kan tåle frost. Billardklubben har lige købt et nyt batteri til den til ca ,00 kr. Der bliver lavet et skab, under overdækningen på huset, til hjertestarteren. Kim takkede alle dem der hjælper med frivilligt arbejde, udover pligtarbejdet, rundt om i foreningen. Bente, have 29, vær venlig at samle jeres hunde og katte ekskrementer op. Amy oplyste at renovationsselskabet har klaget over at et sted på D-gangen mellem festplads og Kongelundsvej, er der en haveejer som har tømt indholdet af sit toilet i skraldespanden. Dette MÅ ikke ske mere. Herefter blev der trukket lod, mellem de fremmødte haver, om den vin og gaver haveforeningen fik til jubilæet.

8 Der er bestilt nye Wiskytønder til pladsen, i stedet for de gamle der er gået i stykker, for nogle af de midler vi modtog ved receptionen. 10. Afslutning. Formanden takkede for god ro og orden. Takkede Jan for det år som han havde været i bestyrelsen. Også tak til dirigenten for at fører os fint gennem generalforsamlingen. Formand Sekretær Dirigent Amy Lauridsen Anne Kitte Mortensen Nils Tornbo

9 Bilag 1. Beretning ved Søndervangs generalforsamling den En ny sæson er startet i Søndervang, en sæson jeg håber, vil blive til glæde for os alle med masser af aktiviteter i haverne samt i foreningen. Sidste lørdag den 20. april kunne Søndervang fejre 70 års fødselsdag. Dette blev som bekendt markeret ved en reception her i foreningshuset samt et middagsarrangement på dagen. To dejlige arrangementer med mange mennesker og rigtig god stemning. Ved receptionen fik vi en del gaver fra flere samarbejdspartnere. Fra Kolonihaveforbundet fik vi en check på kr. og fra Kreds 1 fik vi en check på 700,00 kr. Fra de omkringliggende haveforeninger fik vi gavekort og kontanter på i alt kr. Foreningen blev også betænkt med 3 vingaver samt nogle fuglefodringspladser samt frø til samme. En stor flot buket blomster fik vi også fra Kongelundens Slamsugerfirma. Jeg kan nævne, at vi har bestilt nye blomstertønder til festpladsen for nogle af pengene, idet vi mener, det kan være et fint minde fra vores fødselsdag. Vingaverne og fuglefodringspladsen vil i dag blive udloddet blandt de fremmødte her på generalforsamlingen. Dette klarer vi under eventuelt. En stor tak til alle jer, der har deltaget i festlighederne, det har været nogle gode oplevelser i varmt og godt selskab. Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt en række bestyrelsesmøder samt forskellige udvalgsmøder. Der har været flere møder i Kongelundshaverne med vores gode og værdifulde netværk samtidig med, at der også har været møder i kreds og forbund, alt sammen i forbindelse med haveforeningens virke. I perioden siden sidste generalforsamling har der været 10 overdragelser af haver: De 9 haver er solgt til ventelisten, og 1 have er solgt til søn. Der er udsendt opkrævning til gentegning til den eksisterende venteliste, og jeg kan oplyse, at der fortsat kommer indbetalinger ind. Vi ender nok på ca. 60. På byttelisten står 7 medlemmer. Ventelisten er fortsat lukket, men vi overvejer at åbne for indtegning til næste forår. Der er kommet nye vurderingsregler gældende fra 1. januar 2013, hvilket bl.a. indebærer, at der fremadrettet er loft for, hvad bad og toilet kan vurderes til, nemlig kr ,00. Køkken kan fremover max vurderes til kr ,00.

10 Forbrugerprisindeks for 2013 er 125,8. Ved salg skal huse og tanke lovliggøres, hvilket er indført i den nye lejekontrakt med Københavns Kommune. Der bliver krævet tinglysningsattest i forbindelse med salg, således at vi sikrer os, hvis der skulle være optaget lån i huset. Jeg skal nævne, at eventuel dispensation fra byggereglerne kun kan gives af Københavns Kommune. Dog skal ansøgningen fortsat afleveres til bestyrelsen, som så afleverer til Kreds 1, der videresender ansøgningen til kommunen til udtalelse. Søndervangs vurderingsudvalg har i sidste måned deltaget i Kolonihaveforbundets vurderingskursus, således at man er rustet til de nye udfordringer, der er i forbindelse med de nye vurderingsregler. Søndervangs billard- og kegleklub udfører et stort arbejde for foreningen. Der foregår mange sociale aktiviteter herfra, hvor det blandt andet kan nævnes, at der sommeren over kan købes grillmad på festpladsen om søndagen. Der er også mulighed for keglespil og billard i foreningshuset. I forbindelse med disse arrangementer kommer der er del penge ind. Disse midler bruges blandt andet til at vedligeholde vores foreningshus samt andre gode ting på festpladsen, således at denne fremstår pæn og funktionel samt er et fint mødested for foreningens medlemmer. Bestyrelsen har et fint samarbejde med klubberne omkring praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med driften af foreningshuset. Der afholdes 2 til 3 møder i løbet af havesæsonen, hvor samarbejdet drøftes, hvilket er meget positivt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige klubberne tak for det store arbejde og de mange timer, der bruges i forbindelse med aktiviteter i og omkring foreningshuset. Sidste sæson har igen været præget af rigtig mange, gode og forskellige arrangementer, hvor mange medlemmer har valgt at deltage. Jeg mener, det er vigtigt med forskellige tilbud og arrangementer, således at der til stadighed er mulighed for at styrke det sociale samvær i Søndervang. Sommerens loppemarked er en dag, hvor vi får besøg af mange mennesker, som kommer for at se, om der er mulighed for et godt køb. Sæsonens høstfest er også en god oplevelse, hvor mange familier vælger at deltage. I løbet af sommeren har der også været flere tilbud fra Børneklubben med blandt andet skattejagt, film i foreningshuset samt store badedag. I forbindelse med de nævnte arrangementer, vil jeg nævne det store arbejde, som en masse medlemmer udøver. En stor tak til alle jer, der medvirker. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet Kongres, hvor jeg deltog. En spændende weekend, hvor mange forslag blev drøftet, vedtaget eller forkastet samtidig med, at kolonihavebevægelsens fremtid blev justeret. Som nævnt på sidste generalforsamling havde jeg et forslag med fra Søndervang, om at der gives mulighed for at overdrage vore lejemål til medlemmernes livsarvinger inden, der er tale om dødsfald. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og er nu gældende. Forbundsformand Preben Jacobsen blev genvalgt for den kommende 3 års periode. I efteråret afholdt Kolonihaveforbundet, Kreds 1, den sædvanlige præmiefest for de haveejere, der var udtaget til præmie af havekonsulenten. Udtaget til præmier var Lillian Wulff, have 88 med 33 point, Amy og Knud Lauridsen, have 150 med 33 point samt Heidi Nielsen, have 135 med 31 point. Uden for præmierækken blev følgende haver udtaget: Winnie Norbrink, have 11 med 30 point, Ruth og Gunnar Larsen, have 72 med 30 point, Jannie og Jan Petersen, have 151 med 30 point samt Birgit Pedersen, have 130 med 29 point. Vi ønsker alle tillykke.

11 Søndervang har mange pæne og velplejede haver. Vi skal nødvendigvis ikke alle have præmiehaver, men vi skal alle passe vore haver og holde dem og vejstykket fri for ukrudt. Jeg vil opfordre til, at alle husker, at man også har ansvar for at udbedre huller i vejen ud for egen have. Det er altid en god ide, at gennemrive vejstykket en gang om ugen, hvilket også er med til at vedligeholde vejen. Vi har ikke rigtigt haft indbrud i vinterperioden, hvilket er dejligt. Dog skal nævnes, at der i starten af april måned har der været indbrud på kontoret, hvor det er gået ud over vores nøgleskab samt kartotekskab. Begge dele er ødelagt og gennemrodet. Jeg ved ikke, hvad man har ledt efter, der er jo ingen penge på kontoret, og kartotekskabet er fyldt op med hængemapper en for hver have. Flere andre haveforeninger på Amager har til gengæld været ramt af indbrud. Derfor vil jeg fortsat opfordre de haver, som ligger op til Mejlgården, og som ikke har fået hegn opsat her, til at få en aftale med sin bagbo, om at etablere et fælles hegn. Det handler jo hele tiden om, at gøre det så besværligt for indbrudstyvene som muligt at finde flugtveje. I onsdags deltog Anne og jeg i Kreds 1s repræsentantskabsmøde. I formandens beretning blev det nævnt, at Københavns Kommune har bedt om aktindsigt i samtlige haveforeningers byggesager med henblik på lovliggørelse af byggeri og overholdelse af skelregler m.m. Kommunen mener, at de med den nye lejekontrakt i hånden har pligt til at håndhæve disse regler. Jeg spurgte ind til, om det kun var byggesager efter 1992, hvilket ikke var tilfældet, det var samtlige byggesager. Dette vil fremadrettet være noget bestyrelse og vurderingsudvalg skal arbejde videre med, men alt peger mod, at det hedder lovliggørelse af alt byggeri i forbindelse med overdragelse af haver. Det betyder også, at der er fokus på alt byggeri, og at der kun må bygges det, der er givet tilladelse til. Skelregler på 2,5 m skal til enhver tid overholdes og gælder også for træterrasser og faskiner til regnvand. Lidt om fremtiden og visioner. Søndervang Nyt udarbejdes fortsat 3 gange om året og lægges derefter på foreningens hjemmeside. Forårsnummeret udsendes sammen med pligtarbejdssedler sidst i februar / først i marts. Sommer og efterårs nummeret trykkes i et mindre oplag, idet vi opfordrer til, at man selv henter disse oplysninger via foreningens hjemmeside. På hjemmesiden vil man også kunne finde liste med, hvornår ens have har pligtarbejde. De, der ikke har mulighed for at hente brevene på hjemmesiden, vil kunne hente et eksemplar på kontoret, eller i foreningshuset. Kloakering er et emne, som interesserer mange og som bestyrelsen får en del spørgsmål til. Det er fortsat svært at sige, hvornår kloakering vil blive iværksat. Jeg kan oplyse, at Kolonihaveforbundet arbejder på, at få Københavns Kommune til at sætte dette i gang før vores lejekontrakt skal genforhandles med udgangen af I så fald bliver det så kommunen der, står for at administrere økonomien. Markedsleje er også et spørgsmål der betyder meget for os alle. I forbindelse med markedsleje kan jeg oplyse, at miljøminister Ida Auken netop har udsendt et lovudkast i høring om afskaffelse af kravet om markedsleje for kolonihaver.

12 Kolonihaveforbundet arbejder derfor fortsat ihærdigt med at påvirke politikerne til at sætte lejen ned, og forsøger at udnytte, at der i november er kommunevalg. Her til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige bestyrelsen tak for mange gode arbejdstimer og fine drøftelser. Jeg mener, at vi i fællesskab har fået meget fra hånden og medvirket til, at Søndervang fungerer godt såvel administrativt som praktisk, ja en god haveforening at være medlem af. Tak for gode, hyggelige og sjove timer, som vi har haft i forbindelse med foreningsarbejdet. En ny sæson er i gang, og vi kan glæde os over de herlige måneder, der venter os i vore haver efter en meget lang og kold vinter. Jeg håber, at vi også fremover kan løse de mange arbejdsopgaver i fællesskab på en god og saglig måde. Vi har en god og velfungerende haveforening, jeg håber og forventer, at I alle vil være med til at tage ansvar og deltage aktivt i forbindelse med de beslutninger, der tages. Lad vore forskelligheder være vores styrke! Amy Lauridsen Formand

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2012. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2012

Søndervang nyt Efterår 2012 Søndervang nyt Efterår 2012 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2012 Årets præmiehaver er nu udtaget af vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen, og

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2011

Søndervang nyt Efterår 2011 Søndervang nyt Efterår 2011 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Se vedrørende informationsmøde inde i bladet. Kære medlemmer august 2011 På forsiden af dette efterårsbrev,

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt Efterår 2013. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2013 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2013 Igen i år har vores havekonsulent Lise-Lotte Juul Jensen udtaget 4 haver til Kolonihaveforbundets

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Efterår H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Efterår 2006 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang. Det har været

Læs mere

Vedr. Kolonihaveforbundet

Vedr. Kolonihaveforbundet 1 PFH Dokument af 22.11.2013 vedr. Kreds 1 & Tårnby kommune Til Fra Tårnby Kommune Palle Flebo-Hansen Dato 22.11.2013 Vedr. Kolonihaveforbundet Jeg har via internettet læst et referat fra repræsentantskabsmødet

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Efterår 2007. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Efterår 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer August 2007 Her på sensommeren vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en god sæson i Søndervang.

Læs mere

Søndervang nyt Efterår 2010

Søndervang nyt Efterår 2010 Søndervang nyt Efterår 2010 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer august 2010 Vi har nu taget hul på sidste del af havesæson 2010, men det kan jo ikke forhindre

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Dagsorden: Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 29. april 2007 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

FORÅRSBREV. Sæsonen 2006

FORÅRSBREV. Sæsonen 2006 FORÅRSBREV Sæsonen 2006 Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs Forårsbrev. Jeg håber, at alle vil give sig tid til at læse

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Sommeren 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Sommeren 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer, Så er vi allerede i gang med den tredje måned af sæson 2014 og vi har haft et dejligt forår,

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Sommeren 2007 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer juni 2007 Så blev det juni og dermed sommer, jeg håber I alle allerede har haft mange gode timer i kolonihaven.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008

Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 Referat af ordinær generalforsamling 18. maj 2008 53 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen. Jesper anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Søndervang nyt August 2014

Søndervang nyt August 2014 Søndervang nyt August 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info august 2014 Kære medlemmer Som du sikkert har bemærket, så kalder vi dette Søndervangs Nyt for august 2014.

Læs mere

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt.

Oplyses skal også, at Fillip Lauersen i oktober måned udtrådte af bestyrelsen, suppleant Dan Heino Jensen, have 60 er derfor indtrådt. Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at udsende Søndervangs forårsbrev, som jeg håber alle giver sig tid til at læse, da der er mange nyttige oplysninger

Læs mere

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde.

Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den, 24.04.2013 - holdte repræsentantskabsmøde. 1 PFH Materialeindsamling til PFH responsum 4. kapitel 30 Korsør den, 03.10.2013 Kære Lisbeth Huohvanainen Jeg har med tak modtaget din mail. Jeg er ved - at samle trådende endnu engang og ser at man den,

Læs mere

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement

Vi afholdt også Kredsfesten her i Eskelund og det var et super godt arrangement Referat, ordinær generalforsamling Lørdag den 28. marts 2015 kl. 09.00 Ikast Bibliotek. Dagsorden iht. vedtægterne: 1) Valg af dirigent og referent. Jan, have 111, blev valgt til dirigent. Kathy, have

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup

Søndervang nyt. Sommeren H/F Søndervang Kongelundsvej Kastrup Søndervang nyt Sommeren 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer Juni 2008 Sommer, sol og smældende flag det er, når kolonihaven er bedst. Havesæsonen er i

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Forår 2009. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Forår 2009 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Februar 2009 Kære medlemmer Så er der kun godt en måned til havesæsonen starter, derfor er det også tid til at

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup

Søndervang nyt. Forår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Søndervang nyt Forår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup Kære medlemmer februar 2008 1. april starter havesæsonen, hvilket der snart kun er en måned til. Derfor er det også tid til at udsende

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver.

B) Der kom et forslag fra bestyrelsen om, at vi tager 1000 kr. i administrationsgebyr ved køb af nye haver. Referat fra generalforsamling i Solvangen 23. marts 2013 Sted: Åby Bibliotek Antal deltagere: x (tjek deltagerlisten) 1. Valg af dirigent Den valgte dirigent blev: Jeppe Rørsgaard. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012

Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 Referat af generalforsamling for N/F Faste Batteri d. 29/4-2012 42 stemmeberettigede er fremmødt. 1. Valg af dirigent. Christian h. 22 valgt 2. Valg af referent. Carsten h. 46 valgt 3. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling Samlingssalen på Holtbjergskolen tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19:00 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og 3 stemmetæller. 3. Formandens beretning.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2008

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2008 HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde 10-08-2011 Sted: H/F CNM Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen Referat af: Deltagere: Linda Andersen Lars M. Jensen, Anny Petersen, Tom Atkins, Kim Johansen, Tine Pedersen, Linda Andersen, Ejvind Wilms, Alice Dyssell

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 10. marts 2016 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2015 2016 NYE MEDLEMMER Der er solgt 12 haver i løbet af beretningsåret. Bestyrelsen ønsker de nye medlemmer velkommen i foreningen. Det drejer sig om følgende haver: 116, 120, 125,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang.

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang. Søndervang nyt Sommeren 2015 H/F Søndervang Kære medlemmer Nu må det da snart blive sommer. Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, så tyder det i skrivende

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

Søndervang nyt. Forår 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Forår 2014. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Forår 2014 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Marts 2014 Kære medlemmer Vi nærmer os april måned, hvor en ny havesæson starter. I skrivende stund virker det

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere