Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa"

Transkript

1 Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i - Status 2004 [ Stig Mellergaard ] Chefkonsulent, Kontor for Husdyrsygdomme, Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen har besluttet fremover at udarbejde en løbende information til dyrlæger om sygdomssituationen i den europæiske husdyr produktion. Baggrunden for dette tiltag er, at den øgede globalisering øger risikoen for, at sygdomme utilsigtet kan bringes fra land til land via dyretransporter eller personers rejseaktivitet. Øget information om udbredelsen af de alvorligt smitsomme sygdomme kan endvidere bidrage til at styrke det veterinære beredskab, ved at vore kolleger ude i landet kan benytte denne viden aktivt ved rådgivning af deres klienter f.eks. i forbindelse med disses rejseaktiviteter. Der indledes med en status over situationen vedrørende udbrud af alvorligt smitsomme i sygdomme gennem 2004, og herefter vil der hvert kvartal blive givet en opdatering. Denne artikel er baseret på information indsamlet via månedlige møder afholdt i EU s Stående Komite for Dyresundhed og Dyrevelfærd, indberetninger til den Internationale Epizootiorganisation (OIE) samt indberetninger til EU s Animal Disease Notification System (ADNS). Alle EU-lande samt yderligere syv associerede lande skal indberette udbrud af alvorligt smitsomme indenfor 24 timer fra første udbrud til ADNS. Afrikansk svinepest (ASF) Afrikansk svinepest forekommer af og til på den Iberiske halvø. I forbindelse med udbrud i Spanien og Portugal i 1978 blev sygdommen spredt til Malta og Sardinien, sandsynligvis med et skib, og siden er sygdommen forekommet endemisk på Sardinien. Portugal har af og til registreret enkelte udbrud af ASF, de seneste i 1993 og Italien (Sardinien) Afrikansk svinepest forekommer endemisk på Sardinien, som det eneste område i. I 2004 er der påvist 248 udbrud af ASF på Sardinien. I forbindelse med bekæmpelsesarbejdet er i alt 390 besætninger med i alt dyr er blevet slået ned. Det er især Nouro-provinsen på den centrale del af øen, der er hårdest angrebet. Udbruddene toppede i perioden juniaugust med i alt 153 udbrud. Der er etableret en bufferzone omkring alle beskyttelses- og overvågningszoner (hhv. 3 og 10 km zoner). I bufferzonerne er der forbud mod transport af svin (undtagen til slagtning), og der er foretaget registrering af beliggenheden af alle svinebesætninger samt optælling af alle dyr i besætningerne indenfor zonen. I bufferzonerne er der endvidere forbud mod uautoriseret slagtning og forbud mod fritgående svin. Der er totalt forbud mod at fjerne fersk svinekød fra øen. Årsagen til, at ASF trods mange bekæmpelsestiltag stadig forekommer endemisk på Sardinien, er, at man holder illegale svinebesætninger i skovene. Det formodes, at der findes omtrent fire tamsvin for hvert vildsvin i skovene i den centrale del af øen. Tamsvinebestanden i skovene forventes at ligge på dyr. Dette forhold er med til at vedligeholde sygdommen på øen. De illegale svinebesætninger bliver transporteret ukontrolleret rundt i området. Myndighederne kan ikke umiddelbart gøre noget ved disse forhold, da det baserer sig på århundreder gammel tradition, og ejerne af disse tamsvin i skovene ønsker ikke at samarbejde med myndighederne. EU-kommissionen vil forsøge at stramme op på disse lokale forhold via den italienske regering. Den latente kilde til ASF er den fritgående svinebestand af vild- og tamsvin, og der er i 2005 fundet to vildsvin i Nouro-området, der er døde af ASF. Bluetongue (BT) Siden 1998 har en række sydeuropæiske lande været ramt af epidemier forårsaget af bluetongue-virus af serotyperne 1, 2, 4, 9 og 16. Sygdommen har primært ramt fåre- og gedeflokke. Sygdommen er vektorbåret og er observeret i områder i Grækenland, Italien, Frankrig, Cypern, Spanien og Portugal, hvor vektoren Culicoides imicola er udbredt. Sygdommen spredes som ofte ved at vektoren bliver transporteret med vinden over større strækninger. I risikoområderne gennemføres intensive overvågningsprogrammer og vaccinationsprogrammer. Cypern Cypern iværksatte et overvågningsprogram for BT i efteråret Overvågningsprogrammet resulterede i fund af to udbrud i marts-april Infektionen skyldtes serotype 16. Italien I 2004 blev der registreret 184 udbrud af BT i Italien. Der findes tre områder i Italien med udbrud af BT. Sardinien med udbrud af BT serotype 2 og 4, den centrale del af Italien med serotype 2 og den sydlige sektor af landet herunder Sicilien med en blanding af serotyperne 2, 4, 9 og 16. Der er nu indledt endnu et vaccinationsprogram i Italien med forskellige vacciner afhængig af den eller de prævalente typer. Der gennemføres ligeledes løbende entomologiske undersøgelser af udbredelsen af vektoren Culicoides > Dansk Veterinærtidsskrift maj Nummer 10 Årgang 88 9

2 spp. Serologiske undersøgelser i områder, hvor der har været BT udbrud, har vist, at der kan påvises seropositive dyr i en radius af 20 km omkrig udbruddene. Spanien Spanien har haft 328 udbrud af BT i de sidste tre måneder af 2004 i den sydvestlige del af landet (Fig 1); 50 i Extremadura, 274 i Andalusien og 4 i Ceuta, den spanske bystat på det afrikanske fastland nord for Marokko. Af disse udbrud har de 123 udbrud været indenfor den seneste måned. BT-situationen i Spanien synes nu at være stabiliseret. Dette skyldes, at temperaturforholdene i de fleste af de berørte områder er kommet ned på et niveau, hvor vektoren Culicoides imicola ikke er aktiv. De spanske veterinærmyndigheder indleder et intensivt vaccinationsprogram i de berørte områder mod BT-virus type 4. Man har nu ophævet alle restriktionerne i Extremadura, da man har undersøgt alle besætninger indenfor 20 km radius fra udbruddene og har vaccineret alle får, i alt Entomologiske undersøgelser har vist, at vektoren ikke er aktiv mere. Endvidere vil restriktionerne i Ceuta-området blive hævet i løbet af januar, da man her har aflivet alle dyr i besætninger, der har været ramt af sygdommen. Der vil i 2005 blive gennemført et serologisk overvågningsprogram i hele det afficerede område samt langs Middelhavskysten og Balearerne (Mallorca, Menorca og Ibiza) med henblik på påvisning af eventuel infektion. Der vil endvidere blive iværksat undersøgelse af udbredelse af vektoren - dens dynamik under forskellige klimatiske forhold samt om andre arter Culicoides-arter end Culicoides imicola er i stand til at overføre BT-virus. Figur 1. Udbredelsen af bluetongue i Spanien og Portugal i efteråret Portugal Portugal har haft i alt 11 udbrud af BT i november-december 2004 i området på grænsen op til Spanien (Fig. 1). I december opstod det niende udbrud udenfor den etablerede restriktionszone, hvorfor denne blev udvidet nordpå, så den i nordlig udstrækning svarer til den spanske zone. Situationen synes nu stabil. De seneste undersøgelser af virus har vist, at det også er type 4. De ramte besætninger er mindre fåre- og gedebesætninger på dyr. Der er gennemført serologisk undersøgelse af modtagelige arter indenfor en 20 km kontrolzone. Der er undersøgt 229 besætninger, hvoraf der fandtes seropositive dyr i de 114 og i alt af de undersøgte dyr var seropositive. Vektoren er ikke påvist siden slutningen af december De portugisiske veterinærmyndigheder vil iværksætte et vaccinationsprogram, når et sådant er blevet udarbejdet. Sygdomsudbruddene i Spanien og Portugal formodes at skyldes, at vektoren er blevet ført med vinden fra Nordafrika, idet der forud for udbruddene i Spanien og Portugal har været observeret udbrud af BT i bl.a. Marokko. Frankrig Frankrig observerer jævnligt udbrud af BT på Korsika. I efteråret 2004 blev der registreret 34 udbrud på øen. Udbruddene i 2004, der har ramt får og geder, har været forårsaget af serotyperne 4 (1 tilfælde) og 16 (33 tilfælde). Der har i 2004 været gennemført et intensivt vaccinationsprogram mod BT på Korsika mod serotyperne 2 og 4, som blev registreret i forbindelse med udbrud i De fleste udbrud i 2004 har været forårsaget af serotype 16, som det gennemførte vaccinationsprogram ikke dækkede. Det ene udbrud af serotype 4 var i en nyligt importeret fårebesætning, som ikke var blevet vaccineret. Der gennemføres løbende serologisk overvågning på fastlandet med henblik på hurtigt at kunne gribe ind med vaccination, hvis der er indikation på, at sygdommen er blevet spredt hertil. Figur 2. Højrisikoområdet for bluetongue i Grækenland er de ægæiske øer (rødt), mens resten af landet betragtes som avrisikomrd Grækenland Grækenland havde i en årrække fra slutningen af 1990erne til 2001 årlige udbrud af BT især på øerne i Ægæerhavet op mod Tyrkiet. I denne periode var der årligt indtrængen af BT-virus via inficerede vektorer fra det tyrkiske fastland og i et enkelt tilfælde også nordfra fra Bulgarien, hvilket forårsagede BT udbrud i de nordlige græske provinser. 10 Dansk Veterinærtidsskrift maj Nummer 10 Årgang 88

3 Et intensivt vaccinationsprogram samt serologisk monitering af kvæg, der ikke vaccineres, har bevirket, at der ikke har været BT udbrud siden De græske veterinærmyndigheder har inddelt landet i et højrisikoområde de ægæiske øer hvor der foretages test af alle dyr, der skal flyttes fra øerne, samt gennemføres løbende serologisk test af modtagelige dyr, kvæg, mens der gennemføres løbende test af sentinelle dyr i lavrisikoområdet, som udgøres af den resterende del af landet (Fig. 2). Figur 3. Områder i Frankrig, Tyskland og Luxemburg, hvor der i 2004 er gennemført intensiv vaccination af vildsvin mod klassisk svinepest. BSE Antallet af BSE tilfælde i nedenstående lande er sammenlignet med tallene fra 2003 generelt faldende. Dog ses en stigning i antallet af tilfælde i følgende lande: Tyskland (54 tilfælde i 2003), Tjekkiet (4 tilfælde i 2003), Slovakiet (2 tilfælde i 2003), Polen (5 tilfælde i 2003). På EU15 plan har tendensen med visse undtagelser været et fald i antal tilfælde siden Dette kan ses som et resultat af indførsel af et meget restriktivt foderforbud i 2001, hvor det blev forbudt at fodre dyr, som opdrættes til konsum, med animalsk protein. Land Antal udbrud i 2004 Belgien 11 Danmark 1 Frankrig 54 Holland 6 Irland 126 Italien 7 Polen 11 Portugal 92 Schweiz 3 Slovakiet 7 Slovenien 1 Spanien 133 Storbritannien 363 Tjekkiet 7 Tyskland 65 Klassisk svinepest (KSP) Udbrud af klassisk svinepest har de seneste år været observeret i vildsvinebestandene i Tyskland, nordøstlige Frankrig, Luxemburg og Slovakiet. Sygdommen spreder sig af og til fra vildsvine- til tamsvinebesætninger. For at hindre disse sporadiske udbrud har man i de ovennævnte lande etableret omfattende vaccinationsprogrammer i vildsvinebestandene samtidig med intensiv serologisk over - vågning. Disse forebyggende tiltag gennemføres parallelt med en kraftig jagt på bestandene. Vaccinationen foregår ved udlægning af majskager, hvori der er lagt vaccineampuller. Disse udlægges i områder, hvor man ved at vildsvinene fouragerer. Den efterfølgende serologiske overvågning foregår ved at alle nedlagte dyr i vaccineområderne føres til vildtslagterier, hvor dyrene hænger til resultatet af den serologiske undersøgelse foreligger. Er dyret seropositivt udtages materiale til virologisk undersøgelse, og er denne også positiv destrueres dyret. KSP i vildsvin Tyskland I Rheinland-Pfalz observerede man det første udbrud af svinepest hos vildsvin i Eifel-området i I den efterfølgende periode spredte sygdommen sig i vildsvinebestanden i det meste af Rheinland-Pfalz. I 2002 iværksatte de tyske veterinærmyndigheder et intensivt vaccinationsprogram i Eifel, som senere i 2003 blev udvidet til også at dække Pfalz. Der blev gennemført 3 vaccinationskampagner forår, sommer og efterår med to udlægninger af vaccine i hver periode med et mellemrum på 3-4 uger (Fig. 3). Der har ikke været observeret udbrud hos vildsvin siden marts I forbindelse med vaccinationskampagnerne har der været gennemført et intensivt serologisk overvågningsprogram på nedskudte vildsvin. I perioden er der blevet foretaget serologisk undersøgelse af henholdsvis , og vildsvin. Undersøgelserne har vist en seroprævalens på ca. 40% hos ungdyr (under 1 år) og på 70-80% hos dyr over 1 år. Ved virologisk undersøgelse af nedskudte vildsvin i Eifel-regionen påvistes 250 positive tilfælde i 2002, 3 i 2003 (seneste i marts) og i 2004 fandtes ingen virologisk positive dyr. Sygdommen har lejlighedsvis spredt sig til tamsvin, første gang i 2001, og > Dansk Veterinærtidsskrift maj Nummer 10 Årgang 88 11

4 det sidste udbrud hos tamsvin blev registreret i april Frankrig Thionville Frankrig har haft to områder Thionville og Vosges Du Nord i henholdsvis Moselle og Meurte-et-Moselle, beliggende i den nordøstlige del af landet grænsende op til Luxembourg og Tyskland, med aktiv svinepestinfektion hos vildsvin. I 2002 blev der fundet et dødt vildsvin i Thironville, som undersøgelser viste, var død af svinepest. Der blev indført restriktioner hvad angår transport, handel og håndtering af såvel vild- som tamsvin, for området. Der blev iværksat serologisk og virologisk overvågning af alle nedskudte vildsvin i området, og der viste sig at være et cluster af seropositive dyr i området lige syd for grænsen til Luxembourg. Der blev også påvist enkelte virologisk positive dyr. Siden 2003 har undersøgelserne kun påvist serologisk positive, men ingen virologisk positive dyr. Det formodes, at en del af de serologisk positive vildsvin er vaccinerede dyr med oprindelse i Luxembourg. Der er ikke fundet PCR positive dyr i området siden september 2003, hvilket indikerer, at der ikke er cirkulerende svinepestvirus i vildsvinebestanden. De franske veterinærmyndigheder betragter nu svinepest udbruddet i vildsvinebestanden i Thironville for afsluttet. Man vil dog fortsætte den serologiske overvågning af nedskudte vildsvin. Vosges Du Nord I Vosges Du Nord påvistes flere virologisk positive nedskudte vildsvin igennem Det seneste fund stammer fra september Der blev i området indledt et vaccinationsprogram i august-september Undersøgelser af nedskudte vildsvin viser stadig positive fund ved såvel PCR som ved virologisk undersøgelse, hvilket viser, at der stadig er cirkulerende virus i området, men prævalensen er lavere end tidligere. Virus synes dog ikke at spredes udenfor vaccinationsområdet. De franske veterinærmyndigheder har besluttet at udvide vaccinationsområdet til at dække alle skovområder i Vosges Du Nord (Fig. 3). Vaccinationskampagnerne køres efter samme principper som i Tyskland. Luxemburg Luxemburg etablerede i perioden kontrolzoner op til den tyske grænse på grund af svinepestudbrud i vildsvinebestanden på den tyske side. I oktober 2001 blev det første udbrud hos vildsvin observeret i Luxemburg, og gennem 2002 blev der fundet 64 viropositive vildsvin. Endvidere var der 12 udbrud af svinepest hos tamsvin. I 2003 fandtes tre virologisk positive vildsvin, og det hidtil sidste udbrud hos tamsvin blev observeret i august Luxemburg iværksatte i marts 2003 et intensivt vaccinationsprogram af vildsvinebestanden i hele landet, og siden har man ikke observeret svinepest udbrud - hverken i vildsvineeller tamsvinebestanden (Fig. 3). Slovakiet Sygdommen synes at forekomme endemisk i vildsvinebestanden i den centrale del af Slovakiet. I de seneste 10 år er der observeret 183 svinepestudbrud hos tamsvin og 607 udbrud hos vildsvin. Ved overvågningen af vildsvin i 2004 er dyr undersøgt virologisk med 11 positive fund, mens dyr var blevet undersøgt serologisk, hvoraf 616 var positive. Det seneste fund af svinepestvirus hos vildsvin var 2. december Slovakiet indleder i 2005 et vaccinationsprogram mod svinepest i vildsvinebestanden i den centrale, sydlige del af landet (bl.a. i området, hvor man har set de seneste udbrud hos tamsvin) (Fig. 4). Der vil blive gennemført tre vaccinationskampagner forår, sommer og efterår med to udlægninger af vaccine i hver kampagne. Figur 4. Stjernerne angiver områder, hvor der i 2004 var udbrud af klassisk svinepest i tamsvin i Slovakiet, mens det med røt afmærkede områder angiver områder, hvor der skal gennemføre vaccination af vildsvinepopultionen mod klasisk sviepet KSP i tamsvin Slovakiet Omkring årsskiftet forekom en række udbrud af KSP i den nordlige centrale del af Slovakiet (Fig. 4). I alt syv besætninger blev ramt i de- 12 Dansk Veterinærtidsskrift maj Nummer 10 Årgang 88

5 cember 2003 og én i januar 2004 De ramte besætningers størrelse varierede mellem 32 og dyr, dog havde den sidst ramte besætning dyr. Kilden til infektionen er sandsynligvis svinepestinficerede vildsvin. Nogle steder kan vildsvinene komme relativt tæt på de kommercielle bedrifter, og da man samtidig gennemfører intensiv jagt på vildsvin, kan infektionen også være ført ind i besætningerne med personer, der har deltaget i vildsvinejagter. Der forekom yderligere en spredning ved transporter af dyr. Udbruddet blev hurtigt bekæmpet med eksperthjælp fra bl.a. Tyskland. I august 2004 observeredes yderligere ét udbrud i en mindre besætning, beliggende sydligere end de foregående udbrud i distriktet Lu enec, tæt ved den ungarske grænse. Kilden til dette var også vildsvin. Denne besætning var indrettet med løbegårde med adgang direkte fra staldene, og op til disse var majsmarker, hvori vildsvin ofte fouragerede, således at der let kunne ske overførsel af smitte. Der har i november 2004 været observeret tre nye udbrud af svinepest hos tamsvin i Lu enec distriktet. De to af udbruddene var kontakter til det første udbrud. I alt svin er blevet slået ned ved de seneste udbrud. Overvågningszonen fra det ene udbrud strækker sig ca. 2 km ind på ungarsk territorium. Der er gennemført serologisk undersøgelse af andre svinebesætninger indenfor beskyttelses- og overvågningszonerne. I alt prøver fra 86 små besætninger er blevet undersøgt, og alle er fundet negative. Italien (Sardinien) Klassisk svinepest findes ligesom afrikansk svinepest endemisk på Sardinien. I 2004 er der fundet 13 tilfælde af KSP i baggårdsopdræt af svin, det vil sige besætninger med 2-5 svin. I forbindelse med disse udbrud er 294 besætninger blevet serologisk undersøgt og tre er fundet positive. Equin encephalitis (West Nile Fever) Frankrig I september 2004 blev der registeret 15 tilfælde af West Nile Fever hos heste i Camargue regionen, og yderligere 17 inficerede dyr blev påvist i den efterfølgende periode indtil november Der blev ved serologisk undersøgelse fundet et enkelt tilfælde i en hest i Normandiet, som stammede fra Camargue. Der er blevet indført transportrestriktioner for heste, udsendt information til alle hesteejere og indledt forsøg på at eliminere vektoren myg. Swine Vesicular Disease (SVD) Smitsom blæreudslet har op igennem 1970erne forårsaget udbrud i en række europæiske lande, senest i Storbrittanien i Siden har sygdommen med jævne mellemrum været påvist i Italien. SVD er egentlig en temmelig uskadelig sygdom, som kun har fået den store opmærksomhed, fordi den har været differentialdiagnose til mund- og klovesyge. Sygdommen spredes meget langsomt og betragtes som en stisygdom, idet den kan være lokaliseret til én sti uden at spredes til den øvrige besætning. Nutidens bioteknologiske udvikling af nye hurtige diagnostiske metoder, har bevirket, at man hurtigt kan få afklaret om de kliniske symptomer skyldes SVD eller mund- og klovesyge. Dette har bevirket, at man i EU tager mere afslappet på udbrud af SVD. Man har de seneste par år foretaget bekæmpelse af SVD ved kun at foretage nedslagning af de seropositive dyr i en ramt besætning, mens der foretages slagtning af de seronegative dyr til brug på hjemmemarkedet. Italien Italien har i 2004 haft i alt 125 udbrud af SVD lokaliseret til den sydlige del af fastlandet og Sicilien. I første halvår var der løbende 5-10 udbrud om måneden, men i november-december blev der observeret ikke færre end 74 udbrud. I foråret var udbruddene lokaliseret i de sydligste provinser, som var kendt inficerede, men i løbet af sommeren spredtes sygdommen nordpå til områder, der havde været betragtet som sygdomsfri (Fig. 5). Karakteristisk for de seneste års udbrud i Italien er, at der ikke er set kliniske symptomer på sygdommen. Påvisningen sker i forbindelse med serologisk overvågning. De fleste af udbruddene har udgangspunkt i handelsmænds besætninger. Disse bliver serologisk undersøgt månedligt i de inficerede og hver anden måned i de sygdomsfri områder. Udbruddene i november-december havde udgangspunkt i to handels- Figur 5. Provinser i Italien, hvor der i 2004 er forekommet udbrud af smitsom blæreudslet (SVD). > Dansk Veterinærtidsskrift maj Nummer 10 Årgang 88 13

6 mænds besætninger og disse spredte sygdommen til mere end 60 andre besætninger. Den ene af handelsmændene blev anholdt for bevidst spredning af en alvorlig smitsom sygdom. Serologisk overvågning i perioden januar-september af besætninger med mere end dyr viste, at der i 148 af besætningerne fandtes seropositive dyr og i alt 841 dyr var positive. De ramte besætninger er hyppigst små besætninger bestående af 3-5 fedesvin. Fig. 6. Provinserne Lombardiet og Veneto, hvor der løbende er udbrud af lavpatogen aviær influenza. Portugal I Portugal opstod en klinisk mistanke om SVD 17. december 2003 i en besætning beliggende i Leiria området ca. 80 km. nord for Lissabon, et område med høj svinetæthed. Besætningens svin blev aflivet 22. december Et andet klinisk udbrud blev diagnosticeret 12. januar 2004 i en besætning beliggende indenfor overvågningszonen. Dette tilfælde var baseret på såvel klinik og serologi. Seropositive besætninger i beskyttelses- overvågningszonen blev sat under offentligt tilsyn, mens man afventede svar på den virologiske undersøgelse. I beskyttelseszonen blev 163 besætninger og i overvågningszonen 283 besætninger undersøgt serologisk. Den serologiske overvågning i beskyttelseszonen viste 36 besætninger med seropositive dyr, og alle dyr er blevet slået ned. Der blev ikke fundet kliniske symptomer og det lykkedes ikke at isolere virus fra nogle af dyrene. Der synes ikke at være epidemiologiske sammenhænge mellem disse tilfælde og primærudbruddene. Der fandtes ikke serologisk positive dyr i overvågningszonen. Seronegative dyr blev sendt til slagtning og kødet benyttet til hjemmemarkedet. Kilden til SVD udbruddet er ukendt. Anthrax Udbrud af anthrax forekommer sporadisk i de europæiske lande. Det er oftest enkelte dyr i en besætning, der rammes. Det er sjældent, at man er i stand til at finde kilden til sygdommen. Da Bacillus anthracis sporer kan holde sig i jord i årtier formodes det, at baggrunden for de udbrud, vi ser nu om dage, er, at man har rodet i jorden på steder, hvor man for årtier siden har begravet dyr, der er døde af anthrax. Finland I oktober blev der rapporteret om et udbrud af anthrax i en kvægbesætning i det sydlige Finland. To dyr døde af sygdommen. Man formoder, at kilden til sygdommen var ensilage, der var blevet kontamineret med jord, der indeholdt anthrax sporer. Finland havde også et tilfælde af anthrax i 1988, hvor kilden også var kontamineret foder. Her viste det sig, at der 30 år tidligere havde været et anthraxtilfælde på den pågældende bedrift, og de døde dyr var blevet gravet ned i nærheden af gården. De finske veterinærmyndigheder undersøger, om det samme kunne have gjort sig gældende ved det seneste tilfælde. Newcastle disease (ND) Danmark, Sverige, Finland og Estland har med hensyn til Newcastle disease ført en ikke-vaccinationspolitik, mens de øvrige EU lande har etableret forskellige former for vaccinationsstrategier primært rettet mod den erhvervsmæssige fjerkræproduktion. Efter Danmarks ND epidemi i 2002 har det danske fjerkræerhverv også ønsket at få ændret landets status til at være ND vaccinerende. Dette blev gennemført med udgangen af oktober 2004, hvor der blev indført tvungen vaccination af alt erhvervsfjerkræ. Finland Et tilfælde af ND i en slagtekalkunbesætning i det vestlige Finland blev bekræftet den 19. juli Dyrene havde været under mistanke siden slutningen af juni på grund af seropositive reagenter ved rutinemæssig blodprøvning. Dyrene udviste ingen kliniske tegn på ND. Besætningen lå på den finske vestkyst nær Pori, ca. 120 km nordvest for Åbo. Besætningen, der var på dyr blev slået ned 22. juli Der var kun én fjerkræbestand indenfor beskyttelseszonen og ni indenfor overvågningszonen, men ingen af disse var serologisk positive. Kilden til infektionen formodes at være vildfugle. Sverige Den 20. juli 2004 rapporterede Sverige om fund af to tilfælde af ND i to æglægningsbesætninger på henholdsvis og dyr i Östergötland 10 km nord for Norrköping i den østlige del af landet. De to besætninger lå ca. ½ km fra hinanden. Mistan- 14 Dansk Veterinærtidsskrift maj Nummer 10 Årgang 88

7 ke opstod medio juni baseret på svage kliniske symptomer og serologisk positive blodprøver. Besætningerne blev slået ned i juni på begrundet mistanke. Der var kun få besætninger indenfor zonerne, og ingen af disse var seropositive. Kilden til infektionen formodes at være vildfugle. Grækenland Det græske udbrud af ND var i en besætning på slagtekyllinger beliggende i det centrale Peloponnes. Udbruddet startede med øget dødelighed i besætningen af unge slagtekyllinger, men fund af antistoffer blev betragtet som maternelle antistoffer. Årsagen til den øgede dødelighed blev tillagt Gumboro disease. Imidlertid fortsatte dødeligheden, og nåede op på 32% af bestanden den 23. december 2004, og der forekom samtidig centralnervøse forstyrrelser, hvorfor mistanke om ND blev etableret. Virologisk undersøgelse viste forekomst af højpatogen ND-virus. De tiloversblevne dyr i besætningen blev slået ned den 7. januar Undersøgelser gennemført i de få besætninger i beskyttelses- og overvågningszonen har ikke vist tegn på spredning af infektionen. Vaccination mod ND er ikke obligatorisk i Grækenland, men den pågældende besætning var blevet vaccineret én gang. bulgarske veterinærmyndigheder gik straks i gang med at foretage en ringvaccination mod ND i overvågningsog beskyttelseszonen for at hindre risikoen for spredning af smitten. Aviær influenza (AI) Reservoiret for AI er vildfugle, især svømmefugle. Lavpatogene typer (LP) af AI kan cirkulere i svømmefuglebestande uden at forårsage kliniske symptomer, men overføres smitten til andet fjerkræ specielt kalkuner, er der stor risiko for at virus kan mutere til højpatogen type (HP). Udbrud af HPAI type H5 og H7 - skal ifølge EU s regler bekæmpes ved nedslagning, mens der ikke er tilsvarende krav til de lavpatogene typer. I 2003 blev Holland ramt af en epidemi af HPAI, som ramte 273 besætninger og mere end 30 mio. stk. fjerkræ blev slået ned. Da LPAI-virus udgør en potentiel smitterisiko har mange lande gennemført bekæmpelse af udbrud af LPAI af forebyggelsesmæssige grunde. Danmark foretog nedslagning af en vildandebestand i 2003 efter påvisning af LPAI-virus i bestanden. Siden 2002 har Italien bekæmpet gentagne udbrud af LPAI i specielt kalkunbestande i provinserne Lombardiet og Veneto i den nordøstlige del af landet. Italien I 2003 blev der registreret en lang række LPAI-udbrud i kalkun- og hønsebestande i Lombardiet og Veneto (Fig. 6). Kalkuner er især modtagelige for AI-virus. Italien besluttede at bekæmpe disse infektioner ved nedslagning. Men da disse tiltag ikke var tilstrækkelige til at hindre spredning, idet der til stadighed opstod nye udbrud i kalkunbestandene, besluttede man at tynde kraftigt ud i bestandtætheden ved at forbyde genbesættelse af 25% af de nedslagne kalkunbedrifter. Dette viste sig ikke at være tilstrækkelig til at hindre cirkulation af LPAI-virus, hvorfor de italienske veterinærmyndigheder anmodede Kommissionen om at dispensere fra forbudet mod vaccination mod AI, således at der kunne gennemføres et nødvaccinationsprogram. Dette blev indledt i slutningen af 2003, og da programmet viste sig succesfuldt med hensyn til at begrænse viruscirkulationen, gav Kommissionen i 2004 tilladelse til at gennemføre et egentligt vaccinationsprogram mod LPAI i området. Dog har man på trods af et intensivt vaccinationsprogram set enkelte udbrud primært i kommercielle kalkunbestande, et enkelt i foråret 2004 og 28 i efteråret. Endvidere har man aflivet en række baggårdsfjerkræbesætninger, der var blevet inficeret med LPAI fra vildfugle. Bulgarien Den 21. december 2004 rapporterede de bulgarske veterinærmyndigheder om et ND udbrud i den sydlige del af landet. Sygdommen ramte en række hobbybesætninger i den lille landsby Ridino i regionen Kardjali. 246 stk. fjerkræ blev aflivet. Undersøgelse af fjerkræbesætninger indenfor overvågning- og beskyttelseszonen viste, at sygdommen ikke havde spredt sig. De En nærmere beskrivelse af sygdommene kan findes på fact sheets på Fødevarestyrelsens hjemmeside: - og på Danmarks Fødevareforsknings hjemmeside: asp?id=8151 Dansk Veterinærtidsskrift maj Nummer 10 Årgang 88 15

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 2. kvartal 2009 [ Stig Mellergaard ] Souschef, Kontor for husdyrsundhed Fødevarestyrelsen Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsy

Alvorligt smitsomme husdyrsy Alvorligt smitsomme husdyrsy 1. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 2. kvartal 2007 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion

Læs mere

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme

Epidemiologiske undersøgelser af de tyske H5N1 udbrud i 2007 SMITSOMME SYGDOMME. Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme SMITSOMME SYGDOMME [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal 28. Situationen

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme husdyr Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i. kvartal STIG MELLERGAARD SOUSCHEF KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME FØDEVARESTYRELSEN Oversigten

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa HUSDYRSSYGDOMME XXX Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa 4. kvartal 2006 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 29. august 2006 Ref.: STIM/TM J.nr.: 2006-20-221-02071 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 28. august 2006, kl. 14.30 Sted: Charlemagne building

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme SMItSoMME SYgDoMME xxx Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme - 3. kvartal 2009 STIG MELLERGAARD SOUSChEF kontor FOR husdyrsygdomme FøDEvARESTYRELSEN Antal udbrud af bluetongue 70000 60000 50000 40000 30000

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 28. august 2007 Ref.: TM J.nr.: 2007-20-221-02616 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 23. august 2007; kl. 10.00 Sted: Charlemagne Building Indkaldelse:

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 28. Februar 2011 Uge 9 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

Det veterinære beredskab

Det veterinære beredskab Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 125 Offentligt Det veterinære beredskab Den Danske Dyrlægeforening 28 januar 2015 Det veterinære beredskab Disposition Hvad er beredskab?

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 12/12 Markeds nyt. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtninger uændret. Notering fastholdt Handlen med kød uændret Slagtningerne

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark

Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 169 Offentligt Det veterinære beredskab en forudsætning for det høje veterinære stade i Danmark Preben Willeberg dyrlæge, Ph.D., dr.med.vet.,

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder MEMO/03/157 Bruxelles, den 24. juli 2003 Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder Hvad er transmissible spongiforme encephalopatier (TSE)? TSE er en gruppe af sygdomme, som kan ramme dyr og mennesker,

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa

Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Alvorligt smitsomme husdyrsygdomme i Europa Oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion - 1. halvår 2015 TEKST STIG MELLERGAARD /SOUSCHEF, KONTOR FOR HUSDYRSYGDOMME, FØDEVARESTYRELSEN

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0260 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2013-14-321-01857/Dep. sagsnr. 19930 Den 11. juni 2013 FVM 154 GRUNDNOTAT

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Forslag til direktiv (KOM(2002) 736 C5-0029/2003 2002/0299(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. marts 2003 PE 322.174/21-69 ÆNDRINGSFORSLAG 21-69 Udkast til betænkning (PE 322.174) Wolfgang Kreissl-Dörfler EF-foranstaltninger

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne

var adskilt med et hegn. 3 af kalkunenhederne fandtes positive for H5N1, og 1 ud af 146 prøver fra ænderne Alvorligt smitsomme 4. kvartal 20 [ Stig Mellergaard ] Fødevarestyrelsen, Kontor for Husdyrsygdomme Denne artikel giver en oversigt over sygdomssituationen i den europæiske husdyrproduktion i 4. kvartal

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 16. februar 2015 Uge 8 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark

ZA5944. Flash Eurobarometer 399 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark ZA5944 Flash Eurobarometer 99 (The Electronic Customs Implementation in the EU) Country Questionnaire Denmark A Flashnummer B Landekode C Interviewnummer NACE NACE-kode (stikprøveoplysning) NACE-kode -

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R0318 DA 16.07.2009 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 318/2007 af 23. marts 2007 om dyresundhedsmæssige

Læs mere

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model

Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Den danske erfaring og jagten på en europæisk social model Jon Kvist SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Oplæg på Dansk velfærdspolitik som model for EU? Bidrag til en europæisk høring, konference

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch Dato: Vores ref.: ACH/ckh ACH ckh Underkonto nr.: Se vedlagte specifikation. Nye priser pr. 1. januar 2012 Som

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08

MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN 23. juli 2008 Nr. 30/08 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Tlf. 3373 2500 Fax 3373 2510 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

Handlingsplan mod fugleinfluenza

Handlingsplan mod fugleinfluenza Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 283 Offentligt Fødevarestyrelsen 13. oktober 2005 Handlingsplan mod fugleinfluenza Fugleinfluenza er en alvorlig sygdom hos fugle. Derfor

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

5. Produktion og afsætning af fjerkrækød i EU

5. Produktion og afsætning af fjerkrækød i EU 5. Produktion og afsætning af fjerkrækød i EU Chefkonsulent Stig Munck Larsen, Landbrug & Fødevarer Produktion og forbrug Den europæiske økonomi er stadig voldsomt påvirket af den finansielle og efterfølgende

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 6. oktober 2014 Uge 41 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

Detailhandlen efter krisen

Detailhandlen efter krisen Detailhandlen efter krisen Af analysekonsulent Malthe Munkøe og chefkonsulent Mette Feifer Resume Detailhandlen blev hårdt ramt af krisen. I løbet af 2008 faldt omsætningen med omkring 9 pct. Detailomsætningen

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 6. maj 2013 Uge 19 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er som følger:

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. Ref.: STIM J.nr.: 2007-20-221-027 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL STANDING

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Markbrug nr. 301 November 2004. Grøn Viden. Majsrodbillen. Lars Monrad Hansen, Peter Esbjerg, Ghita C. Nielsen, Brian Larsen og Christiane Scheel

Markbrug nr. 301 November 2004. Grøn Viden. Majsrodbillen. Lars Monrad Hansen, Peter Esbjerg, Ghita C. Nielsen, Brian Larsen og Christiane Scheel Grøn Viden Majsrodbillen Lars Monrad Hansen, Peter Esbjerg, Ghita C. Nielsen, Brian Larsen og Christiane Scheel 2 Majsrodbillen (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) er et meget betydeligt skadedyr

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Lamisil Once, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren, 10 mg/g, kutanopløsning Terbinafinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige informationer.

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål:

Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål nr. 22) udbedt sig min besvarelse af følgende spørgsmål: Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Folketingets Europaudvalget København, den FVM 498 Europaudvalget har i skrivelse af 8. januar 2008 (EUU alm. del - spørgsmål

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle

Vejledning om forebyggende foranstaltninger. hos mennesker ved influenza hos fugle Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved influenza hos fugle Sundhedsstyrelsen, marts 2006 Indhold 1 Indledning 4 2 Regelsæt 4 3 Influenza hos fugle (aviær influenza) 5 3.1 Sygdom

Læs mere

Producent-info 9-2014 [26.09.14]

Producent-info 9-2014 [26.09.14] 1. Reguleringen af noteringen stopper pr. slagtedag torsdag/fredag d. 25-26. september 2014 2. Opkrævning til Sikringsfonden (Gumboro og kassation) og Salmonella 3. Danpo får ny hjemmeside 4. Gumboro-situationen

Læs mere

2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold

2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold 2. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold Information og status på zoonoser samt andre veterinære forhold En zoonose er en infektion, som kan smitte mellem dyr og mennesker. I Danmark er animalske fødevarer

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere